Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti"

Transkript

1 Vi skal bygge landet SV forandrer Norge Statsbudsjettet 2009 Arbeidsprogrammet Side Side 3-6 Side 8-9 Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 5/2008 Side 5 xxxxxxx: B Sosialistisk venstreparti Returadresse: Akersgata 35, 0158 Oslo Tlf: Foto: norsk bane Tog-Norge snart på skinner

2 leder Foto: Silje schei tveitdal/sv Bli med på å forandre Norge Ingen oljeboring her: SV vil satse offensivt på utvikling og utbygging av ren energi og sier nei til oljeboring i Lofoten og Vesterålen. Vi gikk til valg i rødgrønt samarbeid for å gi Norge en ny retning. Vi lovet å skape mer rettferdig fordeling. Vi lovet å sette en stopper for privatisering av skole og velferd. Vi lovet å satse på fellesskapet framfor store kutt i skattene. Vi lovet å satse på næringsutvikling og samferdsel i hele landet. Det har vi gjort. 4. Enslige minstepensjonister og unge uføre har fått kraftige økninger i pensjonen. 5. Miljø-og klimautfordringene tas på alvor. Forpliktelser om kutt i utslipp av klimagasser er inngått og Norge er i front i klimakampen. 2. Storsatsing på jernbanebygging, med tilrettelegging for framtidas lyntog 3. En statlig likelønnspott for å sikre større tillegg for kvinnedominerte yrkesgrupper. 4. Fortsette barnehagerevolusjonen og sørge for gratis kjernetid i SFO 5. Gjenreise den sosiale boligpolitikken Flertallsregjeringen har i tre år ført en politikk for å forandre og fornye Norge. På område etter område har regjeringen fulgt opp de målene som ble satt for tre år siden. Ett år før valget har vi gjennomført, eller er i gang med å gjennomføre, de fleste målene vi satte oss. Fellesskapsløsninger gir mange mennesker muligheter de ellers ikke ville hatt. Fem saker vi har gjennomført siden 2005: 1. Over flere pasienter behandles i sykehusene hvert år. Det er opprettet elleve tusen flere årsverk i pleie og omsorgsyrker. 2. I alt flere barn har fått barnehageplass og barnehagene er blitt billigere. 3. Vi har stoppet endringene i arbeidsmiljøloven som ville gjort flere ansettelser midlertidige, og som ville åpnet for lengre arbeidsdager uten overtidsbetaling. Fem saker vi foreslår i neste års statsbudsjett: 1. Vi bruker 2 milliarder kroner på kvalitet i skolen for at elevene skal få bedre utdanning og flere skal fullføre videregående opplæring. 2. Vi øker bevilgningene til jernbane og vei med om lag 3 milliarder kroner. 3. Vi hjelper de som har det vanskeligst ved et krafttak for rusomsorgen, økte sosialhjelpssatser og bostøtte til nær flere. 4. Vi styrker økonomien til sykehusene kraftig, slik at flere pasienter kan behandles neste år. 5. Vi øker bistanden og oppnår målet om at 1 prosent av Norges samlede inntekter skal gå til verdens fattige. Men vi vil mer: Fem saker SV vil kjempe for de neste fem åra: 1. Ingen oljeboring i Lofoten og Vesterålen Vedlagt dette nummer av Venstre om finner du hele forslaget fra arbeidsprogramkomiteen til SVs valgprogram for neste stortingsperiode. Vi håper du finner det nyttig, spennende, bekreftende og aller helst også utfordrende; for nå ønsker vi at du og alle andre SV-medlemmer og SV-venner skal være med å diskutere hvor og hvordan SV og Norge skal legge inn støtet for et bedre klima og en mer rettferdig verden! hilsen edle daasvand partisekretær Foto: stig weston Plastpakket avis Som du sikkert har lagt merke er denne utgaven av Venstre Om kommet til deg pakket i plast. Dette skyldes at vi sender det sammen med forslag til arbeidsprogram. Vi kan berolige våre miljøbevisste lesere med at denne plasten er laget av maisstivelse. Den er av 100 % organisk materiale, nedbrytes raskt og er den mest miljøvennlige plasten på markedet. Er dere flere i hus standen som mottar Venstre om? Nå har du muligheten til å kunne reservere deg. Det gjør du ved å sende inn navn og adresse til epost: Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti. Adresse: Akersgata 35, 0158 Oslo. Telefon: Ansvarlig redaktør: Edle Daasvand. Redaktør: Arun Ghosh. Redaksjon: Lars Kolltveit, Robert Kippe, Thorbjørn Urfjell, Ane Fidjestøl, Mona Wærnes, Tone Huse, Lilly Næss, Lene Aure Hansen, Arnt Even Hustad, Katrine Gramnæs og Geir Malmedal Opplag: Layout: Grafisk Form as. Trykk: Nr. 1 trykk 2 Venstre Om nr. 5/2008

3 SV forandrer Norge Foto: Ane Fidjestøl Vet ikke hva vi skulle gjort uten barnehageplass Felix Suhrke Engeseth (20 mnd) kaster seg i armene på mamma med et gledeshyl. Klokken er ti på fire og det er hentetid i Etterstadsletta barnehage i Oslo. Mamma Ida får en liten rapport over dagens hendelser: I dag har Felix spist spagetti med kjøttsaus og vært masse ute i det fine høstværet. I garderoben finner stolte foreldre et lite kunstverk med kongler og fyrstikker. Av Ane Fidjestøl Felix er allerede en barnhageveteran, til tross for sin unge alder: Familien fikk barnehageplass til gromgutten da han var ni måneder gammel. Verken jeg eller faren hadde fast jobb da jeg gikk ut i permisjon. Finn hadde heller ikke opparbeidet seg rett til permisjon, så da jeg fikk jobb etter kun ni måneder var vi helt avhengig av å få barnehageplass, forteller Ida Suhrke. Med to fulle studielån og nylig etablert i sin første leilighet var utgifter til dagmamma utelukket for familien, som hadde tre måneder igjen før de ville hatt krav på kontantstøtte. Vi hadde kjempeflaks, smiler Ida. Barnehagen ligger fem minutter hjemmefra vi kan nesten se den fra kjøkkenvinduet! Jobben innebærer en del reising, og da er det veldig fint å vite at Felix er trygg i barnehagen, og at det er enkelt for Finn med henting og bringing, sier hun. Selv om Felix viser alle tegn på at han er fornøyd med barnehagetilværelsen, har moren likevel noen kritiske innvendinger mot økonomien i barnehagesektoren. Ved sykdom blir det ikke alltid hentet inn vikar. Det har også vært vanskelig å få tak i kvalifisert personell til utlyste stillinger. Det er derfor viktig at SVs barnehagesatsning også ivaretar kvaliteten i tilbudet, sier Ida. Betyr det at dekning og kvalitet er viktigere enn pris for dere? Ja, faktisk. Det er veldig mange i samme situasjon som oss. Vi er privilegerte som fikk barnehage så raskt, så nært og akkurat når vi trengte det. Barnehageutbygging er derfor en svært viktig prioritering av regjeringen som vi støtter fullt ut, sier Ida og understreker igjen at satsningen på det kvalitative innholdet må være et dobbeltspor i utbyggingen. Den rødgrønne regjeringen fortsetter barnehagesatsningen i neste års budsjett og bevilger 1,8 milliarder ekstra. I dag er det over barn på venteliste i Oslo, da dette alt for lenge har vært et neglisjert område i den høyrestyrte kommunen. Med regjeringens hjelp regner man likevel med at Oslo vil nærme seg full dekning innen Venstre Om nr. 5/2008 3

4 SV forandrer Norge Status etter tre rødgrønne budsjetter: Mer rettferdighet, bedre miljø Foto: elise floede En revolusjon på barnehageområdet. Tøffe tiltak for reduserte klimautslipp. En prosent av Norges inntekt til verdens fattige. Kjempesatsing på skole og eldreomsorg. Økt inntekt for de fattigste, økt skatt for de rikeste. Vår finanspolitiske talsmann, Heikki Holmås, oppsummerer noen av SVs viktigste seire. av Bernt Sverre Mehammer Skillelinjene mellom en rødgrønn og blå regjering av ukjent mørkhetsgrad er svært tydelige. Der vår regjering prioriterer å løse problemer folk opplever i sin hverdag gjennom gode fellesskapsløsninger, prioriterer høyresiden stadig skattelettelse til dem som har mest. For småbarnsforeldre er det viktigste i verden at de vet at barna får gå i en god barnehage mens de sjøl kan jobbe. Og at læreren kan gi akkurat deres barn den oppfølgingen de trenger for å knekke lesekoden. Dette er ikke billig, og kan ikke kombineres med store skattelettelser. Men dette er faktisk mye viktigere både for folk flest og for samfunnet. Heikki understreker poengene med hele kroppen, og går videre til miljøpolitikken. Klimaproblemet kan ikke løses uten at det koster noe for noen. Hvis ikke klimautslipp har en prislapp som alle som vurderer investeringer i forurensende virksom- het må legge inn i sine regneark, vil det ikke bli investert nok i miljøvennlig teknologi. Derfor er våre økninger i grønne avgifter og innføring av klimakvoter helt nødvendige. Frp er på motsatt side av skalaen. De er mot ethvert miljøtiltak som betyr kostnader for noen. Vi styrer Heikki unna en detaljgjennomgang av mer miljøvennlige bilavgifter, og utfordrer ham på tiltak for reduserte forskjeller. Forskjellen mellom folk i Norge er mindre enn i de aller fleste andre land. Barna til rik og fattig går i den offentlige skolen. Vi opereres i de samme sykehusene. Forskjellene mellom høytlønte og lavtlønte er mer enn store nok, men er i internasjonal sammenheng ganske små. Etter tiår der forskjellene har økt, har vår regjering snudd forskjellsutviklingen. Skatten til de rikeste er økt betydelig. Skatt på formue og arv er lagt om slik at de rike betaler vesentlig mer, mens vanlige folk betaler mindre. Inntekten til de fattigste i Norge er økt gjennom å heve minstepensjonen og de andre laveste trygdene. Sosialhjelpen er økt. I tillegg har vi satset på viktige velferdstiltak for fattige som bostøtte, rusbehandling og psykiatri. Heikkis oppsummering av SVs tre år i regjering er klar. Vi har forandret Norge. Vår jobb fram til valget neste år blir å få fram forskjellene mellom vår regjering og høyresiden samt å vise at det er SV som står bak de viktigste rødgrønne sakene. Resultatene fra denne perioden er et godt utgangspunkt, men det er det vi gjør framover som avgjør om velgerne vil ha oss og ikke andre partier, avslutter Holmås. 4 Venstre Om nr. 5/2008

5 SV forandrer Norge Dobbeltspor og nye tog Gleder seg til bedre tog-hverdag Årets statsbudsjett inneholdt flere gladnyheter for togreisende. 3,2 milliarder skal brukes på å bygge nye toglinjer en milliard er satt av til bygging av dobbeltspor mellom Oslo og Asker. Av Tone Huse Eirik Randsborg Lie er en av dem som gleder seg til at reisen fra hjemmet i Billingstad til jobben i Oslo sentrum blir enklere. Dette er kjempeflott. Jeg gleder meg veldig til at togene nå vil gå oftere, sier Randsborg Lie, som fremhever at det også må bli orden på signalanleggene. Jeg har ikke sertifikat, og er avhengig av tog og buss for å komme meg rundt. Derfor er jeg glad for at regjeringa satser på kollektivtrafikk, sier han. Utbyggingen av dobbeltsporet mellom Oslo og Asker er den største norske togsatsningen siden byggingen av Gardermobanen på 1990-tallet. Om lag 10 milliarder går til utbygging av dobbeltspor helt frem til Asker stasjon. I tillegg har NSB bestilt 50 nye, moderne tog fra Sveits. Togene skal leveres til dobbeltsporet er klart, NSB lover togavgang hvert tiende minutt. Klima Det er avgjørende at vi ikke stopper opp med dette, men også får dobbeltspor til Ski. Dette vil ha stor betydning for folks hverdag, og det er viktig for miljøet, sier Randsborg Lie, som fremhever nødvendigheten av å ta klimaendringene på alvor. Randsborg Lie får bred støtte hos SVs transportpolitiske talsmann på Stortinget, Hallgeir Langeland. Langeland er togentusiast, og har lenge kjempet for en større prioritering av toget. Global oppvarming er vår største utfordring. Utslipp fra transport står nå for nær en tredel av alle norske klimagassutslipp, og utslippene fra vei og fly vokser i hurtig fart. Slik kan det ikke fortsette. Derfor er satsningen på tog spesielt sterk i statsbudsjettet for Vi har i regjering mer enn doblet investeringene i jernbanen, sier en fornøyd Langeland. Flere prosjekter Med neste års storsatsning på toget er det ikke bare Eirik Randsborg Lie som kan glede seg til kortere reisetid: 800 millioner kr er satt av til det nye dobbelsporet på Nord Jæren, slik at det kan fullføres i To nye store prosjekter startes opp: Gevingåsen tunnel på Trønderbanen, som får 150 millioner kr i 2009, og dobbelspor på Vestfoldbanen fra Barkåker til Tønsberg, som får 160 millioner kr. I tillegg bidrar 100 millioner til høyere tempo på bygging av nytt dobbelspor mellom Bergen stasjon og Arna, og 144 millioner er bevilget til fullføring av automatisk togstyring på Nordlandsbanen. Foto: Geir Malmedal utålmodig pendler: Eirik Randsborg Lie gleder seg til dobbeltsporet Asker-Oslo er klart. Venstre Om nr. 5/2008 5

6 SV forandrer Norge Like muligheter: Gratis skolebøker er slagordet til SVomsatt i praksis, mener Anders Lie som er elev ved Lambertseter videregående skole Lik rett, like muligheter Anders Lie, elev i 2. klasse ved Lambertseter videregående skole i Oslo Gratis skolebøker har vært en av SVs fanesaker i årevis. Høsten 2007 og 2008 ble det innført gratis skolebøker for elevene i andre og tredje trinn og høsten 2009 setter regjeringa av nye 381 millioner slik at alle elever i videregående opplæring får gratis bøker. Av Eirik Oland Nedrelid Det er veldig bra og det betyr veldig mye for mange at skolebøkene nå blir gratis, sier Anders Lie, elev i andre klasse på Lambertseter videregående skole. Gratisprinsippet skal ikke bare innebære lik rett men også like muligheter. I følge Elevorganisasjonen har norske elever jobba i rundt 30 år for å sikre gratis skolebøker og det er kanskje litt rart at dette ikke har skjedd før? Arbeiderpartiet og AUF har jo snakka om dette i 20 år men det skjedde ikke noe før SV kom i regjering, sier Anders før han fortsetter å prate om hva gratis lærebøker betyr i praksis. Vi vet for eksempel at det bor fattige barn bare i Oslo og det er mange fattige barn i hele landet. Det er viktig for både foreldre og ungdommer i disse familiene at de sparer utgiftene til skole og kan bruke pengene på noe annet, sier Anders. Høyre er motstandere av gratis skolebøker og en borgerlig regjering vil jobbe for å avvikle ordningen, eventuelt erstatte den med et behovsprøvd stipend. Det der er helt idiotisk, sier Anders. Ordningen ser ut til å fungere bra. Det virker som om Høyre bare er interessert i å ta fra fellesskapet for å spare penger. Et behovsprøvd stipend har han heller ikke særlig tro på. Det er ikke noe særlig å bli definert som fattig eller trengende, det må da være langt bedre og mer praktisk med ordninger som hjelper alle, sier Anders. De rødgrønne partiene har styrket seg den siste tiden og valgseier i 2009 er innen rekkevidde dersom det gjøres en god valgkamp. Dette er en av mange saker der den rødgrønne regjeringa har forandret ting til det bedre. Jeg er redd vi mister alt som er kjempet fram de siste åra om de taper valget i 2009, da blir det tilbake til opplegget med skatteletter for de rikeste, sier Anders, som dessuten har et råd til valgkampen: I neste Stortingsperiode må SV sørge for at det ansettes flere lærere slik at alle elever som trenger det kan få tilpassa opplæring! 6 Venstre Om nr. 5/2008

7 statsbudsjettet 2009 Statsbudsjettet på 1,2,3. Bevilgningene til bistand utgjør nå 1% av anslått BNI (brutto nasjonalinntekt). Miljøverndepartementets budsjett i 2009 er på om lag 4,1 mrd. kroner, en økning på 18,6%. I tillegg foreslås det at kapitalen i Kulturminnefondet økes med 200 mill. kroner. Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene dobles. Vi skjerper formueskatten for de rikeste. På samme tid øker vi bunnfradraget i formuesskatten vesentlig, og reduserer arveavgiften slik at over 90% av dem som før ville måtte betale arveavgift til neste år slipper. Til gjengjeld må 5 10% betale mer. Vi øker bevilgningene til tiltak mot fattigdom på hele mill. kroner. Bevilgningene til helseforetakene økes med til sammen 6,3 mrd. kroner nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger skal settes i gang. Flere og bedre lærer i skolen. Mer fysisk aktivitet Rentekompensasjonsordning til opppussing av skole- og svømmeanlegg Økte basisbevilgninger til universitetene og høyskolene, 200 nye rekrutteringsstillinger og 300 mill. kroner til forskning og utvikling innenfor fornybare energikilder og karbonfangst og lagring. Nye bygg: Odontologibygg i Bergen, bygg for syke pleierutdanning i Oslo, 1000 nye studentboliger, og vi varsler at høyskolen i Bergen påbegynnes i Det legges opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på 8,4 mrd. kroner i 2009, eller 3,0%. Om lag 4,7 mrd. kroner av dette er frie inntekter Bevilgningene til veiformål økes med 1,6 mrd. kroner (eller 10,4%) og økningen er på 1,3 mrd. kroner (eller nærmere 22%) til Jernbaneverket. Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene dobles. 22% økning: Jernbanen får 1,3 milliarder mer å rutte med til neste år. Kritikken mot budsjettet Etter tidenes største økning i bistandsbudsjettet, når vi målet om å bruke 1 prosent av vår samlede inntekt til verdens fattigste. Dette har vi fått mye skryt for. Fra bistandsorganisasjonene stilles det allikevel spørsmål ved at utgifter til flyktninger og asylsøkere i Norge regnes som bistand. Av Bernt Sverre Mehammer Norge har fulgt denne praksisen siden 1995, og det er slik alle andre land gjør det i tråd med internasjonale retningslinjer. SV har vært skeptisk til dette, påpeker Ågot Valle, SVs utenrikspolitiske talskvinne. Men det viktigste er at vi har nådd 1 prosentmålet. Dette legger lista for framtidige regjeringer og gjør at vi kan fokusere på hvordan bistanden kan bli best mulig og hvordan utviklingspolitikken generelt bør utformes for å redusere fattigdom. Regjeringen har funnet en god balanse mellom å gi gass og samtidig berede grunnen for rentenedgang, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets til Aftenposten. Den økonomiske veksten avtar. Dette gir rom for å bruke mer oljepenger uten at det taler for høyere rente. Renteeffekten av årets statsbudsjett blir marginal, sier makroøkonom i Handelsbanken, Shakeb Syed til E24. Ekspansiviteten øker (vi bruker mer penger i budsjettet), men det er helt greit, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal i DnB Nor Markets. Foto: Edle Daasvand Enkelte har også kritisert at regnskogpengene er inkludert. Det har jeg ingen problemer med å forsvare. Vi når tre mål på en gang: Klimautslipp reduseres, truede arter reddes, og fattige innbyggere i disse skogene får hjelp. Når vi også vet at de fattigste rammes hardest av klimaendringene, er dette god bistand, understreker Valle. Bidrag til økt rente? Høyre mener budsjettet bidrar til økt rente. Dette avvises av uavhengige økonomer. Manglende satsinger For øvrig går det meste av kritikken mot budsjettet ut på at det er punkter i Soria Moria-erklæringen som ikke følges opp med penger. Vi må gjøre det viktigste først. Også vi må gjøre tøffe prioriteringer. Sjøl om budsjettet er knallgodt, er det mange viktige formål som får mindre enn de trenger. Med en rødgrønn regjering er SV med på å gjøre disse prioriteringene. Husk at det gir et helt annet resultat enn hvis Høyre og Frp skulle bestemt, sier Heikki Holmås, SVs finanspolitiske talsmann. Tidenes bistandsbusjett: Bistandsbudsjettet når for første gang 1% av brutto nasjonal inntekt, men som tidligere er også utgifter til flyktninger og asylsøkere i Norge tatt med i regnestykket. SV satser på skolen Sterkt budsjett for Tora Foto: stig weston Dette er et veldig godt skole og lærerbudsjett sier SV-nestleder og Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell. Budsjettet gir flere lærere, bedre utdanning for lærere, mulighet for videreutdanning med vikar, en rektorskole og penger til å pusse opp skolene. Dette fordi SV mener at å satse på skolen og lærerne er det viktigste vi kan gjøre. I budsjettet settes det av en milliard fra neste skoleår til flere lærere i matte og norsk for de yngste. Dette vil øke lærertettheten i disse fagene og trinnene med 25 prosent. Foto: fotografmester Arild hjelm / Kd Nye kunnskapsbygg i Bergen og Oslo, 1000 nye studentboliger, ny finansiering av vitenskapelig utstyr og 200 mye stipendiater. Tora Aasland ble en budsjettvinner. Regjeringen bruker nesten 20 milliarder kroner på forsking neste år. Den viktigste satsingen er på klimaforskning, der det blant annet skal bygges opp forskningssentra for miljøvennlig energi. Det viktigste ute på den enkelte høyskole og universitet er at det forhatte kuttet i basisbevilgningene nå er tilbakeført. Venstre Om nr. 5/2008 7

8 statsbudsjettet 2009 Trygghet for Foto: olav gunnar ballo «De rødgrønne er i støtet», skrev Dagsavisen dagen etter at Kristin Halvorsen hadde lagt fram statsbudsjettet for «Det rødeste og grønneste budsjettet siden 2005», sto det å lese i Klassekampen. Bergens Tidene mente at «Statsbudsjettet vil bringe regjeringen nær oppfyllelse av de økonomiske Soria Moria-løftene». Selv Frederic Hauge var positiv. Av Sylvi Bratten Ikke hverdagskost, Kristin? Jeg pleier å si at i denne jobben vanker det bare grader av kjeft. Det kan jeg kanskje ikke fortsette å si lenger, smiler landets finansminister. Men vel så viktig som hva kommentatorene sier, er alle de positive tilbakemeldingene jeg får fra vanlige folk. Budsjettet er gjenkjennelig på våre kjernesaker: Kunnskap, miljø og fordeling. Samtidig begynner resultatene av de prioriteringene vi allerede har gjort å gjøre seg gjeldende. Det merkes godt at SV er i regjering. Med skatteopplegget i dette statsbudsjettet ligger det vel til rette for en enda tydeligere SV- profil? Stein Erik Hagen har allerede klaget sin nød. Det handler ikke om å ta enkeltpersoner, men også de rikeste må finne seg i å bidra til felleskassa. De mest formuende i Norge har ikke inntektene sine hovedsakelig fra lønn, men fra kapital og det har de tjent på. Derfor har vi over tid jobbet med å øke skatten for de med størst formuer, og gi lettelser i bunnen. Summen av de endringene vi har gjort betyr at personer som betalte formueskatt i 2005, vil slippe å betale neste år. Halvparten av dem er pensjonister med noen kroner i banken. Ytterligere personer vil få lavere formueskatt. Kristin legger for dagen et engasjement som er en finansminister fra SV verdig: Nå gjør vi noen skikkelige fordelingsgrep i arveavgiften. Over 90 prosent av dem som skal betale arveavgift vil få lettelser neste år, mens de 10 prosent rikeste må betale mer. Disse eier 90 prosent av aksjeverdiene i ikke-børsnoterte selskaper. Arv er en viktig årsak til økonomiske forskjeller mellom folk og det kommer til å bli viktigere. Derfor er jeg så opptatt av å sikre oppslutning om arveavgift som fordelingsvirkemiddel. Det gjør vi ikke hvis den er innrettet slik at vanlige folk opplever det som urimelig. Med disse endringene har vi lagt grunnlaget for en arveavgift som treffer riktig fordelingsmessig. Og bakom synger finanskrisen? Norsk økonomi er selvfølgelig ikke upåvirket av det som utspiller seg i de internasjonale finansmarkedene. Vi følger nøye med og har høy beredskap. Men heldigvis er vi godt skodd til å takle svingningene. Finanssektoren er godt regulert, kundene har sikkerhet for sine innskudd og vi har et effektivt tilsyn. Men utover dette ser vi også at en stor offentlig sektor, folketrygden og statlig eierskap bidrar til stabilitet. Det er i tider som dette at vi virkelig ser verdien av politisk styring og av å organisere samfunnet i fellesskap, sier finansministeren. Men Halvorsen kan styre sin begeistring for å bli omtalt som landsmoder: Det er journalister som har behov for å bruke sånne merkelapper. Men hvis det betyr at folk føler at økonomien er i trygge hender, er det bra. Høyresida sin skremselspropaganda om SVs uansvarlige økonomiske politikk er i hvert fall effektivt slått tilbake. Vårt neste slagord må kanskje bli «SV eller kaos», sier Kristin med en trillende latter. Foto: stig weston Solidaritetsbudsjett Erik Solheim er strålende fornøyd med å ha nådd SVs mål om å bruke 1 % av brutto nasjonalinntekt til bistand. - Dette er veldig viktig for oss som er opptatt av internasjonal solidaritet. Hvis noen regjering i ettertid faller under 1-prosenten, vil den politiske kostnaden for dette bli høy, sier Solheim. Nå blir Norge brukt som eksempel i kampanjer for mer og bedre bistand i andre rike land. Når vi nå har nådd dette viktige symbolske målet, er neste skritt å se nærmere på hvordan vi best gjør jobben med fattigdomsbekjempelse. Jeg har satt ned et utviklingsutvalg som ser på dette. I tillegg vil jeg legge fram en stortingsmelding om utviklingspolitikken med tydelig SV-profil, avslutter Erik Solheim. Foto: Arve Breistøl 8 Venstre Om nr. 5/2008

9 statsbudsjettet 2009 velferd Foto: olav gunnar ballo Solid budskap: Finansminister Kristin Halvorsen legger fram statsbudsjettet 2009 for Stortinget. Men ingen må tro at hun tar lett på uroen, selv om hun understreker at norsk økonomi er i god stand. De siste uker og dager har hun blitt løpende orientert om utviklingen og hatt hyppige møter med Norges Bank og Kredittilsynet. Er det virkelig ingenting å frykte? Vi har kontroll, men jeg skjønner at noen føler seg urolige for rente og arbeidsplasser. Det kan virke uforståelig og urettferdig at grådighet og profittjag i USA skal ha ringvirkninger over hele verden. Men nettopp derfor skal vi være glad for at vi bor i Norge og at det er gjort kloke politiske valg i fortid som gjør oss i stand til å takle denne situasjonen. Vi har verktøy i verktøykassa, sier hun. Du har sett deg nødt til å advare mot konsekvensene av Frps politikk? Absolutt! Frp har programfestet at penge- og kredittmarkedet skal reguleres av tilbud og etterspørsel i mar- ked, uten politiske reguleringer og inngrep. Det er jo selve oppskriften på den krisen som har utspilt seg i USA! De må tåle i å bli konfrontert med sin egen politikk uten å innta offerrollen. De som synes å merke en mer kamplysten SV-leder i det siste har helt rett. Hun er grundig lei av å få kjeft fra politiske motstandere som selv har hatt makt og som ikke har vært i nærheten av de resultatene som den rødgrønne regjeringen kan vise til. Bondevik II regjeringen oppsummerte fattigdomssatsingen i sine 4 år med tiltak for 1,3 mrd kroner. Med dette budsjettet har vi brukt 3,4 mrd kroner. I tillegg kommer trygdeoppgjøret, effekten av lav ledighet, forbedringer i dagpengene og styrking av offentlige tjenester generelt. Vi har økt bevilgningene til forskning mer enn dem. I opposisjon fikk vi gjennom å øke de økonomiske rammene til samferdsel i nasjonal transportplan med 2 mrd kr mer enn det de foreslo. Ikke bare følger vi opp disse målene som første regjering, men vi overoppfyller dem. Likevel kritiserer de oss for å ikke gjøre nok. Det er greit med politisk uenighet, men vi må tøffe oss opp når vi møter påstander som er åpenbart urettferdige og urimelige. Hvis vi ikke tar igjen, står vi i fare for å selv begynne å tro på mytene som spres, forteller Halvorsen. Så bryter igjen smilet igjennom: Det er bare å rette ryggen. Høyresida har en dårlig dagsorden om dagen. Vi vet at SV gjør en forskjell i regjering. Det er opp til oss selv å formidle det til velgerne. Ett år fra nå vet vi om vi har lyktes, avslutter Halvorsen. Tonefallet i utsagnet tyder på at hun føler seg trygg på at det vil gå veien. Grunnlaget er i hvert fall lagt. Grønt budsjett Én pålogging- flere tjenester! Med en økning på over 800 millioner når miljøbudsjettet neste år et historisk nivå på 4,1 milliarder kroner. Miljøbudsjettet har stått nesten stille i 15 år. Vi tar nå et krafttak for miljøet som må bli starten på en enda sterkere satsing i åra framover, sier Erik Solheim. Arbeidet for å stanse tapet av norsk natur blir spesielt prioritert (345 millioner kroner) Vi skal verne mer, ta vare på det vi har vernet og skaffe mer kunnskap om norsk natur. Jeg er spesielt fornøyd med at vi nå kan samarbeide med Sverige om å kartlegge de artene vi har, sier Solheim. Ellers satses det blant annet på opptrapping av kulturminnevernet og styrking av klimaarbeidet blir et taktskifte for norsk miljøarbeid, og jeg ønsker at hele SV er med på å løfte miljøsaken fram mot valget, avslutter Solheim. Foto: stig weston Regjeringa foreslår 80 millioner kroner for utvikling av en offentlig eid infrastruktur hvor innbyggere og næringsliv gis én fellespålogging til alle offentlige nettjenester. - I dag har vi en situasjon med én påloggingsløsning for levering av selvangivelsen, én for å skifte fastlege og en tredje for å søke barnehageplass. Nå rydder vi opp i kaoset med ulike PIN-koder så det blir enklere for brukerne, sier Heidi Grande Røys. Den andre store satsinga på FADs budsjett er at Statsbygg overtar vedlikeholdsansvaret for fengselseiendommene. Dette gir samtidig økt vedlikeholdsinsats på hele 105 millioner kroner årlig. Venstre Om nr. 5/2008 9

10 arbeidsprogrammet Vi skal bygge SV nestleder Audun Lysbakken mener at alle SVs medlemmer vil kjenne seg igjen i det nye arbeidsprogrammet. Det er radikalt og samfunnskritisk og vi har ikke mistet vår evne til nytenkning og samfunnskritikk selv om vi er i regjering. Av Mona Wærnes Klima Etter alt det vi vet om klimaendringene ut fra klimapanelets rapporter vil partier som ikke fokuserer på klima oppfattes som useriøse, sier Lysbakken, som forteller at klima er en hovedsatsning i arbeidsprogrammet. Han mener klima må bli et av de viktigste temaene i valgkampen. Folk i framtida vil se tilbake og tenke at det er helt vanvittig at man ikke gjorde mer med klimaendringene, dersom vi ikke gjør noe nå, sier Lysbakken og fortsetter: Vi må framskynde slutten på oljealderen. Alle skjønner at vi må omstille oss fra energi basert på olje til miljøvennlig energi. Olje er ikke bare dårlig for miljøet. Hvert år som går med fokus på olje er et tapt år for den omstillingen vi skal gjennom, og vi sakker akterut på framtidas teknologi. Norge vil bli et fattigere land i framtida hvis vi ikke endrer måten vi tenker energi på nå, sier Lysbakken. Lysbakken mener at den aller viktigste miljøsaken står om Lofoten og Vesterålen skal åpnes for oljeutvinning. Dette er ikke bare et sårbart område, men det handler om et veivalg om de store investeringene. Vil vi at de store pengene, de beste hjernene og den politiske oppmerksomheten fortsatt skal gå til oljeindustrien i enda flere år? spør SVs nestleder. Arbeid Vi må ha et «bygge landet»-perspektiv på miljøpolitikken. En radikal klimapolitikk er ikke det samme som å legge ned arbeidsplasser, men derimot å sikre framtidas arbeidsplasser og utvikle en ren industri. Forutsetningen er tilgang på ren kraft og god kompetanse, som til sammen skaper et næringsliv som kan gi arbeidsplasser og investeringer, mener Lysbakken. Lysbakken vil ha et godt organisert arbeidsliv med små forskjeller i lønn, noe han mener er den viktigste enkeltfaktoren for et godt samfunn. Jeg tror arbeidslivspørsmål vil være et godt område å avsløre høyresiden på og vise at de er et talerør for NHO. Høyresiden ønsker større klasseskiller og er ikke interessert i å bekjempe sosial dumping. Jeg er stolt over omfanget av vår tiltakspakke mot sosial dumping og konkrete forslag for å få slutt på ufrivillig deltidsarbeid, sier han. Viktigheten av å løfte fram kvinneperspektivet i arbeidslivet gjenspeiles i arbeidsprogrammet. Likelønn vil bli en stor valgkampsak for oss. Hardt arbeidende kvinner i velferdsstaten og i tjenesteytende næringer i det private har de tyngste jobbene og er dårligst betalt. I tillegg får de lite oppmerksomhet i norsk politikk. SVs oppgave er å sette rettighetene til de som jobber med omsorg, skole, helse og i disken på butikken på dagsorden. Vi vil kjempe for å utvide rammene for lønnsoppgjørene i offentlig sektor med en statlig likelønnspott, sier Lysbakken. Afghanistan Utviklingen i Afghanistan går raskt i gal retning. USA og NATO har valgt en aggressiv strategi som har rammet sivilbefolkningen på en uakseptabel måte, og som bidrar til at konflikten forverrer seg. Krigen kan ikke vinnes, og den eneste løsningen for Afghanistan er en politisk løs- Arbeidsprogrammet: Mer rettferdig strømpris Et mer rettferdig og klimavennlig prissystem på strøm skal gjøre det lønnsomt å spare på strømmen. Strømprisen skal være gradert etter forbruk, slik at luksusforbruket på strøm blir vesentlig dyrere enn det vanlige forbruket. Fastleddet på nettleia (Dette er kostnader til måling, avregning, fakturering m.v.) skal fjernes, slik at det er selve strømforbruket folk betaler for. Samtidig bør nettleia utjevnes slik at det gis prisreduksjoner i distriktene. FOTO: tog bane FOTO: sigurd fandango kapperud Kulturskole for alle Kulturskolen er et viktig tilbud for barn og unge, men i dag er prisene enkelte steder så høye at foreldrenes lommebok blir helt avgjørende for hvem som får plass. Flertallet i programkomiteen foreslår derfor å innføre en nasjonal makspris for kulturskolen på kroner i egenbetaling per år. Komiteen foreslår også å gjøre forsøksordningen med kulturkort for barn og unge til en permanent ordning for hele landet. Høyhastighetstoget kommer Jernbanen er en av hovedsatsingene i programmet. Det norske jernbanenettet skal utvides og moderniseres slik at toget blir et naturlig førstevalg for de fleste lange og mellomlange reiser i Sør-Norge. For å lykkes med dette vil komiteen at det etableres et høyhastighetsnett mellom de store byene i Sør-Norge, kombinert med en stor nærtrafikksatsing på jernbane. Utbyggingen av høyhastighetsnettet skal starte innen 2015, men planlegges i neste stortingsperiode. 10 Venstre Om nr. 5/2008

11 arbeidsprogrammet landet FOTO: Christine Dancke / SV Presenterer SV-framtiden: Leder av programkomiteen, Audun Lysbakken mener arbeidsprogamforslaget vil skape debatt og engasjement i partiet. Her godt assistert av Heikki Holmås på pressekonferansen der forslaget ble framlagt. ning. NATO må ut, og FN må inn. Men dette vil ikke skje uten at ulike land begynner å holde tilbake styrkebidragene, det må legges press på NATO og USA, mener Lysbakken. Hvis SV vedtar det programkomiteen nå foreslår vil vi være det eneste partiet, både i regjeringen og Stortinget, som går inn for å avvikle det norske bidraget til ISAF. Vi vet at vi har en stor del av opinionen i ryggen. Det er hvilken styrke vi får i valget, kombinert med engasjementet i folket, som vil avgjøre hva vi får til, avslutter Audun Lysbakken. FOTO: anita norhall FOTO: christian aase Utvidet foreldrepermisjon Internasjonalt klimaforskningsfond Den rødgrønne regjeringen foreslår å øke fedrekvoten fra seks til ti uker. Forslaget til nytt arbeidsprogram går enda lengre, og utvider dagens foreldrepermisjon til 52 uker med full lønnskompensasjon. Ni uker forbeholdes mor som i dag, og av den øvrige permisjonstiden forbeholdes en tredel mor og en tredel far. Forslaget vil gi foreldrene mer tid til barna, og bidra til økt likestilling i samfunnet. Programkomiteen mener Norge i tråd med Sternrapportens anbefalinger må sette av 1,5 3 prosent av sin årlige BNI (Brutto nasjonalinntekt) til klimatiltak. De første 100 milliardene skal settes av til et internasjonalt klimaforskningsfond som kan bidra til teknologiske gjennombrudd på klimaområdet. Både stater, forskningsmiljøer og bedrifter over hele verden skal kunne søke om midler. Et hovedmål med fondet er å finansiere utvikling av teknologi som sikrer at klimatiltak kan gjennomføres raskt. Fondet vil gjøre Norge internasjonalt ledende når det gjelder finansiering av klimavennlig teknologi og forskning. Vern av Lofoten og Vesterålen Programkomiteen foreslår å innføre et moratorium (utsettelse) i neste stortingsperiode for tildeling av nye leteblokker på norsk sokkel. Et slikt moratorium vil gjøre Norge bedre rustet til å innfri sine forpliktelser i en ny internasjonal klimaavtale. Samtidig mener komiteen at enkelte sårbare havområder må sikres varig vern gjennom å gjøre dem til petroleumsfrie områder. Dette gjelder blant annet Lofoten og Vesterålen. Nedlegging av Utlendingsnemnda SV vil styrke asylsøkeres rettssikkerhet, og har kritisert dagens system for å være for lukket, for lite etterprøvbart og for lite forutsigbart. Programkomiteen foreslår derfor å legge ned Utlendingsnemnda (UNE), og erstatte nemnda med et system med særdomstol som i Sverige. Slik vil vanlige rettsprinsipper legges til grunn for behandlingen. Skatt på spekulasjon Programforslaget skisserer flere tiltak som vil gi økt styring og regulering av finanssektoren. Ett av tiltakene er skattlegging av verdipapirhandel, gjennom en avgift på børstransaksjoner. Målet er økt stabilitet i den økonomiske politikken, og dermed større trygghet for folks arbeidsplasser og boliger. Venstre Om nr. 5/

12 Hva mener du? Skal verneplikten utvides til å gjelde kvinner? Skal kirken ha lov til å diskriminere homofile? Bør juryordningen legges ned? Nå skal forslaget til nytt arbeidsprogram diskuteres i hele partiet. Av Lars Kolltveit Når landsmøtet i mars vedtar SVs nye arbeidsprogram, er det etter en lang og åpen prosess. Våren 2008 inviterte programkomiteen SV-lag og organisasjoner til å sende sine innspill til komiteen, og hundrevis av innspill er sendt inn. Etter nesten ett års arbeid, legger programkomiteen nå fram sitt forslag til program. Dette programforslaget skal først diskuteres bredt i partiet, så behandles av landsstyret i januar, og til slutt debatteres og vedtas av over 200 landsmøtedelegater fra hele landet den 22. mars. Uenigheter Programforslagets retning er krystallklar: Et stort løft for klima, rettferdighet og internasjonal solidaritet. Men komiteens medlemmer er ikke enige om alt. I programforslaget finnes i alt 24 dissenser (uenigheter) som partiet nå skal ta stilling til. Her er noen av dem: Skal verneplikten utvides til å gjelde kvinner? Bør religiøse trossamfunn fortsatt ha egne unntaksbestemmelser i likestillingsloven, eller bør det ikke lenger være mulig for kirka eller andre trossamfunn å diskriminere kvinner eller homofile ved ansettelser? Bør dagens juryordning erstattes av en utvidet med-domsrett der lekdommerne er i flertall? Bør forhandlingsansvaret for lærerne flyttes tilbake til staten? Bør det innføres en obligatorisk underlivsundersøkelse for alle norske skolebarn? Bør det innføres en makspris i kulturskolen? Bør SV støtte en kulturboikott og en akademisk boikott av Israel? Bør stemmerettsalderen senkes til 16 år? Bør det innføres kommunal beskatningsrett? Bør det innføres en felles valgdag for lokalvalg og stortingsvalg? Frist Husk at endringsforslag må leveres innen 5. januar. Alle endringsforslag må referere til linjenummer i det vedlagte programforslaget. Forslagene kan leveres via SVs nettsider, på e-post til eller skriftlig til SV, Akersgt. 35, 0158 Oslo. Arbeidsprogrammet: FOTO: ny tid Elleve måneders studiestøtte For å sikre lik rett til utdanning for alle, er SVs langsiktige mål en studiefinansiering på et nivå av 2G (to ganger grunnbeløpet i folketrygden) som sikrer studentene mulighet til å studere på heltid. For neste stortingsperiode foreslår programkomiteen å utvide studiestøtten til å gjelde for 11 måneder. Dette vil være et viktig skritt for en bedre studentøkonomi. Komiteen foreslår også å øke reisestipendet, bygge 1000 nye studentboliger i året og innføre ordninger som gjør det lettere å studere når man har barn. FOTO: åsmund strand johansen Nordisk samarbeid Programforslaget slår et slag for Norden, og støtter tendensen til økt forsvarssamarbeid og økt økonomisk integrasjon. Programforslaget oppmuntrer til nordisk samarbeid om industriutvikling, ny teknologi og energi, utdanning, forskning og overvåking i nordområdene. Rimelig tannlege Tennene er en del av kroppen, og tannhelse er like viktig som annen helse. En av satsingene i programforslaget er en tannhelsereform, som innebærer at tannbehandling finansieres på samme måte som legebehandling med lave egenandeler. Komiteen foreslår at egenandelen settes til kroner per år for nødvendig tannlegebehandling. Det tilsvarer egenandelstak 2 som noe av tannlegebehandlingen går under allerede i dag. Komiteen foreslår også at ungdom opp til 23 år skal ha gratis tannhelsetjeneste. Gjenreiser den sosiale boligpolitikken Bygging av minst 4000 nye leieboliger årlig, samt 1000 studentboliger, inntil om lag halvparten av boligene til leie er ikke-kommersielle. I tillegg bygging av minst 1000 prisregulerte lavinnskuddsboliger i året. Det er programkomiteens plan for å gjenreise den sosiale boligbyggingen. Programmet beskriver en ny sektor for prisregulerte boliger (boliger med lave innskudd og pristak ved videresalg), som sikrer flere innpass på boligmarkedet. 12 Venstre Om nr. 5/2008

13 arbeidsprogrammet Hva skjer i SV denne høsten? FOTO: Silje Schi tveitdal / SV Nylig var mange engasjerte SVere ute i gatene og markerte SVs politikk i forbindelse med statsbudsjettet og regjeringens tre-årsmarkering. Med en stigende entusiasme i partiet, er mange medlemmer i full gang med å forberede seg til valgkamp. Alle vil få tilbud om å delta på skolering frem mot valget, uansett hvor du bor i landet. Debatten om nytt arbeidsprogram er også i full gang. Av Geir S. Malmedal Regionale samlinger med miljø og arbeidsprogram som tema. For mer info, se fylkeslagene sine hjemmesider. Når: Hvor: Arrangør: 15. november: Grenland Telemark SV. Innleder: Inga Marte Thorkildsen 22. november Oslo Oslo og Akershus SV. Med Erik Solheim, Heidi Sørensen og Heikki Holmås november Bergen Sogn og Fjordane og Hordaland SV. Med Audun Lysbakken. 29. november Trondheim Møre og Romsdal, Nord- og Sør-Trøndelag og Nordland SV. Med Heidi Sørensen. 29. november Lillesand Aust- og Vest-Agder SV. Med Silje Schei Tveitdal. Andre møter med samme tema: 6. november Tromsø Med Audun Lysbakken (arbeidsprogrammet) 11. november Kristiansand (arbeidsprogrammet) 27. november Bodø Med Inga Marte Thorkildsen (miljø) 27. november Tønsberg Med Audun Lysbakken (arbeidsprogrammet) Miljøskolering: Inga Marte Thorkildsen skal innlede både i Telemark og i Bodø i høst. Mange har ventet spent på forslaget til nytt arbeidsprogram og det kommer til å bli ivrig diskutert på møter i SVs lokal- og fylkeslag i tida framover. Første frist for endringsforslag er 5. januar 2009 og programmet skal vedtas endelig på SVs landsmøte 19. til 22. mars i Bergen. Mange lag har allerede startet diskusjonen. I tillegg arrangerer mange fylkeslag regionale samlinger i november. Tema vil her bli miljø og arbeidsprogrammet. Vil du påvirke partiets politikk og forberede deg til den viktige valgkampen, så har du muligheten her. Miljøskolering Skolering på SVs miljøpolitikk er nå i full gang. Mange medlemmer har allerede benyttet seg av tilbudet om nettseminarer på miljø og nå vil de regionale samlingene også gi medlemmene et utbredt tilbud om skolering på miljø. I forbindelse med vinterens fylkesårsmøter vil fokus for skoleringa være på politikk for barn og unge, mens fokus utover våren vil være på rettferdighet. Når SVs medlemmer står på stand i valgkampen, skal de være trygge på egen politikk og være klare til å møte utfordringene i en tøff valgkamp. Aldri før har mulighetene til å forberede seg til valgkampen vært bedre! Hele Østlandet møtes til miljøsamling 22. november arrangeres det en stor miljøsamling i Oslo, der SVere fra hele østlandsområdet samles. Vi starter med arbeidsprogrammet. Heikki Holmås innleder til debatt på miljø som tema i valgkampen. Erik Solheim vil innlede om miljøutfordringene og hva vi kommer til å møte i valgkampen. Statssekretær Heidi Sørensen og politisk rådgiver Morten Wasstøl i miljøverndepartementet vil sammen med miljøpolitisk leder Silje Schei Tveitdal lede hver sin arbeidsgruppe. Dette blir en unik mulighet til å samle kunnskap og samtidig bli enda sikrere i SVs miljøpolitikk. Her har du også muligheten til å snakke med og utfordre våre fremste miljøpolitikere. FOTO: ny tid Ny organisering av Helse-Norge Dagens organisering av helseforetakene har ført til manglende styring og for tilfeldig prioritering i helsevesenet. Programkomiteen foreslår en omfattende sykehusreform som fører til økt demokratisk kontroll og mindre markedsprinsipper i helsepolitikken. I programforslaget legges det politiske ansvaret for landets sykehus til Stortinget, som skal vedta en nasjonal helseplan med helsepolitiske prioriteringer og ansvarsfordeling. Dagens helseforetakslov erstattes av en forvaltningslov, og dagens innsatsstyrte finansiering erstattes av en avtalefestet rammefinansiering. FOTO: sigurd fandango kapperud SFO-reform SVs mål er heldagsskolen; en utvidet og variert skoledag som tar hensyn til at elever lærer forskjellig og har anlegg for å mestre ulike fag. I heldagsskolen er tilbudet i skolefritidsordningen (SFO) en integrert del av skoledagen. Som et første skritt mot dette foreslår programkomiteen å innføre gratis kjernetid i SFO, og legge denne kjernetiden inn i skole-dagen. Flertallet av komiteen foreslår også å innføre en makspris for den øvrige skolefritidsordningen. FOTO: sigurd fandango kapperud Obligatorisk førskole i barnehagen SV ser barnehagen som en integrert del av opplæringen, og vil på lang sikt gjøre barnehagen til et gratis tilbud. Barnehagen er bra for barn, og SV vil at alle barn skal ha glede av det. Blant annet vet vi at tida i barnehagen gjør barn bedre rustet til å begynne på skolen. Programkomiteen foreslår derfor en ordning med 12 timers obligatorisk gratis kjernetid i barnehagen for femåringer. Ordningen skal være bygget på førskolepedagogikk. Barn lærer masse i barnehagen, men læringsmetodene skal være annerledes enn på skolen. Venstre Om nr. 5/

14 SV på Stortinget Gir samboere arverett I høst vedtar Stortinget endringer i arveloven som gir samboere nye og bedre rettigheter. Samboere har i dag ingen arverettigheter dersom de ikke har skrevet testamente. Med disse endringene får vi en arvelov som er tilpasset de nye familiestrukturene, sier SVs justispolitiske talsperson Akhtar Chaudhry. Regjeringens forslag vil gi samboere rett til arv og mulighet til å sitte i uskiftet bo. Det betyr at man kan utsette arveoppgjøret når en som er samboer dør, slik at den gjenlevende samboeren får sitte med eiendelene som har vært til felles bruk, som for eksempel bolig og bil. Man har mer enn nok å tenke på dersom samboeren faller fra om man ikke i tillegg skal få problemer med arv. Nå sikrer vi at gjen levende samboer materielt sett kan opprettholde tilnærmet samme liv som før, sier Chaudhry. Samboere har i dag begrenset mulighet til å sikre hverandre gjennom testament siden barnas arverett setter grenser for dette. Regjeringens forslag gir samboere med felles barn rett til å sitte i uskiftet bo med eiendeler som har vært til felles bruk. Ønsker ikke samboeren å overta boet uskiftet, gis hun eller han rett til en minstearv etter samboeren på inntil 4 G, det vil si om lag kroner, forklarer Chaudhry. FOTO: Stig Weston/SV Flere lærere neste år I høst behandler Stortinget regjeringens Nå får vi rundt 2000 flere lærere som skal gi stortingsmelding om kvalitet i skolen. Skolen forsterket opplæring i norsk/samisk og blir ikke bedre uten at vi satser på lærerne, sier matematikk, sier Jensen. SVs skolepolitiske talsperson Lena Jensen. I stortingsmeldinga presenterer regjeringen I stortingsmeldinga fastslår regjeringen at det også et nytt system for etter- og videreutdanning for lærere og rektorer og i stats- trengs flere lærere, spesielt på de første skoletrinnene. Statsbudsjettet for 2009 følger opp budsjettet for 2009 vil regjeringen bruke med 430 millioner kroner som skal gå til å 400 millioner på dette. sette inn flere lærere i 1. til 4. klasse i Fra Mange lærere sier de bruker mye tid på byråkrati og papirarbeid som ikke kommer 2010 skal det brukes en milliard kroner årlig. elevene Rettferdig arveavgift Avgiften på arv blir nå mer rettferdig. Over ofte har sluppet unna. De gamle reglene gjorde 90 prosent av de som arver skal få lavere at man fikk mye lavere arveavgift dersom det avgift, mens de aller rikeste blir nødt til å man arvet var en del av et ikke-børsnotert selskap. En som arvet en eiendom til 100 millioner, betale mer. Det ble vedtatt i Stortinget bare en uke etter at forslaget til statsbudsjett ble som egentlig medførte en arveavgift på lagt fram. 20 millioner, kunne i noen tilfeller slippe å Endelig har vi fått på plass en skattlegging av betale arveavgift i det hele tatt dersom de var arv som virker skikkelig omfordelende, sier SVs en del av et slikt selskap. finanspolitiske talsperson Heikki Holmås. Dette var et urimelig system, som vi nå har Vanlige folk som har arvet bolig, feriehus eller forandra, forteller Holmås. litt oppsparte midler har til nå betalt arveavgift, mens de som har arvet store verdier hullet, har arveavgiften for folk flest Samtidig som regjeringen tettet dette skatte- blitt til gode. Stortingsmeldinga varsler en kartlegging av tidsbruk og organisering av arbeidet blant lærere, skoleledere og skoleansvarlige i kommunene. Lærerne har lyst til å bruke tiden på undervisning, støttet av gode læreplaner. Arbeidet med kvalitetsmeldinga har resultert i et realt lærerløft, avslutter Jensen. kraftig redusert. Det ble gjort gjennom økte bunnfradrag og lettelser i arveavgiftssatsene. Tidligere var det sånn at dersom du arvet 1 million kroner fra dine foreldre måtte du betale i arveavgift. Med de nye reglene reduseres dette til knapt Stortinget vedtok disse endringene en uke etter at forslaget var lagt fram for å unngå at folk forsøkte å unngå skatteskjerpelsene ved å overføre verdiene før vedtaket ble gjort. FOTO: knut åserud/sv FOTO: Stig Weston/SV Flu bok Mer økologisk FOTO: cappelen / Dam Venstre om sin tegner Flu Hartberg er aktuell med en bok laget sammen med Markus Midré. Muren heter boka: Tvers gjennom Misantropolis går en enorm mur. Av grunner ingen riktig kjenner, startet byggingsarbeidet i Optimismen. Nå, to hundre år senere, er Misantropolis delt i to, uten at innbyggerne bryr seg. Heller ikke Dag, inntil Muren en dag kaster skygge over tomatplantene han dyrker på balkongen sin. Dette er dårlig nytt, for tomater er det eneste Skrotten Dags maursluker spiser. Skrotten blir raskt alvorlig syk. Dag blir nødt til å foreta seg noe. Boken fåes kjøpt i alle bokhandlere med respekt for seg selv. Forlag: Cappelen Damm. Over hele landet øker tilbudet av økologisk mat. Årets økoguide viser at det er 235 spisesteder, butikker, festivaler, overnattingsteder og gårdsbruk som kan by på dette. Det er 35% flere oppføringer enn i fjor. 14 Venstre Om nr. 5/2008

15 FOTO: thomas vermes En varslet finanskrise og offensiv respons for ny kurs Finanskrisen rammer i episentrene for kapitalismen og finansliberalismen, i USAs finanssystem. Den kan ikke sammenliknes med børskrakket i 1929 eller andre kriser. Aldri har finanskapitalen vært så globalisert, kunnet bevege seg så fritt, eller dominert så mye over real økonomien og samfunnene våre. Av Helene Bank, For Velferdsstaten og nestleder i Attac Norge Tusen tegn har vist at finanskrisen er grunnleggende økning i gullprisen, i-landenes kamp for markedsadgang i u-land, storselskapenes kamp for å privatisere offentlige tjenester, de såkalte livs-selskapenes kamp for å utvide patenter og eiendomsrett, spekulasjon på matvare børsene, forsterket kamp mot fagforeninger, lånedrevet forbruk og negativ spare-rate. Alt dette er tegn på profitabilitetskrise i realøkonomien. I tillegg har vi fått finansnæringens såkalt «nye finansprodukter», eller «spesialfond» som finansdepartementet kalte det da Stortinget våren 2008 vedtok lov om tillatelse til å etablere «hedgefund» og omsette andre «kreative» finansprodukter i Norge. Du leste riktig, våren 2008 Stø kurs! Grunnen til at ingen bjeller har ringt i etablissementet er ideologisk i den nyklassiske og nyliberale økonomiske modellen er alle økonomiske aktiviteter like, de måles etter økonomisk avkastning. Finanskriser er «justeringer i markedet». Finansaktørenes spekulative kreasjoner kalles «finansprodukt» som om det har noe med produksjon å gjøre. «Kapitalen er rasjonell og vil identifisere hvor dagens og framtidas produksjon skal foregå og hvilke teknologier som er levedyktige». «Markedet har en selvkorrigerende usynlig hånd». Disse mytene har bidratt til at kasinospekulasjonen i finansmarkedene har framstått som viktigere enn finansiering av matproduksjon, fornybar energi eller andre gode ideer. Et annet grunnleggende problem er at utdanningssystemet i Vesten praktisk talt utelukkende underviser i nyklassisk økonomi. Akademikere og institusjoner har ikke evnen til å forstå hvor grunnleggende dagens krise er. Nesten uten debatt finner politikerne nå tilbake til den økonom fra etterkrigstiden, som formet de første strukturene for det globale finansielle system, John Maynard Keynes. Nasjonalstaten får en rennesanse. Den amerikanske stat eier nå verdens største forsikrings selskap, AIG. Stater nasjonaliserer banker, og Eurolandene skal få føre motkonjunkturpolitikk. I beste Keynes tradisjon skal de bruke offentlige budsjetter og investeringer til å holde folk i arbeid og produksjonen og dermed forbruket oppe. Regjeringens forslag til stats budsjett for 2009 følger samme linje. En krise måtte til. Utfordringen nå er en varig begrensning av kapitalens frie flyt. Margareth Thatcher sa There are no alternatives, men denne myten er endelig avlivet. There are hundreds of alternatives! Les hele artikkelen med Helene Banks alternativer på Venstre Om nr. 5/

16 Hvis jeg var Kristin... Anlov Peter Mathiesen, ansvarlig redaktør i gatemagasinet =Oslo - Hvorfor er det viktig at SV finnes? Etter mitt syn er SV spesielt viktig fordi det ofte bidrar til belysning av mangel på likeverd, rikdommens negative sider og svakes situasjon og rett. Men ikke minst er det også viktig fordi partiet stadig insisterer bevisst og tydelig på viktige, underprioriterte saker. 80-tallets miljøkamp er ett eksempel, rettighetsløse asylanter et annet. SVs rolle er spesielt viktig når det lykkes i å sette søkelys på underprioriterte gruppers sak i samarbeid med andre partier, som med KrF og Venstre i psykiatri og rus, eller Frp og Høyre for eldre. - Hvilke utfordringer har du til SV? Jeg kunne gjerne sett et SV med en mer moderat kommunikasjonsform. Mindre moralisme, mer praktisk fokus og mer ydmykhet i forhold til andre partier og andre standpunkter. Partiet har utvilsomt hatt en god læringsprosess etter årene i regjeringskvartalet. Allikevel kommer det fortsatt for ofte til syne en aktivistisk og kompromissløs side ved partiet som verken er folkelig eller samarbeidsvennlig. Moralisme som retorikk virker ofte mot sin hensikt, og fremstår i beste fall samlende for egne velgere, i verste fall både umodent og barnslig på potensielle velgere. - Hva er ditt råd til lokalpolitikere? Lokalpolitikere har både fordelen og ulempen ved direkte nærhet til mennesker og saker. Dette gir rom for mer praktisk tilnærming, men også mindre rom for prinsippfasthet. En av lokalpolitikerens viktigste kvaliteter er tilstedeværelse. Slik at lokalsamfunnet ser at representanten jobber for stedets interesser. I dette ligger også evnen til en viss partiblindhet og ideologisk ydmykhet. Jeg kan fra egne erfaringer innen rusfeltet si at organisasjoners ofte i overkant politiske eller ideologiske agenda hemmer evnen til å tenke langsiktig. Lokale politikere kan definitivt bidra til en mindre politisert atmosfære innen rusfelt og andre felt ved å selv ha et hevet blikk med fokus på de praktiske løsninger. - Hva ville du gjort hvis du var Kristin? Jeg ville jobbet for at mine statsråd-kolleger skulle trappe opp innsatsen på enkelte sosial- og helsefelt, som rus, eldre og funksjonshemmede på en bredere og mer langsiktig måte enn det som tradisjonelt gjøres. Når det gjelder rusfeltet ser det ut til at et forsiktig løft er i ferd med å se dagens lys, hvilket virker fornuftig. Rusfeltet har i likhet med andre underprioriterte felt mange instanser og organisasjoner som sårt behøver modernisering og profesjonalisering. Om jeg hadde vært Kristin Halvorsen ville jeg også tatt et besøk på =Oslo og sett med egne øyne hvilken livsgnist, hvilken arbeidsvilje som bor i selv den aller vanskeligst stilte om man gir ham sjansen på egne premisser. Dernest ville jeg som finansminister sett på muligheten for å gi norske gatemagasiner et momsfritak. 16 Venstre Om nr. 5/2008

Stem Rødt! Program valgkampen 2009 RØDT. Foto: tsmyther/cc

Stem Rødt! Program valgkampen 2009 RØDT. Foto: tsmyther/cc Stem Rødt! Foto: tsmyther/cc Program valgkampen 2009 RØDT Foto: David Muir/CC Krisepakker til folk, ikke banker Festen på verdens børser er over, og det er folk flest som sitter igjen med regningen. Flere

Detaljer

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer Ikke til salgs Stem Rødt Arbeid Ikke til salgs Frihet er å vite når du har neste vakt Bjørnar Moxnes er Rødts partileder Rødt vil at folk

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Grønne transportløsninger! Energirike 10. august 2010

Grønne transportløsninger! Energirike 10. august 2010 Grønne transportløsninger! Energirike 10. august 2010 Hallgeir H. Langeland SVs transportpolitiske talsmann NTP 2010-2019: 100 milliarder mer til samferdsel Dobling av jernbaneinvesteringene (3 4 dobling

Detaljer

Venstre er din grønne mulighet i en ny regjering

Venstre er din grønne mulighet i en ny regjering Informasjon Venstre er din grønne mulighet i en ny regjering Iselin Nybø 1. kandidat, Rogaland Venstre www.rogaland.venstre.no Sats på kunnskap Venstre vil : Gi lærere rett og plikt til videreutdanning.

Detaljer

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Trine Skei Grande Venstres leder

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Trine Skei Grande Venstres leder Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Trine Skei Grande Venstres leder Folk først Terje Breivik nestleder Ola Elvestuen nestleder Venstre er Norges liberale parti. Vårt

Detaljer

Innhold. Nummer 4 29.9.8. 1 Mobilisering mot rakettskjold bakgrunn og tips til aktiviteter. 2 Rød grønn kampanjeuke i uke 41

Innhold. Nummer 4 29.9.8. 1 Mobilisering mot rakettskjold bakgrunn og tips til aktiviteter. 2 Rød grønn kampanjeuke i uke 41 Nummer 4 29.9.8 Innhold 1 Mobilisering mot rakettskjold bakgrunn og tips til aktiviteter Se også vedlegget til denne saken. 2 Rød grønn kampanjeuke i uke 41 3 Distriktssekretærordning på høring i lokallag

Detaljer

Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den internasjonale arbeiderkongressen i Paris i 1889.

Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den internasjonale arbeiderkongressen i Paris i 1889. Tale 1. mai 2009, Jens Stoltenberg, må kontrolleres mot framføring. Kamp mot ledighet arbeid til alle Kjære alle sammen! Gratulerer med dagen! Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Miljøundersøkelsen valget 2013 Klima og norsk oljeutvinning

Miljøundersøkelsen valget 2013 Klima og norsk oljeutvinning Miljøundersøkelsen valget 2013 Klima og norsk oljeutvinning To tredeler av verdens olje, kull og gass må bli liggende hvis vi skal begrense den globale oppvarmingen til to grader og forhindre store og

Detaljer

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Det magiske klasserommet klima s. 3 Oversikt over Klimarommet s. 4 7 Undervisningsopplegg 1 Bli en klimavinner!

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?.

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Vel, jeg er medlem av Ungdomspanelet, som forhåpentligvis en

Detaljer

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro.

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro. Nummer 2. 30.4.2009 Viktig beskjed: Har vi oppdatert kontaktinformasjon til lokallagene? I samarbeid med fylkesekretærene har vi et pågående arbeid for å få oppdatert kontakt- og styreinformasjon til lokallagene.

Detaljer

Monica Gjesdal Larsen. Kor mykje makt har partiet? Partiet er [] i regjering [x] i opposisjon.

Monica Gjesdal Larsen. Kor mykje makt har partiet? Partiet er [] i regjering [x] i opposisjon. Faktablad for partiet Miljøpartiet Dei Grøne Fylt ut av Mathias Dette partiet får vanlegvis ca. 2.8% av stemmene ved stortingsval. [] kommunisme [x] sosialisme [] sosialdemokrati [] konservatisme [] liberalisme

Detaljer

Ny regjering Norsk Industris kampsaker

Ny regjering Norsk Industris kampsaker Ny regjering Norsk Industris kampsaker Medlemsmøte Olje & Gass bransjeforening, 24. oktober 2013 Direktør Knut E. Sunde, Norsk Industri 8 års rød-grønn flertallsregjering Tett samarbeid med regjeringen

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer 2015. Sperrefrist til 7. mai. #Klimabarometeret

TNS Gallups Klimabarometer 2015. Sperrefrist til 7. mai. #Klimabarometeret #Klimabarometeret TNS Gallups Klimabarometer 205 Sperrefrist til 7. mai Fakta om undersøkelsen TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse. Målingen er utviklet og eies av TNS Gallup og resultatene

Detaljer

Statsbudsjett og Nasjonalbudsjett 2002. Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 11. oktober 2001

Statsbudsjett og Nasjonalbudsjett 2002. Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 11. oktober 2001 Statsbudsjett og Nasjonalbudsjett 2002 Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 11. oktober 2001 Svakere utvikling internasjonalt Laveste veksttakt siden begynnelsen av 1990-tallet 4 BNP-anslag for 2001.

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KOMMUNEØKONOMIEN 2017. 6 milliarder mer til fellesskapet SVs alternative kommuneøkonomiopplegg for 2017. sv.

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KOMMUNEØKONOMIEN 2017. 6 milliarder mer til fellesskapet SVs alternative kommuneøkonomiopplegg for 2017. sv. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KOMMUNEØKONOMIEN 2017 6 milliarder mer til fellesskapet SVs alternative kommuneøkonomiopplegg for 2017 INNLEDNING SV vil ha et samfunn med små forskjeller og stor tillit

Detaljer

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber Verdiskaping i Norge og nordområdene President Paul-Chr. Rieber Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 19.500 medlemsbedrifter med 494.000 årsverk 3 av 4 bedrifter har færre enn

Detaljer

Folk først. Derfor setter Venstre folk først.

Folk først. Derfor setter Venstre folk først. Folk først. Folk først. Venstre vil at politikk skal handle om folk. Det skal handle om å gi alle muligheten til å finne sin egen måte å leve livet på, og om å bygge en trygg og moderne velferdsstat som

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Glem ditt gamle parti det har glemt deg!

Glem ditt gamle parti det har glemt deg! Glem ditt gamle parti det har glemt deg! og se hva ditt gamle parti har bestemt for pensjonistene: Fjernet skattefradraget for eldre (ca 19 000,-) Helsedelen i Folketrygden økt fra 3 % til 4,5 % Klassefradraget

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt!

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt! Solidaritet? 2 Innledning EUer en politisk og økonomisk union bestående av 27 europeiske land. Unionen fører en felles handelspolitikk, og kjemper for de såkalte fire friheter. Disse innebærer at det skal

Detaljer

Leders tale 2007 16 02 07. Kjære fylkesårsmøte.

Leders tale 2007 16 02 07. Kjære fylkesårsmøte. Leders tale 2007 16 02 07 Kjære fylkesårsmøte. Velkommen til et nytt toppmøte i Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Det er en glede for meg å møte dere for en meningsutveksling, en politisk diskusjon og for

Detaljer

Teknas politikkdokument om Energi og klima UTKAST UTKAST UTKAST

Teknas politikkdokument om Energi og klima UTKAST UTKAST UTKAST Teknas politikkdokument om Energi og klima UTKAST UTKAST UTKAST Vedtatt av Teknas hovedstyre xx.xx 2014 Teknas politikkdokument om energi og klima Tekna mener: Tekna støtter FNs klimapanels konklusjoner

Detaljer

Velg miljø og rettferdighet

Velg miljø og rettferdighet Velg miljø og rettferdighet Begge foto: Åsmund Holien Mo Kjære velger! Hei! Spørsmålet alle velgere stiller seg nå, er «hvilket parti kan gjøre livet bedre for meg?» Valget handler om din og min hverdag,

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013 Utkast til program Tromsø SV 2011-2013 Programkomiteen Pål Julius Skogholt, leiar Gunhild Johansen Ingrid Kielland Ida Killie Kristian Mørkved Det er ingen dissensar i utkastet Hovudtema Kommunevalgkampen

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL Offentlig høring av NOU 2006:18 "Et klimavennlig Norge" Behandlet av Møtedato Saksnr Samferdsel- areal- og miljøkomitéen 21.02.2007 3/2007 Fylkestinget 07.03.2007

Detaljer

Transport og miljø. Erling Holden, Kristin Linnerud og Holger Schlaupitz

Transport og miljø. Erling Holden, Kristin Linnerud og Holger Schlaupitz Transport og miljø Erling Holden, Kristin Linnerud og Holger Schlaupitz Å reise har vært viktig for menneskene helt siden de forlot Afrika for vel en million år siden. De har reist fra fattigdom eller

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre?

Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre? Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre? Faglig innlegg på Teknas valgmøte, Mo i Rana 27 august 2009 Advokat Christian Hambro Næringslivet har hovedansvaret for å håndtere gode og dårlige

Detaljer

NSOs krav til statsbudsjettet for 2013

NSOs krav til statsbudsjettet for 2013 Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no NSOs krav til statsbudsjettet for 2013 Muligheten til å studere på heltid er avgjørende for kvalitet i høyere utdanning

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett 2008

Revidert nasjonalbudsjett 2008 Revidert nasjonalbudsjett 8 Finansminister Kristin Halvorsen 1. mai 8 Sterk vekst i fastlandsøkonomien Sterk vekst i fastlandsøkonomien... BNP for Fastlands-Norge. Prosentvis vekst fra året før I fjor

Detaljer

Budsjettet for 2007. Finansminister Kristin Halvorsen 6. oktober 2006. Et budsjett som gjør forskjell, et budsjett for..

Budsjettet for 2007. Finansminister Kristin Halvorsen 6. oktober 2006. Et budsjett som gjør forskjell, et budsjett for.. Budsjettet for 7 Finansminister Kristin Halvorsen. oktober Et budsjett som gjør forskjell, et budsjett for.. Fellesskap og velferd Rettferdig fordeling Økt verdiskaping i hele landet Mer kunnskap og forskning

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer 2015 7. mai 2015

TNS Gallups Klimabarometer 2015 7. mai 2015 #Klimabarometeret TNS Gallups Klimabarometer 2015 7. mai 2015 Siste års værhendelser har satt sitt preg på befolkningens holdninger til klima og klimaendringer Rangering av «Klimaendringer» blant 14 saker

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

Sosialistisk Venstreparti (SV) og klimapolitikken.

Sosialistisk Venstreparti (SV) og klimapolitikken. Sosialistisk Venstreparti (SV) og klimapolitikken. SV avholder for tiden sitt landsmøte i Bergen og vil gjøre Klimakrisen til en fanesak i sin valgkamp, og vil sikkert fortsatt bruke en mengde penger til

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM MOSS OG OMEGN Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra

Detaljer

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier I forbindelse med det forestående kommunevalget ønsker Utdanningsforbundet Orkdal å få belyst viktige sider ved utdanningspolitikken i kommunen.

Detaljer

Velkommen til debatten.

Velkommen til debatten. Velkommen til debatten. Adresse: Venstres Hovedorganisasjon, Møllergt. 16, 0179 Oslo Tlf.: 22 40 43 50 E-post: venstre@venstre.no Faks: 22 40 43 51 Internett: www.venstre.no Venstre tar utgangspunkt i

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Statsbudsjettet Sør-Trøndelag

Statsbudsjettet Sør-Trøndelag Statsbudsjettet Sør-Trøndelag 7.oktober 2008 Hovedtall i budsjettet Kommuneopplegget for 2009 Reell inntektsvekst i 2009. i mrd. kroner Frie inntekter 4,7 Økt timetall i grunnskolen 0,6 Øremerkede tilskudd

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV VALG 2013: VELG MINDRE MAKT TIL EU Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV Din stemme avgjør. I 2012 importerte Norge nesten 500 lover og regler fra EU. De neste

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo Side 1 av 9 Nærings- og handelsdepartementet Innlegg 28. august 2013, kl. 09:20 Statssekretær Jeanette Iren Moen Tildelt tid: 14 min. Lengde: 1400 ord Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for

Detaljer

Innhold. Forord 11. Mange blir valgt, men få blir gjenvalgt 13. Innledning 41

Innhold. Forord 11. Mange blir valgt, men få blir gjenvalgt 13. Innledning 41 Innhold Forord 11 Kapittel 1 Mange blir valgt, men få blir gjenvalgt 13 Innledning 13 Et svært jevnt valg 14 En hektisk, men litt uklar valgkamp 18 Individuelle velgervandringer 21 Færre velgere på vandring

Detaljer

Vi prioriterer kunnskap, miljø og velferd.

Vi prioriterer kunnskap, miljø og velferd. Vi prioriterer kunnskap, miljø og velferd. Vi vil løfte skole og forskning i Østfold. Vi ønsker et grønt skifte med satsing på fornybar energi og et grønnere næringsliv. Trygghet og lokal velferd er viktig.

Detaljer

Forberedt på framtida

Forberedt på framtida Side 1 av 7 NTNU, 11. august 2009 Tora Aasland, statsråd for forskning og høyere utdanning Forberedt på framtida [Om å være student] Noe av det som kjennetegner mennesket er vår utforskertrang. Vi legger

Detaljer

Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn:

Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn: Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn: Notodden voksenopplæring 2006 1 Velferdsstaten Rettigheter og plikter Det norske samfunnet er et velferdssamfunn. Samfunnet er avhengig av at alle bidrar med

Detaljer

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først.

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Eddy Robertsen førstekandidat for Venstre i Vestfold 110891_Brosjyremal A5 8-sider 2013.indd 1 25.06.13 11:00 Eddy Robertsen førstekandidat

Detaljer

Program 2011-2015 Rødt Moss

Program 2011-2015 Rødt Moss Moss som en solidarisk og inkluderende kommune eller drevet som en butikk? Legg stemmen på vekta - Tenk Rødt! Stem Rødt! Program 2011-2015 Rødt Moss Et annet samfunn er mulig og nødvendig Rødt er et sosialistisk

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009.

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009. Tale til velferdskonferansen 2. mars Velkommen til velferdskonferansen 2009. Det er en stor glede å kunne ønske velkommen til dette arrangementet. Velferdskonferansen og For Velferdsstaten har etter hvert

Detaljer

Næringslivets klimahandlingsplan. Norsk klimapolitikk tid for handling

Næringslivets klimahandlingsplan. Norsk klimapolitikk tid for handling Næringslivets klimahandlingsplan Norsk klimapolitikk tid for handling Sammendrag «Norge som energinasjon kan og skal gå foran. Næringslivet skal bidra aktivt til å løse klimautfordringene.» Tid for handling

Detaljer

Landsstyret skal vedta en uttalelse om inkludering den 5-6 juni. Vi ønsker en bred høring og inviterer lokallagene til å komme med innspill.

Landsstyret skal vedta en uttalelse om inkludering den 5-6 juni. Vi ønsker en bred høring og inviterer lokallagene til å komme med innspill. Nummer 1: 04.05.2010 Kjære alle SV lokallag Vi er nå godt i gang med gjennomføringen av den arbeids- og organisasjonsplanen landsstyret vedtok for perioden fram mot valget i 2011. Om vi lykkes er helt

Detaljer

Sommerpatruljen 2011

Sommerpatruljen 2011 Sommerpatruljen 2011 Bakgrunn Hovedmålet for valgkampen 2011 er å gjøre det beste kommunevalget noensinne. Vi skal øke vår oppslutning i de store byene og komme i posisjon i langt flere kommuner enn i

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM FREDRIKSTAD Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Hva gjør vi med alle pengene? Selv med avtakende oljeutvinning vokser Fondet raskt, men hvordan prioriterer vi?

Hva gjør vi med alle pengene? Selv med avtakende oljeutvinning vokser Fondet raskt, men hvordan prioriterer vi? Hva gjør vi med alle pengene? Selv med avtakende oljeutvinning vokser Fondet raskt, men hvordan prioriterer vi? Øystein Noreng Partnerforum BI 12. februar 2008 Budskap 1. Petroleumsvirksomheten går ikke

Detaljer

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Budsjetterklæring Prinsippet om å skape og dele er grunnlaget for Arbeiderpartiets politikk. På tross av høy arbeidsledighet og urolig økonomi i mange

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? -Arbeiderpartiet har ikke svart på noen av spørsmålene 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG vil ikke overlate tjenestene til kommersielle

Detaljer

Alt materiell er gratis tilgjengelig på www.klimamøte.no det er også her læreren registrerer klassens resultat i etterkant av rollespillet.

Alt materiell er gratis tilgjengelig på www.klimamøte.no det er også her læreren registrerer klassens resultat i etterkant av rollespillet. Lærerveiledning Klimatoppmøte 2013 et rollespill om klima for ungdomstrinnet og Vgs Under FNs klimatoppmøte i Warszawa i november 2013 møtes verdens ledere for å finne en løsning på klimautfordringene.

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Kort historikk 1992: Stortingsvedtak 1993: NSB Gardermobanen AS stiftes, 100% datter av

Detaljer

på topp byggenæringen 2013

på topp byggenæringen 2013 10 på topp byggenæringen 2013 Å sette spor Byggenæringen hadde høy aktivitet i 2013 og BNL har hatt godt gjennomslag for mange viktige saker dette året. Samferdsel er blitt høyt prioritert og ny Nasjonal

Detaljer

Q&A Postdirektivet januar 2010

Q&A Postdirektivet januar 2010 Q&A Postdirektivet januar 2010 Hovedbudskap: - Postdirektivet vil føre til dårligere og dyrere tjenester - Næringslivet og folk i distriktene vil bli spesielt hardt rammet - Nei til postdirektivet setter

Detaljer

Frank Willy Djuvik. Kor mykje makt har partiet? Partiet er [x] i regjering [] i opposisjon.

Frank Willy Djuvik. Kor mykje makt har partiet? Partiet er [x] i regjering [] i opposisjon. Faktablad for Framstegspartiet Fylt ut av Sivert Dette partiet får vanlegvis ca. 14-15 % av stemmene ved stortingsval. [] kommunisme [] sosialisme [] sosialdemokrati [] konservatisme [x] liberalisme bruke

Detaljer

Nyliberalisme, velferdsstat og rettferdighet

Nyliberalisme, velferdsstat og rettferdighet Nyliberalisme, velferdsstat og rettferdighet Hilde Bojer www.folk.uio.no/hbojer 11 desember 2007 INNHOLD Om liberalisme Hva er velferdsstat? Velferdsstat som forsikring Argumenter mot velferdsstaten Velferdsstat

Detaljer

Nordmenns klimaengasjement Eva Fosby Livgard, TNS Gallup

Nordmenns klimaengasjement Eva Fosby Livgard, TNS Gallup Nordmenns klimaengasjement Eva Fosby Livgard, TNS Gallup BI, 20. oktober 2015 #Klimabarometeret TNS Gallups Klimabarometer Årlig undersøkelse. Kartlegger befolkningens holdninger og interesse for klima

Detaljer

Dannelse i vår tid Statsråd Tora Aasland, Aftenposten 25. mai 2009

Dannelse i vår tid Statsråd Tora Aasland, Aftenposten 25. mai 2009 Samarbeid med arbeidslivet - Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning. Hva må ivaretas for å lykkes? Helge Halvorsen, seniorrådgiver NHO Avdeling Kompetanse Foto: Jo

Detaljer

LITT OM FORMUESKATTEN

LITT OM FORMUESKATTEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/12 LITT OM FORMUESKATTEN 1. Gjelder personers formue og ikke bedriftenes 2. Mye eller lite? 3. Fordeling av skattebyrden 4. Synkende

Detaljer

valgkamphåndboka stortingsvalget 2009 #3:2009

valgkamphåndboka stortingsvalget 2009 #3:2009 valgkamphåndboka stortingsvalget 2009 Venstre Om #3:2009 Innhold Leder 3 5 grunner til å stemme SV 4 En miljøvennlig framtid 6 Tid for rettferdighet 8 Barn og unge først 11 Trygge jobber over hele landet

Detaljer

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Handlingsplan

Detaljer

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september Velferd eller marked? I Trondheim har en rødgrønn allianse med AP-ordfører og HKmedlem Rita Ottervik i spissen sikret full barnehagedekning. I kommuner som Oslo

Detaljer

Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner. Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad

Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner. Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad Ulike måter å tenke på Rett til arbeid eller rett til verdig liv hvis ikke det er mulig (arbeid eller

Detaljer

Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over.

Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over. Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over. Det er mange år siden papiravisene begynte sin nedgang med redusert opplag. Det skjedde sannsynligvis samtidig med, og som en årsak av

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

OLJEFRITT LOFOTEN OG VESTER LEN VI SIER NEI TIL OLJEUTVINNING I SÅRBARE HAVOMRÅDER FOTO: ISTOCK

OLJEFRITT LOFOTEN OG VESTER LEN VI SIER NEI TIL OLJEUTVINNING I SÅRBARE HAVOMRÅDER FOTO: ISTOCK FOTO: ISTOCK OLJEFRITT LOFOTEN OG VESTER LEN VI SIER NEI TIL OLJEUTVINNING I SÅRBARE HAVOMRÅDER BEVAR LOFOTEN! I Lofoten og Vesterålen foregår nå Norges store miljøkamp. Miljøet og de fornybare næringsinteressene

Detaljer

Det norske velferdssamfunnet

Det norske velferdssamfunnet Det norske velferdssamfunnet 1 Velferdssamfunnet En velferdsstat eller et velferdssamfunn, er en betegnelse på en stat som yter sine borgere en rekke grunnleggende goder. Støtte til utdannelse, trygder

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles

Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles Alliansen for norsk, privat eierskap Februar 2013 Bredden av norsk næringsliv har gått sammen for å få fjernet skatt på arbeidende kapital Alliansen for

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Statssekretær Kristin Holm Jensen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten

Detaljer

Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater

Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater Foto: Jo Michael Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater Are Turmo Kompetansedirektør, NHO Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 20 000 medlemmer og 500.000 ansatte i medlemsbedriftene

Detaljer

Fremtiden for norsk industri

Fremtiden for norsk industri Fremtiden for norsk industri Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri 8 års rød-grønn flertallsregjering Tett samarbeid med regjeringen om industriens kampsaker mye oppnådd Interessant at rødgrønne

Detaljer

Statsbudsjettet 2011. Finansminister Sigbjørn Johnsen

Statsbudsjettet 2011. Finansminister Sigbjørn Johnsen Finansminister Sigbjørn Johnsen Statsbudsjettet for 2011 er et ansvarlig budsjett som skal sikre arbeidsplasser, verdiskaping og velferd Den økonomiske politikken virker 105 103 101 Bruttonasjonalprodukt.

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no. Høringsuttalelse Høring - Produktivitetskommisjonens første rapport

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no. Høringsuttalelse Høring - Produktivitetskommisjonens første rapport Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Produktivitetskommisjonens første rapport 2015001386 Høringsuttalelse Høringssvar Produktivitetskommisjonens

Detaljer

ofre mer enn absolutt nødvendig

ofre mer enn absolutt nødvendig I den nye boken «Energi, teknologi og klima» gjør 14 av landets fremste eksperter på energi og klima et forsøk på å få debatten inn i et faktabasert spor. - Hvis man ønsker å få på plass en bedre energipolitikk

Detaljer

Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog

Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog Hverdagen for kundene i Norsk Jernbane Utstabil kvalitet i det norske jernbanesystemet

Detaljer