oppgaver og kompetanse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "oppgaver og kompetanse"

Transkript

1 Personvernombudet Personvernombudet oppgaver og kompetanse

2 TEMA Personvernombudsordningen Råd og veiledning for ledelse og den enkelte, Grunnlag for oppslag i journal Utlevering Data til NPR Kreftregisteret GOPP (manglet hjemmel og var ikke utlevering) Sikkerhet ved selve utleveringen Behov for etablering av databaser tilrådning Styrende dokumenter

3 Personvernombud (PVO) Myndighet og rolle hjemlet i lov/forskrift Virksomheten ved navngitt PVO delegert myndighet fra Datatilsynet PVO kan være ansatt av virksomheten, utnevnes skriftlig av adm dir, men har også plikter mot Datatilsynet

4 PVOs roller og funksjoner Mottar og behandler meldinger om studier/databehandlinger som gjør bruk av person-/helseopplysninger Journal, kvalitetsregistre, forskning, opplæring, kamerovervåking, personalregistre, m.fl. Fører oversikt over alle databehandlinger Sikrer den enkeltes rettigheter Informasjon, medbestemmelse Sikrer at nødvendig hjemmel for hver databehandling, inkludert utlevering, finnes Setter krav til sikring av personopplysningene i samsvar med personopplysningslov og -forskrift Gir tilråding av databehandling i forskning/annen databehandling (i stedet for konsesjon fra Datatilsynet) Er kompetanse og kontaktledd ifm tilsyn og kontakt med DT

5 Bruk av personopplysninger krever Hjemlet i lov/forskrift, eksempler Journalføring Administrative funksjoner Rapportering til forskriftsregulerte registre, NAV, skatt mfl Personalregistre Samtykke Forskning Samfunnets interesser klart overstiger den enkeltes personvernulempe Forskning Dispensasjon fra taushetplikten, (innvilges av Hdir) Utlevering til andre er også bruk, eks Forskning, legemiddelutprøving, offentlige statistikker Forskriftsregulerte registre Spørsmål fra eier Publisering på Internett er også bruk

6 Sykehusets personvernansvar Å vite hvor personopplysninger er lagret, hva de skal brukes til (inkludert varighet og utlevering) at bruken har et hjemmelsgrunnlag Å sikre personopplysningenes konfidensialitet tilgjengelighet kvalitet integritet Å utøve intern-kontroll Opplæring Instrukser og rutiner Internrevisjoner Avvikshåndtering Sikre informasjon til de registrerte og og medbestemmelsesrett

7 Personens rettigheter Kan kreve informasjon om hva som er registrert og til hvilket formål Kan kreve innsyn i det som er registrert om seg selv, eks til egen journal, inkludert logg over oppslag til registrert informasjon i forskningsprosjekter og legemiddelutprøving til hva som er registrert om personen som ansatt Kan kreve retting av feil av sterkt belastende innhold i journal Kan kreve sletting av feil eller sterkt belastende innhold i journal av informasjon om seg selv i forskningsprosjekt (noen unntak) av feil ifm ansettelsesforhold Kan kreve sperring av journal Av hele eller deler av journaler Sperring mot oppslag fra spesifikke personer/yrker Sperring mot oppslag fra alle med unntak av navngitte personer/yrkesgrupper

8 Hvem har tilgang til opplysninger i journal? Helsepersonell, som ikke deltar i pasientens helsehjelp Helsepersonell Administrativt personell Studenter Resepsjonspersonell Sentralbordbetjening Forskriftsregulerte registre Presse Fødselsregister Kreftregisteret Reseptregisteret Dødsårsaksregisteret, m.fl NAV Offentligheten Kriminelle NPR Riksarkiv Den enkelte person -Føring og innsyn Forsikringsselskap Pårørende Opplæring Forskning Legemiddelutprøving Samtykke NPE Kontrollkommisjon Tilsynsmyndigheter Riksrevisjon Politi og domstol Naboer Familie

9 Ordinær tilgang reguleres som følger Individbasert tilgangsrett skal vurderes i forhold til den enkeltes behov i sin funksjon Sett av parametre som gir teknisk tilgang Avdeling(er) den enkelte har funksjon på Tid Funksjon (nivå 1-3) gir tilgang til ulike typer dokumenter Lese-rettighet, Skrive-rettighet og signeringsrettigheter Aktualiseringsrett Tekniske tilgang er langt videre enn hva behovet er, for å sikre tilgang når behovet er der Forutsetning at bruken begrenses i samsvar med faktisk behov den enkelte har, og gir et misbrukspotensiale som tilsynsmyndighet har identifisert og fokuserer på

10 Hvem kan gjøre oppslag i journalen? Må være under virksomhetens instruksjons-myndighet, hvilket omfatter ansatte, som alle har undertegnet taushetserklæring og sikkerhetsinstruks, er gitt opplæring og har individuelle tilganger til journal beskyttet med passord innleide som gjør en oppgave besluttet og avtalt med sykehusets ledelse, som har undertegnet taushetserklæring og sikkerhetsinstruks, er gitt opplæring og har individuelle tilganger til journal beskyttet med passord OG Må ha nødvendig hjemmelsgrunnlag for at oppslag kan gjøres

11 Hva gir gyldig hjemmelsgrunnlag? Det å yte selvstendig helsehjelp til aktuell pasient Dekker oppslag som enkelt kan sies å være i den aktuelle pasients interesse vedkommende ytes helsehjelp For studenter under sykehusets opplæring og som deltar i helsehjelpen Aktiv deltakelse i helsehjelpen Ved deltakelse i eksempelvis morgenmøter og visittrunder og tilsvarende hvor enkeltpersoners helsehjelp blir diskutert Helsehjelp ytes presumtivt samtykke

12 Hva gir gyldig hjemmelsgrunnlag? forts. Utnevnte personer med spesifikt ansvar for konkret journal eller pasient: Kvalitetssikring av innholdet i journalen journalansvarlig Ansvar i forhold til pasienten - pasientansvarlig Lovpålagt ansvar

13 Hva gir gyldig hjemmelsgrunnlag? forts. Kodeveiledning og tilsvarende pålagte administrative funksjoner For gitt ansvarsområde og ved faktisk arbeid, dvs innen divisjon/avdeling og diagnose-område Administrative lovpålagte oppgaver

14 Hva gir gyldig hjemmelsgrunnlag? forts. Intern kvalitetssikring av diagnostisering og behandling, som forutsetter: Formålet med oppslagene må være uttalt og gjenfinnbart Beslutning om behovet må gjøres av ledelse, dvs avdelingsleder eller annen person med uttalt medisinsk faglig ansvar for behandlingskjede som skal kvalitetssikres (eventuelt etablering av egne registre krever tilrådning fra Personvernombud) Intern kvalitetssikring helsepersonelloven paragraf 26

15 Hva gir gyldig hjemmelsgrunnlag? forts. Konkrete saker i kvalitetsråd/kvalitetsutvalg Konkret sak fra barnevern, sosialtjenesten, klagesaker, tilsynssaker, vedtak i psykiatrien Tilfeller hvor noen skal vitne (både for domsstol og fylkesnemda for sosiale saker) NPE-saker og klagesaker (ikke uttømmende) Konkrete saker - hjemlet

16 Hva gir gyldig hjemmelsgrunnlag? forts. Forskning Faglig opplæring Studentopplæring Hovedregel er samtykke fra den enkelte hvor oppslag skal gjøres Samtykke fra den enkelte

17 Hjemmel for databehandlinger Registrering ifm styring (DRG-fokus) Journal HPL 39 og HRL 3 (medisinsk diagnose og pasientbehandling) Pasientadministrasjon HPL 26, 2. ledd Kvalitetsregistre HPL 26, 1. Ledd Samtykke Utlevering Forskriftsregulerte registre (MFR, NPR, kreftregisteret, dødsårsaksregisteret, reseptregisteret) Samtykke GOPP ingen utlevering og RHF-ets krav ikke hjemmelsgrunnlag for Må være meldt PVO eller ha konsesjon

18 Styrende dokumenter PVO kan bistå utforming av styrende dokumenter for å sikre tilgang til informasjon og internkontroll

19 PVO - Råd og veiledning for ledelse og den enkelte Formål og hjemmel for Oppslag i journal Bruk av opplysninger Utlevering Rettigheter til de inkluderte Sikkerhetskrav ved Lagring Forsendelse Oversikt over personopplysninger Tilrådning av individuelle databehandlinger/databaser Medvirke til etablering av styrende dokumenter

20 Heidi Thorstensen IT-sikkerhetssjef og Personvernombud Konsern IT Oslo universitetssykehus, Ullevål Kirkeveien 166 Phone: Oslo Mobile: Norway Fax:

Selvbetjening i EPJ også for forskningsformål - hva da med personvern?

Selvbetjening i EPJ også for forskningsformål - hva da med personvern? Selvbetjening i EPJ også for forskningsformål - hva da med personvern? Det er en selvfølge at man innen bank/finans via Internett kan: ha oversikt og kontroll over egne konti betale egne regninger forvalte

Detaljer

Vår ref: 651 009/008-002 Deres ref: 200900661/MAL Dato: 27.03.2009

Vår ref: 651 009/008-002 Deres ref: 200900661/MAL Dato: 27.03.2009 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår ref: 651 009/008-002 Deres ref: 200900661/MAL Dato: 27.03.2009 Høring vedrørende forslag om etablering av et nasjonalt register over hjerte-

Detaljer

Vår ref: 2011/ 67 Oslo, 1. november 2011

Vår ref: 2011/ 67 Oslo, 1. november 2011 Helse- og omsorgsdepartementet Pb. 8011 Dep 0030 Oslo Vår ref: 2011/ 67 Oslo, 1. november 2011 Høringssvar - Forslag til lovendringer i samband med etablering av Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret

Detaljer

VERDAL KOMMUNE. Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger

VERDAL KOMMUNE. Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger Retningslinjer: Bruk av elektroniske meldinger pro-fastleger VERDAL KOMMUNE Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger Pleie-, rehabiliterings- og omsorgstjenesten Verdal kommune 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 12/3404 12/01097-2/DIJ 16. januar 2013 Dato Datatilsynets høringssvar- Regulering av epikriseutsending

Detaljer

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre Håndbok for medisinske kvalitetsregistre - For bedre helsetjenester Innholdsfortegnelse 1 Hva er et kvalitetsregister? 4 1.1 Faser i etablering av et kvalitetsregister 4 1.2 Formål 4 2 Hvordan måle kvalitet?

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

IS-1878. Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten

IS-1878. Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1878 Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten Heftets tittel: Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Rapport nr. 1-2015. Kvalitetsindikatorer i den akuttmedisinske kjeden TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin

Rapport nr. 1-2015. Kvalitetsindikatorer i den akuttmedisinske kjeden TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin Rapport nr. 1-2015 TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin Norwegian National Advisory Unit on Prehospital Emergency Medicine Postadresse: Oslo universitetssykehus HF Ullevål sykehus

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Den som mottar helse- og omsorgstjenester har også rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn alene og i fellesskap

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr. 450 Heftets tittel: Kommunenes helsefremmende og forebyggende

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Vernepleieren utfordringer i arbeidet med nødvendig og forsvarlig bruk av tvang i et 20-årsperspektiv

Vernepleieren utfordringer i arbeidet med nødvendig og forsvarlig bruk av tvang i et 20-årsperspektiv Vernepleieren utfordringer i arbeidet med nødvendig og forsvarlig bruk av tvang i et 20-årsperspektiv Anine Terland Anine Terland er utdannet i 1987 ved Oslo vernepleierhøyskole og jobber i Lørenskog kommune.

Detaljer

Anbefaling til. Retningslinjer for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger

Anbefaling til. Retningslinjer for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger Anbefaling til Retningslinjer for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger VERSJON 2.0 7.april 2011 KITH-rapport 06/08: 2011 Retningslinjer: Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger 3 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn...

Detaljer

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Nr. 2006:4 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Skrevet på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forord Statskonsult viderefprte i 2005 sitt flerflrige arbeid

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Personvern og sikkerhet

Personvern og sikkerhet Personvern og sikkerhet Formålet med personvern er å verne om privatlivets fred, den personlige integritet og sørge for tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger. Behandlingen av personopplysninger

Detaljer

Faglig forsvarlighet i psykisk helsevern

Faglig forsvarlighet i psykisk helsevern Helselovgivning Faglig forsvarlighet i psykisk helsevern Psykisk helsevern er regulert gjennom lovbestemmelser med omfattende konsekvenser for tilrettelegging av tjenestene. Både de enkelte tjenesteutøvere

Detaljer

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Veiledning til 1 Formål Arbeidsbegrepet omfatter enhver form for arbeid, så som planlegging,

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet [Sett inn korttittel på studien Hoveddel - sett inn dato] Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet [Fjern den merkede teksten og hakeparentesen og sett inn din egen tekst: Bruk minimum 12 pkt.

Detaljer

FORSIKRINGSSVINDEL OG PERSONVERN - HVOR GÅR GRENSEN? Frode Bjeglerud, fagdirektør

FORSIKRINGSSVINDEL OG PERSONVERN - HVOR GÅR GRENSEN? Frode Bjeglerud, fagdirektør FORSIKRINGSSVINDEL OG PERSONVERN - HVOR GÅR GRENSEN? Frode Bjeglerud, fagdirektør Oslo, 27.november hvor går grensen? Utredningsvirksomhet er en naturlig og nødvendig del av forsikringsvirksomheten, og

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Hva skal hvor? Pasientarkiv versus sakarkiv. Regional anbefaling Utarbeidet av arbeidsgruppe i Regionalt Arkivledernettverk Helse Sør-Øst RHF

Hva skal hvor? Pasientarkiv versus sakarkiv. Regional anbefaling Utarbeidet av arbeidsgruppe i Regionalt Arkivledernettverk Helse Sør-Øst RHF Hva skal hvor? Pasientarkiv versus sakarkiv Regional anbefaling Utarbeidet av arbeidsgruppe i Regionalt Arkivledernettverk Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010 Pasientbehandling eller saksbehandling? Rapporten

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer