Bygger private verdier med offentlige midle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bygger private verdier med offentlige midle"

Transkript

1 Bygger private verdier med offentlige midle

2 Utdanning > nr 19 / tema. Private barnehageaktører bygger opp store verdier med finansiering fra det offentlige, og enkelte eiere tar ut utbytte i millionklassen. Men det er vanskelig å få oversikt over aktørene og hva de reelt tjener på barnehagedrifta. Utdanningsforbundet krever forbud mot utbytte, på lik linje med reglene for privatskoler. Side r

3 Bør beskyttes Fakta. Finansiering: Staten bruker i ,3 milliarder over statsbudsjettet på alle landets barnehager. Barnehagene får offentlig finansiering via tre kanaler; Investeringstilskudd: Til nye barnehager/barnehageplasser: Kr til barn under tre år, kr til barn over tre år. Driftstilskudd: Private barnehager får ca pr. heldagsplass for barn under tre år, ca. kr for barn over tre år. I 2007 utgjorde statstilskuddet 61 prosent av inntektsgrunnlaget for de private barnehagene, ifølge SSB. Kommunalt tilskudd: Kommunene er forpliktet til å gi tilskudd slik at det samlede offentlige tilskuddet blir minst 85 prosent av hva tilsvarende kommunale barnehager mottar i offentlig støtte. 14

4 tema.kommersielle barnehager Tekst: Birgit Røe Mathisen og John Roald Pettersen Foto: Erik M. Sundt De største kommersielle aktørene: mot forretningsdrift Det er ganske spesielt at et velferdsgode som nesten utelukkende er bygd opp med offentlige midler, skal være gjenstand for kommersiell drift. Små barn er blitt brikker i et spill om markedsandeler og profitt, sier førsteamanuensis Clas Jostein Claussen ved Høgskolen i Oslo. > Claussen mener det neppe finnes noe annet land i verden der det i samme utstrekning er anledning til kommersiell barnehagedrift samtidig som man har lovfestet rett til etablering og offentlig finansiering. I jaget etter full barnehagedekning har politikerne laget et system som gir private aktører store muligheter for å skape egne verdier, både på kort og lang sikt, og som samtidig kan sette dem i en sterk maktposisjon i forhold til kommunene, hevder Claussen. Sterk vekst og det faktum at man nærmest pumper penger inn på et marked og samtidig overlater deler av det til kommersielle aktører, gjør at man trenger et kontroll- og forvaltningssystem som i langt større grad er tilpasset dagens realiteter, sier Claussen. Til daglig utdanner Claussen nye førskolelærere ved Høgskolen i Oslo. I flere år har han jobbet med å kartlegge og analysere det private, kommersielle barnehagemarkedet. At barnehager er blitt et objekt for kjøp og salg er et tankekors. Vi har i alle år hatt en stor andel private barnehager her i landet, men at en del av disse private er rene forretningstiltak, er noe nytt. Og jeg synes ikke det rimer med formålet. Jeg mener rett og slett at barns behov for lek og læring bør beskyttes mot forretningsdrift. Fakta. Private barnehager I kommersiell barnehagedrift ligger det etter all sannsynlighet store summer i det vi kan kalle strategiske driftsgrep, sier førsteamanuensis Clas Jostein Claussen. Foto: John Roald Pettersen Hvor mye som tas ut i utbytte fra de kommersielle barnehagene, varierer sterkt fra barnehage til barnehage og fra år til år. Gjennom mediene er det kjent at flere av de store aktørene har tatt ut betydelige beløp enkelte år. Claussen minner også om at familiebarnehagene kan være god butikk, og han viser til eksempler der en eier som ikke selv jobber i familiebarnehagen kan ta ut en inntekt på rundt én million kroner. Familiebarnehagene er ofte små eiere, men i sum kan de ta ut en betydelig gevinst fra mar-> > I alt er det 6622 barnehager i landet. Ved utgangen av 2007 var 3616 av dem, det vil si 55 prosent, eid av private, ifølge SSB. > Ca av de private barnehagene er eid av enkeltpersoner eller aksjeselskap, og kan regnes som kommersielle barnehager. Et stort antall av disse er familiebarnehager. > Ingen kan vise en samlet oversikt over de kommersielle eierne, hva de tar i utbytte og hvilke verdier de sitter på. Trygge barnehager 103 barnehager over hele landet. Selskapet eies av ekteparet Eli Sævareid og Sigurd Steen Aase, Haugesund. Barnebygg-gruppen Eier og driver 42 barnehager i 9 fylker i Sør-Norge. Opprinnelig eier: Einar Magne Jansen, Kopervik. I januar 2008 kjøpte det finske investeringsselskapet CapMan 70 prosent av aksjene. Nordnorsk barnehagedrift/ Tromsø barnehagedrift/ Barnekompaniet (Bodø) Eier 17 barnehager i Nord-Norge. Eiere: Benn Eidissen og Even Carlsen. Læringsverkstedet barnehager Eier 15 barnehager i Ullensaker, Nannestad, Nittedal, Eidsvoll og Kristiansand. Driver også med salg av materiell og kurs. Eiere: Randi og Hans Jacob Sundby, Jessheim. Barnas Barnehage Eier 15 barnehager i Oslo og Bærum, to til planlegges. Etablert av Hanne Klammerholm. Drives av firmaene Theas AS, Theas Bærum AS og Barnas barnehage AS Fire årstider Eier 11 barnehager i Kristiansand. Eies av Hilde Sundstøl. VIFO-barnehager Eier 13 barnehager på Romerrike, to til under bygging i Oslo. Etablert i 1998 av Nina Wiik Eia, Jessheim, som er daglig leder. Grønmyr barnehager Eier og driver 10 barnehager i Møre og Romsdal, Hordaland og Sør-Trøndelag. Etablert og eid av Bjørn Grønmyr, Ålesund. Kulur Barnehager Eier 6 barnehager i Os, Ålesund og Oslo. Base i Os i Hordaland. Eies av ekteparet Synnøve og Rolf Oskar Årseth. Borg barnehager Eier 6 barnehager i Østfold. Eies av Eirik Husby og Egil Nikolaysen. Barnehagene Regnbuen Eier 5 barnehager i Bergen. Eier: Rolf Tore Andersen. 15

5 tema.kommersielle barnehager > Bør beskyttes mot forretningsdrift «Pengene som går andre steder, trengs i barnehagene.» Mimi Bjerkestrand, leder i seksjon barnehage i Utdanningsforbundet kedet. I tillegg ligger det etter all sannsynlighet store summer i det vi kan kalle strategiske driftsgrep ved at man tar ut utbytte ved kjøp av tjenester fra andre selskaper man kontrollerer. Dette kan for eksempel handle om konsern der man selger tjenester eller betaler husleie til seg selv gjennom et nett av selskaper. På denne måten kan man også blåse opp utgiftene slik at den offentlige støtten blir større, sier Claussen. Et annet viktig moment er verdiene de private aktørene bygger opp over tid, mener Claussen. Etter noen år kan en kommersiell eier sitte på store verdier, langt på vei nedbetalt av staten gjennom etableringstilskudd og driftstilskudd. Hva gjør da en kommune om noen år, når foreldrene har fått lovfestet rett til plass, og en privat eier sier at han vil selge eller legge ned barnehagen? Hvem er det som sitter med de beste kortene da? Vanskelig å dokumentere Forsker Trond Erik Lunder ved Telemarksforskning arbeider med å kartlegge kostnadsforskjellene mellom private og offentlige barnehager, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Rapporten skal være ferdig 1. desember. En del utbytte er rimelig avkastning på egen kapital. Men rapporten fra Claussen viser de mulighetene som ligger i dagens modell til å kamuflere gevinsten, blant annet i form av høy husleie til seg selv. Det er vanskelig å få dokumentasjon på høyt utbytte, og det er vanskelig å tolke regnskapene til de ulike private aktørene, sier Lunder. Kan de store private aktørene bli en sterk maktfaktor overfor kommunene på sikt? Det er vanskelig å si. Nå får kommunene ansvar for hele barnehagesektoren, og det krever at de samarbeider med de private. Men vi har også sett eksempler på kommuner som privatiserer de kommunale barnehagene, fordi det tilsynelatende er rimeligere med private. Da gir de også fra seg styringa over barnehagesektoren til de private aktørene, sier han. Et tenkt tilfelle En svært uheldig situasjon Et bredt politisk flertall har valgt å motivere private barnehageaktører med gunstige økonomiske ordninger. Det har vært nødvendig for å få fullført barnehageutbyggingen, men det gjør også at vi er kommet i en svært uheldig situasjon, mener leder i seksjon barnehage i Utdanningsforbundet, Mimi Bjerkestrand. De private aktørene har ikke gjort noe ulovlig. Heller ikke de som tar ut utbytte. Men det er uheldig for barnehagen som sektor at det er blitt slik. Vi har lenge kjempet for at de økonomiske midlene som finnes i sektoren skal komme barna til gode, blant annet ved å foreslå for Kunnskapsdepartementet at det kommer regler i barnehageloven som hindrer utbytte. Uttalelser fra statssekretæren den siste tiden viser at vi har nådd frem, sier Bjerkestrand. Mulighetene for å ta ut utbytte og for å bygge opp betydelige verdier over tid, er en villet politikk, understreker Bjerkestrand. Hun mener alle barnehagene må betraktes som en del av offentlig sektor, regulert gjennom felles lovverk og samme krav til drift og kvalitet, men som politikerne har ønsket at private aktører skal bygge ut og drive. Det får nødvendigvis noen konsekvenser. Vi kan ikke forvente at disse private aktørene går inn i sektoren kun av idealistiske grunner. Resultatet er at vi har altfor liten kontroll på de betydelige midlene som skytes inn i barnehagesektoren hvert år. Det gjelder både midler til private og til kommunale barnehager, sier Bjerkestrand. Hun vil ha strengere regler for bruken av offentlige midler. Pengene som går andre steder trengs i barnehagene. Vi driver barnehager på sparebluss her i landet. Vi har for eksempel de samme kravene til grunnbemanning som vi hadde da den første barnehageloven kom i 1975, og det er ikke godt nok, sier Mimi Bjerkestrand. > Private barnehager bygges opp med offentlig støtte, og eieren er forpliktet til å drive i ti år. Kommunen har dermed nådd målet om full barnehagedekning. Men etter ti år risikerer de at eieren selger barnehagen til noen som vil bruke hus og tomt til helt andre formål, eller legger ned, hvis et salg ikke går i orden. Og overfor kommunen kan de bruke dette som et pressmiddel. «Dersom vi ikke får lempe på kravet til antall barn per voksne, legger vi barnehagen». Uaktuell debatt Private barnehageeiere mener utbyttedebatten ikke er relevant. > Grønmyrgruppen, med base i Ålesund, eier 10 barnehager i tre fylker. Morselskapet hadde et årsresultat i 2007 på vel 6,7 mill, mens de øvrige selskapene i konsernet varierte fra underskudd på til årsresultat på 4,6 mill. Bokført verdi på bygninger og tomter i de ulike selskapene lå på vel 100 mill i Det ble tatt ut utbytte i 2007 på 1,4 mill fra Grønmyr Barnehage AS og 1,3 mill fra Støylane barnehage AS. Daglig leder, Bjørn Grønmyr, hadde en lønn fra morselskapet på 1,2 mill. Bjørn Grønmyr, som selv har bakgrunn som lærer i videregående skole, etablerte sin første barnehage i I september i år åpnet Grønmyrgruppen sin tiende barnehage, og har nå 250 ansatte og ca 1500 barnehageplasser. Da vi startet hadde vi selv barn i barnehage, og som foreldre så vi behovet for gode, stabile barnehager med høy kvalitet. I Ålesund kommune var det et stort behov for nye barnehageplasser, og kombinert med tilretteleggingen fra det offentlige for etablering og drift, så vi en mulighet for å skape noe, sier Grønmyr. Utbytte og stor fortjeneste har ifølge Grønmyr ikke vært noe mål for etableringen som privat barnehageaktør, og han ønsker heller ikke å kommentere påstander og utsagn om utbytte fra kommersielle barnehager. Vi er opptatt av å skape og drive gode barnehager, til beste for barn og foreldre. Vi har også ansvar for 250 ansatte, og for å kunne oppfylle våre forpliktelser er vi nødt til å gå forretningsmessig i pluss. Slik jeg oppfatter regelverket, er det allerede satt begrensinger for utbytte, så denne debatten er det helt uaktuelt for oss å delta i, sier Bjørn Grønmyr. Læringsverkstedet barnehager AS eier 15 barnehager i fem kommuner på Østlandet og Sørlandet, Seks nye barnehager er under bygging eller planlegging. Selskapet er etablert og eid av ekteparet Randi og Hans Jacob Sundby, Jessheim. Selskapet driver også forlag, kursvirksomhet, butikk og nettbutikk med pedagogisk materiell. Morselskapet Karade AS hadde et årsresultat på 3,68 mill. i 2007, mens drift- og eiendomsselskapet Læringsverkstedet AS hadde et resultat på 3,62 mill. Det ble tatt ut utbytte på kr fra Karade, og daglig leder hadde en lønn fra Karade på kr. Faste eiendeler som tomter og bygninger er bokført med 9,9 mill. i Karade AS og 54,8 mill. i Læringsverkstedet AS. 16

6 I september i år åpnet Grønmyrgruppen sin tiende barnehage, Grønmyr barnehage Hessa, og har nå 250 ansatte og ca 1500 barnehageplasser. Foto: John Roald Pettersen Daglig leder Hans Jacob Sundby føler seg ikke hjemme i debatten om utbytte fra private barnehager. Vi har drevet barnehager siden 2006, og for oss har spørsmålet om utbytte ikke vært aktuelt i det hele tatt. Først i fjor gikk vi i pluss, årene før har vi gått med underskudd. Og vi har tatt ut en beskjeden lønn. Vi satser på å bygge og drive kvalitetsbarnehager, noe som blant annet gjenspeiles i at vi bygger større barnehager enn minimumsnormen, sier Sundby. Ekteparet Sundby er begge pedagoger, og de driver barnehagevirksomhet først og fremst for å skape gode miljøer for lek og læring, sier Sundby. Hvis man satser på å bygge og drive gode barnehager, er det ikke rom for utbytte og stor fortjeneste, mener han. Men i alle bransjer er det vel slik at man har ulike typer aktører, med noe ulik tilnærming til det man gjør. Jeg tror de aller fleste i barnehagebransjen er seriøse. Derfor blir det også litt feil dersom man skal lage regelverk som tar utgangspunkt i unntakene og ikke i flertallet, sier Hans Jacob Sundby. Norges største barnehageeier, Trygge barnehager, med base i Haugesund, eier og driver 103 barnehager over hele landet. Selskapet eies av ekteparet Eli Sævareid og Sigurd Steen Aase. Årsresultatet i 2007 var 42,8 millioner, morselskapet Vista Holdings årsresultat 37 millioner. Verdien på tomter og bygninger er bokført til 647 millioner. Eksempelvis viser regnskapet til én av barnehagene at verdien på tomter og bygninger er satt til 8,8 millioner. Vi har aldri tatt ut utbytte av driften av barnehager. Det er slått fast i vedtektene våre at det ikke skal tas utbytte av barnehagene vi eier og driver. Eventuelt overskudd blir værende i den enkelte barnehage, for å sikre framtidig drift og arbeidsplasser, understreker Sævareid. Ifølge E24 tok eierne ut 34,3 millioner i utbytte i 2000 og Men det er ikke av barnehagedriften. Trygge barnehager er også et entreprenørselskap, som bygger ut barnehager, slik som for eksempel Skanska. Sævareid mener et eventuelt forslag om å begrense adgangen til utbytte ikke vil bety noe for selskapet. Debatten angår ikke oss. En annen og viktigere debatt er ulikhetene mellom offentlige og private barnehager. Vi trenger mer forutsigbarhet. Fortsatt vet ikke halvparten av våre barnehager hva de får i offentlig støtte i 2008, sier hun. Skader det omdømmet til private barnehager når noen eiere tar ut utbytte? Som aktør i barnehagesektoren ønsker vi at alle aktørene skal drive profesjonelt, sier hun. Trygge barnehager startet for 21 år siden, da Eli Sævareid og ektemannen trengte barnehageplass til sin egen sønn. Vi har hjulpet myndighetene mot målet om full barnehagedekning, og vi har fått oppfordring fra flere kommuner om å være inne på driftssiden. Mange kommuner ønsker en kombinasjon av offentlige og private barnehager, sier Sævareid. Riksrevisjonen gransker Blir barnehagemilliardene brukt slik de var tenkt? Det er noe av det Riksrevisjonen skal finne ut i en bredt anlagt undersøkelse de nå er i gang med. > Formålet med undersøkelsen er å se i hvilken grad Kunnskapsdepartementet ivaretar sitt overordnede nasjonale ansvar for å legge til rette for et barnehagetilbud med høy kvalitet, sier avdelingsdirektør Lise Styrk Hansen i Riksrevisjonen. Tre hovedproblemstillinger er utgangspunkt for undersøkelsen 1) Er omsorgs- og læringstilbudet i barnehagene i samsvar med Stortingets forutsetninger? 2) I hvilken grad er rammene for barnehagedrift av høy kvalitet? 3) Ivaretar Kunnskapsdepartementet sitt styringsansvar for å sikre kvalitet på barnehageområdet? Problemstillingene vil blant annet belyses gjennom en spørreundersøkelse til et utvalg private og kommunale barnehager, samt til barnehageansvarlige i bydeler og kommuner. Det vil også bli sendt ut spørrelister til fylkesmannsembetene og gjennomføres intervjuer med relevante aktører. I tillegg gjennomføres analyser av relevante styringsdokumenter og data hentet fra det nasjonale informasjonssystemet Kostra, opplyser Lise Styrk Hansen. Resultatene fra undersøkelsen er planlagt å foreligge i juni

7 tema.kommersielle barnehager Vurderer å begrense Kunnskapsdepartementet vurderer å begrense muligheten til å ta ut utbytte av barnehagedrift, men statssekretær Lisbet Rugtvedt (SV) kan ikke si når de vil konkludere. > Ifølge Rugtvedt utgjør utbyttet fra kommersielle barnehager om lag tre prosent av omsetningen. Det mener hun er et relativt lite omfang. Vi hadde nok ikke fått til den store utbyggingen av private barnehager hvis det ikke var mulig å ta ut gevinst på driften. Det er helt lovlig at det tas ut utbytte, sier Rugtvedt til Utdanning. Kunnskapsdepartementet vurderer om de skal innføre strengere reguleringer og begrense muligheten til utbytte. Dette blir utredet i departementet, i sammenheng med at vi står overfor en stor omlegging av finansieringssystemet, sier hun. Men vi er mer bekymret for om det er for lite økonomisk romslig i de private barnehagene. Utbyttedebatten er viktig, men det viktigste nå er å få god økonomi i barnehagene og samtidig høy kvalitet, sier Rugtvedt. Det er ikke mulig å ta ut utbytte av privatskoler, mens det er ingen begrensninger for barnehagesektoren. Er ikke det et paradoks? En viktig forskjell er at skole har vært obligatorisk i mange år. Det er også sterke individuelle rettigheter knyttet til skole, opplæring og innhold. I barnehagesektoren har vi vært avhengige av private aktører for å få nok plasser, sier hun. Rugtvedt avviser at departementet har gått De fleste private barnehageeiere driver små virksomheter som så vidt går rundt, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Lisbet Rugtvedt. Arkivfoto: Marianne Ruud på akkord med prinsippene for å nå målet om full dekning. Når vi nå har bortimot full dekning, så skyldes det barnehageforliket vi inngikk på Stortinget. Her ble partiene enige om å gi og ta. Vi har i all hovedsak gode erfaringer med forliket, og oppfatter ikke omfanget av virkelig kommersiell barnehagedrift som stort. Det er noen få store aktører som tjener penger. Noen driver også veldig lønnsomme familiebarnehager. Men de fleste driver små virksomheter som så vidt går rundt, sier hun. Lisbet Rugtvedt ser en viss fare i at de store aktørene på sikt kan få stor makt og innflytelse overfor kommunene. Derfor mener hun det er viktig at også kommunene bygger barnehager. Dette er et politisk spørsmål i hver enkelt kommune, men jeg syns ikke det er lurt av kommunen å satse ensidig privat. Da mister kommunen det virkemidlet som barnehagen kan være i oppvekstpolitikken, sier hun. Lisbeth Rugtvedt syns det er betenkelig at utenlandske investorer kjøper seg inn i den norske barnehagesektoren. Jeg liker det ikke, og jeg ønsker ikke mange slike saker. Hvordan skal dere unngå flere slike? Det skal vi se nærmere på. Dersom det ikke er adgang til utbytte, vil det være mindre interessant for utenlandske selskaper. Det har vært vanskelig å få en fullgod oversikt over hvem de private eierne er. Hvor god oversikt har departementet over de private barnehagene? Vi har oversikt over hvilke barnehager som får støtte. Vi har ingen analyse over hvor mange som eier hva. Vi har heller ingen nasjonal liste over barnehager, siden det er kommunene som fører tilsyn, og som har oversikten, sier Lisbeth Rugtvedt. «Jeg syns ikke det er lurt av kommunen å satse ensidig privat. Da mister kommunen det virkemidlet som barnehagen kan være i oppvekstpolitikken.» Lisbet Rugtvedt, statssekretær i Kunnskapsdepartementet Bevisst somling Det kan virke som om departementet bevisst somler med lov mot utbytte til full dekning er på plass, sier Kanvas-direktør Robert Ullmann. > Myndighetene har gjort markedet interessant for private aktører, men misliker at de tar ut utbytte. Men det kan virke som om departementet bevisst somler med å få på plass en lov mot utbytte til de har oppnådd full barnehagedekning, sier Ullmann til Utdanning. 18

8 Ønsker regler, ikke forbud Den ideelle stiftelsen Kanvas eier 40 barnehager i åtte kommuner. Kanvas-direktøren har flere ganger krevd at myndighetene vedtar en lov som hindrer utbytte fra barnehagedrift. Han tror det vil gjøre det lettere å kreve bedre finansieringsordninger. Private barnehager får mindre til å dekke lønn og andre utgifter enn kommunale. Det er et problem. Men når jeg snakker med administrasjoner og politikere både på riksplan og regionalt Leder i Private Barnehagers Landsforbund (PBL), Arild Olsen, ønsker ikke forbud, men et regelverk for et rimelig utbytte. > Alle regjeringer har de siste 20 årene oppmuntret privatpersoner og institusjoner til å investere i barnehager, og det er en vesentlig årsak til at det er så mange private barnehager i dag. Dermed kan ikke PBL se at utbytte i sin helhet kan nektes. Vi har tilbudt oss å bidra til et regelverk for utbytte som er rimelig for en sektor der 80 prosent av inntektene kommer fra det offentlige, sier Olsen. PBL ønsker ikke at aktører skal ta ut stort utbytte av barnehagedrift. Barnehagesektoren er offentlig finansiert. PBL, som samfunnet for øvrig, vil ikke akseptere at det tas ut urimelig utbytte all den tid 80 prosent av inntektene kommer fra det offentlige, sier han. Går det ut over troverdigheten og omdømmet for den private barnehagesektoren når noen aktører tar ut stort utbytte? Når noen aktører tar ut utbytte som oppfattes som urimelig stort, slår dette selvfølgelig negativt ut for hele sektoren. PBL mener det største problemet for sektoren er at dagens finansieringsordning fører til at 30 prosent av barnehagene har underskudd i regnskapene. Det hindrer full utbygging og likeverdige lønns- og arbeidsvilkår. Dette problemet er betydelig større enn utbytteproblematikken. Utbyttet utgjør noen titalls millioner. Det vil koste nærmere 2 milliarder å få en likeverdig finansiering, sier han. «Det vi kommer ut med i pluss, vil bli reinvestert i virksomheten.» Kai Jordahl, seniorpartner i CapMan Norge. plan, møter jeg ofte en grunnleggende skepsis til private aktører. Man ønsker ikke at penger som er ment å gå til fellesskapets interesser skal havne i lommene på private spekulanter og profittaktører. Hvis vi får en lov mot å ta ut utbytte, legger vi hele den bekymringen død, og det blir lettere å argumentere for en god finansieringsordning, sier han. Olsen er sterkt kritisk til Claussens rapport om private barnehager, og mener den er useriøs. Når utbyttedebatten knyttes til Claussen, blir det helt urimelig for hele sektoren, sier PBLlederen. Olsen sier det ikke er noen sektor der pengene kan følges så godt som barnehagesektoren. Barnehagene må søke godkjenning, og sende årsmelding og regnskap til Statistisk sentralbyrå (SSB). Her kommer både eieform og nummer i enhetsregistret fram. Dette kan kontrolleres av hvem som helst, sier han. Forbud mot utbytte er et bomskudd Et eventuelt forbud mot eller regulering av utbytte tror vi er et bomskudd. > For det første vil et slikt forbud lett føre til at noen eiere lager tilpasninger, for eksempel gjennom å fakturere egne selskaper og dermed «skjule» fortjenesten. Dette skaper uryddige forhold. For det andre vil et forbud mot utbytte kvele lysten og evnen til å investere i barnehager, og dermed hindre en utvikling som ny kapital kan skape, sier Kai Jordahl, seniorpartner i CapMan Norge. Det finske investeringsselskapet CapMan kjøpte tidligere i år 70 prosent av Barnebygg Gruppen, som eier i overkant av 40 barnehager i Norge. CapMan har vurdert barnehagesektoren som et fornuftig og interessant sted å gå inn som eiere, sier Jordahl. CapMan eier selskaper i ulike bransjer. Oppkjøpet av Barnebygg Gruppen var typisk i den forstand at en privat eier, i dette tilfelle Einar Jansen, hadde bygd opp en virksomhet som var blitt så stor at han ønsket en mer profesjonell eier. Vi har ingen bakgrunn fra barnehagesektoren, men tror vi skal kunne være en seriøs og god eier, som også kan utvikle dette videre. Vi har som mål å bli større, og ser for oss å kunne overta flere barnehager etter hvert, sier Jordahl. Dere regner med andre ord med at det skal være mulig å tjene penger i det private i barnehagemarkedet? Ja, som i alle andre deler av næringslivet er vi avhengige av å gå i pluss, og det tror vi skal være mulig. Men det betyr ikke at vi ser for oss store utbytter. Det vi kommer ut med i pluss, vil bli reinvestert i virksomheten. 19

Strategier mot økt privatisering av skoler

Strategier mot økt privatisering av skoler Strategier mot økt privatisering av skoler Innhold Innledning 3 Offentlig eller privat utdanningstilbud? 4 Kommersiell eller ideell aktør? 4 Situasjonen for skolene 5 Utdanningsforbundet mener at 5 Tiltak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31

Detaljer

MANIFEST ANALYSE. manifestanalyse.no

MANIFEST ANALYSE. manifestanalyse.no MANIFEST ANALYSE Etabl. 2009 Fem ansatte Finansiert av årlig støtte fra 315 fagforeninger, fra 2500 til 500 000 kr. 200 enkeltpersoner 1500-3600 kr i året. Foredrag, debatter, rapporter og pamfletter Manifest

Detaljer

Nytt finansieringssystem for ikkekommunale

Nytt finansieringssystem for ikkekommunale Nytt finansieringssystem for ikkekommunale barnehager Rammefinansiering fra 2011 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige

Detaljer

Velferdsprofitørene - Om penger, makt og propaganda i de norske velferdstjenestene. Linn Herning For velferdsstaten

Velferdsprofitørene - Om penger, makt og propaganda i de norske velferdstjenestene. Linn Herning For velferdsstaten Velferdsprofitørene - Om penger, makt og propaganda i de norske velferdstjenestene Linn Herning For velferdsstaten NSF Østfold 10.12.2015 06.05.2015 Sykehjemsanbud: Mangfold og alle gode krefter? Konkurranseutsatte

Detaljer

ØKONOMIFORSKRIFT FOR KOMMUNENS TILSYN PRIVATE BARNEHAGER OG. Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014

ØKONOMIFORSKRIFT FOR KOMMUNENS TILSYN PRIVATE BARNEHAGER OG. Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014 ØKONOMIFORSKRIFT FOR PRIVATE BARNEHAGER OG KOMMUNENS TILSYN Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014 1 Endringer i barnehageloven fra 1.1.2013 Eksisterende 14 Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale

Detaljer

Velferd til salgs? Innlegg på seminaret "Barnehagen - en privatisert utdanningsarena?" 22.11.04 Lasse Kolstad, nestleder, seksjon barnehage, Utdanningsforbundet Innledningsvis vil jeg slå fast at Utdanningsforbundet

Detaljer

Store kjedesalonger og privatskoler

Store kjedesalonger og privatskoler Store kjedesalonger og privatskoler -erfaringer fra offentlig sektor Nordisk kurs for frisører 27.8.2013 Helene Bank Spesialrådgiver strategisk stab Fagforbundet, Norge Barnehageforliket 2003 Private aktører

Detaljer

Omfanget av private grunnskoler og videregående skoler Mange endringer i lovverket

Omfanget av private grunnskoler og videregående skoler Mange endringer i lovverket Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 18. mars 2016 Sissel Havre, Einar Ove Standal, Ingun Ottosen Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Profesjonspolitikk Landrapport - Norge

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst Formannskapet Bystyret 31.05.2010 08.06.2010 22.06.2010

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst Formannskapet Bystyret 31.05.2010 08.06.2010 22.06.2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201003274 : E: 150 A10 &20 : Linn Christin Rustøen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst Formannskapet Bystyret

Detaljer

Fylkeslagets valgundersøkelse

Fylkeslagets valgundersøkelse Vår dato 04.09.2013 Buskerud Fylkeslagets valgundersøkelse I forbindelse med Stortingsvalget 2013 har Utdanningsforbundet Buskerud stilt de politiske partiene i Buskerud tre spørsmål om barnehagepolitikk:

Detaljer

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier I forbindelse med det forestående kommunevalget ønsker Utdanningsforbundet Orkdal å få belyst viktige sider ved utdanningspolitikken i kommunen.

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Rissa kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: finn.yngvar.benestad@rissa.kommune.no Innsendt av: Finn Yngvar

Detaljer

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører.

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Saksfremlegg Arkivsak: 07/4599 Sakstittel: HØRING OM ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. Sørum kommunestyre støtter lovfestet rett til barnehageplass

Detaljer

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2011

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2011 Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2011 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Statistikk I denne statistikken anvendes begrepet omsorgs tjenester om hjemmesykepleie, brukerstyrt personlig assistanse(bpa),

Detaljer

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager)

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I Stortingets møte 11. juni 2012 ble det gjort slikt Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2243-1 Arkiv: A10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KOMMUNAL KONTANTSTØTTE - ALTERNATIV TIL Å BYGGE BARNEHAGER

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2243-1 Arkiv: A10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KOMMUNAL KONTANTSTØTTE - ALTERNATIV TIL Å BYGGE BARNEHAGER SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2243-1 Arkiv: A10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KOMMUNAL KONTANTSTØTTE - ALTERNATIV TIL Å BYGGE BARNEHAGER Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens

Detaljer

Høring - NOU 2012: 1 "Til barnas beste" - Ny lovgivning for barnehagene. Saksordfører: Jan Åge Størseth

Høring - NOU 2012: 1 Til barnas beste - Ny lovgivning for barnehagene. Saksordfører: Jan Åge Størseth ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Nina Sollie Saksmappe: 2012/1486-6994/2012 Arkiv: A10 Høring - NOU 2012: 1 "Til barnas beste" - Ny lovgivning for barnehagene. Saksordfører: Jan Åge Størseth Utvalgssaksnr

Detaljer

Tenk på FRITT brukervalg. Hvem er mot frihet? Tenk på offentlig privat SAMARBEID. Hvem er mot samarbeid?

Tenk på FRITT brukervalg. Hvem er mot frihet? Tenk på offentlig privat SAMARBEID. Hvem er mot samarbeid? Tove Stangnes: OBS OBS OPS Nye betegnelser og virksomhetsformer flommer på i hele kommune-norge. Felles for alle er at de har fine og lokkende navn, navn som skal få oss til å tenke positivt. Tenk på FRITT

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Studieplasser for lærere står tomme

Studieplasser for lærere står tomme Vedlegg 2 Studieplasser for lærere står tomme Studieplasser står tomme fordi lærere ikke har søkt på videreutdanning. Bare tre av fem plasser er fylt. Av: NTB Publisert 29.03.2010 kl 08:26 1.600 lærere

Detaljer

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.07.2012 45294/2012 2012/5536 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/202 Formannskapet 21.11.2012 12/197 Bystyret 13.12.2012 Organisering av kommunens

Detaljer

Velferdsprofitørene - Om penger, makt og propaganda i de norske velferdstjenestene. Linn Herning For velferdsstaten

Velferdsprofitørene - Om penger, makt og propaganda i de norske velferdstjenestene. Linn Herning For velferdsstaten Velferdsprofitørene - Om penger, makt og propaganda i de norske velferdstjenestene Linn Herning For velferdsstaten kommuneøkonomikonferanse 27.05.2016 06.05.2015 Velferdsprofitørene - de som profiterer

Detaljer

Høringsuttalelse Private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste

Høringsuttalelse Private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste Høringsuttalelse Private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste Presisere vilkåret komme studentene til gode Ekspertgruppen mener at vilkåret som fastsetter at offentlige midler og egenbetaling skal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31

Detaljer

HØRINGSSVAR FRA SONANS AS TIL RAPPORT FRA EKSPERTGRUPPE PRIVATE HØYSKOLER OG FAGSKOLER I SAMFUNNETS TJENESTE

HØRINGSSVAR FRA SONANS AS TIL RAPPORT FRA EKSPERTGRUPPE PRIVATE HØYSKOLER OG FAGSKOLER I SAMFUNNETS TJENESTE Kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo 1. Juni 2015 HØRINGSSVAR FRA SONANS AS TIL RAPPORT FRA EKSPERTGRUPPE PRIVATE HØYSKOLER OG FAGSKOLER I SAMFUNNETS TJENESTE Innledning Det vises til

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Fauske kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: inger.lise.evenstrom@fauske.kommune.no Innsendt av: Inger-Lise

Detaljer

Privatmarkedet i byggenæringen

Privatmarkedet i byggenæringen Privatmarkedet i byggenæringen - Spørreundersøkelse blant medlemsbedrifter i Byggenæringens Landsforening og Norsk Teknologi Rolf K. Andersen, Line Eldring & Johan Røed Steen Fafo, 28. august 2013 1 Innhold

Detaljer

Innst. 72 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument nr.

Innst. 72 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument nr. Innst. 72 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument nr. 3:13 (2008 2009) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: A10/&13 Saksmappe: 2015/2483-0 Saksbehandler: Gro Toft Ødegård Dato: 29.07.2015 Saksframlegg Høring - finansiering av private barnehager Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 84/15

Detaljer

Retningslinjer og veileder for godkjenning av barnehager i Audnedal kommune.

Retningslinjer og veileder for godkjenning av barnehager i Audnedal kommune. Retningslinjer og veileder for godkjenning av barnehager i Audnedal kommune. Oppvekstsektoren Audnedal kommune 1.0 Hensikten Retningslinjene tar sikte på å gi veiledning og presentere hva som skal til

Detaljer

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2010

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2010 Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2010 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Statistikk I denne statistikken anvendes begrepet omsorgs tjenester om hjemmesykepleie, brukerstyrt personlig assistanse(bpa),

Detaljer

Framtidens barnehage Meld.St.24 (2012-2013) http://www.youtube.com/watch?v=0gaa54iy0 Mc

Framtidens barnehage Meld.St.24 (2012-2013) http://www.youtube.com/watch?v=0gaa54iy0 Mc Framtidens barnehage Meld.St.24 (2012-2013) http://www.youtube.com/watch?v=0gaa54iy0 Mc Den gode barnehage Ved siden av hjemmet er barnehagen vår tids viktigste barndomsarena. Barnehagen skal bidra til

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur 18.06.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur 18.06.2015 Namsos kommune Barnehagekontoret Saksmappe: 2015/4217-2 Saksbehandler: Marthe Hatland Saksframlegg Høring om finansiering av private Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur 18.06.2015

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE

VERDISKAPINGSANALYSE NORSK VENTUREKAPITALFORENING VERDISKAPINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE SÅKORN, VENTURE OG BUY OUT Basert på regnskapstall for 2013 og utviklingen over tid. MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag

Detaljer

KOMMUNENS FRAMTIDIGE BARNEHAGETILBUD OG BARNEHAGESTRUKTUR

KOMMUNENS FRAMTIDIGE BARNEHAGETILBUD OG BARNEHAGESTRUKTUR KOMMUNENS FRAMTIDIGE BARNEHAGETILBUD OG BARNEHAGESTRUKTUR Arbeidsutkast 1. til komite 1 Dato: 03.12.14 1. Bakgrunn og forutsetninger I forbindelse med kommunestyrets behandling av strategiplan 2014-2015

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

II Unio. Høringssvar fra Unio (<finansiering av private barnehager» Utdanningsdirektoratet. Generelt om forslagene

II Unio. Høringssvar fra Unio (<finansiering av private barnehager» Utdanningsdirektoratet. Generelt om forslagene II Unio Utdanningsdirektoratet Vår saksbehandler Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse Åshild Olaussen 20.08.2015 DOK/2015/00648 Høringssvar fra Unio (

Detaljer

Eierskapsstrategi kan derfor konsentreres om aksjeselskaper.

Eierskapsstrategi kan derfor konsentreres om aksjeselskaper. EIERSKAPSMELDING - RAKKESTAD FLYPLASS AS Grunnlag: Rakkestad kommunestyre vedtok for fem år siden en «Eierskapsstrategi» - for i hovedtrekk aksjeselskaper som kommunen har eierinteresser i. Om grunnlaget

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Breverud barnehage AS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: lill@betania-alta.no Innsendt av: Lill Andersen

Detaljer

Finansiering av ROVAR

Finansiering av ROVAR Finansiering av ROVAR Rapport fra arbeidsgruppen Juni 2005 1. Bakgrunn og innledning Styringsgruppen nedsatte i møte den 27. april 2005 en arbeidsgruppe som skal utrede og fremme forslag til finansieringen

Detaljer

Acea AS - kjøp av festede tomter til barnehageformål

Acea AS - kjøp av festede tomter til barnehageformål Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.05.2011 26216/2011 2010/10229 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/84 Formannskapet 01.06.2011 Acea AS - kjøp av festede tomter til barnehageformål

Detaljer

Klagenemndas medlemmer: Inger Marie Dons Jensen, Per Christiansen, Andreas Wahl

Klagenemndas medlemmer: Inger Marie Dons Jensen, Per Christiansen, Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sammendrag: Innklagede inviterte tre selskaper, som hadde vist interesse for å etablere privat barnehage i kommunen, til å søke om å få bygge og drive slik barnehage.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 11/720

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 11/720 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 11/720 ØKONOMISKE SITUASJON FOR BARNEHAGENE I SIGDAL Rådmannens forslag til vedtak: Status på økonomisk situasjon i barnehagene

Detaljer

Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, juli 2012. www.hvamenerpartiene.

Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, juli 2012. www.hvamenerpartiene. Økonomisk politikk En forretningsadvokat sa engang til meg at han ikke kunne forstå hvordan vanlige folk fant seg i at de rikeste som handlet gjennom sine selskaper fikk bruke penger det ikke var betalt

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - ÅKRA SOKNERÅDS BARNEHAGE - PRIVAT BARNEHAGE FRA 01.01.2015

SAKSPROTOKOLL - ÅKRA SOKNERÅDS BARNEHAGE - PRIVAT BARNEHAGE FRA 01.01.2015 SAKSPROTOKOLL - ÅKRA SOKNERÅDS BARNEHAGE - PRIVAT BARNEHAGE FRA 01.01.2015 Formannskapet behandlet saken den 10.11.2014, saksnr. 102/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 I tiltaksplanen presenteres statlig initierte tiltak for å bedre rekrutteringen av førskolelærere til barnehagene. Planen bygger på Strategi

Detaljer

Høringsnotat. Nytt finansieringssystem for ikkekommunale. rammefinansiert sektor

Høringsnotat. Nytt finansieringssystem for ikkekommunale. rammefinansiert sektor Høringsnotat Nytt finansieringssystem for ikkekommunale barnehager i en rammefinansiert sektor 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Gjeldende rett... 4 2.1. Barnehagesektoren i dag... 4 2.2. Bakgrunn for gjeldende

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

Utdanningsforbundet Bergen spør:

Utdanningsforbundet Bergen spør: Bergen kommune satser på kvalitetsutvikling og har utviklet eller kjøpt inn ulike programmer innen flere fagområder. Det har også vært satset tungt på IKT de siste årene. Det finnes mange gode elementer

Detaljer

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sissel Thorsrud Arkivsaksnr.: 14/937 Arkiv: F30 REFUSJON AV UTGIFTER TIL ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: Alternativ

Detaljer

Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, revidert november 2012. www.hvamenerpartiene.

Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, revidert november 2012. www.hvamenerpartiene. Økonomisk politikk En forretningsadvokat sa engang til meg at han ikke kunne forstå hvordan vanlige folk fant seg i at de rikeste som handlet gjennom sine selskaper fikk bruke penger det ikke var betalt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Sarpsborg kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: egl@sarpsborg.com Innsendt av: Elisabeth Grønberg Langvik

Detaljer

Finansiering av private barnehager. Høring finansiering av private barnehager

Finansiering av private barnehager. Høring finansiering av private barnehager Finansiering av private barnehager Høring finansiering av private barnehager Utdanningsforbundets politikk Alle barn skal ha likeverdig tilbud uavhengig av bosted og eier av barnehagen Pengene må komme

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Høring - finansiering av private barnehager

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Høring - finansiering av private barnehager Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 11.08.2015 Sak: 185/15 Tittel: Saksprotokoll - Høring - finansiering av private barnehager Resultat: Behandlet Arkivsak: 15/25573 Vedtak: Formannskapet avgir

Detaljer

Fakta om norsk byggevarehandel

Fakta om norsk byggevarehandel HSH OG TBF Fakta om norsk byggevarehandel side 1 Innhold Verdiskaping...3 Et tiår med omsetningsvekst...4 Omsetning og sysselsetting...5 Salgskanaler for byggevarer...6 Lønnsomhet i byggebransjen...7 Sentral

Detaljer

Forskerforbundet: Oppfatninger om arbeidstidsregistrering Delrapport fra medlemsundersøkelse våren 2009

Forskerforbundet: Oppfatninger om arbeidstidsregistrering Delrapport fra medlemsundersøkelse våren 2009 Forskerforbundet: Oppfatninger om arbeidstidsregistrering Delrapport fra medlemsundersøkelse våren 2009 Skriftserien nr 5/2009 INNHOLD: 1. SAMMENDRAG 3 2. BAKGRUNN 4 3. DATAMATERIALET 4 4. TIDSREGISTRERING

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE HØRING OM BRUK AV OFFENTLIG TILSKUDD OG FORELDREBET ALING I IKK~KOMMUNALEBARNEHAGER

FAUSKE KOMMUNE HØRING OM BRUK AV OFFENTLIG TILSKUDD OG FORELDREBET ALING I IKK~KOMMUNALEBARNEHAGER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandlede vedtaksinstans: I JouialpostID: 12/278 Arkiv sak.: 12/71 II Sak nr.: 045/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksbehandler: Inger-Lise Evenstrøm I Dato: 18.01.2012 HØRING OM

Detaljer

Høring om finansiering av private barnehager

Høring om finansiering av private barnehager Fylkesinfo 10/2015 Vår dato Avdeling Vår referanse 08.06.2015 Seksjon for samfunn og analyse 15/01007-2 Vår saksbehandler Arkivkode Nicolai Christian Stensig 62 Mottaker Høring om finansiering av private

Detaljer

NORGE ETTER SKATTEREFORMEN ET SKATTEPARADIS FOR DE SUPERRIKE. Professor Terje Hansen

NORGE ETTER SKATTEREFORMEN ET SKATTEPARADIS FOR DE SUPERRIKE. Professor Terje Hansen NORGE ETTER SKATTEREFORMEN ET SKATTEPARADIS FOR DE SUPERRIKE av Professor Terje Hansen Foredrag på jubileumsseminar i anledning Knut Boyes 70-årsdag Bergen, 9. februar 2007 TH 2. 2. 2007 Side 1 DE SUPERRIKE

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om privatisering - lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Privatisering Velkommen til et kort kurs som tar for seg konkurranseutsetting

Detaljer

Kravspesifikasjon til pilotprosjektet

Kravspesifikasjon til pilotprosjektet Kravspesifikasjon til pilotprosjektet Utvikling av barnehagen som lærende organisasjon og arena for kompetanseheving for ansatte og studenter Bakgrunn Utdanningsdirektoratet ønsker å igangsette et pilotprosjekt

Detaljer

Utarbeidet av det nasjonale Foreldreutvalg for barnehager (FUB) 2012. Veiledningshefte for foreldre om lokale foreldreutvalg for barnehager

Utarbeidet av det nasjonale Foreldreutvalg for barnehager (FUB) 2012. Veiledningshefte for foreldre om lokale foreldreutvalg for barnehager Utarbeidet av det nasjonale Foreldreutvalg for barnehager (FUB) 2012 Veiledningshefte for foreldre om lokale foreldreutvalg for barnehager Foreldrenes medvirkning i barnehagen Foreldre er en viktig ressurs

Detaljer

være med å bidra til at fylkeskommunen

være med å bidra til at fylkeskommunen Politisk paneldebatt 22. mars 2013 - Nordlys Hotell Alta Finnmárkku Finnmark Invitasjon til media Utdanningsforbundet er Norges nest største fagforening og har over 156.000 medlemmer. Vi har medlemmer

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 29. august 2005 i sak 2005/184. Innklaget: Vitensenteret Innlandet AS

Klagenemndas avgjørelse 29. august 2005 i sak 2005/184. Innklaget: Vitensenteret Innlandet AS Klagenemnda kom til at innklagede var et offentligrettslig organ. Innklagede var kontrollert av andre offentligrettslige organer gjennom valg av styre hos innklagede. Innklagedes virksomhet hadde som formål

Detaljer

Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles

Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles Alliansen for norsk, privat eierskap Februar 2013 Bredden av norsk næringsliv har gått sammen for å få fjernet skatt på arbeidende kapital Alliansen for

Detaljer

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE PER EINAR RUUD - FAGANSVARLIG KREDITT BISNODE ANALYTICS INNHOLD Utviklingen i AS Norge Konkurser Inntjening og soliditet Henger fortsatt finanskrisen

Detaljer

Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor

Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor Dagens tema 1. Lovtekst 2. Kapitalforvaltningsstrategi og Stiftelsestilsynets forventninger 3. Hva ser vi i praksis?

Detaljer

Selvkost, gebyr og bemanning utfordrende?

Selvkost, gebyr og bemanning utfordrende? Selvkost, gebyr og bemanning utfordrende? Rica Holmenkollen Park Hotel 4. september 2014 Ketil Pedersen Faglig ansvarlig Momentum Selvkost AS Momentum Selvkost AS Momentum Selvkost AS: etablert januar

Detaljer

KOMMUNESTRUKTURPROSJEKTET. Utredning av tema 1: BARNEHAGE

KOMMUNESTRUKTURPROSJEKTET. Utredning av tema 1: BARNEHAGE Sammen gjør vi Lillehammer-regionen bedre for alle KOMMUNESTRUKTURPROSJEKTET Utredning av tema 1: BARNEHAGE Mulige konsekvenser for barnehagene av en eventuell sammenslutning av Gausdal, Lillehammer og

Detaljer

1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi?

1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi? VEDLEGG 1 Spørreskjema bedrifter Privatmarkedet 1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi? 1. BNL 2. Norsk Teknologi HVIS 1 PÅ SPØRSMÅL 1 2. Hvilken bransjeforening

Detaljer

Lokale retningslinjer

Lokale retningslinjer Lokale retningslinjer for likeverdig behandling og finansiering av ikke-kommunale barnehager i Midtre Gauldal kommune Vedtatt av Midtre Gauldal kommunestyre sak 20/11, 11.04.11. Gjeldende fra 11.04.11.

Detaljer

Kvalifisert personale. en nøkkel til gode barnehager!

Kvalifisert personale. en nøkkel til gode barnehager! Kvalifisert personale en nøkkel til gode barnehager! Tiltak for rekruttering av førskolelærere Norge er på god vei mot full barnehagedekning, og alle barn har fra 2009 rett til barnehageplass. Utbyggingen

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Hakkebakkeskogen Familiebarnehage AS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: raymond@familiebarnehage.no Innsendt

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE ENDRINGER I PRIVATSKOLELOVEN

HØRINGSUTTALELSE ENDRINGER I PRIVATSKOLELOVEN Styret i Berg montessoriforening. 9385 Skaland 13.01.2015 Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no HØRINGSUTTALELSE ENDRINGER I PRIVATSKOLELOVEN Berg montessoriforening eier skolebygget til Berg montessoriskole

Detaljer

Sammendrag av spørreundersøkelsen - våren 2015

Sammendrag av spørreundersøkelsen - våren 2015 RÅDMANNEN OG BOSETTING AV FLYKTNINGER Sammendrag av spørreundersøkelsen - våren 2015 Anton Steen Institutt for statsvitenskap Universitetet i Oslo Våren 2015 gjennomførte Institutt for statsvitenskap ved

Detaljer

Saksfremlegg. Innstilling: Saksutredning: Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea

Saksfremlegg. Innstilling: Saksutredning: Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea Saksfremlegg Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea Innstilling: 1. Det søkes Kulturdepartementet om støtte til å opprette Frivillighetssentralen

Detaljer

KOMMERSIELLE SYKEHJEM I NORGE

KOMMERSIELLE SYKEHJEM I NORGE KAPITTEL 3 KOMMERSIELLE SYKEHJEM I NORGE Denne rapporten skal sammenlikne privat og kommunal sykehjemsdrift. Men privat sykehjemsdrift er ikke noe entydig begrep. Det er derfor nødvendig å definere hva

Detaljer

BERGEN. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

BERGEN. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG støtter ikke privatisering av offentlige tjenester. Kommersielle aktører er neppe de beste til å ta vare

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av styring og forvaltning av barnehagetjenestene

Riksrevisjonens undersøkelse av styring og forvaltning av barnehagetjenestene Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av styring og forvaltning av barnehagetjenestene Dokument nr. 3:13 (2008 2009) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2011. Foto: Jo Michael

Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2011. Foto: Jo Michael Samfunnsregnskap Alsaker konsern 2011 Foto: Jo Michael Innhold: Forbehold og tallgrunnlag fra bedriften Hvordan beregnes bedriftens verdiskaping? Ringvirkninger i tall Sammensetting av underleveranser

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Steinerbarnehagen Bukkene Bruse Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: bukkenebruse@steinerbarnehage.no Innsendt

Detaljer

Kostnadssituasjonen i barnehager i Trøndelag

Kostnadssituasjonen i barnehager i Trøndelag Kostnadssituasjonen i barnehager i Trøndelag Innlegg på fagsamling for barnehagemyndigheten i kommuner med ikke-kommunale barnehager i Nord- og Sør-Trøndelag 16.1.2013 Trond Erik Lunder sitt arbeid med

Detaljer

SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland

SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland Behandles av: Møtedato Utvalgsaksnr.06/12 Styret i Sandnes kulturhus KF 16.02.2012 Bystyret ETABLERING

Detaljer

Metodefrihet og profesjonsfelleskap Tolkning av Oslo Kommunes oppdrag

Metodefrihet og profesjonsfelleskap Tolkning av Oslo Kommunes oppdrag Metodefrihet og profesjonsfelleskap Tolkning av Oslo Kommunes oppdrag Oslo kommunes oppdrag Fra vedtaket Det etableres obligatorisk spra kkartlegging av alle 3-a ringer i forbindelse med 3-a rskontroll

Detaljer

Høring om endringer i reglene om offentliggjøring av skattelister

Høring om endringer i reglene om offentliggjøring av skattelister NORSK PRESSEFORBUND Finansdepartementet postmottak@fin.dep.no Deres ref Vår ref Dato 09/5279 SL MLF/KR 030-11 04.03.2011 Høring om endringer i reglene om offentliggjøring av skattelister Norsk Presseforbund

Detaljer

Dato Saksbehandler Vår ref. Deres ref. 25.06.2015 Rune Natrud 15/829-2

Dato Saksbehandler Vår ref. Deres ref. 25.06.2015 Rune Natrud 15/829-2 Page 1 of 5 Utdanningsdirektoratet Dato Saksbehandler Vår ref. Deres ref. Rune Natrud 15/829-2 Høring - finansiering av private barnehager Høringssvar fra Trøgstad kommune Vedlagt følger vedtak. Vennlig

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Godkjenning av ordinære barnehager

RISØR KOMMUNE. Godkjenning av ordinære barnehager Godkjenning av ordinære barnehager 1 Innholdsfortegnelse: Lovverket - barnehageloven... 3 Barnehageeierens ansvar... 3 Barnehagemyndighetens ansvar... 3 Barnehagemyndighetens oppgaver... 3 Søknad om godkjenning

Detaljer

Vedtakssak til politisk utvalg

Vedtakssak til politisk utvalg Vedtakssak til politisk utvalg Saksnummer: 09/1217 Saksbehandler: Bente Ingjerd Nilsen Organ: Oppvekstutvalget 15.04.2009 Oppvekstutvalget 03.06.2009 Oppvekstutvalget 25.11.2009 Oppvekstutvalget 21.04.2010

Detaljer

Høring av utkast til ny postlov Fylkesrådmannens innstilling

Høring av utkast til ny postlov Fylkesrådmannens innstilling Arkivsak: 201300222-21 Arkivkode:---/N00 Samferdselsavdelinga Saksbehandler: Ann-Kristin Johnsen Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkestinget (FT) 10.12.2014 Høring av utkast til ny postlov Fylkesrådmannens

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Soltun Barnehage SA Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: vigdis@soltunbh.no Innsendt av: Vigdis Torgvær Innsenders

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer