Overgangsordninger fra Reform 94 til Kunnskapsløftet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overgangsordninger fra Reform 94 til Kunnskapsløftet"

Transkript

1 Vår saksbehandler: Direkte tlf: Vår dato: Deres dato: Vår referanse: 07/2874 Deres referanse: Til fylkesmenn fylkeskommuner videregående skoler Overgangsordninger fra Reform 94 til Kunnskapsløftet I forskrift til opplæringsloven 24 er det fastsatt bestemmelser om innføringstakt for Kunnskapsløftet og overgangsordninger fra Reform 94 til Kunnskapsløftet. I forskriftens 24 6 og 24 9 er det delegert til Utdanningsdirektoratet å fastsette hvilke fag fra Reform 94 som kan erstatte fag i Kunnskapsløftet, og hvilke fag i Kunnskapsløftet som kan erstatte fag i Reform 94. Bestemmelser om fag fra Reform 94 som kan godkjennes som likeverdige med fag i Kunnskapsløftet Vg1, er gitt i brev av fra Kunnskapsdepartementet til fylkesmenn, fylkeskommuner og videregående skoler. Utdanningsdirektoratet gir i dette brevet bestemmelser om overgangsordninger som ikke er omtalt i brevet fra Kunnskapsdepartementet av Bestemmelser om krav til generell studiekompetanse og spesielle opptakskrav til høyere utdanning med ikrafttredelse f. o. m. opptak til studieåret er gitt i Forskrift om opptak til høyere utdanning av fra Kunnskapsdepartementet. Bestemmelser om godkjenning av fag fra Reform 94 i Kunnskapsløftet gjelder både for elever og privatister. I tilfeller der et godkjent fag fra Reform 94 videreføres på et høyere nivå i Kunnskapsløftet, er eleven/privatisten selv ansvarlig for å skaffe seg nødvendig faglig grunnlag for å kunne fortsette med faget. 1.0 Fellesfag 1. 1 Fellesfag i Vg2 i studieforberedende utdanningsprogram Følgende felles allmenne fag i Reform 94 kan krediteres som fellesfag i Vg2 i Kunnskapsløftet: Tabell 1 Reform 94 Kunnskapsløftet 5 uketimer norsk 112 årstimer norsk 4 uketimer C-språk årstimer fremmedspråk nivå 1 4 uketimer B språk årstimer fremmedspråk nivå 2 3 uketimer eldre historie 56 årstimer historie 2 uketimer kroppsøving 56 årstimer kroppsøving

2 Side 2 av Fellesfag i Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Følgende felles allmenne fag i Reform 94 kan krediteres som fellesfag i Vg2 i Kunnskapsløftet: Tabell 2 Reform 94 Kunnskapsløftet 2 uketimer norsk 56 årstimer norsk 2 uketimer engelsk 56 årstimer engelsk 2 uketimer samfunnslære 84 årstimer samfunnsfag 2 uketimer kroppsøving 56 årstimer kroppsøving 1. 3 Fellesfag i Vg3 i studieforberedende utdanningsprogram Følgende felles allmenne fag i Reform 94 kan krediteres som fellesfag i Vg3 i Kunnskapsløftet: Tabell 3 Reform 94 Kunnskapsløftet 3 uketimer religion og etikk 84 årstimer religion og etikk 5 uketimer norsk 168 årstimer norsk 4 uketimer nyere historie 113 årstimer historie 4 uketimer C-språk årstimer fremmedspråk nivå 2 2 uketimer kroppsøving 56 årstimer kroppsøving 2.0 Studieforberedende utdanningsprogrammer 2. 1 Godskriving av felles allmenne fag fra grunnkurs og VKI i Reform 94 i studieforberedende utdanningsprogrammer I forskrift til opplæringsloven 24 9 heter det: Vidaregåande kurs I som er fullført og bestått i Reform 94 innan 1. august 2010, kan godkjennast som tilsvarande vidaregåande trinn 2 innanfor same fagområde i Kunnskapsløftet. Som følge av endrede krav til generell studiekompetanse i Kunnskapsløftet gjelder følgende for fellesfagene matematikk og samfunnsfag: Matematikk fellesfag I krav til generell studiekompetanse inngår fra studieåret minimum 224 årstimer matematikk. Bestått felles allment fag matematikk fra grunnkurs Reform 94 i kombinasjon med minimum 3 uketimer matematikk som studieretningsfag i Reform 94 vil tilfredsstille krav til generell studiekompetanse i Kunnskapsløftet.

3 Side 3 av 15 Samfunnsfag Elever som tas inn til Vg2 i programområdene realfag, samfunnsfag og økonomi eller språkfag fra grunnkurs allmenne, økonomiske og administrative fag i Reform 94, må dokumentere bestått 84 årstimer samfunnsfag for å oppfylle kravene til generell studiekompetanse i Kunnskapsløftet. 2.2 Godskriving av fagene økonomi og informasjonsbehandling og bedriftsøkonomi I Økonomi og informasjonsbehandling Bestått økonomi og informasjonsbehandling fra grunnkurs allmenne, økonomiske og administrative fag kan godkjennes som valgfritt programfag i Kunnskapsløftet når faget ikke inngår i godkjent fullført og bestått grunnkurs fra Reform Bedriftsøkonomi I Bestått bedriftsøkonomi I som felles allment fag i studieretning for økonomiske og administrative fag kan godkjennes som likeverdig med programfagenheten næringslivsøkonomi 2, og inngå i krav til fordypning når faget videreføres på et høyere nivå i programfagene næringslivsøkonomi 3 eller entreprenørskap og bedriftsutvikling Godskriving av studieretningsfag fra grunnkurs og VKI i Reform 94 i studieforberedende utdanningsprogrammer i Kunnskapsløftet Når kravene til fagsammensetning og fordypning som er fastsatt for Kunnskapsløftet er oppfylt, gjelder følgende overgangsordninger: Programområder for realfag, samfunnsfag og økonomi og språkfag: Studieretningsfag i Reform 94 med samme omfang som tilsvarende programfag i Kunnskapsløftet Studieretningsfag i Reform 94 som har samme omfang som tilsvarende programfag i Kunnskapsløftet, godkjennes som likeverdige. Se tabell 4. Studieretningsfag i Reform 94 med mindre omfang enn tilsvarende programfag i Kunnskapsløftet Studieretningsfag som har lavere årstimetall enn tilsvarende programfag i Kunnskapsløftet, kan godkjennes og gi fordypning når faget videreføres på et høyere nivå i Kunnskapsløftet. Studieretningsfag i Reform 94 som ikke inngår i fag- og timefordelingen i Kunnskapsløftet Studieretningsfag fra Reform 94 som bygger på hverandre og som er bestått, kan godkjennes og gi fordypning i Kunnskapsløftet når samlet omfang for fagene er minimum 8 uketimer. Studieretningsfag fra Reform 94 kan som enkeltfag inngå i krav til fagsammensetning i Kunnskapsløftet som valgfritt programfag Programomåder for formgivingsfag, idrettsfag, musikk, dans og drama: Programfag i Kunnskapsløftet kan godkjennes som studieretningsfag i Reform 94 i henhold til tabell 4. Studieretningsfag i Reform 94 kan godkjennes som programfag i Kunnskapsløftet i henhold til tabell 5.

