Kodeliste for registrering av hus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kodeliste for registrering av hus"

Transkript

1 Nynorsk Registrering av faste kulturminne i Noreg Riksantikvaren Postboks 8196 Dep., 0034 Oslo 1 Telefon (02) / C Kodeliste for registrering av hus GCS AS - OSLO

2 Denne kodelista skal nyttast ved utfylling av skjemaet for registrering av hus etter Sefrak-metoden. Lista viser til rubrikknumra i skjemaet. Framgangsmåten for utfyllinga er omtala i "Instruks for feltarbeid" 3. utgåve. August utgåve. April 1992 ISBN Riksantikvaren Postboks 8196 Dep Oslo 1 Telefon (02) /

3 OPPHAVLEG FUNKSJON (FORMÅL) fast busetnad knytt til landbruk, fiske og fangst. fast busetnad utan tilknyting til landbruk eller anna spesiell verksemd. fritidsbusetnad. energiproduksjon, bergverk, industri med tilhøyrande biformål. merkantil verksemd med tilhøyrande biformål. offentleg forvaltning, kyrkje og militærstell med tilhøyrande biformål. undervisning, forsking, idrett og andre kulturformål med tilhøyrande biformål. samferdsleformål med tilhøyrande biformål. offentleg tenesteyting og sosiale formål med tilhøyrande biformål. Rubrikk OPPHAVLEG SOSIAL MILJØSAMANHENG FYSISK MILJØSAMANHENG KONSTRUKSJON AV UNDERBYGNINGEN UTNYTTING M. M. AV KJELLAR/UNDERETASJE KONSTRUKSJON AV YTTERVEGGEN FASADEKLEDNING TAKFORM TAKTEKKINGSMATERIAL ETASJETAL TIDFESTING/ BYGGJEÅR VEDLIKEHALDSSITUASJON OFFENTLEGE TILTAK SOM KAN KOMA HUSET VED EIGAREN/BRUKAREN SI MEINING OM HUSET Rubrikk 14 Rubrikk 16 Rubrikk 17 Rubrikk 18 Rubrikk 19 Rubrikk 20 Rubrikk 21 Rubrikk 22 Rubrikk 23 Rubrikk 28 Rubrikk 32 Rubrikk 33 Rubrikk 34

4 Kode Definisjon HUS FOR FAST BUSETNAD KNYTT TIL LANDBRUK (JORD-, SKOG- OG HAGEBRUK), FISKE OG FANGST 100

5 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) Lill Hus hovudsakleg for BUSTADFORMÅL (BUSTAD- HUS INNAN LANDBRUK, FISKE OG FANGST) 110 rfiril Bustadhus for EIGAR/BRUKAR 1ft LL 4 Fi E1 Bustadhus for GENERASJONSFAMILIE Bustadhus for SYSKEN AV EIGAR/BRUKAR Bustadhus for LEIGD ARBEIDSKRAFT Bustadhus for TEMPORÆR BRUK Bustadhus for ANDRE FORMÅL våningshus, våning/bygning, hovedbygning/hus, framhus, heimahus, setehus/stue, stove, stuggu, staue, stovehus, stuggulån føderådsbygning, Iivørsbygning/ kårhus, kårstuggu/holdstua/ generasjonsbolig gutastove forpakterbolig, paktarbustad/ drengestue, drengestubygning/ bårstu, bårstuggu, borgstove loft, buloft, bu- og -loft/sommerstue/ bu, underbu, undbu, rorbu, sel, seterbu/fangst- og fiskebu, måsåbu, kvile- og overnattingsbu/koje, gamme, kåte

6 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) b_12 o 120 SEKUNDÆRE BUSTAD- FORMÅL INNAN LANDBRUK, FISKE OG FANGST rins GROVARE KOKING, SLAKTING, BAKING, VASK M. V. EI TØRKING AV TRESKT KORN OG MALT BAD, PERSONLEG HYGIENE PRIVET-FUNKSJON 6 OPPHALD I HAGE/PARK LEIK a SJØBAD ANDRE SEKUNDÆRE BUSTADFORMÅL bryggerhus/eldhus, eldstove/størhus, struss, steikarhus/bekkhus/ masstu*/varmehytte/sommerstue * «masstu» kan også tyde forrådshus, jfr. kode (i (3 tørkehus, basstu, basstoge/tørrstu/ sånn, sånnhus/kjone/mekjinn/turke, turkehus, tørkhus bad, badstue, laugarhus, sauna do, dass/veslehus, litlehus/skithus, vannhus/hemmelighus/privet/lokum, WC paviljong, lysthus, kjeglebane lekestue, dokkestue badehus, sjøbad

7 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) 1113 Hus hovudsakleg for FORRÅD AV MAT, KLEDE M. V. (FORRÅDSHUS FOR BUSTADER INNAN LAND- BRUK, FISKE OG FANGST) EI forråd av KJØT, FISK, TRESKT KORN, MJØL, LIN, KLEDE M. V. rff3 13 Iff EI 0 forråd av MJØLK OG MJØLKE- PRODUKT forråd av POTETER, ROTVOKSTRAR forråd av VATN forråd av YMSE MATVARER M. V. forråd av BRENSEL OG YMSE UTSTYR 0 rfry 8 Eff 9 ANDRE FORRÅD bu, matbu, kornbu, melbu, mjølbu, stågåbu, stolpebu/bur, burhus, kornbur, kårbur, stabbur, kornstabbur, linstabbur/stolpehus, kornmagasin, njalla melkebod, melkebu, mjølkbu, ostbu/melkhus, osthus/matstove, masstu* * «masstu» kan ha anna tyding, jfr. kode E] potetkjeller, jarbu, aurbu/kjeller, eplekjellar, jordkjellar, utekjellar/ kjellarmasstu, kjellarstuggu, kjellartrev (koding under EKE, dersom forrådet hovudsakleg er for husdyr) brønnhus, brunnhus, brønn, ile, sisterne matbod brenselsbod, vedbu, vedbod, skjul, skjol/torvskjol/skåle/skott/sjå, skjåg, sennsjå

8 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) o Hus hovudsakleg for 140 LAGRING AV KØYRETY, MASKINAR, BÅTAR UTSTYR, BRENSEL M. V. INNAN LANDBRUK, FISKE OG FANGST Lill] lagring av KØYRETY, MASKINAR, REISKAP OG YMSE UTSTYR [TIT 111_4_ rrr4- LL 1114 EI 8 LtL4. EI lagring av BATAR OG BÅTUTSTYR lagring av UTSTYR KNYTT TIL FISKE/ SJØBRUK (I SAMBAND MED KAI) lagring av IS (TIL KJØLING M. V.) lagring av BRENSEL (HER: BRENSEL TIL GARDENS/VERKSEMDAS BEHOV OG/ELLER TIL OMSETNING) ANDRE ALLMENNE LAGER- FORMÅL (JFR. KODANE o,11161:1 0G ) garasje/skjul, skjol, skjel/vognskjul, sledeskjul, sla'skjul, redskapsskjul/ kjerrehus, slaehus/vognbu, vognsval/skott, skåle, skykje, skykkja/ sjå, skjå/staursval naust/båtnaust, nost, båtskott sjøbu, brygge ishus brenselslager, skjul, skott, skåle, skjå, vedhus, vedbu/torvhus, torvløe (koding under lai:j dersom lageret hovudsakleg er til bustadformål)

9 Kode Definisjon Lokal nemning (dame) HUSDYR INNAN LANDBRUK, FISKE OG FANGST.ftn rf r - fki HEST FLEIRE DYRESLAG, FOR, REISKAP M. V. UNDER EITT TAK K5g STORFE 4 SAU OG GEIT EI KIZI SVIN FJØRFE.11 1 PELSDYR KE] HUND g ANDRE HUSDYR uthus, løe, driftsbygning, lagård/ låve stall, hestestall/stadd, stadl/ferdastall/øykhus fjøs, fjos/kyrafjos, nautefjøs, kalvefjøs, kvigefjos/kufjøs, sommarfjøs/ gar'fjøs, seterfjøs, kårfjøs/flor, nautaflor, kåraflor/vårflor, sommarflor sauehus, søhus, smalehus, sommarsauhus/småfefjos, småfennfjos, småfenadfjøs, småkrøterfjos/geitafjos, smalaflor/sauehytte, sauestall, sauestadde, sauekjellar grisehus, svjnehus/porkhus, grisehytte hønehus, hønsehus/hønsehytte, gåshytte/dueslag pelsdyrgård, revegård, minkgård hundehus, kennel

10 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) Hus hovudsakleg for 160 LAGRING AV HUSDYRFOR, STRØ, GJØDSEL M. V. INNAN LANDBRUK, FISKE OG FANGST 1116 p lagring av STRÅFOR (HØY, HÅ, HALM) 116 ø lagring av HALM OG AGNER (i delar av året OGSÅ UTRESKT KORN) lagring av TØRKA LAUV Ffri 4 lagring av SURFOR (ENSILASJE) i-7-& p lagring av ROTVOKSTRAR (NEPE, KÅLROT, BETER 0. L.) 6 lagring av KRAFTFOR 1116 ø lagring av TORVSTRØ, SAGFLIS 0. L lagring av AVFALL, GJØDSEL M. V. høyløe, løe, utløe, eng løe, markaløe/taue, hoylaue/lyu, lyve, fiirlyu, garlyu/iåve, høylåve/la, lade, høylaeihøybuihåkjellar/hullu. (I mange høve er det aktuelt å skilja mellom løer for ulike dyreslag, t. d. fjøsløe, stalloe, saue!øe) kornløe, kornlåve, kornlade, kornlae lauvskjul tårnsilo, horisontalsilo rotveksthus, rotvekstkjeller (koding under (fits dersom forrådet hovudsakleg er for menneske) kraftffirsilo moldhus, moldskott, flishus skraphus/bosshus/gjødselskur ITr-6-9 ANDRE LAGER KNYTTE TIL HUSDYR

11 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) o 170 HAGEBRUK OG GARTNERI INNAN LANDBRUK, FISKE OG FANGST ITI711 veksthus, drivhus, vinterhage VEKSTHUSDRIFT ri gartneri-driftsbygning KONTOR, PAKKING, PRIK- LING, EKSPEDISJON, VARMEANLEGG M. V. Ei LAGRING AV FRUKT, GRØNSAKER, BLOMAR M. V. fruktlager, grønnsaklager LL 4 LILL 6 LL ffl ANDRE FORMÅL KNYTTE TIL HAGEBRUK OG GARTNERI

12 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) r118 0 HANDVERK OG SMÅINDU- STRI SOM LEDD I LAND- BRUK, FISKE OG FANGST (NB! Reine industrianlegg under kode [al013) behandling av MJØLK OG MJØLKE- PRODUKT Illa g MEKANISK TRESKJE- INNRETNING behandling av TRESKT KORN behandling av FISK OG FISKEPRODUKT tilverking og behandling av TEKSTILVARER 11 (8 Ei behandling av TØMMER (SKOGSVIRKE) 1118 tilverking av SNIKKARPRODUKT 1118 g tilverking av JARN- OG METALLVARER M. V. I118 ANNA HANDVERK/SMÅ- INDUSTRI INNAN LAND- BRUK, FISKE OG FANGST meieri, ysteri treskehus, hjulhus, treskehjul, maskinhus, hestevandring korntørke, kvern, kvenn, kvedn/ mølle, mylne salteri, røykeri, brenneri/damperi, trandamperi vevstue, systue, stampe, stampehus/fargehus, rullebu sagbruk, sag, oppgangssag, sav snekkerverksted, snekkerstue, dreiestue smie, smi, smeddi, smyvu

13 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) Kffri n E i 4 EI E 8 ANDRE FORMÅL INNAN LANDBRUK, FISKE OG FANGST 190

14 Kode Definisjon HUS FOR FAST BUSETNAD UTAN TILKNYTING TIL LANDBRUK ELLER ANNA SPESIELL VERKSEMD 200 (TETTBYGDE OG SPREIDDE FASTE BUSTADER I OG UTANFOR TETTGREND) Sjå like vel også kodane I110 p, , 'slo 121, 1610 CI, , 1810 I3 og [jo 0, der faste bustader skal kodast som er knytte til landbruk eller andre spesielle verksemder. Det same skal forrådshus, husdyrhus m. v. som er knytte til slike bustader.

15 Fig. i. Frittliggjande einfamiliehus. Fig. 2. Tofamiliehus. Horisontalt delt (a). Vertikalt delt (b). Fig. 3. Kjedehus (a). Rekkjehus (b). Fig. 4. Firefamiliehus Fig. S. Brakke, kaserne. Fig. 6. Bustadblokk. (horisontalt og vertikalt delt). Fig. 7. Bustad-høghus. Fig. 8. Terrassert bustadhus.

16 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) EED Hus hovudsakleg for 210 BUSTADFORMÅL (FASTE BUSTADHUS UTAN TIL- KNYTING TIL LANDBRUK ELLER ANNA SPESIELL VERKSEMD) 1211 a Individuell bustadeining, 1 EINING, FRITTLIGGJANDE ILI_ enebolig, einfamiliehus, villa (fig. 1) (gli Fl Fleirfamiliebustad av vi Ilatype, tofamiliebolig, tofamiliehus, 2 EININGAR ELLER FLEIR, tofamilievilla, fleirfamilievilla (fig. 2) HORISONTALT/VERTIKALT DELT, INNTIL 2 1/2 ETASJAR Kollektivt bustadanlegg, MEIR ENN 2 EININGAR, VERTIKALT DELT, INNTIL 2 1/2 ETASJAR 1_2_11 4 Kollektivt bustadanlegg, firefamiliebolig, firefamiliehus 4 EININGAR, (fig. 4) L?_1_1_ HORISONTALT/VERTIKALT DELT, 2 ETASJAR Kollektivt bustadanlegg, MEIR ENN 2 EININGAR MED FELLES KORRIDOR, INNTIL 2 ETASJAR internat, brakke, kaserne (fig. 5) Kollektivt bustadanlegg, MEIR ENN 2 EININGAR, 3 ELLER 4 ETASJAR 1211p Kollektivt bustadanlegg, MEIR ENN 2 EININGAR, MEIR ENN 4 ETASJAR Kollektivt bustadanlegg, MEIR ENN 2 EININGAR I TERRASSERT FORM rekkehus, kjedehus (fig. 3) leiegård, blokk (fig. 6) høyhus, punkthus, skivehus, stjernehus (fig. 7) terrassehus (fig. 8) L[1121 Anna bustadform 2 - C Nyn.

17 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) [ SEKUNDÆRE BUSTADFOR- MÅL, KNYTTE TIL FAST BUSETNAD UTANOM LANDBRUK/ANNA SPESIELL VERKSEMD 1212 EI (Jfr. kode ) 1212 (Jfr. kode 1112 ) 1,212 jg FELLESFUNKSJON M. V (Jfr. kode g (Jfr. kode _2_ (Jfr. kode p (Jfr. kode 1112 Fl 1212a (Jfr. kode ANDRE SEKUNDÆRE BUSTADFORMÅL bryggerhus m. v. tørkehus, basstu, kjone m. v. felleskjøkken, spisebrakke, messe bad, badstue m. v. do, privet m. v. paviljong, lysthus, kjeglebane lekestue, dokkestue badehus, sjøbad 0 Hus hovudsakleg for 230 FORRÅD AV MAT, KLEDE OG UTSTYR, KNYTTE TIL FAST BUSETNAD UTANOM LANDBRUK/ANNA SPESIELL VERKSEMD L2131[11 (Jfr. kode -IT-J- (Jfr. kode 1113 (Jfr. kode 1113 j 4 (Jfr. kode [2.:1 (Jfr. kode 1113 Fl 8 r.-2-a (Jfr. kode 0 ANDRE FORRÅD bu, stabbur m. v. melkebod m. v. potetkjeller m. v. brønnhus m. v. matbod brenselsbod m. v.

18 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) [214 0 Hus hovudsakleg for LAGRING AV KØYRETY, MASKINAR, BATAR, UTSTYR, BRENSEL M. V., KNYTTE TIL FAST BUSETNAD UTANOM LAND- BRUK/ANNA SPESIELL VERKSEMD 240 WzT 1214 L214_ 1E LL 6 E I 8 (Jfr. (Jfr. (Jfr. kode 1K kode 1114 kode LIS_ (Jfr. kode (Jfr. kode 1.1.LI 9 ANDRE ALLMENNE LAGERFORMÅL garasje, vognskjul m. v naust m. v. sjøbu, brygge ishus brenselslager m. v. o 250 HUSDYR, KNYTTE TIL FAST BUSETNAD UTANOM LAND- BRUK/ANNA SPESIELL VERKSEMD 1?_L LC 4 6 Fl LC 8 (Jfr. kode 8 9 (Jfr. kode (Jfr. kode (Jfr. kode (Jfr. kode (Jfr. kode (Jfr. kode (Jfr. kode 4 ANDRE HUSDYR 6 uthus, løe m. v. stall m. v. fjøs m. v. saue-/geitefjøs m. v. grisehus m. v. hønehus, dueslag m. v. pelsdyrgård m. v. hundehus, kennel

19 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) LAGRING AV HUSDYRFOR M. V., KNYTTE TIL FAST BUSETNAD UTANOM LAND- BRUK/ANNA SPESIELL VERKSEMD t216 ø 1216 w lagring av STRÅFOR M. V., jfr. kode [ høyløe m. v ANDRE LAGER KNYTTE TIL HUSDYR HAGEBRUK OG GARTNERI, KNYTTE TIL FAST BUSET- NAD UTANOM LANDBRUK/ ANNA SPESIELL VERKSEMD (Jfr. kode 1117n) veksthus, vinterhage m. v FT O [ fl ANDRE FORMÅL KNYTTE TIL HAGEBRUK OG GARTNERI

20 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) 1218 C I HANDVERK, SMÅINDUSTRI, HOBBIES, KNYTTE TIL FAST BUSETNAD UTANOM LAND- BRUK/ANNA SPESIELL VERKSEMD (NB! Reine industrianlegg skal kodast under kode ) (Jfr. kode ) 1218 I EI 1218 (Jfr. kode bla_ 4 ) EI D 1218 (Jfr. kode Li La_ H (Jfr. kode.de D ANNA HANDVERK/ SMÅINDUSTRI M. V. ) ) 280 salteri, røykeri m. v. vevstue, systue m. v. skomakerverksted snekkerverksted, snekkerstue m. v. metallverksted, smie m. v. 121g13 ANDRE FORMÅL KNYTTE TIL FAST BUSETNAD UTANOM LANDBRUK OG ANNA SPESIELL VERKSEMD 290 H H EI 4 H 6 fil 8 D

21 Kode Definisjon HUS FOR FRITIDSBUSETNAD (HUS TIL Å BU I OG TILHØYRANDE FORMÅL, SOM ER I BRUK BERRE DELAR AV ÅRET) 300 NB! Seterhus o. I. skal ikkje kodast her, men under kode I i lo Cl

22 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) 1311 CI Hus hovudsakleg for BUSTADFORMÅL (BUSTADHUS KNYTTE TIL FRITIDSBUSETNAD) H O 6 fl (Jfr. kode 1211 (Jfr. kode 1211 P) (Jfr. kode ANNA BUSTADFORM sommervilla, landsted hytte, sommerhus rekkehus, kjedehus kolonihagehus internat, brakke, kaserne kvilebu, overnattingsbu SEKUNDÆRE BUSTADFORMÅL KNYTTE TIL FRITIDS- BUSETNAD 1312 IO LL 1312 LL CL L11 LL Fl 9 (Jfr. kode 1212 (Jfr. kode LL ) (Jfr. kode 1212 I3) (Jfr. kode ) (Jfr. kode 1;1) (Jfr. kode 1212 n) (Jfr. kode 1212 fil) (Jfr. kode ANDRE SEKUNDÆRE BUSTADFORMÅL bryggerhus m. v. tørkehus, basstu, kjone m. v. felleskjøkken, spisebrakke, messe bad, badstue m. v. do, privet m. v. paviljong, lysthus, kjeglebane lekestue, dokkestue badehus, sjøbad

23 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) CI Hus hovudsakleg for 330 FORRÅD AV MAT, KLEDE OG UTSTYR (FORRÅDSHUS FOR BUSTADER KNYTTE TIL FRITIDSBUSTAD) LL EI Fl (Jfr. kode 1213 EI) (Jfr. kode 1213 ED (Jfr. kode 1213 n) (Jfr. kode 1213 ) (Jfr. kode ) 1213 Et) (Jfr. kode r5.12, ANDRE FORRÅD bu, stabbur, m. v. melkebod m. v. potetkjeller m. v. brønnhus m. v. matbod brenselsbod m. v. LIL4_ Hus hovudsakleg for 340 lagring av KØYRETY, MASKINAR, BÅTAR, UTSTYR, BRENSEL M. V. KNYTTE TIL FRI- TIDSBUSTAD akij (Jfr. kode 1214 garasje, vognskjul m. v. (Jfr. kode (amp) naust m. v. 1114p (Jfr. kode [2 L1, sjøbu, brygge.m3kci (Jfr. kode lz.lt 4 ) ishus Ei (Jfr. kode JKEJ) brenselslager m. v. 1E10.1K1 [[p ANDRE LAGERFORMÅL

24 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) o 350 HUSDYR KNYTTE TIL FRITIDSBUSETNAD a lla (Jfr. kode.1) uthus, løe m. v. ispi (Jfr. kode 1%1) stall m. v (Jfr. kode 1-2-1[1) fjøs m. v n (Jfr. kode saue-/geitefjøs m. v ø (Jfr. kode {(s p) grisehus m. v (Jfr. kode 12[5 6 ) hønehus, dueslag m. v. 1_315_112 (Jfr. kode 1-113) pelsdyrgård m. v. wg0 (Jfr. kode 1:3) hundehus, kennel 1115_ 9 ANDRE HUSDYR 1K LAGRING AV HUSDYRFOR M. V. KNYTTE TIL FRITIDS- BUSETNAD 4 0 Kizi lagring av STRÅFOR M. V., jfr. kode TW ANDRE LAGER KNYTTE TIL HUSDYR høyløe m. v.

25 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) HAGEBRUK OG GARTNERI KNYTTE TIL FRITIDS- BUSETNAD fl 8 fl (Jfr. kode ) veksthus, vinterhage m. v. ANDRE FORMÅL KNYTTE TIL HAGEBRUK OG GARTNERI HANDVERK, SMÅINDUSTRI, HOBBIES KNYTTE TIL FRITIDSBUSETNAD (NB! Reine industrianlegg skal kodast under 1410 ) IO E! (Jfr. kode (Jfr. kode [ fl (Jfr. kode ø (Jfr. kode 1218 Fl 1318 (Jfr. kode 1218 D 1318 ANNA HANDVERK/ SMÅINDUSTRI M. V. salteri, røykeri m. v. vevstue, systue skomakerverksted snekkerverksted, snekkerstue metallverksted, smie

26 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) FIT 0 ANDRE FORMÅL KNYTTE TIL FRITIDSBUSETNAD 390 iii Ei 4 0 n 9

27 Kode Definisjon HUS FOR ENERGIPRODUKSJON, BERGVERK, INDUSTRI 400 MED TILHØYRANDE BIFORMÅL a) Produksjonsbygningar skal kodast under: Wri 0 (HUS FOR ENERGIPRODUKSJON), (HUS FOR BERGVERKSDRIFT M. V.), eller K11 K11 (HUS FOR PRODUKSJON AV BEARBEIDDE INDUSTRIPRODUKT) Lager som er samordna med produksjon, skal kodast som produksjonsbygning. b) Lager m. v. som ikkje er slik samordna, skal kodast under: 121 Ku (HUS HOVUDSAKLEG FOR LAGRING AV KØYRETY, MASKINAR, BÅTAR, UTSTYR M. V.) c) administrasjon knytt til industri m. v., skal kodast under KK W-f- o eller dersom dei er innordna i produksjonsanlegg. I anna høve skal dei kodast under: (HUS FOR ADMINISTRASJON, BEDRIFTSLEIING OG TENESTEYTING) d) Bustadhus og hus for husdyr skal kodast under 0 respektive K [U) berre dersom dei er del av industrianlegg og nært knytte til produksjonsbygningar. I anna høve dvs. i dei fleste tilfelle skal dei kodast under: 0 Cls 0 (BUSTADHUS), (HUS FOR HUSDYR), eller 0 (HUS FOR HUSDYR)

28 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) 1,111 Hus hovudsakleg for BUSTADFORMÅL (BUSTAD- HUS KNYTTE TIL ENERGI- PRODUKSJON, BERGVERK ELLER INDUSTRI) 410 fri-rf LL 11 - L.ILt 13 Kft 4 fl 9 (Jfr. kode (Jfr. kode (Jfr. kode 1-2-IT (Jfr. kode (Jfr. kode (Jfr. kode (Jfr. kode EI (Jfr. kode 8 ANNA BUSTADFORM enebolig tofamiliebolig rekkehus, kjedehus firefamiliebolig internat, brakke, kaserne leiegård, blokk høyhus m. v. terrassehus 1412 fl 420 SEKUNDÆRE BUSTAD- FORMÅL KNYTTE TIL ENERGIPRODUKSJON, BERGVERK ELLER INDUSTRI fl fl [TIT (Jfr. kode (Jfr. kode (Jfr. kode (Jfr. kode W2 4 (Jfr. kode (Jfr. kode wri (Jfr. kode fl (Jfr. kode fl ANDRE SEKUNDÆRE BUSTADFORMÅL bryggerhus m. v. tørkehus, basstu, kjone m. v. felleskjøkken, spisebrakke, messe bad, badstue m. v. do, privet m. v. paviljong, lysthus, kjeglebane lekestue, dokkestue badehus, sjøbad 3 - C Nyn.

29 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) 1413 fl Hus hovudsakleg for FORRÅD AV MAT, KLEDE OG UTSTYR (FORRÅDSHUS FOR BUSTADER KNYTTE TIL ENERGIPRODUKSJON, BERGVERK ELLER INDU- STRI) 430 [413 P (Jfr. kode Ig (Jfr. kode Ig (Jfr. kode (Jfr. kode [213 14L3fil (Jfr. kode 1213 fl [213 (Jfr. kode E fl 1413 D 1413 ANDRE FORRÅD bu, stabbur m. v. melkebod m. v. potetkjeller m. v. brønnhus m. v. matbod brenselsbod m. v. 1-T4 E1 Hus hovudsakleg for 440 LAGRING AV KØYRETY, MASKINAR, BÅTAR, UTSTYR, BRENSEL M. V. KNYTTE TIL ENERGI- PRODUKSJON, BERGVERK ELLER INDUSTRI FT4la (Jfr. kode FT,1:13) garasje, vognskjul m. v S (Jfr. kode [T4 p) naust m. v Ei (Jfr. kode 1214 n) sjøbu, brygge 14(4 4 (Jfr. kode ) ishus 1414 (Jfr. kode 1214 E1) brenselslager m. v. [ fl ANDRE LAGERFORMÅL

30 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) [4j o 450 HUSDYR KNYTTE TIL ENERGIPRODUKSJON, BERGVERK ELLER INDU- STRI EIKE] (Jfr. kode ffii) uthus, løe m. v..e1e1 (Jfr. kode 13) stall m. v. F4 (Jfr. kode 1215 J) fjøs m. v. 1415,a (Jfr. kode Lis_ 4 ) saue-/geitefjøs m. v. rztiei (Jfr. kode 1215p) grisehus m. v. 6 (Jfr. kode 121) hønehus, dueslag m. v. ø (Jfr. kode ill5 ji) pelsdyrgård m. v (Jfr. kode [:]) hundehus, kennel ANDRE HUSDYR

31 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) ENERGIPRODUKSJON EI K EIK Ei K 1[1 EI 0 ti EI produksjon av MEKANISK ENERGI BASERT PÅ VASSKRAFT produksjon av MEKANISK ENERGI BASERT PÅ VINDKRAFT produksjon av MEKANISK ENERGI BASERT PÅ MASKIN-/MOTORKRAFT produksjon av EL-ENERGI BASERT PÅ VASSKRAFT produksjon av EL-ENERGI BASERT PÅ MASKIN-/MOTORKRAFT produksjon av EL-ENERGI BASERT PÅ ATOMKRAFT produksjon av FJERNVARME produksjon av GASS produksjon av ANNA FORM FOR ENERGI vasshjul vindmølle maskinhus, motorhus vannkraftverk, kraftstasjon dampsentral, varmekraftverk kjernekraftverk fjernvarmeanlegg gassverk

32 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) BERGVERKSDRIFT M. V. 470.ITrY 1417 EI [417_ Ei 4 Ed E3 L4.17_ produksjon av KOL produksjon av JORDOLJE, JORDGASS produksjon av MALM, KIS produksjon av STEIN, GRUS, SAND M. V. produksjon av ANDRE RÅ-PRODUKT FRÅ BERG/JORD kullgruve oljeboringsanlegg malmgruve/kisgruve, flotasjonsverk, smeltehytte (sølv, kopar, jern, nikkel, molybcwi osb.) steinbrudd, kalkbrudd grustak sandtak

33 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) 1418 produksjon av 480 BEARBEIDDE INDUSTRIPRODUKT produksjon av NÆRINGS- OG NYTINGSMIDDEL 418 produksjon av TEKSTILVARER, LERVARER M. V produksjon av TRELAST, MØBLAR M. V. [418 el produksjon av TREFOREDLINGS- PRODUKT OG GRAFISKE PRODUKT [418 p produksjon av KJEMISKE PRODUKT slakteri, kjøttvarefabrikk - meieri, ysteri, iskremfabrikk - konservesfabrikk (frukt, grønsaker) - fiskevarefabrikk, fiskeoljefabrikk, sildemelfabrikk - margarinfabrikk - mølle, bakeri - sjokoladefabrikk, sukkervarefabrikk - kraftf6rfabrikk - bryggeri, brenneri, mineralvannfabrikk - tobakkfabrikk spinneri, veveri, trikotasjefabrikk - tekstilvarefabrikk (utanom klede) - teppefabrikk - fabrikk for tauverk og nett, fiskevegnfabrikk - systue, konfeksjonsfabrikk, pelsvarefabrikk - garveri, pelsberederi - porteføljeog reiseeffektfabrikk - skomakerverksted, skotøyfabrikk sagbruk, høvleri, bygningsartikkelfabrikk, treimpregneringsanstalt, ferdighusfabrikk, treemballasjefabrikk - møbelfabrikk, innredningsfabrikk tremassefab ri kk, pappfabrikk, papirfabrikk, cellulosefabrikk, trefiberplatefabrikk, sponplatefabrikk - trykkeri, bokbinderi, forlag koksverk, kunstgjødselfabrikk, karbidfabrikk, plantevernmiddelfabrikk - maling- og lakkfabrikk, blåfargeverk, sprengstoff- og ammunisjonsfabrikk - oljeraffineri, asfaltverk, tjære- og asfaltpappfabrikk - gummivarefabrikk, vulkaniseringsverksted - plastvarefabrikk

34 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) 1418 I3 produksjon av KERAMISKE/MINERALSKE PRODUKT 1418 fil produksjon m. v. av RAMETALL OG METALLVARER 1Zr8a produksjon av VITSKAPLEGE INSTRU- MENT, FOTOARTIKLAR M. V produksjon av ANDRE INDUSTRI- PRODUKT keramisk fabrikk, fajansefabrikk, glassverk, glassvarefabrikk - teglverk, kalkverk, kalkovn, sementfabrikk - steinvarefabrikk - betongvarefabrikk jernverk, kopperverk, aluminiumsverk, nikkel-, molybd&werk m. v. - jernstøperi - husholdningsartikkelfabrikk, verktøy-, lås-, beslagfabrikk - metallmøbelfabrikk - metallemballasjefabrikk - spiker-, tråd-, skruefabrikk - belysningsutstyrsfabrikk - rørfabrikk - maskinfabrikk, maskinverksted - elektroapparatfabrikk, elektromateriellfabrikk - skipsverft, båtbyggeri - skips-, båtmaskinfabrikk - lokomotiv-, vognfabrikk, sykkelfabrikk, barnevognfabrikk instrumentfabrikk - fotoartikkelfabrikk - fabrikk for optiske artikler m. v. gull- og sølvsmedverksted, verksted for musikkinstrumenter, verksted for sportsartikler m. v.

35 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) 1_419 0 ANDRE FORMÅL KNYTTE TIL ENERGIPRODUKSJON, BERGVERK ELLER INDUSTRI gi [419 D 1419 fl

36 Kode Definisjon HUS FOR MERKANTIL VERKSEMD MED TILHØYRANDE BIFORMÅL 500 a) eigenleg merkantil verksemd skal kodast under: c1 (HUS FOR OMSETNING AV VARER OG TENESTER), 0 (HUS FOR HOTELL- OG RESTAURANTVERKSEMD), eller 0 (HUS FOR ADMINISTRASJON, BEDRIFTSLEIING OG TENESTEYTING) Lager som er nøye samordna i slik verksemd, skal kodast på same måte. b) Lager som ikkje er slik samordna, skal kodast under: 0 (HUS HOVUDSAKLEG FOR LAGRING AV KØYRETY, MASKINAR, BÅTAR, UTSTYR, BRENSEL M. V.) c) administrasjon knytt til merkantil verksemd skal kodast under 0 og/eller 0 dersom dei er innordna i hus for vare- og tenesteomsetning respektive hotell- og restaurantverksemd. I anna høve skal dei kodast under: 0 (HUS FOR ADMINISTRASJON, BEDRIFTSLEIING OG TENESTEYTING) d) Bustadhus og hus for husdyr skal kodast under o respektive berre dersom dei er del av eit merkantilt anlegg og nært knytte til hus i slike anlegg. I anna høve dvs. i dei fleste tilfelle skal dei kodast under: (BUSTADHUS), (HUS FOR HUSDYR), eller 0 (HUS FOR HUSDYR)

37 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) EKI] Hus hovudsakleg for BUSTADFORMÅL (BUSTADHUS KNYTTE TIL MERKANTIL VERKSEMD) p (Jfr. kode [1) 1511 n (Jfr. kode 1211 ) 1511 (Jfr. kode 1211 Ei) 1511 EI (Jfr. kode :1) 1511 EI (Jfr. kode 1211 EI) 1511 I3 (Jfr. kode.e13) 15L (Jfr. kode 121,1151) 1511 t3 (Jfr. kode ft13) 1_511 s ANNA BUSTADFORM enebolig tofamiliebolig rekkehus, kjedehus firefamiliebolig internat, brakke, kaserne leiegård, blokk høyhus m. v. terrassehus 1512 N SEKUNDÆRE BUSTAD- FORMÅL KNYTTE TIL MERKANTIL VERKSEMD r (Jfr. kode itr5-ii) 1512 (Jfr. kode 1512 Ei (Jfr. kode ^F ) [512 4 (Jfr. kode 4 ) r (Jfr. kode (Jfr. kode [212[1) (Jfr. kode [2[2 p) [19 (Jfr. kode 8 ) ANDRE SEKUNDÆRE BUSTADFORMÅL 520 bryggerhus m. v. tørkehus, basstu, kjone m. v. felleskjøkken, spisebrakke, messe bad, badstue m. v. do, privet m. v. paviljong, lysthus, kjeglebane lekestue, dokkestue badehus, sjøbad

38 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) l5 L3 Hus hovudsakleg for 530 FORRÅD AV MAT, KLEDE OG UTSTYR (FORRÅDSHUS FOR BUSTADER KNYTTE TIL MERKANTIL VERKSEMD) 1[1 (Jfr. kode ff bu, stabbur m. v.!slip (Jfr. kode Lzji melkebod m. v. [5 L3 EI (Jfr. kode 1211 potetkjeller m. v. 4 (Jfr. kode [2-1-. brønnhus m. v. (Jfr. kode [ -13 matbod 151_3_ 6 (Jfr. kode 6 brenselsbod m. v. LL ANDRE FORRÅD Hus hovudsakleg for 540 LAGRING AV KØYRETY, MASKINAR, BÅTAR. UTSTYR, BRENSEL M. V. KNYTTE TIL MERKANTIL VERKSEMD 1s14 EI (Jfr. kode 1214 ti) garasje, vognskjul m. v (Jfr. kode [214 EI) naust m. v Ej (Jfr. kode 1214 ) sjøbu, brygge [51a121 (Jfr. kode 1214 EI) ishus 1514 ø (Jfr. kode [214 lp) brenselslager m. v Fl 1514 fl 1514 ANDRE LAGERFORMÅL

39 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) 0 HUSDYR KNYTTE TIL MERKANTIL VERKSEMD a (Jfr. kode 111) (Jfr. kode (Jfr. kode :1) (Jfr. kode 4 ) (Jfr. kode (Jfr. kode WZI) (Jfr. kode ff12) (Jfr. kode 13) ANDRE HUSDYR uthus, løe m. v. stall m. v. fjøs m. v. saue-/geitefjøs m. v. grisehus m. v. hønehus, dueslag m. v. pelsdyrgård m. v. hundehus, kennel

40 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) 1516 CI OMSETNING AV VARER OG TENESTER M. V BØRSVERKSEMD 1516 BANK, FORSIKRING IMPORTHANDEL, ENGROSHANDEL [j 6 STORMARKED, VAREHUS 1516 OMSETNING AV DAGLEG- VARER/BRANSJEVARER 1516 IO APOTEKDRIFT BENSINSAL/BILSERVICE OMSETNING AV KIOSK- VARER 1516 ANNA OMSETNINGS- VERKSEMD børs bank, forsikringsbygg importlager, siloanlegg, oljehavn - brygge, pakkhus - auksjonshall, messehall, engroslager stormarked, varehus kolonial, landhandleri, handelslag, krambu, butikk apotek bensinstasjon, bilservicestasjon kiosk

41 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) Trf 0 HOTELL-/RESTAURANT- VERKSEMD 570 r IT III HOTELL MOTELL ENKLARE INNKVARTERING GJESTGIVARVERKSEMD hotell motell turisthytte gjestgiveri, herberge, hospits, pensjonat RESTAURANT restaurant, restaurasjon, kafeteria. tavern KAFE ANDRE FORMER FOR HOTELL-/RESTAURANT- VERKSEMD kaf, konditori

42 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) 580 ADMINISTRASJON, BEDRIFTSLEIING OG TENESTEYTING KONTORBYGNING kontorbygning, administrasjons- bygning, servicebygning 5La 1518 [rå- LL g r- ir D ANDRE FORMER FOR ADMINISTRASJON, BEDRIFTSLEIING OG TENESTEYTING 13 ANDRE FORMÅL KNYTTE TIL MERKANTIL VERKSEMD 590 IO 8

43 Kode Definisjon HUS FOR OFFENTLEG FORVALTNING (STATLEG, FYLKES- 600 KOMMUNAL, KOMMUNAL M. V.), KYRKJE OG MILITÆRSTELL MED TILHØYRANDE BIFORMÅL a) offentleg forvaltning, kyrkje og militærstell skal kodast under: KK o (HUS FOR STATLEG, FYLKESKOMMUNAL OG KOMMUNAL FORVALTNING M. V.), L6_17_ o (HUS FOR KYRKJELEGE/RELIGIØSE FORMÅL), eller o (HUS FOR MILITÆRE FORMÅL) Lager som er nøye samordna i slik verksemd, skal kodast på same måte. b) Lager som ikkje er slik samordna, skal kodast under: L 14_ 0 (HUS HOVUDSAKLEG FOR LAGRING AV KØYRETY, MASKINAR, BÅTAR, UTSTYR, BRENSEL M. V.) c) administrasjon knytt til kyrkje og militærstell skal kodast under respektive 1618 o dersom dei er innordna i anlegg med hus for desse formål. I anna høve skal dei kodast under: 0 (HUS FOR ADMINISTRASJON, BEDRIFTSLEIING OG TENESTEYTING) d) Bustadhus og hus for husdyr skal kodast under K1 o respektive berre dersom dei er del av anlegg knytte til offentleg forvaltning, kyrkje eller militærstell og nært bundne til andre hus i slike anlegg. I anna høve dvs. i dei fleste tilfelle skal dei kodast under: 0 (BUSTADHUS), 0 (HUS FOR HUSDYR), eller (HUS FOR HUSDYR) C Nyn.

44 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) Hus hovudsakleg for BUSTADFORMÅL (BUSTADHUS KNYTTE TIL OFFENTLEG FORVALTNING, KYRKJE OG MILITÆRSTELL) 610 W1TE] (Jfr. kode,ftlal) enebolig 1611 (Jfr. kode [11 s) tofamiliebolig. 3 (Jfr. kode [_21:1B) rekkehus, kjedehus 1.6j1 4 (Jfr. kode 1_ ) firefamiliebolig 1611 g (Jfr. kode ffle1) internat, brakke, kaserne 1611 (Jfr. kode ) blokk LQIi_Ej (Jfr. kode 1211 fil) høyhus m. v (Jfr. kode s) terrassehus ANNA BOLIGFORM 1612 o 620 SEKUNDÆRE BUSTAD- FORMÅL KNYTTE TIL OFFENTLEG FORVALTNING, KYRKJE OG MILITÆRSTELL 1612 LL Eff L?_ 1612 g L612_ 1612 g 4 (Jfr. kode [-113) 1%1) (Jfr. kode (Jfr. kode ririn) (Jfr. kode ) (Jfr. kode Wa) (Jfr. kode ffla) (Jfr. kode ) (Jfr. kode 8 ) ANDRE SEKUNDÆRE BUSTADFORMÅL bryggerhus m. v. tørkehus, basstu, kjone m. v. felleskjøkken, spisebrakke, messe bad, badstue m. v. do, privet m. v. paviljong, lysthus, kjeglebane lekestue, dokkestue badehus, sjøbad

45 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) Kl 630 Hus hovudsakleg for FORRÅD AV MAT, KLEDE OG UTSTYR (FORRÅDSHUS FOR BUSTADER KNYTTE TIL OFFENTLEG FORVALTNING, KYRKJE OG MILITÆRSTELL) 'sile (Jfr. kode jf') bu, stabbur, kornmagasin m. v. KlEi (Jfr. kode 1213 S) melkebod m. v. [slip (Jfr. kode 1213 ) potetkjeller m. v. K14 (Jfr. kode 1213 Ja) brønnhus m. v. W1E1 (Jfr. kode LI 3 ) matbod K I:j (Jfr. kode tzll 6 ) brenselsbod m. v. L6J3E1 ANDRE FORRÅD 0 Hus hovudsakleg for 640 LAGRING AV KØYRETY, MASKINAR, BÅTAR, UTSTYR, BRENSEL M. V. KNYTTE TIL OFFENTLEG FORVALTNING, KYRKJE OG MILITÆRSTELL (Jfr. kode 1214 n) garasje, vognskjul m. v. s (Jfr. kode E1) naust m. v. KED (Jfr. kode 1214 ED sjøbu, brygge [[p (Jfr. kode [214 4 ) ishus [[p (Jfr. kode [214 ø) brenselslager m. v. L614. fl L614. Ei [slag ANDRE LAGERFORMÅL

46 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) HUSDYR KNYTTE TIL OFFENTLEG FORVALTNING, KYRKJE OG MILITÆRSTELL 650 [C o (Jfr. kode ) E rg (Jfr. kode 1215 ) K IE1 (Jfr. kode ) Ls[5 (Jfr. kode 4 ) (Jfr. kode EJ) (Jfr. kode ( -1r5 3) E p (Jfr. kode ) (Jfr. kode 1--[p) ANDRE HUSDYR uthus, løe m. v. stall, kirkestall, ferdastall, stall for politihester m. v. fjøs m. v. saue-/geitefjøs m. v. grisehus m. v. hønehus, dueslag m. v. pelsdyrgård m. v. hundehus, kennel

Registrering av kulturhistorisk verdifulle landbruksbygninger. Veileder til bruk i pilotstudien

Registrering av kulturhistorisk verdifulle landbruksbygninger. Veileder til bruk i pilotstudien Registrering av kulturhistorisk verdifulle landbruksbygninger Veileder til bruk i pilotstudien Forord Denne veilederen er utarbeidet av en arbeidsgruppe oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet innenfor

Detaljer

K.003- Søknad om tilkobling, frakobling, omlegging av offentlig vann- og avløpsledning

K.003- Søknad om tilkobling, frakobling, omlegging av offentlig vann- og avløpsledning Side 1 av 6 Det søkes herved om tillatelse om tilkobling/frakobling av offentlig vann- og avløpsledning i henhold til gjeldende standard abonnementsvilkår for vann og avløp og GIVAS forskrifter. Til GIVAS

Detaljer

K.003- Søknad om tilkobling, frakobling, omlegging av offentlig vann- og avløpsledning

K.003- Søknad om tilkobling, frakobling, omlegging av offentlig vann- og avløpsledning Side 1 av 6 Det søkes herved om tillatelse om tilkobling/frakobling av offentlig vann- og avløpsledning i henhold til gjeldende standard abonnementsvilkår for vann og avløp og GIVAS forskrifter. Til GIVAS

Detaljer

Eidegrend klyngjetun

Eidegrend klyngjetun Eidegrend klyngjetun og sentrum Faktaark Korleis blir eit bygdesentrum til? Utgangspunktet er gjerne geografi, naturtilhøve og kommunikasjonar. Der vegar (vassvegar og landevegar) kryssar kvarandre, veks

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2. Databeskrivelse: Bygninger og bygningsmessige anlegg

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2. Databeskrivelse: Bygninger og bygningsmessige anlegg SSI standard Del 2 - versjon 3.2 Databeskrivelse: Bygninger og bygningsmessige anlegg SSI standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Bygninger og bygningsmessige anlegg - Historikk og status 1 Historikk

Detaljer

AD.003- Søknad om tilkobling/frakobling av offentlig vann- og avløpsledning. Borettslag Skole/forsamlingshus Annen bygning:

AD.003- Søknad om tilkobling/frakobling av offentlig vann- og avløpsledning. Borettslag Skole/forsamlingshus Annen bygning: Side 1 av 6 Det søkes herved om tillatelse om tilkobling/frakobling i henhold til gjeldende standard abonnementsvilkår for vann og avløp og Givas forskrifter. Til Glåmdal interkommunale vann- og avløpsselskap

Detaljer

1504 Ålesund Folke- og bustadteljing 2001

1504 Ålesund Folke- og bustadteljing 2001 504 Ålesund Folke- og bustadteljing 200 Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 2 337. des. 90... 7 59. feb. 80... 2 35.

Detaljer

Verneverdige bygningar i kulturlandskapet

Verneverdige bygningar i kulturlandskapet Verneverdige bygningar i kulturlandskapet Byggjeskikk og istandsetjing Stig Nordrumshaugen, restaureringsleiar i kulturavdelinga INNHALD Kva har vi, og kva er viktig å ta vare på? Eldre ressursbruk i kulturlandskapet

Detaljer

1520 Ørsta Folke- og bustadteljing 2001

1520 Ørsta Folke- og bustadteljing 2001 520 Ørsta Folke- og bustadteljing 200 Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 2 690. des. 90... 5 604. feb. 80... 2 776.

Detaljer

1443 Eid Folke- og bustadteljing 2001

1443 Eid Folke- og bustadteljing 2001 443 Eid Folke- og bustadteljing 200 Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 2 037. des. 90... 4 378. feb. 80... 2 276. des.

Detaljer

FØRESEGNER. TIL BEBYGGELSESPLAN FOR OMRÅDA FB2, FB3, FB4 og FB5 I HJELMELANDSDALEN

FØRESEGNER. TIL BEBYGGELSESPLAN FOR OMRÅDA FB2, FB3, FB4 og FB5 I HJELMELANDSDALEN FØRESEGNER TIL BEBYGGELSESPLAN FOR OMRÅDA FB2, FB3, FB4 og FB5 I HJELMELANDSDALEN 1 Generelt Området innafor reguleringsgrensa vert regulert til: A. Byggeområde for B. Offentlege trafikkområde C. Friområde

Detaljer

breivik sementvarer Forskalingsblokk og nopsastein frå Breivik kalkverk

breivik sementvarer Forskalingsblokk og nopsastein frå Breivik kalkverk S breivik sementvarer Forskalingsblokk og nopsastein frå Breivik kalkverk 1 2 Breivik sementvarer Vårt sementvarespekter består av forskalingsblokk (heil, halv- og hjørneblokk), i tillegg til nopsastein.

Detaljer

Reguleringsføresegner 01020 Reguleringsplan for Rogne - Endring gnr.47 bnr.354 og 355

Reguleringsføresegner 01020 Reguleringsplan for Rogne - Endring gnr.47 bnr.354 og 355 Reguleringsføresegner 01020 Reguleringsplan for Rogne - Endring gnr.47 bnr.354 og 355 Arkivsak: 01/01600 Arkivkode: PLAN 47/354 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR ROGNE - ENDRING GNR. 47 BNR. 354 OG 355 Forslag

Detaljer

TURKESTOVA. 5. Dersom fleire hadde turkestove saman, var det då faste reglar for bruken, eller retta dei seg etter kvarandre som best dei kunne?

TURKESTOVA. 5. Dersom fleire hadde turkestove saman, var det då faste reglar for bruken, eller retta dei seg etter kvarandre som best dei kunne? Norsk etnologisk gransking Desember 1956 Emne 61 TURKESTOVA 1. Var det vanleg i Dykkar bygd å ha eit hus som dei kalla turkestova, tørrstugu, tørrstua, tørrstoga, trøstogo, tørrstugu, trystugu, trysty,

Detaljer

Reguleringsføresegner 05007 Reguleringsendring - Evanger

Reguleringsføresegner 05007 Reguleringsendring - Evanger Reguleringsføresegner 05007 Reguleringsendring - Evanger Arkivsak: 05/00520 Arkivkode: PLAN soneinndeling Sakstittel: REGULERINGSENDRING - EVANGER Vedtak i planutvalet om utlegging til offentleg ettersyn

Detaljer

Det regulerte område, som er synt på planen med grenseline, er nytta til:

Det regulerte område, som er synt på planen med grenseline, er nytta til: Reguleringsbestemmelser: Reguleringsføresegner til reguleringsplan for deler av Våge, g.nr. 38, b.nr 145. Rennedalen, g.nr 39, b.nr. 1,2,3,4,5,7,9,10,12,13,22,23,25,26,27,28, og Knarrevik, g.nr. 40, b.nr.

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016. I tillegg til basisgebyr betalast eit arealgebyr på 18 kr/m 2 bruksareal.

GEBYRREGULATIV 2016. I tillegg til basisgebyr betalast eit arealgebyr på 18 kr/m 2 bruksareal. GEBYRREGULATIV 2016 TILTAK SOM BEHANDLAST ETTER SØKNAD PBL 20-1 Tiltaks- Tiltaks- Tiltaks- 01. BUSTADBYGG OG FRITIDSHUS (GAB koder i parantes) Vare: 1001 a. Einebustad (111) + (113) 7025 10372 1002 b.

Detaljer

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner RADØY KOMMUNE Dok. ref. Dato: 02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017 Føresegner Den grøne øya Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle Vedtatt: 08.09.2005

Detaljer

GULEN KOMMUNE Reguleringsføresegner til detaljreguleringsplan for: Gbnr. 91/1, Mjømna, Mjømna bobil camp og båtferie. Planid: 2014004.

GULEN KOMMUNE Reguleringsføresegner til detaljreguleringsplan for: Gbnr. 91/1, Mjømna, Mjømna bobil camp og båtferie. Planid: 2014004. GULEN KOMMUNE Reguleringsføresegner til detaljreguleringsplan for: Gbnr. 91/1, Mjømna, Mjømna bobil camp og båtferie. Planid: 2014004. Planen datert: 14.04.2015 Revisjonar: 18.05.2015 Saksbehandling /

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR ÅMOT PlanID 19760001 FØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR ÅMOT PlanID 19760001 FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR ÅMOT PlanID 19760001 FØRESEGNER Reguleringsplanen vart vedteken i kommunestyret 09.06.1075, stadfest av fylkesmannen i brev 18.09.1975, revidert 02.02.1976 (sjå plankart). Mindre endring

Detaljer

Bygningstypekoder BOLIG Byggblankett 5174 Dersom bruksarealet til bolig er større enn bruksarealet til annet enn bolig, velges bygningstype kodet innen hovedgruppen "Bolig" (111 199). Ved valg av bygningstype

Detaljer

1 Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa 1. januar 2002. Folkemengda frå 1769 til 1960 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa 1. januar 2002. Folkemengda frå 1769 til 1960 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og bustadteljing 200 4 Bjerkreim Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 223. des. 90... 693. feb. 80... 277. des.

Detaljer

BYGNING 9900178 Strandveien Bygg 17

BYGNING 9900178 Strandveien Bygg 17 BYGNING 9900178 Strandveien Bygg 17 GAB nr: 149826831 estatus: Bolig/bosetning Bolig Opprinnelig bolighus av uisolert tre. Halvannen etasje med kjeller. Tak tekket med tegl. Oppvarmes med elektriske panelovner.

Detaljer

FELLESFØRESEGNER 7 Ein bør i størst mogleg utstrekning søkje å taka vare på eksisterande vegetasjon i området.

FELLESFØRESEGNER 7 Ein bør i størst mogleg utstrekning søkje å taka vare på eksisterande vegetasjon i området. ØRSTA KOMMUNE - REGULERINGSFØRESEGNER side: 1 av 1 1 Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrenser. 2 Arealet innanfor desse grensene er regulert til: Byggeområde: Område A til L for forretningar,

Detaljer

Design som trøystar. Utsnitt av dekor til Lumina. Design av Scandinavian Surface.

Design som trøystar. Utsnitt av dekor til Lumina. Design av Scandinavian Surface. Design som trøystar Svale kan bety å gjere mildare, lindre, trøyste. Som ein svalande vind på ein varm sommardag, ei mjuk lindring i lengt og sakn, slik vil vi at våre monument skal vere varige, vakre,

Detaljer

Føresegner. Reguleringsplan for Lærdalsøyri i Lærdal kommune. Planid.: 1422-1971001. Område 2: Kyrkjeteigen

Føresegner. Reguleringsplan for Lærdalsøyri i Lærdal kommune. Planid.: 1422-1971001. Område 2: Kyrkjeteigen Føresegner Reguleringsplan for Lærdalsøyri i Lærdal kommune Planid.: 1422-1971001 Område 2: Kyrkjeteigen Endring Nr Endring: Dato Sak Handsaming etter Dato Sak 1. gangs handsaming Formannskapet Offentleg

Detaljer

Føresegner. Reguleringsplan for Lærdalsøyri i Lærdal kommune. Planid.: 1422-1971001. Område 3: Kyrkjegata

Føresegner. Reguleringsplan for Lærdalsøyri i Lærdal kommune. Planid.: 1422-1971001. Område 3: Kyrkjegata Føresegner Reguleringsplan for Lærdalsøyri i Lærdal kommune Planid.: 1422-1971001 Område 3: Kyrkjegata Kart som syner området Endring Nr Endring: Dato Sak Handsaming etter Dato Sak 1. gangs handsaming

Detaljer

LOM KOMMUNE SKILTVEDTEKTER

LOM KOMMUNE SKILTVEDTEKTER LOM KOMMUNE SKILTVEDTEKTER Med heimel i Plan og bygningslov 107, har kommunestyret vedteke skiltvedtekter for Lom kommune i Ks 15/97 av 13.03.97 VEDTEKTER SØKNAD I Lom kommune skal skilt,reklamearrangement

Detaljer

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE 1 Endring av 3.1.1-3.2.3-3.2.4 Endring merket med RØDT. Blå utgår B REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på

Detaljer

Detaljregulering Terrengparken Vierli

Detaljregulering Terrengparken Vierli Detaljregulering Terrengparken Vierli 1 Føresegner I medhald av plan- og bygningslova av 27. juni 2008, nr. 71, 12, er det utarbeidd detaljreguleringsplan for Terrengparken Vierli, PlanID 083420110002,

Detaljer

3 R- Nei. Nei. Garasje. Annet: Nytt bygg ') Parkenngsplass *) Tilbygg, påbygg, underbygg ') Reparasjon. Deler av bygg ') Endring.

3 R- Nei. Nei. Garasje. Annet: Nytt bygg ') Parkenngsplass *) Tilbygg, påbygg, underbygg ') Reparasjon. Deler av bygg ') Endring. 3 R- standard norge, r Søknad om tihatelse til tiltak etter plan- og bygrångsloven 20-1 Rammetillatelse Ett-trinns søknadsbahandlinw Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd?

Detaljer

1525 Stranda Folke- og bustadteljing 2001

1525 Stranda Folke- og bustadteljing 2001 525 Stranda Folke- og bustadteljing 200 Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 2 6. des. 90... 3 20. feb. 80... 2 38. des.

Detaljer

Vurdering av Hedalen mølle. I Sør Aurdal. Tilstand og forslag til utbedring.

Vurdering av Hedalen mølle. I Sør Aurdal. Tilstand og forslag til utbedring. Vurdering av Hedalen mølle I Sør Aurdal Tilstand og forslag til utbedring. Rapporten er utarbeida av bygningsvernrådgjevar ved Valdresmusea Odd Arne Rudi 1 Bakgrunn Det er stiftinga Bautahaugen Samlingar

Detaljer

Geit i Vekst. Prosjektet si heimeside: www.tinevest.no. Friskare geiter kurs 15. 16. nov. 2010

Geit i Vekst. Prosjektet si heimeside: www.tinevest.no. Friskare geiter kurs 15. 16. nov. 2010 Geit i Vekst Prosjektet si heimeside: www.tinevest.no Friskare geiter kurs 15. 16. nov. 2010 Kva er Geit i Vekst? Treårig prosjekt retta inn mot geitehaldet i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal,

Detaljer

Tormod Haugland Straumen går Dikt FORLAGET OKTOBER 2012

Tormod Haugland Straumen går Dikt FORLAGET OKTOBER 2012 Tormod Haugland Straumen går Dikt FORLAGET OKTOBER 2012 Straumen går Vatnet kom som regn frå skyene det kom inn frå havet i tunge mørke skyer dei drog seg lågt inn over kysten og lét dropane falle det

Detaljer

Føresegner Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes

Føresegner Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes Føresegner Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes Planid: 201213 Stord kommune Reguleringsføresegner 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på plankartet innanfor plangrensa.

Detaljer

Gebyrregulativ for sakshandsaming av byggefrådeling- plan- og utsleppssaker 2015

Gebyrregulativ for sakshandsaming av byggefrådeling- plan- og utsleppssaker 2015 Gebyrregulativ for sakshandsaming av byggefrådeling- plan- og utsleppssaker 2015 Vedteke i K-sak nr 068/14, 18.12.14 Tiltak som handsamast etter søknad Tiltaksklasse - sats 2015 01. BUSTADER (bygningskodar

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane

Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane Tiltak Vurdering Søknadssum/ totalkostnad 1 Loftesnes, hovudhuset Arbeidet med salen er i sluttfasen og fylkesdirektøren vurderer det som viktig at 450

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2013 PRISAR GJELDANDE FRÅ 01.01.2013

GEBYRREGULATIV 2013 PRISAR GJELDANDE FRÅ 01.01.2013 GEBYRREGULATIV 2013 PRISAR GJELDANDE FRÅ 01.01.2013 TILTAK SOM BEHANDLES ETTER SØKNAD PBL 20-1 Tiltaks- Tiltaks- Tiltaks- 01. BOLIGBYGG OG FRITIDSHUS (GAB koder i parantes) klasse 1 klasse 2 klasse 3 a.

Detaljer

G A M A L E N G K U L T U R

G A M A L E N G K U L T U R Norsk etnologisk gransking Emne nr. 12 Oktober 1948 G A M A L E N G K U L T U R Den gjennomgripande utviklinga i jordbruket dei siste mannsaldrane har ført med seg store omskifte når det gjeld engkulturen.

Detaljer

Forskrift om vern av Stølsheimen landskapsvernområde, Høyanger og Vik kommunar, Sogn og Fjordane, Modalen, Vaksdal og Voss kommunar, Hordaland.

Forskrift om vern av Stølsheimen landskapsvernområde, Høyanger og Vik kommunar, Sogn og Fjordane, Modalen, Vaksdal og Voss kommunar, Hordaland. FOR 1990-12-21 nr 1087: Forskrift om vern av Stølsheimen landskapsvernområde, Høyanger og Vik kommunar, Sogn og Fjordane, Modalen, Vaksdal og Voss kommunar, Hordaland. DATO: FOR-1990-12-21-1087 KATEGORI:

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR SKJÅK 2006-16. Føresegner for oppføring av bustader, fritidsbygg, næringsbygg og husvære for sæterbruk og skogsdrift.

KOMMUNEPLAN FOR SKJÅK 2006-16. Føresegner for oppføring av bustader, fritidsbygg, næringsbygg og husvære for sæterbruk og skogsdrift. KOMMUNEPLAN FOR SKJÅK 2006-16 Føresegner for oppføring av bustader, fritidsbygg, næringsbygg og husvære for sæterbruk og skogsdrift. GENERELLE FØRESEGNER. Dette er generelle føresegner som gjeld i heile

Detaljer

1 Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa 1. januar 2002. Folkemengda frå 1769 til 1835 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengda er gitt opp i samsvar med kommunegrensa 1. januar 2002. Folkemengda frå 1769 til 1835 er berekna av NSD. Sjå tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og bustadteljing 200 0829 Kviteseid Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 598. des. 90... 3 47. feb. 80... 990.

Detaljer

Eksamen 07.06.2012. AMF3102 Anleggsmaskinførarfaget/Anleggsmaskinførerfaget Lærlingar og praksiskandidatar / Lærlinger og praksiskandidater

Eksamen 07.06.2012. AMF3102 Anleggsmaskinførarfaget/Anleggsmaskinførerfaget Lærlingar og praksiskandidatar / Lærlinger og praksiskandidater Eksamen 07.06.2012 AMF3102 Anleggsmaskinførarfaget/Anleggsmaskinførerfaget Lærlingar og praksiskandidatar / Lærlinger og praksiskandidater Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel

Detaljer

Eresfjord og Vistdal Statsallmenning

Eresfjord og Vistdal Statsallmenning Eresfjord og Vistdal Statsallmenning Nesset Fjellstyre Nesset Fjellstyre administrerer bruksretter og herligheter (lunnende) i Eresfjord og Vistdal Statsallmenning (EVS). Statskog SF er hjemmelshaver og

Detaljer

Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune.

Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune. Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune. Lokal forskrift er gjeve i medhald av 12-6 i forureiningsforskrifta, fastsett av Miljøverndepartementet 15.12.05. 1 Verkeområde og føremål.

Detaljer

Stråling frå elektronisk kommunikasjon

Stråling frå elektronisk kommunikasjon Stråling frå elektronisk kommunikasjon Ei orientering frå Statens strålevern og Post- og teletilsynet Kva er stråling? I kvardagen omgjev vi oss med ulike typar stråling, frå både naturlege og menneskeskapte

Detaljer

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Norsk etnologisk gransking Emne nr. 38 Mai 1953 SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Det har i eldre tid vore ymse seremoniar og festar i samband med husbygginga, og er slik ennå. Vi kjenner tolleg

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

Reguleringsplan for Stavedalen

Reguleringsplan for Stavedalen Reguleringsplan for Stavedalen Planid: 200602 REGULERINGSFØRESEGN Rev. HH 08.02.2011, Valle kommune 24.01.2014 Reguleringsføresegnene gjeld for området vist med plangrense på dei to plankarta: Stavedalen

Detaljer

HOL KOMMUNE. Politivedtekter

HOL KOMMUNE. Politivedtekter HOL KOMMUNE Politivedtekter Vedteke av Hol kommunestyre 27.juni 2002 Stadfesta av Politidirektoratet 31. oktober 2002 INNHALD Føresegn om politivedtekt, Hol kommune Kapittel I Allmenne føresegner 1. Offentleg

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

FORSKRIFT OM VATN- OG AVLØPSGEBYR

FORSKRIFT OM VATN- OG AVLØPSGEBYR Saksnr. Løpenr. Sakshandsamar Dato 2013/721 6579/2015 HO 10.06.2015 FORSKRIFT OM VATN- OG AVLØPSGEBYR Vedteke i Ulstein kommunestyre K-sak 0095/03 - den 18.12.2003 i medhald av lov om kommunale vass- og

Detaljer

Krokstad senterområde

Krokstad senterområde Rapport Bygningsavdelingen Krokstad senterområde Tidligere Krokstad cellulosefabrikk vurdering av kulturminneverdi Åse Dammann 20. okt. 2008 Krokstad senterområde Tidligere Krokstad cellulosefabrikk vurdering

Detaljer

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart.

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Fjell Kommune Privat forslag til reguleringsplan TONA SØR GNR/BNR del av 41/ 1 og 41/20, 41/136 FØRESEGNER 1 Allment Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Det

Detaljer

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland Kompetansearbeidsplassar i Hordaland AUD-rapport nr. 8 11 September 211 1 Tal kompetansearbeidsplassar i Hordaland har vekse med 21 % i perioden 22 29, mot 17 % i landet som heile. Alle regionane i Hordaland

Detaljer

Reguleringsføresegner 02007 Reguleringsplan for Tymbrålen - Endring

Reguleringsføresegner 02007 Reguleringsplan for Tymbrålen - Endring Reguleringsføresegner 02007 Reguleringsplan for Tymbrålen - Endring Arkivsak: 02/00522 Arkivkode: L12 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR TYMBRÅLEN ENDRING Saksbehandlar / planlegjar: Per Steinar Nedkvitne

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

Talet på bedrifter innan eigedom har auka særleg sterkt i nokre av regionane rundt Bergen.

Talet på bedrifter innan eigedom har auka særleg sterkt i nokre av regionane rundt Bergen. Endringar i talet på bedrifter i Hordaland Fleire bedrifter med tilsette Talet på bedrifter i Hordaland auka 2002-2005 med 7 %. I same periode har talet på bedrifter med tilsette auka med 4,5 %. Auken

Detaljer

Jotunheimen caravan camp, Postfuru

Jotunheimen caravan camp, Postfuru Reguleringsplan for Jotunheimen caravan camp, Postfuru Reguleringsføresegner Vågå kommune Plan-id Dato 05152014004 07.05.15 1. Avgrensing av planområdet, reguleringsføremål og omsynssoner 1.1 Avgrensing

Detaljer

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001 Tabell 1. Folkemengde 1 ved folketellingene. 1769-2001 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 15. aug. 1769... 5 518 1. des. 1910... 47 364 1. feb. 1801... 7 045 1. des. 1920... 49

Detaljer

Kode Kodeverdi Forklaring

Kode Kodeverdi Forklaring Kode Kodeverdi Forklaring Enebolig 111 Frittliggende bygning med kun en boligenhet. Enebolig m/hybel/sokkelleilighet 112 Enebolig som i tillegg inneholder en eller flere hybler el.l., som minimum dekkes

Detaljer

ILLUSTRASJONSPLAN FOR 20120014 364 DP MØVIK BUSTAD OG NÆRINGSPARK (11-116 MFL)

ILLUSTRASJONSPLAN FOR 20120014 364 DP MØVIK BUSTAD OG NÆRINGSPARK (11-116 MFL) ILLUSTRASJONSPLAN FOR 20120014 364 DP MØVIK BUSTAD OG NÆRINGSPARK (11-116 MFL) Innhald Planområdet... 2 Planlagt bygg... 3 Solforhold... 6 Veg... 8 Fjernverknad... 11 Nær verknad / naboar... 14 11/41 og

Detaljer

Stasjonsbyen i vekst og endring

Stasjonsbyen i vekst og endring Stasjonsbyen i vekst og endring Geir Paulsrud, Norsk vegmuseum Gudbrandsdalsseminaret 28. januar 2015 Stasjonsbyen i vekst og endring Situasjonen rundt 1960-70 - vår nære fortid Alle stasjonane i full

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 33 BNR. 9.

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 33 BNR. 9. Tiltakshavar: John Håkon Strømdahl REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 33 BNR. 9. ENDRING. PLANSKILDRING REGULERINGSFØRESEGNER SIST REVIDERT: 9 MAI 2012 Tiltakshavar: John Håkon Strømdahl INNHALD PLANSKILDRING....

Detaljer

DETALJREGULERING MIDSUNDFJØRA MIDSUND KOMMUNE

DETALJREGULERING MIDSUNDFJØRA MIDSUND KOMMUNE Midsund kommune FØRESEGNER Midsundfjøra 251658240 Side 1 av 7 Føresegner Plan ID: R_2014001 Dato for siste revisjon av føresegnene: 10.04.2014 Dato for godkjenning av kommunestyret: Føresegnene gjeld for

Detaljer

Innovasjonar i husdyr- og akvakulturproduksjonen og framtidige utfordringar

Innovasjonar i husdyr- og akvakulturproduksjonen og framtidige utfordringar Innovasjonar i husdyr- og akvakulturproduksjonen og framtidige utfordringar Torstein Steine 27.01.2015 Innovasjon Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Stort innovasjonspotensiale 2 Definisjonar

Detaljer

MÆLE, gnr 111.2 i Stjørdal kommune

MÆLE, gnr 111.2 i Stjørdal kommune KULTURVERN FOTO - FORMIDLING Ragnhildvegen 23 N 7713 Steinkjer Dato: 9.11.2010 Tlf +4791519620 e-post: kolbein.dahle@ntebb.no Org. nr. 886 222 572 mva Prosjekt ledige landbruksbygg MÆLE, gnr 111.2 i Stjørdal

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Forsand kommune. Gebyrregulativ 2012, for byggjesaker, plansaker, og eigarseksjonar

Forsand kommune. Gebyrregulativ 2012, for byggjesaker, plansaker, og eigarseksjonar Forsand kommune Gebyrregulativ 2012, for byggjesaker, plansaker, og eigarseksjonar Gebyra er vedtekne av kommunestyret den 14.12.2011, med heimel i 33-1 i plan- og bygningslova 2008, eigarseksjonar. Gebyra

Detaljer

Notat om historie og kulturlandskap

Notat om historie og kulturlandskap Notat om historie og kulturlandskap på del av g.nr. 40, br.nr. 1 og 13 Hauge i Kvinnherad planlagt regulert til bustadføremål. Tunet 2012 Hatlestrand november 2012 Karin Rabben Vangdal og Svein-Åge Vangdal

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Reguleringsføresegner P-ID 2012014 - Detaljreguleringsplan for Handlingatreet på Kyte, bustadfelt Utarbeidd av Arkitektbruket ans v/ Sigbjørn Dugstad Dato: 24.09.2013 Siste revisjon 14.01.2014 etter off.

Detaljer

DESIGNHÅNDBOK. For byggetrinn 1 og 2 i Rafsbotnlia

DESIGNHÅNDBOK. For byggetrinn 1 og 2 i Rafsbotnlia DESIGNHÅNDBOK For byggetrinn 1 og 2 i Rafsbotnlia Multiconsult AS Jappe Nilsen Arkitekter Sweco Norge AS 15.4.2011 Forord De tre stammers møte er et uttrykk brukt om områder befolket av samer, kvener og

Detaljer

Finnøy kommune. Føresegner til detaljregulering for Holmastø, Fogn. Plan nr 201104. Vedtatt 07.05.2014, KS-sak 027/13.

Finnøy kommune. Føresegner til detaljregulering for Holmastø, Fogn. Plan nr 201104. Vedtatt 07.05.2014, KS-sak 027/13. Finnøy kommune Føresegner til detaljregulering for Holmastø, Fogn. Plan nr 201104. Vedtatt 07.05.2014, KS-sak 027/13. 1 FØREMÅL Formålet med planen er å leggje til rette for bustader med tilhørande anlegg.

Detaljer

Seterbebyggelse frå farne tider

Seterbebyggelse frå farne tider Seterbebyggelse frå farne tider Bruk og vedlikehald Utfordringer Arnt Magne Haugen, Riksantikvaren Flaksjølia, Venabygd Foto: Arnt Magne Haugen Innhald Litt om mangfoldet av setertyper Bygningstyper Bruk,

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel ZZ. Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel ZZ. Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel ZZ MALMPLASSEN Kommune: 1640/Røros Gnr/bnr: 135/115 Referanse til landsverneplan: Side 2 Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr.

Detaljer

Fjell kommune, Langøyna Ørnahaugen Kystlandsby

Fjell kommune, Langøyna Ørnahaugen Kystlandsby Reguleringsføresegner gnr 16, bnr 36 og del av bnr 1, Fjell kommune Fjell kommune, Langøyna Ørnahaugen Kystlandsby Reguleringingsplan: Saksnummer: 05/4970 Dato sist revidert: 30.09.09 Reguleringsføresegner

Detaljer

FRESVIK, VIK I SOGN PRIVAT REGULERINGSPLAN

FRESVIK, VIK I SOGN PRIVAT REGULERINGSPLAN REGULERINGSPLAN SOLALI FRESVIK, VIK I SOGN PRIVAT REGULERINGSPLAN PLANDOKUMENT: - PLANUTGREIING OG REGULERINGSFØRESEGNER - PLANKART. MÅLESTOKK 1:5000. - ILLUSTRASJONSPLAN PLANUTGREIING. s. 1 1.BAKGRUNN

Detaljer

Reguleringsføresegner 2013003 Detaljreguleringsplan for Tvildesbaret

Reguleringsføresegner 2013003 Detaljreguleringsplan for Tvildesbaret Reguleringsføresegner 2013003 Detaljreguleringsplan for Tvildesbaret Utarbeidd av: Arkitektbruket ANS v/ole Kr. Skorve. Plankart datert 20.11.12 sist endret 09.04.2013 Føresegner datert 20.11.12 sist endret

Detaljer

Kapittel 5 - Fredete eiendommer i Landbruks- og matdepartementets landsverneplan for Bioforsk

Kapittel 5 - Fredete eiendommer i Landbruks- og matdepartementets landsverneplan for Bioforsk Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer BIOFORSK ØST, LØKEN Kommune: 544/Øystre Slidre Gnr/bnr: 53/1 34/1 AskeladdenID: 161013 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

Sak til styremøtet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Jonatunet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Saksnr.

Sak til styremøtet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Jonatunet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Saksnr. Sak til styremøtet Saksnr. 29/08 Høyringsuttale til forslag til landsverneplan Møtedato: 17. april 2008 Møtestad: Haugesund Saksbehandlar: Leif Terje Alvestad Dato, framstilling: Vedlegg: Trykte vedlegg:

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 -------------------------------------------------------------------------------- DATO: LOV-1950-12-08-3 OPPHEVET DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

Detaljer

Forvaltningsplan for freding Gamle brannstasjon Kartreferanse 05

Forvaltningsplan for freding Gamle brannstasjon Kartreferanse 05 Forvaltningsplan for freding Gamle brannstasjon Kartreferanse 05 ... 1 1 Godkjenning... 3 2 Generelt... 3 2.1 Føremålet med forvaltningsplanen... 3 2.2 Lovgrunnlag... 3 2.3 Kulturminnestyresmakt... 3 3

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER FOR HYLEBU, DEL AV ÅMLI NEDRE GNR. 132, BNR. 3 I TOKKE.

REGULERINGSFØRESEGNER FOR HYLEBU, DEL AV ÅMLI NEDRE GNR. 132, BNR. 3 I TOKKE. REGULERINGSFØRESEGNER FOR HYLEBU, DEL AV ÅMLI NEDRE GNR. 132, BNR. 3 I TOKKE. Reguleringsføresegner. (pbl. 26) Reguleringsføremål. (pbl. 25) I planområdet er det regulert inn følgjande reguleringsføremål:

Detaljer

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Austevoll Venstre Program 2011-2015 www.austevoll.venstre.no 1 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Ein kommune for alle Austevoll Venstre ønskjer at me skal ha ein god og trygg kommune å

Detaljer

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule 10. september var Anne Brit og Mari frå Leikanger kommune på besøk hjå 9. trinn på Leikanger ungdomsskule. Tema for samlinga var lokaldemokrati,

Detaljer

L Ø A. Med løe menes her det huset i tunet hvor en hadde høyet og kornet eller bare kornet.

L Ø A. Med løe menes her det huset i tunet hvor en hadde høyet og kornet eller bare kornet. Norsk etnologisk gransking April 1956 Emne nr. 57 L Ø A Med løe menes her det huset i tunet hvor en hadde høyet og kornet eller bare kornet. 1. Hva kaltes dette huset (løe eller dialektformer av dette

Detaljer

TRESKING II. 3. Er det kjent at nokon har treskt beint frå åkeren? Var det i tilfelle serlege grunnar for dette?

TRESKING II. 3. Er det kjent at nokon har treskt beint frå åkeren? Var det i tilfelle serlege grunnar for dette? Norsk etnologisk gransking Desember 1955 Emne nr. 53 TRESKING II I 1. Kva tid på året var det dei til vanleg tok til å treskja? Var det visse ting dei i så måte tok omsyn til, t. d. om kjølden var komen?

Detaljer

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eigedomspolitikk

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eigedomspolitikk Vi må ta vare på matjorda Om jordvern og eigedomspolitikk Jordvern for meir mat Jordvern er viktig fordi vi må ta vare på all matjorda for å mette dagens og komande generasjonar. Behovet for mat er venta

Detaljer

Føresegner for «Detaljregulering for gnr /bnr 22/ 23 m.fl, Haga Mat». Stord kommune. Forslag til. Detaljregulering for. Gnr/ bnr 22/23 m.

Føresegner for «Detaljregulering for gnr /bnr 22/ 23 m.fl, Haga Mat». Stord kommune. Forslag til. Detaljregulering for. Gnr/ bnr 22/23 m. Stord kommune Forslag til Detaljregulering for Gnr/ bnr 22/23 m.fl, Haga Mat Plan-id: 201216 FØRESEGENER Utarbeida av Side 1 av 6 sider 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar på Vetlebotn Gnr 272 og 275 Myrkdalen Voss kommune Rapport 7 2004 Rapport om

Detaljer

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Regional Næringsstrategi for Hardanger Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Bakgrunn Initiativ frå Hardanger Næringsråd Vedtak i Hardangerrådet Prosjektleiing frå Næringshagen i Odda Styringsgruppe

Detaljer

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS.

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Stryn 06.11.14 1 Det eg vil snakka om er: Sone inndeling av vassnettet på Bømlo for å få lekkasjekontroll Stryn 06.11.14 2 Påstandar

Detaljer

Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik

Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik (Basert på opplysningane i artikkelen nedanfor.) Brukt blåsesand inneheld komponentar av det som er sandblåst, og er å rekne

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer