Finnmark Legeforenings kurs i Karasjok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finnmark Legeforenings kurs i Karasjok"

Transkript

1 Perifer nevropati Finnmark Legeforenings kurs i Karasjok Svein Ivar Mellgren University Hospital of North Norway Department of Neurology

2

3

4 Symptomer Bortfallsymptomer sensoriske motoriske Irritative symptomer hyperestesi hyperalgesi allodyni parestesi Autonome symptomer

5 Neuropatiske smerter Brennende Jagende Stikkende Lammende Sjokkartige Dype, murrende Mauraktige Kløende Lynsmerter Anfallsvise

6 Funn ved polyneuropati Sensibiltetsutfall overfladiske sansekvaliteteter dype sansekvaliteter (vibrasjonssans, leddsans, sensorisk ataksi) Reflekser svekket/opphevet Motoriske utfall pareser atrofi Autonome funn

7 Utredning av polyneuropati Anamnese, klinisk undersøkelse Nevrografi og EMG Blodprøvescreening, ev. spinalpunksjon Kvantitativ sensorisk testing (Termotesting) Autonome tester (kardiovaskulære reflekser og lignende) Nervebiopsi

8

9

10 Mellgren SI et al. Can J Neurol Sci 2007; 34: University Hospital of North Norway Department of Neurology

11 Mellgren SI et al. Can J Neurol Sci 2007; 34: University Hospital of North Norway Department of Neurology

12 Mellgren SI et al. Neurology 1989;39: University Hospital of North Norway Department of Neurology

13 Nekrotiserende vaskulitt

14 Teasing Teasing - teknikk I I I I (fasikler) I I I I I I I I I I (bunter) I I I I I (bunter) I I (enkle fibere)

15

16 Mellgren SI et al. Can J Neurol Sci 2007; 34: University Hospital of North Norway Department of Neurology

17 Figure 1. Bivariate scatterplot with number of (intra)epidermal nerve fibers (ENFs)/mm in relation to age in 106 healthy subjects Goransson, L. G. et al. Neurology 2004;62:

18 Small-diameter intraepidermal nerve fiber (IENF) densities in punch biopsy specimens from the distal part of the leg in healthy subjects and in patients with rheumatoid arthritis (RA), in patients with primary Sjogren syndrome (PSS), and in patients with systemic lupus erythematosus (SLE) Goransson, L. G. et al. Arch Neurol 2006;63: Copyright restrictions may apply.

19 Hovedinndeling av årsaker til perifer nevropati Genetiske Metabolske og endokrine Ernæringsmessige årsaker og mangeltilstander Toksisitet, medikamenteffekt Infektiøse Systemisk bindevevssykdom Cancer Immunologiske Ukjent (kryptogenetisk, idiopatisk)

20 Utredning Klinisk bilde er dominerende sensorisk, distal, symmetrisk polynevropati Pasienten har kjent diabetes mellitus, sikkert alkoholmisbruk, andre tilfeller med samme polynevropatitype i nær slekt, nyresvikt eller sikker eksponering for nevrotoksiske stoffer med tidsrelasjon til nevropatisymptomene Årsaken anses som etablert

21 Kryptogenetisk polyneuropati Symptomer som begynner i tær og føtter etter 50 år Symptomene symmetriske Langsom progresjon Symmetriske og distale funn, ev. også med lett muskelsvakhet distalt Elektrofysiologisk aksonal hos de fleste

22 Utredning av kryptogenetisk polyneuropati EMG, nevrografi Blodprøver Fastende blodsukker Vitamin B12 Folinsyre T4 og TSH Serum protein elektroforese helst med immunfiksering (10% av pasientene med poly-nevropati og påvist M-komponent har/får malign hematologisk sykdom) HbA1c (hvis 5 %: glukosebelastning) Glukosebelastning Hvis B12 < 300 pg/ml: homocystein og metylmalonsyre Ellers: Hb, SR, leukocytter, kreatinin, CK, GT, ALAT, ASAT, ALP, Na, K, Ca, ANA, kryoglobulin, Latex RA

23 Diabetesneuropati Metabolsk patogenese Vaskulær patogenese Fortykkelse av basalmembraner Endoteldegenerasjon Lumeninnsnevring Immunologisk/inflammatorisk patogenese Perivaskulær inflammasjon

24 Diabetesneuropati - epidemiologi I I Rochester, MN, USA 1.3 % av befolkningen har DM Ca. 2/3 hadde kliniske holdepunkter for nevropati Ca. 50% symmetrisk polynevropati Ca. 25% CTS Ca. 5% autonom nevropati (Dyck et al 1993)

25 Diabetesneuropati - epidemiologi II Etter 10 års oppfølgning økte forekomst av perifer nevropati fra 8% til 42% (Partanen et al, 1995)

26 Distal symmetrisk diabetespolyneuropati Hyppigste form ved diabetes mellitus Lengdeavhengig Tidlige funn Distalt svekket vibrasjonssans, berøringssans, smertesans Svekket/opphevet akillesrefleks (subkliniske/kliniske motoriske funn) Tidlige symptomer Nummenhet Prikkende fornemmelse Brennende smerter Gjennomgående langsom progresjon Alvorlige fotsår og nevrogen artropati relativt sjeldne

27 Behandling av distal symmetrisk (diabetes-)polyneuropati Behandling Intensiv blodsukkerkontroll Eksperimentelle tilnærminger Symptomatisk behandling Amitriptylin (Sarotex) (Duloksetin (Cymbalta)) Gabapentin (Neurontin) Pregabalin (Lyrica) Tramadol Lokalbehandling med lidokain eller capsaicin Fotstell

28 Diabetisk lumbosakral radikulopleksopati (diabetisk amyotrofi) Symptomer Smerter (hos de fleste) Muskelsvakhet Nummenhet og parestesier Unilateral eller utvikling til bilateral Funn Pareser Perivaskulær inflammasjon Behandling Smertebehandling IvIg? Steroider?

29 PSS og neuropati Sensorisk neuropati sensorisk neuropati som rammer alle typer nervefibre: ca. 1/3 (Mellgren et al. 1989) 13 % (8 av 62) hadde tegn på sensorisk neuropati ved neurografi og 3 % (2 av 62) abnorm IENF-tetthet (Göransson et al. 2006) small diameter nerve fiber neuropathy med burning feet : 60 % (Chai et al. 2005) University Hospital of North Norway Department of Neurology

30 Arvelig motorisk og sensorisk nevropati Charcot-Marie-Tooths sykdom 40 per AD CMT1(50%) demyeliniserende polynevropati CMT1A duplikasjon av PMP22-genet (17p11.2) CMT1B mutasjon i MPZ-genet (1q22) CMT2 (flere undergrupper) aksonal polynevropati Storkelegger Hulfot

31 Arvelig motorisk og sensorisk nevropati (forts.) CMTX X-bundet, Xq13. Mutasjon i genet for gap junction protein (connexin 32) Hereditær nevropati med trykkpareser (HNPP) - delesjon av PMP22-genet (17p11.2), AD Refsums sykdom (heredopathia atactica polyneuritiformis) svikt i fytansyremetabolismen, AR

32 Immunonevropatier Guillain-Barré syndrom (GBS) 1-2 per per år 2/3 forutgående infeksjon (viral eller bakteriell (bl.a. Campylobacter jejuni)) Sannsynlig immunangrep mot gangliosid GM1, eventuelt PMP22 og PMZ Symmetrisk progressiv muskelsvakhet og hypo-/arefleksi Progresjon over dager til 4 uker Ev. bilateral facialisparese Autonom nevropati

33 Immunonevropatier Guillain-Barré syndrom (GBS) (forts.) Forhøyet protein i CSF, normalt celletall Forlengede F-responser Senere i forløpet ev. reduserte ledningshastighet distalt Behandles med plasmaferese eller IvIg

34 Immunonevropatier Miller-Fisher syndrom Regnes som klinisk variant av GBS Ataksi Oftalmoplegi Arefleksi Ofte antistoffer mot gangliosid GQ1b

35 Immunonevropatier Kronisk inflammatorisk demyeliniserende polynevropati (CIDP) og lignende tilstander Relapserende eller kronisk progressiv CIDP behandles med steroider, plasmaferese eller IvIg Akvirert demyeliniserende polyneuropati med distale symmetriske utfall (DADS) (ofte IgM-M-komponent og MAG antistoffer) Multifokal motorisk nevropati (MMN (forhøyet GM1antistoff) med ledningsblokk behandles med IvIg Paraproteinemier og nevropati, neuropathy associated with monoclonal gammopathies of undetermined significance (MUGS) (ofte med antimag antistoffer)

36 Axonal/neuronopati rent sensorisk Paraneoplastisk Smerter, sensorisk ataksi Kan være asymmetrisk Autonom dysfunksjon Ofte assosiert med paraneoplastisk encephalomyelitt Dorsal root ganglionitis CSF: pleiocytose Neuronantistoffer: anti-hu, anti-crmp5/cv2 CT-thorax: SCLC

37 God artikkel om utredning og diagnostikk Mygland, Åse: Kronisk polynevropati utredning og diagnostikk (TDnlf 2007; 127:291-5)

FIBROMYALGI. Revmatolog Gro Østli Eilertsen. Fastlege Sirin Johansen 21.10.14

FIBROMYALGI. Revmatolog Gro Østli Eilertsen. Fastlege Sirin Johansen 21.10.14 FIBROMYALGI Revmatolog Gro Østli Eilertsen Fastlege Sirin Johansen 21.10.14 1 Kasus og diskusjon 2 Dame, 43 år (19 år siden) Kasus Flere konsultasjoner pga nakke og ryggsmerter 20års varighet, start sønn

Detaljer

Neuromyelitis optica 2057 61

Neuromyelitis optica 2057 61 Oversiktsartikkel Neuromyelitis optica 2057 61 BAKGRUNN Neuromyelitis optica (NMO) er en sjelden autoimmun inflammatorisk sykdom i sentralnervesystemet som hovedsakelig kjennetegnes av residiverende optikusnevritt

Detaljer

Utviklingen av perifer neuropati hos type 2 diabetikere og om trening kan lindre symptomene Hilde Fjellskål

Utviklingen av perifer neuropati hos type 2 diabetikere og om trening kan lindre symptomene Hilde Fjellskål Utviklingen av perifer neuropati hos type 2 diabetikere og om trening kan lindre symptomene Hilde Fjellskål Examensarbete i farmaci 15 hp Receptarieprogrammet 180 hp Rapporten godkänd: 3 september 2012

Detaljer

Fag. Anne Sofie Lofthus, Rådgiver/Fysioterapeut, Helsetilsynet i Oppland, anne.lofthus@fm-op.stat.no

Fag. Anne Sofie Lofthus, Rådgiver/Fysioterapeut, Helsetilsynet i Oppland, anne.lofthus@fm-op.stat.no Fysioterapi er sentralt i den tverrfaglige behandlingen av komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS), en type langvarig smertetilstand som medfører økt smerterespons, redusert funksjon og livskvalitet hos

Detaljer

Vernepleier utdanning - Stoffskiftesykdommer - Side - 1 - av 13 sider Versjon 13.05.03

Vernepleier utdanning - Stoffskiftesykdommer - Side - 1 - av 13 sider Versjon 13.05.03 Vernepleier utdanning - Stoffskiftesykdommer - Side - 1 - av 13 sider Diabetes mellitus ========================================================= Kronisk stoffskiftesykdom som rammer 2-3 % av den norske

Detaljer

Indremedisineren. Tema: Diabetes (s.20) Lettkjedeamyloidose. s. 8. Interstitielle pneumonier s. 14. HbA1c som diagnosticum s. 22. ACP 2013 s.

Indremedisineren. Tema: Diabetes (s.20) Lettkjedeamyloidose. s. 8. Interstitielle pneumonier s. 14. HbA1c som diagnosticum s. 22. ACP 2013 s. Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 2 2013 Tema: Diabetes (s.20) Lettkjedeamyloidose s. 8 Interstitielle pneumonier s. 14 HbA1c som diagnosticum s. 22 www.indremedisineren.no

Detaljer

5: Sjøgrens syndrom. Hvilke pasienter skal fastlegen behandle?

5: Sjøgrens syndrom. Hvilke pasienter skal fastlegen behandle? 5: Sjøgrens syndrom Hvilke pasienter skal fastlegen behandle? : Sjøgrens syndrom. Siccabesvær : Sjøgrens syndrom? Henvisningspraksis / DD-refleksjoner Diagnostikk i 2 linje./presentasjon av Prosedyre utarbeidet

Detaljer

Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES. 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS

Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES. 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS Disposisjon Nasjonale kliniske retningslinjer - definisjon og klassifisering - diabetesforekomst

Detaljer

Retningslinjer for klinisk undersøkelse ved muskel- og skjelettplager

Retningslinjer for klinisk undersøkelse ved muskel- og skjelettplager 1 Retningslinjer for klinisk undersøkelse ved muskel- og skjelettplager ad modum manuell terapi Henvisningsprosjektet 2001-2003 Faggruppen for manuell terapi Innhold Formål med retningslinjene... 6 Formål

Detaljer

23. Diabetes mellitus type 2

23. Diabetes mellitus type 2 294 Aktivitetshåndboken Fysisk aktivitet i forebygging og behandling 23. Diabetes mellitus type 2 Forfattere Claes-Göran Östenson, professor, Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes, Karolinska

Detaljer

ELEKTROLYTTVEILEDER 2. utgave

ELEKTROLYTTVEILEDER 2. utgave ELEKTROLYTTVEILEDER 2. utgave Kiarash Tazmini Elektrolyttveileder Kiarash Tazmini Diakonhjemmet Sykehus 2014 (1. utgave 2011, 5. opplag 2013) 2. utgave, 1. opplag 2014 Omslagsillustrasjon: Kari C. Toverud

Detaljer

Diabetesnefropati klassifisering, patofysiologi og behandling

Diabetesnefropati klassifisering, patofysiologi og behandling Diabetesnefropati klassifisering, patofysiologi og behandling Lise Røstberg Sneltvedt Examensarbete i farmaci 15 hp Receptarieprogrammet 180 hp Rapporten godkänd: 15 juni 2012 Handledare: Martin Burman

Detaljer

Klinisk ernæring 06 Diabetes

Klinisk ernæring 06 Diabetes Definisjoner/kategorier Diabetes Diabetes type I (T1DM): Insulinmangel insulinavhengig Diabetes type II(T2DM): relativ insulinmangel aldersdiabetes Insulinets virkemåte og effekter Insulinets rolle Skilles

Detaljer

Neuromuscular seminar 30 th of October 1 st of November

Neuromuscular seminar 30 th of October 1 st of November Neuromuscular seminar 30 th of October 1 st of November Table of Content Table of Content... 2 Welcome to NMKs anniversary seminar on the ship Trollfjord!... 3 Velkommen til NMKs jubileums-seminar med

Detaljer

Praktiske retningslinjer: DEN DIABETISKE FOT. behandling og forebygging

Praktiske retningslinjer: DEN DIABETISKE FOT. behandling og forebygging Praktiske retningslinjer: DEN DIABETISKE FOT behandling og forebygging 2 Alle foto: dreamstime.com NIFS Norsk Interessefaggruppe For Sårheling Praktiske retningslinjer: Den diabetiske fot behandling og

Detaljer

Utredning, behandling og oppfølging av diabetespasienten i allmennpraksis. Tore Eggen, spesialist allmennmedisin Kirkegata Legesenter

Utredning, behandling og oppfølging av diabetespasienten i allmennpraksis. Tore Eggen, spesialist allmennmedisin Kirkegata Legesenter Utredning, behandling og oppfølging av diabetespasienten i allmennpraksis Tore Eggen, spesialist allmennmedisin Kirkegata Legesenter Definisjon Klassifikasjon - diabetes type 1 - diabetes type 2 Utredning/diagnostikk

Detaljer

Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg simvastatin.

Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg simvastatin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Inegy 10 mg/10 mg tabletter Inegy 10 mg/20 mg tabletter Inegy 10 mg/40 mg tabletter Inegy 10 mg/80 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 10

Detaljer

Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg simvastatin.

Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg simvastatin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Inegy 10 mg/10 mg tabletter Inegy 10 mg/20 mg tabletter Inegy 10 mg/40 mg tabletter Inegy 10 mg/80 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 10

Detaljer

Immundefekter! Immundefekter: Premisser! Immundefekter er uvanlige Infeksjoner er vanlige UVI, ØNH, ØLI/NLI Barn ØLI 5-7ggr/år (2-3 voksne)

Immundefekter! Immundefekter: Premisser! Immundefekter er uvanlige Infeksjoner er vanlige UVI, ØNH, ØLI/NLI Barn ØLI 5-7ggr/år (2-3 voksne) Immundefekter! Einar K. Kristoffersen Avd for immunologi og transfusjonsmedisin Haukeland Universitetssykehus Immundefekter: Premisser! Immundefekter er uvanlige Infeksjoner er vanlige UVI, ØNH, ØLI/NLI

Detaljer

Anbefalt oppfølging av fedmeopererte i allmennpraksis (gastric bypass/ gastric sleeve)

Anbefalt oppfølging av fedmeopererte i allmennpraksis (gastric bypass/ gastric sleeve) Anbefalt oppfølging av fedmeopererte i allmennpraksis (gastric bypass/ gastric sleeve) Kontroll hos fastlege 2 uker etter operasjonen. Samtale. Legge plan for videre oppfølging. Har pasienten planlagt

Detaljer

Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv

Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv 2014 Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv Innholdsfortegnelse Innledning 4 Oppfølgning og kontroller 5 1. gangskonsultasjon... 5 1.gangskonsultasjon; prøvetaking... 6 Den første tiden...

Detaljer

Hvert minutt dør det 6 personer av diabetes på verdensbasis:

Hvert minutt dør det 6 personer av diabetes på verdensbasis: Diabetes er vår nye folke-epidemi. Over en halv million nordmenn lider av diabetes i en eller annen form, og man antar at antallet kommer til å fordobles i løpet av de nærmeste år. Drøyt 200.000 nordmenn

Detaljer

DIABETES Forebygging, diagnostikk og behandling

DIABETES Forebygging, diagnostikk og behandling IS-1674 Nasjonale faglige retningslinjer DIABETES Forebygging, diagnostikk og behandling Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer Diabetes Forebygging, diagnostikk og behandling Utgitt: Vår 2009

Detaljer

Nefrologisk Forum. Årgang 11, nr. 2 Oktober 2005

Nefrologisk Forum. Årgang 11, nr. 2 Oktober 2005 Nefrologisk Forum Årgang 11, nr. 2 Oktober 2005 Innhold Redaktørens spalte....3 Formannsnytt 4 Regulering av arginin vasopressin reseptor ved genetisk hypertensjon v/bjarne Iversen...5 Effekt av hemodialyse

Detaljer

alder ved Typiske trekk 3 død

alder ved Typiske trekk 3 død Diagnostikk og oppfølging av nye SMA pasienter. I. Klinisk diagnostikk og klassifisering av SMA. Leger som møter små barn som er hypotone og svake bør mistenke SMA. Noen fysiske trekk er lett gjenkjennelige.

Detaljer

Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved Parkinsons sykdom

Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved Parkinsons sykdom Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved Parkinsons sykdom Revidert 04/2010 Anbefalinger fra Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser www.sus.no/nkb Innhold 1.0 Innledning

Detaljer

NASJONALT HANDLINGSPROGRAM FOR DIAGNOSE OG BEHANDLING AV IMMUN TROMBOCYTOPENI (ITP) HOS BARN OG VOKSNE. Oktober 2011

NASJONALT HANDLINGSPROGRAM FOR DIAGNOSE OG BEHANDLING AV IMMUN TROMBOCYTOPENI (ITP) HOS BARN OG VOKSNE. Oktober 2011 NASJONALT HANDLINGSPROGRAM FOR DIAGNOSE OG BEHANDLING AV IMMUN TROMBOCYTOPENI (ITP) HOS BARN OG VOKSNE Oktober 2011 1 Waleed Ghanima, PhD Overlege ved hematologisk seksjon - Medisinsk avdeling Sykehuset

Detaljer