Bivirkninger, Komplikasjoner og Risiko ved Manuell Behandling av Cervical Columna

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bivirkninger, Komplikasjoner og Risiko ved Manuell Behandling av Cervical Columna"

Transkript

1 Bivirkninger, Komplikasjoner og Risiko ved Manuell Behandling av Cervical Columna Christian Fossum, D.O. Rektor, Nordisk Akademi for Osteopati Assistant Research Professor, A.T. Still Research Institute, A.T. Still University of Health Sciences Doktorgradstipendiat, University of Bedfordshire og British School of Osteopathy

2 Arterial tears, also called arterial dissections, allow blood to pool in an artery wall, causing a clot or weakness in the wall that can produce a stroke or mini- stroke. In 2001, actress Sharon Stone, then 44, suffered life- threatening bleeding into the brain as a result of an arterial tear. Stone, who was a patient of Smith's after the incident, said in interviews afterward that it may have stemmed from a riding injury "made worse by chiropractic adjustments. I d take an osteopath over a chiropractor any day. Christian

3 Introduksjon Behandling av somatiske dysfunksjoner i cervical columna er utbredt blant osteopater, kiropraktorer, manuell terapeuter og naprapater for kliniske tilstander som Mekaniske nakkesmerter Cervicogen og Tensjons- type hodepine Smerter og symptomer i overekstremiteten med opphav i nakken Mulig påvirkning av det autonome nervesystemet Milde til moderate transiente bivirkninger er normalt hos <50% av behandlingsnaive pasienter: gjelder de fleste teknikker Alvorlige bivirkninger og ikke- reversible komplikasjoner er av sjelden forekomst og er som regel knyttet til bruk av direkte leddmanipulasjon (HVLA teknikker)

4 Hvilke teknikker bruker en osteopat i behandling av columna og bekkenringen? Columna 1. Leddmobilisering og artikulering (91 %) 2. Bløtdelsteknikker (91 %) 3. Egentøyning gitt til pasienten (76 %) 4. Leddmanipulasjon: HVLA (74 %) 5. Muske energi teknikker (59 %) 6. Harmonic Techniques (55 %) 7. Myofascial Release (49 %) 8. Total Body Adjustment (40 %) 9. Funksjonelle Teknikker (38 %) 10. Counterstrain (20 %) 11. Facilitated Positional Release (20 %) SI leddene / Bekkenringen 1. Leddmobilisering og artikulering (85 %) 2. Bløtdelsteknikker (79 %) 3. Egentøyning gitt til pasienten (65 %) 4. Muskel energi teknikker (62 %) 5. Leddmanipulasjon: HVLA (54 %) 6. Harmonic Techniques (45 %) 7. Myofascial Release (38 %) 8. Kranielle teknikker (37 %) 9. Total Body Adjustment (36 %) 10. Funksjonelle Teknikker (32 %) 11. Balanced Ligamentous Tension (30 %) Studier viser et stort spenn i forkjellige manipulasjonsteknikker som brukes av osteopater i behandlingen av dysfunksjoner i columna og bekkenringen Fryer GA, Johnson JC, Fossum C. The use of spinal and sacroiliac joint procedures within the British osteopathic profession. Part 2: Treatment.. International Journal of Osteopathic Medicine (2010), doi: /j.ijosm

5 Definere Problemstillingen 1 Craniocervical arteriell disseksjon (CAD) er en av de mest vanlige årsaken til iskemisk slag i den yngre og mellom aldrende populasjonen: % av alle slag i gruppen Skjer ofte spontant med en årsprevalens på : 10,000 (Schievink et al, 2001, Dziewas et al, 2003) Forekomsten av CAD når toppen om høsten og vinteren (Schievink et al, 2001), noe som kan være assosiert med forekomst av proinflammatoriske mediatører og immun responser som forbigående svekker de arterielle veggene (Guillon et al, 2003, Lindsberg og Grau, 2003) Subkliniske arteriopatier, vaskulære anomaliteter, genetisk predisponering, bindevevssykdommer, mekaniske traumer og nylige infeksjoner har alle vært nevnt som triggere ved CAD (Thomas et al, 2011)

6 Definere Problemstillingen 2 De fleste pre-manipulative protokoller brukt for å identifisere pasienter som har en risiko for CAD, inklusiv forskjellige arterielle provokasjonstester, er ikke ideelle da de har høy forekomst av falsk negativ og falsk positiv Dette kompliseres av det faktum at et av de kardinale symptomene på CAD er smerter i hode- og nakkeregionen, og pasienten blir ofte tilskrevet en muskuloskeletal årsak for symptomene Det betyr at pasienter også kan oppsøke manuell behandling for symptomer som egentlig er en utviklende CAD Alt dette gjør en differensial diagnose vanskelig Hahneline og Lewkovich 2005, Cassidy et al, 2008, Thomas et al 2011

7 Pasientens Samtykke Det bør føres inn i journal om pasient har samtykket den helsehjelp som du tilbyr pasienten. Foreligger det andre spesifikke krav i forhold til det? Effektivt og nøktern kommunisere til pasienten hva de realistisk kan forvente fra den osteopatiske behandlingen Forklare pasienten de potensielle bivirkninger og risikoer forbundet med behandlingen og de spesifikke teknikkene Pasienten bør samtykke den foreslåtte behandlingen og dette journalføres Slikt samtykke er en kontinuerlig prosess da pasienten kan forandre mening underveis Behandling av intime områder som munn, lyske, symfyse, perineum og brystområder skal samtykkes Skriftlig samtykke skal foreligge ved vaginale og / eller rektale undersøkelse og teknikker Samtykke fra foresatte ved behandling av barn

8 Informert Samtykke Så vel juridisk som etisk Hvilken informasjon er nødvendig og relevant for pasienten? Risiko: bivirkninger og komplikasjoner? Risiko som direkte og indirekte faktorer Manglende dokumentasjon på effekt? Mangel på dokumentasjon er ikke nødvendigvis det samme som mangel på effekt Ingen dokumentert effekt men risiko er beskrevet i litteraturen Andre tiltak med effekt eksisterer Dette er en situasjon hvor det finnes mange gråsoner men hvor vi som osteopater må vise skjønn, profesjonell og etisk utøvelse av vårt yrke

9 Bakgrunn for dagens diskusjon Hemodynamikk Kunnskap om blodflyt i sirkulasjonssystemt, dets natur, krefter som regulerer dette og patologiske tilstander som kan forandre dette På bakgrunn av to simple premisser er det viktig for klinikere å skjønne dette, og da spesielt i forhold til nakke og hoderegionen Bevegelser i columna kan påvirke blodsirkulasjon Sykdom eller skader i blodårer kan presentere med lokale eller regionale smertemønstre som er lik de fra muskel- skjelett systemet Det første premisset er ikke bekymringsvekkende og er en naturlig og nødvendig hendelse. Det andre premisset understreker viktigheten med å gjenkjenne de pasientene hvor manuell behandling ikke bør brukes da det foreligger en potensiell økt risiko for bivirkninger og komplikasjoner Kerry og Taylor (2010)

10 Kan deles inn i det anteriore og posteriore vaskulære systemet Anteriore A. Carotis (AC) og A. Carotis Interna (ACI) Ligger inne i fascia carotis sammen med N. vagus og V. jugulare AC: kommer fra aortabuen (venstre side) og A. Brachiocephalica (høyre side) ACI: fra AC på nivå C3 / thyroidea til Willis arterielle sirkel Rett superiørt for bifurkasjon av AC i ACI ligger Sinus Carotis som inneholder fibre fra N. Glossopharyngeus (IX) og baroreseptorer som regulerer det intrakranielle blodtrykket Dette er også et område hvor det ofte dannes arteriosklerotiske lesjoner Posteriore A. Vertebralis

11 A. Vertebralis kan deles inn i fire deler: VA1: fra A. subclavia opp til foramen transversaria i transversus processus på C6 VA2: gjennom foramen transversaria på de cervicale virvlene opp til C2 VA3: gjennom foramen transversaria på atlas gjennom dura mater ved foramen magnum VA4: på innsiden av kraniet til den ponto- medullære grensen På sin vei til kraniet avgir den en rekke små spinale og muskulære forgreninger, meningeale forgreninger, anteriore og posterior spinale arterier, og den store posteriore A. cerebellar inferior i dens kraniale segment. Den står for cirka 10 % av tilførselen til den bakre delen av hjernen Mitchell (2005)

12 Mitchell (2005)

13 Kerry og Taylor (2010) Rett før høyre og venstre A. Vertebralis kommer sammen og danner A. Basilaris finner vi en avgrening Posteriore Inferiore Arteria Cerebellare Forsyner den superiore of laterale delen av Medulla Oblongata Okklusjon A. Basilaris Okklusjon - Rett før formasjonen av Willis arterielle sirkel finner vi A. Cerebellare Superior Pons, epifyse, deler av mellomhjernen øvre medulla og tela choroidea til 3. ventrikkel A. Cerebellare Inferior Temporal og occipital lappene (inklusiv visuelle sentre og baner), og noen mediale og inferiore cerebrale strukturer

14 Intrakraniellt deles ACI inn i 3 Pars petrosa Pars cavernosus Pars cerebralis ACI slår seg sammen med Willis arterielle sirkel hvor den er nesten i direkte kontinuitet med A. Cerebrale Mediale (ACM) De fleste iskemiske hjerneslag skjer som et resultat av okklusjon av ACM

15 Det er viktig å ha en forståelse for sammenhengen mellom cervico- craniell sirkulasjon og hjernenervene De krever store mengder blod og konstant perfusjon Reduksjon i dette resulterer i nerval iskemi som resulterer i dysfunksjon av hjernenerven Forandringer i forsyning fra ACI påvirker ikke de kjernene men kan påvirke aksonene De 4 siste (CN IX XII) er påvist å påvirkes i 83 % av alle traumer mot ACI Chan et al, 2001, Kerry og Taylor 2010

16 A. Vertebralis Studier som undersøker dette har produsert variable resultater (Kerry og Taylor, 2010) De fleste studiene har demonstrert forandringer i den kontralaterale arterien under cervical rotasjon (Mitchell et al, 2004, Refsauge, 1994, Rivett, 1999, Rossitti og Volmann, 1995) Det er viktig å huske at dette skjer naturlig hos asymptomatiske individer A. Carotis Internus Det finnes studier som påpeker at blodgjennomstrømningen reduseres ved ekstensjon, og til en viss grad ved rotasjon (Rivett, 1999, Scheel et al, 2000, Schoning et al, 1994)

17 Effekt av rotasjon på A. vertebralis Rotasjon Rotasjon til venstre til vil venstre forminske vil forminske eller lukke eller A. vertebralis lukke A. på vertebralis høyre på side høyre side

18 Arteria vertebralis er sammenlignbar i størrelse og design med A. renalis og de mellomstore koronararteriene Adventitia Media Man finner de tre typiske lagene til arteriene som er fra innsiden og ut 1. Tunica Intima 2. Tunica Media 3. Tunica Adventia Intima

19 Histologi A. vertebralis Tunica Intima Endothelceller Bindevev (subendothelt lag av areolart vev) Elastisk vev (tynn bindevevsmembran) 2. Tunica Media Er det tykkeste laget og består av glatte muskelceller, bindevev og elastiske fibre 3. Tunica Adventia Består av kollagene fibre og elastisk vev Som en del av den normale aldringsprosessen forekommer økt deponering av proteoglykaner og kollagen vev mellom de glatte muskelcellene, noe som svekker arterieveggen og reduserer dens elastisitet Johnson and Burns (1993), Mitchell (2005)

20 Disseksjon av intima med blodtilstrømning under intima og assosiert dannelse av en trombus

21 Et hematom i veggen på A. Vertebralis kan også forårsake store problemer Dette intramurale hematomet kan oppstå fra en blødning fra vasa vasorum i eller relatert til tunika media Hva kan skje? 1. Den lukker seg og forblir asymptomatisk 2. Hematomet ekspanderer og okkluderer åren med påfølgende infarkt 3. Utvikling av en subadvential aneurisme som rupturerer og forårsaker en subdural blødning 4. Virchow s trias Disse tingene kan forårsake en myriade av ting, fra redusert sirkulasjon, transiskemisk anfall, utvikling av trombe / emboli og infarkt

22 Aneurisme Lumen pååre

23

24 Bergman og Peterson (2010)

25 Haldeman et al. Spine 1999 Apr 15; 24(8): Undersøkte litteraturen mellom 1966 og 1993 for å evaluere eventuelle risikofaktorer assosiert med disseksjon av A. Vertebralis 43 % var spontane disseksjoner; 31 % var assosiert med manipulasjon av cervical columna; 16 % var fra hverdagslig traume; 10 % fra større traume Klarte ikke å identifiserer risikofaktorer med direkte assosiasjon Beaudrey og Spense. The Canadian Journal of Neurological Science 30(4); November 2003: Den mest vanlige årsaken til traumatisk vertebrobasilær iskemi er trafikkulykker Av 80 tilfeller som presenterte over en periode på 20 år til en nevrovaskulær klinikk var 70 av dem relatert til trafikkulykker; 5 var arbeidsulykker og 5 var assosiert med kiropraktisk behandling Flere av tilfellene tilegnet kiropraktikk hadde også trafikkulykker som en mulig variabel som kunne så tvil om den direkte assosiasjonen

26 Beskrivelse av trivielle traumer assosiert med disseksjon eller okklusjon av A. Vertebralis Type traume Eksempel Antall Sportsaktiviteter Basketball, tennis, softball, svømming, calisthenics 18 Fritidsaktiviteter Vedvarende rotasjon og /eller rotasjon Hurtig rotasjon og / eller ekstensjon Plutselige hodebevegelser Spasertur, bønnestillinger, husarbeid, samleie / seksuelle aktiviteter Tapetsering, Yoga, Vasking / maling av vegg og tak, Bueskyting Dreie hodet for å se ( krysse gaten ), dreie hodet mens man rygger ut bilen Nyse, Karusell, Kraftig hoste, plutselig nakkefleksjon 7 Mindre traumer Fall, slag mot hodet 2 Annet Atlantoaksial instabilitet, postpartum, postgasterektomi TOTALT 58 7

27 Schievink WI. Spontaneous dissection of the carotid and vertebral arteries. N Engl J Med. 344(12); 2001: For hver 100,000 slag uavhengig av årsak vil det være ett tilfelle som forårsakes av en disseksjon av A. Vertebralis Disseksjoner er ansvarlig for 10 % - 25 % av alle iskemiske slaganfall hos yngre og middelaldrende personer Mindre en 5 % resulterer i dødsfall og 75 % har gode sjanser for å komme seg bra Disseksjon av VA og ACI står for 2.6 per 100,000 Cervicale disseksjoner er den grunnleggende etiologien i rundt 20 % av iskemiske slaganfall hos pasienter i alderen30 til 45 år Kvinner til menn ratio Gjennomsnittsalder VA ACI (NB! Debattert i litteraturen) (NB! Debattert i litteraturen)

28 Forekomsten av spontan disseksjon av Arteria Vertebralis er 5 per 100,000 i året og er høyest om høsten

29 Haldeman, S, Kohlbeck, F, McGregor, M. Unpredictability of Cerebrovascular Ischemia Associated With Cervical Spine Manipulation Therapy: A Review of Sixty- Four Cases After Cervical Spine Manipulation. Spine. 27(1):49-55, January 1, 2002

30 Beskrev 64 nye tilfeller mellom 1978 og 1994 Gjennomsnittsalder var 36.3 år 64% kvinner og 36% menn I 27 av tilfellene ble det beskrevet testing av A. vertebralis hvorav alle var negative Symptomene startet Fra umiddelbart til 2 dager etter i 94 % av tilfellene Innen 30 min. i 75 % Ingen hadde arteriosklerotiske sykdommer Spontan disseksjon av A. vertebralis Ingen degenerative forandringer i cervical columna

31

32 USA s befolkning var i år 2000 Det var 7600 NSAID relaterte dødsfall i 1996 Risiko tilsvarer 1 : Hvis alle innbyggerne i USA brukte NSAIDs (noe de ikke gjør så risikoen er faktisk høyere) Det var 76,000 sykehusinnleggelser p.g.a. NSAIDs i 1996 Seriøse komplikasjoner etter cervical HVLA er anslått til å ligge på 1 : 400,000 til 1 : 3, Annals of Internal Medicine September 15, 1997, 127: U.S. census

33 Starfield B. Is US health care really the best in the world? J Am Med Assoc July 26, 2000 Vol 284, No. 4 Schuster M, McGlynn E, Brook R. How good is the quality of health care in the United States? Milbank Q. 1998;76: Mellom 20 og 30 % av pasienter mottar behandling som er kontraindisert 44,000 98,000 dødsfall per år på sykehus grunnet medisinske feil 12,000 dødsfall per år hvor unødvendig kirurgi er gjennomført 7,000 dødsfall per år grunnet feilmedisinering på sykehus 20,000 dødsfall per år på grunn av andre feil (menneskelig og teknisk svikt) på sykehus 80,000 dødsfall per år på grunn av infeksjonssmitte på sykehus 106,000 dødsfall per år som følge av bivirkninger på medikamenter Mellom 4 og 18 % av pasienter erfarer bivirkninger etter ambulant behandling 116 millioner ekstra legebesøk 77 millioner ekstra resepter på medikamenter 17 millioner ekstra besøk på akuttmottak og 8 millioner sykehusinleggelser 199,000 ekstra dødsfall

34 Risikofaktorer, Kliniske Tegn og Symptomer

35

36 smerte i nakke og / eller hodet helt ulikt noe jeg har

37 25 % av pasienter med en begynnende disseksjon av A. Vertebralis presenterte med akutt, ny og uvanlig hodepine og nakkesmerte, kombinert med andre nevrologiske symptomer. 92 % av alle pasienter hadde en historie med nakkesmerter og / eller hodepine

38 Overførte smerter fra Arteria Vertebralis Overførte smerter fra Arteria Carotis Internus

39 Risikofaktorer Store / Moderate Hypertensjon (BT > 140 / 90) Hyperkolesterolemi Hyperlipidemi Diabetes Familiehistorie med MI/angina/TIA/VBI/PVS Røyking BMI > 30 Nylig traume som spesielt involverer nakken Instabilitet i øvre cervical columna Migrene Orale prevensjonsmidler Fra anamnesen Mindre Hyperhomocysteinemi (B12/folatmangel) Hormonbehandling Infeksjoner Revmatoid artritt Blod clotting disorders Hypermobilitet (f.eks Ehler Danlos og Marfan) Ereksjonsdysfunksjon BMI Fra den kliniske undersøkelsen Blodtrykk (stor risikofaktor) Instabilitet i øvre del av cervical columna (stor risikofaktor) Kalkulering av BMI (Moderat / mindre risikofaktor)

40 Kardinale tegn på VBI 5 D r og 3 N r D Drop attacks Diplopia Dysarthria Dysphagia Ataxia of Gait Nausea Numbness kontralat. kropp) Nystagmus AadVan Der El (2009)

41 Anamnese: Kardinale tegn og risikofaktorer Klinisk Presentasjon Risiko Faktorer Undersøkelse Dysfunksjon A. Vertebralis Nakke / occipitale smerter; hypertensjon Nakketraumer; Kardiovaskulære risikofaktorer / Arteriosklerose; Bindevevssykdommer; Instabilitet i øvre nakke Blodtrykk Auskultasjon Funksjonell posisjonell testing Testing av hjernenerver 5 D 3 N 1 A Dysfunksjon A. Carotis Interna Nakke / temporale / parietale / frontale smerter; Horner s syndrom; Hjernenerve IX XII lammelse; hypertensjon Nakketraumer; Kardiovaskulære risikofaktorer / Arteriosklerose; Bindevevssykdommer; Instabilitet i øvre nakke Blodtrykk Palpasjon av A. Carotis Testing av hjernenerver Hvis positiv Henvisning Henvisning Modifisert etter Kerry og Taylor (2010)

Retningslinjer for klinisk undersøkelse ved muskel- og skjelettplager

Retningslinjer for klinisk undersøkelse ved muskel- og skjelettplager 1 Retningslinjer for klinisk undersøkelse ved muskel- og skjelettplager ad modum manuell terapi Henvisningsprosjektet 2001-2003 Faggruppen for manuell terapi Innhold Formål med retningslinjene... 6 Formål

Detaljer

Smerte & smertelindring

Smerte & smertelindring ANNONSE Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet ANNONSE JUNI 2015 SMERTEOGSMERTELINDRING.NO PÅ NETT! Muskel og skjelettplager rammer de fleste. VENDEPUNKTET. Halve livet i ekstrem smerte. s. 4 KIROPRAKTIKK.

Detaljer

Forekomst og kostnader knyttet til skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet

Forekomst og kostnader knyttet til skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet MST-rapport 1/2013 MST-rapport 1/2013 Et muskel- og skjelettregnskap Forekomst og kostnader knyttet til skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet Et muskel- og skjelettregnskap 2 0 1 0-2

Detaljer

Tittel på norsk: Hvordan kan sykepleier gjennom god informasjon trygge pasienten i forkant og etterkant av en hjerteoperasjon

Tittel på norsk: Hvordan kan sykepleier gjennom god informasjon trygge pasienten i forkant og etterkant av en hjerteoperasjon Publiseringsavtale Tittel på norsk: Hvordan kan sykepleier gjennom god informasjon trygge pasienten i forkant og etterkant av en hjerteoperasjon Kandidatnummer: 101 Forfatter(e): Kristin Marie Øfjord Årstall:

Detaljer

skjelett 10 millioner til forskning på nakkerehabilitering Se side 14-15 Vellykket manipulasjonskurs i Drammen Side 8 Hva vet du om smerte?

skjelett 10 millioner til forskning på nakkerehabilitering Se side 14-15 Vellykket manipulasjonskurs i Drammen Side 8 Hva vet du om smerte? muskel skjelett Nummer 1/2007 22. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Vellykket manipulasjonskurs i Drammen Side 8 Hva vet du om smerte? Side 10 10 millioner til forskning på nakkerehabilitering

Detaljer

Rekruttering til faget

Rekruttering til faget Til medlemmer av norsk kirurgisk forening Nr. 2/2007 Tema: Vaskulære aneurismer side 7 fagnytt: Rekruttering til faget side 28 mini invasiv kirurgi: Ferdighetsevaluering side 37 Simulatortrening side 42

Detaljer

Trening for eldre mennesker som har gjennomgått en femuramputasjon

Trening for eldre mennesker som har gjennomgått en femuramputasjon Trening for eldre mennesker som har gjennomgått en femuramputasjon En studie om treningens betydning for mobilitet og tillit til egen mestring Jette Schack Masteroppgave, Masterstudium i rehabilitering,

Detaljer

Svimmelhet. Diagnostikk og behandling. Frederik K. Goplen

Svimmelhet. Diagnostikk og behandling. Frederik K. Goplen Svimmelhet Diagnostikk og behandling Frederik K. Goplen Kompetansesenter for vestibulære sykdommer Øre-nese-halsavdelingen Haukeland Universitetssykehus Innhold Forord 3 Del 1 Basiskunnskaper 5 Anatomi

Detaljer

Møter, kurs og seminarer se side 3. Nyhet! Gunstige medlemsfordeler!

Møter, kurs og seminarer se side 3. Nyhet! Gunstige medlemsfordeler! muskel skjelett Nummer 1/2013 28. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Møter, kurs og seminarer se side 3 Nyhet! Gunstige medlemsfordeler! Arteriedisseksjon etter nakkemanipulasjon Side 6

Detaljer

HJERTEINFARKT. Diagnostikk og behandling. Jan Erik Otterstad Eivind S. Platou Arild Mangschau Knut Endresen ISSN 0802-1465. Trykk: Molvik Grafisk AS

HJERTEINFARKT. Diagnostikk og behandling. Jan Erik Otterstad Eivind S. Platou Arild Mangschau Knut Endresen ISSN 0802-1465. Trykk: Molvik Grafisk AS HJERTEINFARKT Diagnostikk og behandling Jan Erik Otterstad Eivind S. Platou Arild Mangschau Knut Endresen Trykk: Molvik Grafisk AS ISSN 0802-1465 HJERTEFORUM Suppl. 1-2007; VOL 20 Forord til 6. utgave

Detaljer

skjelett Manipulasjon ved lumbal spinal stenose Side 21-28 Seminar 2007 om nakkesmerter Side 8

skjelett Manipulasjon ved lumbal spinal stenose Side 21-28 Seminar 2007 om nakkesmerter Side 8 muskel skjelett Nummer 2/2006 21. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Manipulasjon ved lumbal spinal stenose Side 21-28 Seminar 2007 om nakkesmerter Side 8 Vi vil takke manuellterapeutene

Detaljer

Behandling av pasienter med temporomandibulær dysfunksjon ved Universitetstannklinikken i Tromsø

Behandling av pasienter med temporomandibulær dysfunksjon ved Universitetstannklinikken i Tromsø Behandling av pasienter med temporomandibulær dysfunksjon ved Universitetstannklinikken i Tromsø - Evaluering av kliniske rutiner og behandlingseffekt ved bruk av stabiliseringsskinne Daniel Johan Gaup,

Detaljer

Effekt og sikkerhet av angiotensin reseptorblokkere med og uten diuretika

Effekt og sikkerhet av angiotensin reseptorblokkere med og uten diuretika Effekt og sikkerhet av angiotensin reseptorblokkere med og uten diuretika hos pasienter med hypertensjon, hjertesvikt eller diabetisk nefropati Rapport fra Kunnskapssenteret nr 24 2008 Oversikt over oversikter

Detaljer

Årsakskravet i Ask-dommen, Rt. 2010 s. 1547 - ER DET NOE NYTT?

Årsakskravet i Ask-dommen, Rt. 2010 s. 1547 - ER DET NOE NYTT? PUBLISERT I TIDSSKRIFT FOR ERSTATNINGSRETT, FORSIKRINGSRETT OG VELFERDSRETT - Nr.4/2011 ooooooo I artikkelen behandles de sentrale elementer i vurderingen av årsakssammenheng ved personskade. Det tas utgangspunkt

Detaljer

Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer

Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer Lars Gunnar Landrø Torbjørn Øvreness Helseinformatikk Innlevert: desember 2013 Hovedveileder: Eric

Detaljer

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Veileder IS-2190 Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Publikasjonens tittel: Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Utgitt: 01/2015 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI. En veileder for familier

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI. En veileder for familier DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI En veileder for familier Designed by r//evolution 01434 606155 Innhold 1 Innledning 04 2 Hvordan bruke denne veilederen 05 3 Diagnose 11 4 Nevromuskulær

Detaljer

Kognitiv atferdsterapi ved obsessiv-kompulsiv lidelse. Cognitive behavioral therapy for obsessive-compulsive disorder.

Kognitiv atferdsterapi ved obsessiv-kompulsiv lidelse. Cognitive behavioral therapy for obsessive-compulsive disorder. Kandidatavhandling i psykologi Kognitiv atferdsterapi ved obsessiv-kompulsiv lidelse. En gjennomgang av studier og sammenligning av kognitiv atferdsterapi i gruppe og individuell kognitiv atferdsterapi.

Detaljer

Viktige opplysninger: Alle oppgaver skal besvares. Hver av de fire delene (I-IV) må bestås og teller omtrent like mye hver.

Viktige opplysninger: Alle oppgaver skal besvares. Hver av de fire delene (I-IV) må bestås og teller omtrent like mye hver. Ordinær eksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1 høst 2007 Mandag 14. januar 2008 kl. 09:00-15:00 Bokmål Oppgavesettet består av 5 sider Viktige opplysninger: Alle oppgaver skal besvares. Hver av de fire delene (I-IV)

Detaljer

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role Campus Elverum Avdeling for helse og idrett 4BACH Kjersti Grimen og Ida Emilie Karlsen Veileder: Kari Kvigne Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle Diabetes type 2-The nurses guiding role Antall

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

7. Helse. Berit Otnes

7. Helse. Berit Otnes Berit Otnes 7. Sunnere levevaner, som mindre røyking og mer mosjon, bidrar trolig til at eldres helse er noe bedre enn før. Flere seniorer mener selv de har god helse, selv om det samtidig fortsatt er

Detaljer

KOMPENDIUM I THORAXKIRURGI

KOMPENDIUM I THORAXKIRURGI KOMPENDIUM I THORAXKIRURGI for medisinske studenter Leidulf Segadal, prof. dr. med Ketil Grong, prof. dr. med Lodve Stangeland, amm. dr med Kirurgisk institutt Det medisinske fakultet Universitetet i Bergen

Detaljer

Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Vurdering av tester Skuldertester Nytt fra cochrane Abstracts til Ryggpasienten i fokus

Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Vurdering av tester Skuldertester Nytt fra cochrane Abstracts til Ryggpasienten i fokus Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Vurdering av tester Skuldertester Nytt fra cochrane Abstracts til Ryggpasienten i fokus ISSN - NR. 0805-7230 NR. 1-2003 Lederen har ordet... I tiden

Detaljer

ATFERDSSYNDROMER FORBUNDET MED FYSIOLOGISKE FORSTYRRELSER OG FYSISKE FAKTORER...105

ATFERDSSYNDROMER FORBUNDET MED FYSIOLOGISKE FORSTYRRELSER OG FYSISKE FAKTORER...105 Innhold F00 F09 F10 F19 F20 F29 F30 F39 F40 F48 F50 F59 F60 F69 F70 F79 ORGANISKE, INKLUSIVE SYMPTOMATISKE, PSYKISKE LIDELSER...17 PSYKISKE LIDELSER OG ATFERDSFORSTYRRELSER SOM SKYLDES BRUK AV PSYKOAKTIVE

Detaljer

rapport 2009:4 Tapte arbeidsår ved uførepensjonering for psykiske lidelser En analyse basert på FD-trygd Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen

rapport 2009:4 Tapte arbeidsår ved uførepensjonering for psykiske lidelser En analyse basert på FD-trygd Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen rapport 2009:4 Tapte arbeidsår ved uførepensjonering for psykiske lidelser En analyse basert på FD-trygd Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen Rapport 2009:4 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Tapte

Detaljer

Et muskel- og skjelettregnskap

Et muskel- og skjelettregnskap MST-rapport 1/2013 Et muskel- og skjelettregnskap NG 2 0 1 0-2 0 20 TT TIÅRE T ELE KJ FE L L E S M O B IL I RI Even Lærum Søren Brage Camilla Ihlebæk Kjetil Johnsen Bård Natvig Eline Aas SKELL OG MU S

Detaljer

Prince Philips gullmedalje til professor Roald Bahr ved Senter for idrettsskadeforskning

Prince Philips gullmedalje til professor Roald Bahr ved Senter for idrettsskadeforskning NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NUMMER 4-2008 23. ÅRGANG Prince Philips gullmedalje til professor Roald Bahr ved Senter for idrettsskadeforskning Idrett og artrose

Detaljer

95% av alle ryggsmerter er ufarlige. Når bør du oppsøke hjelp? Introduksjon. Introduksjon. Du har ingen utstrålende smerter nedenfor kneet

95% av alle ryggsmerter er ufarlige. Når bør du oppsøke hjelp? Introduksjon. Introduksjon. Du har ingen utstrålende smerter nedenfor kneet Introduksjon www.ryggbok.no 10 95% av alle ryggsmerter er ufarlige 95% av alle ryggsmerter er ufarlige, men de kan være ekstremt smertefulle! Ufarlige betyr i denne sammenheng at du selv kan ta hånd om

Detaljer