Overgangsordninger fra Reform 94 til Kunnskapsløftet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overgangsordninger fra Reform 94 til Kunnskapsløftet"

Transkript

1 Vår saksbehandler: Direkte tlf: Vår dato: Deres dato: Vår referanse: 07/2874 Deres referanse: Til fylkesmenn fylkeskommuner videregående skoler Overgangsordninger fra Reform 94 til Kunnskapsløftet I forskrift til opplæringsloven 24 er det fastsatt bestemmelser om innføringstakt for Kunnskapsløftet og overgangsordninger fra Reform 94 til Kunnskapsløftet. I forskriftens 24 6 og 24 9 er det delegert til Utdanningsdirektoratet å fastsette hvilke fag fra Reform 94 som kan erstatte fag i Kunnskapsløftet, og hvilke fag i Kunnskapsløftet som kan erstatte fag i Reform 94. Bestemmelser om fag fra Reform 94 som kan godkjennes som likeverdige med fag i Kunnskapsløftet Vg1, er gitt i brev av fra Kunnskapsdepartementet til fylkesmenn, fylkeskommuner og videregående skoler. Utdanningsdirektoratet gir i dette brevet bestemmelser om overgangsordninger som ikke er omtalt i brevet fra Kunnskapsdepartementet av Bestemmelser om krav til generell studiekompetanse og spesielle opptakskrav til høyere utdanning med ikrafttredelse f. o. m. opptak til studieåret er gitt i Forskrift om opptak til høyere utdanning av fra Kunnskapsdepartementet. Bestemmelser om godkjenning av fag fra Reform 94 i Kunnskapsløftet gjelder både for elever og privatister. I tilfeller der et godkjent fag fra Reform 94 videreføres på et høyere nivå i Kunnskapsløftet, er eleven/privatisten selv ansvarlig for å skaffe seg nødvendig faglig grunnlag for å kunne fortsette med faget. 1.0 Fellesfag 1. 1 Fellesfag i Vg2 i studieforberedende utdanningsprogram Følgende felles allmenne fag i Reform 94 kan krediteres som fellesfag i Vg2 i Kunnskapsløftet: Tabell 1 Reform 94 Kunnskapsløftet 5 uketimer norsk 112 årstimer norsk 4 uketimer C-språk årstimer fremmedspråk nivå 1 4 uketimer B språk årstimer fremmedspråk nivå 2 3 uketimer eldre historie 56 årstimer historie 2 uketimer kroppsøving 56 årstimer kroppsøving

2 Side 2 av Fellesfag i Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Følgende felles allmenne fag i Reform 94 kan krediteres som fellesfag i Vg2 i Kunnskapsløftet: Tabell 2 Reform 94 Kunnskapsløftet 2 uketimer norsk 56 årstimer norsk 2 uketimer engelsk 56 årstimer engelsk 2 uketimer samfunnslære 84 årstimer samfunnsfag 2 uketimer kroppsøving 56 årstimer kroppsøving 1. 3 Fellesfag i Vg3 i studieforberedende utdanningsprogram Følgende felles allmenne fag i Reform 94 kan krediteres som fellesfag i Vg3 i Kunnskapsløftet: Tabell 3 Reform 94 Kunnskapsløftet 3 uketimer religion og etikk 84 årstimer religion og etikk 5 uketimer norsk 168 årstimer norsk 4 uketimer nyere historie 113 årstimer historie 4 uketimer C-språk årstimer fremmedspråk nivå 2 2 uketimer kroppsøving 56 årstimer kroppsøving 2.0 Studieforberedende utdanningsprogrammer 2. 1 Godskriving av felles allmenne fag fra grunnkurs og VKI i Reform 94 i studieforberedende utdanningsprogrammer I forskrift til opplæringsloven 24 9 heter det: Vidaregåande kurs I som er fullført og bestått i Reform 94 innan 1. august 2010, kan godkjennast som tilsvarande vidaregåande trinn 2 innanfor same fagområde i Kunnskapsløftet. Som følge av endrede krav til generell studiekompetanse i Kunnskapsløftet gjelder følgende for fellesfagene matematikk og samfunnsfag: Matematikk fellesfag I krav til generell studiekompetanse inngår fra studieåret minimum 224 årstimer matematikk. Bestått felles allment fag matematikk fra grunnkurs Reform 94 i kombinasjon med minimum 3 uketimer matematikk som studieretningsfag i Reform 94 vil tilfredsstille krav til generell studiekompetanse i Kunnskapsløftet.

3 Side 3 av 15 Samfunnsfag Elever som tas inn til Vg2 i programområdene realfag, samfunnsfag og økonomi eller språkfag fra grunnkurs allmenne, økonomiske og administrative fag i Reform 94, må dokumentere bestått 84 årstimer samfunnsfag for å oppfylle kravene til generell studiekompetanse i Kunnskapsløftet. 2.2 Godskriving av fagene økonomi og informasjonsbehandling og bedriftsøkonomi I Økonomi og informasjonsbehandling Bestått økonomi og informasjonsbehandling fra grunnkurs allmenne, økonomiske og administrative fag kan godkjennes som valgfritt programfag i Kunnskapsløftet når faget ikke inngår i godkjent fullført og bestått grunnkurs fra Reform Bedriftsøkonomi I Bestått bedriftsøkonomi I som felles allment fag i studieretning for økonomiske og administrative fag kan godkjennes som likeverdig med programfagenheten næringslivsøkonomi 2, og inngå i krav til fordypning når faget videreføres på et høyere nivå i programfagene næringslivsøkonomi 3 eller entreprenørskap og bedriftsutvikling Godskriving av studieretningsfag fra grunnkurs og VKI i Reform 94 i studieforberedende utdanningsprogrammer i Kunnskapsløftet Når kravene til fagsammensetning og fordypning som er fastsatt for Kunnskapsløftet er oppfylt, gjelder følgende overgangsordninger: Programområder for realfag, samfunnsfag og økonomi og språkfag: Studieretningsfag i Reform 94 med samme omfang som tilsvarende programfag i Kunnskapsløftet Studieretningsfag i Reform 94 som har samme omfang som tilsvarende programfag i Kunnskapsløftet, godkjennes som likeverdige. Se tabell 4. Studieretningsfag i Reform 94 med mindre omfang enn tilsvarende programfag i Kunnskapsløftet Studieretningsfag som har lavere årstimetall enn tilsvarende programfag i Kunnskapsløftet, kan godkjennes og gi fordypning når faget videreføres på et høyere nivå i Kunnskapsløftet. Studieretningsfag i Reform 94 som ikke inngår i fag- og timefordelingen i Kunnskapsløftet Studieretningsfag fra Reform 94 som bygger på hverandre og som er bestått, kan godkjennes og gi fordypning i Kunnskapsløftet når samlet omfang for fagene er minimum 8 uketimer. Studieretningsfag fra Reform 94 kan som enkeltfag inngå i krav til fagsammensetning i Kunnskapsløftet som valgfritt programfag Programomåder for formgivingsfag, idrettsfag, musikk, dans og drama: Programfag i Kunnskapsløftet kan godkjennes som studieretningsfag i Reform 94 i henhold til tabell 4. Studieretningsfag i Reform 94 kan godkjennes som programfag i Kunnskapsløftet i henhold til tabell 5.

4 Side 4 av Programfag i Kunnskapsløftet som kan erstatte studieretningsfag i Reform 94 Følgende programfag i Kunnskapsløftet kan godkjennes som studieretningsfag i Reform 94: Tabell 4 Fagkode LK06 Programfag LK06 Fagkode R94 Studieretningsfag R94 Merknader Programområde for idrettsfag IDR2001 Aktivitetslære 1 ID1010 Aktivitetslære IDR2002 Aktivitetslære 2 ID2010 Aktivitetslære I IDR2003 Aktivitetslære 3 ID4010 Aktivitetslære II IDR2004 Treningslære 1 ID1020 Treningslære IDR2005 Treningslære 2 ID4020/ Treningslære ID4021 IDR2006 Idrett og samfunn ID4030 Idrett, kultur og samfunn IDR2007 Treningsledelse 1 ID2040 Ledelse og instruksjon IDR2008 Treningsledelse 2 IDR2009 Treningsledelse 3 ID4040 Ledelse og instruksjon IDR3001 Toppidrett 1 ID2010 Aktivitetslære I IDR3002 Toppidrett 2 ID4011 Aktivitetslære IIa (ny ordning) IDR3003 Toppidrett 3 Kan ikke erstatte fag fra Reform 94 IDR3004 Breddeidrett 1 ID2011 Aktivitetslære Ia (ny ordning) IDR3005 Breddeidrett 2 IDR3006 Breddeidrett 3 IDR3007 Friluftsliv 1 IDR3008 Friluftsliv 2 Kan ikke erstatte fag fra Reform 94 IDR3009 Lederutvikling 1 IDR3010 Lederutvikling 2 Musikk, dans og drama Musikk, dans og drama Vg1 MDD2001 Musikk, dans og drama MD1010 MD1030 MD1040 MDD3001 Bevegelse MDD3002 Lytting MDD3003 Danseteknikker MD1930 MD1940 MDD3004 Musikk MD1910 MD1920 MD1020 Kor/Stemmebruk og Dans og Drama Kan ikke erstatte fag fra Reform 94 Dans I og Dans II Instrumentalopplæring og Ensembler og Musikklære/Hørelære/Lytting MDD2001 kan godkjennes som likeverdig med MD1010, MD1030 og MD1040 MDD3001 kan godkjennes som likeverdig med MD1930 og MD1940 MDD3004 kan godkjennes som likeverdig med MD1910, MD1920 og MD1020 MDD3005 Teaterensemble MD1950 MD1960 Drama I og Drama II MDD3005 kan godkjennes som likeverdig med MD1950 og MD1960

5 Side 5 av 15 Programområde for dans DAN2001 Grunntrening i dans 1 Kan ikke erstatte fag fra Reform 94 DAN2002 Grunntrening i dans 2 DAN2003 Scenisk dans 1 MD2110 Danseteknikk og danseformer VKI DAN2004 Scenisk dans 2 DAN2004 Scenisk dans 2 MD2110 Danseteknikk og danseformer VKI DAN3001 Scenisk dans fordypning 1 DAN2005 Scenisk dans 3 MD4110 Danseteknikk og danseformer VKII DAN3001 Scenisk dans fordypning 1 DAN3002 Scenisk dans fordypning 2 DAN2006 Dans perspektiv 1 MD2120 Danseteori og dansehistorie VKI DAN2008 Dans perspektiv 2 MD4120 Danseteori og dansehistorie VKII Programområde for drama DRA2003 Teaterproduksjon 1 AA6327/ Drama AA II AA6328 DRA2003 Teaterproduksjon 1 MD2230 Teaterproduksjon I DRA2004 Teaterproduksjon 2 DRA2009 Drama og samfunn AA6310 MD4240 Drama AA I eller Drama og samfunn DRA2005 Teater i perspektiv 1 MD2220 Teaterkunnskap I DRA2007 Teater i perspektiv 2 MD4220 Teaterkunnskap II DRA2001 Teater og bevegelse 1 MD2210 Bevegelsesforming DRA2002 Teater og bevegelse 2 MD4210 Bevegelsesforming DRA3001 Teaterproduksjon fordypning 1 MD4230 Teaterproduksjon II DRA3002 Teaterproduksjon fordypning 2 Programområde for musikk MUS2001 Ergonomi og bevegelse 1 Kan ikke erstatte fag fra Reform 94 MUS2002 Ergonomi og bevegelse 2 MUS2003 Instrument, kor, samspill 1 MD2010 MD2020 Hovedinstrument og Biinstrument og besifringsspill og Kor og ensembler MD2030 MUS2004 Instrument, kor, samspill 2 MD4010 Hovedinstrument og MD4020 Kor og ensembler MUS2005 Musikk i perspektiv 1 MD2070/ Musikkorientering I eller MD2077 Musikkunnskap I AA6410 MUS2007 Musikk i perspektiv 2 MD4070/ Musikkorientering II MD4072/ eller MD4077/ MD4078 AA6427/ Musikkunnskap II AA6428 MUS2009 Instruksjon og ledelse MD2040 Ensembleledelse VKI og MD4030 Ensembleledelse VKII MUS3001 Musikk fordypning 1 MD2050 Hørelære VKI og MD2060 Satslære VKI MUS3003 Musikk fordypning 2 MD4040 MD4050 MD4060 Hørelære VKII og Arrangering og komponering og Musikkformidling

6 Side 6 av 15 Utdanningsprogram for studiespesialisering Programområde for formgivingsfag FOR2001 Visuelle kunstfag 1 FO1010 FO1030 FO1040 Kunst- og kulturhistorie FOR2002 Visuelle kunstfag 2 FO2310 FO2320 FO2330 Form og Kunst- og kulturhistorie FOR2003 Visuelle kunstfag 3 FO4410 FO4420 FO2130 Komposisjon og Kunst- og kulturhistorie og Moderne kunsthistorie FOR2004 Design og arkitektur 1 FO1020 FO1030 FO1040 FO2350 Form og Kunst- og kulturhistorie og Beskrivende geometri FOR2005 Design og arkitektur 2 FO2310 FO2330 FO2340 Skrift og Kunst- og kulturhistorie FOR2006 Design og arkitektur 3 FO4410 FO2320 Form og Kunst- og kulturhistorie og Moderne kunsthistorie FOR3001 Visuell kultur og samfunn FO1040 FO2130 Kunst- og kulturhistorie og Kunst- og kulturhistorie og Moderne kunsthistorie FOR3002 Scenografi og kostyme FOR3003 Trykk og foto Kan ikke erstatte fag fra Reform 94 Programområde for realfag REA3001 Biologi 1 AA6250 Biologi (2BI) REA3002 Biologi 2 AA6267/ Biologi (3BI) AA6269 REA3004 Fysikk 1 AA6210 Fysikk (2FY) REA3005 Fysikk 2 AA6227/ Fysikk (3FY) AA6229 REA3007 Geofag X Kan ikke erstatte fag fra Reform 94 REA3008 Geofag 1 Programfag fra Kunnskapsløftet kan erstatte studieretningsfag fra Reform 94. REA3009 Geofag 2 REA3011 Kjemi 1 AA6230 Kjemi (2KJ) REA3012 Kjemi 2 AA6247/ Kjemi (3KJ) AA6249 REA3014 Informasjonsteknologi 1 AA6110/ Brukersystemer (1A) AA6111 REA3015 Informasjonsteknologi 2 AA6120/ Systemutvikling (2A) AA6121 REA3017 Teknologi og forskningslære X Kan ikke erstatte fag fra Reform 94 REA3018 Teknologi og forskningslære 1 REA3019 Teknologi og forskningslære 2 Programfag fra Kunnskapsløftet kan erstatte studieretningsfag fra Reform 94.

7 Side 7 av 15 REA3007 Matematikk X Kan ikke erstatte fag fra Reform 94 REA3022 Matematikk R1 AA6514/ Matematikk 2MX AA6516 REA3024 Matematikk R2 AA6524/ Matematikk 3MX AA6526 REA3026 Matematikk S1 AA6534/ Matematikk 2MZ AA6536 REA3028 Matematikk S2 AA6544/ Matematikk 3MZ AA6546 Programområde for samfunnsfag og økonomi SAM3001 Historie og filosofi 1 Programfag fra Kunnskapsløftet kan erstatte studieretningsfag fra Reform 94. SAM3002 Historie og filosofi 2 SAM3005 Markedsføring og ledelse 1 AA6720/ Markedsføring II AA6721 SAM3006 Markedsføring og ledelse 2 AA6730/ Markedsføring III AA6731 SAM3008 Medie- og informasjonskunnskap 1 AA6550 Mediekunnskap 1 SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2 AA6570 Mediekunnskap 3 SAM3011 Næringslivsøkonomi 1 AA6480 Etablererkunnskap I SAM3012 Næringslivsøkonomi 2 AA6010 Bedriftsøkonomi I SAM3014 Næringslivsøkonomi 3 AA6020/ Bedriftsøkonomi II AA6021 SAM3016 Sosialkunnskap AA6290/ Samfunnskunnskap (3SK-B) AA6292 SAM3018 Samfunnsgeografi AA6460/ Geografi II AA6461 SAM3019 Sosiologi og sosialantropologi AA6270 Samfunnskunnskap (2SK) SAM3020 Politikk og menneskerettigheter AA6280/ Samfunnskunnskap (3SK-A) AA6282 SAM3022 Rettslære 1 AA6050/ Rettslære I AA6051 SAM3023 Rettslære 2 AA6060/ Rettslære II AA6061 SAM3025 Samfunnsøkonomi 1 AA6031 Samfunnsøkonomi I SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 AA6041/ Samfunnsøkonomi II AA6042 SAM3028 Entreprenørskap og AA6480 Etablererkunnskap I bedriftsutvikling 1 SAM3029 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 AA6491 Etablererkunnskap II Programområde for språk SPR3002 Gresk 1 VT9540 VT9570 SPR3003 Gresk 2 VT9560 VT9580 SPR3005 Latin 1 VT1840 VT1870 SPR3006 Latin 2 VT1860 VT1880 SPR3008 Internasjonal engelsk, skriftlig AA6078 AA6074 Klassisk gresk C-språk I eller Klassisk gresk C-språk 1,5 Klassisk gresk C-språk 3 eller Klassisk gresk C-språk 2,5 Latin C-språk 1 eller Latin C-språk 1,5 Latin C-språk 3 eller Latin C-språk 2,5 2 Engelsk Engelsk (priv) SPR3002 kan godkjennes som likeverdig med VT9540 eller VT9570 SPR3003 kan godkjennes som likeverdig med VT9560 eller VT9580 SPR3005 kan godkjennes som likeverdig med VT1840 eller VT1870 SPR3006 kan godkjennes som likeverdig med VT1860 eller VT1880

8 Side 8 av 15 SPR3010 Samfunnsfaglig engelsk, skriftlig AA6083 AA6093 SPR3012 Engelskspråklig litteratur og kultur, AA6082 skriftlig AA6092 PSPxxxx Fremmedspråk nivå 1 VTxx70/ VTxx71 PSPxxxx Fremmedspråk nivå 2 VTxx80/ VTxx82 PSPxxxx Fremmedspråk nivå 3 VTxx30/ VTxx31 SPR3014 Kommunikasjon og kultur 1 SPR3015 Kommunikasjon og kultur 2 SPR3017 Kommunikasjon og kultur 3 Engelsk II B Engelsk II B (priv) Engelsk II A Engelsk II A (priv) C-språk 1, 5 C-språk 2, 5 B-språk 4 Programfag fra Kunnskapsløftet kan erstatte studieretningsfag fra Reform Fag i Reform 94 som kan erstatte fag i Kunnskapsløftet: Følgende studieretningsfag i Reform 94 kan godkjennes som programfag i Kunnskapsløftet: Tabell 5 Fagkode Reform 94 Studieretningsfag Reform 94 Fagkode LK06 Programfag LK06 Utdanningsprogram for idrettsfag ID1010 Aktivitetslære IDR2001 Aktivitetslære 1 ID2010 Aktivitetslære I IDR2002 Aktivitetslære 2 ID2011 ID2012 Aktivitetslære Ia (ny ordning) Aktivitetslære Ib (ny ordning) Merknader Studieretningsfag fra Reform 94 som er bestått og som ikke er del av fagog ID4010 Aktivitetslære II IDR2003 Aktivitetslære 3 ID4011 Aktivitetslære IIa (ny ordning) Studieretningsfag fra Reform 94 som er bestått og som ikke er del av fagog ID1020 Treningslære IDR2004 Treningslære 1 ID4020/ Treningslære IDR2005 Treningslære 2 ID4021 ID4030 Idrett, kultur og samfunn IDR2006 Idrett og samfunn ID2040 Ledelse og instruksjon IDR2007 Treningsledelse 1 ID4040 Ledelse og instruksjon IDR2008 Treningsledelse 2 IDR2009 Treningsledelse 3 ID2011 Aktivitetslære Ia (ny ordning) IDR3001 Toppidrett 1 ID4011 Aktivitetslære IIa (ny ordning) IDR3002 Toppidrett 2 ID2011 Aktivitetslære Ia (ny ordning) IDR3004 Breddeidrett 1

9 Side 9 av 15 Utdanningsprogram for musikk dans og drama Vg1 MD1010 MD1030 MD1040 MD1930 MD1940 MD1910 MD1920 MD1020 MD1950 MD1960 Kor/Stemmebruk og Dans og Drama Dans I og Dans II Instrumentalopplæring og Ensembler og Musikklære/Hørelære/Lytting Drama I og Drama II MDD2001 Musikk, dans og drama MD1010, MD1030 og MD1040 kan samlet godkjennes som likeverdig med MDD2001 MDD3003 Danseteknikker MD1930 og MD1940 kan samlet godkjennes som likeverdig med MDD3003 MDD3004 Musikk MD1910, MD1920 og MD1020 kan samlet godkjennes som likeverdig med MDD3004 MDD3005 Teaterensemble MD1950 og MD1960 kan samlet godkjennes som likeverdig med MDD3005 Programområde for dans MD2110 Danseteknikk og danseformer VKI DAN2003 Scenisk dans 1 og DAN2004 DAN3001 Scenisk dans 2 eller Scenisk dans fordypning 1 MD4110 Danseteknikk og danseformer VKII DAN2004 Scenisk dans 2 og DAN2005 Scenisk dans 3 og DAN3002 Scenisk dans fordypning 2 MD2120 Danseteori og dansehistorie VKI DAN2006 Dans perspektiv 1 MD4120 Danseteori og dansehistorie VKII DAN2008 Dans perspektiv 2 Programområde for drama AA6327/ Drama AA II DRA2003 Teaterproduksjon 1 AA6328/ MD2230 Teaterproduksjon I DRA2003 Teaterproduksjon 1 DRA2004 Teaterproduksjon 2 AA6310 MD4240 MD2220 MD4220 Drama AA I eller Drama og samfunn Teaterkunnskap I og Teaterkunnskap II MD4220 Teaterkunnskap II DRA2007 Teater i perspektiv 2 MD2210 Bevegelsesforming DRA2001 Teater og bevegelse 1 DRA2009 Drama og samfunn For å få godkjent DRA2009 enten AA6310 eller MD4240 DRA2005 Teater i perspektiv 1 For å få godkjent DRA2005 både MD2220 og MD4220 MD4210 Bevegelsesforming DRA2002 Teater og bevegelse 2 MD4230 Teaterproduksjon II DRA3001 Teaterproduksjon fordypning 1 DRA3002 Teaterproduksjon fordypning 2 Fullført MD4230 kan gi godkjenning for både DRA3001og DRA3002

10 Side 10 av 15 Programområde for musikk MD2010 MD2020 MD2030 MD4010 MD4020 Hovedinstrument og Biinstrument og besifringsspill og Kor og ensembler Hovedinstrument og Kor og ensembler MUS2003 Instrument, kor, samspill 1 For å få godkjent MUS2003 både MD2010, MD2020 og MD2030 MUS2004 Instrument, kor, samspill 2 For å få godkjent MUS2004 både MD4010, og MD4020 MD2070/ MD2077 AA6410 MD4070/ MD4072/ MD4077/ MD4078 AA6427/ AA6428 MD2040 MD4030 MD2050 MD2060 Musikkorientering I eller Musikkunnskap I Musikkorientering II eller Musikkunnskap II Ensembleledelse VKI og Ensembleledelse VKII Hørelære VKI og Satslære VKI MUS2005 Musikk i perspektiv 1 For å få godkjent MUS2005 enten MD2070/MD2077, eller AA6410 MUS2007 Musikk i perspektiv 2 For å få godkjent MUS2007 enten MD4070/MD4072/MD4077/ MD4078 eller AA6427/6428 MUS2009 Instruksjon og ledelse For å få godkjent MUS2009 både MD2040 og MD4030 MUS3001 Musikk fordypning 1 For å få godkjent MUS3001 både MD2050 og MD2060 MD4040 MD4050 MD4060 Hørelære VKII og Arrangering og komponering og Musikkformidling Utdanningsprogram for studiespesialisering Vg1 med formgivingsfag Vg2 og Vg3 programområde for formgivingsfag FO1010 FO1030 FO1040 FO2310 FO2320 FO2330 FO4410 FO4420 FO2130 FO1020 FO1030 FO1040 FO2350 FO2310 FO2330 FO2340 FO4410 FO2320 Kunst- og kulturhistorie Form og Kunst- og kulturhistorie Komposisjon og Kunst- og kulturhistorie og Moderne kunsthistorie Form og Kunst- og kulturhistorie og Beskrivende geometri Skrift og Kunst- og kulturhistorie Form og Kunst- og kulturhistorie og Moderne kunsthistorie MUS3003 Musikk fordypning 2 For å få godkjent MUS3003 både MD4040, MD4050 og MD4060 FOR2001 Visuelle kunstfag 1 For å få godkjent FOR2001 må kandidaten ha fullført både FO1010, FO1030 og FO1040 FOR2002 Visuelle kunstfag 2 For å få godkjent FOR2002 må kandidaten ha fullført både FO2310, FO2320, FO2330 og FOR2003 Visuelle kunstfag 3 For å få godkjent FOR2003 må kandidaten ha fullført både FO4410, FO4420, FO2130 og FOR2004 Design og arkitektur 1 For å få godkjent FOR2004 må kandidaten ha fullført både FO1020, FO1030, FO1040 og FO2350 FOR2005 Design og arkitektur 2 For å få godkjent FOR2005 må kandidaten ha fullført både FO2310, FO2330, FO2340 og FOR2006 Design og arkitektur 3 For å få godkjent FOR2006 må kandidaten ha fullført både FO4410, FO2320, og

11 Side 11 av 15 FO1040 FO2130 Kunst- og kulturhistorie og Kunst- og kulturhistorie og Moderne kunsthistorie FOR3001 Visuell kultur og samfunn For å få godkjent FOR3001 må kandidaten ha fullført både FO1040, FO2130 og AA6350 Form og farge I Studieretningsfag fra Reform 94 som er bestått og som ikke er del av fag- AA6357 Form og farge I og AA6360 Form og farge II AA6367 Form og farge II AA6330 Eldre kunst- og kulturhistorie AA6347/ Nyere kunst- og kulturhistorie AA6348 Programområde for realfag AA6250 Biologi (2BI) REA3001 Biologi 1 AA6267/ Biologi (3BI) REA3002 Biologi 2 AA6269 AA6210 Fysikk (2FY) REA3004 Fysikk 1 AA6227/ Fysikk (3FY) REA3005 Fysikk 2 AA6229 AA6230 Kjemi (2KJ) REA3011 Kjemi 1 AA6247/ Kjemi (3KJ) REA3012 Kjemi 2 AA6249 AA6110/ Brukersystemer (1A) REA3014 Informasjonsteknologi 1 AA6111 AA6120/ Systemutvikling (2A) REA3015 Informasjonsteknologi 2 AA6121 AA6130 Informasjonsbehandling (1B) Studieretningsfag fra Reform 94 som er bestått og som ikke er del av fagog AA6140/ Systemdrift (2B) AA6141 AA6514/ Matematikk 2MX REA3022 Matematikk R1 AA6516 AA6524/ Matematikk 3MX REA3024 Matematikk R2 AA6526 AA6534/ Matematikk 2MZ REA3026 Matematikk S1 AA6536 AA6544/ Matematikk 3MZ REA3028 Matematikk S2 AA6546 Programområde for samfunnsfag og økonomi AA6710 Markedsføring I Studieretningsfag fra Reform 94 som er bestått og som ikke er del av fagog AA6720/ AA6721 AA6730/ AA6731 Markedsføring II SAM3005 Markedsføring og ledelse 1 Markedsføring III SAM3006 Markedsføring og ledelse 2 AA6550 Mediekunnskap 1 SAM3008 Medie- og informasjonskunnskap 1 AA6560 Mediekunnskap 2 Studieretningsfag fra Reform 94 som er bestått og som ikke er del av fagog. SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2 AA6570 Mediekunnskap 3

12 Side 12 av 15 AA6580 Mediekunnskap 4 Studieretningsfag fra Reform 94 som er bestått og som ikke er del av fagog AA6010 Bedriftsøkonomi I SAM3014 SAM3029 Næringslivsøkonomi 3 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 AA6020/ Bedriftsøkonomi II SAM3014 Næringslivsøkonomi 3 AA6021 AA6290/ Samfunnskunnskap (3SK-B) SAM3016 Sosialkunnskap AA6292 AA6450 Geografi I AA6460/ Geografi II SAM3018 Samfunnsgeografi AA6461 AA6270 Samfunnskunnskap (2SK) SAM3019 Sosiologi og sosialantropologi AA6281/ Samfunnskunnskap (3SK-A) SAM3020 Politikk og menneskerettigheter AA6282 AA6050/ Rettslære I SAM3022 Rettslære 1 AA6051 AA6060/ Rettslære II SAM3023 Rettslære 2 AA6061 AA6031 Samfunnsøkonomi I SAM3025 Samfunnsøkonomi 1 AA6041/ Samfunnsøkonomi II SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 AA6042 AA6480 Etablererkunnskap I SAM3028 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 AA6491 Etablererkunnskap II SAM3029 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 AA6850 AA6867/ AA6868 AA6980 AA8040 AA6620 AA6630 AA8030 AA8020 AA6910 AA6920/ AA6921 AA6180 AA8010 AA6870 AA6880/ AA6881 AA6890/ AA6891 AA6830 AA6817/ AA6818 AA6840/ AA6841 AA6822 AA6950 AA6827 AA6660 AA6677 AA6750/ Administrasjon og saksbehandling I Administrasjon og saksbehandling II Arkivkunnskap Kommunikasjon Kontorautomasjon I Kontorautomasjon II Nettverk Maskinvare Organisasjonslære I Organisasjonslære II Politisk idéhistorie Programvare Regnskap I Regnskap II Regnskap III Reiselivsarbeid Reiselivskunnskap Reiselivstjenester Reiseservicelære Resepsjonsfag Service og tjenesteyting (ny plan) Reklame I Reklame II Transportadministrasjon Studieretningsfag fra Reform 94 som er bestått og som ikke er del av fagog.

13 Side 13 av 15 AA6751 AA6740 Transport- og terminallære AA6760/ Transportplanlegging AA6761 AA6770/ Transportinformasjon med AA6771 dokumentbehandling Programområde for språk VT9540 VT9570 VT9560 VT9580 VT1840 VT1870 VT1860 VT1880 AA6078 AA6074 AA6083 AA6093 AA6082 AA6092 VTxx30/ VTxx31 VTxx70/ VTxx71 VTxx80/ VTxx82 VV1100 AA6470 Klassisk gresk C-språk I eller Klassisk gresk C-språk 1,5 Klassisk gresk C-språk 3 eller Klassisk gresk C-språk 2,5 Latin C-språk 1 eller Latin C-språk 1,5 Latin C-språk 3 eller Latin C-språk 2,5 2 Engelsk eller 2 Engelsk (priv) Engelsk II B Engelsk II B (priv) Engelsk II A Engelsk II A (priv) SPR3002 Gresk 1 For å få godkjent SPR3002 enten VT9540 eller VT9570 SPR3003 Gresk 2 For å få godkjent SPR3003 enten VT9560 eller VT9580 SPR3005 Latin 1 For å få godkjent SPR3005 enten VT1840 eller VT1870 SPR3006 Latin 2 For å få godkjent SPR3006 enten VT1860 eller VT1880 SPR3008 Internasjonal engelsk SPR3010 SPR3012 Samfunnsfaglig engelsk Engelskspråklig litteratur og kultur B-språk 4 PSPxxxx Fremmedspråk nivå 3 C-språk 1, 5 PSPxxxx Fremmedspråk nivå 1 C-språk 2, 5 PSPxxxx Fremmedspråk nivå 2 Samisk kulturkunnskap Språkkunnskap Studieretningsfag fra Reform 94 som er bestått og som ikke er del av fagog 3.0 Yrkesfaglige utdanningsprogrammer 3.1 Grunnkurs i Reform 94 som grunnlag for inntak til Vg2 yrkesfaglige programområder i Kunnskapsløftet Tabell 6 Reform 94 Kunnskapsløftet Grunnkurs Videregående trinn 2 Bygg- og anleggsteknikk B001 Byggfag BABYG2 Byggteknikk B001 Byggfag BAANL2 Anleggsteknikk L001 Tekniske byggfag BAKEM2 Klima-, energi- og miljøteknikk M001 Trearbeidsfag BATRT2 Treteknikk L001 Tekniske byggfag BAOFT2 Overflateteknikk L001 Tekniske byggfag BAFEI2 Feierfaget L001 Tekniske byggfag BAGLA2 Glassfaget L001 Tekniske byggfag BAISO2 Isolatørfaget B001 Byggfag BASTE2 Steinfaget

14 Side 14 av 15 Design og håndverk D001 Formgivingsfag DHDTE2 Design og tekstil M001 Trearbeidsfag DHDTR2 Design og trearbeid J001 Mekaniske fag DHSME2 Smed D001 Formgivingsfag M001 Trearbeidsfag DHBBF2 Båtbygger J001 Mekaniske fag DHBMF2 Børsemaker D001 Formgivingsfag D001 Formgivingsfag DHDGH2 Design og gullsmedhåndverk M001 Trearbeidsfag DHPST2 Pianostemming og pianoteknikk D001 Formgivingsfag DHBLD2 Blomsterdekoratør D001 Formgivingsfag DHIUD2 Interiør og utstillingsdesign D001 Formgivingsfag DHFRI2 Frisør D001 Formgivingsfag DHAKT2 Aktivitør J001 Mekaniske fag DHUIM2 Ur- og instrumentmaker L001 Tekniske byggfag DHBLY2 Blyglasshåndverkerfaget D001 Formgivingsfag DHFGY2 Forgyllerfaget B001 Byggfag DHGIP2 Gipsmakerfaget J001 Mekaniske fag DHGTL2 Gjørtlerfaget D001 Formgivingsfag DHGLH2 Glasshåndverkerfaget D001 Formgivingsfag DHHBB2 Håndbokbinderfaget D001 Formgivingsfag DHKER2 Keramikerfaget M001 Trearbeidsfag DHKUR2 Kurvmakerfaget D001 Formgivingsfag DHMPM2 Maskør- og parykkmakerfaget D001 Formgivingsfag DHSEI2 Seilmakefaget D001 Formgivingsfag DHTKS2 Taksidermistfaget Elektrofag C001 Elektrofag ELAUT2 Automatisering J001 Mekaniske fag C001 Elektrofag ELELE2 Elenergi C001 Elektrofag ELDEL2 Data & Elektronikk C001 Elektrofag ELFLY2 Flyfag J001 Mekaniske fag ELKVT2 Kulde- og varmepumpeteknikk Helse- og sosialfag F001 Helse- og sosialfag HSAMB2 Ambulansefaget F001 Helse- og sosialfag HSBUA2 Barne- og ungdomsarbeider F001 Helse- og sosialfag HSFOT2 Fotterapi og ortopediteknikk J001 Mekaniske fag F001 Helse- og sosialfag HSHEA2 Helsearbeiderfag F001 Helse- og sosialfag HSHES2 Helseservicefag F001 Helse- og sosialfag HSHUD2 Hudpleie Medier og kommunikasjon P001 Medier og kommunikasjon MKMED2 Medier og kommunikasjon Naturbruk K001 Naturbruk NAFFA2 Fiske og fangst K001 Naturbruk NAAKV2 Akvakultur K001 Naturbruk NALGA2 Landbruk og gartnerinæring K001 Naturbruk NAHHO2 Heste- og hovslagerfaget K001 Naturbruk NASRB2 Skogbruk K001 Naturbruk NAAID2 Anleggsgartner og idrettsanleggsfag Restaurant- og matfag E001 Hotell- og næringsmiddelfag RMKOS2 Kokk- og servitørfag E001 Hotell- og næringsmiddelfag RMMFG2 Matfag

15 Side 15 av 15 Salg og service Q001 Salg og service SSSSS2 Salg, service og sikkerhet Q001 Salg og service SSTRL2 Transport og logistikk J001 Mekaniske fag Q001 Salg og service SSRLV2 Reiseliv Alle grunnkurs SSISF2 IKT-servicefag Teknikk og industriell produksjon H001 Kjemi- og prosessfag TPLAB2 Laboratorieteknikk H001 Kjemi- og prosessfag TPKJP2 Kjemiprosess C001 Elektrofag TPMAR2 Maritime fag J001 Mekaniske fag J001 Mekaniske fag TPKJT2 Kjøretøy J001 Mekaniske fag TPBLK2 Bilskade, lakk og karosseri J001 Mekaniske fag TPAMK2 Arbeidsmaskiner J001 Mekaniske fag TPIMS2 Industriell møbelproduksjon J001 Mekaniske fag TPBRT2 Brønnteknikk J001 Mekaniske fag TPIND2 Industritekstil og design J001 Mekaniske fag TPPIN2 Produksjons- og industriteknikk J001 Mekaniske fag TPGRV2 Garverifaget J001 Mekaniske fag TPGJE2 Gjenvinningsfaget J001 Mekaniske fag TPISK2 Industriell skotøyproduksjon J001 Mekaniske fag TPLSF2 Låsesmedfaget J001 Mekaniske fag TPPLF2 Plastfaget H001 Kjemi- og prosessfag TPTRH2 Tekstilrenholdsfaget 3. 2 VKI i Reform 94 som grunnlag for å fullføre fag- og yrkesopplæring i Kunnskapsløftet Fylkeskommunen har ansvar for å godkjenne kompetanse på grunnlag av tidligere fullført og bestått opplæring på VKI-nivå i Reform 94, for de som skal fullføre opplæringen i Vg3 i skole eller bedrift i Kunnskapsløftet. 3.3 Vurdering av kompetanse for de som ikke har fullført og bestått grunnkurs eller VKI i yrkesfaglige studieretninger i Reform 94 Fylkeskommunen har ansvar for å godkjenne kompetanse på grunnlag av delvis gjennomført opplæring i Reform 94, som grunnlag for å fullføre opplæringen etter Kunnskapsløftet i henhold til gjeldende regelverk. Bestemmelser om føring av dokumentasjon for fag som erstatter hverandre fra Reform 94 og Kunnskapsløftet, vil bli gitt i eget skriv. Med vennlig hilsen Dag Johnsen områdedirektør Laila Fossum avdelingsdirektør

Overgangsordninger fra Reform 94 til Kunnskapsløftet

Overgangsordninger fra Reform 94 til Kunnskapsløftet Vår saksbehandler: Direkte tlf: Vår dato: 10.09.2007 oppdatert 31.05.2012 Deres dato: Vår referanse: 07/2874 Deres referanse: Til fylkesmenn fylkeskommuner videregående skoler Overgangsordninger fra Reform

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010

Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010 Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010 Utdanningsdirektoratet presenterer her en oversikt over elevenes valg av utdanningsprogram, programområder og programfag i videregående opplæring i skoleåret

Detaljer

OVERSIKT OVER FAG VED PRIVATISTEKSAMEN VÅREN

OVERSIKT OVER FAG VED PRIVATISTEKSAMEN VÅREN OVERSIKT OVER FAG VED PRIVATISTEKSAMEN VÅREN 2009 Bruk opplysningene fra dette skjemaet til å føre på eventuelt andre fag enn de obligatoriske i oppmeldingsskjemaet til privatisteksamen. Språk Tysk: VT10--xx,

Detaljer

Hartvig Nissen. Edvard Munch. Fyrstikkalleen. Elvebakken

Hartvig Nissen. Edvard Munch. Fyrstikkalleen. Elvebakken Realfag Biologi Biologi 1 Biologi 2 Fysikk Fysikk 1 Fysikk 2 Geofag Geofag X Geofag 1 Geofag 2 Informasjonsteknologi Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2 Kjemi Kjemi 1 Kjemi 2 Matematikk Matematikk

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs.

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs. KVT 1) i Trondheim 1) ØYA VGS 1) Skoletilbud Vg1 = skolen har dette tilbudet STUSP1---- Studiespesialisering STFOR1---- Studiespes. Formgivningsfag STUSP1C---- Studiespes. for min. språkelige STUSP1UT---

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett 221 Akademiet vgs Ålesund As 1 MKMED1---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 47 2 MKMED2---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 30 3 MKMED3---- Studieforbered. medier og kom. 1 0,0 15 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1.0 43 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1.0 29 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1.0 25 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0.0 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ei oversikt over inntatte søkjarar per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse " (PBPBYK4----), ikkje er eit tilbod for søkjarar

Detaljer

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE)

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE) PRIMÆRSØKJARAR (. ØNSKE) SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE DHDTE---- DESIGN OG TEKSTIL HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG 5 IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY----

Detaljer

Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabell 17a Felles programfag på Vg2 bygg- og anleggsteknikk Anleggsteknikk Byggteknikk

Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabell 17a Felles programfag på Vg2 bygg- og anleggsteknikk Anleggsteknikk Byggteknikk Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabellene 17a 17i viser felles programfag på Vg2 i hvert av programområdene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Tabell 17a Felles programfag

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region: Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag, og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser Tatt inn sum Ledig Egne

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009 PRIMÆRSØKERE PR 0.0.009 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY---- PÅBYGGING TIL

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 25 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 23 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 27 1 6 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans

Detaljer

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske)

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske) Søkjarar til alle skular per 04.03.0 336 Sygna vidaregåande skule HSBUA---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 6 HSHSF---- Helse- og sosialfag IDIDR---- Idrettsfag IDIDR3---- Idrettsfag IDRET---- Idrettsfag

Detaljer

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2013 Til landslinjer konkurrerer søkere

Detaljer

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE)

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE) 001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE ELAUT2---- AUTOMATISERING 1 ELAUT3---- AUTOMATISERINGSFAGET SSSSS2---- SALG, SERVICE OG SIKKERHET 1 3 TPKJP2---- KJEMIPROSESS TPPIN2---- PRODUKSJONS- OG INDUSTRITEKN TPTIP1----

Detaljer

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Gjennomført pr 17.10.14 Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2014 Til landslinjer

Detaljer

den nye sentrumsskolen idrettsfag musikk, dans og drama realfag, språk, samfunnsfag og økonomi Formgivningsfag restaurant og matfag

den nye sentrumsskolen idrettsfag musikk, dans og drama realfag, språk, samfunnsfag og økonomi Formgivningsfag restaurant og matfag FOTO: CHRISTIAN CLAUSEN / ETASJEN OVER REKLAMEBYRÅ idrettsfag musikk, dans og drama realfag, språk, samfunnsfag og økonomi Formgivningsfag restaurant og matfag service og samferdsel KIRKEPARKEN VIDEREGÅENDE

Detaljer

Søkere til videregående opplæring i Vestfold skoleåret 2015/2016 Sande videregående skole DH 1 DHDHV1---- Design og håndverk 6 DH 1 DHDHV1HTH2 DH Spes.u liten gr H, 2. år 2 EL 1 ELELE1---- Elektrofag 25

Detaljer

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013 Nordmøre Atlanten vgs Vg 1 IDRET1---- Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk 1 27 7 1 27 1 27 1 27 STUSP1---- Studiespesialisering 4 112 9 3 84 3 84 3 84 STUSP1--I- Studiespes

Detaljer

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2008, 2009, 2010, 2011og 2012 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veiledesøkere i

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - ALLE

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - ALLE 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. søkere IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 18 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 28 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 33 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk

Detaljer

Tabell 2: Oslosøkere alle rettstyper per 04.03.2015, per nivå, programområde og skole (uten påbygg)

Tabell 2: Oslosøkere alle rettstyper per 04.03.2015, per nivå, programområde og skole (uten påbygg) Annet AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3027 Hellerud videregående skole 1,0 23 14 Annet AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3032 Kuben videregående skole 2,0 46 41 Annet AOLOV0J--- Forberedende

Detaljer

VALG AV FAG PÅ STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM 2013/2014

VALG AV FAG PÅ STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM 2013/2014 VALG AV FAG PÅ STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM 013/014 Her finner du: Tema side Realfag, språk, samfunnsfag og økonomi har denne fordeling av fag over tre år: Programfag fra programområdet språk,

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2010, 2011,2012, 2013 og 2014 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Statistikk 2012/2013 Elever fra Aust-Lofoten vg. skole Foto: Tor-Wiggo Skille Innholds- fortegnelse 1 Innhold: Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Definisjoner

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2011,2012, 2013,2014 og 2015 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

14001 Årdal vidaregåande skule. 14004 Sogndal vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_020715

14001 Årdal vidaregåande skule. 14004 Sogndal vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_020715 Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- STREA---- STSSA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Automatisering Automatiseringsfaget Kjemiprosess 5 5

Detaljer

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Strukturen i vidaregåande opplæring Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse Kunnskapsløftet Mål: at alle elevar

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG.

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. Dersom du er interessert i ein eller fleire av dei ledige plassane som du finn nedanfor, må du kontakte Inntakskontoret

Detaljer

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 Innføringskurs Kurskode Kursnavn Skolenr Skolnavn AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16069 Thora Storm videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16056

Detaljer

Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx

Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx 20132014 Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx Bygg- og anleggsteknikk BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 16024 Åfjord videregående skole BABAT1H--- Bygg/anlegg,GRKO 16035 Charlottenlund

Detaljer

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Vedlegg 1 til rundskriv F-012-06 Rev. 07.08.2007 Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser som gjelder hele grunnopplæringen... 2 1.1 Fastsetting

Detaljer

Side 1. Fag i LK06 som kan erstatte fag fra steinerskolene Linjer: Timetall Fagkode Timetall Fagkode: Merknader: Fellesfag:

Side 1. Fag i LK06 som kan erstatte fag fra steinerskolene Linjer: Timetall Fagkode Timetall Fagkode: Merknader: Fellesfag: Listen er laget for elever som har gjennomført treårig videregående steinerskole, og som trenger å forbedre karakterer ved å ta faget som privatist etter LK06. Listen viser hvilke fag i LK06 som kan erstatte

Detaljer

Inntatte ungdomsrett Venteliste

Inntatte ungdomsrett Venteliste Kirkenes videregående skole ungdomsrett Vg0 Forberedende kurs for min.spr 15 4 4 0 0 11 Vg2 Anleggsteknikk,LAL 33 33 33 34 25 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 25 19 0 0 5 Vg2 Byggteknikk 15 15 15 1 0 0

Detaljer

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald Samandrag... 2 Innleiing... 3 Programområda innan yrkesfaglege utdanningsprogram... 3 Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag...

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD HJELPEMIDDEL 2009/2010 - LK06

OPPLÆRINGSREGION NORD HJELPEMIDDEL 2009/2010 - LK06 OPPLÆRINGSREGION NORD HJELPEMIDDEL 2009/2010 - LK06 ** Det forutsettes at IKT brukes under eksamen. *Generelle hjelpemidler er: Læreplan, ordbøker, lommeregner, generelle vurderingsveiledninger. Organisering

Detaljer

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald Samandrag... 2 Innleiing... 3 Programområda innan yrkesfaglege utdanningsprogram... 3 Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag...

Detaljer

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017 Foss videregående skole Utdanningsprogram på Foss videregående skole Program for studiespesialisering 90 t/u Program for musikk, dans, drama 105 t/u Fagkretsen

Detaljer

TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16

TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16 TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16 Innføringskurs 2016-2017 Utdanningsprogram Skolenr Skolnavn Fylke AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16069 Thora Storm videregående skole

Detaljer

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Program Plenum Om utdanningsprogram for Studiespesialisering Rådgiver, Petra Rørvik Utdanningsprogram for Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

Studieforberedende utdanningsprogram

Studieforberedende utdanningsprogram www.gol.vgs.no Studieforberedende utdanningsprogram Idrettsfag Musikk, dans og drama med disse programområdene: Musikk, Dans eller Drama Studiespesialisering med disse programområdene: Realfag Språk, samfunnsfag

Detaljer

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2012/2013

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2012/2013 Publisert 8. mars 2013 Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2012/2013 Innhald Samandrag... 2 Innleiing... 3 Val av utdanningsprogram... 3 Kjønnstypiske utdanningsval... 4 Programområda

Detaljer

PROGRAMFAG VG2. Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015

PROGRAMFAG VG2. Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015 PROGRAMFAG VG2 Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015 Fellesfag og programfag Vg 1 Vg 2 Vg 3 Felles fag Program fag Felles fag Program fag Felles fag Program fag Studiespesialisering

Detaljer

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 -

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 - Meråker videregående skole skoletilbud 2014/2015 Vg1,Vg2,Vg3 og Vg4 Utdanningsprogram Vg1 Vg2 Vg3 Vg4 Vg1 13-14 Programområder Studiespesialisering 7 7 Realfag 4 11 Idrettsfag 20 18 Idrettsfag 20 23 15

Detaljer

Programfagvalg til VG3 skoleåret 2014-2015

Programfagvalg til VG3 skoleåret 2014-2015 Programfagvalg til skoleåret 204-205 REGLER FOR VALG AV PROGRAMFAG TIL I skal du velge totalt 3 programfag. Unntak: Elever som ikke hadde fremmedspråk i ungdomsskolen, skal kun velge 2 programfag. Disse

Detaljer

Foreldremøte - Fagvalg 2016

Foreldremøte - Fagvalg 2016 Foreldremøte - Fagvalg 2016 Valg av programområde og programfag I løpet av januar/februar skal elevene velge programområde og programfag. Programområder: 1. Realfag 2. Språk, samfunnsfag og økonomi Programfag:

Detaljer

Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelse inntil 30 minutter. I tillegg MÅ privatisten avlegge skriftlig eksamen i REA3002 Biologi 2

Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelse inntil 30 minutter. I tillegg MÅ privatisten avlegge skriftlig eksamen i REA3002 Biologi 2 Hjelpemidler til fag med lokalt gitt muntlig, muntlig-praktisk eksamen, studieforberedende fellesfag og programfag realfag og språk, samfunn og økonomi Fagkode Fag Eksamensform og tid for privatister Tillatte

Detaljer

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24.

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24. SØKERE PR... REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Nivå Programområde Innføringsår GS for min.spr ALTERNATIV OPPLÆRING (APO/SAK) Bygg og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og sosialfag Mus/dans/drama

Detaljer

Ungdomsrett Ja Nei Skolenr Skolenavn Niva Kode Programområde Antall Antall

Ungdomsrett Ja Nei Skolenr Skolenavn Niva Kode Programområde Antall Antall Ungdomsrett Ja Nei Skolenr Skolenavn Niva Kode Programområde Antall Antall 18010 BRØNNØYSUND VIDEREGÅENDE SKOLE 1 BABAT1---- Bygg og anleggsteknikk 9 1 1 DHDHV1---- Design og håndverk 15 1 ELELE1---- Elektrofag

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Orientering om valg av programfag på studiespesialiserende utdanningsprogram 21.01.14 14 Vg 2 Skoleåret 2014-2015 1 Søknad om inntak til Vg2 Frist 1.mars www.vigo.no Logg inn

Detaljer

Skolnavn Kurskode Kursnavn Rett Ikke rett

Skolnavn Kurskode Kursnavn Rett Ikke rett Brønnøysund vgs BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 10 2 Brønnøysund vgs BABYG2---- Byggteknikk 11 1 Brønnøysund vgs DHDHV1---- Design og håndverk 7 Brønnøysund vgs ELELE1---- Elektrofag 19 1 Brønnøysund

Detaljer

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - UNGDOMSRETT

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - UNGDOMSRETT I denne oversikten ser du 1. ønske til søkarar med ungdomsrett. Desse er ikkje med i oversikten: Søkarar til Vg2 og Vg3 YSK (yrkes- og studiekompetanse), fordi dei blir manuelt registrert. YSK tilsvarar

Detaljer

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07 Videregående opplæring De videregående skolene Opplæringskontor og opplæringsringer Regionråd v/regionkoordinator Vår ref. 200809049 45 / A40 Deres ref. ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert

Detaljer

Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016

Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016 Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016 Du bør velge fag ut fra: Evner Interesser Fremtidsplaner Vg1 Vg1: 30 timer fellesfag Fellesfag Antall timer Norsk 4 timer Matematikk 5 timer Engelsk 5 timer Naturfag

Detaljer

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016 Nordmøre Atlanten vgs vg 1 Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 Mus/dans/drama dans 0 4 0 0 0 0 0 0 0 Mus/dans/drama musikk 1 23 14 1 27 1 27 1 27 Studiespesialisering 5 135 2 5 135 5 135 5 135 Totalt vg 1

Detaljer

Skolnavn Kurskode Kursnavn Med rett Uten rett Brønnøysund videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 11 4 Brønnøysund videregående skole

Skolnavn Kurskode Kursnavn Med rett Uten rett Brønnøysund videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 11 4 Brønnøysund videregående skole Skolnavn Kurskode Kursnavn Med rett Uten rett Brønnøysund videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 11 4 Brønnøysund videregående skole BABYG2---- Byggteknikk 5 Brønnøysund videregående skole

Detaljer

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring Østfold fylkeskommune Videregående opplæring 2010 2011 Hvordan søke videregående opplæring i Østfold for skoleåret 2010 2011 Du søker ved å logge deg på vigo.no med MinID Detaljert oversikt over fylkeskommunens

Detaljer

Kode Fag Program UTP Tid Dato 4 mai 6 mai 4 mai 6 mai 4 mai 6 mai 8 mai 4 mai 6 mai 8 mai 4 mai 6 mai 4 mai 6 mai 5 mai 7 mai 11 mai 4 mai 6 mai

Kode Fag Program UTP Tid Dato 4 mai 6 mai 4 mai 6 mai 4 mai 6 mai 8 mai 4 mai 6 mai 8 mai 4 mai 6 mai 4 mai 6 mai 5 mai 7 mai 11 mai 4 mai 6 mai Kode Fag Program UTP Tid Dato ADI2001 Nyanlegg Anleggsgartner- og indrettsanleggsfag NA 4 4 mai ADI2002 Drift og vedlikehold Anleggsgartner- og indrettsanleggsfag NA 4 6 mai AKT2001 Aktiviseringsfag Aktivitør

Detaljer

Eksamensplan ORN høst 2013

Eksamensplan ORN høst 2013 Eksamensplan ORN høst 213 1 2 3 5 6 7 8 9 1 11 12 13 1 15 16 17 18 19 2 21 22 23 2 25 26 27 28 29 3 31 32 33 3 35 36 37 38 39 1 2 3 5 Nvbkode Beskrivelse Utdanningsprogram/ Programområde U Nivå E tide

Detaljer

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet Østfold FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring Det gjøres oppmerksom på at tilbudene kommer i gang under forutsetning av et tilstrekkelig antall søkere. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet 01060 Askim

Detaljer

FAGVALG VG2. Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs

FAGVALG VG2. Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs FAGVALG VG2 Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs Hvem er vi? Bente Saue Studierektor og fagansvarlig E-post: bente.saue@vfk.no Jan-Morten Hildrum Yrkes- og utdanningsrådgiver

Detaljer

SØKERE OG INNTATTE PR. 20150805

SØKERE OG INNTATTE PR. 20150805 PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr Restaurant- og matfag MD Spes.u egen gr,. år ID Spes.u liten gr H,. år Mus/dans/drama,musikk Kjøretøy Arbeidsmaskiner

Detaljer

Søkjarar til skular som er med i fellesinntaket per 4. mars 2013.

Søkjarar til skular som er med i fellesinntaket per 4. mars 2013. 14001 Årdal vidaregåande ELAUT2---- Automatisering 1 12 10 9 ELAUT3---- Automatiseringsfaget 1 12 15 15 1 12 14 12 1 15 9 8 SSSSA1 Service og samferdsel 1 15 6 6 SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 0

Detaljer

2010-2011. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG

2010-2011. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG 2010-2011 Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG Søkere med tilretteleggingsbehov Elever som har hatt tilrettelegging i grunnskolen på prøver og eksamen skal gi melding om dette. Velg riktig

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram Fagvalget til Vg2 Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11 Studiespesialiserende utdanningsprogram Om valg av programområde og fag. Det nærmer seg tiden for å velge programområde og programfag

Detaljer

Service og samferdsel

Service og samferdsel Service og samferdsel Er du utadrettet, glad i å ha kontakt med andre mennesker og serviceinnstilt? Service og Samferdsel gir deg grunnlag for jobber innen butikk, kontor, reiseliv, resepsjon, transport

Detaljer

Agenda for fellesinformasjonen

Agenda for fellesinformasjonen Fagvalg til Vg2 studiespesialisering orientering til foresatte for elever på Vg1 ST januar 2015 Jan-Ivar Braathen ass. rektor Agenda for fellesinformasjonen Velge programområde og programfag på Kirkeparken

Detaljer

Elevenes valg. Faglig fordypning gjennom valg av programfag. Krav til godkjent vitnemål. Opptakskrav til videre studier

Elevenes valg. Faglig fordypning gjennom valg av programfag. Krav til godkjent vitnemål. Opptakskrav til videre studier FAGVALG 2011-12 Elevenes valg Faglig fordypning gjennom valg av programfag Krav til godkjent vitnemål Opptakskrav til videre studier Programområder Elevene på studiespesialisering må velge ett av følgende

Detaljer

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 20

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 20 Innhald Inntekne søkjarar, fordelt på nivå... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på skule... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på utdanningsprogram... 4 VG1... 4 VG2... 4 VG3... 5 Inntekne søkjarar, fordelt på ønske

Detaljer

PROGRAMFAGORIENTERING. 14. januar 2014

PROGRAMFAGORIENTERING. 14. januar 2014 PROGRAMFAGORIENTERING 14. januar 2014 Dette blir forklart Generell studiekompetanse (GENS) Studier med særskilte krav Førstegangsvitnemål og ordinært vitnemål Avsluttende fag Vg1 Krav til fagvalg på Vg2

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Hovseter skole, 10. september 2015 Tord Reine Karriereenhetene i Oslo/Hartvig Nissens skole 1 Valg av utdanning og yrke Hva er jeg interessert i? Hva er jeg god til? Hva er viktig

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

Informasjon om valg av programfag for 1ST for skoleåret 2015-2016

Informasjon om valg av programfag for 1ST for skoleåret 2015-2016 Informasjon om valg av programfag for 1ST for skoleåret 2015-2016 Ordliste! Utdanningsprogram: Studiespesialisering (ST) Programområder: Realfag Språk,samfunnsfag og økonomi Fagområder: F.eks. matematikk,

Detaljer

INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ... 3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE... 3

INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ... 3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE... 3 INNHALDSLISTE INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ... 3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE... 3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ UTDANNINGSPROGRAM... 4 VG1... 4 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ UTDANNINGSPROGRAM...

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter i realfag Gjøvik 13.10.2006 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet 6. januar 2007 1 Bakgrunn utdanning og kunnskap 6.

Detaljer

2011-2012. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG

2011-2012. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG 2011-2012 Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG Søkere med tilretteleggingsbehov Elever som har hatt tilrettelegging i grunnskolen på prøver og eksamen skal gi melding om dette. Velg riktig

Detaljer

Eksamensplan ORN vår 2014 uten ansvar (2).xlsx

Eksamensplan ORN vår 2014 uten ansvar (2).xlsx Nvbkode Beskrivelse Utdanningsprogram/ ProgramoUTP Nivå E tide dato F T N NT ST MR SUM Oppg Sensur ADI2001 Nyanlegg Anleggsgartner- og indrettsanleggna VG2 4 05.mai 0 ADI2002 Drift og vedlikehold Anleggsgartner-

Detaljer

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014 Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014 ORDLISTE Utdanningsprogram: Studiespesialisering (ST) Programområder: Realfag Språk,samfunnsfag og økonomi Fagområder: F.eks. matematikk,

Detaljer

Videregående opplæring Hva passer for meg?

Videregående opplæring Hva passer for meg? Velkommen til informasjonsmøte! Videregående opplæring Hva passer for meg? Infoteam: Vibeke Borchgrevink Børt-Erik Berntsen 13 utdanningsprogram 8 yrkesfaglige Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk

Detaljer

INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE...3

INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE...3 INNHALDSLISTE INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ UTDANNINGSPROGRAM...4 VG1...4 VG2...4 VG3...5 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ ØNSKE

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.5

Detaljer

Nvbkode Beskrivelse Utdanningsprogram/ Programområd UTP enivå E tide dato F SUM Oppg Sensur

Nvbkode Beskrivelse Utdanningsprogram/ Programområd UTP enivå E tide dato F SUM Oppg Sensur Nvbkode Beskrivelse Utdanningsprogram/ Programområde UTP Nivå E tide dato F T N NT ST MR SUM Oppg Sensur ADI2001 Nyanlegg Anleggsgartner- og indrettsanleggsfag NA VG2 4 26.nov ADI2002 Drift og vedlikehold

Detaljer

Fagvalg. 2014 2015 SSP vg1 Kjersti Engelstad Stokke

Fagvalg. 2014 2015 SSP vg1 Kjersti Engelstad Stokke Fagvalg 2014 2015 SSP vg1 Kjersti Engelstad Stokke Valg av programfag? Interesse Forkunnskaper Videreutdanning studiekompetanse Studiekompetanse Eleven må fullføre og bestå 3 år studiespesialiserende.

Detaljer

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

Eksamensplan lokalgitt skr. eksamen hosten 2013.xlsx

Eksamensplan lokalgitt skr. eksamen hosten 2013.xlsx 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Nvbkode Beskrivelse Utdanningsprogram/ Programo UTP Nivå E tide dato

Detaljer

Tema: Fagvalg for skoleåret 2013-2014

Tema: Fagvalg for skoleåret 2013-2014 Tema: Fagvalg for skoleåret 2013-2014 Du bør velge fag ut fra: Evner Interesser Fremtidsplaner Vg1 Vg1: 30 timer fellesfag Fellesfag Antall timer Norsk 4 timer Matematikk 5 timer Engelsk 5 timer Naturfag

Detaljer

Kjemi 9788202265939 Kjemien stemmer 1 Kjemi 9788202273606 Kjemien stemmer 1. MD Dans + Drama 9788275223119 Scenetreff, MDD Vg1

Kjemi 9788202265939 Kjemien stemmer 1 Kjemi 9788202273606 Kjemien stemmer 1. MD Dans + Drama 9788275223119 Scenetreff, MDD Vg1 Fag Vg1 ISBNnummer Tittel Fellesfag ST og MD Engelsk 9788204116970 @cross Engelsk 9788204116987 @cross Geografi 9788203337727 Terra Nova Geografi - nynorsk 9788203337734 Terra Nova - nynorsk Naturfag 9788203329265

Detaljer

SÅ MANGE MULIGHETER...

SÅ MANGE MULIGHETER... SÅ MANGE MULIGHETER... HVA SKAL DU VELGE? Fagvalg studiespesialisering Elvebakken videregående skole Matematikk Obligatorisk matematikk (1P/1T+2P) gir generell studiekompetanse og dekker nesten alle studier.

Detaljer

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG?

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering -Studiespesialisering

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2012/2013 - Alle søkere

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2012/2013 - Alle søkere I årets tal er elevar som har søkt YSK-tilboda (yrkes- og studiekompetanse) med. 15001 Atlanten videregående skole IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 29 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 19 IDRET1---- Idrettsfag 27 1

Detaljer

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 18 14002 LUSTER VIDAREGÅANDE SKULE... 18

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 18 14002 LUSTER VIDAREGÅANDE SKULE... 18 Innhald Inntekne søkjarar, fordelt på nivå... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på skule... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på utdanningsprogram VG1... 4 VG2... 4 VG3... 4 Inntekne søkjarar, fordelt på ønske og

Detaljer

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG?

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering -Studiespesialisering

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte Vg1 ST. Tema: fagvalg Vg2

Velkommen til informasjonsmøte Vg1 ST. Tema: fagvalg Vg2 Velkommen til informasjonsmøte Vg1 ST Tema: fagvalg Vg2 Framdrift fagvalg Uke 46 og 47: Generell informasjon til hver enkelt klasse (ca 45 min per klasse) Torsdag 26.11: Foreldremøte kl 19.00 Fra uke 49:

Detaljer

SØKERE PR. 1. MARS I 2015 OG 2016

SØKERE PR. 1. MARS I 2015 OG 2016 SØKERE PR. 1. MARS I 2015 OG 2016 Nord-Østerdal videregående skole 0 Innføringsår GS for min.spr 5 10 1 11 1 Bygg- og anleggsteknikk 10 12 13 14 1 Elektrofag 19 21 19 21 1 Helse- og oppvekstfag 23 27 37

Detaljer