4 Side 4 av Programfag i Kunnskapsløftet som kan erstatte studieretningsfag i Reform 94 Følgende programfag i Kunnskapsløftet kan godkjennes som studieretningsfag i Reform 94: Tabell 4 Fagkode LK06 Programfag LK06 Fagkode R94 Studieretningsfag R94 Merknader Programområde for idrettsfag IDR2001 Aktivitetslære 1 ID1010 Aktivitetslære IDR2002 Aktivitetslære 2 ID2010 Aktivitetslære I IDR2003 Aktivitetslære 3 ID4010 Aktivitetslære II IDR2004 Treningslære 1 ID1020 Treningslære IDR2005 Treningslære 2 ID4020/ Treningslære ID4021 IDR2006 Idrett og samfunn ID4030 Idrett, kultur og samfunn IDR2007 Treningsledelse 1 ID2040 Ledelse og instruksjon IDR2008 Treningsledelse 2 IDR2009 Treningsledelse 3 ID4040 Ledelse og instruksjon IDR3001 Toppidrett 1 ID2010 Aktivitetslære I IDR3002 Toppidrett 2 ID4011 Aktivitetslære IIa (ny ordning) IDR3003 Toppidrett 3 Kan ikke erstatte fag fra Reform 94 IDR3004 Breddeidrett 1 ID2011 Aktivitetslære Ia (ny ordning) IDR3005 Breddeidrett 2 IDR3006 Breddeidrett 3 IDR3007 Friluftsliv 1 IDR3008 Friluftsliv 2 Kan ikke erstatte fag fra Reform 94 IDR3009 Lederutvikling 1 IDR3010 Lederutvikling 2 Musikk, dans og drama Musikk, dans og drama Vg1 MDD2001 Musikk, dans og drama MD1010 MD1030 MD1040 MDD3001 Bevegelse MDD3002 Lytting MDD3003 Danseteknikker MD1930 MD1940 MDD3004 Musikk MD1910 MD1920 MD1020 Kor/Stemmebruk og Dans og Drama Kan ikke erstatte fag fra Reform 94 Dans I og Dans II Instrumentalopplæring og Ensembler og Musikklære/Hørelære/Lytting MDD2001 kan godkjennes som likeverdig med MD1010, MD1030 og MD1040 MDD3001 kan godkjennes som likeverdig med MD1930 og MD1940 MDD3004 kan godkjennes som likeverdig med MD1910, MD1920 og MD1020 MDD3005 Teaterensemble MD1950 MD1960 Drama I og Drama II MDD3005 kan godkjennes som likeverdig med MD1950 og MD1960

5 Side 5 av 15 Programområde for dans DAN2001 Grunntrening i dans 1 Kan ikke erstatte fag fra Reform 94 DAN2002 Grunntrening i dans 2 DAN2003 Scenisk dans 1 MD2110 Danseteknikk og danseformer VKI DAN2004 Scenisk dans 2 DAN2004 Scenisk dans 2 MD2110 Danseteknikk og danseformer VKI DAN3001 Scenisk dans fordypning 1 DAN2005 Scenisk dans 3 MD4110 Danseteknikk og danseformer VKII DAN3001 Scenisk dans fordypning 1 DAN3002 Scenisk dans fordypning 2 DAN2006 Dans perspektiv 1 MD2120 Danseteori og dansehistorie VKI DAN2008 Dans perspektiv 2 MD4120 Danseteori og dansehistorie VKII Programområde for drama DRA2003 Teaterproduksjon 1 AA6327/ Drama AA II AA6328 DRA2003 Teaterproduksjon 1 MD2230 Teaterproduksjon I DRA2004 Teaterproduksjon 2 DRA2009 Drama og samfunn AA6310 MD4240 Drama AA I eller Drama og samfunn DRA2005 Teater i perspektiv 1 MD2220 Teaterkunnskap I DRA2007 Teater i perspektiv 2 MD4220 Teaterkunnskap II DRA2001 Teater og bevegelse 1 MD2210 Bevegelsesforming DRA2002 Teater og bevegelse 2 MD4210 Bevegelsesforming DRA3001 Teaterproduksjon fordypning 1 MD4230 Teaterproduksjon II DRA3002 Teaterproduksjon fordypning 2 Programområde for musikk MUS2001 Ergonomi og bevegelse 1 Kan ikke erstatte fag fra Reform 94 MUS2002 Ergonomi og bevegelse 2 MUS2003 Instrument, kor, samspill 1 MD2010 MD2020 Hovedinstrument og Biinstrument og besifringsspill og Kor og ensembler MD2030 MUS2004 Instrument, kor, samspill 2 MD4010 Hovedinstrument og MD4020 Kor og ensembler MUS2005 Musikk i perspektiv 1 MD2070/ Musikkorientering I eller MD2077 Musikkunnskap I AA6410 MUS2007 Musikk i perspektiv 2 MD4070/ Musikkorientering II MD4072/ eller MD4077/ MD4078 AA6427/ Musikkunnskap II AA6428 MUS2009 Instruksjon og ledelse MD2040 Ensembleledelse VKI og MD4030 Ensembleledelse VKII MUS3001 Musikk fordypning 1 MD2050 Hørelære VKI og MD2060 Satslære VKI MUS3003 Musikk fordypning 2 MD4040 MD4050 MD4060 Hørelære VKII og Arrangering og komponering og Musikkformidling

