Bilag 4. Spørreskjema Ruter MIS Reisevaner og tilfredshet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bilag 4. Spørreskjema Ruter MIS Reisevaner og tilfredshet"

Transkript

1 Bilag 4 Spørreskjema Ruter MIS Reisevaner og tilfredshet 1. februar 2012

2 Endringer i skjema 29. september 2009 Listen med billettslag utvides med nye elektronisk billetter Teksten på spørsmålene om linjebruk ved kollektivreiser endres til Hvilken linje benyttet du? Tekstene i spørsmålene om transportmiddelbruk endres for delreise 2-5, til Hvordan reiste du videre på denne reisen? Følgende posttekst legges til: Registrer ANDRE transportmiddel på den <FØRSTE> reisen, hvis de benyttet flere transportmidler på denne reisen Merk at teksten i klamme (< >) endres avhengig av hvilken helreise som kartlegges. Endringene foretas med effekt fra 1.oktober. 1.november 2009 Listen med reklamekampanjer i <Ruter1> sorteres i skjermbildet for intervjuer. 1.februar 2010 Alternativet Alternativ bruk av bilen. Ruter gjør det enklere i <Ruter1> skjules for intervjuerne. 1.juli 2010 To nye alternativer på spørsmålet om årsaker til negativt inntrykk av EBIR <BILL2NEG> legges inn: Det har tatt for lang tid å få systemet i drift På grunn av mye negativ medieomtale Ett nytt alternativ på spørsmålet om hvorfor man ikke reiser med elektronisk billett <BILL4>: Finnes ikke elektronisk alternativ til papirbilletten jeg bruker 16.september 2010 Teksten på svaralternativ 1 på spørsmål <BILL2NEG> endres fra at du må lese av billetten til at du må/oppfordres til å lese av billetten 1.oktober 2010 To nye kampanjer legges inn i skjema i spørsmål <RUTER1>: Fordeler ved å reise kollektivt (knyttet til trikk/t-bane/buss/båt og eller Ruter) Holdningskampanje om hvordan man bør opptre/oppføre seg når man reiser kollektivt 1.februar 2011 Segmenteringsspørsmål legges inn. Endring i spørsmål om bilhold. Spørsmålene om informasjons- og kampanjeoppmerksomhet fjernes. 1.oktober 2011 Billettlister justeres og det legges på nye spørsmål i tilknytning til NYPS. Antall intervju økes til 1500 i oktober 2011, 1000 i november 2011 og 1000 i desember Dato: Side 2 av 38 MIS 2012

3 1.februar 2012 Spørsmålene om ny pris- og sonestruktur, som ble lagt inn 1.oktober 2011, tas ut. Unntaket er spørsmål <Sone2 Antall soner som benyttes> som beholdes. Det legges inn to nye utsagn om Ruters billettsystem, som dekker tilgjengelighet og enkelhet i bruk. Dato: Side 3 av 38 MIS 2012

4 Innholdsfortegnelse Introduksjon:... 5 Kjennskap:... 5 Reisevaner:... 6 Første delreise:... 7 Andre delreise:... 8 Tredje delreise:... 9 Fjerde delreise: Femte delreise: NYPS-spørsmål: Elektronisk billettsystem: Tilfredshetsundersøkelse: Holdninger til og bruk av kollektivtilbudet generelt: Bakgrunnsvariable: Vedlegg 1) T-bane, trikk, buss og båtlinjer per Vedlegg 2) Liste over sentrale overgangspunkter i Oslo og Akershus per Vedlegg 3) Tilleggsspørsmål/tilleggsundersøkelser Dato: Side 4 av 38 MIS 2012

5 Introduksjon: Goddag, mitt navn er %N og jeg ringer fra xxxxxxxx. Spør etter <%navn> Til rett person: Vi holder på med en undersøkelse om reisevaner i Oslo og Akershus. <(panel(1))/du deltok i en slik undersøkelse for et års tid siden, og sa deg den gang villig til å blir oppringt på nytt slik at vi kan følge reisevaner over tid/> Vi vil gjerne stille deg noen spørsmål om hva du gjorde i går, hvilke transportmidler du brukte, og hva du mener om kollektivtilbudet? VI SKAL KUN INTERVJUE PERSONER OVER 15 ÅR. Er du over 15 år?. Formålet med undersøkelsen er å studere reisevaner, og hva som påvirker dette i Oslo og Akershusbefolkningen. Intervjuet tar 8-10 minutter. <OSLO> Bor du i Oslo eller Akershus? Ja, i Oslo... 1 Ja, i Akershus... 2 Nei... 3 Ubesvart/vet ikke... 4 Hvis ikke bor i Oslo eller Akershus Da beklager vi forstyrrelsen, vi skal kun intervjue personer i Oslo kommune og Akershus fylke. Ha en fortsatt god kveld Da er du ikke i målgruppen for undersøkelsen. Beklager forstyrrelsen. Beklager forstyrrelsen Kjennskap: <UHJ_KJ> Hvilke kollektivtrafikkselskaper i Oslo og Akershus kjenner du til? Ikke les opp. Flere svar mulig Ruter... 1, Oslo Sporveier... 2, Stor-Oslo Lokaltrafikk... 3, NSB... 4, KTP (Kollektivtransportproduksjon AS)... 5, Trikken... 6, T-banen... 7, Nei, kjenner ikke navnet... 97, Ja, annet notér:... 98, Ubesvart/Vet ikke... 99, Til hver tredje som ikke har svart Ruter i <UHJ_KJ> <HJ_KJ> Har du hørt om kollektivtrafikkselskapet Ruter? Ja... 1 Nei... 2 Ubesvart/Vet ikke... 3 Dato: Side 5 av 38 MIS 2012

6 Reisevaner: Vi skal se på reisene du gjennomførte i går. Med reiser mener vi alle slags turer du foretok utenfor hjemmet, uavhengig av lengde, varighet eller formål. Det er viktig at du ikke glemmer å ta med korte gang-- eller sykkelturer. Vi regner en reise for avsluttet hver gang du stopper for å utføre et ærend eller gjøremål. Det betyr for eksempel at frem og tilbakereise regnes som to reiser <S1> Utførte du noen av følgende gjøremål i går? LES OPP ALLE Var på arbeid/skole... 1, Reiser ifm. møter o.a. i tilknytning til arbeid... 2, Hente/bringe barn hos dagmamma, i barnehage eller på skole... 3, Kjøre eller følge barn eller andre til ulike formål (for eksempel idrettsarr./trening)... 4, Innkjøp eller ærend i butikk, post, bank, lege, frisør eller lignende... 5, Var på kino, bibliotek, kafé, idrettsarrangement eller lignende... 6, Besøkte slekt, venner, naboer, eller var på sykebesøk... 7, Gikk, jogget eller syklet en tur... 8, Annen aktivitet utenfor hjemmet... 9, NEI, VAR HJEMME HELE DAGEN... 97, Ubesvart... 99, Vi skal stille noen spørsmål om hvordan du reiste til de ulike aktivitetene du gjennomførte i går. Det er viktig at vi får registrert nøyaktig hvordan du reiste. Derfor vil vi for hver aktivitet spørre om du benyttet flere transportmidler, altså om du benyttet en kombinasjon av transportmidler, som for eksempel sykkel eller gange til T-bane - og T-bane videre, - eller bil til jernbanestasjon og tog videre. Vi tar alle dine reiser i går i tur og orden, fra midnatt til midnatt (24 timer), og starter med den første reisen du foretok. <S1A> Hvor begynte den første reisen? Hjemme/Eget bosted... 1 Egen arbeidsplass/skole... 2 Annet sted... 3 Ubesvart/Vet ikke... 4 Dato: Side 6 av 38 MIS 2012

7 <REISE1_2> Hva var formålet med den første reisen? Ikke les opp -- Intervjuer bestemmer hvor reisen hører hjemme. Ved tvil stilles spm: Hva gjorde du da du kom fram?. Unngå annetkategorien. Hjemreise (reise til eget bosted)... 1 Arbeidsreise... 2 Skolereise... 3 Tjenestereise (reise i arbeid, møter osv.)... 4 Innkjøp av dagligvarer... 5 Innkjøp (alle andre innkjøp)... 6 Service/div. ærend (bank, post, reisebyrå, frisør osv.)... 7 Medisinske tjenester (lege, sykehus, tannlege og lignende)... 8 Barn -- Hente/bringe/følge til/fra barnehage, park, dagmamma, skole... 9 Barn -- Hente/bringe/følge til/fra sport-- og fritidsaktiviteter Hente/bringe/følgereiser andre Besøk (privat besøk hos familie, venner, sykebesøk) Fornøyelse innendørsaktiviteter (kafé, restaurant, kino, konsert, kultur/fritid som tilskuer) 13 Fornøyelse utendørsaktiviteter (sportsstevner, andre stevner) Fritidsaktiviteter som utøver -- organiserte ( treningsstudio/fotballlag etc.) Tur - Gikk, syklet, jogget en tur, trente, skitur, luftet hund o.l Fritid og rekreasjon Annet Ferie-- og helgereiser Annet formål Ubesvart/Vet ikke Første delreise: <REISE1_3> Hvordan reiste du på den første reisen? Registrer første transportmiddel på den FØRSTE reisen Til fots HELE VEIEN... 1 Bil som fører... 2 Bil som passasjer... 3 Buss... 4 T-bane... 5 Trikk/Sporvogn... 6 Tog (NSB)... 7 Sykkel... 8 Taxi/drosje... 9 Motorsykkel/moped Båt/ferge Flytog Annet Ingen flere reisemiddel Ubesvart/Vet ikke Dato: Side 7 av 38 MIS 2012

8 <REISE1_30> Hvilken linje benyttet du? (På det FØRSTE transportmidlet)? (Alle linjer i Oslo og Akershus listes opp. Oversikt over alle linjer ligger i vedlegg 1) Hvis noen av de sammenslåtte linjene i <REISE1_30> <REISE1_40> Registrer hvilken av følgende linje som ble brukt på reisen 31 Snarøya -- Lysaker -- Jernbanetorget -- Tonsenhagen -- Grorud T E Fornebu -- Sjølystveien -- Jernbanetorget -- Bussterminalen/Tonsenhagen (rushtidslinje ) A Furuset -- Høybråten -- Stovner B Furuset -- Haugenstua -- Stovner Tveita -- Haugerud -- Lutvann B Tveita ring Mortensrud -- Bjørndal E Rådhuset -- Jernbanetorget -- Ryen -- Bjørndal (ekspresslinje) A Mortensrud -- Kantarellen -- Dal B Mortensrud -- Brenna C Mortensrud -- Maikollen Åsbråten -- Holmlia E Åsbråten -- Nationaltheatret (rush) A Solli -- Greverud o/tårnåsen B Solli -- Greverud o/kolbotn Ubesvart/vet ikke <REISE1_4> Benyttet du flere transportmidler på denne reisen? Ja... 1 Nei... 2 Ubesvart/Vet ikke... 3 Andre delreise: <REISE1_5> Hvordan reiste du videre på denne reisen? Registrer ANDRE transportmiddel på den <FØRSTE> reisen, hvis de benyttet flere transportmidler. Til fots HELE VEIEN... 1 Bil som fører... 2 Bil som passasjer... 3 Buss... 4 T-bane... 5 Trikk/Sporvogn... 6 Tog (NSB)... 7 Sykkel... 8 Taxi/drosje... 9 Motorsykkel/moped Båt/ferge Flytog Annet Ubesvart/Vet ikke Dato: Side 8 av 38 MIS 2012

9 <REISE1_31> Hvilken linje benyttet du (På det ANDRE transportmidlet)? (Alle linjer i Oslo og Akershus listes opp. Oversikt over alle linjer ligger i vedlegg 1) Hvis noen av de sammenslåtte linjene i <REISE1_31> <REISE1_41> Registrer hvilken av følgende linje som ble brukt på reisen 31 Snarøya -- Lysaker -- Jernbanetorget -- Tonsenhagen -- Grorud T E Fornebu -- Sjølystveien -- Jernbanetorget -- Bussterminalen/Tonsenhagen (rushtidslinje ) A Furuset -- Høybråten -- Stovner B Furuset -- Haugenstua -- Stovner Tveita -- Haugerud -- Lutvann B Tveita ring Mortensrud -- Bjørndal E Rådhuset -- Jernbanetorget -- Ryen -- Bjørndal (ekspresslinje) A Mortensrud -- Kantarellen -- Dal B Mortensrud -- Brenna C Mortensrud -- Maikollen Åsbråten -- Holmlia E Åsbråten -- Nationaltheatret (rush) A Solli -- Greverud o/tårnåsen B Solli -- Greverud o/kolbotn Ubesvart/vet ikke <REISE1_6> Benyttet du flere transportmidler på denne reisen? Ja... 1 Nei... 2 Ubesvart/Vet ikke... 3 Tredje delreise: <REISE1_7> Hvordan reiste du videre på denne reisen? Registrer TREDJE transportmiddel på den <FØRSTE> reisen, hvis de benyttet flere transportmidler. Til fots HELE VEIEN... 1 Bil som fører... 2 Bil som passasjer... 3 Buss... 4 T-bane... 5 Trikk/Sporvogn... 6 Tog (NSB)... 7 Sykkel... 8 Taxi/drosje... 9 Motorsykkel/moped Båt/ferge Flytog Annet Ubesvart/Vet ikke Dato: Side 9 av 38 MIS 2012

10 <REISE1_32> Hvilken linje benyttet du(på det TREDJE transportmidlet)? (Alle linjer i Oslo og Akershus listes opp. Oversikt over alle linjer ligger i vedlegg 1) Hvis noen av de sammenslåtte linjene i <REISE1_32> <REISE1_42> Registrer hvilken av følgende linje som ble brukt på reisen 31 Snarøya -- Lysaker -- Jernbanetorget -- Tonsenhagen -- Grorud T E Fornebu -- Sjølystveien -- Jernbanetorget -- Bussterminalen/Tonsenhagen (rushtidslinje ) A Furuset -- Høybråten -- Stovner B Furuset -- Haugenstua -- Stovner Tveita -- Haugerud -- Lutvann B Tveita ring Mortensrud -- Bjørndal E Rådhuset -- Jernbanetorget -- Ryen -- Bjørndal (ekspresslinje) A Mortensrud -- Kantarellen -- Dal B Mortensrud -- Brenna C Mortensrud -- Maikollen Åsbråten -- Holmlia E Åsbråten -- Nationaltheatret (rush) A Solli -- Greverud o/tårnåsen B Solli -- Greverud o/kolbotn Ubesvart/vet ikke <REISE1_8> Benyttet du flere transportmidler på denne reisen? Ja... 1 Nei... 2 Ubesvart/Vet ikke... 3 Fjerde delreise: <REISE1_9> Hvordan reiste du videre på denne reisen? Registrer FJERDE transportmiddel på den <FØRSTE> reisen, hvis de benyttet flere transportmidler. Til fots HELE VEIEN... 1 Bil som fører... 2 Bil som passasjer... 3 Buss... 4 T-bane... 5 Trikk/Sporvogn... 6 Tog (NSB)... 7 Sykkel... 8 Taxi/drosje... 9 Motorsykkel/moped Båt/ferge Flytog Annet Ubesvart/Vet ikke Dato: Side 10 av 38 MIS 2012

11 <REISE1_33> Hvilken linje benyttet du (På det FJERDE transportmidlet)? (Alle linjer i Oslo og Akershus listes opp. Oversikt over alle linjer ligger i vedlegg 1) Hvis noen av de sammenslåtte linjene i <REISE1_33> <REISE1_43> Registrer hvilken av følgende linje som ble brukt på reisen 31 Snarøya -- Lysaker -- Jernbanetorget -- Tonsenhagen -- Grorud T E Fornebu -- Sjølystveien -- Jernbanetorget -- Bussterminalen/Tonsenhagen (rushtidslinje ) A Furuset -- Høybråten -- Stovner B Furuset -- Haugenstua -- Stovner Tveita -- Haugerud -- Lutvann B Tveita ring Mortensrud -- Bjørndal E Rådhuset -- Jernbanetorget -- Ryen -- Bjørndal (ekspresslinje) A Mortensrud -- Kantarellen -- Dal B Mortensrud -- Brenna C Mortensrud -- Maikollen Åsbråten -- Holmlia E Åsbråten -- Nationaltheatret (rush) A Solli -- Greverud o/tårnåsen B Solli -- Greverud o/kolbotn Ubesvart/vet ikke <REISE1_10> Benyttet du flere transportmidler på denne reisen? Ja... 1 Nei... 2 Ubesvart/Vet ikke... 3 Femte delreise: <REISE1_11> Hvordan reiste du videre på denne reisen? Registrer FEMTE transportmiddel på den <FØRSTE> reisen, hvis de benyttet flere transportmidler. Til fots HELE VEIEN... 1 Bil som fører... 2 Bil som passasjer... 3 Buss... 4 T-bane... 5 Trikk/Sporvogn... 6 Tog (NSB)... 7 Sykkel... 8 Taxi/drosje... 9 Motorsykkel/moped Båt/ferge Flytog Annet Ubesvart/Vet ikke Dato: Side 11 av 38 MIS 2012

12 <REISE1_34> Hvilken linje benyttet du(på det FEMTE transportmidlet)? (Alle linjer i Oslo og Akershus listes opp. Oversikt over alle linjer ligger i vedlegg 1) Hvis noen av de sammenslåtte linjene i <REISE1_34> <REISE1_44> Registrer hvilken av følgende linje som ble brukt på reisen 31 Snarøya -- Lysaker -- Jernbanetorget -- Tonsenhagen -- Grorud T E Fornebu -- Sjølystveien -- Jernbanetorget -- Bussterminalen/Tonsenhagen (rushtidslinje ) A Furuset -- Høybråten -- Stovner B Furuset -- Haugenstua -- Stovner Tveita -- Haugerud -- Lutvann B Tveita ring Mortensrud -- Bjørndal E Rådhuset -- Jernbanetorget -- Ryen -- Bjørndal (ekspresslinje) A Mortensrud -- Kantarellen -- Dal B Mortensrud -- Brenna C Mortensrud -- Maikollen Åsbråten -- Holmlia E Åsbråten -- Nationaltheatret (rush) A Solli -- Greverud o/tårnåsen B Solli -- Greverud o/kolbotn Ubesvart/vet ikke Dato: Side 12 av 38 MIS 2012

13 Hvis reiste kollektivt i <REISE1_3>, <REISE1_5>, <REISE1_7>, <REISE1_9> eller <REISE1_11> <REISE1_12> Hvilket billett-- eller kortslag benyttet du? PROBE. Husk å skille mellom 30-dagersbilletter med og uten abonnement 30 dagers billett dagers billett dagers billett i abonnement timersbillett / Dagsbillett / Dagskort... 7 Studentbillett (30 dager) Enkeltbillett - - Kjøpt på forhånd dagers Ungdomsbillett/Honnørbillett Enkeltbillett kjøpt om bord dagers billett Smartbillett på Reisekortet/Flexikort for Oslo Kupongkort TT-kort Ruters Frikort/ANSATTEKORT I RUTER Andre Frikort ( Busselskapenes frikort, f. eks frikort for Nettbuss i det området sjåførene kjører) Hadde ikke billett/snek Annet IKKE LES -- Vet ikke / husker ikke / vil ikke oppgi <REISE1_13> Tok du overgang, dvs. byttet du kollektivt transportmiddel på reisen? Ja... 1 Nei... 2 Ubesvart/Vet ikke... 3 Hvis byttet/overgang: <REISE1_14> Hvor tok du overgang? Flere svar mulig (Liste over sentrale overgangspunkter i Oslo og Akershus listes opp. Komplett liste over disse ligger i vedlegg 2) Dato: Side 13 av 38 MIS 2012

14 <REIS1> Hadde du flere reiser i går? NB: husk å få IO hjem, og om IO nevnte flere aktiviteter dagen før Ja... 1 Nei... 2 Ubesvart/Vet ikke... 3 Kommentar: Den første helreisen er nå kartlagt med inntil fem delreiser. Dersom intervjuobjektet (IO) svarer bekreftende Ja på spørsmål om vedkommende hadde flere reiser, rutes IO gjennom spørsmålene fra og med <REISE1_2> til og med <REIS1> på nytt. Dette gjentas inntil 12 ganger. Hvis ikke reiste kollektivt i (ikke alt. 4, 5, 6, 7 eller 11 på noen av reisespørsmålene av typen <Reise1_3>) <S9> Du reiste ikke kollektivt i går, men hadde du en gyldig 7-dagers-, 30-dagers- eller 365-dagersbillett du kunne reist med, men ikke brukte? Les opp. NB Husk å skille mellom ulike typer 30-dagersbilletter i listen under. NB2: Vi ønsker her å kartlegge omfanget av personer som har en periodebillett de kunne ha benyttet, men som ikke gjorde det. Nei, hadde ikke gyldig periodekort dagers billett dagers billett dagers billett i abonnement timersbillett / Dagsbillett / Dagskort... 8 Studentbillett (30 dager) Enkeltbillett - - Kjøpt på forhånd dagers Ungdomsbillett/Honnørbillett dagers billett Smartbillett på Reisekortet/Flexikort for Oslo Kupongkort TT-kort Ruters Frikort/ANSATTEKORT I RUTER Andre Frikort ( Busselskapenes frikort, f. eks frikort for Nettbuss i det området sjåførene kjører) Hadde ikke billett/snek Annet IKKE LES -- Vet ikke / husker ikke / vil ikke oppgi Dato: Side 14 av 38 MIS 2012

15 Hvis svart alt. 3, 5, 7 eller 18 (30 dagers, 7 dagers, 365 dagersbilletter eller 30 dagers i abonnem.) i <S9> <S9A> Ble dette kortet benyttet av andre på kollektivreiser i løpet av gårsdagen? Ja... 1 Nei... 2 Ubesvart/Vet ikke... 3 <ANT_REISER> ANT_REISER Kommentar: Her avsluttes reisekartleggingen og intervjuet fortsetter med spørsmål om elektroniske billetter og tilfredshet med kollektivsystemet i området der respondenten bor og ferdes. Dato: Side 15 av 38 MIS 2012

16 NYPS-spørsmål: <SONE2> Dersom du tenker på din typiske kollektivreise, vet du hvor mange soner den går i gjennom i det NYE sonesystemet? INFO TIL INTERVJUER - VI ØNSKER HER AT RESPONDENT OPPGIR ANTALL SONER REISEN FOREGÅR I - IKKE HVOR MANGE SONER MAN BETALER FOR (DET ER 3 SONERS MAKSPRIS PÅ BLANT ANNET 30-DAGERSBILLETT) -- LES OPP 1 sone soner soner soner eller flere soner... 5 IKKE LES - Vet ikke... 6 Elektronisk billettsystem: Så noen påstander om Ruters kort og billetter. Vi ber deg bruke en skala der 1 er helt uenig og 5 er helt enig. Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander: <NYBILL1> Det er enkelt å få tak i Ruters kort og billetter TIL INTERVJUER: HER MENER VI TILGJENGELIGHET TIL RUTERS KORT OG BILLETTER (ANTALL SALGSSTEDER, ÅPNINGSTIDER, TILGANG TIL AUTOMATER, MULIGHET FOR KJØP OMBORD OSV) LES OPP Helt uenig... 1 Ganske uenig... 2 Verken enig eller uenig... 3 Ganske enig... 4 Helt enig... 5 IKKE LES Vet ikke/ ingen formening... 6 IKKE LES Har ikke hørt om det elektroniske billettsystemet... 7 <NYBILL2> Ruters billettsystem er enkelt å bruke TIL INTERVJUER: HER MENER VI FOR EKSEMPEL AVLESNING AV BILLETT OM BORD ELLER PÅ STASJON, SJEKK AV UTLØPSDATO / SALDO, FINNE UT ANTALL SONER REISEN GÅR OVER, OVERGANGSREGLER OSV. LES OPP: Helt uenig... 1 Ganske uenig... 2 Verken enig eller uenig... 3 Ganske enig... 4 Helt enig... 5 IKKE LES Vet ikke/ ingen formening... 6 IKKE LES Har ikke hørt om det elektroniske billettsystemet... 7 Dato: Side 16 av 38 MIS 2012

17 <BILL2> Hvilket generelt inntrykk har du av det elektroniske billettsystemet? Vil du si at du har ett: LES OPP Svært dårlig inntrykk... 1 Ganske dårlig inntrykk... 2 Verken godt eller dårlig... 3 Ganske godt inntrykk... 4 Svært godt inntrykk... 5 (IKKE LES) Vet ikke/ingen formening... 6 (IKKE LES) Har ikke hør om det elektroniske billettsystemet... 7 Hvis svart 1-2 i <BILL2> <BILL2NEG> Skyldes det negative inntrykket: Les opp At det oppfordres til å lese av billetten din ved hver reise/skifte av transportmiddel... 1, Kortlesere som ikke fungerer som de skal... 2, At du synes det er tungvint/vanskelig å vite om du har gyldig billett... 3, At du ikke synes at du har fått tilstrekkelig informasjon om hvordan systemet fungerer... 4, Det har tatt for lang tid å få systemet i drift... 5, På grunn av mye negativ medieomtale... 6, Annet: noter... 98, Ubesvart/vet ikke... 99, HVIS 1-6 i <BILL2> <BILL3> Hvilket av følgende utsagn om Flexus beskriver din situasjon best? Les opp Jeg benytter bare elektronisk billett i dag (Flexus)... 1 Jeg bruker både papirbilletter og elektroniske billetter (Flexus)... 2 Jeg bruker bare papirbilletter... 3 (IKKE LES) Usikker / vet ikke... 4 Hvis bruker bare papirbillett i (<BILL3>) <BILL4> Hvorfor reiser du ikke med elektronisk billett? Jeg kjenner ikke godt nok til det... 1, Jeg har dårlig inntrykk av det... 2, Jeg reiser for lite... 3, Jeg er godt vant med papirbilletten... 4, Jeg har ikke kommet så langt enda... 5, Finnes ikke elektronisk alternativ til papirbilletten jeg bruker.... 6, Ingen spesiell grunn... 97, Annet: noter... 98, Ubesvart/vet ikke... 99, Dato: Side 17 av 38 MIS 2012

18 Tilfredshetsundersøkelse: <S10> Hvilket generelt inntrykk har du av Ruter AS? Vil du si at du har ett: LES OPP Svært dårlig inntrykk... 1 Ganske dårlig inntrykk... 2 Ganske godt inntrykk... 3 Svært godt inntrykk... 4 IKKE LES Vet ikke/ingen formening... 5 <S11> Vi skal nå stille deg noen spørsmål om din holdning til kollektivtilbudet i det området hvor du bor og ferdes. Alt i alt hvor fornøyd eller misfornøyd er du med kollektivtilbudet? Les opp Meget misfornøyd... 1 Ganske misfornøyd... 2 Verken eller... 3 Ganske fornøyd... 4 Meget fornøyd... 5 Ubesvart/Vet ikke... 6 Vi ber deg nå vurdere ulike sider ved kollektivtilbudet. Hvor fornøyd er du med kollektivtilbudet i det området hvor du bor og ferdes med hensyn til... SPØRSMÅLENE UNDER <S12> ROTERES I SKJEMA <S12A> Antall avganger Les opp Meget misfornøyd... 1 Ganske misfornøyd... 2 Verken eller... 3 Ganske fornøyd... 4 Meget fornøyd... 5 Ubesvart/Vet ikke... 6 <S12B> Punktlighet Les opp Meget misfornøyd... 1 Ganske misfornøyd... 2 Verken eller... 3 Ganske fornøyd... 4 Meget fornøyd... 5 Ubesvart/Vet ikke... 6 Dato: Side 18 av 38 MIS 2012

19 <S12C> Mulighet for sitteplass Les opp Meget misfornøyd... 1 Ganske misfornøyd... 2 Verken eller... 3 Ganske fornøyd... 4 Meget fornøyd... 5 Ubesvart/Vet ikke... 6 <S12D> Transportmiddelets komfort Les opp Meget misfornøyd... 1 Ganske misfornøyd... 2 Verken eller... 3 Ganske fornøyd... 4 Meget fornøyd... 5 Ubesvart/Vet ikke... 6 <S12F> Ventetiden ved bytte mellom transportmidler Les opp Meget misfornøyd... 1 Ganske misfornøyd... 2 Verken eller... 3 Ganske fornøyd... 4 Meget fornøyd... 5 Ubesvart/Vet ikke... 6 <S12G> Mulighet for å reise direkte uten overgang /bytte av transportmiddel Les opp Meget misfornøyd... 1 Ganske misfornøyd... 2 Verken eller... 3 Ganske fornøyd... 4 Meget fornøyd... 5 Ubesvart/Vet ikke... 6 <S12H> Gangavstand fra bosted til stasjon/holdeplass Les opp Meget misfornøyd... 1 Ganske misfornøyd... 2 Verken eller... 3 Ganske fornøyd... 4 Meget fornøyd... 5 Ubesvart/Vet ikke... 6 Dato: Side 19 av 38 MIS 2012

20 <S12I> Gangavstand fra arbeidsplass/skole til stasjon/holdeplass Les opp Meget misfornøyd... 1 Ganske misfornøyd... 2 Verken eller... 3 Ganske fornøyd... 4 Meget fornøyd... 5 Ubesvart/Vet ikke... 6 <S12K> Beskyttelse mot vær og vind på holdeplass / stasjon Les opp Meget misfornøyd... 1 Ganske misfornøyd... 2 Verken eller... 3 Ganske fornøyd... 4 Meget fornøyd... 5 Ubesvart/Vet ikke... 6 <S12J> Informasjon om forsinkelser på holdeplass /stasjon Les opp Meget misfornøyd... 1 Ganske misfornøyd... 2 Verken eller... 3 Ganske fornøyd... 4 Meget fornøyd... 5 Ubesvart/Vet ikke... 6 <S12L> Prisen på kollektivreisen Les opp Meget misfornøyd... 1 Ganske misfornøyd... 2 Verken eller... 3 Ganske fornøyd... 4 Meget fornøyd... 5 Ubesvart/Vet ikke... 6 Dato: Side 20 av 38 MIS 2012

21 Holdninger til og bruk av kollektivtilbudet generelt: Så noen spørsmål om dine holdninger til og bruk av kollektivtilbudet generelt. <NY_SPM1> Hvilket av følgende utsagn beskriver best hvordan du forholder deg til kollektivtilbudet i Oslo og Akershus? LES OPP - Kun ett svar mulig Jeg benytter kollektivtilbudet så ofte jeg kan... 1 Jeg må benytte kollektivtilbudet - har ikke noe alternativ... 2 Jeg benytter kollektivtilbudet kun når jeg må... 3 Jeg benytter aldri kollektivtilbudet... 4 IKKE LES - Vet ikke/ubesvart <NY_SPM2> Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn: Jeg er helt avhengig av bilen i hverdagen LES OPP Helt uenig... 1 Delvis uenig... 2 Verken enig eller uenig... 3 Delvis enig... 4 Helt enig... 5 (Ikke les) Vet ikke/ubesvart... 6 Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn om det å reise kollektivt i hovedstadsregionen <NY_SPM3_1> Gir et pusterom i hverdagen LES OPP Helt uenig... 1 Delvis uenig... 2 Verken enig eller uenig... 3 Delvis enig... 4 Helt enig... 5 (Ikke les) Vet ikke/ubesvart... 6 <NY_SPM3_2> Er en sosial måte å reise på LES OPP Helt uenig... 1 Delvis uenig... 2 Verken enig eller uenig... 3 Delvis enig... 4 Helt enig... 5 (Ikke les) Vet ikke/ubesvart... 6 <NY_SPM3_3> Er bra for miljøet LES OPP Helt uenig... 1 Delvis uenig... 2 Verken enig eller uenig... 3 Delvis enig... 4 Helt enig... 5 (Ikke les) Vet ikke/ubesvart... 6 Dato: Side 21 av 38 MIS 2012

22 <NY_SPM3_4> Er den smarte måten å reise på LES OPP Helt uenig... 1 Delvis uenig... 2 Verken enig eller uenig... 3 Delvis enig... 4 Helt enig... 5 (Ikke les) Vet ikke/ubesvart... 6 Dato: Side 22 av 38 MIS 2012

23 Bakgrunnsvariable: Nå noen bakgrunnsvariabler for statistisk bruk. <S13> Hva regner du som din hovedbeskjeftigelse? Er det inntektsgivende arbeid, husarbeid i hjemmet, skolegang, pensjonist, trygdet eller annet? Yrkesaktiv, inntektsgivende arbeid... 1 Husarbeid i hjemmet... 2 Går på skole, studerer... 3 Militærtjeneste/siviltjeneste... 4 Alderspensjonist... 5 Uføretrygdet og andre pensjonister... 6 Permisjon/fødselspermisjon... 7 Arbeidsledig, uten inntektsgivende arbeid... 8 Annet... 9 Ubesvart/Vet ikke HVIS YRKESAKTIV ELLER STUDENT <S14> Hvilken bydel i Oslo eller kommune i Akershus arbeider -- eller går du på skole i? Gamle Oslo... 1 Grünerløkka... 2 Sagene... 3 St. Hanshaugen... 4 Frogner... 5 Ullern... 6 Vestre Aker... 7 Nordre Aker... 8 Bjerke... 9 Grorud Stovner Alna Østensjø Nordstrand Søndre Nordstrand Sentrum Marka Asker kommune Bærum kommune Nesodden kommune Oppegård kommune Enebakk kommune Ski kommune Frogn kommune Ås kommune Vestby kommune Aurskog-Høland kommune Rælingen kommune Lørenskog kommune Dato: Side 23 av 38 MIS 2012

24 Fet kommune Skedsmo kommune Sørum kommune Nittedal kommune Nes kommune Gjerdrum kommune Ullensaker kommune Nannestad kommune Eidsvoll kommune Hurdal kommune Utenfor Akershus/Oslo: Buskerud/Vestfold Utenfor Akershus/Oslo: Østfold Utenfor Akershus/Oslo: Hedmark/Oppland Utenfor Akershus/Oslo: Annet sted Utenfor Oslo: Asker/Bærum Utenfor Oslo: Romerike Utenfor Oslo: Follo Utenfor Oslo: annet sted i Akershus Utenfor Oslo/Akershus Varierer Arbeider ikke/går ikke på skole Ubesvart/Vet ikke <S16> Har du førerkort for bil? Ja... 1 Nei... 2 Ubesvart/vet ikke... 3 <NY_S15> Disponerer du bil? Ja... 1 Nei... 2 Ubesvart/vet ikke... 3 Dato: Side 24 av 38 MIS 2012

25 DERSOM HAR FØRERKORT <S18> Hvor ofte kjører du vanligvis bil som sjåfør? LES OPP 4-7 dager pr uke dager pr uke... 2 Ukentlig... 3 Hver 14. dag... 4 Hver måned... 5 Sjeldnere... 6 Aldri... 7 Ubesvart/vet ikke... 8 DERSOM Yrkesaktiv <S19> Har du tilgang til gratis parkeringsplass ved arbeid? Ja, alltid (godt med gratis parkeringsplasser / fast plass)... 1 Ja, som regel (ganske mange gratis parkeringsplasser )... 2 Ja, av og til (få gratis parkeringsplasser)... 3 Nei... 4 IKKE LES Ubesvart / vet ikke... 5 <S20> Hvor ofte reiser du vanligvis kollektivt? LES OPP 4-7 dager pr uke dager pr uke... 2 Ukentlig... 3 Hver 14. dag... 4 Hver måned... 5 Sjeldnere... 6 Aldri... 7 Ubesvart/vet ikke... 8 Hvis Reiser kollektivt (alt. 1-6 i <S20>) <S21> Når du reiser kollektivt, benytter du vanligvis.. LES OPP - FLERE SVAR MULIG Buss... 1, T-bane... 2, Trikk/Sporvogn... 3, Tog... 4, Båt/Ferge... 5, IKKE LES -- Vet ikke... 9, <REKR> For å kunne følge utviklingen over tid, skal vi gjennomføre en tilsvarende undersøkelse neste år. Er du villig til å delta i denne undersøkelsen? Ja... 1 Nei... 2 Ubesvart... 3 Dato: Side 25 av 38 MIS 2012

26 Vedlegg 1) T-bane, trikk, buss og båtlinjer per Frognerseteren -- Holmenkollen -- Majorstuen -- Helsfyr Østerås -- Stortinget -- Ellingsrudåsen Sognsvann -- Stortinget -- Mortensrud Bergkrystallen -- Brynseng -- Stortinget -- Ullevål stadion -- Carl Berners plass Storo -- Blindern -- Stortinget -- Vestli (Tbaneringen) Husebybakken -- Smestad -- Majorstua -- Stortinget -- Blindern Jar -- Skøyen -- Aker Brygge -- Jernbanetorget -- Bislett -- Rikshospitalet Majorstuen -- Homansbyen -- Stortorvet -- Torshov -- Disen -- Kjelsås Majorstuen -- Frogner -- Vika -- Jernbanetorget -- Torshov -- Kjelsås Jar -- Skøyen -- Jernbanetorget -- Torshov -- Storo Rikshospitalet -- Bislett -- Stortorvet -- Sinsen -- Grefsen Rikshospitalet -- Bislett -- Stortorvet -- Holtet -- Ljabru Majorstuen -- Briskeby -- Jernbanetorget -- Holtet -- Ljabru Skøyen stasjon -- Torshov -- Galgeberg Aker brygge -- Helsfyr Majorstuen -- Kjelsås -- Ellingsrudåsen (rushtidslinje) Lysaker -- Smestad -- Ryen -- Simensbråten (Ringveibussen) Fornebu -- Skøyen -- Smestad -- Ryen -- (Bjørndal) (rushtidslinje) Majorstuen -- Kjelsås -- Furuset Fornebu -- Radiumhospitalet -- Majorstuen -- Helsfyr -- (Ryen/Mortensrud) ( rushtidslinje) Bygdøy -- Olav Kyrres plass -- Jernbanetorget -- Nydalen /31E Snarøya -- Lysaker -- Jernbanetorget -- Tonsenhagen -- Grorud T /Fornebu -- Sjølystveien -- Jernbanetorget -- Bussterminalen/Tonsenhagen ekspress ( rushtidslinje) Voksen skog -- Lysaker -- Jernbanetorget -- Lofthus -- Tonsenhagen Filipstad -- Ila -- Tonsenhagen -- Ellingsrudåsen Tåsen -- Sagene -- Jernbanetorget -- Ekeberg -- Simensbråten Nydalen -- Bjølsen -- Sagene -- Jernbanetorget -- Helsfyr T Sørkedalen -- Røa Kolsås -- Majorstuen Åsjordet -- Smestad Ullernåsen -- Majorstuen Voksen skog -- Smestad -- Majorstuen Ullerntoppen -- Majorstuen -- Kvadraturen (Sentrum) Røa (Røa -- Ullerntoppen -- Hovseter -- Bogstad) Maridalen -- Brekke -- Nydalen T Aker brygge -- Uelands gate -- Bjølsen -- Kjelsås stasjon A/B 55A: Nydalen -- Storo -- Lillo terrasse 55B: Storo -- Bjølsen -- Ila Torshov -- Solemskogen Løren ring Nydalen -- Storo -- Bjerke -- Helsfyr T Vippetangen -- Kampen -- Hasle -- Økern -- Linderud -- Tonsenhagen Solfjellet -- Tveita -- Bøler Grorud T -- Ammerud Grorud T -- Romsås Furuset Stovner Stovner-Smestua-Furuset Dato: Side 26 av 38 MIS 2012

Arbeidsdokument 8. januar 2001 O-2574 Reisevaneundersøkelsen 2000/2001 Jon Martin Denstadli Randi Johanne Hjorthol. Spørreskjema RVU 2001

Arbeidsdokument 8. januar 2001 O-2574 Reisevaneundersøkelsen 2000/2001 Jon Martin Denstadli Randi Johanne Hjorthol. Spørreskjema RVU 2001 Arbeidsdokument 8. januar 2001 O-2574 Reisevaneundersøkelsen 2000/2001 Jon Martin Denstadli Randi Johanne Hjorthol TR/0972/2001 Spørreskjema RVU 2001 Introduksjon Intervjuer leser bare opp de deler av

Detaljer

Ruters fortellerverktøy

Ruters fortellerverktøy Trafikantinformasjons- og designprogram for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus (TI) Ruter skal bidra til et funksjonsdyktig og bærekraftig hovedstadsområde ved å tilby bedre samordnet og mer attraktiv

Detaljer

Spørreskjema. Innhold. Arbeidsdokument 50637 Oslo, 01.11.2013 3850 Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013

Spørreskjema. Innhold. Arbeidsdokument 50637 Oslo, 01.11.2013 3850 Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013 Arbeidsdokument 50637 Oslo, 01.11.2013 3850 Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013 Spørreskjema Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Husholdningens tilgang til transportmidler 1... 2 3 Arbeid/yrke 1... 3 4

Detaljer

Ruterrapport 2012:13. Versjon 1.0 09.04.2013. Trafikkplan nordøst. Ruter#

Ruterrapport 2012:13. Versjon 1.0 09.04.2013. Trafikkplan nordøst. Ruter# Ruterrapport 2012:13 Versjon 1.0 09.04.2013 Trafikkplan nordøst Ruter# Innhold 1 Bakgrunn...4 1.1 Bakgrunn og Hensikt...4 1.2 Avgrensning...4 1.3 Visjon...4 1.4 Mål...4 2 Overordnede føringer...6 3 Marked

Detaljer

Et kollektivt løft for Oslo lufthavn Gardermoen

Et kollektivt løft for Oslo lufthavn Gardermoen TØI rapport 1224/2012 Jon Martin Denstadli Frode Longva Liva Vågane Harald Thune-Larsen Et kollektivt løft for Oslo lufthavn Gardermoen Hva skal til for å øke kollektivandelen i tilbringertrafikken? TØI

Detaljer

HÅNDBOK 20 14. Barnefotball 6-12 år OSLO FOTBALLKRETS. Spesialisten på fotballreiser. Telefon 37 25 29 29 - dues.no - info@dues.no

HÅNDBOK 20 14. Barnefotball 6-12 år OSLO FOTBALLKRETS. Spesialisten på fotballreiser. Telefon 37 25 29 29 - dues.no - info@dues.no Spesialisten på fotballreiser HÅNDBOK 20 14 Barnefotball 6-12 år 35039 GEVIR Telefon 37 25 29 29 - dues.no - info@dues.no Trykk: Oslo Fokustrykk AS OSLO FOTBALLKRETS KR 25,- 29. mai -1. juni: LKB Ålborg

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Oppdragsgiver: Bergen kommune Samferdselsetaten -1- FORMÅL TIDSROM FOR KAMPANJEN

Detaljer

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus Ruterrapport 2013:5 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av NSB AS og Ruter AS Versjon 1.1 16.8.2013 Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus reduksjon Ruters forord

Detaljer

Innfartsparkeringsstrategi

Innfartsparkeringsstrategi Ruterrapport 2010:9 Versjon 2.0 7.10.2010 Innfartsparkeringsstrategi Ruterrapport 2010:8. Innfartsparkeringsstrategi Forord 3 1 Mål 5 2 Situasjonsbilde 7 3 Nærmere situasjonsbeskrivelse 9 3.1 Trafikantene

Detaljer

23 Lysaker. Simensbråten. Simensbråten. Mandag fredag (normalrute) Mandag fredag (i ferien 20. juni 16. august)

23 Lysaker. Simensbråten. Simensbråten. Mandag fredag (normalrute) Mandag fredag (i ferien 20. juni 16. august) 23 Lysaker Simensbråten Mandag fredag (normalrute) 23 Lysaker Simensbråten Mandag fredag (i ferien 20. juni 16. august) Lysakerlokket Lilleaker Radiumhospitalet Ullevål stadion Nydalen stasjon Storo Økern

Detaljer

Det sømløse transportsystem

Det sømløse transportsystem Inge Brechan Randi Hjorthol Frode Longva Liva Vågane TØI rapport 1154/2011 Det sømløse transportsystem Et forprosjekt om bedre utnytting av transportsystemet i Oslo og Akershus TØI rapport 1154/2011 Det

Detaljer

Notat. Passasjerenes opplevelse av ventetid før og etter innføring av sanntidsinformasjon. Ingunn Ophem Katrine N. Kjørstad Alberte Ruud 07 / 2008

Notat. Passasjerenes opplevelse av ventetid før og etter innføring av sanntidsinformasjon. Ingunn Ophem Katrine N. Kjørstad Alberte Ruud 07 / 2008 Notat 07 / 2008 Ingunn Ophem Katrine N. Kjørstad Alberte Ruud Passasjerenes opplevelse av ventetid før og etter innføring av sanntidsinformasjon INNHOLD 1. Bakgrunn... 4 2. Utvalg og metode... 5 3. Resultater

Detaljer

Brukertest av nytt trafikantinformasjonsprogram. Jernbanetorget knutepunkt

Brukertest av nytt trafikantinformasjonsprogram. Jernbanetorget knutepunkt Ruterrapport 2011:9 10.05.2011 Brukertest av nytt trafikantinformasjonsprogram i Jernbanetorget knutepunkt Forord Bakgrunn Ruter utvikler et nytt trafikantinformasjons- og designprogram for kollektivtrafikken

Detaljer

Bilhold og bilbruk i Norge

Bilhold og bilbruk i Norge TØI rapport 856/2006 Bilhold og bilbruk i Norge Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005 Liva Vågane ISSN 0808-0808-1190 ISBN 82-480-0682-4 Papirversjon ISBN 82-480-0683-2 Elektronisk versjon Oslo, oktober

Detaljer

TT-ordningen i Buskerud

TT-ordningen i Buskerud HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Senter for innovasjon og bedriftsøkonomi, SIB AS Thor-Erik Sandberg Hanssen og Gisle Solvoll TT-ordningen i Buskerud Brukerundersøkelse 2014 SIB-rapport nr. 6-2014 TT-ordningen

Detaljer

Venstre i byråd. Politisk regnskap 2011-2013

Venstre i byråd. Politisk regnskap 2011-2013 Venstre i byråd Politisk regnskap 2011-2013 Kollektivtrafikk, idrett, blågrønn by, sykkel, kultur, næring, finans, utdanning, helse og sosial, eldreomsorg og byutvikling 27. februar 2014 Forord Venstre

Detaljer

Lærerveiledning «Å reise kollektivt»

Lærerveiledning «Å reise kollektivt» 1 «Å reise kollektivt» Målene med lærerveiledningen 2 Fordelene med kollektivtransport 2 Det viktigste ved kollektivtransporten 3 Forberede en tur 3 Planlegge en tur 4 Gjennomføre en tur 5 Kollektivtransport

Detaljer

Prosjektsrapport, Fase 1

Prosjektsrapport, Fase 1 Prosjektsrapport, Fase 1 Muligheter og barrierer for en nasjonal kommersiell samkjøringstjeneste 1. Januar 2012 1 Innhold Introduksjon s. 3 Forarbeid og aktiviteter s. 3 Løsningen s. 4-7 Analyse og resultat

Detaljer

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Terrorangrepet 22. juli 20. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Instruks til intervjuer Først skal SAMTYKKE ERKLÆRINGEN underskrives av informanten. Ha alltid den med til intervjuene sammen

Detaljer

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN)

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) Oppdragsgiver Kongsberg Innovasjon Rapporttype Rapport 2011-12-14 ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) SAMFERDSELSANALYSE SAMFERDSELSANALYSE 3 (36) SAMFERDSELSANALYSE Oppdragsnr.: 1110709 Oppdragsnavn: EMN

Detaljer

Samferdselsplan for Akershus

Samferdselsplan for Akershus Fylkesrådmannens forslag Samferdselsplan for Akershus Del II Handlingsprogram 2013-2016 Foto: Statens Vegvesen Foto: Morten Brun SAMFERDSELSPLAN FOR AKERSHUS DEL II HANDLINGSPROGRAM 2013-16 INNHOLD DEL

Detaljer

Kollektivmagasin for Troms Utdrag fra årsrapport fra Troms fylkestrafikk

Kollektivmagasin for Troms Utdrag fra årsrapport fra Troms fylkestrafikk Kollektivmagasin for Troms Utdrag fra årsrapport fra Troms fylkestrafikk 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Side 2- Innledning Side 4-5 Fylkesråd for samferdsel og miljø Side 6-7 Styreleder: Det blåser fortsatt

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

PROSAM. Turproduksjonstall for kontorbedrifter og kjøpesentre. Prosamrapport nr 103 SAMARBEIDET FOR BEDRE TRANSPORT- PROGNOSER I OSLO-OMRÅDET

PROSAM. Turproduksjonstall for kontorbedrifter og kjøpesentre. Prosamrapport nr 103 SAMARBEIDET FOR BEDRE TRANSPORT- PROGNOSER I OSLO-OMRÅDET Staten: Akershus fylkeskommune: Oslo kommune: Kollektivtrafikken: Statens vegvesen Region øst Statens vegvesen Vegdirektoratet Jernbaneverket Region øst Sentraladministrasjonen Plan- og bygningsetaten

Detaljer

3 UNDERSØKELSESOMRÅDENE OG GRØNN HVERDAG

3 UNDERSØKELSESOMRÅDENE OG GRØNN HVERDAG 3 UNDERSØKELSESOMRÅDENE OG GRØNN HVERDAG 3.1 Utvalg og utvalgskriterier Formålet med undersøkelsen er å finne ut hvordan energibruk i boligen og transport varierer mellom husholdninger som bor i ulike

Detaljer

Bil og transport. Tema: Bil

Bil og transport. Tema: Bil Tekst: Hilde Jeanette Løberg Tema: Bil Bil og transport Ihra Lill Scharning (19) har bil men ikke lappen. Les om henne på side 24. Personer som har gangvansker Det gis ikke stønad til bil hvis du Det er

Detaljer

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST?

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST? Januar 2013 BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST? Rapporten er utarbeidet av Cowi på oppdrag fra Skyss Foto: Tommy Næss ANALYSE OG UTVIKLING AV ET NYTT KOLLEKTIVTILBUD I VESTKORRIDOREN

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

Tom Erik Julsrud TØI rapport 1161/2011. Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune

Tom Erik Julsrud TØI rapport 1161/2011. Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune Tom Erik Julsrud TØI rapport 1161/2011 Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune TØI rapport 1161/2011 Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer