Oppdalsuka Rica Skifer Hotel, Oppdal mars.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppdalsuka 2013. Rica Skifer Hotel, Oppdal 3. - 8. mars. www.oppdalsuka.org"

Transkript

1 Oppdalsuka 2013 Rica Skifer Hotel, Oppdal mars

2 For flere aktiviteter i bygda, se

3 VEL - til faglig påfyll, frisk luft og mosjon! Uka for allmennleger med behov for etter og videreutdanning og annet helsepersonell i primærhelsetjenesten med interesse for sitt fag! Årlig inviterer vi leger og annet helsepersonell til faglig påfyll og trivelige dager i fjellbygda Oppdal. Oppdal er kjent for sin vakre og mektige natur og som er et av de mest naturskjønne turiststedene i Norge. Her ligger fine alpinbakker og oppkjørte turløyper og venter på deltakerne på Oppdalsuka. Vi legger opp til lange lunsjpauser som gir rom for å besøke naturen både til fots og på ski. Oppdal er den sørligste og største kommunen i Sør-Trøndelag, like stor som Vestfold fylke. Over 55 % av arealet er vernet, og regionsenteret - med mesteparten av de over innbyggerne - ligger vakkert til mellom de store fjellområdene i Dovrefjell og Trollheimen. Oppdal ligger 1 time med tog fra Trondheim, 5 timer med tog fra Oslo og 2 timer fra Værnes Lufthavn Trondheim. Alle kurs i uke 10 vil bli søkt godkjent iht spesialistreglene i Dnlf, sykepleierrelaterte kurs vil bli søkt godkjent innenfor spesialiteten sykepleie/spesialsykepleie og for fysioterapeuter vil vi søke om godkjenning for kurs som er relevante for denne yrkesgruppen. Vi satser på topp faglig innhold og et godt sosialt miljø som ramme rundt arrangementet. Oppdalsuka i år er satt opp med 8 parallelle kurs og arrangeres på Rica Skifer Hotel og Quality Hotel Oppdal. Overnatting vil skje på disse 2 hotellene. Vi har også et tredje overnattingsalternativ; Oppdal Gjestetun, som ligger ca meter fra arrangementshotellene. Vi vil anvende først til mølla - prinsippet. Vi ønsker dere velkommen til Oppdalsuka 2013! Med vennlig hilsen arrangementskomiteen Arne Ivar Østensen, Sturla Storrø, Ingrid Grøtte Johansson, Guri Aune Østensen 3

4 4 Vi oppfordrer kursdeltakerne til å ta med ski og prøve skiløypene!

5 KURS : SØNDAG KL ONSDAG CA KL ULTRALYD FOR ALLMENNPRAKSIS/DEL1 Del 1 for nybegynnere og repetisjon for viderekomne. Målgruppe: Allmennpraktikere som ønsker å ta ultralyd i bruk i sin fastlegepraksis. Leger med erfaring vil også ha nytte av kurset. Kurset vil danne et godt grunnlag for den som vil benytte seg av takstene i bruk av ultralyd i allmennpraksis. ONSDAG KL FREDAG CA KL ULTRALYD FOR ALLMENNPRAKSIS/DEL2 Del 2 for viderekomne og spes. interesserte. Målgruppe: Deltakere som har deltatt på Del 1 og leger med erfaring i bruk av ultralyd i allmennpraksis. FYSIKALSK MEDISIN - Kurs i skulder, nakke, rygg, bekken og hoftelidelser. Målgruppe: Allmennpraktiserende leger, utdanningskandidater og spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering, fysioterapeuter, kiropraktorer og andre helsearbeidere med interesse for fagområdet. GYNEKOLOGI I ALLMENNPRAKSIS Målgruppe: Allmennpraktiserende leger og leger under utdanning til spesialister i fødselshjelp og kvinnesykdommer. AKUTTMEDISIN OBLIGATORISK KURS FOR ALLMENNPRAKTISERENDE LEGER Målgruppe: Allmennpraktiserende leger, sykepleiere, ambulansepersonell REVMATOLOGI FOR ALLMENNLEGER Målgruppe: Allmennpraktiserende leger ØRE-NESE-HALS Målgruppe: Allmennpraktiserende leger og utdanningskandidater. PEDIATRI Målgruppe: Allmennpraktiserende leger og annet helsepersonell med interesse for pediatri HJERTER I ALLMENNPRAKSIS- UTFORDRINGER OG MULIGHETER Målgruppe: Allmennpraktiserende leger ENDOKRINOLOGI Målgruppe: Allmennpraktiserende leger, utdanningskandidater og medisinske studenter. Kurset er også åpent for sykepleiere og andre helsearbeidere FERDIGHETSKURS FOR MEDARBEIDERE Målgruppe: Ansatte ved kontor innen førstelinjetjenesten KIRURGIA MINOR Målgruppe: Allmennpraktiserende leger, LIS i gen. kirurgi, turnusleger. PSYKIATRI Målgruppe: Allmennpraktiserende leger og annet helsepersonell innen kommunehelsestjenesten GERIATRI I FØRSTELINJETJENESTEN Målgruppe: Allmennpraktiserende leger og annet helsepersonell innen kommunehelsestjenesten MANDAG KL FREDAG KL GRUNNKURS D Forskning i allmennpraksis Målgruppe: Leger under videreutdanning i allmennmedisin. Kan også søkes av leger under etterutdanning 5

6 KURS ARRANGERES SØNDAG 3. - ONSDAG 6. MARS GRUNNKURS l OG II I ULTRALYD FOR ALLMENNPRAKSIS Del l for nybegynnere og repetisjon for viderekomne: Søndag 3. kl onsdag 6. mars ca. kl Del II for viderekomne: Onsdag 6. mars kl fredag 8. mars kl Kursansvarlig: Referansegruppe for ultralyddiagnostikk i allmennmedisin og Forening for ultralyd i allmennpraksis (FUA). Antall kurstimer: Del I, 20 t. Del ll, 15 t Antall deltakere: 35 på del l, 30 på del ll. Godkjenninger: Kurset søkes godkjent av Den norske Legeforening som klinisk emnekurs i spesialiteten allmennmedisin. Målgruppe: Allmennpraktikere som ønsker å ta ultralyd i bruk i sin fastlegepraksis (kurs l) og/ eller som ønsker bredere innføring i virksomheten (kurs ll). Kurs l vil danne et godt grunnlag for den som vil benytte takster for bruk av ultralyd i allmennpraksis. Pedagogisk metode: Enkel teoretisk presentasjon fulgt av lange praktiske sesjoner med hands on på inviterte markører og/eller kursdeltakere. Kurs l holdes i sin helhet av allmennmedisinere. Kurs ll holdes av relevante spesialister samt allmennleger. Forhåndskunnskaper/litteratur: Kreves ikke. Referanser til aktuell litteratur og nettsteder finner den som ønsker det på eller Læringsmål: Del l: Gjøre legen i stand til å bruke et ultralydapparat og tolke det en ser på skjermen. Del ll: Videreutvikle ferdighetene og utvide repertoaret til den enkelte undersøker. Søkere til kurs/del 2 som har deltatt på kurs/del 1 tidligere år vil bli prioritert for kurs 2 dersom påmelding før 15. januar FYSIKALSK MEDISIN Kurs i skulder, nakke, rygg, bekken og hoftelidelser Tid: Søndag 3. mars - onsdag 6. mars Kursledelse/ansvarlig: Spes. i fysikalsk medisin og rehabilitering Sturla Storrø, FysMedKlinikken, Trondheim og seksjonsoverlege Niels Gunnar Juel, Fysikalsk medisinsk poliklinikk, Oslo Universitetssykehus, Ullevål. Målgruppe: Allmennpraktiserende leger, utdanningskandidater og spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering. Kurset er også åpent for fysioterapeuter og andre interesserte. Antall timer: 26 Godkjenninger: Kurset søkes godkjent av Den norske Legeforening som klinisk emnekurs i spesialiteten allmennmedisin og i spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering. Innhold/Læringsmål: Fokus på noen av de vanligste problemer i allmennmedisin. Skader og lidelser fra bevegelsesapparatet. Klinisk og dokumentert gjennomgang av skulder, nakke, rygg, bekken og hoftelidelser med vekt på utredning, diagnostikk og behandling. Det vil bli lagt opp til trening på praktiske ferdigheter med pasientundersøkelser og kasuistikker.

7 KLINISK EMNEKURS I ØRE-NESE-HALSSYKDOMMER Tid: Søndag 3. mars - onsdag 6. mars Kursansvarlig: Overlege Tone Stokkereit Mattsson, Ø.N.H -avdelingen, Ålesund sykehus Målgruppe: Allmennpraktiserende leger med behov for oppdatering i faget. Antall timer: 24 Godkjenninger: Kurset søkes godkjent av Den norske Legeforening som klinisk emnekurs for videre og etterutdanningen i spesialiteten allmennmedisin. Foredragsholdere: Overlege Kirsti Stray Slørdahl, ØNH-avdelingen Ålesund Sykehus (KSS) Overlege Tone Stokkereit Mattsson, ØNH-avdelingen Ålesund Sykehus (TSM) Overlege Dag L. Sunde, ØNH avdelingen Molde Sykehus (DLS) Læringsmål: Gjennomgang av og oppdatering av diagnostisering og behandling av de mest vanlige øre-nese-hals sykdommer som forekommer i allmennpraksis. Tema: Kron.tons./ ad.veg - Munnhulelidelser - Snorking/OSAS - Hørselstap - Heshet - Tinnitus - Vertigo - Nesetetthet - Sinusitt - Epistaxis - Ekstern Otitt - Sekretorisk otitt - Tumor colli (diagn./ beh) - Allergi/hyposensibilisering - Antibiotikavalg ved ØNH lidelser. 7 OBLIGATORISK KURS I AKUTTMEDISIN Tid: Søndag 3. mars - onsdag 6. mars Kursansvarlig: Overlege Trondheim Legevakt, overlege Ortopedisk Skadepoliklinikk, St.Olavs Hospital David McDonagh. Antall timer: 25 Godkjenninger: Kurset er godkjent med 25 poeng av Den norske Legeforening som klinisk emnekurs i spesialiteten allmennmedisin og av NSF som tellende timer til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie. Foredragsholdere: Overlege ortopedisk skadepoliklinikk, St. Olavs Hospital og Legevaktsjef Trondheim Legevakt David McDonagh og overlege 330 skvadron Johan-Arnt Hegvik, St. Olavs Hospital og instruktør Svein Dragsnes, Vinje Transport/Norsk Luftambulanse. Målgruppe: Allmennpraktiserende leger, sykepleiere og andre med spesiell interesse for akuttmedisin, ambulansepersonell. Læringsmål: Lære å diagnostisere og behandle akutte alvorlige skader og sykdom. REVMATOLOGI Tid: Søndag 3. mars - onsdag 6. mars Kursansvarlig: Overlege Erik Rødevand, St Olavs Hospital Målgruppe: Allmennpraktiserende leger med behov for oppdatering i faget. Antall timer: 26 Godkjenninger: Kurset søkes godkjent av Den norske Legeforening som klinisk emnekurs i spesialiteten allmennmedisin og av NSF som tellende timer til klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie. Læringsmål: Gjennomgang av og oppdatering av diagnostisering og behandling av de mest vanlige revmatologiske sykdommer som forekommer i allmennpraksis.

8 KLINISK EMNEKURS I PEDIATRI Dato: Søndag 3. mars - onsdag 6. mars Kursansvarlige: Kari Risnes, PhD, avdelingsoverlege, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Hilde Janbu, Spesialist i allmennmedisin, Moholt legesenter, Kurt Østhuus Krogh, overlege, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital/ redaksjonsmedarbeider Norsk Helseinformatikk. Antall timer: 26 Godkjenninger: Kurset søkes godkjent av Dnlf som klinisk emnekurs i videre- og etterutdanningen til spesialiteten i allmennmedisin og til spesialistutdanningen i pediatri. Målgruppe: Allmennpraktiserende leger og annet helsepersonell med interesse for pediatri Emner: Magesmerter: Alle barn har vondt i magen, minimusutredning, vanlige årsaker og oppskrift på vellykket behandling. Magesmerter del II, kroniske mageplager og overgangen til voksenlivet Når du tror at maten gjør deg syk. Hva sier ukebladene? Hva sier allergologen? 1) Symptomer, og utredning (gullstandard) 2) Tips og triks for allmennlegen. Følger av Prematuritet. Barnenevrologi. Vekst. - Barn som er født for tidlig. Hvilke risiko for sykdom har de og hvordan skal de følge allmennpraksis uten å sykeliggjøre barnet. - Anfall hos barn. Farlig eller ufarlig? Tre punkter for å utelukke alvorlig nevrologisk sykdom. - Pubertet - for sen eller for tidlig? Vekst og vekstkurver. Hvorfor maser barnelegen om vekstkurver? Sosialpediatri Mishandling, overgrep og vanskjøtsel. Fornemmelsens kunst eller sikre funn? Fastlegens støttespillere, taushetsplikt og hva sier loven. HJERTER I ALLMENNPRAKSIS utfrodringer og muligheter Dato: Søndag 3. mars - onsdag 6. mars Kursleder: Rune Mo, overlege dr.med., Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital Antall timer: 26 Godkjenninger: Kurset vil bli søkt Dnlf som emnekurs, klinisk emnekurs innen allmennmedisin Emner: Hypertensjon i et kardiologisk perspektiv. Renal sympatisk denervering - aktuell status og anvendelse. EKG - rytme, morfologi og ischemi. Ekkokardiografi med håndholdte apparater, - for hvem og av hvem? Brystsmerter - differensialdiagnostikk med hovedvekt på kardiale årsaker. Koronar hjertesykdom - moderne behandling illustrert av kasuistikker. Hjertebank, svimmelhet og synkope, - indikasjoner og metoder for utredning av kardial arytmi.

9 Atrieflimmer - forebyggende tiltak, utredning og behandling. Radiofrekvensablasjon ved atrieflimmer og andre arytmier. Hjertesvikt i grenselandet mellom første- og annenlinjetjenesten. Å leve med nytt hjerte - en hjertetransplantert forteller sin historie. Antikoagulasjon anno Trening i kardiovaskulær primær- og sekundærprofylakse. Salt, omega 3 og Middelhavsdiett - hva betyr kost og tilskudd? KURS SOM ARRANGERES FRA ONSDAG 6. mars kl FREDAG 8. mars ca kl ULTRALYD DEL 2 Viser til tekst under ULTRALYD DEL 1 GYNEKOLOGI I ALLMENNPRAKSIS Tid: Onsdag 6. mars - fredag 8. mars Kursansvarlig: Privatpraktiserende gynekolog PhD Kristin Offerdal, Trondheim. Timer: 18 Målgruppe: Allmennpraktiserende leger og leger under utdanning til spesialister i fødselshjelp og kvinnesykdommer. Godkjenninger: Kurset søkes godkjent av Dnlf som klinisk emnekurs i videre- og etterutdanningen til spesialiteten i allmennmedisin og til spesialistutdanningen i fødselshjelp og kvinnesykdommer. Læringsmål: Å oppdatere legen innen prevensjon. Å oppdatere legen innen hormonbehandling i klimakteriet. Å gi legen kunnskaper om utredning og behandling av blødningsproblemer i allmennpraksis. Å informere om behandlingsmuligheter ved infertilitet. Å øke kunnskap om nyere behandlingsprinsipper ved urininkontinens (medisinsk og kirurgisk). Å gi oversikt over det metabolske syndrom og PCOS og deres betydning for kvinner i fruktbar alder. Å gjøre legen i stand til å ta målrettede hormonprøver og tolke svarene ved ulike hormonforstyrrelser. Å gi informasjon om HPV-problematikken. Å øke kunnskap innen sexologiske problemstillinger. Annen informasjon: Det vil være gruppeøvelser med kasuistikker. Det er ønskelig at deltagerne på kurset selv tar med kasuistikker 9

10 10 ENDOKRINOLOGI Tid: Onsdag 6. - fredag 8. mars. Kursledelse/kursansvarlig: Dr. med., spes. i endokrinologi Pål Holm, Bergen Målgruppe: Allmennpraktiserende leger, utdanningskandidater og medisinske studenter. Kurset er også åpent for sykepleiere og andre helsearbeidere. Antall timer: 20 Læringsmål: Gjennomgang av sentrale fagområder innen endokrinologi med hovedvekt på diagnostikk, utredning og behandling i allmennpraksis. Deltakerne oppfordres til å medbringe kasuistikker/prøvesvar til diskusjon i plenum. Godkjenninger: Kurset søkes godkjent av Den norske Legeforening som klinisk emnekurs i spesialiteten allmennmedisin og hos NSF som merittering til klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie. FERDIGHETSKURS FOR MEDARBEIDERE PÅ LEGEKONTOR OG ANNET HELSEPERSONELL Tid: Onsdag 6. - fredag 8. mars. Kursansvarlig: Bioing. Guri Aune Østensen og sykepleier Ingrid Grøtte Johansson. Godkjenning: Kurset blir søkt godkjent for merittering til klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie. Antall timer: 16 Læringsmål: Høyne medisinske ferdigheter med pasienten og den ansatte i sentrum. Målgruppe: Medarbeidere på legekontor, sykepleiere innen primærhelsetjenesten og andre interesserte faggrupper Emner: Diabetisk leggsår/ generell sårbehandling. Spirometri. Hematologi - Taushetsplikt og etikk.- Det tilgjengelige legekontoret; * Hvorfor bør vi endre timeboka * Fastlegens forbedringspotensiale. * Advanced open access en ny måte å tenke på. * Time samme daghvordan komme i gang SMÅKIRURGI i ALMENPRAKSIS Tid: onsdag 6. mars - fredag 8. mars Antall timer: 19 Faglig ansvarlige/kursledelse: Overlege Anne Lise Isern, spes. i plastisk kirurgi, St. Olav Hospital i Trondheim. Overlege David McDonagh, Ortopedisk Skadepoliklinikk, St. Olavs Hospital og Legevaktssjef, Trondheim. Sykepleier Elin Johanne Baade, Ortopedisk Skadepoliklinikk, St. Olavs Hospital Godkjenninger: Kurset søkes godkjent av Dnlf som emnekurs/klinisk emnekurs til videre og etterutdanningen i allmennmedisin og generell kirurgi. Læringsmål: Gi kunnskap i klinisk vurdering, behandling og etterbehandling

11 Tema: Kirurgiske instrumenter. Kirurgisk terminologi og insisjonsteknikk. Lokal anesthesi. - Medikamenter, teknikker, dosering, komplikasjoner. Blodtomhet. Inngrodde tånegler - Små tumores Hemorrhoider - ligering, injeksjoner, evakuering. - Håndtering av kutt, Taping og liming. - Hudtumores, maligne og benigne - Preoperativ vurdering og henvisning til plastikk-kirurgi - Suturkurs, teoretisk forberedelse og praktiske øvelser - Foring / Gipstyper. Workshop - gipsing, immobilisering, Gilchrist osv. - Håndtering av farlige/toksiske stoffer - Håndtering av fjernet materiale/merking av glass. - Skjemaveldet og småkirurgi - CITO/ oppfølging o.s.v - Sterilisering av instrumenter, sårvask, oppdekning av instrumenter. - Abscesser, Intraartikulære injeksjoner. PSYKIATRI I ALLMENNPRAKSIS Tid: onsdag 6. - fredag 8. mars 2013 Kursansvarlige: Overlege Gunnhild Bagøien og overlege/seksjonssjef dr med Solveig Klæbo Reitan, St. Olavs Hospital Antall undervisningstimer: 21 Godkjenninger: Kurset søkes godkjent av Dnlf som emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre og etterutdanningen i allmennmedisin. Det søkes også om godkjent for merittering til klinisk spesialist i sykepleier/spesialsykepleie innen NSF. Emner Akutt rus og psykiatri. Kognitiv og metakognitiv terapi, en oversikt. Motiverende intervju til pasienter med psykiske lidelser. «Sovet i natt?», - om behandling av søvnplager. Diagnostikk / behandling av personlighetsforstyrrelser. Alderspsykiatri og polyfarmasi. Depresjoner, uni- og bipolare. Oppdatering. Kliniske kjennetegn og definisjoner på depresjon og undertyper og spesielle typer. Hvordan skille depresjon fra personlighetsforstyrrelse. ECT (indikasjon, virkemåte, praktisk) Psykoterapi allmennpraksis og henvisning Mani: kliniske kjennetegn, typer, behandling Bipolare lidelser, typer, forløp, behandling (Inflammatorisk affektiv lidelse (IAD)) Farmakologisk behandling av depresjon og bipolare lidelser. Suicidalitet Handtering i allmennpraksis. Selvskading Differensialdiagnostikk og tiltak Angst. Pasienten med angst kjelde til dårleg samvet og oppleving av inkompetanse. Behandlingsmessige alternativ til iatrogen legemiddelavhengnad 11

12 GERIATRI I FØRSTELINJETJENESTEN Tid: Onsdag 6. mars - fredag 8. mars Kursledelse: Overlege, dr. med Ingvild Saltvedt, overlege Ken Klaussen og overlege Pål Stenumgård, Avd for geriatri, St Olavs hospital Antall timer: 20 Læringsmål: Hva er geriatri? Legemiddelbehandling hos eldre. Symptomlindring hos geriatriske pasienter. Utredning og behandling av kognitiv svikt. Kartlegging og behandling ved fall. Samhandling. Målgruppe: Leger i kommunehelsetjenesten, sykehjemsleger, sykepleiere som jobber innen eldreomsorgen og annet helsepersonell med interesse for geriatri. Godkjenninger: Kurset søkes godkjent av Dnlf som emnekurs/klinisk emnekurs i geriatri til videre og etterutdanningen i allmennmedisin. Det søkes også om godkjent for merittering til klinisk spesialist i sykepleier/spesialsykepleie innen NSF. KURS SOM ARRANGERES FRA 4. mars kl mars kl GRUNNKURS D - Forskning i allmennmedisin Tid: Søndag 3. mars - fredag 8. mars Kursledelse: Professor Geir W. Jacobsen, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU, Trondheim og spesialist i allmennmedisin Arne Ivar Østensen, Trondheim. Antall timer: 30 Godkjenning: Kurset søkes godkjent til etter og videreutdanningen i allmennmedisin Læringsmål: 1. Kritisk læring; Hvordan lærer leger? - Hvordan påvirkes legers læring; fallgruver, manipuleringer av læring, interessekonflikter? - Hvordan forholder man seg kritisk til publisert viten? 2. Søking av ny kunnskap; Søking i elektroniske biblioteker, databaser med review artikler og lærebøker og databaser med læreboksgrensesnitt. Hvordan få omsatt ny kunnskap til handling i praksis? - Pasienter som finner informasjon på internett 3. Kvalitetssikring av egen praksis; Redskaper til analyse og refleksjon over egen virksomhet 4. Allmennmedisinsk forskning; Forskningsmetodikk i allmennpraksis og etikk i allmennmedisinsk forskning - Hvordan komme i gang med forskning? - Hvem gjør hva i norsk allmennmedisinsk forskning? - Hvordan får man økonomisk støtte til forskning i allmennmedisin? 2

13 PRAKTISKE KURSSTED: Rica Skifer Hotel Oppdal og Quality Hotel Oppdal KURS Kursavgift Obligatorisk dagpakke Grunnkurs D (mand 4/3 fred 8/3) 6.500, ,- Akuttmedisin (sønd 3/3 onsd. 6/3) 4.950, ,- Fysikalsk medisin (sønd 3/3 onsd 6/3) 4.950, ,- Revmatologi (sønd 3/3 onsd 6/3) 4.950, ,- Øre-nese-hals (sønd 3/3 onsd 6/3) 4.950, ,- Hjerter i allmennpraksis (sønd 3/3 onsd 6/3) 4.950, ,- Pediatri (sønd. 3/3 onsd. 6/3) 4.950, ,- Ultralyd trinn I (sønd 3/3 onsd 6/3) 5.250, ,- Ultralyd trinn II (onsd 6/3 fred 8/3) 4.850, ,- (Medlemmer i UFA får kr. 250,-pr halv uke i rabatt. Innmelding i FUA kan gjøres til ) Gynekologi (onsd 6/3 fred 8/3) 4.350, ,- Endokrinologi (onsd 6/3 fred 8/3) 4.350, ,- Ferd.kurs for medarb. (onsd 6/3 fred 8/3) 3.900, ,- Geriatri i førstelinjetjenesten (onsd 6/3 - fred 8/3) 4.350, ,- Psykiatri (onsd 6/3 - fred 8/3) 4.350, ,- Kirurgia minor (onsd 6/3 - fred 8/3) 4.350, ,- Dagpakken innbefatter salleie, lunsj og kaffe, frukt og grønnsaker i pausene i hele den aktuelle kursperioden. OVERNATTING: (pr pers/natt) Rica Skifer Hotel Oppdal. Enkeltrom kr 1.150,-/ Dobbeltrom kr 750,- Quality Hotel Oppdal. Enkeltrom kr 850,-/ Dobbeltrom kr 500,- Oppdal Gjestetun. Enkeltrom kr 750,-/ Dobbeltrom kr 440,- BESPISING: Lunsj søndag før kursstart, onsdag og fredag etter kursslutt: á kr 220,- (Lunsj i kursperioden er inkludert i dagpakken.) For grunnkurs D er lunsj alle dager inkludert unntatt fredag etter kursavgslutning Middag: søndag, tirsdag og onsdag. Rica Skifer Hotel Oppdal á kr 330,- Middag: Mandag; Get together i Njåls Hall á kr 800,- Avslutningsmiddag med dans: torsdag på Quality Hotel Oppdal á kr 950, PÅMELDING: (kun skriftlig påmelding). KURS OG KONGRESSERVICE, Oppdalsuka, 7340 OPPDAL. Tlf Fax E-post: Elektronisk påmeldingsskjema og utfyllende informasjon om godkjenninger og kursprogram finnes på

14 PÅMELDINGSFRIST: Etter 1. desember 2012 påløper et gebyr på kr. 400,-/ etter 1. februar kr. 600,-. /etter 25. februar kr. 800,-. AVBESTILLINGSGEBYR: Etter 15. januar kr. 400,-. Etter 20. februar betales full deltakeravgift (inkl. bestilt overnatting/bespisning) BETALINGSFORM: Mot tilsendt faktura/bekreftelse. REISE: Tog: eller tlf Vær OBS på at reise med fly fra Gardermoen til Værnes og videre med buss/tog til Oppdal vil ta minst like lang tid som direktetog Oslo/Gardermoen - Oppdal (reisetid ca. 4,5 timer)! Fly: Dersom du vil ha flere opplysninger om flytider/priser ta kontakt med: Berg-Hansen Reisebureau, Pirsenteret, 7005 Trondheim. Tlf Faks Kontaktperson: Wenche Foss e-post KULTURELLE ARRANGEMENTER: Dersom fritidsaktiviteter er kultur vil muligheten være der hver dag til å besøke Oppdals nydelige natur. Lunsjpausene er lange og vi kjører dere til skibakken hvis ønskelig. Bli kjent-kveld : Mandag kveld legger vi opp til en sosial sammenkomst i Villmarksleiren og besøker Njåls Hall. Vi vil servere god fjellmat. Du får også prøve dansefoten. Det eminente band CarlsMo spiller opp til dans. Oppdalsukas avslutningsmiddag: Torsdag kveld arrangeres en sosial organisert kveld med god mat og drikke. Vi legger ikke opp til en ordinær festmiddag, - men vi ønsker å samle deltakere og foredragsholdere til en trivelig sosial kveld hvor vi byr på god mat og drikke. Skaun Storband spiller opp til dans.

15 PÅMELDINGSSKJEMA Helse i Fokus - Oppdalsuka 2013 Etternavn Fornavn Tittel Arb.sted Adresse arb. Pnr/Sted Telefon E-post Bemerkning/spesiell diett/annen fakt.adr. m.m.: Mandag 4. - fredag 8. mars q GRUNNKURS D Når forventes utdanningen i allmennmedisin utført? År Er kurset obligatorisk for å praktisere selvstendig? q Ja q Nei Søndag 3. onsdag 6. mars q ultralyd del I q medlem i FUA q FYSIKALSK MEDISIN q AKUTTMEDISIN q REVMATOLOGI q ØRE-NESE-HALS q PEDIATRI q HJERTER I ALLMENNMEDISIN Onsdag 6. fredag 8. mars q ULTRALYD DEL II q medlem i FUA q GYNEKOLOGI I ALLMENNPRAKSIS q KIRURGIA MINOR q ENDOKRINOLOGI q FERDIGHETSKURS FOR MEDARBEIDERE q PSYKIATRI q GERIATRI I FØRSTELINJETJENESTEN OVERNATTING: q Ordner overnatting selv Ønsker overnatting på q Rica Skifer Hotel q Quality Hotel Oppdal q Oppdal Gjestetun q Enkeltrom q Dobbeltrom sammen med Ankomst mars Avreise mars BESPISNING: Lunsj utenom dagpakker. (Lunsj i kursperioden inngår i dagpakken) Ekstra lunsj: q Søndag q Onsdag q Fredag Middag: q Søndag q Mandag q Tirsdag q Onsdag q Torsdag

16 Avsender: Kurs og Kongresservice AS NO Oppdal BPORTO BETALT PORT PAYÈ NORGE

Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016

Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016 Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennleger Scandic Nidelven Hotel, Trondheim Generell orientering AF

Detaljer

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennleger Scandic Nidelven Hotel, Trondheim Generell orientering AF

Detaljer

Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012

Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012 Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennpraktiserende leger: Lidelser i nakke og overekstremiteter Røros Hotel

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling

Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling NETTVERKSKONFERANSEN 2015 Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling Radisson Blu Royal Garden Hotel 18. 19. mars 2015. NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere, og NSFs lokalgruppe av bedriftssykepleiere

Detaljer

Grunnkurs A Trondheim 15.06.15 19.06.15 Britannia Hotel

Grunnkurs A Trondheim 15.06.15 19.06.15 Britannia Hotel Grunnkurs A Trondheim 15.06.15 19.06.15 Britannia Hotel Mandag 15.06.15 kl. 11.00-17.45 Kursleder Jakob Bjertnæs, Spesialist i Allmennmedisin og fastlege på Gløshaugen legesenter Faget Allmennmedisin;

Detaljer

Grunnkurs A Trondheim 15.06.15 19.06.15 Trondheim

Grunnkurs A Trondheim 15.06.15 19.06.15 Trondheim Grunnkurs A Trondheim 15.06.15 19.06.15 Trondheim Mandag 15.06.15 kl. 11.00-17.45 Kursleder Jakob Bjertnæs, Spesialist i Allmennmedisin og fastlege på Gløshaugen legesenter Faget Allmennmedisin; 11.00-12.00

Detaljer

Grunnkurs A Trondheim 13. 17.06.2016, Trondheim

Grunnkurs A Trondheim 13. 17.06.2016, Trondheim Grunnkurs A Trondheim 13. 17.06.2016, Trondheim Mandag 13.06.2016 11.00-17.30 Faget Allmennmedisin MANDAG 13 JUNI 2016 11.00-11.15 Velkommen. 11.15-12.00 Hjelp jeg har blitt fastlege Rapport fra 35 år

Detaljer

Invitasjon til kurs for fastleger / allmennpraktiserende leger

Invitasjon til kurs for fastleger / allmennpraktiserende leger p Invitasjon til kurs for fastleger / allmennpraktiserende leger på Diakonhjemmet Sykehus Diakonhjemmet Sykehus inviterer til EMNEKURS I REVMATOLOGI 2017 TIDLIG DIAGNOSE OG BEHANDLINGSSTRATEGI VED INFLAMMATORISK

Detaljer

Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2014

Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2014 Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2014 Bodø 28.-30. april Radisson Blu Hotel foto: Terje Rakke/Nordic Life/www.nordnorge.com/Bodø Praktisk informasjon: Sted: Radisson Blu Hotel, Bodø Storgata

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Invitasjon til «EMNEKURS I HJERTE-KARSYKDOM 2017» ved Diakonhjemmet Sykehus

Invitasjon til «EMNEKURS I HJERTE-KARSYKDOM 2017» ved Diakonhjemmet Sykehus p Invitasjon til «EMNEKURS I HJERTE-KARSYKDOM 2017» ved Diakonhjemmet Sykehus Velkommen til «Emnekurs i hjerte-karsykdom for fastleger, allmennleger og sykehjemsleger». Kurset holdes over tre kvelder i

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna Har du ennå ikke meldt deg på årets PFF-kongress, er det på tide nå. Hold av helgen 8-10. mars 2013. Kongressen holdes på Thon Hotell Oslo Airport,

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Det er et stort behov for effektive, evaluerte lavterskeltilbud som KiD fordi forekomsten av depresjonstilstander er

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Fagakademiet inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Det er et stort behov for effektive, evaluerte lavterskeltilbud som KiD fordi forekomsten av depresjonstilstander er høy,

Detaljer

Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell

Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell Hvordan samhandle best for å behandle flest godt! Kjære diabeteskollegaer

Detaljer

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon -

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - For hvem/målgruppe Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter og andre. Det er en fordel

Detaljer

INVITASJON TIL TEMAKURS. Tverrfaglig kurs for hukommelsesklinikker 26. og 27. oktober 2010. Thon Hotel Opera, Oslo

INVITASJON TIL TEMAKURS. Tverrfaglig kurs for hukommelsesklinikker 26. og 27. oktober 2010. Thon Hotel Opera, Oslo INVITASJON TIL TEMAKURS Tverrfaglig kurs for hukommelsesklinikker 26. og 27. oktober 2010 Thon Hotel Opera, Oslo Hukommelsesklinikker Kurset er en tverrfaglig samling for hukommelsesklinikkvirksomhet i

Detaljer

Velkommen til. SANDEFJORD 15.-17. april. Rica Park Hotel Sandefjord

Velkommen til. SANDEFJORD 15.-17. april. Rica Park Hotel Sandefjord Velkommen til SANDEFJORD 15.-17. april Rica Park Hotel Sandefjord Praktisk informasjon: Sted: Rica Park Hotel, Sandefjord Strandpromenaden 9 Tlf: 33 44 74 00 Dato: 15. 17. april 2013 Målgruppe: Ansvarlig:

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Det er et stort behov for effektive, evaluerte lavterskeltilbud som KiD fordi forekomsten av depresjonstilstander er

Detaljer

KONFERANSE. NSHs konferanse om MAT OG HELSE. Du blir hva du spiser...? Kosthold og psykisk helse Helsemessige konsekvenser Livsstilsendringer

KONFERANSE. NSHs konferanse om MAT OG HELSE. Du blir hva du spiser...? Kosthold og psykisk helse Helsemessige konsekvenser Livsstilsendringer KONFERANSE Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker / Astrid Hals NSHs konferanse om MAT OG HELSE Du blir hva du spiser...? Kosthold og psykisk helse Helsemessige konsekvenser Livsstilsendringer Torsdag

Detaljer

Geilokurset 9. 13. mars 2015

Geilokurset 9. 13. mars 2015 Geilokurset 9. 13. mars 2015 Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin inviterer til faglig ukeskurs på Dr. Holms Hotel. Kursuken kombineres med rekreasjon, kollegialt samvær, inspirasjon,

Detaljer

Invitasjon. OSLO 5.-6. september 2016. konferanse. hukommelsesklinikker 25 års jubileum. www.aldringoghelse.no. Foto: OUS / Anders Bayer

Invitasjon. OSLO 5.-6. september 2016. konferanse. hukommelsesklinikker 25 års jubileum. www.aldringoghelse.no. Foto: OUS / Anders Bayer Invitasjon konferanse hukommelsesklinikker 25 års jubileum Foto: OUS / Anders Bayer 5.-6. september 2016 www.aldringoghelse.no Hukommelsesklinikker 25 års jubileum Det er i år 25 år siden hukommelsesklinikken

Detaljer

LEGEMIDDELBRUK HOS ELDRE

LEGEMIDDELBRUK HOS ELDRE TEMAKURS FOR LEGER LEGEMIDDELBRUK HOS ELDRE OSLO Oslo Kongressenter, Folkets hus 26.-27. OKTOBER 2015 www.aldringoghelse.no TEMAKURS Legemiddelbruk hos eldre Kurset er beregnet på fastleger og sykehjemsleger,

Detaljer

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Fagakademiet i samarbeid med ACEM og Norsk Yoga-skole inviterer nok en gang til det årlige stressmestringskurset Arbeid og avspenning For hvem Ansatte i personal-

Detaljer

KONFERANSE. KVINNER, MENN OG HELSE - de små og store forskjeller

KONFERANSE. KVINNER, MENN OG HELSE - de små og store forskjeller KONFERANSE KVINNER, MENN OG HELSE - de små og store forskjeller Hvordan preger dette helsetjenesten Konsekvenser for behandling, prioritering og informasjon Makt, ledelse og innflytelse Torsdag 11. og

Detaljer

Program Geilokurset formiddagskurset har tema: Kardiologi - kveldskurset har tema: Mestring

Program Geilokurset formiddagskurset har tema: Kardiologi - kveldskurset har tema: Mestring Program Geilokurset 2018 - formiddagskurset har tema: Kardiologi - kveldskurset har tema: Mestring Påmelding Du kan logge deg inn med HPR-nummer og etternavn som gir deg en side med ferdig utfylte personalia.

Detaljer

Utredning av demens og behandling i praksis

Utredning av demens og behandling i praksis Utredning av demens og behandling i praksis Fordypningskurs 10 studiepoeng Geilo, 14. 18, september 2009 Søknadsfrist 19. juni 2009 Utredning av demens og behandling i praksis Dette fordypningskurset er

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN Kurs Definisjonen av kliniske emnekurs i etterutdanningen skal være kurs som omhandler diagnostikk og tiltak innenfor ett spesielt medisinsk fagområde. Kursprogrammets

Detaljer

Kurslederopplæring for kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for kurs i mestring av depresjon Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring for kurs i mestring av depresjon Det er et stort behov for effektive, evaluerte lavterskeltilbud som KiD fordi forekomsten av depresjonstilstander er

Detaljer

OSLO Oslo Kongressenter, Folkets hus mai 2017

OSLO Oslo Kongressenter, Folkets hus mai 2017 TEMAKURS FOR LEGER LEGEMIDDELBRUK HOS ELDRE OSLO Oslo Kongressenter, Folkets hus 29.-30. mai 2017 www.aldringoghelse.no TEMAKURS Legemiddelbruk hos eldre Kurset er særlig beregnet på fastleger og sykehjemsleger,

Detaljer

Førstehjelp ved selvmordsfare

Førstehjelp ved selvmordsfare Førstehjelp ved selvmordsfare NKS Jæren distriktspsykiatriske senter arrangerer kurs i Førstehjelp ved selvmordsfare 10-11.mars 2015 for alle som i sitt arbeid kan komme i kontakt med selvmordsnære personer.

Detaljer

Jæren distriktspsykiatriske senter

Jæren distriktspsykiatriske senter Førstehjelp ved selvmordsfare NKS Jæren distriktspsykiatriske senter arrangerer kurs i Førstehjelp ved selvmordsfare 15. og 16.nov 2011 for alle som i sitt arbeid kan komme i kontakt med selvmordsnære

Detaljer

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Barn som pårørende Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Kursmal for Den Norske Legeforeningens kurskomiteer og konferanser

Detaljer

Førstehjelp ved selvmordsfare

Førstehjelp ved selvmordsfare Førstehjelp ved selvmordsfare NKS Jæren distriktpsykiatriske senter arrangerer kurs i Førstehjelp ved selvmordsfare 10-11. november 2015 for alle som i sitt arbeid kan komme i kontakt med selvmordsnære

Detaljer

Invitasjon til kurs Hvordan gi pårørende et godt tilbud? Psykoedukativ intervensjon i demensomsorgen

Invitasjon til kurs Hvordan gi pårørende et godt tilbud? Psykoedukativ intervensjon i demensomsorgen Invitasjon til kurs Hvordan gi pårørende et godt tilbud? Psykoedukativ intervensjon i demensomsorgen Quality Hotel Klubben, Tønsberg 26. - 27. Mai 2010 Hvordan gi pårørende et godt tilbud... Demens fører

Detaljer

EMNEKURS I DIABETES OG ENDOKRINOLOGI -2016

EMNEKURS I DIABETES OG ENDOKRINOLOGI -2016 EMNEKURS I DIABETES OG ENDOKRINOLOGI -2016 Det inviteres til emnekurs i diabetes og endokrinologi for allmennleger, fastleger og sykehjemsleger. Kurset avholdes som ettermiddags kurs; tirsdagene 11.10.,

Detaljer

KOMPETANSEREKKE FOR KUNNSKAPSPARKEN HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER HELGELAND

KOMPETANSEREKKE FOR KUNNSKAPSPARKEN HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER HELGELAND KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND KOMPETANSEREKKE FOR HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER MO I RANA o 21. JANUAR HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTEN o 2. FEBRUAR KREFTSYKDOMMER OG BEHANDLINGSMETODER

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016 Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag Dagsseminar 28. januar 2016 Ullevål sykehus Dette er dagen du trenger for å få kunnskapen du trenger om bekkenleddsmerter, så du kan hjelpe pasientene best

Detaljer

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe?

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Kurset arrangeres ved Clarion Ernst Hotel, Kristiansand Dato: 20.-21. april 2015

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN Kurs Definisjonen av kliniske emnekurs i etterutdanningen skal være kurs som omhandler diagnostikk og tiltak innenfor ett spesielt medisinsk fagområde. Kursprogrammets

Detaljer

JOBBKLAR OG FERDIGUTDANNET?

JOBBKLAR OG FERDIGUTDANNET? Fagkonferanse 26. 27. mai 2014 LOFOTEN THON HOTEL SVOLVÆR JOBBKLAR OG FERDIGUTDANNET? Formålet med konferansen er å belyse det viktige spørsmålet om hvor godt forberedt en nyutdannet sykepleier er til

Detaljer

Kurs nr.: O-28620 ved Universitetet i Oslo/Glittreklinikken. Grunnkurs i lungesykdommer for hovedspesialiteten indremedisin 16. - 20.

Kurs nr.: O-28620 ved Universitetet i Oslo/Glittreklinikken. Grunnkurs i lungesykdommer for hovedspesialiteten indremedisin 16. - 20. Kurs nr.: O-28620 ved Universitetet i Oslo/Glittreklinikken. Grunnkurs i lungesykdommer for hovedspesialiteten indremedisin 16. - 20. november 2015 Spesialitetskomitèens godkjenninger: Allmennmedisin Videreutdanning:

Detaljer

VELKOMMEN TIL SEMINAR

VELKOMMEN TIL SEMINAR VELKOMMEN TIL SEMINAR FSR Trøndelag inviterer til FSR seminar 2018 i Trondheim! Fokuset for årets FSR seminar er hvordan vi som sykepleiere kan hjelpe pasientene gjennom ulike overganger i livet med en

Detaljer

Rus og helsekonferanse

Rus og helsekonferanse Rus og helsekonferanse 17.-18.nov. 2016 Radisson Blu Royal Garden Hotell Den det gjelder på liv og helse løs Velkommen Det er en stor glede for oss å ønske velkommen til rus og helsekonferanse i Trondheim.

Detaljer

NFAM. Henningsvær bryggehotell, 8313 Henningsvær. Vårkonferansen, 10.- 12. mai 2009. Ansvarlig: NFAM, styret

NFAM. Henningsvær bryggehotell, 8313 Henningsvær. Vårkonferansen, 10.- 12. mai 2009. Ansvarlig: NFAM, styret NFAM Vårkonferansen, 10.- 12. mai 2009 Henningsvær bryggehotell, 8313 Henningsvær Ansvarlig: NFAM, styret PROGRAM Godkjenning. Kurset er godkjent med 15 timer som valgfritt kurs i videre og etterutdanningen

Detaljer

Læringsmål: Gi en oversikt av diagnostikk, behandling og forebyggelse av lungesykdommer.

Læringsmål: Gi en oversikt av diagnostikk, behandling og forebyggelse av lungesykdommer. ved Universitetet i Oslo/LHL-klinikkene Glittre. Grunnkurs i lungesykdommer for hovedspesialiteten indremedisin 17. - 21. november 2014 Spesialitetskomitèens godkjenninger: Allmennmedisin Videreutdanning:

Detaljer

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon, lindring ved livets slutt.

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon, lindring ved livets slutt. Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon, lindring ved livets slutt. Bedre livskvalitet, hvordan oppnår vi det? Hvilke utfordringer står vi overfor? Kurset vil arrangeres

Detaljer

Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015

Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015 1 av 5 Lokallagene i Nordland Vår saksbehandler Hilde Furuseth Johansen +47 75 50 60 64 Deres dato Deres referanse Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015 Vi inviterer nå til det årlige

Detaljer

PASIENTSIKKERHET EN UTFORDRING FOR UTDANNINGEN?

PASIENTSIKKERHET EN UTFORDRING FOR UTDANNINGEN? Norsk Dansk Fagkonferanse 7. 8. mai 2015 CLARION HOTEL ADMIRAL, BERGEN PASIENTSIKKERHET EN UTFORDRING FOR UTDANNINGEN? Vi lever i en tid med internasjonalisering. Mange mennesker flytter på seg og søker

Detaljer

LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI

LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2015 Foto: Terje Rakke, Destination Ålesund og Sunnmøre Foto: Terje Rakke, Destination Ålesund og Sunnmøre Foto: Alfred Lupke, Destination Ålesund og Sunnmøre

Detaljer

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar 10.Nordiske kongress i Faglig veiledning 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar ARRANGEMENTETS HJEMMESIDE: http://www.sykepleierforbundet.no/konferanser VELKOMMEN Nærvær, refleksjon og estetikk i mangfoldets

Detaljer

NLAS Østfold i samarbeid med sentralstyret i NLAS inviterer til AKUTTDAGENE 2011

NLAS Østfold i samarbeid med sentralstyret i NLAS inviterer til AKUTTDAGENE 2011 NLAS Østfold i samarbeid med sentralstyret i NLAS inviterer til AKUTTDAGENE 2011 NSFs LANDSGRUPPE AV AKUTTSYKEPLEIERE www.akuttdagene.no Kjære medlemmer av NLAS og øvrige deltagere på AKUTTDAGENE 2011!

Detaljer

Kurs for kjøkkenpersonale

Kurs for kjøkkenpersonale Til NKFs lokallagsleder Skolen v/rektor Rundskriv S 2-2010 Rundskriv L 3-2010 Oslo, 11. januar 2010 Kurs for kjøkkenpersonale NKF inviterer til kurs for kjøkkenledere, kokker, kjøkkenassistenter og andre

Detaljer

Ammekyndig helsestasjon tilbud om kompetanseheving: Ammeveiledning trinn 1 og 2: 11. og 12. februar 2013

Ammekyndig helsestasjon tilbud om kompetanseheving: Ammeveiledning trinn 1 og 2: 11. og 12. februar 2013 ETAT FOR BARN og FAMILIE Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon: 05556 / 53 03 34 53 Besøksadresse: Rådstuplass 5 www.bergen.kommune.no Helseforetak i Hordaland Kommuner i Hordaland v/ helsestasjonstjenesten

Detaljer

Sentrale tema for årets Obesi er: -Personlighetsforstyrrelser og overvekt -Fysisk aktivitet i overvektsbehandling -Lavkalori-dietter -Pasientforløp

Sentrale tema for årets Obesi er: -Personlighetsforstyrrelser og overvekt -Fysisk aktivitet i overvektsbehandling -Lavkalori-dietter -Pasientforløp Sentrale tema for årets Obesi er: -Personlighetsforstyrrelser og overvekt -Fysisk aktivitet i overvektsbehandling -Lavkalori-dietter -Pasientforløp Årets forelesere: Patrick Seyfried Hege Gade Siren Nymo

Detaljer

Sentrale tema for årets Obesi er: -Personlighetsforstyrrelser og overvekt -Fysisk aktivitet i overvektsbehandling -Lavkalori-dietter -Pasientforløp

Sentrale tema for årets Obesi er: -Personlighetsforstyrrelser og overvekt -Fysisk aktivitet i overvektsbehandling -Lavkalori-dietter -Pasientforløp Sentrale tema for årets Obesi er: -Personlighetsforstyrrelser og overvekt -Fysisk aktivitet i overvektsbehandling -Lavkalori-dietter -Pasientforløp Årets forelesere: Patrick Seyfried Hege Gade Siren Nymo

Detaljer

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Praksisnytt Psykiatrisk Klinikk ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Innhold Suicidalvurdering på legevakt s. 2 Personlighetsforstyrrelser, -Screeningverktøy

Detaljer

Regional fagkonferanse Cfs/Me kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati 15. 16. MaRs 2012 RiCa DyRepaRken Hotell, kristiansand Medarrangør:

Regional fagkonferanse Cfs/Me kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati 15. 16. MaRs 2012 RiCa DyRepaRken Hotell, kristiansand Medarrangør: Regional fagkonferanse CFS/ME Kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati 15. 16. mars 2012 RICA Dyreparken Hotell, Kristiansand Medarrangør: Foredragsholdere Barbara Baumgarten-Austrheim seksjonsleder

Detaljer

Regional fagkonferanse Cfs/Me kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati 15. 16. MaRs 2012 RiCa DyRepaRken Hotell, kristiansand Medarrangør:

Regional fagkonferanse Cfs/Me kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati 15. 16. MaRs 2012 RiCa DyRepaRken Hotell, kristiansand Medarrangør: Regional fagkonferanse CFS/ME Kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati 15. 16. mars 2012 RICA Dyreparken Hotell, Kristiansand Medarrangør: Foredragsholdere Barbara Baumgarten-Austrheim seksjonsleder

Detaljer

Oslo Kongressenter, 5. og 6. september 2017

Oslo Kongressenter, 5. og 6. september 2017 Invitasjon Konferanse Hukommelsesteam Oslo Kongressenter, 5. og 6. september 2017 www.aldringoghelse.no Konferanse Hukommelsesteam Konferansen tar sikte på å samle hukommelsesteam og koordinatorer som

Detaljer

GERIATRISK KOMPETANSE FOR FREMTIDENS ELDREOMSORG

GERIATRISK KOMPETANSE FOR FREMTIDENS ELDREOMSORG NSF FGD Landskonferanse 2012 GERIATRISK KOMPETANSE FOR FREMTIDENS ELDREOMSORG 15.-16. mars 2012 Radisson Blu Royal Garden, Trondheim NSF FGD inviterer til Landskonferanse Mange eldre er friske og har ikke

Detaljer

INVITASJON. Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisins kurs Solstrand Hotel & Bad, Os 19. mai 23. mai 2014:

INVITASJON. Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisins kurs Solstrand Hotel & Bad, Os 19. mai 23. mai 2014: INVITASJON Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisins kurs Solstrand Hotel & Bad, Os 19. mai 23. mai 2014: Kurskomité: Bernt-Olaf Flem, Straume Legesenter Axel Heienberg, Nygårdsgaten

Detaljer

Kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati. Medarrangør:

Kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati. Medarrangør: Regional fagkonferanse CFS/ME Kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati 15. 16. mars 2012 RICA Dyreparken Hotell, Kristiansand Medarrangør: Foredragsholdere Barbara Baumgarten-Austrheim seksjonsleder

Detaljer

Høstmøtet 2011. 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo. www.legeforeningen.no/indremedisin

Høstmøtet 2011. 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo. www.legeforeningen.no/indremedisin 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo www.legeforeningen.no/indremedisin Velkommen til! Høstmøtet er Norsk indremedisinsk forenings viktigste møteplass! Her møtes erfarne indremedisinere

Detaljer

Fagkurs på Frambu. Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller

Fagkurs på Frambu. Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller Fagkurs på Frambu 27. og 28. august 2014 Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller funksjonsnedsettelser Program for leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, ernæringsfysiologer

Detaljer

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse 30. sept og 1. okt 2014 Velkommen til konferansen - til barn og unges beste Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, RKBU Midt-Norge

Detaljer

Fotterapeuter med fordypning i Biomekanisk Terapi inviterer til fagdager på Gardermoen mars 2017

Fotterapeuter med fordypning i Biomekanisk Terapi inviterer til fagdager på Gardermoen mars 2017 Fotterapeuter med fordypning i Biomekanisk Terapi inviterer til fagdager på Gardermoen 10.-12.mars 2017 Sted: Clarion Hotel og Congress Oslo Airport Styret i FBT ønsker velkommen til den årlige samlingen

Detaljer

Invitasjon til Høstmøtet Oktober Kviknes Hotel Balestrand. Sogn og Fjordane Tannlegeforening

Invitasjon til Høstmøtet Oktober Kviknes Hotel Balestrand. Sogn og Fjordane Tannlegeforening Invitasjon til Høstmøtet 2016 21-22.Oktober 2016 Kviknes Hotel Balestrand Sogn og Fjordane Tannlegeforening Program Fredag 21.oktober 9:30 Frammøte Kaffi og rundstykker Sal 1 10:00-10:10 Åpningstale Kurs

Detaljer

TEMAKURS Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende OSLO Oslo Kongressenter mars 2017

TEMAKURS Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende OSLO Oslo Kongressenter mars 2017 Invitasjon TEMAKURS Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende OSLO Oslo Kongressenter 8.-9. mars 2017 www.aldringoghelse.no Oppfølging av hjemmeboende personer med demens og deres

Detaljer

OSLO 14. september 2016 Oslo Kongressenter www.aldringoghelse.no

OSLO 14. september 2016 Oslo Kongressenter www.aldringoghelse.no Utviklingshemning og aldring og Funksjonshemning og aldring inviterer til Temakonferanse- Sansetap ved aldring OSLO 14. september 2016 Oslo Kongressenter www.aldringoghelse.no Temakonferanse Sansetap ved

Detaljer

KURSMENY NRRK 2010. Kurs og faglige seminarer i regi av NRRK 2010

KURSMENY NRRK 2010. Kurs og faglige seminarer i regi av NRRK 2010 KURSMENY NRRK 2010 Kurs og faglige seminarer i regi av NRRK 2010 1 Kjære kollegaer! NRRK har som et av sine mål å være bidragsyter til å styrke kompetansen innen det revmatologiske fagmiljøet i Norge.

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2007 i Trondheim

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2007 i Trondheim Felles opplæring Vår dato: 07.08.2007 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til..

Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til.. Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til.. NSFs landskonferanse i veiledning 2017 Invitasjon Landskonferansen 2017 NSFs faggruppe for veiledere inviterer til årets landskonferanse i Drammen. Temaet

Detaljer

Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin

Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs Plass 0130 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 09/23 Dato: 16.06. 2009 Forslag om å opprette ny spesialitet i

Detaljer

Arrangerer Landskonferanse Målgruppe: Alle som jobber for mennesker med utviklingshemning og andre interesserte

Arrangerer Landskonferanse Målgruppe: Alle som jobber for mennesker med utviklingshemning og andre interesserte Arrangerer Landskonferanse 2010 Målgruppe: Alle som jobber for mennesker med utviklingshemning og andre interesserte Tema: Utviklingshemming og psykiske lidelser Sted: Bergen, Hotell Terminus, Terminus

Detaljer

TEMAKURS Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende Molde Rica Seilet 18. og 19. oktober 2017

TEMAKURS Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende Molde Rica Seilet 18. og 19. oktober 2017 Invitasjon TEMAKURS Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende Molde 18. og 19. oktober 2017 www.aldringoghelse.no Oppfølging av hjemmeboende personer med demens og deres pårørende

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Kursdager 2018 GODT ARBEID ER GOD HELSE. Tromsø: mars. LINKEN - Forskningsparken Møtesenter ARBEIDS- OG MILJØMEDISINSK AVDELING

Kursdager 2018 GODT ARBEID ER GOD HELSE. Tromsø: mars. LINKEN - Forskningsparken Møtesenter ARBEIDS- OG MILJØMEDISINSK AVDELING ARBEIDS- OG MILJØMEDISINSK AVDELING BARGO- JA BIRASMEDISIINA OSSADAT Kursdager 2018 Tromsø: LINKEN - Forskningsparken Møtesenter 13.-14. mars GODT ARBEID ER GOD HELSE Arbeidshelse - kunnskap i teori og

Detaljer

Hva kan Nasjonalt Råd R. rekrutteringen til allmenn- og samfunnsmedisin?

Hva kan Nasjonalt Råd R. rekrutteringen til allmenn- og samfunnsmedisin? Hva kan Nasjonalt Råd R gjøre for å øke rekrutteringen til allmenn- og samfunnsmedisin? Professor Borghild Roald (UiO), nestleder i Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling (NR)

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kurs nr.: 1411353

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kurs nr.: 1411353 (A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kurs nr.: 1411353 Quality Hotel 33, Økern 24. - 28. november 2014 Kursnr.: 1411353 Tid: 24.-28. november 2014

Detaljer

DEN SJETTE NORSKE K ONGRESSEN I GERIATRI OSLO KONGRESSENTER FOLKETS HUS

DEN SJETTE NORSKE K ONGRESSEN I GERIATRI OSLO KONGRESSENTER FOLKETS HUS DEN SJETTE NORSKE K ONGRESSEN I GERIATRI OSLO KONGRESSENTER FOLKETS HUS 16. SEPTEMBER 2015 Velkommen til Oslo i september! De norske geriatrikongressene har vært arrangert annethvert år siden 2005, og

Detaljer

INVITASJON. Aivo Brukerkonferanse. 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund

INVITASJON. Aivo Brukerkonferanse. 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund INVITASJON Aivo Brukerkonferanse 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund Aivo Norge AS har den glede av å kunne invitere deg og dine medarbeidere til vår årlige brukerkonferanse. Årets konferanse, som

Detaljer

Aust-Agder legeforening

Aust-Agder legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Alta

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Alta Årskonferanse i Alta 1. til 3. mars- 2016 Hotell Scandic Alta NFSS Organisasjonsnummer 994186183 PROGRAM: Tirsdag 1. mars 10 00-11 00 Registrering med kaffe m.m. 11 00-11 30 Velkommen ved Heidi Solvang,

Detaljer

Påmelding: Det er totalt 24 plasser på kurset. Først til mølla gjelder og plassene fordeles ellers ut fra skjønn.

Påmelding: Det er totalt 24 plasser på kurset. Først til mølla gjelder og plassene fordeles ellers ut fra skjønn. Vevelstad Brønnøy Vega Sømna Samhandlingsprosjektet Sammen om psykisk helse, Sør-Helgeland v/ kommunene Vevelstad, Sømna, Vega, Brønnøy, samt Psykiatrisk senter Brønnøysund. INVITERER TIL KURSET FØRSTEHJELP

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA. Dato/Sted: Torsdag 19. og fredag 20. februar 2004 Rainbow Hotel Opera, Oslo

PÅMELDINGSSKJEMA. Dato/Sted: Torsdag 19. og fredag 20. februar 2004 Rainbow Hotel Opera, Oslo Formål: Fra 1. januar 2004 skal alle helseforetak ha etablert klinisk etikkkomite. Noen sykehus har erfaring med bruk av klinisk etikkkomite i flere år. Det finnes flere måter å organisere og bruke komiteen

Detaljer

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Praksisnytt Psykiatrisk Klinikk ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Innherred medisinske forum Foredragene fra Innherred medisinske forum Nettadresse

Detaljer

Vårmøtet Norsk Nevrologisk Forening Trondheim, 7-9. juni 2013

Vårmøtet Norsk Nevrologisk Forening Trondheim, 7-9. juni 2013 Vårmøtet Norsk Nevrologisk Forening Trondheim, 7-9. juni 2013 Velkommen til vårmøtet 2013! I år møtes vi til faglig samling på virkelig historisk grunn, i Erkebispegården rett ved Nidarosdomen. Her har

Detaljer

DEMENS -en hverdag på mine premisser?

DEMENS -en hverdag på mine premisser? NSF FGD Landskonferanse 2017 DEMENS -en hverdag på mine premisser? 20-21. april 2017 Clarion hotel The Edge Tromsø NSF FGD inviterer til Landskonferanse «Demens - en hverdag på mine premisser.» NSF FGD

Detaljer

Aust-Agder legeforening

Aust-Agder legeforening Dato for datauttrekk: 01.0.2012 Forening nr: 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Regional Pasientsikkerhetskonferanse

Regional Pasientsikkerhetskonferanse Regional Pasientsikkerhetskonferanse Scandic Bodø 27. - 28. november 2014 Pasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord -sett med pasientens øyne Velkommen til kunnskapsdeling om praktisk pasientsikkerhet! I november

Detaljer