CMS hva er det og hvorfor er det relevant?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CMS hva er det og hvorfor er det relevant?"

Transkript

1 CMS hva er det og hvorfor er det relevant? Fagsamling om karriereveiledning og rådgivning 7. november 2014 Tonje F. Gravås og Line W. Engh Nasjonal enhet for karriereveiledning, Vox

2 Nasjonal enhet for karriereveiledning Mål: Økt kvalitet og profesjonalitet Økt tilgang til karriereveiledning for alle Likeverdig tilbud i hele landet

3 Noe av det vi jobber med Master i karriereveiledning Bruker- og effektundersøkelser Tildeler 30 millioner til partnerskap for karriereveiledning Karriereveiledning for innvandrere Nasjonale karriereveiledningstjenester på nett veilederforum.no

4

5 I don`t pretend we have all the answers. But the questions are certainly worth thinking about. Arthur C. Clarke

6 Nav Opplæringskontor Videregående skole Ungdomsskole Karrieresenter Oppfølgingstjenesten Voksenopplæring Flyktningetjenesten Asylmottak Forsvaret Fylkeskommunen NTNU Karriereveiledning?

7 YoU Rådgiving Veiledning Studieveiledning Karriereveiledning Faget utdanningsvalg Utdannings- og yrkesrådgivning Yrkesveiledning Karriererådgiving

8 Bredt og smalt perspektiv på karriereveiledning Bredt perspektiv Smalt perspektiv Selve veiledningssamtalen Alle andre karriereveiledningsaktiviteter

9 Hva er hensikten med karriereveiledning?

10 Livslangt perspektiv på karriereveiledning

11 Hvorfor? Fordi livet, det foregår hele tiden

12 Valg må tas mange ganger Barneskole Videregående opplæring Rådgivning Universitet og høgskole Karriereveiledning NAV Veiledning ved arbeidsledighet og i attføringsløp Ungdomsskole Faget utdanningsvalg Rådgivning Fagskole Karriereveiledning Arbeidslivet Karriereveiledning Senior Karriereveiledning - og overganger vil stadig skje

13 Livslangt perspektiv på karriereveiledning to betydninger: 1) Utvikle en struktur som gir befolkningen tilgang til karriereveiledning gjennom hele livsløpet, uavhengig av alder, livsfase, tilknytning til arbeidsmarkedet osv.

14 Utdanning Sysselsetting Skolen Høyere utdanning Arbeidslivet Nav/ attføring Yrkes- og utdanninsrådgiving Faget utdanningsvalg m.m. Studie/ karriereveiledning ved karrieresenter o.l. Karriereveiledning på arbeidsplass, via fagforening, privat tilbyder Veiledning i NAV Karriere veiledning i attføringsløp De fylkesvise karrieresentrene

15 Livslangt perspektiv på karriereveiledning to betydninger: 1) Utvikle en struktur som gir befolkningen tilgang til karriereveiledning gjennom hele livsløpet, uavhengig av alder, livsfase, tilknytning til arbeidsmarkedet osv. 2) Perspektiv på hva målet med karriereveiledning skal være: Karriereveiledning skal bidra til at personen blir bedre i stand til å håndtere sin karriere gjennom hele livsløpet

16 Men hvordan håndtere sin karriere gjennom hele livsløpet? Career Management Skills CMS - karriereferdigheter

17 CMS?

18 CMS har faglig basis i The DOTS framework Decision-learning Opportunity awareness Transition learning Self-awareness Tony Watts & Bill Law, Schools, Careers and Community 1977

19 decision-learning Valgkompetanse Evne å ta gode valg. Dette innebærer kunnskap om forskjellige måter valg kan tas på, bevissthet om måten en selv velger, i tillegg til en bevissthet om hvilke valg som kan være hensiktsmessige i situasjonen.

20 opportunity awareness Mulighets- oppmerksomhet Kjennskap til hvilke muligheter som finnes, kunnskap om hva disse mulighetene kan innebære og om hvordan man kan gripe mulighetene.

21 transition learning Håndtere overgangsfaser Ferdigheter i å håndtere utfordringer knyttet til overganger, for eksempel fra utdannelse til arbeidsliv, fra en jobb til en annen eller fra arbeidsliv tilbake til utdannelse.

22 self-awareness Selvinnsikt Å kunne identifisere sine interesser og behov og kjenne sin kompetanse. Ha god forståelse av hvem en er som person, hvilke styrker og svakheter en har, samt bevissthet om hvilke krav og forventninger en har til sitt arbeidsliv.

23 Definisjon CMS refererer til en rekke kompetanser som setter mennesker i stand til å kunne planlegge, utvikle og styre sin egen karriere på en strukturert måte. Dette inkluderer: ferdigheter i å kunne samle, analysere og anvende informasjon både om utdanning og jobbmuligheter og seg selv ferdigheter i å håndtere overgangsfaser i livet ferdigheter i å ta valg (ELGPN/Ronald Sultana, 2010)

24 CASE Magnus (20) kommer til veiledning for å snakke om framtiden. Han har fullført Vg3 Idrettsfag og har generell studiekompetanse med gode karakterer. Etter videregående visste han ikke hva han ville, så han begynte å jobbe i en sportsbutikk og flyttet for seg selv. Men nå skal butikken legges ned og han må finne ut hva han skal gjøre videre. Magnus er usikker på om han skal søke ny jobb eller om han skal begynne å studere. Han aner fremdeles ikke hvilken utdanning han skal velge, på tross av mange gode råd fra familie og venner. Hvordan kan du bidra til å øke Magnus sin mulighetsoppmerksomhet uten å gi ham en liste over utdanningsmuligheter.

25 Utviklet videre til helhetlige CMS-rammeverk

26

27

28 Hvor kommer perspektivet fra?

29 The major goal of guidance is to build the career management skills of all citizens particularly young people who can then use these skills throughout their lifetime. The Youth Guarantee and Lifelong Guidance ELGPN Concept Note No. 4

30 Bakgrunn USA: The National Career Development Guidelines (1989/2003) Canada: The Blueprint for Life/Work Designs (1996) Australia: Australian Blueprint for Career Development (2005) og National Strategy for Career Development (2013) Europa følger på: EU-resolusjon i 2004 og 2008: CMS som ett av fire satsingsområder på Lifelong Guidance-området ELGPN har jobbet med CMS i tre perioder ( ) Utvikling av CMS-praksis foregår i flere land, noen lager egne rammeverk

31 EU-resolusjon om CMS Priority area 1: Encourage the lifelong aquisition of career management skills Career management skills play a decisive role in empowering people to become involved in shaping their learning, training and integration pathways and their careers.

32 Hvordan kan CMS endre karriereveiledningen?

33 CMS retter fokus mot læringsutbyttet av karriereveiledning

34 Dermed utfordrer CMS-perspektivet spørsmålet om hva hensikten med karriereveiledning skal være: kvikk fix vs læring

35 CMS kan endre veiledningspraksis Her og nå situasjonen Fokus på neste valg Løse dagens problem Informasjon Kort intervensjon Langsiktig perspektiv Hvordan forme en karriere? Læring Refleksjon Lengre prosess

36 kvikk fix vs læring Hvis du tenker på din veiledningspraksis er den innrettet mot læring (av ferdigheter)? I så fall på hvilken måte? Hva kan du gjøre (annerledes) for å fremme slik læring?

37 Karriereveiledning (career counselling) en-til-en samtaler eller i små grupper der fokus er rettet mot individuelle spørsmål som er relevante i den enkeltes liv/situasjon Karrierelæring (career education) som del av pensum/læreplaner der målet er å bidra til at deltakerne utvikler ferdigheter som gjør dem i stand til å håndtere sin karriere Karriereinformasjon (career information) formidlet via alle typer formater, fokus på utdannings- og jobbmuligheter og karriereveier.

