Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for næringsutvikling Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 17:30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for næringsutvikling Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 06.12.2011 Tidspunkt: 17:30"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for næringsutvikling Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Saksliste PS 2011/12 PS 2011/13 PS 2011/14 PS 2011/15 RS 2011/6 PS 2011/16 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Allsang på grensen - Rapport for 2011 og budsjet 2012 Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr 2011/6867 Etablering av Næringspolitisk forum 2011/6867 Side nr. Jan-Erik Erichsen utvalgsleder Side 2

3 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 17:30 Hovedutvalg for næringsutvikling Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jan-Erik Erichsen Leder H Truls Breda Nestleder V Ronny Nordmark Medlem H Per Kristian Dahl Medlem AP Bente C Gulbrandsen Medlem AP Elisabeth Giske Medlem AP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gerd Berit Odberg MEDL KRF Per-Egil Evensen MEDL FRP Caroline Stranger MEDL H Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Carl-Victor Sundling Gerd Berit Odberg H Bjørn Norvald Larsen Per-Egil Evensen AP Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Underskrift: Side 3

4 Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Jan-Erik Erichsen Utvalgsleder Martin Vik Utvalgssekretær Side 4

5 Saksliste Innhold Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr Side nr. PS 2011/6 Godkjenning av innkalling PS 2011/7 Godkjenning av saksliste PS 2011/8 Godkjenning av protokoll fra forrige møte PS 2011/9 Referatsaker RS 2011/4 Grenseregionalt industrisamarbeid (GRI) (Interreg) 2011/6867 RS 2011/5 Grensehinder for næringslivet (Intrregprosjekt) - sluttrapport forprosjekt 2011/6867 PS 2011/10 Strategisk næringsplan for Halden /5277 Jan-Erik Erichsen utvalgsleder Side 5

6 PS 2011/6 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll i Hovedutvalg for næringsutvikling Behandling: Innkallingen ble enstemmig godkjent. Vedtak: Innkallingen godkjent. PS 2011/7 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll i Hovedutvalg for næringsutvikling Behandling: Bente Gulbrandsen, AP, ønsket forespørsel. Sakslisten enstemmig godkjent. Vedtak: Sakslisten godkjent. PS 2011/8 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Saksprotokoll i Hovedutvalg for næringsutvikling Behandling: Protokoll fra forrige møte ble enstemmig godkjent. Vedtak: Protokoll fra forrige møte godkjent. PS 2011/9 Referatsaker Saksprotokoll i Hovedutvalg for næringsutvikling Behandling: Referatsakene ble tatt til orientering. Vedtak: Referatsaker tatt til orientering. Side 6

7 RS 2011/4 Grenseregionalt industrisamarbeid (GRI) (Interreg) RS 2011/5 Grensehinder for næringslivet (Intrreg-prosjekt) - sluttrapport forprosjekt PS 2011/10 Strategisk næringsplan for Halden Saksprotokoll i Hovedutvalg for næringsutvikling Behandling: Ronny Nordmark, H, fremmet følgende forslag til vedtak: Hovedutvalg for næringsutvikling slutter seg til fremlegget til tekst til Strategisk næringsplan for Halden , men med ønske om at det i dokumentet gjennomføres en klarest mulig presisering av ansvarshavende for de ulike tiltak i den evaluerings- og oppfølgingsprosess som følger i planperioden. Forslaget fra Nordmark ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalg for næringsutvikling slutter seg til fremlegget til tekst til Strategisk næringsplan for Halden , men med ønske om at det i dokumentet gjennomføres en klarest mulig presisering av ansvarshavende for de ulike tiltak i den evaluerings- og oppfølgingsprosess som følger i planperioden. PS 2011/11 Forespørsler Saksprotokoll i Hovedutvalg for næringsutvikling Behandling: Utvalgsleder besvarte forespørsel i møtet. Vedtak: FO 2011/1 Forespørsel fra Bente Gulbrandsen, AP, vedr. informasjon fra NCE Smart City Energy Markets Side 7

8 PS 2011/12 Godkjenning av innkalling PS 2011/13 Godkjenning av saksliste PS 2011/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 8

9 PS 2011/15 Referatsaker Side 9

10 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Martin Vik Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Allsang på grensen - Rapport for 2011 og budsjett 2012 Rapport fra 2011 og budsjett for 2012 ligger vedlagt. Vedlegg: 1 Allsang på grensen - Rapport for Allsang på grensen - Budsjett 2012 Side 10

11 Side 11

12 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning: Styringsgruppen: Styremedlemmer Allsang på Grensen: Prosjektbeskrivelse: Konsept Allsang på Grensen: Publikumskonseptet Allsang på Grensen: TV-konseptet Allsang på Grensen: Målgruppe: Seertall 2011: Allsang på Grensen torsdag kl uke : Seertall på TV 2 i perioden : Seertall svensk TV4: TV 2`s oppsummering av Allsang på Grensen: Markedsføring lokalt og nasjonalt: Besøkstall Allsang på Grensen 2011: Bostedsstatistikk : Økonomiske rammer og forutsetninger: Styringsgruppens konklusjon for 2011: Markedsverdi: Tilreisende: Sikkerhet: Samarbeid med Monster, TV 2 og lokale samarbeidspartnere: Økonomi: Annet: Andre positive følger av Allsang på Grensen: Veien videre:...21 Side 12

13 1. Innledning: Denne rapporten omhandler Allsang på Grensen 2011 og inneholder blant annet beskrivelse av prosjektet, styringsgruppen, besøkstall og seertall. Rapporten er skrevet av prosjektleder Gina Finsrud og prosjektkoordinator Heidi Ottesen Sandmo på oppdrag fra styringsgruppen. Formålet med rapporten er å beskrive, synliggjøre og evaluere prosjektet, samt å gi en samlet fremstilling av årets sesong. Place d`armes Fredriksten festning Side 13

14 2. Styringsgruppen: Allsang på Grensens styringsgruppe i Halden har følgende oppgaver: godkjenne budsjetter og planer, følge opp sponsorsalg, markedsføring og salg av billetter, godkjenne avtaler med samarbeidspartnere lokalt, starte og avslutte prosjektet i henhold til avtale, følge opp prosjektleder og prosjektkoordinator og vurdere løpende prosjektets utvikling. 2.1 Styremedlemmer Allsang på Grensen: Styringsgruppen lokalt har bestått av: Per Kristian Dahl Ordfører Halden Kommune John Østensvig Varaordfører Halden Kommune Roar Elsness Leder i Halden Næringsråd og Profileringsutvalget Magne Rannestad Fredriksten Festnings Venner Jon Hellberg Styreleder Allsammen Gina Finsrud Prosjektleder Allsang på Grensen Heidi Ottesen Sandmo Prosjektkoordinator Allsang på Grensen Foto: TV 2 4 Side 14

15 3. Prosjektbeskrivelse: Allsang på Grensen er et sommerunderholdningsprogram som sendes på TV 2. Programmet spilles inn på Fredriksten festning i Halden og produseres av Monster Entertainment AS. Programmet ble sendt første gang i 2007 og har etter dette blitt en suksess. Under de syv innspillingene av Allsang på Grensen kommer kjente og kjære artister og synger låter som spenner fra gamle norske visesanger til pop og rap i sommeridylliske omgivelser. Publikum inviteres til å synge med og lage god stemning under TV-showet. Programmet ledes av Katrine Moholt som har med seg en ny gjesteprogramleder hver uke. I år var det over besøkende på arenaen under innspillingene og til nå har om lag tilskuere fått med seg innspillingen på Fredriksten festning. Allsang på Grensen sendes på TV 2 torsdager + reprise lørdager, og det populære programmet har blitt sett av omlag 18 millioner norske TV- seere hittil. Etter 5 år med innspillinger på historiske Fredriksten festning, har Allsang på Grensen blitt en hyggelig tradisjon. Foto: TV 2 Publikum under innspilling av Allsang på Grensen Side 15

16 4. Konsept Allsang på Grensen: Allsang på Grensen er et samarbeid mellom TV 2 og Halden Kommune. Prosjektet er på bakgrunn av dette todelte eierforholdet bygget på følgende to konsepter: 4.1. Publikumskonseptet Allsang på Grensen: Innspillingene foregår på Fredriksten festning i Halden, 7 onsdager i juni/juli/august. Publikum er statister under innspillingen og oppfordres til å synge med. Et fast allsangkor på 30 personer deltar under hver innspilling og bidrar med å skape allsangstemning for publikum på festningen og for TV-seerne. Disse blir valgt ut etter en audition og lyden fra mikrofonene inngår i tv-sendingene. Publikumskapasiteten er tilskuere pr innspilling. På arenaen er det ca stoler foran scenen, 420 sitteplasser på tribunene inntil mur mot sør, ca 150 sitteplasser på Lynetten gjesteområde, opptil 300 stoler blir leid ut, samt at publikum kan ha med egen stol eller stå i ståsonene. Billettene til programmet selges via billettluka. Lokalt selges billetter på Halden Turist, Bokhandler H. Andersen Libris Halden, Tista Senter, Fredriksten Kro og på Fredriksten Camping. 300 billetter blir også lagt ut for salg i billetteltet ved inngangen til Place d`armes fra kl på innspillingsdagen. TV 2 ønsker flest mulig haldensere på arrangementet og billettprisen er satt til kr 100 uten avgift hos lokale utsalg i Halden, og kr 100 pluss avgift på Billettluka. Halden Kommune er ansvarlig for all logistikk i Halden, markedsføring og salg av billetter, sponsoravtaler, sikkerhet, allsangkor og allsangtog. Bildet viser Place d`armes før innspilling. 6 Side 16

17 4.2. TV-konseptet Allsang på Grensen: Sommerprogram med familieprofil, sommer, sol, sangglede og folkefest. Kjente norske og utenlandske artister synger folkekjære allsanger og popmusikk. Katrine Moholt leder programmet sammen med en ny mannlig gjesteprogramleder hver uke. Programmet blir spilt inn på Place d`armes på Fredriksten festning i Halden og blir vist på TV 2 kvelden etter, samt reprise på lørdag kveld. Sangtekstene blir vist på skjermen så TV seerne kan synge med Programmet ble i 2011 også vist på Svensk TV4 Plus og TV 2 Bliss. Sammensetning av artister og sanger favner både gamle og unge. Redaksjonsgruppen i TV 2 og Monster bestemmer sanger, artister og redaksjonelt innhold. TV 2 er ansvarlig for den redaksjonelle delen, booking av artister og alt TV-teknisk inkl. scene, lyd og lys. Foto: TV 2 Alejandro Fuentes under prøveopptak juli Side 17

18 5. Målgruppe: TV-konseptet Allsang på Grensen er et underholdningsprogram med høy kvalitet på artister og arrangement. Ved å ha en bred sammensetning av artister og sanger og samtidig gi publikum noe kjent og kjært, ønsker TV2 å nå en vid målgruppe og øke sine seertall. Programmet har en høy kommersiell andel. Programprofil kan fås ved henvendelse til prosjektleder. Publikumskonseptet Allsang på Grensen ønsker å gi tilskuerne på arenaen gode kulturopplevelser i storslagne og historiske omgivelser. Positiv profilering og økt turisme bidrar til et blomstrende næringsliv, som igjen fører til sikring av arbeidsplasser, nye ansettelser og forhåpentligvis økt tilflytting av både privatpersoner og bedrifter. Målgruppen er barnefamilier og alle som er glad i sang og musikk. Sosiodemografisk passer konseptet for alle sangglade i alle aldersgrupper, begge kjønn med folkelig og bred musikksmak, samt alle inntektsgrupper og utdannelsesnivåer. Publikum før innspilling 8 Side 18

19 6. Seertall 2011: Gjennomsnittlig markedsandel var 36,7 %. Det betyr at av samtlige personer som så på tv i det aktuelle tidsrommet valgte 36,7 % å se på Allsang på Grensen. Gjennomsnittlig hadde programmet seere på hovedsendingene. I tillegg kommer reprisesendingene som i snitt hadde seere. Sommerens mest sette episode var torsdag 7.juli med seere og en andel på 42 %. Oppsummeringsprogrammet hadde seere. I år ble også programmet sendt på svensk TV4 Plus. I tillegg ble Allsang fra 2010 sendt på TV 2 Bliss i mai og juni før innspillingene startet. 6.1 Allsang på Grensen torsdag kl uke : % Gjennomsnitt: Rating 9,2% ( seere) - markedsandel 36,7% Allsang på grensen torsdag 20:00 Uke TNS Gallup Nasjonalt univers 12 år+ 9 Side 19

20 6.2 Seertall på TV 2 i perioden : Årstall Markedsandel 36,7 33,6 38,1% 41,9% 47,5% Gjennomsnitt hovedsending Totalt antall seere 4 mill 4 mill 4 mill 2,79 mill* 2,38 mill* *Antall TV-seere på reprisesendingene i 2007 og 2008 er ikke med i beregningen. Til sammen har over 18 millioner seere sett Allsang på Grensen på TV 2. Foto: TV 2 TV-opptak av Allsang på Grensen Seertall svensk TV4: Svenske TV4 Plus, som i dag heter Sjuan, sendte programmet parallelt med TV 2. Totalt ble Allsang på Grensen sett av om lag svenske tv-seere. Gjennomsnittlig seertall på hovedsendingen var personer. 10 Side 20

21 7. TV 2`s oppsummering av Allsang på Grensen: Sommeren 2011 var det femårsjubileum for Allsang på Grensen og programmet har nå etablert seg som en kjent og kjær sommertradisjon her i Norge. Nytt av året er at også svenske TV seere har fått følge Allsang på Grensen fra Fredriksten festning i Halden. Svensk TV 4 Plus sendte programmet samtidig med TV 2, og Allsang programmet doblet da den gjennomsnittlige markedsandelen for kanalen. På TV 2 var Allsang på Grensen det mest sette og populære sommerprogrammet i En markedsandel på 36,7 % er fantastisk bra og det er en økning på 3,1 % fra i fjor. Artistlisten og det redaksjonelle innholdet var bedre enn noen gang i 2011 og tilbakemeldingene fra artistene er gode. De føler seg godt ivaretatt og mange har bedt om å få komme tilbake til Halden og Allsang. Oppslutningen blant publikum er også høy med ny besøksrekord på over besøkende. Planleggingen, gjennomføringen og samarbeidet mellom Halden kommune, Monster Entertainment og TV 2 har fungert godt. Foto: TV 2 Aleksander Rybak og Katrine Moholt. 11 Side 21

22 8. Markedsføring lokalt og nasjonalt: Allsang på Grensen har hatt god pressedekning og store presseoppslag blant annet i Aftenposten, VG, Dagbladet, Se og Hør, Her og Nå, Expressen og lokalpresse. Allsang på Grensen har hatt innslag på radio og lokal-tv i Østfold. Allsang på Grensens hjemmeside, hadde i perioden 1.mai til 19.august besøkende av disse brukte Google som medium. Andre trafikkilder: Tv2.no, Facebook, Billettluka, Visithalden, NSB, Halden Kommune.no, Wikipedia samt fra andre søkemotorer. Allsang på Grensen har treff på Google med bl.a. avisreportasjer, nettaviser, blogger, web tv, You Tube, Facebook, Wikipedia, TV2underholdning, turoperatører, Halden Kommunes hjemmeside m.f. I 2009 beregnet mediebyrået Retriever markedsverdien av oppslag i aviser og på internett for Allsang på Grensen. Spalteplassen hadde en verdi på kr 34.7 millioner og oppslag hvor Allsang ble koblet til Halden ble beregnet til 9,9 millioner. Allsang på Grensen har hatt enda flere oppslag i 2011 og det antas at markedsverdien har økt betraktelig siden dette. Retriever-rapporten kan du få ved henvendelse til prosjektleder. I tillegg til markedsverdien av oppslag i aviser og på nett kommer verdien av at programmet sendes på TV. Allsang på Grensen ble vist på TV 2, TV 2 Bliss og svensk TV4 Plus. Programlederne Katrine Moholt og Hans- Erik Dyvik Husby synger Turistens Klagan sammen med barnekoret. 12 Side 22

23 9. Besøkstall Allsang på Grensen 2011: Det ble solgt ordinære billetter gjennom billettluka og lokalt i Halden. Det er en nedgang i salg av ordinære billetter, men en økning i salg av tribunepakker og billetter til Lynetten gjesteområde. Til sammen kom om lag besøkende til Allsang på Grensen i år. Dette inkluderer ordinære billetter, tribunebilletter, billetter til Lynetten gjesteområde, fribilletter, funksjonærer, presse, crew, artister, korsangere, gjester og andre. Over 70 %, dvs. over , av de besøkende var tilreisende. Dette er flere enn Haldens befolkning. Over 450 frivillige fra lag og foreninger har deltatt som dugnadsarbeidere under opprigg, nedrigg og under innspillingsperioden. Billlettsalg Allsang på Grensen Stk 2011,00 % 2010 % 2009 % 2010 stk 2009 stk Lokale utsalg ,00 % 41 % 40 % Billettluka ,00 % 59 % 60 % Totalt ,00 % 100 % 100 % Foto: TV 2 13 Side 23

24 9.1 Bostedsstatistikk : Billettluka Stk 2011 % 2010 % 2009 % Ukjent postnummer 392 2,62 % 4,60 % Halden 122 Sarpsborg 510 Fredrikstad 678 Moss 481 Indre Østfold 468 Østfold totalt, ,12 % 20,80 % 34,00 % Akershus ,05 % 10,30 % 14,20 % Oslo* ,22 % 32,30 % 8,00 % Vestfold 695 4,65 % 5,40 % 5,90 % Buskerud 727 4,86 % 3,60 % 8,30 % Hedmark 587 3,93 % 3,70 % 4,70 % Oppland 523 3,50 % 2,90 % 3,50 % Telemark 418 2,80 % 1,60 % 2,00 % Rogaland 599 4,01 % 2,70 % 3,30 % Vest Agder 364 2,44 % 2,00 % 3,10 % Aust Agder 317 2,12 % 1,40 % 1,80 % Hordaland 647 4,33 % 3,20 % 4,30 % Sogn og Fjordane 273 1,83 % 0,30 % 1,50 % Møre og Romsdal 320 2,14 % 2,10 % 1,90 % Trøndelag 314 2,10 % 1,70 % 2,00 % Nordland 114 0,76 % 0,30 % 1,00 % Troms 40 0,27 % 0,40 % 0,20 % Finnmark 38 0,25 % 0,60 % 0,30 % Bestillinger totalt ,00 % 100 % 100,00 % * Kjøp over disk i Narvesen-kioskene er registrert i Oslo med 4123 billetter, ingen bostedsadresse er registrert * 585 kunder har registrert bostedsadresse i Oslo, dvs. ca 4 % Utregning er basert på bestillinger på billettluka med registrert postnummer Statistikk fra 2009 har litt annet tallgrunnlag og er ikke direkte sammenlignbar. 14 Side 24

25 10. Økonomiske rammer og forutsetninger: Kostnadsrammen var i størrelsesorden 8,6 millioner kroner. Samlede inntekter for 2011 var på ca kr 5,1 millioner kroner og består i hovedsak av billettsalg, sponsorer, standutleie, parkering og stolutleie. Halden Kommune har bidratt med ca 3.5 millioner kroner i tilskudd i Om lag 4 millioner kroner gikk tilbake til lokalsamfunnet i form av betaling til lag og foreninger, Røde Kors, leie av utstyr og maskiner, arenaleie, elektriker, snekker, blomsterdekor, overnatting, bespisning, innkjøp av mat, renhold, utstyr markedsmateriell og interne kostnader. Lokale lag og foreninger fikk utbetalt ca kr millioner kroner for ca dugnadstimer, inkludert overskudd fra kiosksalg, stolutleie og parkering. Ingen tilskudd fra Østfold Fylkeskommune i De positive ringvirkningene som arrangementet medfører ble i 2009 kartlagt i en rapport i samarbeid med Høgskolen i Østfold. Rapporten kan du få ved henvendelse til prosjektleder. Bildet viser gjestehavna i Halden 15 Side 25

26 11. Styringsgruppens konklusjon for 2011: Markedsverdi: Allsang på Grensen har sommeren 2011 hatt seertallsrekord med 4 millioner norske seere og 1,2 millioner svenske seere. Allsang var et av de mest sette sommerprogrammene på TV 2. I løpet av fem år har programmet hatt 19 millioner TV seere. Pressemeldinger har blitt sendt ut ukentlig til både lokale og nasjonale medier. Allsang på Grensen har hatt store presseoppslag i blant annet Aftenposten, VG, Dagbladet og Expressen. Lokalpresse i Østfold og mange av landets fylker har hatt reportasjer fra Allsang. Det har også vært innslag på radio og lokal-tv i Østfold. Allsang på Grensen hadde treff på Google med bl.a. avisreportasjer, nettaviser, blogger, web tv, You Tube, Facebook, Wikipedia osv. Allsang på Grensens hjemmeside, hadde i perioden 1.mai til 19.august unike besøkende. I 2009 beregnet mediebyrået Retriever markedsverdien av oppslag i aviser og på internett for Allsang på Grensen. Spalteplassen hadde en verdi på kr 34.7 millioner og oppslag hvor Allsang ble koblet til Halden ble beregnet til 9,9 millioner. Allsang på Grensen har hatt enda flere oppslag i 2011, og markedsverdien har økt siden dette. Retriever-rapporten kan du få ved henvendelse til prosjektleder. Styringsgruppen er svært godt fornøyd med markedsføringen av Halden gjennom Allsang på Grensen Tilreisende: Allsang på grensen har i år hatt publikumsrekord med over tilskuere på festningen. Billettkjøpet viser at om lag 70%, dvs , var tilreisende med bostedsadresse utenfor Halden. Av dem som kjøpte billetter på billettluka var 15% fra Østfold, mens 85% hadde en reisevei på mer enn 1 time,. Salg av tribunebilletter med mat/overnatting har økt på betydelig. Thon hotellet i Halden solgte over 100 Allsangpakker med overnatting og tribune hver onsdag. Tribunepakke med middag var flere ganger utsolgt. Lynetten gjesteområde, som er godt egnet til sitteplass for større grupper, ble leid ut til sponsorer og andre. Storskjermen bak på arena gjør at publikum ser godt selv om de kommer sent til arrangementet, og det gjør at tilreisende har tid til å handle i byen, spise, ta en båttur med Tista osv. 16 Side 26

27 Samarbeidet med NSB om Allsangtoget har blitt en suksess! Lokale artister fra Halden underholder med sang og musikk under togturen og Fredriksten Artilleri Compagnie bidrar med historisk del. Totalt var 655 personer med på allsangtoget, og om lag 400 deltok på historisk vandring fra Halden stasjon/gjestehavna til arenaen. Foto: Wenche Erichsen Allsangtogartister og Fredriksten Artilleri Compagnie under allsangtoget Sikkerhet: Det var ingen registrerte skader på personer eller materiell for sesongen Samarbeid med Monster, TV 2 og lokale samarbeidspartnere: Etter fem år med erfaring og opparbeidelse av kompetanse, går både planlegging og gjennomføring på skinner. Organisasjonen Allsammen, som har ansvar for vakthold og logistikk på arena, har god kapasitet og håndterer dette utmerket. Samarbeidet med lokale sponsorer og samarbeidspartnere fungerer også bra. 17 Side 27

28 11. 5 Økonomi: Halden kommune gir et tilskudd til arrangementet på ca kr. 3,5 millioner. Styringsgruppen mener dette er vel anvendte penger i forhold til markedsverdi, at 4 millioner går til kjøp av varer og tjenester lokalt, lag og foreninger sitter igjen med over 1 million kroner, økt omsetning fra besøkende fører til skatteinntekter og nye arbeidsplasser Annet: Ordfører har brukt Allsang på Grensen som en god anledning til å invitere medlemmer av regjeringen, statsråder, fylkespolitikere, vennskapskommuner m.fl til å komme til Halden. 119 prominente gjester har tatt i mot invitasjonen i sommer og blant dem var kulturminister Anniken Huitfeldt. Sammen med lokale politikere fikk Huitfeldt en omvisning i verneverdige Konservativen som nå trenger å pusses opp, før turen gikk videre til Fredriksten festning. Foto: Arbeidpartiet.no Kulturminister Anniken Huitfeldt og ordfører Per-Kristian Dahl 18 Side 28

29 12. Andre positive følger av Allsang på Grensen: 11 lokale lag og foreninger har organisert seg i fellesskapet Allsammen og har hatt ansvar for det meste av logistikken på arena. Lagene har opparbeidet viktig kompetanse på å gjennomføre store arrangement, og det gjør at de kan påta seg oppdrag for konsertarrangører og andre. Det fører til kjærkomne inntekter for lagene. Allsang skaper et stort engasjement lokalt, for de fleste innbyggerne i Halden er på en eller annen måte involvert i arrangementet enten som publikum, sponsor, leverandør, dugnadsarbeider eller korsanger. De fleste overnattingsstedene i Halden var fullbooket under innspillingsperioden i år. Overnattingsmuligheter i Halden: Thon Hotel (88 rom), Kaserna (75 rom), Park Hotel (70 rom), Grand Hotel (33 rom), Svinesundparken Motell (33 rom), Norgesporten (16 rom), Fredriksten Camping og Langholmen Camping. Hotellene i Halden har høyere beleggsprosent i sommermånedene enn Østfold for øvrig. Gjestebrygga var nærmest full på onsdagene under innspillingsperioden, og bevertningsnæringen opplevde storinnrykk på onsdager. Husbandet fra Allsang spiller også på sommershowet på Thon Hotel og showet gikk for fulle hus hele sommeren. Foto: TV 2 19 Side 29

30 Magne Rekstad, driftsjef ved vandrehjemmet Kaserna og medeier av serveringsstedene Sjøbris og Erlandsen, har opplevd stor økning av gjester under innspillingsperioden. Han sier: Allsang på Grensen var en direkte årsak til at jeg turte å starte opp firmaet Kaserna og satse på overnatting og servering i lokalene etter forsvarets forvaltningsskole på Fredriksten festning. Etter oppstarten har Kaserna mangedoblet omsetningen, gått fra 0 til 9 fulltidsansatte og har om lag 50 sysselsatte i sommersesongene. I år var Kaserna helt fullbooket fra onsdag til torsdag, og vi har også registrert god økning av Allsanggjester på tirsdager Allsang på Grensen bidrar positivt til et blomstrende næringsliv i Halden. På serveringsstedet Sjøbris har vi under innspillingsperioden i sommer opplevd at onsdagene har vært den beste dagen omsettingsmessig. Langt flere gjester har tatt turen innom enn på både fredag og lørdag. Foto: Halden Arbeiderblad Sjøbris sommer Side 30

31 13. Veien videre: Opprettholde gode seer- og besøkstall. Sørge for godt samarbeid med lokale lag og foreninger. Utvikle langsiktig sponsor- og samarbeidsavtaler. Samarbeid med turoperatører og lokalt næringsliv om Allsang-pakker og næringsutvikling Involvere hele Østfold i større grad. Mange publikummere overnatter i Sarpsborg, Fredrikstad og Strømstad og benytter seg av tilbudene der, men dette samarbeidet kan styrkes ytterligere. Fortsatt fokus på å samordne aktiviteter for å få de tilreisende til å bruke mer tid og penger i Halden og Østfold. 21 Side 31

32 Budsjett "Allsang på Grensen" 2012 Revidert innspillingsdager, billetter kr. 110 lokalt, kr. 135 inkl avg billettluka.no Alle priser er i NOK eks mva. Art Prosj Utgifter Budsjett 2012 Regnskap 11 Kommentar Fast lønn Gina Fast lønn Heidi Overtid Telefon trekkpliktig Pensjonsinnskudd Arb.giver avg Kontormateriell Pc til Heidi, materiell Bevertning VIP Curtisen, kr. 500 pr pers* Kan tas fra ordførers representasjonskonto? Monster Crew & artister, kick off Kongsh , Fr Kro , Peppes Frivillige, avslutning,allsangkor og FAC Kor , FAC tog 2.000, Thon Møter SG møter og seminar Thon mars Matvarer/drikkevarer Kiwi Artistgarderober Utgiftsdekning Div Andre driftsutg., forbruksmateriell Innkjøp crew, artister Allsang-dvd, diverse til frivillige Blomster, dekor, gress, dopapir/såpe Kjøp via Kynningsrud på barter avtale Teknisk etat, kultur, interne kostn Retriever rapport Ikke bestilt i Leie storskjerm og containere Ikke avklart pris, mulig lastebil Post, bank, gebyr Mobiltelefon Mobilt bredbånd Representasjon, artistgaver Annonser, øvrig markedsføring Oslofjord, Se og Hør, Radio Prime, HA, Suveren, plakatoppheng Trykking sanghefte, akkr kort, billetter Plakatbukker, Kursutgifter Oppholdsutgifter: overnatting crew, artister Thon artister Kaserna crew Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Strøm, kostn elektriker inkl storskjerm Elisenberg , NFV Forsikring, publikum og frivillige Husleie: NFV + Brådland m/vask + golfbanen Lisenser web Andre avgifter: TONO, Noteservice Dobbel faktura fra TONO i Leie, Kynningsrud, Ramirent, IPAS IPAS , Kynnings , tribuner, doer, container, transport Doer , tribune , containere Leie heisekran opprigg/nedrigg Renhold Dovogner Røde Kors, Q-Security RK , Q Halden Turist, telefonsupport Hjemmesider Allsangtoget FAC+trubadurer, BDO, avslutning Tog , BDO , Pärs Polare Provisjon av sponsorinntekter, Radio Prime Netto - Avtale Vann, Se og Hør + Tista i tillegg Kjøp private, avtale TV Dugnad/logistikk Allsammen timers vakthold + all dugnadsjobb på arena SUM utgifter eks mva Økning 150`på markedsføring, leie dovogner Inntekter Billettinntekter lokalt ( ) ( ) Billettpris 110 kr i Billettinntekter nasjonalt ( ) ( ) Billettpris 110 kr i Kick-back billettluka kr. 15 ( ) ( ) Tribunebilletter Halden Turist ( ) ( ) Utleie Lynetten + Allsangpakker ( ) ( ) Tribunebilletter SH, Thon, Lynetten Utleie Allsang scenen, avtale Ø Reiseliv ( ) ( ) Roxette , Espen Holtan Annonser sanghefte, sponsor dvd/billetter ( ) ( ) Provisjon til RP utgår i Standleie, storskjerm, klistremerker ( ) ( ) ND 35`, Vann/SH/Tista Inntekter parkering, stolutleie ( ) ( ) Tv plakater à *4 pr progr *8 progr ( ) ( ) Overføringer ØFK - - SUM inntekter eks mva ( ) ( ) Side 32

33 Resultat Side 33

34 Allsang på Grensen, regnskap Kostnader markedsføring art Se og Hør Oslofjordsamkjøringen/HA Ferieguiden Halden Guiden Radio Prime NR 1 samkjøringen Stor banner Roll up Edda media TV reklame SUM Sanghefte og akkr kort, art Sanghefte Deler av sanghefte Akkrediteringskort og plakater Totalt markedsføring Inntekter Annonser sanghefte, sponsor dvd, billetter (Ikke presise tall fra 2008) Billettinntekter lokalt Billettinntekter nasjonalt salg Kick-back billettluka Salgsinntekter suvenirer, stolutleie Inntekter parkering Tv plakater à kr , hhv 19 og Fra disposisjonsfond Overføringer ØFK - RUP og 2008 ført på 2008 Totalt inntekter Side 34

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 19.03.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 19.03.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.03.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Tidligere meldt befaring på Halden Historiske Samlinger utgår! Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Møteinnkalling. NB! Tidligere meldt befaring på Halden Historiske Samlinger utgår! Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 23.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Møteinnkalling Kulturutvalget Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Vi starter med følgende orienteringer kl. 17:00: Edvard Munch bakgrunnen for monument v/torill Stokkan Presentasjon

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: TBD ifm formannskapsmøtet som starter 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

Årsberetning 2010 Byen Vår Drammen AS

Årsberetning 2010 Byen Vår Drammen AS Byen Vår Drammen AS Innholdsfortegnelse Forord 2 Byen Vår Drammen AS 3 Selskapets forretningsidé 3 Selskapets formål 3 Organisasjon og ledelse 3 Eiere 3 Styrets arbeid 3 Organisasjonsplan 3 Aktiviteter

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.08.2012 Møtested:

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud

HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud Årsmelding 2013 HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud 1 Innhold: Innledning 1.0 Administrasjon og drift av HANEN i 2013 2.0 Hovedstyret og arbeidsutvalget 3.0 Økonomi 4.0 Medlemssaker bransjearbeid

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 03.06.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 14.06.2011 Tidspunkt: 09:00 Kl. 09.00 Befaring Tydal Kirke.

Detaljer

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til;

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; NORSK KENNEL KLUBs 53. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE på Scandic Oslo Airport Hotel Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen lørdag den 8. november fra kl.

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Sølvberget KF

Møteprotokoll. Styret for Sølvberget KF Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr. NO 964

Detaljer

Årsberetninger og regnskaper 2013

Årsberetninger og regnskaper 2013 Årsberetninger og regnskaper 2013 1 2 Omslagsbildet denne gangen er malt av kunstneren Per Ove Sødal. Blå Kors Kristiansand har inngått et samarbeid med Per Ove i forbindelse med vår nye kultur satsning

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Næringspolitisk Råd. Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Side1. Møteinnkalling. Næringspolitisk Råd. Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringspolitisk Råd Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58 eller til Bente.weiseth-frantzen@kristiansund.kommune.no

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.09.2007 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer