Menisksutur Norske erfaringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Menisksutur Norske erfaringer"

Transkript

1 Menisksutur Norske erfaringer Norsk Artroskopisk Forening Vintermøte 2007 Nina Kise Martina Hansens Hospital

2 Insidens Kvakestad R, Frihagen F, Melhus K, Engebretsen L Kneskader ved Legevakten i Oslo Tidsskr Nor Lægeforen nr. 3, 2003; 123:322-4 Oslo Legevakt innbyggere 1998; 2597 kneskader Av disse hadde 90 medial meniskskade og 19 lateral meniskskade (3% og 1%) ): insidens på 109/ = 22/

3 Insidens Hede A et al Epidemiology of menisus lesions og the knee Acta orthop Scand 61:435-37, 1990 Nielsen AB et al Epidemiology of acute knee injuries J Trauma 31: , meniskskader per

4 Skaderelatert aktivitet Kvakestad R, Frihagen F, Melhus K, Engebretsen L Kneskader ved Legevakten i Oslo Tidsskr Nor Lægeforen nr. 3, 2003; 123:322-4 Gifstad T et al. Am. J. Sports Med. 2007; 35; 71. Meniscal Repair With Biofix Arrows. Results After 4.7 Years Follow-Up 63% av meniskskadene sportsrelatert

5 Skaderelatert aktivitet Venkatachalam S, Godsiff SP, Harding ML Review of the clinical results og arthroscopic meniscal repair The Knee, Vol 8, May 2001, pp % av meniskskadene sportsrelatert Nierenberg G, Rothem D, Falah M, Besser M, Soudry M. The treatment of meniscal tear with bio-absorbable arrow--3 years follow-up Harefuah Aug;144(8):540-3, 599. Hebrew. 60 % av meniskskadene sportsrelatert

6 Hvor mange kan sutureres? Majewski M Midterm and long-term results after arthroscopic suture repair of isolated longitudinel vertical meniscal tears in stable knee Am J Sports Med, Vol 34, No7, 2006 pp av 3116 meniskrupturer (9,4%) hadde sutur indikasjon % (?)

7 Degenerativ versus Traumatisk Englund M Meniscal tear - a feature of Osteoarthritis, Acta Orthopedica Scandinavia, Supp no 312 Vol 75 April 2004

8 Indikasjon Indikasjon for meniskreparasjon: mm lange vertikale langsgående rupturer med velbevart sentral del i r-r eller r-h sone* *Cannon 1994, De Haven 1981, De Haven 1999, Henning 1983, Morgan 1991

9 Søkeord menisksutur ; null treff meniskreparasjon ; null treff menisk ; 8 treff; ingen handlet om menisksutur Biofix ga null treff FasT Fix ga null treff diverse andre dingser ga null treff

10 Søkeord Menisc/meniscus/meniscal suture/repair Norway/norwegian 5 artikler 1 omhandler menisksuturer og resultater av disse

11 Norske studier 1. Valen B et al. Tidsskr Nor Lægeforen 1993 Nov 30;113(29): Follow-up of sutured meniscus by means of surgical analysis 2. Gifstad T et al. Am. J. Sports Med. 2007; 35; 71. Meniscal Repair With Biofix Arrows. Results After 4.7 Years Follow-Up 3. Kise N et al. Abstract til Vitenskapelige forhandlinger kirurgisk høstmøte 2005 Meniskreparasjoner utført med Biofix meniskpiler 4. Kise N et al. Abstract til Vitenskapelige forhandlinger kirurgisk høstmøte 2006 Meniskreparasjoner utført med FasT Fix all-inside metode

12 Valen B, Mølster A. Tidsskr Nor Lægeforen 1993 Nov 30;113(29): Follow-up of sutured meniscus by means of surgical analysis Materiale og metode Haukeland Sykehus Retrospektiv Outside in suturmetode 63 pasienter (m/f : 50/13) Mean alder 26 år Mean f.u. 2 år (F. u. av 57 pasienter)

13 Outside in versus Inside out

14 Valen B, Mølster A. Tidsskr Nor Lægeforen 1993 Nov 30;113(29): Follow-up of sutured meniscus by means of surgical analysis Resultater 25 av 57 pasienter (44%) Tilhelede reoperert pga menisk reruptur Reopererte Majewski M, Stoll R, Widmer H, Muller W, Friedrich N Midterm and long-term results after arthroscopic repair of isolated longitudinel vertical meniscal tears in stable knees Am J Sports Med Vol 34, No7, p Kohort studie 25% failure etter 10 års FU Hantes ME, Zachos VC, Varitimidis SE, Dailiana ZH, Karachalios T, Malizos KN. Arthroscopic meniscus repair: a comparative study between three different surgical techniques KSSTA Vol. 14, number 12/ Dec, pp Prospektiv randomisert Outin/Inout/RapidLoc 100%/95%/65% tilheling etter 23/22/22 mndr FU

15 Valen B, Mølster A. Tidsskr Nor Lægeforen 1993 Nov 30;113(29): Follow-up of sutured meniscus by means of surgical analysis Resultater Reopererte 25 av 57 pasienter (44%) Tilhelede reoperert pga menisk reruptur Ingen forskjeller på kjønn, alder, stabilitet, lateral/medial, dislosert/ikke dislosert menisk, akutte/kroniske Ikke signifikant bedre resultater hos erfarne kirurger

16 Gifstad T, Grøntvedt T, Drogset JO. Am. J. Sports Med. 2007; Vol 35; No 1, Meniscal Repair With Biofix Arrows. Results After 4.7 Years Follow-Up Materiale og metode St. Olavs Hospital Retrospektiv All-inside med Biofix

17 Biofix 1991 Craig D. Morgan Meniscus arrow 1,1 x 10 mm/13 mm/16 mm Poly-L-laktid (PLLA) homopolymer uker Albrecht-Olsen P, Kristensen G, Tormala P. Meniscus buckethandle fixation with an absorbable Biofix tack: development of a new technique. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 1993;1(2):104-6.

18 Gifstad T, Grøntvedt T, Drogset JO. Am. J. Sports Med. 2007; Vol 35; No 1, Meniscal Repair With Biofix Arrows. Results After 4.7 Years Follow-Up Materiale og metode 123 pasienter (m/f : 71/52) Mean alder 26 år Mean f.u. 4,7 år (118/123=96%) Samtidig ACL rekonstruksjon hos 29 (25%)

19 Gifstad T, Grøntvedt T, Drogset JO. Am. J. Sports Med. 2007; Vol 35; No 1, Meniscal Repair With Biofix Arrows. Results After 4.7 Years Follow-Up Resultater; Reoperasjon 45/118 (38%) reoperert pga meniskreruptur (+3 på venteliste (totalt 41%)) (+2 av pas ikke i fu (totalt 42%)) Reopererte Tilhelede Reoperasjon etter mean 16,9 mndr (1-75)

20 Gifstad T, Grøntvedt T, Drogset JO. Am. J. Sports Med. 2007; Vol 35; No 1, Meniscal Repair With Biofix Arrows. Results After 4.7 Years Follow-Up Resultater; Reoperasjon Samtidig ACL rekonstruksjon: 9/29=31% reoperert Ingen forskjeller opr akutt/subakutt/kronisk alder

21 Gifstad T, Grøntvedt T, Drogset JO. Am. J. Sports Med. 2007; Vol 35; No 1, Meniscal Repair With Biofix Arrows. Results After 4.7 Years Follow-Up Resultater; Funksjonsnivå Lysholmscore Alle 85,2 (36-100) Reopererte 80,5 Primæropr. 87,9

22 Kise N et al. Abstract til Vitenskapelige forhandlinger kirurgisk høstmøte 2005 Meniskreparasjoner utført med Biofix meniskpiler Materiale og metode Martina Hansens Hospital Retrospektiv All-inside med Biofix

23 Kise N et al. Abstract til Vitenskapelige forhandlinger kirurgisk høstmøte 2005 Meniskreparasjoner utført med Biofix meniskpiler Hensikten med studien Kartlegge tilhelingsrate Reoperasjoner pga reruptur eller manglende tilheling Kartlegge funksjonsnivå KOOS

24 Kise N et al. Abstract til Vitenskapelige forhandlinger kirurgisk høstmøte 2005 Meniskreparasjoner utført med Biofix meniskpiler Materiale og metode 60 menisksuturer i 58 knær (m/f : 34/24) Alder mean 27,5 år (13-55), (median 25) Follow up etter mean 53 mndr (5-109), (median 51) 44 mediale og 16 laterale menisker ACL-rek.: 8 tidligere, 12 samtidig og 11 senere