38 CMS i skolen

39 Karriereveiledning karrierelæring Karriereveiledning må ses i et læringsperspektiv der det er formulert tydelige målsettinger for den enkelte elev. Karriereveiledning blir da et pedagogisk prosjekt, hvor begreper som læringsmål, tilpassing etter den enkeltes behov og effektfull didaktikk naturlig hører hjemme. (Erik H. Haug)

40 Forskrift til Opplæringsloven «Utdannings- og yrkesrådgivinga har som formål å bevisstgjere og støtte eleven i val av utdanning og yrke og utvikle kompetansen til den enkelte til å planleggje utdanning og yrke i eit langsiktig læringsperspektiv»

41 Faget utdanningsvalg: Å prøve ut interesser og bli bevisst egne evner og anlegg kan bidra til at flere foretar mer kunnskapsbaserte valg av utdanning og yrke. Elevene skal: 1) Lære om videregående opplæring og arbeidsliv 2) Få anledning til utprøving av utdanningsprogram 3) Lære om egne valg (omfatter kartlegging av og refleksjon over egne interesser og forutsetninger knyttet til eget utdannings- og yrkesvalg.)

42 «Hele skolens ansvar»

43 CMS-perspektivet gir oss et felles språk som vil kunne gjøre det lettere å samarbeide om et helhetlig karriereveiledningstilbud

44 Saksbehandler og karriereveileder

45 Umotiverte

46 Få muligheter Endres i topp-/bunntekst Side 46

47 Karriereveileder og tryllekunstner? Endres i topp-/bunntekst Side 47

48 Kan CMS-perspektivet være etisk problematisk? Hvordan?

49 CMS bra for den enkelte? - velge riktig utdanning - få seg den jobben man ønsker - bruke sin kompetanse - ta gode valg - forme en ønsket karriere

50 Bra for samfunnets også? Bidrar til at den enkelte - tar en etterspurt utdanning - vil ha jobb der det trengs arbeidskraft - er stabil, men fleksibel arbeidskraft

51 Men hva når det ikke blir slik? Er det da en fare for å individualisere det som egentlig er strukturelle problemer? Og blir budskapet da at de som ender opp uten jobb/karriere kun har seg selv å takke?

52 Hva skjer knyttet til CMS? Ekspertguppe, deltakere fra alle sektorer CMS et helhetlig perspektiv på karriereveiledning i Norge Nordisk samarbeid om CMS Det skrives et concept note som har til formål å utforme en felles nordisk forståelse av CMS. Spredning av perspektivet Både på praksis- og policy nivå

53 CMS i Nord-Trøndelag?

54 Nav Opplæringskontor Videregående skole Ungdomsskole Karrieresenter Oppfølgingstjenesten Voksenopplæring Flyktningetjenesten Asylmottak Forsvaret Fylkeskommunen NTNU Hvordan kan dere bli best i landet på CMS?

55 Forskning viser Lifelong guidance is not one intervention, but many, and works most effectively when a range of interventions are combined. This might include careers education, one-to-one counseling, online services and a range of other possibilities. A key aim of lifelong guidance programmes should be the development of career management skills. Lifelong guidance needs to be holistic and wellintegrated into other support services. Understanding the Evidence for Lifelong Guidance Services: a Guide for Policy-Makers ELGPN Consept Note, Tristram Hooley

56 CMS-perspektivet har tre dimensjoner Policy Teori Det er på praksisnivå perspektivet må vise sin berettigelse Praksis

57 Verktøy for utvikling CMS-perspektivet er et verktøy for kvalitetsheving og utvikling av et helhetlig og godt karriereveiledningstilbud med et livslangt perspektiv.

58 Fra Til Karriereveiledning leveres separat i hver sektor Fokus på valget knyttet til neste skritt Ingen felles tenkning om hensikten med karriereveiledningen En kjede av tilbud som følger personen gjennom utdanning og arbeidsliv Tilbudene bygger på og utfyller hverandre Fokus på læringsutbytte i all karriereveiledning Felles enighet om at karriereveiledningens hensikt er å øke befolkningens ferdigheter i å håndtere egen karriere (CMS)

59 CMS? Yes!

60 Og følg Nasjonal enhet for karriereveiledning på facebook! facebook.com/ vox.karriereveiledning

Livslang karriere, utopi eller virkelighet? Der samfunnets behov og dine talenter møtes, der ligger dine muligheter

Livslang karriere, utopi eller virkelighet? Der samfunnets behov og dine talenter møtes, der ligger dine muligheter Livslang karriere, utopi eller virkelighet? Der samfunnets behov og dine talenter møtes, der ligger dine muligheter 1.Amanuensis Roger Kjærgård HBV 02.12.2014 «Where your talents cross with the needs of

Detaljer

Rapport. Rådgiverrollen. - mellom tidstyv og grunnleggende ferdighet. Forfattere Siri Mordal Trond Buland Ida Holth Mathiesen

Rapport. Rådgiverrollen. - mellom tidstyv og grunnleggende ferdighet. Forfattere Siri Mordal Trond Buland Ida Holth Mathiesen - Åpen Rapport Rådgiverrollen - mellom tidstyv og grunnleggende ferdighet Forfattere Siri Mordal Trond Buland Ida Holth Mathiesen Foto: "Teacher", www.flickr.com/thanasis Anastasiou SINTEF Teknologi og

Detaljer

Utdanningsvalg mulighetenes fag

Utdanningsvalg mulighetenes fag Utdanningsvalg mulighetenes fag Av Inga H. Andreassen, Høgskolen i Bergen Innledning Jeg vet ikke om alle yrker, vet om noen som alle snakker om. Jeg har litt peiling, jeg vet litt om hva jeg vil, men

Detaljer

Karriereveiledning for innvandrere

Karriereveiledning for innvandrere 1 Karriereveiledning for innvandrere erfaringer fra Bærum kommunale voksenopplæring 2 Karriereveiledning for innvandrere - erfaringer fra Bærum kommunale voksenopplæring Forfattere: Cathinca F. Hatlem,

Detaljer

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE «Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE OPP KVAR DAG Å VIL BLI NÅ NYTT Æ» SKOLENS RÅDGIVING I MØRE OG ROMSDAL, SØR-TRØNDELAG OG NORD-TRØNDELAG Trond Buland, Ida Holth Mathiesen og Siri Mordal, med bidrag fra Christin

Detaljer

Utvikling av personlig kompetanse gjennom utdanning i veiledning

Utvikling av personlig kompetanse gjennom utdanning i veiledning Utvikling av personlig kompetanse gjennom utdanning i veiledning n av inga h. andreassen og nina carson Gjennom utdanning i veiledning kan studenter lære seg ny teoretisk kunnskap og til dels også yrkesspesifikke

Detaljer

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Rapport 21/2011 (NIFU step) Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Cathrine Tømte Berit Lødding

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013

MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013 MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013 En oppgave om bortvalg av fagutdannelse blant yrkesfagelever i Follo. Line Riisnæs og Line Mallaug Institutt for yrkesfaglærerutdanning Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

KarriereTroms. Årsmelding

KarriereTroms. Årsmelding KarriereTroms Årsmelding 2012 Leder Å ta de gode valgene er ikke lett. Det gjelder i mange situasjoner i livet, men også når det gjelder utdanning og yrker. Hva skal jeg bli? Skal jeg ta studiespesialisering

Detaljer

Velge selv, men ikke helt alene?

Velge selv, men ikke helt alene? Velge selv, men ikke helt alene? -Et økologisk systemperspektiv på 10. klassingers utdanningsvalg i overgangen til videregående opplæring. Ellen Gustavsen Simensen Pedagogiske institusjonen. Eksamensarbeid

Detaljer

Grunnlagsdokument. Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017

Grunnlagsdokument. Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Side 1 av 9 Grunnlagsdokument Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Grunnlagsdokumentet er revidert våren 2014 i forbindelse med videreføringen av satsingen på Vurdering for læring og

Detaljer

seniorpolitikk.no Ny karriere som lærer

seniorpolitikk.no Ny karriere som lærer nr. 5 - november 2014 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Ny karriere som lærer Roar Lundeby (60) oppdaterte kompetansen sin og er i nytt yrke som lektor i realfagene matematikk og IT på Lambertseter

Detaljer

Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER

Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER Samtykkeerklæring Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER Forfatter(e): Norsk tittel: Engelsk tittel: Studieprogram: Linda Gunneklev Mølland Digital fortelling

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Veiledning i språkpermmetodikk. for lærere som underviser voksne innvandrere

Veiledning i språkpermmetodikk. for lærere som underviser voksne innvandrere Veiledning i språkpermmetodikk for lærere som underviser voksne innvandrere Veiledning i språkpermmetodikk for lærere som underviser voksne innvandrere Vox 2008 ISBN 82-7724-099-6 Grafisk produksjon 07

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid=34584464&questid=4184610&reporterset... 1 of 1 3/24/11 12:41 PM

https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid=34584464&questid=4184610&reporterset... 1 of 1 3/24/11 12:41 PM Quest Reporter - Chart https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid=34584464&questid=4184610&reporterset... Har du utdanning og/eller kurs i karriereveiledning? Sammenligne: - Uten sammenligning

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper. Olav R. Spilling Vegard Johansen

Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper. Olav R. Spilling Vegard Johansen Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper Olav R. Spilling Vegard Johansen Rapport 4/2011 Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper Olav R. Spilling Vegard Johansen Rapport 4/2011

Detaljer

Kompetanser utenfor det formelle utdanningssystemet; nesten det samme, men ikke helt?

Kompetanser utenfor det formelle utdanningssystemet; nesten det samme, men ikke helt? 22. april 2013 Kompetanser utenfor det formelle utdanningssystemet; nesten det samme, men ikke helt? Med utgangspunkt i ikke-formell opplæring på norske arbeidsplasser For information on obtaining additional

Detaljer

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka Tilpasset opplæring Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen Ingunn Weka Masteroppgave i Læring og Tilpasset Opplæring Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Skolens betydning for den lave andelen av ungdom med innvandrerbakgrunn i lærerutdanningen

Skolens betydning for den lave andelen av ungdom med innvandrerbakgrunn i lærerutdanningen Skolens betydning for den lave andelen av ungdom med innvandrerbakgrunn i lærerutdanningen KARI SPERNES Høgskolen i Østfold Teksten forsøker å finne svar på hvilken betydning opplevelse av egen skolegang

Detaljer

Hva skal jeg med det a?

Hva skal jeg med det a? Masteroppgave Master i yrkespedagogikk 2012 Hva skal jeg med det a? En studie som belyser eleven Zits opplevelse av relevans i opplæringen på Vg1 og Vg2 Kjersti Hovland Institutt for yrkeslærerutdanning

Detaljer

Skolens rådgivning på vei mot framtida men i ulik fart?

Skolens rådgivning på vei mot framtida men i ulik fart? Skolens rådgivning på vei mot framtida men i ulik fart? Trond Buland NTNU Skole og læringsforskning Oppdragsforskning ved Program for lærerutdanning Loen 7. 11. 2012 1 Evaluering av skolens rådgivning

Detaljer

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole av sven oscar lindbäck og patrick glavin Sosial kompetanse handler om de ferdighetene som elevene tar i bruk når de skal omgås andre. Emosjonell kompetanse

Detaljer

Hvordan yrkesrette opplæringen for de elevene som ønsker å bli reparatører i lette kjøretøy på TIP Vg1?

Hvordan yrkesrette opplæringen for de elevene som ønsker å bli reparatører i lette kjøretøy på TIP Vg1? Masteroppgave i yrkespedagogikk 2010 Master in Vocational Pedagogy Hvordan yrkesrette opplæringen for de elevene som ønsker å bli reparatører i lette kjøretøy på TIP Vg1? Et aksjonsforskningsprosjekt med

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Grunnleggende ferdigheter i kommunen Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Opplæring i grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker. Kaja Winsnes og Randi Husemoen ISBN 978-82-7724-176-0

Detaljer