HVILKEN TENKNING HOS HAM OG HOS HANS HJELPERE GJØR DETTE MULIG? ARBEIDSRETTET REHABILITERING I PRAKSIS FAGDAG GLITTRE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HVILKEN TENKNING HOS HAM OG HOS HANS HJELPERE GJØR DETTE MULIG? ARBEIDSRETTET REHABILITERING I PRAKSIS FAGDAG GLITTRE 18.03.11"

Transkript

1 ARBEIDSRETTET REHABILITERING I PRAKSIS FAGDAG GLITTRE Hilde Nitteberg Teige overlege Hernes Hernes Institutt Hilde Institutt Nitteberg Teige 1 SYMPTOMER I ARBEID NEDSATT FUNKSJON IKKE I ARBEID 2 HVILKEN TENKNING HOS HAM OG HOS HANS HJELPERE GJØR DETTE MULIG? 3

2 STEPHEN HAWKINS ARBEIDSEVNE? 4 ORKER IKKE MER.. SYKEFRAVÆR ER IKKE SYKDOM 5 INTERMESSO 6

3 PARTITURET 7 DYKTIGE MUSIKERE TIL ALLE INSTRUMENTER OG SAMTIDIG INNSATS 8 FAGLIG LEDELSE 9

4 BRUKERERFARING BRUKERMEDVIRKNING 10 RAMMENE 11 RAMMENE FORSKNINGSBASERT KUNNSKAP (PARTITURET) ERFARINGSBASERT KUNNSKAP (ORKESTERET) KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS (MUSIKKEN) BRUKERERFARING OG BRUKERMEDVIRKNING (PUBLIKUM) 12

5 LIFE IS HARD AND THEN YOU DIE Tom Waits 13 DET FINNES IKKE NOE TILBUD I HELSEVESENET SOM KAN BIDRA TIL Å NÆRE SELVFØLELSEN OG OPPLEVELSEN AV PERSONLIG VERDI PÅ SAMME MÅTE SOM EN JOBB KAN. Erik Falkum Professor i psykiatri, Aker universitetssykehus 14 ARBEID SOM HELSE 15

6 SELVREALISERING ANERKJENNELSE/SELVRESPEKT KJÆRLIGHET/FELLESSKAP TRYGGHET FYSIOLOGISKE BEHOV % 50% % sykmeldte TANKER I MØTE MED FORSKNINGEN 25% 10% uker Sykmeldingslengde 17 ØKT RISIKO FOR LANGVARIG SYKEFRAVÆR - Mangel påp kontroll og innflytelse på p eget arbeid - Dårlig sosial støtte. tte. - Økt risiko hvis arbeidet er fysisk krevende. Manuelt arbeid - Utdanningsnivå -Arbeidsrelaterte problemer (lav trivsel/tidspress f.eks.) - Pessimistiske holdninger/overbevisninger - Frykt/unngåelsesadferd - Individfaktorer som angst, depresjon, sykdomsadferd egenvurdering av helse og livsstilsfaktorer. - Emosjonelle problemer - Dårlig egenvurdering av prognose - Lav sosioøkonomisk status - Innvandrer 18

7 SAMTIDIGHETEN INDIVIDPROSESSEN OMGIVELSESPROSESSEN 19 ARBEIDSLIVETS KRAV 20 OMGIVELSENES MULIGHETER OG BEGRENSNINGER 21

8 22 NAV HELSEVESEN ARBEIDSLIV PASIENT 23 ICF RESSURSER Helsetilstand PROBLEMER Kroppsfunksjoner Kroppsstrukturer Aktivitet Deltakelse Personlige faktorer Miljøfaktorer 24

9 SYKEFRAVÆR R ER ET DELTAKELSESPROBLEM I ICF 25? ARBEIDSEVNE- DIAGNOSTIKK MILJØ FAKTORER PERS. FAKTORER DELTAKELS E AKTIVITE T KROPPS FUNKSJON HELSE- TILSTAND *God støtte hjemme *Lite støtte på jobb *Tungt arbeid *Problem NAV o.s.v. *Ingen utdanning *Dyslektiker *Overyter *Uhensiktsmessig tenkning o.s.v *Sykmeldt snart 3 år *Sosialt isolert o.s.v *Klarer ADL *Vansker sitte lenge stå lenge tunge løft bøyd stilling o.s.v. *Kondis lav *Bevegelighet dårlig *Initiativ lavt o.s.v *Uspesifisert rygglidelse *Angsttilstand *Depressiv tilstand 26 RESULTAT AV KARTLEGGING AV SYKEFRAVÆRET: HINDRINGER FOR ARBEIDSDELTAKELSE: -HVA KAN VI JOBBE MED? -PRIORITERING. -HVEM GJØR HVA? NÅR? - SAMTIDIGHET RESSURSER I FORHOLD TIL ARBEIDSDELTAKELSE: - HVA KAN BRUKES FOR Å OVERKOMME HINDRINGENE? KONTINUERLIG EVALUERING OG JUSTERING AV MÅL TVERRFAGLIG OG TVERRSEKTORIELT 27

10 Beskrivelse af funktions- og arbejdsevne Helbredsmæssigt komponent Barriere og ressourcer Hva gjør vi? Hvem? Funktion Barriere og ressourcer Hva gjør vi? Hvem? Aktivitet og deltagelse Barriere og ressourcer Hva gjør vi? Hvem? Personlige faktorer Barriere og ressourcer Hva gjør vi? Hvem? Omgivelsesmæssige faktorer Barriere og ressourcer Hva gjør vi? Hvem? 28 BRUKERENS PROSESS IKKE PARAT VEDLIKEHOLD OVERVEIELSE BESLUTNING GJENNOMFØRING 29 REHABILITERINGSPROSESS Hensiktsmessig tenkning Trygghet Påvirke tenkning Trygge P Fare Redd Kontroll Ressurs Diagnostikk Behandling H Ressursorientering Smerte Unngåelse Dårlig Begrenset funksjon Sykmeldt Uforutsigbart Hjelp til økonomi Arbeidsplassbesøk M Attføringsbistand Handlingsplan Adferds- Forsøk A Mestring Oppbygging F Bedret funksjon Forutsigbarhet Deltakelse 30

11 SAMTALER OG VEILEDNING 31 BEGRIPELIG 32 ADFERDSTRENING ADFERDSOBSERVASJON 33

12 FRISKE AKTIVITETER DISTRAKSJON 34 TRENING 35 TID TIL Å LÆRE TID TIL ÅVURDERE TID TIL ÅVÅGE TID TIL Å TRENE TID TIL Å MESTRE 36

13 FOKUS PÅ DET SOM ER BRA, DET JEG FÅR TIL 37 ARBEIDSGIVERS INKLUDERINGSEVNE 38 God personalpolitikk JEG KLARTE DET Såbra!! Jeg unner deg dette! -Interesse, -Passe stor utfordring -Få tillit -Kompetanse 39

14 SAMARBEID 40 LOKAL FORANKRING 41 FORUTSIGBARHET 42

15 UTREDNING BEHANDLING UTREDNING BEHANDLING 6-9 mnd.??????? FRAGMENTERT INNSATS RETTET MOT HELSETILSTANDEN 43 KOORDINERT INNSATS RETTET MOT ARBEIDSDELTAKELSE 4-7 UKER RISIKO- VURDERING INTERDISIPLINÆRT ARR PROGRAM RASKT OG TRYGT TILBAKE I ARBEID 44 KOMPETANSE KOORDINERING KOMMUNIKASJON KONSENSUS KONTINUITET 45

16 DELTAKELSE 46

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid?

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid? ØNSKER FLERE I ARBEID: Jon Fiske i NAV Arbeidsrådgiving skriver at det er ønskelig at flest mulig med ADHD kommer ut i jobb. Han mener det er viktig ikke å behandle personer ut fra diagnose, men ut fra

Detaljer

Leve med kroniske smerter

Leve med kroniske smerter Leve med kroniske smerter Smertepoliklinikken mestringskurs Akutt smerte Menneskelig nær - faglig sterk Smerte er kroppens brannalarm som varsler at noe er galt. Smerten spiller på lag med deg. En akutt

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER

UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER FORSKNINGSRAPPORT NR. 8/2013 UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER ERFARINGSBASERT KUNNSKAP OM ARBEID OG PSYKISK HELSE Reidun H. Jonassen og Marit Borg FAKULTET FOR HELSEVITENSKAP SENTER FOR PSYKISK HELSE

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1561 Nasjonale retningslinjer Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten Forord Forekomsten av depressive lidelser i befolkningen

Detaljer

Lungesyk men frisk nok for arbeid

Lungesyk men frisk nok for arbeid Lungesyk men frisk nok for arbeid Gir bedre utholdenhet mer aktivitet og mindre sykefravær hos pasienter med astma og kols En prospektiv intervensjonsstudie Ulla Dagrun Pedersen Masteroppgave ved Institutt

Detaljer

Sprenge noen grenser, sette noen grenser

Sprenge noen grenser, sette noen grenser Prosjektrapport Sprenge noen grenser, sette noen grenser Tilpasset rehabilitering for unge voksne med kronisk lungesykdom Tverrfaglig utviklingsprosjekt 2011-2013 LHL Helse AS, Glittreklinikken Frederik

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

John Henry Strupstad. Masteroppgave i helsevitenskap. Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

John Henry Strupstad. Masteroppgave i helsevitenskap. Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap Uspesifikke kroniske smertetilstander satt i en biopsykososial sammenheng og Forskjeller mellom Hernes Institutt og Attføringssenteret i Rauland, to institusjoner innen arbeidsrettet rehabilitering (ARR).

Detaljer

Forventning om mestring

Forventning om mestring Forventning om mestring et perspektiv på aktivitetsmotivasjon blant klienter med depresjon Av marita mostad, mariken røsnes skjelbred, velsemøy bråten og tore bonsaksen Abstrakt Bakgrunn: Depresjon er

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll Jeg vil ikke stå utenfor Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne Jeg vil ikke stå ut - Arbeid og utdanning sett med av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 Jeg vil ikke

Detaljer

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket Foto: Mike Kemp Gettyimages Layout: LO Media Trykk: Aktuell 11/2008 Utarbeidet av seksjonsrådet for vernepleiere i Fellesorganisasjonen (FO) Postboks 4693, Sofienberg, 0506 Oslo. Besøksadresse: Mariboesgate

Detaljer

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær Om brosjyren Denne brosjyren er et hjelpemiddel for nære omsorgspersoner som vurder om partneren trenger sykehjemsplass eller som har en partner på sykehjem. Brosjyren er delt inn i fire hovedkapitler.

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) 4 Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølgingsplan

Detaljer

Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå?

Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå? Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå? Av Elsbeth Jacobs, fysioterapeut og spesialrådgiver RVTS Øst 1 Mange av de pasientene som henvises

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Oppsummering NASS pilot

Oppsummering NASS pilot Dokumentnr 1 Revisjon: Versjon 1.1 Oppsummering NASS pilot 14.mars-25.mai 07 Prosjektleder Elin Katrine Hosen, KITH AS 07 - 2 - Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Innledning... 3 2 Sammendrag...

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING Brukerevaluering av tilbud til mennesker med psykiske vansker i tre kommuner i Sør- Trøndelag Mental helse i Sør-Trøndelag Prosjektrapport I/2007 Bruker Spør Bruker Trondheim,

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Barn som pårørende. l Husholdning (husarbeid, handle og lage mat, økonomi) l Pleie og omsorg (personlig hygiene, fysiske løft og trening,

Barn som pårørende. l Husholdning (husarbeid, handle og lage mat, økonomi) l Pleie og omsorg (personlig hygiene, fysiske løft og trening, Barn som pårørende Mange barn og unge er pårørende i korte eller lengre perioder av oppveksten. Når nære omsorgspersoner eller søsken opplever sykdom, skade, avhengighet eller funksjonshemming, påvirkes

Detaljer

Hva er viktig for god omsorg?

Hva er viktig for god omsorg? 1 Hva er viktig for god omsorg? En studie av kreftpasienters og sykepleieres oppfatning Hovedfagsoppgave Kirsti Kvåle Bergen, juni 1997 Universitetet i Bergen Det medisinske fakultet Institutt for samfunnsmedisinske

Detaljer

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER Av Inger Cathrine Kann og Ivar Åsland Lima Sammendrag I il 2013 innførte NAV Hedk tiltak som viste seg å gi en betydelig reduksjon

Detaljer