import java.util.arraylist;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "import java.util.arraylist;"

Transkript

1 import java.util.arraylist; * Klassen som generer TerminListe young * * TODO To change the template for this generated type comment go to * Window - Preferences - Java - Code Style - Code Templates public class Terminliste { public static ArrayList KlubbListe; private static Klubb[] klubber = new Klubb[14]; private static int[][] eliteserien = new int[14][14]; public static ArrayList KlubbListe1; private static Klubb[] klubber1 = new Klubb[16]; private static int[][] divisjon1 = new int[16][16]; * Konstruktoren til terminliste * public Terminliste(){ System.out.println("Terminliste klassen"); * Metode for å genrerer Eliteserien TeminListe til en sesong sesong sesong i. public static void lageliteterminliste(int sesong){ randomlag(); lageliteseriematrise(); leggtilkamp(sesong); * Metode for å genrer 1. divisjons tabellen til en sesong sesong sesong i public static void lagdivisjon1terminliste(int sesong){ randomlag1(); lagdivisjon1matrise(); leggtilkamp1(sesong); * Metode for å lage en klubbliste med alle klubbene til en divisjon i divisjon i private static ArrayList lagklubbliste(int i){ ArrayList k1 = new ArrayList(); KlubbListe = DatabaseManager.KlubbListe; for (int k=0; k<klubbliste.size(); k++){ if (((Klubb)KlubbListe.get(k)).hentDivisjon() == i){ k1.add((klubb)klubbliste.get(k)); return k1; * Metode for å randomize lagene slik at vi får forskjellige alle lagene møter hverandre * denne metoden er for 14 lag altså til eliteserien private static void randomlag(){ ArrayList k2 = lagklubbliste(0);

2 for (int i = 0; i < 14; i++){ int tilfeldig = (int)(math.random()*(14-i)); klubber[i] = ((Klubb)k2.remove(tilfeldig)); * Metode for å randomize lagene slik at vi får forskjellige alle lagene møter hverandre * denne metoden er for 16 lag, altså til 1. divisjon private static void randomlag1(){ ArrayList k2 = lagklubbliste(1); for (int i = 0; i < 16; i++){ int tilfeldig = (int)(math.random()*(16-i)); klubber1[i] = ((Klubb)k2.remove(tilfeldig)); * Metode for å lette til en kmp til en spesill sesong for elisteserien. sesong private static void leggtilkamp(int sesong){ for ( int i=0 ; i<=13 ; i++){ for (int j=0; j<=13; j++){ DatabaseManager.lagKamp(klubber[i].toString(), klubber[j].tostring(), eliteserien[i][j], sesong); * Metode for å legget il kamp i første divisjon sesong private static void leggtilkamp1(int sesong){ for ( int i=0 ; i<=15 ; i++){ for (int j=0; j<=15; j++){ DatabaseManager.lagKamp(klubber1[i].toString(), klubber1[j].tostring(), divisjon1[i][j], sesong); * Metode for å lagdivisjonsmatrisen for 16 lag. * public static void lagdivisjon1matrise(){ divisjon1[0][0]=0; divisjon1[1][0]=16; divisjon1[2][0]=23; divisjon1[3][0]=13; divisjon1[4][0]=5; divisjon1[5][0]=18; divisjon1[6][0]=9; divisjon1[7][0]=27; divisjon1[8][0]=7; divisjon1[9][0]=29; divisjon1[10][0]=4; divisjon1[11][0]=2; divisjon1[12][0]=21; divisjon1[13][0]=15; divisjon1[14][0]=25;

3 divisjon1[15][0]=11; divisjon1[0][1]=1; divisjon1[1][1]=0; divisjon1[2][1]=19; divisjon1[3][1]=9; divisjon1[4][1]=27; divisjon1[5][1]=14; divisjon1[6][1]=5; divisjon1[7][1]=23; divisjon1[8][1]=3; divisjon1[9][1]=25; divisjon1[10][1]=30; divisjon1[11][1]=28; divisjon1[12][1]=17; divisjon1[13][1]=11; divisjon1[14][1]=21; divisjon1[15][1]=7; divisjon1[0][2]=8; divisjon1[1][2]=4; divisjon1[2][2]=0; divisjon1[3][2]=16; divisjon1[4][2]=11; divisjon1[5][2]=6; divisjon1[6][2]=27; divisjon1[7][2]=15; divisjon1[8][2]=10; divisjon1[9][2]=2; divisjon1[10][2]=22; divisjon1[11][2]=20; divisjon1[12][2]=24; divisjon1[13][2]=18; divisjon1[14][2]=13; divisjon1[15][2]=29; divisjon1[0][3]=28; divisjon1[1][3]=24; divisjon1[2][3]=1; divisjon1[3][3]=0; divisjon1[4][3]=21; divisjon1[5][3]=26; divisjon1[6][3]=17; divisjon1[7][3]=5; divisjon1[8][3]=30; divisjon1[9][3]=22; divisjon1[10][3]=12; divisjon1[11][3]=10; divisjon1[12][3]=14; divisjon1[13][3]=8; divisjon1[14][3]=3; divisjon1[15][3]=19; divisjon1[0][4]=20; divisjon1[1][4]=12; divisjon1[2][4]=26; divisjon1[3][4]=6; divisjon1[4][4]=0; divisjon1[5][4]=16; divisjon1[6][4]=28; divisjon1[7][4]=4; divisjon1[8][4]=24; divisjon1[9][4]=8; divisjon1[10][4]=18; divisjon1[11][4]=29; divisjon1[12][4]=22;

4 divisjon1[13][4]=10; divisjon1[14][4]=15; divisjon1[15][4]=2; divisjon1[0][5]=3; divisjon1[1][5]=29; divisjon1[2][5]=21; divisjon1[3][5]=11; divisjon1[4][5]=1; divisjon1[5][5]=0; divisjon1[6][5]=7; divisjon1[7][5]=25; divisjon1[8][5]=5; divisjon1[9][5]=27; divisjon1[10][5]=17; divisjon1[11][5]=15; divisjon1[12][5]=19; divisjon1[13][5]=13; divisjon1[14][5]=23; divisjon1[15][5]=9; divisjon1[0][6]=24; divisjon1[1][6]=20; divisjon1[2][6]=12; divisjon1[3][6]=2; divisjon1[4][6]=13; divisjon1[5][6]=22; divisjon1[6][6]=0; divisjon1[7][6]=16; divisjon1[8][6]=26; divisjon1[9][6]=18; divisjon1[10][6]=8; divisjon1[11][6]=6; divisjon1[12][6]=10; divisjon1[13][6]=4; divisjon1[14][6]=29; divisjon1[15][6]=15; divisjon1[0][7]=12; divisjon1[1][7]=8; divisjon1[2][7]=30; divisjon1[3][7]=20; divisjon1[4][7]=19; divisjon1[5][7]=10; divisjon1[6][7]=1; divisjon1[7][7]=0; divisjon1[8][7]=14; divisjon1[9][7]=6; divisjon1[10][7]=26; divisjon1[11][7]=24; divisjon1[12][7]=28; divisjon1[13][7]=22; divisjon1[14][7]=17; divisjon1[15][7]=3; divisjon1[0][8]=22; divisjon1[1][8]=18; divisjon1[2][8]=25; divisjon1[3][8]=15; divisjon1[4][8]=9; divisjon1[5][8]=20; divisjon1[6][8]=11; divisjon1[7][8]=29; divisjon1[8][8]=0; divisjon1[9][8]=16; divisjon1[10][8]=6;

5 divisjon1[11][8]=4; divisjon1[12][8]=8; divisjon1[13][8]=2; divisjon1[14][8]=27; divisjon1[15][8]=13; divisjon1[0][9]=14; divisjon1[1][9]=10; divisjon1[2][9]=17; divisjon1[3][9]=7; divisjon1[4][9]=23; divisjon1[5][9]=12; divisjon1[6][9]=3; divisjon1[7][9]=21; divisjon1[8][9]=1; divisjon1[9][9]=0; divisjon1[10][9]=28; divisjon1[11][9]=26; divisjon1[12][9]=30; divisjon1[13][9]=24; divisjon1[14][9]=19; divisjon1[15][9]=5; divisjon1[0][10]=19; divisjon1[1][10]=15; divisjon1[2][10]=7; divisjon1[3][10]=27; divisjon1[4][10]=3; divisjon1[5][10]=2; divisjon1[6][10]=23; divisjon1[7][10]=11; divisjon1[8][10]=21; divisjon1[9][10]=13; divisjon1[10][10]=0; divisjon1[11][10]=16; divisjon1[12][10]=5; divisjon1[13][10]=29; divisjon1[14][10]=9; divisjon1[15][10]=25; divisjon1[0][11]=17; divisjon1[1][11]=13; divisjon1[2][11]=5; divisjon1[3][11]=25; divisjon1[4][11]=14; divisjon1[5][11]=30; divisjon1[6][11]=21; divisjon1[7][11]=9; divisjon1[8][11]=19; divisjon1[9][11]=11; divisjon1[10][11]=1; divisjon1[11][11]=0; divisjon1[12][11]=3; divisjon1[13][11]=27; divisjon1[14][11]=7; divisjon1[15][11]=23; divisjon1[0][12]=6; divisjon1[1][12]=2; divisjon1[2][12]=9; divisjon1[3][12]=29; divisjon1[4][12]=7; divisjon1[5][12]=4; divisjon1[6][12]=25; divisjon1[7][12]=13; divisjon1[8][12]=23;

6 divisjon1[9][12]=15; divisjon1[10][12]=20; divisjon1[11][12]=18; divisjon1[12][12]=0; divisjon1[13][12]=16; divisjon1[14][12]=11; divisjon1[15][12]=27; divisjon1[0][13]=30; divisjon1[1][13]=26; divisjon1[2][13]=3; divisjon1[3][13]=23; divisjon1[4][13]=25; divisjon1[5][13]=28; divisjon1[6][13]=19; divisjon1[7][13]=7; divisjon1[8][13]=17; divisjon1[9][13]=9; divisjon1[10][13]=14; divisjon1[11][13]=12; divisjon1[12][13]=1; divisjon1[13][13]=0; divisjon1[14][13]=5; divisjon1[15][13]=21; divisjon1[0][14]=10; divisjon1[1][14]=6; divisjon1[2][14]=28; divisjon1[3][14]=18; divisjon1[4][14]=30; divisjon1[5][14]=8; divisjon1[6][14]=14; divisjon1[7][14]=2; divisjon1[8][14]=12; divisjon1[9][14]=4; divisjon1[10][14]=24; divisjon1[11][14]=22; divisjon1[12][14]=26; divisjon1[13][14]=20; divisjon1[14][14]=0; divisjon1[15][14]=16; divisjon1[0][15]=26; divisjon1[1][15]=22; divisjon1[2][15]=14; divisjon1[3][15]=4; divisjon1[4][15]=17; divisjon1[5][15]=24; divisjon1[6][15]=30; divisjon1[7][15]=18; divisjon1[8][15]=28; divisjon1[9][15]=20; divisjon1[10][15]=10; divisjon1[11][15]=8; divisjon1[12][15]=12; divisjon1[13][15]=6; divisjon1[14][15]=1; divisjon1[15][15]=0; * Metode for å generer matrisen for 14 lag. * public static void lageliteseriematrise(){ eliteserien[0][0] = 0;

7 eliteserien[0][1] = 12; eliteserien[0][2] = 26; eliteserien[0][3] = 19; eliteserien[0][4] = 17; eliteserien[0][5] = 22; eliteserien[0][6] = 3; eliteserien[0][7] = 10; eliteserien[0][8] = 1; eliteserien[0][9] = 8; eliteserien[0][10] = 7; eliteserien[0][11] = 15; eliteserien[0][12] = 5; eliteserien[0][13] = 24; eliteserien[1][0] = 25; eliteserien[1][1] = 0; eliteserien[1][2] = 17; eliteserien[1][3] = 23; eliteserien[1][4] = 21; eliteserien[1][5] = 13; eliteserien[1][6] = 7; eliteserien[1][7] = 14; eliteserien[1][8] = 5; eliteserien[1][9] = 16; eliteserien[1][10] = 11; eliteserien[1][11] = 19; eliteserien[1][12] = 9; eliteserien[1][13] = 2; eliteserien[2][0] =13; eliteserien[2][1] =4; eliteserien[2][2] =0; eliteserien[2][3] =11; eliteserien[2][4] =9; eliteserien[2][5] =14; eliteserien[2][6] =21; eliteserien[2][7] =2; eliteserien[2][8] =19; eliteserien[2][9] =18; eliteserien[2][10] =25; eliteserien[2][11] =7; eliteserien[2][12] =23; eliteserien[2][13] =16; eliteserien[3][0] =6; eliteserien[3][1] =10; eliteserien[3][2] =24; eliteserien[3][3] =0; eliteserien[3][4] =15; eliteserien[3][5] =20; eliteserien[3][6] =1; eliteserien[3][7] =8; eliteserien[3][8] =12; eliteserien[3][9] =4; eliteserien[3][10] =18; eliteserien[3][11] =26; eliteserien[3][12] =3; eliteserien[3][13] =22; eliteserien[4][0] =4; eliteserien[4][1] =8; eliteserien[4][2] =22; eliteserien[4][3] =2; eliteserien[4][4] =0; eliteserien[4][5] =18; eliteserien[4][6] =12;

8 eliteserien[4][7] =6; eliteserien[4][8] =10; eliteserien[4][9] =26; eliteserien[4][10] =16; eliteserien[4][11] =24; eliteserien[4][12] =14; eliteserien[4][13] =20; eliteserien[5][0] =9; eliteserien[5][1] =26; eliteserien[5][2] =1; eliteserien[5][3] =7; eliteserien[5][4] =5; eliteserien[5][5] =0; eliteserien[5][6] =17; eliteserien[5][7] =24; eliteserien[5][8] =15; eliteserien[5][9] =10; eliteserien[5][10] =21; eliteserien[5][11] =3; eliteserien[5][12] =19; eliteserien[5][13] =12; eliteserien[6][0] =16; eliteserien[6][1] =20; eliteserien[6][2] =8; eliteserien[6][3] =14; eliteserien[6][4] =25; eliteserien[6][5] =4; eliteserien[6][6] =0; eliteserien[6][7] =18; eliteserien[6][8] =22; eliteserien[6][9] =24; eliteserien[6][10] =2; eliteserien[6][11] =10; eliteserien[6][12] =13; eliteserien[6][13] =6; eliteserien[7][0] =23; eliteserien[7][1] =1; eliteserien[7][2] =15; eliteserien[7][3] =21; eliteserien[7][4] =19; eliteserien[7][5] =11; eliteserien[7][6] =5; eliteserien[7][7] =0; eliteserien[7][8] =3; eliteserien[7][9] =12; eliteserien[7][10] =9; eliteserien[7][11] =17; eliteserien[7][12] =7; eliteserien[7][13] =26; eliteserien[8][0] =14; eliteserien[8][1] =18; eliteserien[8][2] =6; eliteserien[8][3] =25; eliteserien[8][4] =23; eliteserien[8][5] =2; eliteserien[8][6] =9; eliteserien[8][7] =16; eliteserien[8][8] =0; eliteserien[8][9] =20; eliteserien[8][10] =13; eliteserien[8][11] =21; eliteserien[8][12] =11;

9 eliteserien[8][13] =4; eliteserien[9][0] =21; eliteserien[9][1] =3; eliteserien[9][2] =5; eliteserien[9][3] =17; eliteserien[9][4] =13; eliteserien[9][5] =23; eliteserien[9][6] =11; eliteserien[9][7] =25; eliteserien[9][8] =7; eliteserien[9][9] =0; eliteserien[9][10] =19; eliteserien[9][11] =9; eliteserien[9][12] =2; eliteserien[9][13] =14; eliteserien[10][0] =20; eliteserien[10][1] =24; eliteserien[10][2] =12; eliteserien[10][3] =5; eliteserien[10][4] =3; eliteserien[10][5] =8; eliteserien[10][6] =15; eliteserien[10][7] =22; eliteserien[10][8] =26; eliteserien[10][9] =6; eliteserien[10][10] =0; eliteserien[10][11] =1; eliteserien[10][12] =17; eliteserien[10][13] =10; eliteserien[11][0] =2; eliteserien[11][1] =6; eliteserien[11][2] =20; eliteserien[11][3] =13; eliteserien[11][4] =11; eliteserien[11][5] =16; eliteserien[11][6] =23; eliteserien[11][7] =4; eliteserien[11][8] =8; eliteserien[11][9] =22; eliteserien[11][10] =14; eliteserien[11][11] =0; eliteserien[11][12] =25; eliteserien[11][13] =18; eliteserien[12][0] =18; eliteserien[12][1] =22; eliteserien[12][2] =10; eliteserien[12][3] =16; eliteserien[12][4] =1; eliteserien[12][5] =6; eliteserien[12][6] =26; eliteserien[12][7] =20; eliteserien[12][8] =24; eliteserien[12][9] =15; eliteserien[12][10] =4; eliteserien[12][11] =12; eliteserien[12][12] =0; eliteserien[12][13] =8; eliteserien[13][0] =11; eliteserien[13][1] =15; eliteserien[13][2] =3;

10 eliteserien[13][3] =9; eliteserien[13][4] =7; eliteserien[13][5] =25; eliteserien[13][6] =19; eliteserien[13][7] =13; eliteserien[13][8] =17; eliteserien[13][9] =1; eliteserien[13][10] =23; eliteserien[13][11] =5; eliteserien[13][12] =21; eliteserien[13][13] =0;

/** *Kamp klassen inneholder kampfakte og hoveddelen av kampmotoren. young */

/** *Kamp klassen inneholder kampfakte og hoveddelen av kampmotoren. young */ import java.util.arraylist; *Kamp klassen inneholder kampfakte og hoveddelen av kampmotoren. *@author young public class Kamp{ private static ArrayList kampliste = DatabaseManager.kampListeID; private

Detaljer

Eksamen Objektorientert Programmering 2013

Eksamen Objektorientert Programmering 2013 Eksamen Objektorientert Programmering 2013 Høgskolen i Østfold 2013-01-07 Emnekode Emne ITF10611 Dato 2013-01-07 Eksamenstid 09:00-13:00 Hjelpemidler Faglærer Objektorientert Programmering To A4-ark (fire

Detaljer

Hva er verdien til variabelen j etter at følgende kode er utført? int i, j; i = 5; j = 10; while ( i < j ) { i = i + 2; j = j - 1; }

Hva er verdien til variabelen j etter at følgende kode er utført? int i, j; i = 5; j = 10; while ( i < j ) { i = i + 2; j = j - 1; } Hva er verdien til variabelen j etter at følgende kode er utført? int i, j; i = 5; j = 10; while ( i < j ) { i = i + 2; j = j - 1; Hva skrives ut på skjermen når følgende kode utføres? int [] tallene =

Detaljer

INF1000 - Løsning på seminaropppgaver til uke 8

INF1000 - Løsning på seminaropppgaver til uke 8 INF1000 - Løsning på seminaropppgaver til uke 8 Oppgave 1 a) for(string nokkel : studenter.keyset){ System.out.println(nokkel); Studenten sitt navn blir skrevet ut. b) for(student dennestudenten : studenter.values()){

Detaljer

OPPGAVE 5b og 8b Java Kode

OPPGAVE 5b og 8b Java Kode OPPGAVE 5b og 8b Java Kode public class Kant boolean behandlereturavbil() BehandleReturAvBil behandler = new BehandleReturAvBil(this); String regnr; int kmstand, tanknivaa; boolean erskadet; // 1: Få verdiene

Detaljer

IN1010 våren januar. Objektorientering i Java

IN1010 våren januar. Objektorientering i Java IN1010 våren 2018 23. januar Objektorientering i Java Om enhetstesting Om arrayer og noen klasser som kan ta vare på objekter Stein Gjessing Hva er objektorientert programmering? F.eks: En sort boks som

Detaljer

Eksamen i emnet INF100 Grunnkurs i programmering (Programmering I) Løsningsforslag

Eksamen i emnet INF100 Grunnkurs i programmering (Programmering I) Løsningsforslag Universitetet i Bergen Det matematisk naturvitenskapelige fakultet Institutt for informatikk Side 1 av 8 Eksamen i emnet INF100 Grunnkurs i programmering (Programmering I) Løsningsforslag Fredag 10. desember

Detaljer

INF 1010, vår 2005 Løsningsforslag uke 11

INF 1010, vår 2005 Løsningsforslag uke 11 INF 1010, vår 2005 uke 11 Anders Brunland 11. april 2005 Oppgave 1 Oppgave 1 i kapittel 19, Rett på Java Er følgende metoder lovlige? Hovorfor/hvorfor ikke? a) void koknverter ( int mnd ) { konverterdato

Detaljer

INF100 Institutt for informatikk Universitetet i Bergen Øving 5

INF100 Institutt for informatikk Universitetet i Bergen Øving 5 INF100 Institutt for informatikk Universitetet i Bergen Øving 5 Høst 2013 Mål: Bruk av objekter. Innlevering: Adventure.java, Spiller.java og Rom.jav pakket i en zip fil. Innleveringsfrist: Torsdag 10.

Detaljer

INF1010. Grensesnittet Comparable<T>

INF1010. Grensesnittet Comparable<T> INF1010 21. februar 2013 Grensesnittet Comparable Stein Michael Storleer Institutt for Informatikk Universitetet i Oslo Interface med parametre interface Utkledd { // T er klassen jeg er utkledd

Detaljer

NB!!! Veldig korte svar er gitt her. Disse burde det vært skrevet mer på ved en eksamen..

NB!!! Veldig korte svar er gitt her. Disse burde det vært skrevet mer på ved en eksamen.. Løsningsforslag Eksamen V2007 Oppgave 1 NB!!! Veldig korte svar er gitt her. Disse burde det vært skrevet mer på ved en eksamen.. Oppgave 1.1 Klasse som pakke rinne n primitiv datatype, slik at vi kan

Detaljer

import java.awt.color;

import java.awt.color; import java.awt.color; GUI klassen til Stadion som du ser kapasistet, utbygge stadion ellers litt info om hvor mange personer som betalte for å se på kampen @author young public class StadionVindu extends

Detaljer

INF1010, 15. januar 2014 2. time. Parametriserte klasser (generiske klasser) Stein Gjessing Inst. for Informatikk Universitetet i Oslo

INF1010, 15. januar 2014 2. time. Parametriserte klasser (generiske klasser) Stein Gjessing Inst. for Informatikk Universitetet i Oslo INF1010, 15. januar 2014 2. time Parametriserte klasser (generiske klasser) Stein Gjessing Inst. for Informatikk Universitetet i Oslo Repetisjon fra gamle dager: Metoder med parametre En metode uten parameter:

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen i INF1000 våren 2006

Løsningsforslag til eksamen i INF1000 våren 2006 Løsningsforslag til eksamen i INF1000 våren 2006 Oppgave 1 a) -1 false 7 b) 30 c) Verdien til j er: 4Verdien til k er: 3Verdien til n er: 7 d) Andre if-test er true Tredje if-test er true e) k = 4 k =

Detaljer

INF1010, 21. januar 2016. Klasser med parametre = Parametriserte klasser = Generiske klasser

INF1010, 21. januar 2016. Klasser med parametre = Parametriserte klasser = Generiske klasser INF1010, 21. januar 2016 Klasser med parametre = Parametriserte klasser = Generiske klasser Stein Gjessing Inst. for Informatikk Universitetet i Oslo Først litt repetisjon fra i går class LagBiler { public

Detaljer

Eksamen i emnet INF100 Grunnkurs i programmering (Programmering I)

Eksamen i emnet INF100 Grunnkurs i programmering (Programmering I) Universitetet i Bergen Matematisk naturvitskapleg fakultet Institutt for informatikk Side 1 av 7 Nynorsk Eksamen i emnet INF100 Grunnkurs i programmering (Programmering I) Fredag 10. desember 2004 Tid:

Detaljer

Eksamen i emnet INF100 Grunnkurs i programmering (Programmering I) og i emnet INF100-F Objektorientert programmering i Java I Løsningsforslag

Eksamen i emnet INF100 Grunnkurs i programmering (Programmering I) og i emnet INF100-F Objektorientert programmering i Java I Løsningsforslag Universitetet i Bergen Det matematisk naturvitenskapelige fakultet Institutt for informatikk Side 1 av 7 Eksamen i emnet INF100 Grunnkurs i programmering (Programmering I) og i emnet INF100-F Objektorientert

Detaljer

Eksempel 1 Eksempel 2 Dramatisering. INF1000 uke 3. Sundvollen 7. september 2015 Dag Langmyhr. INF1000 Sundvollen

Eksempel 1 Eksempel 2 Dramatisering. INF1000 uke 3. Sundvollen 7. september 2015 Dag Langmyhr. INF1000 Sundvollen INF1000 uke 3 Sundvollen 7. september 2015 La oss starte med noe helt trivielt Problem: Sangtekster Du har fått ansvaret for å lage hefter for en allsangsaften. Den store favoritten er 99 bottles of beer

Detaljer

Eksamen i fag SIF8005 Programmering. Torsdag 10. mai 2001 kl

Eksamen i fag SIF8005 Programmering. Torsdag 10. mai 2001 kl Side 1 av 9 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Sensurfrist: 15. juni Eksamen i

Detaljer

Konstruktører. Bruk av konstruktører når vi opererer med "enkle" klasser er ganske ukomplisert. Når vi skriver. skjer følgende:

Konstruktører. Bruk av konstruktører når vi opererer med enkle klasser er ganske ukomplisert. Når vi skriver. skjer følgende: Konstruktører Bruk av konstruktører når vi opererer med "enkle" klasser er ganske ukomplisert. Når vi skriver Punkt p = new Punkt(3,4); class Punkt { skjer følgende: int x, y; 1. Det settes av plass i

Detaljer

static int ant_steiner; //antall steiner static int teller2 = 0; //teller for printing til Thread^ murer; //murertråden

static int ant_steiner; //antall steiner static int teller2 = 0; //teller for printing til Thread^ murer; //murertråden Øving 4 Thorstein Brekke Operativsystemer Oppgave 1 Kode for Murer: // Uke4oppgave1murer.cpp : main project file. #include "stdafx.h" using namespace System; using namespace Threading; using namespace

Detaljer

Java-kurs. Andreas Knudsen <andreakn@idi.ntnu.no> Nils Grimsmo <nilsgri@idi.ntnu.no> 9th October 2003

Java-kurs. Andreas Knudsen <andreakn@idi.ntnu.no> Nils Grimsmo <nilsgri@idi.ntnu.no> 9th October 2003 Java-kurs Andreas Knudsen Nils Grimsmo 9th October 2003 1 (Dette blir lagt ut på nett, du trenger ikke ta notater.) 1 Motivasjon For de som ikke går å data:

Detaljer

NORGES INFORMASJONSTEKNOLOGISKE HØGSKOLE PG4200 Algoritmer og datastrukturer

NORGES INFORMASJONSTEKNOLOGISKE HØGSKOLE PG4200 Algoritmer og datastrukturer Oppgavesettet består av 7 (syv) sider. NORGES INFORMASJONSTEKNOLOGISKE HØGSKOLE PG4200 Algoritmer og datastrukturer Tillatte hjelpemidler: Ingen Side av 7 Varighet: 3 timer Dato:.august 203 Fagansvarlig:

Detaljer

INF1010 våren januar. Objektorientering i Java

INF1010 våren januar. Objektorientering i Java INF1010 våren 2017 25. januar Objektorientering i Java Om enhetstesting (Repetisjon av INF1000 og lær deg Java for INF1001 og INF1100) Stein Gjessing Hva er objektorientert programmering? F.eks: En sort

Detaljer

Eks 1: Binærtre Binærtretraversering Eks 2: Binærtre og stakk

Eks 1: Binærtre Binærtretraversering Eks 2: Binærtre og stakk Godkjent oblig 1? Les e-post til din UiO-adresse Svar på e-post fra lablærer Ingen godkjenning før avholdt møte med lablærer Godkjentlistene brukes ikke til å informere om status for obligene Ta vare på

Detaljer

Gå inn og lik oss på facebook! www.facebook.com/kantega OPPGAVE: 1 Hva skrives ut? import java.util.calendar; import java.util.date; import java.util.gregoriancalendar; import static java.util.timezone.gettimezone;

Detaljer

Inf 1000 høst 2005 Løsningsforslag ordinær eksamen

Inf 1000 høst 2005 Løsningsforslag ordinær eksamen Inf 1000 høst 2005 Løsningsforslag ordinær eksamen Oppgave 1 (10 poeng) a) 11 x 3 = 33 b) 4 c) 4 d) 10 x 9 = 90 Oppgave 2 (16 poeng) Er disse programsetningene lovlige i Java? JA x NEI int i=1, j =i; x

Detaljer

PG4200 Algoritmer og datastrukturer Lab 1. 8.januar 2014. I dag skal vi undersøke en rekke velkjente databeholdere i Java:

PG4200 Algoritmer og datastrukturer Lab 1. 8.januar 2014. I dag skal vi undersøke en rekke velkjente databeholdere i Java: PG4200 Algoritmer og datastrukturer Lab 1 8.januar 2014 Innledning I dag skal vi undersøke en rekke velkjente databeholdere i Java: java.util.arraylist java.util.linkedlist java.util.hashset java.util.treeset

Detaljer

Forkurs INF1010. Dag 1. Andreas Færøvig Olsen Tuva Kristine Thoresen

Forkurs INF1010. Dag 1. Andreas Færøvig Olsen Tuva Kristine Thoresen Forkurs INF1010 Dag 1 Andreas Færøvig Olsen (andrefol@ifi.uio.no) Tuva Kristine Thoresen (tuvakt@ifi.uio.no) Institutt for Informatikk, 6. januar 2014 Forkurs INF1010 - dag 1 Hello, World! Typer Input/output

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring Kandidatnr: Eksamensdato: 14.desember 2007 Varighet: 0900-1200 Fagnummer: Fagnavn: Klasser: LO347D Web-applikasjoner med Java EE Nettstudenter

Detaljer

INF1010 - Seminaroppgaver til uke 3

INF1010 - Seminaroppgaver til uke 3 INF1010 - Seminaroppgaver til uke 3 Oppgave 1 I denne oppgaven skal vi lage et klassehiearki av drikker. Alle klassene i hiearkiet skal implementere følgende grensesnitt p u b l i c i n t e r f a c e Drikkbar

Detaljer

Læreboken på 45 minutter

Læreboken på 45 minutter Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Annet Læreboken på 45 minutter Hva er viktig? Hva er ikke fullt så viktig? Hvorfor har vi en lærebok? Læreboken forteller stort sett mer detaljert enn forelesningene.

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring AITeL

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring AITeL HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring AITeL Delprøve Kandidatnr: Prøvedato: 2. mars 2005 Varighet: 3 timer (9:00 12:00) Fagnummer: LO196D Fagnavn: Videregående programmering med

Detaljer

Klasser, objekter, pekere og UML. INF1000 - gruppe 13

Klasser, objekter, pekere og UML. INF1000 - gruppe 13 Klasser, objekter, pekere og UML INF1000 - gruppe 13 Klasse Beskriver ofte ting fra den virkelige verden Veldig ofte et substantiv (Person, Bok, Bil osv.) class Person { String navn; int alder; } class

Detaljer

AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING EKSAMENSOPPGAVE

AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING EKSAMENSOPPGAVE AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING EKSAMENSOPPGAVE Emne: Informatikk II Emnekode: LO334E Faglig veileder: Hilde Hemmer Gruppe(r): 2EA,2EB,2EC Dato:14.12.04 Eksamenstid: 9 00-12 00 Eksamensoppgaven består av:

Detaljer

import java.io.*; import java.util.*; import javagently.text;

import java.io.*; import java.util.*; import javagently.text; //-------------------------------------------------------- // // Fil: Oppg1.java - // løser oppgave 1 i eksamensettet for in105 - v99 // //-------------------------------------------------------- import

Detaljer

< T extends Comparable<T> > Indre klasser mm. «Det du bør ha hørt om før oblig 4»

< T extends Comparable<T> > Indre klasser mm. «Det du bør ha hørt om før oblig 4» < T extends Comparable > Indre klasser mm. «Det du bør ha hørt om før oblig 4» Strukturen i oblig 3 null null null null Personbeholder pl null null Person p "Adnan" michael@ifi.uio.no INF1010 21. februar

Detaljer

INF1010 våren 2017 Onsdag 25. januar. Litt om unntak i Java

INF1010 våren 2017 Onsdag 25. januar. Litt om unntak i Java INF1010 våren 2017 Onsdag 25. januar Litt om unntak i Java Stein Gjessing Nytt tema: Feilhåndtering (IO: Innlesing/Utskrift) n En metode som kan komme til å gjøre en IO-feil på fil må enten behandle denne

Detaljer

En klasse er noe - en metode gjør noe (! / # <= (! * +!! ",-' %. "- -/ %.!#) )! " 0'%! * *$! "1-)) '' % '. 22!'( 7/ /! * 2 2! "*"% 8"%% 9 - -!

En klasse er noe - en metode gjør noe (! / # <= (! * +!! ,-' %. - -/ %.!#) )!  0'%! * *$! 1-)) '' % '. 22!'( 7/ /! * 2 2! *% 8%% 9 - -! (')!'! "#$% &' # (! * +!! ",-' %. "- -/ %.!#) )! " 0'%! * *$! "1-)) '' % '. 22!'( - -'"* 3456% 7/ /! * 2 2! "*"% 8"%% 9 - -!: (! / #

Detaljer

INF1010. Stein Michael Storleer (michael) Lenkelister

INF1010. Stein Michael Storleer (michael) Lenkelister INF1010 Stein Michael Storleer (michael) Lenkelister Lenke Datastrukturen lenkeliste class { = null ; foran foran = new () ; class { = null ; foran foran = new () ; foran. = new () ; class { = null ; foran

Detaljer

Sortering med Comparable og Comparator

Sortering med Comparable og Comparator Sortering med Comparable og Comparator Denne siden forklarer hvordan grensesnittene java.util.comparable og java.util.comparator bidrar til sortering i Java. Comparable og Comparator er grensesnitt som

Detaljer

Dagens forelesning. Java 13. Rollefordeling (variant 1) Rollefordeling (variant 2) Design av større programmer : fordeling av roller.

Dagens forelesning. Java 13. Rollefordeling (variant 1) Rollefordeling (variant 2) Design av større programmer : fordeling av roller. Dagens forelesning Java 13 Design av større programmer : fordeling av roller INF 101-13. mars 2003 Flere eksempler på bruk av objekter MVC-prinsippet MVC-prinsippet Flere eksempler på programmer med objekter

Detaljer

Innhold. INF1000 Høst Klasser og objekter. Uke 7: Mer objektorientert programmering Siri Moe Jensen

Innhold. INF1000 Høst Klasser og objekter. Uke 7: Mer objektorientert programmering Siri Moe Jensen Innhold INF1000 Høst 2015 Uke 7: Mer objektorientert programmering Siri Moe Jensen Oo: Hva skjer egentlig i programmene våre? Hva var det vi gjorde annerledes i Uke 5? Klassemetoder (deklarert som static)

Detaljer

Gjennomgang prøveeksamen oppgave 1, 2, 4, 5, 7

Gjennomgang prøveeksamen oppgave 1, 2, 4, 5, 7 Gjennomgang prøveeksamen 2014 oppgave 1, 2, 4, 5, 7 1a: Hva er verdien til tall etter at følgende kode er utført: 17 int tall = 5; tall = (tall*3) + 2; 5 15 17 1b: Anta at følgende programsetninger utføres.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Side 1 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF1010 Objektorientert programmering Eksamensdag: Onsdag 4. juni 2014 Tid for eksamen: 9:00-15:00 Oppgavesettet er på

Detaljer

INF2100. Oppgaver 26. september til 1. oktober 2007

INF2100. Oppgaver 26. september til 1. oktober 2007 INF2100 Oppgaver 26. september til 1. oktober 2007 1 Språket Denne uken skal vi implementere en utvidelse av språket fra forrige ukes oppgave. Syntaksen er vist i figur 1 på neste side og betydning er

Detaljer

EKSAMEN. Algoritmer og datastrukturer. Eksamensoppgaven: Oppgavesettet består av 11 sider inklusiv vedlegg og denne forsiden.

EKSAMEN. Algoritmer og datastrukturer. Eksamensoppgaven: Oppgavesettet består av 11 sider inklusiv vedlegg og denne forsiden. EKSAMEN Emnekode: ITF20006 Emne: Algoritmer og datastrukturer Dato: Eksamenstid: 20. mai 2008 kl 09.00 til kl 13.00 Hjelpemidler: 4 A4-sider (2 ark) med valgfritt innhold Kalkulator Faglærer: Mari-Ann

Detaljer

Inf1000 (Uke 10) HashMap og ArrayList

Inf1000 (Uke 10) HashMap og ArrayList Inf1000 (Uke 10) HashMap og ArrayList Grunnkurs i programmering Institutt for Informatikk Universitetet i Oslo Anja Bråthen Kristoffersen og Are Magnus Bruaset Bibliotekpakker i Java Det er laget mange

Detaljer

Forkurs INF1010. Dag 2. Andreas Færøvig Olsen Tuva Kristine Thoresen

Forkurs INF1010. Dag 2. Andreas Færøvig Olsen Tuva Kristine Thoresen Forkurs INF1010 Dag 2 Andreas Færøvig Olsen (andrefol@ifi.uio.no) Tuva Kristine Thoresen (tuvakt@ifi.uio.no) Institutt for Informatikk, 7. januar 2014 Forkurs INF1010 - dag 2 Klasser og pekere Klasser

Detaljer

IN våren 2018 Tirsdag 16. januar

IN våren 2018 Tirsdag 16. januar IN1010 - våren 2018 Tirsdag 16. januar Java Objekter og klasser Stein Gjessing Universitetet i Oslo 1 1 IN1010: Objektorientert programmering Hva er et objekt? Hva er en klasse? Aller enkleste eksempel

Detaljer

Det finnes ingenting. som kan gjøres med interface. men som ikke kan gjøres uten

Det finnes ingenting. som kan gjøres med interface. men som ikke kan gjøres uten Interface, Abstract Class... i-120 : H-98 2a. Abstraksjon i JAVA: 1 Det finnes ingenting som kan gjøres med interface i-120 : H-98 2a. Abstraksjon i JAVA: 2 som kan gjøres med bruk av unntak i-120 : H-98

Detaljer

Kapittel 9: Sortering og søking Kort versjon

Kapittel 9: Sortering og søking Kort versjon Kapittel 9: Sortering og søking Kort versjon Redigert av: Khalid Azim Mughal (khalid@ii.uib.no) Kilde: Java som første programmeringsspråk (3. utgave) Khalid Azim Mughal, Torill Hamre, Rolf W. Rasmussen

Detaljer

Mer objektorientert programmering

Mer objektorientert programmering Mer objektorientert programmering Klasser og objekter En klasse med konstruktør og en array Innkapsling En klasse med datafil og kommandoløkke Klassen ArrayList Hva er hva? Klasser og objekter Det er viktig

Detaljer

Socket og ServerSocket

Socket og ServerSocket Side 1 av 5, socket og klient-tjener, V. Holmstedt, HiO 2006 Dette dokumentet er revidert den 29.8.2006, kl:12:30. Det er foretatt rettelser i begge versjoner av klassen A_Server. Socket og ServerSocket

Detaljer

Seminaroppgaver IN1010, uke 2

Seminaroppgaver IN1010, uke 2 Seminaroppgaver IN1010, uke 2 1.a: Skriv en klasse HeiVerden.java. Klassen skal inneholde en main- metode (se på notatet fra tidligere). Inne i main -metoden skal programmet først la brukeren oppgi en

Detaljer

Innhold. INF1000 Høst Unified Modeling Language (UML) Unified Modeling Language (UML)

Innhold. INF1000 Høst Unified Modeling Language (UML) Unified Modeling Language (UML) Innhold Unified Modelling Language UML INF1000 Høst 2015 Uke 8: Mer objektorientert programmering Siri Moe Jensen En ny type for-løkke Organisering av mengder av objekter HashMap Valg av representasjon

Detaljer

INF2100. Oppgaver 23. og 24. september 2010

INF2100. Oppgaver 23. og 24. september 2010 INF2100 Oppgaver 23. og 24. september 2010 Oppgave 1 Vi skal se på et meget enkelt språk E som består av uttrykk med + og ; grammatikken ser du i figur 1 på neste side. Tallkonstanter består av bare ett

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i : INF2440 Praktisk parallell programmering Eksamensdag : 2. juni 2014 Tidspunkter: 14.30 Oppgavesettet er på : 4 sider Vedlegg

Detaljer

1 t:n'v'\ekode LO325E. Alle ~vne og trykte. GOd'"j(jent kalkulator

1 t:n'v'\ekode LO325E. Alle ~vne og trykte. GOd'j(jent kalkulator 1 t:n'v'\ekode j Emne: 11nformatiklc Il LO325E I Faglig veileder Hilde Hemmer 1 Gruppe(r) I DOtO:14~1~ E ksamenstld 900-1400 I Eksamen~pgaven består av: Antall sider (Inkl forsiden og vedlegg):6 Antal

Detaljer

Program delegate. Lage et nytt prosjekt i Visual Studio

Program delegate. Lage et nytt prosjekt i Visual Studio Program delegate Kommunikasjon mellom objekter er en utfordring i objektorientert programmering. Dette GUI eksempelet viser hvordan bruke en delegate til å gjøre metodekall i et annet objekt. Vi skal legge

Detaljer

Eksamensoppgave i TDT4100 Objektorientert programmering

Eksamensoppgave i TDT4100 Objektorientert programmering Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Eksamensoppgave i TDT4100 Objektorientert programmering Faglig kontakt under eksamen: Hallvard Trætteberg Tlf.: 918 97 263 Eksamensdag: Tirsdag 16. mai

Detaljer

Object interaction. Innhold. Abstraksjon 03.09.2007. Grunnleggende programmering i Java Monica Strand 3. september 2007.

Object interaction. Innhold. Abstraksjon 03.09.2007. Grunnleggende programmering i Java Monica Strand 3. september 2007. Object interaction Grunnleggende programmering i Java Monica Strand 3. september 2007 1 Innhold Til nå: Hva objekter er og hvordan de implementeres I klassedefinisjonene: klassevariable (fields), konstruktører

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side 1 UNIVERSITETET I OSLO Kandidatnr Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet LØSNINGSFORSLAG Eksamen i: PRØVEEKSAMEN INF1000 Eksamensdag: Prøveeksamen 22.11.2011 Tid for eksamen: 12:15-16:15 Oppgavesettet

Detaljer

EKSAMEN I FAG TDT4100 Objekt-orientert programmering. Fredag 3. juni 2005 KL. 09.00 13.00

EKSAMEN I FAG TDT4100 Objekt-orientert programmering. Fredag 3. juni 2005 KL. 09.00 13.00 Side 1 av 6 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap EKSAMEN I FAG

Detaljer

INF våren 2017

INF våren 2017 INF1010 - våren 2017 Om Java Objekter og klasser Både for deg som kan og for deg som ikke kan Java Stein Gjessing Universitetet i Oslo Ny versjon etter forlesningen der tre meningsløse private modifikatorer

Detaljer

LC191D/LO191D Videregående programmering mai 2010

LC191D/LO191D Videregående programmering mai 2010 LC191D/LO191D Videregående programmering mai 2010 Løsningsforslag Oppgave 1 Transporttype er en tekst som er felles for klassene AnnenEgenTransport og Kollektivtransport. Vi legger den derfor i klassen

Detaljer

INF1010 våren Grensesnitt

INF1010 våren Grensesnitt INF1010 våren 2014 Onsdag 22. januar Grensesnitt Stein Gjessing Institutt for informatikk Dagens tema n n Norsk: Grensesnitt Engelsk: Interface n Les notatet Grensesnitt i Java av Stein Gjessing n Det

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF1000 Grunnkurs i objektorientert programmering Eksamensdag: 11. juni 2004 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet er på 8

Detaljer

Fra problem til program

Fra problem til program Fra problem til program Gitt et problem, hvordan går man fram for å programmere en løsning? UML klassediagrammer Enhetstesting Dokumentasjon Som student ønsker vi oss et program som kan holde oversikt

Detaljer

23.09.2015. Introduksjon til objektorientert. programmering. Hva skjedde ~1967? Lokale (og globale) helter. Grunnkurs i objektorientert.

23.09.2015. Introduksjon til objektorientert. programmering. Hva skjedde ~1967? Lokale (og globale) helter. Grunnkurs i objektorientert. Grunnkurs i objektorientert programmering Introduksjon til objektorientert programmering INF1000 Høst 2015 Siri Moe Jensen INF1000 - Høst 2015 uke 5 1 Siri Moe Jensen INF1000 - Høst 2015 uke 5 2 Kristen

Detaljer

INF1010 våren Grensesnitt

INF1010 våren Grensesnitt INF1010 våren 2013 Torsdag 24. januar Grensesnitt Stein Gjessing Institutt for informatikk Dagens tema n n Norsk: Grensesnitt Engelsk: Interface n Les notatet Grensesnitt i Java av Stein Gjessing 2 Hva

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning Institutt for teknologi

Avdeling for ingeniørutdanning Institutt for teknologi Avdeling for ingeniørutdanning Institutt for teknologi Oppgavetittel: Lab Fag(nr./navn): DOPS2021 - Operativsystemer Gruppemedlemmer: T. Alexander Lystad Faglærer: Karoline Moholth Dato: 15. oktober 2009

Detaljer

OO-eksempel. Modellen ser slik ut: Studenter + antstudenter : int = 0

OO-eksempel. Modellen ser slik ut: Studenter + antstudenter : int = 0 OO-eksempel I eksemplet er det deklarert tre klasser: 1) Fag (skal instansieres ett objekt for hvert fag) 2) Student (skal instansieres ett objekt for hver student) 3) Studenter (abstrakt klasse skal ikke

Detaljer

AlgDat - Øvingsforelesning 1 Introduksjon til Python, lenkede lister og øving 1

AlgDat - Øvingsforelesning 1 Introduksjon til Python, lenkede lister og øving 1 AlgDat - Øvingsforelesning 1 Introduksjon til Python, lenkede lister og øving 1 Ole Kristian Pedersen, Høst 2016 Agenda Introduksjon til Python for begynnere Intro til øving 1 Litt om lenkede lister Øvingssystemet

Detaljer

INF Notater. Veronika Heimsbakk 10. juni 2012

INF Notater. Veronika Heimsbakk 10. juni 2012 INF1010 - Notater Veronika Heimsbakk veronahe@student.matnat.uio.no 10. juni 2012 1 Tilgangsnivåer 2 CompareTo Modifier Class Package Subclass World public Y Y Y Y protected Y Y Y N no modifier Y Y N N

Detaljer

(MVC - Model, View, Control)

(MVC - Model, View, Control) INF1010 - våren 2008 Modell - Utsyn - Kontroll (MVC - Model, View, Control) Stein Gjessing Inst. for informatikk Et bankprogram Vi skal lage et program som håndterer kontoene i en bank. En konto eies av

Detaljer

Leksjon 6. Objekt. Evt. importsetninger. public class Klasse { Konstruktør. Objektmetoder. Innkapsling (private): set-og get-metoder

Leksjon 6. Objekt. Evt. importsetninger. public class Klasse { Konstruktør. Objektmetoder. Innkapsling (private): set-og get-metoder 6108 Programmering i Java Leksjon 6 Objekt Del 2: 6.4 6.5 Roy M. Istad 2015 Generelt oppsett av egendefinert klasse Eks: Student Evt. importsetninger public class Klasse { Objektvariabler - instansvariabler

Detaljer

! " ##$ % 4 2, &/ ( & +, )-. &* &/ ),* 0, 1 1 ( &/ 2& &, & &/ &,, &/" 2 &/ 2 ) *

!  ##$ % 4 2, &/ ( & +, )-. &* &/ ),* 0, 1 1 ( &/ 2& &, & &/ &,, &/ 2 &/ 2 ) * ! " ##$ % " ' ( % )* +, )-. * / ),* 0, 1 1 ( / 2 2 / 2 ) * ', 0, 4 2, /, /,, /" 3 class C { int skrivantall(int i){ System.out.println(" Du har kalt meg med:" + i); return i+10; 5 4 class D { static int

Detaljer

( & ( &/ 2& , )-. &* &/ ),* 0, &/ 2 ) *

( & ( &/ 2& , )-. &* &/ ),* 0, &/ 2 ) * ! " ##$ % "&& ' ( & % )* +, )-. &* &/ ),* 0, 1 1 ( &/ 2& 2 &/ 2 ) * ', 0, 4 2, &/ &, & &/ &,, &/" 3 class C { int skrivantall(int i){ System.out.println(" Du har kalt meg med:" + i); return i+10; }} class

Detaljer

Løsnings forslag i java In115, Våren 1996

Løsnings forslag i java In115, Våren 1996 Løsnings forslag i java In115, Våren 1996 Oppgave 1a For å kunne kjøre Warshall-algoritmen, må man ha grafen på nabomatriseform, altså en boolsk matrise B, slik at B[i][j]=true hvis det går en kant fra

Detaljer

Kompilering Statiske Syntaksanalyse Feilsjekking Eksempel Oppsummering

Kompilering Statiske Syntaksanalyse Feilsjekking Eksempel Oppsummering Dagens tema Hva er kompilering? Hvordan foreta syntaksanalyse av et program? Hvordan programmere dette i Java? Statiske metoder og variabler Hvordan oppdage feil? Kildekode Hva er kompilering? Anta at

Detaljer

INF2100. Oppgaver 9. oktober 2012 C 100 X 10

INF2100. Oppgaver 9. oktober 2012 C 100 X 10 INF2100 Oppgaver 9. oktober 2012 Oppgave 1 Vi skal se på et meget enkelt språk E som består av uttrykk med de fire vanligste regneartene +,, * og /; grammatikken 1 ser du i figur 1 på neste side. Tallkonstanter

Detaljer

Fra Python til Java. En introduksjon til programmeringsspråkenes verden. Dag Langmyhr

Fra Python til Java. En introduksjon til programmeringsspråkenes verden. Dag Langmyhr Fra Python til Java En introduksjon til programmeringsspråkenes verden dag@ifi.uio.no Oversikt Introduksjon Python Java Noe er likt Noe bare ser anderledes ut Noe er helt forskjellig Et eksempel Klasser

Detaljer

INF1010. grensesni-et Comparable<T> grensesni-et Iterable<T> rekursjon

INF1010. grensesni-et Comparable<T> grensesni-et Iterable<T> rekursjon INF1010 grensesni-et Comparable grensesni-et Iterable rekursjon Tenk på hvordan en for- løkke «går igjennom» alle objektene i en array Iterator miniterator Object next() Iterator miniterator = new

Detaljer

/** * */ public Aktivitet(String navn, String krop, Objekt objekt, Model model) { if(funk.od) System.out.println(" - " + navn + " : " + krop);

/** * */ public Aktivitet(String navn, String krop, Objekt objekt, Model model) { if(funk.od) System.out.println( -  + navn +  :  + krop); Serveren import java.util.*; /* * Created on 23-08-2006 * @author rling public class Aktivitet implements Global Object[] boff; String[] buff; //ArrayList aktiviteter; //ArrayList egenskaber; Model model;

Detaljer

Programmering Høst 2017

Programmering Høst 2017 Programmering Høst 2017 Tommy Abelsen Ingeniørfag - Data Innledning Dette er et dokument med litt informasjon og eksempler om kontrollstrukturer, samt oppgaver til forskjellige kontrollstrukturer. Spør

Detaljer

2 Om statiske variable/konstanter og statiske metoder.

2 Om statiske variable/konstanter og statiske metoder. Litt om datastrukturer i Java Av Stein Gjessing, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo 1 Innledning Dette notatet beskriver noe av det som foregår i primærlageret når et Javaprogram utføres.

Detaljer

Dagens tema Kapittel 8: Objekter og klasser

Dagens tema Kapittel 8: Objekter og klasser Dagens tema Kapittel 8: Objekter og klasser Hva er objekter og klasser? Programmering med objekter Klassedeklarasjoner Generering av objekter Tilgang til elementer i objektene Objekt- og klassevariable

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Prøveeksamen i : INF2440 Praktisk parallell programmering Prøveeksamensdag : 26. mai 2014 Tidspunkter: 11.00 Utdeling av prøveeksamen 15:15

Detaljer

INF2100. Oppgaver 6. og 11. oktober 2011 C 100 X 10

INF2100. Oppgaver 6. og 11. oktober 2011 C 100 X 10 INF2100 Oppgaver 6. og 11. oktober 2011 Oppgave 1 Vi skal se på et meget enkelt språk E som består av uttrykk med de fire vanligste regneartene +,, * og /; grammatikken 1 ser du i figur 1 på neste side.

Detaljer

INF1010, 21. februar Om å gå gjennom egne beholdere (iteratorer) Stein Gjessing Inst. for Informatikk Universitetet i Oslo

INF1010, 21. februar Om å gå gjennom egne beholdere (iteratorer) Stein Gjessing Inst. for Informatikk Universitetet i Oslo INF1010, 21. februar 2013 Om å gå gjennom egne beholdere (iteratorer) Stein Gjessing Inst. for Informatikk Universitetet i Oslo Ikke noe nytt her From the Java language specification (version 6): 14.14.2

Detaljer

TDT4100 Objektorientert programmering

TDT4100 Objektorientert programmering Eksamensoppgave i TDT4100 Objektorientert programmering Torsdag 12. august 2010, kl. 09:00-13:00 Oppgaven er utarbeidet av faglærer Hallvard Trætteberg og kvalitetssikret av Svein Erik Bratsberg. Kontaktperson

Detaljer

INF1010 - Objektorientert programmering. Datastrukturer i Java Klasser med parametre

INF1010 - Objektorientert programmering. Datastrukturer i Java Klasser med parametre INF1010 - Objektorientert programmering Datastrukturer i Java Klasser med parametre INF1010 våren 2015 Stein Gjessing (steing) Stein Michael Storleer (michael) 36 hjelpelærere Andreas Færøvig Olsen (andrefol)

Detaljer

INF1010 våren Arv, subklasser og grensesnitt - del 2

INF1010 våren Arv, subklasser og grensesnitt - del 2 INF1010 våren 2012 Torsdag 16. februar Arv, subklasser og grensesnitt - del 2 Stein Gjessing Institutt for informatikk Dagens tema nummer 1 Norsk: Grensesnitt Engelsk: Interface 2 Hva er objektorientert

Detaljer

INF1010 Binære søketrær ++

INF1010 Binære søketrær ++ INF1010 Binære søketrær ++ Programeksempler med insetting, gjenfinning av noder i et binært søketre samt eksempler på hvordan lage en liste av et binærtre. Hva må du kunne om binære søketrær i INF1010

Detaljer

MAT-INF 1100: Obligatorisk oppgave 1

MAT-INF 1100: Obligatorisk oppgave 1 3. september, 2004 MAT-INF 1100: Obligatorisk oppgave 1 Innleveringsfrist: 17/9-2004, kl. 14:30 Informasjon Den skriftlige besvarelsen skal leveres på ekspedisjonskontoret i 7. etg. i Niels Henrik Abels

Detaljer

INF2100. Oppgaver uke 40 og

INF2100. Oppgaver uke 40 og INF2100 Oppgaver uke 40 og 41 2014 For å få trening i å programmere en parser, skal vi aller først gjøre det for et veldig enkelt programmeringsspråk: E. Dette språket består av uttrykk med de fire vanligste

Detaljer

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: ITE1526

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: ITE1526 Datateknikk Side 1 av 8 Eksamen i Internetteknologi Fagkode: ITE1526 Tid: Mandag, 23.05.05, 9:00-12:00 Tillatte hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt. Eksamen består av 3 oppgaver og

Detaljer

INF1010 våren Grensesnitt (interface)

INF1010 våren Grensesnitt (interface) INF1010 våren 2015 Torsdag 5. februar Grensesnitt (interface) Stein Gjessing Institutt for informatikk Dagens tema n n Norsk: Grensesnitt Engelsk: Interface n Les notatet Grensesnitt i Java av Stein Gjessing

Detaljer

Oversikt Oversettelse Logging Implementasjon Oppsummering

Oversikt Oversettelse Logging Implementasjon Oppsummering Dagens tema Dagens tema: Kodegenerering Introduksjon Modulen Code Enkle variable Noen enkle setninger Uttrykk Litt mer kompliserte setninger med betingelser (Alt unntatt program, funksjoner og array-er.)

Detaljer