25 Kise N et al. Abstract til Vitenskapelige forhandlinger kirurgisk høstmøte 2005 Meniskreparasjoner utført med Biofix meniskpiler Resultater; Reoperasjonsrate Av 60 meniskrupturer operert med Biofix ble 30 (50 %) reoperert Reopererte Tilhelede Reoperasjon etter mean 14 mndr (2-44), (median 8) 63 % ble reoperert innen 1 år

26 Kise N et al. Abstract til Vitenskapelige forhandlinger kirurgisk høstmøte 2005 Meniskreparasjoner utført med Biofix meniskpiler Resultater; Reoperasjonsrate Ingen forskjeller i reoperasjonsrate ift alder Ingen forskjeller reoperasjonsrate ift kjønn Bedre tilheling med samtidig ACL-rek. (p 0.025) Tendens til bedre tilheling i laterale enn mediale menisker

27 Kise N et al. Abstract til Vitenskapelige forhandlinger kirurgisk høstmøte 2005 Meniskreparasjoner utført med Biofix meniskpiler Resultater; Funksjonsnivå / KOOS Menisker tilhelet versus menisker reoperert -ingen forskjeller Samtidig versus utsatt ACL rekonstruksjon -ingen forskjeller Score Tilhelet Reoperert Pain Symp ADL Sport/rec QOL 0 Kategorier Score Pain Symp ADL Sport/rec QOL Kategorier Samtidig Senere

28 Kise N et al. Abstract til Vitenskapelige forhandlinger kirurgisk høstmøte 2006 Meniskreparasjoner utført med FasT Fix all-inside metode Materiale og metode Martina Hansens Hospital Retrospektiv All-inside med FasT Fix

29 Kise N et al. Abstract til Vitenskapelige forhandlinger kirurgisk høstmøte 2006 Meniskreparasjoner utført med FasT Fix all-inside metode Materiale og metode Martina Hansens Hospital Retrospektiv All-inside med FasT Fix Hensikten med studien Kartlegge tilhelingsrate Reoperasjoner pga reruptur eller manglende tilheling Kartlegge funksjonsnivå KOOS

30 FasT Fix Historikk; Åpne / outside-in / inside-out teknikker All-inside metoder fra 1996 Kortere operasjonstid, mindre komplikasjoner* Divergerende resultater; 50-91% tilheling** FasT Fix fra 2001*** * Albrecht-Olsen 1999, Escalas 1997, Hurel 2000, Eggli 1995 ** Albrecht-Olsen 1999, Hurel 2000, Bohnsach 2002, Escalas 1997 ***Boenisch 1999, Borden 2003, Zantop 2004

31 FasT Fix FasT Fix består av ikke-resorberbar USP-spunnet polyester-tråd med to 5 mm lange ikke-resorberbare polyester- ankere

32 Kise N et al. Abstract til Vitenskapelige forhandlinger kirurgisk høstmøte 2006 Meniskreparasjoner utført med FasT Fix all-inside metode Materiale og metode 27 menisksuturer i 27 knær (m/f : 15/12) Alder mean 30 år (14-48), (median 30) Follow up mean 14 mndr (3-30), (median 12) 21 mediale og 6 laterale menisker ACL-rek.: 2 tidligere, 3 samtidig og 3 senere

33 Kise N et al. Abstract til Vitenskapelige forhandlinger kirurgisk høstmøte 2006 Meniskreparasjoner utført med FasT Fix all-inside metode Resultater; reoperasjonsrate Av 27 meniskrupturer operert med FasT Fix ble 5 (19 %) reoperert Reopererte Tilhelede Reoperasjon etter mean 11 mndr (3-22), (median 12)

34 Kise N et al. Abstract til Vitenskapelige forhandlinger kirurgisk høstmøte 2006 Meniskreparasjoner utført med FasT Fix all-inside metode Resultater; Reoperasjonsrate Ingen forskjeller i reoperasjonsrate ift alder Ingen forskjeller reoperasjonsrate ift kjønn

35 Kise N et al. Abstract til Vitenskapelige forhandlinger kirurgisk høstmøte 2006 Meniskreparasjoner utført med FasT Fix all-inside metode Resultater; Reoperasjonsrate Ingen forskjeller i reoperasjonsrate ift alder Ingen forskjeller reoperasjonsrate ift kjønn Ingen av de 3 som hadde samtidig ACL rekonstruksjon er reoperert Av de 5 som er reoperert er 2 av de pasientene som hadde kjent ACL-ruptur, men ikke ble rekonstruert i samme seanse. Begge hadde nytt traume før reoperasjonen Tendens til bedre tilheling i laterale enn mediale menisker

36 Kise N et al. Abstract til Vitenskapelige forhandlinger kirurgisk høstmøte 2006 Meniskreparasjoner utført med FasT Fix all-inside metode Resultater; Funksjonsnivå / KOOS Menisker tilhelet versus menisker reoperert ingen forskjeller 100 p 0,17 0,14 0,17 0,10 0,22 80 Score 60 Tilhelet 40 Reoperert 20 0 Pain Symptom ADL Sport/Rec QOL KOOS kategorier

37 Oppsummering; Norske studier 1. Valen 1993 Outside in / Retrospektiv Endepunkt: 25/57 menisker (44%) reoperert Reopererte Tilhelede 2. Gifstad 2007 All-inside med Biofix / Retrospektiv Endepunkt: 45/118 menisker (38%) reoperert Funksjonsnivå målt med Lysholm score var lavere for de reopererte enn de ikke reopererte (p=0.009) 3. Kise 2005 All-inside med Biofix / Retrospektiv Endepunkt: 30/60 menisker (50%) reoperert Funksjonsnivå målt ved KOOS; ingen forskjeller 4. Kise 2006 All-inside med FasT Fix / Retrospektiv Endepunkt: 5/27 menisker (19%) reoperert Funksjonsnivå målt ved KOOS; ingen forskjeller Reopererte Tilhelede Reopererte Tilhelede Reopererte Tilhelede

38 Biofix versus FasT Fix Biofix (høstmøtet 2005) MHH N=60 Alder snitt 27,5 år Menn/kvinner = 35/25 FU etter gj. sn. 53 (5-109) mndr. 50 % reoperert Reopr. etter 14 mndr. (2-44) 7/16 (44%) laterale menisker reopr. 3/12 (25 %) med samtidig ACL rek. reopr. KOOS: ingen forskjeller reopr. / ikke reopr. FasT Fix (høstmøtet 2006) MHH N=29 Alder snitt 30 år Menn/kvinner = 15/12 FU etter gj. sn. 14 mndr. (3-30) 19 % reoperert Reopr. etter 11mndr. (3-22) 0/6 laterale menisker reopr. 0/3 med samtidig ACL rek. reopr. KOOS: ingen forskjeller reopr. / ikke reopr.

39 Kan vi sammenlikne norske resultater med internasjonale? Lozano J, Ma CB, Cannon WD All-inside Meniscus Repair: A Review of Clinical Studies Clin Orthop Relat Res Dec 14; [Epub ahead of print] Pubmed søk ( ) ; 31 manuskripter Design: 77% case series 10% retrospektive komparative 6,5% prospektive komparative 6,5 % prospektivt randomisert Metoder: Biofix, T-Fix, meniscus screw, Biostinger, RapidLoc, meniscal repair system og meniscal stapler Konklusjoner: Failure: 0-43,5% / Øker med økende FU Type device ingen betydning

40 Biofix Kliniske studier - Survival

41 Biofix Kliniske studier - Survival Lee GP, Diduch DR. Deteriorating outcomes after meniscal repair using the Meniscus Arrow in knees undergoinglong-term follow-up. Am J Sports Med Aug; 33 (8): pas opr Biofix+ACL; 9,4% failure etter 27,6 mndr 28,6% failure etter 79,2 mndr

42 Biofix Kliniske studier - Funksjon

43 FasT fix Kliniske studier - Survival

44 Hva gjør vi i Norge i dag?

45 Spørreundersøkelser Assistentlegene som Medisinsk ansvarlig lege deltok på Hafjellkurset ved 31 ortopediske 29/1-2/2 avdelinger i Norge Per i dag; 2006; Personlig erfaring Antall reseksjoner Sykehusets rutiner Antall suturer Teknikk Antall suturer kombinert med ACL Aldersgrense Indikasjoner Rehabilitering Metoder Rehabilitering

