Bestillingsskjema for betalingsterminaler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bestillingsskjema for betalingsterminaler"

Transkript

1 Bestillingsskjema for betalingsterminaler OPPLYSNINGER OM BRUKERSTED (KUNDE) BAX-nummer (gjelder kun eksisterende kunder): Brukerstedets navn registrert i Brønnøysundreg.: Brukerstedets navn: Organisasjonsnummer: Besøksadresse: Postadresse: Postnummer: Poststed: Postnummer: Poststed: Telefonnummer: E-postadresse: Kontaktperson: Telefonnummer, kontaktperson: Brukerstedets etasje: Åpningstider: Eventuell sentertilhørighet: BANK- OG KONTOOPPLYSNINGER Ønsker splittet oppgjør: Eventuell kjedetilhørighet: Ønsker automatisk avstemming: Hvis ja; ønsket tidspunkt for avstemming: Oppgjørskonto: Ønsker kredittkortavtale: (Kredittkortavtale må inngås med kortinnløser eller bank) Nei Bankforbindelse: Kontaktperson i banken: Telefonnummer, kontaktperson i banken: KVITTERINGSTEKSTER Brukerstedsnavn på kvittering, maks. 15 tegn: Adresse på kvittering, maks. 12 tegn: Poststed på kvittering, maks. 13 tegn: Tekst på kvittering, maks. 5 linjer á 16 tegn: (Standard tekst: TAKK FOR BESØKET VELKOMMEN IGJEN) ORDREINFORMASJON (NB: FOR KORTTIDSLEIE SE NESTE SIDE) Leie uten bindingstid Leie, 3 års bindingstid Kjøp Multiterminal: (Flere brukere av samme terminal, med ulike oppgjørskontoer) Nei Multiterminal, BAX-nr. / navn på overordnet brukersted: Multiterminal, totalt antall brukere: Integrert terminal ipp350 Stasjonær terminal ict250e (bredbånd) Mobil terminal iwl250g (GPRS) Mobil terminal iwl250b (bredbånd + Bluetooth) Stasjonær terminal ict220eg (GPRS) Skjemaet fortsetter på neste side

2 KORTTIDSLEIE MOBIL TERMINAL Leieperiode: Mobil(e) terminal(er) inkl. GPRS-kommunikasjon Fra dato (ddmmåå): Til dato (ddmmåå): KOMMUNIKASJON Har eget bredbånd, skal bruke: Betalingsaksess IP Secure Access Har eget GPRS-abonnement Har ikke bredbånd eller GPRS, bestiller fra Nets: Betalingsaksess IP Bredbånd bedrift 2 ADSL (2 mbit/s) Bredbånd bedrift 5 ADSL (5 mbit/s) Bredbånd bedrift 16 ADSL (16 mbit/s) Bredbånd bedrift 25/5 VDSL (25 mbit/s) Bredbånd bedrift 40/10 VDSL (40 mbit/s) GPRS SERVICE 4 timer bytteservice 12 timer bytteservice Innsendingsservice Ingen service Forutsetning for bytteservice på mobil terminal er at terminalen ved feil befinner som på den adressen som er oppgitt som brukersted. TILLEGGSVALG Tips (funksjon for serveringssteder m.m.) Nets brukerstedsportal Nets brukerstedsportal er en web-portal som bl.a. gir oversikt over alle transaksjoner foretatt på betalingsterminalen(e), brukerstedet kan lage egendefinerte rapporter m.m. INTEGRASJON MED KASSESYSTEM Terminalen skal ikke integreres med kasse Terminalen skal integreres med kasse via: RS232-kabel Magic Box inkl. RS232 INSTALLASJON AV TERMINAL OG KOMMUNIKASJON Nets installerer Nets sender terminal, brukerstedet installerer selv Hentes over disk (gjelder kun Oslo) Ekspresslevering (ekstra kostand) Ønsket dato for installasjon (ddmmåå): EVENTUELLE KOMMENTARER TIL BESTILLINGEN Vi bekrefter herved å rette oss etter de til enhver tid gjeldene lover og retningslinjer som gjelder for løsningen, samt å være kjent med og aksepterer avtalevilkårene for kjøp/leie av betalingsterminal og tilhørende tjenester (vedlagt). Sted og dato For bank eller Nets, sted og dato Kundens underskrift i henhold til firmaattest For bank eller Nets, underskrift Kundens navn gjentatt med blokkbokstaver For bank eller Nets, navn gjentatt med blokkbokstaver Avtalen, i undertegnet stand, kan sendes som pdf-fil til fakses til nr eller returneres til: Nets Norway AS, Nets Ordrekontor, Haavard Martinsensvei 54, 0054 Oslo. Telefonnummer til Nets Ordrekontor:

3 Standardvilkår for leie av Betalingsterminaler Avtalen består av Avtale om Leie av Betalingsterminal (Leieavtaleavtale) og tilhørende Standardvilkår. Den regulerer forholdet mellom partene Nets Norway AS, heretter kalt Leverandøren, og leietaker, heretter kalt Kunden. Kunden og Leverandøren er Avtalens Parter. Terminalavtalen beskriver ytelsene, produkter og tjenester som leveres. Standardvilkårene beskriver gjeldende vilkår for de angitte produkter og tjenester. Produktene består av maskinvare og programvare. Ved inngåelse av Terminalavtalen har Kunden akseptert de tilhørende Standardvilkår. Kunden leier Betalingsterminal (maskinvare) med tilhørende lisensiert Programvare. Maskinvare og programvare samlet er heretter kalt Produktet. 2.0 Kundens forpliktelser 2.1. Kunden er ansvarlig for å inngå finansiell avtale med sin bankforbindelse Kunden plikter til enhver tid å oppgi korrekte opplysninger til Leverandøren om forhold som har betydning for Avtalen Kunden plikter å benytte Produktet kun til autorisasjon, innsamling av kapitaltransaksjoner og informasjonstransaksjoner fra sin virksomhet i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning og retningslinjer Produktet må kun benyttes i overensstemmelse med den gjeldende brukerveiledning mottatt fra Leverandøren Tekniske inngrep og service må kun utføres av Leverandøren eller av montør sertifisert av Leverandøren. Service som følge av misbruk eller feilbetjening belastes Kunden Kunden må selv dekke kostnader ved drift av Produktet, som for eksempel strøm og rekvisita samt kommunikasjonskostnader til kortinnsamlingssystemet Det er Kundens ansvar å sikre Produktet mot evt. tyveri og inngrep, herunder også manipulering. Har Kunden mistanke om eller oppdager sikkerhetsbrudd skal Leverandøren varsles umiddelbart 2.8. Av hensyn til sikkerheten må tape, klistermerker eller lignende ikke påklistres uten etter særskilt avtale med Leverandøren Terminalen inneholder lisensiert programvare, se punkt 4. Kunden har ikke rett til utlån, fremleie, salg av betalingsterminalen eller på annen måte å overføre betalingsterminalen til tredjepart uten etter avtale med Leverandøren Ved varsel om endring i programvare i integrerte løsninger skal Kunden oppdatere egen kasseløsning for egen kostnad innenfor tidsfristen angitt i varselet Dersom Kunden endrer ordren etter bestilling, men før levering, faktureres et endringsgebyr iht. prisliste angitt på Leverandørens nettsider. 3.0 Leverandørens forpliktelser 3.1. Produktet skal tilfredsstille de krav som fremgår av produktbeskrivelsen og Avtalen Finansiell avtale må være inngått og kommunikasjonsløsning operativ før levering. Kunden kan velge egen kommunikasjonsløsning eller kommunikasjonsløsning levert av Leverandøren i henhold til Terminalavtalen Leveringstiden oppgis på kjøpstidspunktet og løper fra det tidspunkt finansiell avtale er mottatt av Leverandøren og kommunikasjonsløsning er operativ. 4.0 Leveranse Kunden kan velge mellom installasjon ved montør eller egeninstallasjon. Kunden dekker selv installasjonskostnader samt alle kostnader knyttet til integrerte kasseløsninger Installasjon ved montør Kunden må gi Leverandørens servicepersonell uhindret adgang til installasjonslokalene i den grad det er nødvendig for å utføre oppdraget. a. Installasjon inkludert ADSL-kommunikasjon Installasjonen inkluderer oppkobling av ADSL-ruter med medfølgende kabel inntil 2,5 meter og installasjon og testing av Produktet til det fungerer. b. Installasjon uten ADSL-kommunikasjon Installasjonen inkluderer installasjon og testing av Produktet til det fungerer. Dette forutsetter at annen kommunikasjonsløsning er operativ når montøren ankommer. Leveransen er gjennomført når Produktet er installert og fungerer Egeninstallasjon Forsendelse Per post Kunden får tilsendt Produktet per post. Installasjonen gjøres av Kunden selv i henhold til vedlagte bruksanvisning. Leveransen er gjennomført når produktet er mottatt av Kunden Ekspressleveranse Leveranser utenom standard leveringstid utføres etter avtale i henhold til Leverandørens prisliste. 5.0 Rettigheter og Programvarelisens 5.1. Leverandøren har alle immaterielle rettigheter til Betalingsterminaler, Programvare og tilhørende dokumentasjon som omfattes av Avtalen og er utlevert til Kunden. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, opphavsrett, patenter, rett til databaser og databaseinnhold, forretningskonsepter, know-how og andre immaterielle rettigheter, uavhengig av om disse er beskyttet av lov eller ikke Programvaren er lisensiert. Det innebærer at Kunden får en bruksrett som er nødvendig for at Betalingsterminalen skal fungere og at Kunden ikke kan endre, kopiere, selge eller på andre måter å gjøre Programvaren tilgjengelig for andre. Brudd på lisensbetingelsene medfører erstatningsansvar og anses som vesentlig mislighold av Avtalen Leverandøren plikter å ha godkjent programvare i henhold til obligatoriske krav i a) lov, forskrift eller pålegg fra nasjonal offentlig myndighet eller b) retningslinjer gitt av Bankenes Standardiseringskontor (BSK), c) nasjonale eller internasjonale kortorganisasjoner/-eiere. Hvis programvaren ikke tilfredsstiller alle obligatoriske krav skal Leverandøren oppdatere programvaren Programvaren er normalt tilgjengelig for Kunden hele døgnet hele året, men avbrudd må likevel påregnes i forbindelse med drift, vedlikehold og videreutvikling av innsamlingssystemet og Programvaren. Når Programvaren installeres f.eks. ved levering av nye versjoner, vil Produktet være ute av drift i en kortere periode Kunden kan ikke reservere seg mot oppdatering av Programvaren. 6.0 Personopplysninger 6.1. Oppbevaring og bruk av personopplysninger, herunder oppbevaring av kortnummer skal være i overensstemmelse med personopplyningsloven og annen relevant lovgivning. Bruk av betalingstjenesten skal være i overensstemmelse med Payment Card Industry (PCI) standarder. Kunden bør kontakte sin bank/innløser for nærmere opplysninger om ovennevnte standarder. 7.0 Endringer 7.1. Alle endringer av kundedata meldes skriftlig til Leverandøren senest 1 måned før endringen trer i kraft Alle omkostninger i forbindelse med endringene betales av Kunden Endring avorganisasjonsnummer anses som overdragelse etter punkt Priser og betingelser 8.1. Priser fremgår av den til enhver tid gjeldende prisliste eller Terminalavtale. Alle priser er eks mva. og eventuell frakt Betalingsplikt inntrer umiddelbart når Produktet er levert til Kunden Betaling for bruksrett til programvare og de valgte serviceordninger skjer forskuddsvis pr. måned Leverandøren fakturerer pr påbegynt måned. Betaling foretas via Autogiro. Kunden gir fullmakt til Autogirotrekk ved inngåelse av Autogiroavtale med Leverandøren. Inngår Kunden ikke en Autogiroavtale på de løpende kostnader belastes et faktureringsgebyr ved fakturering. Betalingsfristen er 14 dager fra fakturadato Leverandøren har rett til å endre betingelsene og priser i Avtalen med en måneds varsel. Varsel er ikke påkrevd dersom endringen etter Leverandørens mening er til Kundens fordel eller er av mindre betydning. Prisendringer skal alltid varsles. 9.0 Stjålet/tapt/ødelagt Produkt 9.1. Produkt med tilhørende utstyr er Leverandørens eiendom. Kunden er ansvarlig for Produktet fra leveringstidspunktet. Ved tap av Produkt faktureres Kunden i henhold til gjeldende prisliste uansett årsak til tap. Som tapt Produkt regnes også Produkt som er ødelagt og ikke kan repareres som følge av hendelser som Kunden er ansvarlig for Kunden må selv bekoste ny installasjon av Produkt som erstatter stjålet/mistet/tapt Produkt Skade/tap på Produktet som følge av uaktsomhet og forsett anses som vesentlig mislighold av Avtalen Mangler Feil eller mangler ved et Produkt må meldes til Leverandøren umiddelbart etter at de er oppdaget Leverandørens ansvar i henhold til feil eller mangler omfatter ikke forhold som skyldes: a. Feilbehandling/betjening av Produkt eller unormal bruk. b. Tap av Produkt eller væske sølt i eller på Produktet c. Hærverk eller inngrep av enhver art i Produkt d. Kortslutning/lynnedslag eller brann. e. Anvendelse av utstyr/produkter som ikke er godkjent av Leverandøren f. Feil på kabler, strømforsyning, svikt i telekommunikasjon eller Kundens interne nettverk. g. Andre omstendigheter utenfor Leverandørens kontroll. Kostnader knyttet til reparasjon for forhold som nevnt over dekkes av Kunden Mislighold Det foreligger mislighold dersom en Part ikke oppfyller sine forpliktelser etter Avtalen, forutsatt at dette ikke skyldes forhold som den annen Part hefter for Parten som vil påberope seg den annen Parts mislighold skal innen rimelig tid etter at misligholdet er oppdaget gi den andre parten skriftlig underretning om dette Ved vesentlig mislighold fra en Part kan den annen part heve Avtalen og søke erstatning Betalingsmislighold Ved for sen betaling påløper renter etter Forsinkelsesrentelovens samt et purregebyr. Hvis betaling ikke er mottatt innen avtalte frister oversendes saken til inkasso og Leverandøren har rett til å stenge Produktet. Stengt Produkt innebærer at Produktet ikke kan benyttes til å sende/motta transaksjoner. Hvis Kunden etter stenging ønsker å gjenåpne Produktet, påløper et åpningsgebyr. Alle kostnader som påløper etter oversendelse til inkasso dekkes av Kunden. Gjentatt betalingsmislighold av ethvert skyldig beløp anses som vesentlig mislighold Heving En Part kan heve Avtalen ved vesentlig mislighold fra den annen Part. Manglende rettidig betaling av ethvert skyldig beløp betraktes alltid som vesentlig mislighold som gir Leverandøren rett til å heve Avtalen helt eller delvis med 14 dagers varsel, i tillegg sperres Produktet for transaksjoner. Eventuell forskuddsbetalt programvarelisens og serviceordning refunderes ikke Kommer en Part under insolvensbehandling eller det åpnes gjeldsforhandlinger eller konkursbehandling hos en Part heves Avtalen og Produktet sperres med øyeblikkelig virkning Ved heving uansett årsak skal produktet returneres til Leverandøren umiddelbart Erstatning En Part kan kreve erstatning for dokumenterte direkte økonomiske tap som følger av den andre Parts mislighold Indirekte tap som for eksempel tapt fortjeneste, tap som følge av driftsavbrudd, og tap hos tredjepart eller lignende dekkes ikke. Leverandøren er heller ikke ansvarlig for eventuelle tap som følge av misbruk av Produktet eller tilhørende tjenester, programvare eller annet utstyr hver av Partenes ansvar for tap som følge av mislighold kan under enhver omstendighet ikke overstige Avtalens årlige pris pr kalenderår Det ytes ikke erstatning for skader forvoldt av Produktet Force Majeure En Parts forpliktelser suspenderes ved hendelser som skyldes naturkatastrofer, lovinngrep, inntruffet eller truende krig, opprør, borgerlige uroligheter, sabotasje, hærverk (begrepet hærverk omfatter i denne sammenheng også skader som følge av datavirus og manipulering av terminal og programvare), terror, streik, lockout eller blokade, uansett om det er Parten selv eller dens organisasjon konflikten er rettet mot eller iverksatt av, og uansett konfliktens årsak, herunder også når konflikten kun rammer deler av Partens funksjoner I den grad det er mulig varsles den annen Part om at en Force Majeure situasjon har inntrådt. Offentlig kunngjøring regnes som tilstrekkelig varsling Varer situasjonen over 30 dager har begge Parter rett til å heve Avtalen. Force Majeure fritar den rammede Part for erstatningsplikt 15.0 Overdragelse av Avtalen Leverandøren kan overdra sine rettigheter og plikter etter Avtalen Kunden kan ikke overdra rettigheter og/eller forpliktelser uten Leverandørens skriftlige samtykke. Endring i organisasjonsnummer regnes som overdragelse av Avtalen og krever skriftlig samtykke fra Leverandøren. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn Avtalens varighet Avtalens varighet fremgår av Terminalavtalen Oppsigelse avtalens opphør Etter at avtaleperioden er utløpt kan hver av Partene skriftlig si opp Avtalen med 3 måneders skriftlig varsel hvis annet ikke er avtalt Sier Kunden opp avtalen i avtaleperioden belastes avtalens restverdi, herunder gjenstående leie, programvarelisens og servicetjenester dersom annet ikke er avtalt Produktet er Leverandørens eiendom. Kunden er ved oppsigelsestiden utløp forpliktet til å returnere Produktet til Leverandøren, inkludert tilhørende dokumentasjon og tilbehør og i vesentlig samme stand som ved overtakelsen med unntak av vanlig slitasje slit og elde. Kan Produktet ikke leveres tilbake i vesentlig samme stand, er Kunden forpliktet til å erstatte Leverandørens restverdi av Produktet Avtalen opphører endelig når oppsigelsestiden er utløpt og Produktet er mottatt av Leverandøren Sluttoppgjørskostnader påløper ved oppsigelse av Avtale Bruk av underleverandører Leverandøren kan benytte underleverandører til å oppfylle sine forpliktelser etter Avtalen. Kunden vil bli orientert om bruk av underleverandør så langt det er nødvendig Taushetsplikt/ Konfidensialitet All informasjon Partene utveksler som følge av Avtalen skal holdes hemmelig og ikke overføres til tredjemann uten den annen Parts skriftlige samtykke Taushetsplikten omfatter ikke informasjon det etter sin art ikke er naturlig å holde hemmelig, eller som allerede er offentlig tilgjengelig Taushetsplikten gjelder uten tidsbegrensning, også etter opphør av Avtalen Brudd på taushetsplikten kan medføre erstatningsansvar og straffeforfølging Lovvalg og verneting Avtalen er underlagt norsk lov. Eventuelle tvister vedrørende Avtalen skal avgjøres ved Oslo Tingrett. v.feb/2014

4 Standardvilkår for kjøp av betalingsterminaler Avtalen består av Avtale om Kjøp av Betalingsterminal (Kjøpsavtale) og tilhørende Standardvilkår. Den regulerer forholdet mellom partene Nets Norway AS, heretter kalt Leverandøren, og kjøper, heretter kalt Kunden. Kunden og Leverandøren er Avtalens Parter. Terminalavtalen beskriver ytelsene, produkter og tjenester, som leveres. Standardvilkårene beskriver gjeldende vilkår de enkelte produkter og tjenester. Ved inngåelse av Terminalavtalen har Kunden akseptert de tilhørende Standardvilkår. Kunden har kjøpt Betalingsterminalen (maskinvare) og betaler lisens for Programvare. Maskinvare og programvare samlet er heretter kalt Produktet. 2.0 Kundens forpliktelser 2.1. Kunden er ansvarlig for å inngå finansiell avtale med sin bankforbindelse Kunden plikter til enhver tid å oppgi korrekte opplysninger til Leverandøren om forhold som har betydning for Avtalen Kunden plikter å benytte Produktet kun til autorisasjon, innsamling av kapitaltransaksjoner og informasjonstransaksjoner fra sin virksomhet i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning og retningslinjer Produktet må kun benyttes i overensstemmelse med den gjeldende brukerveiledning mottatt fra Leverandøren Tekniske inngrep og service må kun utføres av Leverandøren eller av montør sertifisert av Leverandøren. Service som følge av misbruk eller feilbetjening belastes Kunden Kunden må selv dekke kostnader ved drift av Produktet, som for eksempel strøm og rekvisita samt kommunikasjonskostnader til kortinnsamlingssystemet Det er Kundens ansvar å sikre Produktet mot evt. tyveri og inngrep, herunder også manipulering. Har Kunden mistanke om eller oppdager sikkerhetsbrudd skal Leverandøren varsles umiddelbart Av hensyn til sikkerheten må tape, klistermerker eller lignende ikke påklistres uten etter særskilt avtale med Leverandøren Terminalen inneholder lisensiert programvare, se punkt 4. Kunden må ikke låne ut, fremleie, selge eller på annen måte overføre Produktet til en tredjepart uten etter avtale med Leverandøren Ved integrerte løsninger skal Kunden, ved mottak av varsel om endring i programvare, oppdatere egen kasseløsning for egen kostnad innenfor tidsfristen Fører obligatoriske programvarekrav til jfr punkt 3.4, til behov for endring i Betalingsterminalen (maskinvaren), er kunden ansvarlig for å oppgradere/bytte denne og alle kostnader knyttet til dette Dersom Kunden endrer ordren etter bestilling, men før levering, faktureres et endringsgebyr iht. prisliste angitt på Leverandørens nettsider. 3.0 Leverandørens forpliktelser 3.1. Produktet skal tilfredsstille de krav som fremgår av produktbeskrivelse og Avtalen Finansiell avtale må være inngått og kommunikasjonsløsning operativ før levering. Kunden kan velge egen kommunikasjonsløsning eller kommunikasjonsløsning levert av Leverandøren i henhold til Terminalavtalen Leveringstiden oppgis på kjøpstidspunktet og løper fra det tidspunkt finansiell avtale er mottatt av Leverandøren og kommunikasjonsløsning er operativ Leverandøren plikter å informere Kunden om vesentlige endringer (herunder ny teknologi og krav til sikkerhet) som vil kreve endringer i Kundens datautveksling med Leverandøren eller programvare. 4.0 Leveranse Kunden kan velge mellom installasjon ved montør eller egeninstallasjon. Kunden dekker selv installasjonskostnader samt alle kostnader knyttet til integrerte kasseløsninger Installasjon ved montør Kunden må gi Leverandørens servicepersonell uhindret adgang til installasjonslokalene i den grad det er nødvendig for å utføre oppdraget. a. Installasjon inkludert ADSL-kommunikasjon Installasjonen inkluderer oppkobling av ADSL-ruter med medfølgende kabel inntil 2,5 meter og installasjon og testing av Produktet til det fungerer. b. Installasjon uten ADSL-kommunikasjon Installasjonen inkluderer installasjon og testing av Produktet til det fungerer. Dette forutsetter at annen kommunikasjonsløsning er operativ når montøren ankommer. Leveransen er gjennomført når Produktet er installert og fungerer Egeninstallasjon Forsendelse Per post Kunden får tilsendt Produktet per post. Installasjonen gjøres av Kunden selv i henhold til vedlagte bruksanvisning. Leveransen er gjennomført når produktet er mottatt av Kunden Ekspressleveranse Leveranser utenom standard leveringstid utføres etter avtale i henhold til Leverandørens prisliste. 5.0 Programvare og rettigheter 5.1. Leverandøren har alle immaterielle rettigheter til Betalingsterminaler, Programvare og tilhørende dokumentasjon som omfattes av Avtalen og er utlevert til Kunden. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, opphavsrett, patenter, rett til databaser og databaseinnhold, forretningskonsepter, know-how og andre immaterielle rettigheter, uavhengig av om disse er beskyttet av lov eller ikke Programvaren er lisensiert. Det innebærer at Kunden får en bruksrett som er nødvendig for at Betalingsterminalen skal fungere og at Kunden ikke kan endre, kopiere, selge eller på andre måter å gjøre Programvaren tilgjengelig for andre. Brudd på lisensbetingelsene medfører erstatningsansvar og anses som vesentlig mislighold av Avtalen Leverandøren plikter å ha godkjent programvare i henhold til obligatoriske krav i a) lov, forskrift eller pålegg fra nasjonal offentlig myndighet eller b) retningslinjer gitt av Bankenes Standardiseringskontor (BSK), c) nasjonale eller internasjonale kortorganisasjoner/-eiere. Hvis programvaren ikke tilfredsstiller alle obligatoriske krav skal Leverandøren oppdatere programvaren Programvaren er normalt tilgjengelig for Kunden hele døgnet hele året, men avbrudd må likevel påregnes i forbindelse med drift, vedlikehold og videreutvikling av innsamlingssystemet og Programvaren. Når Programvaren installeres f.eks. ved levering av nye versjoner, vil Produktet være ute av drift i en kortere periode. Kunden kan ikke reservere seg mot oppdatering av Programvaren 5.5. Leverandøren plikter å informere Kunden om vesentlige endringer (herunder ny teknologi og krav til sikkerhet) som vil kreve endringer i Kundens Produkt eller datautveksling med Leverandøren. Endringer som krever oppdatering av Betalingsterminalen (maskinvaren) eller integrerte kassaløsninger bekostes av Kunden. 6.0 Personopplysninger 6.1. Oppbevaring og bruk av personopplysninger, herunder oppbevaring av kortnummer skal være i overensstemmelse med personopplyningsloven og annen relevant lovgivning. Bruk av betalingstjenesten skal være i overensstemmelse med Payment Card Industry (PCI) standarder. Kunden bør kontakte sin bank/innløser for nærmere opplysninger om ovennevnte standarder. 7.0 Flytting og endringer 7.1. Alle endringer av kundedata meldes skriftlig til Leverandøren senest 1 måned før endringen trer i kraft Alle omkostninger i forbindelse med endringene betales av Kunden Endring avorganisasjonsnummer anses som overdragelse etter punkt Priser og betingelser 8.1. Priser fremgår av den til enhver tid gjeldende prisliste eller Terminalavtale. Alle priser er eks mva. og eventuell frakt Betalingsplikt inntrer umiddelbart når Produktet er levert til Kunden Betaling for bruksrett til programvare og de valgte serviceordninger skjer forskuddsvis pr. måned Leverandøren fakturerer pr påbegynt måned. Betaling foretas via Autogiro. Kunden gir fullmakt til Autogirotrekk ved inngåelse av Autogiroavtale med Leverandøren. Inngår Kunden ikke en Autogiroavtale på de løpende kostnader belastes et faktureringsgebyr ved fakturering. Betalingsfristen er 14 dager fra fakturadato Leverandøren har rett til å endre betingelsene og priser i Avtalen med en måneds varsel. Varsel er ikke påkrevd dersom endringen etter Leverandørens mening er til Kundens fordel eller er av mindre betydning. Prisendringer skal alltid varsles. 9.0 Stjålet/tapt terminal 9.1. Stjålet/mistet /tapt Produkt må umiddelbart meldes til Leverandøren Kunden må selv bekoste ny installasjon av Produkt som erstatter stjålet/mistet/tapt Produkt Mangler Feil eller mangler ved et Produkt må meldes til Leverandøren umiddelbart etter at de er oppdaget måneder etter levering kan ikke Kunden påberope seg feil eller mangler ved Betalingsterminal. De rettes da i henhold eventuell inngått avtale om servicetjenester Leverandørens ansvar i henhold til feil eller mangler omfatter ikke forhold som skyldes: a. Feilbehandling/betjening av Produkt eller unormal bruk. b. Tap av Produkt eller væske sølt i eller på Produktet c. Hærverk eller inngrep av enhver art i Produkt d. Kortslutning/lynnedslag eller brann. e. Anvendelse av utstyr/produkter som ikke er godkjent av Leverandøren f. Feil på kabler, strømforsyning, svikt i telekommunikasjon eller Kundens interne nettverk. g. Andre omstendigheter utenfor Leverandørens kontroll. Kostnader knyttet til reparasjon for forhold som nevnt over dekkes av Kunden Mislighold Det foreligger mislighold dersom en Part ikke oppfyller sine forpliktelser etter Avtalen, forutsatt at dette ikke skyldes forhold som den annen Part hefter for Parten som vil påberope seg den annen Parts mislighold skal innen rimelig tid etter at misligholdet er oppdaget gi den andre parten skriftlig underretning om dette Ved vesentlig mislighold fra en Part kan den annen part heve Avtalen og søke erstatning Betalingsmislighold. Ved for sen betaling påløper renter etter Forsinkelsesrentelovens samt et purregebyr. Hvis betaling ikke er mottatt innen avtalte frister oversendes saken til inkasso og Leverandøren har rett til å stenge Produktet. Stengt Produkt innebærer at Produktet ikke kan benyttes til å sende/motta transaksjoner. Hvis Kunden etter stenging ønsker å gjenåpne Produktet, påløper et åpningsgebyr. Alle kostnader som påløper etter oversendelse til inkasso dekkes av Kunden. Gjentatt betalingsmislighold av ethvert skyldig beløp anses som vesentlig mislighold Heving En Part kan heve Avtalen ved vesentlig mislighold fra den annen Part. Manglende rettidig betaling av ethvert skyldig beløp betraktes alltid som vesentlig mislighold som gir Leverandøren rett til å heve Avtalen helt eller delvis med 14 dagers varsel, i tillegg sperres Produktet for transaksjoner. Eventuell forskuddsbetalt programvarelisens og serviceordning refunderes ikke Kommer en Part under insolvensbehandling eller det åpnes gjeldsforhandlinger eller konkursbehandling hos en Part kan Avtalen heves og Produktet sperres med øyeblikkelig virkning Erstatning En Part kan kreve erstatning for dokumenterte direkte økonomiske tap som følger av den andre Parts mislighold Indirekte tap som for eksempel tapt fortjeneste, tap som følge av driftsavbrudd, og tap hos tredjepart eller lignende dekkes ikke. Leverandøren er heller ikke ansvarlig for eventuelle tap som følge av misbruk av Produktet eller tilhørende tjenester, programvare eller annet utstyr Hver av Partenes ansvar for tap som følge av mislighold kan under enhver omstendighet ikke overstige Avtalens årlige pris pr kalenderår Det ytes ikke erstatning for skader forvoldt av Produktet Force Majeure En Parts forpliktelser suspenderes ved hendelser som skyldes naturkatastrofer, lovinngrep, inntruffet eller truende krig, opprør, borgerlige uroligheter, sabotasje, hærverk (begrepet hærverk omfatter i denne sammenheng også skader som følge av datavirus og manipulering av terminal og programvare), terror, streik, lockout eller blokade, uansett om det er Parten selv eller dens organisasjon konflikten er rettet mot eller iverksatt av, og uansett konfliktens årsak, herunder også når konflikten kun rammer deler av Partens funksjoner I den grad det er mulig varsles den annen Part om at en Force Majeure situasjon har inntrådt. Offentlig kunngjøring regnes som tilstrekkelig varsling Varer situasjonen over 30 dager har begge Parter rett til å heve Avtalen. Force Majeur fritar den rammede Part for erstatningsplikt Overdragelse av Avtalen Leverandøren kan overdra sine rettigheter og plikter etter Avtalen Kunden kan ikke overdra rettigheter og/eller forpliktelser uten Leverandørens skriftlige samtykke. Endring i organisasjonsnummer regnes som overdragelse av Avtalen og krever skriftlig samtykke fra Leverandøren. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn Avtalens varighet Avtalens varighet fremgår av Terminalavtalen Oppsigelse Avtalens opphør Partene kan skriftlig si opp Avtalen med 3 måneders varsel Ved avtalens opphør forplikter Kunden seg til straks å opphøre å benytte Programvaren, samt levere Betalingsterminalen til Leverandøren for forsvarlig destruering Ved avtalens opphør sperres Produktet permanent og kan ikke gjenåpnes Bruk av underleverandører Leverandøren kan benytte underleverandører til å oppfylle sine forpliktelser etter Avtalen. Kunden vil bli orientert om bruk av underleverandør så langt det er nødvendig Taushetsplikt/Konfidensialitet All informasjon Partene utveksler som følge av Avtalen skal holdes hemmelig og ikke overføres til tredjemann uten den annen Parts skriftlige samtykke Taushetsplikten omfatter ikke informasjon det etter sin art ikke er naturlig å holde hemmelig, eller som allerede er offentlig tilgjengelig Taushetsplikten gjelder uten tidsbegrensning, også etter opphør av avtalen Brudd på taushetsplikten kan medføre erstatningsansvar og straffeforfølging Lovvalg og verneting Avtalen er underlagt norsk lov. Eventuelle tvister skal avgjøres ved Oslo Tingrett. v.feb/2014

5 Standardvilkår for kundeservice og servicetjenester 1.1. Avtale om leie eller kjøp av terminal (Kjøpsavtale/Leieavtale) med Leverandøren er en forutsetning for avtale om kundeservice og servicetjenester Standardvilkår for kundeservice og servicetjenester er kun gjeldende som et vedlegg til enten Standardvilkår for leie av betalingsterminaler eller Standardvilkår for kjøp av betalingsterminaler. For definisjoner og øvrige vilkår se de respektive vilkårene 1.3. Leverandøren utfører kundeservice og servicetjenester som avtalt med Kunden. 2.0 Telefonsupport 2.1. Leverandøren tilbyr døgnåpen telefonsupport syv dager i uken, 365 dager i året Tjenesten er obligatorisk både ved kjøp og leie hvis annet ikke er avtalt med Leverandøren. 3.0 Telefonsupport Nets-telekommunikasjon 3.1. Ved avtale om telekommunikasjon fra Leverandøren kan Kunden benytte telefonsupport (pkt 2) til feilmelding av kommunikasjon på sin betalingsterminal Ved feil på telekommunikasjon, kan ikke Kunden forvente at feilen rettes opp over telefon da feilretting ofte krever dialog med kommunikasjonsleverandør. Leverandøren tar ansvar for å varsle kommunikasjonsleverandør Ved feil på telekommunikasjon gjelder ikke servicetjenestene i punkt Servicetjenester 4.1. Servicetjenester tegnes for hvert brukersted og prises per betalingsterminal. Kunden kan selv velge mellom 4 timers bytteservice, 12 timers bytteservice eller innsendingsservice ved leie Ved leie er en av servicetjenestene obligatorisk. Kunden kan selv velge ønsket servicetjeneste timers bytteservice Hvis feil på terminalen ikke kan løses per telefon av Nets Kundeservice, vil servicetekniker bli kontaktet Servicetekniker reparerer/bytter defekt betalingsterminalutstyr innen 4 timer fra feil er meldt til Nets kundeservice i tidsrommet hverdager 8-21 og lørdager 9-18, begrenset av butikkens åpningstid Ved ønske om å inngå avtale om 4 timer bytteservice etter avtaleinngåelse om kjøp av betalingsterminal, vil ikke tjenesten være aktiv før 1 måned etter at bestillingen er effektuert Bytteservice på mobile terminaler gjelder kun på Kunden sin registrerte adresse Servicetilbudet tilbys ikke på kjøpsterminaler eldre enn 4 år fra kjøpstidspunkt Reparasjon tilbys ikke på kjøpsterminaler eldre enn 4 år timers bytteservice Hvis feil på betalingsterminalen ikke kan løses per telefon av Nets Kundeservice vil serviceteknikker bli kontaktet Servicetekniker reparerer/bytter defekt terminalutstyr innen 12 timer fra feil er meldt til Nets kundeservice i tidsrommet hverdager 8-21, begrenset av butikkens åpningstid Ved ønske om å inngå avtale om 12 timer bytteservice etter avtaleinngåelse om kjøp av betalingsterminal, vil ikke tjenesten være aktiv før 1 måned etter at bestillingen er effektuert Bytteservice på mobile terminaler gjelder kun på Kunden sin registrerte adresse Servicetilbudet tilbys ikke på kjøpsterminaler eldre enn 4 år kjøpstidspunkt Reparasjon tilbys ikke på kjøpsterminaler eldre enn 4 år Innsendingsservice Leieterminaler Hvis feil på betalingsterminalen ikke kan løses per telefon av Leverandørens kundesupport, kan kunden få tilsendt en tilsvarende betalingsterminal per post Når problemet har blitt meldt til Nets Kundeservice vil kunden få tilsendt en tilsvarende betalingsterminal snarest, avhengig av Postens leveringsfrister Kunden aksepterer ved inngåelse av avtale om Innsendingsservice, at Kunden får en erstatningsterminal i samme stand og med tilsvarende funksjonalitet Kunden sørger selv for å sende inn den defekte betalingsterminalen til Leverandøren første virkedag etter henvendelsen til Leverandørens kundesupport - og dekker selv alle omkostninger til forsendelsen. Dersom defekt betalingsterminal ikke returneres Leverandøren som avtalt, vil Leverandøren fakturere Kunden for tap av betalingsterminal iht. gjeldende prisliste Når terminalen skal til reparasjon, er det Kundens ansvar å sikre at terminalen blir sendt i forsvarlig emballasje slik at den er beskyttet under transporten Egen serviceleverandør Kjedekunder Se Vilkår for bruk av egen serviceleverandør 5.0 Betalingsterminaler uten serviceavtale 5.1. Gjelder kun kjøpsterminaler 5.2. Hvis feil på betalingsterminalen ikke kan løses på telefon av Nets Kundeservice, vil kunden få tilbud om å sende inn betalingsterminalen til feilsøking og retur. Gjelder ikke betalingsterminaler eldre enn 4 år Leverandøren dekker reparasjon innenfor ett år etter avtaleinngåelse, med mindre feil omfatter forhold som skyldes: 1. feilbehandling/betjening av betalingsterminal eller unormal bruk. 2. tap av betalingsterminal eller væske sølt i eller på betalingsterminalen. 3. hærverk eller inngrep av enhver art i betalingsterminalen 4. kortslutning/lynnedslag eller brann 5. anvendelse av utstyr som ikke er godkjent av Leverandøren 6. feil på kabler, strømforsyning, svikt i telekommunikasjon eller Kundens interne nettverk sammen med andre omstendigheter utenfor Leverandørens kontroll 5.4. Feilsøk og retur utføres ikke på betalingsterminaler eldre enn 4 år fra kjøpstidspunkt. Dersom feilen ikke lar seg løse gjennom returtjenesten, skrotes/returneres terminalen etter avtale med kunden. Alminnelig feilsøking innebærer renøkling, softwarelast, eventuelt diagnostisering av mulige kundetiltak (batteri, kabel eller terminal). Priser for feilsøking og retur er i henhold til Leverandørens gjeldende prisliste. v.februar/2014

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta Disse lisensvilkårene utgjør Lisensavtalen mellom Stiftelsen Asta (heretter kalt Leverandøren) og kunden som er angitt i Vedlikeholdsavtalen (heretter kalt

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare 1. Avtalens omfang Avtalen gir Kunden en tidsbegrenset ikke-eksklusiv rett til å bruke de Programmene, og tilhørende dokumentasjon. Kundens rett til å

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Kontaktperson: Signatur: e-post: dato: og Keyforce

Detaljer

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter 1 BAKGRUNN OG INNGÅELSE AV AVTALEN Denne avtalen om bruksrett og vedlikehold av programvare for brukere ("Avtalen") er inngått

Detaljer

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling.

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling. 1. Generelt Disse avtalevilkår gjelder mellom Net Design Media og vedkommende som er registrert som kunde (kontaktperson) for levering av tjenester levert av Net Design Media. Som kjøper av våre tjenester

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) 1. Generelt 1.1. Gyldighetsområde De her angitte alminnelige vilkår ( Alminnelige vilkår ) regulerer

Detaljer

V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T

V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T Gjelder fra 08.05.2017 Administrasjonsverktøyet til MobilePay (heretter admin) gir bedriften mulighet

Detaljer

mellom Kunden Conexus AS

mellom Kunden Conexus AS Generelle betingelser og avtalevilkår vedrørende Relemo mellom Kunden og Conexus AS #206667/1 1 Definisjoner og fortolkning Lisensavtale er denne avtale som er inngått mellom Conexus og Kunden, som er

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS

GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS Per 30. mars 2017 Innholdsfortegnelse 1. DEFINISJONER... 3 2. AVTALEN... 3 3. BESTILLING... 3 4. ENDRINGER I LEVERANSEN... 4 5. FUNKSJONSTEST... 4 5.1

Detaljer

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått.

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått. Abonnementsavtale Visma Avendo (Visma Avendo) Denne abonnementsavtalen, heretter kalt avtalen, er inngått mellom abonnenten, heretter kalt kunden (den juridiske personen som er spesifisert på faktura fra

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser Følgende bestemmelser gjelder for leveranse som er akseptert av STAMINA GROUP AS. Alt arbeid som utføres er underlagt disse vilkårene med mindre annet er klart og skriftlig avtalt.

Detaljer

Firmanavn: Org.nr: for perioden. Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge kontrakten med de samme betingelsene med år.

Firmanavn: Org.nr: for perioden. Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge kontrakten med de samme betingelsene med år. Vedlegg 4 RAMMEAVTALE 12/014 vedr elektroarbeid mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling IKS Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Firmanavn: Org.nr: (heretter kalt LEVERANDØR) for perioden

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS.

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. ABONNEMENTSVILKÅR 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. Dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å levere

Detaljer

Lisensavtale for iknowbase

Lisensavtale for iknowbase Lisensavtale for iknowbase Innholdsfortegnelse 1. Avtale... 3 1.1. Definisjoner... 3 1.2. Bruksrett... 3 1.3. Opphavsrett og restriksjoner... 3 1.4. Ansvar, Ansvarsbegrensninger og Rettigheter... 4 1.5.

Detaljer

KONTRAKT. Leveranse av fabrikkny hageavfallskvern 13/019. mellom. Firmanavn: as Org.nr: Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.

KONTRAKT. Leveranse av fabrikkny hageavfallskvern 13/019. mellom. Firmanavn: as Org.nr: Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org. KONTRAKT Leveranse av fabrikkny hageavfallskvern 13/019 mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Firmanavn: as Org.nr: (heretter kalt LEVERANDØR)

Detaljer

GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS

GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS Per 11. september 2012 Innholdsfortegnelse 1. DEFINISJONER... 3 2. AVTALEN... 3 3. BESTILLING... 3 4. ENDRINGER I LEVERANSEN... 4 5. FUNKSJONSTEST...

Detaljer

Abonnementsvilkår for Rauma Energi Bredbånd

Abonnementsvilkår for Rauma Energi Bredbånd Abonnementsvilkår for Rauma Energi Bredbånd 1. GENERELT 1.1 Gyldighetsområde De angitte vilkår regulerer bedriftens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av Rauma Energi Bredbånd

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

Avtale SMS Gateway. Avtale SMS Gateway. Kunde (heretter kalt Kunden) Firmanavn / Navn. Org. Nr. / Personnummer. Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS)

Avtale SMS Gateway. Avtale SMS Gateway. Kunde (heretter kalt Kunden) Firmanavn / Navn. Org. Nr. / Personnummer. Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS) Kunde (heretter kalt Kunden) Avtale SMS Gateway Firmanavn / Navn Org. Nr. / Personnummer Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS) Merkantil kontaktperson Telefonnummer Epost Adresse / Postboks Postnummer

Detaljer

Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474

Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474 Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 6,2b Halden Kommune Storgt 8 1771 Halden 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og

Detaljer

Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo. heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse:

Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo. heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse: RAMMEAVTALE STORTINGET Eksemplar nummer x av 2 Journalnummer Utstedt av Stortinget av: Avtalenummer: 2014-xxxxx Stortingets administrasjon 0026 Oslo heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse:

Detaljer

mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt "Leverandøren")

mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt Leverandøren) AVTALE OM LEIE AV SOB ONLINE BACKUP LØSNING (heretter kalt AVTALEN) mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt "Leverandøren") og Firmanavn: Adresse:

Detaljer

Bestillingsskjema for Netaxept

Bestillingsskjema for Netaxept Bestillingsskjema for Netaxept 2016 OPPLYSNINGER OM KUNDE (BRUKERSTED) Organisasjonsnummer: Firmanavn: Postadresse: Postnummer og poststed: Telefonnummer: Kontaktperson/administrator: Tidligere brukersted

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken

Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken Blinken a.s, Gressvik Versjon 2014A Innholdsfortegnelse: 1. VARIGHET OG OPPSIGELSE... 4 1.1. TILGJENGELIGHET... 4 2. MISLIGHOLD... 4 3. AVTALENS OMFANG...

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR LYNET INTERNETT AS

ALMINNELIGE VILKÅR FOR LYNET INTERNETT AS BILAG 1 TIL BESTILLINGSSKJEMA FOR INTERNETTAKSESS ALMINNELIGE VILKÅR FOR LYNET INTERNETT AS 1. Generelt Lynet Internett AS, organisasjonsnummer 893 086 862 MVA er leverandør av tjenestene slik de er omtalt

Detaljer

Generelle vilkår for Nets betalingsterminaler og betalingsterminaltjenester

Generelle vilkår for Nets betalingsterminaler og betalingsterminaltjenester Generelle vilkår for Nets betalingsterminaler og betalingsterminaltjenester 2017 Nets Branch Norway Orgnr: 996 345 734 Haavard Martinsensvei 54 0978 Oslo www.nets.eu Innhold 1 ANVENDELSE AV DE GENERELLE

Detaljer

AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS

AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) OG (heretter kalt KUNDEN) 1. Avtalens omfang og formål. Formålet med denne avtale er å definere partenes rettigheter og plikter i forbindelse

Detaljer

DuKan AS: Avtale om standardabonnement for dukapc

DuKan AS: Avtale om standardabonnement for dukapc Side 1 DuKan AS: Avtale om standardabonnement for dukapc 1 Generelt om avtalen 1.1 Avtalens parter Disse vilkår er gjeldende som avtale mellom kunden, heretter kalt Kunden, og DuKan AS, Jon Lilletuns vei

Detaljer

KONTRAKT. 15/0090 Innsamling og utsettelse av beholdere i Aurskog Høland og Rømskog. mellom. Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.

KONTRAKT. 15/0090 Innsamling og utsettelse av beholdere i Aurskog Høland og Rømskog. mellom. Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org. KONTRAKT 15/0090 Innsamling og utsettelse av beholdere i Aurskog Høland og Rømskog mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Firmanavn: Org.nr: (heretter

Detaljer

Avtale om arkivtjeneste

Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste er inngått mellom: Hedmark fylkeskommune, Serviceenhet Arkiv (heretter kalt Leverandør) og Interkommunal arkivordning Øst IKS (IKA Øst), org.nr.. (heretter

Detaljer

e-handelsløsning med integrert netterminal

e-handelsløsning med integrert netterminal e-handelsløsning med integrert netterminal Nettbutikk på 123 Mini Avtale nr./ref: 1.0 Mellom heretter kalt KUNDEN og Sparebanken Hedmark Heretter kalt BANKEN er det i dag inngått følgende avtale: 1. AVTALENS

Detaljer

Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079

Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079 Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079 Halden Kommune Storgt 8 1771 Halden 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og oppsigelse

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av varer mv. (heretter benevnt «Varene») mellom Byggma ASA, og/eller datterselskapene Huntonit AS, Forestia

Detaljer

Abonnementsvilkår for Bedrift

Abonnementsvilkår for Bedrift Abonnementsvilkår for Bedrift 1. GENERELT 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer bedriftens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av NextGenTel AS (heretter "NextGenTel")

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad mv. («Varene») mellom Strai Kjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»).

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser

Alminnelige vilkår ved anskaffelser Alminnelige vilkår ved anskaffelser Forsvaret 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Forsvarets alminnelige avtalevilkår ved anskaffelser. De alminnelige avtalevilkårene utgjør en

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR TOTALOVERSIKT AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR TOTALOVERSIKT AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR TOTALOVERSIKT AS 1. INNLEDNING I disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er Totaloversikt AS benevnt som "Totaloversikt". 2. TOTALOVERSIKTS TJENESTER

Detaljer

Avtalevilkår DNB efaktura Bedrift

Avtalevilkår DNB efaktura Bedrift 1. Innledning DNB Bank ASA tilbyr DNB efaktura Bedrift til juridiske enheter som ønsker å sende eller motta elektronisk faktura, via DNB Connect eller annen filkommunikasjon direkte til Banken eller Nets,

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren forholder seg til.

Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren forholder seg til. LISENSAVTALE MELLOM FØLGENDE PARTER: KUNDE: Bruker av StyrerAssistenten (programvaren) LEVERANDØR: Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren

Detaljer

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER Nytt orgel Melhus kirke Vedlegg 2 til konkurransegrunnlaget Tilbudsfrist: 14. april 2014 kl. 1200 INNHOLD 1 FORMÅL... 3 2 KONTRAKTSDOKUMENTENE... 3 2.1 Følgende dokumenter

Detaljer

RAMMEAVTALE. Vedlegg 2. Om henting, transport og avsetning av GROT, saknr: mellom. Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.

RAMMEAVTALE. Vedlegg 2. Om henting, transport og avsetning av GROT, saknr: mellom. Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org. Vedlegg 2 RAMMEAVTALE Om henting, transport og avsetning av GROT, saknr: 12-006 mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Firmanavn: Org.nr: (heretter

Detaljer

evry.com Avtalevilkår

evry.com Avtalevilkår evry.com Avtalevilkår SPING 1 Vilkår for tjenesten SPING Disse kontraktsvilkår skal gjelde for EVRY Norge AS, org. nr. 933 012 867 («EVRY» eller «Leverandøren») leveranse av tjenester. Kontraktsvilkårene

Detaljer

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE EKSEMPLAR NR. GRADERING KONTRAKTNUMMER 1 av 2 INGEN SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet Inngått mellom [politidistriktets navn] og

Detaljer

AVTALE om ABONNEMENT MELLOM. - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB)

AVTALE om ABONNEMENT MELLOM. - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) AVTALE om ABONNEMENT MELLOM - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) OG (heretter kalt KUNDEN ) 1. Avtalens omfang og formål. Formålet med denne avtale er å definere partenes rettigheter og plikter i forbindelse

Detaljer

Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Gjeldende fra

Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Gjeldende fra Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Avtale for kjøp av produkter fra TDC Direkte TDC AS. Telefon 21 50 21 00. Innhold 1. GYLDIGHETSOMRÅDE... 3 2. AVTALENS FORM... 3 3. KUNDESERVICE.... 3 4. PRODUKTBESKRIVELSE....

Detaljer

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Bilag 3 AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Avtale om porteføljeforvaltning og fysisk levering av elektrisk kraft mellom: (heretter kalt Leverandør) og Helse Nord RHF

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015)

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter

Detaljer

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og Møbler og utstyr til Stranda ungdomsskule ER INNGÅTT MELLOM: Stranda kommune og (heretter kalt kunden) (heretter kalt leverandøren) Omfattende kontrakt K1, K2 og K3 AVTALEN GJELDER: Levering og montering

Detaljer

KONTRAKT. 13/00385 Leasingavtale traktor. mellom. Firmanavn: Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr:

KONTRAKT. 13/00385 Leasingavtale traktor. mellom. Firmanavn: Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: KONTRAKT 13/00385 Leasingavtale traktor mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt LEIETAKER) og Firmanavn: (heretter kalt LEVERANDØR) Som en del av avtalen følger:

Detaljer

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge Skytjenester Avtale om skytjenester Telenor Norge AVTALE OM SKYTJENESTER Avtale om skytjenester mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) og ( Kunde ) Avtale

Detaljer

Kundeavtale. mellom. Norsk Helsenett SF, (heretter Leverandøren) (heretter Kunden) POSTNR./POSTSTED TELEFAKS TELEFAKS 73 93 14 80

Kundeavtale. mellom. Norsk Helsenett SF, (heretter Leverandøren) (heretter Kunden) POSTNR./POSTSTED TELEFAKS TELEFAKS 73 93 14 80 Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter Leverandøren) og (heretter Kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor Brochs gate 2,

Detaljer

Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører:

Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører: Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører: Her finner du vilkår og betingelser for bruk av tjenesten Deltager.no. Aksept av de vilkår og betingelser som foreligger på det gjeldende tidspunkt

Detaljer

KONTRAKT. Rammeavtale distribusjonstjenester 13/012. mellom. Firmanavn: Org.nr: Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.

KONTRAKT. Rammeavtale distribusjonstjenester 13/012. mellom. Firmanavn: Org.nr: Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org. KONTRAKT Rammeavtale distribusjonstjenester 13/012 mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Firmanavn: Org.nr: (heretter kalt LEVERANDØR) Som en

Detaljer

(gjeldende fra 1. August 2013)

(gjeldende fra 1. August 2013) (gjeldende fra 1. August 2013) Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter kalt Privatkunder) og næringsdrivende (heretter kalt

Detaljer

Konsulentoppdragsavtalen

Konsulentoppdragsavtalen STATENS STANDARDAVTALER OM KONSULENTTJENESTER Konsulentoppdragsavtalen Statens standardavtale om konsulentoppdrag i forbindelse med utrednings- og utviklingsoppgaver Utgitt av Statskonsult 1990 Elektronisk

Detaljer

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge (Balanseavtalen) Mellom Statnett SF (heretter kalt Statnett) og (heretter kalt Balanseansvarlig ), Organisasjonsnummer: er det inngått følgende

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer 1 ANVENDELSE... 1 2 KONTRAKTEN... 1 3 PRIS M.V... 2 4 LEVERING... 2 5 BETALING... 3 6 KVALITET... 3 7 ANSVAR FOR FEIL OG MANGLER... 4 8 ENDRINGER

Detaljer

Informasjon om løsningene

Informasjon om løsningene Kundenavn: Adresse: Postnr.: Sted: Att: OSLO, AVTALE Infoland /Norges Eiendommer Oversender som forespurt pr mail, avtale om rett til bruk av informasjon som formidles gjennom www.infoland.no. Informasjon

Detaljer

Vilkår vedrørende datarekonstruksjon fra Reconsult Dataredning AS.

Vilkår vedrørende datarekonstruksjon fra Reconsult Dataredning AS. Vilkår vedrørende datarekonstruksjon fra Reconsult Dataredning AS. Disse vilkårene gjelder for Reconsult Dataredning AS (heretter Reconsult) sin tjeneste Datarekonstruksjon bestående av Analyse og Rekonstruksjon.

Detaljer

AVTALE. Kjøp av Kapnografer

AVTALE. Kjøp av Kapnografer AVTALE Kjøp av Kapnografer Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Avtalens parter... 3 2. Avtalens omfang... 3 3. Avtaleperioden... 3 4. Avtaleforvaltning... 3 4.1 Kontaktperson... 3 4.2 Kommunikasjon...

Detaljer

Avtale om rett til bruk av informasjon som formidles gjennom Ambita Infoland (heretter kalt Avtalen) mellom. Firmanavn:

Avtale om rett til bruk av informasjon som formidles gjennom Ambita Infoland (heretter kalt Avtalen) mellom. Firmanavn: Ambita AS Henrik Ibsens gate 100 Postboks 2923 Solli 0230 Oslo +47 24 13 35 00 info@ambita.com ambita.com NO 945811714 MVA Avtale Avtale om rett til bruk av informasjon som formidles gjennom Ambita Infoland

Detaljer

Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013

Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013 Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013 VILKÅR FOR BYGGEIERE 1. AVTALEFORHOLD Disse alminnelige leveringsvilkår ( vilkårene ) gjelder for de tjenester og ytelser som leveres av Mobilarm

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR NORSK DESIGN & WEBTJENESTERS PRODUKTER OG TJENESTER

STANDARDVILKÅR FOR NORSK DESIGN & WEBTJENESTERS PRODUKTER OG TJENESTER STANDARDVILKÅR FOR NORSK DESIGN & WEBTJENESTERS PRODUKTER OG TJENESTER 1. GENERELLE VILKÅR Avtalen gjelder så lenge Kunden har avtale med Norsk Design & Webtjenester om én eller flere tjenester. Avtalen

Detaljer

Abonnementsvilkår for Private kunder av REB

Abonnementsvilkår for Private kunder av REB Abonnementsvilkår for Private kunder av REB 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av Rauma Energi Bredbånd

Detaljer

Rammeavtale Melk og melkeprodukter

Rammeavtale Melk og melkeprodukter Rammeavtale Melk og melkeprodukter 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 Partene 3 1.2 Kontrakten består av følgende dokument...3 1.3 Avtalens varighet 3 1.4 Kontaktpersoner..3 1.5

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER. mellom. Norsk Tipping AS. (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende.

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER. mellom. Norsk Tipping AS. (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende. RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER mellom Norsk Tipping AS og (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende Banktjenester Med referanse NT-0690-14 Avtalens varighet Fra og med: 01.01.2015

Detaljer

LEVERING AV DAGLIG LEDELSE

LEVERING AV DAGLIG LEDELSE AVTALE OM LEVERING AV DAGLIG LEDELSE MELLOM Horten bompengeselskap RV 19 AS Oppdragsgiver Leverandør 1 Det er i dag inngått avtale om levering av daglig ledelse mellom Oppdragsgiver: Horten bompengeselskap

Detaljer

Avtale om bedriftshelsetjeneste Kartverket Ullensvang 12/04953

Avtale om bedriftshelsetjeneste Kartverket Ullensvang 12/04953 Avtale om bedriftshelsetjeneste Kartverket Ullensvang 12/04953 Avtalen omfatter: Avtale om bedriftshelsetjeneste Startdato og sluttdato: 1.1.2013 30.6.2014 Opsjoner: 1 (ett) + 1 (ett) år Avtalen er inngått

Detaljer

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER Avtale om Rammeavtale for anskaffelser av kontormøbler er inngått mellom:. (heretter kalt Leverandøren) og NOKUT (heretter kalt Kunden) Sted og dato: NOKUT Leverandørens

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Rammeavtale for Kjøp, produksjon og distribusjon av adressemerker

Rammeavtale for Kjøp, produksjon og distribusjon av adressemerker Rammeavtale for Kjøp, produksjon og distribusjon av adressemerker Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: 1+1 år 1 Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Statens kartverk

Detaljer

ii) PhonectUC abonnementsbetingelser (se Abonnementsbetingelser nedenfor )

ii) PhonectUC abonnementsbetingelser (se Abonnementsbetingelser nedenfor ) Versjon 1.1 mars 2014 Side 1 av 6 PhonectUC Tjenesteavtale Abonnements- og tjenesteavtale PhonectUC Tjenesteavtale består av følgende elementer: i) Avtalen, dvs. den til enhver tid gyldige bestilling (og

Detaljer

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Avtalen er inngått mellom (heretter kalt leverandøren) og ANSA, Association of Norwegian Students Abroad (heretter kalt kunde) Sted og dato:

Detaljer

Vilkår og betingelser for Organisatorens bruk av påmeldings-, registrerings- og betalingstjeneste Participant.no (avtale versjonsnummer 1.

Vilkår og betingelser for Organisatorens bruk av påmeldings-, registrerings- og betalingstjeneste Participant.no (avtale versjonsnummer 1. Vilkår og betingelser for bruk av Participant.no Her finner du vilkår og betingelser for bruk av tjenesten Participant.no. Aksept av de vilkår og betingelser som foreligger på det gjeldende tidspunkt utgjør

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/2940) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Dato: 05.12.2013. Driftslisensavtale 2014. for datasystemet M E S S I A S

Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Dato: 05.12.2013. Driftslisensavtale 2014. for datasystemet M E S S I A S Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Driftslisensavtale 2014 for datasystemet M E S S I A S Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Driftslisensavtale

Detaljer

Valget er ditt! Alle dine favoritter på ett sted

Valget er ditt! Alle dine favoritter på ett sted Valget er ditt! Alle dine favoritter på ett sted Det du vil, når du vil! Hos SnapTV er det du som er sjefen. Sett sammen din egen personlige kanalpakke, slik at hele familien kan glede seg over sine favoritter.

Detaljer

3. AKSESSLINJER, LOKALT DISTRIBUSJONSNETTVERK

3. AKSESSLINJER, LOKALT DISTRIBUSJONSNETTVERK ABONNEMENTSBETINGELSER FOR INTERNETT Generelle avtalevilkår for levering av bredbåndstjenester fra Phonect AS. Vilkårene kommer i tillegg til Avtalen og Abonnementsbetingelser. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

**********************************************************************************

********************************************************************************** DISTRIBUSJONSAVTALE FOR Hunndalen TV og Bredbånd SA Oppdatert etter endring av navn og selskapsform. ********************************************************************************** 1. AVTALENS OMFANG

Detaljer

Generelle vilkår for fakturatjenestene fra SpareBank 1

Generelle vilkår for fakturatjenestene fra SpareBank 1 Generelle vilkår for fakturatjenestene fra SpareBank 1 1 Innledning SpareBank 1-bankene (Banken) tilbyr fakturatjenester til bedrifter som ønsker å sende eller motta faktura elektronisk. Disse generelle

Detaljer

KONTRAKT Materialhåndteringsmaskin. mellom. Firmanavn: Org.nr: Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr:

KONTRAKT Materialhåndteringsmaskin. mellom. Firmanavn: Org.nr: Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: KONTRAKT 14-00519 Materialhåndteringsmaskin mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Firmanavn: Org.nr: (heretter kalt LEVERANDØR) Som en del av

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT Mellom Fjellinjen AS og.. Rammeavtale om kjøp konsulenttjenester innen IKT Avtale om [Kjøp av konsulenttjenester] er inngått mellom: [Skriv her] (heretter

Detaljer

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk Oppdragsavtale Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Statens kartverk (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn) (Leverandørens

Detaljer

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Generelle Vilkårene fastsetter innskuddsvilkårene

Detaljer

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling // RAMMEAVTALE Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling Sign.: / Side 2 av 10 RAMMEAVTALE FOR LEDELSESUTVIKLING Rammeavtalen er inngått mellom: [Leverandørens

Detaljer

Avtale om Bake- og konditorvarer

Avtale om Bake- og konditorvarer Avtale om Bake- og konditorvarer er inngått mellom:.. (heretter kalt Leverandøren) og Ruter As, Org. Nr.: 991 609 407 Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

1. GJENNOMFØRING AV LEVERANSEN

1. GJENNOMFØRING AV LEVERANSEN 1. GJENNOMFØRING AV LEVERANSEN 1.1 SPESIFIKASJON AV LEVERANDØRENS YTELSER OG PLIKTER 1.1.1 Leverandørens ansvar og kompetanse Leverandørens ytelser skal på en helhetlig måte dekke de formål, funksjoner

Detaljer