Øystein Lappegard. Medisinsk ordbok. Lunde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Øystein Lappegard. Medisinsk ordbok. Lunde"

Transkript

1 Øystein Lappegard Medisinsk ordbok Lunde

2 Copyright 2006 Lunde Forlag as Sinsenveien 25, 0572 Oslo Omslagsdesign: Helge Kjølberg Grafisk uforming: Reidun Lindheim Trykk og innbinding: AIT Trykk Otta AS ISBN-13: ISBN-10:

3 Forord Arbeidet med denne oppslagsboken begynte som et hobbyarbeid og har strukket seg over en tidsperiode på et par år. Målsettingen har vært å lage en mellomstor medisinsk oppslagsbok. Den er ikke så omfattende som et medisinsk leksikon, men er heller ikke bare en ordbok over medisinske fremmedord. I tillegg til den vanlige mann og kvinne som kan trenge en kortfattet oppslagsbok for å få plassert ord og uttrykk, har målgruppen vært helsepersonell. Vi har over 100 ulike yrkesgrupper i norsk helsevesen og de fleste vil både i løpet av utdannelsen og senere i yrkeslivet ha behov for en oppslagsbok i lommeformat. Forfatteren har bakgrunn som allmennlege og kommunelege og dette har vært avgjørende for valg av oppslagsord. I tillegg til en kort forklaring på de ord, uttrykk og begreper som de fleste av oss kan komme bort i, har forfatteren valgt å ta med en liten beskrivelse av en rekke sjeldne tilstander. Norske betegnelser og navn på normale strukturer og organer er utelatt som oppslagsord. For eksempel finner en i ordboken ordet pulmo (lunge) men ikke lunge som eget oppslagsord. Derimot finner en både pneumoni (lungebetennelse) og lungebetennelse som oppslagsord, der det siste henviser til det første. Boken er ikke konsekvent på om det er den latinske formen eller den norske formen av et medisinsk uttrykk som er brukt som hovedoppslagsord. Forfatteren har som en hovedregel prøvd å bruke den formen som er mest brukt i helsevesenet, men her vil leseren også finne mange unntak. For eksempel står fornorskingen pneumoni og ikke det latinske pneumonia som hovedoppslagsord, fordi pneunomi har glidd inn som et vanlig uttrykk i norsk helsevesen. Boken er heller ikke konsekvent på bokstavvalgene, f eks av c eller k og ph eller f. Også her er det forsøkt å holde seg til den mest vanlige skrivemåten. Boken er derfor ikke et hjelpemiddel for å kunne skrive norsk rettskrivning på medisinske ord og uttrykk. Utgangspunktet er å ha et oppslagsverk der en kan finne igjen de ord og uttrykk som brukes rundt om i ulike sammenhenger. En oppslagsbok blir ikke til uten å bygge på andre kilder. Hovedkildene er siste utgaver av Medical Dictionary fra Oxford University Press, Taber s 3

4 Cyclopedic Medical Dictionary fra F.A.Davis Company og Medisinsk ordbok fra Kunnskapsforlaget. Men ikke minst er Internett benyttet til å hente inn tusenvis av beskrivelser. Internett har også i stor grad vært benyttet til å bestemme hvilken form av de ulike begreper som skulle velges som oppslagsord. Manuskriptet er faglig kvalitetssikret av prof. dr. med. Jan-Bjørn Osnes og assistentlege Jørn Asle Lillebø. Ål, juni 2006, Øystein Lappegard FORKLARINGER OG FORKORTELSER Hovedoppslagsord står alltid først i et avsnitt og er med uthevet skrift. Andre oppslagsord som står i avsnittet under et hovedoppslagsord, er med uthevet skrift i kursiv og innledes alltid med tankestrek. Alternative skrivemåter til hovedoppslagsord og andre oppslagsord kan stå både med fet skrift og normal skrift. Henvisninger til andre oppslagsord står i kursiv. Forkortelser: Punktum er sløyfet i forkortelser der det ikke er fare for misforståelser. a. arteria, arterie m. musculus, muskel adj adjektiv mfl med flere beh behandling m m med mer bl a blant annet mots motsatt ca cirka n. nervus, nerve dvs det vil si neg negativ eg. egentlig, opprinnelig o l og lignende eks eksempel osv og så videre el. eller pga på grunn av e l eller lignende pos positiv eng. engelsk rtg røntgenundersøkelse etc et cetera, og så videre subst substantiv ev eventuelt syn. synonym f eks for eksempel tidl tidligere fl flertall vb verb fork forkortelse v. venstre h. høyre vha ved hjelp av jf jamfør vit vitamin lat. latin v uttr vanlig uttrykk 4

5 A abruptio a froid brukes om operasjoner på et tidspunkt der akuttreaksjoner og betennelser er borte abakteriell uten bakterier ABC eng. fork for Airway, Breathing and Circulation. Angir prioriterte oppgaver ved livreddende førstehjelp der pasienten ikke har pust eller puls: 1) Sikre frie luftveier 2) blås munn til munn og 3) utfør hjertemassasje. Se også BLÅ-BH og HLR abdomen buk, mage, del av kroppen som begrenses oppad av ribbeinsbuen og nedad av hoftekammer og symfyse, akutt abdomen, medisinsk samleuttrykk for akutte sykdomstilstander med magesmerter som kan kreve kirurgisk inngrep, abdominal el. abdominalis, som har med abdomen å gjøre abducens, n. den 6. hjernenerven som går til den laterale øyemuskelen som drar øyet utover abduktor muskel som abduserer abdusere bevege en kroppsdel vekk fra en annen eller ut fra kroppens midtlinje, subst: abduksjon aberrant avvikende, uvanlig, aberratio el. aberrasjon, avvikelse ablatio separasjon, adskillelse, ablatio mammae, fjernelse av et bryst, ablatio placentae, løsning av morkaken, ablatio retinae, netthinneløsning abnorm unormal, sykelig, misdannet, subst: abnormitet ABO (A, B, null), fork for blodgrupper abortus el. abort utstøting eller fjerning av foster fra livmoren på et stadium der fosteret ikke er levedyktig, abortus imminens el. truende abort, tilstand der fosteret fortsatt er levende, men der blødning eller smerter tyder på at fosterets liv er truet, abortus provocatus el. provosert abort, svangerskapsavbrytelse, abort fremkalt med forsett. Gjennomføres med medikamenter eller kirurgiske instrumenter, abortus spontaneus el. spontan abort, abort som skjer av seg selv, selvbestemt abort, juridisk betegnelse på abortinngrep der kvinnen har hatt den avgjørende bestemmelsen om at abort skal gjennomføres abrasio el. abrasjon avskrapning, utskrapning, abrasio uteri, utskrapning av slimhinnen i livmoren abruptio separasjon, adskillelse, eks: abruptio placentae, løsning av morkaken, syn: ablatio placentae 5

6 abscess abscess el. abscessus lokalisert ansamling av puss hvor som helst på eller i kroppen, som regel forårsaket av en bakterieinfeksjon. En abscess må ofte åpnes kirurgisk for å bli borte absens kortvarig bevissthetstap, ses ved epilepsi absorpsjon opptak av væske eller næringsstoffer i kroppen. I fordøyelsesapparatet skjer det meste av absorpsjonen i tynntarmen, vb: absorbere abstinens avholdenhet, vanligvis brukt om en tilstand med symptomer og sykdomsfølelse (bl a angst, skjelving og svetting) ved stopp i inntak av avhengighetsskapende stoffer som alkohol eller narkotika abusus misbruk, helst om alkohol eller medikamenter acanthosis fortykkelse av overhuden, ofte med pigmentering accessorius, n. den 11. hjernenerven som går til m. sternocleidomastoideus og m. trapezius ACE fork for Angiotensin Converting Enzyme, se angiotensin, ACEhemmere, en gruppe blodtrykksmedisiner som i hovedsak virker ved å hemme produksjonen av angiotensin II som virker sammentrekkende på arterier. Dermed blir resultatet en utvidelse av blodårene og et blodtrykksfall. Brukes også ved hjertesvikt acetabulum gropen på utsiden av hoftebeinet som utgjør leddskålen for hofteleddet acetylcholin el. acetylkolin viktig signalsubstans i det parasympatiske nervesystem. Atropin og kurare virker ved å blokkere virkningen av acetylcholin acetylsalicylsyre basistoff i en rekke medikamenter. Acetylsalicylsyre virker smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende. Det virker også forebyggende mot blodpropp ved å påvirke blodplatene (v uttr: blodtynnende medisin) achalasia el. akalasi manglende evne til å åpne seg, øsofagusakalasi, manglende avslapning i spiserørets nederste del, noe som gir utviding og opphopning av mat achondroplasia el. akondroplasi dominant, arvelig tilstand, den vanligste årsak til dvergvekst. Armer og bein er for korte, hode og kropp er normale, ingen mental retardasjon acidose tilstand der surhetsgraden i kroppen blir unormalt stor. Kan forårsakes av en rekke sykdommer, bl a en dårlig regulert diabetes acne 1) se akne 2) acne rosacea, betennelsesaktig hudsykdom med rødhet på nese og kinn acromegalia se akromegali acromion se akromion ACTH fork for adrenocorticotropt hormon, et hormon produsert i hypofysen. Stresshormon som regu- 6

7 ADL lerer sekresjonen av kortikosteroid fra binyrebarken Actinomyces trådformede bakterier som forårsaker actinomycosis, strålesoppsykdommen med typiske abscesser i kjevehule og kjeve acusticus, n. hørselsnerven, en del av den 8. hjernenerve, se n. vestibulocochlearis, syn: n. cochlearis acyclovir medikament som brukes ved sykdommer forårsaket av herpesvirus ad injectionem til injeksjon ad modum etter metoden til, på måten, eks: ad modum Donders, en måte å gjøre synsfeltundersøkelse på ad mortem til døden adaptasjon tilpasning, fenomenet som gjør at sanseorganer viser en gradvis minkende respons på kontinuerlige eller gjentatte stimuli Addisons sykdom binyrebarksvikt, et syndrom som skyldes sviktende sekresjon av kortikosteroid-hormon fra binyrebarken. Tidligere livstruende, behandles nå med substitusjon av det manglende hormonet adduktor muskel som adduserer addusere bevege en kroppsdel mot en annen eller mot kroppens midtlinje, subst: adduksjon adenitt el. adenitis betennelse i en kjertel eller en kjertelgruppe adenocarcinoma el. adenokarsinom ondartet svulst som har utgangspunkt i kjertelvev adenoid kjertellignende, adenoide vegetasjoner forstørrelse av nese-svelgmandelen, v uttr: polypper. Kan være årsaken til hørselsproblemer og gjentatte ørebetennelser hos barn, adenoidectomi, fjerning av adenoide vegetasjoner adenom godartet svulst som har utgangspunkt i kjertelvev adenosinfosfater se ATP adenovirus vanlig gruppe av virus som blant annet gir forkjølelse ADH fork for antidiuretisk hormon ADHD fork for Attention Deficit Hyperactivity Disorder, syn: MBD, samlebetegnelse på tilstander med nedsatt konsentrasjonsevne, økt motorisk aktivitet og impulsivitet, v uttr: hyperaktivitet. Viser seg i barnealder. En regner at 3 5 % av alle barn har ADHD i lettere eller alvorligere grad adheranse sammenvoksing, f eks kan det etter operative inngrep i abdomen oppstå sammenvoksinger som kan hindre tarmpassasjen (ileus) adhesin overflateprotein på bakterier, fremmer binding til celler adipositas fedme, se BMI, adipøs, høygradig overvektig adjuvans behandling som gis i tillegg til annen behandling for å øke effekten ADL fork for Activities of Daily Living. Viktig begrep innen ergo- 7

8 adrenogenitalt syndrom arvelig tilstand med for tidlig kjønnsmodning hos gutter eller mannlige drag hos jenter. Kan være til stede ved fødselen eller utvikles i barneårene adrenoleukodystrofi recessivt kjønnsbundet, arvelig, sjelden sykdom i det sentrale nervesystemet. Skyldes manglende evne til å bryte ned lange fettsyrer. Vanligvis rammes gutter 4 8 år med et raskt utviklende sykdomsbilde adventitia det ytterste laget i en blodåre aerob som er avhengig av oksygen, eks: aerobe bakterier aerofagi el. aerophagi svelging av luft til magesekken afaki el. aphacia manglende linse i øyet afasi el. aphasia manglende evne til å snakke. Det skilles mellom 1) ekspressiv el. motorisk afasi, da forstår en hva som blir sagt, men en klarer ikke formulere meningsfylte setninger 2) impressiv el. sensorisk afasi, da forstår en ikke hva som blir sagt eller står skrevet, men en klarer å uttrykke meningsfulle setninger. Afasi er som regel en følgetilstand etter hjerneslag, afatiker, person som lider av afasi afebril el. afebrilis feberfri affektiv lidelse samlebegrep for psykiatriske lidelser som viser seg gjennom endret stemningsleie og føadnexa terapi og rehabilitering. Omfatter de viktigste av dagliglivets aktiviteter, som personlig hygiene, matlaging, rengjøring, innkjøp o l adnexa tilbehør, adnexa uteri, livmorens tilbehør, dvs eggstokker og eggledere adolescens alderen mellom pubertet og voksen alder adrenalin hormon produsert i binyremargen. Økt utskillelse har sammenheng med økt aktivitet i det sympatiske nervesystem. Adrenalin er et stresshormon som setter kroppen i alarmberedskap ( fright, flight or fight hormone ). Adrenalin gir økt hjertefrekvens, kraftigere muskelkontraksjoner, økt stoffskifte og redusert blodforsyning til fordøyelsesorganer. Som medikament blir adrenalin bl a brukt ved hjertestans, ved kraftige allergireaksjoner som anafylaktisk sjokk og ved astma for å utvide luftveier adrenerge reseptorer reseptorer som er viktige i det sympatiske nervesystem og som påvirkes av adrenalin og noradrenalin. Alt etter hvilke typer celler som stimuleres, fører dette til f eks sammentrekning, avslapning eller sekresjon. Det skilles mellom to hovedgrupper adrenerge reseptorer, alfareseptorer og betareseptorer. Mange medikamenter påvirker disse reseptorene, se alfablokkere og betablokkere 8

9 akilles lelsesuttrykk, eks: depresjon og mani afferent tilførende, eks: afferente blodårer til et organ, mots: efferent afte el. aphthae munnsår, overfladiske gulhvite sår i munnslimhinnen. Ukjent årsak agammaglobulinemi total mangel på gammaglobuliner. Vanligvis arvelig, kjønnsbundet sykdom agens virksomt stoff, f eks om medikamenter, bakterier eller virus agglutinasjon sammenklumping, f eks av blodceller agitans skjelving, eks: paralysis agitans, eldre betegnelse på Parkinsons sykdom agnosi el. agnosia tilstand der hjernen ikke klarer å tolke de sanseimpulser den mottar, eks: hørselsagnosi, pasienten hører, men forstår likevel ikke det som blir sagt. Kan skyldes hjerneslag agoni el. agonia sterk smerte, lidelse, dødskamp agonist 1) muskel som opererer i sammenheng med en muskel som gir motsatt bevegelsesutslag (antagonist), eks: m. biceps og m. triceps på overarmen 2) stoff som gir en lignende virkning som kroppens normale signalstoffer når de binder seg til reseptorer (mots: en antagonist hemmer den normale signalstoffvirkningen). Mange legemidler virker som agonister eller antagonister på organers reseptorer agoraphobia el. agorafobi sykelig angst for åpne plasser og offentlige steder, se fobi agrafi el. agraphia manglende evne til å skrive selv om musklene er friske, se også ekspressiv afasi agranulocytose el. agranulocytosis tilstand med mangel på hvite blodlegemer, oftest som følge av ødeleggelse av beinmargen på grunn av stråling eller toksiske stoffer AIDS fork for Acquired Immune Deficiency Syndrome. Sykdom forårsaket av HIV (Human Immunodeficiency Virus) gjennom en ødeleggelse av deler av immunsystemet. Dette gjør pasienten mottagelig for en rekke andre sykdommer. Smitte ved seksuell kontakt, gjennom infisert blod og blodprodukter, fra mor til foster ved fødsel og gjennom morsmelk. Ved smitte av HIV dannes antistoffer som kan påvises gjennom blodtesting. AIDS er et av de største helseproblemene i verden, særlig i utviklingsland akalasi se achalasia akantose se acanthosis akatisi dyskinesi i form av rokkerende og vridende bevegelser av kroppen akilles el. tendo Achillis hælsenen, leggmuskelens sene som fester til hælbeinet, akillesrefleks, bøyning nedover av foten utløst av slag mot akillessenen. Både forsterket, svak 9

10 akinesi eller bortfalt akillesrefleks indikerer sykdom, akillesruptur, vanlig belastningsskade, f eks under langdistanseløping, der hælsenen helt eller delvis ryker akinesi el. akinesia manglende eller nedsatt evne til å aktivere muskler, f eks ved lammelser akkomodasjon el. accomodatio tilpasning av øyelinsens form for å kunne fokusere på ulike avstander akne el. acne vulgaris medisinsk uttrykk for kviser, et vanlig problem i puberteten. Det tilbys nå en rekke behandlingsmuligheter for kviser akrocyanose el. acrocyanosis blårød misfarging av hender og føtter pga dårlig blodsirkulasjon akrodermatitt el. acrodermatitis eksemaktig betennelse på hender og føtter akromegali el. acromegalia sykdom på grunn av overproduksjon av veksthormon etter avsluttet vekst. Gir unormal størrelse på hender, føtter og ansikt akromion el. acromion utstående del av skulderbladet, danner leddet med kragebeinet, akromioklavikularleddet, leddet mellom skulderbladet og kragebeinet akroparestesi stikking og dovenhetsfølelse, først og fremst i fingrer og tær aksille el. axilla armhule aksis se axis aksjonspotensial den endring i elektrisk spenning som skjer over cellemembranen i en nerve-, hjerte-, eller muskelcelle som aktiveres akson el. axon utløper av nervecelle som leder nerveimpulser ut fra cellen. Dendritter leder nerveimpulsene inn til nervecellen. I store nerver har aksonet et isolerende lag kalt myelinskjeden aktin protein i muskelcellene som sammen med myosin har med sammentrekningen å gjøre akupressur alternativ behandlingsform som bygger på samme teori som akupunktur, men i stedet for nåler brukes trykk med fingrene akupunktur tradisjonell kinesisk behandlingsform som også er tatt i bruk i Vesten. Behandlingen gjennomføres ved at tynne nåler stikkes inn i huden på bestemte punkter. Brukes særlig som smertedempende behandling akutt disseminert encefalomyelitt fork: ADEM, alvorlig autoimmun betennelse i hjerne og ryggmarg. Kan i sjeldne tilfeller ses etter infeksjoner og vaksiner akuttfaseproteiner blodproteiner som en kan måle forøket mengde av tidlig i en betennelsesreaksjon, f eks CRP, orosomucoid ALAT fork for alanin-aminotrans- 10

11 allergi ferase, et enzym som særlig finnes i lever. Mengden av dette enzymet kan måles i blodet og forhøyede verdier indikerer leversykdom albino individ med albinisme. Personen mangler helt eller delvis pigment (melanin) og vil derfor ha hvitt hår, lyserød hud og betydelige synsvansker og lysømfintlighet albumin viktig blodprotein som både transporterer stoffer og medvirker til å opprettholde væskevolumet i blodårene, albuminuri forekomst av albumin i urinen, se proteinuri aldersdiabetes syn: diabetes type II, se diabetes aldosteron mineralkortikoid produsert i binyrebarken, som ved sin virkning på nyrene regulerer salt- og vannbalansen i kroppen Alexanders sykdom arvelig, sjelden hjernesykdom som rammer barn alfa-1-antitrypsin glykoprotein som er viktig for en rekke prosesser i kroppen, f eks betennelsesreaksjoner. Mangel kan være arvelig og gir sykdom bl a i lunger og lever alfablokkere medikamenter som blokkerer alfaadrenerge reseptorer. Blodtrykksmedisiner som virker som alfablokkere gir dilatasjon av blodårer og blodtrykksfall alfaføtoprotein blodprotein som dannes tidlig i fosterstadiet. Funn av dette i fostervannsprøve kan tyde på alvorlige misdannelser. Funn i blodprøve hos voksne kan være tegn på lever- eller testikkelkreft alimentær som har med inntak av føde å gjøre, eks: alimentær rakitt, engelsk syke som skyldes for lite vit D i kosten alkalisk fosfatase syn: AFOS el. ALP, enzym som særlig finnes i lever og skjelett. Kan måles i blodet. Forhøyede verdier indikerer sykdom alkalose tilstand der blodet er for alkalisk (for høy ph). Denne forstyrrelsen i syre-basebalansen kan forårsakes av f eks langvarig oppkast eller hyperventilasjon (respiratorisk alkalose) alkaptonuri el. alcaptonuria arvelig, metabolsk, sjelden sykdom som gir pigmentmisfarging og plager fra rygg og ledd alkoholisme psykisk og/eller fysisk avhengighet av alkohol. Medfører betydelige sosiale, psykiske og kroppslige konsekvenser ALL fork for akutt lymfatisk leukemi allel gen som har samme plassering på de to kromosomene og kontrollerer de samme arvelige egenskaper allergen stoff som fremkaller allergiske reaksjoner hos personer disponert for dette allergi tilstand der kroppen reagerer med dannelse av antistoffer 11

12 allmennfarlige smittsomme sykdommer mot et fremmedstoff (allergen). Allergi har en rekke ulike symptombilder, alt etter om de allergiske reaksjoner er generelle eller knyttet til ett eller flere organer, eks: astma: luftveiene reagerer allergisk, eksem: huden reagerer allergisk, anafylaktisk sjokk: allergisk reaksjon som omfatter hele kroppen, ledsaget av blodtrykksfall allmennfarlige smittsomme sykdommer begrep i smittevernloven som klassifiserer enkelte smittsomme sykdommer i en gruppe, der disse skal overvåkes spesielt eller det skal iverksettes spesielle tiltak ved oppstått sykdom allmennmedisin fagområde innen medisin som omfatter kunnskap om befolkningens vanlige helseplager og forebygging, diagnostisering og behandling av disse allodyni unormal smertefølsomhet allotransplantasjon transplantasjon av vev eller organ fra genetisk forskjellige individer av samme art alopeci el. alopecia håravfall, manglende hårvekst, alopecia areata, håravfall i et begrenset område Alpers sykdom arvelig, sjelden hjernesykdom som rammer barn ALS fork for amyotrofisk lateralsklerose alternativ behandling samlebegrep for teorier, behandlingsformer og produkter som ikke tilhører den tradisjonelle og naturvitenskapelig baserte medisinen ( skolemedisin ). Begrepet omfatter mer enn 150 ulike behandlingsformer, eks: homeopati, healing, irisdiagnostikk, fotsoneterapi alveol el. alveolus fordypning, vanligvis brukt om de små luftfylte blærene i lungene der utvekslingen av gasser mellom luft og blod foregår, alveolitt el. alveolitis betennelse i alveolene, allergisk alveolitt, lungesykdom med betennelsesreaksjon i alveolene forårsaket av innånding av organisk støv, mugg etc, tannalveol, fordypninger der tennene sitter Alzheimers sykdom den vanligste form for demens. Gir tiltagende tap av korttidshukommelse, minkende intellektuell kapasitet og atferdsendringer. Årsaken til sykdommen er foreløpig ukjent og behandling er på forsøksstadiet amalgam kvikksølvholdig tannfyllingsmateriale brukt i årtier. På grunn av spørsmålet om amalgamforgiftning kan være årsaken til en rekke tilfeller av uklare sykdomstilstander hos disponerte personer, er bruken av dette materialet nå stoppet amaurosis el. amaurose synstap, amaurosis fugax, midlertidig bortfall av synet på det ene øyet amblyopi el. amblyopia ned- 12

13 amygdala satt syn. Brukes oftest i forbindelse med nedsatt syn pga skjeling ambolten se incus amenorré el. amenorrhoea bortfall av menstruasjon. Det skilles mellom 1) primær amenorré, der kvinnen ved puberteten ikke får menstrusjon, og 2) sekundær amenorré, der tidligere normal menstruasjon er blitt borte. Kan ha flere årsaker, men en vanlig årsak hos unge kvinner er anorexia nervosa amfetamin stoff med uttalt stimulerende virkning på sentralnervesystemet. Tar vekk tretthetsfølelse og virker oppkvikkende. I medisinsk sammenheng har det nå sin hovedindikasjon i behandlingen av ADHD. Amfetamin er et narkotikum. Det er avhengighetsskapende og ettertraktet på det illegale marked aminofyllin medikament som gir avslapning av glatt muskulatur og stimulerer åndedrettet. Tidligere et av de viktigste medikamentene i behandlingen av astma aminoglykosider en gruppe bredspektrede antibiotika. Pga fare for alvorlige bivirkninger (hørsels- og nyreskader), er dette som regel ikke førstehåndspreparater aminosyrer de grunnleggende organiske forbindelser i alle proteiner. Det finnes over tyve ulike aminosyrer. Noen aminosyrer kan produseres i kroppen, mens andre, de essensielle aminosyrer, er kroppen avhengig av å få tilført gjennom kosten aminotransferaser se ALAT og ASAT AML fork for akutt myelogen leukemi amnesi el. amnesia fullstendig eller delvis tap av hukommelse. Årsakene kan være mange, f eks gir en alvorlig hjernerystelse ofte amnesi. Det skilles mellom 1) anterograd amnesi, der en har glemt det som skjedde etter en aktuell skade, og 2) retrograd amnesi, der en har glemt det som skjedde like forut for en aktuell skade amnion den innerste hinnen som omgir et foster i livmoren, amniocentese, fostervannsprøve, amnionvæske, fostervann amoebiasis amøbeinfeksjon amotio løsning, eks: amotio retinae, netthinneavløsning AMP se ATP ampulla el. ampulle 1) utvidet hulrom, eks: ampulla recti, hulrommet i endetarmen innenfor anus 2) gjensmeltet glassbeholder for oppbevaring av mindre doser av et medikament, enten flytende eller som tørrstoff for oppløsning amputatio el. amputasjon fjerning av en kroppsdel amygdala anatomisk struktur i hjernen, som er en del av det 13

14 amylase limbiske system. Styrer funksjoner knyttet til emosjoner amylase enzym i spytt og pancreassaft, som spalter stivelse amyloidose sykdom som gir avleiring av amyloid, et glykoprotein som ligner stivelse, i flere organer amyotrofisk lateralsklerose fork: ALS, kronisk, progredierende, nevromuskulær sykdom der nerveceller i ryggmargen er angrepet. Fører til muskelsvekkelse og etter hvert lammelse i muskelgrupper, og tale-, svelge- og pustevansker amøbe el. amoeba encellet dyr uten fast form. En del arter gir sykdommer hos mennesket, amøbedysenteri (sub)tropisk infeksjonssykdom forårsaket av en amøbe. Smitte overføres som regel med drikkevann eller forurenset mat. Symptomene kan debutere dager eller år etter smittetidspunkt, gir blodig diaré og kan gi lever- og hjerneabscesser anabole steroider syntetiske stoffer som ligner mannlige kjønnshormoner og som stimulerer oppbygging av muskelmasse. Har vært brukt til behandling av pasienter med dårlig allmenntilstand. Er mer kjent som et illegalt middel benyttet av idrettsfolk for å øke prestasjonsnivået. Misbruk kan gi meget alvorlige bivirkninger anabolisme oppbygging av stoffer eller vev, mots: katabolisme anaemia se anemi anaerob som ikke er avhengig av oksygen, eks: anaerobe mikrober anafylaksi unormal reaksjon mot et stoff, vanligvis brukt i forbindelse med anafylaktisk sjokk, en akutt, livstruende, allergisk reaksjon med pustevansker og sirkulatorisk kollaps anale stadium i psykoanalytisk teori det stadiet (2 3-årsalder) som er sammenfallende med renslighetstrening analgesi el. analgesia nedsatt følelse av smerte, analgetika, smertestillende medikamenter analis el. anal som har å gjøre med anus, endetarmsåpningen, analatresi, manglende endetarmsåpning ved fødselen, analfissur, smertefulle hudsprekker ved endetarmsåpningen, analfistel, ekstra kanal som har dannet seg mellom endetarmen og huden ved siden av endetarmsåpningen anamnese sykehistorie, anamnestisk, som har med sykehistorien å gjøre anaplasi høyt spesialiserte cellers overgang til mindre spesialiserte, noe som ofte har sammenheng med kreftutvikling anastomose forbindelse mellom to årer, eller en kirurgisk forbindelse mellom to hulrom el. organer i kroppen ancylostomiasis el. ankylostomiasis sykdom forårsaket av hakeorm 14

15 angina andre hjernenerve se n. opticus androgener mannlige kjønnshormoner (testosteron og androsteron) som stimulerer utviklingen av mannlige kjønnsorganer og skjeggvekst, stemmeskifte og muskelvekst. Naturlige hormoner produseres hovedsakelig i testiklene, men også i binyrebark og ovarier. Syntetiske hormoner benyttes som substitusjonsbehandling og ved behandling av f eks brystkreft. Brukes også som illegale dopingmidler i idretten androgyn tvekjønnet anemi el. anaemia v uttr: blodmangel, nedsatt mengde hemoglobin i blodet, noe som minsker blodets kapasitet for oksygentransport. Anemi gir seg uttrykk i blekhet og trøtthet, en blir lett kortpusten og sliten. Hovedårsaker er 1) blødningsanemi (kroniske blødninger, alvorlige skader), 2) jernmangelanemi, da jern er nødvendig for at kroppen kan produsere hemoglobin, 3) øket nedbrytning av røde blodlegemer (hemolytisk anemi), 4) nedsatt produksjon av røde blodlegemer (f eks ved leukemi) og 5) perniciøs anemi, som oppstår ved mangel på vit B 12 anestesi bortfall av følelsessansen i hele eller deler av kroppen, v uttr: bedøvelse. Brukes vanligvis om administrering av legemidler for å oppnå smertefrihet under kirurgiske inngrep, dette som lokalbedøvelse (lokalanestesi) eller generell bedøvelse (generell anestesi). Spinalbedøvelse (spinalanestesi) gir smertefrihet i alle nivåer nedenfor innstikksstedet mot spinalkanalen i ryggraden anestesilege lege som er utdannet spesialist i et fagfelt som omfatter bedøvelse, narkose, smertebehandling og akuttmedisin anestetikum medikament som gir anestesi aneurisme el. aneurysma utposning på hjertet el. en blodåre, vanligvis en arterie. Tilstanden kan være medfødt eller et resultat av en sykdom eller skade som har svekket åreveggen. Vanligst er aortaaneurisme, og aneurismer i hjernen som årsak til hjerneblødninger Angelmans syndrom alvorlig funksjonshemning som skyldes en genfeil og fremkommer i småbarnsalder, med alvorlig psykisk utviklingshemning, epilepsi, særegent atferdsmønster og karakteristiske ansiktstrekk angiitis el. angiitt el. angitt betennelse i blodåre angina sammensnørende smerte, eks: angina pectoris, v uttr: hjertekrampe, akutte anfall med sammensnørende brystsmerter, ofte med utstråling til skulder og venstre arm. Oppstår når deler av hjertemuskelen 15

16 angiografi får for lite oksygen. Behandles medikamentelt eller kirurgisk angiografi røntgenundersøkelse av blodårer ved hjelp av kontrastvæske, angiokardiografi, røntgenundersøkelse av hjertet og de store blodårer ved hjelp av kontrastvæske angiom el. angioma godartet svulst dannet av blod- eller lymfeårer, se også fødselsmerke angionevrotisk ødem allergisk reaksjon med hevelse av lepper, øyelokk og tunge. Kan også være arvelig, syn: oedema angioneuroticum, Quinckes ødem angiosarkom el. angiosarcoma ondartet svulst utgått fra blodårer angiotensin protein som dannes i blodserum ved at renin påvirker omdannelsen av angiotensinogen til angiotensin I. Dette blir vha angiotensin converting enzyme (ACE) omgjort til angiotensin II som i sin tur fører til at blodårene trekker seg sammen, angiotensin II-antagonister, en gruppe blodtrykksmidler som virker ved å blokkere reseptorer for angiotensin II angrepille v uttr for nødprevensjon, postkoital antikonsepsjon, reseptfritt medikament inneholdende kvinnelige kjønnshormoner i større mengder enn p-piller. Må tas tidligst mulig og senest innen 72 timer etter samleie for å unngå graviditet. Virker ved å hindre eggløsning og hindre egget i å feste seg på livmorslimhinnen angst kraftige følelsesmessige symptomer med redsel og kroppslige stressreaksjoner, som oppstår uten noen åpenbar ytre årsak. Når angsten går utover de daglige funksjoner, kalles det en angstlidelse el. angstnevrose, se fobi angulus vinkel, eks: angulus mandibulae, kjevevinkelen anisocytosis el. anisocytose ulike størrelser på blodceller anisokori el. anisocoria ulikhet mellom pupillenes diameter. Kan være medfødt, men er oftest tegn på intrakraniell sykdom. Kan utvikle seg etter en hodeskade og er derfor viktig i overvåkningen av slike pasienter anisomeli ulik lengde på over- eller underekstremiteter anisometropi ulik brytning på de to øynene ankylosis el. ankylose unormal, avstivende sammenbinding av et ledd. Kan være medfødt, ledd i sykdom eller et resultat av kirurgi, ankyloserende spondylitt, se Bechterews sykdom annulus sirkulær åpning eller ringformet struktur anoksi el. anoxia tilstand der kroppen eller deler av kroppen mottar for lite oksygen anomali noe som avviker fra det 16

Del 3. 3.7 Hjertesykdommer

Del 3. 3.7 Hjertesykdommer Del 3 3.7 Hjertesykdommer 1 Sirkulasjonssystemet Sirkulasjonssystemet består av Hjertet, blodet og blodårene Sirkulasjonssystemets oppgave Transportere oksygen, vann, varme, næringsstoffer og andre nødvendige

Detaljer

Dyp venetrombose og lungeemboli. Pasienthefte

Dyp venetrombose og lungeemboli. Pasienthefte Dyp venetrombose og lungeemboli Pasienthefte Innhold Dyp venetrombose (DVT) 4 Hva er dyp venetrombose? 5 Risikofaktorer for dyp venetrombose 5 Symptomer på dyp venetrombose 5 Hvordan stille diagnosen

Detaljer

Naturfag for ungdomstrinnet

Naturfag for ungdomstrinnet Naturfag for ungdomstrinnet Seksualitet Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen 1 Her kan du lære om pubertet seksualitet seksuelt overførbare sykdommer prevensjon abort 2 Pubertet Puberteten er den perioden

Detaljer

Naturfag for ungdomstrinnet

Naturfag for ungdomstrinnet Naturfag for ungdomstrinnet Immunforsvaret Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen 1 Vi skal lære om bakterier og virus hvordan kroppen forsvarer seg mot skadelige bakterier og virus hva vi kan gjøre for å beskytte

Detaljer

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL: 8 AKUTTE MEDISINSKE TILSTANDER

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL: 8 AKUTTE MEDISINSKE TILSTANDER MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL: 8 AKUTTE MEDISINSKE TILSTANDER Modul 8 Læremål Kjenne til årsaker og symptomer på de vanligste akutte medisinske tilstander Kunne assistere sykepleier

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Norcuron 10 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning vekuroniumbromid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Norcuron 10 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning vekuroniumbromid PAKNINGSVEDLEGG 1 Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Norcuron 10 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning vekuroniumbromid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette

Detaljer

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave.

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave. 051HOEM2 2-1 Prøve i anatomi og fysiologi. 18.10.2010 På spørsmål 1-25 skal det markeres med ett kryss ut for det svaralternativet du mener er korrekt. Riktig svar på spørsmål 1-25 gir 1 poeng, feil svar

Detaljer

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Synlige, kliniske symptomer/tegn

Detaljer

Faktaark HJERTEFLIMMER OG HJERNESLAG

Faktaark HJERTEFLIMMER OG HJERNESLAG Norsk forening for slagrammede Faktaark HJERTEFLIMMER OG HJERNESLAG Atrieflimmer (hjerteflimmer) også kalt forkammerflimmer er den vanligste formen for rytmeforstyrrelse i hjertet, og kan føre til hjerneslag.

Detaljer

Mevalonate Kinase Mangel (MKD) ( Hyper IgD syndrom)

Mevalonate Kinase Mangel (MKD) ( Hyper IgD syndrom) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Mevalonate Kinase Mangel (MKD) ( Hyper IgD syndrom) Versjon av 2016 1. HVA ER MKD 1.1 Hva er det? Mevalonat kinase-mangel er en genetisk sykdom. Det er en

Detaljer

Primær biliær cirrhose årsak og behandling

Primær biliær cirrhose årsak og behandling Pasientbrosjyre Primær biliær cirrhose årsak og behandling 7056_Ursofalk Pasientbrosjyre-opptr.indd 1 10.03.11 14.13 Denne brosjyren er utarbeidet av: May-Bente Bengtson Spesialist i fordøyelsessykdommer

Detaljer

Har du noen gang tenkt over hva som skjer under halsbåndet?

Har du noen gang tenkt over hva som skjer under halsbåndet? Har du noen gang tenkt over hva som skjer under halsbåndet? Vi vet at bare en eneste w h i p l a s h - u l y k k e k a n forårsake langvarige smerter og plager hos mennesker. H u n d e n s a n a t o m

Detaljer

Vi har to kretsløp i kroppen. Det ene heter det lille kretsløpet. Det andre heter det store kretsløpet. kretsløpet pumpes blod ut fra hjertet

Vi har to kretsløp i kroppen. Det ene heter det lille kretsløpet. Det andre heter det store kretsløpet. kretsløpet pumpes blod ut fra hjertet hjertet pumper ut blod, og trekker seg sammen etterpå. Hvis du kjenner på en arterie, kan du føle hvert hjerteslag, hjertet pulserer. Derfor kalles arteriene pulsårer. Det er disse pulsårene som frakter

Detaljer

Pasientveiledning Lemtrada

Pasientveiledning Lemtrada Pasientveiledning Lemtrada Viktig sikkerhetsinformasjon Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt

Detaljer

Fakta om hiv og aids. Bokmål

Fakta om hiv og aids. Bokmål Fakta om hiv og aids Bokmål Hiv og aids Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv, som overføres fra person til person

Detaljer

Det er svært viktig at du er klar over når du har høyere risiko for blodpropp, hvilke tegn og symptomer du må se etter og hva du må gjøre.

Det er svært viktig at du er klar over når du har høyere risiko for blodpropp, hvilke tegn og symptomer du må se etter og hva du må gjøre. Informasjonskort til pasienten: Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se pakningsvedlegget

Detaljer

Tumor Nekrose Faktor Reseptor Assosiert Periodisk Syndrom (TRAPS) eller Familiær Hiberniansk Feber

Tumor Nekrose Faktor Reseptor Assosiert Periodisk Syndrom (TRAPS) eller Familiær Hiberniansk Feber www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Tumor Nekrose Faktor Reseptor Assosiert Periodisk Syndrom (TRAPS) eller Familiær Hiberniansk Feber Versjon av 2016 1. HVA ER TRAPS 1.1 Hva er det? TRAPS er

Detaljer

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 17. desember 2015 Bokmål

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 17. desember 2015 Bokmål Bachelorutdanning i sykepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 17. desember 2015 Bokmål Eksamenstid 4 timer Kl. 9.00 13.00 Klargjøring av spørreord som brukes i oppgavene: Hva, Hvilke,

Detaljer

KORONAR ANGIOGRAFI HVA ER KORONAR ANGIOGRAFI:

KORONAR ANGIOGRAFI HVA ER KORONAR ANGIOGRAFI: KORONAR ANGIOGRAFI HVA ER KORONAR ANGIOGRAFI: Dette er en røntgenundersøkelse av hjertets kransårer. Hensikten med undersøkelsen er å se om innsiden av kransårene har forsnevringer som reduserer blodforsyningen

Detaljer

Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose

Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose Versjon av 2016 1. HVA ER BLAU SYNDROM/ JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hva er det? Blau syndrom er en genetisk sykdom. Sykdommen gir

Detaljer

Statens helsetilsyn Trykksakbestilling: Tlf.: 22 24 88 86 - Faks: 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.no Internett: www.helsetilsynet.

Statens helsetilsyn Trykksakbestilling: Tlf.: 22 24 88 86 - Faks: 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.no Internett: www.helsetilsynet. IK-2380/urdu/norsk Produksjon og design: En Annen Historie AS Oversatt ved Oslo kommune, Flyktning- og innvandreretaten,tolkeseksjonen "Fakta om hiv og aids" Utgitt av Statens institutt for folkehelse

Detaljer

Kompresjonsbehandling

Kompresjonsbehandling Kompresjonsbehandling Råd og informasjon til pasienter med venesykdom Blodsirkulasjon Blodsirkulasjonen kan enklest forklares gjennom de tre hovedelementene: hjertet, arteriene og venene. Hjertet pumper

Detaljer

Juvenil Dermatomyositt

Juvenil Dermatomyositt www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Juvenil Dermatomyositt Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Er sykdommen forskjellig hos barn og voksne? Dermatomyositt hos voksne (DM) kan være sekundært

Detaljer

Henoch-Schönlein Purpura

Henoch-Schönlein Purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Henoch-Schönlein Purpura Versjon av 2016 1. OM HENOCH-SCHÖNLEIN PURPURA (HSP) 1.1 Hva er det? Henoch-Schönlein purpura (HSP) er en tilstand der veldig små

Detaljer

Hjertet 21.05.2012. Sirkulasjonssystemet. Del 3. 3.7 Hjertesykdommer. Sirkulasjonssystemet består av Hjertet, blodet og blodårene

Hjertet 21.05.2012. Sirkulasjonssystemet. Del 3. 3.7 Hjertesykdommer. Sirkulasjonssystemet består av Hjertet, blodet og blodårene Del 3 3.7 Hjertesykdommer 1 Sirkulasjonssystemet Sirkulasjonssystemet består av Hjertet, blodet og blodårene Sirkulasjonssystemets oppgave Transportere oksygen, vann, varme, næringsstoffer og andre nødvendige

Detaljer

VAKSINERE NÅ? Aktuelt om vaksinasjon og sykdommer hos hest

VAKSINERE NÅ? Aktuelt om vaksinasjon og sykdommer hos hest VAKSINERE NÅ? Aktuelt om vaksinasjon og sykdommer hos hest PASS PÅ HESTEN DIN Luftveisinfeksjoner og andre smittsomme sykdommer kan idag spres raskt fordi hester transporteres i større grad i forbindelse

Detaljer

Figurer og tabeller kapittel 10 Fordøyelsen

Figurer og tabeller kapittel 10 Fordøyelsen Side 203 Spyttkjertler Spiserøret Magesekken Leveren Galleblæra Bukspyttkjertelen Tolvfingertarmen Tynntarmen Tykktarmen Endetarmen Oversikt over fordøyelseskanalen med kjertler. Galleblæra er ingen kjertel,

Detaljer

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon Versjon av 2016 1. HVA ER REVMATISK FEBER? 1.1. Om revmatisk feber Revmatisk feber er forårsaket

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Bechets Sykdom Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1. Hvordan blir sykdommen diagnostisert? Diagnosen stilles først og fremst på bakgrunn av symptombildet

Detaljer

11.08.2011. Heming Olsen-Bergem

11.08.2011. Heming Olsen-Bergem Heming Olsen-Bergem Alt helsepersonell har plikt til å yte helsehjelp Plikten gjelder på jobb og fritid Hjelpen skal gis ut i fra kompetanse, slik at det forventes mer av en lege enn av en tannlege, og

Detaljer

ALLERGI PÅ ARBEIDSPLASSEN Rosemarie Braun Hudavd., Unn 2011

ALLERGI PÅ ARBEIDSPLASSEN Rosemarie Braun Hudavd., Unn 2011 Rosemarie Braun Hudavd. UNN 2011 ALLERGI PÅ ARBEIDSPLASSEN Rosemarie Braun Hudavd., Unn 2011 OVERSIKT Allergi bakgrunn/ definisjon Allergiske sykdommer, symptomer Allergitester Allergier ervervet på arbeidsplassen

Detaljer

Juvenil Spondylartritt/Entesitt Relatert Artritt (SpA-ERA)

Juvenil Spondylartritt/Entesitt Relatert Artritt (SpA-ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Juvenil Spondylartritt/Entesitt Relatert Artritt (SpA-ERA) Versjon av 2016 1. HVA ER JUVENIL SPONDYLARTRITT/ENTESITT RELATERT ARTRITT (SpA-ERA) 1.1 Hva er

Detaljer

Flervalgsoppgaver: Immunsystemet

Flervalgsoppgaver: Immunsystemet Flervalgsoppgaver - immunsystemet Hver oppgave har ett riktig svaralternativ. Immunsystemet 1 Vaksinasjon der det tilføres drepte, sykdomsfremkallende virus gir A) passiv, kunstig immunitet B) aktiv kunstig,

Detaljer

Naturfag for ungdomstrinnet

Naturfag for ungdomstrinnet Naturfag for ungdomstrinnet Hormoner Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen 1 Her kan du lære om hva hormoner er hvor i kroppen hormoner blir produsert hvordan hormoner virker på prosesser i kroppen 2 Cellene

Detaljer

Del 3. 3.6 Hjerneslag

Del 3. 3.6 Hjerneslag Del 3 3.6 Hjerneslag 1 Nervesystemet og hjernen Nervesystemet består av: Sentralnervesystemet (SNS) som er hjernen, hjernestammen og ryggmargen Det perifere nervesystemet med 12 par hjernenerver og 32

Detaljer

Nervesystemet og hjernen

Nervesystemet og hjernen Del 3 3.6 Hjerneslag 1 Nervesystemet og hjernen Nervesystemet består av: Sentralnervesystemet (SNS) som er hjernen, hjernestammen og ryggmargen Det perifere nervesystemet med 12 par hjernenerver og 32

Detaljer

Tungpust og brystsmerter, hva spør vi om på telefon? Geir Einar Sjaastad Spesialist i allmennmedisin Fastlege Holter Legekontor Nannestad

Tungpust og brystsmerter, hva spør vi om på telefon? Geir Einar Sjaastad Spesialist i allmennmedisin Fastlege Holter Legekontor Nannestad Tungpust og brystsmerter, hva spør vi om på telefon? Geir Einar Sjaastad Spesialist i allmennmedisin Fastlege Holter Legekontor Nannestad TUNGPUST årsaker/viktige spørsmål/råd - hos barn - hos voksne BRYSTSMERTER

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Majeed Versjon av 2016 1. HVA ER MAJEED SYNDROM? 1.1 Hva er det? Majeed syndrom er en sjelden genetisk sykdom. Pasientene har kronisk tilbakevendende multifokal

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. MODURETIC Mite, 25 mg/2,5 mg, tabletter. hydroklortiazid og amiloridhydroklorid

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. MODURETIC Mite, 25 mg/2,5 mg, tabletter. hydroklortiazid og amiloridhydroklorid PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN MODURETIC Mite, 25 mg/2,5 mg, tabletter hydroklortiazid og amiloridhydroklorid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. - Ta

Detaljer

05.02.2010. Diabetes i kombinasjon med andre sykdommer. Kristian Furuseth. Diabetes øker sjansen for andre sykdommer Type 2 diabetes

05.02.2010. Diabetes i kombinasjon med andre sykdommer. Kristian Furuseth. Diabetes øker sjansen for andre sykdommer Type 2 diabetes Diabetes i kombinasjon med andre sykdommer Kristian Furuseth Spesialist i allmennmedisin Diabetesklinikken Lillestrøm Diabetes øker sjansen for andre sykdommer Type 2 diabetes Hjerte- og karsykdom Risikoen

Detaljer

Tegn og Symptomer på narkotikamisbruk. Fysiologi og identifiseringsøvelser

Tegn og Symptomer på narkotikamisbruk. Fysiologi og identifiseringsøvelser Tegn og Symptomer på narkotikamisbruk Fysiologi og identifiseringsøvelser Fysiologi og narkotikasymptomer Se sammenhengen mellom inntak av rusmidler og de tegn og symptom vi ser etter i lesetestene. Kjenne

Detaljer

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave.

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave. 05HOEM2 2- Prøve i anatomi og fysiologi. 20.2.20 (2.forsøk) På spørsmål -25 skal det markeres med ett kryss ut for det svaralternativet du mener er korrekt eller mest korrekt. Riktig svar på spørsmål -25

Detaljer

Tungpust dyspné hva er nå det? Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo

Tungpust dyspné hva er nå det? Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo Tungpust dyspné hva er nå det? Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo Noen definisjoner: Dyspné: Subjektiv følelse av å få for lite luft. Takypné: Rask pust (fra 30-40 første leveår

Detaljer

Eksempler på flervalgsoppgaver (Mulitple Choice Questions) Liste med svaralternativer til oppgave 1:

Eksempler på flervalgsoppgaver (Mulitple Choice Questions) Liste med svaralternativer til oppgave 1: Eksempler på flervalgsoppgaver (Mulitple Choice Questions) Liste med svaralternativer til oppgave 1: A) Akutt myeloblastleukemi B) Aplastisk anemi C) Autoimmun hemolytisk anemi D) Folat-mangel E) glukose-6-fosfat

Detaljer

Fakta om hiv og aids. Thai/norsk

Fakta om hiv og aids. Thai/norsk Fakta om hiv og aids Thai/norsk Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv, som overføres fra person til person i bestemte

Detaljer

Atrieflimmer. En informasjonsbrosjyre

Atrieflimmer. En informasjonsbrosjyre Atrieflimmer En informasjonsbrosjyre Brosjyren er utarbeidet av Boehringer Ingelheim Norway KS og Sanofi Aventis i samarbeid med seksjonsoverlege dr. med. Frederic Kontny, Volvat Medisinske senter Oslo.

Detaljer

Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber

Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber Versjon av 2016 1. HVA ER PERIODISK NLRP 12-FORBUNDET FEBER 1.1 Hva er det? Sykdommen er arvelig. Det endrede genet ansvarlig

Detaljer

Tungpust dyspné hva er nå det?

Tungpust dyspné hva er nå det? Tungpust dyspné hva er nå det? Hva tenker du?? Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo Noen definisjoner: Dyspné: Subjektiv følelse av å få for lite luft. Takypné: Rask pust (fra 30-40

Detaljer

Å leve med lupus. Informasjon til pasienter, familie og venner. Lær mer om Lupus

Å leve med lupus. Informasjon til pasienter, familie og venner. Lær mer om Lupus Å leve med lupus Informasjon til pasienter, familie og venner Lær mer om Lupus Innledning Hvis du leser denne brosjyren, er du sannsynligvis rammet av lupus eller kjenner noen med sykdommen. Lupus blir

Detaljer

LUNGEDAGENE 2013. Tungpust og brystsmerter, hva spør vi om på telefon?

LUNGEDAGENE 2013. Tungpust og brystsmerter, hva spør vi om på telefon? LUNGEDAGENE 2013 Tungpust og brystsmerter, hva spør vi om på telefon? Oslo 2.november 2013 Knut Weisser Lind Lunger i praksis Kanebogen legesenter, Harstad TUNGPUST årsaker/viktige spørsmål/råd - hos barn

Detaljer

Angst en alarmreaksjon (1)

Angst en alarmreaksjon (1) Angst en alarmreaksjon (1) Det å oppleve sterk angst kan være skremmende. Her følger en beskrivelse av de vanligste kroppslige endringene du kan oppleve under et angstanfall. Mange føler seg tryggere når

Detaljer

Atrieflimmer. En informasjonsbrosjyre

Atrieflimmer. En informasjonsbrosjyre Atrieflimmer En informasjonsbrosjyre Brosjyren er utarbeidet av Boehringer Ingelheim Norway KS og Sanofi Aventis i samarbeid med seksjonsoverlege dr. med. Frederic Kontny, Volvat Medisinske senter Oslo.

Detaljer

Allergi og Hyposensibilisering

Allergi og Hyposensibilisering Allergi og Hyposensibilisering Denne brosjyren er beregnet for deg som vurderer å starte behandling med hyposensibilisering, eller til deg som allerede har tatt beslutningen. I brosjyren vil du finne informasjon

Detaljer

Risikofaktorer : Alder, arvelighet, kjønn, overbelastning av ledd. Symptom : Smerter. Nedsatt fysisk funksjonsevne (hevelse og stivhet).

Risikofaktorer : Alder, arvelighet, kjønn, overbelastning av ledd. Symptom : Smerter. Nedsatt fysisk funksjonsevne (hevelse og stivhet). Somatiske lidelser ARTROSE Leddsvikt/ødelagt leddbrusk. Strukturendringer i brusk, bein, ligamenter, muskler. Den støtdempende funksjonen går gradvis tapt. Årsak kan være både overbelastning og underbelastning.

Detaljer

Denne brosjyren gir deg informasjon og råd om bruk av Volibris, også kalt ambrisentan.

Denne brosjyren gir deg informasjon og råd om bruk av Volibris, også kalt ambrisentan. Informasjon til pasienter som har fått forskrevet Volibris Bruk av hva du må vite Denne brosjyren gir deg informasjon og råd om bruk av Volibris, også kalt ambrisentan. Les den nøye. Ta vare på brosjyren

Detaljer

Hvem er dette heftet beregnet på?

Hvem er dette heftet beregnet på? Kronisk nyresvikt Hvem er dette heftet beregnet på? Dette heftet er ment til deg som helsepersonell og er et verktøy ved opplæring og dialog med omsorgspersoner og foreldre til barn med kronisk nyresvikt.

Detaljer

TIL DEG SOM HAR LAVT STOFFSKIFTE - HYPOTYREOSE OG BEHANDLES MED SKJOLDBRUSKKJERTELHORMON

TIL DEG SOM HAR LAVT STOFFSKIFTE - HYPOTYREOSE OG BEHANDLES MED SKJOLDBRUSKKJERTELHORMON TIL DEG SOM HAR LAVT STOFFSKIFTE - HYPOTYREOSE OG BEHANDLES MED SKJOLDBRUSKKJERTELHORMON 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Hva er hypotyreose? Skjoldbruskkjertelhormonet

Detaljer

SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE. Nyttig informasjon for pasienter

SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE. Nyttig informasjon for pasienter SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE Nyttig informasjon for pasienter FORSTÅELSE THERAKOS FOTOFERESE Hva er fotoferesebehandling? Fotoferese er en behandlingsmetode som benyttes mot

Detaljer

Brystsmerter. Brystsmerter er ubehag eller smerter som du føler hvor som helst langs fremsiden av kroppen din mellom nakke og øvre abdomen.

Brystsmerter. Brystsmerter er ubehag eller smerter som du føler hvor som helst langs fremsiden av kroppen din mellom nakke og øvre abdomen. Brystsmerter sykdom Bla artikkelen brystsmerter Definisjon Brystsmerter er ubehag eller smerter som du føler hvor som helst langs fremsiden av kroppen din mellom nakke og øvre abdomen. Alternative Names

Detaljer

www.pediatric-rheumathology.printo.it SJELDNE VASKULITTSYKDOMMER

www.pediatric-rheumathology.printo.it SJELDNE VASKULITTSYKDOMMER www.pediatric-rheumathology.printo.it SJELDNE VASKULITTSYKDOMMER Vaskulitt betyr betennelse i blodårer. Det omfatter en bred gruppe med sykdommer. Navnet og type vaskulitt kommer hovedsakelig an på hva

Detaljer

Basiskurs i hjerterehabilitering 24.09.14 Assistentlege Ellen H. Julsrud

Basiskurs i hjerterehabilitering 24.09.14 Assistentlege Ellen H. Julsrud Basiskurs i hjerterehabilitering 24.09.14 Assistentlege Ellen H. Julsrud Hjertets struktur og funksjon Klaffesykdom og hjertesvikt Kransåresykdom-koronar hjertesykdom Åreforkalkningsprosessen (aterosklerose)

Detaljer

Hva er klasehodepine?

Hva er klasehodepine? noen ord om KLASEHODEPINE (CLUSTER HEADACHE, HORTONS HODEPINE) NORSK NEVROLOGISK FORENING www.nevrologi.no Hva er klasehodepine? Klasehodepine er en anfallsvis og svært kraftig hodepine som har typiske

Detaljer

Pasientinformasjon om diagnosen. Primær skleroserende cholangitt (PSC)

Pasientinformasjon om diagnosen. Primær skleroserende cholangitt (PSC) Pasientinformasjon om diagnosen Primær skleroserende cholangitt (PSC) Denne folderen er laget for deg som har fått diagnosen PSC og til dine pårørende Hva er primær skleroserende cholangitt (PSC)? Primær

Detaljer

Periodisk Feber med Aftøs Faryngitt og Adenitt (PFAPA)

Periodisk Feber med Aftøs Faryngitt og Adenitt (PFAPA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Periodisk Feber med Aftøs Faryngitt og Adenitt (PFAPA) Versjon av 2016 1. HVA ER PFAPA 1.1 Hva er det? PFAPA står for Periodic Fever Adenitis Pharyngitis Aphthosis.

Detaljer

Anabole androgene steroider (AAS) Fysiske og psykiske virkninger. Dopingtelefonen 800 50 200 Hormonlaboratoriet Aker

Anabole androgene steroider (AAS) Fysiske og psykiske virkninger. Dopingtelefonen 800 50 200 Hormonlaboratoriet Aker Anabole androgene steroider (AAS) Fysiske og psykiske virkninger Dopingtelefonen 800 50 200 Hormonlaboratoriet Aker side 2 Innhold Hva er anabole androgene steroider (AAS)? Hvilke virkninger har AAS? Hvordan

Detaljer

Timotei (Phleum Pratense) Burot (Artemisia vulgaris)

Timotei (Phleum Pratense) Burot (Artemisia vulgaris) Allergivaksinasjon Allergivaksinasjon 3 Denne brosjyren er beregnet for deg som vurderer å starte behandling med allergivaksinasjon, eller til deg som allerede har tatt beslutningen. I brosjyren vil du

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Esmeron 10 mg /ml injeksjonsvæske, oppløsning rokuroniumbromid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Esmeron 10 mg /ml injeksjonsvæske, oppløsning rokuroniumbromid PAKNINGSVEDLEGG 1 Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Esmeron 10 mg /ml injeksjonsvæske, oppløsning rokuroniumbromid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.

Detaljer

Barneleddgikt (Juvenil Idiopatisk Artritt- JIA)

Barneleddgikt (Juvenil Idiopatisk Artritt- JIA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Barneleddgikt (Juvenil Idiopatisk Artritt- JIA) Versjon av 2016 2. FORSKJELLIGE TYPER BARNELEDDGIKT 2.1 Hvilke typer finnes? Det er flere former for barneleddgikt.

Detaljer

Dagens tekst. Blødninger i graviditet Pre-eklampsi/eklampsi

Dagens tekst. Blødninger i graviditet Pre-eklampsi/eklampsi 1 Dagens tekst Blødninger i graviditet Pre-eklampsi/eklampsi 2 Årsaker til blødning i tidlig graviditet Spontan abort Ekstrauterin graviditet Traume 3 Spontan abort Vanligst før 12. svangerskapsuke Ofte

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon Viktig sikkerhetsinformasjon Din veiledning om YERVOY for YERVOY TM Informasjonsbrosjyre pasientertil pasient Dette opplæringsmateriellet er et obligatorisk vilkår for markedsføringstillatelsen for å minske

Detaljer

Familiær Middelhavsfeber (FMF)

Familiær Middelhavsfeber (FMF) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Familiær Middelhavsfeber (FMF) Versjon av 2016 1. HVA ER FMF? 1.1 Hva er det? Familiær middelhavsfeber er en genetisk sykdom. Pasientene har gjentatte feberepisoder,

Detaljer

Å være voksen med NF1

Å være voksen med NF1 Å være voksen med NF1 Utgitt januar 2007 Denne brosjyren henvender seg til voksne med NF1, til leger og andre som møter denne gruppen gjennom sine profesjoner. Vi håper den kan medvirke til en bedre forståelse

Detaljer

Din veileder til Lemilvo (Aripiprazol)

Din veileder til Lemilvo (Aripiprazol) Din veileder til Lemilvo (Aripiprazol) Informasjonsbrosjyre for pasient/pårørende 2 Informasjonsbrosjyre for pasient/pårørende - Aripiprazole Innledning Du har fått diagnosen bipolar I lidelse av legen

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Ketorax 5 mg/ml injeksjonsvæske. ketobemidonhydroklorid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Ketorax 5 mg/ml injeksjonsvæske. ketobemidonhydroklorid Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Ketorax 5 mg/ml injeksjonsvæske ketobemidonhydroklorid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

INSTRUKTØRNYTT Utgave 3 Desember 2009

INSTRUKTØRNYTT Utgave 3 Desember 2009 INSTRUKTØRNYTT Utgave 3 Desember 2009 Avholdt DHLR kurs Det ble 12. desember avhold instruktørkurs i bruk av hjertestarter i Bergen. Her deltok 8 instruktører hvorpå alle bestod kurset. Så nå har selskapet

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Lyme Artritt Versjon av 2016 1. HVA ER LYME ARTRITT? 1.1 Hva er det? Lyme artritt er en av sykdommene som skyldes bakterien Borrelia burgdorferi (Lyme borreliose).

Detaljer

NORGES FIBROMYALGI FORBUND. Fibromyalgi, hva er det?

NORGES FIBROMYALGI FORBUND. Fibromyalgi, hva er det? NORGES FIBROMYALGI FORBUND Fibromyalgi, hva er det? En orientering om fibromyalgi Utgitt av Norges Fibromyalgi Forbund Utarbeidet av Jorun Lægraid september 2004 Revidert 2008 HVA ER DET? når du får snikende,

Detaljer

Pasientguide. Lymfødempoliklinikk

Pasientguide. Lymfødempoliklinikk Pasientguide Lymfødempoliklinikk 1 Lymfødempoliklinikk Enhet fysioterapi og ergoterapi på Klinikk Kirkenes har poliklinisk tilbud til pasienter med lymfødem. Lymfødempoliklinikken prioriterer Pasienter

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Fra høsten 2009 får alle jenter i 7. klasse

Detaljer

Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon. Nyttig informasjon til mor og datter

Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon. Nyttig informasjon til mor og datter Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon Nyttig informasjon til mor og datter Hvordan er det mulig at man kan vaksineres mot kreftsykdom, og hvem bør vaksineres? Innhold Livmorhalskreft fakta

Detaljer

Medikamentell Behandling

Medikamentell Behandling www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Medikamentell Behandling Versjon av 2016 13. Biologiske legemidler Gjennom bruk av biologiske legemidler har nye behandlingsprinsipper mot revmatisk sykdom

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål 2012 Bokmål Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 HPV-foreldre-barnbrosjyre_trykk_rev4_280814.indd

Detaljer

Fotterapi og kreftbehandling

Fotterapi og kreftbehandling Fotterapi og kreftbehandling Autorisert fotteraput Karina Solheim Fagkongress Stavanger 2015 Kreftoverlevere Man regner at 1 av 3 vil bli rammet av kreft i løpet av livet. Den relative femårsoverlevelse

Detaljer

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Panikkanfall

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Panikkanfall Panikkanfall Psykiater Per Jonas Øglænd Jæren DPS Oktober 2013 Forskjellig måte å være redd. Eg blei redde Eg hadde panikk Eg blei livredde Eg va fulle av angst Eg hadde panikkanfall Panikk anfall Panikkanfall

Detaljer

Veksthormonmangel etter nådd slutthøyde

Veksthormonmangel etter nådd slutthøyde Veksthormonmangel etter nådd slutthøyde Hvem er dette heftet beregnet på? Dette heftet er ment til deg som helsepersonell og er et verktøy ved opplæring og dialog med pasienter som nå er nær eller allerede

Detaljer

SE-HÖRA-GÖRA BILDER. diagnose bilder. Se Høre Gjøre bildene

SE-HÖRA-GÖRA BILDER. diagnose bilder. Se Høre Gjøre bildene SE-HÖRA-GÖRA BILDER diagnose bilder Se Høre Gjøre bildene Presentasjon AV Se Høre Gjøre bildene, diagnose bilder Hvitt blodlegemet (liten og stor) Denne cellen ser ut som en soldat, har grønn hjelm og

Detaljer

Behandling av de vanligste sykdommene

Behandling av de vanligste sykdommene Modul 5 Behandling av de vanligste sykdommene Vi bruker de kinesiske øre akupunktur punktene som er hovedsakelig tatt fra det mikrosomatope som føyer seg til teorien om tradisjonell kinesisk medisin Som

Detaljer

HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon

HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon 113. Nødtelefon 113 bør varsles Ved nedsatt bevissthet og alvorlige pustevansker. Ved akutt

Detaljer

Forstørrede lymfeknuter hos fastlegen. Arne Aarflot 29. oktober 2014

Forstørrede lymfeknuter hos fastlegen. Arne Aarflot 29. oktober 2014 Arne Aarflot 29. oktober 2014 Følgende presentasjon er i all hovedsak hentet fra Norsk Elektronisk legehåndbok (NEL) Definisjon Lymfeknutesvulst foreligger når en lymfeknute er større enn det den normalt

Detaljer

Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS)

Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon om sykdommen Du har sykdommen myelodysplastisk syndrom som vi gjerne forkorter til MDS. Myelo betyr marg, i denne sammenheng benmarg.

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Moduretic Mite 25 mg/2,5 mg, tabletter. hydroklortiazid og amiloridhydroklorid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Moduretic Mite 25 mg/2,5 mg, tabletter. hydroklortiazid og amiloridhydroklorid Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Moduretic Mite 25 mg/2,5 mg, tabletter hydroklortiazid og amiloridhydroklorid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.

Detaljer

Mastocytose i hud. kløe. utslett i huden SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER. www.sjeldnediagnoser.no

Mastocytose i hud. kløe. utslett i huden SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER. www.sjeldnediagnoser.no Mastocytose i hud kløe utslett i huden SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER www.sjeldnediagnoser.no KUTAN MASTOCYTOSE - MASTOCYTOSE I HUD Mastocytose er en samlebetegnelse på tilstander som kjennetegnes av et

Detaljer

Åreknuter Pasientinformasjon

Åreknuter Pasientinformasjon Åreknuter Pasientinformasjon Informasjon til deg som har åreknuter: Åreknuter (varicer) er synlige, uregelmessige utvidelser i beinas overfladiske blodårer (vener). Årsak til dette er oftest en kombinasjon

Detaljer

Kronisk Residiverende Multifokal Osteomyelitt (CRMO)

Kronisk Residiverende Multifokal Osteomyelitt (CRMO) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Kronisk Residiverende Multifokal Osteomyelitt (CRMO) Versjon av 2016 1. HVA ER CRMO 1.1 Hva er det? Kronisk residiverende multifokal osteomyelitt (CRMO) er

Detaljer

TIL FORELDRE/FORESATTE - Søkere til Varden allergibarnehage

TIL FORELDRE/FORESATTE - Søkere til Varden allergibarnehage TIL FORELDRE/FORESATTE - Søkere til Varden allergibarnehage Barnets navn: Fødselsnummer: Adresse: Poststed: Foreldre/foresatte: Tlf. privat: Mor arb.: Far arb.: FAMILIE Har noen i familien (foreldre/søsken)

Detaljer