Oppdalsuka Rica Skifer Hotel, Oppdal mars.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppdalsuka 2013. Rica Skifer Hotel, Oppdal 3. - 8. mars. www.oppdalsuka.org"

Transkript

1 Oppdalsuka 2013 Rica Skifer Hotel, Oppdal mars

2 For flere aktiviteter i bygda, se

3 VEL - til faglig påfyll, frisk luft og mosjon! Uka for allmennleger med behov for etter og videreutdanning og annet helsepersonell i primærhelsetjenesten med interesse for sitt fag! Årlig inviterer vi leger og annet helsepersonell til faglig påfyll og trivelige dager i fjellbygda Oppdal. Oppdal er kjent for sin vakre og mektige natur og som er et av de mest naturskjønne turiststedene i Norge. Her ligger fine alpinbakker og oppkjørte turløyper og venter på deltakerne på Oppdalsuka. Vi legger opp til lange lunsjpauser som gir rom for å besøke naturen både til fots og på ski. Oppdal er den sørligste og største kommunen i Sør-Trøndelag, like stor som Vestfold fylke. Over 55 % av arealet er vernet, og regionsenteret - med mesteparten av de over innbyggerne - ligger vakkert til mellom de store fjellområdene i Dovrefjell og Trollheimen. Oppdal ligger 1 time med tog fra Trondheim, 5 timer med tog fra Oslo og 2 timer fra Værnes Lufthavn Trondheim. Alle kurs i uke 10 vil bli søkt godkjent iht spesialistreglene i Dnlf, sykepleierrelaterte kurs vil bli søkt godkjent innenfor spesialiteten sykepleie/spesialsykepleie og for fysioterapeuter vil vi søke om godkjenning for kurs som er relevante for denne yrkesgruppen. Vi satser på topp faglig innhold og et godt sosialt miljø som ramme rundt arrangementet. Oppdalsuka i år er satt opp med 8 parallelle kurs og arrangeres på Rica Skifer Hotel og Quality Hotel Oppdal. Overnatting vil skje på disse 2 hotellene. Vi har også et tredje overnattingsalternativ; Oppdal Gjestetun, som ligger ca meter fra arrangementshotellene. Vi vil anvende først til mølla - prinsippet. Vi ønsker dere velkommen til Oppdalsuka 2013! Med vennlig hilsen arrangementskomiteen Arne Ivar Østensen, Sturla Storrø, Ingrid Grøtte Johansson, Guri Aune Østensen 3

4 4 Vi oppfordrer kursdeltakerne til å ta med ski og prøve skiløypene!

5 KURS : SØNDAG KL ONSDAG CA KL ULTRALYD FOR ALLMENNPRAKSIS/DEL1 Del 1 for nybegynnere og repetisjon for viderekomne. Målgruppe: Allmennpraktikere som ønsker å ta ultralyd i bruk i sin fastlegepraksis. Leger med erfaring vil også ha nytte av kurset. Kurset vil danne et godt grunnlag for den som vil benytte seg av takstene i bruk av ultralyd i allmennpraksis. ONSDAG KL FREDAG CA KL ULTRALYD FOR ALLMENNPRAKSIS/DEL2 Del 2 for viderekomne og spes. interesserte. Målgruppe: Deltakere som har deltatt på Del 1 og leger med erfaring i bruk av ultralyd i allmennpraksis. FYSIKALSK MEDISIN - Kurs i skulder, nakke, rygg, bekken og hoftelidelser. Målgruppe: Allmennpraktiserende leger, utdanningskandidater og spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering, fysioterapeuter, kiropraktorer og andre helsearbeidere med interesse for fagområdet. GYNEKOLOGI I ALLMENNPRAKSIS Målgruppe: Allmennpraktiserende leger og leger under utdanning til spesialister i fødselshjelp og kvinnesykdommer. AKUTTMEDISIN OBLIGATORISK KURS FOR ALLMENNPRAKTISERENDE LEGER Målgruppe: Allmennpraktiserende leger, sykepleiere, ambulansepersonell REVMATOLOGI FOR ALLMENNLEGER Målgruppe: Allmennpraktiserende leger ØRE-NESE-HALS Målgruppe: Allmennpraktiserende leger og utdanningskandidater. PEDIATRI Målgruppe: Allmennpraktiserende leger og annet helsepersonell med interesse for pediatri HJERTER I ALLMENNPRAKSIS- UTFORDRINGER OG MULIGHETER Målgruppe: Allmennpraktiserende leger ENDOKRINOLOGI Målgruppe: Allmennpraktiserende leger, utdanningskandidater og medisinske studenter. Kurset er også åpent for sykepleiere og andre helsearbeidere FERDIGHETSKURS FOR MEDARBEIDERE Målgruppe: Ansatte ved kontor innen førstelinjetjenesten KIRURGIA MINOR Målgruppe: Allmennpraktiserende leger, LIS i gen. kirurgi, turnusleger. PSYKIATRI Målgruppe: Allmennpraktiserende leger og annet helsepersonell innen kommunehelsestjenesten GERIATRI I FØRSTELINJETJENESTEN Målgruppe: Allmennpraktiserende leger og annet helsepersonell innen kommunehelsestjenesten MANDAG KL FREDAG KL GRUNNKURS D Forskning i allmennpraksis Målgruppe: Leger under videreutdanning i allmennmedisin. Kan også søkes av leger under etterutdanning 5

6 KURS ARRANGERES SØNDAG 3. - ONSDAG 6. MARS GRUNNKURS l OG II I ULTRALYD FOR ALLMENNPRAKSIS Del l for nybegynnere og repetisjon for viderekomne: Søndag 3. kl onsdag 6. mars ca. kl Del II for viderekomne: Onsdag 6. mars kl fredag 8. mars kl Kursansvarlig: Referansegruppe for ultralyddiagnostikk i allmennmedisin og Forening for ultralyd i allmennpraksis (FUA). Antall kurstimer: Del I, 20 t. Del ll, 15 t Antall deltakere: 35 på del l, 30 på del ll. Godkjenninger: Kurset søkes godkjent av Den norske Legeforening som klinisk emnekurs i spesialiteten allmennmedisin. Målgruppe: Allmennpraktikere som ønsker å ta ultralyd i bruk i sin fastlegepraksis (kurs l) og/ eller som ønsker bredere innføring i virksomheten (kurs ll). Kurs l vil danne et godt grunnlag for den som vil benytte takster for bruk av ultralyd i allmennpraksis. Pedagogisk metode: Enkel teoretisk presentasjon fulgt av lange praktiske sesjoner med hands on på inviterte markører og/eller kursdeltakere. Kurs l holdes i sin helhet av allmennmedisinere. Kurs ll holdes av relevante spesialister samt allmennleger. Forhåndskunnskaper/litteratur: Kreves ikke. Referanser til aktuell litteratur og nettsteder finner den som ønsker det på eller Læringsmål: Del l: Gjøre legen i stand til å bruke et ultralydapparat og tolke det en ser på skjermen. Del ll: Videreutvikle ferdighetene og utvide repertoaret til den enkelte undersøker. Søkere til kurs/del 2 som har deltatt på kurs/del 1 tidligere år vil bli prioritert for kurs 2 dersom påmelding før 15. januar FYSIKALSK MEDISIN Kurs i skulder, nakke, rygg, bekken og hoftelidelser Tid: Søndag 3. mars - onsdag 6. mars Kursledelse/ansvarlig: Spes. i fysikalsk medisin og rehabilitering Sturla Storrø, FysMedKlinikken, Trondheim og seksjonsoverlege Niels Gunnar Juel, Fysikalsk medisinsk poliklinikk, Oslo Universitetssykehus, Ullevål. Målgruppe: Allmennpraktiserende leger, utdanningskandidater og spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering. Kurset er også åpent for fysioterapeuter og andre interesserte. Antall timer: 26 Godkjenninger: Kurset søkes godkjent av Den norske Legeforening som klinisk emnekurs i spesialiteten allmennmedisin og i spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering. Innhold/Læringsmål: Fokus på noen av de vanligste problemer i allmennmedisin. Skader og lidelser fra bevegelsesapparatet. Klinisk og dokumentert gjennomgang av skulder, nakke, rygg, bekken og hoftelidelser med vekt på utredning, diagnostikk og behandling. Det vil bli lagt opp til trening på praktiske ferdigheter med pasientundersøkelser og kasuistikker.

7 KLINISK EMNEKURS I ØRE-NESE-HALSSYKDOMMER Tid: Søndag 3. mars - onsdag 6. mars Kursansvarlig: Overlege Tone Stokkereit Mattsson, Ø.N.H -avdelingen, Ålesund sykehus Målgruppe: Allmennpraktiserende leger med behov for oppdatering i faget. Antall timer: 24 Godkjenninger: Kurset søkes godkjent av Den norske Legeforening som klinisk emnekurs for videre og etterutdanningen i spesialiteten allmennmedisin. Foredragsholdere: Overlege Kirsti Stray Slørdahl, ØNH-avdelingen Ålesund Sykehus (KSS) Overlege Tone Stokkereit Mattsson, ØNH-avdelingen Ålesund Sykehus (TSM) Overlege Dag L. Sunde, ØNH avdelingen Molde Sykehus (DLS) Læringsmål: Gjennomgang av og oppdatering av diagnostisering og behandling av de mest vanlige øre-nese-hals sykdommer som forekommer i allmennpraksis. Tema: Kron.tons./ ad.veg - Munnhulelidelser - Snorking/OSAS - Hørselstap - Heshet - Tinnitus - Vertigo - Nesetetthet - Sinusitt - Epistaxis - Ekstern Otitt - Sekretorisk otitt - Tumor colli (diagn./ beh) - Allergi/hyposensibilisering - Antibiotikavalg ved ØNH lidelser. 7 OBLIGATORISK KURS I AKUTTMEDISIN Tid: Søndag 3. mars - onsdag 6. mars Kursansvarlig: Overlege Trondheim Legevakt, overlege Ortopedisk Skadepoliklinikk, St.Olavs Hospital David McDonagh. Antall timer: 25 Godkjenninger: Kurset er godkjent med 25 poeng av Den norske Legeforening som klinisk emnekurs i spesialiteten allmennmedisin og av NSF som tellende timer til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie. Foredragsholdere: Overlege ortopedisk skadepoliklinikk, St. Olavs Hospital og Legevaktsjef Trondheim Legevakt David McDonagh og overlege 330 skvadron Johan-Arnt Hegvik, St. Olavs Hospital og instruktør Svein Dragsnes, Vinje Transport/Norsk Luftambulanse. Målgruppe: Allmennpraktiserende leger, sykepleiere og andre med spesiell interesse for akuttmedisin, ambulansepersonell. Læringsmål: Lære å diagnostisere og behandle akutte alvorlige skader og sykdom. REVMATOLOGI Tid: Søndag 3. mars - onsdag 6. mars Kursansvarlig: Overlege Erik Rødevand, St Olavs Hospital Målgruppe: Allmennpraktiserende leger med behov for oppdatering i faget. Antall timer: 26 Godkjenninger: Kurset søkes godkjent av Den norske Legeforening som klinisk emnekurs i spesialiteten allmennmedisin og av NSF som tellende timer til klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie. Læringsmål: Gjennomgang av og oppdatering av diagnostisering og behandling av de mest vanlige revmatologiske sykdommer som forekommer i allmennpraksis.

8 KLINISK EMNEKURS I PEDIATRI Dato: Søndag 3. mars - onsdag 6. mars Kursansvarlige: Kari Risnes, PhD, avdelingsoverlege, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Hilde Janbu, Spesialist i allmennmedisin, Moholt legesenter, Kurt Østhuus Krogh, overlege, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital/ redaksjonsmedarbeider Norsk Helseinformatikk. Antall timer: 26 Godkjenninger: Kurset søkes godkjent av Dnlf som klinisk emnekurs i videre- og etterutdanningen til spesialiteten i allmennmedisin og til spesialistutdanningen i pediatri. Målgruppe: Allmennpraktiserende leger og annet helsepersonell med interesse for pediatri Emner: Magesmerter: Alle barn har vondt i magen, minimusutredning, vanlige årsaker og oppskrift på vellykket behandling. Magesmerter del II, kroniske mageplager og overgangen til voksenlivet Når du tror at maten gjør deg syk. Hva sier ukebladene? Hva sier allergologen? 1) Symptomer, og utredning (gullstandard) 2) Tips og triks for allmennlegen. Følger av Prematuritet. Barnenevrologi. Vekst. - Barn som er født for tidlig. Hvilke risiko for sykdom har de og hvordan skal de følge allmennpraksis uten å sykeliggjøre barnet. - Anfall hos barn. Farlig eller ufarlig? Tre punkter for å utelukke alvorlig nevrologisk sykdom. - Pubertet - for sen eller for tidlig? Vekst og vekstkurver. Hvorfor maser barnelegen om vekstkurver? Sosialpediatri Mishandling, overgrep og vanskjøtsel. Fornemmelsens kunst eller sikre funn? Fastlegens støttespillere, taushetsplikt og hva sier loven. HJERTER I ALLMENNPRAKSIS utfrodringer og muligheter Dato: Søndag 3. mars - onsdag 6. mars Kursleder: Rune Mo, overlege dr.med., Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital Antall timer: 26 Godkjenninger: Kurset vil bli søkt Dnlf som emnekurs, klinisk emnekurs innen allmennmedisin Emner: Hypertensjon i et kardiologisk perspektiv. Renal sympatisk denervering - aktuell status og anvendelse. EKG - rytme, morfologi og ischemi. Ekkokardiografi med håndholdte apparater, - for hvem og av hvem? Brystsmerter - differensialdiagnostikk med hovedvekt på kardiale årsaker. Koronar hjertesykdom - moderne behandling illustrert av kasuistikker. Hjertebank, svimmelhet og synkope, - indikasjoner og metoder for utredning av kardial arytmi.

9 Atrieflimmer - forebyggende tiltak, utredning og behandling. Radiofrekvensablasjon ved atrieflimmer og andre arytmier. Hjertesvikt i grenselandet mellom første- og annenlinjetjenesten. Å leve med nytt hjerte - en hjertetransplantert forteller sin historie. Antikoagulasjon anno Trening i kardiovaskulær primær- og sekundærprofylakse. Salt, omega 3 og Middelhavsdiett - hva betyr kost og tilskudd? KURS SOM ARRANGERES FRA ONSDAG 6. mars kl FREDAG 8. mars ca kl ULTRALYD DEL 2 Viser til tekst under ULTRALYD DEL 1 GYNEKOLOGI I ALLMENNPRAKSIS Tid: Onsdag 6. mars - fredag 8. mars Kursansvarlig: Privatpraktiserende gynekolog PhD Kristin Offerdal, Trondheim. Timer: 18 Målgruppe: Allmennpraktiserende leger og leger under utdanning til spesialister i fødselshjelp og kvinnesykdommer. Godkjenninger: Kurset søkes godkjent av Dnlf som klinisk emnekurs i videre- og etterutdanningen til spesialiteten i allmennmedisin og til spesialistutdanningen i fødselshjelp og kvinnesykdommer. Læringsmål: Å oppdatere legen innen prevensjon. Å oppdatere legen innen hormonbehandling i klimakteriet. Å gi legen kunnskaper om utredning og behandling av blødningsproblemer i allmennpraksis. Å informere om behandlingsmuligheter ved infertilitet. Å øke kunnskap om nyere behandlingsprinsipper ved urininkontinens (medisinsk og kirurgisk). Å gi oversikt over det metabolske syndrom og PCOS og deres betydning for kvinner i fruktbar alder. Å gjøre legen i stand til å ta målrettede hormonprøver og tolke svarene ved ulike hormonforstyrrelser. Å gi informasjon om HPV-problematikken. Å øke kunnskap innen sexologiske problemstillinger. Annen informasjon: Det vil være gruppeøvelser med kasuistikker. Det er ønskelig at deltagerne på kurset selv tar med kasuistikker 9

10 10 ENDOKRINOLOGI Tid: Onsdag 6. - fredag 8. mars. Kursledelse/kursansvarlig: Dr. med., spes. i endokrinologi Pål Holm, Bergen Målgruppe: Allmennpraktiserende leger, utdanningskandidater og medisinske studenter. Kurset er også åpent for sykepleiere og andre helsearbeidere. Antall timer: 20 Læringsmål: Gjennomgang av sentrale fagområder innen endokrinologi med hovedvekt på diagnostikk, utredning og behandling i allmennpraksis. Deltakerne oppfordres til å medbringe kasuistikker/prøvesvar til diskusjon i plenum. Godkjenninger: Kurset søkes godkjent av Den norske Legeforening som klinisk emnekurs i spesialiteten allmennmedisin og hos NSF som merittering til klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie. FERDIGHETSKURS FOR MEDARBEIDERE PÅ LEGEKONTOR OG ANNET HELSEPERSONELL Tid: Onsdag 6. - fredag 8. mars. Kursansvarlig: Bioing. Guri Aune Østensen og sykepleier Ingrid Grøtte Johansson. Godkjenning: Kurset blir søkt godkjent for merittering til klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie. Antall timer: 16 Læringsmål: Høyne medisinske ferdigheter med pasienten og den ansatte i sentrum. Målgruppe: Medarbeidere på legekontor, sykepleiere innen primærhelsetjenesten og andre interesserte faggrupper Emner: Diabetisk leggsår/ generell sårbehandling. Spirometri. Hematologi - Taushetsplikt og etikk.- Det tilgjengelige legekontoret; * Hvorfor bør vi endre timeboka * Fastlegens forbedringspotensiale. * Advanced open access en ny måte å tenke på. * Time samme daghvordan komme i gang SMÅKIRURGI i ALMENPRAKSIS Tid: onsdag 6. mars - fredag 8. mars Antall timer: 19 Faglig ansvarlige/kursledelse: Overlege Anne Lise Isern, spes. i plastisk kirurgi, St. Olav Hospital i Trondheim. Overlege David McDonagh, Ortopedisk Skadepoliklinikk, St. Olavs Hospital og Legevaktssjef, Trondheim. Sykepleier Elin Johanne Baade, Ortopedisk Skadepoliklinikk, St. Olavs Hospital Godkjenninger: Kurset søkes godkjent av Dnlf som emnekurs/klinisk emnekurs til videre og etterutdanningen i allmennmedisin og generell kirurgi. Læringsmål: Gi kunnskap i klinisk vurdering, behandling og etterbehandling

11 Tema: Kirurgiske instrumenter. Kirurgisk terminologi og insisjonsteknikk. Lokal anesthesi. - Medikamenter, teknikker, dosering, komplikasjoner. Blodtomhet. Inngrodde tånegler - Små tumores Hemorrhoider - ligering, injeksjoner, evakuering. - Håndtering av kutt, Taping og liming. - Hudtumores, maligne og benigne - Preoperativ vurdering og henvisning til plastikk-kirurgi - Suturkurs, teoretisk forberedelse og praktiske øvelser - Foring / Gipstyper. Workshop - gipsing, immobilisering, Gilchrist osv. - Håndtering av farlige/toksiske stoffer - Håndtering av fjernet materiale/merking av glass. - Skjemaveldet og småkirurgi - CITO/ oppfølging o.s.v - Sterilisering av instrumenter, sårvask, oppdekning av instrumenter. - Abscesser, Intraartikulære injeksjoner. PSYKIATRI I ALLMENNPRAKSIS Tid: onsdag 6. - fredag 8. mars 2013 Kursansvarlige: Overlege Gunnhild Bagøien og overlege/seksjonssjef dr med Solveig Klæbo Reitan, St. Olavs Hospital Antall undervisningstimer: 21 Godkjenninger: Kurset søkes godkjent av Dnlf som emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre og etterutdanningen i allmennmedisin. Det søkes også om godkjent for merittering til klinisk spesialist i sykepleier/spesialsykepleie innen NSF. Emner Akutt rus og psykiatri. Kognitiv og metakognitiv terapi, en oversikt. Motiverende intervju til pasienter med psykiske lidelser. «Sovet i natt?», - om behandling av søvnplager. Diagnostikk / behandling av personlighetsforstyrrelser. Alderspsykiatri og polyfarmasi. Depresjoner, uni- og bipolare. Oppdatering. Kliniske kjennetegn og definisjoner på depresjon og undertyper og spesielle typer. Hvordan skille depresjon fra personlighetsforstyrrelse. ECT (indikasjon, virkemåte, praktisk) Psykoterapi allmennpraksis og henvisning Mani: kliniske kjennetegn, typer, behandling Bipolare lidelser, typer, forløp, behandling (Inflammatorisk affektiv lidelse (IAD)) Farmakologisk behandling av depresjon og bipolare lidelser. Suicidalitet Handtering i allmennpraksis. Selvskading Differensialdiagnostikk og tiltak Angst. Pasienten med angst kjelde til dårleg samvet og oppleving av inkompetanse. Behandlingsmessige alternativ til iatrogen legemiddelavhengnad 11

12 GERIATRI I FØRSTELINJETJENESTEN Tid: Onsdag 6. mars - fredag 8. mars Kursledelse: Overlege, dr. med Ingvild Saltvedt, overlege Ken Klaussen og overlege Pål Stenumgård, Avd for geriatri, St Olavs hospital Antall timer: 20 Læringsmål: Hva er geriatri? Legemiddelbehandling hos eldre. Symptomlindring hos geriatriske pasienter. Utredning og behandling av kognitiv svikt. Kartlegging og behandling ved fall. Samhandling. Målgruppe: Leger i kommunehelsetjenesten, sykehjemsleger, sykepleiere som jobber innen eldreomsorgen og annet helsepersonell med interesse for geriatri. Godkjenninger: Kurset søkes godkjent av Dnlf som emnekurs/klinisk emnekurs i geriatri til videre og etterutdanningen i allmennmedisin. Det søkes også om godkjent for merittering til klinisk spesialist i sykepleier/spesialsykepleie innen NSF. KURS SOM ARRANGERES FRA 4. mars kl mars kl GRUNNKURS D - Forskning i allmennmedisin Tid: Søndag 3. mars - fredag 8. mars Kursledelse: Professor Geir W. Jacobsen, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU, Trondheim og spesialist i allmennmedisin Arne Ivar Østensen, Trondheim. Antall timer: 30 Godkjenning: Kurset søkes godkjent til etter og videreutdanningen i allmennmedisin Læringsmål: 1. Kritisk læring; Hvordan lærer leger? - Hvordan påvirkes legers læring; fallgruver, manipuleringer av læring, interessekonflikter? - Hvordan forholder man seg kritisk til publisert viten? 2. Søking av ny kunnskap; Søking i elektroniske biblioteker, databaser med review artikler og lærebøker og databaser med læreboksgrensesnitt. Hvordan få omsatt ny kunnskap til handling i praksis? - Pasienter som finner informasjon på internett 3. Kvalitetssikring av egen praksis; Redskaper til analyse og refleksjon over egen virksomhet 4. Allmennmedisinsk forskning; Forskningsmetodikk i allmennpraksis og etikk i allmennmedisinsk forskning - Hvordan komme i gang med forskning? - Hvem gjør hva i norsk allmennmedisinsk forskning? - Hvordan får man økonomisk støtte til forskning i allmennmedisin? 2

13 PRAKTISKE KURSSTED: Rica Skifer Hotel Oppdal og Quality Hotel Oppdal KURS Kursavgift Obligatorisk dagpakke Grunnkurs D (mand 4/3 fred 8/3) 6.500, ,- Akuttmedisin (sønd 3/3 onsd. 6/3) 4.950, ,- Fysikalsk medisin (sønd 3/3 onsd 6/3) 4.950, ,- Revmatologi (sønd 3/3 onsd 6/3) 4.950, ,- Øre-nese-hals (sønd 3/3 onsd 6/3) 4.950, ,- Hjerter i allmennpraksis (sønd 3/3 onsd 6/3) 4.950, ,- Pediatri (sønd. 3/3 onsd. 6/3) 4.950, ,- Ultralyd trinn I (sønd 3/3 onsd 6/3) 5.250, ,- Ultralyd trinn II (onsd 6/3 fred 8/3) 4.850, ,- (Medlemmer i UFA får kr. 250,-pr halv uke i rabatt. Innmelding i FUA kan gjøres til ) Gynekologi (onsd 6/3 fred 8/3) 4.350, ,- Endokrinologi (onsd 6/3 fred 8/3) 4.350, ,- Ferd.kurs for medarb. (onsd 6/3 fred 8/3) 3.900, ,- Geriatri i førstelinjetjenesten (onsd 6/3 - fred 8/3) 4.350, ,- Psykiatri (onsd 6/3 - fred 8/3) 4.350, ,- Kirurgia minor (onsd 6/3 - fred 8/3) 4.350, ,- Dagpakken innbefatter salleie, lunsj og kaffe, frukt og grønnsaker i pausene i hele den aktuelle kursperioden. OVERNATTING: (pr pers/natt) Rica Skifer Hotel Oppdal. Enkeltrom kr 1.150,-/ Dobbeltrom kr 750,- Quality Hotel Oppdal. Enkeltrom kr 850,-/ Dobbeltrom kr 500,- Oppdal Gjestetun. Enkeltrom kr 750,-/ Dobbeltrom kr 440,- BESPISING: Lunsj søndag før kursstart, onsdag og fredag etter kursslutt: á kr 220,- (Lunsj i kursperioden er inkludert i dagpakken.) For grunnkurs D er lunsj alle dager inkludert unntatt fredag etter kursavgslutning Middag: søndag, tirsdag og onsdag. Rica Skifer Hotel Oppdal á kr 330,- Middag: Mandag; Get together i Njåls Hall á kr 800,- Avslutningsmiddag med dans: torsdag på Quality Hotel Oppdal á kr 950, PÅMELDING: (kun skriftlig påmelding). KURS OG KONGRESSERVICE, Oppdalsuka, 7340 OPPDAL. Tlf Fax E-post: Elektronisk påmeldingsskjema og utfyllende informasjon om godkjenninger og kursprogram finnes på

14 PÅMELDINGSFRIST: Etter 1. desember 2012 påløper et gebyr på kr. 400,-/ etter 1. februar kr. 600,-. /etter 25. februar kr. 800,-. AVBESTILLINGSGEBYR: Etter 15. januar kr. 400,-. Etter 20. februar betales full deltakeravgift (inkl. bestilt overnatting/bespisning) BETALINGSFORM: Mot tilsendt faktura/bekreftelse. REISE: Tog: eller tlf Vær OBS på at reise med fly fra Gardermoen til Værnes og videre med buss/tog til Oppdal vil ta minst like lang tid som direktetog Oslo/Gardermoen - Oppdal (reisetid ca. 4,5 timer)! Fly: Dersom du vil ha flere opplysninger om flytider/priser ta kontakt med: Berg-Hansen Reisebureau, Pirsenteret, 7005 Trondheim. Tlf Faks Kontaktperson: Wenche Foss e-post KULTURELLE ARRANGEMENTER: Dersom fritidsaktiviteter er kultur vil muligheten være der hver dag til å besøke Oppdals nydelige natur. Lunsjpausene er lange og vi kjører dere til skibakken hvis ønskelig. Bli kjent-kveld : Mandag kveld legger vi opp til en sosial sammenkomst i Villmarksleiren og besøker Njåls Hall. Vi vil servere god fjellmat. Du får også prøve dansefoten. Det eminente band CarlsMo spiller opp til dans. Oppdalsukas avslutningsmiddag: Torsdag kveld arrangeres en sosial organisert kveld med god mat og drikke. Vi legger ikke opp til en ordinær festmiddag, - men vi ønsker å samle deltakere og foredragsholdere til en trivelig sosial kveld hvor vi byr på god mat og drikke. Skaun Storband spiller opp til dans.

15 PÅMELDINGSSKJEMA Helse i Fokus - Oppdalsuka 2013 Etternavn Fornavn Tittel Arb.sted Adresse arb. Pnr/Sted Telefon E-post Bemerkning/spesiell diett/annen fakt.adr. m.m.: Mandag 4. - fredag 8. mars q GRUNNKURS D Når forventes utdanningen i allmennmedisin utført? År Er kurset obligatorisk for å praktisere selvstendig? q Ja q Nei Søndag 3. onsdag 6. mars q ultralyd del I q medlem i FUA q FYSIKALSK MEDISIN q AKUTTMEDISIN q REVMATOLOGI q ØRE-NESE-HALS q PEDIATRI q HJERTER I ALLMENNMEDISIN Onsdag 6. fredag 8. mars q ULTRALYD DEL II q medlem i FUA q GYNEKOLOGI I ALLMENNPRAKSIS q KIRURGIA MINOR q ENDOKRINOLOGI q FERDIGHETSKURS FOR MEDARBEIDERE q PSYKIATRI q GERIATRI I FØRSTELINJETJENESTEN OVERNATTING: q Ordner overnatting selv Ønsker overnatting på q Rica Skifer Hotel q Quality Hotel Oppdal q Oppdal Gjestetun q Enkeltrom q Dobbeltrom sammen med Ankomst mars Avreise mars BESPISNING: Lunsj utenom dagpakker. (Lunsj i kursperioden inngår i dagpakken) Ekstra lunsj: q Søndag q Onsdag q Fredag Middag: q Søndag q Mandag q Tirsdag q Onsdag q Torsdag

16 Avsender: Kurs og Kongresservice AS NO Oppdal BPORTO BETALT PORT PAYÈ NORGE

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER 9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 med akuttpsykiatrisk forskningsseminar 17. februar 2010 Radisson BLU Scandinavia Hotel,

Detaljer

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER:

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: www.akuttpsykiatri.no NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: 13. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 13. - 14. februar 2014 m/ Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 12. februar 2014 1 Radisson

Detaljer

Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo www.psykiatriveka.no

Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo www.psykiatriveka.no Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo Foto: Erik Berg www.psykiatriveka.no Kjære kollegaer! Det er med stor glede og forventning vi nå for

Detaljer

8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO

8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) 8. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 5. - 6. februar 2009 Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO c Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 4. februar www.legeforeningen.no/akuttpsykiatri

Detaljer

PSYKIATRIVEKA. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars. - For leger i psykiatrien. www.psykiatriveka.

PSYKIATRIVEKA. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars. - For leger i psykiatrien. www.psykiatriveka. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2010 - For leger i psykiatrien Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars www.psykiatriveka.no Velkommen kjære kollega! Norsk Psykiatrisk Forenings fag- og foreningsuke

Detaljer

Veileder for turnus. kommunehelsetjenesten

Veileder for turnus. kommunehelsetjenesten Veileder for turnus i kommunehelsetjenesten 1 INNHOLD: Forord 4 Hvem er dette heftet laget for? 5 Noen definisjoner 6 Særavtalen mellom KS og Legeforeningen om turnusleger 7 1. OM TURNUSTJENESTEN I KOMMUNEN

Detaljer

3-2012. Diare: Inndeling: Akutt diaré : 14 dagers varighet Persisterende diaré : > 14 dager Kronisk diaré : > 30 dager

3-2012. Diare: Inndeling: Akutt diaré : 14 dagers varighet Persisterende diaré : > 14 dager Kronisk diaré : > 30 dager Tema: Laboratoriemedisin PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaksjon: PKO-Drammen, Trygve Kongshavn E-post: trkong@vestreviken.no PKO-nytt 3-2012 LABORATORIEMEDISIN All laboratoriemedisin i

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

Fra KUNNSKAP. til HANDLING. DEMENSDAGENE Oslo Kongressenter 3.-4. desember 2013

Fra KUNNSKAP. til HANDLING. DEMENSDAGENE Oslo Kongressenter 3.-4. desember 2013 Fra KUNNSKAP til HANDLING DEMENSDAGENE Oslo Kongressenter 3.-4. desember 2013 Oslo Kongressenter, Youngsgt. 11, Oslo 3.-4. desember 2013 Praktiske opplysninger Godkjennelser Konferansen er søkt godkjent

Detaljer

Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor?

Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor? Tilskudd over kapittel 726 Post 21 ID M1L Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor? Sluttrapport til Helsedirektoratet 2008 LMS-Barn Ullevål universitetssykehus 1 Forord Den første nasjonale ungdomsmedisinske

Detaljer

Kunnskap gir verdiskapning

Kunnskap gir verdiskapning Kunnskap gir verdiskapning Kurs og hospitering Rehabiliterings- og informasjonsopphold 2011 www.mssenteret.no 2 Kjære leser! MS-Senteret Hakadal AS er stolte over å kunne presentere den første kurskatalogen

Detaljer

Virkning av antirivalen cidofovir på BK virusinfeksjon i nyreceller

Virkning av antirivalen cidofovir på BK virusinfeksjon i nyreceller Nr. 1 mars 2008 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Virkning av antirivalen cidofovir på BK virusinfeksjon i nyreceller Et år med koordinator for utredning av levende givere Kjønnsaspekter

Detaljer

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge?

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge? CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Helhet for hjertebarn

Helhet for hjertebarn Helhet for hjertebarn TVERRFAGLIG SAMARBEID OMKRING BARN OG UNGDOM MED HJERTESYKDOM Forfatterene 2006 Tekst: Kirsten Aune Walther. Barnekardiolog Finn Høivik har bidratt med ideer, gjennomlesning og faglige

Detaljer

skjelett 10 millioner til forskning på nakkerehabilitering Se side 14-15 Vellykket manipulasjonskurs i Drammen Side 8 Hva vet du om smerte?

skjelett 10 millioner til forskning på nakkerehabilitering Se side 14-15 Vellykket manipulasjonskurs i Drammen Side 8 Hva vet du om smerte? muskel skjelett Nummer 1/2007 22. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Vellykket manipulasjonskurs i Drammen Side 8 Hva vet du om smerte? Side 10 10 millioner til forskning på nakkerehabilitering

Detaljer

Etablering av en ny medisinsk spesialitet i rus- og avhengighetsmedin

Etablering av en ny medisinsk spesialitet i rus- og avhengighetsmedin Rapport IS-0424 Etablering av en ny medisinsk spesialitet i rus- og avhengighetsmedin Til Helse- og omsorgsdepartementet 13.juni 2014 Prosjekt: Etablering av en ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin

Detaljer

Diabetesforum. Diabetes gjennom livet alles ansvar. Oslo Kongressenter, Folkets hus 22. 23.april 2015

Diabetesforum. Diabetes gjennom livet alles ansvar. Oslo Kongressenter, Folkets hus 22. 23.april 2015 Diabetesforum Oslo Kongressenter, Folkets hus 22. 23.april 2015 Diabetes gjennom livet alles ansvar Gustav Vigeland, Livshjulet, 1933-34. Foto: Vigeland-museet. Praktiske opplysninger Velkommen til nasjonalt

Detaljer

VERDIGHETSKONFERANSEN SOLSTRAND HOTEL & BAD FREDAG 5. SØNDAG 7. JUNI 2009. 7. Landskonferanse

VERDIGHETSKONFERANSEN SOLSTRAND HOTEL & BAD FREDAG 5. SØNDAG 7. JUNI 2009. 7. Landskonferanse VERDIGHETSKONFERANSEN SOLSTRAND HOTEL & BAD FREDAG 5. SØNDAG 7. JUNI 2009 7. Landskonferanse Vårt liv er ikke et personlig anliggende Hva mener vi med verdighet, i vårt daglige liv liv, som hjelpere, og

Detaljer

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang.

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere prosess LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE NSFs Utgave nr. 1 2009 2. årgang Leder Innhold Den MeYYYYYYYY nødvendige samtalen aet en farbar vei? Idébanken

Detaljer

Diabetesforum. Diabetes gjennom livet alles ansvar. Oslo Kongressenter, Folkets hus 22. 23.april 2015

Diabetesforum. Diabetes gjennom livet alles ansvar. Oslo Kongressenter, Folkets hus 22. 23.april 2015 Diabetesforum Oslo Kongressenter, Folkets hus 22. 23.april 2015 Diabetes gjennom livet alles ansvar Gustav Vigeland, Livshjulet, 1933-34. Foto: Vigeland-museet. Praktiske opplysninger Velkommen til nasjonalt

Detaljer

Bergen Tidlig Psykose Symposium 2012

Bergen Tidlig Psykose Symposium 2012 Bergen Tidlig Psykose Symposium 2012 11. - 12. juni Radisson BLU Royal Hotel Bryggen, Bergen «Ta kunnskapen i bruk!» www.helse-bergen.no/psyk.klinikk Velkommen! Velkommen til åpningsseminar i anledning

Detaljer

Strøm-Erichsen mener fysioterapi blir prioritert

Strøm-Erichsen mener fysioterapi blir prioritert 9.10 Årgang 77 www.fysioterapeuten.no Strøm-Erichsen mener fysioterapi blir prioritert Nåler og takster i fokus Når du aner at det er noe «Psykmaster» i Oslo? Ultralyd og diagnostikk Gå ikke glipp av vårt

Detaljer

24 Program Vårkurset i Kristiansand 27 Seminar om spesialistutdaningen mange nyttige innspill

24 Program Vårkurset i Kristiansand 27 Seminar om spesialistutdaningen mange nyttige innspill Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Utgivelser 2012: Ansvarlig utgiver Redaktør Produksjon Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Annonser Design Trykk 23 mars

Detaljer

Skjørt samarbeid En konferanse om osteogenesis imperfecta

Skjørt samarbeid En konferanse om osteogenesis imperfecta Skjørt samarbeid En konferanse om osteogenesis imperfecta Diagnostikk, oppfølging og behandling ortopedisk og medikamentell Tid og sted: 23. og 24. september 2010 Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen Passer

Detaljer

Kurs og konferanser 2009

Kurs og konferanser 2009 Kurs og konferanser 2009 Utviklingshemning og habilitering, 14. - 15. september 2009 s. 3 Det gode liv for mennesker med utviklingshemning, 2.-3. november 2009 s. 7 Å utforske følelser. Angst og sinnemestring

Detaljer

utposten Blad for allmenn- og samfunnsmedisin Innhold: leder: Full kontroll over medikamentforskrivningen Nr. 1 2005 Årgang 34

utposten Blad for allmenn- og samfunnsmedisin Innhold: leder: Full kontroll over medikamentforskrivningen Nr. 1 2005 Årgang 34 UT utposten Blad for allmenn- og samfunnsmedisin PO Innhold: leder: Full kontroll over medikamentforskrivningen ST Av Jannike Reymert 1 EN Nr. 1 2005 Årgang 34 utpostens dobbelttime: Intervju med Ragnar

Detaljer

Folkehelsekonferansen 2014

Folkehelsekonferansen 2014 Folkehelsekonferansen 2014 Helsefremmende lokalsamfunn VISJON PLANLEGGE ORGANISERE GJENNOMFØRE FORMÅL I et helsefremmende lokalsamfunn går folks trivsel og levekår hånd i hånd med en bærekraftig utvikling.

Detaljer

«HELSESØSTER OPP OG FRAM»

«HELSESØSTER OPP OG FRAM» Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND Helsesøstre NR. 3 2005 Høst i rådhusparken, Steinkjer. Kunstverket er: "MOT LYSET" av Per Ung Fotograf: Odd Georg Skjemstad, Steinkjer «HELSESØSTER OPP

Detaljer

Allmennmedisinsk våruke 9.-13. mai 2011 Kristiansand Rica Dyreparken Hotel og Quality Hotel & Resort

Allmennmedisinsk våruke 9.-13. mai 2011 Kristiansand Rica Dyreparken Hotel og Quality Hotel & Resort Allmennmedisinsk våruke 9.-13. mai 2011 Kristiansand Rica Dyreparken Hotel og Quality Hotel & Resort Grunnkurs A Kurs i helsepolitikk Ledelseskurs Emnekurs Akuttmedisin for allmennleger Emnekurs Allmennlegen

Detaljer

2009 ble et nytt rekordår. Ny tur til Kreta i september. HENT-studien Helse etter nyretransplantasjon. Vinter-VM 2010.

2009 ble et nytt rekordår. Ny tur til Kreta i september. HENT-studien Helse etter nyretransplantasjon. Vinter-VM 2010. Nr. 1 Mars 2010 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Ny tur til Kreta i september Vinter-VM 2010 2009 ble et nytt rekordår HENT-studien Helse etter

Detaljer