ENKEL ORDLISTE TIL FØLGENDE MEDISINSKE ARTIKLER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENKEL ORDLISTE TIL FØLGENDE MEDISINSKE ARTIKLER"

Transkript

1 ENKEL ORDLISTE TIL FØLGENDE MEDISINSKE ARTIKLER 1) Hva er myalgisk encefalomyelitt (ME)? 2) Myalgisk encefalomyelitt medisinske fakta 3) Den komplette symptomlisten ved ME Utarbeidet av Eva Stormorken Som det vil fremgå av ordlisten, utgjør den en blanding av engelske, norske og medisinske faguttrykk og det man kan kalle fremmedord. Dersom ordene finnes både på engelsk og norsk, er det engelske ordet oversatt til norsk først, deretter må man se på det norske uttrykket for å få en mer folkelig forklaring på hva ordet betyr. Når det etter et ord står (eng), betyr det at dette er et engelsk faguttrykk. Listen inneholder kun korte forklaringer, og dersom disse ikke er nok, må man selv gå til relevant faglitteratur. A abnormal tandem gait problemer med tå-hæl gang abnormal tandem walk problemer med tå-hæl gang absens kortvarig bevissthetstap uten kramper (en type epileptiske anfall også kalt petit mal), acetylkolin et stoff som brukes ved overføring av nerveimpulser ved synapsene (en synapse er det punktet der nerveimpulsene overføres f. eks. til en muskel for at den skal trekke seg sammen) aerobisk trening trening som ikke fører til større oksygenforbruk enn at nyoppbygging av høyenergistoffer skjer med oksygen til stede (brukes ofte om sykling, jogging, svømming, rask gange i 20 minutter 3 ganger i uken) agrafi manglende evne til å finne ord ved skriving aleksi tap av leseevne, visuell afasi, problemer med å lese alkalisk fosfatase (ALP) enzym som spalter fosforforbindelser allodyni en smerterespons på stimuli som vanligvis ikke er smertefull (for eksempel kan smerte oppleves selv ved lett berøring) ALP se alkalisk fosfatase ansiktsagnosi tap av evne til å gjenkjenne ansikter antilamin et protein som finnes inne i celler (celleprotein) artritt betennelse i ledd arytmi unormal hjerterytme (vises som uregelmessig puls) ataksi nedsatt evne til nå koordinere bevegelser, klossete bevegelser, ustøe bevegelser, vinglete, balanseproblemer atriale kontraksjoner sammentrekninger av hjertets forkamre atrium forkammer, hjerteforkammer atrofi svinn, avmagring, vevsskrumpning (f. eks. muskelatrofi - muskelsvinn) augmented tandem stance (problemer med) å stå oppreist med hæl mot tå (balansetest) B Broca s afasi manglende evne til å uttrykke språk, det vil si snakke bronkitt betennelse i bronkiene (luftrørene) 1

2 C CDC (Centres of Disease Control and Prevention) sentrene for sykdomskontroll og forebygging CF (chronic fatigue) kronisk tretthet en psykiatrisk tilstand/diagnose (F48.0) (NB! ikke det samme som CFS) CFIDS (Chronic Fatigue and Immune Dysfunction Syndrome) en amerikansk ME-organisasjon CFS (chronic fatigue syndrome) kronisk utmattelsessyndrom ciguatoksin et giftstoff fra fisk i varme farvann som har fått i seg enkelte dinoflagellatplankton i korallrev. Hvis en person får i seg dette, oppstår en matforgiftning med oftest milde magesmerter, oppkast, løs mage, muskelsvakhet og nevrologiske plager crimson crescents blodrøde/karmosinrøde halvmåneformede vevsmembraner (vevsbiter) som utgår fra tungeroten ved de bakre jekslene på hver side og som peker mot drøvelen ( ) cystitt betennelse i urinblæren cytotoksisk som skader eller dreper celler, eller er celleveksthemmende D dermatitt hudbetennelse, hissig hud, hudplager som ikke er eksem (uttrykket brukes også om eksem) dermatom et avgrenset hudområdet, relatert til segmenter/nerveområder i ryggmargen dilatert utvidet dilatert kardiomyopati venstre hjertekammer er utvidet og har nedsatt pumpesvikt. Det kan være tromber på hjerteveggen og postinflammatoriske vevsendringer. Sykdom i hjertemuskelen, enten av ukjent årsak eller i sammenheng med andre sykdommer - en form for hjertesvikt dys- forstavelse som innebærer en reduksjon eller forstyrrelse dysartri problemer med å uttale ord på en forståelig måte dyskalkuli tap av regneferdigheter, manglende evne til å utføre enkle regneoperasjoner, f. eks. telle penger etc. dysmenorré menstruasjonssmerter som kommer uken før, under og noen få dager etter menstruasjonene (andre symptomer omfatter hodesmerter, krampetendens over skambenet, ryggsmerter, smerter som stråler ned på forsiden av låret, kvalme og oppkast, diaré og besvimelse) dyspné tung pust, andpusten, problemer med åndedrettet, pustevansker, luftmangel dysuri ubehagelig eller smertefull/brennende vannlating, vannlatingsproblemer som smerter, svie, trang eller andre problemer med vannlating E ekstremitet arm eller ben ektopisk hjerteslag en sammentrekning av hjertet som kommer utenom det normale rytmemønsteret encefalitt hjernebetennelse encefalopati sykdom i hjernen, hjernelidelse endokrin hormondannende, indresekretorisk, som angår hormoner eller hormonkjertler endometriose tilstedeværelse og vekst av fungerende livmorslimhinne på steder utenom livmoren som ofte resulterer i sterke smerter og ufruktbarhet endotel det svært tynne cellelaget som kler innsiden av blod- og lymfekarene og hjernehinnene. Endotelet i cellene har betydning for blodplatefunksjonen, tonus og vekst av blodårer, sammentrekninger av blodårene og festing av inflammasjonsceller. Ordet endotel brukes også om cellelaget på innsiden av de store kroppshulene. enkle partielle anfall epileptiske anfall; medfører ikke tap av bevissthet, men fører til endrede fornemmelser, persepsjon, humør eller kroppslige fornemmelser epidemiolog legespesialist i epidemiologi (læren om alle faktorer som avgjør hvor ofte sykdommer 2

3 oppstår, hvordan de sprer seg osv.) F FDA (Food and Drug Administration) tilsvarer legemiddelverket i Norge FDA Scientific Advisory Committee tilsvarer en rådgivningskomité utnevnt av legemiddeltilsynet feeling of separateness atskillelse fenotype individets egenskaper slik det er formet av arv og omgivelser, den biologiske ekspresjonen av en celle. Uttrykket brukes også om et protein som svarer til et visst gen (genotype) fibroblast 1) bindevevsdannende celle 2) kolloagenblast flushing plutselige rødmeanfall (oftest i ansiktet) fotofobi lysskyhet, uvanlig intoleranse for lys, tåler lys dårlig G gastroenterittt magetarm infeksjon gastrointestinal har med magetarm å gjøre gelling in the joints stivne i leddene grand mal anfall epilepsi med kramper som omfatter hele kroppen og fører til bevissthetstap det kan oppstå tungebitt og avgang av urin og avføring H Hashimotos tyreoiditt betennelse i skjoldkjertelen som regulerer kroppens stoffskifte, kjertelvevet brytes ned, autoimmun sykdom hemodialyse rensing av blod for å fjerne avfallsstoffer (behandling som brukes bl. a. ved nyresvikt) HLA-antigen vevstypeantigen som finnes på overflaten av alle cellene i kroppen og som har betydning for om vevsoverføringer (nyre-/hjertetransplantasjon o.l.) skal lykkes eller ikke HLA-typing undersøkelse for å identifisere hvilken vevstype som foreligger hviletakykardi rask puls i hvile hyperacuity (eng) sanseoverfølsomhet hyperakusi overfølsomhet for lyd (intoleranse for normalt lydvolum og vanlige frekvenser, men spesielt lyder på høyere frekvenser) hyperrefleksi altfor sterke og for raske refleksutslag hypersomni unormalt stort søvnbehov (sover flere timer enn normalt per døgn) hyperventilasjon for raske og for dype åndedrag slik at karbondioksidinnholdet i blodet synker. Dette kan igjen føre til kramper i hender og føtter, tunghet i hodet og følelse av prikking/stikking/nummenhet hypofyse styringen av det endokrine systemet skjer ved hjelp av hypofysen. Den er en liten kjertel på størrelse med en ert og henger under og er festet til hypothalamus med en stilk. Den er bygget opp både av en kjertel- og en hormondel, og den er en overordnet indresekretorisk kjertel som påvirker hele det indresekretoriske systemet gjennom et stort antall av hormoner. I sin tur påvirkes dette systemet av de øvrige endokrine organenes tilbakekopling i hormonsystemet slik at det oppstår balanse i det indresekretoriske systemet. hypoglykemi lavt blodsukker hyposomni for lite søvn (kort søvnperiode) hypotensjon lavt blodtrykk (dvs. lavere enn normalt) hypotyreose sviktende funksjon i skjoldkjertelen, lavt stoffskifte hypothalamus; et lite organ på hjernens underside, rett under thalamus. Hypothalamus virker som et overordnet senter for både det autonome nervesystemet og for det endokrine systemet Organet inneholder en rekke hjernesentre som bl. a. styrer bryst- og bukorganene, blodomløpet og stimulerer eller hemmer hypofysens aktivitet. 3

