Utvikling av en bærekraftig algenæring i Norge, med vurderinger rundt kommersialisering, markeder og lønnsomhet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvikling av en bærekraftig algenæring i Norge, med vurderinger rundt kommersialisering, markeder og lønnsomhet"

Transkript

1 Utvikling av en bærekraftig algenæring i Norge, med vurderinger rundt kommersialisering, markeder og lønnsomhet Tekna Havbruk, NTNU Kursdager 3. januar 2012 Anne Mugaas

2

3 Om Norges Vel Kunnskap Norges Vel har i 200 år arbeidet med fremtidsrettet rådgivning innen natur- og kulturbasert utvikling Gjennom bærekraftige prosjekter er Norges Vel opptatt av verdiskaping i lokalsamfunn Kjerneområder Mat, kultur og opplevelser Energi og miljø Entreprenørskap og virksomhetsorganisering 35 medarbeidere Kontorer: Hellerud i Akershus, Bergen, Levanger, Kosovo, Makedonia og Tanzania Nyskaping Organisering Samarbeid «Grønne» verdier

4 Våre satsingsområde: Natur- og kulturbasert næringsutvikling Bærekraftige prosjekter Norges Vels visjon er: Livskraftige lokalsamfunn

5 Hovedmål for nasjonal algeaktivitet hva vi ønsker å bidra med på lang sikt En bærekraftig og robust algenæring i Norge Bærekraftig algedyrking i norske anlegg (hav og land) Bærekraftige verdikjeder med produksjon og foredling til ulike sluttprodukter (dyre/fiskefor, mat, energi, gjødsel...) Fjordforbedring gjennom integrert havbruk Algeforskning og utvikling relevant for lokalsamfunn og næringen Dialog og kunnskapsutveksling mellom algeaktører Langsiktige og gode rammebetingelser for algenæringen Nye bærekraftige SMBer innen algenæringen som sammen eller hver for seg tar hånd om hele verdikjeden Hvordan få til dette sammen? Vi ønsker samarbeid og innspill!

6 Verdikjeden fra vann til marked Opplæring FoU Næringsutvikling Rammebetingelser Norge Lys Næring Temp Dyrking Høsting Produksjon produkter Transport/ logistikk Marked Verden Kimplanter NETALGUE NIVA UMB HAVFORSKNINGS- INSTITUTTET BIOFORSK Stortare Sukkertare Butare Grisetang Havsalat Fingertare Mikroalger...? SINTEF FoU-aktører UIO UIB UIA NTNU UIN DEPARTEMENT FYLKER KOMMUNER Offentlige aktører INNOVASJON NORGE Drivstoff/etanol Fôr Mat Biobrensel Næringsmidler? STATOIL SALMON GROUP SEAWEED ENERGY SOLUTIONS FMC BIOPOLYMER MARINE HARVEST Nærings aktører SMÅ AKTØRER ALGEA SKRETTING, EWOS, BIOMAR, POLARFEED NORGES VEL NGOs BIOMARINE INNOVATION NETWORK BELLONA BLUE PLANET

7 Norges Vel har vært prosjektleder i et algeprosjekt på Madagaskar Formål: Introdusere og styrke makroalgedyrking som ny inntektskilde for kystbefolkningen nord på Madagaskar

8 Organisering av verdikjeden Algeprodusenter Produksjon tørking avsalting pakking - og felles organisering (kompetansedeling, kontrakter og priser) Lokal entreprenør Transport fra produksjonssted til lokal bedrift Lokal bedrift/ IBIS Madagascar Teknisk kompetanse/ opplæring og oppfølging - 2.gangs avsalting/pakking - transport til havn, eksport FMC Biopolymer Teknisk opplæring og backstopping/ kvalitetssikring, garantert marked for de tørkede algene Norges Vel Organiserte prosjektet og bidro til verdikjedeutvikling Marint forskningsinstitutt Madagaskar: forskning på parasittalger, o.a. Havforskningsinstituttet: vurdering av miljøstudie ToR

9 Resultater ved prosjektavslutning ( ) Seaweed Production in Madagascar Inntektsøkning på 120% for 400 algeprodusenter på Madagaskar Alger er hovedinntektskilden (ikke mange muligheter i prosjektområdet) Økning fra 40 USD per måned til 90 USD per måned. Dvs. over FNs fattigdomsgrense på 60 USD måneden og 2 ganger landets minimumsinntekt på 45 USD måneden Med algeproduksjon på 1800 tonn i nye og bærekraftige arbeidsplasser innen algedyrking på Madagaskar 50 % kvinner og 50 % menn Miljøforvaltningsplan ligger til grunn for utviklingen av algedyrkingen på Madagaskar Etablering av produsentorganisasjon for algeprodusenter på Madagaskar Etter etablering er støtte mottatt fra EU-midler til miljøvennlige dyrkingsmetoder for alger

10 Verdikjedeutvikling og kommersialisering av alger i Norge hva trengs? 1) FoU målrettet bla. på forbedring av utvalgte algetyper (f.eks. Bioforsk), oppformering av stiklinger (f.eks. SINTEF), teknologiutvikling for storskala produksjon og foredling (som SES, ACE, andre) 2) Erfarings- og kunnskapsoverføring, til praktisk og konkret bruk for næringsaktører 3) Bruk av nasjonale/ lokale fortrinn fiske- og akvakulturnæringen med teknologiutvikling, fjorder, lokale alger

11 Forts. verdikjedeutvikling og kommersialisering av alger i Norge hva trengs? 4) Koblinger til markeder for bioetanol/ biodiesel, helsekost, fiskefôr/ dyrefôr, gjødsel, kjemiske produkter, kosmetikk og farmasøytiske produkter, eventuelt også matvarer 5) Dialog med myndigheter og utvikling av rammevilkår for algedyrkingen 6) Etableringen av pilotanlegg / prosjekt Seaweed Energy Solutions, Sulefisk, SINTEF, Bioforsk, Statoil, Val videregående skole m.fl. Utprøving av bl.a. teknologi, alger, vekstvilkår o.a. relevante forhold

12 Forts. verdikjedeutvikling og kommersialisering av alger i Norge hva trengs? 7) Videre verdikjedeutvikling fra vann til marked foredling, transport/logistikk, samarbeid, markedsføring og salg 8) Vurderinger av miljøkonsekvenser: CO2 fangst, oppfanging av næringssalter fra oppdrett, store mengder alger på ett område 9) Samarbeid mellom aktører i algenæringen (forskning, industri og myndigheter)

13 Algae 2020

14 Markeder for alger i Norge i dag Det er allerede etterspørsel etter alger som råstoff i følgende sektorer Farmasøytisk- og næringsmiddel industri (høstede alger) - FMC Biopolymer, Algea Biodrivstoff og energi (biodiesel/bioetanol/biogass) - Statoil, Seaweed Energy Solutions Landbruk, gjødsel (høstede alger) Algea Dyrefór inkl. fiskefór Skretting, Biomar, Ewos, Polarfeed, Algea Helsekost (omega 3 EPA og DHA, ) NYCOMED, Algea, TINE Matvarer Fremtidens Mat, (Danmark) Nye muligheter

15

16 Algetyper i Norge og lønnsomhet i dag Sukkertare (Saccharina latissima) Vekstforhold i Norge: vokser på rep eller «flak» Marked/produkt 1: Bioetanol og Biogass/energi (lett fermentarbare karbohydrater) Marked/produkt 2: Energi av rest/ gjødsel/ fiskefór? Produksjonskostnader: Må produsere tonn for break-even på 400 kr/ tonn (ECN-kalkyle, ref. SINTEF, 2005) Break-even: 600 kr/ tonn tørrvekt (ved et anlegg som produserer tonn ECN kalkyle, ref. SINTEF, ibid). Kimplanter, dyrking, høsting, fermentering, avvanning, transport, avg. kommer i tillegg

17 Forts. algetyper i Norge og lønnsomhet i dag Forts. sukkertare (Saccharina latissima) Verdi: Dersom 14 kr/ liter bioetanol, må kostnader i verdikjeden være under kr/ hektar eller 700 kr/ tonn våtvekt for break-even (SINTEF, ibid) Mer enn 1735 tonn/ km2 kan produseres - med antatt 5kr/l etanol) verdien 550 kr/ tonn tare (BAL, USA for Statoil) Ytterligere verdi av gjenværende biomasse ved salg til f.eks. fiskefór

18 Forts. algetyper i Norge og lønnsomhet i dag - høsting vs. dyrking Stortare (Laminaria hyperborea) FMC Biopolymer i dag høsting, ikke dyrking Høsting: kr/ tonn våtvekt, 900 kr/tonn tørrvekt (ref. SINTEF, 2009) Forsøk i Norge: dyrkes i dag på rep Grisetang (Ascophyllum nodosum) Algea i dag høsting Høsting: kr/ tonn våtvekt, 900 kr/tonn tørrvekt (ref. SINTEF, 2009)

19 Forts. algetyper i Norge og lønnsomhet i dag Andre makroalger Butare (Alaria esculenta) til dyrefór, mat (Vestlandet og Nord-Norge) Havsalat (Ulva lactuca) til mat, energi av rest: gode vekstforhold i Norge og lett å dyrke Fingertare (Laminaria digitata) dyrking i InterReg prosjekt EnAlgae, kostnader opp til kr/tonn dvs. ikke lønnsomhet Noen mikroalger Spirulina til kosttilskudd (inkl. mot underernæring), fiskefór (kyllingfór) selges mye, høye priser Chlorella som over, USD/kg i pulverform, USD/ kg tabletter (Kina, Israel, Russland, USA) Nannochloropsis oceanica til fiskeyngelfór, østersyngelfór, omega-3, bioenergi (på sikt) UMB m.fl.

20 Avsluttende vurderinger for en bærekraftig algenæring Stort potensiale for utvikling av dyrkede alger i Norge Noen produkter/produksjoner er allerede lønnsomme Forskjellige typer alger/ marked gir forskjellig betalingsvillighet Videre systematisk kartlegging i nært samarbeid Videre utvikling av verdikjeder FoU på alger, teknologi og foredling, samt piloter og opp-skalering Økt samarbeid om utvikling av sektoren (informasjonsdeling, nettverk) for å bidra til lønnsomme verdikjeder

21 Satsing i Norges Vel på alger Større satsing på alger i Norge som presentert tidligere lang varighet for utvikling av sektoren Norad og FMC støttet prosjekt på Madagaskar (tidligere slides) Produksjonsoppstart av alger og sjøpølser i produsentstyrt nettverk, som tillegg til fiske, sør på Madagaskar i Norad/Norges Vel finansiert, i samarbeid med forskningsbasert marin NGO og eksport ved lokalt sjømatfirma til Frankrike Forstudie på Madagaskar mikro- og makroalger til nye mulige formål Norad, Bellona og Norges Vel finansiert. Videre vurderinger på Madagaskar, også videre i sørøstlige Afrika.

22 Norges Vel, Bioforsk og Bellona inviterer til ALGER 2012 Framtiden for norsk tang- og tarenæring Bodø mai 2012 Foreløpig program: Del 1: Status for makroalgeindustri i verden og i Norge. Fra råmateriale til produkt. Del 2: Dyrking av tang og tare utfordringer og muligheter i Norge. Del 3: Dyrking av tang og tare teknologistatus og framtiden. Del 4: Rammevilkår for utvikling av makroalgenæring med fokus på dyrking. Er du interessert? Send en e-post til

23 Involverte i algesatsingen ved Norges Vel Referansegruppe: Bernt Skarstad (Direksjonen /Styret) Kari Clausen (leder, nasjonal avd.) Øyvind Ørbeck Sørheim (leder, internasjonal avd.) Prosjektgruppe Åse Lekang Sørensen (bakgrunn: fornybar energi/miljø) / Eva-Mari Rahkola fra 1. feb (bakgrunn: innovasjon i fiskerinæringa) Asbjørn Stavland (bakgrunn: marin) Anne Mugaas (bakgrunn: alger internasjonalt) Tore Sæther (bakgrunn: entreprenørskap og virksomhetsorganisering)

24 For videre informasjon/ kontakt

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 1 MANDAT OG FORANKRING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER... 4 3 TRØNDELAGS FORTRINN... 5 3.1 NATURLIGE FORTRINN... 5 3.2 EN SENTRAL LAKS/ØRRETREGION... 5 3.3 ET SENTRUM

Detaljer

Vi arbeider med fremtidsrettet rådgivning innen natur- og kulturbasert næringsutvikling.

Vi arbeider med fremtidsrettet rådgivning innen natur- og kulturbasert næringsutvikling. Årsrapport 2010 Vi arbeider med fremtidsrettet rådgivning innen natur- og kulturbasert næringsutvikling. Gjennom bærekraftige prosjekter bidrar vi til verdiskaping i lokalsamfunn. Vi mener at et velfungerende

Detaljer

Næringsutvikling innen fornybar energi i Uganda: Samarbeid mellom internasjonale og lokale bedrifter

Næringsutvikling innen fornybar energi i Uganda: Samarbeid mellom internasjonale og lokale bedrifter Næringsutvikling innen fornybar energi i Uganda: Samarbeid mellom internasjonale og lokale bedrifter Gründernes hus 16.april Åse Lekang Sørensen Norges Vel Stikkord Om Norges Vel og energiaktiviteten vår

Detaljer

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com - Åpen Rapport Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING

LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING Tittel: Landbruk mer enn landbruk. Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Utgiver: Landbruks-

Detaljer

Gladlaks er god laks. fiskeri og havbruk. Motvirke lakselus: Ved å rengjøre merdene kommer leppefiskene inn til laksen og spiser lakselus.

Gladlaks er god laks. fiskeri og havbruk. Motvirke lakselus: Ved å rengjøre merdene kommer leppefiskene inn til laksen og spiser lakselus. DETTE TEMAMAGASINET ER EN ANNONSE FRA Mediaplanet Nr. 8 januar 14 fiskeri og havbruk Les om Elisabeth Aspaker Vekstpotensialet i marin næring gir grunn til stor optimisme 3 tips fra bransjen matrevolusjon

Detaljer

Økologi Bunnhabitater. Helse. Hav. Fiskedata Arter. Klima. Fangst. Oseanografi Forurensning. Teknologi. FiskSkalldyr. Infrastruktur.

Økologi Bunnhabitater. Helse. Hav. Fiskedata Arter. Klima. Fangst. Oseanografi Forurensning. Teknologi. FiskSkalldyr. Infrastruktur. Bergen næringsråd // nr. 2 // 2010 Lodde Rådgivning Olje Hval Biomarint Atmosfære Varme Lakselus Næring Dyphavsarter Fiskeegg Strøm Saltholdighet Gyteområde Vannstand Hummer Sjømat Torsk Toktprogram Vandring

Detaljer

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi. Handlingsplan 2012. www.maritim21.no

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi. Handlingsplan 2012. www.maritim21.no En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi Handlingsplan 2012 www.maritim21.no I 2012 skal Maritim21 stimulere til forskningssamarbeid innen kompetanseområder med stor verdiskapingshøyde for

Detaljer

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Side 1 av 38 Tittel: Ta landet i bruk! Landbruks-

Detaljer

HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015. Norges forskningsråd. Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring

HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015. Norges forskningsråd. Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015 Norges forskningsråd Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring Sammendrag... 3 1. Bakgrunn...4 2. Visjon og mål... 7 3. Analyse av status og utfordringer

Detaljer

Nasjonal strategi for bioteknologi

Nasjonal strategi for bioteknologi Strategi 2011-2020 Nasjonal strategi for bioteknologi For framtidas verdiskaping, helse og miljø Bildeakkreditering: Omslag: Hunt Biosciences, Kyrre Lien, FUGE og Tom Haga Side 10, 14, 26, 39, 40 og 46

Detaljer

Handlingsprogram 2014. for Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk næringsrelatert del av Regionalplan for energi og klima

Handlingsprogram 2014. for Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk næringsrelatert del av Regionalplan for energi og klima Handlingsprogram 2014 for Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk næringsrelatert del av Regionalplan for energi og klima Side 1 av 35 Innhold INNLEDNING 3 1. INNOVASJON OG INNOVASJONSSTRUKTUR..

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Sammen for den kunnskapsbaserte bioøkonomien. Nytt innovasjonssenter på Campus Ås. Utredning for landbruks- og matdepartementet

Sammen for den kunnskapsbaserte bioøkonomien. Nytt innovasjonssenter på Campus Ås. Utredning for landbruks- og matdepartementet Sammen for den kunnskapsbaserte bioøkonomien Nytt innovasjonssenter på Campus Ås Utredning for landbruks- og matdepartementet Januar 2011 2 Innhold Forord Sammendrag 1. Bakgrunn for arbeidet med et senter

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2008 2009)

St.prp. nr. 1 (2008 2009) St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5574, 5613, 5625 og 5656 Innhold Del I Innledende del... 7 Del

Detaljer

Næringsplan for Lenvik 2015-2019

Næringsplan for Lenvik 2015-2019 Næringsplan for Lenvik 1 Forord Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i kommunestyret i 2014, og dette er kommunens overordnede styringsdokument. Her er de viktigste mål og strategier for samfunnsutviklingen

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold. Utkant i Osloregionen eller selvstendig vekstkraft? Sluttrapport Fase 2. Rapport

Et kunnskapsbasert Østfold. Utkant i Osloregionen eller selvstendig vekstkraft? Sluttrapport Fase 2. Rapport Rapport Forfatter(e) Steinar Normann, Erik W. Jakobsen, Anne Espelien, Frode R. Johansen, Synnøve Rubach, Gunnar Andersson Rapportnr.: OR 29.12 ISBN: 978-82-680-8 ISBN: 82-7520-680-4 Et kunnskapsbasert

Detaljer

Tid for satsing på landbruk i Afrika

Tid for satsing på landbruk i Afrika Norwegian Investment Fund for Developing Countries Tid for satsing på landbruk i Afrika NOTAT ELLEN HENRIKKE AALERUD ANNA BIRGITTE MILFORD i ii Forord Dette notatet drøfter behovet for forretningsmessige

Detaljer

Madagaskar har trykket på restart! Med reiser som lidenskap Biogass og solvarme Som fisken i vannet. nr 1 2014 årgang 12

Madagaskar har trykket på restart! Med reiser som lidenskap Biogass og solvarme Som fisken i vannet. nr 1 2014 årgang 12 Vennskapsforeningen Norge - Madagaskar Fikambanana Fifankatiavana Norvezy Madagasikara nr 1 2014 årgang 12 Madagaskar har trykket på restart! Med reiser som lidenskap Biogass og solvarme Som fisken i vannet

Detaljer

Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land Programplan Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land www.forskningsradet.no/matnorge 1. Innledning. Mat inkluderer råvarer og bearbeidede produkter fra sjø og land. Mat skiller seg fra andre produkter

Detaljer

nyhetsbrev BIOGASS 1-2010 Fornybar energi

nyhetsbrev BIOGASS 1-2010 Fornybar energi nyhetsbrev 1-2010 Fornybar energi BIOGASS mære landbruksskole Ei framtid med biogass I dette nyhetsbrevet ønsker vi å fokusere på biogassproduksjon i landbruket. Dette er et høyst aktuelt tema, og regjeringen

Detaljer

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN 10 år med Hordaland på Børs 1 Norges viktigste næringsområde Bergen og Vestlandet har alle forutsetninger for å lykkes på tross av motgangen vi nå opplever. Vi har

Detaljer

Kommunedelplan for næringsutvikling

Kommunedelplan for næringsutvikling Herøy kommune et hav av muligheter Kommunedelplan for næringsutvikling For kommunestyreperioden 2012 2015 Vedtatt i kommunestyret i møte den 18. mars 2014, i sak 2/14 0 Innledning Næringsutvikling er sammen

Detaljer

Bioteknologi en strategisk bransje for vekst i Nord-Norge

Bioteknologi en strategisk bransje for vekst i Nord-Norge ÅRSBERETNING 2007 Bioteknologi en strategisk bransje for vekst i Nord-Norge Bioteknologiske næringer er blant de raskest voksende på verdensbasis og har et stort potensial for videre vekst. Bioteknologiske

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014- Fiskeriforum Vest

ÅRSBERETNING. 2014- Fiskeriforum Vest ÅRSBERETNING 2014- Fiskeriforum Vest Årsberetning F I S K E R I F O R U M V E S T Innhold MÅL OG VISJON... 2 OM FISKERIFORUM VEST... 2 STYRETS BERETNING... 3 MÅLOPPNÅELSE 2014... 6 PROSJEKTER OG AKTIVITETER

Detaljer

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk FORORD Regjeringen tar i denne rapporten initiativ til et innovasjonsløft. Gjennom innovasjonsløftet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009 OSLO, 27.04.2009 ÅRSRAPPORT 2008 Hovedrapport til departementene Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Siv-Elin Nærø/Innovasjon Norge 2 Forord For Innovasjon Norge representerte året 2008

Detaljer

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon Norge Drøftingsnotat Drømmeløftet Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Drøftingsnotat til Drømmeløftet, av seniorrådgiver Tor Mühlbradt,

Detaljer

Norge 2050: en visjon for lavutslippssamfunnet

Norge 2050: en visjon for lavutslippssamfunnet Norge 2050: en visjon for lavutslippssamfunnet Publisert av: Miljøstiftelsen Bellona Oslo Postboks 2141 Grünerløkka 0505 Oslo Norge Forfattere: Sirin Engen (red.), Tore Amundsen, Andreas Bratland, Line

Detaljer