Bestillingsskjema for betalingsterminaler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bestillingsskjema for betalingsterminaler"

Transkript

1 Bestillingsskjema for betalingsterminaler OPPLYSNINGER OM BRUKERSTED (KUNDE) BAX-nummer (gjelder kun eksisterende kunder): Brukerstedets navn registrert i Brønnøysundreg.: Brukerstedets navn: Organisasjonsnummer: Besøksadresse: Postadresse: Postnummer: Poststed: Postnummer: Poststed: Telefonnummer: E-postadresse: Kontaktperson: Telefonnummer, kontaktperson: Brukerstedets etasje: Åpningstider: Eventuell sentertilhørighet: BANK- OG KONTOOPPLYSNINGER Ønsker splittet oppgjør: Eventuell kjedetilhørighet: Ønsker automatisk avstemming: Hvis ja; ønsket tidspunkt for avstemming: Oppgjørskonto: Ønsker kredittkortavtale: (Kredittkortavtale må inngås med kortinnløser eller bank) Nei Bankforbindelse: Kontaktperson i banken: Telefonnummer, kontaktperson i banken: KVITTERINGSTEKSTER Brukerstedsnavn på kvittering, maks. 15 tegn: Adresse på kvittering, maks. 12 tegn: Poststed på kvittering, maks. 13 tegn: Tekst på kvittering, maks. 5 linjer á 16 tegn: (Standard tekst: TAKK FOR BESØKET VELKOMMEN IGJEN) ORDREINFORMASJON (NB: FOR KORTTIDSLEIE SE NESTE SIDE) Leie uten bindingstid Leie, 3 års bindingstid Kjøp Multiterminal: (Flere brukere av samme terminal, med ulike oppgjørskontoer) Nei Multiterminal, BAX-nr. / navn på overordnet brukersted: Multiterminal, totalt antall brukere: Integrert terminal ipp350 Stasjonær terminal ict250e (bredbånd) Mobil terminal iwl250g (GPRS) Mobil terminal iwl250b (bredbånd + Bluetooth) Stasjonær terminal ict220eg (GPRS) Skjemaet fortsetter på neste side

2 KORTTIDSLEIE MOBIL TERMINAL Leieperiode: Mobil(e) terminal(er) inkl. GPRS-kommunikasjon Fra dato (ddmmåå): Til dato (ddmmåå): KOMMUNIKASJON Har eget bredbånd, skal bruke: Betalingsaksess IP Secure Access Har eget GPRS-abonnement Har ikke bredbånd eller GPRS, bestiller fra Nets: Betalingsaksess IP Bredbånd bedrift 2 ADSL (2 mbit/s) Bredbånd bedrift 5 ADSL (5 mbit/s) Bredbånd bedrift 16 ADSL (16 mbit/s) Bredbånd bedrift 25/5 VDSL (25 mbit/s) Bredbånd bedrift 40/10 VDSL (40 mbit/s) GPRS SERVICE 4 timer bytteservice 12 timer bytteservice Innsendingsservice Ingen service Forutsetning for bytteservice på mobil terminal er at terminalen ved feil befinner som på den adressen som er oppgitt som brukersted. TILLEGGSVALG Tips (funksjon for serveringssteder m.m.) Nets brukerstedsportal Nets brukerstedsportal er en web-portal som bl.a. gir oversikt over alle transaksjoner foretatt på betalingsterminalen(e), brukerstedet kan lage egendefinerte rapporter m.m. INTEGRASJON MED KASSESYSTEM Terminalen skal ikke integreres med kasse Terminalen skal integreres med kasse via: RS232-kabel Magic Box inkl. RS232 INSTALLASJON AV TERMINAL OG KOMMUNIKASJON Nets installerer Nets sender terminal, brukerstedet installerer selv Hentes over disk (gjelder kun Oslo) Ekspresslevering (ekstra kostand) Ønsket dato for installasjon (ddmmåå): EVENTUELLE KOMMENTARER TIL BESTILLINGEN Vi bekrefter herved å rette oss etter de til enhver tid gjeldene lover og retningslinjer som gjelder for løsningen, samt å være kjent med og aksepterer avtalevilkårene for kjøp/leie av betalingsterminal og tilhørende tjenester (vedlagt). Sted og dato For bank eller Nets, sted og dato Kundens underskrift i henhold til firmaattest For bank eller Nets, underskrift Kundens navn gjentatt med blokkbokstaver For bank eller Nets, navn gjentatt med blokkbokstaver Avtalen, i undertegnet stand, kan sendes som pdf-fil til fakses til nr eller returneres til: Nets Norway AS, Nets Ordrekontor, Haavard Martinsensvei 54, 0054 Oslo. Telefonnummer til Nets Ordrekontor:

3 Standardvilkår for leie av Betalingsterminaler Avtalen består av Avtale om Leie av Betalingsterminal (Leieavtaleavtale) og tilhørende Standardvilkår. Den regulerer forholdet mellom partene Nets Norway AS, heretter kalt Leverandøren, og leietaker, heretter kalt Kunden. Kunden og Leverandøren er Avtalens Parter. Terminalavtalen beskriver ytelsene, produkter og tjenester som leveres. Standardvilkårene beskriver gjeldende vilkår for de angitte produkter og tjenester. Produktene består av maskinvare og programvare. Ved inngåelse av Terminalavtalen har Kunden akseptert de tilhørende Standardvilkår. Kunden leier Betalingsterminal (maskinvare) med tilhørende lisensiert Programvare. Maskinvare og programvare samlet er heretter kalt Produktet. 2.0 Kundens forpliktelser 2.1. Kunden er ansvarlig for å inngå finansiell avtale med sin bankforbindelse Kunden plikter til enhver tid å oppgi korrekte opplysninger til Leverandøren om forhold som har betydning for Avtalen Kunden plikter å benytte Produktet kun til autorisasjon, innsamling av kapitaltransaksjoner og informasjonstransaksjoner fra sin virksomhet i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning og retningslinjer Produktet må kun benyttes i overensstemmelse med den gjeldende brukerveiledning mottatt fra Leverandøren Tekniske inngrep og service må kun utføres av Leverandøren eller av montør sertifisert av Leverandøren. Service som følge av misbruk eller feilbetjening belastes Kunden Kunden må selv dekke kostnader ved drift av Produktet, som for eksempel strøm og rekvisita samt kommunikasjonskostnader til kortinnsamlingssystemet Det er Kundens ansvar å sikre Produktet mot evt. tyveri og inngrep, herunder også manipulering. Har Kunden mistanke om eller oppdager sikkerhetsbrudd skal Leverandøren varsles umiddelbart 2.8. Av hensyn til sikkerheten må tape, klistermerker eller lignende ikke påklistres uten etter særskilt avtale med Leverandøren Terminalen inneholder lisensiert programvare, se punkt 4. Kunden har ikke rett til utlån, fremleie, salg av betalingsterminalen eller på annen måte å overføre betalingsterminalen til tredjepart uten etter avtale med Leverandøren Ved varsel om endring i programvare i integrerte løsninger skal Kunden oppdatere egen kasseløsning for egen kostnad innenfor tidsfristen angitt i varselet Dersom Kunden endrer ordren etter bestilling, men før levering, faktureres et endringsgebyr iht. prisliste angitt på Leverandørens nettsider. 3.0 Leverandørens forpliktelser 3.1. Produktet skal tilfredsstille de krav som fremgår av produktbeskrivelsen og Avtalen Finansiell avtale må være inngått og kommunikasjonsløsning operativ før levering. Kunden kan velge egen kommunikasjonsløsning eller kommunikasjonsløsning levert av Leverandøren i henhold til Terminalavtalen Leveringstiden oppgis på kjøpstidspunktet og løper fra det tidspunkt finansiell avtale er mottatt av Leverandøren og kommunikasjonsløsning er operativ. 4.0 Leveranse Kunden kan velge mellom installasjon ved montør eller egeninstallasjon. Kunden dekker selv installasjonskostnader samt alle kostnader knyttet til integrerte kasseløsninger Installasjon ved montør Kunden må gi Leverandørens servicepersonell uhindret adgang til installasjonslokalene i den grad det er nødvendig for å utføre oppdraget. a. Installasjon inkludert ADSL-kommunikasjon Installasjonen inkluderer oppkobling av ADSL-ruter med medfølgende kabel inntil 2,5 meter og installasjon og testing av Produktet til det fungerer. b. Installasjon uten ADSL-kommunikasjon Installasjonen inkluderer installasjon og testing av Produktet til det fungerer. Dette forutsetter at annen kommunikasjonsløsning er operativ når montøren ankommer. Leveransen er gjennomført når Produktet er installert og fungerer Egeninstallasjon Forsendelse Per post Kunden får tilsendt Produktet per post. Installasjonen gjøres av Kunden selv i henhold til vedlagte bruksanvisning. Leveransen er gjennomført når produktet er mottatt av Kunden Ekspressleveranse Leveranser utenom standard leveringstid utføres etter avtale i henhold til Leverandørens prisliste. 5.0 Rettigheter og Programvarelisens 5.1. Leverandøren har alle immaterielle rettigheter til Betalingsterminaler, Programvare og tilhørende dokumentasjon som omfattes av Avtalen og er utlevert til Kunden. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, opphavsrett, patenter, rett til databaser og databaseinnhold, forretningskonsepter, know-how og andre immaterielle rettigheter, uavhengig av om disse er beskyttet av lov eller ikke Programvaren er lisensiert. Det innebærer at Kunden får en bruksrett som er nødvendig for at Betalingsterminalen skal fungere og at Kunden ikke kan endre, kopiere, selge eller på andre måter å gjøre Programvaren tilgjengelig for andre. Brudd på lisensbetingelsene medfører erstatningsansvar og anses som vesentlig mislighold av Avtalen Leverandøren plikter å ha godkjent programvare i henhold til obligatoriske krav i a) lov, forskrift eller pålegg fra nasjonal offentlig myndighet eller b) retningslinjer gitt av Bankenes Standardiseringskontor (BSK), c) nasjonale eller internasjonale kortorganisasjoner/-eiere. Hvis programvaren ikke tilfredsstiller alle obligatoriske krav skal Leverandøren oppdatere programvaren Programvaren er normalt tilgjengelig for Kunden hele døgnet hele året, men avbrudd må likevel påregnes i forbindelse med drift, vedlikehold og videreutvikling av innsamlingssystemet og Programvaren. Når Programvaren installeres f.eks. ved levering av nye versjoner, vil Produktet være ute av drift i en kortere periode Kunden kan ikke reservere seg mot oppdatering av Programvaren. 6.0 Personopplysninger 6.1. Oppbevaring og bruk av personopplysninger, herunder oppbevaring av kortnummer skal være i overensstemmelse med personopplyningsloven og annen relevant lovgivning. Bruk av betalingstjenesten skal være i overensstemmelse med Payment Card Industry (PCI) standarder. Kunden bør kontakte sin bank/innløser for nærmere opplysninger om ovennevnte standarder. 7.0 Endringer 7.1. Alle endringer av kundedata meldes skriftlig til Leverandøren senest 1 måned før endringen trer i kraft Alle omkostninger i forbindelse med endringene betales av Kunden Endring avorganisasjonsnummer anses som overdragelse etter punkt Priser og betingelser 8.1. Priser fremgår av den til enhver tid gjeldende prisliste eller Terminalavtale. Alle priser er eks mva. og eventuell frakt Betalingsplikt inntrer umiddelbart når Produktet er levert til Kunden Betaling for bruksrett til programvare og de valgte serviceordninger skjer forskuddsvis pr. måned Leverandøren fakturerer pr påbegynt måned. Betaling foretas via Autogiro. Kunden gir fullmakt til Autogirotrekk ved inngåelse av Autogiroavtale med Leverandøren. Inngår Kunden ikke en Autogiroavtale på de løpende kostnader belastes et faktureringsgebyr ved fakturering. Betalingsfristen er 14 dager fra fakturadato Leverandøren har rett til å endre betingelsene og priser i Avtalen med en måneds varsel. Varsel er ikke påkrevd dersom endringen etter Leverandørens mening er til Kundens fordel eller er av mindre betydning. Prisendringer skal alltid varsles. 9.0 Stjålet/tapt/ødelagt Produkt 9.1. Produkt med tilhørende utstyr er Leverandørens eiendom. Kunden er ansvarlig for Produktet fra leveringstidspunktet. Ved tap av Produkt faktureres Kunden i henhold til gjeldende prisliste uansett årsak til tap. Som tapt Produkt regnes også Produkt som er ødelagt og ikke kan repareres som følge av hendelser som Kunden er ansvarlig for Kunden må selv bekoste ny installasjon av Produkt som erstatter stjålet/mistet/tapt Produkt Skade/tap på Produktet som følge av uaktsomhet og forsett anses som vesentlig mislighold av Avtalen Mangler Feil eller mangler ved et Produkt må meldes til Leverandøren umiddelbart etter at de er oppdaget Leverandørens ansvar i henhold til feil eller mangler omfatter ikke forhold som skyldes: a. Feilbehandling/betjening av Produkt eller unormal bruk. b. Tap av Produkt eller væske sølt i eller på Produktet c. Hærverk eller inngrep av enhver art i Produkt d. Kortslutning/lynnedslag eller brann. e. Anvendelse av utstyr/produkter som ikke er godkjent av Leverandøren f. Feil på kabler, strømforsyning, svikt i telekommunikasjon eller Kundens interne nettverk. g. Andre omstendigheter utenfor Leverandørens kontroll. Kostnader knyttet til reparasjon for forhold som nevnt over dekkes av Kunden Mislighold Det foreligger mislighold dersom en Part ikke oppfyller sine forpliktelser etter Avtalen, forutsatt at dette ikke skyldes forhold som den annen Part hefter for Parten som vil påberope seg den annen Parts mislighold skal innen rimelig tid etter at misligholdet er oppdaget gi den andre parten skriftlig underretning om dette Ved vesentlig mislighold fra en Part kan den annen part heve Avtalen og søke erstatning Betalingsmislighold Ved for sen betaling påløper renter etter Forsinkelsesrentelovens samt et purregebyr. Hvis betaling ikke er mottatt innen avtalte frister oversendes saken til inkasso og Leverandøren har rett til å stenge Produktet. Stengt Produkt innebærer at Produktet ikke kan benyttes til å sende/motta transaksjoner. Hvis Kunden etter stenging ønsker å gjenåpne Produktet, påløper et åpningsgebyr. Alle kostnader som påløper etter oversendelse til inkasso dekkes av Kunden. Gjentatt betalingsmislighold av ethvert skyldig beløp anses som vesentlig mislighold Heving En Part kan heve Avtalen ved vesentlig mislighold fra den annen Part. Manglende rettidig betaling av ethvert skyldig beløp betraktes alltid som vesentlig mislighold som gir Leverandøren rett til å heve Avtalen helt eller delvis med 14 dagers varsel, i tillegg sperres Produktet for transaksjoner. Eventuell forskuddsbetalt programvarelisens og serviceordning refunderes ikke Kommer en Part under insolvensbehandling eller det åpnes gjeldsforhandlinger eller konkursbehandling hos en Part heves Avtalen og Produktet sperres med øyeblikkelig virkning Ved heving uansett årsak skal produktet returneres til Leverandøren umiddelbart Erstatning En Part kan kreve erstatning for dokumenterte direkte økonomiske tap som følger av den andre Parts mislighold Indirekte tap som for eksempel tapt fortjeneste, tap som følge av driftsavbrudd, og tap hos tredjepart eller lignende dekkes ikke. Leverandøren er heller ikke ansvarlig for eventuelle tap som følge av misbruk av Produktet eller tilhørende tjenester, programvare eller annet utstyr hver av Partenes ansvar for tap som følge av mislighold kan under enhver omstendighet ikke overstige Avtalens årlige pris pr kalenderår Det ytes ikke erstatning for skader forvoldt av Produktet Force Majeure En Parts forpliktelser suspenderes ved hendelser som skyldes naturkatastrofer, lovinngrep, inntruffet eller truende krig, opprør, borgerlige uroligheter, sabotasje, hærverk (begrepet hærverk omfatter i denne sammenheng også skader som følge av datavirus og manipulering av terminal og programvare), terror, streik, lockout eller blokade, uansett om det er Parten selv eller dens organisasjon konflikten er rettet mot eller iverksatt av, og uansett konfliktens årsak, herunder også når konflikten kun rammer deler av Partens funksjoner I den grad det er mulig varsles den annen Part om at en Force Majeure situasjon har inntrådt. Offentlig kunngjøring regnes som tilstrekkelig varsling Varer situasjonen over 30 dager har begge Parter rett til å heve Avtalen. Force Majeure fritar den rammede Part for erstatningsplikt 15.0 Overdragelse av Avtalen Leverandøren kan overdra sine rettigheter og plikter etter Avtalen Kunden kan ikke overdra rettigheter og/eller forpliktelser uten Leverandørens skriftlige samtykke. Endring i organisasjonsnummer regnes som overdragelse av Avtalen og krever skriftlig samtykke fra Leverandøren. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn Avtalens varighet Avtalens varighet fremgår av Terminalavtalen Oppsigelse avtalens opphør Etter at avtaleperioden er utløpt kan hver av Partene skriftlig si opp Avtalen med 3 måneders skriftlig varsel hvis annet ikke er avtalt Sier Kunden opp avtalen i avtaleperioden belastes avtalens restverdi, herunder gjenstående leie, programvarelisens og servicetjenester dersom annet ikke er avtalt Produktet er Leverandørens eiendom. Kunden er ved oppsigelsestiden utløp forpliktet til å returnere Produktet til Leverandøren, inkludert tilhørende dokumentasjon og tilbehør og i vesentlig samme stand som ved overtakelsen med unntak av vanlig slitasje slit og elde. Kan Produktet ikke leveres tilbake i vesentlig samme stand, er Kunden forpliktet til å erstatte Leverandørens restverdi av Produktet Avtalen opphører endelig når oppsigelsestiden er utløpt og Produktet er mottatt av Leverandøren Sluttoppgjørskostnader påløper ved oppsigelse av Avtale Bruk av underleverandører Leverandøren kan benytte underleverandører til å oppfylle sine forpliktelser etter Avtalen. Kunden vil bli orientert om bruk av underleverandør så langt det er nødvendig Taushetsplikt/ Konfidensialitet All informasjon Partene utveksler som følge av Avtalen skal holdes hemmelig og ikke overføres til tredjemann uten den annen Parts skriftlige samtykke Taushetsplikten omfatter ikke informasjon det etter sin art ikke er naturlig å holde hemmelig, eller som allerede er offentlig tilgjengelig Taushetsplikten gjelder uten tidsbegrensning, også etter opphør av Avtalen Brudd på taushetsplikten kan medføre erstatningsansvar og straffeforfølging Lovvalg og verneting Avtalen er underlagt norsk lov. Eventuelle tvister vedrørende Avtalen skal avgjøres ved Oslo Tingrett. v.feb/2014

4 Standardvilkår for kjøp av betalingsterminaler Avtalen består av Avtale om Kjøp av Betalingsterminal (Kjøpsavtale) og tilhørende Standardvilkår. Den regulerer forholdet mellom partene Nets Norway AS, heretter kalt Leverandøren, og kjøper, heretter kalt Kunden. Kunden og Leverandøren er Avtalens Parter. Terminalavtalen beskriver ytelsene, produkter og tjenester, som leveres. Standardvilkårene beskriver gjeldende vilkår de enkelte produkter og tjenester. Ved inngåelse av Terminalavtalen har Kunden akseptert de tilhørende Standardvilkår. Kunden har kjøpt Betalingsterminalen (maskinvare) og betaler lisens for Programvare. Maskinvare og programvare samlet er heretter kalt Produktet. 2.0 Kundens forpliktelser 2.1. Kunden er ansvarlig for å inngå finansiell avtale med sin bankforbindelse Kunden plikter til enhver tid å oppgi korrekte opplysninger til Leverandøren om forhold som har betydning for Avtalen Kunden plikter å benytte Produktet kun til autorisasjon, innsamling av kapitaltransaksjoner og informasjonstransaksjoner fra sin virksomhet i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning og retningslinjer Produktet må kun benyttes i overensstemmelse med den gjeldende brukerveiledning mottatt fra Leverandøren Tekniske inngrep og service må kun utføres av Leverandøren eller av montør sertifisert av Leverandøren. Service som følge av misbruk eller feilbetjening belastes Kunden Kunden må selv dekke kostnader ved drift av Produktet, som for eksempel strøm og rekvisita samt kommunikasjonskostnader til kortinnsamlingssystemet Det er Kundens ansvar å sikre Produktet mot evt. tyveri og inngrep, herunder også manipulering. Har Kunden mistanke om eller oppdager sikkerhetsbrudd skal Leverandøren varsles umiddelbart Av hensyn til sikkerheten må tape, klistermerker eller lignende ikke påklistres uten etter særskilt avtale med Leverandøren Terminalen inneholder lisensiert programvare, se punkt 4. Kunden må ikke låne ut, fremleie, selge eller på annen måte overføre Produktet til en tredjepart uten etter avtale med Leverandøren Ved integrerte løsninger skal Kunden, ved mottak av varsel om endring i programvare, oppdatere egen kasseløsning for egen kostnad innenfor tidsfristen Fører obligatoriske programvarekrav til jfr punkt 3.4, til behov for endring i Betalingsterminalen (maskinvaren), er kunden ansvarlig for å oppgradere/bytte denne og alle kostnader knyttet til dette Dersom Kunden endrer ordren etter bestilling, men før levering, faktureres et endringsgebyr iht. prisliste angitt på Leverandørens nettsider. 3.0 Leverandørens forpliktelser 3.1. Produktet skal tilfredsstille de krav som fremgår av produktbeskrivelse og Avtalen Finansiell avtale må være inngått og kommunikasjonsløsning operativ før levering. Kunden kan velge egen kommunikasjonsløsning eller kommunikasjonsløsning levert av Leverandøren i henhold til Terminalavtalen Leveringstiden oppgis på kjøpstidspunktet og løper fra det tidspunkt finansiell avtale er mottatt av Leverandøren og kommunikasjonsløsning er operativ Leverandøren plikter å informere Kunden om vesentlige endringer (herunder ny teknologi og krav til sikkerhet) som vil kreve endringer i Kundens datautveksling med Leverandøren eller programvare. 4.0 Leveranse Kunden kan velge mellom installasjon ved montør eller egeninstallasjon. Kunden dekker selv installasjonskostnader samt alle kostnader knyttet til integrerte kasseløsninger Installasjon ved montør Kunden må gi Leverandørens servicepersonell uhindret adgang til installasjonslokalene i den grad det er nødvendig for å utføre oppdraget. a. Installasjon inkludert ADSL-kommunikasjon Installasjonen inkluderer oppkobling av ADSL-ruter med medfølgende kabel inntil 2,5 meter og installasjon og testing av Produktet til det fungerer. b. Installasjon uten ADSL-kommunikasjon Installasjonen inkluderer installasjon og testing av Produktet til det fungerer. Dette forutsetter at annen kommunikasjonsløsning er operativ når montøren ankommer. Leveransen er gjennomført når Produktet er installert og fungerer Egeninstallasjon Forsendelse Per post Kunden får tilsendt Produktet per post. Installasjonen gjøres av Kunden selv i henhold til vedlagte bruksanvisning. Leveransen er gjennomført når produktet er mottatt av Kunden Ekspressleveranse Leveranser utenom standard leveringstid utføres etter avtale i henhold til Leverandørens prisliste. 5.0 Programvare og rettigheter 5.1. Leverandøren har alle immaterielle rettigheter til Betalingsterminaler, Programvare og tilhørende dokumentasjon som omfattes av Avtalen og er utlevert til Kunden. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, opphavsrett, patenter, rett til databaser og databaseinnhold, forretningskonsepter, know-how og andre immaterielle rettigheter, uavhengig av om disse er beskyttet av lov eller ikke Programvaren er lisensiert. Det innebærer at Kunden får en bruksrett som er nødvendig for at Betalingsterminalen skal fungere og at Kunden ikke kan endre, kopiere, selge eller på andre måter å gjøre Programvaren tilgjengelig for andre. Brudd på lisensbetingelsene medfører erstatningsansvar og anses som vesentlig mislighold av Avtalen Leverandøren plikter å ha godkjent programvare i henhold til obligatoriske krav i a) lov, forskrift eller pålegg fra nasjonal offentlig myndighet eller b) retningslinjer gitt av Bankenes Standardiseringskontor (BSK), c) nasjonale eller internasjonale kortorganisasjoner/-eiere. Hvis programvaren ikke tilfredsstiller alle obligatoriske krav skal Leverandøren oppdatere programvaren Programvaren er normalt tilgjengelig for Kunden hele døgnet hele året, men avbrudd må likevel påregnes i forbindelse med drift, vedlikehold og videreutvikling av innsamlingssystemet og Programvaren. Når Programvaren installeres f.eks. ved levering av nye versjoner, vil Produktet være ute av drift i en kortere periode. Kunden kan ikke reservere seg mot oppdatering av Programvaren 5.5. Leverandøren plikter å informere Kunden om vesentlige endringer (herunder ny teknologi og krav til sikkerhet) som vil kreve endringer i Kundens Produkt eller datautveksling med Leverandøren. Endringer som krever oppdatering av Betalingsterminalen (maskinvaren) eller integrerte kassaløsninger bekostes av Kunden. 6.0 Personopplysninger 6.1. Oppbevaring og bruk av personopplysninger, herunder oppbevaring av kortnummer skal være i overensstemmelse med personopplyningsloven og annen relevant lovgivning. Bruk av betalingstjenesten skal være i overensstemmelse med Payment Card Industry (PCI) standarder. Kunden bør kontakte sin bank/innløser for nærmere opplysninger om ovennevnte standarder. 7.0 Flytting og endringer 7.1. Alle endringer av kundedata meldes skriftlig til Leverandøren senest 1 måned før endringen trer i kraft Alle omkostninger i forbindelse med endringene betales av Kunden Endring avorganisasjonsnummer anses som overdragelse etter punkt Priser og betingelser 8.1. Priser fremgår av den til enhver tid gjeldende prisliste eller Terminalavtale. Alle priser er eks mva. og eventuell frakt Betalingsplikt inntrer umiddelbart når Produktet er levert til Kunden Betaling for bruksrett til programvare og de valgte serviceordninger skjer forskuddsvis pr. måned Leverandøren fakturerer pr påbegynt måned. Betaling foretas via Autogiro. Kunden gir fullmakt til Autogirotrekk ved inngåelse av Autogiroavtale med Leverandøren. Inngår Kunden ikke en Autogiroavtale på de løpende kostnader belastes et faktureringsgebyr ved fakturering. Betalingsfristen er 14 dager fra fakturadato Leverandøren har rett til å endre betingelsene og priser i Avtalen med en måneds varsel. Varsel er ikke påkrevd dersom endringen etter Leverandørens mening er til Kundens fordel eller er av mindre betydning. Prisendringer skal alltid varsles. 9.0 Stjålet/tapt terminal 9.1. Stjålet/mistet /tapt Produkt må umiddelbart meldes til Leverandøren Kunden må selv bekoste ny installasjon av Produkt som erstatter stjålet/mistet/tapt Produkt Mangler Feil eller mangler ved et Produkt må meldes til Leverandøren umiddelbart etter at de er oppdaget måneder etter levering kan ikke Kunden påberope seg feil eller mangler ved Betalingsterminal. De rettes da i henhold eventuell inngått avtale om servicetjenester Leverandørens ansvar i henhold til feil eller mangler omfatter ikke forhold som skyldes: a. Feilbehandling/betjening av Produkt eller unormal bruk. b. Tap av Produkt eller væske sølt i eller på Produktet c. Hærverk eller inngrep av enhver art i Produkt d. Kortslutning/lynnedslag eller brann. e. Anvendelse av utstyr/produkter som ikke er godkjent av Leverandøren f. Feil på kabler, strømforsyning, svikt i telekommunikasjon eller Kundens interne nettverk. g. Andre omstendigheter utenfor Leverandørens kontroll. Kostnader knyttet til reparasjon for forhold som nevnt over dekkes av Kunden Mislighold Det foreligger mislighold dersom en Part ikke oppfyller sine forpliktelser etter Avtalen, forutsatt at dette ikke skyldes forhold som den annen Part hefter for Parten som vil påberope seg den annen Parts mislighold skal innen rimelig tid etter at misligholdet er oppdaget gi den andre parten skriftlig underretning om dette Ved vesentlig mislighold fra en Part kan den annen part heve Avtalen og søke erstatning Betalingsmislighold. Ved for sen betaling påløper renter etter Forsinkelsesrentelovens samt et purregebyr. Hvis betaling ikke er mottatt innen avtalte frister oversendes saken til inkasso og Leverandøren har rett til å stenge Produktet. Stengt Produkt innebærer at Produktet ikke kan benyttes til å sende/motta transaksjoner. Hvis Kunden etter stenging ønsker å gjenåpne Produktet, påløper et åpningsgebyr. Alle kostnader som påløper etter oversendelse til inkasso dekkes av Kunden. Gjentatt betalingsmislighold av ethvert skyldig beløp anses som vesentlig mislighold Heving En Part kan heve Avtalen ved vesentlig mislighold fra den annen Part. Manglende rettidig betaling av ethvert skyldig beløp betraktes alltid som vesentlig mislighold som gir Leverandøren rett til å heve Avtalen helt eller delvis med 14 dagers varsel, i tillegg sperres Produktet for transaksjoner. Eventuell forskuddsbetalt programvarelisens og serviceordning refunderes ikke Kommer en Part under insolvensbehandling eller det åpnes gjeldsforhandlinger eller konkursbehandling hos en Part kan Avtalen heves og Produktet sperres med øyeblikkelig virkning Erstatning En Part kan kreve erstatning for dokumenterte direkte økonomiske tap som følger av den andre Parts mislighold Indirekte tap som for eksempel tapt fortjeneste, tap som følge av driftsavbrudd, og tap hos tredjepart eller lignende dekkes ikke. Leverandøren er heller ikke ansvarlig for eventuelle tap som følge av misbruk av Produktet eller tilhørende tjenester, programvare eller annet utstyr Hver av Partenes ansvar for tap som følge av mislighold kan under enhver omstendighet ikke overstige Avtalens årlige pris pr kalenderår Det ytes ikke erstatning for skader forvoldt av Produktet Force Majeure En Parts forpliktelser suspenderes ved hendelser som skyldes naturkatastrofer, lovinngrep, inntruffet eller truende krig, opprør, borgerlige uroligheter, sabotasje, hærverk (begrepet hærverk omfatter i denne sammenheng også skader som følge av datavirus og manipulering av terminal og programvare), terror, streik, lockout eller blokade, uansett om det er Parten selv eller dens organisasjon konflikten er rettet mot eller iverksatt av, og uansett konfliktens årsak, herunder også når konflikten kun rammer deler av Partens funksjoner I den grad det er mulig varsles den annen Part om at en Force Majeure situasjon har inntrådt. Offentlig kunngjøring regnes som tilstrekkelig varsling Varer situasjonen over 30 dager har begge Parter rett til å heve Avtalen. Force Majeur fritar den rammede Part for erstatningsplikt Overdragelse av Avtalen Leverandøren kan overdra sine rettigheter og plikter etter Avtalen Kunden kan ikke overdra rettigheter og/eller forpliktelser uten Leverandørens skriftlige samtykke. Endring i organisasjonsnummer regnes som overdragelse av Avtalen og krever skriftlig samtykke fra Leverandøren. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn Avtalens varighet Avtalens varighet fremgår av Terminalavtalen Oppsigelse Avtalens opphør Partene kan skriftlig si opp Avtalen med 3 måneders varsel Ved avtalens opphør forplikter Kunden seg til straks å opphøre å benytte Programvaren, samt levere Betalingsterminalen til Leverandøren for forsvarlig destruering Ved avtalens opphør sperres Produktet permanent og kan ikke gjenåpnes Bruk av underleverandører Leverandøren kan benytte underleverandører til å oppfylle sine forpliktelser etter Avtalen. Kunden vil bli orientert om bruk av underleverandør så langt det er nødvendig Taushetsplikt/Konfidensialitet All informasjon Partene utveksler som følge av Avtalen skal holdes hemmelig og ikke overføres til tredjemann uten den annen Parts skriftlige samtykke Taushetsplikten omfatter ikke informasjon det etter sin art ikke er naturlig å holde hemmelig, eller som allerede er offentlig tilgjengelig Taushetsplikten gjelder uten tidsbegrensning, også etter opphør av avtalen Brudd på taushetsplikten kan medføre erstatningsansvar og straffeforfølging Lovvalg og verneting Avtalen er underlagt norsk lov. Eventuelle tvister skal avgjøres ved Oslo Tingrett. v.feb/2014

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Navn: Adresse: Postnr./Sted: Telefon: E-post: Fødselsdato: Undertegnede bestiller herved trådløs ADSL/SDSL av Infonor Kompetanse AS etter følgende spesifikasjoner: (sett

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 1 GENERELLE VILKÅR 1 Avtaleforholdet Avtaleforholdet består av korrekt utfylt og signert formular for Avtale om Teletjenester, særlige vilkår for enkelte

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015)

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter

Detaljer

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling.

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling. 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet og levering av de i Bestillingsskjema angitte Altibox-produkter og tjenester

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS.

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. ABONNEMENTSVILKÅR 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. Dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å levere

Detaljer

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS Velkommen til oss i Dipper! Kjære kunde, Dipper er et litt enklere mobilselskap med mange fordeler for små og mellomstore bedrifter. Vilkårene er til for å ta vare på tillitsforholdet mellom deg som kunde

Detaljer

Abonnementsvilkår for Private kunder av REB

Abonnementsvilkår for Private kunder av REB Abonnementsvilkår for Private kunder av REB 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av Rauma Energi Bredbånd

Detaljer

ELLERS FØLG DRIFTSMELDINGER PÅ VÅRE NETTSIDER KTECH AS STILLER MED VAKTTELEFON FRA 07.00 19.00 HVERDAGER OG 10.00 16.

ELLERS FØLG DRIFTSMELDINGER PÅ VÅRE NETTSIDER KTECH AS STILLER MED VAKTTELEFON FRA 07.00 19.00 HVERDAGER OG 10.00 16. Vi gjør oppmerksom på at prisene forutsetter 12 mnd. binding. Priser gjeldende pr. januar 2013. Månedsleien faktureres forskuddsvis pr kvartal. Faktureringsgebyr kr. 28,- Merknader: Undertegnede erklærer

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) 1. Generelt 1.1. Gyldighetsområde De her angitte alminnelige vilkår ( Alminnelige vilkår ) regulerer

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag Januar 2013 Nedenfor kan du lese Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag. Her finner du også en tjenestebeskrivelser. Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om fiber- og bredbåndbaserte tjenester Privat

Alminnelige vilkår for avtale om fiber- og bredbåndbaserte tjenester Privat Alminnelige vilkår for avtale om fiber- og bredbåndbaserte tjenester Privat 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til fiber- og bredbåndnettet

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR 1. AVTALEN OG AVTALEINNGÅELSEN Avtalen regulerer Network Norways (NwN) leveranse av telefonitjenester og andre tjenester til næringsdrivende og forbrukere ("Kunden").

Detaljer

(gjeldende fra 1. August 2013)

(gjeldende fra 1. August 2013) (gjeldende fra 1. August 2013) Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter kalt Privatkunder) og næringsdrivende (heretter kalt

Detaljer

Abonnementsvilkår for Bedrift

Abonnementsvilkår for Bedrift Abonnementsvilkår for Bedrift 1. GENERELT 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer bedriftens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av NextGenTel AS (heretter "NextGenTel")

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Oppdatert per 15.06.2015 INNHOLD Del A: Generelle vilkår... 3 1. Avtalen og avtaleinngåelsen... 3 2. Oppsigelsestid og bindingstid...

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om Altibox mellom privatkunder og Haugaland Kraft

Alminnelige vilkår for avtale om Altibox mellom privatkunder og Haugaland Kraft Alminnelige vilkår for avtale om Altibox mellom privatkunder og Haugaland Kraft 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

Abonnementsvilkår for Breiband.no AS sine Bredbåndstjenester Gjeldende fra 10.11.2014

Abonnementsvilkår for Breiband.no AS sine Bredbåndstjenester Gjeldende fra 10.11.2014 Abonnementsvilkår for Breiband.no AS sine Bredbåndstjenester Gjeldende fra 10.11.2014 GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse abonnementsvilkår gjelder for abonnement på alle tjenester levert

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

Alarm leveransedato avtales i etterkant av befaring Beskrivelse - 24 mnd avtaletid Etablering per mnd Alarmpakken (Brann og innbruddsalarm)

Alarm leveransedato avtales i etterkant av befaring Beskrivelse - 24 mnd avtaletid Etablering per mnd Alarmpakken (Brann og innbruddsalarm) Beboerkontraktforprivatkunderiboligsammenslutninger Din boligsammenslutning har inngått kollektiv avtale på leveranse av digitale tjenester til alle beboerne. Før tjenestene aktiveres i din bolig må denne

Detaljer

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Link fra Hafslund Strøm - produkter og tjenester

Link fra Hafslund Strøm - produkter og tjenester Vilkår for avtale om levering av: Link fra Hafslund Strøm - produkter og tjenester 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1. Disse alminnelige vilkår (Avtalen) gjelder for tilknytning til Leverandørens (Hafslund

Detaljer

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14)

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14) GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14) 1. GENERELT Abonnementsvilkårene gjelder for abonnementsavtale, samlet omtalt som «avtalen», mellom Banzai 4G AS (heretter kalt

Detaljer