Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pareto Eiendomsinvest Nordic AS"

Transkript

1 18. Mai 2011 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Rettet emisjon på inntil NOK 200 millioner Utnytte et attraktiv marked og gjennomføre strukturelle grep i Selskapet Tilrettelagt av: AS 1

2 Kontaktdetaljer Viktig meddelelse Pareto Private Project AS Dronning Mauds gate 3 P.O. Box 1396 Vika 0114 Oslo Forvaltningsteam: Denne presentasjonen innebærer ikke et tilbud om å investere i Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. Det er utarbeidet et prospekt datert (Prospektet) som er utarbeidet i forbindelse med Emisjon XII i Selskapet. Vedlagt Prospektet er kopi av relevante avtaler og selskapsdokumentasjon relatert til Selskapet. Enhver investor som ønsker å bestille aksjer må samtidig erklære at de har mottatt og gjennomgått Prospektet. Opplysninger om historisk avkastning er ikke en pålitelig kilde for fremtidig avkastning. Det gjøres oppmerksom på at konkurranse i kapitalmarkedet og utviklingen i Eiendomsmarkedet m.m. kan påvirke Selskapets avkastning. Per Chr. Nicolaisen Tlf: Mob: Johan Anker-Rasch Tlf: Mob: Jonathan Barfod Tlf: Mob: En investering i et eiendomsselskap er beheftet med risiko. Investors avkastning vil være en funksjon av eiendomsselskapets inntjening samt direkte og indirekte kostnader. Investeringens avkastning er basert på et sett forutsetninger og endringer i en eller flere av disse vil påvirke forventet avkastning. Selskapets inntjening vil avhenge blant annet av risikofaktorene nevnt i Appendix. For fullstending oversikt over risikofaktorer henvises det til Prospektet. Richard Jansen Tlf: Jannicke R. Nilsen Tlf: Enkelte av fotografiene av eiendommene i presentasjonen er illustrasjonsfoto som viser eiendom som har vært omsatt og hvor Pareto har vært tilrettelegger. Disse eiendommene er et tilfeldig utvalg, og representerer nødvendigvis ikke eiendommer som er eller tenkes kjøpt eller investert i av Selskapet. Mob: (i permisjon) 2

3 Innhold 1. Oppsummering transaksjon 2. Selskap og portefølje 3. Prising og avkastning 4. Forvaltningsteam 5. Marked og timing 6. Appendix 3

4 Deltagelse i emisjon i Pareto Eiendomsinvest Nordic AS (PEN) - Investere i et attraktivt selskap for å utnytte strategiske og markedsmessige muligheter Langsiktige leiekontrakter til solide leietakere nesten 10 år i snitt Portefølje Moderne eiendommer med gunstig beliggenhet i forhold til virksomheten som drives Gunstig underliggende lånefinansiering og selskapsstruktur Porteføljen er attraktivt priset nettoyield på 7,0% Prising EBITDA yield for 2011 tilsvarer 6,7% noe som er betydelig bedre enn sammenlignbare selskaper God underliggende kontantstrøm med årlige utbetalinger til aksjonærer, 4-5%* Forvalter har solid og lang erfaring med forvaltning av og investeringer i eiendom Forvaltning Pareto Project Finance er en betydelig aktør innenfor eiendom og har god tilgang på dealflow Kostnadseffektiv forvaltning for aksjonærene 1% årlig forvaltning Leienivåer har bunnet ut og analytikere forventer leieprisøkning på over 10% for 2011 Timing Økt aktivitet i norsk næringsliv gjør at arealledigheten er på vei nedover Attraktivt yieldgap som kan utnyttes * Forventet utbetaling er ingen garanti for fremtidig avkastning 4

5 Transaksjonsdetaljer Emisjon XII Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Transaksjonsdetaljer Emisjonsdetaljer: Beløp: Min. NOK 5 mill og maks. 200 mill Antall nye aksjer: Min og maks Tegningskurs: NOK 135 per aksje Minstebestilling: Minimumstegning: NOK Tilretteleggingshonorar: 4 % av brutto emisjonsbeløp Dokumentasjon: Investorpresentasjon Prospekt Bestillingsblankett Bestillingsperiode: Tildeling: 18. mai juni 2011 kl CET* 9. juni 2011* (tentativt) Utstedelse av aksjer: innen 4. juli 2011* Aksjene registreres i VPS Innbetaling: Trekkfullmakt fra og med 15. juni 2011* Bestillingssted: Tidsrammer Pareto Project Finance AS Telefaks Tilrettelegger: Pareto Project Finance AS * Styret kan i samråd med Tilrettelegger forlenge Bestillingsperioden med inntil to uker 5

6 Innhold 1. Oppsummering transaksjon 2. Selskap og portefølje 3. Prising og avkastning 4. Forvaltningsteam 5. Marked og timing 6. Appendix 6

7 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS er et attraktivt eiendomsselskap - Som er godt posisjonert og attraktivt priset i forhold til en oppgang i eiendomsmarkedet 1 Yield Selskapet er priset til en nettoyield på 7,0% - betydelig reprisingspotensial ved nedgang i yield Primeyield i Oslo estimeres til å ligge på mellom 5,25% - 5,50% Kostnadseffektiv struktur EBIDTA yield på 6,7% er høyt sammenlignet med andre selskaper 2 Utbetaling Yieldgap til underliggende lånefinansiering på 150 basispunkter sikrer god kontantstrøm Solide leietakere og lange leiekontrakter sørger for forutsigbar kontantstrøm Årlig overskuddslikviditet utbetales til aksjonærene forventet 4-5% årlig* 3 Avkastning Nåværende portefølje gir egenkapitalen en avkastning på ca 12%* årlig ved uendrete eiendomsverdier Yield nedgang på 25 basispunkter tilsvarer alene ca 18%* økning i VEK Strukturelle tilpasninger vil gjøre porteføljen mer attraktiv og bedre priset * Forventet utbetaling og avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning 7

8 Investeringer siden emisjon IX (des. 2009) har gitt god meravkastning - Vektet avkastning for investeringene siden forrige emisjon har vært 52% Lørenskog Vest Eiendom AS Nydalen Næringseindom AS K2 Eiendom AS Investert: NOK 5,8 mill. Tidspunkt: Des 2009 Absolutt avkastning: 21% IRR: 17% Investert: NOK 39,3 mill. Tidspunkt: Mai 2010 Absolutt avkastning: 55% IRR: 58% Investert: NOK 23,6 mill. Tidspunkt: Des 2010 Absolutt avkastning: 16% IRR: 51% Gjelleråsen Eiendom AS Dusavika Eiendomsinvest AS Innovasjonssenteret Hold. AS Investert: NOK 20,5 mill. Tidspunkt: Des 2009 Absolutt avkastning: 56% IRR: 43% Investert: NOK 8,6 mill. Tidspunkt: Juni 2010 Absolutt avkastning: 33% IRR: 39% Reforhandlet leiekontrakt Økt leie med over NOK 4 mill. Avkastning: 105%* siden *Innebærer EK investering 8

9 Selskapet har en langsiktig investeringsfilosofi - Lange kontrakter og rentebindinger minimerer risiko og sikrer PEN en forutsigbar kontantstrøm 1 Lange kontrakter Lang og synlig kontantstrøm Gir trygghet og forutsigbarhet for både långiver og investor Gjennomsnittlig løpetid i porteføljen er p.t. 9,8 år 2 Solide leietakere Solide leietaker, herunder store norske konsern, børsnoterte selskaper, samt statlige og kommunale leietakere i porteføljen Solide leietakere reduserer operasjonell risiko 3 Gode beliggenheter Fokus på beliggenhet, sett i sammenheng med virksomheten som drives Overvekt i porteføljen av eiendommer i sentrale strøk Gode beliggenheter gir bedre fleksibilitet ved utløp av leiekontrakten 4 Moderne bygg Moderne, oppgraderte bygg Bygg som møter morgendagens krav 5 Fokus på finans og cash flow God og langsiktig finansieringsstruktur Løpende direkteavkastning 9

10 PEN er eksponert mot kontor, lager / logistikk og handel - Attraktiv sammensetning av leietakere gir redusert kredittrisiko Kjøpsdato Prosjekt / selskap Beliggenhet Type bygg Antall enheter Areal (Kvm) Byggeår Gjennstående leietid Leietaker Eierandel Logistikkbygg II AS/KS Stor-Oslo Lager/Logistikk (2001) 10,7 Engrospartner AS (Reitan Handel AS) 79 % Bryggeriet Holding AS/KS Stor-Oslo Kontor ,3 Ringnes AS 100 % Forus Park AS Stavanger/Sola Handel ,1 Lefdal Elektromarked AS, Plantasjen ASA m.fl. 100 % Handelseiendom II AS (Rema) Midt-/Nord Norge Handel ,1 Rema 1000 Norge AS 30 % Vangsveien Eiendom Holding AS Østlandet Kontor ,3 Hedmark Politidistrikt 100 % Sola Næringseiendom KS Stavanger/Sola Annet /1992 9,7 SAS Consortium 35 % KV 161 Eiendom AS/IS Stor-Oslo Kontor , 1980, 1984 ( ) 11,3 Axis Shield ASA 50 % Logistikkbygg I AS Sverige Lager/Logistikk /2005 8,9 Techdata AB & Rusta AB 51 % Lysaker Nova AS Stor-Oslo Kontor /2008 7,6 NEAS ASA 100 % Krags Gate Eiendom III IS/AS Østlandet Industri ,4 Kongsberg Næringsparkutvikling AS 30 % Kongsberg Industribygg AS Østlandet Industri ,0 Kongsberg Næringsparkutvikling AS 25 % Fornebu Eiendom Holding AS/IS Stor-Oslo Kontor ,6 Stabæk Holding AS 42 % Logistikbygg Linköping Fastighet AB Sverige Lager/Logistikk ,9 Scan AB 100 % Logistikbyg Århus ApS Danmark Lager/Logistikk ,6 Freja Transport & Logistics AS 100 % Bergen Logistikkbygg AS Vestlandet Lager/Logistikk (1997) 6,6 Box Solutions AS 25 % Forus Handelsbygg AS Stavanger/Sola Handel ,3 Expert Norge AS & Megaflis Holding AS 50 % Forus Kontorbygg AS Stavanger/Sola Kontor , ,5 Kruse Smith AS, YIT AS, Rambøll Norge AS, OLF 50 % Stamveien 1 AS Stor-Oslo Lager/Logistikk ,7 Expert AS & Onninen AS 40 % Innovasjonsenteret Holding AS/KS Stor-Oslo Kontor ,3 Rikshospitalet, GlaxoSmithKline AS 22 % Lørenskog Vest Eiendom AS Stor-Oslo Kontor ,0 NAV, Lørenskog Kommune 20 % Gjelleråsen Eiendom IS/AS Stor-Oslo Industri ,7 Arcus Gruppen AS 7,5 % Nydalen Næringseiendom AS Stor-Oslo Industri ,1 Schibstedt ASA 25 % Dusavika Eiendomsinvest IS/AS Stavanger/Sola Industri ,2 Scan Tech AS 20 % K2 Eiendom AS Stor-Oslo Kontor ,8 Aker Solutions ASA 10,5 % Handelseiendom I AS Østlandet Handel ,8 Rema 1000 med flere 25 % Kragsgate Eiendom II AS/IS Østlandet Kontor /1999/2003 6,3 Kongsberg Næringsparkutvikling AS 10 % Total x ,8 Fondet vil tilstrebe å investere i underliggende prosjekter hvor man har kontroll ( trigger posisjon). I dag 6 prosjekter i porteføljen100 % eiet. 10

11 Portefølje med hovedeksponering mot norske eiendommer - Ca. 86 % av kapitalen er plassert i norsk eiendom Vangsveien Eiendom AS Bergen Logistikkbygg AS Handelseiendom II AS, 33 bygg Forus Park AS Dusavika Eiendominvest AS Forus Kontorbygg AS Forus Handelsbygg AS Sola Næringseiendom KS K2 Eiendom AS Nydalen Næringseiendom AS Gjelleråsen Eiendom AS Lørenskog Vest Eiendom AS Fornebu Eiendom Holding AS Innovasjonssenteret KS Logistikkbygg II KS Kjelsåsveien 161 AS Lysaker Nova AS Bryggeriet Holding KS Stamveien I AS Handelseiendom I AS Krags gate Eiendom III IS Kongsberg Industribygg AS Krags gate Eiendom II IS 11

12 Eksponeringen i Sverige/Danmark utgjør ca. 14% - Eksponeringen er utelukkende knyttet til logistikkeiendommer ved sentrale logistikkknytepunkt Logistikkbygg Link. (4,4%) Logistikkbygg 1 AS (5,6%) Logistik Byg Århus (4,0%) 12

13 Porteføljesammensetning basis nettoleie - Totalt er 63% av eiendommene lokalisert rundt Stor-Oslo og Stavanger/Sola regionen Type bygg Beliggenhet Annet; 5 % Danmark; 4 % Sverige; 10 % Handel; 21 % Lager/Logistikk; 24 % Industri; 15 % Midt-/Nord Norge; 10 % Stor-Oslo; 43 % Kontor; 35 % Vestlandet; 1 % Stavanger/Sola; 20 % Østlandet; 12 % Hovedfokus på kontor, handel og lager-/logistikkeiendommer Tidsriktig eiendommer med attraktiv beliggenhet for virksomheten som bedrives Hovedeksponering mot Stor-Oslo og Stavanger/Sola området totalt 63% 13

14 PEN har lang durasjon på leiekontraktene 9,8 år i snitt - Reduserer risikoen i porteføljen i forhold til utløp på leiekontraktene Utløpsprofil leiekontrakter % Snitt gjenværende kontraktslengde for PEN utgjør 9,8 år Bruttoleie i NOK 1 mill % 14 % 8 % 7 % 6 % 5 % 5 % 3 % 2 % 3 % 3 % 1 % 2 % 2 % 0 % 0 % Årstall utløp leiekontrakt Durasjonsammenligning 9,8 82% av leiekontraktene utløper f.o.m og utover Sammenlignet med andre aktører har PEN betydelig lengre leiekontrakter Lange leiekontrakter reduserer risikoen i porteføljen og gir mer fleksibilitet i forhold til eventuell exit 8 År 6 4 5,8 6,0 5,2 6,0 5,2 6,1 4,0 Selskapet har som målsettning å ha minst 6 års gjenværende løpetid i snitt på leiekontraktene til enhver tid 2 0 Storebrandfond Aberdeen I Aberdeen II Fortin NPRO NLPR OLT PEN * Tallene er basert på rapporterte kvartalstall fra Selskapene. 14

15 Solide leietakere sikrer god og forutsigbar kontantstrøm - Reduserer konkursrisikoen i porteføljen og bidrar til bedre finansiering i prosjektene Største leietakere Reitan Gruppen (ink REMA 1000) 15,6 % Stat/kommune 9,8 % Kongsberggruppen 6,3 % Schibsted ASA 5,7 % NEAS ASA 5,0 % Axis Shield ASA 4,7 % SAS 4,5 % Scan AB 4,4 % Ringnes AS 4,3 % Freja Transport & Logistics 3,9 % Expert AS 3,6 % Plantasjen Norge AS 3,2 % TD Tech Data AB 3,0 % Brødrene Kverneland AS 2,9 % Rusta AB 2,7 % Aker Solution ASA 2,6 % Arcus Gruppen AS 2,2 % Andre 15,4 % ~70% 15

16 PEN har en moderne portefølje og en høy andel barehouse kontrakter - Sørger for en kostnadseffektiv struktur med høy forutsigbarhet på eierkostnadene 45 % 40 % 35 % 30 % Aldersfordeling bygg Type kontrakter 25 % 20 % BareHouse; 27 % 15 % 10 % 5 % Standard; 73 % 0 % Yngre enn 5 år 5-10 år gamle Rehabilitert siste 10 år Eldre enn 10 år Moderne og tidsriktige bygg sørger for en effektiv drift av eiendommene i porteføljen 82% av eiendommene er yngre enn 10 år eller totalt rehabilitert siste 10 år Eiervennlige leiekontrakter, hvorav nesten 30% av leiekontraktene er rene barehouse kontrakter Totale eierkostnader utgjør i overkant av 8% av bruttoleieinntekter 16

17 Pareto Eiendomsinvest Nordic har en gunstig finansieringstruktur All belåning skjer i underliggende prosjektselskaper Det foretas ingen belåning i PEN Finasieringsstruktur All belåning skjer i underliggende prosjektselskaper Reduserer risikoen i forhold til eventuelle mislighold av lån Selskapsstruktur Aksjonærer Minimalt med covenants i låneavtalene Kun 3 prosjekter som har loan to value klausuler Bidrar til forutsigbar kontantstrøm Reduserer risiko for kapitalbehov Underliggende belåning tilsvarer 78% gearing Pareto Eiendomsinvest Nordic AS - Egenkapital - Egenkapital / Lån - (70-85% belåning) Det er gjort langsiktige rentebindinger Sikrer selskapet mot eventuelle økninger i rentenivå Gjennomsnittlig rentebindinger utgjør 6,6 år Investering A Investering B Investering B Underliggende lånemarginer er i stor grad bundet Har bidratt til å holde rentekostnadene lave Gjennomsnittlig marginbinding utgjør 80 basispunkter Totale rentekostnader utgjør 5,5% for porteføljen, noe som er meget konkurransedyktig i dagens marked 17

18 Selskapet har en solid lånefinansiering - Lange rentebindinger virker fornuftig i dagens rentemarked Eiendomsportefølje og lånefinansiering i andre strukturer og selskaper Kommentarer Pareto Eiendomsinvest Nordic AS DnB NOR Eiendomsinvest I AS* (Fortin AS) PEN har en konkurransedyktig total rentekostnad Med 100% rentesikringsgrad er PEN sikret mot en eventuell renteoppgang Norges Bank anslår at styringsrenten vil økes med 0,75% frem mot årsskiftet Flere konkurrerende strukturer har bundet opp en lavere andel av gjelden over en kortere periode Disse vil kunne bli påvirket av stigende renter og således få en høyere total rentekostnad Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA** Storebrand Eiendomsfond AS Norwegian Property ASA Northern Logistic Property ASA Olav Thon Eiendomsselskap ASA Eiendomsportefølje Netto yield basis VEK 7.0 % 6.8 % 6.6 % 6.7 % 6.3 % 6.7 % 6.5 % Vektet gjenværende leietid (år) Økonomisk ledighet 0.0 % 4.2 % 4.1 % 6.5 % 5.8 % 5.8 % 3.0 % Lånefinansiering Belåningsgrad (av brutto eiendomsverdier) 78 % 78 % 76 % 70 % 61 % 75 % 67 % Løpetid, rentebinding (år) Ukjent Andel rentebundet gjeld 100 % 100 % 74 % 68 % 94 % 100 % 58 % Gjennomsnittlig total rentekostnad 5.5 % 6.1 % 5.5 % 5.3 % 5.3 % 4.8 % 4.5 % Alle nøkkeltall er hentet fra selskapenes siste kvartalsrapport eller andre offisielle rapporter. *Løpetid på rentebindingen (6,5 år) er basert på telefonsamtale med DnB NOR der de ga et anslag på 6-7 år. **Netto yield er beregnet med den forutsetning at eierkostnad er 5,1 %. Forventet styringsrente (Pengepolitisk Rapport 1/11) Kilde: Norges Bank 18

19 EBITDA yield etter alle kostnader i strukturen tilsvarer 6,7% - PEN har en driftseffektiv og forutsigbar portefølje med lave eierkostnader (tall i tusen NOK) 2011 E 2012 E 2013 E 2014 E Leieinntekter Administrasjonskostnader prosjekter (6 752) (6 896) (7 052) (7 226) Drift-/Vedlikeholdskostnader prosjekter (5 618) (5 870) (6 414) (6 595) Netto leieinntekter Nettoleie i % av bruttoverdi eiendom 7,0 % 7,1 % 7,3 % 7,4 % Eierkostnader i % av bruttoleie 5,1 % 5,2 % 5,4 % 5,4 % Forvaltningskostnader (PEN) * (6 350) (6 795) (7 270) (7 779) Foretningsførsel (PEN) (424) (435) (445) (457) Andre driftskostnader (1 300) (1 333) (1 366) (1 400) Sum driftkostnader PEN (8 074) (8 562) (9 081) (9 636) Netto kontantstrøm PEN (EBITDA) EBITDA i % av brutto eiendomsverdi 6,7 % 6,9 % 7,0 % 7,2 % Totale eierkostnader i % av leie 8,5 % 8,7 % 9,0 % 9,1 % Rentekostnader ( ) ( ) ( ) ( ) Renteinntekter Netto Rentekostnader ( ) ( ) ( ) ( ) Netto kontantstrøm før avdrag Avdrag (42 657) (48 852) (49 096) (53 505) Netto kontanstrøm før skatt (utbyttekapasitet) Note: Merk at forventet kontantstrøm, resultater, utbetalinger etc. kun er estimater basert på underliggende budsjetter, og det er ingen garanti for at endelig resultat ikke avviker fra budsjettet. * Forvaltningskostnader utgjør 1% av underliggende VEK for Selskapet. 19

20 Innhold 1. Oppsummering transaksjon 2. Selskap og portefølje 3. Prising og avkastning 4. Forvaltningsteam 5. Marked og timing 6. Appendix 20

21 PEN har betydelig vekstpotensiale Løpende leieinnteker gir en avkastning på porteføljen ca 10-15%* Valuation Yieldnedgang på 25 basispunkter vil alene gi 15-20%* økning Reprising i eiendomsmarkedet Strukturelle tilpasninger Kontantstrøm til EK VEK VEK Ytterligere kapital vil kunne gjøre Selskapet mer attraktivt (nye investeringer, porteføljetilpasninger) for optimal realisasjonsverdi ved exit økning 5-10%* i VEK * Forventet avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning mnd 21

22 En nedgang i yieldnivå vil representere en solid reprising av PEN - 25 basispunkter lavere nettoyield tilsvarer en økning i VEK på ca 18% Avkastning ift endring av yieldnivå* Nettoyield 6,50 % 6,75 % 7,00 % 7,25 % 7,50 % Emisjonskursen tilsvarer en nettoyield på 7,0% Økning i nettoleie 0,0 % 39 % 18 % 0 % -18 % -35 % 2,5 % 52 % 31 % 12 % -6 % -23 % 5,0 % 66 % 45 % 25 % 7 % -11 % 7,5 % 81 % 59 % 38 % 20 % 2 % 10,0 % 96 % 73 % 52 % 33 % 15 % * Utrykker implisitt verdijustert egenkapital per aksje basis gitt yieldnivå basis dagens portefølje Endring av yieldnivå på porteføljen kan gi en betydelig reprising av aksjen En nedgang på 25 basispunkter på nettoeyielden tilsvarer en økning på ca18% på VEK Netto avkastning ift brutto eiendomsverdier* EBITDA yield 2011E 2012E 2013E Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 6.7 % 6.9 % 7.0 % Norwegian Property ASA 5.7 % 5.8 % 6.0 % Olav Thon Eiendomsselskap ASA 6.0 % 6.3 % 6.5 % Northern Logistic Property ASA 6.4 % 6.7 % 6.8 % Gjennomsnitt 6.2 % 6.4 % 6.6 % Kilde: Pareto Securities AS, Datastream * Utviklingen i EBITDA yield er beregnet med utgangspunkt i dagens brutto eiendomsverdier Verdier fortsatt rundt 10% lavere enn toppen for eiendom med lange kontrakter rom for ytterligere oppgang PEN er attraktivt priset sammenlignet med tilsvarende selskaper Økning i leienivåer kan også utgjøre enn oppside 22

23 Attraktiv prising basert på eksterne verdivurderinger per 1. mai Løpende utbytte og høy inntjening til egenkapitalen Fornuftig prising P / E* Aksjepris 2011E 2012E 2013E Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Norwegian Property ASA Olav Thon Eiendomsselskap ASA Northern Logistic Property ASA Gjennomsnitt Kilde: Pareto Securities AS, Datastream *P/E basert på resultat før skatt og avskrivninger Ettersom PEN er høyere belånt enn OLT og NPRO vil fremtidig inntjening kunne betjene egenkapitalen i høyere grad Dette reflekteres i P/E, der PEN synes å være priset noe lavere enn peers, hvilket er fornuftig gitt disse selskapenes størrelse og likviditet P/E på 8,0 indikerer en avkastning til egenkapitalen for 2011 på ca 12,5%. Høy utbyttekapasitet Historisk utbytte i prosent av aksjekurs* Totalt Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 3.5 % 5.0 % 4.3 % 12.9 % Norwegian Property ASA 6.0 % 1.0 % 6.9 % Olav Thon Eiendomsselsk ap ASA 1.1 % 1.0 % 1.1 % 3.2 % Northern Logistic Property ASA 6.7 % 1.8 % 8.5 % Storebrand Eiendomsfond AS 5.3 % 3.5 % 8.8 % Fortin AS 2.7 % 2.7 % Aberdeen Eiendomsfond Norge II AS 4.0 % 4.0 % PEN har en solid underliggende kontantstrøm og kan således utbetale årlige utbytter Siden 2008 har PEN utbetalt 12,9%* i løpende utbytte, hvilket er betydelig mer enn de børsnoterte selskapene og konkurrerende fondsstrukturer Kilde: Oslo Børs *Basert på utbytte i prosent av VEK/aksjekurs på utbetalingstidspunktet 23

24 Innhold 1. Oppsummering transaksjon 2. Selskap og portefølje 3. Prising og avkastning 4. Forvaltningsteam 5. Marked og timing 6. Appendix 24

25 Fondsforvaltningsteamet ledes i dag av Per Christian Nicolaisen - Nicolaisen har mer enn 20 års erfaring innen prosjektfinansiering og forvaltning av eiendom Per Christian Nicolaisen (53) Anvarlig kapitalforvalter - Partner og kapitalforvalter for Pareto Project Finance`s ( PPF ) eiendsomselskaper - Har arbeidet i PPF innen offshore, shipping, eiendom og corporate finance siden 1992, med ansvaret for eiendoms-virksomheten i PPF i peridoen Bakgrunn som finansmegler i Scanbroker AS, Adm. Dir. i Essar Finans og har innehatt flere styreverv. - MBA fra American Graduate School of International Management, Phoenix, Arizona, USA Johan Anker-Rasch (29) Kapitalforvalter - Kapitalforvalter for PPFs investeringsselskaper innenfor eiendom, offshore og shipping siden Har tidligere 2 års erfaring som revisor i Ernst og Young - Utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole (NHH) Jonathan Barfod (26) Kapitalforvalter - Kapitalforvalter for PPFs investeringsselskaper innenfor eiendom, offshore og shipping siden Har bakgrunn som Finance Trainee i økonomiavdelingen til ICAP Plc i London - Mastergrad i Finance and Investment fra University of Nottingham - Bachelorgrad i Managment fra University of York Hans Gunnar Martinsen (36) Økonomiansvarlig / Forretningsfører - Teamleder for Pareto Business Management`s investeringsselskaper - Har 5 års erfaring fra regnskap og forretnignsførsel for eiendom, shipping og offhore i PPF - Har bakgrunn som revisor i revisjonsselskapet Kjelstrup & Wiggen AS fra Utdannet Statsautorisert Revisor fra Norges Handelshøyskole (NHH) 25

26 Styret har lang og bred erfaring med eiendom Styret er endelig beslutningstager i Pareto Eiendomsinvest Nordic Einar F. Hansen (54) Styrets Leder - Driver eget konsulentselskap innenfor regnskap, skatt og økonomi - Har i lang tid vært engasjert i næringseiendom både som rådgiver og investor - Har en rekke styreverv knyttet opp mot eiendom både i Norge og utenlands - Er utdannet Revisor fra Norges Handelshøyskole (NHH) Leif E. Johansen (66) Styremedlem Investeringsinnstilling til styret Forvalter Beslutningstager for investeringer Styre -Jobber som rådgiver for Veidekke ASA og har en rekke styreverv i konsernet - Har betydelig erfaring fra eiendomsbransjen 12 år som Adm. Dir i Avantor AS og 12 år som konserndirektør for eiendomsdivisjonen til Veidekke - Styremedlem i Hansa Property Group AS og medlem av investeringskomiteen for Aberdeenfondene - Utdannet sivilingeniør ved NTH`s bygningsavdeling Tore Sviland (53) Styremedlem Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Investering A Investering B -Driver egen investeringsvirksomhet gjennom familieselskapet Delta Invest (17 år) -Tidligere jobbet 10 år som finansjournalist i Periscopus AS og senere som direktør for Hegnar Shipping - Innehar flere styreverv og har erfaring fra styrearbeid i børsnoterte selskaper gjennom Vizrt Ltd. - Utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole (NHH) 26

27 Pareto Gruppen En uavhengig og ledene aktør i det norske markedet for finansielle tjenester Stiftet i 1986 Har i dag ca. 450 ansatte Kontorer i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Tønsberg, Bergen, Trondheim, New York og Singapore Bokført egenkapital pr på ca. NOK 3,3 mrd. Kroner Driftsresultat på NOK 1.024m (2010) Driftsinntekter på NOK 1.899m (2010) Konsernet har ingen gjeld Forvalter verdier for ca. NOK 60 mrd. fordelt på direkte investeringer i eiendom, shipping og offshore, samt aksjer og renter/gjeld 27

28 Pareto Project Finance - Eiendom En betydelig aktør på det norske eiendomsmarkedet forvalter verdier for nesten 18 mrd. Erfaring og kompetanse PPF har forvaltet og tilrettelagt eiendomsprosjekter siden 1992 PPF forvalter eiendomsverdier for nærmere NOK 18 mrd. fordelt på 63 eiendommer Markedsandel siste årene på over 50 % for syndikering av eiendomsprosjekter i Norge Track record Total eiendomsportefølje under forvaltning i PPF har fra 1998 gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning på ca 11% og slår Oslo Børs med god margin. NOK mill Eiendomsportefølje verdi og bygg Eiendomsportefølje avkastning # prosjekter PPF Real Estate Index: IRR 10,6% OSEBX (Oslo Børs): IRR 6,3% STX5 5 års statsobligasjon: IRR 5,5% OSE Real Estate: IRR 5,3% jan. 98 jan. 99 jan. 00 jan. 01 jan. 02 jan. 03 jan. 04 jan. 05 jan. 06 jan. 07 jan. 08 jan. 09 STX5-5 års statsobligasjon - IRR 5,3 % OSEBX (Oslo Børs) - IRR 5,7 % OSE Real Estate - IRR 5,1 % PPE Real Estate Index - IRR 11,0 % 28

29 Innhold 1. Oppsummering transaksjon 2. Selskap og portefølje 3. Prising og avkastning 4. Forvaltningsteam 5. Marked og timing 6. Appendix 29

30 Markedet for næringseiendom var på nesten NOK 40 mrd for Eiendomsverdiene er på vei tilbake, men har fortsatt over 10% igjen til toppen Omsetning av næringseiendom E Det totale markedet for næringseiendom var på nesten 40 mrd for 2010 nesten en tredobling fra 2009 Markedet har vært velfungerende i hele 2010, men hovedtyngden av transaksjonene kom i desember Markedet nærmer seg normaliserte nivåer Estimater tilsier omsetning på mellom mrd i 2011 Verdiindekser Akershus sine verdiindekser her steget i ett til to år Eiendom med lange kontrakter har vært mest etterspurt Verdier fortsatt rundt 10% lavere enn toppen for eiendom med lange kontrakter rom for ytterligere oppgang Kilde: Akershus Eiendom 30

31 Leienivået har bunnet ut og forventes å stige svakt fremover - Økte leiepriser er forventet å drive eiendomsverdiene i årene som kommer Leienivå Oslo Europe: Office Property Clock Q Leienivået har nå bunnet ut og begynt å stige svakt innenfor enkelte segmenter - Oslo er langt fremme i syklusen Akershus forventer en økning på over 10% i leienivå for alle høystandard segmenter i Oslo De siste 20 årene har veksten i leie vært lavere enn KPI (nedgang i realleienivåer), noe som bør gi rom for leieoppgang Akershus forventer at det er økte leiepriser som vil drive eiendomsverdiene i årene som kommer Kilde: Akershus Eiendom / Jones Lang LaSalle 31

32 Det meste tyder på at yieldnivået vil fortsette å holde seg lavt - Et attraktivt yieldgap kan fremdeles utnyttes av Pareto Eiendomsinvest Nordic Yieldutvikling for lange kontrakter, kontor Oslo Kilde: Akershus Eiendom 32

33 Innhold 1. Oppsummering transaksjon 2. Selskap og portefølje 3. Prising og avkastning 4. Forvaltningsteam 5. Marked og timing 6. Appendix 33

34 Risikofaktorer* - Selskapets avkastning vil blant annet avhenge av følgende risikofaktorer Markedsrisiko: Usikkerhet rundt verdien på eiendommen, tilbud og etterspørsel etter næringseiendom, investors avkastningskrav ved kjøp av eiendom, leieprisutvikling og igangsetting av nybygg Makroøkonomiske forhold: Rentenivå, prisstigning (KPI), sysselsetting, valuta, nybyggingsaktivitet Teknisk risiko/selskapsrisiko: Vedlikeholdskostnader - utomhus og innomhus, havari på tekniske anlegg, offentlige pålegg og reguleringer av tekniske løsninger, overtar eiendomsselskapets eiendeler og forpliktelser og uforutsette skatte- og avgiftsforpliktelser Leietaker: Finansiell styrke og evne til å betjene leie, bransje og konkurranseforhold, størrelse og eierforhold Finansiering: Rentesvingninger, lånemarginer, løpende lånebetingelser / finansielle forpliktelser som LTV, rentedekningsgrad, likviditet etc, Market disruption og krav om førtidige tilbakebetalinger Reguleringsforhold/skatterisiko: Endrede reguleringsbestemmelser, endrede kjøremønster, endringer i lover, forskrifter, eiendomsskatt, selskapsskatt og uforutsette forpliktelser Likviditet/økt kapitalbehov: Lite likvid aktivaklasse, usikkerhet rundt verdivurdering, annenhåndsmarked, behov for ytterligere egenkapital gjennom emisjon og utvanning * For fullstending oversikt over risikofaktorer henvises det til Prospektet. 34

35 Nøkkeltall Pareto Eiendomsinvest Nordic AS basis emisjonskurs Nøkkelopplysninger PEN: Etablert: 30. juni 2006 Levetid: Juli 2016 Verdijustert EK ( ): NOK 659 millioner Underliggende låneportefølje: Totalt gjeld: NOK 2,57 milliarder Gjennomsnittlig rentekost: 5,5% (ink. marginer) Gjennomsnittlig margin: 0,8% Forvalter: Likviditet: Pareto Project Finance AS ved Per Chr. Nicolaisen Annenhåndsomsetning Belåningsgrad: ca 78% Årlige avdrag (2011): ca. 1,7% LTV klausuler: Kun i 3 prosjekter, ingen i brudd Eiendomsporteføljen: Kursutvikling per aksje: Bruttoverdi eiendommer: NOK 3,27 milliarder Årlig leieinntekter: NOK 240,5 millioner Nettoyield (2011): 7,0% Vektet gjenværende leietid: ca 10 år Forventede eierkostnader: ca 5% Andel areal: ca kvm Økonomisk ledighet: ~ 0% Verdi per aksje ( ): NOK 139 Emisjonskurs per aksje: NOK 135 Siste utbetaling: NOK 6 (april 2011) Akkumulert utbetaling: NOK 18,70 Ligningsverdi : NOK 54,66 35

36 Investeringsmandat og Strategi Investeringsprofil Selskapet skal primært foreta direkte investeringer i følgende eiendomssegmenter: -Kontorbygg - Lager / logistikkbygg (kombinasjonsbygg) - Handelsbygg Selskapet skal søke å investere i eiendom med lange leiekontrakter og solide leietakere. Det vil søkes å oppnå en til enhver tid vektet gjenværende leietid på 6 år eller mer for porteføljen. Selskapet skal søke investeringer som gir en attraktiv finansieringsstruktur: - Søke lange rentebindinger Enkeltinvesteringer Selskapet skal primært investere i Norge, men det åpnes for at inntil 50 % av egenkapitalen kan investeres i andre skandinaviske land. Eierandel i underliggende porteføljeselskaper vil normalt være mellom % Maksimum 15 % av Selskapets kapital kan investeres i en enkeltinvestering, dog slik at det uansett skal kunne investeres NOK 50 mill. i et prosjekt Selskapet har mulighet til å kunne utstede aksjer (opptil aksjer) som oppgjør i framtidige investeringer Hands on forvaltning og oppfølging Selskapet kan investere i garantikonsortier, samt andre instrumenter tilknyttet eiendom 36

37 Tidshorisont, utbetaling til aksjonærer og løpende honorarer Tidshorisont og Exit Selskapet har en levetid (på i utgangspunktet 10 år fra oppstart) frem til juli Fremskyndet / utsatt avvikling kan vedtas av generalforsamling med 2/3 flertall Pareto jobber aktivt for exit i andrehåndsmarkedet dersom investor ønsker å selge seg ut Forvaltningshonorar Løpende Honorarer Årlig honorar på 1 % av verdijustert egenkapital i PEN Suksesshonorar Kapitalforvalter vil motta 10 % utover 5% avkastning på innbetalt kapital i PEN Basis dagens emisjonskurs må kursen stige med 46%* før suksesshonorar slår inn Utbetaling til investor Investert kapital vil deles ut til investorene i form av utbytte og/eller tilbakebetaling av egenkapital Forretningsførerhonorar Årlig honorar på NOK med tillegg av MVA Utgjør ca 0,05%* årlig basert på emisjonskurs Selskapet har som målsetting at den netto underliggende kontantstrømmen fra investeringene etter fradrag for kostnader i Selskapet utbetales til aksjonærene årlig. *prosentsatsen vil reduseres avhengig av hvor mye kapital som hentes inn i emisjonen. 37

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. 2010 Kvartal 3

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. 2010 Kvartal 3 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2010 Kvartal 3 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2011 Kvartal 2

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2011 Kvartal 2 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2011 Kvartal 2 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/ Avdelinger/Forvaltning/Eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. 2010 Kvartal 2

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. 2010 Kvartal 2 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2010 Kvartal 2 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. 2009 Kvartal 4

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. 2009 Kvartal 4 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2009 Kvartal 4 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

PPN EIENDOMSINVEST I AS INVESTORMØTE 7. DESEMBER 2011

PPN EIENDOMSINVEST I AS INVESTORMØTE 7. DESEMBER 2011 PPN EIENDOMSINVEST I AS INVESTORMØTE 7. DESEMBER 2011 PPN EIENDOMSINVEST I AS - NØKKELINFORMASJON PPN EIENDOMSINVEST I AS Dato for innbetaling av EK: 20.02.2006 Opprinnelig kostpris: 107 500 000 Opprinnelig

Detaljer

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 UEN UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Avkastning og aksjekurs 6 Finansiering 8 Regnskap 10 Kontakt 13 Klikk for å hoppe til ønsket kapittel Hjem Sammendrag

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2010 Kvartal 4

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2010 Kvartal 4 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2010 Kvartal 4 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/ Avdelinger/Forvaltning/Eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. Bytt. Kvartalsrapport 1. kvartal 2015. Lenke: http://www.paretosec.com/ppim-reports.php

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. Bytt. Kvartalsrapport 1. kvartal 2015. Lenke: http://www.paretosec.com/ppim-reports.php Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Bytt Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Lenke: http://www.paretosec.com/ppim-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013 Storebrand Eiendomsfond AS 30. oktober 2013 Agenda 1. Porteføljeinformasjon 2. Salgsstrategi for SEF 2 Porteføljeinformasjon 3 23. mai 2012 - Felix konferansesenter Fondets avkastningsmål er 8 12 % Investeringsrammer

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Lenke: http://www.paretosec.com/ppim-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE II ASA

ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE II ASA ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE II ASA Eiendomsfondet forvaltes av Aberdeen Property Investors Norway AS Tegningsperioden starter 15. august og avsluttes senest 14. september Denne presentasjonen er ikke en

Detaljer

Storebrand Privat Investor ASA

Storebrand Privat Investor ASA Storebrand Privat Investor ASA Generalforsamling Felix konferansesenter 23. mai 2012 Generalforsamling - Agenda 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Forvalter

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Ansvarlig

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Ansvarlig

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 http://www.paretosec.com/pai-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/investorrapporter Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Ansvarlig

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Beregnet verdijustert egenkapital per 30. juni 2015 er NOK 6,62, opp 3,5 % (utbyttejustert) i 2. kvartal. Det har i etterkant av 2. kvartal

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Per 1. desember 2010 Norge II Hendelser i 3. kvartal 2010 Eiendomsverdiene steg med 0,9 % i kvartalet - 17 av fondets 22 eiendommer hadde positiv verdiutvikling i kvartalet

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Etatbygg Holding I AS

Etatbygg Holding I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Årsrapport 2013 Obligo RE Secondaries Invest AS

Årsrapport 2013 Obligo RE Secondaries Invest AS Årsrapport 2013 Obligo RE Secondaries Invest AS Innhold Hovedpunkter 2013... 3 Oversikt over Obligo RE Secondaries Invest AS... 4 Portefølje... 5 Styrets årsberetning... 8 Resultatregnskap... 10 Eiendeler...

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Lenke: http://www.paretosec.com/pai-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 Kvartalsrapport

Detaljer

Årsrapport 2013 Obligo RE Secondaries Invest III AS

Årsrapport 2013 Obligo RE Secondaries Invest III AS Årsrapport 2013 Obligo RE Secondaries Invest III AS Innhold Hovedpunkter 2013... 3 Oversikt over Obligo RE Secondaries Invest III AS... 4 Portefølje... 5 Styrets årsberetning... 12 Resultatregnskap...

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 2. kvartal 2016 2 Kvartalsrapport Q2 2016 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 opportunity www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Eiendommene generelt Eiendomsporteføljens verdi fortsatte å utvikle seg positivt også i

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2015

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2015 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2015 Beregnet verdijustert egenkapital ved årsslutt er kroner 4,58, opp 4,3 % i 4. kvartal. Kursen er opp ca. 21 % utbyttejustert i 2015. Det

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Struktur 6 Generelt om selskapet 6 2 Kvartalsrapport desember

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Presentasjon av 2. kvartal/1. halvår 2003. 15. august 2003

Presentasjon av 2. kvartal/1. halvår 2003. 15. august 2003 Presentasjon av 2. kvartal/1. halvår 2003 15. august 2003 Agenda 1. Resultat 2. kvartal/1. halvår 2003 2. Salg av eiendom 3. Leieinntektsstatus 4. Ledighet og inngåtte kontrakter 5. Finansiering og takst

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest II AS 2. kvartal 2014

Obligo RE Secondaries Invest II AS 2. kvartal 2014 12.05.10 24.06.2010 16.09.2010 28.10.2010 31.12.2010 31.03.2011 30.06.2011 30.09.2011 31.12.2011 31.03.2012 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling

Detaljer

Aksjonærbrev nr

Aksjonærbrev nr Aksjonærbrev nr 1-2015 13. februar 2015 Kilden Næringsbygg AS Selskapsinfo Kilden Næringsbygg AS Beregnet VEK pr aksje iht. markedsrapport N/A N/A Sist omsatt N/A N/A Salgstrigger 25 % Ligningsmessig verdi

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 31. desember 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 31. desember 2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 31. desember 2015 Beregnet verdijustert egenkapital ved årsslutt er kroner 3,84, opp 6,6 % i 4. kvartal. Kursen er opp ca. 32 % utbyttejustert i 2015. Det

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS 2. kvartal 2014

Obligo RE Secondaries Invest III AS 2. kvartal 2014 Obligo RE Secondaries Invest III AS 2. kvartal 2014 Selskapet hadde en oppgang på 1,1 % i 2. kvartal fra NOK 10,66 til 10,78. For 1. halvår samlet er oppgangen på 10,9 %. De største driverne bak oppgangen

Detaljer

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016 EIENDOMSDAGENE 2016 14. januar 2016 2015 2015 Tidenes transaksjonsår 125 milliarder Estimat 2 pr. 11. januar Hva med 2016? 3 AVGJØRENDE DRIVERE I 2016 1. Finansiering 2. Utsikter i leiemarkedet Banksjef

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Årsrapport 2013 Obligo RE Secondaries Invest II AS

Årsrapport 2013 Obligo RE Secondaries Invest II AS Årsrapport 2013 Obligo RE Secondaries Invest II AS Innhold Hovedpunkter 2013... 3 Oversikt over Obligo RE Secondaries Invest II AS... 4 Portefølje... 5 Styrets årsberetning... 12 Resultatregnskap... 14

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014 Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

PPN Eiendomsinvest I AS. 2009 andre halvår

PPN Eiendomsinvest I AS. 2009 andre halvår PPN Eiendomsinvest I AS 2009 andre halvår Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2011 Kvartal 1

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2011 Kvartal 1 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2011 Kvartal 1 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/ Avdelinger/Forvaltning/Eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS RAPPORT 1. HALVÅR 2008 (IFRS - IAS 34) Halvårsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrøm Regnskapsprinsipper Segmentinformasjon Avstemming egenkapital STOREBRAND EIENDOMSFOND AS HALVÅRSBERETNING FOR

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen...

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Skipsholding 1 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 2 Kvartalsrapport desember

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

STATUSRAPPORT FOR 2. KVARTAL

STATUSRAPPORT FOR 2. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT FOR 2. KVARTAL 2011 www.northbridge.no VEK PR. 30.06.2011 North Bridge Management AS (Manager) har beregnet verdijustert egenkapital (VEK) pr. aksje i North Bridge

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 http://www.paretosec.com/pai-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Forventninger til eiendomsmarkedet Stavanger. 20. November 2013

Forventninger til eiendomsmarkedet Stavanger. 20. November 2013 Forventninger til eiendomsmarkedet Stavanger 20. November 2013 Agenda Hvem er UNION? Forventninger til eiendom i Norge - Markedsutvikling - Strukturelle endringer for eiendomsinvesteringer Oppsummering

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2016 http://www.paretosec.com/pai-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Petter Grendahl Forvalter Forvalter

Detaljer

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006 Norwegian Property Industrifinansporteføljen Desember 2006 Industrifinans-porteføljen 2 Kjøp av Industrifinans-porteføljen Norwegian Property kjøper 13 kontoreiendommer fra Rasmussengruppen for NOK 2.199

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 2009 VAR ET TILFREDSSTILLENDE ÅR FOR VICTORIA EIENDOM. VERDIJUSTERT EGENKAPITAL ER PR. 31.12.2009 BEREGNET TIL KR 182 PR. AKSJE VED VERDSETTELSE AV EIENDOMSSPAR-AKSJEN

Detaljer

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER Kursen per ordinære

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS > 950 Aksjonærer i Norge > 1 450 Aksjonærer i Sverige Global Eiendom Utbetaling 2008 AS («GEU») 58 % Global Fastighet Utbetalning 2008 AB («GFU»)

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 http://www.paretosec.com/pai-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Petter Grendahl Forvalter Forvalter

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS

Næringsbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR?

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? Prime yield 4,00% Største transaksjon: Statens Hus i Stavanger 51% av transaksjonsvolumet (2015) Ledighet 8,50%. Forventes å øke til 8,75%

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2017 http://www.paretosec.com/pai-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Petter Grendahl Forvalter Forvalter

Detaljer

2. GENERELT OM RISIKO VED INVESTERINGER GJENNOM PARETO PRIVATE EQUITY AS

2. GENERELT OM RISIKO VED INVESTERINGER GJENNOM PARETO PRIVATE EQUITY AS INFORMASJON OM RISIKO 1 INNLEDNING Informasjonen under tilfredsstiller kravene til produktinformasjon i verdipapirforskriftens 10-13 og 10-15. Det vil i tillegg normalt også foreligge annen skriftlig informasjon

Detaljer

INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015

INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015 INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015 AGENDA Bakgrunn for salg generalforsamlingsvedtak og konsekvenser av beslutning

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2017 http://www.paretosec.com/pai-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Petter Grendahl Forvalter Forvalter

Detaljer

Boligutleie Holding III AS

Boligutleie Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport juni 015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger Kursutvikling Porteføljeoversikt

Detaljer