Ankerskogen Barnehage - et sted for gode barndomsopplevelser. Velkommen til barnehageåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ankerskogen Barnehage - et sted for gode barndomsopplevelser. Velkommen til barnehageåret 2014-2015"

Transkript

1

2 Velkommen til barnehageåret Ankerskogen Barnehage - et sted for gode barndomsopplevelser Årsplanen er en del av barnehagens plandokumenter og inneholder barnehagens pedagogiske program for inneværende år. Vi fortsetter å ha fokus på innhold. Hvordan implementere rammeplanen i barnehagens hverdag på en skikkelig måte? Vi håper og tror at vi har et godt utgangspunkt her som vi kan bygge videre på. Planen skal godkjennes av barnehagens samarbeidsutvalg. Rammeplanen jobber vi med hele året, både gjennom bruk av ulike metoder og spesifikke temaer. Barnehagen ble miljøsertifisert våren 2011 dette vil vi leve opp til og vi skal i løpet av året jobbe både med barn og voksne for at dette skal bli en naturlig del av vår hverdag. Planen tar også utgangspunkt i deler av evalueringen som ble gjort av foreldre og personalet på slutten av barnehageåret Hvor dere bl.a ønsket at vi videreførte mange av barnehagens gode tradisjoner, samt turdag og klubbarbeide og å ha fokus på helse, aktiviteter og bevegelse utendørs. Vi har en egen hjemmeside gjennom barnehageforum, denne oppdaterer vi inni mellom, men det er ikke lagt ned mye tid på denne siden. På hjemmesiden vil det foreløpig kun ligge ukeplaner, samt noen bilder fra enkelte arrangementer i barnehagen. Et av satsningsområdene for barnehageavdelingen i Hamar Kommune er språk Barnehagen vår starter høsten 2014 et samarbeidsprosjekt med Ajer barnehage, dette prosjektet handler om språk og begrepslæring. Utfyllende skriv om dette ser du lengre inn i årsplan. Vår veileder i dette prosjektet er Bente Sandholt fra Eidsvoll kommune. Ta dere tid til å lese grunntankene i vårt pedagogiske arbeide. Dette tror vi på og brenner for!- gi oss også innspill og tanker som vi kan jobbe med ut fra ditt ståsted i barnehagens hverdag. Barnehagens periodiske program er laget som en kalender. Heng den opp og bruk den! Vi vet at hverdagen er travel. Dette er ment som en hjelp! Husk at ingenting er for stort eller for lite til å ta opp med oss som er her. Vi ønsker å gjøre vårt beste for at deres opplevelse av barnehagetiden for barna deres skal være god. Be om en samtale, ta en telefon, eller kanskje holder det med en rask prat i garderoben? Det vurderer du. God lesing! Lykke til med barnehageåret og velkommen til samarbeidet! Hamar høsten Lene Thorstensen Melanie Liabø Guri Anne Scheie Ped.leder Ped.leder Styrer Barnehagens epost : Barnehagens tlfnr /67

3 Bemanning Guri Anne Scheie Mob % Styrer Tyrihans - mobilnr : Lene Thorstensen Marianne Torve Brevig 80 % Pedagogisk leder ( fri på onsdager ) 100% Barne- og ungdomsarbeider. (jobber en dag på Askeladden) Anna Linnea Person 100 % Barne- og ungdomsarbeider. (fra 1. okt jobber 80 % fri på mandager) Askeladden mobilnr : Melanie Liabø 100 % Pedagogisk leder Ida Jorunn Tuva Asrid Nohr 60 % Assistent ( jobber man. ons. fre) 60 % Assistent ( jobber tirs. ons. tors.) Berit Hansen 100 % ( to dager på Askeladden og tre dager Tyrihans) Chin Sung Ta Thlu Kjell Arne Bjerkeseth Renholder 40 % stilling Vaktmester 12 % stilling

4 Dagsrytmen Det er viktig og riktig å ha en veiledende dagsrytme for barnehagedagen. Rutiner og ting som gjentar seg i hverdagen skaper forutsigbarhet, og igjen trygghet. Rutinesituasjonene gir fint utgangspunkt for mestringsopplevelser, enten det er å vaske hender, kle på seg eller finne lekekamerater. Vi understreker at dagsrytmen er veiledende. Det kan være dager som gjør at vi velger andre måter å jobbe på. For barnehageåret vil dagene se slik ut: Klokken Aktivitet 7.30 Barnehagen åpner Frokost for de som ønsker, frokost må medbringes. Fri lek ( du kan lese mer om fri-lek i informasjonsheftet om barnehagen) Styrte aktiviteter. - samlingsstund - forming - musikk - drama - tema og emner vi er opptatt av. Ca ca Formiddagsmat De yngste barna sover Utelek Stor aktivitet i garderoben! Hva er lurt å ha på seg i dag tro?? Måltid Deilig frukt og grønnsaker på fat! Har du igjen mat fra matpakka, så spis gjerne den også! Barnehagen stenger. Rydding av uteplassen Vi ser ann vær og føreforhold, samt barnas behov, i fht om vi avslutter dagen inne eller ute.

5 Møtevirksomhet For å få til et tilbud i barnehagen som er i tråd med vår målsetting er det helt nødvendig med tid til planlegging, drøftinger og samarbeide. Møtene holdes i barnehagens åpningstid. Personalmøtene er på kveldstid. Avdelingsmøter: Personalet på hhv Tyrihans og Askeladden avholder møte annenhver tirsdag fra kl Tyrihans i Partallsuker og Askeladden i Oddetallsuker. Her planlegges avdelingens arbeid og oppgaver forberedes og fordeles. Pedagogisk leder møte: Avholdes fra kl en fredag pr. mnd Medbestemmelse: I hht Hovedavtalen skal barnehagen ha medbestemmelsesmøter. Dette avholdes mellom tillitsvalgt fra Fagforbundet og Utdanningsforbundet og barnehagens styrer. Møte er en gang i mnd., eller ved behov Personalmøter : Avholdes en kveld pr. mnd fra kl Siste time på disse møtene er det gruppemøter, dvs at de voksne på førskoleklubben, kenguklubben og tussiklubben får planlagt innhold for gruppedagene. Samarbeidspartnere Hamar Kommune: Vi samarbeider med Hamar kommunes barnehageavdeling vedr inntak av barn til ledige plasser hos oss. Styrer deltar i felles styrermøter for Hamar kommunes private og kommunale barnehager, en gang pr.mnd. Felles planleggingsdager i Hamar Kommune barnehageåret er : 13.,14.,15. august, 14. november, 2.januar og 15. mai da er barnehagen stengt. Hamar Helsestasjon: 2 års kontakten foregår i barnehagen. Dette avtaler pedagogisk leder med de det gjelder. Vi har en helsesøster som er vår. Hun tar kontakt med barnehagen to ganger i året. Vi kan være behjelpelig med å formidle kontakt med helsestasjonen om ønskelig. PPT: Barn med behov for ekstra hjelp og støtte kan få midler etter 5 i Opplæringslova. Dette søkes det evt. om fra dere foreldre i samarbeid med barnehagen. Høgskolen i Hedmark avd. For lærerutdanning: Barnehagen har studenter i praksis fra førskolelærerutdanningen. Dette er i perioder gjennom hele året. Dette avtales fra år til år og er ingen fast avtale Storhamar vidregående skole: Barnehagen har elever utplassert både fra grunnkurs og fra Barne og ungdomsarbeiderfaget. Dette avtales også fra år til år.

6 Barnehagens pedagogiske arbeide. Hamar Kommunes barnehager har laget en visjon, som beskriver kommunens overordnede tanker om hva barnehagene i Hamar skal være. Denne visjonen er : Barnehagene i Hamar,- sammen skal vi skape gode øyeblikk I tillegg har vi i Ankerskogen barnehage følgende visjon : - et sted for gode barndomsopplevelser Vi har hatt denne visjonen i mange år. En selvfølge vil du kanskje si,- men allikevel så uendelig viktig at vi er bevisst på det,- hver eneste dag! Den er god fordi den forplikter, den krever og den gir rom. Den forplikter fordi den skal gi alle barn gode barndomsopplevelser i den tiden de er hos oss. Hva er så gode opplevelser? Husker du fra din egen barndom? Hvordan du opplevde verden rundt deg, hva som gjorde deg glad, trist, nysgjerrig, sint, sur, sliten, lykkelig, varm? Vi er med og setter spor i hvert enkelt barn, og da er det viktig at barns opplevelse av barnehagen, i møte med voksne og andre barn, har gode preg. Vi synes det er fint å sammenligne med en fargepalett. Vi skal male og sette farge på tilværelsen sammen, i den tid dere er her. Ikke i den forstand at alt skal være problemfritt og rosenrødt,- men at hvert enkelt barn skal møtes der det er. Å møtes med anerkjennelse, respekt og toleranse. Det finnes mange fargenyanser, og vi håper vi kan bruke alle. Like viktig som latter og glede, er opplevelsen av å møte konflikter og uenighet. Vi kan ikke skåne hverandre for alt som er trist og leit. Det er heller ikke et mål. Det som derimot er viktig er å hjelpe hvert enkelt barn i møte med det som er vanskelig, slik styrkes vi til neste gang. Vi går et skritt, vi lærer og utvikles! Vi mener at visjonen krever. Den krever at vi observerer, er aktive og bevisste i samhandling med enkeltbarnet og gruppen. Den krever bevisstgjøring av den enkelte voksens verdisyn, og ballansere mellom alle behovene. Vi skal legge tilrette for en felles forståelse av det som skjer i barnehagen, derfor krever den en god dialog og samhandling med dere foreldre. Er vi på rett kurs i forhold til ditt barn. Opplever du som forelder at vi praktiserer i hht vår visjon. Oppleves det godt? Hvordan kan vi som barnehagepersonale og dere som foreldre utfylle hverandre, spille på lag som du vil, for å gi ditt barn gode barndomsopplevelser. Her er det mange behov og mange muligheter. Grip den sammen med oss! Sist, men ikke minst, mener vi at visjonen gir rom. Den gir rom for ulike oppfattelser, det finnes like mange oppfattelser av hva som er god barndom som vi har barn og foreldre hos oss. Din opplevelse er viktig fordi det handler om deg. Med denne erkjennelse ønsker vi å møte det enkelte barn og dere foreldre. Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygge på gjensidig åpenhet og tillit. Vi håper og tror at vi skal få det til. Styringsverktøy Barnehagen drives i hht Lov om Barnehager (sist rev ) og herunder forskrift om Rammeplan. Rammeplanen har vi hatt siden Den var etterlengtet når den kom. Den ga barnehagen et samfunnsmandat, og et verktøy for utvikling av barnehagens innhold og oppgaver. Siden den tid har mye skjedd på barnehageområdet, og i 2006 kom Rammeplanen i revidert form. Den nye planen er et verktøy tilpasset dagens situasjon i barnehagen. Barnehagen som læringsarena har fått mer fokus. I den forbindelse ble også barnehagen flyttet over til Kunnskapsdepartementet, og barnehagen som en frivillig del av utdanningssystemet fikk en tydeligere plass. Sammenhengen mellom det barna møter i barnehagen og det de møter i skolen skal være sterkere preget av kontinuitet i læringsløpet. Det er allikevel viktig å huske på at barnehagens egenart bevares. Barnehagen skal fortsatt være en arena for lek, omsorg og læring. Rammeplanen setter rammer for vår virksomhet, men vi har stor frihet til å utforme vårt arbeide. Rammeplanen skal sikre kvalitet. Barnehager er i vinden som aldri før. Det skal sikres full barnehagedekning fra politisk hold, og i samme moment skal vi sikre kvaliteten i det tilbudet som gis. Apropos visjonen om gode barndomsopplevelser! Fagområdenes plass i årets pedagogiske plan understrekes senere i dokumentet. Vi fokuserer tverrfaglig, slik jobber vi i barnehagen. I tillegg skal vi utvikle vår kompetanse på : - Barns medvirkning - Dokumentasjon av arbeidet Barns medvirkning. FN s barnekonvensjon vektlegger at barn har rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og barns mening skal tillegges vekt.

7 I barnehagelovens 3 heter det: Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Det er ikke nytt at barn skal være med i prosesser og situasjoner som skjer i barnehagen. Som erfarne assistenter, fagarbeidere og pedagoger har vi lang erfaring i å tolke barns uttrykk, være observante i fht handlinger og etterhvert deres verbale språk. Det vi skal fokusere på dette barnehageåret er å øke vår bevissthet og vår kompetanse rundt å sette barns medvirkning i system. Det må gis mer tid og mer rom for barns medvirkning. Dette forutsetter igjen god kommuniksajon og samhandling med dere foreldre. Det er et mål at barns mulighet for medvirkning skal prege hele vår virksomhet. Dokumentasjon. Dokumentasjon kan ha minst to betydninger. Det ene er at, andre enn oss som er her til daglig, skal få innblikk i det arbeidet som gjøres. Det har i tillegg en historisk verdi. Ankerskogen Barnehage (Tidligere Hamar Røde Kors Barnehage ) er en av Hamars eldste barnehager, og har mye dokumentasjon på det arbeidet som har pågått her de siste 60 år! I oppussingstiden, hvor mye oppryddingsarbeide var påkrevd, kunne vi ofte bli sittende med gamle permer og la oss forundre, fryde oss og smile av gamle dokumenter. Vi har en viktig og stolt historie å ta vare på! Det vi fokuserer mest på er pedagogisk dokumentasjon. Pedagogisk dokumentasjon som gir grunnlag for læringsprosesser og pedagogisk bevissthet. Vi skal fokusere på å utvikle eksisterende metoder for dokumentasjon, og ta i bruk nye. Observasjon av enkeltbarn og gruppen er en metode, samtaler med dere foreldre og samtaler med barna. Barns mange uttrykksmåter i tegning, form og farge. Barns lek. Praksisfortellinger. Bruk av IKT. Innenfor IKT har vi mange og uprøvde muligheter som vi ønsker å bli bedre på. Har du reflektert over hva barn tar bilder av? Helt annerledes enn hva vi voksne knipser. Vi har blitt kurset og lærte at barn også rabler med kamera, helt til de blir kjent med verktøyet.slik ønsker vi å åpne for en kritisk og reflekterende praksis. Hvor er vi gode, og hva kan vi bli bedre på. Dette vil være kontinuerlige prosesser i personalgruppen gjennom året. Hjelp oss å utvikle barnehagen vår!- og husk visjonen som målestokk ;-) Kontinuitet og progresjon. Ankerskogen Barnehage er godkjent for barn fra 1 til 5 år. Det har konsekvenser for det fysiske miljøet rundt oss, og det får konsekvenser for det pedagogiske arbeidet. Rammeplanen er et forholdsvis omfattende dokument, og den stiller tydelige mål og dermed også tydelige krav til barnehagens personale når det gjelder innhold i barnehagehverdagen. Enkeltbarnet skal ivaretas og møtes ut fra sine forutsettinger. Tema og emner skal bygge på barnas tidligere møter med disse,- vi snakker om et spiralprinsipp der barna kan møte de samme emner og tema fra år til år, med nye innfallsvinkler og vektlegging. Likeså skal dere oppleve en progresjon i arbeidet. Med progresjon menes utvikling og fremskritt. Barna skal ha noe å strekke seg etter! Det de møter i barnehagen skal bygge på kunnskaper, innsikt, ferdigheter og holdninger de har tilegnet seg tidligere. I tillegg til avdelingenes arbeide, er gruppene en viktig møteplass. Her er det alder som er utgangspunkt for inndeling av barna. Gruppene gir oss et annet utgangspunkt for planlegging og jobbing. Fagområder. Rammeplanen har 7 fagområder, hvor hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. I barnehagen er vår tradisjon at vi jobber tverrfaglig. Det betyr at du sjelden vil oppleve fagområdene isolert. Fagområdene er representert i hverdagsaktiviteter, i tema-arbeidet og på turer. Kommunikasjon, tekst og språk. Tidlig og god språkstimulering er viktig,- og i ilden som aldri før også fra politisk hold! Barna skal bades i språk er det noen som sier,- og med det tenker vi at det er viktig at barna omgis av et miljø hvor språk er sentralt og bevisst brukt i kommunikasjon og samhandling. Vi ønsker å stimulere til gode arenaer hvor vi jobber med språket. Hvorfor er du lei deg? Hva kan jeg hjelpe deg med? Dette er spørsmål som hjelper barna til å reflektere over egen situasjon og bruke språket til å forklare. Det er en måte å jobbe bevisst. Andre måter er spill, lesing, synliggjøring av skriftspråket, for å nevne noe. Rommet i mellomgangen er nå blitt et veldig flott bibliotek. Barnehagen har mange bok-skatter som vi ønsker at barna skal bruke og bli glad i! Da er det viktig at det er tilgjengelig,- og det er målet med dette rommet. Kropp, bevegelse og helse. Barnehagen har et fantastisk uteområde! Det brukes flittig! Likeså har vi Ankerskogen rett utenfor gjerdet, og barnehagens faste turdag for litt lengre turer. Lavoen blir flittig brukt på utedager og det er spennende å skape et

8 eget rom på barnehagens uteområde... man er liksom på tur med en gang! I tillegg til fysisk aktivitet er det viktig at dere hjelper oss til å stimulere til et sunt kosthold. Mye frukt og grønnsaker i hverdagen, og gjerne alternative bursdagsfeiringer. Helsebegrepet handler ikke bare om fravær av sykdom, men det handler om et godt liv på alle områder. I denne sammenheng blir derfor å tolke kroppens signaler også viktig. Behovet for ro og hvile kontra behov og mulighet for fysisk aktivitet skal gå hånd i hånd. For å nevne et eksempel. Kunst, kultur og kreativitet. I tillegg til å oppleve kunst og kultur, skal barna også ha muligheten til å utrykke seg estetisk. Vi legger vekt på å ha materiell tilgjengelig for barna i frilek i tillegg til de mer organiserte oppgaver. I tillegg er det viktig at barna møter et miljø som er preget av allsidighet. Vi bruker drama og musikk som utrykksform. Noen ganger som et mål i seg selv, andre ganger som er middel i ulike emnearbeider. Natur, miljø og teknikk. Som en perle ligger barnehagen der,- egentlig midt i Hamar, men allikevel skjermet fra by-støy og trafikk. Barnehagens naturtomt gir oss mange muligheter for utforskning, læring og aktiv bruk av natur i all slags vær og til alle årstider. Vi er heldige! Teknikk i hverdagen snakker også rammeplanen om. Bruk av PC i barnehagen har mange muligheter. Da tenker vi ikke først og fremst bruk av spill som sysselsetting, men bruk av PC i en pedagogisk sammenheng sammen med barna. Barnehagen gikk i fjor til innkjøp av to nye Ipader, disse brukes i samarbeid med barna for å lete etter ting på nettet, samt til å spille lærerike og morsomme spill. Her er mange muligheter, vi håper å oppleve nye muligheter underveis i prosessen. Har dere ideer så kom med de Våren 2011 ble barnehagen miljøserifisert. Vi vil i den forbindelse legge ekstra vekt på stimulering til en begynnende forståelse for samspillet i naturen og ulike økosystemer. Vi skal tenke miljøvern i alle daglige aktiviteter. Etikk, religion, filosofi. I rammeplanen heter det : Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen, samtidig som den skal ta med seg verdier og tradisjoner i den kristne kulturarven. Vi skal stimulere til et miljø som utvikler toleranse og interesse for hverandre. Vi skal møte barnas undring med respekt og anerkjennelse. Konfliktløsning og utvikling av sosial kompetanse er også sentrale områder innenfor dette faget. Markering av høytider har sin selvfølgelige plass i Ankerskogen Barnehage. Nærmiljø og samfunn. Barnehagen er sentralt plassert i fht bibliotek, strand, skog, byen, lekeparker og skoler. Barna skal møte miljøer og situasjoner utenfor familien og gjennom det få nye erfaringer. Barna har med seg ulike erfaringer hjemmefra, og sammen skal de styrke kunnskap og tilknytning til lokalsamfunnet. Deltagelse i, og forholdet til, fellesskapet er et sentralt punkt under dette fagområdet. Barns rett til medvirkning og dermed deres mulighet til å påvirke og delta i fellesskapet skal vi jobbe mer systematisk med i år. Antall, rom og form. Barna skal utvikle sin matematiske kompetanse. Her er mulighetene mange. Antall, sortering, form,større enn/mindre enn, lang og kort, en til hver. Vi har spill som understøtter dette arbeidet, bøker (Geitekillingen av Alf Prøysen kanskje?) og bevisstgjøring av språket og situasjoner i hverdagen. Vi er 15 barn i dag, hvor mange tallerkener trenger vi til formiddagsmaten? Kan du finne så mange? Kan du gi meg den minste blyanten? Våren 2008 var hele personalgruppa på kurs om nettopp dette emne, vi ble veldig inspirert, kjøpte egnet materiell og formiddler mattekunnskaper i mange av dagens gjøremål Dere som ønsker å lese mer om fagområdene, og rammeplanen i sin helhet kan gå inn på

9 HVERDAG Når en mårragretten unge slår seg vrang og rekker tunge, og nekter å ta klær og støvler på. Når melkeglasset veltes og geitostmaten eltes, mellom fingrene som er klønete og små. Så husk at denne dag må du ta vare på, den forsvinner mellom fingran dine nå. En gang vil du savne slitet, da er det for sent å vite, det er du som gjør din dag og tinning grå. Du er kysten som de en gang seiler fra. Si meg hvem er stor og hvem er liten da. Når fremtidshavet ligger som et speil, så blås din medvind inn i deres seil. Når skrikinga og skrålet blir litt mer enn du kan tåle, og du kjefter på en glede og en lek. Nå har du glemt å leve, midt i hverdagen og strevet, og tålmodigheten din har satt sin strek Så husk at denne dag må du ta vare på, den forsvinner mellom fingra dine nå. En gang vil du savne slitet, da er det for sent å vite, det er du som gjør din dag og tinning grå. Du er kysten som de en gang seiler fra. Si meg hvem er stor og hvem er liten da. Når fremtidshavet ligger som et speil, så blås din medvind inn i deres seil. Når lørdan blir til sønda, du ber en stille bønn Om at unga ikke våkner klokka fem Men vår herre kan`ke love at du skal kunne sove Når to små kommer inn med mårraklem Så husk at denne dag må du ta vare på, den forsvinner mellom fingra dine nå. En gang vil du savne slitet, da er det for sent å vite, det er du som gjør din dag og tinning grå. Louis Jacoby

10 Inndeling av foreldrerådet i ansvarsgrupper for arrangementer barnehageåret Juletrefest dato bestemmes av komiteen Johnsrud/Brekke Kaatorp/Nilsgård Øyhovden Dobloug/Mengshoel Sommerfest 18.juni 2015 kl Bekkelund Fra barnehagen : Lene / Berit Winju/Lutnæs Gjerdrum/Hartz Østeraas Dugnad : 11.mai 2015 kl Fra barnehagen : Anna / Melanie Ødegaard/Ringsvold Skålnes/Bryhni Bie/Mørkved Stadshaug Flekstad/Kjølhamar Persson/Danielsen Foberghagen Grøneng/Flengsrud Trønneblom/Skjærstad Sjøenden/ Gøranson Dobloug/Nyland Skoglund Leine/Vold Thot/Blindheim Elnan Bergan/Moawad Dere er nå inndelt i grupper. Dere som står med uthevet skrift er ansvarlig for å innkalle til det første planleggingsmøte. Alle i gruppen er ansvarlig for å delta i planleggingen og gjennomføringen. Ønsker dere av ulike årsaker å bytte gruppe, ber vi om at dere ordner dette dere i mellom. Bruk gjerne barnehagen til planleggingsmøter i barnehagens åpningstid. Vi understreker at det er viktig at dere som sitter i planleggingsgruppa selv legger lista for deres arrangement. Spør oss om det er noe dere lurer på. Det er ikke meningen at personalet som er satt opp skal være med i planleggingsfasen, men blir med under arrangementet og kanskje ordner underholdning med barna?? (SPØR!) Perm til hjelp i planleggingen ligger i foreldreskapet på kjøkkenet. Husk at dersom du låner den, er det viktig å legge den tilbake slik at den ikke kommer på avveie. Her er mye viktig info gjennom årenes løp!

11 Grupper Barnehageåret Gruppene er etablert i Ankerskogen barnehage dette året også. Dette er en fin måte å jobbe på både når det gjelder å knytte bånd på tvers av avdelingene, og med jevnere alder. Slik avdelingene er inndelt nå, med småbarn på Askeladden og de større på Tyrihans, blir ikke barna på tvers av avdeling på gruppe. Men vi prøver så langt det lar seg gjøre, at de voksne kan få jobbe med en annen aldersgruppe denne dagen, enn det de gjør til daglig. Askeladden blir sin egen gruppe, og Tyrihans blir delt i to, hvor de største ( i år 7 stk) er i førskolegruppa og resten er i kenguklubb. Ved sykdom eller fravær hos de ansatte blir alltid førskolegruppa prioritert. Gruppene blir brukt til å jobbe med periodebestemt innhold tilpasset aldersgruppen. Gruppene har også utarbeidet sitt eget program. Følg med i mellomgangen. Her vil det henge informasjon på korktavlene og innimellom kanskje arbeider fra den enkelte gruppe, det blir hengt opp på den store tavla.. utgår ved bursdagsfeiring, da blir det avdelingsdag. I år ser gruppesammensetningen slik ut : Tussi klubben (1 2 år ) De voksne er: Astrid og Marianne Barna er : Aurora Sigurd Axel Helle Agnes Isak Jenny Sofia Harald. Kengubarna (3-4 åringer) De voksne er : Melanie og Anna Linnea Barna er : Nikoline Agnes Thea Oliver Markus Amalie Kornelius Kristian Karen Ola Anders Førskole - Klubben (5 Åringer) De voksne er : Lene og Berit Barna er : Luka Endre Emil Oskar Emilie Adrian Sunniva en blir på torsdager.

12 Førskoleklubben (5- åringene) Førskolegruppa bruker peisestua som klubbrom. Alle førskolebarn/foresatte har fått utdelt Lek og læring i skoleforberedende aktiviteter. Dette er et opplegg utarbeidet av pedagogiske ledere i kommunale og private barnehager i Hamar kommune. Opplegget vil sikre at alle skolestartere har en tilnærmet lik grunnballast til skolestart. Opplegget inneholder 9 basisferdigheter for de eldste i barnehagen, og områdene er: - ABC- Hva er det? - Du og jeg og vi Det er sant at jeg fant - Tid - Jeg husker - Trafikk - Se, jeg kan tegne! - Jeg vil - jeg kan! Ut fra disse 9 områdene skal barna blant annet få kjennskap til bokstaver, tall, kalender og klokke. Videre vil vi være innom trafikkregler med tanke på skoleveien. Språket stimulerer vi gjennom bruk av forskjellig barnelitteratur, høytlesning, gjenfortelling, rim, regler og sang. Kreativiteten får barna utfoldet seg i gjennom bruk av ulike formingsaktiviteter. Vi vil også prioritere selvstendighetstrening og samarbeid for at barna skal stå bedre rustet i møte med skolehverdagen. Det blir skrevet informasjon om dagens førskoleklubb hver torsdag, og denne henges opp på tavla i gangen mellom avdelingene.

13 Kengubarna ( 3-4 åringene ) I Kenguklubben er det 5 jenter og 6 gutter. Kengubarna vil bruke mye tid på Kenguplassen, som dette året er i Ankerskogen- området. Vi går fra parkeringsplassen innover i Ankern, og følger veien mot høyre opp på haugen. Spør barna hvor vi holder til. Torsdagene brukes både inne og ute, og de fire årstidene blir benyttet i kombinasjon med fagområdene i rammeplan. Dette kommer til uttrykk i form av ulike fysiske aktiviteter og formingsaktiviteter året igjennom. Vi vil også bruke en del dramatisering og dukketeater, samt musikk og bevegelse Tussiklubben ( 1-2 åringene ) Tussiklubben i år består av en livlig gjeng med 9 "smårollinger", 5 jenter og 4 gutter i alderen 1-2 år. Vi kommer til å holde hus på Askeladden, og legge mye vekt på sang, bevegelse, eventyr, bøker rim og regler. Hver gang starter vi med å hilse Tussi velkommen med en klem hver, og vi har 4 faste "Tussisanger". Disse er "Den som heter... reiser seg opp", "Lille Petter edderkopp", "Med krøllet hale..." og "Kråkesangen". Dette fordi de minste barna liker gjentakelse og gjenkjennende melodier, som de etterhvert kan være aktive med på å synge og bevege seg til. Vi kommer til å følge temaene for hver måned i årsplan, samtidig som vi vektlegger utviklingen av sosial kompetanse. Barna skal leke sammen, øve på å vente på tur, ta hensyn til hverandre, dele med hverandre og høre på hverandre.

14 ANKERSKOGEN BARNEHAGE AKTIVITETS - KALENDER

15 Satsingsområde i år er språk og språkinnlæring. Vi ønsker å satse på strukturert begrepsinnlæring og har begynt et samarbeid med Bente Sandholt fra Eidsvoll og Ajer barnehage. Prosjektet samarbeidet har en varighet på 2 år. Systematisk arbeid med de grunnleggende begrepene (BU-modellen) Barn lærer begreper i ulike aktiviteter og sosiale sammenhenger, der det brukes en mer eller mindre presis navnsetting på ting. Arbeidet med å tilrettelegge for begrepslæring kan utføres på flere måter, men pedagoger kan ikke velge bort det å tilrettelegge for systematisk og velorganisert begrepslæring hos barn. Det bør være en selvfølge at slik tilretteleggelse står forholdsvis sentralt i utøvelse av pedagogisk virksomhet i et forebyggende perspektiv i barnehagen, og det er her begrepsundervisning (BU-modellen) kommer inn. BU-modellen er utviklet av prof. Magne Nyborg på 1990-tallet, men i de senere årene har Andreas Hansen videreutviklet modellen. Begrepsundervisning handler om en systematisk begrepsundervisning av grunnleggende begrepssystemer (GBS) og begreper som angår bl.a. farge, form, stilling, plass, retning, størrelse, antall, mønster og tid. Disse begrepene er grunnleggende fordi vi bruker dem til å beskrive det vi opplever (ser, lukter, smaker, kjenner og hører), slik at andre forstår hva vi snakker om. Vi får et felles sansespråk. BU-modellen har som formål å utvikle positive forventninger til egen læring hos barna og gi dem øvelse i å styre sin oppmerksomhet. Barna lærer seg å kategorisere begreper i over- og underbegreper på en effektiv måte, som vil ha betydning for hvordan langtidsminnet organiserer og lagrer alt som læres. Videre øves barna i å forlenge og utvide korttidsminnet / arbeidsminnet, og de gis øvelse i språklig tenkning, problemløsning og det å bruke et presist språk. Dette språket er viktig som grunnlag for den videre kunnskapstilegnelsen som skjer på skolen. Begrepsundervisningen vil vi dele inn med ett begrep pr mnd, slik at vi sikrer en gjennomgang av alle begrepene. Vi skal jobbe med denne språkmodellen i språkgrupper to ganger pr uke, i lek, på turer og i daglige aktiviteter. September : Farge Oktober : Form November/Desember : Plass Januar : Symbol Februar : Stilling og retning Mars/April : Størrelse og antall Mai/Juni : Lyd Arbeidsmåter for det enkelte begrep kommer frem i mnd.planene for avdelinge.

16 AUGUST OG SEPTEMBER 2014 FARGE er tema for språksatsningen denne perioden Tema : Oppstart og tilvenning. Denne tiden i barnehagen er en sårbar, spennende og arbeidskrevende tid. For mange barn (og foreldre!) starter en ny hverdag i nye omgivelser. Dere har med dere mange spørsmål, og er forhåpentligvis nysgjerrig på hvem vi er og hva vi kan tilby hos oss. To måneder er forholdsvis lang tid og vi opplever og tror på at det er vel anvendt tid, hvor vi går små skritt sammen. Fra 2011 har vi hatt en ren småbarnsavdeling på Askeladden. Aktivitetene gjennom året som er beskrevet i Årsplan vil derfor bli lagt på den enkeltes nivå i detaljeplanleggingen dette kommer bedre frem i mnd.planen for avdelingene Arbeidsmåter /hjelpemidler: Dagsrytmen på avdelingene er rammen for det arbeidet som gjøres i denne perioden. Små samlingsstunder, aktiviteter i stor- gruppe og i mindre grupper. Stort fokus på frileken slik at barna får etablert lekegrupper, og har noen å være sammen med om de ønsker det. Noen er godt vant til frileksperioden, andre trenger hjelp. Kjente aktiviteter, eventyr, rim og regler, små turer i nærmiljøet. Samtaler om nære ting. Mål: Alle skal bli kjent med hverandre,- barn, personalet,- og gjennom det utvikle trygghet i den nye hverdagen. Barna skal føle tilhørighet til avdelingen og etterhvert barnehagen. Fagområder: - Kommunikasjon, språk og tekst. - Kropp, bevegelse og helse - Etikk, religion og filosofi Foreldrekaffe i barnehagen torsdag 25. september fra kl Kosedyrfest: Fredag 19. september. Alle barna tar med seg et kosedyr og vi lager fest for kosedyra denne dagen. NB! UTESERVERING

17 AUGUST 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Tilvenning Tilvenning planleggingsdag planleggingsdag planleggingsdag Tilvenning 35 Tilvenning Barnehagen 60 ÅR!! 27 Emil 5 år 28 Første klubbdag 29 HURRA!!

18 FARGER er tema for prosjekt i september Sosial Kompetanse : Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barnas kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap BURSDAGSFEIRINGER : Vi henger ut flagg, skriver på tavla, lager krone, synger bursdagssang og mye mer. Dette er en dag hvor bursdagsbarneter i sentrum. I samsvar med nasjonale retningslinjer, vil barnehagen servere sunne bursdagsmat alternativer. Bursdagsbarnet kan velge mellom: Melon, popcorn eller smoothie dette avtaler vi med bursdagsbarnet. Vi ber om at bursdagsinvitasjoner IKKE deles ut i barnehagen MILJØSERTIFISERT BARNEHAGE : Vi prøver å redusere restavfallet Vi sorterer søppel Vi oppfordrer til matboks og ikke matpapir Vi slår av lys i rom vi ikke oppholder oss Vi er bevisst på sortering av avfall Vi begrenser kopiering Vi oppfordrer til å tegne på hele arket, gjerne begge sider. Tyrihans bruker tegnebøker. Vi oppfordrer til gjenbruk og arv. Vi vil samle inn epostadresser. Vi oppfordrer til å gå, sykle, sparke dersom dere bor i nærheten. SYKDOM : Barna må være hjemme når de er syke, barnet må være friskt nok til å kunne være ute for å komme i barnehagen. Ring gjerne for å gi beskjed ved fravær. Foreldremøte torsdag onsdag 1. oktober kl LEK: Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser

19 SEPTEMBER FARGE Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 36 FARGE Tilvenning 1 2 Farge Farge FARGE Tilvenning 8 Kristian 3 år 9 Farge Farge Åpning av stortorget FARGE Tilvenning Brannvernuke Farge Farge Kosedyrfest FARGE Tilvenning 40 FARGE Internasjonal mnd Første matdag 23 Farge 30 Farge 24 Oskar 5 år Luka 5 år 25 Foreldrekaffe Kl Farge 27 28

20 OKTOBER 2014 FORM som tema i satsningsområdet denne mnd UKE Internasjonal måned Arbeidsmåter/hjelpemidler: FORUTs barnehageaksjon heter i år Gode venner i Nepal Noen mil øst for Katmandu ligger to gårder oppe i åssiden. Der bor Biswas på snart fire år og Nischal på fem år med sine familier. Puspa på seks år og storesøsteren bor på et hjem for jenter lenger nede i dalen fordi de ikke kan bo sammen med familien sin. Vi ønsker at alle barn som deltar i barneaksjonen selv skal reflektere over barns rettigheter og behov i Norge og andre land. Vi får innblikk i helt andre levekår enn det barn i Norge er vant til. Målet er å skape nysgjerrighet, toleranse og forståelse som fremmer empati. Gjennom lek, spill, musikk, video og fortellinger skal vi lære mye om hvordan det er å bo i et land langt langt borte. Vi avslutter perioden med ÅPENT HUS i barnehagen hvor inntektene går til FORUTs prosjekter bl.a i Nepal. Det blir også Lanternekonsert denne kvelden. Vi har lanternekonsert ute! Kjempe spennende,- ta med kamera Mål: Gjennom kunnskap om andre land og kulturer ønsker vi å stimulere til utvikling av tolleranse og respekt for andre. Vi ønsker at barna skal oppleve gleden av å arbeide konkret med å hjelpe andre gjennom forberedelser til innsamlingsaksjonen Åpent hus. Fagområder: - Kommunikasjon, språk og tekst. - Kunst, kultur og kreativitet. - Etikk, religion og filosofi Åpent hus : Torsdag 30. oktober Kl Alle barn og foreldre m/flere inviteres til åpent hus i barnehagen. Salg av kveldsmat, lodd, kino og småsaker fra FORUT. Alle inntektene går til FORUT. Vi starter kvelden med sang og lanternelykter ute kl

21 OKTOBER FORM Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 40 FORM Internasjonal måned Matdag hver dag Form 4 5 Foreldremøte 41 FORM Internasjonalmåned. Høstferie 6 7 Form kl Form FORM Internasjonalmåned Form Form FORM Internasjonalmåned Form Endre 5 år 24 Form FORM Internasjonalmåned Form Åpent hus Form

22 NOVEMBER PLASS som satsningsområdet denne mnd. November er så trist og grå, men nyttig likevel, for da må barna tenke på å lage moro selv. Vi begynner så smått og forberede jula Enkelte hendelser i barnehagen, vil bli lagt ut på barnehagens hjemmeside. Ankerskogen.barnehageside.no FARGE FORM PLASS SYMBOL STILLING/RETNING STØRRELSE OG ANTALL - LYD Satsningsområdet i år : Språk og språkstimulering Vi ønsker å satse på strukturert begrepsinnlæring. Språkprosjekt i samarbeid med Bente Sandholt fra Eidsvoll kommune og Ajer barnehage Avdelingene legger opp sitt opplegg ifht den aldersgruppen de har, og hva som er aktuelt. Dette kommer detaljert frem i avdelingens månedsplan

23 BEHOV FOR BARNEHAGEPLASS I JULEN 2014 (riv ut) I vedtektene for Hamar kommune 10 heter det bl.a : Barnehagen holdes åpen alle virkedager. Lørsdag holdes stengt. Barnehagen stenger kl onsdag før Skjærtorsdag og holdes stengt jule- og nyttårsaften. (...) Styrer for barnehagen sørger for at foreldrene i god tid melder fra i hvilket tidsrom deres barn skal ha feire, og i hvilken utstrekning de ønsker å benytte barnehageplassen i forbindelse med somme-, jule-, og påskeuken. Styrer fastsetter ut fra dette bemanningsplan for barnehagen i nevnte tidsrom. I forbindelse med julen 2014, ber jeg derfor om at dere fyller ut svarslippen og leverer den til barnehagen innen, mandag 1. desember. Jeg ber også om klokkeslett, slik sikrer vi at det bemannes best mulig. Barnets navn :... Mandag Tirsdag Mandag Tirsdag Kommer ikke, sett FRI Kommer, skriv KLOKKESLETT. Dato: Underskrift:

24 NOVEMBER PLASS Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 45 PLASS Foreldresamtaler i perioden 3 4 plass plass PLASS plass Planleggingsdag Barnehagen er stengt 15 Emilie 5 år PLASS Juleforberedelser plass plass PLASS Juleforberedelser plass plass 29 30

25 DESEMBER 2014 PLASS - jobbes det også med denne mnd. Arbeidsmåter/hjelpemidler: Adventskalender, adventsstunder på peisestua, bake kaker, synge julesanger, lage julepynt, lage julehemmeligheter, høre på julefortellinger, kirkebesøk, forberede julelunsj og nissefest. Samtaler om hvorfor vi feirer jul og samtaler om ulike juletradisjoner,- her-der /før-nå. Mål: Vi ønsker at barna skal få kjennskap til norske juletradisjoner og føle glede og forventning mot høytiden. Barna skal få kjennskap til og kunnskap om at vi har forskjellige tradisjoner. Barna skal få oppleve gleden ved å lage gaver til noen de er glad i. Fagområder: - Etikk, religion og filosofi. - Kunst, kultur og kreativitet. - Språk, tekst og kommunikasjon. LUCIA. Utekonsert med lussekatter og gløgg i barnehagen Fredag 12.desember kl NB! Det er mange datoer å passe på i Desember, så følg med på planene

26 DESEMBER PLASS Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 49 PLASS Juleforberedel ser 1 Adventssamli ng NB! Lever behovslapp 2 Plass Pepperkakeba kst 3 4 Juletrehenti ng 5 Språkgrup pe Plass PLASS Juleforberedel ser 51 PLASS Juleforberedel ser for jula 8 Adventssamli ng Kirkebesøk kl Adventssamli ng 9 Plass Julelunsj 16 Plass Nissefest Ola 4 år Språkgrup pe Plass Luciafeiri ng kl Språkgrup pe Plass Nikoline 4 år Sunniv a 5 år PLASS Juleforberedel ser 22 Adventssamli ng behovslapp 23 Lille juleaften behovslapp 24 Juleaften 25 1.juledag 26 2.juledag 27 3.juled ag 28 4.juled ag 1 29 behovslapp 30 behovslapp 31 Nyttårsaft en

27 JANUAR 2015 SYMBOL er begrepet i språkopplæringen denne mnd Tema : - Vinter og vinteraktiviteter Arbeidsmåter/hjelpemidler: Vi vil bruke mye tid på vinteren, hvor vinteraktiviteter er i fokus, og tenke fagområdet Kropp, bevegelse og helse Mål: Vi ønsker at barna skal bli glad i vinteren og de aktivitetene den kan tilby Vi ønsker at barna skal bli bevisst sin kropp og hva den kan mestre av aktiviteter i vintermånedene. Fagområder: - Tekst, språk og kommunikasjon - Kunst, kultur og kreativitet. - Kropp, bevegelse og helse - Natur, miljø og teknikk Sosial kompetanse Barnehagen vektlegger sosial kompetanse daglig gjennom hele barnehageåret. Barna lærer å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne. Vi ønsker å gi barna opplevelser av egenverd og mestring, vi ønsker å gi barna gode lekeopplevelser sammen med jevnaldrende og vi ønsker at barna skal føle tilhørighet til et positivt fellesskap. Barna blir utfordret gjennom samhandling til å kunne mestre balansen mellom selvhevdelse og å se andres behov. Vi skal bidra til at barn utvikler trygghet på og stolthet over egen tilhørighet og respekt for andres kulturelle verdier og ytringer. Sansemotorikk : Er samspill mellom våre sanser og våre bevegelser. Vi vil stimulere og aktivisere barna gjennom bevegelsesleker, hinderløype, utelek, gjennom å kjenne, lukte og smake på ting. Systematisk arbeid med de grunnleggende begrepene (BU-modellen) Begrepsundervisningen vil vi dele inn med ett begrep pr mnd, slik at vi sikrer en gjennomgang av alle begrepene. Vi jobber med denne språkmodellen to ganger pr. uke, i lek, på tur og i daglig aktivitet

28 BEHOV FOR BARNEHAGEPLASS I VINTERFERIEN 2015 (riv ut) I vedtektene for Hamar Kommune 10 heter det bl.a : Barnehagen holdes åpen alle virkedager. Lørsdag holdes stengt. Barnehagen stenger kl onsdag før Skjærtorsdag og holdes stengt jule- og nyttårsaften. (...) Styrer for barnehagen sørger for at foreldrene i god tid melder fra i hvilket tidsrom deres barn skal ha feire, og i hvilken utstrekning de ønsker å benytte barnehageplassen i forbindelse med somme-, jule-, og påskeuken. Styrer fastsetter ut fra dette bemanningsplan for barnehagen i nevnte tidsrom. I uke 8 er det vinterferie for alle skolebarn i Hamar Kommune, vi har erfart at det er mange skolesøsken (og andre) her i barnehagen som også tar vinterferie hele eller deler av denne uka. Vi prøver å få en oversikt slik at de som ønsker av personalet, kan ta noen feriedager de dagene det er færrest barn her. Dette er enklest å planlegge dersom dere leverer denne vinterferielappen innen torsdag 29. januar Barnets navn :... Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag KOMMER IKKE skriv FRI KOMMER skriv JA Dato: Underskrift:

29 JANUAR SYMBOL Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Vinter/vinteraktiviterter. SYMBOL 1 1.nyttårsdag 2 Kornelius 5 år Planleggingsdag Barnehagen er 2 Vinter/vinter- Aktiviteter. SYMBOL 6 7 Symbol 8 9 stengt 10 Symbol 3 Vinter/vinteraktiviteter. SYMBOL Symbol Aurora 3 år Symbol 4 Vinter/vinteraktiviteter. SYMBOL Symbol Symbol 5 Vinter/vinteraktiviteter SYMBOL Symbol 28 Foreldremøte kl NB!! Lever behovslapp for vinterferie 30 Symbol

30 FEBRUAR 2015 STILLING/RETNING er mnd begreper i begrepsundervisning Tema: - Vinter og vinteraktiviteter Arbeidsmåter/Hjelpemidler: Vinteraktiviteter i snø, turer og aktiviteter som gir gode vinteropplevelser! Ski, skøyter, aking, snøskulpturer. Ulike værtyper og årstider. Snø,- hva er det? Snøkrystaller og vinterbilder i ulike teknikker. Bøker om emnet,- samtaler, fortellinger og sanger. Mål: Vi ønsker at barna skal oppleve gleden ved bruk av kroppen i ulike aktiviteter. Styrke barnas grovmotoriske utvikling. Vi ønsker at barna skal oppleve ny mestring Ankerskogenlekene går av stabelen i uke 6 og 7. Da har vi skidag, skøytedag, bob og akedag, startnr. premieutdeling og masse mer gode vinteropplevelser Samefolketsdag : Som en del av Del 1 i Rammeplan for barnehager, markerer vi 6. februar, som er Samisk nasjonaldag eller samefolketsdag Karneval fredag 13. februar Alle lar våpen og masker ligge hjemme

31 FEBRUAR 2015 STILLING/RETNING Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 6 STILLING/ RETNING Vinter Ankerskogen- Lekene 2 3 Stilling/retn Stilling/retn. Samefolketsdag 7 8 Jenny 3 år 7 STILLING/ RETNING Vinter Ankerskogenlekene 8 STILLING/ RETNING Stilling/retn. Thea 5 år 17 Stilling/retn Stilling/retn. Karneval avslutning vinteraktivitetsuker 20 Stilling/retn Vinterferie 9 STILLING/ RETNING Vinter Stilling/retn Stilling/retn Agnes W.L. 4 år

32 MARS / APRIL 2015 STØRRELSE OG ANTALL er periodens begreper. Tema: Vår og påskeaktiviteter. Arbeidsmåter/Hjelpemidler: Litteratur, samtaler, sanger og fortellinger om våren og påskehøytiden. Turer i skog og mark for å utforske og oppleve naturen når vinteren slipper taket. Lage påskepynt og forberede gul fest i barnehagen Mål: - Få kjennskap til påsken som høytid og tradisjon. - Vi ønsker å gi barna gode opplevelser ved å ferdes i naturen,- søke fysiske utfordringer og oppleve økt mestring. - Vi ønsker å gi barna kunnskap om hva som skjer i naturen når den våkner til liv etter vinteren. Fagområder: - Natur, miljø og teknikk - Etikk, religion og filosofi - Kropp, bevegelse og helse - Språk, tekst, kommunikasjon Barna lærer begreper i ulike aktiviteter og sosiale sammenhenger. Det brukes en mer eller mindre presis navnsetting på ting. Vi fortsetter arbeidet med språkstimulering. Barna øves i å forlenge og utvide korttidsminnet/arbeidsminnet, og de gis øvelse i språklig tenkning, problemløsning og det å bruke presist språk. Dette språket er viktig som grunnlag for den videre kunnskapstilegnelsen som skjer på skolen

33 BEHOV FOR BARNEHAGEPLASS I PÅSKEN 2015 (riv ut) I vedtektene for Hamar Kommune 10 heter det bl.a : Barnehagen holdes åpen alle virkedager. Lørsdag holdes stengt. Barnehagen stenger kl onsdag før Skjærtorsdag og holdes stengt jule- og nyttårsaften. (...) Styrer for barnehagen sørger for at foreldrene i god tid melder fra i hvilket tidsrom deres barn skal ha feire, og i hvilken utstrekning de ønsker å benytte barnehageplassen i forbindelse med sommer, jule-, og påskeuken. Styrer fastsetter ut fra dette bemanningsplan for barnehagen i nevnte tidsrom. I forbindelse med påsken 2015, ber jeg om at dere fyller ut svarslippen og leverer den til barnehagen innen mandag 2. mars Jeg ber også om klokkeslett, slik sikrer vi at det bemannes best mulig i den perioden barna er her. Barnets navn :... Mandag 30.mars 2015 Tirsdag 31.mars 2015 Onsdag 01. april 2015 NB! Vi stenger kl Kommer ikke skriv FRI Kommer skriv KLOKKESLETT Kl. Kl. Kl. Dato: Underskrift:

34 MARS 2015 STØRRELSE OG ANTALL Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 10 STØRRELSE/ ANTALL Vinter 2 NB! lever behovslapp for påsken 3 Str./ant. 4 Karen 5 år 5 6 Str./ant STØRRELSE/ ANTALL Påskeforberedelser 9 10 Str./ant. 11 Amalie 4 år Str./ant STØRRELSE/ ANTALL Påskeforberedelser Str./ant Str./ant STØRRELSE/ ANTALL Påskeforberedelser Str./ant. Gul fest Adrian 6 år 27 Str./ant. Oliver 4 år 28 29

35 Alt jeg egentlig trenger å vite, lærte jeg i barnehagen Alt jeg egentlig trenger å vite om hvordan jeg skal være, lærte jeg i barnehagen. Visdommen var ikke å finne på universitetet, men i sandkassa i barnehagen. Dette var det jeg lærte : Dele med andre - opptre realt ikke slå legge tingene tilbake der du fant de rydde opp i eget rot be om unnskyldning når du sårer noen vaske hendene før du spiser skyll ned etter deg på toalettet du har godt av varme småkaker og kald melk lev et avbalansert liv lær litt og tenk litt og tegn og mal og syng og dans og lek og arbeid litt hver dag. Ta en liten lur hver ettermiddag. Når du går ut i verden, se opp for trafikken, hold hverandre i hendene og hold sammen. Vær oppmerksom på undrer, husk det lille frøet som plantes : Røttene nedover og planten vokser oppover, og egentlig er det ingen som vet hvordan eller hvorfor, men slik er vi alle sammen. Gullfisk og hamster og hvite mus og til og med det lille frøet i boksen alle dør Det gjør vi også. Og husk de første barnebøkene og det første ordet du lærte det største av alle ord SE. Alt du trenger å vite er der et sted. Den gyldne regel og kjærlighet og grunnleggende hygiene. Økologi og politikk og likhet og sunn livsførsel. Ta en hvilken som helst av disse reglene og overfør den til sofistikerte voksne begreper og anvend den på familielivet eller arbeidet eller styresmaktene eller verden, og den vil vise seg å være sann og klar og fast. Tenk for en bedre verden det ville blitt om vi alle hele verden fikk småkaker og melk ved tretiden hver ettermiddag og la oss ned med våre slumretepper for å ta en liten lur. Eller om alle myndigheter hadde som grunnleggende prinsipp alltid å legge tingene tilbake der de fant dem og ryddet opp i eget rot. Og det er fremdeles sant, uansett hvor gammel du er når man kommer ut i verden, er det best å holde hverandre i hendene og holde sammen.

36 APRIL 2015 STØRRELSE OG ANTALL Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 14 STØRRELSE/ ANTALL 30 Behovsliste 31 Behovsliste 1 Stenger kl Skjærtorsdag Stengt 3 Langfredag Stengt 15 STØRRELSE/ ANTALL 6 2.påskedag Stengt 7 Str./ant Str./ant. 16 STØRRELSE/ ANTALL Brannvernuke Str./ant Str./ant. Helle 3 år 17 STØRRELSE/ ANTALL Brannvernuke Str./ant Isak 2 år 24 Str./ant Markus 5 år 28 Str.ant 29 30

37 MAI 2015 LYD er begrepet vi skal bruke i begrepsundervisningen denne perioden Tema : 17 mai feiring Mål: Vi ønsker at barna skal få kunnskaper om hvorfor vi feirer 17. mai. Vi ønsker at barna skal få kunnskaper om flagget vårt. 17. mai: Samtale om 17. mai feiring. Ulike tradisjoner og feiringer. Hva betyr det at Norge har bursdag? Andre lands nasjonaldag,- hvilke land er representert i barnehagen vår? Sanger og litteratur om emnet. Dugnad i barnehagen mandag 11. mai kl : Se egen komitee Gammelbarnsfest torsdag 21.mai.: Barna som gikk i barnehagen i fjor og har gått i 1. klasse i år inviteres hit av årets førskoleklubb Hipp Hipp Hurra!!!!!!! Besteforeldre og voksenvennefest fredag 29. mai kl : Barna lager 2 invitasjoner hver, og kan invitere egne besteforeldre, evt. andre voksenvenner til kaffe i barnehagen. Vi lager invitasjoner i barnehagen, foreldrene hjelper barna med å skrive på de hjemme.

38 SOMMERFERIEN 2015 Nå er det vår og sommerferien nærmer seg. I den forbindelse ønsker vi å vite når barna skal ha ferie. I vedtektene for Ankerskogen barnehage 10 heter det bl.a : Barnehagen holder åpent i skoleferiene. Barna skal ha minimum 4 uker ferie, hvorav 3 uker om sommeren. Styrer for barnehagen sørger for at foreldrene i god tid melder fra i hvilket tidsrom deres barn skal ha feire, og i hvilken utstrekning de ønsker å benytte barnehageplassen i forbindelse med sommer, jule-, og påskeuken. Styrer fastsetter ut fra dette bemanningsplan for barnehagen i nevnte tidsrom. OBS: Dere som har skolebarn fra høsten 2015: Minimum 3 uker sommerferie må avvikles før 1.august For planlegging av ferieavvikling i barnehagen sommeren 2015 ber vi om at slippen fylles ut og leveres barnehagen innen mandag 4.mai Har dere muligheter for påvirke egen ferie så oppfordrer vi til å ta ut uke 28 og 29. Personalet har 5 uker ferie i løpet av året. Får vi stengt barnehagen to uker om sommeren, blir personaltettheten ellers i året mye bedre Sommerferie 2015 Barnets navn : Kryss av for ferieuker Uke juni Uke juni 3.juli Uke juli Uke juli Uke juli Uke juli Uke aug. Uke aug. Uke aug. Dato: Underskrift:

ANKERSKOGEN BARNEHAGE AKTIVITETSKALENDER

ANKERSKOGEN BARNEHAGE AKTIVITETSKALENDER ANKERSKOGEN BARNEHAGE AKTIVITETSKALENDER 2017-2018 Satsingsområde i år er språk og språkinnlæring. Vi ønsker å fortsette og satse på strukturert begrepsinnlæring, og etter et 2 årig prosjektarbeid i samarbeid

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Innledning Evaluering av forrige periode

Innledning Evaluering av forrige periode Innledning Nå har vi lagt mange snøfylte måneder bak oss. De har vært sterkt preget av kulde, og vi har derfor måttet være mye inne i vinter. Mye av snøen har nå begynt å smelte og våren står for hell.

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! I år er vi 16 barn på Kasper, 6 jenter, og 10 gutter i alderen 2-4 år. Noen av barna er kjente på Kasper fra før, mens andre har byttet avdeling

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 KL. 7.30 Barnehagen åpner 7.30 Frokost(brødmåltid) 8.15 Frokosten avsluttes 8.15 Fri lek ute/inne 9.30 Tema/aktiviteter inne/ute 10.30 Samling stund 11.00 Lunsj (brødmåltid)

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 Skauen Mob: 994 69 480 Solstua Mob: 994 68 566 Steinrøysa Mob: 958 99 241 Skogstrolla Mob: 913 35 211 995 66 798 ÅPNINGSTID: 07.15-16.45

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE

FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE Saltdal kommune Enhet - Saltdal barnehager FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE Engan gårdsbarnehage Saltnes barnehage Knekthågen barnehage Trollskogen barnehage Rognan barnehage Høyjarfall

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Årsplan Øversveen Barnehage 2014 2015

Årsplan Øversveen Barnehage 2014 2015 Årsplan Øversveen Barnehage 2014 2015 Side 1 En ring av gull En riktig stor Med plass til alle hender Der ingen er størst Der ingen er minst Der ingen er først Der ingen er sist Vi holder fast så alle

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 INNLEDNING Velkommen til et nytt og spennende barnehageår i Ping Vinn barnehage. Vi i Ping Vinn barnehage bygger vår virksomhet på verdigrunnlaget og

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 1 Innhold 1. Innledning side 3 2. Marihøna høsten 2015 Personalet side 4 Barnegruppa side 4 Våre temaer og mål for perioden side 5

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2012-2013 JEGERSBORG BARNEHAGE AVD. TUSSI

HANDLINGSPLAN 2012-2013 JEGERSBORG BARNEHAGE AVD. TUSSI HANDLINGSPLAN 2012-2013 JEGERSBORG BARNEHAGE AVD. TUSSI VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2012 2013 Med denne handlingsplanen ønsker vi å formidle de tanker og planer, som ditt barn vil være en del av dette

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 09/10 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler. Nå

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS!

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! OM SYKEHUSBARNEHAGEN. Sykehusbarnehagen liger på hjørnet av Anders Sandvigsgate og Søndre gate i to gule hus innenfor et rødt gjerde. Innkjøring

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017 PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017 Velkommen til et nytt barnehageår! Velkommen til barnehageåret 2017/2018! En ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie, er vi nå klare og ser fram

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 Halvårsplana

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene!

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015 Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Sandefjord åpen barnehage Styrer Elisabeth Rosenkrantz Kroken Godkjent for 37 barn Pedagogisk

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016 PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! Velkommen til et nytt barnehageår i nye lokaler! Ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie, er vi nå klare og ser

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene!

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016 Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Sandefjord åpen barnehage Styrer Anne Haukaas Kroken Godkjent for 37 barn Pedagogisk leder: Anne

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011 Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen Høst 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2012-2014 Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høsten 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høsten 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2009-2012. Halvårsplana skal vise

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe Lillebjørn Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Lillebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Hei, og et godt nytt barnehageår til alle! Augustmåned har vært preget av tilvenning, vi har fått 5 nye barn i august og det vil komme

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet.

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet. Lånke barnehage sin visjon er: Glede i hvert steg I det legger vi: Glede er å utvikle seg, føle mestring. Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage Årsplan for foreldre 2013-2014 Gamleskolen barnehage BARNEHAGEN SKAL I SAMARBEID OG FORSTÅELSE MED HJEMMET IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG OG LEK, OG FREMME LÆRING OG DANNING SOM GRUNNLAG FOR ALLSIDIG

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager våren 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2013 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GULLHJERTE SEPTEMBER-NOVEMBER 2013

PERIODEPLAN FOR GULLHJERTE SEPTEMBER-NOVEMBER 2013 PERIODEPLAN FOR GULLHJERTE SEPTEMBER-NOVEMBER 2013 INNLEDNING Hei alle gullhjerte foreldre. Etter sommerferien var det veldig hyggelig å se igjen barn og foreldre på Gullhjerte. Vi vil ønske velkommen

Detaljer

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet SOLSTRÅLE Småbarnsavdeling Ukerytme og dagsrytme på Solstråle: Vi er ute hver dag. Vi prøver ikke å la klokken styre oss for mye. Klokkeslettene og dagsrytmen er derfor ca. tider. Det kan også bli endringer

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 - Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 Innhold 1. Innledning.. s.3 2. Ekornbarna våren 2015 s.4 2.1 Jeg og Oss....s.4 2.2 Våre temaer og mål for perioden...s.5-7 3. Praktiske

Detaljer

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM Dette har vi gjort, dette er vi opptatt av: Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon, kvalitet, vennskap og prosjektarbeid. På foreldremøtet presenterte

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR STJERNESKUDDET OKTOBER 2016 Månedens fagområde: Nærmiljø og samfunn

MÅNEDSPLAN FOR STJERNESKUDDET OKTOBER 2016 Månedens fagområde: Nærmiljø og samfunn MÅNEDSPLAN FOR STJERNESKUDDET OKTOBER 2016 Månedens fagområde: Nærmiljø og samfunn Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 40 3 6 41 10 4 5 Gruppe 1. 7 Jenny Pauline 1 år. Velkommen i barnehagen. Fellessamling.

Detaljer

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 ÅRSPLAN FOR MAURTUA Årsplanen er et redskap for personalet og et dokument til foreldre og barnehagemyndigheten. Årsplanen viser hva de enkelte avdelingene i barnehagen jobber

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

PERIODEPLAN Avdeling: Spurven

PERIODEPLAN Avdeling: Spurven PERIODEPLAN Avdeling: Spurven Litt fra oppstarten august AVDELINGEN: NÅ er vi i gang med det nye barnehageåret. Vi har i August hatt fokus på å bli kjent og bygge relasjoner oss i mellom, barn barn og

Detaljer

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014 AUGUST 2013 Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Arbeidsmåter: - Fast dagsrytme - Innarbeide gode rutiner - Lage/ vise familiegalleri

Detaljer

PERIODEPLAN FOR SEPTEMBER OG OKTOBER 2017

PERIODEPLAN FOR SEPTEMBER OG OKTOBER 2017 PERIODEPLAN FOR SEPTEMBER OG OKTOBER 2017 Hei! Da er barnehageåret på Loppekassa godt i gang, og nå er snart alle barna er på plass. Tobias og Casper starter i starten av september, og da er gruppa fulltallig.

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjon om Selegrend barnehage og personalet Ulike organer Planer og arbeidsredskaper for personalet Primærkontakt/primærgruppen Når barnet

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen ÅS KOMMUNE Periodeplan for Solstrålen September- november 2010 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkomne til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Vi er ferdig med tilvenningsperioden

Detaljer

PLAN FOR AUGUST 2014 - LOPPA

PLAN FOR AUGUST 2014 - LOPPA PLAN FOR AUGUST 2014 - LOPPA Uke/ fagområde Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31 1. 32 Kommunikasjon, språk og tekst 4 Velkommen til Thea, Oliver S, Solan. 5. Velkommen til Neo. 6. 7. Velkommen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2017. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Sommeren er over og vi går mot høst. Nye barn har begynt hos oss og andre barn har byttet avdeling.

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet. Høsten 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet. Høsten 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 14 / 15. 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler.

Detaljer

EKNE BARNEHAGE ÅRSPLAN BLÅ AVDELING 2013/2014

EKNE BARNEHAGE ÅRSPLAN BLÅ AVDELING 2013/2014 EKNE BARNEHAGE ÅRSPLAN BLÅ AVDELING 2013/2014 EKNE BARNEHAGE BURSFLATA 27 7624 EKNE TLF. 74053165 ekne.barnehage@levanger.kommune.no NAVNELISE BARN NAVNELISTE ANSATTE BARNEGRUPPEN DAGSRYTME ÅRSOVERSIKT

Detaljer

Lære om ulike teknikker innenfor kunst og håndtverk. Digital kreativitet. Musikk, Drama Bruke fantasi og skaperglede

Lære om ulike teknikker innenfor kunst og håndtverk. Digital kreativitet. Musikk, Drama Bruke fantasi og skaperglede Tid Emne Mål Arbeid August September Oktober November Tilvenning/ vennskap Bær, frukt og grønnsaker Barn i Norge Barn i andre land Aksjonsdagen vår Kunst, kultur, kreativitet Barna kommer inn i barnehagerutinene.

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 PERSONALET PÅ TRESTUBBEN Cathrine Jane Silje R Jorunn Marthe Emilie August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA:

VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA: VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA: Soneleder: Anette Svendsen Pedagogisk leder: Rita Skoglund -80 % Fagarbeider: Gudrun Nilsen Fagarbeider: Bente Oliversen Roy jobber også hos oss i 80 % som ekstra assistent.

Detaljer

PERIODEPLAN FOR JANUAR OG FEBRUAR

PERIODEPLAN FOR JANUAR OG FEBRUAR PERIODEPLAN FOR JANUAR OG FEBRUAR Tilbakeblikk fra desember: Det var mange ulike kjekke aktiviteter i desember. Vi hadde adventer hver dag, juleverksteder med baking laging av gaver, felleser nissefest.

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Høsten 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Planen gjelder

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE HEI! Et nytt barnehage år er godt i gang, og vi håper dere alle har hatt en fin start her hos oss på Blåklokkene. Studenter: Barnehagen vår er en praksis barnehage, for førskolestudenter v/ UiS. Marianne

Detaljer

Velkommen til Ekorn og et spennende nytt barnehageår!

Velkommen til Ekorn og et spennende nytt barnehageår! Årshjul for Mosby Oppvekstsenter Dyrestien barnehage Avdeling Ekorn 2017/2018 Velkommen til Ekorn og et spennende nytt barnehageår! I dette årshjulet finner dere informasjon om hva Ekorn skal jobbe med

Detaljer