OMEGA 3 - DOK 2007 ARKITEKTUR 6 - PROSJEKTERING AV STØRRE BYGG. Vår Informasjon:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OMEGA 3 - DOK 2007 ARKITEKTUR 6 - PROSJEKTERING AV STØRRE BYGG. Vår 2007. Informasjon: www.ab.ntnu.no/ark6"

Transkript

1 OMEGA 3 - DOK 2007

2 OMEGA 3 - DOK 2007 ARKITEKTUR 6 - PROSJEKTERING AV STØRRE BYGG Vår 2007 Informasjon: Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Fakultet for Arkitektur og Billedkunst Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Postadresse: Alfred Getz vei Trondheim Telefon: Kontaktperson: Steffen Wellinger Epost: Layout & Grafikk: Christiane Johannsen Epost: Trykt: Allkopi, Trondheim ISBN

3

4 FORORD OMEGA 3 - DOK 2007 Arkitektur 6 kurset avslutter tredje klasse i arkitekturstudiene ved NTNU. Våren 2007 var temaet for kurset OMEGA 3 NORSK HAVBRUKSSENTER. Vedlagte dokumentasjon er ekstrakter fra de innleverte studentprosjekter. Studentprosjektene er basert på ARKITEKTUR 6 - BOKEN 2007 som inneholder bakgrunnsinformasjon, tidsplaner og romprogram for oppgaven. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på ideen om et opplevelsessenter for Havbruksnæringen. Vi ønsker derfor å etablere et tettere kontakter med viktige aktører i næringen og håper på en livlig diskusjon. Ta gjerne kontakt! Bryggebrannen i Fjordgata aktualiserte diskusjonen om bryggearkitektur i Trondheim. I forbindelse med vår lokalisering i Sandgata har to studentgrupper utforsket dette. Med illustrasjoner av prosjektene kunne studentene og lærergruppen gi innspill via media i debatten om gjenreisning av bryggerekken. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle studenter, medhjelpere, samarbeidspartnere og kolleger for mange engasjerte og faglige bidrag til kurset. Takk også til Christiane Johannsen som har produsert OMEGA 3 DOK Trondheim juni 2007 Steffen Wellinger Fagansvarlig, Førsteamanuensis 4

5 OM ARKITEKTUR 6 AVSLUTNINGEN AV GRUNNUTDANNINGEN I ARKITEKTUR Med studiene i Arkitektur 6 avslutter våre studenter sin grunnutdanning. Etter mange tusen timers iherdig arbeid ligger nå svenneprøven foran studentene. Et «STØRRE BYGG» I PLANKONTEKST. Dette er den største og mest omfattende oppgaven som blir stilt i de første tre år av arkitekturstudiene. Tidligere underviste kunnskapselementer skal repeteres, anvendes og kombineres med nye aspekter. Undervisningen av syntesen eller den riktige kombinasjon av enkeltelementene vil derfor stå sentralt i de neste månedene. Undervisningen fokuserer på sammenhengen mellom PREMISS OG LØSNING og skal gi rom for bevisst EKSPERIMENTERING med nye uttrykksformer. Vår tilnærming til faget er basert på at arkitekter skape fysiske omgivelser for menneskelig aktivitet og møter mellom mennesker. Animasjon, visualisering, det virtuelle rommet, grafisk design og modeller er verktøy som hjelper å optimerer resultatet som skal uttrykkes i en materialisert 1:1 virkelighet. OM OMEGA 3 PROGRAMMET VÅREN 2007 I forbindelse med Arkitektur 6 har vi som intensjon å komme med en oppgave som både inviterer til et interessant FUNKSJONSLOGISTISK STUDIUM og samtidig appellerer til FORMSTERKE LØSNINGER. Med dette kurset ønsker vi å utrede denne muligheten og komme med innspill i forhold til bruken av fysiske steder for markedsføring av den viktige norske eksportvaren sjømat. NORSK HAVBRUKSMUSEUM ÆGIR er et prosjekt som skal realiseres i nær fremtid på Hitra. Ægir vil være et opplevelses- og visningssenter for AKVAKULTUR og vil kunne benytte ressursene på Trøndelagskysten en av de viktigste produksjonsplassene for norsk havbruk. Å supplere denne ideen med OMEGA 3 et (eller flere) VISNINGS- OG OPPLEVELSESSENTER i en URBAN KONTEKST vil kunne øke tilgjengeligheten og muligheten for eksponering. EKSPONERING er viktig og ønsket i forhold til store markeder i Europa og Asia. Derfor kunne dette sentret med fordel ligge i en metropol (eller flere) i et av de viktige utenlandske markedene. Av praktiske grunner (økonomiske) i Arkitektur 6 lokaliseres på tre forskjellige tomter sentralt i Trondheim. OMEGA 3 skal i småskala vise en PRODUKSJONSLINJE fra klekking, foredling frem til fiskeutsalg og restaurant. AKTIV DELTAKELSE og OPPLEVELSER står sentralt i formidlingen. Sentret er programmert til 3000 m2 brutto. OMEGA 3 - DOK

6

7 OMEGA 3 TURE ANDRÉ THØRUD : ANNE KARIN VEDDENG Målsetninger Omega 3-senteret skal være en skulptur. Vi ønsker et ekspressivt bygg for å profilere oppdrettsnæringen. Senteret skal skille seg ut i formspråk, materialbruk og detaljering. Skulpturenes utvendige form skal også kunne oppleves på innsiden. Publikum opplever formen innvendig ved at man i minst mulig grad legger ting inntil ytterveggene. Formen blir dermed et skall. Vi ønsker også god visuell kommuniskasjon mellom de ulike utstillingsområdene, og generelt stor åpenhet i oppdrettssenteret. Tilgjengelighet er et stikkord for oss. Mottoet blir at vi ikke skuler noen ting. Glassvegger kan brukes for å skille mellom soner som av praktiske eller hygienske årsaker må være adskilt. Vi vil samle servicefunksjoner på en rasjonell måte, for å få mulighet til å stå Bryggerekkene En eksplosjon på hjørnet fritt når det gjelder selve utstillingsområdene. Utdyping av konseptet Omega 3 senteret består av 2 bygninger, selve visningssenteret og et tilhørende restaurantbygg. Disse hører sammen og spiller på lag både form-, og fargemessig. Formene reiser seg opp av elva som 2 bølger. Beskrivelse De 2 formene skal utformes i plasstøpt betong. Betongen eksponeres på innsiden av byggene. Bygnigene kles med titanplater utvendig.titan er valgt fordi det reflekterer lys på en unik måte. Bygningen vil fremstå forskjellig til alle døgnets tider, og glitre som en bølge eller en laks i sollyset. Matrialet er ikke mye brukt i Norge, noe vi også synes er spennende. Vi ønsker å Full sikt Flere konsentrerte siktlinjer vise at oppdrettsnæringen er en av Norges viktigste næringer. Vi mener ukonvensjonelle og spennende måter å bygge på, samt noe uvanlige matrialer og et høyt detaljeringsnivå, kan være med på å vise at oppdretten nettopp er en toppmoderne næringsvirksomhet. De er up and comming... Full sikt Flere konsentrerte siktlinjer Adkomst fra Kjøpmannsgata Situasjonsplan M 1:1000 Ned til vannet 7

8 Plan 2.etasje M 1:1000 Plan 1.etasje M 1:1000 Plan U.etasje M 1:1000 Nede ved vannet Snitt D-D M 1:500 Snitt E-E M 1:500 Fra foaje mot utstillingsrom Snitt B-B M 1:500 8

9 Interiør - i oppdrettshallen Detalj M 1:50 Fasade vest M 1:500 Forbilde vinduer Fasade nord M 1:500 Forbilde titanium (tekking) 9

10

11 ET STYKKE HAV BJARKE AMUNDSEN : IDA NÆSS : TRULS Y KANNELØNNING Norsk havbruksnæring har utviklet seg til å bli Norges nye oljeeventyr. Omega 3 skal være et bidrag for å synliggjøre næringen i samfunnet og øke tilgjengeligheten for alle. Utenfor landegrensen er Norge nå kjent for sin Norwegian Salmon. Omega 3 er utviklet med tanke på at liknende anlegg kan etableres i større verdensmetropoler og markedsføre den store sammenhengen i norsk havbruksnæring. Bransjen kjennetegnes av innovasjon og nyskaping, og senteret vil bli et opplevelsessenter der forskning, produksjon og show skal flyte over i hverandre. Vårt ønske er å gi publikum innsyn i såvel opdrettsnæringens høyteknologi og strenge produksjonskrav, havbruksnæringens historie (fra fiskekrok til oppdrettsanlegg), og fiskens vei fra yngel til foredlet delikatesse. Hver del hver sin identitet. Mellomsjiktene er en parallell til den tradisjonelle bryggerekkens smale mellomrom. Vi har utnyttet sjiktenes ulike funksjoner og krav til å skape kontrastfylte situasjoner. Akvariet skal være et sterkt arkitektonisk element i i både fasade og interiør. Resten av byggets arkitektur er enkel for å framheve akvariet. Det vil bli et ikon for havbrukssenteret både lokalt og internasjonalt. Stedet ligger på Brattørvakta; midtbyens historiske hjørne. På den ene siden forholder tomta seg til elverommet og på den andre siden til byen. Stedet ligger i krysningspunktet mellom Fjord- og Kjøpmannsgatas bryggestruktur. Vi har valgt å følge og avslutte bryggerekken langs Kjøpmannsgata, og å beholde krysningspunktet mellom bryggerekkene (hjørnet) som en offentlig plass. Dette har vært retningslinjene får vår utforming av bygget. Bevegelse på tvers av sjiktene - fra det lyse til det mørke, fra det åpne til det lukkede, og fra inne til ute, og omvendt. Det skjærer seg gjennom bygget - fra kjeller til tak og inne til ut, og kan oppleves nært inntil og langt unna. Havbrukssenteret sett fra Blomsterbrua Adkomstområdet Situasjonsplan M 1:500 11

12 Plan 1.etasje Plan 2.etasje Adkomstrommet sett fra inngangen Snitt A-A Utstillingsrommet sett fra butikken på første plan Snitt B-B 12

13 Hovedkonstruksjon På samme måte som vi ønsker at sjiktene i bygningen skal uttrykke ulike romsoner og fasadeuttrykk ønsker vi at disse skal være konstruktivt uavhengige av hverandre. For å ha åpenhet mellom sjiktene men samtidig definere overgangen består langsidene av søylerekker. Mellom hovedsjiktene legger vi smale glassjikt. Disse har ingen avstivende eller stabiliserende funksjon. Sjiktenes ytre kledning gjenspeiler seg i interiør. Adkomst: Stålkonstruksjon med en treskjerm i tre. Utvendig kledd med malmfuru, innvendig med bjørk. Akvarium: Veggene består av 750 mm akrylplastplater. Akvariet må deles inn i soner for saltvannsfisk, skjell og ferskvannsfisk. I disse skillene legges det strekkstag som tar opp vanntrykket på akvarieveggene. Utstilling: Plasstøpt betong med tilslag av jernoksid i vegg, tak og dekker. Søyler av betong. Plan 4.etasje Horisontalsnitt møte mellom sjikt M 1:100 Fasade nord Fasade øst fra Kjøpmannsgata Veggsnitt av adkomstsjikt M 1:100 13

14

15 OMEGA 3 INGRID NEERAAS DAHL : ANDREAS BROCH Oppdrettsnæringen i norge har de siste årene vokst kraftig og ønsker å etablere et visningssenter for havbruk. Industrihallen har vært en stor inspirasjonskilde for oss gjennom prosjektet, og vi har valgt å utforske mulighetene en slik struktur kan gi oss. Store rammer spenner på tvers av bygget og skaper et stort søylefritt rom. Akvariene og vertikaler er plassert sentralt i strukturen for å være bærende objekter. Konstruksjonen som bærer dekkene spenner mellom rammene og objektene. Romfagverksrammer fungerer også som føringsveier for all teknisk infrastruktur i bygget. Vi har i prosjektet arbeidet med å skape en åpenhet mellom etasjene. Det har hele tiden vært et mål å oppnå god kontakt og oversikt mellom ulike nivåer i bygget. Publikum skal få en smakebit på hva som venter dem videre i utstillingen, samtidig som de kan se tilbake på der de har vært. Konsept Opplevelsen av akvariene Fugleperspektiv Sirkulasjon Hallen som maskin Perspektiv fra Blomsterbroa Perspektiv inngangssituasjon Situasjonsplan M 1:

16 Plan 1.etasje M 1:500 Plan 2.etasje M 1:500 Plan 3.etasje M 1:500 Perspektiv inngangsparti Snitt D-D M 1:500 Snitt C-C M 1:500 Modellfoto Snitt A-A M 1:500 16

17 Plan 4.etasje M 1:500 Plan -1.etasje M 1:500 Ytterveggsnitt M 1:100 Fasade mot nord M 1:500 Fasade mot syd M 1:500 Fasade mot vest M 1:500 3D visualisering konstruksjon 17

18

19 SE TORSKEN BIRGITTE KAHRS : AGNETE SYRTVEIT Høyder tilpasset nærliggende bygg og feste til tomt Konsept: utadvendt og innadvendt volum Soneinndeling Elementer plassert fritt i felles volum Ansatte og publikum møtes Vær som fisken, vær som oppdretteren, lær om havbruk Markering av det karakteristiske hjørnet i byen Plassen som knutepunkt Situasjonsplan 19

20 Plan 2.etasje Plan 1.etasje Plan 1,5.etasje Interiør - fra inngangen Snitt A-A Interiør - i oppdrettshallen Snitt B-B 20

21 Plan 3.etasje Detalj - møte mellom glass Plan U.etasje Detalj - sammenføyning av volumene Fasade mot sør Interiør - mot inngangen Fasade mot nord Modellbilde fasade 21

22

23 LEGENDEN OM OMEGA 3 : FISKEN, PLASSEN OG HEISSJAKTEN MARTE VADET : BENEDIKTE LANDSNES : SYNNØVE AVSNES SÆLE Gjennom en liten inngangsboks på bakkenivå dykker du ned i en stor verden under bakken, Her kan du vandre blant ørret og laks, og kanskje møte selveste kongekrabba på veien. Underveis i vandringen får du små glimt ut i elvevannet eller opp mot himmelen gjennom slisser i betongen. Kanskje vil du spise et herlig gourmetmåltid i Trondheims elverom, eller ta med kjæresten og finne et sted å sitte langs kaikanten. Omega 3 ligger på en tomt med lang historie, i hjertet av byen, midt mellom midtbyen og solsiden. Vi ønsker at tomta skal brukes mer av de som bor i byen, samtidig som at havbruksnæringen skal få et spennende visningssenter. Lite som signaleffekt Spenningsforhold i romkontraster Vi har dette semesteret jobbet med problematikken rundt arkitektur under bakken. Vi ønsket å utforske romlighet under bakkenivå, samt å jobbe med elva som et aktivtelement i arkitekturen. Trondheims kaier er bygget i betong, tre eller stål, og vi ønsket å bruke disse materialene i prosjektet vårt. Visningssenteret er delt i en stor og to mindre konstruksjoner; en liten inngangsboks, en enda mindre container for varelevering og avfall og den store betongkassa som ligger under bakken og ut mot elva. Vi ønsker et røft og maritimt uttrykk, og overflatene er hovedsaklig rå betong, med innslag av grovt treverk og korrodert stål i eksteriør og interiør. Ved flo vil lysåpningene i veggene ut mot Nidelva ligge under vann, noe som kan være med på å øke råskapen uttrykket. Ulike opplevelser av Nidelva Konsept: Omega 3 + plass + vertikal Situasjonssnitt M 1:2000 Eksteriørperspektiv Showroom Situasjonsplan M 1:

24 M 1:800 Bakkeplan, kote 4.4 Plan nederste nivå, kote -2,7 Plan mellomnivå, kote 0,5 M 1:800 M 1:800 Snitt B-B M 1:800 Modellbilde eksteriør Snitt A-A M 1:800 Snitt C-C M 1:800 Modellbilde eksteriør Akvarier 24

25 Materialer Veggsnitt mot elva Fasade mot sørøst Restaurant og utesone Fasade mot nordøst Inngangsituasjon 25

26

27 RAMP MARI BRÅTVEIT : HEGE BEATE FREDHEIM Våre hovudgrep: Vi har valt å studere korleis Omega 3- senteret kan bidra til å skape ein ny off entlege situasjon på tomta. Vi vil at ein skal kunne oppleve noko av oppdrettsaktiviteten sjølv om ein ikkje går inn i senteret. Det var derfor naturleg å senke bygget delvis under bakken slik at ein kan føre den off entlege plassen opp på taket. Det har òg vore viktig for oss at ein skal ha ei variert oppleving av fisken. Frå å vere under fi sken når ein er inne under bakkenivå, til å sjå fisken ovanifrå når ein er utandørs på taket. Vårt visningssenter er delt i tre delar; ein kjerne der all oppdretssaktivitet foregår, ei rampe som snor seg rundt denne, og ein drifts/adm.-bygning som betjenar publikumsdelen. Vi har - valt å markera at Brattørvakta er hjørna av Midtbyen Havbruksenteret er tredelt. All oppdrettsaktivitet skjer i midten av visningsenter. Rundt slyngar rampa seg som er hovudåra for publikum gjennom utstilingsenteret. Ved sida av er drift og administrasjon plassert i eit eige volum. Me ynskjer at publikum skal oppleva fi sk på ulike måtar, og frå ulike vinklar gjennom utstillinga. -Mellom- over-under- ved sida av- Me vil ta vare på den off entlege situasjonen på tomta. Ved å senka bygget under bakkenivå, vil me legge til rette for ein ny off entleg kvalitet på taket av bygget. Sirkulasjon Perspektiv fra inngangssituasjonen Perspektiv fra utstillingen Situasjonsplan M 1:500 27

28 Plan 1.etasje Plan U.etasje Modellbilde av inngangspartiet Snitt A-A Modellbilde av oppdrettsutstillinga Snitt B-B 28

29 Plan 3.etasje/takplan Materialer Snitt C-C Konstruksjonsprinsipp Fasade mot vest/inngangsfasade Detalj av møte mellom rampa og veggen 29

30

31 MERD_E MAGNUS HENRIKSEN : ERLEND KVAREKVÅL : LARS L TORSTENSEN Havbrukssenteret skal senteret være med på å synliggjøre havbruksnæringen i det offentlige rom - både ved fysisk tilstedeværelse og ved å gjøre folk mer oppmerksom på hva næringen er og hva den betyr for det norske samfunnet. Bygget er et ansikt utad for næringen. Tomten ligger i møtepunktet mellom kanalen og elven I Trondheim og er svært eksponert i byen. Vi definerer nord som viktigste eksponeringsside. Vest er viktig for kontakten med midtbyen. Vi definerer sør som den minst viktige siden for eksponering, og vi legger alle støttefunksjonene i programmet mot denne siden. Visningsdelen av programmet legges mot nordsiden ut ifra ønsket om eksponering. Inngangen henvender seg vest mot en nordsørgående almenning slik at man får utnyttet potensialet for sol på tomten. Restauranten legges ut mot elverommet i øst. Vi understreker todelingen av programmet ved å la bygget fremsto som to forskjellige deler med ulike funksjoner, form og materialitet. Tomtens plassering i byen Retninger på tomten Vi bruker fiskens bevegelse i merden som forbilde for bevegelsen i visningssenteret, og som et bilde på havbruksnæringen. Dette manifisterer seg i et stort, sentralt akvarium som man kan bevege seg horisontalt i. Denne annonserer også bygget gjennom åpninger i fasaden. Todeling av bygget i en visningsdel og en del med støttefunksjoner Merden som forbilde for bevegelse Bygningen sett fra Verftsbroa Perspektiv av den nordvestre siden av bygget sett fra den nye gangbroa Situasjonsplan 31

32 Plan 1.etasje Plan 2.etasje Plan 3.etasje Interiørskisse mot inngang Snitt A-A Bygningen sett fra Verftsbroa Snitt C-C 32

33 Inngangsparti sett fra vest Detalj Fasade mot vest Fasade mot øst Fasade mot nord Konstruksjon: søyler plasstøpte betongdekker med betongsøyler i utstillingsdelen og prefabrikerte sandwichelementer av betong i boksen 33

34

35 KALA PASI AALTO Kala er et havbruksenter i Trondheim, plassert i hjørnet av midtbyen, der den viser seg fram for de på andre siden av nidelva og for de som vil nærmere for å titte. Jeg hadde et ønske om å rydde opp det visuelle rotet på tomta ved hjelp av en skulpturell side på prosjektet basert på enkel geometri mens jeg ikke ville hindre bevegelsen langsvannkanten, men heller forsterke opplevelsen av å vandre langs elva. Bygget er visuelt delt i 3 deler, et skulpturelt showroom, et trekantet bassengdel og et firkantet oppdretts- og driftsdel. De forskjellige delene har fått et litt forskjellig behandling, på showroomet var ønsket å lage et skulptur som tiltrakk oppmerksomhet og ga huset identitet, dette er en del som skal pirre nysgjerrigheten til de som beveger seg i byen, men samtidig gi en opplevelse Prinsipiell deling av anlegget Resepsjonen som ikke stenger for tomta når man går inn i anlegget. Utfordringen var bæringen i dette rommet noe som resulterte i de to hyperboloidtårnene som holder den sentrale delen av taket oppe og avstiver taket, mens bæring (og vindavstivning) langs glassfasaden blir tatt opp av søyler som vinduene er festet til. Det er i tillegg kryssavstivning ved den utvendige delen av taket mot nord og på motsatt side mot bassengdelen. Bassengdelen har to veldig klare funksjoner, den ene er å holde vannet på sin plass, og den andre er å være inngangen til anlegget for publikum. Ønsket var å gi denne delen et kraftig utrykk for å motstå vanntrykket, mens samtidig spille på lag med vannet. Defor falt valget på hvit glassbetong med klart tilslag, noe som virker enormt massiv med sin tykkelse, men samtidig gir en dybde på overflaten, akkurat som vannet. Betongen er plasstøpt og vannfast der den skal holde på vann, med akrylvinduer der publikum blir eksponert for fisken. De to foregående delene er veldig funksjonsspesifikke, mens Situasjonsplan Konstruksjon opdrettsdel den siste delen er mer generell og det har jeg prøvd å gjenspeile i både form og konstruksjon. Et spenndekkesystem med et grid på 4800x8000mm, betongsøyler og hatteprofiler gi et system som gir muligheten til å forandre rom og utvide i fremtiden. Samtidig gir dette mulighet til å ha store åpne rom der det trengs, som i oppdrettsdelen. Ventilasjonen er ordnet i to horisontale sjikt, et under bakken, som taket i underetasjen og videre som et kryprom under showroomet. Dette sjiktet tar seg av tilluft. Det andre sjiktet er et nedsenket himling i 2 etasjen som suger ut den brukte lufta fra anlegget. Det ligger en ventilasjonssjakt i opdrettsdelen som forbinder ventilasjonsrommet i kjelleren med taket og samtidig gir mulighet til vertikal transport av luft. Prinsipp ventilasjon Eksteriørperspektiv 35

36 Plan 1.etasje M 1:500 Fasade nord M 1:500 Snitt A-A M 1:500 Snitt B-B M 1:500 Fasade vest M 1:500 Fasade sør M 1:500 36

37 Perspektiv Showroom Plan 2.etasje M 1:500 Plan U.etasje M 1:500 Fasade øst M 1:500 Veggsnitt, overgangen mellom showroom og bassengdel M 1:80 37

38

39 OMEGA 3 ERLEND B SOLE : LIVE L THORSEN Norsk havbruksnæring har de siste tiårene etablert seg som en av de tyngste bransjer i norsk økonomi og en sentral aktør i Norges utenrikshandel. Vi har utarbeidet et visnings- og opplevelsessenter for norsk havbruk i Trondheim med tanke på å øke oppmerksomheten og eksponeringen av denne viktige norske næringen. For å prosjektere et visningssenter for havbruksnæringen var det viktig å finne ut på hvilken måte den ønsker bli eksponert og hvordan publikum på en best mulig måte kan få et spennende inntrykk av oppdrett av fisk. Havbruksnæringen er en viktig norsk eksportartikkel og den ønsker å eksponere seg både internasjonalt som nasjonalt. Ved å jobbe med visningssenteret som et prosjekt som kan brukes som en prototyp også andre steder, ga det oss mulighet til å jobbe med prosjektet innenfra og ut. Opplevelse av fisk Tomten vi har fått tildelt er plassert midt i en eksisterende bryggerekker, og bruk av bryggetopologi i denne sammenheng er et svært spennende tema i seg selv. I dette prosjektet har vi valgt å fokusere på byggeprogrammets funksjon og fleksibilitet. Vi ønsker at visningssenteret skal være et fungerende oppdrettsanlegg, og at publikum skal følge fiskens syklus gjennom oppdrettsnæringen. Vi har gjennom den arkitektoniske utformingen av bygget prøvd å si noe om næringen og har med dette hentet inspirasjon fra havbruket. Prosess Opplevelse av fisk i omega Ankomstsituasjon Omegasenteret, sett fra Brattøra Situasjonsplan M 1:

40 Plan 1.etasje Plan 2.etasje Foajéen Visuell kontakt mellom 1. og 2. etasje Snitt A-A M 1: etasje, visning av fisk Snitt B-B M 1:500 40

41 Plan 3.etasje Veggsnitt M 1:100 Fasade fra øst Fasade mot sør Eksteriørperspektiv 41

42

43 OMEGA 3 TORE HILLESTAD : VEGARD TAKLE OLSEN : KRISTIAN ENGLUND Prosjektbeskrivelse: I en relativt lukket gatefasade ønsker vi å åpne det allerede planlagte parkdraget ved å sørge for at det er god sikt fra gamle sandgata og ned i vestre kanalhavn. Dette gjør vi ved å designe tre tårn som fungerer som bæring av bygget i tillegg til å huse akvarier, trapp, heis og av-rom. Alle tårnene er bundet sammen av en transport korridor i kjelleren som leder direkte opp til økonomiinngangen. I tillegg er også dette transportsone for vann, for og ventilasjon. Tårnene arrangeres på en rekke i tomtens lengderetning. På denne måten unngår vi alt for mange bærende vegger. Dette gir god sikt gjennom bygget og luftige arealer mellom tårnene. I yterkant bæres bygget av et søylesystem som har fått et uregelmessig utseende for å myke opp fasaden. Prinsippskisse: Sikt mellom tårnene Prinsippskisse: Mating av vann, fiskefor og ventilasjon til tårnene Prinsippielt sett er bygget delt i 2 seksjoner; - en administrasjonsblokk med fokus på effektivitet og fleksibilitet - et stort publikumsvolum, med fokus på åpenhet og transparans I en såpass etablert bysituasjon var det viktig for oss å ta vare på den etablerte strukturen i området. Vi har forsøkt å sette ytre form i en kontekst med den eksisterende byggestrukturen rundt tomten. Med unntak av restauranten har vi forsøkt å holde bygget innenfor de eksisterende byggelinjene. Transparens i bygget og mulighet for kontakt med vannet Prinsippskisse: 2 delt bygg Rendring av 3D modell: Bygget sett fra Sandgata Rendring av 3D modell: Bygget sett fra vestre kanalhavn Situasjonsplan M 1:

44 Plan 1.etasje M 1:500 Plan 2.etasje M 1:500 Rendring av 3D modell: Glass, søyle og spilevegg Snitt A-A M 1:500 Interiørperspektiv av restaurant og visningsakvarium Snitt C-C M 1:500 44

45 ADMINISTRASJONSBYGG: TÅRN FOR AQUA, VERTIKAL KOMMUNIKASJON OG AV-ROM: GULV & DEKKER: - PLASSTØPT BETONG I TAK OG DEKKER. - PLASSTØPT BETONG MED STÅLARMERING. - BÆRER TAK OG DEKKER I PUBLIKUMSDELEN AV BYGGET - PLASSTØPT BETONG MED STÅLARMERING. GLASSFASADER MOT SØR OG NORD: BÆRESØYLER FOR TAK, DEKKER OG SPILEVEGG: SPILEKLEDNING: - LAKKET METALLRAMME - 3 LAGS ISOLERGLASS - 250MM STÅLRØR FYLT MED ARMERT BETONG - FAST INNSPENT I BAKKEN - DEFINERER HUSET YTRE FORM - SOLSKJERMING - LYSFILTRERING Plan 3.etasje M 1:500 Fasade sett fra øst M 1:500 Fasade sett fra sør (Sandgata) M 1:500 Detalj M 1:50 45

46

47 UNDER TAK HANNE MARIT RIMER : ELIN SCHIVE : SIGRID STRAND HAREIDE Området langs kanalen fremstår som en lang sekvens av bryggerekker oppbrutt av almenninger. Havbrukssenteret strekker seg helt ut til nabobryggene for å bevare helheten i den bryggerekka tomta er en del av. Ett stort tak spenner over hele tomta. Under dette store taket foregår senterets kjernevirksomhet - oppdrettsvisningen. Senterets drifts- og støttefunksjoner er plassert i tre lukkede volumer som strekker seg fra gata til kanalen tilsvarende retningen i bryggene omkring. Driftsvolumene bærer og løfter det store taket. Dette åpner for gjennomlys og store, luftige visningsarealer mellom og oppå disse volumene. Sekvens av brygger og almenninger Fylle hele tomta med ett stort tak Selve takflaten knekker seg i variasjoner over bryggenes tradisjonelle saltaksform og tilfører ytterligere kvaliteter i form av takkonstruksjonens uventede vridning. Broer gir horisontal forbindelse mellom driftsvolumene, og to store trapper sørger for den vertikale kommunikasjonen i publikumsdelen. Mellom det store taket og driftsvolumene åpner store glassfasader for gjennomlyset. Utenpå glassfasaden henger stående eikespiler. Disse filtrerer lyset og tar opp i seg bryggenes tradisjonelle materialitet. Driftsvolumene og det store taket gis kontrasterende kledning i børstet aluminium. Organisere med oppdrett i sentrum Tre egne volumer for drift og service Hovedankomst Oppdrettsvisning Situasjonsplan 47

48 Plan 1.etasje Plan 2.etasje Modellbilde visningshallen Snitt A-A Modellbilde visningshallen Snitt B-B 48

49 Driftsvolumene bærer taket Plan 3.etasje Søyle - bjelkesystem Konstruksjon Prinsipp bæring fasade fagverkskonstruksjon mellom innvendig glassfasade og utvendig spilekledning Fasade sør - mot Sandgata Fasade nord - mot kanalen Detalj - sammenføyning taksperrer 49

50

51 OMEGA 3_ET HAVBRUKSSENTER CAROLINE TJERNÅS : MARI FASTING : RAGNHILD FØRDE Vårt Omega3-senter ligger i Sandgata og inngår som en del av bryggerekka langs kanalen i Trondheim. Bygget består av to hoveddeler; en teknisk del i vest og en publikumsdel i øst. Den tekniske delen er maskinen som driver resten av bygget, og får derfor sitt uttrykk som en egen lukket boks i betong. Publikumsdelen består av et stort, åpent rom holdt oppe av store limtrerammer. Under dette skallet vokser skiver og nivåer ut av bakken, og blir romdannende elementer uavhengig av skallet. Det store åpne rommet er organisert i tre ulike soner; adkomst, utstillingsdel og en betjenende sone med restaurant, café, butikk og administrasjon. Skillet mellom disse tre sonene blir artikulert gjennom at taket deler seg i overgangene mellom de. Helt i øst på tomten har vi anlagt en ny aktivitetsplass mellom gaten og kanalen, senteret og bryggene - Omega3-plassen. Ankomsten til havbrukssenteret er via denne plassen, og fasaden åpner seg her helt opp og ønsker velkommen til de besøkende. Selve taket over foajen i senteret bretter seg under de to andre, og blir lavere, for å møte den offentlige plassen i en mindre skala. Fra plassen kommer man inn i et luftig vrimleareal, før man blir ledet inn i det åpne utstillingsrommet. Dette er introvert med fokus på havbruk, og på vei gjennom utstillingen får man ulike opplevelser av fisk alt ettersom hvor man befinner seg i rommet. På kainivå har man inngang til restauranten som skal fungere som en egen del utenom åpningstid på havbrukssenteret. I et høyt smalt rom er man mellom bassengene i senteret og kanalen utenfor, og kan nyte fersk oppdrettslaks. Viderefører rytmen og leken i bryggerekken, men med et eget uttrykk Ankommer senteret fra to sider, varer og teknikk fra vest, besøkende fra øst. Forholder oss til to nivåer på tomten, gatenivå og kainivå Introvert utstillingsrom, åpne mer for utsikt til kanalen i restaurant/ administrasjon Skisse, situasjonsoppriss Funksjonsfordeling Limtrerammer som ytre skall, innvendig vokser skiver og nivåer opp av bakken Å gå på utstilling i et havbrukssenter Ankomst fra nedsiden av bryggene Situasjonsplan 51

52 Plan U.etasje Plan 1.etasje Langs vannveggen i 1. etasje Snitt A-A Langs vannveggen i underetasjen Snitt B-B 52

53 Plan 2.etasje Fasade mot sør, mot gaten Fasade mot øst, mot plassen Fasade mot nord, mot kanalen Detaljer 53

54

55 HISTORISKE ROM EIRIK GYA JACOBSEN : RUNE STANGELAND 17. mai Bryggen brenner i Trondheim. Allerede dagen etter er diskusjonen i gang på hvordan en skal bygge opp igjen bryggene. Plutselig er oppgaven vår blitt brenn aktuell. For oss har denne oppgaven like mye blitt en undersøkelse i hvordan en kan bygge nytt og moderne i bryggerekken i Trondheim som et forsøk på å prosjektere et havbrukssenter. Det har vært en studie rytme, struktur, konstruksjon, takvinkler og materialer. Hvor frekk kan en tillate seg å være i forhold til våre historiske naboer? Vi vil ikke på noen måte påstå at vi er kommet fram til den riktige måten å bygge på i bryggerekken i Trondheim, men vi har latt oss inspirere av strukturen og prinsipene i bryggerekken og lagt dette til grunn for vårt prosjekt. Trondheims historiske bryggerekke og oss Å fylle ut bryggerekken Bryggesturktur mellom Land og Vann Variasjon over et tema Perspektiv fra Inngangssituasjon Perspektiv fra Brattøra Fugleperspektiv 55

56 Plan 1.etasje Plan 2.etasje Perspektiv fra Sandgata Snitt C-C Perspektiv fra 2.etasje Snitt D-D 56

57 Plan U.etasje Konstruksjonsmodell Fasade fra gate Fasade fra gate Detalj 57

58

59 OMEGA 3 MAGNHILD EIDE : LARS MARIUS HESTNES : EVA KRISTINE LETNES Tomta vi har fått tildelt, ligger mellom Sandgata og kanalen. Vi ønsker å ta tak i denne kvaliteten, og skape et havbrukssenter som bringer by og vann sammen. Vårt senter har en tre-delt struktur. To tunge ben rommer alle støttefunksjoner. I vestbenet ligger verksted, tekniske rom, kjøkken og butikk, mens administrasjon og undervisning får plass i det østre benet. Mellomrommet mellom bena blir senterets hjerte som sørger for at folk sirkulerer dit de skal. Her ligger adkomstareale med en gratis smakebit på utstillingen, og en restaurant helt nede ved kanalen. På toppen ligger den tredje delen, en stor utstillingsboks. Her kan man oppleve norsk havbruk på mange ulike vis. Denne boksen har tette vegger, vi tar inn lys og skaper ulike soner i rommet ved å ta hull i gulv og tak. Vi har latt oss inspirere av vann og stein, og ser den store boksen som havet som skyller over svabergene, representert ved funksjonsbena. Vi har valgt glass som vårt viktigste materiale for å fortelle en Introvert utstillingsrom, åpne mer for utsikt til Mellomrommet sørger for sirkulasjon Vestbenet historie om vann. Glass kan i likhet med vann være transparent, kanalen i restaurant/administrasjon eller speile lyset og atmosfæren på stedet. Derfor har utstillingsboksenboksen fått et utvendig glassmykke som skal gi den nettopp et utrykk som minner om vann. Funksjonsvolum og lysåpninger deler rommet Trekke uterommet fra gata gjennom Østbenet bygget og ned til kanalen Perspektiv fra kanalen Interiør fra adkomstarealet med gløtt opp i utstilling Situasjonsplan 59

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre.

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Vitensenteret sett fra Tungeneset. MITT SKIP ER LSTET ME.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Møteplassen ligger på terrengnivå

Detaljer

gruppe 22 anne gjesdal bjørndal, fredrik martens onarheim, hege kongshaug

gruppe 22 anne gjesdal bjørndal, fredrik martens onarheim, hege kongshaug gruppe 22 anne gjesdal bjørndal, fredrik martens onarheim, hege kongshaug FILTER Stavne AF er et arbeidstreningssenter, i dag spredd over sju ulike lokaliteter. Alle Stavnes filialer ønskes samlet ved

Detaljer

SCUBA. Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU

SCUBA. Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU Situasjonsplan 1:1000 SCUBA Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU Ute på Brattøra ligger Pirbadet og råder over en delvisnedgravd pearkeringskjeller. Havnebassenget er gjemt bak

Detaljer

PRINSIPPER FOR BYGGENE

PRINSIPPER FOR BYGGENE PRINSIPPER FOR BYGGENE KREATIVHUSET Metaprint Systue Salmaker-Skomaker Et bygg som i hovedsak er åpent fra 9-16 KONSTRUKSJON Lettkonstruksjon, fleksibel Jobbe med det lette på det massive REBYGG, SNEKKER

Detaljer

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON T A R E M A R E 0 0 0 30 40 50 60 70 KJØKKEN 54 M SERVERING VAREMOTTAK PORT KJØLEROM UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 88 M PERSONAL 3 M LAGER TEKN SØPPEL INNGANG PERSONAL PERSONAL 83

Detaljer

Bølgebevegelse som inspirasjon

Bølgebevegelse som inspirasjon 3 4 5 ølgebevegelse som inspirasjon Laks og ørret har en karakteristisk bevegelse kalt "bølgebevegelse". Dette er svigninger som driver gjennom kroppen i motsatt retning av bevegelsen med en hastighet

Detaljer

SEAWIND SEAWIND. Maritimt vitensenter i Tungevågen. Fasade mot øst 1:200

SEAWIND SEAWIND. Maritimt vitensenter i Tungevågen. Fasade mot øst 1:200 Maritimt vitensenter i Tungevågen Fasade mot øst 1:200 forbindelse til fyrtårn A C B Gjenstandsmottak 200 Undervisnings materiell 30 Verksted Teknisk rom 1 c+ 2. Vaskerom 55 Lager 20 wc h 27 wc f 27 garderobe

Detaljer

Perspektiv. Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget. Forståelse av landskapet

Perspektiv. Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget. Forståelse av landskapet Perspektiv Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget Møter i Landskapet Forståelse av landskapet LADSKAPETS ROM. Tungevågen er et vidt, åpent landskap. Et bygg i dette landskapet blir en markør, som en

Detaljer

N.S.Ø.V N.S.Ø.V. Her skal besøkende kunne få en innsikt i hva havet har betydd og stadig betyr for livet langs norskekysten.

N.S.Ø.V N.S.Ø.V. Her skal besøkende kunne få en innsikt i hva havet har betydd og stadig betyr for livet langs norskekysten. Ytterst ute mot havet, der hvor Nord-Jæren ender og Boknafjorden begynner, ligger et fyr. Fyret heter Tungenes har vært et peilemerke for sjømenn i over 50 år. Like ved Tungenes fyr er der en liten fiskehavn,

Detaljer

SPINN ARKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås Arkitekt Christies gate

SPINN ARKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås Arkitekt Christies gate SPINN RKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås rkitekt Christies gate PROSJEKTBESKRIVELSE / when simplicity meets complexity - sykkel i Trondheim

Detaljer

VENTILASJON Mekanisk ventilasjonssystem.

VENTILASJON Mekanisk ventilasjonssystem. ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 R T R GRUPPENUMMER / B3 STUDENTER / Maria Pettersen, Astrid Christine Humerfelt, Anette Rudshaug TOMT / Torget BESKRIVELSE/ ROTOR er et sykkelsenter som skal stimulere til økt

Detaljer

STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15

STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15 STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15 Ny Gondol på Voss Gjennom arbeidet med å designe og utvikle gondolbygget på Voss, har det vært viktig å se dette signalbygget fra to vinkler: - Gondolbygget

Detaljer

parasite ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 Miljøbeskrivelse: Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen

parasite ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 Miljøbeskrivelse: Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 parasite Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen Vår intensjon med sykkelsenteret Rotor:parasite er å aktivisere torget i Trondheim

Detaljer

I MELLOM LOOP/ARKITEKTUR6/2010 VESLEMØY GRINDVIK OG ANNETTE HAAVAAG

I MELLOM LOOP/ARKITEKTUR6/2010 VESLEMØY GRINDVIK OG ANNETTE HAAVAAG I MELLOM LOOP/ARKITEKTUR6/2010 VESLEMØY GRINDVIK OG ANNETTE HAAVAAG ARKITEKTONISK VISJON Trygghet På Stavne er du trygg. Her finnes flere veier å gå, uavhengig av dagsform. Her er det mange rom og kroker

Detaljer

Stilla STILLA. [ st ɪ l.la ]

Stilla STILLA. [ st ɪ l.la ] Stilla [ st ɪ l.la ] Stilla er et åpent og landskapsinteraktivt vitensenter. Gjennom fleksible rom for mange typer aktiviter, et ambisiøst energikonsept basert på lokale ressurser og en arkitektur som

Detaljer

1/6. Situasjonsplan AREALER: 1.190 m2 50 m2 80 m2 250 m2

1/6. Situasjonsplan AREALER: 1.190 m2 50 m2 80 m2 250 m2 B B AREALER: Utstillingshall inkl. akvarium Butikk/ resepsjon Publikumsmottak, garderobe + toalett Kafé og kjøkken Kontor Garderobe, personal A C 1.190 m2 80 m2 2 70 m2 30 m2 Verksted Gjenstandsmottak/Lager

Detaljer

Fyrtårn. Terrasse. Sykkel p. Rampe. Bådværft. Rampe HAV OG FOLK 1:1000. HAV OG FOLK.1 indd.indd 1 01/12/14 09.14

Fyrtårn. Terrasse. Sykkel p. Rampe. Bådværft. Rampe HAV OG FOLK 1:1000. HAV OG FOLK.1 indd.indd 1 01/12/14 09.14 N Fyrtårn Terrasse Sykkel p HC P Bådværft BEDDIN 0 10 50 100 1:1000 P.1 indd.indd 1 Åpen Arkitektkonkurranse Maritimt vitensenter i Tungevåren, Randaberg Arkitektonisk idé Vitenvågen skal være et markant

Detaljer

PRINSIPPER FOR BYGGENE KONSTRUKSJON

PRINSIPPER FOR BYGGENE KONSTRUKSJON PRINSIPPER FOR BYGGENE KREATIVHUSET KONSTRUKSJON Metaprint Systue Salmaker-Skomaker Veksthus Et bygg som i hovedsak er åpent fra 9-16 Jobbe med det lette på det massive Lettkonstruksjon, og veksthus.utnytte

Detaljer

TUNGEVÅGEN VITENSENTER SEKSTANTEN

TUNGEVÅGEN VITENSENTER SEKSTANTEN TUNGEVÅGEN VITENSENTER SEKSTANTEN Hovedideer Moloen i havna med sin åpne steinfylling, inspirerer til et bygningsmessig grep som kan inkludere et strammere mololøp med et mere presist møte mellom molo

Detaljer

GRUPPE 16 HEIDI HOLOPAINEN, INGVILD HODNEKVAM, HELGA TEIGE. f a r g e r i k t f e l l e s s k a p 16-1

GRUPPE 16 HEIDI HOLOPAINEN, INGVILD HODNEKVAM, HELGA TEIGE. f a r g e r i k t f e l l e s s k a p 16-1 GRUPPE 16 HEIDI HOLOPAINEN, INGVILD HODNEKVAM, HELGA TEIGE f a r g e r i k t f e l l e s s k a p Vår hovedintensjon på Stavne har vært å lage et bygg som bidrar til å skape et fellesskap mellom brukerne,

Detaljer

PULS ARKITEKTUR 6 / 2015

PULS ARKITEKTUR 6 / 2015 PULS ARKITEKTUR 6 / 2015 I FORM OG FARGE C5 Kristin Pallin Margunn Aksnes PROSJEKTBESKRIVELSE / I form og farge er et fireetasjes aktivitetssenter i tre som har en luftig foaje som deler bygget i to. På

Detaljer

SKROGET_ Vitensenter Randaberg

SKROGET_ Vitensenter Randaberg SKROGET_ Vitensenter Randaberg Skip og båter har gjennom tidene vært menneskets følgesvenner i møte med elementene, vann og hav. Havet er utgangspunktet for Randaberg vitensenters formidling. Skrogets

Detaljer

3 Tilpasning. TITTEL/ SQUARE1 GRUPPENUMMER/ B7 STUDENTER / Tarjei Zakarias Ekelund, Tomas Aassved Hjort, Julie Nordhagen TOMT / Torget

3 Tilpasning. TITTEL/ SQUARE1 GRUPPENUMMER/ B7 STUDENTER / Tarjei Zakarias Ekelund, Tomas Aassved Hjort, Julie Nordhagen TOMT / Torget ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 TITTEL/ SQUARE1 GRUPPENUMMER/ B7 STUDENTER / Tarjei Zakarias Ekelund, Tomas Aassved Hjort, Julie Nordhagen TOMT / Torget PROSJEKTBESKRIVELSE / Torget preges i dag av lavt aktivitetsnivå.

Detaljer

ROTOR SYKKELSENTER ET KNUTEPUNKT MONIKA SLETTEBERG SUNDE/MARIT ØYSÆD/BEATE MOE HANSEN KOMPLEKSE BYGG ARK 6. gruppenummer - sidetall

ROTOR SYKKELSENTER ET KNUTEPUNKT MONIKA SLETTEBERG SUNDE/MARIT ØYSÆD/BEATE MOE HANSEN KOMPLEKSE BYGG ARK 6. gruppenummer - sidetall ROTOR SYKKELSENTER ET KNUTEPUNKT MONIKA SLETTEBERG SUNDE/MARIT ØYSÆD/BEATE MOE HANSEN KOMPLEKSE BYGG ARK 6 gruppenummer - sidetall ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 MILJØOPPLYSNINGER BYA: 1684 Klimatisert areal:

Detaljer

Klippen. Maritimt Vitensenter i Tungevågen, Randaberg 1/6. Hovedinngang og kafé sett fra øst

Klippen. Maritimt Vitensenter i Tungevågen, Randaberg 1/6. Hovedinngang og kafé sett fra øst Hovedinngang og sett fra øst 1/6 Vitenvågen med omgivelser sett fra høyden i sydøst asaden mot nord og sjøen oajeen med akvariet - og heis til venstre, og adkomst til konferansesenteret til høyre. Kafé

Detaljer

På grensen mellom land og sjø Maritimt Vitensenter i Tungevågen

På grensen mellom land og sjø Maritimt Vitensenter i Tungevågen På grensen mellom land og sjø Maritimt Vitensenter i Tungevågen På grensen mellom land og sjø Det finnes ikke noe bedre sted å lære om den maritime verden enn der kreftene, skjønnheten og rikdommen fra

Detaljer

Rotor Sykkel Senter 2011

Rotor Sykkel Senter 2011 Rotor Sykkel Senter 0 Ark / Gruppe B Homayoun Samim & Magnus Hagen Trondheim ligger omgitt av Nidelven og Trondheimsfjorden, men vender ryggen mot vannet. Kanskje er det byens nordvendthet og stadig skiftende

Detaljer

oppgave kultur rekreasjon utsikt vann tur historie offentlig tilgjengelig møtested lek kafé fritid forsamlingssted utstilling lys aktivitet

oppgave kultur rekreasjon utsikt vann tur historie offentlig tilgjengelig møtested lek kafé fritid forsamlingssted utstilling lys aktivitet oppgave Stavanger eiendom ønsker ideer og alternativer til utvikling av Vålandshaugen i Stavanger. Idéene skal vise en mulig tilkobling mellom Vålandstårnet og vannbassengene og et helhetlig grep for selvet

Detaljer

Sett frå sørvest. Sitplan ny 1 : 1000

Sett frå sørvest. Sitplan ny 1 : 1000 3 Sett frå sørvest Til venstre er framlegg til plan for traffikkterminal og utbyggingsprinsipp første byggesteg for Fugleskjærskaia. Trafikkterminalen er vist med tilkomst for båtar, bussar, drosjer og

Detaljer

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner Tinghuset i Haugesund Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland Foto: Informasjonspartner Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS har i dag 12 ansatte med

Detaljer

ATRIUM ATRIUM ATRIUM ATRIUM. være uhindret selv ved mange mennesker tilstede. KONFERANSE ATRIUM ATRIUM UTSTILLING KONFERANSE FRA RESEPSJON / KAFE

ATRIUM ATRIUM ATRIUM ATRIUM. være uhindret selv ved mange mennesker tilstede. KONFERANSE ATRIUM ATRIUM UTSTILLING KONFERANSE FRA RESEPSJON / KAFE Adkomsten sett fra parkeringsplassen i sør. V I T E N V Å G E N - H A V E T KANTEN MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN - RANDABERG VEST VIND OG SIKTLINJER BAKGRUNN Tomten ligger på Jærens nordspiss, ved

Detaljer

Hus 23, Lille Stranden 3

Hus 23, Lille Stranden 3 Tjuvholmen er en ny bydel under oppføring; midt i Oslo og på et av de mest synlige områdene ved innseilingen i Piper vika i forlengelsen av Aker Brygge. Området har i over to hundre år vært benyttet som

Detaljer

Samlokalisering av Stavne

Samlokalisering av Stavne Samlokalisering av Stavne LOOP ARK.6 2010 Natalie Stout Sue-Chu, Ida Waagø og Inger Johanne Apeland Vi har ønsket å lage et område som er o v e r s i k t l i g og lesbart. Området skal være a k t i v t

Detaljer

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Fra nord BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Trondheim PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Sivilarkitekt MNAL Maryann Tvenning Foto: Kjell Erik Fjello og Maryann Tvenning Adresse: Sunnlandsveien 54, Trondheim Byggherre:

Detaljer

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole // INNLEDNING Det er bestemt at det skal bygges ny skole på en ny tomt på Tverlandet, og at eksisterende skole skal være i bruk til den nye står ferdig. Det er også vedtatt at det skal bygges en idrettshall

Detaljer

ARKITEKTUR 6 / 2014. MED LUFT UNDER BEINA Gruppe B2 Maren Gerhardsen Ulvik Henriette Bakke Nielsen Hanne Hammerseth Linett Simonsen

ARKITEKTUR 6 / 2014. MED LUFT UNDER BEINA Gruppe B2 Maren Gerhardsen Ulvik Henriette Bakke Nielsen Hanne Hammerseth Linett Simonsen ARKITEKTUR 6 / 2014 MED LUFT UNDER BEINA Gruppe B2 Maren Gerhardsen Ulvik Henriette Bakke Nielsen Hanne Hammerseth Linett Simonsen PROSJEKTBESKRIVELSE / Vi har hatt en arkitektonisk intensjon om å skape

Detaljer

DET MARITIME HUS SITUASJONSPLAN 1:1000 DET MARITIME HUS

DET MARITIME HUS SITUASJONSPLAN 1:1000 DET MARITIME HUS 7 m HOVEDIDÉ Prosjektet legger seg som et markant arkitekturverk som vekker oppsikt og gir området et etterlengtet ansiktsløft, samtidig med at den arkitektoniske helhet og ro skaper et dempet uttrykk

Detaljer

LANCING. INDARC office for architecture and urban planning

LANCING. INDARC office for architecture and urban planning LANCING... var engang vår nasjons stolteste skute. Stolte var de alle sammen, de hvite svaner, men LANCING står ennu for alle gamle sjømenn som toppen på seilskutekulturen. Den var en av verdens skarpseilere

Detaljer

STAVNE ARBEIDS- OG KOMPETANSESENTER - NYTT FOTFESTE

STAVNE ARBEIDS- OG KOMPETANSESENTER - NYTT FOTFESTE STAVNE ARBEIDS- OG KOMPETANSESENTER - NYTT FOTFESTE Gruppe 17: Lars Erik, Annhild og Kine Klimatisert areal: 2330 kvm Halvklimatisert areal: 1400 kvm Det nye komplekset på Stavne forsøker å samle alle

Detaljer

MED FOKUS MOT NATUREN. - skisseprosjekt til Aarhønens linjeforenings hytte

MED FOKUS MOT NATUREN. - skisseprosjekt til Aarhønens linjeforenings hytte MED FOKUS MOT NATUREN - skisseprosjekt til Aarhønens linjeforenings hytte INNHOLDSFORTEGNELSE inspirasjon stedet verdigrunnlag konseptidé 3 4 prinsippskisser byggetrinnscenario materialer og uttrykk plan

Detaljer

ARKITEKTUR 6 / 2014. Flaket Gruppenummer A8 Kenneth Lønning Jonas Velken Kverneland Christopher Wilkens PROSJEKTBESKRIVELSE /

ARKITEKTUR 6 / 2014. Flaket Gruppenummer A8 Kenneth Lønning Jonas Velken Kverneland Christopher Wilkens PROSJEKTBESKRIVELSE / ARKITEKTUR 6 / 2014 Flaket Gruppenummer A8 Kenneth Lønning Jonas Velken Kverneland Christopher Wilkens PROSJEKTBESKRIVELSE / Med sin sentrale beliggenhet i Trondheim besitter Leütehaven et enormt potensiale.

Detaljer

Saga Atrium detaljregulering Revidert illustrasjon til planforslag, desember 2013 Konsept og beskrivelse

Saga Atrium detaljregulering Revidert illustrasjon til planforslag, desember 2013 Konsept og beskrivelse Strøket langs Dampsagalleen - sett fra Sagasenter Konsept og beskrivelse Fasade mot Dampsagalleen - sett fra parken Situasjon Illustrasjonene viser et forsøk på å tolke og underbygge en fremtidig ønsket

Detaljer

På Hegreneset finnes en rekke mangfoldige lag av bygningsfunksjoner, så vel som bygningstopologier, noe som er med på å skape en egen identitet for

På Hegreneset finnes en rekke mangfoldige lag av bygningsfunksjoner, så vel som bygningstopologier, noe som er med på å skape en egen identitet for DØRGENDE VÅT De verneverdige bygningene og utsiktene til et fremtidig hotell, suppleres av ideen om en vandring. Turstien strekker seg fra boligområdet på åskanten, ned til vannkanten gjennom varmesentralen

Detaljer

betong 3 2010 mur+ Stein Halvorsen

betong 3 2010 mur+ Stein Halvorsen 30 www.sh-arkitekter.no Stein Halvorsen AS Sivilarkitekter MNAL ble etablert i 1996 etter å ha vunnet arkitektkonkurransen om Sametinget i Karasjok. Mange av prosjektene er knyttet til det offentlige rom,

Detaljer

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Landskap Den fremtredende terrengformasjonen i området, der hele Solberg Spinderi ligger i skrånende terreng med markante høydeforskjeller, vil ikke bli svekket i sitt

Detaljer

SYKLUS ARKITEKTUR 6 / 2013

SYKLUS ARKITEKTUR 6 / 2013 SYKLUS ARKITEKTUR 6 / 2013 FILTER Gruppe S4 Andreas Bakken Smedås, Thea Hougsrud Andreassen, Margrethe Munthe Magnus Saupstad PROSJEKTBESKRIVELSE / Vår visjon er å forsterke Saupstadsenterets funksjon

Detaljer

NYE DEICHMANSKE HOVEDBIBLIOTEK I BJØR VIK A

NYE DEICHMANSKE HOVEDBIBLIOTEK I BJØR VIK A NYE DEICHMANSKE HOVEDBIBLIOTEK I BJØR VIK A AK TIV T KULTURHUS - PASSIV T MIL JØHUS Brød & Miljø 08. mai 2013 BYSITUASJON - MELLOM OSLO S OG OPERAEN PROGRAM - SKAL HOLDE BYEN VÅKEN KONSTRUKSJON OG MATERIALER

Detaljer

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger Fasade sørvest rampbo løwen Enebolig Stavanger Ramp Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Adresse : Byggherre : Arkitekt : RIB : Steinperleveien 19, Stavanger Fam.

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG

HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG PRESENTASJON HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG Avd. for lærerutdanning i Hamar ARKITEKT: ARKITEKTGRUPPEN LILLE FRØEN AS Tekst og foto: Sivilarkitekt MNAL Pål Andresen Adresse: Holsetgaten 31, 2318 Hamar Byggherre:

Detaljer

ENEBOLIG PÅ LEVANGER PRESENTASJON ARKITEKTKONTORET HELLEBUST OG MELAND AS. Tekst og foto: Tove Nordgaard, sivilarkitekt MNAL

ENEBOLIG PÅ LEVANGER PRESENTASJON ARKITEKTKONTORET HELLEBUST OG MELAND AS. Tekst og foto: Tove Nordgaard, sivilarkitekt MNAL PRESENTASJON ENEBOLIG PÅ LEVANGER ARKITEKTKONTORET HELLEBUST OG MELAND AS Tekst og foto: Tove Nordgaard, sivilarkitekt MNAL Adresse: Byggherre: Arkitekt: Murmester: Entr./byggmester: Skogheimveien 6 C,

Detaljer

At her sko stå åkrar og bølga i brisen.

At her sko stå åkrar og bølga i brisen. At her sko stå åkrar og bølga i brisen. 12 Forslagets hovedidé er organiseringen av program rundt den indre hagen, eller gårdsrommet. Utstillingsrommene ligger langs hagen mens tilleggsprogrammene ligger

Detaljer

Prosessbok: Senter for kreftpasienter ved Haukeland Universitetssykehus

Prosessbok: Senter for kreftpasienter ved Haukeland Universitetssykehus Prosessbok: Senter for kreftpasienter ved Haukeland Universitetssykehus Diplomoppgave ved Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo Høst 2012 Bård Lindqvist Prosessbok: Senter for kreftpasienter ved Haukeland

Detaljer

ROM for NSB. Miljøvennlige. NSB-kompetansesenter & litt byutvikling på Sundland

ROM for NSB. Miljøvennlige. NSB-kompetansesenter & litt byutvikling på Sundland Miljøvennlige ROM for NSB NSB-kompetansesenter & litt byutvikling på Sundland Drammen NSB-kompetansesenter & Sundland i Drammen I FutureBuilt konferansen 11-12.Oktober 2011 Drammen alt.arkitektur as I

Detaljer

Arkitektkontoret Vest

Arkitektkontoret Vest Enebolig Vikesdalslia Arkitektkontoret Vest Tekst: Runar Wisted-Thu Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner Adresse: Byggherre: Arkitekt: Hovedentreprenør: Murarbeider: Leverandør blokker: maxit as Byggeår:

Detaljer

OCCI/ ULLERN VGS. FOR VISIONARY DEVELOPERS. Undervisning. www.darkarkitekter.no. Hufton+Crow

OCCI/ ULLERN VGS. FOR VISIONARY DEVELOPERS. Undervisning. www.darkarkitekter.no. Hufton+Crow OCCI/ ULLERN VGS. DARK FOR VISIONARY DEVELOPERS www.darkarkitekter.no D A R K ÅR ADRESSE Ullernchauseèn 64-66, 0379 Oslo OPPDRAGSGIVER Skanske Norge ENTREPRENØR Skanska Norge PROGRAM Innovasjonspark 35.300m

Detaljer

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON TVERLANDET SKOLE + PROSJEKTET MÅL OG FOKUSOMRÅDER KONTEKST Intensjonen med oppgaven har vært å studere muligheten for utvidelse av Tverlandet skole, Løding i Bodø kommune fra 5.-10. klasseskole til 1.-10.

Detaljer

EV. NY UTFYLLING opphaldsareal sandvolley strandpromenade. storsal

EV. NY UTFYLLING opphaldsareal sandvolley strandpromenade. storsal REGIONALT KULTURHUS NORHEIMSUND SIVILARKITEKTAR MNAL LIV KILDAHL OG ALV MARTIN VANGDAL Nils Aksnes & co AS HARDINGHUSET - SKISSEPROSJEKT I skisseprosjektet har vi fokusert på 2 hovudproblemstillingar.

Detaljer

KNUT SIGURD RÅBERG SIRI SOLLIE EKHOLM

KNUT SIGURD RÅBERG SIRI SOLLIE EKHOLM B5 KNUT SIGURD RÅBERG SIRI SOLLIE EKHOLM Et sykkelsenter i Trondheim sentrum må være med å bidra til at flere velger sykkel som fremkomstmiddel. Strategisk plassering i forhold til innfartsårer og arbeidsplasser

Detaljer

HYTTE PÅ LYNGHOLMEN. Aust-Agder LUND HAGEM ARKITEKTER. Tekst: Arkitekten Foto: Arkitekten og Ole H Krokstrand. mur+

HYTTE PÅ LYNGHOLMEN. Aust-Agder LUND HAGEM ARKITEKTER. Tekst: Arkitekten Foto: Arkitekten og Ole H Krokstrand. mur+ HYTTE PÅ LYNGHOLMEN Aust-Agder LUND HAGEM ARKITEKTER Tekst: Arkitekten Foto: Arkitekten og Ole H Krokstrand 13 14 Lund Hagem Arkitekter har kontor i Oslo og er ledet av fire partnere: Svein Lund, Einar

Detaljer

Eksisterende bygg. Registrering og opptegning av eksisterende bygg

Eksisterende bygg. Registrering og opptegning av eksisterende bygg Eksisterende bygg Registrering og opptegning av eksisterende bygg Plan, snitt og fasader av 6 bygninger og 2 tun 1. 3. 2. 4 5. 4. 6. Innhold Transformasjonsklasser Bygg 1 - redskapsbod Bygg 2 - bolig

Detaljer

HUSET I KLEIVSTUVEGEN 19

HUSET I KLEIVSTUVEGEN 19 I -6,0-6,5-7,0 EINER EINER -3,5-3,0-2,0 BLÅBÆR -1,5 GRAN -1,0 BLÅBÆR/TYTTEBÆR -0,5 0,0 MOSE BJØRK 0,5 PLATÅ 1,0 1,5 2,0 2,5 HUSET I KLEIVSTUVEGEN 19 Levanger Kleivstua A g B h i a Adkomst fc Gravhaug c

Detaljer

STELLA MARIS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 STELLA MARIS

STELLA MARIS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 STELLA MARIS 1 MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN Tungenes og Tungevågen inneholder mange aspekter av den maritime historien. Selve naturen er tydelig til stede, som fjell og hav, men også i form av vær og vind. Det

Detaljer

"Mær" Maritimt vitensenter i Tungevågen - Åpen arkitektkonkurranse 2014. Situasjon 1:1000. Utstilling. Lager. Kafé. Møteplass. 11 + 7 m.o.

Mær Maritimt vitensenter i Tungevågen - Åpen arkitektkonkurranse 2014. Situasjon 1:1000. Utstilling. Lager. Kafé. Møteplass. 11 + 7 m.o. N Utstilling Lager + 7 m.o.h Kafé + 6.20 m.o.h Foajé + 7.85 m.o.h Møteplass Situasjon :000 5 0 20 50m 4 snitt +2.40 mesanin 3 m 2 3 akvarium r = 6.3 m utstillingslokaler 645 + 29 m 2 2 /+2.60 lager verksted

Detaljer

_underetasje 1_200. Horisont og detaljer. Prosjektet for Maritimt Vitensenter tar inn temaene ved design, med base i byen og i landskapet.

_underetasje 1_200. Horisont og detaljer. Prosjektet for Maritimt Vitensenter tar inn temaene ved design, med base i byen og i landskapet. Horisont og detaljer Prosjektet for Maritimt Vitensenter tar inn temaene ved design, med base i byen og i landskapet. Disse analogiene finnes både i liten og stor skala. Ta eksempelet ved berglav som trosser

Detaljer

VILLA GJENSYN BJØRG YTRE-EIDE OG VIDAR HARTVIGSEN

VILLA GJENSYN BJØRG YTRE-EIDE OG VIDAR HARTVIGSEN VILLA GJENSYN BJØRG YTRE-EIDE OG VIDAR HARTVIGSEN OPPDRAG EN FAMILIE PÅ 5 FLYTTER TILBAKE TIL NORGE ETTER 8 ÅR I DUBAI, DERAV VILLA GJENSYN. MAN BER OM ET STORT, ENKELT, MODERNE OG VEDLIKEHOLDSFRITT MURHUS.

Detaljer

8. Oalsgate 9. Storgata 10. Solaveien 11. Krossens Havremølle 12. Møllermesterboligen 13. Byggetrinn 2/Solaveien 10 14. Vitenparken byggetrinn 2

8. Oalsgate 9. Storgata 10. Solaveien 11. Krossens Havremølle 12. Møllermesterboligen 13. Byggetrinn 2/Solaveien 10 14. Vitenparken byggetrinn 2 Situasjonsplan 1. Forplass/hovedinngang 2. Biinngang 3. Utgang til Vitenparken 4. Varelevering 5. Parkering (midlertidig, 43 pl.) 6. Sykkelparkering 7. Eidsvollgate 8. Oalsgate 9. Storgata 10. Solaveien

Detaljer

1/4. Vitensenter i Randaberg. energibesparende i bruk. Dette er reflektert i. løsninger for vannoppsamling, naturlig ventilasjon

1/4. Vitensenter i Randaberg. energibesparende i bruk. Dette er reflektert i. løsninger for vannoppsamling, naturlig ventilasjon 1/4 energibesparende i bruk. Dette er reflektert i løsninger for vannoppsamling, naturlig ventilasjon av kontorer og andre bruksområder med utstillingsarealet fungerende som atrium, og med termal masse

Detaljer

ENEBOLIG NESODDEN ARKITEKT: MAGNE MELAND, ALT.ARKITEKTUR & HENRIK LUNDBERG, KAP. Tekst: Magne Meland. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner

ENEBOLIG NESODDEN ARKITEKT: MAGNE MELAND, ALT.ARKITEKTUR & HENRIK LUNDBERG, KAP. Tekst: Magne Meland. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner ENEBOLIG NESODDEN ARKITEKT: MAGNE MELAND, ALT.ARKITEKTUR & HENRIK LUNDBERG, KAP Tekst: Magne Meland Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner Adresse: Birkeveien 42 Nesodden Byggherre: Unni Bergman / John

Detaljer

WALDEMARS HAGE DARK ARKITEKTER. Tekst: Christine Grape og Jan Støring. Foto: nispe@datho.no. Felles takterrasser på plan 7

WALDEMARS HAGE DARK ARKITEKTER. Tekst: Christine Grape og Jan Støring. Foto: nispe@datho.no. Felles takterrasser på plan 7 WALDEMARS HAGE DARK ARKITEKTER Tekst: Christine Grape og Jan Støring Foto: nispe@datho.no Felles takterrasser på plan 7 26 MUR+BETONG 3 2007 Leilighetene åpner seg mot hagen og elverommet. De karakteriske

Detaljer

SJØLANDSBY TERRENGPROFIL STRØM TERRENGPROFIL FORSLAG TERRENGPROFIL FORSLAG SITUASJONSPLAN 1 : 500 FUGLEPERSPECTIV

SJØLANDSBY TERRENGPROFIL STRØM TERRENGPROFIL FORSLAG TERRENGPROFIL FORSLAG SITUASJONSPLAN 1 : 500 FUGLEPERSPECTIV OVERGANGEN MELLOM SJØ OG JORD HAVNIVÅET Symbiosen mellom natur og land skulle adresseres (løses) i dette nye maritime vitensenter i Tungevågen. Vi søker å skape en dualitet (en balanse eller samspill)

Detaljer

Enhetslåven. H v o rdan skal vi bevare de gamle lå v e n e? N y bruk av Gammelfjøset på Skjetle i n v i d e re g å e n d e s k o l e

Enhetslåven. H v o rdan skal vi bevare de gamle lå v e n e? N y bruk av Gammelfjøset på Skjetle i n v i d e re g å e n d e s k o l e Enhetslåven H v o rdan skal vi bevare de gamle lå v e n e? N y bruk av Gammelfjøset på Skjetle i n v i d e re g å e n d e s k o l e Utdrag a v m a s t e ro p p g a v e h ø s t 2 0 1 2 Ida Wa a g ø Kine

Detaljer

motto _ mvt maritimt vitensenter i tungevågen _ randaberg _

motto _ mvt maritimt vitensenter i tungevågen _ randaberg _ mritimt vitensenter i tungevågen _ rndberg _ å p e n r k i t e k t k o n k u r r n s e _ 12 _ 2 14 Adkomst 2. Progrmrel og mks gesimshøyder som L- form Eksisterende ttrksjoner BEDØMMELSESKRITERIER TAKFORM

Detaljer

ENSEMBLE. Det nye rådhuskvar talet sett fra Tor vgata

ENSEMBLE. Det nye rådhuskvar talet sett fra Tor vgata E N S E M B L E Bodøs nye rådhus er en åpen, funksjonell og tilgjengelig bygning som blir et selvsagt samlingspunkt for byens ansatte, innbyggere og besøkende. Det nye tilbygget har en tydelig karakter

Detaljer

I/Pro/2240 12 Borgen/Dagslys PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER ANTALL SIDER

I/Pro/2240 12 Borgen/Dagslys PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER ANTALL SIDER NOTAT SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Alfred Getz vei 3 Telefon: 73 59 26 20 Telefaks: 73 59 82 85 GJELDER Borgen skole. Solskjermingssystemer

Detaljer

Samspill mellom nytt og gammelt Enkel geometri rolig farge- og materialvalg ikke konkurrere med de gamle byggene ta vare på det eksisterende

Samspill mellom nytt og gammelt Enkel geometri rolig farge- og materialvalg ikke konkurrere med de gamle byggene ta vare på det eksisterende 1 Samspill mellom nytt og gammelt Enkel geometri rolig farge- og materialvalg ikke konkurrere med de gamle byggene ta vare på det eksisterende Forholdet til byen kommunikasjon - inngang der menneskene

Detaljer

TERRENGSNITT SITUASJONSPLAN M = 1:1000 TERRENGSNITT M = 1:500

TERRENGSNITT SITUASJONSPLAN M = 1:1000 TERRENGSNITT M = 1:500 delvis overdekket TERRENGSNITT s hc parkering PLASSERING Bygget er lagt med en tverrakse som peker i retning Tungenes Fyr, og med hovedakse mot nordøst. Vitensenter og musem med tilhørende servicearealer

Detaljer

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT Utvidelsesreserver A000 Eiendomsgrense Parkering for fremtidig tillbygg Parkering for fremtidig tillbygg mulighet for en forlengelse Ny Parkering 13 stk 5.1 TILBYGG EKS BYGNING EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

Detaljer

GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE

GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER VERKSTED 2 19. JUNI 2013 GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE Tone B. Bjørnhaug Otta har: - et godt funksjonelt utgangspunkt - et godt fysisk utgangspunkt - gode bykvaliteter

Detaljer

Helgelandskraft - En samfunnsbevisst kraftleverandør

Helgelandskraft - En samfunnsbevisst kraftleverandør -Profilhåndbok Helgelandskraft - En samfunnsbevisst kraftleverandør Med de nye kraftverkene i Tosbotn vil HK bygge videre på sin rolle som en samfunns- og miljøbevisst kraftleverandør. For utenom Tosdalen,

Detaljer

ENEBOLIG BYGDØY. Oslo. 4mur+ PUSHAK as. Tekst: PUSHAK as. Foto: Jiri Havran

ENEBOLIG BYGDØY. Oslo. 4mur+ PUSHAK as. Tekst: PUSHAK as. Foto: Jiri Havran Utsnitt av fasade mot syd. Betong og tegl er lagt i samme fargeleie for å gi et homogent uttrykk ENEBOLIG BYGDØY Oslo PUSHAK as Tekst: PUSHAK as. Foto: Jiri Havran 4mur+ Adresse: Tiltakshaver: Arkitekt:

Detaljer

Isdammen 11b, Haugesund

Isdammen 11b, Haugesund Enebolig med kontordel Isdammen 11b, Haugesund Katarsis AS Tekst: Kirsti Sveindal Foto: informasjonspartner og meling media Fasade nordvest. Arkitekten foran boligen på inngangsnivå Firmaet ble etablert

Detaljer

Nye Bodø Rådhus Glimt av Bodø

Nye Bodø Rådhus Glimt av Bodø edersenaksen skvartalet som og åpen bystruktur Forankring Det eksisterende Rådhuset og Banken kan karakteriseres som enkle, men raffinerte bygg: enkle i deres volumoppbygging, men raffinerte i deres detaljering

Detaljer

SITUASJONSPLAN 1:1000

SITUASJONSPLAN 1:1000 KJØKKEN KAFE INNGANG GARDEROBE/WC GARDEROBE PERSONAL VASKEROM LAGER/UNDERVISNING BYGG 2 BYGG 2 C +7 SITUASJONSPLAN 1:1000 UNDERVISNINGSROM INNGANG UNDERVISNINGSROM MØTEROM AUDITORIUM GRUPPEROM GARDEROBE

Detaljer

H E L D A L E I E N D O M A S

H E L D A L E I E N D O M A S ØVRE SÆDAL MIDTRE - FELT B-F2 H E L D A L E I E N D O M A S s 1 Beskrivelse av forslaget s 2 Situasjonsplan s 3 Perspektiv fra vest s 4 Terrengsnitt s 5 Rekkehus plan type A 1:100 s 6 Rekkehus plan type

Detaljer

sentrum prosesshefte sentrumsutvikling

sentrum prosesshefte sentrumsutvikling sentrum E6 1 prosesshefte sentrumsutvikling 2 sentrumsutvikling Under sentrumsutvikling har vi undersøkt flere ulike temaer. Et viktig tema har vært å studere ulike typer nye typologier som kan romme forskning,

Detaljer

Treet - Verdens høyeste trehus av Marina Trifkovic. buildingsmart konferanse 2015

Treet - Verdens høyeste trehus av Marina Trifkovic. buildingsmart konferanse 2015 Treet - Verdens høyeste trehus av Marina Trifkovic buildingsmart konferanse 2015 1 BOB - Byggherre / utbygger Artec - Arkitekt Sweco - Teknisk rådgivning PGL, RIB, RIBR, RIE, RIV, RIG, RIAKU Moelven Limtre

Detaljer

Fra tomrom til tomter

Fra tomrom til tomter Mikroinfill Fra tomrom til tomter Vi er i dag alle kjent med behovet for flere boliger i Oslo. Etter vår mening er det rom for mange flere boliger i sentrum av byen. Vi ser på smale tomrom mellom eksisterende

Detaljer

HUSEBYBAKKEN. Tilbygg pluss ny, kjedet enebolig i porebetong. Oslo PRESENTASJON

HUSEBYBAKKEN. Tilbygg pluss ny, kjedet enebolig i porebetong. Oslo PRESENTASJON PRESENTASJON Tilbygg pluss ny, kjedet enebolig i porebetong HUSEBYBAKKEN Oslo ARKITEKT: ELTON & ØSTHUS ARKITEKTUR OG DESIGN Tekst: Per Joar Østhus Foto: nispe@datho.no og arkitekten Tomannsboligen på Montebello,

Detaljer

Kystkosmos Maritimt Vitensenter Tungenes

Kystkosmos Maritimt Vitensenter Tungenes Kystkosmos Maritimt Vitensenter Tungenes Storm i skjærgården - The Flying Dutchman (August Strindberg, 1892) Sjøkart over Tungenes og Bragens fyr. Vitensenteret set fra vest, med ankomstplassen til høyre

Detaljer

Askim. Tekst: Hans Bjørn Holther. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner, Per Christian Anfinnsen og arkitekten MUR+BETONG 4 2009 39

Askim. Tekst: Hans Bjørn Holther. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner, Per Christian Anfinnsen og arkitekten MUR+BETONG 4 2009 39 Bølgen Askim Østre linje arkitekter as Tekst: Hans Bjørn Holther Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner, Per Christian Anfinnsen og arkitekten MUR+BETONG 4 2009 39 www. olarkitekter.no Østre Linje Arkitekter

Detaljer

VISJON: å skape SYKKELykke i Trondheim. kafe SYKKELykke

VISJON: å skape SYKKELykke i Trondheim. kafe SYKKELykke VISJON: å skape SYKKELykke i Trondheim kafe SYKKELykke SYKKELykke for oss er: - en problemfri hverdag på sykkel - felleskapsfølelse rundt det å sykle - styrke midtbyen som et aktivt midtpunkt PROBLEMSTILLING:

Detaljer

MÅL NATUROPPLEVELSER VARIASJON

MÅL NATUROPPLEVELSER VARIASJON ARV OG ENDRING :ny turisthytte på Høgevarde :Sunniva Vold Huus :Maren Storihle Ødegård :Jan Kristian Borgen Arkitekthjelpen:NUT Tanker om en ny turisthytte Hvordan kan man, gjennom arbeid med romtypologi

Detaljer

Dvelja Nye Bodø Rådhus SAMSPILL MED BYBILDET ROM FOR RELASJONER Rådhuset befinner seg i overgangssonen mellom to ulike deler av bybildet: på den ene siden det tettbygde strøket som tilsvarer det opprinnelige

Detaljer

NORDRE KVARTAL. siste byggetrinn i Vulkanområdet, Oslo. Organisering LPO ARKITEKTER

NORDRE KVARTAL. siste byggetrinn i Vulkanområdet, Oslo. Organisering LPO ARKITEKTER NORDRE KVARTAL siste byggetrinn i Vulkanområdet, Oslo LPO ARKITEKTER Tekst: arkitekt Gry Holter Foto: Finn Ståle Felberg og Tove Lauluten (nederst s. 33, s. 35) 30 Vulkan er betegnelsen på det gamle industriområdet

Detaljer

BOLIG KORSGATA. Trondheim PRESENTASJON ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS

BOLIG KORSGATA. Trondheim PRESENTASJON ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS PRESENTASJON BOLIG KORSGATA Trondheim Fasade mot sør ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Maryann Tvenning. Eksteriørfoto: Ogmund Sørli. Interiørfoto: Eline Hellebust MUR 3/05 11 Tomten er på 380

Detaljer

FINGERSKJØTEN ILLUSTRASJON FRA ADKOMST

FINGERSKJØTEN ILLUSTRASJON FRA ADKOMST FINGERSKJØTEN ILLUSTRASJON FRA ADKOMST GRUPPE NR. 23 Hanne Thorvaldsen Solem Lydia H.øyem Anker Jenny Fetveit FINGERSKJØTEN Vi har jobbet med fi ngerskjøt som ledebilde: Økt kontaktfl ate for bedre liming.

Detaljer

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter Situasjonen før og etter ombygging/nybygg Arkitekt kontor Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo div.a Arkitekter Tekst: Henriette Salvesen, div. A arkitekter Foto: Jiri Hav ran og div. A arkitekter 22 div.a

Detaljer

FEM ENEBOLIGER RUNDT ET TUN. Gregers Grams vei, Ullern, Oslo R21 ARKITEKTER

FEM ENEBOLIGER RUNDT ET TUN. Gregers Grams vei, Ullern, Oslo R21 ARKITEKTER FEM ENEBOLIGER RUNDT ET TUN Gregers Grams vei, Ullern, Oslo R21 ARKITEKTER Tekst: Anders Melsom, Martin Smedsrud Foto: Henrik Beck Kæmpe og Arne Nicolai Schram 5 Fra gårdsplassen Situasjon 6 Martin Smedsrud,

Detaljer

LYSAKER BRYGGE. Bærum ARKITEKT: ARKITEKTKONTORET KARI NISSEN BRODTKORB AS. Foto: Anne Norseth og Børre Lund

LYSAKER BRYGGE. Bærum ARKITEKT: ARKITEKTKONTORET KARI NISSEN BRODTKORB AS. Foto: Anne Norseth og Børre Lund LYSAKER BRYGGE Bærum ARKITEKT: ARKITEKTKONTORET KARI NISSEN BRODTKORB AS Foto: Anne Norseth og Børre Lund Sjøens lys og reflekser På vegne av Gjensidige NOR Næringseiendom fremmet vi i juli 2000 forslag

Detaljer

Schirmers g. Hovedinngang til kirkerommet er fra forpfassen (nord øst), med alteret mot elverommet (sør-vest).

Schirmers g. Hovedinngang til kirkerommet er fra forpfassen (nord øst), med alteret mot elverommet (sør-vest). T r i n i tas Schirmers g BaptiStkirkefl Plan nn inger Utforming av planløsningene og den funksjonelle organiseringen er basert på romprogrammets målsetninger og forutsetninger. Hovedinngang til kirkerommet

Detaljer