Bilag 4. Spørreskjema Ruter MIS Reisevaner og tilfredshet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bilag 4. Spørreskjema Ruter MIS Reisevaner og tilfredshet"

Transkript

1 Bilag 4 Spørreskjema Ruter MIS Reisevaner og tilfredshet 1. februar 2012

2 Endringer i skjema 29. september 2009 Listen med billettslag utvides med nye elektronisk billetter Teksten på spørsmålene om linjebruk ved kollektivreiser endres til Hvilken linje benyttet du? Tekstene i spørsmålene om transportmiddelbruk endres for delreise 2-5, til Hvordan reiste du videre på denne reisen? Følgende posttekst legges til: Registrer ANDRE transportmiddel på den <FØRSTE> reisen, hvis de benyttet flere transportmidler på denne reisen Merk at teksten i klamme (< >) endres avhengig av hvilken helreise som kartlegges. Endringene foretas med effekt fra 1.oktober. 1.november 2009 Listen med reklamekampanjer i <Ruter1> sorteres i skjermbildet for intervjuer. 1.februar 2010 Alternativet Alternativ bruk av bilen. Ruter gjør det enklere i <Ruter1> skjules for intervjuerne. 1.juli 2010 To nye alternativer på spørsmålet om årsaker til negativt inntrykk av EBIR <BILL2NEG> legges inn: Det har tatt for lang tid å få systemet i drift På grunn av mye negativ medieomtale Ett nytt alternativ på spørsmålet om hvorfor man ikke reiser med elektronisk billett <BILL4>: Finnes ikke elektronisk alternativ til papirbilletten jeg bruker 16.september 2010 Teksten på svaralternativ 1 på spørsmål <BILL2NEG> endres fra at du må lese av billetten til at du må/oppfordres til å lese av billetten 1.oktober 2010 To nye kampanjer legges inn i skjema i spørsmål <RUTER1>: Fordeler ved å reise kollektivt (knyttet til trikk/t-bane/buss/båt og eller Ruter) Holdningskampanje om hvordan man bør opptre/oppføre seg når man reiser kollektivt 1.februar 2011 Segmenteringsspørsmål legges inn. Endring i spørsmål om bilhold. Spørsmålene om informasjons- og kampanjeoppmerksomhet fjernes. 1.oktober 2011 Billettlister justeres og det legges på nye spørsmål i tilknytning til NYPS. Antall intervju økes til 1500 i oktober 2011, 1000 i november 2011 og 1000 i desember Dato: Side 2 av 38 MIS 2012

3 1.februar 2012 Spørsmålene om ny pris- og sonestruktur, som ble lagt inn 1.oktober 2011, tas ut. Unntaket er spørsmål <Sone2 Antall soner som benyttes> som beholdes. Det legges inn to nye utsagn om Ruters billettsystem, som dekker tilgjengelighet og enkelhet i bruk. Dato: Side 3 av 38 MIS 2012

4 Innholdsfortegnelse Introduksjon:... 5 Kjennskap:... 5 Reisevaner:... 6 Første delreise:... 7 Andre delreise:... 8 Tredje delreise:... 9 Fjerde delreise: Femte delreise: NYPS-spørsmål: Elektronisk billettsystem: Tilfredshetsundersøkelse: Holdninger til og bruk av kollektivtilbudet generelt: Bakgrunnsvariable: Vedlegg 1) T-bane, trikk, buss og båtlinjer per Vedlegg 2) Liste over sentrale overgangspunkter i Oslo og Akershus per Vedlegg 3) Tilleggsspørsmål/tilleggsundersøkelser Dato: Side 4 av 38 MIS 2012

5 Introduksjon: Goddag, mitt navn er %N og jeg ringer fra xxxxxxxx. Spør etter <%navn> Til rett person: Vi holder på med en undersøkelse om reisevaner i Oslo og Akershus. <(panel(1))/du deltok i en slik undersøkelse for et års tid siden, og sa deg den gang villig til å blir oppringt på nytt slik at vi kan følge reisevaner over tid/> Vi vil gjerne stille deg noen spørsmål om hva du gjorde i går, hvilke transportmidler du brukte, og hva du mener om kollektivtilbudet? VI SKAL KUN INTERVJUE PERSONER OVER 15 ÅR. Er du over 15 år?. Formålet med undersøkelsen er å studere reisevaner, og hva som påvirker dette i Oslo og Akershusbefolkningen. Intervjuet tar 8-10 minutter. <OSLO> Bor du i Oslo eller Akershus? Ja, i Oslo... 1 Ja, i Akershus... 2 Nei... 3 Ubesvart/vet ikke... 4 Hvis ikke bor i Oslo eller Akershus Da beklager vi forstyrrelsen, vi skal kun intervjue personer i Oslo kommune og Akershus fylke. Ha en fortsatt god kveld Da er du ikke i målgruppen for undersøkelsen. Beklager forstyrrelsen. Beklager forstyrrelsen Kjennskap: <UHJ_KJ> Hvilke kollektivtrafikkselskaper i Oslo og Akershus kjenner du til? Ikke les opp. Flere svar mulig Ruter... 1, Oslo Sporveier... 2, Stor-Oslo Lokaltrafikk... 3, NSB... 4, KTP (Kollektivtransportproduksjon AS)... 5, Trikken... 6, T-banen... 7, Nei, kjenner ikke navnet... 97, Ja, annet notér:... 98, Ubesvart/Vet ikke... 99, Til hver tredje som ikke har svart Ruter i <UHJ_KJ> <HJ_KJ> Har du hørt om kollektivtrafikkselskapet Ruter? Ja... 1 Nei... 2 Ubesvart/Vet ikke... 3 Dato: Side 5 av 38 MIS 2012

6 Reisevaner: Vi skal se på reisene du gjennomførte i går. Med reiser mener vi alle slags turer du foretok utenfor hjemmet, uavhengig av lengde, varighet eller formål. Det er viktig at du ikke glemmer å ta med korte gang-- eller sykkelturer. Vi regner en reise for avsluttet hver gang du stopper for å utføre et ærend eller gjøremål. Det betyr for eksempel at frem og tilbakereise regnes som to reiser <S1> Utførte du noen av følgende gjøremål i går? LES OPP ALLE Var på arbeid/skole... 1, Reiser ifm. møter o.a. i tilknytning til arbeid... 2, Hente/bringe barn hos dagmamma, i barnehage eller på skole... 3, Kjøre eller følge barn eller andre til ulike formål (for eksempel idrettsarr./trening)... 4, Innkjøp eller ærend i butikk, post, bank, lege, frisør eller lignende... 5, Var på kino, bibliotek, kafé, idrettsarrangement eller lignende... 6, Besøkte slekt, venner, naboer, eller var på sykebesøk... 7, Gikk, jogget eller syklet en tur... 8, Annen aktivitet utenfor hjemmet... 9, NEI, VAR HJEMME HELE DAGEN... 97, Ubesvart... 99, Vi skal stille noen spørsmål om hvordan du reiste til de ulike aktivitetene du gjennomførte i går. Det er viktig at vi får registrert nøyaktig hvordan du reiste. Derfor vil vi for hver aktivitet spørre om du benyttet flere transportmidler, altså om du benyttet en kombinasjon av transportmidler, som for eksempel sykkel eller gange til T-bane - og T-bane videre, - eller bil til jernbanestasjon og tog videre. Vi tar alle dine reiser i går i tur og orden, fra midnatt til midnatt (24 timer), og starter med den første reisen du foretok. <S1A> Hvor begynte den første reisen? Hjemme/Eget bosted... 1 Egen arbeidsplass/skole... 2 Annet sted... 3 Ubesvart/Vet ikke... 4 Dato: Side 6 av 38 MIS 2012

7 <REISE1_2> Hva var formålet med den første reisen? Ikke les opp -- Intervjuer bestemmer hvor reisen hører hjemme. Ved tvil stilles spm: Hva gjorde du da du kom fram?. Unngå annetkategorien. Hjemreise (reise til eget bosted)... 1 Arbeidsreise... 2 Skolereise... 3 Tjenestereise (reise i arbeid, møter osv.)... 4 Innkjøp av dagligvarer... 5 Innkjøp (alle andre innkjøp)... 6 Service/div. ærend (bank, post, reisebyrå, frisør osv.)... 7 Medisinske tjenester (lege, sykehus, tannlege og lignende)... 8 Barn -- Hente/bringe/følge til/fra barnehage, park, dagmamma, skole... 9 Barn -- Hente/bringe/følge til/fra sport-- og fritidsaktiviteter Hente/bringe/følgereiser andre Besøk (privat besøk hos familie, venner, sykebesøk) Fornøyelse innendørsaktiviteter (kafé, restaurant, kino, konsert, kultur/fritid som tilskuer) 13 Fornøyelse utendørsaktiviteter (sportsstevner, andre stevner) Fritidsaktiviteter som utøver -- organiserte ( treningsstudio/fotballlag etc.) Tur - Gikk, syklet, jogget en tur, trente, skitur, luftet hund o.l Fritid og rekreasjon Annet Ferie-- og helgereiser Annet formål Ubesvart/Vet ikke Første delreise: <REISE1_3> Hvordan reiste du på den første reisen? Registrer første transportmiddel på den FØRSTE reisen Til fots HELE VEIEN... 1 Bil som fører... 2 Bil som passasjer... 3 Buss... 4 T-bane... 5 Trikk/Sporvogn... 6 Tog (NSB)... 7 Sykkel... 8 Taxi/drosje... 9 Motorsykkel/moped Båt/ferge Flytog Annet Ingen flere reisemiddel Ubesvart/Vet ikke Dato: Side 7 av 38 MIS 2012

8 <REISE1_30> Hvilken linje benyttet du? (På det FØRSTE transportmidlet)? (Alle linjer i Oslo og Akershus listes opp. Oversikt over alle linjer ligger i vedlegg 1) Hvis noen av de sammenslåtte linjene i <REISE1_30> <REISE1_40> Registrer hvilken av følgende linje som ble brukt på reisen 31 Snarøya -- Lysaker -- Jernbanetorget -- Tonsenhagen -- Grorud T E Fornebu -- Sjølystveien -- Jernbanetorget -- Bussterminalen/Tonsenhagen (rushtidslinje ) A Furuset -- Høybråten -- Stovner B Furuset -- Haugenstua -- Stovner Tveita -- Haugerud -- Lutvann B Tveita ring Mortensrud -- Bjørndal E Rådhuset -- Jernbanetorget -- Ryen -- Bjørndal (ekspresslinje) A Mortensrud -- Kantarellen -- Dal B Mortensrud -- Brenna C Mortensrud -- Maikollen Åsbråten -- Holmlia E Åsbråten -- Nationaltheatret (rush) A Solli -- Greverud o/tårnåsen B Solli -- Greverud o/kolbotn Ubesvart/vet ikke <REISE1_4> Benyttet du flere transportmidler på denne reisen? Ja... 1 Nei... 2 Ubesvart/Vet ikke... 3 Andre delreise: <REISE1_5> Hvordan reiste du videre på denne reisen? Registrer ANDRE transportmiddel på den <FØRSTE> reisen, hvis de benyttet flere transportmidler. Til fots HELE VEIEN... 1 Bil som fører... 2 Bil som passasjer... 3 Buss... 4 T-bane... 5 Trikk/Sporvogn... 6 Tog (NSB)... 7 Sykkel... 8 Taxi/drosje... 9 Motorsykkel/moped Båt/ferge Flytog Annet Ubesvart/Vet ikke Dato: Side 8 av 38 MIS 2012

9 <REISE1_31> Hvilken linje benyttet du (På det ANDRE transportmidlet)? (Alle linjer i Oslo og Akershus listes opp. Oversikt over alle linjer ligger i vedlegg 1) Hvis noen av de sammenslåtte linjene i <REISE1_31> <REISE1_41> Registrer hvilken av følgende linje som ble brukt på reisen 31 Snarøya -- Lysaker -- Jernbanetorget -- Tonsenhagen -- Grorud T E Fornebu -- Sjølystveien -- Jernbanetorget -- Bussterminalen/Tonsenhagen (rushtidslinje ) A Furuset -- Høybråten -- Stovner B Furuset -- Haugenstua -- Stovner Tveita -- Haugerud -- Lutvann B Tveita ring Mortensrud -- Bjørndal E Rådhuset -- Jernbanetorget -- Ryen -- Bjørndal (ekspresslinje) A Mortensrud -- Kantarellen -- Dal B Mortensrud -- Brenna C Mortensrud -- Maikollen Åsbråten -- Holmlia E Åsbråten -- Nationaltheatret (rush) A Solli -- Greverud o/tårnåsen B Solli -- Greverud o/kolbotn Ubesvart/vet ikke <REISE1_6> Benyttet du flere transportmidler på denne reisen? Ja... 1 Nei... 2 Ubesvart/Vet ikke... 3 Tredje delreise: <REISE1_7> Hvordan reiste du videre på denne reisen? Registrer TREDJE transportmiddel på den <FØRSTE> reisen, hvis de benyttet flere transportmidler. Til fots HELE VEIEN... 1 Bil som fører... 2 Bil som passasjer... 3 Buss... 4 T-bane... 5 Trikk/Sporvogn... 6 Tog (NSB)... 7 Sykkel... 8 Taxi/drosje... 9 Motorsykkel/moped Båt/ferge Flytog Annet Ubesvart/Vet ikke Dato: Side 9 av 38 MIS 2012

10 <REISE1_32> Hvilken linje benyttet du(på det TREDJE transportmidlet)? (Alle linjer i Oslo og Akershus listes opp. Oversikt over alle linjer ligger i vedlegg 1) Hvis noen av de sammenslåtte linjene i <REISE1_32> <REISE1_42> Registrer hvilken av følgende linje som ble brukt på reisen 31 Snarøya -- Lysaker -- Jernbanetorget -- Tonsenhagen -- Grorud T E Fornebu -- Sjølystveien -- Jernbanetorget -- Bussterminalen/Tonsenhagen (rushtidslinje ) A Furuset -- Høybråten -- Stovner B Furuset -- Haugenstua -- Stovner Tveita -- Haugerud -- Lutvann B Tveita ring Mortensrud -- Bjørndal E Rådhuset -- Jernbanetorget -- Ryen -- Bjørndal (ekspresslinje) A Mortensrud -- Kantarellen -- Dal B Mortensrud -- Brenna C Mortensrud -- Maikollen Åsbråten -- Holmlia E Åsbråten -- Nationaltheatret (rush) A Solli -- Greverud o/tårnåsen B Solli -- Greverud o/kolbotn Ubesvart/vet ikke <REISE1_8> Benyttet du flere transportmidler på denne reisen? Ja... 1 Nei... 2 Ubesvart/Vet ikke... 3 Fjerde delreise: <REISE1_9> Hvordan reiste du videre på denne reisen? Registrer FJERDE transportmiddel på den <FØRSTE> reisen, hvis de benyttet flere transportmidler. Til fots HELE VEIEN... 1 Bil som fører... 2 Bil som passasjer... 3 Buss... 4 T-bane... 5 Trikk/Sporvogn... 6 Tog (NSB)... 7 Sykkel... 8 Taxi/drosje... 9 Motorsykkel/moped Båt/ferge Flytog Annet Ubesvart/Vet ikke Dato: Side 10 av 38 MIS 2012

11 <REISE1_33> Hvilken linje benyttet du (På det FJERDE transportmidlet)? (Alle linjer i Oslo og Akershus listes opp. Oversikt over alle linjer ligger i vedlegg 1) Hvis noen av de sammenslåtte linjene i <REISE1_33> <REISE1_43> Registrer hvilken av følgende linje som ble brukt på reisen 31 Snarøya -- Lysaker -- Jernbanetorget -- Tonsenhagen -- Grorud T E Fornebu -- Sjølystveien -- Jernbanetorget -- Bussterminalen/Tonsenhagen (rushtidslinje ) A Furuset -- Høybråten -- Stovner B Furuset -- Haugenstua -- Stovner Tveita -- Haugerud -- Lutvann B Tveita ring Mortensrud -- Bjørndal E Rådhuset -- Jernbanetorget -- Ryen -- Bjørndal (ekspresslinje) A Mortensrud -- Kantarellen -- Dal B Mortensrud -- Brenna C Mortensrud -- Maikollen Åsbråten -- Holmlia E Åsbråten -- Nationaltheatret (rush) A Solli -- Greverud o/tårnåsen B Solli -- Greverud o/kolbotn Ubesvart/vet ikke <REISE1_10> Benyttet du flere transportmidler på denne reisen? Ja... 1 Nei... 2 Ubesvart/Vet ikke... 3 Femte delreise: <REISE1_11> Hvordan reiste du videre på denne reisen? Registrer FEMTE transportmiddel på den <FØRSTE> reisen, hvis de benyttet flere transportmidler. Til fots HELE VEIEN... 1 Bil som fører... 2 Bil som passasjer... 3 Buss... 4 T-bane... 5 Trikk/Sporvogn... 6 Tog (NSB)... 7 Sykkel... 8 Taxi/drosje... 9 Motorsykkel/moped Båt/ferge Flytog Annet Ubesvart/Vet ikke Dato: Side 11 av 38 MIS 2012

12 <REISE1_34> Hvilken linje benyttet du(på det FEMTE transportmidlet)? (Alle linjer i Oslo og Akershus listes opp. Oversikt over alle linjer ligger i vedlegg 1) Hvis noen av de sammenslåtte linjene i <REISE1_34> <REISE1_44> Registrer hvilken av følgende linje som ble brukt på reisen 31 Snarøya -- Lysaker -- Jernbanetorget -- Tonsenhagen -- Grorud T E Fornebu -- Sjølystveien -- Jernbanetorget -- Bussterminalen/Tonsenhagen (rushtidslinje ) A Furuset -- Høybråten -- Stovner B Furuset -- Haugenstua -- Stovner Tveita -- Haugerud -- Lutvann B Tveita ring Mortensrud -- Bjørndal E Rådhuset -- Jernbanetorget -- Ryen -- Bjørndal (ekspresslinje) A Mortensrud -- Kantarellen -- Dal B Mortensrud -- Brenna C Mortensrud -- Maikollen Åsbråten -- Holmlia E Åsbråten -- Nationaltheatret (rush) A Solli -- Greverud o/tårnåsen B Solli -- Greverud o/kolbotn Ubesvart/vet ikke Dato: Side 12 av 38 MIS 2012

13 Hvis reiste kollektivt i <REISE1_3>, <REISE1_5>, <REISE1_7>, <REISE1_9> eller <REISE1_11> <REISE1_12> Hvilket billett-- eller kortslag benyttet du? PROBE. Husk å skille mellom 30-dagersbilletter med og uten abonnement 30 dagers billett dagers billett dagers billett i abonnement timersbillett / Dagsbillett / Dagskort... 7 Studentbillett (30 dager) Enkeltbillett - - Kjøpt på forhånd dagers Ungdomsbillett/Honnørbillett Enkeltbillett kjøpt om bord dagers billett Smartbillett på Reisekortet/Flexikort for Oslo Kupongkort TT-kort Ruters Frikort/ANSATTEKORT I RUTER Andre Frikort ( Busselskapenes frikort, f. eks frikort for Nettbuss i det området sjåførene kjører) Hadde ikke billett/snek Annet IKKE LES -- Vet ikke / husker ikke / vil ikke oppgi <REISE1_13> Tok du overgang, dvs. byttet du kollektivt transportmiddel på reisen? Ja... 1 Nei... 2 Ubesvart/Vet ikke... 3 Hvis byttet/overgang: <REISE1_14> Hvor tok du overgang? Flere svar mulig (Liste over sentrale overgangspunkter i Oslo og Akershus listes opp. Komplett liste over disse ligger i vedlegg 2) Dato: Side 13 av 38 MIS 2012

14 <REIS1> Hadde du flere reiser i går? NB: husk å få IO hjem, og om IO nevnte flere aktiviteter dagen før Ja... 1 Nei... 2 Ubesvart/Vet ikke... 3 Kommentar: Den første helreisen er nå kartlagt med inntil fem delreiser. Dersom intervjuobjektet (IO) svarer bekreftende Ja på spørsmål om vedkommende hadde flere reiser, rutes IO gjennom spørsmålene fra og med <REISE1_2> til og med <REIS1> på nytt. Dette gjentas inntil 12 ganger. Hvis ikke reiste kollektivt i (ikke alt. 4, 5, 6, 7 eller 11 på noen av reisespørsmålene av typen <Reise1_3>) <S9> Du reiste ikke kollektivt i går, men hadde du en gyldig 7-dagers-, 30-dagers- eller 365-dagersbillett du kunne reist med, men ikke brukte? Les opp. NB Husk å skille mellom ulike typer 30-dagersbilletter i listen under. NB2: Vi ønsker her å kartlegge omfanget av personer som har en periodebillett de kunne ha benyttet, men som ikke gjorde det. Nei, hadde ikke gyldig periodekort dagers billett dagers billett dagers billett i abonnement timersbillett / Dagsbillett / Dagskort... 8 Studentbillett (30 dager) Enkeltbillett - - Kjøpt på forhånd dagers Ungdomsbillett/Honnørbillett dagers billett Smartbillett på Reisekortet/Flexikort for Oslo Kupongkort TT-kort Ruters Frikort/ANSATTEKORT I RUTER Andre Frikort ( Busselskapenes frikort, f. eks frikort for Nettbuss i det området sjåførene kjører) Hadde ikke billett/snek Annet IKKE LES -- Vet ikke / husker ikke / vil ikke oppgi Dato: Side 14 av 38 MIS 2012

15 Hvis svart alt. 3, 5, 7 eller 18 (30 dagers, 7 dagers, 365 dagersbilletter eller 30 dagers i abonnem.) i <S9> <S9A> Ble dette kortet benyttet av andre på kollektivreiser i løpet av gårsdagen? Ja... 1 Nei... 2 Ubesvart/Vet ikke... 3 <ANT_REISER> ANT_REISER Kommentar: Her avsluttes reisekartleggingen og intervjuet fortsetter med spørsmål om elektroniske billetter og tilfredshet med kollektivsystemet i området der respondenten bor og ferdes. Dato: Side 15 av 38 MIS 2012

16 NYPS-spørsmål: <SONE2> Dersom du tenker på din typiske kollektivreise, vet du hvor mange soner den går i gjennom i det NYE sonesystemet? INFO TIL INTERVJUER - VI ØNSKER HER AT RESPONDENT OPPGIR ANTALL SONER REISEN FOREGÅR I - IKKE HVOR MANGE SONER MAN BETALER FOR (DET ER 3 SONERS MAKSPRIS PÅ BLANT ANNET 30-DAGERSBILLETT) -- LES OPP 1 sone soner soner soner eller flere soner... 5 IKKE LES - Vet ikke... 6 Elektronisk billettsystem: Så noen påstander om Ruters kort og billetter. Vi ber deg bruke en skala der 1 er helt uenig og 5 er helt enig. Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander: <NYBILL1> Det er enkelt å få tak i Ruters kort og billetter TIL INTERVJUER: HER MENER VI TILGJENGELIGHET TIL RUTERS KORT OG BILLETTER (ANTALL SALGSSTEDER, ÅPNINGSTIDER, TILGANG TIL AUTOMATER, MULIGHET FOR KJØP OMBORD OSV) LES OPP Helt uenig... 1 Ganske uenig... 2 Verken enig eller uenig... 3 Ganske enig... 4 Helt enig... 5 IKKE LES Vet ikke/ ingen formening... 6 IKKE LES Har ikke hørt om det elektroniske billettsystemet... 7 <NYBILL2> Ruters billettsystem er enkelt å bruke TIL INTERVJUER: HER MENER VI FOR EKSEMPEL AVLESNING AV BILLETT OM BORD ELLER PÅ STASJON, SJEKK AV UTLØPSDATO / SALDO, FINNE UT ANTALL SONER REISEN GÅR OVER, OVERGANGSREGLER OSV. LES OPP: Helt uenig... 1 Ganske uenig... 2 Verken enig eller uenig... 3 Ganske enig... 4 Helt enig... 5 IKKE LES Vet ikke/ ingen formening... 6 IKKE LES Har ikke hørt om det elektroniske billettsystemet... 7 Dato: Side 16 av 38 MIS 2012

17 <BILL2> Hvilket generelt inntrykk har du av det elektroniske billettsystemet? Vil du si at du har ett: LES OPP Svært dårlig inntrykk... 1 Ganske dårlig inntrykk... 2 Verken godt eller dårlig... 3 Ganske godt inntrykk... 4 Svært godt inntrykk... 5 (IKKE LES) Vet ikke/ingen formening... 6 (IKKE LES) Har ikke hør om det elektroniske billettsystemet... 7 Hvis svart 1-2 i <BILL2> <BILL2NEG> Skyldes det negative inntrykket: Les opp At det oppfordres til å lese av billetten din ved hver reise/skifte av transportmiddel... 1, Kortlesere som ikke fungerer som de skal... 2, At du synes det er tungvint/vanskelig å vite om du har gyldig billett... 3, At du ikke synes at du har fått tilstrekkelig informasjon om hvordan systemet fungerer... 4, Det har tatt for lang tid å få systemet i drift... 5, På grunn av mye negativ medieomtale... 6, Annet: noter... 98, Ubesvart/vet ikke... 99, HVIS 1-6 i <BILL2> <BILL3> Hvilket av følgende utsagn om Flexus beskriver din situasjon best? Les opp Jeg benytter bare elektronisk billett i dag (Flexus)... 1 Jeg bruker både papirbilletter og elektroniske billetter (Flexus)... 2 Jeg bruker bare papirbilletter... 3 (IKKE LES) Usikker / vet ikke... 4 Hvis bruker bare papirbillett i (<BILL3>) <BILL4> Hvorfor reiser du ikke med elektronisk billett? Jeg kjenner ikke godt nok til det... 1, Jeg har dårlig inntrykk av det... 2, Jeg reiser for lite... 3, Jeg er godt vant med papirbilletten... 4, Jeg har ikke kommet så langt enda... 5, Finnes ikke elektronisk alternativ til papirbilletten jeg bruker.... 6, Ingen spesiell grunn... 97, Annet: noter... 98, Ubesvart/vet ikke... 99, Dato: Side 17 av 38 MIS 2012

18 Tilfredshetsundersøkelse: <S10> Hvilket generelt inntrykk har du av Ruter AS? Vil du si at du har ett: LES OPP Svært dårlig inntrykk... 1 Ganske dårlig inntrykk... 2 Ganske godt inntrykk... 3 Svært godt inntrykk... 4 IKKE LES Vet ikke/ingen formening... 5 <S11> Vi skal nå stille deg noen spørsmål om din holdning til kollektivtilbudet i det området hvor du bor og ferdes. Alt i alt hvor fornøyd eller misfornøyd er du med kollektivtilbudet? Les opp Meget misfornøyd... 1 Ganske misfornøyd... 2 Verken eller... 3 Ganske fornøyd... 4 Meget fornøyd... 5 Ubesvart/Vet ikke... 6 Vi ber deg nå vurdere ulike sider ved kollektivtilbudet. Hvor fornøyd er du med kollektivtilbudet i det området hvor du bor og ferdes med hensyn til... SPØRSMÅLENE UNDER <S12> ROTERES I SKJEMA <S12A> Antall avganger Les opp Meget misfornøyd... 1 Ganske misfornøyd... 2 Verken eller... 3 Ganske fornøyd... 4 Meget fornøyd... 5 Ubesvart/Vet ikke... 6 <S12B> Punktlighet Les opp Meget misfornøyd... 1 Ganske misfornøyd... 2 Verken eller... 3 Ganske fornøyd... 4 Meget fornøyd... 5 Ubesvart/Vet ikke... 6 Dato: Side 18 av 38 MIS 2012

19 <S12C> Mulighet for sitteplass Les opp Meget misfornøyd... 1 Ganske misfornøyd... 2 Verken eller... 3 Ganske fornøyd... 4 Meget fornøyd... 5 Ubesvart/Vet ikke... 6 <S12D> Transportmiddelets komfort Les opp Meget misfornøyd... 1 Ganske misfornøyd... 2 Verken eller... 3 Ganske fornøyd... 4 Meget fornøyd... 5 Ubesvart/Vet ikke... 6 <S12F> Ventetiden ved bytte mellom transportmidler Les opp Meget misfornøyd... 1 Ganske misfornøyd... 2 Verken eller... 3 Ganske fornøyd... 4 Meget fornøyd... 5 Ubesvart/Vet ikke... 6 <S12G> Mulighet for å reise direkte uten overgang /bytte av transportmiddel Les opp Meget misfornøyd... 1 Ganske misfornøyd... 2 Verken eller... 3 Ganske fornøyd... 4 Meget fornøyd... 5 Ubesvart/Vet ikke... 6 <S12H> Gangavstand fra bosted til stasjon/holdeplass Les opp Meget misfornøyd... 1 Ganske misfornøyd... 2 Verken eller... 3 Ganske fornøyd... 4 Meget fornøyd... 5 Ubesvart/Vet ikke... 6 Dato: Side 19 av 38 MIS 2012

20 <S12I> Gangavstand fra arbeidsplass/skole til stasjon/holdeplass Les opp Meget misfornøyd... 1 Ganske misfornøyd... 2 Verken eller... 3 Ganske fornøyd... 4 Meget fornøyd... 5 Ubesvart/Vet ikke... 6 <S12K> Beskyttelse mot vær og vind på holdeplass / stasjon Les opp Meget misfornøyd... 1 Ganske misfornøyd... 2 Verken eller... 3 Ganske fornøyd... 4 Meget fornøyd... 5 Ubesvart/Vet ikke... 6 <S12J> Informasjon om forsinkelser på holdeplass /stasjon Les opp Meget misfornøyd... 1 Ganske misfornøyd... 2 Verken eller... 3 Ganske fornøyd... 4 Meget fornøyd... 5 Ubesvart/Vet ikke... 6 <S12L> Prisen på kollektivreisen Les opp Meget misfornøyd... 1 Ganske misfornøyd... 2 Verken eller... 3 Ganske fornøyd... 4 Meget fornøyd... 5 Ubesvart/Vet ikke... 6 Dato: Side 20 av 38 MIS 2012

21 Holdninger til og bruk av kollektivtilbudet generelt: Så noen spørsmål om dine holdninger til og bruk av kollektivtilbudet generelt. <NY_SPM1> Hvilket av følgende utsagn beskriver best hvordan du forholder deg til kollektivtilbudet i Oslo og Akershus? LES OPP - Kun ett svar mulig Jeg benytter kollektivtilbudet så ofte jeg kan... 1 Jeg må benytte kollektivtilbudet - har ikke noe alternativ... 2 Jeg benytter kollektivtilbudet kun når jeg må... 3 Jeg benytter aldri kollektivtilbudet... 4 IKKE LES - Vet ikke/ubesvart <NY_SPM2> Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn: Jeg er helt avhengig av bilen i hverdagen LES OPP Helt uenig... 1 Delvis uenig... 2 Verken enig eller uenig... 3 Delvis enig... 4 Helt enig... 5 (Ikke les) Vet ikke/ubesvart... 6 Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn om det å reise kollektivt i hovedstadsregionen <NY_SPM3_1> Gir et pusterom i hverdagen LES OPP Helt uenig... 1 Delvis uenig... 2 Verken enig eller uenig... 3 Delvis enig... 4 Helt enig... 5 (Ikke les) Vet ikke/ubesvart... 6 <NY_SPM3_2> Er en sosial måte å reise på LES OPP Helt uenig... 1 Delvis uenig... 2 Verken enig eller uenig... 3 Delvis enig... 4 Helt enig... 5 (Ikke les) Vet ikke/ubesvart... 6 <NY_SPM3_3> Er bra for miljøet LES OPP Helt uenig... 1 Delvis uenig... 2 Verken enig eller uenig... 3 Delvis enig... 4 Helt enig... 5 (Ikke les) Vet ikke/ubesvart... 6 Dato: Side 21 av 38 MIS 2012

22 <NY_SPM3_4> Er den smarte måten å reise på LES OPP Helt uenig... 1 Delvis uenig... 2 Verken enig eller uenig... 3 Delvis enig... 4 Helt enig... 5 (Ikke les) Vet ikke/ubesvart... 6 Dato: Side 22 av 38 MIS 2012

23 Bakgrunnsvariable: Nå noen bakgrunnsvariabler for statistisk bruk. <S13> Hva regner du som din hovedbeskjeftigelse? Er det inntektsgivende arbeid, husarbeid i hjemmet, skolegang, pensjonist, trygdet eller annet? Yrkesaktiv, inntektsgivende arbeid... 1 Husarbeid i hjemmet... 2 Går på skole, studerer... 3 Militærtjeneste/siviltjeneste... 4 Alderspensjonist... 5 Uføretrygdet og andre pensjonister... 6 Permisjon/fødselspermisjon... 7 Arbeidsledig, uten inntektsgivende arbeid... 8 Annet... 9 Ubesvart/Vet ikke HVIS YRKESAKTIV ELLER STUDENT <S14> Hvilken bydel i Oslo eller kommune i Akershus arbeider -- eller går du på skole i? Gamle Oslo... 1 Grünerløkka... 2 Sagene... 3 St. Hanshaugen... 4 Frogner... 5 Ullern... 6 Vestre Aker... 7 Nordre Aker... 8 Bjerke... 9 Grorud Stovner Alna Østensjø Nordstrand Søndre Nordstrand Sentrum Marka Asker kommune Bærum kommune Nesodden kommune Oppegård kommune Enebakk kommune Ski kommune Frogn kommune Ås kommune Vestby kommune Aurskog-Høland kommune Rælingen kommune Lørenskog kommune Dato: Side 23 av 38 MIS 2012

24 Fet kommune Skedsmo kommune Sørum kommune Nittedal kommune Nes kommune Gjerdrum kommune Ullensaker kommune Nannestad kommune Eidsvoll kommune Hurdal kommune Utenfor Akershus/Oslo: Buskerud/Vestfold Utenfor Akershus/Oslo: Østfold Utenfor Akershus/Oslo: Hedmark/Oppland Utenfor Akershus/Oslo: Annet sted Utenfor Oslo: Asker/Bærum Utenfor Oslo: Romerike Utenfor Oslo: Follo Utenfor Oslo: annet sted i Akershus Utenfor Oslo/Akershus Varierer Arbeider ikke/går ikke på skole Ubesvart/Vet ikke <S16> Har du førerkort for bil? Ja... 1 Nei... 2 Ubesvart/vet ikke... 3 <NY_S15> Disponerer du bil? Ja... 1 Nei... 2 Ubesvart/vet ikke... 3 Dato: Side 24 av 38 MIS 2012

25 DERSOM HAR FØRERKORT <S18> Hvor ofte kjører du vanligvis bil som sjåfør? LES OPP 4-7 dager pr uke dager pr uke... 2 Ukentlig... 3 Hver 14. dag... 4 Hver måned... 5 Sjeldnere... 6 Aldri... 7 Ubesvart/vet ikke... 8 DERSOM Yrkesaktiv <S19> Har du tilgang til gratis parkeringsplass ved arbeid? Ja, alltid (godt med gratis parkeringsplasser / fast plass)... 1 Ja, som regel (ganske mange gratis parkeringsplasser )... 2 Ja, av og til (få gratis parkeringsplasser)... 3 Nei... 4 IKKE LES Ubesvart / vet ikke... 5 <S20> Hvor ofte reiser du vanligvis kollektivt? LES OPP 4-7 dager pr uke dager pr uke... 2 Ukentlig... 3 Hver 14. dag... 4 Hver måned... 5 Sjeldnere... 6 Aldri... 7 Ubesvart/vet ikke... 8 Hvis Reiser kollektivt (alt. 1-6 i <S20>) <S21> Når du reiser kollektivt, benytter du vanligvis.. LES OPP - FLERE SVAR MULIG Buss... 1, T-bane... 2, Trikk/Sporvogn... 3, Tog... 4, Båt/Ferge... 5, IKKE LES -- Vet ikke... 9, <REKR> For å kunne følge utviklingen over tid, skal vi gjennomføre en tilsvarende undersøkelse neste år. Er du villig til å delta i denne undersøkelsen? Ja... 1 Nei... 2 Ubesvart... 3 Dato: Side 25 av 38 MIS 2012

26 Vedlegg 1) T-bane, trikk, buss og båtlinjer per Frognerseteren -- Holmenkollen -- Majorstuen -- Helsfyr Østerås -- Stortinget -- Ellingsrudåsen Sognsvann -- Stortinget -- Mortensrud Bergkrystallen -- Brynseng -- Stortinget -- Ullevål stadion -- Carl Berners plass Storo -- Blindern -- Stortinget -- Vestli (Tbaneringen) Husebybakken -- Smestad -- Majorstua -- Stortinget -- Blindern Jar -- Skøyen -- Aker Brygge -- Jernbanetorget -- Bislett -- Rikshospitalet Majorstuen -- Homansbyen -- Stortorvet -- Torshov -- Disen -- Kjelsås Majorstuen -- Frogner -- Vika -- Jernbanetorget -- Torshov -- Kjelsås Jar -- Skøyen -- Jernbanetorget -- Torshov -- Storo Rikshospitalet -- Bislett -- Stortorvet -- Sinsen -- Grefsen Rikshospitalet -- Bislett -- Stortorvet -- Holtet -- Ljabru Majorstuen -- Briskeby -- Jernbanetorget -- Holtet -- Ljabru Skøyen stasjon -- Torshov -- Galgeberg Aker brygge -- Helsfyr Majorstuen -- Kjelsås -- Ellingsrudåsen (rushtidslinje) Lysaker -- Smestad -- Ryen -- Simensbråten (Ringveibussen) Fornebu -- Skøyen -- Smestad -- Ryen -- (Bjørndal) (rushtidslinje) Majorstuen -- Kjelsås -- Furuset Fornebu -- Radiumhospitalet -- Majorstuen -- Helsfyr -- (Ryen/Mortensrud) ( rushtidslinje) Bygdøy -- Olav Kyrres plass -- Jernbanetorget -- Nydalen /31E Snarøya -- Lysaker -- Jernbanetorget -- Tonsenhagen -- Grorud T /Fornebu -- Sjølystveien -- Jernbanetorget -- Bussterminalen/Tonsenhagen ekspress ( rushtidslinje) Voksen skog -- Lysaker -- Jernbanetorget -- Lofthus -- Tonsenhagen Filipstad -- Ila -- Tonsenhagen -- Ellingsrudåsen Tåsen -- Sagene -- Jernbanetorget -- Ekeberg -- Simensbråten Nydalen -- Bjølsen -- Sagene -- Jernbanetorget -- Helsfyr T Sørkedalen -- Røa Kolsås -- Majorstuen Åsjordet -- Smestad Ullernåsen -- Majorstuen Voksen skog -- Smestad -- Majorstuen Ullerntoppen -- Majorstuen -- Kvadraturen (Sentrum) Røa (Røa -- Ullerntoppen -- Hovseter -- Bogstad) Maridalen -- Brekke -- Nydalen T Aker brygge -- Uelands gate -- Bjølsen -- Kjelsås stasjon A/B 55A: Nydalen -- Storo -- Lillo terrasse 55B: Storo -- Bjølsen -- Ila Torshov -- Solemskogen Løren ring Nydalen -- Storo -- Bjerke -- Helsfyr T Vippetangen -- Kampen -- Hasle -- Økern -- Linderud -- Tonsenhagen Solfjellet -- Tveita -- Bøler Grorud T -- Ammerud Grorud T -- Romsås Furuset Stovner Stovner-Smestua-Furuset Dato: Side 26 av 38 MIS 2012

OPERATØRKONTROLL KONTROLLER BUSSMATERIELL Kvalitetskontroll. Vedlegg 1. Skjema

OPERATØRKONTROLL KONTROLLER BUSSMATERIELL Kvalitetskontroll. Vedlegg 1. Skjema OPERATØRKONTROLL KONTROLLER BUSSMATERIELL Kvalitetskontroll Vedlegg 1 Skjema Innhold Q 1: DATO... 3 Q 2: KLOKKESLETT... 3 Q 3: KONTROLLØR ID... 3 Q 4: DRIFTSART... 3 Q 5: HOLDEPLASS OSLO... 4 Q 6: HOLDEPLASS

Detaljer

Frognerseteren Helsfyr (Ellingsrudåsen)

Frognerseteren Helsfyr (Ellingsrudåsen) 1B 1 Frognerseteren () Mandag fredag Frognerseteren Skogen Holmenkollen Vettakollen Slemdal Vinderen Første 0547 0553 0558 0604 0608 0612 0618 0622 * 0630 avganger 0602 0608 0613 0619 0623 0627 0633 *

Detaljer

Frognerseteren Helsfyr (Bergkrystallen)

Frognerseteren Helsfyr (Bergkrystallen) 1 Frognerseteren Helsfyr (Bergkrystallen) Mandag fredag Frognerseteren Holmenkollen Vettakollen Slemdal Vinderen Helsfyr Ryen Bergkrystallen 0539 0545 0550 0554 0559 0603 0608 0611 0618 0625 0543 0554

Detaljer

T-bane-nettet. Å reise med T-banen. Om natten

T-bane-nettet. Å reise med T-banen. Om natten T-bane-nettet Du kan studere T-banenettet med stasjoner på det kombinerte linjekartet foran i ruteboken. T-banen i Oslo drives av Sporveien T-banen AS på kontrakt med Ruter. For tiden trafikkeres T-banenettet

Detaljer

20 Skøyen. Galgeberg. Lørdag Mandag fredag. Har du mistet eller glemt igjen noe? 4 Gjelder fra 16.8.2015 Buss indre Oslo

20 Skøyen. Galgeberg. Lørdag Mandag fredag. Har du mistet eller glemt igjen noe? 4 Gjelder fra 16.8.2015 Buss indre Oslo 20 Skøyen Galgeberg Mandag fredag Skøyen stasjon Majorstuen Ullevål sykehus Torshov Første 0531 0534 0540 0543 0546 0549 0553 0557 0559 avganger 0546 0549 0555 0558 0601 0604 0608 0612 0614 0601 0604 0610

Detaljer

20 Skøyen. Galgeberg. Lørdag Mandag fredag. Har du mistet eller glemt igjen noe? 4 Gjelder fra 13.12.2015 Buss indre Oslo

20 Skøyen. Galgeberg. Lørdag Mandag fredag. Har du mistet eller glemt igjen noe? 4 Gjelder fra 13.12.2015 Buss indre Oslo 20 Skøyen Galgeberg Mandag fredag Skøyen stasjon Majorstuen Ullevål sykehus Torshov Første 0531 0534 0540 0543 0546 0549 0553 0557 0559 avganger 0546 0549 0555 0558 0601 0604 0608 0612 0614 0601 0604 0610

Detaljer

T-bane-nettet. Å reise med T-banen. Billetter og kort

T-bane-nettet. Å reise med T-banen. Billetter og kort T-baneruter 1 T-bane-nettet Du kan studere T-banenettet med stasjoner på det kombinerte nettskjemaet foran i ruteboken. T-banen i Oslo drives av Oslo T-banedrift AS på kontrakt med Ruter. For tiden trafikkeres

Detaljer

23 Lysaker. Simensbråten. Lørdag. Mandag fredag. Søndag

23 Lysaker. Simensbråten. Lørdag. Mandag fredag. Søndag 23 Lysaker Simensbråten Lysakerlokket Lilleaker Radiumhospitalet Ullevål stadion Nydalen stasjon Storo Økern T Brynseng T Ryen T 0540 0546 0549 0552 0557 0601 0603 0608 0612 0615 0617 0600 0606 0609 0612

Detaljer

T-bane-nettet. Å reise med T-banen. Om natten

T-bane-nettet. Å reise med T-banen. Om natten T-bane-nettet Du kan studere T-banenettet med stasjoner på det kombinerte linjekartet foran i ruteboken. T-banen i Oslo drives av Oslo T-banedrift AS på kontrakt med Ruter. For tiden trafikkeres T-banenettet

Detaljer

Majorstuen Kjelsås o/ Torshov

Majorstuen Kjelsås o/ Torshov 11 o/ Homansbyen Brugata Første 0554 0556 0559 0603 0606 0610 0615 0619 0627 avganger 0614 0616 0619 0623 0626 0630 0635 0639 0647 0634 0636 0639 0643 0646 0650 0655 0659 0707 0654 0656 0659 0703 0706

Detaljer

Ny pris og sonestruktur foreløpig evaluering. Strategiforum Hanne N. Breivik, torsdag 7. juni 2012

Ny pris og sonestruktur foreløpig evaluering. Strategiforum Hanne N. Breivik, torsdag 7. juni 2012 Ny pris og sonestruktur foreløpig evaluering Strategiforum Hanne N. Breivik, torsdag 7. juni 2012 1 2 Nytt, felles, forenklet prisog sonesystem og (nesten) full e-billettering i Oslo og Akershus 02.10.2011:

Detaljer

Kolsåsbanen blir stengt fra 1. juli p.g.a. anleggsarbeider; linje 4 snur da midlertidig ved Husebybakken innenfor Montebello.

Kolsåsbanen blir stengt fra 1. juli p.g.a. anleggsarbeider; linje 4 snur da midlertidig ved Husebybakken innenfor Montebello. T-baneruter 1 T-bane-nettet Du kan studere T-banenettet med stasjoner på nettskjemaet på kartsidene. T-banen i Oslo og Bærum drives av Oslo T-banedrift AS, et datterselskap av AS Oslo Sporveier. For tiden

Detaljer

Fylke Kommune Skole Prøvekode Gjennomsnitt % M-nivå 1 % M-nivå 2 % M-nivå 3 % M-nivå 4 % M-nivå 5 Akershus Asker Arnestad skole NPENG05 2,2 14,3 50,8

Fylke Kommune Skole Prøvekode Gjennomsnitt % M-nivå 1 % M-nivå 2 % M-nivå 3 % M-nivå 4 % M-nivå 5 Akershus Asker Arnestad skole NPENG05 2,2 14,3 50,8 Fylke Kommune Skole Prøvekode Gjennomsnitt % M-nivå 1 % M-nivå 2 % M-nivå 3 % M-nivå 4 % M-nivå 5 Akershus Asker Arnestad skole NPENG05 2,2 14,3 50,8 34,9 0,0 0,0 Akershus Asker Arnestad skole NPLES05

Detaljer

Rutehefte for Oslo syd

Rutehefte for Oslo syd Rutehefte for Oslo syd KART/BILLETTER/REISEGARANTI Billetter og soner... 2 Linjekart nattbuss...utbrett bak Linjekart for Oslo syd... (midten) 48 BUSSLINJER 23 Lysaker Smestad Ryen Simensbråten... 4 34

Detaljer

Rutetider Buss Gyldig fra 21.04.2014. Servicelinjer i Asker og Bærum

Rutetider Buss Gyldig fra 21.04.2014. Servicelinjer i Asker og Bærum Rutetider Buss Gyldig fra 21.04.2014 Servicelinjer i Asker og Bærum 721 722 723 724 725 726 771 772 773 774 775 781 782 783 784 785 Ruters soner og billetter Ruters billetter og priser gjelder på bane,

Detaljer

Kolsås Bergkrystallen

Kolsås Bergkrystallen Mandag fredag 0502 0506 0510 0515 0520 0527 0517 0521 0525 0530 0535 0542 0532 0536 0540 0545 0550 0557 0547 0551 0555 0600 0605 0612 0602 0606 0610 0615 0620 0627 0547 0553 0557 0603 0610 0617 0621 0625

Detaljer

Bygdøy Nydalen. Mandag fredag

Bygdøy Nydalen. Mandag fredag Mandag fredag Birkelunden Torshovparken Første 0600 0606 0613 0618 0623 avganger 0559 0603 0607 0612 0615 0621 0628 0633 0638 0630 0636 0643 0648 0653 0629 0633 0637 0642 0645 0651 0658 0703 0708 0646

Detaljer

31 Fornebu Jernbanetorget Tonsenhagen Grorud 37 Nydalen Sagene Jernbanetorget Helsfyr 54 Kjelsås Bjølsen Ila Jernbanetorget 63 Grorud T Romsås ring

31 Fornebu Jernbanetorget Tonsenhagen Grorud 37 Nydalen Sagene Jernbanetorget Helsfyr 54 Kjelsås Bjølsen Ila Jernbanetorget 63 Grorud T Romsås ring Morgenbusslinjene For dem som skal opp grytidlig, har Ruter et system med morgenbusslinjer som kjører i timen før trikk og T-bane begynner å gå. Morgenbussen består av 11 linjer i nummerserien 102 119,

Detaljer

Ruter for busslinjene 30 37

Ruter for busslinjene 30 37 Ruter for busslinjene 30 37 1 30 Bygdøy Nydalen Mandag fredag Huk Folkemuseet Olav Kyrres plass Solli Birkelunden Torshovparken Tamburveien Første 0600 0606 0613 0618 0623 avganger 0559 0603 0607 0612

Detaljer

22 Ellingsrudåsen. 22 Majorstuen. Ellingsrudåsen. Majorstuen. Mandag - fredag. Mandag - fredag. Stoppesteder og kjøretider i minutter:

22 Ellingsrudåsen. 22 Majorstuen. Ellingsrudåsen. Majorstuen. Mandag - fredag. Mandag - fredag. Stoppesteder og kjøretider i minutter: 22 Majorstuen Ellingsrudåsen 22 Ellingsrudåsen Majorstuen Majorstuen Ullevål sykehus Ullevål stadion Kongleveien Kjelsås stasjon Bjerke Bredtvet Første 0609x 0613x 0617x 0624x 0632x 0641x 0648x 0652x 0659x

Detaljer

Rutetider Buss Gjelder fra 3.4.2016. Lørenskog, Skedsmo

Rutetider Buss Gjelder fra 3.4.2016. Lørenskog, Skedsmo Rutetider Buss Gjelder fra 3.4.2016 Lørenskog, Skedsmo 67 321 345 352 361 363 401 411 412 415 417 418 421 422 423 431 435 492 842 843 845 872 361-363-872 Regionbuss Lørenskog, Lillestrøm, Skedsmo Kløfta

Detaljer

Innhenting på fredager for Bedriftspakke Ekspress over natten som skal utleveres på lørdag, gjeldende fra 1/3 2016

Innhenting på fredager for Bedriftspakke Ekspress over natten som skal utleveres på lørdag, gjeldende fra 1/3 2016 Innhenting på fredager for Bedriftspakke Ekspress over natten som skal utleveres på lørdag, gjeldende fra 1/3 2016 Lørdagsutkjøring av Bedriftspakke Ekspress over natten er en tilleggstjeneste der det

Detaljer

Ny dag, nye tider. Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 19.06.13

Ny dag, nye tider. Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 19.06.13 Ny dag, nye tider Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 9.06.3 Ny pris- og sonestruktur (NYPS) Ruteendringen i desember 202 Begge tiltakene

Detaljer

Praksisapotek 2. halvår 2014

Praksisapotek 2. halvår 2014 Apotek 1 Asker, Asker Apotek 1 Asker, Asker Apotek 1 Askim, Askim Apotek 1 Brandbu, Brandbu Apotek 1 Brandbu, Brandbu Apotek 1 City Syd, Trondheim Apotek 1 Greåker, Greåker Apotek 1 Grong, Grong Apotek

Detaljer

Drøbak, TusenFryd, Oslofjorden

Drøbak, TusenFryd, Oslofjorden Rutetider Buss/Båt Sommerhefte 2013 Gjelder fra 20.4. Drøbak, TusenFryd, Oslofjorden 541 602 902 Ruters soner og billetter Ruters billetter og priser gjelder i hele Oslo og Akershus, og også på Ruters

Detaljer

Frognerseteren Helsfyr (Ellingsrudåsen)

Frognerseteren Helsfyr (Ellingsrudåsen) 1B 1 () Mandag fredag Skogen Vettakollen Første 0616 0620 0628 avganger 0601 0606 0610 0616 0621 0625 0631 0635 0643 16 21 25 31 36 40 46 50 58 15 min. 31 36 40 46 51 55 01 05 13 rute 46 51 55 01 06 10

Detaljer

Soneliste Oslo Postnummer Sted Sone

Soneliste Oslo Postnummer Sted Sone Soneliste Oslo Postnummer Sted Sone 0010 OSLO 1 0015 OSLO 1 0018 OSLO 1 0026 OSLO 1 0037 OSLO 1 0045 OSLO 1 0048 OSLO 1 0050 OSLO 1 0055 OSLO 1 0060 OSLO 1 0080 OSLO 1 0139 OSLO 1 0150 OSLO 1 0151 OSLO

Detaljer

Taksthefte for Asker og Bærum Taxi Takster gjeldende fra 01.02.16 Versjon 2/16

Taksthefte for Asker og Bærum Taxi Takster gjeldende fra 01.02.16 Versjon 2/16 Taksthefte for Asker og Bærum Taxi Takster gjeldende fra 01.02.16 Versjon 2/16 Ordinære takster gjeldende fra 01.01.2016... 2 Takster 1-16 passasjerer... 2 Returtakst fra Oslo, 1-6 passasjerer... 3 Døgninndeling

Detaljer

23 Lysaker. Simensbråten. Lørdag. Mandag - fredag. Søndag

23 Lysaker. Simensbråten. Lørdag. Mandag - fredag. Søndag 23 Lysaker Simensbråten Lysakerlokket Lilleaker Radiumhospitalet Smestad Ullevål stadion Nydalen stasjon Storo Økern T Brynseng T Ryen T 0540 0546 0549 0552 0557 0601 0603 0609 0614 0617 0619 0600 0606

Detaljer

Praksisapotek 2. halvår 2015

Praksisapotek 2. halvår 2015 Apotek 1 Asker Apotek 1 Askim Apotek 1 Askøy, Kleppestø Apotek 1 Askøy, Kleppestø Apotek 1 Bien Narvik Apotek 1 Bjørnen, Sarpsborg Apotek 1 Bryn, Oslo Apotek 1 Buskerud Storsenter, Krokstadelva Apotek

Detaljer

Rutetider Buss Gjelder fra 16.8.2015. Lørenskog, Skedsmo

Rutetider Buss Gjelder fra 16.8.2015. Lørenskog, Skedsmo Rutetider Buss Gjelder fra 16.8.2015 Lørenskog, Skedsmo 67 321 345 352 361 363 401 411 412 415 417 418 421 422 431 435 492 842 843 845 872 361-363-872 Regionbuss Lørenskog, Lillestrøm, Skedsmo Kløfta 352

Detaljer

Rutetider Båt Gjelder fra 25.4 2015. Drøbak, Oslofjorden B21 B22

Rutetider Båt Gjelder fra 25.4 2015. Drøbak, Oslofjorden B21 B22 Rutetider Båt Gjelder fra 25.4 2015 Drøbak, Oslofjorden Ruters soner og billetter Ruters billetter og priser gjelder i hele Oslo og Akershus, og også på Ruters busser utenfor Akershus. Sonene Sonekartet

Detaljer

Gutter 13 år 1.div avd 04 Lag Grüner Haugerud Høybr/Stovn KFUM Langhus Oppegård 3 Sagene Skeid 2 Vålerenga 2 Årvoll

Gutter 13 år 1.div avd 04 Lag Grüner Haugerud Høybr/Stovn KFUM Langhus Oppegård 3 Sagene Skeid 2 Vålerenga 2 Årvoll Gutter 13 år 1.div avd 01 Gutter 13 år 1.div avd 02 Gutter 13 år 1.div avd 03 Bærum Bærum 2 Bjørndal Frigg Hauketo Fornebu Kjelsås 2 Korsvoll Klemetsrud Lyn Lyn 2 Kolbotn Ready Skeid Nesodden Stabæk Snarøya

Detaljer

Gutter 19 år 1.div Gutter 19 år 2.div avd 01 Gutter 19 år 2.div avd 02 Lag Lag Lag

Gutter 19 år 1.div Gutter 19 år 2.div avd 01 Gutter 19 år 2.div avd 02 Lag Lag Lag Gutter 19 år 1.div Gutter 19 år 2.div avd 01 Gutter 19 år 2.div avd 02 Asker 2 Asker 3 Bærum 3 Bærum 2 Bærums Verk Hauger Driv Grei Fossum KFUM 2 Heming Frigg Kjelsås 2 Holmen Haslum Klemetsrud Holmlia

Detaljer

Nationaltheatret. Solli

Nationaltheatret. Solli Mandag fredag Dælenenga Haarklous plass Heimdalsgata 0545 0550 0555 0600 0604 0609 0611 0614 0618 0622 0615 0620 0625 0630 0634 0639 0641 0644 0648 0652 0625 0631 0636 0641 0645 0650 0653 0658 0703 0707

Detaljer

Gutter 13 år 1.div avd 04 Lag Grüner Haugerud Høybr/Stovn KFUM Langhus Oppegård 3 Sagene Skeid 2 Vålerenga 2 Årvoll

Gutter 13 år 1.div avd 04 Lag Grüner Haugerud Høybr/Stovn KFUM Langhus Oppegård 3 Sagene Skeid 2 Vålerenga 2 Årvoll Gutter 13 år 1.div avd 01 Gutter 13 år 1.div avd 02 Gutter 13 år 1.div avd 03 Bærum Bærum 2 Bjørndal Frigg Hauketo Fornebu Kjelsås 2 Korsvoll Klemetsrud Lyn Lyn 2 Kolbotn Ready Skeid Nesodden Stabæk Snarøya

Detaljer

1 Maksimale jordstrømverdier

1 Maksimale jordstrømverdier Spesifikasjon 122-13 Vedlegg 2 Dimensjonerende jordstrømmer Dok. ansvarlig: Jan-Erik Delbeck Dok. godkjenner: Asgeir Mjelve Gyldig fra: 2013-06-28 Distribusjon: Åpen Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Detaljer

Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009

Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009 Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009 Av Aud Tennøy, stipendiat ved UMB-ILP og Forsker II ved TØI Først noen spørsmål om arbeidsreisen

Detaljer

Rutetider Buss Gjelder fra 10.4.2011. Lørenskog, skedsmo

Rutetider Buss Gjelder fra 10.4.2011. Lørenskog, skedsmo Rutetider Buss Gjelder fra 10.4.2011 Lørenskog, skedsmo 321 345 352 361 363 401 404 411 412 415 417 418 421 422 431 433 435 492 841 842 843 844 845 872 Kjøring stiler3.indd ved ferier og høytidsdager Påsken

Detaljer

Østerås Jernbanetorget Lørenskog sentrum. Lørenskog sentrum. Jernbanetorget Østerås. Natt til lørdag og natt til søndag

Østerås Jernbanetorget Lørenskog sentrum. Lørenskog sentrum. Jernbanetorget Østerås. Natt til lørdag og natt til søndag N2 Østerås Lørenskog sentrum N2 Lørenskog sentrum Østerås Østerås T Røa T Smestad Majorstuen Prof. Aschehougs plass T Helsfyr T Tveita Skjønhaug Karihaugen 0100 0108 0115 0119 0133 0138 0130 0138 0145

Detaljer

Flybussekspressen. F1 ÿ Majorstuen - Oslo Lufthavn. nor-way.no

Flybussekspressen. F1 ÿ Majorstuen - Oslo Lufthavn. nor-way.no 5 Flybussekspressen F1 ÿ Majorstuen - Sinsenkrysset - Linderud - Grorud - Olavsgaard - Oslo Majorstuen, Sørkedalsvn. Marienlyst Vestre Aker kirke F1 ÿ Majorstuen - Oslo Ullevål Sykehus Ark. Rivertz plass

Detaljer

Morgenbusslinjene. Hjem med Nattbussen. Inngang foran? Buss hele døgnet

Morgenbusslinjene. Hjem med Nattbussen. Inngang foran? Buss hele døgnet Hjem med Nattbussen Våre nattbusser står klare til å bringe deg hjem igjen etter en "tur på byen" natt til lørdag og natt til søndag. Nytt er at bussene også går natt til alle bevegelige helligdager, hele

Detaljer

Dyvekes bro. Ryen. Sandstuveien

Dyvekes bro. Ryen. Sandstuveien 70 Vika Skullerud Vika Eidsvolls plass Jernbanetorget T Dyvekes bro Ryen Sandstuveien Abildsø Langerud sykehjem Første 0617 0620 0625 0627 0633 0636 0639 0641 0643 avganger 0632 0635 0640 0642 0648 0651

Detaljer

Bilag 3 Dokumentasjon av intervjufordeling, vekting og rapportering av resultater i Markedsinformasjonssystemet

Bilag 3 Dokumentasjon av intervjufordeling, vekting og rapportering av resultater i Markedsinformasjonssystemet Bilag 3 Dokumentasjon av intervjufordeling, vekting og rapportering av resultater i Operatørkontroller og kundeintervju Reisevaner og tilfredshet Desember 21 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn historikk...

Detaljer

Bestillingstransport. Follo. Ring 04144. Gjelder fra 21.6.2015. for bestilling. Foto: Nicki Twang

Bestillingstransport. Follo. Ring 04144. Gjelder fra 21.6.2015. for bestilling. Foto: Nicki Twang Bestillingstransport Gjelder fra 21.6.2015 Follo 524 527 531 517 532 523 551 Ring 04144 for bestilling Foto: Nicki Twang Bestillingslinjene er for alle med behov for å bli hentet hjemme på dagtid. TT-brukere

Detaljer

500 500E 506 510 511 512 513 515 516 520 521 522 525 530 535 536 540 545 550 555 560 565 570 575 576 590E N590

500 500E 506 510 511 512 513 515 516 520 521 522 525 530 535 536 540 545 550 555 560 565 570 575 576 590E N590 1 Rutetabeller 500 Drøbak - Oslo 500E Drøbak - Oslo ekspress 506 Sogsti - Drøbak - Dyrløkke 510 Langhus - Ski - Ås - Drøbak 511 Stenfelt - Ramstad - Ski stasjon 512 Ski sykehus - Ski stasjon 513 Greverud

Detaljer

Rutetider Buss/Båt Gjelder fra 13.12.2015. Bærum B11 B12 121 122 131 132 143 144 151 152 156 731 732 733 751 753 761 762

Rutetider Buss/Båt Gjelder fra 13.12.2015. Bærum B11 B12 121 122 131 132 143 144 151 152 156 731 732 733 751 753 761 762 Rutetider Buss/Båt Gjelder fra 13.12.2015 Bærum B11 B12 121 122 131 132 143 144 151 152 156 731 732 733 751 753 761 762 753 Bykrysset Regionbuss/båt Bærum Lommedalen 753 Slalåmveien 144 732 132 Ila fengsel

Detaljer

Frogn, Ås, Ski. Gyldig fra 20.08.07. Ruteopplysninger C 177 eller 815 00 176 Internett: www.trafikanten.no og http://wap.trafikanten.

Frogn, Ås, Ski. Gyldig fra 20.08.07. Ruteopplysninger C 177 eller 815 00 176 Internett: www.trafikanten.no og http://wap.trafikanten. Gyldig fra 20.08.07 Frogn, Ås, Ski 562 906 913 914 915 951 963 Garder - Kroer - Oslo Dyrløkke - Ås - Ski - Bøleråsen Kroer - Ås Drøbak - Ås - Ski Dyster/Eldor - Ås Nesodden - Ås - Ski Bjastad - Kråkstad

Detaljer

RAPPORT 161 FREMKOMMELIGHET FOR TRIKK OG BUSS I OSLO OG AKERSHUS 2007. www.prosam.org

RAPPORT 161 FREMKOMMELIGHET FOR TRIKK OG BUSS I OSLO OG AKERSHUS 2007. www.prosam.org RAPPORT 161 FREMKOMMELIGHET FOR TRIKK OG BUSS I OSLO OG AKERSHUS 2007. www.prosam.org II Prosam-rapport 161 FAKTA OM PROSAM 1. Deltagere i PROSAM PROSAM er et samarbeid mellom følgende offentlige etater

Detaljer

REISE- OG HYBELINFORMASJON

REISE- OG HYBELINFORMASJON REISE- OG HYBELINFORMASJON Sted: Oslo og Akershus Sykehus: Ullevål: Rikshospitalet: Radiumhospitalet: Aker: Ahus: Adresse: Kirkeveien 166, 0407 Oslo Adresse: Sognsvannsveien 20, 0027 Oslo Adresse: Ullernchausseen

Detaljer

Sentralt i Nydalen. Gullhaugveien 9-13 - Nydalen

Sentralt i Nydalen. Gullhaugveien 9-13 - Nydalen V.1 2015 Sentralt i Nydalen Gullhaugveien 9-13 - Nydalen God offentlig kommunikasjon Parkering Høy arealeffektivitet Meget god ventilasjon Eget kundesenter Ca. 15-17 arbeidsplasser i moderne lokaler 4

Detaljer

Lokale bussruter i Follo

Lokale bussruter i Follo Gyldig fra 18.08. 2003 Lokale bussruter i Follo 912 913 914 915 916 515 562 Ås - Egget - Holstad - Ski Kroer - Ås - Ski Drøbak - Ås - Ski - Vinterbro (- Tusenfryd) Ås - Dyster/Eldor - Ås Klommestein -

Detaljer

Velkommen til AKERSHUSMESTERSKAPET for korps 2008! I denne utsendelsen er det en rekke praktiske opplysninger for dere.

Velkommen til AKERSHUSMESTERSKAPET for korps 2008! I denne utsendelsen er det en rekke praktiske opplysninger for dere. Praktisk informasjon Velkommen til AKERSHUSMESTERSKAPET for korps 2008! I denne utsendelsen er det en rekke praktiske opplysninger for dere. Fredag 29. februar, Lørenskog Kultursenter, Triaden, 1. divisjon

Detaljer

Akershus fylkeskommune Kommuner og regionråd i Akershus. Bernt Reitan Jenssen, Ruter As 7. november 2014

Akershus fylkeskommune Kommuner og regionråd i Akershus. Bernt Reitan Jenssen, Ruter As 7. november 2014 Akershus fylkeskommune Kommuner og regionråd i Akershus Bernt Reitan Jenssen, Ruter As 7. november 2014 315 Ruters på T-bane, buss, trikk, tog og båt i hele trafikkområde i 2013 2 av side 114 Det skal

Detaljer

Trafikktilbud i sydområdet

Trafikktilbud i sydområdet Utkast Ruterrapport 2009:22 Versjon 1.0 10.12.2009 Trafikktilbud i sydområdet Delrapport med forslag til nytt trafikktilbud fra 2011 i Oslo syd og Oppegård Innhold 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 4 3.

Detaljer

Taksthefte for Asker og Bærum Taxi. - Vi frakter deg trygt frem! Takster gjeldende fra: Versjon 2/14 02.06.14

Taksthefte for Asker og Bærum Taxi. - Vi frakter deg trygt frem! Takster gjeldende fra: Versjon 2/14 02.06.14 Taksthefte for Asker og Bærum Taxi Takster gjeldende fra: Versjon 2/14 02.06.14 - Vi frakter deg trygt frem! Takster 1-4 passasjerer Tidspunkt DAG (DA) Man-Fre 0600-1700 NATT/HELG (KN/HE) Man-Tor 1700-0600

Detaljer

22 Ellingsrudåsen. 22 Majorstuen. Ellingsrudåsen. Majorstuen. Mandag - fredag. Mandag - fredag. Stoppesteder og kjøretider i minutter:

22 Ellingsrudåsen. 22 Majorstuen. Ellingsrudåsen. Majorstuen. Mandag - fredag. Mandag - fredag. Stoppesteder og kjøretider i minutter: 22 Ellingsrudåsen 22 Ellingsrudåsen Ullevål sykehus Kongleveien Bjerke Bredtvet Grorud stasjon Første 0609x 0613x 0617x 0624x 0632x 0641x 0648x 0652x 0659x fra kl. 0624x 0628x 0632x 0639x 0647x 0656x 0703x

Detaljer

Takster for Asker og Bærum Taxi Takster gjeldende fra 01.06.16 Versjon 4/16

Takster for Asker og Bærum Taxi Takster gjeldende fra 01.06.16 Versjon 4/16 Takster for Asker og Bærum Taxi Takster gjeldende fra 01.06.16 Versjon 4/16 Ordinære takster gjeldende fra 01.06.2016... 3 Takster 1-16 passasjerer / Rullestol... 3 Returtakst fra Oslo, 1-6 passasjerer...

Detaljer

Funksjonelt med sjel. Gjerdrumsvei 17 - Nydalen. God offentlig kommunikasjon Parkering Høy arealeffektivitet Areal 323 m 2 BTA

Funksjonelt med sjel. Gjerdrumsvei 17 - Nydalen. God offentlig kommunikasjon Parkering Høy arealeffektivitet Areal 323 m 2 BTA Funksjonelt med sjel Gjerdrumsvei 17 - Nydalen God offentlig kommunikasjon Parkering Høy arealeffektivitet Areal 323 m 2 BTA Innhold Beliggenhet 8 Nydalen 10 Det viktige førsteinntrykket 12 Plantegninger

Detaljer

V.1 2015. Sentralt i Nydalen. Gjerdrumsvei 10 D - Nydalen. God offentlig kommunikasjon Høy arealeffektivitet Parkering Kontor 261 m 2 BTA

V.1 2015. Sentralt i Nydalen. Gjerdrumsvei 10 D - Nydalen. God offentlig kommunikasjon Høy arealeffektivitet Parkering Kontor 261 m 2 BTA V.1 2015 Sentralt i Nydalen Gjerdrumsvei 10 D - Nydalen God offentlig kommunikasjon Høy arealeffektivitet Parkering Kontor 261 m 2 BTA Innhold Beliggenhet 6 Nydalen 8 Lokalene 12 Plantegninger 14 Glocal

Detaljer

Rutetider Buss/Båt Gjelder fra 13.12.2015. Bærum B11 B12 121 122 131 132 143 144 151 152 156 731 732 733 751 753 761 762

Rutetider Buss/Båt Gjelder fra 13.12.2015. Bærum B11 B12 121 122 131 132 143 144 151 152 156 731 732 733 751 753 761 762 Rutetider Buss/Båt Gjelder fra 13.12.2015 Bærum B11 B12 121 122 131 132 143 144 151 152 156 731 732 733 751 753 761 762 753 Bykrysset Regionbuss/båt Bærum Lommedalen 753 Slalåmveien 144 732 132 Ila fengsel

Detaljer

Sørum-Nes Øvre Romerike

Sørum-Nes Øvre Romerike Rutetider Buss Gjelder fra 30.5.2016 Sørum-Nes Øvre Romerike 331 332 FB2 345 352 811 815 816 818 821 831 833 834 835 836 838 845 846 847 848 851 855 884 833 Oslo Lufthavn Se også kart for Øvre Romerike

Detaljer

23 Lysaker. Simensbråten. Simensbråten. Mandag fredag (normalrute) Mandag fredag (i ferien 20. juni 16. august)

23 Lysaker. Simensbråten. Simensbråten. Mandag fredag (normalrute) Mandag fredag (i ferien 20. juni 16. august) 23 Lysaker Simensbråten Mandag fredag (normalrute) 23 Lysaker Simensbråten Mandag fredag (i ferien 20. juni 16. august) Lysakerlokket Lilleaker Radiumhospitalet Ullevål stadion Nydalen stasjon Storo Økern

Detaljer

Taksthefte for Asker og Bærum Taxi Takster gjeldende fra 01.01.16 Versjon 1/16

Taksthefte for Asker og Bærum Taxi Takster gjeldende fra 01.01.16 Versjon 1/16 Taksthefte for Asker og Bærum Taxi Takster gjeldende fra 01.01.16 Versjon 1/16 Ordinære takster gjeldende fra 01.01.2016... 2 Takster 1-16 passasjerer... 2 Returtakst fra Oslo, 1-6 passasjerer... 3 Takster

Detaljer

Arbeidsreisene for ansatte i AS Oslo Sporveier.

Arbeidsreisene for ansatte i AS Oslo Sporveier. Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 9/01 Arbeidsreisene for ansatte i AS Oslo Sporveier. Rapport fra en undersøkelse av hvordan de ansatte i

Detaljer

Bilag 1. RUTER MIS ALLE DRIFTSARTER Spørreskjema operatørkontroll og kundeintervjuer. Revidert per 01.02.2011. Ruter AS, Kvalitet og prosjekt

Bilag 1. RUTER MIS ALLE DRIFTSARTER Spørreskjema operatørkontroll og kundeintervjuer. Revidert per 01.02.2011. Ruter AS, Kvalitet og prosjekt Bilag 1 RUTER MIS ALLE DRIFTSARTER Spørreskjema operatørkontroll og kundeintervjuer Revidert per 01.02.2011 Ruter AS, Kvalitet og prosjekt Spørreskjema Operatørkontroll Ruter DEL 1 Start operatørkontroll

Detaljer

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000 INNLEDNING Presentere oss og arbeidsfordelingen oss imellom. Rapporteringstallene fra dere brukes som grunnlag for Fylkesmannens oppfølging av kommuner og bydeler. Rapporteringstallene videresendes til

Detaljer

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST?

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST? Januar 2013 BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST? Rapporten er utarbeidet av Cowi på oppdrag fra Skyss Foto: Tommy Næss ANALYSE OG UTVIKLING AV ET NYTT KOLLEKTIVTILBUD I VESTKORRIDOREN

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Notat til bystyrets organer Til: Helse- og sosialkomiteen Dato: 26.03.2014 Fra: Byråden for helse og sosiale tjenester Vår ref (saksnr): 201301733-12

Detaljer

Namnelsite Telefon Legimitasjon

Namnelsite Telefon Legimitasjon Norway Cup 15 J16 Namnelsite Telefon Legimitasjon Amanda Birkeland 94 15 71 07 ok Lovise Eliassen 97 74 53 64 Mari Hjelle 95 36 72 70 ok Jasmin Hodea 90 41 73 41 ok Kristine Lovise Hole 93 65 53 37 ok

Detaljer

Bestillingstransport. Eidsvoll og Hurdal. Ring 04144. Gjelder fra 11.5.2014. for bestilling. Foto: Nicki Twang

Bestillingstransport. Eidsvoll og Hurdal. Ring 04144. Gjelder fra 11.5.2014. for bestilling. Foto: Nicki Twang Bestillingstransport Gjelder fra 11.5.2014 og Hurdal Ring 04144 for bestilling Foto: Nicki Twang Bestillingslinjene er for alle med behov for å bli hentet hjemme på dagtid. TTbrukere kan også benytte seg

Detaljer

Invitasjon til gruppeveiledninger, akuttmedisinsk kurs, møte om takstbruk og valg av tillitsvalgt

Invitasjon til gruppeveiledninger, akuttmedisinsk kurs, møte om takstbruk og valg av tillitsvalgt Til turnusleger i Oslo og Akershus, kommune -og bydelsoverleger veiledere av turnusleger Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no

Detaljer

Rutetider Buss/Båt Gjelder fra 21.6.2015. Follo 500 500E 506 507 510 515 520 521 522 525 530 535 536 540 545 550 555 560 565 570 575 576 N590

Rutetider Buss/Båt Gjelder fra 21.6.2015. Follo 500 500E 506 507 510 515 520 521 522 525 530 535 536 540 545 550 555 560 565 570 575 576 N590 Rutetider Buss/Båt Gjelder fra 21.6.2015 Follo B10 B11 B21 B22 500 500E 506 507 510 515 520 521 522 525 530 535 536 540 545 550 555 560 565 570 575 576 N590 -B 21 B1 0 B11 Nesoddtangen B10 B11 Flaskebekk

Detaljer

Frokostseminar 9. november Reisevanedata - Gullgruve og fallgruve

Frokostseminar 9. november Reisevanedata - Gullgruve og fallgruve Frokostseminar 9. november Reisevanedata - Gullgruve og fallgruve Utvikling i reisevaner i norske og svenske byområder Likheter og forskjeller. Men er dataene direkte sammenlignbare over tid og mellom

Detaljer

SLATTUM Linderudsletta SKYTTA

SLATTUM Linderudsletta SKYTTA Briskeveien Måsan Kjul Nittedal kirke 301 302 k Kirkeby 804 Nittedal, Rudstein Hakadal Til Hauer Jaren Slattum terrasse 801 HAKADAL Slattum Hakadal st 802 Smedstuveien Regionbuss Regional bus Li Full driftstid

Detaljer

LOKALENE / PLANTEGNINGER

LOKALENE / PLANTEGNINGER 13 Grensen INNHOLD HISTORIE 02 OMRÅDET 06 BYGGET 10 LOKALENE / PLANTEGNINGER 14 GENERELT 22 WAHL EIENDOM wahl eiendom eier og forvalter ca. 130 000 kvm handels, kontor og boligeiendommer. i tillegg har

Detaljer

Bestillingstransport i Eidsvoll og Hurdal

Bestillingstransport i Eidsvoll og Hurdal Gyldig fra 01.01.2011 Bestillingstransport i og Hurdal Ring 04144 for bestilling Servicelinjene i og Hurdal blir erstattet av fem bestillingslinjer fra januar 2011. Bestillingslinjene er for alle med behov

Detaljer

Fergene i Oslo utgjør en naturlig, omenn liten del av Oslos totale trafikkbilde. Båttrafikken i Oslo besørges av to private selskaper:

Fergene i Oslo utgjør en naturlig, omenn liten del av Oslos totale trafikkbilde. Båttrafikken i Oslo besørges av to private selskaper: Oslo-båtene Fergene i Oslo utgjør en naturlig, omenn liten del av Oslos totale trafikkbilde. Båttrafikken i Oslo besørges av to private selskaper: Bygdøyfergen Båttrafikken til Bygdøy besørges av Skibs-

Detaljer

Forord. Handlingsprogrammet danner grunnlaget for arbeidet med de årlige budsjettene i perioden 2002-2005.

Forord. Handlingsprogrammet danner grunnlaget for arbeidet med de årlige budsjettene i perioden 2002-2005. Forord Oslopakke 2 er en plan for forsert utbygging av infrastruktur og innkjøp av materiell for kollektivtrafikken i Oslo- og Akershusregionen. En av idéene bak Oslopakke 2 er at utfordringene knyttet

Detaljer

Sentralt i Nydalen. Sandakerveien 130 - Nydalen

Sentralt i Nydalen. Sandakerveien 130 - Nydalen Sentralt i Nydalen Sandakerveien 130 - Nydalen God offentlig kommunikasjon Parkering Høy arealeffektivitet Meget god ventilasjon Flott personalrestaurant Areal 415 m 2 BTA Innhold Beliggenhet 8 Nydalen

Detaljer

Rutetider Buss Gjelder fra 16.8.2015. Sørum, Nes

Rutetider Buss Gjelder fra 16.8.2015. Sørum, Nes Rutetider Buss Gjelder fra 16.8.2015 Sørum, Nes TIMEkspressen 313 316 345 352 821 833 834 835 836 838 845 846 884 Oslo Lufthavn Dysterud 313 821 838 Vormsund 316 833 JESSHEIM 821 833 834 3 835 836 838

Detaljer

Sentralt i Nydalen. Nydalsveien 15

Sentralt i Nydalen. Nydalsveien 15 V.1 2015 Sentralt i Nydalen Nydalsveien 15 God offentlig kommunikasjon Parkering Høy arealeffektivitet God ventilasjon Eget kundesenter Ca. 28-60 arbeidsplasser i flotte lokaler 4 NPRO Nydalsveien 15 NPRO

Detaljer

Olav Kyrres plass. Karenslyst allé. Frogner kirke Rådhuset. Solli

Olav Kyrres plass. Karenslyst allé. Frogner kirke Rådhuset. Solli 1 Rutetabeller 30 Bygdøy - Nydalen 31 Snarøya - Fornebu - Tonsenhagen - Grorud 31E Fornebu - Tonsenhagen - Linderudsletta 32 Voksen skog - Kværnerbyen 33 Filipstad- Ellingsrudåsen 34 Tåsen - Ekeberg Hageby

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Invitasjon til opplæring nytt rundskriv høsten 2015

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Invitasjon til opplæring nytt rundskriv høsten 2015 Helseavdelingen Adressater etter liste Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.: Deres

Detaljer

Arbeidsreiser til Linderud. Eksempelet Siemens

Arbeidsreiser til Linderud. Eksempelet Siemens Sammendrag: Arbeidsreiser til Linderud. Eksempelet Siemens TØI rapport 1288/213 Forfatter(e): Randi Hjorthol, Tom Erik Julsrud, Liva Vågane Oslo 213, 4 sider Så mange som 68 prosent av de ansatte på Siemens

Detaljer

Asker - Slemmestad - Sætre

Asker - Slemmestad - Sætre Rutetider Buss/Båt Gjelder fra 13.12.2015 Asker - Slemmestad - Sætre B20 242 251 252 253 261 701 703 704 705 706 707 713 720 706 Målestokk 1 : 75 000 Regionbuss/båt Asker - Slemmestad - Sætre 251 Full

Detaljer

overskrift Kurs i sykkelplanlegging Staten vegvesen, 4. november 2015

overskrift Kurs i sykkelplanlegging Staten vegvesen, 4. november 2015 A overskrift Kurs i sykkelplanlegging Staten vegvesen, 4. november 2015 Betina Holt Haraldsen Prosjektarkitekt, sykkelkoordinator Avd. for byutvikling Plan- og bygningsetaten plan- og bygningsetaten Plan-

Detaljer

Fornebubanen arbeid med reguleringsplan parsell 2 Oslo

Fornebubanen arbeid med reguleringsplan parsell 2 Oslo Fornebubanen arbeid med reguleringsplan parsell 2 Oslo Øystein Otto Grov, Fagsjef metro og trikk, Ruter As Prosjektleder reguleringsplan Fornebubanen Informasjonsmøte om Fornebubanen Agenda Fornebubanen:

Detaljer

Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer

Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer Sammendrag: Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer TØI rapport 1148/2011 Forfatter: Susanne Nordbakke Oslo 2011 55 sider I den landsomfattende

Detaljer

Praksisapotek 2. halvår 2016

Praksisapotek 2. halvår 2016 Apotek 1 Alta Apotek 1 Askim Apotek 1 Austrheim Apotek 1 Bø i Telemark Apotek 1 Drøbak City, Drøbak Apotek 1 Gulskogen, Drammen Apotek 1 Haugenstua, Oslo Apotek 1 Hjorten, Fredrikstad Apotek 1 Holtet,

Detaljer

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 3 Å reise

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 3 Å reise 1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg Hverdagsmatte Praktisk regning for voksne Del 3 Å reise Innhold Del 3, Å reise Billetter 1 Rutetabeller 6 Flybilletter 10 Ferie og fritid 11 Valuta 14 Kart og målestokk 16 Billetter

Detaljer

// NAV-kontortilhørigheit // Postnummer // 15.2.2016

// NAV-kontortilhørigheit // Postnummer // 15.2.2016 0000 0010 Oslo 0313 NAV St. Hanshaugen 0015 Oslo 0313 NAV St. Hanshaugen 0026 Oslo 0313 NAV St. Hanshaugen 0037 Oslo 0313 NAV St. Hanshaugen 0050 Oslo 0313 NAV St. Hanshaugen 0139 Oslo 0318 NAV Nordstrand

Detaljer

11 mill kr. 12 mill kr. Li skole 10 mill kr Ombygging. 47 mill kr. Hakadal ungdomsskole Idrettshall. 49 mill kr. 120 mill kr

11 mill kr. 12 mill kr. Li skole 10 mill kr Ombygging. 47 mill kr. Hakadal ungdomsskole Idrettshall. 49 mill kr. 120 mill kr 6.1 Oversikt over referanseprosjekter PROSJEKTLEDELSE BYGGHERRE PROSJEKT PROSJEKT KOSTNAD MERKNADER Nittedal kommune Rotnes skole 11 mill kr Kirkeby Skole 12 mill kr. Li skole 10 mill kr Hakadal ungdomsskole

Detaljer

Rutetider Buss Gjelder fra 1.5.2016. Sørum-Nes Øvre Romerike

Rutetider Buss Gjelder fra 1.5.2016. Sørum-Nes Øvre Romerike Rutetider Buss Gjelder fra 1.5.2016 Sørum-Nes Øvre Romerike 331 332 344 345 352 811 815 816 818 821 831 833 834 835 836 838 845 846 847 848 851 855 884 833 Oslo Lufthavn Se også kart for Øvre Romerike

Detaljer

Best økonomi og luftkvalitet med elbuss

Best økonomi og luftkvalitet med elbuss Best økonomi og luftkvalitet med elbuss - en studie om miljøvennlige og lønnsomme bussløsninger for Oslo - Over en periode på ti år kan Oslo spare inntil en milliard kroner på elektriske busser fremfor

Detaljer

TROS OG LIVSSYNSSAMFUNN AHUS SEKTOR. Prost Torstein Lalim. Tlf.66938961/ 99542542, Epost: TorLal@skedsmo.kommune.no

TROS OG LIVSSYNSSAMFUNN AHUS SEKTOR. Prost Torstein Lalim. Tlf.66938961/ 99542542, Epost: TorLal@skedsmo.kommune.no TROS OG LIVSSYNSSAMFUNN AHUS SEKTOR DEN NORSKE KIRKE NEDRE ROMERIKE PROSTI Prost Torstein Lalim. Tlf.66938961/ 99542542, Epost: TorLal@skedsmo.kommune.no SKEDSMO KOMMUNE Menighetene Lillestrøm, Strømmen

Detaljer

Vippetangen via Kampen - Tonsenhagen via Kampen

Vippetangen via Kampen - Tonsenhagen via Kampen 1 Rutetabeller 60 Vippetangen - Tonsenhagen via Økern 61A Tveita - Solfjellet 61B Tveita - Bøler 62 - Ammerud ring 63 - Romsås ring 64A Furuset - Stovner via Høybråten 64B Furuset - Stovner via Haugenstua

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Sentralt i Nydalen. Gjerdrumsvei 8 - Nydalen

Sentralt i Nydalen. Gjerdrumsvei 8 - Nydalen V.03 2015 Sentralt i Nydalen Gjerdrumsvei 8 - Nydalen Unike profileringsmuligheter mot Ring 3 God offentlig kommunikasjon Parkering Høy arealeffektivitet Meget god ventilasjon Ny personalrestaurant Areal

Detaljer

IDEELL FORENING FOR ALLMENNYTTIGE TRANSPORTSYSTEMER (IDFAT) PRESENTERER FIRE TRANSPORTSYSTEMER FOR OPPLEVELSER OG MOSJON

IDEELL FORENING FOR ALLMENNYTTIGE TRANSPORTSYSTEMER (IDFAT) PRESENTERER FIRE TRANSPORTSYSTEMER FOR OPPLEVELSER OG MOSJON MARKAPORTEN ROTURBAN IDEELL FORENING FOR ALLMENNYTTIGE TRANSPORTSYSTEMER (IDFAT) PRESENTERER FIRE TRANSPORTSYSTEMER FOR OPPLEVELSER OG MOSJON FOSSEKANALEN TRÅKKALLÉ DAGENS SYSTEMER FOR PERSONTRANSPORT

Detaljer