Travskolen HELSE HESTENS. Tekster og arbeidsoppgaver

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Travskolen HELSE HESTENS. Tekster og arbeidsoppgaver"

Transkript

1 Travskolen HESTENS HELSE Tekster og arbeidsoppgaver DET NORSKE TRAVSELSKAP

2 Forord Episode 1: Episode 2: Episode 3: Episode 4: Oppgaver Kilder Sene- og gaffelbåndskader Lidelser i luftveiene Leddproblemer Helsesjekk INNHOLD s.3 s.4 s.12 s.17 s.22 s.26 s.28 Foto: Gry Slattum

3 FORORD HESTENS HELSE VÅRT FELLES ANSVAR Årets utgave av Travskolen er den fjerde i rekken. Temaet er travhestens helse. Selv om hestene stadig blir raskere og ikke minst tidligere utviklet, setter skader ofte stopper for individers løpskarriere. Hva bør gjøres for å få ned skadefrekvensen? Veterinærer, trenere og hesteeiere som har bidratt i årets Travskolen, trekker fram to viktige faktorer: forebygging og samarbeid. For å kunne forebygge skader, behøver man kunnskap om hvordan belastningsskader oppstår og utvikler seg. Vi håper kompendiet og videoene kan bidra til en basisforståelse av dette. Samarbeid innebærer at flere aktører i fellesskap jobber for å holde hesten frisk og sunn. Som for eksempel hestens trener, oppasser, veterinær, hovslager og fysikalsk behandler. Dyrevelferd og etikk skal stå sentralt når man holder på med konkurransehester. Hestens velferd skal ha første prioritet i all aktivitet i sporten. Det er et viktig prinsipp at vi skal konkurrere med friske, veltrente hester som er godt forberedt på oppgaven de møter i travløpet. I tråd med dette ønsket oppdragsgiver for prosjektet, Det Norske Travselskap, at man i årets utgave av travskolen skulle fokusere på kunnskap om hestens helse og forebygging av skader og sykdom. Vi har valgt å gå i dybden på noen temaer, heller enn en kortversjon av alle aspekter ved hestens helse. Ledd, sener/gaffelbånd, halslidelser og helsesjekk er omtalt i hvert sitt kapittel og videoepisode. Dessuten tilkommer to bonusepisoder på video som omhandler henholdsvis sykdom hos føll og såkalt alternativ behandling av hest. PressIT AS står bak produksjon av kompendium og videoepisoder. Mange bidragsytere har hjulpet oss å komme i mål med årets Travskolen. Vi retter en stor takk til veterinærene Lars O. Moen, Ragnhild Diesen, Hanna E. Fredriksen og andre ansatte ved Bjerke Dyrehospital, veterinær Ole Einar Sem og ansatte ved Telemark Hesteklinikk, veterinærene Anette Hafnor og Silje G. Hatlinghus, hestekiropraktor Kristin Thue Kristiansen, travtrener Trond Anderssen og ansatte ved hans stall, og hesteeiere Pia Rønning, Elisabeth Gjerstad og Julie Ann Gjerstad. Vi ønsker også å rette en stor takk til Norsk Hestesenter, for god hjelp og støtte i gjennomføringen av produksjonen. Nora Udjus Hanssen Redaktør Travskolen 3

4 1EPISODE SENE- OG GAFFELBÅNDSKADER Vi hører stadig om hester som blir borte fra løpsbanen i lengre tid grunnet skade i sener eller gaffelbånd. Kan slike skader forebygges? Hva bør man gjøre når uhellet først er ute? Og når er hesten klar for løp etter en slik skade? ANATOMI OG FYSIOLOGI Støtteligament til overfladiske bøyesene Støtteligament til dype bøyesene Overfladiske bøyesene Dype bøyesene Gaffelbånd Figur: Bøyesener på frambein (illustrasjon ved gjennomtramp i koden) Bøyesener Sener er musklers festepunkt til skjelettet. Hesten har to bøyesener på hvert bein den overfladiske bøyesenen (OBS) og den dype bøyesenen (DBS) (se figur til venstre). En sene består av senefibre som ligger parallelt. Senene er hovedsakelig bygd opp av kollagen, som har stor evne til å tåle strekk. Sener er oppbygd for å være elastiske og fjærende. Bøyesenene kommer fra muskler over framkne/has og går i bakkant av pipa. Den overfladiske bøyesenen fester seg på kronog hovbeinet, mens den dype bøyesenen har sitt festepunkt på undersiden av hovbeinet. Bøyesenene har også såkalte støtteligament, det vil si et ekstra festepunkt til skjelettet. OBS sitt støtteligament fester inn på den overfladiske bøyesene i overkant av kne, mens støtteligamentet til DBS fester seg til skjelettet rett under framkne (has på bakbein). Hva gjør bøyesenene? Jo, når musklene til bøyesenene trekker seg sammen, vil senene trekke i knoklene der de er festet slik at beinet bøyes. Senene er altså med på å skape bevegelse. I tillegg har senene en funksjon som støtdemper når hoven treffer bakken. Det er særlig den overfladiske bøyesene sammen med gaffelbåndet som har slik støtabsorberende funksjon, mens den dype bøyesenen sammen med strekksenene på framsiden av beina sørger for støtte til skjelett og ledd. Gaffelbånd Gaffelbåndet er et ligament, ikke en sene. Sener kommer fra en muskel og fester på en knokkel, mens ligamenter bare er festet til knokler. Hovedoppgaven til ligamenter er å støtte og stabilisere ledd. En av gaffelbåndets viktigste oppgaver er å støtte kodeleddet og hindre for mye gjennomtramp. 4

5 Ligamentene er bygd opp omtrent som sener, med kollagen som hovedbestanddel. Men ligamenter er ikke like elastiske som sener. Det henger sammen med at ligamentene skal fungere som støtte for ledd. Gaffelbåndet går fra under-/bakkant av framkne (has på bakbein) og deler seg i to greiner omtrent midt på pipa. Både utvendig og innvendig grein fester i kodesenebeina baktil på koden, og har dessuten utløpere som fester seg foran på strekkesenen (se figur under). Griffelbein Gaffelbåndstammen Strekkesenen Gaffelbåndstammen Kodesenebeina Gaffelbåndgrein Sett bakfra Sett fra siden Figur: Gaffelbånd SKADER I SENER OG GAFFELBÅND En sene-/gaffelbåndskade kan oppstå av et akutt traume (som at hesten tråkker i et hull), men overanstrengelse over tid er den vanligste årsaken. Hvis senen utsettes for overbelastning, kan såkalte mikroskader oppstå. Når kroppen ikke rekker å reparere disse småskadene før senen utsettes for en ny belastning, kan det etter en tid resultere i en større seneskade med avrivning av fibre. Når fibre i senen rives av, oppstår en blødning rundt og inni senen. Kroppens immunsystem reagerer, og en akutt betennelsesprosess settes i gang. Blødningen og betennelsesprosessen er grunnen til at hesten kan bli svært hoven i beinet ved en seneskade. Etter hvert starter dannelsen av arrvev, som erstatter senefibrene som ble ødelagt i avrivningen. Arrvev er ikke like sterkt og elastisk som senevevet. Mens senefibrene ligger parallelt, vil kollagenet i arrvevet ligge mer hulter til bulter. Dette gjør at arrvevet ikke er like elastisk som senevevet. Arrvevet består dessuten av en annen og svakere type kollagen enn senevev. Det tar minst seks måneder fra skaden oppstår til det skadede vevet er fullstendig leget. Hvis ny skade oppstår i samme område, skjer det i overgangen 5

6 mellom senevevet og arrvevet, ettersom skjøtene er de mest sårbare punktene. Skader i bøyesener: Skader i overfladiske bøyesene omtales ofte som buesener. Dette kommer av at det ofte blir en bueformet hevelse på senen (se foto til venstre). Denne skaden er langt vanligere hos galopphester enn hos travere, fordi den overfladiske bøyesene belastes mest ved galopp. Skaden kan oppstå hos travere mot slutten av løp/hurtigarbeid, men i noen tilfeller også ved at hesten har sparket kraftig bortpå seg. Denne senen ligger ytterst, bare dekket av huden, og ligger dermed utsatt til for slag og spark. Uriktig/for stram bandasjering kan gi trykkskader, slik at buesene oppstår. Skader som oppstår ved uhell vil ha bedre prognose for å bli helt bra enn om overbelastning er årsaken. Buesene kan oppstå både i øvre, midtre og nedre del av den overfladiske bøyesenen. Buesene Den dype bøyesenen utsettes ikke for like store påkjenninger som den overfladiske bøyesenen og gaffelbåndet, og rammes langt sjeldnere av belastningsskader enn de to andre. Men skader i støtteligamentet til den dype bøyesenen(se figur: bøyesener på frambein, s4) er ikke helt uvanlig, ettersom støtteligamentet ikke er like sterkt som selve senen. Skade oppstår oftest akutt under trening, og gir hevelse inn- og utvendig midt på pipa (men ikke bakover, som ved skade på overfladiske bøyesene). Skade i øvre del Skade i midtre del Skade i nedre del Figur: Ulike skader i overfladiske bøyesene ( buesener ). Gaffelbåndskader: Belastningsskader i gaffelbåndet er en relativt vanlig skade hos travhester. Det har sammenheng med at gaffelbåndet tar det meste av belastningen i beinets landingsfase når hesten traver. Gaffelbåndskader kan ramme både fram- og bakbein. Skade kan oppstå helt øverst på gaffelbåndet (rett under kne/ has), på gaffelbåndstammen (midt på gaffelbåndet) og på ytre/indre gren. Øvre del av gaffelbåndet er omsluttet av ytre og indre griffelbein (se figur: gaffelbånd, s.5). Ved avrivning av gaffelbåndet og stor blødning/hevelse i dette området, kan mangel på plass til utvidelse føre til stort trykk på gaffelbåndet. Det kan gi økt skadeomfang. Mange ulike betegnelser på seneskader kan være til forvirring. Hesten hadde en kjenning på en sene eller hesten hadde blødning på en sene, men ingen avrivning har man kanskje hørt. Kjenning på en sene vil som regel bety en mindre skade, eller tilbakefall i et område som tidligere har vært skadet. Blødning på sene/gaffelbånd vil også inne- 6

7 bære at det er snakk om en skade, ettersom blødning har oppstått. Selv om skadene på selve senevevet kanskje er små, kan dette likevel være forstadiet til en mer omfattende skade. SYMPTOMER, UNDERSØKELSE OG AKUTTBEHANDLING Hvordan oppdager man at hesten har skadet bøyesener eller gaffelbånd? Et typisk tegn er hevelse og varme i skadeområdet. Dette kan være vanskelig å oppdage ved øvre gaffelbåndskader, ettersom gaffelbåndet her ligger litt skjult under kne/has og mellom griffelbein. I noen tilfeller blir hesten kraftig halt, i andre tilfeller ser man ingen halthet. Hesten vil i akuttstadiet være øm når man klemmer på den skadede senen. Husk at hestens bein skal være oppløftet når du klemmer på senene. Når hesten står med beinet i bakken er senen strekt og mer avstivet, slik at det ikke er like lett å oppdage ømheter og små fortykkelser på sener/gaffelbånd. Det er ikke alltid godt å vite om hevelse og ømhet i området rundt sener/gaffelbånd er et resultat av skade i disse strukturene, eller har andre årsaker. Slag mot beinet, sårinfeksjon, hovbyll og annet kan gi liknende symptomer. Ettersom akuttiltak er viktige de første dagene etter at seneskade har oppstått, bør man raskest mulig prøve å avklare om det er snakk om en slik skade, og få hjelp av veterinær dersom man er i tvil. Hva skal man fokusere på rett etter man har oppdaget skade i sene/gaffelbånd? Jo, å begrense hevelse og inflammasjonsprosess for å forhindre at skaden av senevevet forverres: Kjølebehandling er lurt. Rennende kaldt vann i 20 minutter er den beste metoden, og dette kan gjentas flere ganger daglig de første dagene. Kjølebehandling Mellom kjøling kan hesten bandasjeres. Dette gir et mottrykk som motvirker hevelse. Sinkbandasje kan benyttes. Man må passe på at den rulles på hele veien fra kne/has til koden, slik at det ikke blir et stramt punkt på senen, som kan gi trykkskade. Hesten bør få antiinflammatoriske medikamenter (såkalte NSAIDs, som motvirker betennelsesprosessen). Kortison kan gi negativ effekt på helningsprosessen, og bør derfor ikke brukes til behandling av seneskader. Hesten bør stå på boks de første dagene, for å hindre ukontrollerte bevegelser som kan forverre skaden. Ved hjelp av ultralyd kan veterinæren bedømme om det er snakk om en seneskade, og i så fall i hvilket omfang. Man gjør som regel dette noen dager etter at skaden har oppstått (vanligvis 4-7 dager), når hevelse og betennelsesprosessen har avtatt noe. 7

8 Ultralydsbilder: De mørke områdene er skadeområdet på gaffelbåndet. (Foto: Bjerke Dyrehospital.) På ultralyd kan man se sene og gaffelbånd både i lengde- og tverrsnitt. Man oppgir skadeomfang i prosentvis avrivning. Er halvparten av fibrene i et område av senen avrevet, innebærer det en 50 % avrivning. Et svart hull kan sees i området av senevevet der mange fibre er røket. Dette kalles en core lesion - et blødningshull - og er oftest fylt av blod. Dersom skadestedet er i nærheten av senens feste til skjelettet, benyttes gjerne røntgen i tillegg for å avdekke om det er skade på knokler. BEHANDLING Det tilbys stadig nye behandlingsmetoder for sene- og gaffelbåndskader. De fleste metodene har til hensikt å optimalisere tilhelingsprosessen, slik at arrvevet som dannes blir så bra som mulig. Merk: Restitusjonstiden (tiden det tar fra skaden oppstår til det skadde vevet er fullstendig leget) kan i liten eller ingen grad påvirkes av behandlingene. Injeksjoner i skadestedet En behandlingsmetode er å sprøyte inn biologiske produkter ( levende materiale ) i seneskaden. Dette må gjøres mens det fremdeles er et blødningshull i senen, slik at man har et hulrom å sprøyte inn i. Dette er noen av behandlingene med denne metoden: Stamceller Slike celler hentes fra hestens egen benmarg, vokser i laboratoriet og sprøytes inn i skadestedet etter noen uker. Hensikten er at disse cellene skal utvikle seg til senevev, i stedet for arrvev i skadeområdet. Stamceller sprøytes inn i skadet sene mens hesten er i narkose. PRP (platelet rich plasma) En metode der blodplater fra hestens eget blod filtreres ut. Et konsentrat av blodplater sprøytes inn i senen. Blodplatene inneholder viktige bestanddeler for helningsprosessen i senen. Proteinkompleks ( ACell ) Fremstilt fra blæreveggen hos gris. Inneholder proteiner med vekstfaktorer, som skal kunne stimulere hestens egne stamceller til å rydde opp i tilhelingen av senen. Andre behandlingsmetoder Sjokkbølgebehandling og laserbehandling er mye benyttet på skader i sener og gaffelbånd. Per dags dato brukes disse også av andre enn veterinærer, både hesteterapeuter og eiere/trenere. Begge metoder kan ha effekt, men bare ved rett bruk. Feilbehandlinger kan gjøre vondt verre for hesten. 8

9 Akupunktur, magnetbehandling og fysioterapi er noen av en rekke andre behandlingsformer som benyttes ved slike skader, og også i forebygging. Man skal huske at slike behandlingsformer kan gi smertedempende effekt. At hesten blir mindre øm eller halt betyr ikke at skaden er ferdig leget. Men dersom man tar hensyn til dette, kan behandlingen være et fint supplement til oppfølgingen fra veterinær. OPPTRENING Et evig diskusjonstema er hvor lenge hesten skal ha treningsfri og hvor lang tid det bør gå etter seneskade før den kan trenes i løpsfart. Her finnes ingen fasitsvar, kun retningslinjer. Først og fremst må man vurdere skadens omfang, men også ta en helhetlig vurdering av hestens framtidsutsikter. For eksempel: Er avrivningen så stor at det kanskje ikke er tilrådelig å trene opp hesten for videre løpskarriere? Er hesten ung og ellers skadefri, eller er det en eldre hest som har hatt flere seneskader i løpet av karrieren? Har man noen formening om hvorfor hesten ble skadet, og er det i så fall noe man kan endre i opplegget for å senke risiko for ny skade? Når det ikke er snakk om store avrivninger, kan bevegelse (for eksempel skritting for vogn eller i walker) ha en positiv effekt ved at senevevet får litt belastning og strekk i reparasjonsfasen. Dette kan gi bedre kvalitet på arrvevet som dannes. Men samtidig er veien til overbelastning kort. Før arrvevet er ferdigdannet, kan for mye eller for hard mosjon forsinke reparasjonsprosessen eller i verste fall føre til at skaden forverres. Dermed må man tilpasse mosjonen til den enkelte hest ut fra skadeomfang og hvordan hesten responderer på mosjonen. Gradvis opptrening er viktig etter en seneskade. (Foto: Stein Bjørge) Man sier at det tar omkring 6-12 måneder å komme tilbake til samme nivå som før skade, men her er det store variasjoner. Hvor raskt hesten er tilbake i løpsbanen henger ikke bare sammen med individuelle variasjoner fra hest til hest, men også på valgene og prioriteringene til kretsen rundt hesten. PROGNOSE Sjansen for at en hest kommer tilbake og presterer som før i løpsbanen er naturligvis større ved en liten avrivning av sene/ gaffelbånd enn en stor. Men samtidig er det andre forhold som spiller inn, og som man må ta hensyn til. For eksempel: Hvor på senen skaden sitter, om hesten har eller har hatt andre skader, eller om den har eksteriørfeil som gir høyere risiko for seneskader. Det er også av betydning om det er fram- eller bakbein som er skadet. En gaffelbåndskade på bakbeina gir dårligere prognose 9

10 enn en tilsvarende stor skade på frambein. Dette har sammenheng med at gaffelbåndet på bakbeina tar opp mer av belastningen alene i beinets landingsfase enn gaffelbåndet på frambeina. Sjansen for at ny skade oppstår på bakbein er dermed ganske stor. Det er derfor vanskelig å sammenlikne ett individ med et annet. At to hester begge har hatt 50 % avrivning av et gaffelbånd, betyr ikke nødvendigvis at de har like stor sjanse til å komme tilbake til løpsbanen og prestere som før. Fordi utgangspunktene kan være helt forskjellig, er det heller ikke sikkert at samme behandling har like god effekt. Det som har fungert på én hest med seneskade, behøver slett ikke være rett for et annet individ! Trening på sandunderlag. (Foto: Truls G Pedersen/TGN.) ÅRSAKER TIL SKADER OG FOREBYGGENDE TILTAK Underlag har betydning for skaderisiko. Særlig uberegnelig underlag kan øke faren for skader i sener og gaffelbånd. Et eksempel er et underlag som er hardt og frossent, men stedvis tint opp, slik at hesten feilberegner underlaget og tråkker gjennom. Det kan fort resultere i overstrekking av sene eller ligament. En annen ting er når underlaget er uvant for hesten. Dersom hesten alltid har blitt trent på fast, flatt underlag, kan en brå overgang til mye løsere og ujevnt underlag gi økt skaderisiko. Men ved å begynne treningen på nytt underlag på lavere intensitet og øke etter en tid, kan man redusere denne risikoen. Skoning og hovvinkel kan også ha sammenheng med risiko for sene-/gaffelbåndskader. Spesielt kombinasjonen lang tå/lav drakt er uheldig. Dette gir stor belastning av benets bakre strukturer, som bøyesener og gaffelbånd. Spesielt gir dette økt risiko dersom hesten trenes ofte i motbakke, da dette vil øke feilbelastningen hvis hesten har en slik tålengde/hovvinkel. Eksteriøravvik kan gi feilbelastninger og øke sjansen for overbelastning av sener og gaffelbånd. Når hesten blir sliten vil ikke musklene fungere like effektivt. Det innebærer blant annet at musklene i mindre grad klarer å absorbere støtene når hestebeina treffer bakken. Det fører til større belastning på andre støtdempere i kroppen, som sener og ligamenter. Derfor er det viktig at hesten er godt nok trent for nivået den skal konkurrere på. Påkjenningen i løp er stor uansett hvor godt trent og forberedt hesten er, men skaderisikoen er større hvis hesten ikke har fått trening som står i samsvar med nivået den skal konkurrere på. Hestene behøver balanse mellom trening og hvile for å forhindre overbelastning. Noen hester vet å slappe av når de har treningsfri... (Foto: Nora U Hanssen). Problemer andre steder i kroppen kan være en underliggende årsak til overbelastningsskader av sener og gaffelbånd. For eksempel: Har hesten over tid avlastet et vondt bakbein ved å ta opp mer av belastningen på det diagonale (motsatte) frambeinet, kan det gi en avlastningsskade på senene her. Det er derfor 10

11 viktig å fange opp tegn til ømheter og haltheter, og behandle og/ eller legge om treningsopplegg for å unngå at flere, kanskje mer alvorlige skader oppstår. Ikke sjelden opplever eiere/trenere at alt ser bra ut med hesten etter en sene-/gaffelbåndskade. Men etter opptrening og kanskje noen løp får hesten plutselig en tilsvarende skade på et annet bein enn der den første skaden oppsto. Hvorfor? Oftest er også her svaret avlastning. Arrvevet i senen som tidligere var skadet er ikke like elastisk som senevevet, derfor kan hesten spare dette beinet litt i landingsfasen, noe som betyr større belastning på de andre beina. Dermed kan en ny skade oppstå. Slik kommer noen hester inn i en ond sirkel hvor de blir stadig mer utsatt for nye skader. Sener og gaffelbånd styrkes når unghesten er i aktivitet i flokken. (Foto: Gry Slattum) Fra hesten er nyfødt og fram til toårsalder vil senene forandre struktur og gradvis bli stivere og sterkere. Kan man da påvirke sener og gaffelbånds slitestyrke ved å utsette unghesten for belastning? Sannsynligvis, men både for mye og for lite belastning kan være negativt. Og man vet dessverre ikke sikkert hva som er passe belastning. Men utegang i flokk som unghest skal ha positiv effekt på styrking av senevev. 11

12 2EPISODE LIDELSER I LUFTVEIENE Hesten var tett i halsen. Dette er ofte forklaringen når hesten har underprestert i løp. Men hva innebærer egentlig dette? Vi ser nærmere på hestens luftveier, og hva som kan forårsake problemer. Bihuler Nesehule Nesebor Strupehode Luftsekk Svelg Luftrør Alveoler Lunger OPPBYGNING OG FUNKSJON Luftveiene hos hest omfatter nesebor og nesehule, bihuler og luftsekker, strupen, svelget, luftrøret og lungene (se figur til venstre). Når hesten puster inn, blir luften først varmet opp og fuktet i nesehulen, før den passerer gjennom strupehodet og ned i luftrøret. Dette deler seg i to grener, en til hver lunge. I lungene leveres oksygen til kroppen via ørsmå luftsekker (alveoler). Her tas også karbondioksid opp fra kroppen, og fraktes ut ved hestens utånding. Figur: Luftveier Hestens pustefrekvens er 8-16 per minutt i hvile. Det tilsvarer omkring 75 liter luft som pustes inn og ut. Ved hard anstrengelse kan luftvolumet per minutt komme opp i over 1500 liter! Luftveislidelser kan påvirke luftstrømmen, slik at luftopptaket begrenses. Det vil naturlig nok innvirke på hestens prestasjon i løpsbanen. SYMPTOMER PÅ LUFTVEISLIDELSER Tegn på problemer i luftveiene kan være: Hoste Snørring Neseblod Nedsatt prestasjon Lyder fra halsen Anstrengt pust Langvarig forhøyet puls etter trening/løp Snørring 12

13 UNDERSØKELSESMETODER Undersøkelsesmetodene vil variere etter hvilke symptomer hesten har vist. Ofte vil veterinæren gjøre forundersøkelser som å kjenne etter hovne lymfeknuter og lytte på lunger og luftrør med et stetoskop for å høre etter unormale pustelyder. Ved mistanke om sykdom, kan veterinæren ta blodprøve som sendes til analyse. Veterinæren lytter på hestens lunger. Endoskopi på tredemølle. Den vanligste undersøkelsesmetoden av øvre luftveier er endoskopi. Et lite kamera føres ned i luftveiene via nesen. På en skjerm kan man da se luftveiene fra innsiden. Det er ofte nødvendig å gå videre med å undersøke hesten under anstrengelse, for å prøve å framprovosere problemer som kun oppstår i løp eller ved hard trening. Dette utføres som regel på tredemølle. Ofte er hesten fullt påselt og blir tommekjørt, slik at man i størst mulig grad gjenskaper situasjonen der hesten får problemer. Et eksempel er kaldblodshester som får stemmebåndskollaps når de holdes hardt på bittet. Det har også blitt utviklet en metode der hester kan utstyres med trådløst endoskop, slik at de kan gjennomføre en økt i banen samtidig som veterinæren via skjermbilde kan følge med på tilstanden inni hestens luftveier. Dersom man ønsker å undersøke om det er bakterier eller virus i luftveiene, kan man foreta en skylleprøve. Det innebærer at man sprøyter en saltvannsløsning via et kateter ned i luftveiene. Saltvannet og væske fra veggen i luftrøret suges opp, og væsken blir sendt til analyse i laboratorium. Denne metoden er spesielt nyttig for å oppdage luftveisinfeksjoner som gir få symptomer ut over nedsatt prestasjon, og for å følge med på effekt av behandling hos hester med langvarig hoste. INNDELING AV ULIKE LUFTVEISLIDELSER Det er en lang rekke av lidelser som kan forårsake symptomer fra luftveiene. Vi kan grovt dele dem inn slik: Dynamiske luftveislidelser Dynamisk vil si i bevegelse. Dette er altså lidelser som kun oppstår når hesten er i aktivitet. Prestasjonssvikt og/eller ulyder fra halsen under hard aktivitet er vanlige symptomer. Diagnose kan stilles ved tredemølletest med endoskopi. Da kan man oppdage blant annet: Feilleie av bløt gane Den bløte gane skal egentlig ligge innunder strupelokket. Men den kan vippe over ved anstrengelse. Dette gir luftmotstand ved utpust (i motsetning til de fleste andre dynamiske lidelser, som gir problemer ved innpust). Hos mange av hestene hører man en unormal lyd ved utpust, ofte beskrevet som snorkelyd. 13

14 Hos voksne hester er problemer med den bløte gane nesten alltid permanent. Operasjon der man trekker strupehodet litt fremover, kan forhindre at den bløte gane legger seg feil. «Kaldblodssyndrom». Bilde til venstre viser den normale strupen når hesten kjøres med slakke tommer, til høyre sees stemmebåndskollaps når hesten holdes på bittet. (Foto: Cathrine Fjordbakk) Stemmebåndskollaps Denne lidelsen er også kjent som kaldblodssyndrom ettersom det nesten alltid er kaldblodshester som rammes. Det spesielle med denne lidelsen er at hesten nesten alltid er symptomfri når den går med hodet i fritt leie. Når hesten holdes tett på bittet, vil den oftest bøye nakken og hodet trekkes inn mot halsen. Da kan det oppstå betydelig økt luftmotstand hos hester som er disponerte for lidelsen. Stemmebåndene gir etter og blir liggende i veien for luftstrømmen. En slik stemmebåndskollaps opphører når hesten igjen får løpe med hodet fritt. Operasjon har hatt liten effekt på denne lidelsen. Den såkalte Vik Lyn-grima har vist seg effektiv for noen. Per i dag er den tillatt i travløp i Norge ved søknad om dispensasjon fra det generelle utstyrsreglementet. Kollaps av slimhinnefolder Hesten har slimhinnefolder ved inngangen til luftrøret fra svelget. Disse kan kollapse inn i strupen blant annet grunnet undertrykk ved innpust. Da kommer de i veien for luftstrømmen. Slimhinnefoldene kan fjernes ved laserkirurgi. Statiske luftveislidelser Statiske luftveislidelser er til stede både i hvile og under anstrengelse. De kan medføre prestasjonssvikt og/eller ulyder. Ofte kan slike lidelser diagnostiseres med endoskopi i hvile. Strupepiping Hos hester med denne lidelsen kan man høre en høy, skarp piping/ hvesing fra halsen. Løpshester vil vise prestasjonssvikt. Årsaken til lidelsen er en form for nervelammelse som påvirker strupemuskulaturen. Fordi muskelen lammes, klarer den ikke å holde brusk/stemmebånd i riktig posisjon. Da oppstår vibrasjon og turbulens i luftstrømmen, slik at lyder forekommer. Det er nesten alltid venstre stemmebånd som rammes. Vanlig behandling er kirurgisk inngrep der brusken blir sydd fast i riktig posisjon. Entrapment Denne betegnelsen brukes om strupelokket som låses. Under strupelokket ligger en pløsete slimhinne. Hvis denne kommer i feilleie over strupelokket, vil det påvirke luftstrømmen. Man kan kutte slimhinnen slik at den faller ned fra strupelokket ved laserkirurgi. Det er viktig å presisere at enkelte hester har lidelser i luftveiene 14

15 som ikke kan bli bra, verken av operasjon eller av annen behandling. Da kan de ikke fungere som løpshester. Infeksjoner Infeksjon betyr at bakterier eller virus er involvert, slik at en betennelsesprosess gir symptomene. Noen eksempler: Endoskopi viser slim i luftrøret (nederst i bildet). (Foto: Bjerke Dyrehospital) Uspesifikke infeksjoner Dette er samlebetegnelsen på virus- eller bakterieinfeksjoner som kan gi symptomer som slim i halsen ved endoskopiundersøkelse etter anstrengelse ( tett i halsen ), nedsatt prestasjon, noen ganger snørr og hoste, i andre tilfeller uten slike symptomer. Ofte vil blodprøver avdekke at hesten hadde unormale verdier som tyder på infeksjon, eller rusk i kroppen, som man ofte sier. Hvis dette er et engangstilfelle, kan ro og hvile noen uker være nok til at hesten blir helt frisk. Dersom blodprøver ikke viser tegn til bronkitt eller mer alvorlige infeksjoner, har antibiotikabehandling ingen hensikt. Bakterieinfeksjon i nedre luftveier Hos hester som gjentatte ganger har tilfeller av mye slim i halsen, kan problemet være bakterieinfeksjon i lungene. Dette kan undersøkes ved lungeskylleprøve. Hesten får antibiotikabehandling hvis lungeprøven viser høyt bakterietall. Sinusitt Dette er betennelse i bihulene. Primær sinusitt kommer av nedsatt drenasje fra bihulene. Hulrommet fylles opp med puss, og man kan se kronisk utflod fra ett nesebor. Dette kan behandles med antibiotika. I noen tilfeller må veterinæren lage et hull og legge inn dren i bihulen, slik at betennelsespusset kan føres ut. Ved sekundær sinusitt er tannproblemer ofte årsaken. Sykdommer som gir luftveissymptomer Eksempler er hesteinfluensa, herpesvirus, adenovirus og kverke. Den årlige hestevaksinen (obligatorisk for aktive travere) beskytter mot hesteinfluensa. Høst og tidlig vinter sliter spesielt mange staller med sykdom på stallen. Nye unghester har kommet inn, samtidig som hestene utsettes for mye fukt og kulde. Kombinert med hard trening svekkes immunforsvaret generelt og virusene får lettere slippe til. Dette kan gi en situasjon med smitte og gjensmitte mellom de unge og voksne hestene. Mange prøver av den grunn å holde unghestene og de voksne løpshestene adskilt, for eksempel i ulike staller eller avdelinger, for å minske smittetrykket. Behandling ved smittsom luftveisinfeksjon er først og fremst hvile, og antibiotika hvis det er snakk om bakterieinfeksjoner. Å hindre smittespredning er også et viktig tiltak. 15

16 Astma og allergi Noen hester reagerer allergisk på små partikler i stalluften. Disse partiklene kan for eksempel være støv, gjødselgasser eller sopp/ midd fra høy av dårlig kvalitet. Hester som er sensitive for slike partikler kan få ulike symptomer, som hoste, grågul neseflod, anstrengt pust og dårligere prestasjon. Høy av dårlig kvalitet og støvete sagflis kan gi hesten allergiske reaksjoner. For å forebygge eller minske symptomene på astma, er lufthygienen i stallen svært viktig. Man må tenke på god ventilasjon, støvfri sagflis, at underlaget holdes rent, grovfôret skal være av god kvalitet og ikke støve. Hestene bør ikke stå inne når boksene rengjøres og stallgulvet blir feid. Mest mulig utetid er en fordel for hester som reagerer på partikler i inneklimaet. En sjeldnere form for astma opptrer om sommeren og skyldes en allergisk reaksjon mot pollen og muggsporer som finnes utendørs. Lungeblødning Hard anstrengelse kan føre til at hesten blør fra lungene. Dette kan oppstå hos mange typer konkurransehester. Risiko for lungeblødning øker jo raskere arbeid hesten gjør, jo eldre hesten er og jo lengre løpskarriere den har bak seg. Blodet viser seg ikke alltid i neseborene, det kan bli liggende i lungene. Forskning har vist at små blødninger har minimal effekt på prestasjon i løp. Mer alvorlige blødninger innvirker derimot på prestasjonen. Hvis hesten blør gjentatte ganger fra lungene, kan det over tid skade lungevevet, slik at hesten får en kronisk nedsatt funksjon i luftveiene. Årsaken til lungeblødning kan være svekkelser av lungevevet, som at hesten har en uoppdaget infeksjon som påvirker lungene, eller at den har astma. Man tror også at støtet fra forbeina som treffer bakken kan forårsake blødninger i lungene når hesten traver i høy fart. En annen teori er at det høye trykket som oppstår i lungene ved hard anstrengelse, gjør at blodkar brister og forårsaker blødning. Ved undersøkelse med endoskop rett etter anstrengelse, er det mulig å finne blødningen og få et inntrykk av omfanget. 16

17 3EPISODE LEDDPROBLEMER Det er ikke uvanlig at travhester får leddproblemer. Kan man forebygge dette? Og hva skjer i leddet når det blir overbelastet? Figur: Ledd Knokkel Leddkapsel Leddspalte med leddvæske Leddbrusk Knokkel ANATOMI/FYSIOLOGI Ledd er betegnelsen på forbindelser mellom knokler. Leddflatene på knoklene er kledd med brusk, som demper støt og beskytter knokkelen mot slitasje. Leddhulen (ikke et stort hulrom, mer en smal sprekk) er fylt av en seig væske, leddvæsken, som fungerer som smøring for leddet og gir næring til leddbrusken. Leddet omsluttes av leddkapselen. Innsiden av denne er kledd av en hinne som produserer leddvæsken. HVA SKJER I ET OVERBELASTET LEDD? Leddene har en grense for hva de kan tåle av belastning. Hvis denne terskelen overskrides dag etter dag, vil det få konsekvenser. Slike små, men gjentatte overbelastninger er den vanligste årsaken til leddproblemer hos travere. Betennelse er kroppens beskyttelse mot skade. Når leddet prøver å reparere småskadene etter gjentatt overbelastning, oppstår en betennelsesprosess. En slik betennelse vil i seg selv skade leddet hvis den ikke blir behandlet og stoppet. De første konsekvensene kan være økt produksjon av leddvæske, slik at leddet blir fylt og pløsete. Leddvæsken kan også endre konsistens - den blir mer tyntflytende. Dette innebærer blant annet at den ikke lenger fungerer godt som smøring for leddet. Hvis disse begynnende tegnene på overbelastning av leddet ikke oppdages eller tas hensyn til, kan alvorligere skader oppstå. Da er det snakk om permanente skader, altså forandringer i leddet som ikke forsvinner ved behandling eller hvile. For eksempel: Slitasje av leddbrusken Brusken skal beskytte knokkelen under. Det betyr at hvis brusken slites ned, vil knokkelflatene etter hvert miste beskyttelsen. Knoklene er fulle av nervetråder, så dette vil være smertefullt for hesten. Skader på leddbrusken kan også innebære at bruskdeler løsner og skaper irritasjon i leddet. 17

18 Forkalkninger Knokkeloverflatene er normalt helt glatte og jevne, slik at de glir lett mot hverandre ved bevegelse. Men ved betennelse i leddet vil den glatte, fine overflaten etter hvert ødelegges. Det dannes forkalkninger. Dette er påleiringer på leddflatene som gjør overflaten mer ujevn og knudrete. Dette kan gjøre bevegelse smertefullt, og dessuten gnage på den motstående knokkelen i leddet. Svakere knokler Overbelastning kan føre til at knoklene kan miste beintetthet og bli porøse. Det kan igjen føre til at beinbiter løsner, såkalte avsprengningsfrakturer. Endringer i leddkapsel Leddkapselen kan bli fortykket, slik at bevegeligheten av leddet reduseres. Produksjonen av leddvæske kan også endres, slik at leddvæsken ikke fungerer slik den skal i leddet. Gjentatte, små overbelastninger over tid er altså vanligste årsak til leddbetennelse. Men i noen tilfeller er det andre årsaker. Akutte skader som vridninger eller traume (slag, spark) mot leddet kan også starte en betennelsesprosess. Ofte blir hesten da akutt halt og hoven. Også i slike tilfeller kan det være nødvendig å leddbehandle hesten, for å hindre at betennelsesprosessen varer lenge og gjør skade i leddet. Kraftige forstuinger kan føre til overstrekk av leddbånd (ligamenter), slik at leddet blir mer ustabilt. Dette kan gi feilbelastninger av leddet, slik at leddskader oppstår på sikt. En annen sak er leddinfeksjon. Dette innebærer at hesten har fått bakterier inn i leddet. Det kan komme av et stikksår eller annen skade som har gitt hull i leddkapselen. Leddsprøyting medfører også en liten risiko for at bakterier kan trenge inn i leddet. Bakterier kan også nå inn i leddet ved blodforgiftning, noe som blant annet kan oppstå hos føll. Bakterieinfeksjon i ledd er svært alvorlig, og må veterinærbehandles så raskt som overhodet mulig. UNDERSØKELSE AV LEDDPROBLEMER Utredning av leddhaltheter omfatter ofte bøyeprøver og leddbedøvelse. Dette omtales i kapittel 4. Røntgen er også benyttet i halthetsutredning, etter de innledende undersøkelsene. Endringer i leddet som er synlig på røntgenbilder, omtales som røntgenforandringer. Man skal være klar over at man sjelden oppdager begynnende leddskader på røntgenbilder. Det er først når det har oppstått permanente skader at det er synlig på røntgen. Det er heller ikke alltid at større skader kan sees på røntgenbilder, for eksempel bruskskader. Røntgen er altså et hjelpemiddel, men gir ikke et sikkert svar på om noe er galt i leddet eller ikke. Røntgen av framkne. (Foto: Bjerke Dyrehospital.) 18

19 Den aller beste måten å finne ut av skader i leddet, er å gå inn i leddet med artroskopi, det vil si en kikkhullsmetode. Men dette innebærer at hesten må legges i narkose. Det er altså snakk om et operativt inngrep. Dette gjør man kun i tilfeller hvor hesten er nøye utredet og man har klare tegn på at det er skader i leddet. Veterinæren går inn med et lite kamera med lys og undersøker leddet. Hvis skadene kan opereres, gjør veterinæren dette ved samme inngrep. Leddoperasjon BEHANDLING AV LEDDBETENNELSE Hvile Redusert belastning eller hvile kan i seg selv føre til at leddbetennelsen roer seg. Men ofte er ikke dette i seg selv nok til å hindre at betennelsen blusser opp igjen når hesten er tilbake i trening. Det er vanlig å gi hesten treningsfri en periode i kombinasjon med at den får behandling. Leddsprøyting Den vanligste behandlingsmetoden ved leddbetennelse er leddsprøyting. Her er noen av de vanligste medikamentene som benyttes: Kortikosteroider (kortison) Medikamentet med kraftigst betennelsesdempende effekt. NSAIDs Betennelsesdempende og smertestillende effekt. Hyaluronsyre (hanekam) Kan stimulere leddets egenreparasjon. Leddsprøyting Glykosaminer (adequan) Kan forebygge og til en viss grad reparere begynnende bruskskader. Ved alle leddinjeksjoner er karenstiden minimum 14 døgn. For mer spesifikk karenstid for hvert medikament, se Forbuds- og karenstidsliste på Andre behandlingsmetoder Såkalt blistring brukes av noen for å forebygge eller dempe symptomer på leddproblemer. Metoden består i å smøre/gni et hudirriterende stoff på leddet eller leddene man mener hesten har problemer med. Dette skaper en betennelsesreaksjon der stoffet er blitt påsmurt, og man mener at kroppens evne til egenreparasjon kan økes ved at blodsirkulasjonen stimuleres i dette området. Slik behandling er omdiskutert, fordi stoffene som påføres huden kan gi sår og infeksjoner i huden, og være smertefullt for hesten. Mange mener at smerten som påføres hesten ikke kan forsvares med at den kanskje kan bli forbigående bedre av et leddproblem. 19

20 Ellers benyttes behandlingsmetoder som akupunktur, laser, magneter og annet i behandling av leddproblemer, særlig forebyggende. Man skal huske at slike behandlinger aldri skal erstatte veterinære undersøkelser og behandling. Kosttilskudd som skal ha effekt på leddbrusk og ledd generelt, har vært på markedet flere år. Noen synes de har sett effekt av slike tilskudd, men i forskning har man ikke funnet overbevisende effekt av kosttilskudd for leddproblemer. FOREBYGGING AV LEDDPROBLEMER Kan man forebygge leddproblemer? Ja, i alle fall i en viss grad. For å kunne forebygge, behøver man å kjenne til årsakene til at leddproblemer oppstår. Overbelastning er allerede nevnt. Kan man både trene hesten nok og samtidig unngå overbelastning? Det kan være en vanskelig balansegang, men et viktig stikkord for å minske risiko for overbelastning er variasjon. Ved å variere treningen kan man unngå at hesten belastes for ensidig i hver treningsøkt. Et typisk eksempel er om hesten trenes kun venstre-om ( rettveien ) i banen i hver treningsøkt. Da vil hesten lett kunne overbelaste deler av kroppen, og styrke andre deler for lite. De færreste trener hestene kun på denne måten, likevel er det rom for ennå mer variasjon i treningsopplegget til mange hester. Variasjoner kan innebære å veksle mellom ulike underlag mellom treningsøktene, flatt og kupert terreng, arbeidstrening og lett jogg, galoppintervaller og skogsturer. Kanskje kan man innføre alternative økter i blant, som dressurtrening, longering eller rett og slett en annen vri på intervalltreningen enn man pleier? Mulighetene er mange, men ikke alle variasjoner passer for alle hester. Alder, eksteriør, temperament og annet betyr naturligvis også noe for hvilke treningsformer som passer for individet. Eksteriør har betydning for belastning av ledd. Håper leddene holder på denne, blir ofte uttalt om store, kraftige hester. Størrelse og tyngde påvirker hvor stor belastning leddene utsettes for, men samtidig er det av betydning hvordan hesten beveger seg og fører beina. En stor, kraftig hest med et effektivt, uanstrengt steg får kanskje mindre leddproblemer enn en liten, lett hest som tramper beina rett opp og ned når den traver. Feilstillinger i beina er en annen sak. Vi snakker ofte om brutte beinakser, altså at linjene i beina avviker fra det normale. Det gir skjevbelastninger av leddene, noe som øker risiko for overbelastning og skader. Hva gjør man om hesten har feilstillinger? Hos føll kan man korrigere en del ved riktig hovverking, og hos et voksent individ skal også verking og skoning være optimal slik at feilbelastningene minimaliseres. Man kan også ta visse hensyn ved valg av treningsopplegg. Eksteriøre avvik øker risiko for overbelastning og skader. (Foto: Nora U Hanssen/TGN) Oppvekstvilkår har vist seg å påvirke hestenes leddhelse senere i livet. Man har sett at mye utegang i flokk og gode bevegelsesmuligheter kan være positivt, sannsynligvis fordi det herder kroppen, ikke minst skjelett og leddstrukturer. Riktig fôring og god oppfølging spiller også inn for en sunn 20

En håndbok om ponnitrav

En håndbok om ponnitrav Kristian Skullerud KJØR TIL START En håndbok om ponnitrav Utgitt av Det Norske Travselskap INNHOLD PONNI OG STALL...1 TRENING I PONNITRAV...17 UTSTYR I PONNITRAV...25 TIL OPPSTART I PONNITRAV...31 HEST,KUSK

Detaljer

HÅNDBOK FOR BLØDERE. Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet 4. utgave 2008 Tegninger: Vivian Zahl Olsen

HÅNDBOK FOR BLØDERE. Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet 4. utgave 2008 Tegninger: Vivian Zahl Olsen HÅNDBOK FOR BLØDERE Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet 4. utgave 2008 Tegninger: Vivian Zahl Olsen INNHOLD FORORD 4 1. HEMOFILI OG ANDRE BLØDERSYKDOMMER 5 BLØDERSYKDOMMEN HEMOFILI 5 VON WILLEBRANDS

Detaljer

Revmatisme. Ringvirkninger av revmatisk sykdom

Revmatisme. Ringvirkninger av revmatisk sykdom Revmatisme Revmatisme stammer fra det greske ordet rhevma, som betyr strøm og er en betegnelse på en rekke forskjellige sykdommer som i første rekke rammer bevegelsesorganene, men også indre organer kan

Detaljer

95% av alle ryggsmerter er ufarlige. Når bør du oppsøke hjelp? Introduksjon. Introduksjon. Du har ingen utstrålende smerter nedenfor kneet

95% av alle ryggsmerter er ufarlige. Når bør du oppsøke hjelp? Introduksjon. Introduksjon. Du har ingen utstrålende smerter nedenfor kneet Introduksjon www.ryggbok.no 10 95% av alle ryggsmerter er ufarlige 95% av alle ryggsmerter er ufarlige, men de kan være ekstremt smertefulle! Ufarlige betyr i denne sammenheng at du selv kan ta hånd om

Detaljer

3 HMS: Helse Miljø Sikkerhet

3 HMS: Helse Miljø Sikkerhet 16 Bransje, fag og miljø Bransje, fag og miljø 17 3 HMS: Helse Miljø Sikkerhet Helse, Miljø og Sikkerhet er tre viktige stikkord i arbeidslivet. Vi har et eget regelverk for oppfølging av HMS-spørsmål

Detaljer

Kompendium. Trener 2 - utdanning i Norges Svømmeforbund

Kompendium. Trener 2 - utdanning i Norges Svømmeforbund Kompendium Trener 2 - utdanning i Norges Svømmeforbund Introduksjon Dette er et kompendium med fokus på idrettsskader og skadeforebygging innen svømming, stup, synkronsvømming, vannpolo og vanngymnastikk.

Detaljer

Hestens tenner og munnhelse

Hestens tenner og munnhelse Hestens tenner og munnhelse En liten innføring i anatomi og vanlige lidelser, av veterinær Ellen Frisenfeldt Schmedling Anatomi s. 3 Skader og feilslitasjer s. 8 Bitt-typer Ulvetenner Tannfelling Den gamle

Detaljer

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen Å LEVE MED KOLS KOLS-prosjekt i Værnesregionen Et oppslagsverk for helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Et fagutviklingsprosjekt i regi av Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag. 2010-2012

Detaljer

SENTER FOR SJELDNE SYKDOMMER OG SYNDROMER Smågruppesenteret VEILEDER. Antistoffsvikt. En gruppe primære immunsviktsykdommer

SENTER FOR SJELDNE SYKDOMMER OG SYNDROMER Smågruppesenteret VEILEDER. Antistoffsvikt. En gruppe primære immunsviktsykdommer SENTER FOR SJELDNE SYKDOMMER OG SYNDROMER Smågruppesenteret Antistoffsvikt VEILEDER En gruppe primære immunsviktsykdommer Utgiver: Senter for sjeldne sykdommer og syndromer Redaktør: Rose Maria Cocozza

Detaljer

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom 1 NAVN: Dette heftet er mest til deg som har fått sykdommen, men også foreldrene dine, naboer, lærerne, tante Anna i Bodø, søsteren, fotballtreneren,

Detaljer

M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r

M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r MÅL Målet for denne modulen er å gi trenere og ledere innen idretten informasjon om noen vanlige og noen mindre vanlige

Detaljer

EDS EHLERS-DANLOS SYNDROM

EDS EHLERS-DANLOS SYNDROM Veileder for oppfølging ved EDS EHLERS-DANLOS SYNDROM TRS - et kompetansesenter for sjeldne diagnoser Forord TRS er et landsdekkende kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Senteret bygger opp kompetanse,

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende

Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Dette heftet du nå sitter med i hånden er laget for deg som nettopp har fått diagnosen nevroendokrin kreft, og for deg som er pårørende.

Detaljer

PLUSS/MINUS ALT DU TRENGER Å VITE OM SYN OG ØYEHELSE

PLUSS/MINUS ALT DU TRENGER Å VITE OM SYN OG ØYEHELSE PLUSS/MINUS ALT DU TRENGER Å VITE OM SYN OG ØYEHELSE BRILLEKUNSTNEREN Når du kjøper briller hos Krogh Optikk kan du være sikker på å få brilleglass i verdensklasse. De aller fleste kommer fra franske Essilor,

Detaljer

alt du bør vite om synet ditt

alt du bør vite om synet ditt alt du bør vite om synet ditt 2 Alt om syn Forord Det kommer an på øynene som ser, sies det. Noe jeg som synshemmet naturligvis ikke kan si meg helt enig i. I hvert fall ikke ta bokstavelig. For det kommer

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ANSVARLIG HOLD AV TREKKHUNDER

RETNINGSLINJER FOR ANSVARLIG HOLD AV TREKKHUNDER RETNINGSLINJER FOR ANSVARLIG HOLD AV TREKKHUNDER Pr. november 2007 RETNINGSLINJER FOR ANSVARLIG HOLD AV TREKKHUNDER Innhold: BAKGRUNN...3 GRUNNLEGGENDE STANDARDER FOR HOLD AV TREKKHUNDER...4 HUNDEGÅRD

Detaljer

Kattehelse råd og symptomer ved sykdom.

Kattehelse råd og symptomer ved sykdom. Kattehelse råd og symptomer ved sykdom. Jeg er en veterinær med lidenskap for katter, og er opptatt av å bedre vilkårene for dem. Min erfaring er at katter ofte kommer til veterinær sent i sykdomsforløpet,

Detaljer

NUKs førstehjelpshåndbok

NUKs førstehjelpshåndbok Heftet er bygd opp slik at den mest kritiske og grunnleggende informasjonen til bruk på leir kommer først. Deretter følger mer detaljert informasjon om vurdering av skader, samt kapitler om konkrete skade-/sykdomstilstander.

Detaljer

PENSUMHEFTE TIL FORBEREDELSER OG AVSLUTTENDE PRØVER FOR KUSKER SOM VIL TA SERTIFIKAT FOR KJØREOPPDRAG. Utarbeidet av

PENSUMHEFTE TIL FORBEREDELSER OG AVSLUTTENDE PRØVER FOR KUSKER SOM VIL TA SERTIFIKAT FOR KJØREOPPDRAG. Utarbeidet av PENSUMHEFTE TIL FORBEREDELSER OG AVSLUTTENDE PRØVER FOR KUSKER SOM VIL TA SERTIFIKAT FOR KJØREOPPDRAG Utarbeidet av Torgeir Svalesen Øystein Bakken Asle Kirkevoll Ingemar Sårheim Jostein Vonheim Bjørn

Detaljer

Verdt å vite om vond rygg

Verdt å vite om vond rygg Verdt å vite om vond rygg - hva fagfolk er enige om Denne brosjyren er laget for deg som har ryggplager enten de er akutte eller langvarige. BROSJYREN GIR DEG SVAR PÅ : Hvorfor vi får vondt i ryggen Hvordan

Detaljer

Gratulerer med barnet!

Gratulerer med barnet! Gratulerer med barnet! Et menneske er født - et nytt lite individ som er helt unikt, med sine spesielle egenskaper og muligheter. Foreldre og barn skal nå bli kjent med hverandre, og vi ønsker å være til

Detaljer

Informasjon til deg som har gjennomgått bypassoperasjon eller klaffeoperasjon

Informasjon til deg som har gjennomgått bypassoperasjon eller klaffeoperasjon Informasjon til deg som har gjennomgått bypassoperasjon eller klaffeoperasjon Diagnoser og behandling Før og etter operasjon Muligheter og begrensninger Rehabilitering og livsstilsendring 1 Forord Denne

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL H

HELSE MØRE OG ROMSDAL H HELSE MØRE OG ROMSDAL H Ålesund sjukehus Informasjon til deg som skal få innsatt hofteprotese eller kneprotese 1 Dette er en informasjonsbrosjyre til deg som skal legges inn ved ortopedisk avdeling Ålesund

Detaljer

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI. En veileder for familier

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI. En veileder for familier DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI En veileder for familier Designed by r//evolution 01434 606155 Innhold 1 Innledning 04 2 Hvordan bruke denne veilederen 05 3 Diagnose 11 4 Nevromuskulær

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET KRONISKE SYKDOMMER. svikter

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET KRONISKE SYKDOMMER. svikter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.KRONISKESYKDOMMER.NO Nr 4 MARS 2015 KRONISKE SYKDOMMER Les om HUDSYKOMMER Påvirker ikke bare det fysiske, men psyken også KRONISKE SÅR

Detaljer

Varslingsplikt. Veiledning om hold av HUND

Varslingsplikt. Veiledning om hold av HUND Veiledning om hold av HUND Mattilsynet forvalter lov om dyrevelferd. Formålet med loven er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr. Våre veiledninger om hold av kjæledyr er utviklet i samarbeid med

Detaljer