46 Spørreundersøkelser Medisinsk ansvarlig lege ved 31 ortopediske avdelinger

47 Spørreundersøkelser Medisinsk ansvarlig lege ved 31 ortopediske avdelinger; Svar fra 11 /31 (35 %)

48 Spørreundersøkelser Medisinsk ansvarlig lege ved 31 ortopediske avdelinger; Svar fra 11 / 31 (35 %) Grønland! Assistentleger (n=31) fra 21 ortopediske avdelinger

49 Resultater 31 assistentleger med mean -2,6 år (0-5) til spesialitet i ortopedi har operert følgende: Antall assleger < >50 Ingen < >20 Antall meniskreseksjoner uten supervisor Antal meniskreparasjoner som hovedoperatør Antall assleger

50 Resultater Kvantitet? Alle asslegene anga at det utføres meniskreparasjoner på deres sykehus 11 ortopediske avdelinger i Norge gjorde i 2006 i snitt 226 meniskreseksjoner (69-612) 8,4 menisksuturer (0-21) ): sutur i 3,7% Majewski 2006; suturindikasjon i 9,4% av meniskrupturene 10-15%?

51 Resultater Hvor mange operatører? Menisksuturene ble utført av i snitt 3,8 ortopeder, dvs. 2,2 menisksuturer per ortoped

52 Resultater Indikasjoner Øvre aldersgrense for menisksutur? 2 av 11 medisinsk ansvarlige leger oppga absolutte øvre aldersgrenser til 40 / 60 år 4 av 31 assleger oppga absolutte aldersgrenser til 35 / 50 / 50 / 50 år 9 av 11 (81%) medisinsk ansvarlige leger oppga at de ikke hadde øvre aldersgrense 8 av 31 (26%) assleger anga at deres sykehus ikke hadde øvre aldersgrense

53 Resultater Indikasjoner Indikasjon versus type meniskruptur? Rød-rød sone; Rød-hvit sone; Hvit-hvit sone; 8 av 9 sykehus 8 av 9 sykehus ingen (1 sykehus oppga bare rød-hvit sone og 1 sykehus oppga bare rød-rød sone)

54 Resultater Indikasjoner Indikasjon versus type meniskruptur? Longitudinell / vertikal; Horisontal; Radiær; 8 av 9 sykehus 2 av 9 sykehus ingen

55 Resultater Indikasjoner Indikasjon versus type meniskruptur? Lengde av bøttehankrupturen > 5 mm > 10 mm > 15 mm > 20 mm (bare 6 / 11 svar) 1 sykehus 3 sykehus 2 sykehus

56 Resultater Samtidig ACL Hvis samtidig ACL ruptur? Opererer alltid menisk og ACL samtidig: 5 / 11 sykehus Opererer menisken og ACL senere: 5 / 11 sykehus Begge deler (akutt / kronisk) 1 sykehus

57 Resultater Samtidig ACL Hvis samtidig ACL ruptur? Opererer alltid menisk og ACL samtidig: 5 / 11 sykehus Opererer menisken og ACL senere: 5 / 11 sykehus Begge deler (akutt / kronisk) 1 sykehus I mellomtiden; 8 sykehus avlaster 2 sykehus bruker ortose 1 sykehus ingen restriksjoner

58 Resultater Metoder Medisinsk ansvarlige leger: Inside out 2 av 11 sykehus Outside in ingen All inside 9 av 11 sykehus All inside metoder: Biofix FasT Fix Rapid Lock 5 sykehus 5 sykehus 3 sykehus (2 sykehus bruker både FasT Fix og Biofix)

59 Assistentleger: Resultater Metoder Antall assistentleger som angir metode/metodekombinasjon all inside piler inside out vet ikke sutur Menisk reparasjonsmetode 4

60 Assistentleger: Resultater Metoder Antall assistentleger som angir metode/metodekombinasjon all piler inside vet ikke all piler + all inside out inside inside inside sutur sutur + out sutur + piler piler + inside out M enisk reparasjonsmetode 5 3 1

61 Resultater Rehabilitering Ortose? 2 av 11 sykehus Krykker? 10 av 11 sykehus 4-12 uker (mean 6,3) Belaste? 2 sykehus lar pasienten fullbelaste fra dag 1 9 sykehus avlaster/kontaktbelaster i 4-12 uker (mean 6,3) Full ROM + full belastning? 3 sykehus ingen mening om ROM 8 sykehus lar pasienten belaste med > 90 fleksjon etter mean 7,3 uker (5-12)

62 Resultater Rehabilitering Full ROM (flex > 90 ) + full belastning? 18 av 31 assleger anga mean 9,7 uker (6-26) Resten visste ikke

63 Oppsummering Menisksutur. Norske erfaringer Det foreligger lite norsk litteratur på menisksuturer Våre resultater (survival) er lavere enn internasjonalt Failure øker med økende FU Vi gjør for få menisksuturer totalt Vi gjør for få menisksuturer per ortoped Vi har stor spredning i rehabiliteringsregimene Ejnar Eriksson Meniscus suture KSSTA Vol. 14, number 12/ Dec, 2006.

64 !!! Ski!!!

65 Hvorfor reoperasjon som endepunkt? Spindler KP, McCarty EC, Warren TA, Devin C, Connor JT. Prospective comparison of arthroscopic medial meniscal repair technique: inside-out suture versus entirely arthroscopic arrows. Am J Sports Med Nov-Dec; 31 (6): Clinical success was defined as no reoperation for failed meniscal repair. Tuckman DV, Bravman JT, Lee SS, Rosen JE, Sherman OH. Outcomes of meniscal repair: minimum of 2-year follow-up Bull Hosp Jt Dis. 2006;63 (3-4): Failure was defined as the need for meniscectomy in the area of the meniscus that was initially repaired

66 Rehabilitering etter menisksutur

67 Industrien Biofix Siste 6 mndr 13 sykehus som har kjøpt FasT Fix 2006; 27 sykehus Totalt 569 stk 3 per opr. ;) ~190 menisker

Reservoarkirurgi Spesialisering?

Reservoarkirurgi Spesialisering? Reservoarkirurgi Spesialisering? Hans H. Wasmuth St Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim I Norge gjøres det nå omtrent 50 bekkenreservoar pr. år Volum - kvalitet Volum? Kvalitet? Overførings

Detaljer

Skal alle med vonde knær opereres?

Skal alle med vonde knær opereres? Skal alle med vonde knær opereres? Professor og fysioterapeut May Arna Risberg og Professor og overlege Lars Engebretsen Nasjonal Fagdag for PKO, Gardermoen 2. nov 2017 Kunnskapsbasert artrose behandling

Detaljer

Aseptiske årsaker til revisjoner av kneproteser. Ove Furnes www.haukeland.no/nrl

Aseptiske årsaker til revisjoner av kneproteser. Ove Furnes www.haukeland.no/nrl Aseptiske årsaker til revisjoner av kneproteser Ove Furnes www.haukeland.no/nrl Reasons for revision in knee replacement in Norway 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% pain deep infection loose distal instability

Detaljer

Obstetriske sfinkterskader

Obstetriske sfinkterskader Obstetriske sfinkterskader Primærsutur teknikk og resultater Stig Norderval Gastrokirurgisk avdeling UNN og Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkensykdommer, UNN April 2013 Oversikt Insidens

Detaljer

Rusmiddelforgiftninger 2003. Akutte rusmiddelforgiftninger i Oslo Behandling ved Legevakten og oppfølging etterpå

Rusmiddelforgiftninger 2003. Akutte rusmiddelforgiftninger i Oslo Behandling ved Legevakten og oppfølging etterpå Oslo kommune Legevakten Akutte rusmiddelforgiftninger i Oslo Behandling ved Legevakten og oppfølging etterpå Odd Martin Vallersnes Legeskiftleder/Stipendiat Spesialist i allmennmedisin Allmennlegevakten

Detaljer

Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser. Leif Ivar Havelin

Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser. Leif Ivar Havelin Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser Leif Ivar Havelin Nasjonalt register for leddproteser (1987) Hofteregisteret Coxarthrose, utslitt hofte Første vellykkede hofteprotese: Charnley, 1962

Detaljer

Nasjonalt Korsbåndregister Årsrapport 2012. Lars Engebretsen. Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen/ Oslo universitetssykehus HF, Ullevål

Nasjonalt Korsbåndregister Årsrapport 2012. Lars Engebretsen. Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen/ Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Nasjonalt Korsbåndregister Årsrapport 2012 Lars Engebretsen Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen/ Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Oktober 2013 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag 2 Registerbeskrivelse

Detaljer

Pårørende til pasienter med alvorlig traumatisk hjerneskade

Pårørende til pasienter med alvorlig traumatisk hjerneskade Pårørende til pasienter med alvorlig traumatisk hjerneskade Omsorgsbelastning og livstilfredshet hos pårørende etter alvorlig traumatisk hjerneskade. En norsk multisenterstudie Unn Sollid Manskow, spesialsykepleier,

Detaljer

SINUS PILONIDALIS BEHANDLINGSALTERNATIVER / PRO OG CONTRA MARCUS GÜRGEN OVERLEGE KIRURGISK AVDELING SØRLANDET SYKEHUS HF FLEKKEFJORD

SINUS PILONIDALIS BEHANDLINGSALTERNATIVER / PRO OG CONTRA MARCUS GÜRGEN OVERLEGE KIRURGISK AVDELING SØRLANDET SYKEHUS HF FLEKKEFJORD BODØ, 6. FEBRUAR 2009 NIFS-SEMINAR SINUS PILONIDALIS BEHANDLINGSALTERNATIVER / PRO OG CONTRA MARCUS GÜRGEN OVERLEGE KIRURGISK AVDELING SØRLANDET SYKEHUS HF FLEKKEFJORD Sinus pilonidalis er i utgangspunktet

Detaljer

Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet

Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet Innsetting av hofteprotese ved coxartrose Christian Pollmann, overlege Ortopedisk Klinikk, AHUS Elektiv totalprotese hofte Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet

Detaljer

Klassifisering av kne funksjon etter ACL skade - Copers eller non-copers -

Klassifisering av kne funksjon etter ACL skade - Copers eller non-copers - Hop Klassifisering av kne funksjon etter ACL skade - Copers eller non-copers - Norsk Artroskopiforening Hafjellkurset 2007 May Arna Risberg, dr.philos og fysioterapeut NAR, Ortopedisk senter, UUS, NIMI

Detaljer

Hva er et kvalitetsregister?

Hva er et kvalitetsregister? Nasjonale medisinske kvalitetsregistre som kilder til helsetjenesteforskning Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning Ahus18. mars 2015 Trine Magnus Leder av SKDE Hva er et kvalitetsregister? En prospektiv

Detaljer

Rehabilitering av skulderplager

Rehabilitering av skulderplager Rehabilitering av skulderplager Fredrik Granviken Tverrfaglig Poliklinikk rygg-nakke-skulder Avd. for Fysikalsk Medisin og Rehabilitering St Olavs Hospital Skulderplager er en av de mest vanlige muskelskjelettplagene

Detaljer

Jobbglidning - noe for ergoterapeuter? Randi Nossum Ergoterapispesialist MSc Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St.

Jobbglidning - noe for ergoterapeuter? Randi Nossum Ergoterapispesialist MSc Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Jobbglidning - noe for ergoterapeuter? Randi Nossum Ergoterapispesialist MSc Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs Hospital 1 Jobbglidning «En prosess der jobbelementer overføres fra en yrkesgruppe

Detaljer

Appendix 1 Registration form TKA, Norwegian arthroplasty register

Appendix 1 Registration form TKA, Norwegian arthroplasty register 136 11.APPENDICES Appendix 1 Registration form TKA, Norwegian arthroplasty register Appendix 2 Clinical investigation plan (Norwegian) Appendix 3 Questionnaire to hospitals regarding surgeon volume for

Detaljer

Fast-track revisjonskirurgi i hofte- og kneledd; Resultater fra Kvalitetsregisteret

Fast-track revisjonskirurgi i hofte- og kneledd; Resultater fra Kvalitetsregisteret Fast-track revisjonskirurgi i hofte- og kneledd; Resultater fra Kvalitetsregisteret Otto Schnell Husby, Dr. med., Seksjonsoverlege Proteseseksjonen, St.Olavs Hospital 1 Fast-track bygger på Lean Principles

Detaljer

Acute poisoning by substances of abuse in Oslo Epidemiology, outpatient treatment, and follow-up

Acute poisoning by substances of abuse in Oslo Epidemiology, outpatient treatment, and follow-up Acute poisoning by substances of abuse in Oslo Epidemiology, outpatient treatment, and follow-up Odd Martin Vallersnes Avdeling for allmennmedisin Universitetet i Oslo Akuttmedisinsk avdeling Oslo universitetssykehus

Detaljer

Hardingemetoden. - fordeler og ulemper. Cato Kjærvik. Overlege Kirurgisk avdeling Nordlandssykehuset Vesterålen

Hardingemetoden. - fordeler og ulemper. Cato Kjærvik. Overlege Kirurgisk avdeling Nordlandssykehuset Vesterålen Hardingemetoden - fordeler og ulemper Cato Kjærvik Overlege Kirurgisk avdeling Nordlandssykehuset Vesterålen Hardingemetoden Beskrevet av Kevin Hardinge i 1982 i JBJS J Bone Joint Surg Br Hardinge 64-B

Detaljer

Isolert kraftsvikt ved lumbale prolaps: Indikasjon for operasjon?

Isolert kraftsvikt ved lumbale prolaps: Indikasjon for operasjon? Isolert kraftsvikt ved lumbale prolaps: Indikasjon for operasjon? Elisabeth Rettedal Overlege Ryggseksjonen Ortopedisk Avdeling Stavanger Universitetssjukehus Disposisjon Bakgrunn Forekomst Undersøkelse

Detaljer

Har artrosepasienter effekt av fysisk aktivitet og trening?

Har artrosepasienter effekt av fysisk aktivitet og trening? Har artrosepasienter effekt av fysisk aktivitet og trening? May Arna Risberg Professorer og fysioterapeut Ortopedisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, NIMI og Norges Idrettshøgskole Er trening god artrosemedisin?

Detaljer

Søvnvansker hos barn og bruk av off-label medikamenter

Søvnvansker hos barn og bruk av off-label medikamenter Søvnvansker hos barn og bruk av off-label medikamenter Ingvild Brunborg Morton spesialist i barne- og ungdomspsykiatri BUP Åsane, Klinikk Psykisk helsevern for barn og unge, Haukeland Universitetssjukehus,

Detaljer

Utredningsprotokoll for vond kneprotese. Overlege Tarjei Egeberg Ortopedisk avdeling St OlavsHospital

Utredningsprotokoll for vond kneprotese. Overlege Tarjei Egeberg Ortopedisk avdeling St OlavsHospital Utredningsprotokoll for vond kneprotese Overlege Tarjei Egeberg Ortopedisk avdeling St OlavsHospital Agenda Historikk/bakgrunn Hvorfor ha protokoll? Hvordan? Historikk/bakgrunn Hva har historien lært oss

Detaljer

Surgical treatment of the degenerative radiocarpal joint; how to document the treatment options and to set the gold standard

Surgical treatment of the degenerative radiocarpal joint; how to document the treatment options and to set the gold standard Surgical treatment of the degenerative radiocarpal joint; how to document the treatment options and to set the gold standard PhD Lecture Ole Reigstad Institute of Clinical Medicine/Faculty of Medicine

Detaljer

NASJONAL TRAUMEPLAN OG HVOR? BASERT PÅ KAPITTEL OM REHABILITERING I REVIDERT NASJONAL TRAUMEPLAN

NASJONAL TRAUMEPLAN OG HVOR? BASERT PÅ KAPITTEL OM REHABILITERING I REVIDERT NASJONAL TRAUMEPLAN NASJONAL TRAUMEPLAN REHABILITERING - NÅR OG HVOR? BASERT PÅ KAPITTEL OM REHABILITERING I REVIDERT NASJONAL TRAUMEPLAN NASJONAL KONFERANSE TRONDHEIM MAI 2017 1 Audny Anke Overlege, professor Spesialist

Detaljer

Nasjonalt register for leddproteser Bruk av data i klinisk forbedringsarbeid

Nasjonalt register for leddproteser Bruk av data i klinisk forbedringsarbeid Nasjonalt register for leddproteser Bruk av data i klinisk forbedringsarbeid Klinikkoverlege/professor Ove Furnes Leder Nasjonalt register for leddproteser Ortopedisk klinikk, Haukeland Universitetssykehus,

Detaljer

Pårørendes behov for støtte, omsorg, informasjon, sosial nærhet og bekreftelse mens deres nærmeste er innlagt ved en intensivavdeling.

Pårørendes behov for støtte, omsorg, informasjon, sosial nærhet og bekreftelse mens deres nærmeste er innlagt ved en intensivavdeling. Pårørendes behov for støtte, omsorg, informasjon, sosial nærhet og bekreftelse mens deres nærmeste er innlagt ved en intensivavdeling. Forfatter: Grete Høghaug, intensivsykepleier, Master i sykepleievitenskap

Detaljer

LATE EFFECTS AFTER TREATMENT FOR PROSTATE CANCER

LATE EFFECTS AFTER TREATMENT FOR PROSTATE CANCER Mini Med Fys Værnes 3/3-2014 LATE EFFECTS AFTER TREATMENT FOR PROSTATE CANCER HANNE TØNDEL MD, PhD-stipendiat Institutt for Kreftforskning og molekylær medisin. St Olavs Hospital, Avdeling for Stråleterapi

Detaljer

Rekonstruksjon eller ikke: Klinisk vurdering MARC JACOB STRAUSS

Rekonstruksjon eller ikke: Klinisk vurdering MARC JACOB STRAUSS Rekonstruksjon eller ikke: Klinisk vurdering MARC JACOB STRAUSS OUS/OLYMPIATOPPEN/NSF/NIMI OSLO / 2016.01.18 / / SIDE 1 Epidemiologi (moses 2012, Prodromos 2007) Å rlige insidensen for ACL lesjon er anslått

Detaljer

Bakre meniskrotskade i knær med ACL-ruptur Prevalens og MR-tolkning

Bakre meniskrotskade i knær med ACL-ruptur Prevalens og MR-tolkning Bakre meniskrotskade i knær med ACL-ruptur Prevalens og MR-tolkning Prosjektoppgave medisinstudiet 2017 Universitetet i Oslo Veileder: Berte Bøe, Overlege ved Artroskopiseksjonen, OUS Medarbeider: Øyvind

Detaljer

Nasjonalt Korsbåndregister Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak. Knut A. Fjeldsgaard Lars Engebretsen

Nasjonalt Korsbåndregister Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak. Knut A. Fjeldsgaard Lars Engebretsen Nasjonalt Korsbåndregister Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Knut A. Fjeldsgaard Lars Engebretsen Haukeland universitetssjukehus, Helse-Bergen Oslo universitetssjukehus HF 1. oktober 2014

Detaljer

Lette hodeskader, CT og kliniske MR funn: En prospektiv MR studie

Lette hodeskader, CT og kliniske MR funn: En prospektiv MR studie Lette hodeskader, CT og kliniske MR funn: En prospektiv MR studie Overlege Cathrine Einarsen Avd. for ervervet hjerneskade Klinikk for fys.med og rehab St. Olavs hospital Institutt for nevromedisin og

Detaljer

Registrering av barnehoftesykdommene Nasjonalt Barnehofteregister

Registrering av barnehoftesykdommene Nasjonalt Barnehofteregister 1 Registrering av barnehoftesykdommene Nasjonalt Barnehofteregister Ola Wiig, Overlege PhD, Ortopedisk avdeling, Seksjon for barneortopedi og deformitetskirurgi, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Klinisk nytte av kvalitetsregister. Torstein Hole Klinikksjef Klinikk for medisin Helse M&R HF 1. Amanuensis II, DMF, NTNU

Klinisk nytte av kvalitetsregister. Torstein Hole Klinikksjef Klinikk for medisin Helse M&R HF 1. Amanuensis II, DMF, NTNU Klinisk nytte av kvalitetsregister Torstein Hole Klinikksjef Klinikk for medisin Helse M&R HF 1. Amanuensis II, DMF, NTNU Klinisk nytte av helseregister Utgangspunkt i arbeidet som kliniker/linjeleiar

Detaljer

Etterbehandlingsavdelingen på Søbstad helsehus

Etterbehandlingsavdelingen på Søbstad helsehus Etterbehandlingsavdelingen på Søbstad helsehus Bergen 28.januar 2009 Tover Røsstad, overlege Trondheim kommune Søbstad helsehus Undervisningssykehjemmet i Midt-Norge Hvorfor etterbehandlingsavdeling i

Detaljer

Lumbale prolaps. Indikasjon for kirurgisk behandling. Cauda equina syndrom. Prolapspasienter. Tidsramme for operasjon av CES.

Lumbale prolaps. Indikasjon for kirurgisk behandling. Cauda equina syndrom. Prolapspasienter. Tidsramme for operasjon av CES. Indikasjon for kirurgisk behandling Oliver Grundnes NIMI sykehus, Ullevål stadion Lumbale prolaps Ca. 95% i de to nederste nivå Ensidig rotaffeksjon Klinisk påvirkning av L5 eller S1 Midtstilte og/eller

Detaljer

Resultater fra Kvalitetsregisteret; Fast track leddprotese. Otto Schnell Husby, Dr.med., Seksjonsoverlege, Proteseseksjonen, St.

Resultater fra Kvalitetsregisteret; Fast track leddprotese. Otto Schnell Husby, Dr.med., Seksjonsoverlege, Proteseseksjonen, St. Resultater fra Kvalitetsregisteret; Fast track leddprotese Otto Schnell Husby, Dr.med., Seksjonsoverlege, Proteseseksjonen, St. Olavs Hospital Fokus på det friske Suksessfaktor I (pre.pol.) Skolering av

Detaljer

Ny traumeorganisering i Norge Betydningen av trening. Olav Røise Ortopedisk senter Bevegelsesdivisjonen Ullevål universitetssykehus

Ny traumeorganisering i Norge Betydningen av trening. Olav Røise Ortopedisk senter Bevegelsesdivisjonen Ullevål universitetssykehus Ny traumeorganisering i Norge Betydningen av trening Olav Røise Ortopedisk senter Bevegelsesdivisjonen Ullevål universitetssykehus Disposisjon Hva er utfordringene for traumebehandlingen i Norge? Betydningen

Detaljer

Da Vinci robot for prostatektomi

Da Vinci robot for prostatektomi Nasjonal råd for kvalitet og prioritering møte 17.09.12 Da Vinci robot for prostatektomi Av Lene K Juvet, Helene Arentz-Hansen og Espen Movik Dokumentasjonsgrunnlaget 2 nye HTA rapporter fra 2011 CADTH

Detaljer

Overekstremitets fracturer II. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim

Overekstremitets fracturer II. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Overekstremitets fracturer II. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Humerus fracturer. Proximale 80% Skaft 14 % Distale 6 %

Detaljer

Infeksjoner etter. Hva viser registrene? Håvard Dale

Infeksjoner etter. Hva viser registrene? Håvard Dale Infeksjoner etter hofteprotesekirurgi Hva viser registrene? Håvard Dale Hvem er vi? Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd Hofteproteser (1987-) 1 295 / 147 307 Andre leddproteser,

Detaljer

Infeksjon og hofteproteser

Infeksjon og hofteproteser Infeksjon og hofteproteser Marianne Westberg Seksjonsoverlege PhD Seksjon for protesekirurgi Ortopedisk avdeling, OUS 09. mars 2016 Hvorfor hofteprotese? Lårhalsbrudd Hofteleddsartrose Hvorfor hofteprotese?

Detaljer

Stabilitet viktigst. Coronoid frakturer 50% regelen 24.10.2014. 1. Coronoid < 50% = ustabil, uansett radius hode, MCL eller LUCL

Stabilitet viktigst. Coronoid frakturer 50% regelen 24.10.2014. 1. Coronoid < 50% = ustabil, uansett radius hode, MCL eller LUCL Stabilitet viktigst 1. Coronoid < 50% = ustabil, uansett radius hode, MCL eller LUCL Torstein Husby Oslo Universitetssykehus Ortopedisk avdeling Seksjon for overekstremitetskirurgi LUCL 2. LUCL = posterolat

Detaljer

Kalkskulder. UL veiledet aspirasjon og lavage

Kalkskulder. UL veiledet aspirasjon og lavage Kalkskulder UL veiledet aspirasjon og lavage Stefan Moosmayer 2015 Sykdomsforløpet Syklisk forløp 1/3 tidlig resorpsjon 1/3 sen resorpsjon 1/3 vedvarende Fra: Uhthoff HK, J Am Acad Orthop Surg, 1997 Sykdomsforløpet

Detaljer

Samleskjema og styrkeskjema

Samleskjema og styrkeskjema Kategori: [ ] Gyldig fra: 06.04.2011 Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF - Medisinsk servicedivisjon - Ergoterapiavdelingen - Plastikkirurgisk avd. Vedlegg Dok. eier: Dok. ansvarlig:

Detaljer

Ortogeriatristudien. Ingvild Saltvedt Overlege, dr. med Avdeling for geriatri St. Olavs hospital

Ortogeriatristudien. Ingvild Saltvedt Overlege, dr. med Avdeling for geriatri St. Olavs hospital Ortogeriatristudien Ingvild Saltvedt Overlege, dr. med Avdeling for geriatri St. Olavs hospital 1 HOFTEBRUDD Per år 9000 lårhalsbrudd pr år i Norge 400 v/st Olavs Hospital Kostnader 250 000 kr per pas

Detaljer

Revmatiske sykdommer i kjeveleddene

Revmatiske sykdommer i kjeveleddene Revmatiske sykdommer i kjeveleddene Synovektomier tore bjørnland Frekvensen av kjeveleddsinvolvering hos pasienter med revmatoid artritt er blitt rapportert til å være mellom 2% og 86% 1. Selv om det alltid

Detaljer

LVAD som varig behandling. Konsekvens av ny indikasjon. Gro Sørensen VAD koordinator/intensivsykepleier Rikshospitalet

LVAD som varig behandling. Konsekvens av ny indikasjon. Gro Sørensen VAD koordinator/intensivsykepleier Rikshospitalet LVAD som varig behandling. Konsekvens av ny indikasjon Gro Sørensen VAD koordinator/intensivsykepleier Rikshospitalet Teknisk utvikling LVAD Pulsatile LVAD Store Mye lyd Kirurgisk traume Infeksjon Fysisk

Detaljer

Identifisere mekanismene bak de fordelaktige effektene som fysisk trening gir på hjerte, blodårer og skjelettmuskel.

Identifisere mekanismene bak de fordelaktige effektene som fysisk trening gir på hjerte, blodårer og skjelettmuskel. Dorthe Stensvold CERG / K.G. Jebsen Center of Exercise in Medisin Identifisere mekanismene bak de fordelaktige effektene som fysisk trening gir på hjerte, blodårer og skjelettmuskel. Endring i ulike aldersgrupper

Detaljer

Primær- vs sekundærinnleggelser - dør traumepasientene på vei til endelig behandling? Thomas Kristiansen Forskningsstipendiat

Primær- vs sekundærinnleggelser - dør traumepasientene på vei til endelig behandling? Thomas Kristiansen Forskningsstipendiat Primær- vs sekundærinnleggelser - dør traumepasientene på vei til endelig behandling? Thomas Kristiansen Forskningsstipendiat Primær- vs sekundærinnleggelser - dør traumepasientene på vei til endelig behandling?

Detaljer

Når er det indikasjon for å behandle AAA/IAA Etiske vurderinger. Skal alle raaa opereres? Hvorfor er det forskjell mellom regionene?

Når er det indikasjon for å behandle AAA/IAA Etiske vurderinger. Skal alle raaa opereres? Hvorfor er det forskjell mellom regionene? Når er det indikasjon for å behandle AAA/IAA Etiske vurderinger. Skal alle raaa opereres? Hvorfor er det forskjell mellom regionene? Arne Seternes, MD, PhD Kirurgisk Klinikk, St. Olavs Hospital Institutt

Detaljer

Post ECTRIMS - Høydepunkter og status for stamcellestudien RAM-MS. Lars Bø

Post ECTRIMS - Høydepunkter og status for stamcellestudien RAM-MS. Lars Bø Post ECTRIMS - Høydepunkter og status for stamcellestudien RAM-MS Lars Bø Sustained disease remission in multiple sclerosis after autologous haematopoietic stem cell transplantation. The Italian experience

Detaljer

Kirurgi i skulderen. Sigbjørn Dimmen Ortopedisk senter Ullevål universitetssykehus

Kirurgi i skulderen. Sigbjørn Dimmen Ortopedisk senter Ullevål universitetssykehus Kirurgi i skulderen Sigbjørn Dimmen Ortopedisk senter Ullevål universitetssykehus Skulderlidelser Mange lidelser kan behandles kirurgisk. Skal gå gjennom noen av de vanligste. Impingement syndrom Inneklemmingssyndrom

Detaljer

Kne: Leddbånd. Kne: Leddbånd. Tidsaspektet: Akutt: mindre enn 2 uker etter skade Subakutt: 2-6 uker kronisk: mer enn 6 uker

Kne: Leddbånd. Kne: Leddbånd. Tidsaspektet: Akutt: mindre enn 2 uker etter skade Subakutt: 2-6 uker kronisk: mer enn 6 uker Ligament skade er en vanlig skade i kneet Selv mindre skade kan føre til større handikapp Selv små skader bør tas alvorlig fordi det kan føre til ustabilitet og eventuell adheranse dannelse Dersom pasienten

Detaljer

Fast-track metoder ved hofteprotesekirurgi

Fast-track metoder ved hofteprotesekirurgi Fast-track metoder ved hofteprotesekirurgi Samhandlingskonferanse om hofteopererte 12. mars 2012 Klinikksjef Daniel Bastian Kirurgisk og ortopedisk klinikk Bakgrunn Kirurgi er forbundet med Smerter Stress-induserte

Detaljer

Sykehusorganisering hva betyr det for fastlegene?

Sykehusorganisering hva betyr det for fastlegene? Sykehusorganisering hva betyr det for fastlegene? NSH konferanse, Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo, Torsdag 17. mars 2011 Lars Erik Kjekshus Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for

Detaljer

Smerter og mange andre symptomer Epidemiologiske studier fra allmennpraksis og en lokalbefolkning (og en ryggpoliklinikk)

Smerter og mange andre symptomer Epidemiologiske studier fra allmennpraksis og en lokalbefolkning (og en ryggpoliklinikk) Smerter og mange andre symptomer Epidemiologiske studier fra allmennpraksis og en lokalbefolkning (og en ryggpoliklinikk) Bård Natvig Institutt for Helse og Samfunn, Avdeling for allmennmedisin, Universitetet

Detaljer

Bekkenreservoar kirurgi ved Akershus Universitetssykehus i perioden 2000-2012. M. Sunde, A. E. Færden, T. Øresland

Bekkenreservoar kirurgi ved Akershus Universitetssykehus i perioden 2000-2012. M. Sunde, A. E. Færden, T. Øresland Bekkenreservoar kirurgi ved Akershus Universitetssykehus i perioden 2000-2012 M. Sunde, A. E. Færden, T. Øresland Metode Journalsøk: Alle pasienter operert med bekkenreservoar siden 2000 Pre-/peri-/postoperative

Detaljer

Irritable bowel syndrome and chronic fatigue following infection with Giardia lamblia

Irritable bowel syndrome and chronic fatigue following infection with Giardia lamblia Irritable bowel syndrome and chronic fatigue following infection with Giardia lamblia Knut-Arne Wensaas Forsker II, Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen, Uni Research Dagens tekst Bakgrunn Giardia-utbruddet

Detaljer

Kvalitet og nærhet - lokalsykehusenes rolle

Kvalitet og nærhet - lokalsykehusenes rolle Roar Eilertsen Kvalitet og nærhet - lokalsykehusenes rolle Case: Akuttkirurgien på Tynset Sjukehus 1 Forord Innhold 2 Sammendrag 5. 3 Innledning 4 Tynset sjukehus 5 Lokalsykehusenes plass i helsetjenesten

Detaljer

Robot assistert kirurgi i gynekologi. Gynekologisk avdeling St Olavs Hospital

Robot assistert kirurgi i gynekologi. Gynekologisk avdeling St Olavs Hospital Robot assistert kirurgi i gynekologi Gynekologisk avdeling St Olavs Hospital FOR seminar 04.11.2011 Robot assistert laparoskopisk kirurgi da Vinci Utviklet for å forbedre konvensjonell laparoskopi Brukes

Detaljer

Rapport om reoperasjoner etter kirurgi ved tykktarmskreft ved Sørlandet sykehus HF, Arendal (SSA) og Kristiansand (SSK)

Rapport om reoperasjoner etter kirurgi ved tykktarmskreft ved Sørlandet sykehus HF, Arendal (SSA) og Kristiansand (SSK) Vedlegg styresak 036-2013 Rapport om reoperasjoner etter kirurgi ved tykktarmskreft ved Sørlandet sykehus HF, Arendal (SSA) og Kristiansand (SSK) Dr. Halvor Gude 1 Medisinskfaglig rådgiver for direktøren,

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd. Anne Marie Fenstad Statistiker

Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd. Anne Marie Fenstad Statistiker Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd Anne Marie Fenstad Statistiker Oversikt Om kompetansetjenesten og Leddproteseregisteret spesielt Deskriptiv statistikk og analyser til årsrapport

Detaljer

Marthe Andersen, Kull V 03, Profesjonsstudiet i medisin, Universitetet i Oslo. Korsbåndsrevisjoner. Prosjektoppgave

Marthe Andersen, Kull V 03, Profesjonsstudiet i medisin, Universitetet i Oslo. Korsbåndsrevisjoner. Prosjektoppgave Marthe Andersen, Kull V 03, Profesjonsstudiet i medisin, Universitetet i Oslo Korsbåndsrevisjoner Prosjektoppgave 06.05.2008 Innholdsfortegnelse Abstract... 3 1.0 Innledning... 4 2.0 Bakgrunn... 4 2.1

Detaljer

Achillesproblemer. Marius Molund Fot og ankelseksjonen, OUS Ullevål

Achillesproblemer. Marius Molund Fot og ankelseksjonen, OUS Ullevål Achillesproblemer Marius Molund Fot og ankelseksjonen, OUS Ullevål Disposisjon Anatomi/ mekanikk Undersøkelse - utredning Tilstander i achilles Kons Operativ Post op oppfølging Anatomi Anatomi Fellessene

Detaljer

Palliation i en international kontekst

Palliation i en international kontekst 1 PRC European Palliative Care Research Centre Palliation i en international kontekst Hvad sker der på internationalt niveau, hvad kan vi lære af det og hvordan spiller tiltagene i Danmark sammen med de

Detaljer

Skulderkirurgi. Berte Bøe Overlege Artroskopiseksjonen Ortopedisk avdeling Oslo Universitetssykehus

Skulderkirurgi. Berte Bøe Overlege Artroskopiseksjonen Ortopedisk avdeling Oslo Universitetssykehus Skulderkirurgi Berte Bøe Overlege Artroskopiseksjonen Ortopedisk avdeling Oslo Universitetssykehus Disposisjon Anatomi Akutte skader Impingement Rotatorcuffskader Labrumskader/SLAP Bicepsskader Artrose

Detaljer

Fast track, 1 års resultater. Otto Schnell Husby Seksjonsoverlege

Fast track, 1 års resultater. Otto Schnell Husby Seksjonsoverlege Fast track, 1 års resultater Otto Schnell Husby Seksjonsoverlege Dype infeksjoner innen 3 mndr. Hofte: 3/ 246 1,2 % Kne: 1/15,6 % Reoperasjoner, hofte Luxasjon 2/246,8 % Annen 1/246,4 % Glutealinsufisiens

Detaljer

Antibiotikaprofylakse ved dagkirurgi. Seksjonsoverlege ortopedi Inge Skråmm Akershus universitetssykehus

Antibiotikaprofylakse ved dagkirurgi. Seksjonsoverlege ortopedi Inge Skråmm Akershus universitetssykehus Antibiotikaprofylakse ved dagkirurgi Seksjonsoverlege ortopedi Inge Skråmm Akershus universitetssykehus NORDAF-Vintermøte 12.januar 2013 Hvorfor meg? HD Nasjonal retningslinje for antibiotikaprofylakse

Detaljer

Behandling av barn etter fremre korsbåndsskade

Behandling av barn etter fremre korsbåndsskade Behandling av barn etter fremre korsbåndsskade Håvard Moksnes, Spesialist idrettsfysioterapi, PhD Lars Engebretsen, Spesialist i ortopedisk kirurgi, Professor Innhold Hva er et korsbånd? Hva skjer ved

Detaljer

Smerte og verstefallstenkning ved kneprotesekirurgi

Smerte og verstefallstenkning ved kneprotesekirurgi Smerte og verstefallstenkning ved kneprotesekirurgi Lise Husby Høvik Anestesisykepleier, MSc Anestesiavdelingen, St. Olavs Hospital HF Fast-track seminar 11.sept. 2014 1 Hypotese Kneproteseopererte med

Detaljer

NOTAT. Variabler som er vurdert de to klinikkene:

NOTAT. Variabler som er vurdert de to klinikkene: NOTAT Til: Fra: Vertikal Helseassistanse AS, Frøyas gt. 15, 0273 Oslo Anders Angelsen, Dr. med. Avtalespesialist i Urologi, Helse Midt-Norge RHF Professor i Urologi, NTNU Spesialist i Urologi og Generell

Detaljer

Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge

Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge Etter å ha lest og diskutert høringsdokumentet i legegruppen inne ortopedisk kirurgi, sykehuset Namsos, har vi lyst til å komme med en del betraktninger. En må

Detaljer

Gode indikasjoner (appropriateness criteria) for operasjon av degenerativ spondylolistese

Gode indikasjoner (appropriateness criteria) for operasjon av degenerativ spondylolistese 1 Gode indikasjoner (appropriateness criteria) for operasjon av degenerativ spondylolistese Konsensus fra en tverrfaglig internasjonal studie basert på gjennomgang av 744 fiktive pasientkasuistikker Jens

Detaljer

Fremre korsbåndskade og utvikling av sekundær artrose

Fremre korsbåndskade og utvikling av sekundær artrose Fremre korsbåndskade og utvikling av sekundær artrose MED- 3950 5.årsoppgave Profesjonsstudiet i Medisin ved Universitetet i Tromsø Stine Holm, Kull - 08 Veileder: Gunnar Knutsen, Overlege Ortopedisk avd.

Detaljer

Lyskebrokk og lårbrokk

Lyskebrokk og lårbrokk Lyskebrokk og lårbrokk Ingen treff Nasjonale faglige retningslinjer Treff i 1 database Treff i 1 database Treff i 3 databaser Treff i 3 databaser Treff i 3 databaser Kunnskapsbaserte kliniske fagprosedyrer

Detaljer

BRUK AV SPØRRESKJEMA VED ARTROSE

BRUK AV SPØRRESKJEMA VED ARTROSE BRUK AV SPØRRESKJEMA VED ARTROSE SPØRRESKJEMA 1 Ingvild Kjeken, ergoterapeut/phd Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) Diakonhjemmet Sykehus HVORFOR BRUKE SPØRRESKJEMA? For

Detaljer

Vulvaklinikken 2003-2014

Vulvaklinikken 2003-2014 Fotodynamisk terapi ny behandling for GELP Anne Lise Helgesen hudlege/stipendiat Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse og Universitetet i Oslo Vulvaklinikken, OUS 2003-2014 Startet 2003 på RH Ullevål

Detaljer

Påregnelig kvalitet fastlegeordningens Akilleshæl? Jan Emil Kristoffersen

Påregnelig kvalitet fastlegeordningens Akilleshæl? Jan Emil Kristoffersen Påregnelig kvalitet fastlegeordningens Akilleshæl? Jan Emil Kristoffersen Noen sentrale spørsmål til oss selv Hva slags kvaliteter etterspørres av de andre? Hva slags kvalitetssystem ønsker egentlig staten

Detaljer

Ortogeriatriske problemstillinger

Ortogeriatriske problemstillinger Ortogeriatriske problemstillinger Erik Gerhardsen Formanek, LIS, Ortopedisk avdeling Stavanger Universitetssykehus 1: Vanlige frakturer: Femur Bekken Humerus Distal radius Columna 2: Protese: Infeksjon

Detaljer

Lyme nevroborreliose. Diagnostikk og behandling

Lyme nevroborreliose. Diagnostikk og behandling Lyme nevroborreliose Diagnostikk og behandling Bakgrunn Mangler diagnostisk gullstandard Mangler gode behandlingsstudier Mål 1. Å undersøke om peroral doksysyklin er et adekvat behandlingsalternativ ved

Detaljer

Behandling ved fremre korsbåndskade i kneet

Behandling ved fremre korsbåndskade i kneet Behandling ved fremre korsbåndskade i kneet Anatomi: Kneleddet er som en hengsel, men har også rotasjons- og glidebevegelser. Leddet er stabilisert med leddbånd( ligamenter ): -Sidebåndene( MCL og LCL

Detaljer

Tromboemboliske komplikasjoner ved dagkirurgi. Inge Glambek Seksjonsoverlege generell kirurgi Haraldsplass Diakonale sykehus

Tromboemboliske komplikasjoner ved dagkirurgi. Inge Glambek Seksjonsoverlege generell kirurgi Haraldsplass Diakonale sykehus Tromboemboliske komplikasjoner ved dagkirurgi Inge Glambek Seksjonsoverlege generell kirurgi Haraldsplass Diakonale sykehus Kasuistikk 1, frisk kvinne, 27 år Opereres på HDS med bukplastikk Frisk, ikke

Detaljer

Operasjon ved Seneskade i Skulderen

Operasjon ved Seneskade i Skulderen Operasjon ved Seneskade i Skulderen Andre navn: Rotator cuff ruptur. Skade i rotatormansjetten. ( alle bilder: www.alltheweb.com ) Rotatorsenene i skulderen er 4 kraftige sener, som stabiliserer leddkulen

Detaljer

Neuroscience. Kristiansand

Neuroscience. Kristiansand Neuroscience Kristiansand 16.01.2018 Neuroscience Frank E. Sørgaard Medisinsk rådgiver «Hvordan kan MS medikamentenes effekt og sikkerhet sammenlignes»? Neuroscience Når det ikke finne head to head studier

Detaljer

Fysioterapi ved artroseknær og degenerative meniskrupturer. Heidi Veeser Gallet, fysioterapeut i klinisk aktivitetsavdeling ved Diakonhjemmet Sykehus

Fysioterapi ved artroseknær og degenerative meniskrupturer. Heidi Veeser Gallet, fysioterapeut i klinisk aktivitetsavdeling ved Diakonhjemmet Sykehus Fysioterapi ved artroseknær og degenerative meniskrupturer Heidi Veeser Gallet, fysioterapeut i klinisk aktivitetsavdeling ved Diakonhjemmet Sykehus Kirurgi og eller fysioterapi? Ingen effekt av artroskopisk

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet:

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: Avrivninger av akillessenen en studie som sammenlikner behandling uten operasjon med behandling med åpen og mini-åpen kirurgi Et samarbeidsprosjekt mellom

Detaljer

Akutte rusmiddelforgiftninger Faretegn og tiltak

Akutte rusmiddelforgiftninger Faretegn og tiltak Akutte rusmiddelforgiftninger Faretegn og tiltak Odd Martin Vallersnes Spesialist i allmennmedisin Legeskiftleder Allmennlegevakten Legevakten i Oslo Forsker Avdeling for Allmennmedisin Universitetet i

Detaljer

Når er nok, nok? Ellinor Haukland Avdeling for Kreft og lindrende behandling

Når er nok, nok? Ellinor Haukland Avdeling for Kreft og lindrende behandling Når er nok, nok? Ellinor Haukland Avdeling for Kreft og lindrende behandling Bakgrunn Erkjennelse av at vi overbehandler kreftpasienter i livets sluttfase. Internasjonalt anbefaling å avstå fra kreftrettet

Detaljer

Mann født 1978. Oversikt over foredraget. Kvinne 29 år. Kvinne 29 år. Kvinne 29 år. Fremre knesmerter Gjennomgang av differensialdiagnoser

Mann født 1978. Oversikt over foredraget. Kvinne 29 år. Kvinne 29 år. Kvinne 29 år. Fremre knesmerter Gjennomgang av differensialdiagnoser Oversikt over foredraget Fremre knesmerter Gjennomgang av differensialdiagnoser Ortoped Sverre Løken, OUS Julemøte, Østfold idrettsmedisinske forening 9.12.2011 Først noen kasuistikker Patellofemoralesmerter

Detaljer

"Rekonstruksjon av glutealruptur etter THR - våre erfaringer. Nettundervisning 10.09.13 v/ortoped A.Moum

Rekonstruksjon av glutealruptur etter THR - våre erfaringer. Nettundervisning 10.09.13 v/ortoped A.Moum "Rekonstruksjon av glutealruptur etter THR - våre erfaringer Nettundervisning 10.09.13 v/ortoped A.Moum 1 Glutealsvikt etter THR Bakgrunn Modifisert Hardinge tilgang Rekonstruksjon ved glutealsvikt Resultater

Detaljer

INNLANDSKONGRESSEN FOR HELSEFORSKNING. Hva kan behandles kirurgisk Overlege, Dr. med. Sven Ross Mathisen Karkirurgisk seksjon, kir avd.

INNLANDSKONGRESSEN FOR HELSEFORSKNING. Hva kan behandles kirurgisk Overlege, Dr. med. Sven Ross Mathisen Karkirurgisk seksjon, kir avd. INNLANDSKONGRESSEN FOR HELSEFORSKNING Hva kan behandles kirurgisk Overlege, Dr. med. Sven Ross Mathisen Karkirurgisk seksjon, kir avd. Carotis stenose Hjerneslag Insidens: 13 000-15 000/år i Norge Prevalens

Detaljer

Sammenhengen mellom fiskeinntak og venøs blodpropp

Sammenhengen mellom fiskeinntak og venøs blodpropp Sammenhengen mellom fiskeinntak og venøs blodpropp John-Bjarne Hansen, Professor K.G. Jebsen Senter for Tromboseforskning UiT Norges Arktiske Universitet Venøs trombose blodig alvor Lungeemboli kan medføre

Detaljer

Nasjonalt Korsbåndregister Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak

Nasjonalt Korsbåndregister Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak Nasjonalt Korsbåndregister Årsrapport for 214 med plan for forbedringstiltak Knut A. Fjeldsgaard Lars Engebretsen Haukeland Universitetssjukehus, Helse Bergen Oslo Universitetssjukehus HF 1. oktober 215

Detaljer

TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING. TEMA Ortopedi. Fagnytt: Smerter etter ankelarthroskopi Skulder- og nakkerekonstruksjon Norge rundt: AHUS

TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING. TEMA Ortopedi. Fagnytt: Smerter etter ankelarthroskopi Skulder- og nakkerekonstruksjon Norge rundt: AHUS TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING TEMA Ortopedi Fagnytt: Smerter etter ankelarthroskopi Skulder- og nakkerekonstruksjon Norge rundt: AHUS www.kirurgen.no NR. 1/2015 Energy Advances Harmonic 7 Enseal

Detaljer

Bør sykehus ha observasjonsposter? Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital

Bør sykehus ha observasjonsposter? Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital Bør sykehus ha observasjonsposter? 130907 Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital 1 Bør sykehus ha observasjonsposter? Skal vi få ned liggetiden og antall

Detaljer

Fastlegens oppfølging av kreftpasienter. ved Heidi Lidal Fidjeland fastlege og stipendiat

Fastlegens oppfølging av kreftpasienter. ved Heidi Lidal Fidjeland fastlege og stipendiat Fastlegens oppfølging av kreftpasienter ved Heidi Lidal Fidjeland fastlege og stipendiat PMU 2016 Fastlegens oppgaver Lovdata 10: Fastlegenes listeansvar dekker alle allmennlegeoppgaver innen somatikk,

Detaljer

FAMILY MEMBERS EXPERIENCES WITH IN-HOSPITAL CARE AFTER SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY

FAMILY MEMBERS EXPERIENCES WITH IN-HOSPITAL CARE AFTER SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY FAMILY MEMBERS EXPERIENCES WITH IN-HOSPITAL CARE AFTER SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY Audny Anke and Unn Sollid Manskow Trondheim 4. Mai 2017 Unn Sollid Manskow, RN, MPH, PhD Audny Anke, MD, professor Department

Detaljer

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt Wenche Koldingsnes Skåring av sykdomsaktivitet og skade I oppfølging av pasienter med vaskulitt er vurdering og konklusjon vedr. sykdomsaktivitet

Detaljer

Bjørn Åsheim Hansen. Lege i spesialisering Mikrobiologisk avdeling Sykehuset i Vestfold

Bjørn Åsheim Hansen. Lege i spesialisering Mikrobiologisk avdeling Sykehuset i Vestfold Bjørn Åsheim Hansen Lege i spesialisering Mikrobiologisk avdeling Sykehuset i Vestfold Disposisjon Epidemiologi Smitte Sykdomsforløp Behandling Framtidsutsikter Epidemiologi - verden 170 millioner smittede

Detaljer