Bivirkninger, Komplikasjoner og Risiko ved Manuell Behandling av Cervical Columna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bivirkninger, Komplikasjoner og Risiko ved Manuell Behandling av Cervical Columna"

Transkript

1 Bivirkninger, Komplikasjoner og Risiko ved Manuell Behandling av Cervical Columna Christian Fossum, D.O. Rektor, Nordisk Akademi for Osteopati Assistant Research Professor, A.T. Still Research Institute, A.T. Still University of Health Sciences Doktorgradstipendiat, University of Bedfordshire og British School of Osteopathy

2 Arterial tears, also called arterial dissections, allow blood to pool in an artery wall, causing a clot or weakness in the wall that can produce a stroke or mini- stroke. In 2001, actress Sharon Stone, then 44, suffered life- threatening bleeding into the brain as a result of an arterial tear. Stone, who was a patient of Smith's after the incident, said in interviews afterward that it may have stemmed from a riding injury "made worse by chiropractic adjustments. I d take an osteopath over a chiropractor any day. Christian

3 Introduksjon Behandling av somatiske dysfunksjoner i cervical columna er utbredt blant osteopater, kiropraktorer, manuell terapeuter og naprapater for kliniske tilstander som Mekaniske nakkesmerter Cervicogen og Tensjons- type hodepine Smerter og symptomer i overekstremiteten med opphav i nakken Mulig påvirkning av det autonome nervesystemet Milde til moderate transiente bivirkninger er normalt hos <50% av behandlingsnaive pasienter: gjelder de fleste teknikker Alvorlige bivirkninger og ikke- reversible komplikasjoner er av sjelden forekomst og er som regel knyttet til bruk av direkte leddmanipulasjon (HVLA teknikker)

4 Hvilke teknikker bruker en osteopat i behandling av columna og bekkenringen? Columna 1. Leddmobilisering og artikulering (91 %) 2. Bløtdelsteknikker (91 %) 3. Egentøyning gitt til pasienten (76 %) 4. Leddmanipulasjon: HVLA (74 %) 5. Muske energi teknikker (59 %) 6. Harmonic Techniques (55 %) 7. Myofascial Release (49 %) 8. Total Body Adjustment (40 %) 9. Funksjonelle Teknikker (38 %) 10. Counterstrain (20 %) 11. Facilitated Positional Release (20 %) SI leddene / Bekkenringen 1. Leddmobilisering og artikulering (85 %) 2. Bløtdelsteknikker (79 %) 3. Egentøyning gitt til pasienten (65 %) 4. Muskel energi teknikker (62 %) 5. Leddmanipulasjon: HVLA (54 %) 6. Harmonic Techniques (45 %) 7. Myofascial Release (38 %) 8. Kranielle teknikker (37 %) 9. Total Body Adjustment (36 %) 10. Funksjonelle Teknikker (32 %) 11. Balanced Ligamentous Tension (30 %) Studier viser et stort spenn i forkjellige manipulasjonsteknikker som brukes av osteopater i behandlingen av dysfunksjoner i columna og bekkenringen Fryer GA, Johnson JC, Fossum C. The use of spinal and sacroiliac joint procedures within the British osteopathic profession. Part 2: Treatment.. International Journal of Osteopathic Medicine (2010), doi: /j.ijosm

5 Definere Problemstillingen 1 Craniocervical arteriell disseksjon (CAD) er en av de mest vanlige årsaken til iskemisk slag i den yngre og mellom aldrende populasjonen: % av alle slag i gruppen Skjer ofte spontant med en årsprevalens på : 10,000 (Schievink et al, 2001, Dziewas et al, 2003) Forekomsten av CAD når toppen om høsten og vinteren (Schievink et al, 2001), noe som kan være assosiert med forekomst av proinflammatoriske mediatører og immun responser som forbigående svekker de arterielle veggene (Guillon et al, 2003, Lindsberg og Grau, 2003) Subkliniske arteriopatier, vaskulære anomaliteter, genetisk predisponering, bindevevssykdommer, mekaniske traumer og nylige infeksjoner har alle vært nevnt som triggere ved CAD (Thomas et al, 2011)

6 Definere Problemstillingen 2 De fleste pre-manipulative protokoller brukt for å identifisere pasienter som har en risiko for CAD, inklusiv forskjellige arterielle provokasjonstester, er ikke ideelle da de har høy forekomst av falsk negativ og falsk positiv Dette kompliseres av det faktum at et av de kardinale symptomene på CAD er smerter i hode- og nakkeregionen, og pasienten blir ofte tilskrevet en muskuloskeletal årsak for symptomene Det betyr at pasienter også kan oppsøke manuell behandling for symptomer som egentlig er en utviklende CAD Alt dette gjør en differensial diagnose vanskelig Hahneline og Lewkovich 2005, Cassidy et al, 2008, Thomas et al 2011

7 Pasientens Samtykke Det bør føres inn i journal om pasient har samtykket den helsehjelp som du tilbyr pasienten. Foreligger det andre spesifikke krav i forhold til det? Effektivt og nøktern kommunisere til pasienten hva de realistisk kan forvente fra den osteopatiske behandlingen Forklare pasienten de potensielle bivirkninger og risikoer forbundet med behandlingen og de spesifikke teknikkene Pasienten bør samtykke den foreslåtte behandlingen og dette journalføres Slikt samtykke er en kontinuerlig prosess da pasienten kan forandre mening underveis Behandling av intime områder som munn, lyske, symfyse, perineum og brystområder skal samtykkes Skriftlig samtykke skal foreligge ved vaginale og / eller rektale undersøkelse og teknikker Samtykke fra foresatte ved behandling av barn

8 Informert Samtykke Så vel juridisk som etisk Hvilken informasjon er nødvendig og relevant for pasienten? Risiko: bivirkninger og komplikasjoner? Risiko som direkte og indirekte faktorer Manglende dokumentasjon på effekt? Mangel på dokumentasjon er ikke nødvendigvis det samme som mangel på effekt Ingen dokumentert effekt men risiko er beskrevet i litteraturen Andre tiltak med effekt eksisterer Dette er en situasjon hvor det finnes mange gråsoner men hvor vi som osteopater må vise skjønn, profesjonell og etisk utøvelse av vårt yrke

9 Bakgrunn for dagens diskusjon Hemodynamikk Kunnskap om blodflyt i sirkulasjonssystemt, dets natur, krefter som regulerer dette og patologiske tilstander som kan forandre dette På bakgrunn av to simple premisser er det viktig for klinikere å skjønne dette, og da spesielt i forhold til nakke og hoderegionen Bevegelser i columna kan påvirke blodsirkulasjon Sykdom eller skader i blodårer kan presentere med lokale eller regionale smertemønstre som er lik de fra muskel- skjelett systemet Det første premisset er ikke bekymringsvekkende og er en naturlig og nødvendig hendelse. Det andre premisset understreker viktigheten med å gjenkjenne de pasientene hvor manuell behandling ikke bør brukes da det foreligger en potensiell økt risiko for bivirkninger og komplikasjoner Kerry og Taylor (2010)

10 Kan deles inn i det anteriore og posteriore vaskulære systemet Anteriore A. Carotis (AC) og A. Carotis Interna (ACI) Ligger inne i fascia carotis sammen med N. vagus og V. jugulare AC: kommer fra aortabuen (venstre side) og A. Brachiocephalica (høyre side) ACI: fra AC på nivå C3 / thyroidea til Willis arterielle sirkel Rett superiørt for bifurkasjon av AC i ACI ligger Sinus Carotis som inneholder fibre fra N. Glossopharyngeus (IX) og baroreseptorer som regulerer det intrakranielle blodtrykket Dette er også et område hvor det ofte dannes arteriosklerotiske lesjoner Posteriore A. Vertebralis

11 A. Vertebralis kan deles inn i fire deler: VA1: fra A. subclavia opp til foramen transversaria i transversus processus på C6 VA2: gjennom foramen transversaria på de cervicale virvlene opp til C2 VA3: gjennom foramen transversaria på atlas gjennom dura mater ved foramen magnum VA4: på innsiden av kraniet til den ponto- medullære grensen På sin vei til kraniet avgir den en rekke små spinale og muskulære forgreninger, meningeale forgreninger, anteriore og posterior spinale arterier, og den store posteriore A. cerebellar inferior i dens kraniale segment. Den står for cirka 10 % av tilførselen til den bakre delen av hjernen Mitchell (2005)

12 Mitchell (2005)

13 Kerry og Taylor (2010) Rett før høyre og venstre A. Vertebralis kommer sammen og danner A. Basilaris finner vi en avgrening Posteriore Inferiore Arteria Cerebellare Forsyner den superiore of laterale delen av Medulla Oblongata Okklusjon A. Basilaris Okklusjon - Rett før formasjonen av Willis arterielle sirkel finner vi A. Cerebellare Superior Pons, epifyse, deler av mellomhjernen øvre medulla og tela choroidea til 3. ventrikkel A. Cerebellare Inferior Temporal og occipital lappene (inklusiv visuelle sentre og baner), og noen mediale og inferiore cerebrale strukturer

14 Intrakraniellt deles ACI inn i 3 Pars petrosa Pars cavernosus Pars cerebralis ACI slår seg sammen med Willis arterielle sirkel hvor den er nesten i direkte kontinuitet med A. Cerebrale Mediale (ACM) De fleste iskemiske hjerneslag skjer som et resultat av okklusjon av ACM

15 Det er viktig å ha en forståelse for sammenhengen mellom cervico- craniell sirkulasjon og hjernenervene De krever store mengder blod og konstant perfusjon Reduksjon i dette resulterer i nerval iskemi som resulterer i dysfunksjon av hjernenerven Forandringer i forsyning fra ACI påvirker ikke de kjernene men kan påvirke aksonene De 4 siste (CN IX XII) er påvist å påvirkes i 83 % av alle traumer mot ACI Chan et al, 2001, Kerry og Taylor 2010

16 A. Vertebralis Studier som undersøker dette har produsert variable resultater (Kerry og Taylor, 2010) De fleste studiene har demonstrert forandringer i den kontralaterale arterien under cervical rotasjon (Mitchell et al, 2004, Refsauge, 1994, Rivett, 1999, Rossitti og Volmann, 1995) Det er viktig å huske at dette skjer naturlig hos asymptomatiske individer A. Carotis Internus Det finnes studier som påpeker at blodgjennomstrømningen reduseres ved ekstensjon, og til en viss grad ved rotasjon (Rivett, 1999, Scheel et al, 2000, Schoning et al, 1994)

17 Effekt av rotasjon på A. vertebralis Rotasjon Rotasjon til venstre til vil venstre forminske vil forminske eller lukke eller A. vertebralis lukke A. på vertebralis høyre på side høyre side

18 Arteria vertebralis er sammenlignbar i størrelse og design med A. renalis og de mellomstore koronararteriene Adventitia Media Man finner de tre typiske lagene til arteriene som er fra innsiden og ut 1. Tunica Intima 2. Tunica Media 3. Tunica Adventia Intima

19 Histologi A. vertebralis Tunica Intima Endothelceller Bindevev (subendothelt lag av areolart vev) Elastisk vev (tynn bindevevsmembran) 2. Tunica Media Er det tykkeste laget og består av glatte muskelceller, bindevev og elastiske fibre 3. Tunica Adventia Består av kollagene fibre og elastisk vev Som en del av den normale aldringsprosessen forekommer økt deponering av proteoglykaner og kollagen vev mellom de glatte muskelcellene, noe som svekker arterieveggen og reduserer dens elastisitet Johnson and Burns (1993), Mitchell (2005)

20 Disseksjon av intima med blodtilstrømning under intima og assosiert dannelse av en trombus

21 Et hematom i veggen på A. Vertebralis kan også forårsake store problemer Dette intramurale hematomet kan oppstå fra en blødning fra vasa vasorum i eller relatert til tunika media Hva kan skje? 1. Den lukker seg og forblir asymptomatisk 2. Hematomet ekspanderer og okkluderer åren med påfølgende infarkt 3. Utvikling av en subadvential aneurisme som rupturerer og forårsaker en subdural blødning 4. Virchow s trias Disse tingene kan forårsake en myriade av ting, fra redusert sirkulasjon, transiskemisk anfall, utvikling av trombe / emboli og infarkt

22 Aneurisme Lumen pååre

23

24 Bergman og Peterson (2010)

25 Haldeman et al. Spine 1999 Apr 15; 24(8): Undersøkte litteraturen mellom 1966 og 1993 for å evaluere eventuelle risikofaktorer assosiert med disseksjon av A. Vertebralis 43 % var spontane disseksjoner; 31 % var assosiert med manipulasjon av cervical columna; 16 % var fra hverdagslig traume; 10 % fra større traume Klarte ikke å identifiserer risikofaktorer med direkte assosiasjon Beaudrey og Spense. The Canadian Journal of Neurological Science 30(4); November 2003: Den mest vanlige årsaken til traumatisk vertebrobasilær iskemi er trafikkulykker Av 80 tilfeller som presenterte over en periode på 20 år til en nevrovaskulær klinikk var 70 av dem relatert til trafikkulykker; 5 var arbeidsulykker og 5 var assosiert med kiropraktisk behandling Flere av tilfellene tilegnet kiropraktikk hadde også trafikkulykker som en mulig variabel som kunne så tvil om den direkte assosiasjonen

26 Beskrivelse av trivielle traumer assosiert med disseksjon eller okklusjon av A. Vertebralis Type traume Eksempel Antall Sportsaktiviteter Basketball, tennis, softball, svømming, calisthenics 18 Fritidsaktiviteter Vedvarende rotasjon og /eller rotasjon Hurtig rotasjon og / eller ekstensjon Plutselige hodebevegelser Spasertur, bønnestillinger, husarbeid, samleie / seksuelle aktiviteter Tapetsering, Yoga, Vasking / maling av vegg og tak, Bueskyting Dreie hodet for å se ( krysse gaten ), dreie hodet mens man rygger ut bilen Nyse, Karusell, Kraftig hoste, plutselig nakkefleksjon 7 Mindre traumer Fall, slag mot hodet 2 Annet Atlantoaksial instabilitet, postpartum, postgasterektomi TOTALT 58 7

27 Schievink WI. Spontaneous dissection of the carotid and vertebral arteries. N Engl J Med. 344(12); 2001: For hver 100,000 slag uavhengig av årsak vil det være ett tilfelle som forårsakes av en disseksjon av A. Vertebralis Disseksjoner er ansvarlig for 10 % - 25 % av alle iskemiske slaganfall hos yngre og middelaldrende personer Mindre en 5 % resulterer i dødsfall og 75 % har gode sjanser for å komme seg bra Disseksjon av VA og ACI står for 2.6 per 100,000 Cervicale disseksjoner er den grunnleggende etiologien i rundt 20 % av iskemiske slaganfall hos pasienter i alderen30 til 45 år Kvinner til menn ratio Gjennomsnittsalder VA ACI (NB! Debattert i litteraturen) (NB! Debattert i litteraturen)

28 Forekomsten av spontan disseksjon av Arteria Vertebralis er 5 per 100,000 i året og er høyest om høsten

29 Haldeman, S, Kohlbeck, F, McGregor, M. Unpredictability of Cerebrovascular Ischemia Associated With Cervical Spine Manipulation Therapy: A Review of Sixty- Four Cases After Cervical Spine Manipulation. Spine. 27(1):49-55, January 1, 2002

30 Beskrev 64 nye tilfeller mellom 1978 og 1994 Gjennomsnittsalder var 36.3 år 64% kvinner og 36% menn I 27 av tilfellene ble det beskrevet testing av A. vertebralis hvorav alle var negative Symptomene startet Fra umiddelbart til 2 dager etter i 94 % av tilfellene Innen 30 min. i 75 % Ingen hadde arteriosklerotiske sykdommer Spontan disseksjon av A. vertebralis Ingen degenerative forandringer i cervical columna

31

32 USA s befolkning var i år 2000 Det var 7600 NSAID relaterte dødsfall i 1996 Risiko tilsvarer 1 : Hvis alle innbyggerne i USA brukte NSAIDs (noe de ikke gjør så risikoen er faktisk høyere) Det var 76,000 sykehusinnleggelser p.g.a. NSAIDs i 1996 Seriøse komplikasjoner etter cervical HVLA er anslått til å ligge på 1 : 400,000 til 1 : 3, Annals of Internal Medicine September 15, 1997, 127: U.S. census

33 Starfield B. Is US health care really the best in the world? J Am Med Assoc July 26, 2000 Vol 284, No. 4 Schuster M, McGlynn E, Brook R. How good is the quality of health care in the United States? Milbank Q. 1998;76: Mellom 20 og 30 % av pasienter mottar behandling som er kontraindisert 44,000 98,000 dødsfall per år på sykehus grunnet medisinske feil 12,000 dødsfall per år hvor unødvendig kirurgi er gjennomført 7,000 dødsfall per år grunnet feilmedisinering på sykehus 20,000 dødsfall per år på grunn av andre feil (menneskelig og teknisk svikt) på sykehus 80,000 dødsfall per år på grunn av infeksjonssmitte på sykehus 106,000 dødsfall per år som følge av bivirkninger på medikamenter Mellom 4 og 18 % av pasienter erfarer bivirkninger etter ambulant behandling 116 millioner ekstra legebesøk 77 millioner ekstra resepter på medikamenter 17 millioner ekstra besøk på akuttmottak og 8 millioner sykehusinleggelser 199,000 ekstra dødsfall

34 Risikofaktorer, Kliniske Tegn og Symptomer

35

36 smerte i nakke og / eller hodet helt ulikt noe jeg har

37 25 % av pasienter med en begynnende disseksjon av A. Vertebralis presenterte med akutt, ny og uvanlig hodepine og nakkesmerte, kombinert med andre nevrologiske symptomer. 92 % av alle pasienter hadde en historie med nakkesmerter og / eller hodepine

38 Overførte smerter fra Arteria Vertebralis Overførte smerter fra Arteria Carotis Internus

39 Risikofaktorer Store / Moderate Hypertensjon (BT > 140 / 90) Hyperkolesterolemi Hyperlipidemi Diabetes Familiehistorie med MI/angina/TIA/VBI/PVS Røyking BMI > 30 Nylig traume som spesielt involverer nakken Instabilitet i øvre cervical columna Migrene Orale prevensjonsmidler Fra anamnesen Mindre Hyperhomocysteinemi (B12/folatmangel) Hormonbehandling Infeksjoner Revmatoid artritt Blod clotting disorders Hypermobilitet (f.eks Ehler Danlos og Marfan) Ereksjonsdysfunksjon BMI Fra den kliniske undersøkelsen Blodtrykk (stor risikofaktor) Instabilitet i øvre del av cervical columna (stor risikofaktor) Kalkulering av BMI (Moderat / mindre risikofaktor)

40 Kardinale tegn på VBI 5 D r og 3 N r D Drop attacks Diplopia Dysarthria Dysphagia Ataxia of Gait Nausea Numbness kontralat. kropp) Nystagmus AadVan Der El (2009)

41 Anamnese: Kardinale tegn og risikofaktorer Klinisk Presentasjon Risiko Faktorer Undersøkelse Dysfunksjon A. Vertebralis Nakke / occipitale smerter; hypertensjon Nakketraumer; Kardiovaskulære risikofaktorer / Arteriosklerose; Bindevevssykdommer; Instabilitet i øvre nakke Blodtrykk Auskultasjon Funksjonell posisjonell testing Testing av hjernenerver 5 D 3 N 1 A Dysfunksjon A. Carotis Interna Nakke / temporale / parietale / frontale smerter; Horner s syndrom; Hjernenerve IX XII lammelse; hypertensjon Nakketraumer; Kardiovaskulære risikofaktorer / Arteriosklerose; Bindevevssykdommer; Instabilitet i øvre nakke Blodtrykk Palpasjon av A. Carotis Testing av hjernenerver Hvis positiv Henvisning Henvisning Modifisert etter Kerry og Taylor (2010)

En kongelig sykdom??

En kongelig sykdom?? En kongelig sykdom?? Mette Marit effekten? Klassifisering av nakkesmerter Gruppe I: Ingen tegn til alvorlig patologi og liten eller ingen innvirkning på dagliglivets funksjon. Gruppe II: Ingen tegn til

Detaljer

TIA hos gravide. Line Sveberg Røste. lsr 16/10-09

TIA hos gravide. Line Sveberg Røste. lsr 16/10-09 TIA hos gravide Line Sveberg Røste TIA hos gravide Kasuistikk Hva er TIA Hva i sykehistorien skal man legge vekt på Risikofaktorer i svangerskap Cerebrovaskulære tilstander spesifikke for svangerskap Utredning

Detaljer

Hjerneslag. Disposisjon. Hjernens lapper 06.10.2014. KROSS 2014 Kompetanse om Rehabilitering Om Syn og Slag. KFAmthor 1

Hjerneslag. Disposisjon. Hjernens lapper 06.10.2014. KROSS 2014 Kompetanse om Rehabilitering Om Syn og Slag. KFAmthor 1 Hjerneslag Karl-Friedrich Amthor Nevrologisk avdeling Drammen sykehus Disposisjon Litt anatomi Epidemiologi Risikofaktorer Akuttbehandling - trombolyse Frontallappen Motorisk cortex Følelser Fremre språkområdet

Detaljer

Milde kognitive endringer (MCI); risikofaktorer, diagnostikk og potensielle forebyggende tiltak

Milde kognitive endringer (MCI); risikofaktorer, diagnostikk og potensielle forebyggende tiltak Milde kognitive endringer (MCI); risikofaktorer, diagnostikk og potensielle forebyggende tiltak Hege Ihle-Hansen Overlege, PhD Vestre Viken, Bærum sykehus Medisinsk avdeling Kognisjon Wisdom Tanken, sjelen

Detaljer

INNLANDSKONGRESSEN FOR HELSEFORSKNING. Hva kan behandles kirurgisk Overlege, Dr. med. Sven Ross Mathisen Karkirurgisk seksjon, kir avd.

INNLANDSKONGRESSEN FOR HELSEFORSKNING. Hva kan behandles kirurgisk Overlege, Dr. med. Sven Ross Mathisen Karkirurgisk seksjon, kir avd. INNLANDSKONGRESSEN FOR HELSEFORSKNING Hva kan behandles kirurgisk Overlege, Dr. med. Sven Ross Mathisen Karkirurgisk seksjon, kir avd. Carotis stenose Hjerneslag Insidens: 13 000-15 000/år i Norge Prevalens

Detaljer

Kliniske verktøy. Mål. Overbelastning = Ubalanse = Symptom. Hva kan vi påvirke? Klinisk manuellmedisinsk vinkling på Nevro Endokrin Immun Sammenheng

Kliniske verktøy. Mål. Overbelastning = Ubalanse = Symptom. Hva kan vi påvirke? Klinisk manuellmedisinsk vinkling på Nevro Endokrin Immun Sammenheng Klinisk manuellmedisinsk vinkling på Nevro Endokrin Immun Sammenheng av Lars Norderhus D.O. Mål Beskrive klinisk tilnærming Kartlegge overbelastninger Anatomi og innervasjon av immunsystemet Hvordan kan

Detaljer

Reumatiske sykdommer og idrett. Dr. Pavel Mustafins Rehabiliteringssenteret Kurbad RNNK

Reumatiske sykdommer og idrett. Dr. Pavel Mustafins Rehabiliteringssenteret Kurbad RNNK Reumatiske sykdommer og idrett Dr. Pavel Mustafins Rehabiliteringssenteret Kurbad RNNK Reumatiske sykdommer (RS) versus idrettsskader Typiske bløtvevsskader (akutte og belastnings) bursitt, tendinopathy,

Detaljer

Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR

Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR Marta Ebbing Prosjektleder, Hjerte og karregisteret Gardermoen, 30. november 2012 Hjerte og karregisteret HKR etableringen Politisk arbeid Lov 03/10 Forskrift

Detaljer

Biomekanikk NNH-Godkjent

Biomekanikk NNH-Godkjent Biomekanikk NNH-Godkjent HAUGESUND 2012-2014 Praktisk-teoretisk yrkesrettet deltidsutdanning over 2 år Yrkeskompetanse: Behandling av smerter og problemer i muskel- og skjelettsystemet Hva er Biomekanikk?

Detaljer

Storkarsykdom hos gamle

Storkarsykdom hos gamle Storkarsykdom hos gamle Brynjar Fure, Forskningsleder dr med, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Overlege, Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus Agenda Etiologi ved hjerneslag Storkarsykdom

Detaljer

Vedlegg III. Endringer i relevante avsnitt i preparatomtalen og pakningsvedlegget

Vedlegg III. Endringer i relevante avsnitt i preparatomtalen og pakningsvedlegget Vedlegg III Endringer i relevante avsnitt i preparatomtalen og pakningsvedlegget 22 PREPARATOMTALE 23 4.1 Indikasjoner [Godkjente indikasjoner skal slettes eller erstattes med følgende tekst:] Behandling

Detaljer

KARKIRURGISK AVD. OVERLEGER 2009

KARKIRURGISK AVD. OVERLEGER 2009 KARKIRURGISK AVD. OVERLEGER 2009 Karkirurgisk avdeling, SiV, Tønsberg 5 overleger (karkirurger) (2 intervensjonsradiologer) 3 assistentleger (hvorav 1 fra STHF) 14 sykepleiere 13 senger Ca. 450 operasjoner

Detaljer

Det er svært viktig at du er klar over når du har høyere risiko for blodpropp, hvilke tegn og symptomer du må se etter og hva du må gjøre.

Det er svært viktig at du er klar over når du har høyere risiko for blodpropp, hvilke tegn og symptomer du må se etter og hva du må gjøre. Informasjonskort til pasienten: Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se pakningsvedlegget

Detaljer

Kan demens forebygges. Knut Engedal, prof. em. dr.med

Kan demens forebygges. Knut Engedal, prof. em. dr.med Kan demens forebygges Knut Engedal, prof. em. dr.med Demens i følge ICD-10 Svekket hukommelse, i sær for nyere data Svikt av minst en annen kognitiv funksjon Den kognitive svikten må influere på evnen

Detaljer

Sirkulasjonsfysiologisk utredning av den karsyke pasient. Symptomgivende PAS. PAS - Overlevelse. PAS Overlappende sykdom.

Sirkulasjonsfysiologisk utredning av den karsyke pasient. Symptomgivende PAS. PAS - Overlevelse. PAS Overlappende sykdom. Sirkulasjonsfysiologisk utredning av den karsyke pasient www.karkirurgi.org/pmu.htm Einar Stranden Sirkulasjonsfysiologisk seksjon Oslo Vaskulære Senter Oslo universitetssykehus, Aker Med «karsyk pasient»

Detaljer

Når ryggen krangler. Aage Indahl Overlege, Prof II, dr. med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni helse, Universitet i Bergen

Når ryggen krangler. Aage Indahl Overlege, Prof II, dr. med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni helse, Universitet i Bergen Når ryggen krangler Aage Indahl Overlege, Prof II, dr. med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni helse, Universitet i Bergen Alminnelige lidelser Spesifikke lidelser 10-15% - vi vet

Detaljer

Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi

Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - ortopedisk kirurgi Fagspesifikk innledning - ortopedisk kirurgi Tilstander i prioriteringsveilederen

Detaljer

Den akutt syke hjernen og en ambulanse med CT

Den akutt syke hjernen og en ambulanse med CT Den akutt syke hjernen og en ambulanse med CT Christian Georg Lund Overlege dr. med OUS, RH og SNLA Hvorfor CT i en ambulanse? Disposisjon Hjernen Hjerneslag Hjerneslagdiagnostikk Reperfusjonsbehandling

Detaljer

Biomekanikk. NNH-Godkjent HAUGESUND 2013-2015. Praktisk-teoretisk yrkesrettet deltidsutdanning over 2 år

Biomekanikk. NNH-Godkjent HAUGESUND 2013-2015. Praktisk-teoretisk yrkesrettet deltidsutdanning over 2 år Biomekanikk NNH-Godkjent HAUGESUND 2013-2015 Praktisk-teoretisk yrkesrettet deltidsutdanning over 2 år Yrkeskompetanse: Behandling av smerter og problemer i muskel- og skjelettsystemet Hva er Biomekanikk?

Detaljer

KURS I IKKE-NEOPLASTISK GASTROINTESTINAL PATOLOGI AHUS 26.03.2014. Mikroskopisk kolitt. TOR J. EIDE Oslo Universitetssykehus

KURS I IKKE-NEOPLASTISK GASTROINTESTINAL PATOLOGI AHUS 26.03.2014. Mikroskopisk kolitt. TOR J. EIDE Oslo Universitetssykehus KURS I IKKE-NEOPLASTISK GASTROINTESTINAL PATOLOGI AHUS 26.03.2014 Mikroskopisk kolitt TOR J. EIDE Oslo Universitetssykehus Pathol Eur. 1976;11(1):87-9. 'Collagenous colitis' with watery diarrhoea--a new

Detaljer

Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose

Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose Versjon av 2016 1. HVA ER BLAU SYNDROM/ JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hva er det? Blau syndrom er en genetisk sykdom. Sykdommen gir

Detaljer

Hypertensjon utredning og behandling torsdag 06.02.14. Lasse Gøransson Medisinsk avdeling Nefrologisk seksjon

Hypertensjon utredning og behandling torsdag 06.02.14. Lasse Gøransson Medisinsk avdeling Nefrologisk seksjon Hypertensjon utredning og behandling torsdag 06.02.14 Lasse Gøransson Medisinsk avdeling Nefrologisk seksjon Alder og vaskulær mortalitet Lancet 2002;360:1903-1913 Norsk nyreregister http://www.nephro.no/nnr/aarsm2012.pdf

Detaljer

Aortaaneurismer og aortaskader. Jørgen Joakim Jørgensen Oslo vaskulære senter og Avdeling for Traumatologi Oslo universitetssykehus

Aortaaneurismer og aortaskader. Jørgen Joakim Jørgensen Oslo vaskulære senter og Avdeling for Traumatologi Oslo universitetssykehus Aortaaneurismer og aortaskader Jørgen Joakim Jørgensen Oslo vaskulære senter og Avdeling for Traumatologi Oslo universitetssykehus En tikkende bombe Den første vellykkede operasjonen for rumpert

Detaljer

muligheter for forskning Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no Hjerte og karregisteret

muligheter for forskning Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no Hjerte og karregisteret , muligheter for forskning Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no Nasjonalt nettverk for forskning i helseforetakene, Nettverksmøte forskning i helseforetak 1 2. s formål Formålet med er å bidra til bedre

Detaljer

Astma, KOLS og hjertesvikt Likheter og forskjeller. Kari Tau Strand Oanes Stavanger Medisinske Senter Spesialist i allmennmedisin

Astma, KOLS og hjertesvikt Likheter og forskjeller. Kari Tau Strand Oanes Stavanger Medisinske Senter Spesialist i allmennmedisin Astma, KOLS og hjertesvikt Likheter og forskjeller Kari Tau Strand Oanes Stavanger Medisinske Senter Spesialist i allmennmedisin Astma, KOLS, hjertesvikt Er dette en utfordring? Har disse tilstandene noe

Detaljer

Fagspesifikk innledning - nyresykdommer

Fagspesifikk innledning - nyresykdommer Prioriteringsveileder - Nyresykdommer Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - nyresykdommer Fagspesifikk innledning - nyresykdommer I den voksne befolkningen i Norge har

Detaljer

Når livet blekner om depresjonens dynamikk

Når livet blekner om depresjonens dynamikk Når livet blekner om depresjonens dynamikk Problem eller mulighet? Symptom eller sykdom? En sykdom eller flere? Kjente med depresjon Det livløse landskap Inge Lønning det mest karakteristiske kjennetegn

Detaljer

Hjerneinfarkt: årsak og prognose. Halvor Næss SESAM

Hjerneinfarkt: årsak og prognose. Halvor Næss SESAM Hjerneinfarkt: årsak og prognose Halvor Næss SESAM 3000 pasienter fra 2006 Insidens hjerneinfarkt Bergen 105/100.000 pr år Innherred 232/100.000 pr år Frankrike 109/100.000 pr år Norge 15.000 pasienter

Detaljer

Delirium? Sigurd Evensen Stipendiat / kst overlege Mai 2016

Delirium? Sigurd Evensen Stipendiat / kst overlege Mai 2016 Delirium? Sigurd Evensen Stipendiat / kst overlege Mai 2016 1 Delirium Delirium Tremens 2 Det er IKKE delirium alt som bråker Den vanskelige sykehjemspasienten har neppe delirium, men demens med nevropsykiatriske

Detaljer

Oppfølging av traumatisk hjerneskade Et tilbud etablert gjennom raskere tilbake

Oppfølging av traumatisk hjerneskade Et tilbud etablert gjennom raskere tilbake Oppfølging av traumatisk hjerneskade Et tilbud etablert gjennom raskere tilbake Røe, Hellstrøm, Andelic, Sveen, Søberg, Holthe, Kleffelgård Oslo universitetssykehus, Ullevål, Avdeling for fysikalsk medisin

Detaljer

Hjerte og karregisteret www.fhi.no/registre. Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no

Hjerte og karregisteret www.fhi.no/registre. Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no www.fhi.no/registre Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no Kvalitetsregisterkonferansen Disposisjon Om hjerte og karsykdom Om basisregisteret kvalitetsregistrene fellesregistermodellen Noen data før vi

Detaljer

Kvinners erfaringer med å rammes av TTC. Rønnaug Moen Dahlviken Kardiologisk overvåkning OUS Rikshospitalet

Kvinners erfaringer med å rammes av TTC. Rønnaug Moen Dahlviken Kardiologisk overvåkning OUS Rikshospitalet Kvinners erfaringer med å rammes av TTC Rønnaug Moen Dahlviken Kardiologisk overvåkning OUS Rikshospitalet Bakgrunn Sykdomsbilde Forveksles med hjerteinfarkt Brystsmerter og dyspnè Syncope, kardiogent

Detaljer

Prioriteringsveileder - Thoraxkirurgi

Prioriteringsveileder - Thoraxkirurgi Prioriteringsveileder - Thoraxkirurgi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - thoraxkirurgi Fagspesifikk innledning thoraxkirurgi For de fleste pasienter som henvises til

Detaljer

Venøse og arterielle sår

Venøse og arterielle sår Venøse og arterielle sår E L D B J Ø R N F U R N E S L E G E I S P E S I A L I S E R I N G K I R. A V D. N L S H B O D Ø VENØSE SÅR Epidemiologi 70% av alle leggsår 30 50% antas å være posttrombotisk

Detaljer

MYELOMENINGOCELE. Petra Aden Overlege Barneavdeling for nevrofag

MYELOMENINGOCELE. Petra Aden Overlege Barneavdeling for nevrofag MYELOMENINGOCELE Petra Aden Overlege Barneavdeling for nevrofag Epidemiologi - Ca 0,5 % av 1000 fødsler her i Norge - Ca 20-25 barn hvert år Etiologi - Genetikk Assosiert med trisomi 13 og 18, Waardenburg

Detaljer

Hodepine hos barn og ungdom

Hodepine hos barn og ungdom Hodepine hos barn og ungdom Norsk Barnesmerteforening Mai 2016 Kristian Sommerfelt Barneklinikken, Haukeland Sykehus Universitetet i Bergen Diagnose? Sorteringsverktøy i en forvirrende, kompleks virkelighet.

Detaljer

DEN VANSKELIGE NAKKEPASIENTEN. Magne Rø Tverrfaglig poliklinikk, rygg- nakke- skulder. Rica Nidelven 06.02.14

DEN VANSKELIGE NAKKEPASIENTEN. Magne Rø Tverrfaglig poliklinikk, rygg- nakke- skulder. Rica Nidelven 06.02.14 DEN VANSKELIGE NAKKEPASIENTEN Magne Rø Tverrfaglig poliklinikk, rygg- nakke- skulder Rica Nidelven 06.02.14 Tverrfaglig poliklinikk, rygg-, nakke-, skulder Disposisjon: Samhandling i praksis Inklusjon

Detaljer

Akutt Kompartment syndrom (AKS) Helgelandssykehuset Mo i Rana

Akutt Kompartment syndrom (AKS) Helgelandssykehuset Mo i Rana Akutt Kompartment syndrom (AKS) Helgelandssykehuset Mo i Rana 1 Innledning Def: Kritisk trykkøkning innenfor et definert kompartment, som medfører reduksjon i perfusjonstrykket til vevet. Uten tidlig diagnose

Detaljer

Astma-Kols-Hjertesvikt Likheter og forskjeller

Astma-Kols-Hjertesvikt Likheter og forskjeller Astma-Kols-Hjertesvikt Likheter og forskjeller Kristian Jong Høines Fastlege Tananger Legesenter Astma, KOLS, hjertesvikt Astma, KOLS, hjertesvikt Er dette en utfordring? Astma, KOLS, hjertesvikt Er dette

Detaljer

Helse, fysisk aktivitet og ernæring hva sier forskningen?

Helse, fysisk aktivitet og ernæring hva sier forskningen? Helse, fysisk aktivitet og ernæring hva sier forskningen? Marianne Nordstrøm Klinisk ernæringsfysiolog, PhD Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser Utviklingshemning Forsinket og ufullstendig utvikling

Detaljer

Rettledning for leger for vurdering og overvåking av kardiovaskulær risiko ved forskrivning av Strattera

Rettledning for leger for vurdering og overvåking av kardiovaskulær risiko ved forskrivning av Strattera Rettledning for leger for vurdering og overvåking av kardiovaskulær risiko ved forskrivning av Strattera Strattera er indisert til behandling av Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) hos barn,

Detaljer

Nevrokirurgi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009

Nevrokirurgi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 Nevrokirurgi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 1 2 3 4 5 6 Lovmessig grunnlag og ansvar for rettighetstildeling i Fagspesifikk innledning Nevrokirurgi Ikke-rumperte cerebrale aneurismer

Detaljer

SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE. Nyttig informasjon for pasienter

SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE. Nyttig informasjon for pasienter SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE Nyttig informasjon for pasienter FORSTÅELSE THERAKOS FOTOFERESE Hva er fotoferesebehandling? Fotoferese er en behandlingsmetode som benyttes mot

Detaljer

Prioriteringsveileder - Nevrokirurgi

Prioriteringsveileder - Nevrokirurgi Prioriteringsveileder - Nevrokirurgi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - nevrokirurgi Fagspesifikk innledning - nevrokirurgi Henvisninger fra primærhelsetjenesten til

Detaljer

Hodepine hos barn. K Sommerfelt BKB

Hodepine hos barn. K Sommerfelt BKB Hodepine hos barn K Sommerfelt BKB Typer hodepine Sekundært symptom Infeksjoner, etc Recidiverende hodepine Migrene/ vaskulær Organisk Tumor cerebri AV malformasjon Etc Annen hodepine Psykogen Tensjonshodepine

Detaljer

Ibuprofen Tablets 400mg 300MG 400MG

Ibuprofen Tablets 400mg 300MG 400MG Medlemsland EØS Innehaver av markedsføringstillatelse INN Fantasinavn/ Legemidlets navn Styrke Legemiddelform Administrasjonsvei Storbritannia Medley Pharma Limited Unit 2A, Olympic Way, Sefton Business

Detaljer

Sirkulatoriske forandringer forårsaket av diabetes

Sirkulatoriske forandringer forårsaket av diabetes Sirkulatoriske forandringer forårsaket av diabetes Einar Stranden Sirkulasjonsfysiologisk seksjon Oslo Vaskulære Senter Oslo universitetssykehus, Aker www.karkirurgi.org/nifs.htm www.karkirurgi.org 1 Vaskulære

Detaljer

Del 3. 3.6 Hjerneslag

Del 3. 3.6 Hjerneslag Del 3 3.6 Hjerneslag 1 Nervesystemet og hjernen Nervesystemet består av: Sentralnervesystemet (SNS) som er hjernen, hjernestammen og ryggmargen Det perifere nervesystemet med 12 par hjernenerver og 32

Detaljer

Nervesystemet og hjernen

Nervesystemet og hjernen Del 3 3.6 Hjerneslag 1 Nervesystemet og hjernen Nervesystemet består av: Sentralnervesystemet (SNS) som er hjernen, hjernestammen og ryggmargen Det perifere nervesystemet med 12 par hjernenerver og 32

Detaljer

Plutselig uventet død ved epilepsi

Plutselig uventet død ved epilepsi M HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) FORFATTERE Dag Aurlien, overlege, Stavanger universitetssykehus,

Detaljer

Prioriteringsveileder - nyresykdommer (gjelder fra 1. november 2015)

Prioriteringsveileder - nyresykdommer (gjelder fra 1. november 2015) Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder - nyresykdommer (gjelder fra 1. november 2015) Publisert 27.2.2015 Sist endret 12.10.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient-

Detaljer

Diagnose ved akutt hjerteinfarkt. Jørund Langørgen 26. november 2014

Diagnose ved akutt hjerteinfarkt. Jørund Langørgen 26. november 2014 Diagnose ved akutt hjerteinfarkt Jørund Langørgen 26. november 2014 1 Oversikt 1. Universal definisjon hjerteinfarkt 2012 2. AMI eller ikke 3. Type 2 4. Koding 5. Konklusjon AMI = Akutt myokard infarkt

Detaljer

Neglesopp I N F O R M A SJ O N O M E T VA N L I G P R O B L E M

Neglesopp I N F O R M A SJ O N O M E T VA N L I G P R O B L E M Neglesopp I N FO R M A SJ O N O M E T VA N L I G P RO B L E M Neglesopp er et vanlig problem. Fotsopp er enda mer vanlig og er ofte en forutsetning for at en person skal få neglesopp på tærne. Fotsopp

Detaljer

Diabetes og Trening. Emnekurs i diabetes Peter Scott Munk 23.-24.09.2014

Diabetes og Trening. Emnekurs i diabetes Peter Scott Munk 23.-24.09.2014 Diabetes og Trening Emnekurs i diabetes Peter Scott Munk 23.-24.09.2014 Diabetes og trening Hvordan virker trening? Hvilken treningstype er best? Utfordringer ved trening og diabetes Er det for sent å

Detaljer

Studieplan Profesjonsår i osteopati 7. semester

Studieplan Profesjonsår i osteopati 7. semester Studieplan Profesjonsår i osteopati 7. semester 1. Grader Profesjonsgrad D.O. Det fjerde året i osteopatiutdannelsen er et fordypningsår med klinisk praksis ved studentklinikken, emnespesialisering, teoretisk

Detaljer

Fordeler og ulemper med behandlingsforsikring Unni G. Abusdal, Forsikringskonferansen 6. november, Sundvolden Hotel

Fordeler og ulemper med behandlingsforsikring Unni G. Abusdal, Forsikringskonferansen 6. november, Sundvolden Hotel Fordeler og ulemper med behandlingsforsikring Unni G. Abusdal, Forsikringskonferansen 6. november, Sundvolden Hotel Disposisjon Begreper Omfang og tall Medisinske og politiske aspekter ved privat helsetjeneste

Detaljer

Koplingen mellom skade og symptomer i nakke og kjeve. Den spinale trigeminuskjernen

Koplingen mellom skade og symptomer i nakke og kjeve. Den spinale trigeminuskjernen Koplingen mellom skade og symptomer i nakke og kjeve Den spinale trigeminuskjernen For mange nakkeskadde er det uten tvil en sammenheng mellom skader i nakken og symptomer/smerter i ansikt/kjeve/hode.

Detaljer

Dyp venetrombose og lungeemboli. Pasienthefte

Dyp venetrombose og lungeemboli. Pasienthefte Dyp venetrombose og lungeemboli Pasienthefte Innhold Dyp venetrombose (DVT) 4 Hva er dyp venetrombose? 5 Risikofaktorer for dyp venetrombose 5 Symptomer på dyp venetrombose 5 Hvordan stille diagnosen

Detaljer

Akutt rygg. Behandlingslinje i Østfold. Vårmøtet 2013. Anne Julsrud Haugen Revmatologisk avdeling

Akutt rygg. Behandlingslinje i Østfold. Vårmøtet 2013. Anne Julsrud Haugen Revmatologisk avdeling Akutt rygg Behandlingslinje i Østfold Vårmøtet 2013 Anne Julsrud Haugen Revmatologisk avdeling Disposisjon Henvisning Hvem gjør hva i Sykehuset Østfold? Anamnesen Klinisk vurdering Radiologiske undersøkelser

Detaljer

Hva er demens og hva trenger personer med demens? Knut Engedal, prof.em. dr.med. Leder av rådet for demens Nasjonalforeningen for folkehelsen

Hva er demens og hva trenger personer med demens? Knut Engedal, prof.em. dr.med. Leder av rådet for demens Nasjonalforeningen for folkehelsen Hva er demens og hva trenger personer med demens? Knut Engedal, prof.em. dr.med. Leder av rådet for demens Nasjonalforeningen for folkehelsen Demens i Norge og verden de neste 35 år 2015 2050 NORGE Totalt

Detaljer

Hjerneslag Definisjon (WHO):

Hjerneslag Definisjon (WHO): Hjerneslag Definisjon (WHO): Plutselig oppstått global eller fokal forstyrrelse i hjernens funksjoner Vaskulær årsak Vedvarer mer enn 24 timer eller fører til død Hjerneslag.no Norge: 16.000 pr år 3. hyppigste

Detaljer

Kne: Leddbånd. Kne: Leddbånd. Tidsaspektet: Akutt: mindre enn 2 uker etter skade Subakutt: 2-6 uker kronisk: mer enn 6 uker

Kne: Leddbånd. Kne: Leddbånd. Tidsaspektet: Akutt: mindre enn 2 uker etter skade Subakutt: 2-6 uker kronisk: mer enn 6 uker Ligament skade er en vanlig skade i kneet Selv mindre skade kan føre til større handikapp Selv små skader bør tas alvorlig fordi det kan føre til ustabilitet og eventuell adheranse dannelse Dersom pasienten

Detaljer

STUDENTKLINIKKEN AKUPUNKTUR & OSTEOPATI

STUDENTKLINIKKEN AKUPUNKTUR & OSTEOPATI STUDENTKLINIKKEN AKUPUNKTUR & OSTEOPATI OM STUDENTKLINIKKEN STUDENTKLINIKKEN VED Norges Helsehøyskole Campus Kristiania (NHCK) tilbyr akupunktur- og osteopatibehandling i moderne lokaler på Ullevål Stadion.

Detaljer

Legerollen innenfor eldreomsorg. Gisle Roksund Spes allmennmedisin og samfunnsmedisin Leder Norsk forening for allmennmedisin

Legerollen innenfor eldreomsorg. Gisle Roksund Spes allmennmedisin og samfunnsmedisin Leder Norsk forening for allmennmedisin Legerollen innenfor eldreomsorg Gisle Roksund Spes allmennmedisin og samfunnsmedisin Leder Norsk forening for allmennmedisin Allmennlegerollen Gisle Roksund 30.august 2008 Side 2 Primary care deals with

Detaljer

Marevan etter akutt koronarsyndrom- Waris II St. Olavs Hospital

Marevan etter akutt koronarsyndrom- Waris II St. Olavs Hospital Marevan etter akutt koronarsyndrom- Waris II St. Olavs Hospital v/ Stig A. Slørdahl Hjertemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital/ ISB, NTNU Trondheim Advocatus Diaboli Viktig embede hos paven Etablert

Detaljer

05.02.2010. Diabetes i kombinasjon med andre sykdommer. Kristian Furuseth. Diabetes øker sjansen for andre sykdommer Type 2 diabetes

05.02.2010. Diabetes i kombinasjon med andre sykdommer. Kristian Furuseth. Diabetes øker sjansen for andre sykdommer Type 2 diabetes Diabetes i kombinasjon med andre sykdommer Kristian Furuseth Spesialist i allmennmedisin Diabetesklinikken Lillestrøm Diabetes øker sjansen for andre sykdommer Type 2 diabetes Hjerte- og karsykdom Risikoen

Detaljer

Akutt behandling av hjerneslag hos eldre

Akutt behandling av hjerneslag hos eldre Akutt behandling av hjerneslag hos eldre B. Fure, geriater og nevrolog Forskningsleder dr med Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og Overlege Seksjon for hjerneslag Geriatrisk avdeling Oslo universitetssykehus

Detaljer

Hovedpine, træthet og tristhet hvordan er linket mellom Lupus/SLE og hjernen? Anne Bolette Tjensvoll, Overlege, Nevrologisk avdeling, Stavanger Universitetssykehus Forskningsprogrammet Revmatisk sykdom

Detaljer

FOREBYGGING AV DEPRESJON HOS ELDRE

FOREBYGGING AV DEPRESJON HOS ELDRE FOREBYGGING AV DEPRESJON HOS ELDRE FOLKEHELSE FRA VUGGE TIL GRAV EYSTEIN STORDAL Stiklestad 7 september 2007 HVA ER FOREBYGGING? Tiltak for å hindre at sykdom oppstår eller utvikler seg til det verre (mer

Detaljer

kols et sykdomsbyrdeperspektiv

kols et sykdomsbyrdeperspektiv DM Arena 20 november 2014: kols Diakonhjemmet sykehus, Oslo kols et sykdomsbyrdeperspektiv Professor Stein Emil Vollset, MD, DrPH Nasjonalt sykdomsbyrdeprosjekt, Folkehelseinstituttet, Bergen/Oslo, Universitetet

Detaljer

God kommunikasjon mellom ledelsen ved Radiologisk Avd. SiV og Unilabs Tønsberg.

God kommunikasjon mellom ledelsen ved Radiologisk Avd. SiV og Unilabs Tønsberg. Arbeidsdeling : SiV-Tønsberg - - - Unilabs Røntgen Tønsberg God kommunikasjon mellom ledelsen ved Radiologisk Avd. SiV og Unilabs Tønsberg. Utveksler nå bilder digitalt. Tilpassede protokoller. Unilabs

Detaljer

Atrieflimmer Philipp Oursin mars 2015

Atrieflimmer Philipp Oursin mars 2015 Atrieflimmer Philipp Oursin mars 2015 AF - aldersavhengig insidens AF-Morbiditet/mortalitet? Mortalitet: Slag : Ve. ventrikkel funksjon: Doblet Risiko økt x 5 Mer invalidiserende Uavhengig av permanent/paroxysmal

Detaljer

Diabetes foten - en helsefaglig utfordring

Diabetes foten - en helsefaglig utfordring Diabetes foten - en helsefaglig utfordring Spesielt dersom blodtilførselen er dårlig SUS 18. april 2013 Frode Johannessen radiologisk avdeling, SUS Diabetes foten - en helsefaglig utfordring Dårlig blodtilførsel

Detaljer

Perspektiver på. Arild Nilsen 2008 Kortversjon

Perspektiver på. Arild Nilsen 2008 Kortversjon Perspektiver på Arild Nilsen 2008 Kortversjon Forekomst av demens i Norge Prevalens 71 000 Insidens > 97 % 10 000/år 65 år+ AD+VaD+LBD 80-90% Hjemme - Institusjon 60:40 I sykehjem Kostnader 75-80% (alvorlig

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Majeed Versjon av 2016 1. HVA ER MAJEED SYNDROM? 1.1 Hva er det? Majeed syndrom er en sjelden genetisk sykdom. Pasientene har kronisk tilbakevendende multifokal

Detaljer

HbA1c som diagnostiseringsverktøy Fordeler og begrensninger Hvordan tolker vi det? Kritiske søkelys

HbA1c som diagnostiseringsverktøy Fordeler og begrensninger Hvordan tolker vi det? Kritiske søkelys HbA1c som diagnostiseringsverktøy Fordeler og begrensninger Hvordan tolker vi det? Kritiske søkelys Jens P Berg Avdeling for medisinsk biokjemi Institutt for klinisk medisin, UiO og Oslo Universitetssykehus

Detaljer

DIABETES MELLITUS TYPE II. og eldre pasienter

DIABETES MELLITUS TYPE II. og eldre pasienter DIABETES MELLITUS TYPE II og eldre pasienter INTRODUKSJON Økning av forekomst DM II siden folk lever lengre og blir mer overvektige Peak prevalence 60-74 år Fra 1995-2004 øket overall prevalence av DM

Detaljer

Marevan etter akutt koronarsyndrom- Waris II St. Olavs Hospital

Marevan etter akutt koronarsyndrom- Waris II St. Olavs Hospital Marevan etter akutt koronarsyndrom- Waris II St. Olavs Hospital v/ Stig A. Slørdahl Hjertemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital/ ISB, NTNU Trondheim Advocatus Diaboli Viktig embede hos paven Etablert

Detaljer

Fysisk aktivitet ved revmatisk sykdom

Fysisk aktivitet ved revmatisk sykdom Introduksjonskurs i revmatologi Fysisk aktivitet ved revmatisk sykdom 15.10.13 Anne Christie Fysioterapeut/PhD DISPOSISJON Fysisk aktivitet Revmatisk sykdom Fysisk aktivitet ved revmatisk sykdom Kliniske

Detaljer

Pasientveiledning Lemtrada

Pasientveiledning Lemtrada Pasientveiledning Lemtrada Viktig sikkerhetsinformasjon Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt

Detaljer

Uttalelse om søknad om klinisk utprøving av CTL019 genterapi

Uttalelse om søknad om klinisk utprøving av CTL019 genterapi Helsedirektoratet v/seniorrådgiver Rolf Dalseg PB 7000 St. Olavs Plass 0130 Oslo Vår ref.: 2015/113 Dato: 26.11.2015 Uttalelse om søknad om klinisk utprøving av CTL019 genterapi Sammendrag Seksjon for

Detaljer

Motivasjon for fysisk aktivitet blant psykiatriske pasienter Norges Idrettshøgskole's satsning på fysisk aktivitet i psykisk helsevern

Motivasjon for fysisk aktivitet blant psykiatriske pasienter Norges Idrettshøgskole's satsning på fysisk aktivitet i psykisk helsevern Motivasjon for fysisk aktivitet blant psykiatriske pasienter Norges Idrettshøgskole's satsning på fysisk aktivitet i psykisk helsevern Marit Sørensen Professor Anders Farholm Doktorgradsstipendiat Hva

Detaljer

Eksamen i medisinske og naturvitenskaplige emner

Eksamen i medisinske og naturvitenskaplige emner Eksamen i medisinske og naturvitenskaplige emner Bachelor i sykepleie Kartlegging Trine Mathisen, PVI HiST 1 Eksamensopplevelse? 2 1 Ett blikk på Blooms taksonomi 3 7 6 4 3 2 1 Hva spør vi om? Dette gjelder

Detaljer

Smertefull kneleddsartrose: Hvor effektiv er egentlig behandlingen av en ikke-sykdom? www.xkcd.com

Smertefull kneleddsartrose: Hvor effektiv er egentlig behandlingen av en ikke-sykdom? www.xkcd.com Smertefull kneleddsartrose: Hvor effektiv er egentlig behandlingen av en ikke-sykdom? www.xkcd.com Hva er (årsaken til) kneleddsartrose? Er det en aldersbetinget degenerasjon av brusken i kneleddet? Osteoarthritis

Detaljer

Kirurgi i skulderen. Sigbjørn Dimmen Ortopedisk senter Ullevål universitetssykehus

Kirurgi i skulderen. Sigbjørn Dimmen Ortopedisk senter Ullevål universitetssykehus Kirurgi i skulderen Sigbjørn Dimmen Ortopedisk senter Ullevål universitetssykehus Skulderlidelser Mange lidelser kan behandles kirurgisk. Skal gå gjennom noen av de vanligste. Impingement syndrom Inneklemmingssyndrom

Detaljer

Isjias EMNEKURS REVMATOLOGI 2015. Anne Julsrud Haugen

Isjias EMNEKURS REVMATOLOGI 2015. Anne Julsrud Haugen Isjias EMNEKURS REVMATOLOGI 2015 Anne Julsrud Haugen Sykehistorie Mann 40 år Tidligere frisk, trener regelmessig Våknet på morgenen med smerter glutealt og utstrålende til leggen. Nummenhet, prikking.

Detaljer

Svekkede symptomer og nedsatt oppmerksomhet ved hypoglykemi: forekomst og betydning

Svekkede symptomer og nedsatt oppmerksomhet ved hypoglykemi: forekomst og betydning Svekkede symptomer og nedsatt oppmerksomhet ved hypoglykemi: forekomst og betydning Marit Rokne Bjørgaas Overlege dr. med. St Olavs Hospital Trondheim 1 Glukose og hjernen glukose er avgjørende for hjernens

Detaljer

Prioriteringsveileder nevrokirurgi

Prioriteringsveileder nevrokirurgi Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder nevrokirurgi Publisert 27.2.2015 Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven og forskrift

Detaljer

NORGES FIBROMYALGI FORBUND. Fibromyalgi, hva er det?

NORGES FIBROMYALGI FORBUND. Fibromyalgi, hva er det? NORGES FIBROMYALGI FORBUND Fibromyalgi, hva er det? En orientering om fibromyalgi Utgitt av Norges Fibromyalgi Forbund Utarbeidet av Jorun Lægraid september 2004 Revidert 2008 HVA ER DET? når du får snikende,

Detaljer

OST 100 Underekstremitet, bekkenring og lumbalcolumna

OST 100 Underekstremitet, bekkenring og lumbalcolumna EMNEBESKRIVELSE Studieløpsemne 1. Grader Bachelor i Osteopati 2. Semester 1, 2 og 3. semester/ 1 og 2. år 3. Studiepoeng 20 4. Emneansvarlig Høyskolelærer Jo Andreas Gundersen 5. Anbefalte Ingen forkunnskaper

Detaljer

Innhold. Forord... 13 Innledning... 14

Innhold. Forord... 13 Innledning... 14 νννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννν INNHOLD ννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννν 5 Innhold Forord.........................................................

Detaljer

Nytt og Nyttig om HPVvaksinasjon. Lill Trogstad 25. september 2015

Nytt og Nyttig om HPVvaksinasjon. Lill Trogstad 25. september 2015 Nytt og Nyttig om HPVvaksinasjon Lill Trogstad 25. september 2015 HPV-status HPV vaksine til kvinner født 1991-1996 HPV-vaksine til gutter Vaksinasjonsdekning Effekt Bivirkninger HPV vaksine til kvinner

Detaljer

Forskriverveiledning for Xarelto (rivaroksaban)

Forskriverveiledning for Xarelto (rivaroksaban) Forskriverveiledning for Xarelto (rivaroksaban) NB: Fullstendig forskriverinformasjon finnes i godkjent preparatomtale Pasientkort Et pasientkort skal gis til hver enkelt pasient som får forskrevet Xarelto

Detaljer

Godt liv i eldre år hva kan eldre selv og helsevesenet gjøre

Godt liv i eldre år hva kan eldre selv og helsevesenet gjøre Godt liv i eldre år hva kan eldre selv og helsevesenet gjøre Anette Hylen Ranhoff Kavlis forskningssenter for aldring og demens, Universitetet i Bergen og Diakonhjemmet sykehus, Oslo Disposisjon Godt liv

Detaljer

Forekomsten av psykiske plager og lidelser i befolkningen - stabil eller i endring?

Forekomsten av psykiske plager og lidelser i befolkningen - stabil eller i endring? Forekomsten av psykiske plager og lidelser i befolkningen - stabil eller i endring? Hva er psykiske plager og lidelser? Plager Ikke krav om å tilfredsstille bestemte diagnostiske kriterier Oppleves som

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR NEVROLOGI, ORTO PEDI OG REVMATOLOGI

FYSIOTERAPI FOR NEVROLOGI, ORTO PEDI OG REVMATOLOGI FYSIOTERAPI FOR NEVROLOGI, ORTO PEDI OG REVMATOLOGI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred

Detaljer

Risikofaktorer : Alder, arvelighet, kjønn, overbelastning av ledd. Symptom : Smerter. Nedsatt fysisk funksjonsevne (hevelse og stivhet).

Risikofaktorer : Alder, arvelighet, kjønn, overbelastning av ledd. Symptom : Smerter. Nedsatt fysisk funksjonsevne (hevelse og stivhet). Somatiske lidelser ARTROSE Leddsvikt/ødelagt leddbrusk. Strukturendringer i brusk, bein, ligamenter, muskler. Den støtdempende funksjonen går gradvis tapt. Årsak kan være både overbelastning og underbelastning.

Detaljer

En privat klinikk dedikert til oppdragsforskning innen kliniske studier, fase II-IV med stor grad av fleksibilitet

En privat klinikk dedikert til oppdragsforskning innen kliniske studier, fase II-IV med stor grad av fleksibilitet En privat klinikk dedikert til oppdragsforskning innen kliniske studier, fase II-IV med stor grad av fleksibilitet Per Blom, MD, PhD Medical Director 1 Problemstilling Økende problem (for sponsorer/cros)

Detaljer

Juvenil Spondylartritt/Entesitt Relatert Artritt (SpA-ERA)

Juvenil Spondylartritt/Entesitt Relatert Artritt (SpA-ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Juvenil Spondylartritt/Entesitt Relatert Artritt (SpA-ERA) Versjon av 2016 1. HVA ER JUVENIL SPONDYLARTRITT/ENTESITT RELATERT ARTRITT (SpA-ERA) 1.1 Hva er

Detaljer

Behandling av traumatiske lidelser EMDR 18 november 2014 Marianne Jakobsen Psykiater/forsker III

Behandling av traumatiske lidelser EMDR 18 november 2014 Marianne Jakobsen Psykiater/forsker III Behandling av traumatiske lidelser EMDR 18 november 2014 Marianne Jakobsen Psykiater/forsker III Psychological treatments for chronic posttraumatic disorder Systematic review and meta-analysis Traume fokusert

Detaljer