INFOTAINMENT SYSTEM HPR/D-2015/001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFOTAINMENT SYSTEM HPR/D-2015/001"

Transkript

1 INFOTAINMENT SYSTEM HPR/D-2015/001 av Christian K Haraldseid, Mikal Svendsen Forprosjektrapport for DAT 304 våren 2015 Veileder: Christian Auby Fakultet for teknologi og realfag Universitetet i Agder Grimstad, Mars 2015 Status: Endelig. 1

2 Innhold 1 Abstrakt Introduksjon Bakgrunn Organisering Deltagere Roller Verktøy Prosjekt analyse Om Mål Avgrensninger Forbehold Nyskapning og muligheter Marked og konkurrenter Prioriteter Prioritet A (Høy) Prioritet B (Middels) Prioritet C (Lav) Hardware Produkt design Oversikt over tiltenkt løsning Løsningsforslag 1 Innebygget modul for mobilkommunikasjon Løsningsforslag 2 Ekstern enhet for mobil-kommunikasjon Plattform Basis system Moduler Rutemodul Kart-modul Reklame-modul Nyhets-modul Toast-modul People counter Hardware

3 6 Utfordringer GPS og Internett / stabilitet Montering Begrensninger i hardware Testing Teknisk design Oversikt Reklame-modul Kart-modul Toast-modul Rute-modul Konfigurering og registrering Server og konfigurering Notification adapter Transitions handler Bibliografi Vedlegg Gannt Figur 1- Illustrasjon av tiltenkt ferdig produkt Figur 2 Hoved-node med integrert mobildata Figur 3 Ekstern wifi-enhet med moduler over wifi Figur 4 - Oversikt over top-level kontroller sin jobb Figur 5- Eksempel på to moduler samtidig skjermen Figur 6- Rutemodul (venstre) kombinert med kartmodul Figur 7- Eksempel på nyhetsmodul / reklamemodul Figur 8- Toast modulen legger seg over kartmodulen Figur 9 Illustrasjon av people-counter Figur 10 Forslag til montering Figur 11 Ulike konfigurasjoner av hoved layout Figur 12 Eksempel på vår løsning for kommunikasjon med server Figur 13 Tidlige utkast på design og konseptutvikling av server-siden Figur 14 Eksempelbruk av notification-adapter

4 1 Abstrakt Infotainment System : Er et informasjons-system utviklet for Red Rock A/S til bruk for visning av informasjon / reklame og video på busser, båt, holdeplasser, terminaler o.l. 4

5 2 Introduksjon 2.1 Bakgrunn Prosjektet ble utført etter ønske av vår oppdragsgiver Red Rock A/S. Oppdragsgiver ønsket å utvide sitt eksisterende tilbud med videre funksjonalitet som innebar å utvikle et komplett informasjonssystem til bruk i transportsektoren. Hovedpoenget var å utvikle systemet mot SoC (System on a Chip) enheter, noe som ga muligheten til å bruke Android som plattform. Oppgaven ble valgt basert på teknologiene som benyttes i utviklingen. Studentene synes Android som plattform er et interessant område, og mye av motivasjonen ligger i alle de ulike teknologiene som må benyttes for å utvikle prosjektet, der alt fra server-side webside til applikasjon og valg av enhet spiller en sentral rolle. Prosjektet gir oss muligheten til å utforske nye områder innen applikasjonsdesign på små ARM-enheter. 5

6 3. Organisering 3.1 Deltagere Deltagere i prosjektet er Mikal Svendsen og Christian K Haraldseid. Deltagerne går siste året på sin bachelor hos Universitetet i Agder, og har valgt studieretningen «datateknikk» som er «programmeringslinjen» på universitetet. 3.2 Roller Da gruppen bare inneholder to personer blir det nok litt blanding av arbeidsoppgaver. Det ble dog bestemt at hver person skulle ha sitt eget hovedansvarsområder, og dette ble delt opp på følgende måte: Christian K Haraldseid : Scrum-master, møtereferater. Rollene innebærer og holde kontroll på referater fra møter, det skal skrives korte oppsummeringer fra hvert møte med veileder. Scrummaster rollen innebærer og holde kontroll på prosjektet gjennom å sette opp ukens arbeid, og organisere det internett-baserte arbeidsverktøyet Jiira. Scrum-master skal også holde kontroll på utviklingen av prosjektet, og ta seg av eventuelle problemer som hindrer videre utvikling. Som GIT-master har Mikal Svendsen ansvaret for at vårt versjons-kontroll system holdes funksjonelt ut prosjektperioden. Ved konflikter som hindrer effektivt arbeid er det Mikal som har ansvaret for å få ting i gang igjen. Det ble også bestemt at mandager og torsdager er faste arbeidsdager hos Red Rock. Vi er blitt tildelt et kontor på bygget, noe som gir oss en unik mulighet for input i selve utviklingsfasen. Søndager er avsluttende dager for hver sprint, og det startes en ny sprint i Jira hver mandag. Resterende dager jobbes det hjemmefra, der Skype blir brukt aktivt til kommunikasjon mellom deltagerne. 6

7 3.3 Verktøy Jira Jira er et verktøy for til hjelp ved utvikling av prosjekter. Vi kan bruke systemet som en oppgavetildelings-tjeneste som holder kontroll på hvem som skal gjøre hva og når. Jira blir også brukt til timeføring. Scrum er en av utviklingsmetodene som Jira har innebygget støtte for. Kort oppsummert baserer Scrum seg på en metodikk som går utpå å dele store oppgaver ned i mindre håndterbare oppgaver. Disse oppgavene legges på en agenda, som typisk varer i en uke. Deltagere i prosjektet plukker så oppgaver fra denne agendaen, og lukker dem når en er ferdig. Oppgaver som ikke er ferdige havner tilbake i køen og blir med på neste agenda. Stash/Git Git blir brukt som verktøy for å holde orden på kodebasen. Gjennom studietiden er deltagerne blitt godt vant til Git i prosjektarbeid. Deltagerne satser på en aktive commits. Alle endringer som skal inkluderes i master-branchen skal være tilnærmet bug-frie. Alt arbeid skal utføres på separate branches. Deltagerne ønsker også å bruke branches systemet som er integrert i Jira, for å få en sammenheng mellom tildelte oppgaver og løsninger i kodebasen. Gannt Det skal lages et Gannt diagram for arbeidsprosessen. Prosjektet skal deles opp i definerte delmål som skal utføres innen gitte tidsfrister. Her er også Jira et verktøy som hjelper oss i arbeidet mot å oppfylle tidsfristene notert i Gannt diagrammet. Android Studio For utvikling benyttes Android Studio som er basert på IntelliJ editoren. Dette er et veldig godt verktøy for Android utvikling. Tidligere har Eclipse med Android-plugin vært det foretrukne verktøyet for arbeid mot Android. Dette endret seg da Google valgte å slutte arbeidet med denne modulen. Fokus ble rettet mot Android Studio som i dag er et veldig godt egnet verktøy både til programmering og utvikling av layout og brukergrensesnitt. Det nye Gradle byggesystemet gjør det også lettere å inkludere separate biblioteker i prosjektet. 7

8 4 Prosjekt analyse 4.1 Om Prosjektet har som mål å utvikle et totalt-informasjons system til bruk i transportsektoren. Produktet har som mål å tilby kunden et rimelig, enkelt og effektivt system. Prosjektet bygges rundt små enheter (SoC) som skal plugges i en tv-skjerm i det aktuelle kjøretøyet og skal informere passasjerene om ting som: neste holdeplass, kart med estimert rute, reklame, video med mer. Vi har plukket ut noen moduler som ønsker å få ferdig innen prosjektperiodens slutt. Dette er beskrevet mer utdypende i et senere avsnitt. Systemet er planlagt integrert med Red Rock sitt eksisterende billettsystem. 4.2 Mål - ML1: Utvikle en så nær ferdig løsning som mulig, klar til integrasjon mot eksisterende systemer. - ML2: Finne en enhet som har riktig pris og kvalitet for å opprettholde markedsfordelen en billig løsning gir bedriften. - ML3: Holde kodebasen ryddig, strukturert og effektiv. - ML4: Holde Jira oppdatert med issues, følge scrum metodikken, og bruke muligheten verktøyene gir. (ML1 og ML2 er satt av Red Rock, ML3 og ML4 er definert av prosjektdeltagerne). 4.3 Avgrensninger - Android versjonen som skal brukes i prosjektet er en pre «Android TV» enhet. Det er ikke pr dags dato mulig å oppdrive SoC enheter som kjører Android versjon «Lollipop» som har integrert støtte for TV. Utfra dokumentasjonen skal det fremdeles være fullt mulig å vise Android systemet på en større tv-skjerm. Men dette har ingen av deltagerne prøvd før, og resultatet her kan by på kompromisser med tanke på den tenkte løsningen. 4.4 Forbehold - Et fullført prosjekt forutsetter at en billig enhet som kjører prosjektet kan oppdrives. En mulighet er at enhetene viser seg å bli dyrere enn det som er innenfor kostnadstaket. I et så tilfelle vil prosjektet fremdeles vise, men det er ikke sikkert produktet blir så attraktivt for oppdragsgiver. - Live-demo avhenger av at rutedata fra allerede integrerte busser er tilgjengelig, dette er utenfor vår kontroll. - For montering i buss er en ekstern strømkilde nødvendig, de fleste enhetene på markedet kan drives på en 5v, 2a kurs. Montering i buss krever tilgang på en slik strømkilde. 8

9 4.5 Nyskapning og muligheter. Ved hjelp av Togital Infotainment System er Red Rock ute etter et totalprodukt for bruk i transportsektoren. Eksisterende løsninger som booking, billettsalg via mobile-enheter og billettmaskiner er allerede ferdig og i bruk. Dette kan slåes sammen med infotainment systemet som gir en komplett pakke til bruk i sektoren. Det finnes mange muligheter til å utvide prosjektet. Basen som skal lages kan utvides med mange funksjoner som WIFI til passasjerer, sporing av alle kjøretøy til statistikk, rutetider og forsinkelser. Passasjer tellere og lignende er også verktøy som er mulig når kjøretøyet er koblet opp mot en sentralisert server. Pr. dags dato er finnes det ulike lignende løsninger i markedet, men i vår forprosjekt periode har vi ikke funnet en norsk løsning som er tilpasset det norske markedet som er like funksjonsrik som det Red Rock vil kunne være i stand til å tilby ved sluttstilling av prosjektet. Det gir rom for store utvidelser, og mange muligheter. 4.5 Marked og konkurrenter. Kunder som har vist interesse for produktet og den tilhørende billettløsningen som Red Rock tilbyr har flere ganger nevnt at det er vanskelig å finne frem til tilbydere som kan levere en slik løsning. Dette er vi enig i, det finnes lite informasjon om tilsvarende systemer tilgjengelig på internett. Flere leverandører har lignende systemer, men ingen lister opp funksjoner eller priser. Dette gjør det vanskelig å sammenligne vår tiltenkte løsning mot eksisterende produkter. En av leverandørene som dukker opp er «Adibus», som er et Dansk selskap som leverer komplett system til bruk i buss. Adibus sin løsning har mye av funksjonene som en prøver å oppnå ved vårt prosjekt. Løsningen kan kjøpes i trinn eller moduler, der en kan velge ut passende moduler til sitt bruk. (Reklame, Holdeplass, People-counter mm) men det oppgis ikke noe pris for løsningen, det blir derfor vanskelig å komme med noe estimat på hvor mye en konkurrerende pakke vil koste. Dog ser det ut som om leverandøren foreløpig bare har levert løsninger innenfor Danmarks grenser. Ingen spesifikke Norske løsninger er funnet. 9

10 4.6 Prioriteter Muligheten innenfor prosjekter er mange, noen delmål er mindre interessante og vi ønsker å fokusere på de mest utfordrende aspektene ved systemet i første omgang. Andre moduler / funksjoner blir lagt nedover i listen som lavere prioriteter Prioritet A (Høy) - IFS-1 : Skallet rundt selve systemet, et ferdig basissystem klart for ulike moduler. - IFS-2 : Kart-modul, skal vise kjøretøyet på et kart, slik at brukeren vet hvor vi befinner oss. - IFS-3 : Rute-modul, skal vise neste holdeplass, tidsestimat basert på GPS-koordinater. - IFS-4 : Toast-modul, vise meldinger til brukeren. Ligger over alle andre moduler. - IFS-5 : Innebygget funksjoner for å håndtere tap av internett / GPS. - IFS-6 : Integrasjon med back-end som kan sende og holde orden på klienten (simpelt) Prioritet B (Middels) - IFS-9 : Integrasjon av sim (datanett til enhetene). - IFS-10 : Integrasjon av GPS i selve enheten, og bruk av denne kontra data fra eksisterende system. - IFS-11 : Nyhets modul, viser nyheter fra eksempelvis RSS. - IFS-12 : Reklame modul, viser video, reklame eller andre typer media. - IFS-13 : Integrasjon med back-end som kan sende og holde orden på klienten (gui-stylet og klart) Prioritet C (Lav) - IFS-14 : Endre start-up logoen i Android til RedRock. - IFS-15 : Implementere støtte for person teller. - IFS-16 : Animasjon ved bytte av moduler. 10

11 4.7 Hardware Et viktig aspekt med prosjektet er å finne en enhet som er innenfor kriteriene et slikt prosjekt stiller. Den riktige enheten må være kraftig nok til å kunne gi brukerne en sømløs opplevelse uten «hakking» eller «lag» og skal kunne utføre de oppgavene som blir stilt. Den optimale enhet bør kunne tilfredsstille følgende krav: - Bør være av tilstrekkelig kvalitet, den må kunne tåle en del da bytte av klienter etter montering fort blir forbundet med store kostnader. - Må ha innebygget støtte for trådløst nettverk, da vi ikke ønsker å ha for mange «ekstraenheter» koblet til via USB-grensesnittet. - Bør ha valgfri mulighet for integrasjon med en sim-leser. På denne måten kan en enhet i kjøretøyet oppføre seg som en «moder-klient» som deler mobilt internett med resten av enhetene. - Bør ha innbygget GPS, til bruk ved kart og holdeplassinformasjon. Det er også en mulighet å lese dette fra busser som allerede har Togital billettsystemet integrert. Det kan også være en mulighet at bare en av klientene har GPS muligheter, og deretter deler sine koordinater til alle klientene i samme sone. - Må ha en sterk nok CPU, kombinert med riktig mengde minne, lagringsplass og tilkoblingsmuligheter (USB-otg, USB, HDMI) - Eventuelt innganger for C-prioriteten «people-counter). - Må kunne drives av en 5V, 2A kurs. 11

12 5 Produkt design 5.1 Oversikt over tiltenkt løsning Kort oppsummert ser gruppen for seg følgende løsninger. Et kjøretøy bestiller løsningen, og oppgir hvor mange noder som trengs, altså hvor mange skjermer som skal settes opp i kjøretøyet. Hver skjerm må ha sin egen node. Hver node er koblet opp mot hverandre, det er mulig det blir kommunikasjon internt mellom nodene, eksempler her kan for eksempel være deling av GPS-data og lignende, men det er også mulig at hver node har en egen GPS sensor, dette avgjøres av hvilken enheter som blir valgt. Hver node viser informasjon definert fra serveren, dette kan være nyheter, ruteinformasjon, vær, stopperplasser med mer. Basissystemet skal være modulbasert, slik at nye moduler kan legges til ved behov. Figur 1- Illustrasjon av tiltenkt ferdig produkt. (Tegnet i Sketchup, buss model : YANGZHOU ASIASTAR BUS CO., LTD at 3dWarehouse.com) 12

13 Figur 2 Hoved-node med integrert mobildata Løsningsforslag 1 Innebygget modul for mobilkommunikasjon. Et kjøretøy har en moder-klient som har innebygget støtte for mobilkommunikasjon. Løsningen kjører med Android som grunnsystem og kan derfor ta nytte av den innbygde støtten for deling av data-tilkobling. Ved bruk av dette forslaget kan da en node stå for all kommunikasjon med omverden, og dele dette til andre noder i samme installasjon. På denne måten slipper vi ekstra utstyr, og ekstra kostnader ved å ha en separat ferdigløsning ala «Huawei 4G modem» eller lignende. Kostnadsmessig vil dette utgjør at hoved noden vil bli litt dyrere, men den totale kostnaden vil bli mindre, og det vil bli færre «løse» enheter som må installeres. Figur 3 Ekstern wifi-enhet med moduler over wifi Løsningsforslag 2 Ekstern enhet for mobil-kommunikasjon I denne varianten har vi en ekstern enhet for kommunikasjon som nodene kobler seg opp mot. Denne enheten står da for nettverkskommunikasjon mellom alle nodene, vi kan da bruke billigere noder på hver skjem, men er avhengig av utstyr levert at en tredjepart, som igjen må integreres inn i løsningen. Fordelen med denne type løsning er at det kanskje kan bli mer stabilt sett opp mot at Android enhetene selv står for en «hot-spot» løsning. Dette er ting som må testet ut i prosjektperioden og avgjøres etter at resultater foreligger. Etter en undersøkelse viser det seg at dette er litt varierende utfra hvilke drivere, komponenter og lignende som er brukt i enheten som skal fungere som «hotspot», som igjen betyr at dette må testes når vi får tilgang på en testenhet. 5.2 Plattform Som plattform er Android valgt, dette fordi vi da får tilgang på egnede funksjoner som kan komme godt med i utformingen av produktet. Android har blant annet innebygget støtte for GPS, mobil kommunikasjon, kart, hotspot og egnede design-hjelpemidler. 13

14 5.3 Basis system Løsningen består av et base-system som skal hjelpe alle modulene i arbeidet som skal gjøres. Modulene er da betegnelsen for alle komponentene som utfører en visuell handling for brukerne. Det kan være en fremstilling av kjøretøyet på et kart, eller avstand til neste holdeplass. Basissystemet skal holde rede på de viktigste base-funksjonene som internett, GPS, krasj og videre. Funksjoner som hovedsystemet skal holde kontroll på er beskrevet under. - Styre alle moduler, bestemme når en ny modul skal byttes og ta seg av selve bytteoperasjonen. - Være «sjefen» i systemet som kan vise viktige meldinger over alle kjørende oppgaver / subtasks. - Utføre bakgrunns oppgaver som GPS, Internett og kommunikasjon mot server. Figur 4 - Oversikt over top-level kontroller sin jobb. 14

15 5.4 Moduler Systemet skal som nevnt tidligere støtte ulike moduler, en modul skal kunne kjøres uavhengig av andre moduler og målet er at disse også skal kunne skaleres etter hvor stort skjermflate som er tilgjengelig. En blanding av moduler skal kunne vises samtidig, se bildet under for en illustrasjon på dette. Modulene skal være bygget som et fragment. Et fragment i Android er egentlig en slags del av applikasjonen som kan hives litt rundt omkring. Android er bygget opp av Activites, en activity er egentlig bare koden for en layout som vises på skjermen. Et eksempel er om du åpner en tilfeldig app på telefonen din, om du så ser på bildet du blir presentert med er dette en activity kombinert med en layout. Layouten tar seg av det visuelle, og koden ligger i activity-klassen. Et fragment er egentlig bare en utvidelse av en activity, et løst design med tilhørende kode som kan byttes på. For eksempel kan man bare vise en activity til brukeren om gangen, med ved hjelp av fragments kan man vise mange. Vår løsning tar siktep å å vise en activity som «front» også omtalt som «basis-system» i forrige avsnitt. Dette basissystemet skal forhåndsdefinerte plasser for et sett fragmenter. På denne måten kan vi bytte ut fragmenetene når det passer oss, mens selve activity en eller «base-systemet» blir kjørende hele tiden. Figur 5- Eksempel på to moduler samtidig skjermen. 15

16 5.5 Rutemodul En av hovedmodulene er rutemodulen. Denne har som oppgave å vise informasjon om rutestopp på veien. Denne modulen skal benytte GPS-koordinater for å lokalisere seg langs ruten. Alle koordinater for rutestopp finnes allerede i Red Rock sine systemer, og disse skal integreres i løsningen. Eksisterende koordinater brukes så i modulen for å regne ut estimerte tidspunkt for ankomst til neste holdeplass. Modulen skal også vise estimerte tider fremover langs ruten, og oppdatere seg når vi har kjørt forbi en rute. Figur 6- Rutemodul (venstre) kombinert med kartmodul. Utfordringer Tap av GPS data: Vi kan tidvis oppleve tap av GPS data, om dette skjer må modulen ta høyde for dette. En løsningen kan være å fortsette på ruten i gjennomsnittsfart av det vi allerede har bevegd oss den siste tiden, og justere tid etter forløpet dette gir oss. En annen måte kan være å bytte til en annen modul i det tidsrommet data ikke er tilgjengelig. Vite når vi er på en holdeplass: Det må lages en løsning som bruker koordinater på eksisterende holdeplasser, samt tas høyde for rutetabell med klokkeslett. Ved hjelp av variablene som er presentert bør det være godt mulig å få i gang en løsning som fint klarer å oppdage når vi er på en holdeplass, og deretter bytte over til neste holdeplass. 16

17 5.6 Kart-modul Kart-modulen har som oppgave å vise brukeren hvor kjøretøyet befinner seg. For å lage modulen benyttes Android sin integrasjon mot Google Maps. Dette verktøyet har alle muligheter vi trenger for å lage en «live-sporing» løsning. Ved å vise kjøretøyets nøyaktige posisjon på kartet har brukeren hele tiden kontroll på hvor vi befinner oss, i forhold til destinasjon. Kombinert med «rute-modulen» (se figur over) er dette en veldig enkel oversikt over kjøretøyet fremgang på turen. Planen er å benytte GPS-posisjonen til bussen for å plotte ruten. Eksisterende integrerte «Togital» kjøretøy har mulighet til å benytte allerede installerte GPS-sensorer. Kjøretøy utenfor «Togital» må ha en egen GPS-modul på utstyret. Utfordringer Tap av GPS data Vi kan tidvis oppleve tap av GPS data, om dette skjer må modulen ta høyde for dette. En løsningen kan være å fortsette på ruten i gjennomsnittsfarten vi tidligere holdt, og justere kartet etter denne dataen. En annen måte kan være å bytte til en annen modul i det tidsrommet data ikke er tilgjengelig. Hente GPS data fra eksisterende enheter på nettverket. Om enheten er av type MK808B må GPS-data hentes fra allerede eksisterende hoved-node. 5.7 Reklame-modul Modulen skal kunne vise reklame / media på skjermene. Det skal være støtte for både bilde og video. Modulen skal selv stå ansvarlig for å hente / slette filer lokalt. For å unngå problemer med tap av internett skal alle filer hentes fra den sentrale serveren og lagres lokalt på enheten. Ved oppdatering skal gamle filer slettes og nye lastes ned. Figur 7- Eksempel på nyhetsmodul / reklamemodul 17

18 5.8 Nyhets-modul Denne modulen skal stå for visning av nyheter. Nyheter kan enten hentes direkte fra serveren, alternativt skal det være muligheter for å benytte RSS-feeds fra ønskede kilder. På sikt skal dette kunne defineres fra serveren, hva som blir gjort i prosjektperioden er derimot litt usikkert. I første omgang blir prioriteringene å få i stand systemet, deretter om mulig kobles dette opp mot serversiden. En mulighet her er å benytte toast-modulen som en layout-base for nyhetsmodulen. 5.9 Toast-modul Android har en native «toast» mulighet, og det er denne vi ønsker å etterligne med denne «modulen». En toast er egentlig bare en linje tekst som legger seg over skjermen for å vise brukeren informasjon. En modul av samme type ønskes integrert i prosjektet. Denne kan nyttes til å vise viktig informasjon til brukerne, samtidig som den kan brukes som en «rullende nyhetesløsning» i kombinasjon med nyhetsmodulen. Figur 8- Toast modulen legger seg over kartmodulen. 18

19 5.10 People counter Figur 9 Illustrasjon av people-counter. En annen modul som planlegges om tid er en people-counter. Dette er en enhet, muligens et kamera som kobles til i2-modellen. Dette kameraet tar så bilder av inngangen i kjøretøyet og teller antall mennesker som går av eller på bussen. Resultater presenteres dog ikke for passasjerene men sendes direkte til serveren som lagrer antall sammen med ruteinformasjon. På denne måten kan selskapene enkelt få en oversikt over hvor mange personer som bruker den aktuelle ruten, samt hvor folketallet er høyest. Dette er løsninger som pr.dags dato er veldig kostbart. Ved hjelp av billige-android enheter kombinert med et relativt rimelig kamera kan denne funksjonen integreres i systemet, noe som gir oss en kostnadseffektiv og god løsning. For å implementere løsningen planlegges det å benytte Android i kombinasjon med OpenCV som er lisensiert under BSD-lisensen. Open Source Computer Vision Library er et bibliotek som egner seg perfekt for oppgaver som «object-tracking» og alt annet innen behandling av live video. Om gruppen har nok tid disponibelt er dette en funksjon vi har lyst å implementere. Selve kamera-delen kan være et standard IP-kamera som snakker med hoved-noden gjennom det interne nettverket i kjøretøyet. 19

20 5.11 Hardware Utfra kravene som ble definert tidligere i rapporten kom vi frem til to ulike kandidater. Begge er gode kandidater men den dyreste er nok mest egnet for oppgaven. Kandidat nummer to er rimeligere, og derav også nærmere det oppdragsgiver ønsker. Dog er et viktig aspekt pris / kvalitet / brukeropplevelse, og dette er viktig å ta med i betraktningen av det endelige valget. HummingBoard i2 - SolidRun Ourspop MK808B CPU Cortex A9 RAM 1 GB STORAGE Ingen intern lagring GPU GC880 Wifi Ja BT Ja 4G Ja MemoryConfig 64-bit Android Pris ca (NOK) 650 CPU Cortex A5 RAM 1GB STORAGE 8 GB GPU Mali 450 Wifi Ja BT Ja 4G Nei Memory config 32 bit Android Pris ca (NOK) 350 Enhetene som er valgt har litt fundamentale forskjeller, det dyreste alternativet i2 er den beste kandidaten. Denne maskinvaren koster en del mer enn det billigste alternativet men gjør opp for dette i en kraftigere prosessor, bedre gpu og flere funksjoner. Blant annet støtter i2 integrert SIM kort og har også støtte for en separat GPS-modul. Dette er egenskaper MK808B ikke innehar, noe som gjør det mindre aktuell om oppgaven løsest med løsningsforslag 2, beskrevet over. Forskjellen i ytelse er også ganske markant, samt kvalitetsforskjellene er store. Vi vet dog ikke hvordan en ferdig løsning vil oppføre seg på noen av enhetene, og ønsker å prøve begge to i utviklingsfasen. En mulig løsning er å bruke i2 som en hoved-node og om kunde ønsker flere skjermer kan MK808B blir brukt som barne-noder av i2. På denne måten kan vi ha en dyrere hoved-node med flere billige barne-noder. Dette innebærer dog at det utvikles en måte der hoved-noder kan utveksle GPS-data med barne-noder. 20

21 6 Utfordringer 6.1 GPS og Internett / stabilitet. En utfordring som går igjen er å holde på internett og gps lang rutene. Det er selvsagt at det periodevis vil bli utfall i tjenestene. Målet er å utvikle applikasjon på en måte som gjør at sluttbrukeren ikke skal legge merke til at data faller ut. For å oppnå dette målet skal forskjellige teknikker brukes. Ved utfall av internett Alle moduler som MÅ ha internett byttes ut med moduler som ikke behøver internett. Om modulen er midt inni en sekvens må modulen selv inneha kode som løser problemet sømløst. Dette ved hjelp av «OnDataConnectionLost()» metoden som kalles av systemet om vi mister nett-tilgang. Ved utfall av GPS Kart og posisjon er ting som vil bli berørt av eventuelle utfall av GPS. Deltagerne har størst tro på at GPS er den eksterne avhengigheten som vil være mest stabil. Den er mest utsatt i tuneller, og trange dalfører uten åpen himmel. I slike situasjoner kan vi angripe problemet på flere forskjellige måter. En strategi er å fortsette fremover i noen lunde samme tempo som vi allerede har gjort. På denne måten vil brukeren få «inntrykk» over at alt fremdeles fungerer på en optimal måte. Alternativt er å gå samme rute som ved tap av internett å bytte til moduler som ikke har avhengigheter. En slik modul kan for eksempel være «reklame-modulen» som laster ned data lokalt, og derav ikke er avhengig av noen eksterne komponenter. 21

22 6.2 Montering Figur 10 Forslag til montering. Selve monteringen i buss vil vi holde oss litt utenfor i dette prosjektet. Testing i en ekte buss avhenger av hvor langt prosjektgruppen kommer i prosjektperioden. Samtidig som en egnet klient må si ja til å test-kjøre systemet. Sjansen er derfor liten for at en ekte demo blir aktuelt i prosjektperioden. Ferdig produkt er dog tiltenkt å festes bak på tv-skjermene som skal brukes sammen med løsningen. Dette for en enkelt sentralisert montering, ved løsningsforslag to må også et mobilt bredbånd monteres, dette kan også skje på baksiden av skjermen som brukes. Et annet problem er strøm, dette avhenger av hvilke tilgjengelige uttak tv-skjermen har. En optimal løsning er å velge en tv som har USB-uttak som holder en spenning på 5V og 2A, dette vil være tilstrekkelig strøm for alle enheter i løsningen. Alternativt må strøm hentes fra samme kilde som tv-skjerm. 6.3 Begrensninger i hardware En annen utfordring er begrensninger i hardwaren til enheter innenfor vår priskategori. Vi må holde oss til en pris som er innenfor det prosjektet tillater. Dette gjør til at vi må være forsiktige med utformingen av applikasjonen så den ikke blir for tung-drevet til at enhetene vi har valgt ut skal kunne drive løsningen. 6.4 Testing Testing av applikasjonen gjøres i all hovedsak på kontorene prosjektet disponerer. GPS, Internett og enhet kan lett testes uten noen ekstern avhengighet. For testing av «live-data» for eksempel rutemodulen kan vi hente data fra busser som allerede er integrert i Red Rock sin billettløsning. Disse sender allerede live GPS-data over mobilt-bredbånd, og vi kan koble vår løsning inn på denne dataen som en «GPS-sensor». På denne måten kan alle moduler testes å sjekkes via arbeidsplassen. 22

23 7 Teknisk design 7.2 Oversikt Bildet over representerer planen slik den ser ut i enden av forstudie-perioden. Den er et resultat av videre eksperimentering av den opprinnelige planen presentert i løsningsforslaget. De fleste elementer er forklart i løsningsforslaget, men vi ønsker å utdype litt med en litt mer teknisk beskrivelse av løsningen. 1.1, 1.2 og 1.3 blir beskrevet videre i avsnittene som følger. Tidligere et det nevnt at en singel activity blir selve instansen av applikasjon, dette er klassene som ligger i kolonne 1.0 (APP). Klassene en kan se her, vil bare bli kjørt en instans av. Det er følgende klasser som også er backbonen i selve appen. Hovedklassen skal starte med å opprette et objekt av hjelpeklassene 1.1, 1.2 og 1.3 og selve layouten eller viewet. (Den grafiske presentasjonen av programmet) presenteres til brukeren. Denne top-nivå layouten er litt spesiell, da den inneholder definerte holdeplasser for moduler. Med andre ord er det denne layouten som gir plass til de ulike modulene, og det er denne som bestemmer hvilket format en kan vise de ulike modulene i. En activity (altså et kjørende program) har mulighet for å bytte sin egen layout når den kjøret, på denne måten kan vi da bytte mellom forskjellige moduser. Figur 11 Ulike konfigurasjoner av hoved layout. (Stiplet linje representerer toast-modulen). 23

24 Av illustrasjonen ovenfor kan en se ulike design-konsepter som er mulig å oppnå. Hvert enkelt tall står for en modul som kan ta dens plass. Da modulene er fragmenter, kan det veldig enkelt byttes ut, og om. Samtlige moduler kan også ligge i bakgrunnen, der den kan vente på å få sin plass på skjermen igjen. Ingen informasjon trenger å gå tapt når dette skjer. På denne måten kan kartmodulen vises i stor skjerm, for så å bli byttet ut med en split-screen variant der rute-modulen og kart-modulen vises samtidig. 7.2 Reklame-modul I forprosjektperioden ble det ikke jobbet noe spesielt på reklame-modulen. Derfor er veien her noe usikkert. Planen er å utvikle modulen ved hjelp av et SyncAdapter [1]. SyncAdapteret gir oss muligheten til å holde enheten synkronisert med serveren, på denne måten kan reklame-materiell legges ut på serveren, og enheten sørger for at den lokale kopien av reklamen holdes synkronisert med serveren. Selve kodingen i modulen skal sørge for at video og bilder som ligger lokalt på enheten skal kunne spilles av og vises til publikum. For å vise media planlegges det å benytte et VideoView [2]. Denne layout komponenten støtter spilling av video, samt visning av bilder. Løsningen baserer seg på en konfigurasjonsfil som inneholder hvor lenge hvert medium før på skjermen, og en kontrollmekanisme skal styre selve visningen. 7.3 Kart-modul. Kartmodulen har også blitt test-utviklet for å bli kjent med systemet. I Android bruker en som regel MAPv2 API et til Google. Som er et kart-api utviklet og basert på Google sin egen kartløsning. Her finnes mange nyttige funksjoner for å utvikle applikasjoner med kartløsninger. Det viste seg derimot at det er problemer med bevegelse og kartet. I prosjektet ønsker man en kartløsning som følger kjøretøyet i fart, noe som betyr at en markør på kartet må bevege seg. Dette er fullt mulig å gjøre med nåværende API, men det ser veldig hakkete ut, da markøren bare flytter på seg. En måte å unngå dette på er å lagre opp noen punkter før man flyttere markøren for å få en mer jevn bevegelse, dog fører dette til en forsinkelse vi helst ønsker å unngå. Alternativet er å gjette på hvor bussen vil være for eksempel ett sekund frem i tid, dette kan også fungere, men problemet her er at Android sin implementasjon av kartet ikke har «snap-to-road» funksjonen, som det rene JavaScript versjonen av APIet har støtte for. Derfor er det nå uvisst om vi skal gå for en ren JavaScript implementasjon, eventuelt finne en bedre løsning med det integrerte APIet. 7.4 Toast-modul. Toast-modulen er også testet ut, og vi mener vi har funnet en teknisk løsninger som fungerer her. Kort fortalt består komponenten av en layout, kode-klasse og en kø-klasse. Når en definerer en ny toast sendes denne til kø-klassen som starter visningen, om det da kommer inn en ny toast, mens den gamle er aktiv legges denne bak i køen for visning senere. I selve modulen er det bygget inn følgende parameter som kan settes: Farge på toast, lengde på toast og tekst. 24

25 7.5 Rute-modul. I forprosjekt delen ble det eksperimentert med ulike løsninger for de forskjellige modulene. En funksjonell demo av rute-modulen ble laget. Denne er løst bygd opp av to forskjellige lister, med en separator i midten. Separatoren har som oppgave å vise neste holdeplass, listen over viser kommende holdeplasser og listen under viser stopp som er unnagjort. Listene knyttes sammen i koden, og kan enkelt betjenes med en «stack/pop» mentalitet. Et nytt stopp blir lagt til i øverste liste, og det siste stoppet i «unnagjorte» stopp blir fjernet. Neste stopp blir også oppdatert. I modulen har vi valgt å bruke interfaces eller «lyttere» som lytter for events. På denne måten kan rute-klassen velge å utføre handlinger basert på hva som skjer. Et eksempel på dette er onstopreached(); som er en metode som kalles hver gang de underliggende mekanismene merker at bussens posisjon er innenfor posisjonen til et for eksempel et busstopp langs ruten. 25

26 7.6 Konfigurering og registrering. Et av våre mål er fjernstyring av produktet. Det skal ikke være nødvendig å fysisk være tilstede på ved enheten for å endre på innstillinger. For å kunne fjernstyre løsningen trengs det en form for kommunikasjon mellom vår backend (som er websidene som skal nyttes til styring av produktet) og enheten. Normalt sett er en god standard for fjernstyring IP. Ved hjelp av enhetens IP-adresse kan vi sende og motta data. Problemet med IP er at den ikke er statisk, i prosjektet benyttes det en mobiloppkobling der IP-adresser kan endre seg, og dette fører til problemer. Løsningen vi valgte å benytte ligger innebygd i Android-operativsystemet og heter Google Cloud Messaging (GCM). GCM er et verktøy designet for bruk av server-klient kommunikasjon og egner seg godt til bruksområdet vi ønsker. Ved hjelp av «push» meldinger forsvinner problemet der en må kontinuerlig overvåke for endringer. Ved bruk av GCM «pusher» / sender man en melding til enheten litt som ved bruk av SMS. Enheten kan så lese innkommende meldinger og utføre handlinger basert på innhold. En fordel med GCM er også at enheten får en unik id fra Google, som blir enhetens adresse. Denne adressen brukes istedenfor IP-adressen. På denne måten fjernes problemet med skiftende IP, da dette noe er GCM løser internt. Figur 12 Eksempel på vår løsning for kommunikasjon med server. Vår løsning baserer seg på bruk av GCM. Første gang enheten starter opp vil den spørre Google om en id. Denne IDen blir så sendt videre til vår server via et http-kall mot vårt server-api. IDen blir så skrevet til databasen der den blir tildelt en unik id, videre beskrevet som enhets-id. Ved fullført registrering blir enhets-iden returnert til enheten som lagrer denne lokalt ved hjelp av «SharedPreferences» som er Android s måte og lagre egenskaper lokalt. Når prosessen er fullført vil server ha informasjon om enhetens adresse, samt enheten vil ha informasjon om sin unike enhets-id. Grunnen til bruk av en unik enhets-id er ganske enkel, adressen vi har fått tildelt av Google kan forandre seg. Om dette skjer er det viktig at riktig informasjon blir oppdatert på server-siden. Ved hjelp av en unik enhets-id kan vi forandre selve adresse, uten å lage en helt ny oppføring for en eksisterende enhet. 26

27 7.7 Server og konfigurering. Server siden av produktet er som nevnt et verktøy for å konfigurere løsningen trådløst. Det tiltenkte løsningsforslaget tar sikte på å implementere et system som gjør det mulig å koble opp enheten med strøm, internett og skjerm. Deretter skal teknikeren logge på serveren som nå vil se en ny enhet klar til konfigurering i løsningen. Dette skjer automatisk ved hjelp av instruksen som er beskrevet i forrige avsnitt «Konfigurering og registering». Innstillinger skal så settes av operatøren som nå har en fungerende enhet og kan forlate installasjons-stedet. Server-siden av produktet utvikles primært ved hjelp av teknologier som PHP, MySQL, HTML, CSS og Javascript. Designmessig er Bootstrap [3] valgt som rammeverk for design og layout. Bootstrap er kort fortalt et rammeverk for utvikling av websider. Det har mye god dokumentasjon, og en lett og grei syntaks som gir oss muligheten for raskt å utvikle en enkel layout til bruk i prosjektet. Kode for styling, komponenter og oppbygging er allerede laget, så selve utviklingen av layout går fortere. Vår backend-løsning vil i all hovedsak gi oss muligheten til å sette ruter, moduler, selskap og beskrivelse på enhetene i systemet. Individuelle innstillinger for enkelte moduler bør også bygges inn i løsningen. En skal også kunne fjern-starte enheten ved hjelp av GCM. Figur 13 Tidlige utkast på design og konseptutvikling av server-siden. Som en kan se på bildene over er det tiltenkt en oversikt over alle enheter, og mulig for individuell styring av hver enhet som vist på bildet til venstre. Informasjon om enheten skal også integreres, som for eksempel informasjon om GPS, mobilt nettverk og bruk av Google Directions API som er Google sitt API for utregning av estimerte tider mellom to punkt. Som nevnt tidligere er det begrenset hvor mange forespørsler Google tillater mot denne tjenesten, og informasjon om dette kan være nyttig for administratorer av systemet. Når endringer gjøres på kan disse lagres ved bruk av «Resync config» knappen. Denne lagrer alle endringer til databasen. Enheten vi redigerer har også en GCM-id som ble opprettet ved installasjon av enheten, denne blir hentet ut og sendes videre til en PHP side som sender ny data videre til enheten ved hjelp av Google GCM. 27

28 7.8 Notification adapter Det ble besluttet å lage en klasse som kunne holde styr på alle events som skjedde i applikasjonen, med events mener en handlinger som skjer i systemet. Eksempler på dette kan være: mistet GPS, mistet internett, nye GPS koordinater osv. Vi implementerte en singelton klasse som kunne håndtere dette elegant, singelton design vil si at vi restriktivt implementerer klassen slik at den bare kan eksistere ett objekt av den. Dette passer godt til designet da hoved-aktiviteten kjøres så lenge applikasjonen er i live. Dette vil da garantere at det bare finnes ett objekt av klassen. Modulene kan så motta informasjon fra denne klassen, og bruke det i funksjoner som klassen har. Et eksempel på dette kan sees under. Figur 14 Eksempelbruk av klassen. Klassens skal ha støtte for flere viktige funksjoner, og noen overordnede mål er onlocationreached() - Mål på ruten er nådd. onlocationchanged() Nytt koordinat er motatt, inneholder latitude og longitude. oninternetlost() Om vi mister internett. ongpslost() GPS signal forsvinner. Og selvfølgelig mange flere, målet med klassen er å implementere mulighet for å lytte til alle events som er relevante for flere moduler. På denne måten slipper vi skrive samme kode i flere moduler. Det gir oss også mulighet til å lage relativt komplekse moduler som reagerer på ulike events som blir sendt fra ulike kilder. 7.9 Transitions handler Klassen blir en handler som tar seg av selve byttingen av moduler. Prosjektgruppen tar sikte på å implementere en slags konfigurasjonsfil (fra server) som bestemmer hvor lenge en modul, og når den spesifikk modul skal byttes. For eksempel kan det defineres at rute-modulen skal visest når vi når et busstopp, men om vi er midt mellom to stopp er det greit å bytte over til reklame. Denne handleren skal da også kunne få informasjon fra Notification Adapter (7.8), for å få informasjon om events som skjer i systemet. 28

29 8 Bibliografi [1] «Android Developers,» [Internett]. Available: [Funnet ]. [2] «Android Developers,» [Internett]. Available: [Funnet ]. [3] «Boostrap, responsive HTML FRAMEWORK,» [Internett]. Available: [Funnet ]. [4] «Chrish Shiflett,» [Internett]. Available: 9. Vedlegg 9.1 Gannt Om malen leses elektronisk, kan Gannt blir problematisk og se. Referer til denne linken for en elektronisk versjon. 29

Infotainment System HPR/D-2015/001

Infotainment System HPR/D-2015/001 Infotainment System HPR/D-2015/001 av Christian K Haraldseid, Mikal Svendsen Bachelorrapport for DAT 304 våren 2015 Veileder: Christian Auby, Halvard Øysæd Fakultet for teknologi og realfag Universitetet

Detaljer

Forprosjekt gruppe 13

Forprosjekt gruppe 13 Forprosjekt gruppe 13 Presentasjon Tittel: Oppgave: Periode: Gruppemedlemmer: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Mobilbillett i HTML5 Utvikle en mobil billettautomat innenfor kategorien dedikert web

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni.

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. KRAVSPESIFIKASJON Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. Prosjektgruppe: 27 Prosjektmedlem: Ole Almenning Stenhaug Veileder.

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

Eventhandler Teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2013. Testrapport

Eventhandler Teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2013. Testrapport Eventhandler Teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2013 Testrapport 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 Innledning... 2 3 Formål med testing... 3 3.1 Funksjonalitet...

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016 Pillbox Punchline Gruppe 8 André Østhagen Bye, s198607 Annika Hammervoll, s198611 Hanne Rygge, s198613

Detaljer

- reklamebannere mobil og tablet

- reklamebannere mobil og tablet Spesifikasjoner - reklamebannere mobil og tablet FINN.no Versjon 2.4 Sist oppdatert 16.08.2013 1. Innhold Innhold Introduksjon Målsetning Spesifikasjoner HTML Fysisk størrelse 225 px* Eksempler Størrelser

Detaljer

Installasjonguide LAG DIN EGEN BRUKERKONTO

Installasjonguide LAG DIN EGEN BRUKERKONTO Installasjonguide LAG DIN EGEN BRUKERKONTO KONFIGURER MOT WI-FI MOTTA VIDEO-SAMTALE DEL TILGANG MED FLERE BRUKERE BEVEGELSE SENSOR CLOUD VIDEO OPPTAK KOSTNAD FOR CLOUD FEILSØKING LAG DIN EGEN BRUKERKONTO

Detaljer

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag Oblig 5 Webutvikling Av Thomas Gitlevaag For oppgave 1 og 2 skal dere levere en funksjonell webside på deres hjemmeområde. Dere skal også levere alle phps-filene slik at man for en hver side kan slenge

Detaljer

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634 Forprosjekt Presentasjon Gruppe 19: Event-planlegger Andreas Berglihn s169991 Harald R. Svendsen s127142 Gruppe Gruppe 19 Andreas Berglihn, s169991 Harald R. Svendsen s127142 Oppgave Eventplanlegger Utvikle

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 1 Systembeskrivelse... 2 2 Mål for systemet... 3 3 Funksjonelle krav... 4 4 Ikke-funksjonelle krav... 5 5 Use-case diagram... 6 6 Rammekrav...

Detaljer

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger Brukerdokumentasjon Oppdatert informasjon og brukerveiledning finner du også på www.anleggsterminal.no. Har du spørsmål, ta kontakt på epost: anleggsterminal@proresult.no, eller telefon: 57 82 00 06 Innholdsliste

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

1. Intro om SharePoint 2013

1. Intro om SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om SharePoint 2013 Stein Meisingseth 09.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Intro om SharePoint

Detaljer

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen.

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen. Artist webside Innhold Artist webside...1 Gruppe medlemmer...1 Oppdragsgiver...1 Kontaktperson...2 Veileder...2 Oppgaven...2 Muligheter...2 Sammendrag...2 Dagens situasjon...2 Mål og rammebetingelser...3

Detaljer

Hoved fokus for denne App n:

Hoved fokus for denne App n: Novapoint GO Navigering og oppfølging på anlegg Geir Andersen. Jarle Dawes og Heidi Berg Brukermøte 2011 Hoved fokus for denne App n: Byggeledere, kontrollingeniører, prosjektingeniører, anleggsledere

Detaljer

INF 2120 Innlevering 1. Gruppe 4. Kravspesifikasjoner til trafikanten +

INF 2120 Innlevering 1. Gruppe 4. Kravspesifikasjoner til trafikanten + INF 2120 Innlevering 1 Levert av Gruppe 4 Anders Bakken (andeba) Are O. Pedersen (arep) Daniel M. Wittwer (danielmw) Naima Akram (naimaa) Ronnie Østgaard (ronnieo) Kravspesifikasjoner til trafikanten +

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Kjørehjelperen Testdokumentasjon

Kjørehjelperen Testdokumentasjon 2013 Kjørehjelperen Testdokumentasjon Høgskolen i Oslo og Akershus Henrik Hermansen og Lars Smeby Gruppe 8 26.05.2013 Forord Dette dokumentet tar for seg to forskjellige ting. Først forklares det hvordan

Detaljer

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway.

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway. Hva er eway? eway er en portal og plattform for samarbeid internt i en organisasjon og med organisasjonens partnere og kunder. Gjennom portalen forenkles og effektiviseres arbeidsprosesser knyttet til

Detaljer

Presentasjon... 3. Sammendrag... 4. Dagens situasjon... 5. Mål og rammebetingelser... 5. Moduler... 6. Løsning og alternativer...

Presentasjon... 3. Sammendrag... 4. Dagens situasjon... 5. Mål og rammebetingelser... 5. Moduler... 6. Løsning og alternativer... Innholdsfortegnelse Presentasjon..................................................... 3 Sammendrag.................................................... 4 Dagens situasjon.................................................

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Presentasjon. Kristian Hewlett- Packard 29.05.2012

Presentasjon. Kristian Hewlett- Packard 29.05.2012 2012 Presentasjon Kristian Hewlett- Packard 29.05.2012 1 Innledning Denne innledningen inneholder informasjon om gruppen, samt bakgrunn og mål for oppgaven og en introduksjon til temaet. 1.1 Gruppen Vår

Detaljer

Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini og Erling Fjelstad

Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini og Erling Fjelstad Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: Infront SSO Utvikle en Single Sign-on løsning for Infront Periode: 8/1-2013 28/5-2013 Gruppemedlemmer: Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini

Detaljer

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp { En selvstendig plattform som kan brukes til å formidle kurs på nett med dagsaktuell teknologi. Oppgave 5, av Fredrik Johnsen Oppgavestiller

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 KRAVSPESIFIKASJON Gruppe 2 Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 CONTENTS 1. Forord... 3 2. Presentasjon... 3 2.1 Gruppens medlemmer... 3 2.2 Oppdragsgiver... 3 2.3

Detaljer

Funksjonskravene er delt opp i to deler, krav til spillsekvens og generelle funksjonskrav.

Funksjonskravene er delt opp i to deler, krav til spillsekvens og generelle funksjonskrav. Kravspesifikasjon I dette kapittelet foreligger kravspesifikasjonen som ble utformet tidlig i prosjektprosessen. Dette er den opprinnelige kravspesifikasjonen. Det har igjennom prosjektprosessen vært naturlig

Detaljer

1. Innholdsfortegnelse

1. Innholdsfortegnelse Ruteinformasjon Side 2 av 9 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Kort presentasjon av systemet... 3 3. Funksjoner... 4 3.1. Lister... 4 3.2. Melding... 5 3.3. Farger og skrifttyper...

Detaljer

Testrapport. Aker Surveillance. Gruppe 26. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, 24.5.2013. Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5

Testrapport. Aker Surveillance. Gruppe 26. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, 24.5.2013. Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5 Testrapport Aker Surveillance Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo, 24.5.2013 Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5 Innledning I denne rapporten vil vi skrive om testingen som

Detaljer

S y s t e m d o k u m e n t a s j o n

S y s t e m d o k u m e n t a s j o n S y s t e m d o k u m e n t a s j o n Monitorering av produksjonsløyper ved Nasjonalbiblioteket - Project BAKE Utarbeidet av: Einar Wågan Kristian Akerhei Studium: Informasjonssystemer Innlevert: 26.5.2015

Detaljer

Tor-Eirik Bakke Lunde torebl@stud.cs.uit.no

Tor-Eirik Bakke Lunde torebl@stud.cs.uit.no Obligatorisk oppgave 1 INF-3200 12. oktober 2003 Tor-Eirik Bakke Lunde torebl@stud.cs.uit.no Oppgavebeskrivelse: Designe og implementere en distribuert ray-tracing applikasjon, med basis i kontroller-

Detaljer

Vedlegg 1: Oversikt over noen mulige leverandører

Vedlegg 1: Oversikt over noen mulige leverandører Vedlegg 1: Oversikt over noen mulige leverandører OwnCloud / Owncloud Enterprise Owncloud er en open-source løsning, der det også finnes en enterprise-løsning. Owncloud støtter stort sett alle mulige bakenforliggende

Detaljer

Dokument 1 - Sammendrag

Dokument 1 - Sammendrag Dokument 1 - Sammendrag Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 1. Innledning 1 2. Om

Detaljer

4.5 Kravspesifikasjon

4.5 Kravspesifikasjon 4.5 Kravspesifikasjon 4.5.1 Funksjonalitet og systembeskrivelse Webapplikasjonen har tre overordnede funksjoner; Opprett Spotify arrangement, Opprett SoundCloud arrangement og Bli med på arrangement. Brukere(kalt

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Vanlige spørsmål. GallupPanelet. TNS Panel-app. TNS Juni 2015 v.1.3

Vanlige spørsmål. GallupPanelet. TNS Panel-app. TNS Juni 2015 v.1.3 Vanlige spørsmål Innhold 1 Hvor kan man laste ned appen 1 2 Vanlige spørsmål 03-19 3 Begrensninger i GallupPanel-app v. 2.3.2 20 4 Kontakt oss 21 2 Hvor kan man laste ned GallupPanel-appen? For ios kan

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe 26. Digitalt læreverktøy for Cappelen Damm

Forprosjektrapport. Gruppe 26. Digitalt læreverktøy for Cappelen Damm Hovedprosjekt i informasjonsteknologi 2016 Høyskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Digitalt læreverktøy for Cappelen Damm Gruppe 26 Sofia Aittamaa - s198580@stud.hioa.no Petter Lysne - s198579@stud.hioa.no

Detaljer

FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON

FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON Tittel: Oppgave: Appenes App Utvikle en Windows 8.1 Applikasjon for Tablet, og en Windows 8 Phone App og en backend. Periode: 06.01.2013-27.05.2013 Gruppemedlemmer: Athavan

Detaljer

Forprosjektrapport. Presentasjon. Studentgruppen. Bekk Consulting AS. Android app for aktivering av jakt- og fiskekort

Forprosjektrapport. Presentasjon. Studentgruppen. Bekk Consulting AS. Android app for aktivering av jakt- og fiskekort Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: Gruppemedlemmer: Prosjektgruppe: Veileder: Hovedoppdragsgiver: Kunde av oppdragsgiver: Ansvarlig for gruppen: Faglig veileder hos BEKK: Android app for

Detaljer

KTN1 - Design av forbindelsesorientert protokoll

KTN1 - Design av forbindelsesorientert protokoll KTN1 - Design av forbindelsesorientert protokoll Beskrivelse av A1 A1 skal tilby en pålitelig, forbindelsesorientert tjeneste over en upålitelig, forbindelsesløs tjeneste A2. Det er flere ting A1 må implementere

Detaljer

Ofte stilte spørsmål. Generelt

Ofte stilte spørsmål. Generelt Ofte stilte spørsmål GENERELT OPPSETT INSTALLASJON KOMPATIBILITET TEKNISK BETALING FRAKT OG RETUR FUNKSJONALITET HELP CENTER Generelt HVORDAN FUNGERERER RING VIDEO DOORBELL PÅ JOBB? Ring Video Doorbell

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0

Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0 Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0 Installasjon av JBuilder Foundation på Linux (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Mandrake Linux 10.0, men distribusjon vil gjøre liten eller

Detaljer

Bruksanvisning for Diabetesdagboka

Bruksanvisning for Diabetesdagboka Bruksanvisning for Diabetesdagboka Introduksjon Diabetesdagboka er et selvhjelpsverktøy for deg som har diabetes, utviklet av Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST). Diabetesdagboka gir

Detaljer

Uni Micro Solutionpartner. Demoversjon Installasjon

Uni Micro Solutionpartner. Demoversjon Installasjon Uni Micro Solutionpartner Demoversjon Installasjon Velkommen til installasjon av Uni Økonomi V3 demoversjon. Her vil vi gi deg en steg for steg veiviser for hvordan du laster ned, installerer og tar i

Detaljer

Demoversjon. Installasjon Uni Økonomi V3. - økonomisystemer fra start til børs

Demoversjon. Installasjon Uni Økonomi V3. - økonomisystemer fra start til børs Demoversjon Installasjon Uni Økonomi V3 - økonomisystemer fra start til børs Velkommen til installasjon av Uni Økonomi V3 demoversjon. Her vil vi gi deg en steg for steg veiviser for hvordan du laster

Detaljer

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting BRUKERMANUAL Deviations and Reporting Forord Dette er brukermanual for CEMAsys Immediate Reporting applikasjon som er laget for iphone og Android telefoner. CEMAsys Immediate Reporting er en applikasjon

Detaljer

MediaNorge. Mer åpent enn du tror...

MediaNorge. Mer åpent enn du tror... MediaNorge Mer åpent enn du tror... Agenda Presentere GoMobile og foredragsholder Case: Mobilt prospekt DnB NOR Eiendom Case: iphone RSS leser Aftenposten Case: VG VGD, VGLive Go Mobile og foredragsholder

Detaljer

Hurtigmanual Tilpasset bruk på demente personer

Hurtigmanual Tilpasset bruk på demente personer Hurtigmanual Tilpasset bruk på demente personer Vannbestandig Konfigurerbar strømstyring Støtter diverse tilbehør CE/FCC/PTCRB/Anatel Sertifisert GL200 er en kraftig GPS sporingsenhet og egner seg godt

Detaljer

4.1. Kravspesifikasjon

4.1. Kravspesifikasjon 4.1. Kravspesifikasjon Dette delkapittelet beskriver nærgående alle deler av systemet, hvordan det er tenkt ferdigutviklet med fokus på oppdragsgivers ønsker. 4.1.1. Innledning Informasjon om hvordan kravspesifikasjonens

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps Innledning Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL Denne brukermanualen vil vise deg hvordan du navigerer i Smart klient programvaren samt gi deg en oversikt over alle funksjonene. Installere Hvis du ikke allerede har Smart klienten

Detaljer

Kandidat nr. 1, 2 og 3

Kandidat nr. 1, 2 og 3 Kandidat nr. 1, 2 og 3 Rapport 1 IT202E Bacheloroppgave i Informatikk Vår 2011 Mobilapplikasjonsutvikling med Scrum 1 Innhold Innledning... 3 Overordnet Prosjektplan... 3 Produktbacklog... 5 Sprint planning

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft PowerPoint 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Finne det du trenger Klikk en

Detaljer

Introduksjon Bakgrunn

Introduksjon Bakgrunn 1 Introduksjon Den foreliggende oppfinnelsen beskriver en metode for å presentere visuell informasjon relatert til et objekt eller struktur. Mer spesifikt er oppfinnelsen beskrevet ved en metode for å

Detaljer

Småteknisk Cantor Controller installasjon

Småteknisk Cantor Controller installasjon Cantor AS Småteknisk Cantor Controller installasjon 10.10.2012 INSTALLASJON OG OPPSETT AV CANTOR CONTROLLER 3 Nedlasting av programfiler 3 Nyinstallasjon server / enbruker 3 A. Controller instansen som

Detaljer

Bachelorprosjekt 2015

Bachelorprosjekt 2015 Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Tam Ha (s171513) Arslan Yousaf (s189135) Gabriel Noraker Alfarrustad (s161910) Eivind Lund (s180381) Phillip Padiernos Næss (s162951) Forprosjekt Prosjektets

Detaljer

En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden.

En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden. En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden. La meg med en gang si at jeg er rimelig grønn i Linux verden så dere får bære over med meg

Detaljer

Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24. Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535)

Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24. Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Hovedprosjekt 2011 Høgskolen i Oslo Gruppe 24 Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Stian Pettersen (s144449) en RSS-leser på tvers av touchenheter

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Music Factory Et musikkprogram for de som ikke kan en note, men likevel ønsker å lage egen musikk

Music Factory Et musikkprogram for de som ikke kan en note, men likevel ønsker å lage egen musikk Music Factory Et musikkprogram for de som ikke kan en note, men likevel ønsker å lage egen musikk Programmerer: Simon Detheridge Musikk: Peter McLaren og Simon Detheridge. Copyright: Widgit Labs Ltd. Norsk

Detaljer

Forprosjektrapport. Universelt LæringsVerktøy (ULV) Å lage en læringsplattform som tilfredsstiller alle krav til universell

Forprosjektrapport. Universelt LæringsVerktøy (ULV) Å lage en læringsplattform som tilfredsstiller alle krav til universell Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: utforming Periode: Gruppemedlemmer: Hafnor Prosjektgruppe: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Nettside for gruppa: Universelt LæringsVerktøy (ULV)

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering

Brukerdokumentasjon. Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering Brukerdokumentasjon Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering Innholdsfortegnelse... 3... 3... 3... 3... 4... 4... 4... 4... 8... 9... 10!... 10 "... 11 # $... 11 1. Om systemet 1.1.

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Windows XP

Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installasjon av JBuilder Foundation på Windows (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Microsoft Windows XP Professional, men det vil mest trolig ikke være

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Sentralisert Node

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Sentralisert Node PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR NRDB Sentralisert Node Versjon 3.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 14/10/04 Page 1 of 10 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Lokal Node (VPN)

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Lokal Node (VPN) PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR Lokal Node (VPN) Versjon 3.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 14/10/04 Page 1 of 11 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

Forprosjektrapport. Presentasjon. Sammendrag. Tittel Informasjonsplatform for NorgesGruppen

Forprosjektrapport. Presentasjon. Sammendrag. Tittel Informasjonsplatform for NorgesGruppen Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Informasjonsplatform for NorgesGruppen Oppgave Utvikle en informasjonsplatform for butikkene i NorgesGruppen Periode 3. Januar 14. Juni Gruppemedlemmer Joakim Sjögren

Detaljer

Brukerdokumentasjon Promed Online Booking

Brukerdokumentasjon Promed Online Booking Brukerdokumentasjon Promed Online Booking Informasjon om ProMed og online booking... 2 Systemkrav... 2 Internettoppkobling (hvis du bruker Norsk Helsenett)... 3 Internettoppkobling (hvis du ikke bruker

Detaljer

Produksjonssettingsrapport

Produksjonssettingsrapport Vedlegg E2 Produksjonssettingsrapport milepæl 1 Dokumentet inneholder beskrivelse av andre del av produksjonssetting av milepel 1 den 16.03.2013. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INNLEDNING

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Travel CRM gir deg muligheten til å ta med deg arbeidet på en bærbar datamaskin ut av kontoret. Du arbeider da på en kopi av den sentrale

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Logge inn 4. Forskjell på sider og artikler 5. Legge inn artikkel 7. Bilder 10. Kategorier styrer layouten 13. Hva er verktøy og innstillinger?

Logge inn 4. Forskjell på sider og artikler 5. Legge inn artikkel 7. Bilder 10. Kategorier styrer layouten 13. Hva er verktøy og innstillinger? www.ubcup.no enkel www.ubcup.no enkel 1 Generelt 1.1 1.2 Logge inn 4 Forskjell på sider og artikler 5 2 Artikler 2.1 2.2 2.3 Legge inn artikkel 7 Bilder 10 Kategorier styrer layouten 13 3 Verktøy og innstillinger

Detaljer

EN INTRODUKSJON OG BRUKSANVISNING TIL DLight Wizard. Når du har gjort dine valg, trykk

EN INTRODUKSJON OG BRUKSANVISNING TIL DLight Wizard. Når du har gjort dine valg, trykk EN INTRODUKSJON OG BRUKSANVISNING TIL DLight Wizard Når du har gjort dine valg, trykk INTRODUKSJON DL Wizard er laget for å kunne spesifisere og konfigurere Dynalite lysstyringssystemer Det gir En enkel

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Gruppe 2 Forprosjektrapport Presentasjon Oppdragsgiver: Prosjekttittel: Definisjon: Accenture Shera Shera er en «event»-applikasjon til Android der man kan registrere arrangementer

Detaljer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Som skapt for bedrifter microsoft.com/nb-no/mobile/business/lumia-for-business/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_nor.indd 1 24.11.2014 11.58 Office 365 mener alvor Gi de ansatte

Detaljer

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud NTNU Trondheim Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet Datapennalet Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud Påmeldingsinfo Hvordan tjenesten fungerer Krav til utstyr Uttesting av programvareformidling

Detaljer

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter Introduksjon Denne brukerveiledningen er laget for Hemit Ekstranettportal. (https:\\ekstranett.helse-midt.no\) I dette dokumentet tar vi for

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.16 Bodø, 28. desember 2011 Innhold Viktig informasjon... 3 Generelt... 3 Extensor Kode Oppdatering... 4 Personalia... 4 Pårørende... 4 Serieinfo... 5 Rom... 5 EKG

Detaljer

PC-AXIS-2006. Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data

PC-AXIS-2006. Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data PC-AXIS-2006 Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data 04.01.2007 Innledning Nyheter i PC-Axis 2006 Nyhet i PC-Axis 2006 - En funksjon for innspilling av aktiviteter gjordt i PC-Axis som

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA

KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA Innhold 1. Forord... 2 2. Definisjoner... 3 3. Innledning... 4 3.1 Bakgrunn og formål... 4 3.2 Målsetting og avgrensninger... 4 4. Detaljert beskrivelse... 8 4.1 Funksjonelle

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Gruppe 11

Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Gruppe 11 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 11 Michael Pande, Petter L. Olsen, Diego A. Pasten 23.01.2015 Presentasjon Vi er en gruppe på tre dataingeniørstudenter som har tatt på oss oppgaven

Detaljer

Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter

Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter Vedlegg: Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter Applikasjon / Plattform program 1 ipad emeetings eller tilsvarende Lese Via nettet gjennom emeetings eller i nedlastet. 2 Tablet

Detaljer

1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker?

1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker? Gratulerer! Du er nå klar for å komme i gang med mcash KIOSK. Denne produktguiden gir en enkel innføring. 1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker? I denne delen skal vi ta deg gjennom kundereisen

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Gruppe 33 - Hovedprosjekt

Gruppe 33 - Hovedprosjekt Gruppe 33 - Hovedprosjekt s188080 Joakim Rishaug s181130 Sondre Sparby Boge s188098 Martin Hagen s178816 Lars Erik Kasin 1 av 7 Kravspesifikasjon Forord Kravspesifikasjonen utformes både for kunden, og

Detaljer

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur.

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur. Bob Innhold 1 Innledning... 3 2 Komplett installasjon på en PC... 4 2.1 Beskrivelse... 4 2.2 Hardware... 4 2.3 Software... 4 3 Applikasjonsserver... 5 3.1 Beskrivelse... 5 3.2 Hardware... 5 3.3 Software...

Detaljer

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no Rev. 2.0 Når du har logget inn på forsiden med brukernavn og passord, kommer du til en side lik den over. Oppe

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Arbeidskrav 2 Læring med digitale medier 2013 Magne Svendsen, Universitetet i Nordland Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 GRAFISK LØSNING AV LIGNINGER I GEOGEBRA...

Detaljer

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 AirLink 200ac FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 17 Hva er AL200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater og Client?

Detaljer

24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Presentasjon

24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Presentasjon 24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Precision Teaching App for Android Oppgave Å lage en Android app som skal benyttes

Detaljer