6 Side 6 av 15 Utdanningsprogram for studiespesialisering Programområde for formgivingsfag FOR2001 Visuelle kunstfag 1 FO1010 FO1030 FO1040 Kunst- og kulturhistorie FOR2002 Visuelle kunstfag 2 FO2310 FO2320 FO2330 Form og Kunst- og kulturhistorie FOR2003 Visuelle kunstfag 3 FO4410 FO4420 FO2130 Komposisjon og Kunst- og kulturhistorie og Moderne kunsthistorie FOR2004 Design og arkitektur 1 FO1020 FO1030 FO1040 FO2350 Form og Kunst- og kulturhistorie og Beskrivende geometri FOR2005 Design og arkitektur 2 FO2310 FO2330 FO2340 Skrift og Kunst- og kulturhistorie FOR2006 Design og arkitektur 3 FO4410 FO2320 Form og Kunst- og kulturhistorie og Moderne kunsthistorie FOR3001 Visuell kultur og samfunn FO1040 FO2130 Kunst- og kulturhistorie og Kunst- og kulturhistorie og Moderne kunsthistorie FOR3002 Scenografi og kostyme FOR3003 Trykk og foto Kan ikke erstatte fag fra Reform 94 Programområde for realfag REA3001 Biologi 1 AA6250 Biologi (2BI) REA3002 Biologi 2 AA6267/ Biologi (3BI) AA6269 REA3004 Fysikk 1 AA6210 Fysikk (2FY) REA3005 Fysikk 2 AA6227/ Fysikk (3FY) AA6229 REA3007 Geofag X Kan ikke erstatte fag fra Reform 94 REA3008 Geofag 1 Programfag fra Kunnskapsløftet kan erstatte studieretningsfag fra Reform 94. REA3009 Geofag 2 REA3011 Kjemi 1 AA6230 Kjemi (2KJ) REA3012 Kjemi 2 AA6247/ Kjemi (3KJ) AA6249 REA3014 Informasjonsteknologi 1 AA6110/ Brukersystemer (1A) AA6111 REA3015 Informasjonsteknologi 2 AA6120/ Systemutvikling (2A) AA6121 REA3017 Teknologi og forskningslære X Kan ikke erstatte fag fra Reform 94 REA3018 Teknologi og forskningslære 1 REA3019 Teknologi og forskningslære 2 Programfag fra Kunnskapsløftet kan erstatte studieretningsfag fra Reform 94.

7 Side 7 av 15 REA3007 Matematikk X Kan ikke erstatte fag fra Reform 94 REA3022 Matematikk R1 AA6514/ Matematikk 2MX AA6516 REA3024 Matematikk R2 AA6524/ Matematikk 3MX AA6526 REA3026 Matematikk S1 AA6534/ Matematikk 2MZ AA6536 REA3028 Matematikk S2 AA6544/ Matematikk 3MZ AA6546 Programområde for samfunnsfag og økonomi SAM3001 Historie og filosofi 1 Programfag fra Kunnskapsløftet kan erstatte studieretningsfag fra Reform 94. SAM3002 Historie og filosofi 2 SAM3005 Markedsføring og ledelse 1 AA6720/ Markedsføring II AA6721 SAM3006 Markedsføring og ledelse 2 AA6730/ Markedsføring III AA6731 SAM3008 Medie- og informasjonskunnskap 1 AA6550 Mediekunnskap 1 SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2 AA6570 Mediekunnskap 3 SAM3011 Næringslivsøkonomi 1 AA6480 Etablererkunnskap I SAM3012 Næringslivsøkonomi 2 AA6010 Bedriftsøkonomi I SAM3014 Næringslivsøkonomi 3 AA6020/ Bedriftsøkonomi II AA6021 SAM3016 Sosialkunnskap AA6290/ Samfunnskunnskap (3SK-B) AA6292 SAM3018 Samfunnsgeografi AA6460/ Geografi II AA6461 SAM3019 Sosiologi og sosialantropologi AA6270 Samfunnskunnskap (2SK) SAM3020 Politikk og menneskerettigheter AA6280/ Samfunnskunnskap (3SK-A) AA6282 SAM3022 Rettslære 1 AA6050/ Rettslære I AA6051 SAM3023 Rettslære 2 AA6060/ Rettslære II AA6061 SAM3025 Samfunnsøkonomi 1 AA6031 Samfunnsøkonomi I SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 AA6041/ Samfunnsøkonomi II AA6042 SAM3028 Entreprenørskap og AA6480 Etablererkunnskap I bedriftsutvikling 1 SAM3029 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 AA6491 Etablererkunnskap II Programområde for språk SPR3002 Gresk 1 VT9540 VT9570 SPR3003 Gresk 2 VT9560 VT9580 SPR3005 Latin 1 VT1840 VT1870 SPR3006 Latin 2 VT1860 VT1880 SPR3008 Internasjonal engelsk, skriftlig AA6078 AA6074 Klassisk gresk C-språk I eller Klassisk gresk C-språk 1,5 Klassisk gresk C-språk 3 eller Klassisk gresk C-språk 2,5 Latin C-språk 1 eller Latin C-språk 1,5 Latin C-språk 3 eller Latin C-språk 2,5 2 Engelsk Engelsk (priv) SPR3002 kan godkjennes som likeverdig med VT9540 eller VT9570 SPR3003 kan godkjennes som likeverdig med VT9560 eller VT9580 SPR3005 kan godkjennes som likeverdig med VT1840 eller VT1870 SPR3006 kan godkjennes som likeverdig med VT1860 eller VT1880

8 Side 8 av 15 SPR3010 Samfunnsfaglig engelsk, skriftlig AA6083 AA6093 SPR3012 Engelskspråklig litteratur og kultur, AA6082 skriftlig AA6092 PSPxxxx Fremmedspråk nivå 1 VTxx70/ VTxx71 PSPxxxx Fremmedspråk nivå 2 VTxx80/ VTxx82 PSPxxxx Fremmedspråk nivå 3 VTxx30/ VTxx31 SPR3014 Kommunikasjon og kultur 1 SPR3015 Kommunikasjon og kultur 2 SPR3017 Kommunikasjon og kultur 3 Engelsk II B Engelsk II B (priv) Engelsk II A Engelsk II A (priv) C-språk 1, 5 C-språk 2, 5 B-språk 4 Programfag fra Kunnskapsløftet kan erstatte studieretningsfag fra Reform Fag i Reform 94 som kan erstatte fag i Kunnskapsløftet: Følgende studieretningsfag i Reform 94 kan godkjennes som programfag i Kunnskapsløftet: Tabell 5 Fagkode Reform 94 Studieretningsfag Reform 94 Fagkode LK06 Programfag LK06 Utdanningsprogram for idrettsfag ID1010 Aktivitetslære IDR2001 Aktivitetslære 1 ID2010 Aktivitetslære I IDR2002 Aktivitetslære 2 ID2011 ID2012 Aktivitetslære Ia (ny ordning) Aktivitetslære Ib (ny ordning) Merknader Studieretningsfag fra Reform 94 som er bestått og som ikke er del av fagog ID4010 Aktivitetslære II IDR2003 Aktivitetslære 3 ID4011 Aktivitetslære IIa (ny ordning) Studieretningsfag fra Reform 94 som er bestått og som ikke er del av fagog ID1020 Treningslære IDR2004 Treningslære 1 ID4020/ Treningslære IDR2005 Treningslære 2 ID4021 ID4030 Idrett, kultur og samfunn IDR2006 Idrett og samfunn ID2040 Ledelse og instruksjon IDR2007 Treningsledelse 1 ID4040 Ledelse og instruksjon IDR2008 Treningsledelse 2 IDR2009 Treningsledelse 3 ID2011 Aktivitetslære Ia (ny ordning) IDR3001 Toppidrett 1 ID4011 Aktivitetslære IIa (ny ordning) IDR3002 Toppidrett 2 ID2011 Aktivitetslære Ia (ny ordning) IDR3004 Breddeidrett 1

9 Side 9 av 15 Utdanningsprogram for musikk dans og drama Vg1 MD1010 MD1030 MD1040 MD1930 MD1940 MD1910 MD1920 MD1020 MD1950 MD1960 Kor/Stemmebruk og Dans og Drama Dans I og Dans II Instrumentalopplæring og Ensembler og Musikklære/Hørelære/Lytting Drama I og Drama II MDD2001 Musikk, dans og drama MD1010, MD1030 og MD1040 kan samlet godkjennes som likeverdig med MDD2001 MDD3003 Danseteknikker MD1930 og MD1940 kan samlet godkjennes som likeverdig med MDD3003 MDD3004 Musikk MD1910, MD1920 og MD1020 kan samlet godkjennes som likeverdig med MDD3004 MDD3005 Teaterensemble MD1950 og MD1960 kan samlet godkjennes som likeverdig med MDD3005 Programområde for dans MD2110 Danseteknikk og danseformer VKI DAN2003 Scenisk dans 1 og DAN2004 DAN3001 Scenisk dans 2 eller Scenisk dans fordypning 1 MD4110 Danseteknikk og danseformer VKII DAN2004 Scenisk dans 2 og DAN2005 Scenisk dans 3 og DAN3002 Scenisk dans fordypning 2 MD2120 Danseteori og dansehistorie VKI DAN2006 Dans perspektiv 1 MD4120 Danseteori og dansehistorie VKII DAN2008 Dans perspektiv 2 Programområde for drama AA6327/ Drama AA II DRA2003 Teaterproduksjon 1 AA6328/ MD2230 Teaterproduksjon I DRA2003 Teaterproduksjon 1 DRA2004 Teaterproduksjon 2 AA6310 MD4240 MD2220 MD4220 Drama AA I eller Drama og samfunn Teaterkunnskap I og Teaterkunnskap II MD4220 Teaterkunnskap II DRA2007 Teater i perspektiv 2 MD2210 Bevegelsesforming DRA2001 Teater og bevegelse 1 DRA2009 Drama og samfunn For å få godkjent DRA2009 enten AA6310 eller MD4240 DRA2005 Teater i perspektiv 1 For å få godkjent DRA2005 både MD2220 og MD4220 MD4210 Bevegelsesforming DRA2002 Teater og bevegelse 2 MD4230 Teaterproduksjon II DRA3001 Teaterproduksjon fordypning 1 DRA3002 Teaterproduksjon fordypning 2 Fullført MD4230 kan gi godkjenning for både DRA3001og DRA3002

10 Side 10 av 15 Programområde for musikk MD2010 MD2020 MD2030 MD4010 MD4020 Hovedinstrument og Biinstrument og besifringsspill og Kor og ensembler Hovedinstrument og Kor og ensembler MUS2003 Instrument, kor, samspill 1 For å få godkjent MUS2003 både MD2010, MD2020 og MD2030 MUS2004 Instrument, kor, samspill 2 For å få godkjent MUS2004 både MD4010, og MD4020 MD2070/ MD2077 AA6410 MD4070/ MD4072/ MD4077/ MD4078 AA6427/ AA6428 MD2040 MD4030 MD2050 MD2060 Musikkorientering I eller Musikkunnskap I Musikkorientering II eller Musikkunnskap II Ensembleledelse VKI og Ensembleledelse VKII Hørelære VKI og Satslære VKI MUS2005 Musikk i perspektiv 1 For å få godkjent MUS2005 enten MD2070/MD2077, eller AA6410 MUS2007 Musikk i perspektiv 2 For å få godkjent MUS2007 enten MD4070/MD4072/MD4077/ MD4078 eller AA6427/6428 MUS2009 Instruksjon og ledelse For å få godkjent MUS2009 både MD2040 og MD4030 MUS3001 Musikk fordypning 1 For å få godkjent MUS3001 både MD2050 og MD2060 MD4040 MD4050 MD4060 Hørelære VKII og Arrangering og komponering og Musikkformidling Utdanningsprogram for studiespesialisering Vg1 med formgivingsfag Vg2 og Vg3 programområde for formgivingsfag FO1010 FO1030 FO1040 FO2310 FO2320 FO2330 FO4410 FO4420 FO2130 FO1020 FO1030 FO1040 FO2350 FO2310 FO2330 FO2340 FO4410 FO2320 Kunst- og kulturhistorie Form og Kunst- og kulturhistorie Komposisjon og Kunst- og kulturhistorie og Moderne kunsthistorie Form og Kunst- og kulturhistorie og Beskrivende geometri Skrift og Kunst- og kulturhistorie Form og Kunst- og kulturhistorie og Moderne kunsthistorie MUS3003 Musikk fordypning 2 For å få godkjent MUS3003 både MD4040, MD4050 og MD4060 FOR2001 Visuelle kunstfag 1 For å få godkjent FOR2001 må kandidaten ha fullført både FO1010, FO1030 og FO1040 FOR2002 Visuelle kunstfag 2 For å få godkjent FOR2002 må kandidaten ha fullført både FO2310, FO2320, FO2330 og FOR2003 Visuelle kunstfag 3 For å få godkjent FOR2003 må kandidaten ha fullført både FO4410, FO4420, FO2130 og FOR2004 Design og arkitektur 1 For å få godkjent FOR2004 må kandidaten ha fullført både FO1020, FO1030, FO1040 og FO2350 FOR2005 Design og arkitektur 2 For å få godkjent FOR2005 må kandidaten ha fullført både FO2310, FO2330, FO2340 og FOR2006 Design og arkitektur 3 For å få godkjent FOR2006 må kandidaten ha fullført både FO4410, FO2320, og

11 Side 11 av 15 FO1040 FO2130 Kunst- og kulturhistorie og Kunst- og kulturhistorie og Moderne kunsthistorie FOR3001 Visuell kultur og samfunn For å få godkjent FOR3001 må kandidaten ha fullført både FO1040, FO2130 og AA6350 Form og farge I Studieretningsfag fra Reform 94 som er bestått og som ikke er del av fag- AA6357 Form og farge I og AA6360 Form og farge II AA6367 Form og farge II AA6330 Eldre kunst- og kulturhistorie AA6347/ Nyere kunst- og kulturhistorie AA6348 Programområde for realfag AA6250 Biologi (2BI) REA3001 Biologi 1 AA6267/ Biologi (3BI) REA3002 Biologi 2 AA6269 AA6210 Fysikk (2FY) REA3004 Fysikk 1 AA6227/ Fysikk (3FY) REA3005 Fysikk 2 AA6229 AA6230 Kjemi (2KJ) REA3011 Kjemi 1 AA6247/ Kjemi (3KJ) REA3012 Kjemi 2 AA6249 AA6110/ Brukersystemer (1A) REA3014 Informasjonsteknologi 1 AA6111 AA6120/ Systemutvikling (2A) REA3015 Informasjonsteknologi 2 AA6121 AA6130 Informasjonsbehandling (1B) Studieretningsfag fra Reform 94 som er bestått og som ikke er del av fagog AA6140/ Systemdrift (2B) AA6141 AA6514/ Matematikk 2MX REA3022 Matematikk R1 AA6516 AA6524/ Matematikk 3MX REA3024 Matematikk R2 AA6526 AA6534/ Matematikk 2MZ REA3026 Matematikk S1 AA6536 AA6544/ Matematikk 3MZ REA3028 Matematikk S2 AA6546 Programområde for samfunnsfag og økonomi AA6710 Markedsføring I Studieretningsfag fra Reform 94 som er bestått og som ikke er del av fagog AA6720/ AA6721 AA6730/ AA6731 Markedsføring II SAM3005 Markedsføring og ledelse 1 Markedsføring III SAM3006 Markedsføring og ledelse 2 AA6550 Mediekunnskap 1 SAM3008 Medie- og informasjonskunnskap 1 AA6560 Mediekunnskap 2 Studieretningsfag fra Reform 94 som er bestått og som ikke er del av fagog. SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2 AA6570 Mediekunnskap 3

12 Side 12 av 15 AA6580 Mediekunnskap 4 Studieretningsfag fra Reform 94 som er bestått og som ikke er del av fagog AA6010 Bedriftsøkonomi I SAM3014 SAM3029 Næringslivsøkonomi 3 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 AA6020/ Bedriftsøkonomi II SAM3014 Næringslivsøkonomi 3 AA6021 AA6290/ Samfunnskunnskap (3SK-B) SAM3016 Sosialkunnskap AA6292 AA6450 Geografi I AA6460/ Geografi II SAM3018 Samfunnsgeografi AA6461 AA6270 Samfunnskunnskap (2SK) SAM3019 Sosiologi og sosialantropologi AA6281/ Samfunnskunnskap (3SK-A) SAM3020 Politikk og menneskerettigheter AA6282 AA6050/ Rettslære I SAM3022 Rettslære 1 AA6051 AA6060/ Rettslære II SAM3023 Rettslære 2 AA6061 AA6031 Samfunnsøkonomi I SAM3025 Samfunnsøkonomi 1 AA6041/ Samfunnsøkonomi II SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 AA6042 AA6480 Etablererkunnskap I SAM3028 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 AA6491 Etablererkunnskap II SAM3029 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 AA6850 AA6867/ AA6868 AA6980 AA8040 AA6620 AA6630 AA8030 AA8020 AA6910 AA6920/ AA6921 AA6180 AA8010 AA6870 AA6880/ AA6881 AA6890/ AA6891 AA6830 AA6817/ AA6818 AA6840/ AA6841 AA6822 AA6950 AA6827 AA6660 AA6677 AA6750/ Administrasjon og saksbehandling I Administrasjon og saksbehandling II Arkivkunnskap Kommunikasjon Kontorautomasjon I Kontorautomasjon II Nettverk Maskinvare Organisasjonslære I Organisasjonslære II Politisk idéhistorie Programvare Regnskap I Regnskap II Regnskap III Reiselivsarbeid Reiselivskunnskap Reiselivstjenester Reiseservicelære Resepsjonsfag Service og tjenesteyting (ny plan) Reklame I Reklame II Transportadministrasjon Studieretningsfag fra Reform 94 som er bestått og som ikke er del av fagog.

13 Side 13 av 15 AA6751 AA6740 Transport- og terminallære AA6760/ Transportplanlegging AA6761 AA6770/ Transportinformasjon med AA6771 dokumentbehandling Programområde for språk VT9540 VT9570 VT9560 VT9580 VT1840 VT1870 VT1860 VT1880 AA6078 AA6074 AA6083 AA6093 AA6082 AA6092 VTxx30/ VTxx31 VTxx70/ VTxx71 VTxx80/ VTxx82 VV1100 AA6470 Klassisk gresk C-språk I eller Klassisk gresk C-språk 1,5 Klassisk gresk C-språk 3 eller Klassisk gresk C-språk 2,5 Latin C-språk 1 eller Latin C-språk 1,5 Latin C-språk 3 eller Latin C-språk 2,5 2 Engelsk eller 2 Engelsk (priv) Engelsk II B Engelsk II B (priv) Engelsk II A Engelsk II A (priv) SPR3002 Gresk 1 For å få godkjent SPR3002 enten VT9540 eller VT9570 SPR3003 Gresk 2 For å få godkjent SPR3003 enten VT9560 eller VT9580 SPR3005 Latin 1 For å få godkjent SPR3005 enten VT1840 eller VT1870 SPR3006 Latin 2 For å få godkjent SPR3006 enten VT1860 eller VT1880 SPR3008 Internasjonal engelsk SPR3010 SPR3012 Samfunnsfaglig engelsk Engelskspråklig litteratur og kultur B-språk 4 PSPxxxx Fremmedspråk nivå 3 C-språk 1, 5 PSPxxxx Fremmedspråk nivå 1 C-språk 2, 5 PSPxxxx Fremmedspråk nivå 2 Samisk kulturkunnskap Språkkunnskap Studieretningsfag fra Reform 94 som er bestått og som ikke er del av fagog 3.0 Yrkesfaglige utdanningsprogrammer 3.1 Grunnkurs i Reform 94 som grunnlag for inntak til Vg2 yrkesfaglige programområder i Kunnskapsløftet Tabell 6 Reform 94 Kunnskapsløftet Grunnkurs Videregående trinn 2 Bygg- og anleggsteknikk B001 Byggfag BABYG2 Byggteknikk B001 Byggfag BAANL2 Anleggsteknikk L001 Tekniske byggfag BAKEM2 Klima-, energi- og miljøteknikk M001 Trearbeidsfag BATRT2 Treteknikk L001 Tekniske byggfag BAOFT2 Overflateteknikk L001 Tekniske byggfag BAFEI2 Feierfaget L001 Tekniske byggfag BAGLA2 Glassfaget L001 Tekniske byggfag BAISO2 Isolatørfaget B001 Byggfag BASTE2 Steinfaget

14 Side 14 av 15 Design og håndverk D001 Formgivingsfag DHDTE2 Design og tekstil M001 Trearbeidsfag DHDTR2 Design og trearbeid J001 Mekaniske fag DHSME2 Smed D001 Formgivingsfag M001 Trearbeidsfag DHBBF2 Båtbygger J001 Mekaniske fag DHBMF2 Børsemaker D001 Formgivingsfag D001 Formgivingsfag DHDGH2 Design og gullsmedhåndverk M001 Trearbeidsfag DHPST2 Pianostemming og pianoteknikk D001 Formgivingsfag DHBLD2 Blomsterdekoratør D001 Formgivingsfag DHIUD2 Interiør og utstillingsdesign D001 Formgivingsfag DHFRI2 Frisør D001 Formgivingsfag DHAKT2 Aktivitør J001 Mekaniske fag DHUIM2 Ur- og instrumentmaker L001 Tekniske byggfag DHBLY2 Blyglasshåndverkerfaget D001 Formgivingsfag DHFGY2 Forgyllerfaget B001 Byggfag DHGIP2 Gipsmakerfaget J001 Mekaniske fag DHGTL2 Gjørtlerfaget D001 Formgivingsfag DHGLH2 Glasshåndverkerfaget D001 Formgivingsfag DHHBB2 Håndbokbinderfaget D001 Formgivingsfag DHKER2 Keramikerfaget M001 Trearbeidsfag DHKUR2 Kurvmakerfaget D001 Formgivingsfag DHMPM2 Maskør- og parykkmakerfaget D001 Formgivingsfag DHSEI2 Seilmakefaget D001 Formgivingsfag DHTKS2 Taksidermistfaget Elektrofag C001 Elektrofag ELAUT2 Automatisering J001 Mekaniske fag C001 Elektrofag ELELE2 Elenergi C001 Elektrofag ELDEL2 Data & Elektronikk C001 Elektrofag ELFLY2 Flyfag J001 Mekaniske fag ELKVT2 Kulde- og varmepumpeteknikk Helse- og sosialfag F001 Helse- og sosialfag HSAMB2 Ambulansefaget F001 Helse- og sosialfag HSBUA2 Barne- og ungdomsarbeider F001 Helse- og sosialfag HSFOT2 Fotterapi og ortopediteknikk J001 Mekaniske fag F001 Helse- og sosialfag HSHEA2 Helsearbeiderfag F001 Helse- og sosialfag HSHES2 Helseservicefag F001 Helse- og sosialfag HSHUD2 Hudpleie Medier og kommunikasjon P001 Medier og kommunikasjon MKMED2 Medier og kommunikasjon Naturbruk K001 Naturbruk NAFFA2 Fiske og fangst K001 Naturbruk NAAKV2 Akvakultur K001 Naturbruk NALGA2 Landbruk og gartnerinæring K001 Naturbruk NAHHO2 Heste- og hovslagerfaget K001 Naturbruk NASRB2 Skogbruk K001 Naturbruk NAAID2 Anleggsgartner og idrettsanleggsfag Restaurant- og matfag E001 Hotell- og næringsmiddelfag RMKOS2 Kokk- og servitørfag E001 Hotell- og næringsmiddelfag RMMFG2 Matfag

15 Side 15 av 15 Salg og service Q001 Salg og service SSSSS2 Salg, service og sikkerhet Q001 Salg og service SSTRL2 Transport og logistikk J001 Mekaniske fag Q001 Salg og service SSRLV2 Reiseliv Alle grunnkurs SSISF2 IKT-servicefag Teknikk og industriell produksjon H001 Kjemi- og prosessfag TPLAB2 Laboratorieteknikk H001 Kjemi- og prosessfag TPKJP2 Kjemiprosess C001 Elektrofag TPMAR2 Maritime fag J001 Mekaniske fag J001 Mekaniske fag TPKJT2 Kjøretøy J001 Mekaniske fag TPBLK2 Bilskade, lakk og karosseri J001 Mekaniske fag TPAMK2 Arbeidsmaskiner J001 Mekaniske fag TPIMS2 Industriell møbelproduksjon J001 Mekaniske fag TPBRT2 Brønnteknikk J001 Mekaniske fag TPIND2 Industritekstil og design J001 Mekaniske fag TPPIN2 Produksjons- og industriteknikk J001 Mekaniske fag TPGRV2 Garverifaget J001 Mekaniske fag TPGJE2 Gjenvinningsfaget J001 Mekaniske fag TPISK2 Industriell skotøyproduksjon J001 Mekaniske fag TPLSF2 Låsesmedfaget J001 Mekaniske fag TPPLF2 Plastfaget H001 Kjemi- og prosessfag TPTRH2 Tekstilrenholdsfaget 3. 2 VKI i Reform 94 som grunnlag for å fullføre fag- og yrkesopplæring i Kunnskapsløftet Fylkeskommunen har ansvar for å godkjenne kompetanse på grunnlag av tidligere fullført og bestått opplæring på VKI-nivå i Reform 94, for de som skal fullføre opplæringen i Vg3 i skole eller bedrift i Kunnskapsløftet. 3.3 Vurdering av kompetanse for de som ikke har fullført og bestått grunnkurs eller VKI i yrkesfaglige studieretninger i Reform 94 Fylkeskommunen har ansvar for å godkjenne kompetanse på grunnlag av delvis gjennomført opplæring i Reform 94, som grunnlag for å fullføre opplæringen etter Kunnskapsløftet i henhold til gjeldende regelverk. Bestemmelser om føring av dokumentasjon for fag som erstatter hverandre fra Reform 94 og Kunnskapsløftet, vil bli gitt i eget skriv. Med vennlig hilsen Dag Johnsen områdedirektør Laila Fossum avdelingsdirektør

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald Samandrag... 2 Innleiing... 3 Programområda innan yrkesfaglege utdanningsprogram... 3 Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag...

Detaljer

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald Samandrag... 2 Innleiing... 3 Programområda innan yrkesfaglege utdanningsprogram... 3 Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag...

Detaljer

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Strukturen i vidaregåande opplæring Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse Kunnskapsløftet Mål: at alle elevar

Detaljer

Nvbkode Beskrivelse Utdanningsprogram/ Programområd UTP enivå E tide dato F SUM Oppg Sensur

Nvbkode Beskrivelse Utdanningsprogram/ Programområd UTP enivå E tide dato F SUM Oppg Sensur Nvbkode Beskrivelse Utdanningsprogram/ Programområde UTP Nivå E tide dato F T N NT ST MR SUM Oppg Sensur ADI2001 Nyanlegg Anleggsgartner- og indrettsanleggsfag NA VG2 4 26.nov ADI2002 Drift og vedlikehold

Detaljer

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2012-2013

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2012-2013 Vidaregåande opplæring tilbod i 2012-2013 VIKTIGE DATOAR 1. februar Søknadsfrist for inntak med behov for spesialundervisning. Søknadsfrist for lærekontrakt med unntak frå opplæringsordninga og opplæringskontrakt.

Detaljer

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Program Plenum Om utdanningsprogram for Studiespesialisering Rådgiver, Petra Rørvik Utdanningsprogram for Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

Vidaregåande opplæring

Vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2015-2016 Viktige datoar Pass på at du har PIN-kodar til MinID i god tid før søknadsfristen. 2. febr. : Søknadsfrist om fortrinnsrett eller individuell vurdering.

Detaljer

Vidaregåande opplæring

Vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2014-2015 2 Viktige datoar Pass på at du har PIN-kodar til MinID i god tid før søknadsfristen. 3. febr. : Søknadsfrist om fortrinnsrett eller individuell vurdering.

Detaljer

Programfagvalg til VG3 skoleåret 2014-2015

Programfagvalg til VG3 skoleåret 2014-2015 Programfagvalg til skoleåret 204-205 REGLER FOR VALG AV PROGRAMFAG TIL I skal du velge totalt 3 programfag. Unntak: Elever som ikke hadde fremmedspråk i ungdomsskolen, skal kun velge 2 programfag. Disse

Detaljer

Agenda for fellesinformasjonen

Agenda for fellesinformasjonen Fagvalg til Vg2 studiespesialisering orientering til foresatte for elever på Vg1 ST januar 2015 Jan-Ivar Braathen ass. rektor Agenda for fellesinformasjonen Velge programområde og programfag på Kirkeparken

Detaljer

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram Fagvalget til Vg2 Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11 Studiespesialiserende utdanningsprogram Om valg av programområde og fag. Det nærmer seg tiden for å velge programområde og programfag

Detaljer

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole - om programfag og fagvalg for elever på ST 1 Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på de studieforberedende

Detaljer

Service og samferdsel

Service og samferdsel Service og samferdsel Er du utadrettet, glad i å ha kontakt med andre mennesker og serviceinnstilt? Service og Samferdsel gir deg grunnlag for jobber innen butikk, kontor, reiseliv, resepsjon, transport

Detaljer

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG?

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering -Studiespesialisering

Detaljer

Videregående opplæring. Foreldremøte 25.09.13

Videregående opplæring. Foreldremøte 25.09.13 Videregående opplæring Rett til 3 års opplæring i skole i et av tre valgte utdanningsprogram De tre årene må tas ut i løpet av fem år etter avsluttet ungdomsskole når hele opplæringen skjer i skole og

Detaljer

Utdanningsvalg! Idrettsfag. Musikk, dans og drama. Studiespesialisering. Medier og kommunikasjon. Teknikk og industriell produksjon.

Utdanningsvalg! Idrettsfag. Musikk, dans og drama. Studiespesialisering. Medier og kommunikasjon. Teknikk og industriell produksjon. Utdanningsvalg! Idrettsfag. Musikk, dans og drama. Studiespesialisering. Bygg- og anleggsteknikk. Elektrofag. Medier og kommunikasjon. Restaurant- og matfag. Design og håndverk. Helse- og sosialfag. Naturbruk.

Detaljer

Tilbudsstrukturen i Kunnskapsløftet pr. 01.08.2014. Studieforberedende utdanningsprogram. Utdanningsprogram for studiespesialisering

Tilbudsstrukturen i Kunnskapsløftet pr. 01.08.2014. Studieforberedende utdanningsprogram. Utdanningsprogram for studiespesialisering Forklaring på fargekoding Utdanningsprogram Videregående opplæring i skole Videregående opplæring i bedrift Studiekompetanse med eller uten fag- eller svennebrev Studieforberedende utdanningsprogram Utdanningsprogram

Detaljer

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016 Nordmøre Atlanten vgs vg 1 Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 Mus/dans/drama dans 0 4 0 0 0 0 0 0 0 Mus/dans/drama musikk 1 23 14 1 27 1 27 1 27 Studiespesialisering 5 135 2 5 135 5 135 5 135 Totalt vg 1

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Velkommen til foreldremøte for Vg2 på Kongsgård Agenda: Presentasjon av valg i Vg2 Litt om opptak til studier Samtale med lærere Felles for alle utdanningsprogram:

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående

Detaljer

Rekruttering og utdanning av tavlemontører Bransjens ansvar. Tavleforum 14.10.08 1

Rekruttering og utdanning av tavlemontører Bransjens ansvar. Tavleforum 14.10.08 1 Rekruttering og utdanning av tavlemontører Bransjens ansvar Tavleforum 14.10.08 1 Gunnar Visnes Fagsjef Kompetanse i NELFO/Norsk Teknologi Leder i faglig råd Elektro Tlf. arbeid, direkte: 23 08 77 24 Adresse:

Detaljer

Plan for siste del av skoleåret eksamensdager/undervisningsdager/studiedager Melding om skriftlig sentralgitte trekkfag gis 13. mai kl.

Plan for siste del av skoleåret eksamensdager/undervisningsdager/studiedager Melding om skriftlig sentralgitte trekkfag gis 13. mai kl. Plan for siste del av skoleåret sdager/undervisningsdager/studiedager Melding om skriftlig sentralgitte trekkfag gis 13. mai kl. 0900 15. mai for alle 0800-1120 Kurs i programfag hele dagen 18. mai 19.

Detaljer

Til alle ungdomsskolene i region Follo

Til alle ungdomsskolene i region Follo Til alle ungdomsskolene i region Follo Her kommer en komplett kurskatalog med all relevant informasjon for både elever, lærere og foresatte i forbindelse med utprøvingen av utdanningsprogram på vgs. i

Detaljer

Møteinnhold. Kort om: Hovedsak: Strukturen i videregående skole etter Kunnskapsløftet 06

Møteinnhold. Kort om: Hovedsak: Strukturen i videregående skole etter Kunnskapsløftet 06 Møteinnhold Kort om: Private skoler og internasjonale muligheter Om karakterberegning Om skolene på Nedre Romerike Om gangen i rådgivningen Om bruk av Internett Om søknad på Internett med bruk av M Hva

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring.

Detaljer

Nr.4 2003. www.utdanningsforbundet.no. Utdanningsforbundets. Hefteserie. Videregående opplæring en veiledning

Nr.4 2003. www.utdanningsforbundet.no. Utdanningsforbundets. Hefteserie. Videregående opplæring en veiledning Nr.4 2003 www.utdanningsforbundet.no Utdanningsforbundets Hefteserie Videregående opplæring en veiledning Videregående opplæring en veiledning Innhold Forord..........................................................

Detaljer

Vågsbygd videregående skole

Vågsbygd videregående skole STUDIESPESIALISERING STUDIEFORBEREDENDE MUSIKK, DANS OG DRAMA VG1 1 ISBN FORF: TITTEL PRIS 8205345553 8205349377 Røskeland, Bakke, Aksens, Akselberg: Panorama Norsk Vg1, bokmål eller Røskeland, Bakke,

Detaljer

REALFAG SPRÅKFAG SAMFUNNSFAG ØKONOMIFAG STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG FAGVALG SKOLEÅRET 2009-2010

REALFAG SPRÅKFAG SAMFUNNSFAG ØKONOMIFAG STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG FAGVALG SKOLEÅRET 2009-2010 SPRÅKFAG STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG SAMFUNNSFAG ØKONOMIFAG FAGVALG SKOLEÅRET 2009-2010 REALFAG GREÅKER VIDEREGÅENDE SKOLE HVORDAN VELGER DU OG HVA SKJER

Detaljer