ENKEL ORDLISTE TIL FØLGENDE MEDISINSKE ARTIKLER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENKEL ORDLISTE TIL FØLGENDE MEDISINSKE ARTIKLER"

Transkript

1 ENKEL ORDLISTE TIL FØLGENDE MEDISINSKE ARTIKLER 1) Hva er myalgisk encefalomyelitt (ME)? 2) Myalgisk encefalomyelitt medisinske fakta 3) Den komplette symptomlisten ved ME Utarbeidet av Eva Stormorken Som det vil fremgå av ordlisten, utgjør den en blanding av engelske, norske og medisinske faguttrykk og det man kan kalle fremmedord. Dersom ordene finnes både på engelsk og norsk, er det engelske ordet oversatt til norsk først, deretter må man se på det norske uttrykket for å få en mer folkelig forklaring på hva ordet betyr. Når det etter et ord står (eng), betyr det at dette er et engelsk faguttrykk. Listen inneholder kun korte forklaringer, og dersom disse ikke er nok, må man selv gå til relevant faglitteratur. A abnormal tandem gait problemer med tå-hæl gang abnormal tandem walk problemer med tå-hæl gang absens kortvarig bevissthetstap uten kramper (en type epileptiske anfall også kalt petit mal), acetylkolin et stoff som brukes ved overføring av nerveimpulser ved synapsene (en synapse er det punktet der nerveimpulsene overføres f. eks. til en muskel for at den skal trekke seg sammen) aerobisk trening trening som ikke fører til større oksygenforbruk enn at nyoppbygging av høyenergistoffer skjer med oksygen til stede (brukes ofte om sykling, jogging, svømming, rask gange i 20 minutter 3 ganger i uken) agrafi manglende evne til å finne ord ved skriving aleksi tap av leseevne, visuell afasi, problemer med å lese alkalisk fosfatase (ALP) enzym som spalter fosforforbindelser allodyni en smerterespons på stimuli som vanligvis ikke er smertefull (for eksempel kan smerte oppleves selv ved lett berøring) ALP se alkalisk fosfatase ansiktsagnosi tap av evne til å gjenkjenne ansikter antilamin et protein som finnes inne i celler (celleprotein) artritt betennelse i ledd arytmi unormal hjerterytme (vises som uregelmessig puls) ataksi nedsatt evne til nå koordinere bevegelser, klossete bevegelser, ustøe bevegelser, vinglete, balanseproblemer atriale kontraksjoner sammentrekninger av hjertets forkamre atrium forkammer, hjerteforkammer atrofi svinn, avmagring, vevsskrumpning (f. eks. muskelatrofi - muskelsvinn) augmented tandem stance (problemer med) å stå oppreist med hæl mot tå (balansetest) B Broca s afasi manglende evne til å uttrykke språk, det vil si snakke bronkitt betennelse i bronkiene (luftrørene) 1

2 C CDC (Centres of Disease Control and Prevention) sentrene for sykdomskontroll og forebygging CF (chronic fatigue) kronisk tretthet en psykiatrisk tilstand/diagnose (F48.0) (NB! ikke det samme som CFS) CFIDS (Chronic Fatigue and Immune Dysfunction Syndrome) en amerikansk ME-organisasjon CFS (chronic fatigue syndrome) kronisk utmattelsessyndrom ciguatoksin et giftstoff fra fisk i varme farvann som har fått i seg enkelte dinoflagellatplankton i korallrev. Hvis en person får i seg dette, oppstår en matforgiftning med oftest milde magesmerter, oppkast, løs mage, muskelsvakhet og nevrologiske plager crimson crescents blodrøde/karmosinrøde halvmåneformede vevsmembraner (vevsbiter) som utgår fra tungeroten ved de bakre jekslene på hver side og som peker mot drøvelen ( ) cystitt betennelse i urinblæren cytotoksisk som skader eller dreper celler, eller er celleveksthemmende D dermatitt hudbetennelse, hissig hud, hudplager som ikke er eksem (uttrykket brukes også om eksem) dermatom et avgrenset hudområdet, relatert til segmenter/nerveområder i ryggmargen dilatert utvidet dilatert kardiomyopati venstre hjertekammer er utvidet og har nedsatt pumpesvikt. Det kan være tromber på hjerteveggen og postinflammatoriske vevsendringer. Sykdom i hjertemuskelen, enten av ukjent årsak eller i sammenheng med andre sykdommer - en form for hjertesvikt dys- forstavelse som innebærer en reduksjon eller forstyrrelse dysartri problemer med å uttale ord på en forståelig måte dyskalkuli tap av regneferdigheter, manglende evne til å utføre enkle regneoperasjoner, f. eks. telle penger etc. dysmenorré menstruasjonssmerter som kommer uken før, under og noen få dager etter menstruasjonene (andre symptomer omfatter hodesmerter, krampetendens over skambenet, ryggsmerter, smerter som stråler ned på forsiden av låret, kvalme og oppkast, diaré og besvimelse) dyspné tung pust, andpusten, problemer med åndedrettet, pustevansker, luftmangel dysuri ubehagelig eller smertefull/brennende vannlating, vannlatingsproblemer som smerter, svie, trang eller andre problemer med vannlating E ekstremitet arm eller ben ektopisk hjerteslag en sammentrekning av hjertet som kommer utenom det normale rytmemønsteret encefalitt hjernebetennelse encefalopati sykdom i hjernen, hjernelidelse endokrin hormondannende, indresekretorisk, som angår hormoner eller hormonkjertler endometriose tilstedeværelse og vekst av fungerende livmorslimhinne på steder utenom livmoren som ofte resulterer i sterke smerter og ufruktbarhet endotel det svært tynne cellelaget som kler innsiden av blod- og lymfekarene og hjernehinnene. Endotelet i cellene har betydning for blodplatefunksjonen, tonus og vekst av blodårer, sammentrekninger av blodårene og festing av inflammasjonsceller. Ordet endotel brukes også om cellelaget på innsiden av de store kroppshulene. enkle partielle anfall epileptiske anfall; medfører ikke tap av bevissthet, men fører til endrede fornemmelser, persepsjon, humør eller kroppslige fornemmelser epidemiolog legespesialist i epidemiologi (læren om alle faktorer som avgjør hvor ofte sykdommer 2

3 oppstår, hvordan de sprer seg osv.) F FDA (Food and Drug Administration) tilsvarer legemiddelverket i Norge FDA Scientific Advisory Committee tilsvarer en rådgivningskomité utnevnt av legemiddeltilsynet feeling of separateness atskillelse fenotype individets egenskaper slik det er formet av arv og omgivelser, den biologiske ekspresjonen av en celle. Uttrykket brukes også om et protein som svarer til et visst gen (genotype) fibroblast 1) bindevevsdannende celle 2) kolloagenblast flushing plutselige rødmeanfall (oftest i ansiktet) fotofobi lysskyhet, uvanlig intoleranse for lys, tåler lys dårlig G gastroenterittt magetarm infeksjon gastrointestinal har med magetarm å gjøre gelling in the joints stivne i leddene grand mal anfall epilepsi med kramper som omfatter hele kroppen og fører til bevissthetstap det kan oppstå tungebitt og avgang av urin og avføring H Hashimotos tyreoiditt betennelse i skjoldkjertelen som regulerer kroppens stoffskifte, kjertelvevet brytes ned, autoimmun sykdom hemodialyse rensing av blod for å fjerne avfallsstoffer (behandling som brukes bl. a. ved nyresvikt) HLA-antigen vevstypeantigen som finnes på overflaten av alle cellene i kroppen og som har betydning for om vevsoverføringer (nyre-/hjertetransplantasjon o.l.) skal lykkes eller ikke HLA-typing undersøkelse for å identifisere hvilken vevstype som foreligger hviletakykardi rask puls i hvile hyperacuity (eng) sanseoverfølsomhet hyperakusi overfølsomhet for lyd (intoleranse for normalt lydvolum og vanlige frekvenser, men spesielt lyder på høyere frekvenser) hyperrefleksi altfor sterke og for raske refleksutslag hypersomni unormalt stort søvnbehov (sover flere timer enn normalt per døgn) hyperventilasjon for raske og for dype åndedrag slik at karbondioksidinnholdet i blodet synker. Dette kan igjen føre til kramper i hender og føtter, tunghet i hodet og følelse av prikking/stikking/nummenhet hypofyse styringen av det endokrine systemet skjer ved hjelp av hypofysen. Den er en liten kjertel på størrelse med en ert og henger under og er festet til hypothalamus med en stilk. Den er bygget opp både av en kjertel- og en hormondel, og den er en overordnet indresekretorisk kjertel som påvirker hele det indresekretoriske systemet gjennom et stort antall av hormoner. I sin tur påvirkes dette systemet av de øvrige endokrine organenes tilbakekopling i hormonsystemet slik at det oppstår balanse i det indresekretoriske systemet. hypoglykemi lavt blodsukker hyposomni for lite søvn (kort søvnperiode) hypotensjon lavt blodtrykk (dvs. lavere enn normalt) hypotyreose sviktende funksjon i skjoldkjertelen, lavt stoffskifte hypothalamus; et lite organ på hjernens underside, rett under thalamus. Hypothalamus virker som et overordnet senter for både det autonome nervesystemet og for det endokrine systemet Organet inneholder en rekke hjernesentre som bl. a. styrer bryst- og bukorganene, blodomløpet og stimulerer eller hemmer hypofysens aktivitet. 3

4 I ICD (International Classification of Diseases) Internasjonalt klassifikasjonssystem for sykdommer idiopatisk uten kjent årsak immunglobulin G smittevernsprotein som omfatter mange antistoffer med sterk virkning ettersom de binder seg til komplement og fremmer fagocytose immunkompleks sammenbinding av antigen-antistoff og komplement (oftest brukt om sirkulerende immunkomplekser som volder sykdom) impotens manglende seksuell evne hos mannen enten pga. organisk sykdom eller psykiske årsaker inflammasjon betennelse, hissig vev, vevsreaksjon (viser seg ved: varme, smerte, hevelse, rødhet og funksjonsnedsettelse) inkontinens tapt evne til å kontrollere avgang av urin og/eller avføring insidens nyforekomst; tall på nye tilfeller av en sykdom i en folkegruppe over et visst tidsrom (f. eks. antall nye tilfeller pr. år) insomni søvnvansker, søvnløshet intracellulært inne i cellen ionekanal ioner krysser membraner (det er porer i celleveggen som kan slippe gjennom stoffer som bl.a. Na +, K +, CL -, Ca ++ ) irritabel kolon luftsmerter, skiftevis løs og hard avføring, slim i avføringen irritabel urinblære nervøs urinblære, urinblærenevrose K kardial relatert til hjertet/har noe med hjertet å gjøre kardiomyopati sykdom i hjertemuskelen kardiovaskulær som har med hjertets blodårer/blodforsyning å gjøre karpaltunnelsyndrom svakhet, smerter og sensoriske forstyrrelser i hånden fordi nerven i håndroten ligger klem karutvider utvider blodårer kjemisk hypersensitivitetssyndrom overfølsomhet for miljøgifter/kjemikalier som er i daglig bruk kognisjon erkjennelse, kunnskap, viten kognitiv bearbeiding prosessen der hjernen bearbeider informasjon (tenkning, vurdering, sammenlikning, kalkulasjon, tolkning osv.) komorbiditet samsykelighet, en tilstand som kompliseres av andre sykdommer eller symptomer konjunktiva øyets bindehinne kortisol et binyrebarkhormon (glukokortikoid) med stor betydning for sukkeromsetningen og kroppens forsvar mot infeksjoner og allergier og stress L labilitet manglende stabilitet, ustabilitet lamin fiberformet protein som støtter DNA i nukleoplasma og er viktig for cellekjernehinnen LDH (laktatdehydrogenase) enzym som fremmer omdannelsen av laktat til pyruvat eller omvendt. Finnes særlig i nyrevev, hjerte- og skjelettmuskulatur og i levervev libido kjønnsdrift, begjær, seksuell lengsel lymfeadenopati lymfeknutesykdom lymfocytt hvit blodcelle med en kjerne, uten korn i cytoplasma. Disse utgjør kroppens forsvar mot infeksjoner, spesielt kroniske. To hovedtyper: B-celler og T-celler 4

5 M MCSS (multiple chemical sensitivity syndrome) (eng) se kjemisk hypersensitivitetssyndrom ME (myalgisk encephalomyelitis) infeksjon i hjerne og ryggmarg som fører til muskelsmerter ME (myalgisk encefalopati) sykelige forandringer i hjernen og muskelsmerter ME/ICD-CFS en klargjøring av at man forbinder betegnelsen CFS med den som er hjemlet i ICD, diagnosekode G93.3 (nevrologisk sykdom) og som tilsvarer ME. Det hersker mye uklarhet og ulike tolkninger av betegnelsen CFS, bl.a. at det er en psykiatrisk sykdom mitralklaffer to klaffer som utgjør ventilen mellom hjertets venstre forkammer og hjertekammer mitralklaffprolaps prolaps i mitralklaffene som utgjør ventilen mellom hjertets venstre forkammer og hjertekammer mitokondrier runde eller avlange korn i cytoplasma (cellemassen) motorisk har med bevegelse å gjøre MR (magnetisk resonans) en form for sjiktrøntgen der pasienten plasseres i et sterkt magnetfelt, og radiosignaler som er karakteristiske for det grunnstoffet man vil undersøke, oppfanges som svar på en radiopuls. MR er en internasjonal forkortelse for magnetisk resonanstomografi myofascialt smertesyndrom/myofascialt dysfunksjonssyndrom smerter i ansiktsmuskler og kjeveledd, evt. med tyggevansker, også kalt Costens syndrom etter den amerikanske legen James Bray Costen, myokarditt betennelse i hjertemuskelen kan skyldes virus, bakterier, sopp parasitter, giftfeber, autoimmune tilstander m.m. myoklonus kortvarige, ufrivillige brå rykninger i en eller flere muskler, voldsomme ufrivillige rykninger i armene, bena eller hele kroppen N nevralt mediert hypotensjon for lavt blodtrykk (fall i blodtrykk) som skyldes nerveimpulser nevroendokrin som gjelder samarbeidet mellom nervesystemet og det indresekretoriske systemet nevrotransmitter et stoff (f.eks. acetylkolin / noradrenalin) som overfører nerveimpulser NIH (National Institute of Health) Nasjonalt helseinstitutt i USA NMH se nevralt mediert hypotensjon nokturi nattlig vannlating på grunn av økt urinproduksjon nystagmus raske ufrivillige rykinger av øyeeplene (øynene ruller bakover/til siden) O oftalmoplegi lammelse av øyemuskler oligoklonale bånd gammaglobulinbånd som ses ved elektroforese (kjemisk laboratorieundersøkelse). Dersom immunglobulin finnes i spinalvæsken tyder dette på at det foreligger en infeksjon/sykdom. Dette er funnet både ved Multippel Sklerose og ME. ortostatisk som har med stilling å gjøre (oppreist stilling) ortostatisk takykardi pulsen blir unormalt rask raskt når en person reiser seg opp i stående stilling etter å ha ligget flatt P palpitasjon en følelse av særlig raske og ujevne hjerteslag eller harde hjerteslag, hjertebank parafasi feil valg av ord, slik som å bruke galt ord fra riktig kategori eller bruke et ord som høres likt ut med det riktige ordet, men som har en annen mening, ved delvis afasi bruker den syke feil ord eller ordsammensetninger, feilsnakking paralyse lammelse parese ufullstendig lammelse eller svekkelse (lavere grad av lammelse - paralyse) parestesier følelse av nummenhet, prikking eller stikking som skjer ved skader på nerver 5

6 patobiologi lære om sykdom i det organiske liv patofysiologi lære om fysiologske endringer ved sykdom patogenese opphavet/opprinnelsen, årsaken og utviklingen av sykdommen perifer nevropatisk smerte organiske forandringer (nervesmerter) i f. eks. hender/føtter perikarditt betennelse i hjerteposen kan arte seg som smerter midt i brystet og føre til gnidningslyd i hjerteområdet kan skyldes virus, bakterier infarkt m.m. persepsjon bevisst oppfantning av en sansning perseptuelle forstyrrelser forstyrrelser i sanseoppfatningen petit mal anfall mister eller har redusert bevissthet noen sekunder, mild form for epilepsi uten å falle eller få kramper photophobia (eng) se fotofobi piriform (eller pyriform) pæreformet piriformissyndromet piriformismusklene klemmer sammen isjiasnerven, noe som fører til smerter PMS premenstruelt syndrom (irritabilitet, hodesmerter, ustabile følelser, søvnproblemer) polynevropati nervesykdom i flere nerver samtidig post etter (som kommer etter noe som har skjedd) postural som har med kroppsstilling å gjøre postural hypotensjon lavt blodtrykk i stående stilling posturalt takykardi syndrom rask puls i stående stilling postviralt etter en virusinfeksjon prefrontale korteks hjernebarken som er fremst i pannelappen (ytre del av hjernen) progresjon av sykdommen økning, fremadskriden, sykdommen forverres propriosepsjon dyp sansning, sansning av stimuli som knytter seg til ens egen kroppsstilling, holdning, likevekt eller indre tilstand proprioseptiv sans dyp sans, sansning fra muskler, sener m.m. prosopagnosi er ute av stand til å gjenkjenne ansikter, selv til nære venner, familie og seg selv prostatitt betennelse i prostatakjertelen hos menn pseudodysleksi ikke ekte dysleksi (lesevansker), men som tilsynelatende likner dysleksi post viral fatigue syndrome (PVFS) (eng) postviralt utmattelsessyndrom, nevrologisk lidelse R Raynauds fenomen anfall av sterkt redusert eller tilstoppet blodstrøm til fingre og hender ved kulde eller følelsesmessige påkjenninger, eller ved f. eks. autoimmune og andre sykdommer reaktiv depresjon en depresjon som oppstår som følge av noe som har skjedd, f. eks. er det ikke uvanlig å få en reaktiv depresjon som følge av det å ha fått en kronisk lidelse remisjon bedring, tilbakegang, midlertidig bedring restless leg rastløse ben; dovnende og stikkende følelse i bena om kvelden som hindrer innsovning Romberg Dette er en nevrologisk funksjonstest som gjøres for å undersøke tilstanden til forskjellige sensoriske organer og deres nervebaner som brukes for å opprettholde normal kroppsstilling og gange. Det sensoriske nerveapparatet som undersøkes ved Romberg testen omfatter ledd- og muskelstillinger så vel som den perifere labyrinten (sneglehuset) og det sentrale vestibulære apparatet (indre øret). Sanseinntrykk som kan kompensere for feil i disse sensoriske nervebanene, fjernes ved at øynene lukkes, og dette stiller større krav til sensoriske funksjoner om å opprettholde en oppreist stilling eller posisjon. Svaiing mer enn det som er naturlig eller fall dersom øynene lukkes mens man står oppreist med føttene sammen, er kjent som Rombergs tegn. Positiv Romberg test kan blant annet skyldes sykdom i lillehjernen, ryggmargen og balanseorganet. Der det foreligger en tilstand med CFS/ME, vil en positiv Romberg test bekrefte at det er en skade i dype hjernestrukturer, og den samsvarer godt med svingningene i sykdommens alvorlighetsgrad. S 6

7 sekundær depresjon se reaktiv depresjon sensoriske forstyrrelser sanseforstyrrelser sensoriske modaliteter sansemessige kvaliteter shingles herpes zoster - helvetesild siccasyndrom tørrhetssyndrom (likner Sjögrens syndrom), tørre øyne, tørr munn sinusitt betennelse i bihulene Sjögrens syndrom en autoimmun lidelse som rammer fuktighetsproduserende kjertler i kroppen spasme krampe SPECT-skanning (Single photon emission computed tomography) dette er en undersøkelse der det brukes radioaktive substanser (isotoper) blandet i gass eller injeksjonsvæske og det ved hjelp av datatomografisk teknikk fremstilles fargebilder av hvordan f. eks. gjennomblødningen av et organ er, for eksempel hvordan gjennomblødningen i hjernen er (hjernespect). På norsk kalles undersøkelsen for enfotontomografi sub- en forstavelse som betyr under/mindre, imot, kort tid før subnormal mindre enn normalt søvnapné kortvarige pustestopp under søvn fører til tretthet og døsighet på dagtid T takyarytmier raske rytmeforstyrrelser i hjertet takykardi rask puls; hjertet slår fortere enn normalt tandem gait tå-hæl gang tandem walk tå-hæl gang T-celle en lymfocyttype temporallappsanfall/-epilepsi epilepsi med utgangspunkt i temporallappen. Opptrer gjerne som hallusinasjoner med innhold av smak, lukt, hørsel m.m. Gir smak- og luktfornemmelser temporomandibulær dysfunksjon kramper/ømhet i kjeveledd og tyggemuskler som forårsaker intense smerter (kalles også for Costens syndrom eller myofacialt smertesyndrom) termostatisk stabilitet temperatursenteret i hjernen sørger for å opprettholde en normal kroppstemperatur tinnitus øresus og ulike lyder i ørene (ringing, knepping, summing, piping etc.) tonsillene mandlene traume sår eller skade på legen eller sjel tyreoidea skjoldkjertelen (kjertel på halsen som styrer stoffskiftet) U urtikaria elveblest V vaskulitt årebetennelse vaskulær som har med blodåre å gjøre vaskulært endotel det innerste laget i en blodåre (som grenser mot blodstrømmen) ventrikkel lite hulrom eller kammer (f. eks. hjertets hulrom, dvs. hjertekammer) ventrikulære kontraksjoner sammentrekninger av hjertekamrene vertigo svimmelhet, det å være ør, kan skyldes labyrintitt, Ménières sykdom, hjernetumor m.m. vestibularis det indre ørets balanseapparat vestibulen (i øret) den midtre delen av det indre øret, mellom trommehinnen og sneglehuset sneglehuset i indre øret volition viljestyrte problemer: problemer med å starte og stoppe oppgaver og/eller kognitiv treghet 7

8 W wakening paralysis paralyse i alle muskler når du våkner Wernicke s afasi vanskeligheter med/manglende evne til å forstå tale Kilder Berulfsen B, Gundersen D. Fremmedord blå ordbok. 16 utgave. Kunnskapsforlaget, Felleskatalogen. 45. utgave. Felleskatalogen AS, Gundersen D. Norske synonymer blå ordbok. 3. utgave. Kunnskapsforlaget, Henriksen P, Haslerud VCO (hovedredaktører). Engelsk norsk. Stor ordbok. 1. utgave. Kunnskapsforlaget, Jacob SW, Francone CA. Anatomi og Fysiologi. Universitetsforlaget, Lindskog BI. Universitetsforlagets store medisinske ordbok. Universitetsforlaget, Thomas CL (redaktør). Taber s cyclopedic medical dictionary. 16. edition. Philadelphia: F.A. Davis Company, Pugh MB (sjefredaktør). Stedman s Medical Dictionary, 27th Edition. Baltimore, Maryland: Lippincott, Williams & Wilkins, Wangensteen B. Tanums store rettskrivningsordbok. 8. utgave. Kunnskapsforlaget, Øyri A. Norsk medisinsk ordbok. 6. utgåva. Det Norske Samlaget,

Del 3. 3.7 Hjertesykdommer

Del 3. 3.7 Hjertesykdommer Del 3 3.7 Hjertesykdommer 1 Sirkulasjonssystemet Sirkulasjonssystemet består av Hjertet, blodet og blodårene Sirkulasjonssystemets oppgave Transportere oksygen, vann, varme, næringsstoffer og andre nødvendige

Detaljer

Har du noen gang tenkt over hva som skjer under halsbåndet?

Har du noen gang tenkt over hva som skjer under halsbåndet? Har du noen gang tenkt over hva som skjer under halsbåndet? Vi vet at bare en eneste w h i p l a s h - u l y k k e k a n forårsake langvarige smerter og plager hos mennesker. H u n d e n s a n a t o m

Detaljer

(pasientene har ofte en eller flere symptomer innen hver symptomgruppe) : Kardiale og kardiovaskulære symptomer

(pasientene har ofte en eller flere symptomer innen hver symptomgruppe) : Kardiale og kardiovaskulære symptomer SYMPTOMLISTE VED ME (pasientene har ofte en eller flere symptomer innen hver symptomgruppe) : Kardiale og kardiovaskulære symptomer Ørhet og / eller besvimelse, lavere blodvolum enn normalt, lavt blodtrykk

Detaljer

Viktig informasjon til pasienter som starter på behandling med MAVENCLAD

Viktig informasjon til pasienter som starter på behandling med MAVENCLAD Viktig sikkerhetsinformasjon MAVENCLAD 10 mg tabletter kladribin Pasientveiledning Viktig informasjon til pasienter som starter på behandling med MAVENCLAD Melding av bivirkninger Kontakt lege dersom du

Detaljer

Dag Gundersen Storla ME/CFS-senteret OUS Aker

Dag Gundersen Storla ME/CFS-senteret OUS Aker Dag Gundersen Storla ME/CFS-senteret OUS Aker Revmatolog = fibromyalgi ME/CFS senteret = ME/CFS Psykiater = asteni - psykosomatisk lidelse. ????? Candida 1980 Fibromy 1990 ME/CFS 2000 Borreliose 2010 Eksklusjons

Detaljer

Hjertet 21.05.2012. Sirkulasjonssystemet. Del 3. 3.7 Hjertesykdommer. Sirkulasjonssystemet består av Hjertet, blodet og blodårene

Hjertet 21.05.2012. Sirkulasjonssystemet. Del 3. 3.7 Hjertesykdommer. Sirkulasjonssystemet består av Hjertet, blodet og blodårene Del 3 3.7 Hjertesykdommer 1 Sirkulasjonssystemet Sirkulasjonssystemet består av Hjertet, blodet og blodårene Sirkulasjonssystemets oppgave Transportere oksygen, vann, varme, næringsstoffer og andre nødvendige

Detaljer

Vi har to kretsløp i kroppen. Det ene heter det lille kretsløpet. Det andre heter det store kretsløpet. kretsløpet pumpes blod ut fra hjertet

Vi har to kretsløp i kroppen. Det ene heter det lille kretsløpet. Det andre heter det store kretsløpet. kretsløpet pumpes blod ut fra hjertet hjertet pumper ut blod, og trekker seg sammen etterpå. Hvis du kjenner på en arterie, kan du føle hvert hjerteslag, hjertet pulserer. Derfor kalles arteriene pulsårer. Det er disse pulsårene som frakter

Detaljer

Helsefremmende arbeid

Helsefremmende arbeid Figurer kapittel 10 : Transport i kroppen: respirasjon og sirkulasjon Figur side 202 Nesehule Munn Svelg Strupe Luftrør Lunge Luftrørsgrein (bronkie) Mellomgulv Figuren gir en oversikt over de forskjellige

Detaljer

Sustained arousal en samlende forklaringsmodell for kronisk utmattelsessyndrom?

Sustained arousal en samlende forklaringsmodell for kronisk utmattelsessyndrom? Sustained arousal en samlende forklaringsmodell for kronisk utmattelsessyndrom? Vegard Bruun Wyller Lege dr. med. Barneklinikken, Rikshospitalet Disposisjon 1. Bakgrunn 2. Sustained arousal-modell for

Detaljer

Tegn og Symptomer på narkotikamisbruk. Fysiologi og identifiseringsøvelser

Tegn og Symptomer på narkotikamisbruk. Fysiologi og identifiseringsøvelser Tegn og Symptomer på narkotikamisbruk Fysiologi og identifiseringsøvelser Fysiologi og narkotikasymptomer Se sammenhengen mellom inntak av rusmidler og de tegn og symptom vi ser etter i lesetestene. Kjenne

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon Viktig sikkerhetsinformasjon Din veiledning om YERVOY for YERVOY TM Informasjonsbrosjyre pasientertil pasient Dette opplæringsmateriellet er et obligatorisk vilkår for markedsføringstillatelsen for å minske

Detaljer

Angst en alarmreaksjon (1)

Angst en alarmreaksjon (1) Angst en alarmreaksjon (1) Det å oppleve sterk angst kan være skremmende. Her følger en beskrivelse av de vanligste kroppslige endringene du kan oppleve under et angstanfall. Mange føler seg tryggere når

Detaljer

Figurer og tabeller kapittel 9 Transport i kroppen: respirasjon, sirkulasjon og urinutskilling

Figurer og tabeller kapittel 9 Transport i kroppen: respirasjon, sirkulasjon og urinutskilling Side 178 Nesehule Munn Svelg Strupe Luftrør Lunge Luftrørsgrein (bronkie) Mellomgulv Figuren viser en oversikt over de ulike delene av respirasjonssystemet. Side 179 Luftrør Lunge Luftrørsgrein (bronkie)

Detaljer

Fibromyalgi er FIBROMYALGI. Er det en ny sykdom? Hvor mange er det som rammes? symptomer. Smertene

Fibromyalgi er FIBROMYALGI. Er det en ny sykdom? Hvor mange er det som rammes? symptomer. Smertene Fibromyalgi er FIBROMYALGI hva er det? hvorfor får man det? hvilken behandling er effektiv? en vanligste årsak til kroniske muskel og leddsmerter blant kvinner 20-50 år smerter i muskler, sener og leddbånd

Detaljer

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave.

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave. 051HOEM2 2-1 Prøve i anatomi og fysiologi. 18.10.2010 På spørsmål 1-25 skal det markeres med ett kryss ut for det svaralternativet du mener er korrekt. Riktig svar på spørsmål 1-25 gir 1 poeng, feil svar

Detaljer

PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT

PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er ulcerøs kolitt?... 5 Symptomer... 7 Diagnose... 9 Årsaker til ulcerøs kolitt... 11 Prognose... 13 Behandling... 13 Hva kan man gjøre selv... 15 Hva

Detaljer

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 17. desember 2015 Bokmål

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 17. desember 2015 Bokmål Bachelorutdanning i sykepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 17. desember 2015 Bokmål Eksamenstid 4 timer Kl. 9.00 13.00 Klargjøring av spørreord som brukes i oppgavene: Hva, Hvilke,

Detaljer

Din behandling med XALKORI (krizotinib) - viktig sikkerhetsinformasjon

Din behandling med XALKORI (krizotinib) - viktig sikkerhetsinformasjon Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 i pakningsvedlegget for informasjon

Detaljer

Å leve med lupus. Informasjon til pasienter, familie og venner. Lær mer om Lupus

Å leve med lupus. Informasjon til pasienter, familie og venner. Lær mer om Lupus Å leve med lupus Informasjon til pasienter, familie og venner Lær mer om Lupus Innledning Hvis du leser denne brosjyren, er du sannsynligvis rammet av lupus eller kjenner noen med sykdommen. Lupus blir

Detaljer

PASIENTHEFTE CROHNS SYKDOM

PASIENTHEFTE CROHNS SYKDOM PASIENTHEFTE CROHNS SYKDOM INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er Crohns sykdom?... 5 Symptomer... 7 Diagnose... 9 Årsaker til Crohns sykdom... 11 Prognose... 13 Behandling... 15 3 Hva er Crohns sykdom? Crohns sykdom

Detaljer

Naturfag. 25-Leken: Kropp og helse

Naturfag. 25-Leken: Kropp og helse 25-Leken: Kropp og helse Instruksjoner: Skriv ut sidene og laminer dem. Fasit til spørsmålene står på denne siden. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Detaljer

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Panikkanfall

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Panikkanfall Panikkanfall Psykiater Per Jonas Øglænd Jæren DPS Oktober 2013 Forskjellig måte å være redd. Eg blei redde Eg hadde panikk Eg blei livredde Eg va fulle av angst Eg hadde panikkanfall Panikk anfall Panikkanfall

Detaljer

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon Versjon av 2016 1. HVA ER REVMATISK FEBER? 1.1. Om revmatisk feber Revmatisk feber er forårsaket

Detaljer

Kompresjonsbehandling

Kompresjonsbehandling Kompresjonsbehandling Råd og informasjon til pasienter med venesykdom Blodsirkulasjon Blodsirkulasjonen kan enklest forklares gjennom de tre hovedelementene: hjertet, arteriene og venene. Hjertet pumper

Detaljer

Fotterapi og kreftbehandling

Fotterapi og kreftbehandling Fotterapi og kreftbehandling Autorisert fotteraput Karina Solheim Fagkongress Stavanger 2015 Kreftoverlevere Man regner at 1 av 3 vil bli rammet av kreft i løpet av livet. Den relative femårsoverlevelse

Detaljer

Å leve med spastisitet Muskelstivhet/kramper Solutions with you in mind

Å leve med spastisitet Muskelstivhet/kramper Solutions with you in mind Å leve med spastisitet Muskelstivhet/kramper Solutions with you in mind www.almirall.com HVA ER SPASTISITET I FORBINDELSE MED MS? Spastisitet innebærer at musklene er stive eller urørlige, ofte i forbindelse

Detaljer

FATIGUE VED AUTOIMMUN LEVERSYKDOM

FATIGUE VED AUTOIMMUN LEVERSYKDOM FATIGUE VED AUTOIMMUN LEVERSYKDOM Lege og pasient med forskjellige perspektiv? Forekomst av fatigue Forekommer ved mange inflammatoriske sykdommer Vanlig ved kreftsykdommer Forekommer i isolert form i

Detaljer

Del 3. 3.6 Hjerneslag

Del 3. 3.6 Hjerneslag Del 3 3.6 Hjerneslag 1 Nervesystemet og hjernen Nervesystemet består av: Sentralnervesystemet (SNS) som er hjernen, hjernestammen og ryggmargen Det perifere nervesystemet med 12 par hjernenerver og 32

Detaljer

Nervesystemet og hjernen

Nervesystemet og hjernen Del 3 3.6 Hjerneslag 1 Nervesystemet og hjernen Nervesystemet består av: Sentralnervesystemet (SNS) som er hjernen, hjernestammen og ryggmargen Det perifere nervesystemet med 12 par hjernenerver og 32

Detaljer

BIOS 1 Biologi... 1...

BIOS 1 Biologi... 1... . Figurer kapittel 8: Hormonsystem og nervesystem hos mennesket Figur s. 212 + + + + + + + + + + + + kjerne gliacelle akson Aksjonspotensialet hopper mellom gliacellene, og nerveimpulsen går raskere enn

Detaljer

Retningslinjer for bruk av KEYTRUDA. (pembrolizumab) Viktig sikkerhetsinformasjon til pasienter

Retningslinjer for bruk av KEYTRUDA. (pembrolizumab) Viktig sikkerhetsinformasjon til pasienter Retningslinjer for bruk av KEYTRUDA (pembrolizumab) Viktig sikkerhetsinformasjon til pasienter Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig.

Detaljer

www.thinkpressurecare.co.uk TEMAHEFTE Forebygging av trykksår for pasienter, pårørende og helsepersonell

www.thinkpressurecare.co.uk TEMAHEFTE Forebygging av trykksår for pasienter, pårørende og helsepersonell www.thinkpressurecare.co.uk TEMAHEFTE Forebygging av trykksår for pasienter, pårørende og helsepersonell Innledning Dette heftet er utviklet for å øke folks bevissthet og kunnskap om trykksår, og for å

Detaljer

NV Sykdom og helsesvikt

NV Sykdom og helsesvikt NV-210 1 Sykdom og helsesvikt Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 NV-210 høsten 2016 Flervalg Automatisk poengsum 2 Oppgave 1 A Skriveoppgave Manuell poengsum 3 Oppgave 1 B Skriveoppgave Manuell poengsum

Detaljer

Tungpust og brystsmerter, hva spør vi om på telefon? Geir Einar Sjaastad Spesialist i allmennmedisin Fastlege Holter Legekontor Nannestad

Tungpust og brystsmerter, hva spør vi om på telefon? Geir Einar Sjaastad Spesialist i allmennmedisin Fastlege Holter Legekontor Nannestad Tungpust og brystsmerter, hva spør vi om på telefon? Geir Einar Sjaastad Spesialist i allmennmedisin Fastlege Holter Legekontor Nannestad TUNGPUST årsaker/viktige spørsmål/råd - hos barn - hos voksne BRYSTSMERTER

Detaljer

Pasientveiledning Lemtrada

Pasientveiledning Lemtrada Pasientveiledning Lemtrada Viktig sikkerhetsinformasjon Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt

Detaljer

Sansecelle er spesialisert til å omdanne bestemte stimuli til elektriske signaler som kan sendes og behandles av nervesystemet.

Sansecelle er spesialisert til å omdanne bestemte stimuli til elektriske signaler som kan sendes og behandles av nervesystemet. 1 Sansecelle er spesialisert til å omdanne bestemte stimuli til elektriske signaler som kan sendes og behandles av nervesystemet. De kan inngå i et sanseorgan eller ligge mer spredt rundt i kroppen. er

Detaljer

En annen hovedtype av arbeidshukommelse kan kalles forforståelsens

En annen hovedtype av arbeidshukommelse kan kalles forforståelsens Forord Det er virkelig en glede å få lov til å skrive forordet til denne viktige boken om betydningen oppmerksomt nærvær kan ha for mennesker som har vært utsatt for traumatiske hendelser. Begge forfatterne

Detaljer

Natalizumab (Tysabri )

Natalizumab (Tysabri ) Natalizumab (Tysabri ) Tysabri kan hindre funksjonsnedsettelse og anfall hos pasienter med multippel sklerose. Tysabri er et forholdsvis nytt legemiddel som brukes i behandlingen av pasienter med svært

Detaljer

Naturfag for ungdomstrinnet

Naturfag for ungdomstrinnet Naturfag for ungdomstrinnet Hormoner Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen 1 Her kan du lære om hva hormoner er hvor i kroppen hormoner blir produsert hvordan hormoner virker på prosesser i kroppen 2 Cellene

Detaljer

SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE. Nyttig informasjon for pasienter

SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE. Nyttig informasjon for pasienter SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE Nyttig informasjon for pasienter FORSTÅELSE THERAKOS FOTOFERESE Hva er fotoferesebehandling? Fotoferese er en behandlingsmetode som benyttes mot

Detaljer

Med stoffskiftesjukdom hos fastlegen

Med stoffskiftesjukdom hos fastlegen Med stoffskiftesjukdom hos fastlegen Lågt stoffskifte hypotyreose Normund Svoen ved SMS http://www.legegruppa-sms.no/ Anatomi og fysiologi Definisjon Tyreoidea = skjoldbruskkjertelen Tyreoideahormoner

Detaljer

http://www.bio.uio.no/skolelaboratoriet Velkommen Skolelaboratoriet i biologi, UiO Cato Tandberg

http://www.bio.uio.no/skolelaboratoriet Velkommen Skolelaboratoriet i biologi, UiO Cato Tandberg http://www.bio.uio.no/skolelaboratoriet Velkommen Skolelaboratoriet i biologi, UiO Cato Tandberg Skolelaboratoriet i biologi - Cato Tandberg Sansene våre Hva sier læreplanen.. Etter 2. årstrinn bruke sansene

Detaljer

Lokalisasjon av punkter rundt helix roten, og deres indikasjoner. Punkt 84-91

Lokalisasjon av punkter rundt helix roten, og deres indikasjoner. Punkt 84-91 Modul 4 Lokalisasjon av punkter rundt helix roten, og deres indikasjoner. Punkt 84-91 84. Munnsone: trigeminus -neuralgi, munnproblem, betennelse i munnhula (stomatitis). Hjelpende punkt ved avhengighetsproblem,

Detaljer

Alt går når du treffer den rette

Alt går når du treffer den rette Alt går når du treffer den rette Om seksualitet etter hjerneslag for NFSS 13. mars 2014 Ved fysioterapeut Sissel Efjestad Groh og psykolog Hilde Bergersen 1 Hjerneslag Blodpropp (infarkt ) eller blødning

Detaljer

Helsenett.no - Sist oppdatert fredag 22. november :08 Skrevet av Christian Anker. Hva er MS?

Helsenett.no - Sist oppdatert fredag 22. november :08 Skrevet av Christian Anker. Hva er MS? Hva er MS? Multippel sklerose (MS) er en kronisk sykdom kjennetegnet av akutte betennelser og kronisk avtagende funksjon i ulike deler av hjernen og ryggmargen som følge av en feil i immunforsvaret. De

Detaljer

Figurer og tabeller kapittel 11 Nerver, sanser og hormoner

Figurer og tabeller kapittel 11 Nerver, sanser og hormoner Side 222 Hjerne Figuren viser hjernehinnene med væske som beskytter sentralnervesystemet. Sentralnervesystemet (SNS): Hjerne Ryggmarg Det perifere nervesystemet (PNS): Nerveceller utenfor SNS Nervesystemet

Detaljer

Faktaark HJERTEFLIMMER OG HJERNESLAG

Faktaark HJERTEFLIMMER OG HJERNESLAG Norsk forening for slagrammede Faktaark HJERTEFLIMMER OG HJERNESLAG Atrieflimmer (hjerteflimmer) også kalt forkammerflimmer er den vanligste formen for rytmeforstyrrelse i hjertet, og kan føre til hjerneslag.

Detaljer

TIL DEG SOM HAR LAVT STOFFSKIFTE - HYPOTYREOSE OG BEHANDLES MED SKJOLDBRUSKKJERTELHORMON

TIL DEG SOM HAR LAVT STOFFSKIFTE - HYPOTYREOSE OG BEHANDLES MED SKJOLDBRUSKKJERTELHORMON TIL DEG SOM HAR LAVT STOFFSKIFTE - HYPOTYREOSE OG BEHANDLES MED SKJOLDBRUSKKJERTELHORMON 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Hva er hypotyreose? Skjoldbruskkjertelhormonet

Detaljer

Plagene forverres ofte i overgangen mellom barne- og ungdomsskolen eller mellom ungdomsskolen og videregående.

Plagene forverres ofte i overgangen mellom barne- og ungdomsskolen eller mellom ungdomsskolen og videregående. Eks erter slår alarm om stress lager hos barn Av HILDE KRISTINE MISJE og FRODE HANSEN (foto) Hvert år tar Rikshospitalet imot barn med uforklarlige fysiske plager på grunn av stress og psykiske belastninger.

Detaljer

LUNGEDAGENE 2013. Tungpust og brystsmerter, hva spør vi om på telefon?

LUNGEDAGENE 2013. Tungpust og brystsmerter, hva spør vi om på telefon? LUNGEDAGENE 2013 Tungpust og brystsmerter, hva spør vi om på telefon? Oslo 2.november 2013 Knut Weisser Lind Lunger i praksis Kanebogen legesenter, Harstad TUNGPUST årsaker/viktige spørsmål/råd - hos barn

Detaljer

Astma, KOLS og hjertesvikt Likheter og forskjeller. Kari Tau Strand Oanes Stavanger Medisinske Senter Spesialist i allmennmedisin

Astma, KOLS og hjertesvikt Likheter og forskjeller. Kari Tau Strand Oanes Stavanger Medisinske Senter Spesialist i allmennmedisin Astma, KOLS og hjertesvikt Likheter og forskjeller Kari Tau Strand Oanes Stavanger Medisinske Senter Spesialist i allmennmedisin Astma, KOLS, hjertesvikt Er dette en utfordring? Har disse tilstandene noe

Detaljer

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 20. april Bokmål

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 20. april Bokmål Bachelorutdanning i sykepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 20. april 2017 Bokmål Eksamenstid 4 timer Kl. 9.00 13.00 Ingen hjelpemidler tillatt Antall sider inkludert denne: 14 Klargjøring

Detaljer

Astma-Kols-Hjertesvikt Likheter og forskjeller

Astma-Kols-Hjertesvikt Likheter og forskjeller Astma-Kols-Hjertesvikt Likheter og forskjeller Kristian Jong Høines Fastlege Tananger Legesenter Astma, KOLS, hjertesvikt Astma, KOLS, hjertesvikt Er dette en utfordring? Astma, KOLS, hjertesvikt Er dette

Detaljer

Kvalitetssikring. Norsk Epilepsiforbund har bidratt. Vi anbefaler at teksten ikke endres. Avdeling for kompleks epilepsi SSE. Revidert sept. 15.

Kvalitetssikring. Norsk Epilepsiforbund har bidratt. Vi anbefaler at teksten ikke endres. Avdeling for kompleks epilepsi SSE. Revidert sept. 15. Kvalitetssikring Lysbildene er utarbeidet og kvalitetssikret tverrfaglig av fagpersoner ved Avdeling for kompleks epilepsi SSE, Oslo universitetssykehus. Dr. med Karl Otto Nakken er medisinsk ansvarlig.

Detaljer

FYSIOTERAPEUT TORBJØRN TANGEN ER DAGLIG LEDER VED WWW.FYSIOTERAPISERVICE.NO OG HAR 20 ÅRS ERFARING SOM FYSIOTERAPEUT FOR PASIENTER MED LANGVARIG

FYSIOTERAPEUT TORBJØRN TANGEN ER DAGLIG LEDER VED WWW.FYSIOTERAPISERVICE.NO OG HAR 20 ÅRS ERFARING SOM FYSIOTERAPEUT FOR PASIENTER MED LANGVARIG FYSIOTERAPEUT TORBJØRN TANGEN ER DAGLIG LEDER VED WWW.FYSIOTERAPISERVICE.NO OG HAR 20 ÅRS ERFARING SOM FYSIOTERAPEUT FOR PASIENTER MED LANGVARIG SMERTE. HAN UNDERVISER VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Detaljer

Kristin J. Harila, seminaroppgave om hjernens strukturer.

Kristin J. Harila, seminaroppgave om hjernens strukturer. Studentens navn: Kristin J Harila Type oppgave: Eksamens forberedelse, seminar oppgave Innleverings: Vår 2011 Antall tegn (uten mellomrom): 5656 Oppgave 14: Gi en enkel oversikt over hjernens struktur.

Detaljer

Kronisk utmattelse. Livskvalitet på egne premisser Rehabiliteringskonferansen 2013 23. og 24. oktober 2013

Kronisk utmattelse. Livskvalitet på egne premisser Rehabiliteringskonferansen 2013 23. og 24. oktober 2013 Livskvalitet på egne premisser Rehabiliteringskonferansen 2013 23. og 24. oktober 2013 Kronisk utmattelse v/ Synnøve Kåresen spesialist i fysioterapi, master i helsefag Molde sjukehus Avdeling for kliniske

Detaljer

Leve med kroniske smerter

Leve med kroniske smerter Leve med kroniske smerter Smertepoliklinikken mestringskurs Akutt smerte Menneskelig nær - faglig sterk Smerte er kroppens brannalarm som varsler at noe er galt. Smerten spiller på lag med deg. En akutt

Detaljer

Dag Mnd År Time Min Dato for utfylling Tidspunkt: Utfyllings nr.

Dag Mnd År Time Min Dato for utfylling Tidspunkt: Utfyllings nr. UKU Bivirkningsskala, Selvutfyllingsversjon UKU-SERS-Pat Oppsummeringsskjema (Nord J Psychiatry 2001;XX:yy-yy) SKRIV TYDELIG BRUK SORT KULEPENN BESVAR ALLE SPØRSMÅL M K Pasientens initialer: Kjønn Pasient

Detaljer

Juvenil Spondylartritt/Entesitt Relatert Artritt (SpA-ERA)

Juvenil Spondylartritt/Entesitt Relatert Artritt (SpA-ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Juvenil Spondylartritt/Entesitt Relatert Artritt (SpA-ERA) Versjon av 2016 1. HVA ER JUVENIL SPONDYLARTRITT/ENTESITT RELATERT ARTRITT (SpA-ERA) 1.1 Hva er

Detaljer

05.02.2010. Diabetes i kombinasjon med andre sykdommer. Kristian Furuseth. Diabetes øker sjansen for andre sykdommer Type 2 diabetes

05.02.2010. Diabetes i kombinasjon med andre sykdommer. Kristian Furuseth. Diabetes øker sjansen for andre sykdommer Type 2 diabetes Diabetes i kombinasjon med andre sykdommer Kristian Furuseth Spesialist i allmennmedisin Diabetesklinikken Lillestrøm Diabetes øker sjansen for andre sykdommer Type 2 diabetes Hjerte- og karsykdom Risikoen

Detaljer

Navn: Anne Marie Endresen Telefon: 92 01 68 67 E-post: mia@spiss.no

Navn: Anne Marie Endresen Telefon: 92 01 68 67 E-post: mia@spiss.no Kurs og forelesninger Veiledning til barnehager, skole, boliger m.m. Foreldreveiledning Konsultasjoner Privatundervisning SPISS Forlag: hefter og bøker Torill Fjæran-Granum Daglig leder Ellen Ekevik Seniorrådgiver

Detaljer

Din veileder til Lemilvo (Aripiprazol)

Din veileder til Lemilvo (Aripiprazol) Din veileder til Lemilvo (Aripiprazol) Informasjonsbrosjyre for pasient/pårørende 2 Informasjonsbrosjyre for pasient/pårørende - Aripiprazole Innledning Du har fått diagnosen bipolar I lidelse av legen

Detaljer

Oppstår når den indre kropps-temperaturen synker under det normale. Dette er en meget kritisk og livstruende situasjon.

Oppstår når den indre kropps-temperaturen synker under det normale. Dette er en meget kritisk og livstruende situasjon. 1 Vi skiller mellom generell og lokale frostskader. Generell Oppstår når den indre kroppstemperaturen synker under det normale. Dette er en meget kritisk og livstruende situasjon. Årsak: Dårlig bekledning

Detaljer

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL: 8 AKUTTE MEDISINSKE TILSTANDER

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL: 8 AKUTTE MEDISINSKE TILSTANDER MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL: 8 AKUTTE MEDISINSKE TILSTANDER Modul 8 Læremål Kjenne til årsaker og symptomer på de vanligste akutte medisinske tilstander Kunne assistere sykepleier

Detaljer

Dystoni brukes både om ulike sykdomsgrupper og som

Dystoni brukes både om ulike sykdomsgrupper og som Dystoni Selve ordet Dys-toni betyr feil spenning i muskulaturen og gir ufrivillige bevegelser Dystoni brukes både om ulike sykdomsgrupper og som symptombeskrivelse. Dystoni skyldes endrede signaler fra

Detaljer

Kronisk utmattelsessyndrom

Kronisk utmattelsessyndrom Kronisk utmattelsessyndrom Vegard Bruun Wyller Lege dr. med. Barneklinikken, Rikshospitalet Unni (22 år) Vedvarende følelse av kraftig utmattelse og energisvikt i etterkant av en infeksjon Økende plager

Detaljer

Litt grunnleggende cellebiologi Vevene Blodet

Litt grunnleggende cellebiologi Vevene Blodet Innhold KAPITTEL 1 Litt grunnleggende cellebiologi...................................... 13 Cellemembranen er en livsviktig grense mellom cellen og dens omgivelser.. 13 Transport gjennom cellemembranen

Detaljer

INSTRUMENT FOR KARTLEGGING AV SYMPTOMER PÅ DEPRESJON (KLINISK VURDERING) (IDS-C)

INSTRUMENT FOR KARTLEGGING AV SYMPTOMER PÅ DEPRESJON (KLINISK VURDERING) (IDS-C) INSTRUMENT FOR KARTLEGGING AV SYMPTOMER PÅ DEPRESJON (KLINISK VURDERING) (IDS-C) NAVN: DATO: Vennligst slå en sirkel rundt det utsagnet som best beskriver pasienten gjennom foregående uke. 1. Innsovningsproblemer:

Detaljer

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Synlige, kliniske symptomer/tegn

Detaljer

PERSONALIA TID FOR SYKEHJEM. Navn på beboer: Diagnose: Andre diagnoser: Allergier eller intoleranse: Navn: Nærmeste pårørende: Relasjon: Adresse:

PERSONALIA TID FOR SYKEHJEM. Navn på beboer: Diagnose: Andre diagnoser: Allergier eller intoleranse: Navn: Nærmeste pårørende: Relasjon: Adresse: PERSONALIA Navn på beboer: Diagnose: Andre diagnoser: Allergier eller intoleranse: Nærmeste pårørende: Relasjon: Skal kontaktes ved: Ønsker ikke å kontaktes mellom: Ønsker ikke å kontaktes ved: Vil ha

Detaljer

Naturfag for ungdomstrinnet

Naturfag for ungdomstrinnet Naturfag for ungdomstrinnet Immunforsvaret Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen 1 Vi skal lære om bakterier og virus hvordan kroppen forsvarer seg mot skadelige bakterier og virus hva vi kan gjøre for å beskytte

Detaljer

NEVROPATI OG SARKOIDOSE

NEVROPATI OG SARKOIDOSE NEVROPATI OG SARKOIDOSE Oslo, 5. mars 20 SVEIN IVAR MELLGREN Professor emeritus dr.med., overlege Forskningsgruppe nevromuskulære sykdommer, Institutt for klinisk medisin Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

Juvenil Dermatomyositt

Juvenil Dermatomyositt www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Juvenil Dermatomyositt Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Er sykdommen forskjellig hos barn og voksne? Dermatomyositt hos voksne (DM) kan være sekundært

Detaljer

Fatigue. Karin Hammer. Kreftkoordinator Gjøvik kommune 08.03.2016

Fatigue. Karin Hammer. Kreftkoordinator Gjøvik kommune 08.03.2016 Fatigue Karin Hammer Kreftkoordinator Gjøvik kommune 08.03.2016 Hva er fatigue Det er beskrevet som det mest stressende og plagsomme symptomet som pasienten opplever Et av de mest vanlige og meste sammensatte

Detaljer

Veiledning av foreldre med fokus på deres nyfødte barns uttrykk og behov. Etter Prosjekt tidlig intervensjon 2000 i Tromsø

Veiledning av foreldre med fokus på deres nyfødte barns uttrykk og behov. Etter Prosjekt tidlig intervensjon 2000 i Tromsø Veiledning av foreldre med fokus på deres nyfødte barns uttrykk og behov Etter Prosjekt tidlig intervensjon 2000 i Tromsø Inger Pauline Landsem, Alta, september 2012 Prosjektets idé Kan sensitivitetstrening

Detaljer

Din behandling med XALKORI (crizotinib) - viktig sikkerhetsinformasjon

Din behandling med XALKORI (crizotinib) - viktig sikkerhetsinformasjon Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 i pakningsvedlegget for informasjon

Detaljer

Smerterapportering ved muskelskjelettlidelser

Smerterapportering ved muskelskjelettlidelser Smerterapportering ved muskelskjelettlidelser Doktorgradsstipendiat Liv Giske Hovedveileder professor Dr med Cecilie Røe Finansiert av Helse og rehabilitering Bakgrunn Kroniske muskelskjelettsmerter hyppig

Detaljer

Statens helsetilsyn Trykksakbestilling: Tlf.: 22 24 88 86 - Faks: 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.no Internett: www.helsetilsynet.

Statens helsetilsyn Trykksakbestilling: Tlf.: 22 24 88 86 - Faks: 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.no Internett: www.helsetilsynet. IK-2380/urdu/norsk Produksjon og design: En Annen Historie AS Oversatt ved Oslo kommune, Flyktning- og innvandreretaten,tolkeseksjonen "Fakta om hiv og aids" Utgitt av Statens institutt for folkehelse

Detaljer

3. Søvnforstyrrelser. a) Endret søvnmønster: insomni, oppvåkning, drømmer /mareritt, søvn på dagtid. b) Våkner ikke uthvilt om morgenen.

3. Søvnforstyrrelser. a) Endret søvnmønster: insomni, oppvåkning, drømmer /mareritt, søvn på dagtid. b) Våkner ikke uthvilt om morgenen. 4. KLINISK BILDE 4.1 Definisjon-diagnosekriterier. Canadian Consensus Criteria, 2003, revidert 2011. 1. Fatigue, utmattelse-anstrengelsesutløst energisvikt. a) Daglig aktivitetsnivå er vesentlig redusert

Detaljer

3 ENKLE YOGISKE TEKNIKKER

3 ENKLE YOGISKE TEKNIKKER 3 ENKLE YOGISKE TEKNIKKER SOM VIL HOLDE DEG STABIL GJENNOM DAGEN www.akaal-yoga.no 1 cc: harold.lloyd - https://www.flickr.com/photos/14434912@n07 Hvorfor? For å kunne forandre noe i livet vårt så må vi

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Majeed Versjon av 2016 1. HVA ER MAJEED SYNDROM? 1.1 Hva er det? Majeed syndrom er en sjelden genetisk sykdom. Pasientene har kronisk tilbakevendende multifokal

Detaljer

Cøliaki og livskvalitet. Kari Tveito, Gastromedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus

Cøliaki og livskvalitet. Kari Tveito, Gastromedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus Cøliaki og livskvalitet Kari Tveito, Gastromedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus Cøliaki Samuel Jones Gee (f.1839) Engelsk barnelege Den første moderne beskrivelse av cøliaki og betydningen av diett

Detaljer

BEKKENBUNNEN. Norsk Fysioterapeutforbunds faggruppe for kvinnehelse kvinnehelse@fysio.no, www.fysio.no/kvinnehelse

BEKKENBUNNEN. Norsk Fysioterapeutforbunds faggruppe for kvinnehelse kvinnehelse@fysio.no, www.fysio.no/kvinnehelse BEKKENBUNNEN Norsk Fysioterapeutforbunds faggruppe for kvinnehelse kvinnehelse@fysio.no, www.fysio.no/kvinnehelse HVA ER BEKKENBUNNEN? Bekkenbunnen består av tre lag muskler som ligger innvendig i bekkenet,

Detaljer

Søvnvansker. Psykolog Stian Midtgård Stian@apsyk.no

Søvnvansker. Psykolog Stian Midtgård Stian@apsyk.no Søvnvansker Psykolog Stian Midtgård Stian@apsyk.no konsekvenser Risiko for sykemeldinger og uføretrygd dobbelt så stor ved alvorlig og langvarig søvnproblem Økt bruk av helsetjenester Langvarig søvnproblem

Detaljer

1. Styrker immunsystemet Flavonoider og flavoner gjør andre anti-oksydanter, inkludert vitamin C&E, mer beskyttende

1. Styrker immunsystemet Flavonoider og flavoner gjør andre anti-oksydanter, inkludert vitamin C&E, mer beskyttende 75 grunner til å drikke XanGo mangostanjuice Hele kroppens helse 1. Styrker immunsystemet Flavonoider og flavoner gjør andre anti-oksydanter, inkludert vitamin C&E, mer beskyttende 2. Motvirker inflammasjon

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro PAPA SYNDROM Versjon av 2016 1. HVA ER PAPA 1.1 Hva er det? Forkortelsen PAPA står for pyogen artritt (leddbetennelse), pyoderma gangrenosum og akne. Det er

Detaljer

HYPERTYREOSE høyt stoffskifte. Lene Kristine Seland Overlege

HYPERTYREOSE høyt stoffskifte. Lene Kristine Seland Overlege HYPERTYREOSE høyt stoffskifte Lene Kristine Seland Overlege Skjoldkjertelen - tyreoidea Høyt stoffskifte - symptomer Varme, svette, lett feber Uro, angst, søvnproblem Skjelvinger, irritabilitet, kort lunte

Detaljer

Figurer og tabeller kapittel 7 Kroppens oppbygning og overflate

Figurer og tabeller kapittel 7 Kroppens oppbygning og overflate Side 140 Rød blodcelle Nervecelle Muskelcelle Cellene kan variere mye i form etter den funksjonen de har i kroppen. Side 141 jernemembran ellemembran ellekjerne rvestoff (DNA) itokondrie ndoplasmatisk

Detaljer

NORGES FIBROMYALGI FORBUND. Fibromyalgi, hva er det?

NORGES FIBROMYALGI FORBUND. Fibromyalgi, hva er det? NORGES FIBROMYALGI FORBUND Fibromyalgi, hva er det? En orientering om fibromyalgi Utgitt av Norges Fibromyalgi Forbund Utarbeidet av Jorun Lægraid september 2004 Revidert 2008 HVA ER DET? når du får snikende,

Detaljer

Bekkenbunns- og blæretrening

Bekkenbunns- og blæretrening Bekkenbunns- og blæretrening For menn Blæren.no Fakta om inkontinens (urinlekkasje) Inkontinens er vanligere enn du tror. Omtrent 5 % av alle menn opplever en eller annen form for inkontinens. Det er

Detaljer

BIOS 1 Biologi... 1...

BIOS 1 Biologi... 1... BIOS 1 Biologi 1 Figurer kapittel 8: Hormonsystem og nervesystem hos mennesket Figur s 196 organ: hjerne vev: nervevev celle: nervecelle organsystem: nervesystemet Kjennetegn ved de ulike vevstypene i

Detaljer

Uspesifiserte smertetilstander Jostein Sauar 22.0115

Uspesifiserte smertetilstander Jostein Sauar 22.0115 Uspesifiserte smertetilstander Jostein Sauar 22.0115 Cand med. Heidelberg 1965, d.v.s 50 års erfaring! Legelisensen i orden. Initiativtager og leder av Norsk Gastroenterologisk forenings interessegruppe

Detaljer

Fever. Normal kroppstemperatur varierer fra person, alder, aktivitet og tid på døgnet. Gjennomsnittlig normal kroppstemperatur er 98,6 F (37 C).

Fever. Normal kroppstemperatur varierer fra person, alder, aktivitet og tid på døgnet. Gjennomsnittlig normal kroppstemperatur er 98,6 F (37 C). Fever sykdom Bla artikkelen Fever Definisjon Normal kroppstemperatur varierer fra person, alder, aktivitet og tid på døgnet. Gjennomsnittlig normal kroppstemperatur er 98,6 F (37 C). Bilder: Termometer

Detaljer

Fakta om hiv og aids. Hindi/norsk

Fakta om hiv og aids. Hindi/norsk Fakta om hiv og aids Hindi/norsk Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv, som overføres fra person til person i bestemte

Detaljer

Din behandling med XALKORI (krizo nib) - vik g sikkerhetsinformasjon

Din behandling med XALKORI (krizo nib) - vik g sikkerhetsinformasjon De e legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres l å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsni 4 i pakningsvedlegget

Detaljer

Temadag for helsesøstre 14.10.2015. Ved Anett Mykleby, overlege Barnenevrologisk seksjon Barne og ungdomsklinikken Ahus

Temadag for helsesøstre 14.10.2015. Ved Anett Mykleby, overlege Barnenevrologisk seksjon Barne og ungdomsklinikken Ahus Temadag for helsesøstre 14.10.2015 Ved Anett Mykleby, overlege Barnenevrologisk seksjon Barne og ungdomsklinikken Ahus Hodepine hos barn - hvordan kan vi hjelpe? Rollen til en helsesøster hos barn med

Detaljer

Har du følt det slik Påsan gjør her? Trøsten er at hjernen ikke går i stykker av litt matte. Tvert imot utvikler den seg når du bruker den.

Har du følt det slik Påsan gjør her? Trøsten er at hjernen ikke går i stykker av litt matte. Tvert imot utvikler den seg når du bruker den. Hjernen erdeg Har du følt det slik Påsan gjør her? Trøsten er at hjernen ikke går i stykker av litt matte. Tvert imot utvikler den seg når du bruker den. Alt du føler og mener, tenker og tror, alt du finner

Detaljer

Definisjon av myalgisk encefalopati (ME) - til klinisk bruk Canada-definisjonen Diagnosekode: ICD-10 G93.3 (nevrologisk lidelse)

Definisjon av myalgisk encefalopati (ME) - til klinisk bruk Canada-definisjonen Diagnosekode: ICD-10 G93.3 (nevrologisk lidelse) Definisjon av myalgisk encefalopati (ME) - til klinisk bruk Canada-definisjonen Diagnosekode: ICD-10 G93.3 (nevrologisk lidelse) En pasient med ME vil tilfredsstille følgende kriterier: utmattelse, utmattelse

Detaljer

Hovedpine, træthet og tristhet hvordan er linket mellom Lupus/SLE og hjernen? Anne Bolette Tjensvoll, Overlege, Nevrologisk avdeling, Stavanger Universitetssykehus Forskningsprogrammet Revmatisk sykdom

Detaljer