Master i Serviceledelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Master i Serviceledelse"

Transkript

1 Etter- og videreutdanning Master i Serviceledelse Master of Service Management Erfaringsbasert mastergrad, 90 studiepoeng - for deg som vil kombinere jobb og utdanning Jeg trodde aldri at dette studiet kom til å endre mitt syn på ledelse, verden og menneskelige relasjoner, men det har det gjort! Hilde Arholm, førstekonsulent i NAV, student

2 Dette sier studentene om Master i Serviceledelse Ellen Solheim, 54 år, fylkesvaraordfører i Rogaland, Bachelor of Management Når jeg nå skal oppsummere snart tre års studier i Master i Serviceledelse, tenker jeg at det har vært vel anvendt tid i en travel hverdag. Jeg har blitt kjent med mange flotte og kunnskapsrike forelesere og medstudenter fra ulike deler av nærings- og samfunnslivet. Vi har arbeidet med faglige ting sammen, men også hatt rom for sosiale sammenkomster for å feire seire, samtale og oppmuntre hverandre underveis. Jeg har lært mye som jeg synes er nyttig i min hverdag som leder og politiker. Filosofidelen var ekstra spennende da den representerte et helt nytt fagfelt for meg. Rart å tenke på at så mye gammel visdom kan være så dagsaktuell. Det som overrasket mest positivt, var at jeg fikk skikkelig tak på kostnadsledelse og økonomistyringsdelen, og at jeg faktisk syntes det var skikkelig interessant. Studieformen, med fire oppgaveinnleveringer og muntlig eksamen en gang per halvår, gjør at læringen sitter godt. Oddveig Haga, 45 år, Strategirådgiver i Shell EP Europe, Cand.Scient. i geologi Jeg valgte å delta på masterprogrammet for å få faglig påfyll på en alternativ måte i forhold til det vi vanligvis gjør. Jeg har stor tro på mennesket i bedriften, og ville gjerne lære mer om samhandling og de store linjene. Filosofi var ordet som fanget min oppmerksomhet først, og det var utrolig spennende å gjøre små dykk inn i tanker til store personligheter som har bidratt til å forme samfunnet vårt. Det brede bildet av ledelse var også nyttig og interessant. Med min realist-bakgrunn var jeg heller skeptisk til emnet som omhandler økonomistyring og service, med det var ubegrunnet. Med litt ekstra innsats klarte jeg å henge med og lærte mye nyttig. Å skrive oppgave om balansert målstyring var faktisk gøy! Emnet om markedsføring og bedriftenes samfunnsansvar dro det hele sammen synes jeg. Nå skal jeg sette inn støtet for å komme skikkelig igang med masteroppgaven. Jeg gleder meg til det. Det er en utfordring å gjøre dette samtidig med utfordrende jobb, hus og hjem. Men, jeg skal klare det, alt går når det må! Hilde Arholm, 39 år, førstekonsulent i NAV, utdanning i hotelladministrasjon og ledelse Jeg hadde lenge tenkt at jeg ville ta videreutdanning for faglig påfyll. Den faglige sammensetningen av dette studiet var spennende og litt anderledes enn de andre master-kursene jeg hadde undersøkt. Særlig fanget faget filosofi og serviceledelse oppmerksomheten min. Det å bruke filosofi som tilnærming for ny forståelse og nye tanker om ledelse var svært appellerende, og grunnen til at jeg valgte nettopp dette masterstudiet. Jeg var i utgangspunktet usikker på hvor mange emner jeg ville ta, men ble så inspirert av studiet at det ble helt naturlig å fortsette. Jeg opplevde en spennende og aktiv gruppe av medstudenter, motiverte forelesere og interessante temaer. De forskjellige emnene griper inn i hverandre på en måte som skaper dypere innsikt enn det de enkelte fagene ville gjort hver for seg. De økonomiske og metodiske delene, som var det jeg minst så frem til, ble svært positive opplevelser. Det som likevel står igjen som den sterkeste opplevelsen, er filosofidelen i første modul. Både John Rawls, Jean-Paul Sartres og ikke minst Martin Bubers filosofi, er med å prege min tenkemåte i det daglige, både på jobb og privat. Odd Sigurd Holme, 37 år, senioringeniør i StatoilHydro, Høgskoleingeniør maskin Studiet har betydd mye arbeid ved siden av familie og jobb, men når en ser betydningen av og samtidig får en forståelse for mekanismene som fungerer i bedriftssamfunnet, har jeg hatt en selvdreven motivasjon til å stå på videre. Studiet griper fatt i mye mer enn bare leadership. Bedriftens betydning i samfunnet, hvordan den bør fremtre, både overfor ansatte, myndigheter, NGO'er, befolkning, kunder, leverandører og ikke minst eierne av bedriften er temaer som er drøftet i studiet. Dette er områder som jeg mener er viktige spesielt idag hvor bedrifters inntreden i utviklingsland er økende. Noen oppgaver jeg har levert inn for sensur er innen Filosofi: Jeg og du, Alt virkelig er et møte, Ledelse: LMX leader member exchange relationship, Balansert målstyring, Transformatorisk ledelse, Økonomi: Activity based cost analysis, Service: Opplegg for måling av relasjonstilfredshet, Markedsføring, kommunikasjon og sammfunnskontakt: Strategisk plan for informasjon og samfunnskontakt for oljeselskap X og Hva menes med bedriftens samfunnsansvar. Dette viser et bredt spekter oppgaver som sammen med god litteratur har gitt meg en dybdeforståelse av bedriftens mekanismer og hva som skal til for å kunne lykkes. I masteroppgaven ser jeg på teorien Community of Practice om hvordan bedriften kan få den tause kunnskapen til å flyte internt.

3 Master i Serviceledelse Master of Service Management Målet er å fremme verdiskaping både hos deg og den virksomheten du jobber i Universitetet i Stavanger tilbyr en erfaringsbasert Mastergrad i Serviceledelse (Master of Service Management) på 90 studiepoeng (tilsvarende 1 1/2 års heltidsstudier), som gjennomføres på deltid over tre år. Mastergraden består av tre emner á 20 studiepoeng, samt en avsluttende masteroppgave på 30 studiepoeng. Dette er et skreddersydd tilbud til deg som vil kombinere jobb og utdanning. God service og riktig tilpasset servicenivå er i dag et av de viktigste konkurransefortrinnene i de fleste private og offentlige virksomheter, uavhengig av bransje. Serviceutfordringene vi står overfor løses ikke av gode holdninger alene, men også av ledere og medarbeidere med høy kompetanse. God og riktig tilpasset service i den enkelte virksomhet krever kompetanse blant annet i strategisk tenkning, ledelse, generell samfunns- og menneskeforståelse, økonomi og personalledelse, kommunikasjon og markedsføring. Dette studiet vil ta for seg disse komponentene og hjelpe deltagerne i sine lederroller med å omsette tidligere erfaring og ny viten, til handling og utvikling av god serviceleveranse i hele virksomheten. Studiet skal stimulere til å tenke nytt og dermed utfordre den tradisjonelle lederrollen. Hvem passer studiet for? Studiet passer for alle som jobber med tjenesteyting enten det er i tradisjonell industri som oljerelatert virksomhet eller på et sykehus, som selvstendig næringsdrivende eller i bank, på et arkitektkontor eller i hotell- og reiselivsbransjen. Kombinasjonen av deltagere fra både offentlig og privat virksomhet øker læringsutbyttet for alle studenter. I dag er servicekomponentene og fokus på kunden til stede i så godt som alle bransjer og virksomheter og den aktive leder innenfor servicevirksomhet trenger påfyll. Mastergraden i serviceledelse skal gi ytterligere kompetanse knyttet til samhandling med mennesker, håndtering av styringssystemer og samfunnskommunikasjon. Etter endt studium skal du være i stand til å begrunne dine valg i ledelsesfilosofi og serviceledelsens ulike aspekter. Hvorfor et særegent studium i serviceledelse? Dette har sin begrunnelse i at ledelse av service har spesifikke kompetansekrav som det er fornuftig å fokusere på. Eksempler på dette er viktigheten av god personalog prestasjonsledelse, visjoner som er basert på servicetenkning og serviceopplevelse, organisering av nettverk som gir helhetlige serviceopplevelser, økonomi som fokuserer på riktig prising og kapasitetsutnyttelse, god og riktig service til riktige kunder, kommunikasjon, markedsføring og salg av immaterielle goder med mye mer. Servicelederens kompetanseprofil har derfor noen særegne kvaliteter som nettopp studiet i Serviceledelse legger stor vekt på.

4 Serviceleveransen økonomistyring og service (20 studiepoeng) Antall semester: Ca. 1,5. Suksess i serviceleveransen vil si at kunden opplever at forventningene blir innfridd kontinuerlig. Men dette skjer ikke av seg selv: Dersom produkter og opplevelser fortløpende skal utvikles og forbedres, krever dette medarbeidere som speider etter nye muligheter, samt et system som tillater at kreativitet blir virkelighet. I tillegg til dette viser forskning at skal virksomheten være lønnsom og effektiv, kreves en nitidig innsikt og styring av så vel ressurssyklus som kapasitetskostnad. Dette kurset tar opp disse suksessfaktorene. Studentene vil også få mulighet til å utvikle en dypere forståelse av produkt- og prosessutvikling hvor formålet er å oppnå økt intern og ekstern kundetilfredshet. Fokus vil være både på nasjonal og internasjonal virksomhet, og verdien av nyskaping og videreutvikling av service vektlegges. Del A: Serviceleveransesystemet økonomisystemet Leveransesystemet for service og tjenester krever styring med fokus på kostnadseffektivitet og kapasitetsutnyttelse. Serviceorganisasjoner til forskjell fra produksjonsbaserte virksomheter, kjennetegnes ofte bl.a. av høy andel faste kostnader med en kostnadsstruktur som forandres med bedriftens størrelse, desentralisert ansvar, produktulikhet og stort produktspekter av sammensatte produkter med betydelig produktvariasjon. Samtidig er det et stort behov for markedstilpasning og markedsstyring som følge av konkurransen. Det er i forhold til disse betingelsene denne kursdelen vil ta for seg ledelsesmessige planleggings- og styringssystemer. Innhold: Administrative databehandlingssystemer Moderne planleggings-, styrings- og budsjettsystemer Kostnadsledelse og økonomistyring Aktivitetsbasert kalkulasjon Beslutningsstøttesystemer Del B: Servicearenaen kunder, kollegaer og kommunikasjon Emnet fokuserer på hvordan ledere i servicebedrifter kan påvirke serviceproduktet positivt og øke servicenivået i den virksomheten de daglig er tilknyttet. I denne modulen vil deltagerne få mulighet til å studere vellykkede servicekonsepter for å forstå drift og strategi. Hovedvekten vil ligge på prestasjonsledelse og hvilke faktorer som skaper serviceopplevelser. Praksiseksempler tar utgangspunkt i serviceteori holdt opp mot og drøftet mot mer generell organisasjonspsykologi. Innhold: Kunde-/brukerbehandling Serviceholdninger Servicekvalitet Kompetanseakselerering og prestasjonsledelse Motivasjon, arbeidsmiljøforhold og teamutvikling Entreprenørskap Identitet, samfunnskommunikasjon og salg (20 studiepoeng) Antall semester: Ca. 1,5. Hvem betaler for noe de verken kan se eller føle? Mange betaler for noe de tror ser bra ut og noe de tror føles godt Bedrifter opplever i dag et økende fokus på betydningen av kommunikasjon, salg og symboler som en del av det å opprettholde og utvikle virksomhetens identitet. I et samfunn med stadig større verdimangfold, vil en virksomhets identitet bli stadig viktigere fordi folk i økende grad ønsker å bekrefte egne verdivalg gjennom sitt forbruk. En viktig oppgave for bedriftens ledelse blir å sørge for at det ikke er et misforhold mellom identiteten som bedriften presenterer utad og identiteten som blir oppfattet av omverdenen. Ledelsens oppgave blir dermed å definere og kommunisere identitetsbærende symboler til omgivelsene rundt. Del A: Identitet, retorikk og samfunnskommunikasjon Emnet skal gi deltagerne innsikt i ulike teorier omkring samfunnskommunikasjon og bruken av kommunikasjonen som ledelsesverktøy for å formidle, opprettholde og utvikle bedriftens identitet. Innhold: Kort innføring i retorikk, argumentasjonsteknikk og presentasjonsteknikk Design og visuell kommunikasjon i servicebedrifter Kommunikasjon som ledelsesansvar og ledelsesverktøy Planlegging av samfunnskommunikasjon og utarbeidelse av eksterne og interne kommunikasjonsstrategier Journalistiske arbeidsmetoder og redaksjonell praksis Kommunikasjon, handling og symboler som identitetsskapende faktorer Del B: Kunderelasjoner og salg Videre skal deltagerne settes i stand til å forstå de mekanismer som gjør seg gjeldende når potensielle kunder skal velge, bruke og gjenvelge. Deltagerne skal lære hvordan de kan måle, analysere og bruke kunnskaper om kundetilfredshet, klagebehandling og tjenestekvalitet for å skape gode kunderelasjoner og kundelojalitet. I dag opptrer kundene mer og mer som partnere og i mange tilfeller som medprodusenter av de tjenestene de kjøper. Samtidig øker konkurransen, utviklingen går stadig raskere og mangfoldet av tilbud gjør at suksess avhenger av evnen til å tiltrekke seg og beholde kunder gjennom kontinuerlig utvikling og tilpasning av tilbudet. Dette krever organisasjoner som er i stand til å fange opp endringer i krav og justere tilbud i takt med disse.

5 Innhold: Markedsplanlegging Kundeatferd, segmentering og målgruppedefinisjon CRM systemer og key account management Kundetilfredshet, klagebehandling og servicekvalitet Vedlikehold av kunderelasjoner og kundedeltakelse i produksjonsprosesser Markedsanalyser, herunder systemer og verktøy for segmentering og målgruppeutvelgelse, måling og analyse av kundetilfredshet og servicekvalitet, systematisering og bearbeiding av klager Filosofi og serviceledelse (20 studiepoeng) Antall semester: Ca. 1,5. Grunnleggende forståelse for ledelsesprosessenes filosofiske, psykologiske og strategiske egenskaper. Nyere forskning bekrefter viktigheten av lederens evne til å være bærer av troverdige visjoner og ha et verdigrunnlag som strekker seg ut over maksimering av fortjeneste. Videre er lederens integritet den egenskapen underordnede legger mest vekt på og som igjen er kriteriet for at en leder blir regnet som god av sine underordnede. For suksessrike ledere kan det være nyttig å arbeide med filosofiske tekster som utforsker sosiale tema, ideer som er relevante for ledelse, verdispørsmål osv. Arbeid med filosofiske tema kan bidra til avklaring omkring egne verdier og væremåte. Videre er det viktig å være kjent med de sosiale prosessene som ledelsesutøvelse inngår i, hvordan slike prosesser påvirkes, men også hvilke muligheter og begrensninger de gir i samspill med eksterne krefter. Emnet Filosofi og serviceledelse vil belyse disse forholdene. Del A: Filosofi Filosofi er en spesielt god kilde når det gjelder å forstå og stille spørsmål ved ideer, tenkemåter og forutsetninger for handling. Filosofi kan inspirere ledere til å tenke nytt og annerledes. Det blir fokusert på filosofi knyttet til det menneskelige og sosiale feltet, som politisk filosofi, økonomisk filosofi, samfunnsfilosofi, eksistensfilosofi og etikk. Hensikten er å stimulere til refleksjon over forhold som berører lederskap, fra det umiddelbare forholdet til andre mennesker til mer omfattende sammenhenger. Aktuelle tema: Nærvær Dialog Identitet Konflikt Fellesskap Etikk Makt Rettferdighet Del B: Ledelse, lederskap og utvikling av servicebedrifter Denne delen tar for seg teorier om ledelse og lederskap med særlig fokus på de utfordringene ledelse av servicevirksomheter har. Det blir lagt vekt på hva vi forskningsmessig vet om ledelse, dvs. betydningen av personlige egenskaper, ulike lederstiler og situasjonsbetingelser.i tillegg til dette blir det lagt særlig vekt på den sosiale situasjonen som lederen befinner seg i sammen med underordnede, overordnede og samarbeidspartnere. Emnet gir en prinsipiell innføring i strategiteori og de særlige forhold som gjør seg gjeldene for ledere som skal være med å kreere og virkeliggjøre visjoner og strategier. Basis for undervisningen er forskning på området, deltakernes erfaringer og casediskusjoner. Temaer det blir fokusert på: Visjon og strategiutvikling Strategisk lederskap Lederskap generelt Implisitt ledelse Innovativ ledelse Ledelse av sosiale prosesser i servicevirksomheter Masteroppgave (30 studiepoeng) Antall semester: 2 Masteroppgaven skal være et uttrykk for studentenes faglige innsikt og profesjonalitet i reellledelsesproblematikk. Studentene velger selv problemstilling, som kan være teoretisk eller av mer praktisk art, men det forventes at oppgaven bygger på en vitenskapelig tilnærming. Studentene står fritt til å velge ethvert tema innenfor masterprogrammets faglige rammer. Vi oppfordrer studentene til å bruke problemstillinger fra egen hverdag og jobbsituasjon. Arbeidet med masteroppgaven skal være et forskningsarbeid hvor studentenes erfaring kombinert med faglig og metodisk innsikt og ferdigheter kommer til anvendelse, og har derfor sin basis i kunnskap fra fagdelene i studiet. De fleste vil velge tematikk og problemstilling fra eget virke og vil enten samle inn eller benytte foreliggende data. Masteroppgaven skal være en selvstendig avhandling (normalt sider) som skal bidra til en allmenn bedre forståelse av ulike sider av serviceledelse. Den enkelte student kan alene eller sammen med en annen velge et tema og en veileder fra UiS s fagstab. Arbeidet blir fulgt opp av felles samlinger og individuell veiledning hvor krav til problemstilling og design blir nøye gjennomgått og drøftet. Masteroppgaven kan skrives uavhengig av oppsatte semestre, men innlevering av masteroppgave fordrer at studenten har bestått alle tre emnene, totalt 60 studiepoeng. Master i Serviceledelse, 90 studiepoeng Serviceleveransen økonomistyring og service 20 sp Identitet, samfunnskommunikasjon og salg 20 sp Filosofi og serviceledelse 20 sp Masteroppgave 30 sp Informasjon om søknadsfrist/skjema og oppstart: Det er anledning til å ta enkeltemner uten å gjennomføre hele mastergraden

6 Praktisk informasjon Arbeids- og læringsformer - erfaringens rolle i studiet Opptak på masterstudiet i Serviceledelse forutsetter to års ledererfaring, jmf. opptakskrav. Graden er erfaringsbasert, og dette betyr at studentene skal anvende, utvikle og nyttiggjøre seg sin erfaring. Teorier og normativt lærebokstoff vil bli brukt til å utvikle, kultivere og systematisere den ledererfaring den enkelte sitter inne med. Praksis (ervervet erfaring og de utfordringene den enkelte står overfor per i dag) og teori skal ha en vekselvis forsterkende virkning. Forskningsbasert undervisning Universitetets faglærere er aktive forskere som legger vekt på hvordan man kan erverve ny kunnskap og hvilke krav som stilles til solid og holdbar kunnskap. Ut over å formidle forskningens status innen de enkelte temaområder og holde denne opp mot deltakernes praktiske erfaringer, blir det også lagt vekt på å trene deltakerne til å være kritiske i forhold til ulike sannheter, samt gi en grunnleggende forståelse for forskningsprosesser. Nettverksbygging Universitetet i Stavanger vil legge vekt på å iverksette aktive tiltak for at studentene blir godt sammensveiset og at det oppstår tillit og fortrolighet innenfor gruppen. Dette er en forutsetning for at den enkelte relativt fritt kan dele sine erfaringer og innsikt med andre i gruppen. Her får du et nettverk du vil ha glede av i lang tid fremover! Organisering av studiet Master i Serviceledelse (Master of Service Management) er spesielt tilpasset yrkesaktive personer som vil kombinere jobb og et masterstudium. Som beskrevet tidligere består studiet av tre emner á 20 studiepoeng, samt en masteroppgave på 30 studiepoeng. Emnene settes opp kontinuerlig, og du kan begynne på mastergraden hver gang et nytt emne settes opp. Studiet er modulbasert, og hvert emne består av fire samlinger á tre til fire dager. I tillegg kommer korte samlinger á en til to dager, som er seminarer i forbindelse med veiledning av masteroppgaven. Det gis også individuell og gruppevis veiledning til masteroppgaven.

7 Masteroppgaven kan skrives uavhengig av oppsatte semestre, men innlevering av masteroppgave fordrer at studenten har bestått alle tre emnene. Det er anledning til å ta enkeltemner uten å gjennomføre hele mastergraden. Pensumsmengden varierer mellom 1000 og 1700 sider pr. emne. Forelesningene er i all hovedsak på norsk, men det kan forekomme engelske foredrag ved utenlandske gjesteforelesere. Engelsk litteratur vil forekomme i varierende grad fra emne til emne. Forelesningsplaner For oppdaterte planer se vår nettside, Vurderingsformer/eksamen Hvert emne har fire obligatoriske innleveringer, hvorav to er gruppeoppgaver (i grupper på inntil tre personer) og to er individuelle oppgaver. Hver oppgave er på 5-10 sider. I tillegg arrangeres en avsluttende muntlig eksamen." Bruk av internett og IKT plattform UiS bruker It`s learning, som er et internettbasert kommunikasjonssystem. Du får eget passord ved studiets oppstart. Både It`s learning og e-post vil bli brukt aktivt under studiet. Opptakskrav For å bli tatt opp til mastergradsstudiet i Serviceledelse av 90 studiepoengs omfang kreves: a) oppnådd bachelorgrad, cand.mag.- grad, annen grad eller utdanningsløp av minimum tre års omfang (180 studiepoeng) eller utdanning som i henhold til 48 i lov om universiteter og høgskoler er jevngod med de nevnte grader eller utdanningsløp. b) Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger, kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis er likeverdige med utdanningsløpene nevnt i a. Opptak på bakgrunn av realkompetanse. c) For å bli tatt opp til mastergradsstudium av 90 studiepoengs omfang stilles det i tillegg til kravene under punkt a og b krav om minst to års relevant ledererfaring * * Med relevant ledererfaring menes arbeid knyttet til selvstendige administrative eller faglige oppgaver innenfor privat/offentlig sektor eller organisasjonsarbeid. Med ledererfaring menes et overordnet personalansvar, prosjektansvar eller koordineringsansvar av administrativ eller faglig art. Søknadsfrist / studiestart De tre emnene settes opp kontinuerlig, og du kan starte på studiet hver gang et nytt emne settes opp. Oversikt over søknadsfrist og oppstartsdato finnes på Vi praktiserer fortløpende opptak. Som kvalifisert søker får du tilsendt tilbud om studieplass og en studiekontrakt som skal underskrives. Signert studiekontrakt er juridisk og økonomisk bindende. Ved eventuell oppsigelse av akseptert studieplass før studiet starter eller under studiet, kan Universitetet i Stavanger (UiS) kreve at studieavgiften for gjeldende emne betales. Slik søker du! Søknadsskjema lastes ned fra vår nettside Vennligst legg ved kopi av godkjente vitnemål. Det er ikke nødvendig å legge ved vitnemål fra tidligere eksamener ved UiS. Arbeidserfaring dokumenteres ved en CV og bekreftelse fra nåværende arbeidsforhold på når du ble ansatt og hvilken stilling som innehas. To års relevant ledererfaring dokumenteres særskilt hvis det ikke inngår i nåværende arbeidsforhold. Hvis du ønsker å søke dispensasjon fra formalkravene (se opptakskrav) eller helt eller delvis opptak på bakgrunn av realkompetanse, er det strengere krav til dokumentasjon av arbeidserfaring. Her ber UiS om utfyllende dokumentasjon (kopi av attester/bekreftelser) på praksis/ arbeidserfaring både for nåværende og tidligere arbeidsforhold. Dersom du har relevant utdannelse på masternivå fra tidligere studier, kan du søke om fritak fra et av emnene. Det gis ikke fritak for mer enn 20 studiepoeng. Søknad sendes til Universitetet i Stavanger, NHS Institutt for økonomi og ledelsesfag, 4036 Stavanger. Merk konvolutten Søknad Master i Serviceledelse. Søknaden kan også sendes på faksnr eller pr e-post til Statens Lånekasse Studiet er godkjent av Statens Lånekasse og har behandlingskode DP, Økonomi og administrasjon, master, deltid, 90 studiepoeng over 3 år. Statens Lånekasse avgjør om en student er berettiget til lån. Studieavgift Studieavgiften er kr pr. studieemne (20 sp) og kr for masteroppgaven (30 sp). Avgiften for hele studiet er kr Lunsj, kaffe, te etc. som serveres under samlingene er inkludert i studieavgiften. I tillegg til studieavgiften kommer utgifter til litteratur, reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med samlingene og semesteravgift på ca kr 630,- pr semester. Betalt semesteravgift gir adgang til alle studentsamskipnadens tilbud og andre fordeler/studentrabatter. Studieavgiften faktureres i to like rater à kr i forkant og midten av emnet med forfall innen 30 dager. Masteroppgaven faktureres i to like rater à kr i forkant av hvert semester med forfall innen 30 dager. Semesteravgiften betales i begynnelsen av hvert semester. Faglig kontaktperson Professor Einar Marnburg Tlf / E-post: Administrativ kontaktperson Kristin Tjugen Tlf E-post:

8 Utfordrer. Utforsker Kontaktinformasjon for Master i Serviceledelse: Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Norsk Hotellhøgskole Institutt for økonomi og ledelsesfag. Ellen og Aksel Lunds hus. Telefon Telefaks Foto: Elisabeth Tønnessen, Håkon Vold og Olav Eggebø Aanonsen. Trykk:

Master i Serviceledelse

Master i Serviceledelse Etter- og videreutdanning Master i Serviceledelse Master of Service Management Erfaringsbasert mastergrad, 90 studiepoeng - for deg som vil kombinere jobb og utdanning Universitetet i Stavanger utfordrer

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Kultur- og organisasjonsbygging Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på masternivå. Det er samlingsbasert og gjennomføres på deltid over ett år. Undervisningen

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Studieplan - Master of Public Administration

Studieplan - Master of Public Administration HANDELSHØYSKOLEN I TRONDHEIM Studieplan - Master of Public Administration 208-2020 Godkjent av Høgskolestyret.0.205 Innledning Studiets faglige profil er knyttet til offentlig styring, og ligger innenfor

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid:

Detaljer

Serviceledelse i praksis. getleadingedge.no

Serviceledelse i praksis. getleadingedge.no Serviceledelse i praksis getleadingedge.no Henning Friberg Henning Friberg har bred erfaring fra servicebransjen og har blant annet ledet servicebedrifter i inn og utland. Å sikre at serviceleveransen

Detaljer

Integrert lederutviklingsprogram og studium

Integrert lederutviklingsprogram og studium Ledelse av prosesser - Oppbrudd, forandring og forvandling Integrert lederutviklingsprogram og studium Et samarbeidsprosjekt mellom: Lederskap as Institutt for dynamisk ledelse og organisasjonsutvikling

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

MBA i økologisk økonomi

MBA i økologisk økonomi NO EN MBA i økologisk økonomi Er du opptatt av miljø- og samfunnsansvar? Ønsker du økt kompetanse innenfor miljø- og samfunnsansvarlig økonomi? Vil du helst ha mulighet til å kombinere studier og jobb?

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Human Resource Management (HRM)

Human Resource Management (HRM) NO EN Human Resource Management (HRM) Lær hvordan du kan motivere, utvikle og beholde medarbeidere - og hvordan du blir en bedre leder. Dette studiet gir deg de verktøyene du trenger for å rekruttere,

Detaljer

Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.

Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse

Detaljer

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag Musikkutøving Master 2014 Det kunstfaglige fakultet Musikkonservatoriet Musikkonservatoriet tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag utdanner kandidater som

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Motiverende intervju Studiepoeng: 10 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet gjennomføres på deltid over ett semester og er på totalt 10 studiepoeng Innledning Høgskolen i Hedmark

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning rådgivning 1 (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Rådgivning 1 Studiet er initiert av Kunnskapsdepartementet innenfor de prioriterte områdene i strategien

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Norsk hotellhøgskole er en av de eldste hotellskolene i verden. Hotell,

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Mål for studiet: Målet med studiet er å dekke et høyere grads utdanningsbehov innenfor det økonomiskadministrative

Detaljer

Folkehøgskolens lederutdanning Verdibasert endringsledelse

Folkehøgskolens lederutdanning Verdibasert endringsledelse Til Folkehøgskolene ved (vær snill å send videre til) - Rektor, ass. rektor/inspektør - Tillitsvalgt i Folkehøgskoleforbundet - Alle øvrige ansatte Kopi til: - Lærerutvalget - Utvalg for praktisk personale

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Personalledelse. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Personalledelse. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Personalledelse 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 20.03.02 Revidert utgave godkjent

Detaljer

dmmh.no Studieplan Gruppeledelse Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214

dmmh.no Studieplan Gruppeledelse Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214 dmmh.no Studieplan Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214 Navn Nynorsk Gruppeleiing Engelsk Group leadership Studiepoeng 15 Heltid/Deltid Deltid Type studium Videreutdanning.

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

samfunnsvitenskap Søknadsfrist

samfunnsvitenskap Søknadsfrist NO EN Sosiologi Hvordan er samfunn mulig? Drives samfunnsutviklingen frem av samhold eller konflikt? Hvordan kan en forklare at noen er fattige og andre rike? Velger ungdom utdannelse fritt, eller styres

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert Studieplan Erfaringsbasert mastergradsprogram i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (Master of Public Administration) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora,

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 November 2012 NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 Lese for å lære er et videreutdanningstilbud (30 sp) for lærere som underviser i ungdomsskolen. Hovedmålet med kurset er å utvikle en

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Samfunnsfag og psykologi. Utdanningsområde Masterprogram i voksnes læring xx-20xx

Samfunnsfag og psykologi. Utdanningsområde Masterprogram i voksnes læring xx-20xx Ved NTNU i Trondheim er den teknologiske kunnskapen i Norge samlet. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, arkitektur

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Endringsledelse - masterstudium

Endringsledelse - masterstudium Studieprogram M-ENDLED, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:10:52 Endringsledelse - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i endringsledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Siviløkonomstudiet

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Søknadsfrist

Søknadsfrist NO EN MBA Ønsker du økt kompetanse innen ledelse og økonomi? Er du opptatt av nettverksbygging og ønsker å ha mulighet til å kombinere studier og jobb? Vårt MBA studium gir deg innsikt i økonomi- og ledelsesfaglige

Detaljer

Bachelor i Teknologiledelse eller Personalledelse

Bachelor i Teknologiledelse eller Personalledelse Bachelor i Teknologiledelse eller Personalledelse Høgskulen på Vestlandet samarbeider om å tilby medlemmer av Foreningen for Ledelse og Teknikk (FLT) utdanning innen Teknologiledelse og Personalledelse.

Detaljer

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing.

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-BYUTV, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:51 Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det

Detaljer

Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.

Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2016 HØST, versjon 05.feb.2016 03:02:16 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE

UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION NYTTEVERDI NARF mener at studiet og samarbeidet med NHH kan være en viktig bidragsyter til

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL)

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for Samfunnsvitenskap Institutt for Landskapsplanlegging Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL) Heltid og deltid

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Studieprogram B-REILED, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Fører til grad: Master

Detaljer

Beredskap og kriseledelse (master)

Beredskap og kriseledelse (master) NO EN Beredskap og kriseledelse (master) Omstillinger og uventede kriser preger dagens arbeidsliv. Når kriser og uventede hendelser oppstår kreves det at organisasjoner kan håndtere disse på en profesjonell

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse av avdelingsstyret 14/05-2009 1 1.

Detaljer

MPA emne 1: STV-6330 Organisasjonsmodeller og prosesser i offentlig sektor. Navn Innholdskrav Utdypende opplysninger og kommentarer Organisasjonsmodeller og prosesser i offentlig sektor. Emnekode og emnenivå

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Studieprogram B-HOTLED, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium:

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kulturprosjektledelse (2017-2018) Studiepoeng: 60 Læringsutbytte Studiet gir studentene grunnleggende teoretisk ballast for og praktisk erfaring med organisering og gjennomføring

Detaljer

Drama og kommunikasjon - årsstudium

Drama og kommunikasjon - årsstudium Drama og kommunikasjon - årsstudium Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Årsstudium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Heltid/deltid:

Detaljer

Navn på studieprogram (E): Personvern en grunnopplæring i personvernregelverk. Antall studiepoeng: 15 Heltid eller deltid, ev begge deler: Deltid

Navn på studieprogram (E): Personvern en grunnopplæring i personvernregelverk. Antall studiepoeng: 15 Heltid eller deltid, ev begge deler: Deltid Navn på studieprogram (E): Personvern en grunnopplæring i personvernregelverk Antall studiepoeng: 15 Heltid eller deltid, ev begge deler: Deltid Faglig innhold Innledning/generell beskrivelse av studiet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Studieplan Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 1 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Veiledning, ledelse og læring i organisasjoner Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på 15 studiepoeng og går over to semestre med totalt fire samlinger. Studiet

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte. Målgruppe. Opptakskrav og rangering

Studieplan 2017/2018. Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte. Målgruppe. Opptakskrav og rangering Studieplan 2017/2018 Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15 Bakgrunn for studiet Målgruppe: Målgruppen for studiet er ledere i privat, offentlig og frivillig sektor, og de som kunne tenke seg å

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Norsk hotellhøgskole

Detaljer

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK (MMA) SIDE 201 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10.1. INNLEDNING Masterprogrammet i matematikk strekker seg over to år, og bygger på et treårig bachelorstudium. Målet med

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme

Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for petroleumsteknologi

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid:

Detaljer

Summit. Lovende ledere mot toppen AGDER

Summit. Lovende ledere mot toppen AGDER Summit Lovende ledere mot toppen AGDER Ledelse handler om å drive tingene framover. Globaliseringen øker kravene til ledelse markant. Den gode leder blir skapt gjennom erfaring og øvelse. Lovende ledere

Detaljer

Bachelor of Management

Bachelor of Management Bachelor of Management Grunnutdanning i ledelse Prosjektledelse l Endringsledelse Bachelor of Management Offentlig godkjent grad på 180 studiepoeng. Inntil 90 fi frie studiepoeng i graden som kan innpasses

Detaljer

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Nynorsk: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Nærmiljø og folkehelsearbeid, 15 studiepoeng. Studieåret 2013/14 Samlingsbasert, Alta

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Nærmiljø og folkehelsearbeid, 15 studiepoeng. Studieåret 2013/14 Samlingsbasert, Alta HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Nærmiljø og folkehelsearbeid, 15 studiepoeng Studieåret 2013/14 Samlingsbasert, Alta 1 Nærmiljø og folkehelsearbeid - 15 studiepoeng Søknadsfrist Søknadsfrist er 15. mai,

Detaljer

Fakta. H03 - Deltid - Internasjonal trygd

Fakta. H03 - Deltid - Internasjonal trygd H03 - Deltid - Internasjonal trygd H03 - Deltid - Internasjonal trygd Den internasjonale og overnasjonale utviklingen berører i økende grad både den faglige og politiske debatten om trygdens framtid og

Detaljer

Internasjonale relasjoner

Internasjonale relasjoner NO EN Internasjonale relasjoner Vil du studere internasjonale forhold? Ønsker du å lære mer om globale utfordringer eller få innsikt i internasjonale konflikter, terrorisme og sikkerhetspolitikk? Da er

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Sosialt arbeid, sosionom

Sosialt arbeid, sosionom NO EN Sosialt arbeid, sosionom Ønsker du å bidra til at mennesker i vanskelige livssituasjoner får et bedre liv? Vil du tilegne deg kunnskap og ferdigheter til å løse, redusere og forebygge sosiale problemer?

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Ph.d. i bedriftsøkonomi

Ph.d. i bedriftsøkonomi NO EN Ph.d. i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen ved Nord universitet har fra februar 2000 hatt rett til å tildele doktorgrad. Doktorgradsutdanningen - som representerer undervisning på det høyeste vitenskapelige

Detaljer

Kommunal økonomi og ledelse

Kommunal økonomi og ledelse NO EN Kommunal økonomi og ledelse Studiet i kommunal økonomi og ledelse har som formål å gi yrkesutdanning som kvalifiserer til krevende stillinger på saksbehandler- og ledernivå i offentlig forvaltning:

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Ph.d. i bedriftsøkonomi

Ph.d. i bedriftsøkonomi NO EN Ph.d. i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen ved Nord universitet har fra februar 2000 hatt rett til å tildele doktorgrad. Doktorgradsutdanningen - som representerer undervisning på det høyeste vitenskapelige

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

D E S I G N S K O L E N

D E S I G N S K O L E N D E S I G N S K O L E N Studieplan for Grafiskdesign med prosjektledelse. (et studie utviklet av IGM og Høyskolen i Gjøvik) 30 studiepoeng 3.1 versjon 18. mai 2004 Navn på studieplan Studiet som beskrives

Detaljer

Human Resource Management (HRM)

Human Resource Management (HRM) NO EN Human Resource Management (HRM) Arbeidslivet i dag preges av raske omstillinger og høye kompetansekrav både innen privat og offentlig sektor. God ledelse og personalpolitikk er avgjørende for å lykkes

Detaljer

Psykisk helsearbeid - deltid

Psykisk helsearbeid - deltid NO EN Psykisk helsearbeid - deltid Har du lyst til å gjøre en forskjell i arbeidet mot psykiske plager og lidelser? Masterutdanning i psykisk helsearbeid gir deg spesialkompetanse på hvordan du kan hjelpe

Detaljer