4 I ICD (International Classification of Diseases) Internasjonalt klassifikasjonssystem for sykdommer idiopatisk uten kjent årsak immunglobulin G smittevernsprotein som omfatter mange antistoffer med sterk virkning ettersom de binder seg til komplement og fremmer fagocytose immunkompleks sammenbinding av antigen-antistoff og komplement (oftest brukt om sirkulerende immunkomplekser som volder sykdom) impotens manglende seksuell evne hos mannen enten pga. organisk sykdom eller psykiske årsaker inflammasjon betennelse, hissig vev, vevsreaksjon (viser seg ved: varme, smerte, hevelse, rødhet og funksjonsnedsettelse) inkontinens tapt evne til å kontrollere avgang av urin og/eller avføring insidens nyforekomst; tall på nye tilfeller av en sykdom i en folkegruppe over et visst tidsrom (f. eks. antall nye tilfeller pr. år) insomni søvnvansker, søvnløshet intracellulært inne i cellen ionekanal ioner krysser membraner (det er porer i celleveggen som kan slippe gjennom stoffer som bl.a. Na +, K +, CL -, Ca ++ ) irritabel kolon luftsmerter, skiftevis løs og hard avføring, slim i avføringen irritabel urinblære nervøs urinblære, urinblærenevrose K kardial relatert til hjertet/har noe med hjertet å gjøre kardiomyopati sykdom i hjertemuskelen kardiovaskulær som har med hjertets blodårer/blodforsyning å gjøre karpaltunnelsyndrom svakhet, smerter og sensoriske forstyrrelser i hånden fordi nerven i håndroten ligger klem karutvider utvider blodårer kjemisk hypersensitivitetssyndrom overfølsomhet for miljøgifter/kjemikalier som er i daglig bruk kognisjon erkjennelse, kunnskap, viten kognitiv bearbeiding prosessen der hjernen bearbeider informasjon (tenkning, vurdering, sammenlikning, kalkulasjon, tolkning osv.) komorbiditet samsykelighet, en tilstand som kompliseres av andre sykdommer eller symptomer konjunktiva øyets bindehinne kortisol et binyrebarkhormon (glukokortikoid) med stor betydning for sukkeromsetningen og kroppens forsvar mot infeksjoner og allergier og stress L labilitet manglende stabilitet, ustabilitet lamin fiberformet protein som støtter DNA i nukleoplasma og er viktig for cellekjernehinnen LDH (laktatdehydrogenase) enzym som fremmer omdannelsen av laktat til pyruvat eller omvendt. Finnes særlig i nyrevev, hjerte- og skjelettmuskulatur og i levervev libido kjønnsdrift, begjær, seksuell lengsel lymfeadenopati lymfeknutesykdom lymfocytt hvit blodcelle med en kjerne, uten korn i cytoplasma. Disse utgjør kroppens forsvar mot infeksjoner, spesielt kroniske. To hovedtyper: B-celler og T-celler 4

5 M MCSS (multiple chemical sensitivity syndrome) (eng) se kjemisk hypersensitivitetssyndrom ME (myalgisk encephalomyelitis) infeksjon i hjerne og ryggmarg som fører til muskelsmerter ME (myalgisk encefalopati) sykelige forandringer i hjernen og muskelsmerter ME/ICD-CFS en klargjøring av at man forbinder betegnelsen CFS med den som er hjemlet i ICD, diagnosekode G93.3 (nevrologisk sykdom) og som tilsvarer ME. Det hersker mye uklarhet og ulike tolkninger av betegnelsen CFS, bl.a. at det er en psykiatrisk sykdom mitralklaffer to klaffer som utgjør ventilen mellom hjertets venstre forkammer og hjertekammer mitralklaffprolaps prolaps i mitralklaffene som utgjør ventilen mellom hjertets venstre forkammer og hjertekammer mitokondrier runde eller avlange korn i cytoplasma (cellemassen) motorisk har med bevegelse å gjøre MR (magnetisk resonans) en form for sjiktrøntgen der pasienten plasseres i et sterkt magnetfelt, og radiosignaler som er karakteristiske for det grunnstoffet man vil undersøke, oppfanges som svar på en radiopuls. MR er en internasjonal forkortelse for magnetisk resonanstomografi myofascialt smertesyndrom/myofascialt dysfunksjonssyndrom smerter i ansiktsmuskler og kjeveledd, evt. med tyggevansker, også kalt Costens syndrom etter den amerikanske legen James Bray Costen, myokarditt betennelse i hjertemuskelen kan skyldes virus, bakterier, sopp parasitter, giftfeber, autoimmune tilstander m.m. myoklonus kortvarige, ufrivillige brå rykninger i en eller flere muskler, voldsomme ufrivillige rykninger i armene, bena eller hele kroppen N nevralt mediert hypotensjon for lavt blodtrykk (fall i blodtrykk) som skyldes nerveimpulser nevroendokrin som gjelder samarbeidet mellom nervesystemet og det indresekretoriske systemet nevrotransmitter et stoff (f.eks. acetylkolin / noradrenalin) som overfører nerveimpulser NIH (National Institute of Health) Nasjonalt helseinstitutt i USA NMH se nevralt mediert hypotensjon nokturi nattlig vannlating på grunn av økt urinproduksjon nystagmus raske ufrivillige rykinger av øyeeplene (øynene ruller bakover/til siden) O oftalmoplegi lammelse av øyemuskler oligoklonale bånd gammaglobulinbånd som ses ved elektroforese (kjemisk laboratorieundersøkelse). Dersom immunglobulin finnes i spinalvæsken tyder dette på at det foreligger en infeksjon/sykdom. Dette er funnet både ved Multippel Sklerose og ME. ortostatisk som har med stilling å gjøre (oppreist stilling) ortostatisk takykardi pulsen blir unormalt rask raskt når en person reiser seg opp i stående stilling etter å ha ligget flatt P palpitasjon en følelse av særlig raske og ujevne hjerteslag eller harde hjerteslag, hjertebank parafasi feil valg av ord, slik som å bruke galt ord fra riktig kategori eller bruke et ord som høres likt ut med det riktige ordet, men som har en annen mening, ved delvis afasi bruker den syke feil ord eller ordsammensetninger, feilsnakking paralyse lammelse parese ufullstendig lammelse eller svekkelse (lavere grad av lammelse - paralyse) parestesier følelse av nummenhet, prikking eller stikking som skjer ved skader på nerver 5

6 patobiologi lære om sykdom i det organiske liv patofysiologi lære om fysiologske endringer ved sykdom patogenese opphavet/opprinnelsen, årsaken og utviklingen av sykdommen perifer nevropatisk smerte organiske forandringer (nervesmerter) i f. eks. hender/føtter perikarditt betennelse i hjerteposen kan arte seg som smerter midt i brystet og føre til gnidningslyd i hjerteområdet kan skyldes virus, bakterier infarkt m.m. persepsjon bevisst oppfantning av en sansning perseptuelle forstyrrelser forstyrrelser i sanseoppfatningen petit mal anfall mister eller har redusert bevissthet noen sekunder, mild form for epilepsi uten å falle eller få kramper photophobia (eng) se fotofobi piriform (eller pyriform) pæreformet piriformissyndromet piriformismusklene klemmer sammen isjiasnerven, noe som fører til smerter PMS premenstruelt syndrom (irritabilitet, hodesmerter, ustabile følelser, søvnproblemer) polynevropati nervesykdom i flere nerver samtidig post etter (som kommer etter noe som har skjedd) postural som har med kroppsstilling å gjøre postural hypotensjon lavt blodtrykk i stående stilling posturalt takykardi syndrom rask puls i stående stilling postviralt etter en virusinfeksjon prefrontale korteks hjernebarken som er fremst i pannelappen (ytre del av hjernen) progresjon av sykdommen økning, fremadskriden, sykdommen forverres propriosepsjon dyp sansning, sansning av stimuli som knytter seg til ens egen kroppsstilling, holdning, likevekt eller indre tilstand proprioseptiv sans dyp sans, sansning fra muskler, sener m.m. prosopagnosi er ute av stand til å gjenkjenne ansikter, selv til nære venner, familie og seg selv prostatitt betennelse i prostatakjertelen hos menn pseudodysleksi ikke ekte dysleksi (lesevansker), men som tilsynelatende likner dysleksi post viral fatigue syndrome (PVFS) (eng) postviralt utmattelsessyndrom, nevrologisk lidelse R Raynauds fenomen anfall av sterkt redusert eller tilstoppet blodstrøm til fingre og hender ved kulde eller følelsesmessige påkjenninger, eller ved f. eks. autoimmune og andre sykdommer reaktiv depresjon en depresjon som oppstår som følge av noe som har skjedd, f. eks. er det ikke uvanlig å få en reaktiv depresjon som følge av det å ha fått en kronisk lidelse remisjon bedring, tilbakegang, midlertidig bedring restless leg rastløse ben; dovnende og stikkende følelse i bena om kvelden som hindrer innsovning Romberg Dette er en nevrologisk funksjonstest som gjøres for å undersøke tilstanden til forskjellige sensoriske organer og deres nervebaner som brukes for å opprettholde normal kroppsstilling og gange. Det sensoriske nerveapparatet som undersøkes ved Romberg testen omfatter ledd- og muskelstillinger så vel som den perifere labyrinten (sneglehuset) og det sentrale vestibulære apparatet (indre øret). Sanseinntrykk som kan kompensere for feil i disse sensoriske nervebanene, fjernes ved at øynene lukkes, og dette stiller større krav til sensoriske funksjoner om å opprettholde en oppreist stilling eller posisjon. Svaiing mer enn det som er naturlig eller fall dersom øynene lukkes mens man står oppreist med føttene sammen, er kjent som Rombergs tegn. Positiv Romberg test kan blant annet skyldes sykdom i lillehjernen, ryggmargen og balanseorganet. Der det foreligger en tilstand med CFS/ME, vil en positiv Romberg test bekrefte at det er en skade i dype hjernestrukturer, og den samsvarer godt med svingningene i sykdommens alvorlighetsgrad. S 6

7 sekundær depresjon se reaktiv depresjon sensoriske forstyrrelser sanseforstyrrelser sensoriske modaliteter sansemessige kvaliteter shingles herpes zoster - helvetesild siccasyndrom tørrhetssyndrom (likner Sjögrens syndrom), tørre øyne, tørr munn sinusitt betennelse i bihulene Sjögrens syndrom en autoimmun lidelse som rammer fuktighetsproduserende kjertler i kroppen spasme krampe SPECT-skanning (Single photon emission computed tomography) dette er en undersøkelse der det brukes radioaktive substanser (isotoper) blandet i gass eller injeksjonsvæske og det ved hjelp av datatomografisk teknikk fremstilles fargebilder av hvordan f. eks. gjennomblødningen av et organ er, for eksempel hvordan gjennomblødningen i hjernen er (hjernespect). På norsk kalles undersøkelsen for enfotontomografi sub- en forstavelse som betyr under/mindre, imot, kort tid før subnormal mindre enn normalt søvnapné kortvarige pustestopp under søvn fører til tretthet og døsighet på dagtid T takyarytmier raske rytmeforstyrrelser i hjertet takykardi rask puls; hjertet slår fortere enn normalt tandem gait tå-hæl gang tandem walk tå-hæl gang T-celle en lymfocyttype temporallappsanfall/-epilepsi epilepsi med utgangspunkt i temporallappen. Opptrer gjerne som hallusinasjoner med innhold av smak, lukt, hørsel m.m. Gir smak- og luktfornemmelser temporomandibulær dysfunksjon kramper/ømhet i kjeveledd og tyggemuskler som forårsaker intense smerter (kalles også for Costens syndrom eller myofacialt smertesyndrom) termostatisk stabilitet temperatursenteret i hjernen sørger for å opprettholde en normal kroppstemperatur tinnitus øresus og ulike lyder i ørene (ringing, knepping, summing, piping etc.) tonsillene mandlene traume sår eller skade på legen eller sjel tyreoidea skjoldkjertelen (kjertel på halsen som styrer stoffskiftet) U urtikaria elveblest V vaskulitt årebetennelse vaskulær som har med blodåre å gjøre vaskulært endotel det innerste laget i en blodåre (som grenser mot blodstrømmen) ventrikkel lite hulrom eller kammer (f. eks. hjertets hulrom, dvs. hjertekammer) ventrikulære kontraksjoner sammentrekninger av hjertekamrene vertigo svimmelhet, det å være ør, kan skyldes labyrintitt, Ménières sykdom, hjernetumor m.m. vestibularis det indre ørets balanseapparat vestibulen (i øret) den midtre delen av det indre øret, mellom trommehinnen og sneglehuset sneglehuset i indre øret volition viljestyrte problemer: problemer med å starte og stoppe oppgaver og/eller kognitiv treghet 7

8 W wakening paralysis paralyse i alle muskler når du våkner Wernicke s afasi vanskeligheter med/manglende evne til å forstå tale Kilder Berulfsen B, Gundersen D. Fremmedord blå ordbok. 16 utgave. Kunnskapsforlaget, Felleskatalogen. 45. utgave. Felleskatalogen AS, Gundersen D. Norske synonymer blå ordbok. 3. utgave. Kunnskapsforlaget, Henriksen P, Haslerud VCO (hovedredaktører). Engelsk norsk. Stor ordbok. 1. utgave. Kunnskapsforlaget, Jacob SW, Francone CA. Anatomi og Fysiologi. Universitetsforlaget, Lindskog BI. Universitetsforlagets store medisinske ordbok. Universitetsforlaget, Thomas CL (redaktør). Taber s cyclopedic medical dictionary. 16. edition. Philadelphia: F.A. Davis Company, Pugh MB (sjefredaktør). Stedman s Medical Dictionary, 27th Edition. Baltimore, Maryland: Lippincott, Williams & Wilkins, Wangensteen B. Tanums store rettskrivningsordbok. 8. utgave. Kunnskapsforlaget, Øyri A. Norsk medisinsk ordbok. 6. utgåva. Det Norske Samlaget,

Den komplette symptomlisten. En oversikt over beskrevne symptomer ved myalgisk encefalomyelitt(me)/ chronic fatigue syndrome (ICD-CFS)

Den komplette symptomlisten. En oversikt over beskrevne symptomer ved myalgisk encefalomyelitt(me)/ chronic fatigue syndrome (ICD-CFS) Den komplette symptomlisten En oversikt over beskrevne symptomer ved myalgisk encefalomyelitt(me)/ chronic fatigue syndrome (ICD-CFS) Nevrologisk lidelse, WHO-ICD, G93.3 Hentet fra A Hummingbirds Guide

Detaljer

(pasientene har ofte en eller flere symptomer innen hver symptomgruppe) : Kardiale og kardiovaskulære symptomer

(pasientene har ofte en eller flere symptomer innen hver symptomgruppe) : Kardiale og kardiovaskulære symptomer SYMPTOMLISTE VED ME (pasientene har ofte en eller flere symptomer innen hver symptomgruppe) : Kardiale og kardiovaskulære symptomer Ørhet og / eller besvimelse, lavere blodvolum enn normalt, lavt blodtrykk

Detaljer

Hva er ME? Hva er CFS?

Hva er ME? Hva er CFS? Hva er ME? Hva er CFS? INFORMASJON TIL LEGER OG ADVOKATER Desember 2001 E.P. Marshall M. Williams M. Hooper E.P. Marshall (1) M. Williams (1) M. Hooper (2) 1) ME Research (UK) 2) Emeritus Professor of

Detaljer

M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r

M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r MÅL Målet for denne modulen er å gi trenere og ledere innen idretten informasjon om noen vanlige og noen mindre vanlige

Detaljer

Narkolepsi -en veiviser

Narkolepsi -en veiviser Narkolepsi -en veiviser Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi 2. utgave, Oslo 2004 INNHOLD En veiledning om narkolepsi 6 Forord 6 Historikk 6 Narkolepsi 7 Virkning og utbredelse

Detaljer

Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom

Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom Innhold FORORD... 4 HVA ER SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM?... 5 Forekomst... 5 Sykdommens årsak... 5 SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM OG ARV... 5 MEDISINSK FORSKNING...

Detaljer

Hvert minutt dør det 6 personer av diabetes på verdensbasis:

Hvert minutt dør det 6 personer av diabetes på verdensbasis: Diabetes er vår nye folke-epidemi. Over en halv million nordmenn lider av diabetes i en eller annen form, og man antar at antallet kommer til å fordobles i løpet av de nærmeste år. Drøyt 200.000 nordmenn

Detaljer

Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende

Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Dette heftet du nå sitter med i hånden er laget for deg som nettopp har fått diagnosen nevroendokrin kreft, og for deg som er pårørende.

Detaljer

Svimmelhet. Diagnostikk og behandling. Frederik K. Goplen

Svimmelhet. Diagnostikk og behandling. Frederik K. Goplen Svimmelhet Diagnostikk og behandling Frederik K. Goplen Kompetansesenter for vestibulære sykdommer Øre-nese-halsavdelingen Haukeland Universitetssykehus Innhold Forord 3 Del 1 Basiskunnskaper 5 Anatomi

Detaljer

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom 1 NAVN: Dette heftet er mest til deg som har fått sykdommen, men også foreldrene dine, naboer, lærerne, tante Anna i Bodø, søsteren, fotballtreneren,

Detaljer

Artikkelen er laget for å leses sammen med den mer detaljerte Hospital or carer notes for M.E.

Artikkelen er laget for å leses sammen med den mer detaljerte Hospital or carer notes for M.E. Dette er en norsk oversettelse av artikkelen Assisting the M.E. patient in managing relapses and adrenalinesurges av Jodi Basset. Oversettelsen er gjort av en M.E. pårørende, da jeg føler denne artikkelen

Detaljer

TEGN SYMPTOMER RUSMIDDELBRUK

TEGN SYMPTOMER RUSMIDDELBRUK TEGN OG SYMPTOMER PÅ RUSMIDDELBRUK Statens rettstoksikologiske institutt Rusmiddelbruk Side 2 Innholdsfortegnelse 1 FORORD...3 2 RUSMIDLER...4 2.1 HVA FORSTÅS MED RUSMIDLER?...4 2.2 VIRKNINGER AV ENGANGSBRUK...4

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Revmatisme. Ringvirkninger av revmatisk sykdom

Revmatisme. Ringvirkninger av revmatisk sykdom Revmatisme Revmatisme stammer fra det greske ordet rhevma, som betyr strøm og er en betegnelse på en rekke forskjellige sykdommer som i første rekke rammer bevegelsesorganene, men også indre organer kan

Detaljer

Eleven med ervervet hjerneskade

Eleven med ervervet hjerneskade Eleven med ervervet hjerneskade En veileder basert på nevropedagogisk tenkning ELEVEN MED ERVERVET HJERNESKADE EN VEILEDER basert på nevropedagogisk tenkning Prosjekt Eleven med ervervet hjerneskade Roar

Detaljer

EDS EHLERS-DANLOS SYNDROM

EDS EHLERS-DANLOS SYNDROM Veileder for oppfølging ved EDS EHLERS-DANLOS SYNDROM TRS - et kompetansesenter for sjeldne diagnoser Forord TRS er et landsdekkende kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Senteret bygger opp kompetanse,

Detaljer

FABRY SYKDOM 44180_Fabry_pasientbr_210x165_2.indd 1 44180_Fabry_pasientbr_210x165_2.indd 1 05.05.11 10.54 05.05.11 10.54

FABRY SYKDOM 44180_Fabry_pasientbr_210x165_2.indd 1 44180_Fabry_pasientbr_210x165_2.indd 1 05.05.11 10.54 05.05.11 10.54 FABRY SYKDOM 44180_Fabry_pasientbr_210x165_2.indd 1 05.05.11 10.54 Dette heftet er utarbeidet i samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser, Fabry teamet ved Oslo universitetssykehus og Fabry teamet ved

Detaljer

Wegeners granulomatose.

Wegeners granulomatose. Wegeners granulomatose. Informasjon til pasienter og pårørende Overlege Wenche Koldingsnes, Revmatologisk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Wegeners granulomatose (WG) er en sykdom oppkalt

Detaljer

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen Å LEVE MED KOLS KOLS-prosjekt i Værnesregionen Et oppslagsverk for helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Et fagutviklingsprosjekt i regi av Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag. 2010-2012

Detaljer

Veileder i rehabilitering av mennesker med progredierende nevrologiske sykdommer

Veileder i rehabilitering av mennesker med progredierende nevrologiske sykdommer Veileder i rehabilitering av mennesker med progredierende nevrologiske sykdommer IK-2716 Saksområdet som denne trykksaken handler om forvaltes av Sosial- og helsedirektoratet. Spørsmål om innholdet rettes

Detaljer

Kongenitt Muskeldystrofi(CMD)- en familieguide

Kongenitt Muskeldystrofi(CMD)- en familieguide Kongenitt Muskeldystrofi(CMD)- en familieguide Kongenitt Muskeldystrofi(CMD)- en familieguide FORORD Denne familieguiden oppsummerer en bred internasjonal overenskomst for hvordan medfødt muskeldystrofi

Detaljer

Vernepleier utdanning - Stoffskiftesykdommer - Side - 1 - av 13 sider Versjon 13.05.03

Vernepleier utdanning - Stoffskiftesykdommer - Side - 1 - av 13 sider Versjon 13.05.03 Vernepleier utdanning - Stoffskiftesykdommer - Side - 1 - av 13 sider Diabetes mellitus ========================================================= Kronisk stoffskiftesykdom som rammer 2-3 % av den norske

Detaljer

M o d u l 3 M o t o r i s k u t v i k l i n g o g l æ r i n g U t v i k l i n g s h e m m e d e / b a r n

M o d u l 3 M o t o r i s k u t v i k l i n g o g l æ r i n g U t v i k l i n g s h e m m e d e / b a r n M o d u l 3 M o t o r i s k u t v i k l i n g o g l æ r i n g U t v i k l i n g s h e m m e d e / b a r n MÅL Denne modulen har som mål å gi deg grunnleggende innsikt i hva som skjuler seg bak begrep som

Detaljer

ABC. om ryggmargsskade for helsepersonell

ABC. om ryggmargsskade for helsepersonell ABC om ryggmargsskade for helsepersonell - Målgruppe: HELSEPERSONELL - Innholdsfortegnelse Forord... 5 Mål og hensikt med heftet... 5 Rehabiliteringsprosessen... 7 Definisjon rehabilitering... 7 Behandlingslinje

Detaljer

NYHETSBREV. Mars 2007 NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING

NYHETSBREV. Mars 2007 NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING NYHETSBREV Mars 2007 NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING Referat fra den 8. internasjonale konferansen i Fort Lauderdale (USA) International Association for Chronic Fatigue Syndrome (IACFS) 10.-14. januar

Detaljer

Kronisk utmattelsessyndrom

Kronisk utmattelsessyndrom Kronisk utmattelsessyndrom Vurdering og behandling av pasienter med ME/CFS: Kliniske retningslinjer for psykiatere Eleanor Stein MD FRCP(C) (C) Oversatt av Eva Stormorken Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...

Detaljer

Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalomyopati (CFS/ME) hos ungdommer: Behandling og basale sykdomsmekanismer

Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalomyopati (CFS/ME) hos ungdommer: Behandling og basale sykdomsmekanismer 1 FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I FORSKNINGSPROSJEKT Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalomyopati (CFS/ME) hos ungdommer: Behandling og basale sykdomsmekanismer Informasjon til pasienter under 16 år

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer