Delprosjekt mat. Maiken Pollestad Sele oikos.no/renmat.no okologisk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delprosjekt mat. Maiken Pollestad Sele oikos.no/renmat.no okologisk"

Transkript

1 Delprosjekt mat Maiken Pollestad Sele oikos.no/renmat.no okologisk

2 Bakgrunn Oikos jobber for et mer miljø- og helsevennlig samfunn, med hovedfokus på mat. Strategisk samarbeidspartner hos LMD, jobber for å oppnå Stortingets og regjeringens mål om 15 % innen Dette prosjektet startet som et samarbeid mellom Grønt sykehus og Oikos i juni Finansiering fra Landbruksdirektoratet, vi samarbeider med Nofima og ØQ - økologisk mat i storhusholdninger (Fylkesmannen i Oslo Akershus og Østfold med nasjonalt ansvar).

3 Bakgrunn Generell begrunnelse for ISO-sertifiseringen passer også for matprosjektet: Etablering av miljøledelse -> sikre god praksis for en «føre var-politikk» -> kontinuerlig forbedring av miljøprestasjon, -> å øke miljøbevisstheten i det daglige arbeidet gjennom gode rutiner og arbeidsmetoder. Ut.pkt: Et ønske fra flere helseforetak om å satse på økologisk mat som del av prosessen med ISO-sertifiseringen.

4 Hvorfor økologisk i spesialisthelsetjenesten? Lagt stor vekt på kunnskap - er nøkkel for god forankring og gjennomføring 1) For kjøkkenpersonalet 2) For miljørådgivere, innkjøpere, ernæringsfysiologer, kommunikasjon m.fl. 3) Begynt så vidt med ledelsen Naturlig å fokusere på maten som del av miljø- og klimatiltak og dermed som en del av samfunnsansvaret, & maten bør være en integrert del av behandlingen på sykehusene - reflektere at miljø og helse henger sammen.

5 Hvorfor økologisk i spesialisthelsetjenesten? Eksempler på fordeler med økomat i et miljø- og helseperspektiv: tilsetningsstoffer tillatt i konvensjonell mat - bare ca. 10 % tillatt i økomat: naturlig og lite bearbeidet færre allergiske reaksjoner. (Matportalen.no) Jo mer bearbeidet dess mer energibruk. - Krefteksperter: Miljø er kraftig undervurdert som årsak til kreft. Setting av grenseverdier omdiskutert. Forurensing. - Jordkvalitet: mer enn 80 % av verdens dyrka mark er moderat eller alvorlig erodert - Kunstgjødsel gir plantevekst, men ingen ettervirkningseffekt på avling eller næringsopptak, selv etter langvarig bruk. ( , Riley 2007).

6 Næringsrik og ikke forurenset samt nok mat Korn Ofte brukt mot økologisk kornproduksjon at det gir for lave avlinger. Hva er effektivitet? Og hva med kvalitet? 3 viktigste faktorer for hvorfor det er mer fusariumsmitte og mykotoksiner i konvensjonelt korn: - I liten grad vekstskifte > fremmer smittereservoar av fusarium - kjemisk soppbekjempning > manglende konkurranse - gjødsling med lettløselig nitrogengjødsel> øker vekst men gir svekket cellestruktur, sårbarhet for planteskadegjørere, tettere åker, mer fuktighet og smittetilgang. VKM: norske barn får i seg opptil 3,5 ganger mer mykotoksiner enn anbefalt. Veterinærinstituttet/Felleskjøpet Agri, Landbruksuniversitetet i Sverige m.fl

7 Biomangfold & matproduksjon Store forskningsprosjekter i mange land for å finne ut hvorfor bier og humler dør. Uten dem er 1/3 av verdens matproduksjon i fare. Forskning viser to klare sammenhenger: neonikotinoider og ensidig landbruk. Denne gruppen sprøytemidler (neoniks) forbudt i D, F, SI, I. 2 års moratorium i EU omfatter 3 av stoffene, - produsentene Bayer og Syngenta har gått til sak mot EU for å forsøke å få moratoriumet omgjort. Norsk forskning fra Bioforsk Særheim viste også sammenheng imidakloprid (Chinook) ble forbudt i mars Andre neoniks er fortsatt tillatt i Norge. Viktigste grunn: ensidig landbruk > tap av blomster og leveområder for hekking/nesting. Moderne intensivt landbruk gir generelt lite rom for bier og annet dyreliv. + feilernæring.

8 PRIS - Stramme budsjetter «Økologisk er for dyrt» - hva gjør vi? Se på kjøkkenet som en helhet for ikke å få (betydelig) økte kostnader: a. tap/kasting, mer fokus i 2015 b. råvarebruk - mindre kjøtt, mer grønt c. Lokalt/regionalt samarbeid om produksjon og innkjøp ->større volum, lavere pris. d. innføre ett og ett produkt -> evt. merkostnad fordeles på hele mattilbudet. Danske sykehus har innført 50% økologisk mat uten å øke budsjettene. Mat viktig del av behandlingen «mat som medisin». Begynne m/ langtidspasienter? Resultater fra lignende arbeid i S & DK, og andre norske storkjøkken: lage mer mat fra bunnen > bedre trivsel > mindre sykefravær, reduserte kostnader (helog halvfabrikata ikke nødvendigvis billigst.. Og langt fra best)

9 Økologisk mat i helseforetakene i dag og framover Helseforetakene er store aktører som selv med en lav prosentandel bidrar til omsetning av store volum økologisk mat og drikke. Referanseinstitusjonene: St.Olavs: % totalt, 100 % risgrøt og poteter, 15 % brød, jobber med utvikling av salatbar i samarbeid med Bama. SiV: 10 % totalt, høy andel av økologisk frukt og grønt og brød i noen enheter, som f.eks. 66 % grønt og 75 % brød. Deres mål er 20 % økologisk i kantinene innen Godt prosjektsam.arb. m/ Fylkesmannen (FMLA) Vestfold.

10 Noen resultater fra deltakere i delprosjektet: Økologisk mat i helseforetakene i dag og framover Helse Førde: 10 %. Hovedprodukter: Kaffe, kefir, havregryn, fullkornspasta. 15 % innen Sykehuset Østfold, Moss: 10 %, Hovedprodukter: mel til baking hver dag, grønnsaker. 15 % innen Helse Stavanger: 5,4 %. Hovedprodukter: Egg, lettmelk, helmelk, te, buljong, Cultura naturell. 15 % innen Helse Bergen: 5 %. Melk, egg og rømme. Ikke avgjort mål videre. Til sammen 19 sykehus og 2 rehabiliteringsinstitusjoner.

11 Veien videre: ønskede tiltak neste 2 år Informasjon for ledelsen i alle helseforetak Dialog og planlegging sammen med leverandører for å finne gode løsninger - logistikk, leveringssikkerhet og priser Miljødokumentering av helseforetakenes bidrag til hvor mye sprøytemidler og kunstgjødsel som spares ved innkjøp av økologiske varer Dialog med Mattilsynet om hygiene- og emballasjekrav -> redusere svinn og avfall Kommunikasjon: Mer bruk av eksisterende flyere (egg og melk) lage flyere eller plakat om frukt og grønnsaker. Kommunisere mer både internt og eksternt Informasjonsmøter for kommunikasjonspersonell i forbindelse med dette.

12 En liten påminnelse over til ny forskning

13 Mindre risiko for svangerskapsforgiftning Ny stor studie fra Folkehelseinstituttet: kvinner deltok i MoBa fra 2002 til De som ofte spiste økologisk dyrkede grønnsaker (8,8 %) hadde 21 prosent lavere risiko for å få svangerskapsforgiftning, enn dem som sjelden eller aldri spiste økologisk dyrkede grønnsaker. For de øvrige matvaregruppene ble det ikke påvist noen sammenheng.

14 Forts. MoBa-studien De som ofte spiser økologisk har også ofte et sunnere kostmønster, høyt inntak av bl.a. grønnsaker, frukt/bær og fullkornsprodukter. Også undersøkt hvilke sosioøkonomiske- og livsstilsfaktorer som karakteriserer de som valgte økologisk mat i svangerskapet. Disse forskjellene, sammen med andre kjente risikofaktorer for svangerskapsforgiftning, er det kontrollert for. Hypoteser i artikkelen om mulige forklaringer: Lavere eksponering for sprøytemiddelrester Høyere inntak av plantens naturlige beskyttelsesstoffer som bl.a. antioksidanter En mer gunstig tarmflora som gjør kroppen mindre sårbar for betennelsestilstander.

15 Vitenskapskomiteen for mattrygghet konklusjoner - Litteraturstudie på oppdrag fra Mattilsynet, april Sa at de ikke kan konkludere basert på den forskningen som foreligger, men.. - indikasjoner på at økologisk kan ha positiv effekt på immunsystemet - Økologisk frukt og bær inneholder noe mer tørrstoff, vitamin C og antioksidanter. - Konklusjon i media: Økologisk er ikke sunnere. Gjennomgang av VKMs rapport viser: Økologisk kom bedre ut i 21 av 28 delkonklusjoner, i fem var det ingen forskjell og i to kom konvensjonelt bedre ut.

16 Vitenskapskomiteen for mattrygghet forts. Delrapport 3: Human helse næringsstoffer og fremmedstoffer Generelt noe mer næringsstoffer og bio-aktive forbindelser Mer omega-3 og CLA fettsyrer i melke- og kjøttprodukter Ø U K X X Gunstig effekt på immunforsvaret i noen studier X Positiv effekt på risiko for atopiske sykdommer i noen En gjennomgang av VKMs rapport viser at: studier Økologisk kom aktivitetsnivå bedre ut i 21 av 28 delkonklusjoner, I fem var det ingen forskjell og i to kom barn konvensjonelt bedre ut. hos barn Mulig positiv effekt: immunforsvar, hormonbalanse og Lavest konsentrasjoner av sprøytemiddelrester i urin fra Mindre soppgift gir mulige positive helseeffekter, spesielt Delrapport 4: Humanhelse hygiene og smittestoffer Ø U K Risiko for sykdomsframkallende bakterier X Risiko for utvikling av antibiotika-resistens X X X X X

17 Baranski et.al. konklusjoner 343 fagfellevurderte studier, - mest omfattende meta-analysen til dags dato av næringsinnhold i økologisk versus konvensjonelt dyrket mat, juni De fant: Økologisk inneholder gj.snittlig 17 % mer antioksidanter Frukt, grønnsaker og korn hadde opptil 60 % høyere antioksidanttetthet. Nivå av flavonoider (antioksidant) var 69 % høyere i økologisk - assosieres med lavere risiko for slag. Sprøytemiddelrester var ti til hundre ganger lavere i økologisk mat.

18 Tusen takk for oppmerksomheten!

Delrapport 2014. MAT, HELSE & MILJØ Økologisk og kortreist mat i spesialisthelsetjenesten

Delrapport 2014. MAT, HELSE & MILJØ Økologisk og kortreist mat i spesialisthelsetjenesten Delrapport 2014 MAT, HELSE & MILJØ Økologisk og kortreist mat i spesialisthelsetjenesten INNHOLD INNLEDNING... 2 Overorda føringer... 2 Matprosjektet som del av den større miljøinnsatsen i spesialisthelsetjenesten...

Detaljer

Veiledningshefte. Økologisk mat i barnehagen. en veileder til matglede

Veiledningshefte. Økologisk mat i barnehagen. en veileder til matglede Veiledningshefte Økologisk mat i barnehagen en veileder til matglede Økologisk mat i barnehagen en veileder til matglede Forfattere: Lena Lie Bergheim, ernæringsfysiolog, Bioforsk Økologisk Liv Solemdal,

Detaljer

Handlingsplan for å nå målet om 15 pst. økologisk produksjon og forbruk i 2020. Økonomisk, agronomisk økologisk!

Handlingsplan for å nå målet om 15 pst. økologisk produksjon og forbruk i 2020. Økonomisk, agronomisk økologisk! Handlingsplan for å nå målet om 15 pst. økologisk produksjon og forbruk i 2020 Økonomisk, agronomisk økologisk! 1 Handlingsplan for å nå målet om 15 pst. økologisk produksjon og forbruk i 2020 Økonomisk,

Detaljer

Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer. Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag

Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer. Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag 2011 Tittel: Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer Metodologi og

Detaljer

Rapport på undersøkelse av mat- og drikkevaner hos unge, 15-24 år, forskjeller mellom gutter og jenter

Rapport på undersøkelse av mat- og drikkevaner hos unge, 15-24 år, forskjeller mellom gutter og jenter Rapport på undersøkelse av mat- og drikkevaner hos unge, -24 år, forskjeller mellom gutter og jenter Introduksjon Kreftforeningen har spurt unge i alderen -24 år om mat- og drikkevaner. Den viser til dels

Detaljer

Retningslinjer. IS-1484 Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen

Retningslinjer. IS-1484 Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen Retningslinjer IS-1484 Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen Heftets tittel: Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen Utgitt: 08/2007 Bestillingsnummer: IS-1484 Utgitt av: Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Matsvinn i Norge 2014. Status og utviklingstrekk 2009-14

Matsvinn i Norge 2014. Status og utviklingstrekk 2009-14 Forfatter(e): Aina Stensgård og Ole Jørgen Hanssen Rapportnr.: OR.01.15 ISBN: 978-82-7520-731-7 ISBN: 82-7520-731-2 Matsvinn i Norge 2014 Rapportnr.: OR.01.15 ISBN nr.: 978-82-7520-731-7 Rapporttype:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR MAT OG MÅLTIDER I SFO

RETNINGSLINJER FOR MAT OG MÅLTIDER I SFO 1 Innhold FORORD...3 1. GENERELT OM MAT OG DRIKKE...4 2. MÅLTIDER...5 2.1 Serveringsfrekvens...5 2.2 Måltidet skal være ramme for økt trivsel...5 2.3 Hygiene...6 2.4 Mat og måltider skal være en del av

Detaljer

HVORDAN REDUSERE MATSVINNET?

HVORDAN REDUSERE MATSVINNET? VEILEDER FOR MATINDUSTRIBEDRIFTER 1 HVORDAN REDUSERE MATSVINNET? VEILEDER FOR MATINDUSTRIBEDRIFTER 2 VEILEDER FOR MATINDUSTRIBEDRIFTER Om veilederen Næringsmiddelprodusentene, dagligvarehandelen og forbrukerne

Detaljer

Go mørning. Salt: Kjøtt og helse. RFID- merking av storfe. Smartingris Fremtidens Ingris for bruk på mobiltelefoner

Go mørning. Salt: Kjøtt og helse. RFID- merking av storfe. Smartingris Fremtidens Ingris for bruk på mobiltelefoner Smartingris Fremtidens Ingris for bruk på mobiltelefoner og nettbrett 5 RFID- merking av storfe 9 ESBL - Hva kan gjøres for å begrense forekomsten? 41 Go mørning Tidsskrift fra Animalia 26. årgang 0113

Detaljer

Meninger om norsk mat Spørreundersøkelse av Ipsos MMI

Meninger om norsk mat Spørreundersøkelse av Ipsos MMI Meninger om norsk mat Spørreundersøkelse av Ipsos MMI Tankesmien Agenda og AgriAnalyse jobber sammen om prosjektet «Verdien av norsk mat». I den forbindelse er det gjennomført en meningsmåling i befolkningen,

Detaljer

Gartnerhallen 6-7. Årsrapport 2011. QR-koder gir merverdi. Kvalitet helt frem til forbruker. Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama

Gartnerhallen 6-7. Årsrapport 2011. QR-koder gir merverdi. Kvalitet helt frem til forbruker. Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama Gartnerhallen Årsrapport 2011 QR-koder gir merverdi 6-7 8 Kvalitet helt 12 frem til forbruker Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama InnHold 3: Å være den beste leverandør 5: Dette er Gartnerhallen 6:

Detaljer

melk er viktig Vær et Magre god start på dagen meieriprodukter hver dag frokostforbilde Oppskrifter til en

melk er viktig Vær et Magre god start på dagen meieriprodukter hver dag frokostforbilde Oppskrifter til en Nr. 1 2011 M E I E R I P R O D U K T E R E R N Æ R I N G L I V S S T I L K U N N S K A P Oppskrifter til en god start på dagen Vær et frokostforbilde Nye kostråd: Magre meieriprodukter hver dag Klinisk

Detaljer

Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak. Rapport fra ekspertgruppe

Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak. Rapport fra ekspertgruppe Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak Rapport fra ekspertgruppe 1 2 Forord Ett av de viktige målene i Regjeringens Velkommen til bords er å øke matproduksjonen innen basisproduksjoner i jord

Detaljer

M AT & M I L JØ. En veiledning om mer økologisk mat i storhusholdninger

M AT & M I L JØ. En veiledning om mer økologisk mat i storhusholdninger M AT & M I L JØ En veiledning om mer økologisk Innhold Innledning Introduksjon til økologisk mat globalt og nasjonalt Miljø og økologi fem enkle råd Hvorfor økologisk? Matens miljøpåvirkning Fem grunner

Detaljer

Økologisk spydspiss:

Økologisk spydspiss: Økologisk spydspiss: Andelslandbrukets rolle i å fremme bioøkonomi, og økt kunnskap om og forbruk av økologisk mat CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 341 2014 Tittel: Undertittel: TF-rapport nr: 341 Forfatter(e):

Detaljer

Miljørapport FOTO: NTB SCANPIX

Miljørapport FOTO: NTB SCANPIX Miljørapport 2012 FOTO: NTB SCANPIX Innhold 2 Om miljørapporten 3 Vi drar lasset sammen 4 Energi 7 Avfall 10 Vann 13 Innkjøp og miljøkrav 16 Nytt østfoldsykehus 18 Innføring av miljøledelse etter ISO 14001-standard

Detaljer

PENGEVIRKE. Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank. Tema: Levende, fruktbar jord

PENGEVIRKE. Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank. Tema: Levende, fruktbar jord PENGEVIRKE Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank nr. 1 2015 Tema: Levende, fruktbar jord Jordsmonnets år Av Arne Øgaard Det er snart vår og jeg forbereder meg til en ny sesong i kjøkkenhagen.

Detaljer

ma* gasin tar ansvar for sunnhet og ernæring Stort selskap stort ansvar Vil gjøre nordmenn sunnere NorgesGruppens ildsjeler

ma* gasin tar ansvar for sunnhet og ernæring Stort selskap stort ansvar Vil gjøre nordmenn sunnere NorgesGruppens ildsjeler ma* *NorgesGruppens rapportering for 2012 består av to deler: papirutgaven Årsmagasinet 2012/2013 som du nå holder i hånden og internett versjonen Årsrapport 2012 med alt lov pålagt innhold. Sistnevnte

Detaljer

og måltider i eldreomsorgen

og måltider i eldreomsorgen og måltider i eldreomsorgen Vigdis Guttormsen Forord Mat og måltider er i alles liv svært viktig og bør ha høy prioritet. Måltidet er rikt og har mange ulike funksjoner. Først og fremst å dekke de ernæringsmessige

Detaljer

Foregangsfylke økologisk melk på STUDIETUR TIL KØBENHAVN MADHUS

Foregangsfylke økologisk melk på STUDIETUR TIL KØBENHAVN MADHUS Foregangsfylke økologisk melk på STUDIETUR TIL KØBENHAVN MADHUS 5. og 6. mars 2012 Foregangsfylke økologisk melk arrangerte i mars en studietur til København Madhus for å få høre hvordan det jobbes med

Detaljer

RAPPORT 2013/35. Samfunnsøkonomisk analyse av reguleringer: Utfordringer og et eksempel. Henrik Lindhjem

RAPPORT 2013/35. Samfunnsøkonomisk analyse av reguleringer: Utfordringer og et eksempel. Henrik Lindhjem RAPPORT 2013/35 Samfunnsøkonomisk analyse av reguleringer: Utfordringer og et eksempel Henrik Lindhjem Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2013/35 Rapporttittel Samfunnsøkonomisk analyse av

Detaljer

MEDOX. Medox har blitt en del av hverdagen

MEDOX. Medox har blitt en del av hverdagen MEDOX Nytt NR. 2/2011 Medox har blitt en del av hverdagen Etter mange år som flypurser i Braathens og SAS, valgte Lene Helland Husebø (49) å satse på egen interiørbutikk, Lene Interiør på Breitorget i

Detaljer

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes»

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 29 2012 Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Rapport til Statens landbruksforvaltning og styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen Anne-Kristin Løes

Detaljer

MILJØLEDELSE I BYKOMMUNER. En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer

MILJØLEDELSE I BYKOMMUNER. En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer Miljøledelse i bykommuner En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer 1 Miljøledelse i bykommuner En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer

Detaljer

IMPORTERTE ÅKRER ARTIKLER FOR EN NY LANDBRUKSPOLITIKK

IMPORTERTE ÅKRER ARTIKLER FOR EN NY LANDBRUKSPOLITIKK IMPORTERTE ÅKRER ARTIKLER FOR EN NY LANDBRUKSPOLITIKK Redaktører: Silje Wiik Nielsen og Øyvind Aukrust Redaksjonsgruppe: Malin Jacob, Mailiss Solheim, Irja Frydenlund, Svein Joar Husjord Bidragsytere:

Detaljer

MEDOX. Kvinne, kjenn ditt hjerte!

MEDOX. Kvinne, kjenn ditt hjerte! MEDOX Nytt NR. 1/2013 Kvinne, kjenn ditt hjerte! For femte år på rad stiller Medox seg bak LHL sin kampanje Hjertelig hilsen. Målet med kampanjen er todelt: Å drive folkeopplysning om kvinners hjertehelse,

Detaljer

Pengevirke. Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank og Merkur nr. 2 2010. Tema: Sunnhet og sannhet

Pengevirke. Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank og Merkur nr. 2 2010. Tema: Sunnhet og sannhet Pengevirke Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank og Merkur nr. 2 2010 Tema: Sunnhet og sannhet Om helse og sannhet Av Henrik Platz Aviser og blader har ofte artikler om folks usunne levemåter,

Detaljer

www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to

www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to 1 www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to Alt fra tiden før unnfangelsen spiller kostholdet en enormt viktig rolle både for mor og barn. Du spiser hver eneste dag, og hvert

Detaljer

Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen

Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen RAPPORT 2012/5 Folkehelsearbeid Matlyst gir Livslyst - de gode tiltak Et samarbeidprosjekt mellom Utviklingssenter for hjemmetjenester i Bærum kommune og Diakonhjemmet

Detaljer