Master i Serviceledelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Master i Serviceledelse"

Transkript

1 Etter- og videreutdanning Master i Serviceledelse Master of Service Management Erfaringsbasert mastergrad, 90 studiepoeng - for deg som vil kombinere jobb og utdanning Jeg trodde aldri at dette studiet kom til å endre mitt syn på ledelse, verden og menneskelige relasjoner, men det har det gjort! Hilde Arholm, førstekonsulent i NAV, student

2 Dette sier studentene om Master i Serviceledelse Ellen Solheim, 54 år, fylkesvaraordfører i Rogaland, Bachelor of Management Når jeg nå skal oppsummere snart tre års studier i Master i Serviceledelse, tenker jeg at det har vært vel anvendt tid i en travel hverdag. Jeg har blitt kjent med mange flotte og kunnskapsrike forelesere og medstudenter fra ulike deler av nærings- og samfunnslivet. Vi har arbeidet med faglige ting sammen, men også hatt rom for sosiale sammenkomster for å feire seire, samtale og oppmuntre hverandre underveis. Jeg har lært mye som jeg synes er nyttig i min hverdag som leder og politiker. Filosofidelen var ekstra spennende da den representerte et helt nytt fagfelt for meg. Rart å tenke på at så mye gammel visdom kan være så dagsaktuell. Det som overrasket mest positivt, var at jeg fikk skikkelig tak på kostnadsledelse og økonomistyringsdelen, og at jeg faktisk syntes det var skikkelig interessant. Studieformen, med fire oppgaveinnleveringer og muntlig eksamen en gang per halvår, gjør at læringen sitter godt. Oddveig Haga, 45 år, Strategirådgiver i Shell EP Europe, Cand.Scient. i geologi Jeg valgte å delta på masterprogrammet for å få faglig påfyll på en alternativ måte i forhold til det vi vanligvis gjør. Jeg har stor tro på mennesket i bedriften, og ville gjerne lære mer om samhandling og de store linjene. Filosofi var ordet som fanget min oppmerksomhet først, og det var utrolig spennende å gjøre små dykk inn i tanker til store personligheter som har bidratt til å forme samfunnet vårt. Det brede bildet av ledelse var også nyttig og interessant. Med min realist-bakgrunn var jeg heller skeptisk til emnet som omhandler økonomistyring og service, med det var ubegrunnet. Med litt ekstra innsats klarte jeg å henge med og lærte mye nyttig. Å skrive oppgave om balansert målstyring var faktisk gøy! Emnet om markedsføring og bedriftenes samfunnsansvar dro det hele sammen synes jeg. Nå skal jeg sette inn støtet for å komme skikkelig igang med masteroppgaven. Jeg gleder meg til det. Det er en utfordring å gjøre dette samtidig med utfordrende jobb, hus og hjem. Men, jeg skal klare det, alt går når det må! Hilde Arholm, 39 år, førstekonsulent i NAV, utdanning i hotelladministrasjon og ledelse Jeg hadde lenge tenkt at jeg ville ta videreutdanning for faglig påfyll. Den faglige sammensetningen av dette studiet var spennende og litt anderledes enn de andre master-kursene jeg hadde undersøkt. Særlig fanget faget filosofi og serviceledelse oppmerksomheten min. Det å bruke filosofi som tilnærming for ny forståelse og nye tanker om ledelse var svært appellerende, og grunnen til at jeg valgte nettopp dette masterstudiet. Jeg var i utgangspunktet usikker på hvor mange emner jeg ville ta, men ble så inspirert av studiet at det ble helt naturlig å fortsette. Jeg opplevde en spennende og aktiv gruppe av medstudenter, motiverte forelesere og interessante temaer. De forskjellige emnene griper inn i hverandre på en måte som skaper dypere innsikt enn det de enkelte fagene ville gjort hver for seg. De økonomiske og metodiske delene, som var det jeg minst så frem til, ble svært positive opplevelser. Det som likevel står igjen som den sterkeste opplevelsen, er filosofidelen i første modul. Både John Rawls, Jean-Paul Sartres og ikke minst Martin Bubers filosofi, er med å prege min tenkemåte i det daglige, både på jobb og privat. Odd Sigurd Holme, 37 år, senioringeniør i StatoilHydro, Høgskoleingeniør maskin Studiet har betydd mye arbeid ved siden av familie og jobb, men når en ser betydningen av og samtidig får en forståelse for mekanismene som fungerer i bedriftssamfunnet, har jeg hatt en selvdreven motivasjon til å stå på videre. Studiet griper fatt i mye mer enn bare leadership. Bedriftens betydning i samfunnet, hvordan den bør fremtre, både overfor ansatte, myndigheter, NGO'er, befolkning, kunder, leverandører og ikke minst eierne av bedriften er temaer som er drøftet i studiet. Dette er områder som jeg mener er viktige spesielt idag hvor bedrifters inntreden i utviklingsland er økende. Noen oppgaver jeg har levert inn for sensur er innen Filosofi: Jeg og du, Alt virkelig er et møte, Ledelse: LMX leader member exchange relationship, Balansert målstyring, Transformatorisk ledelse, Økonomi: Activity based cost analysis, Service: Opplegg for måling av relasjonstilfredshet, Markedsføring, kommunikasjon og sammfunnskontakt: Strategisk plan for informasjon og samfunnskontakt for oljeselskap X og Hva menes med bedriftens samfunnsansvar. Dette viser et bredt spekter oppgaver som sammen med god litteratur har gitt meg en dybdeforståelse av bedriftens mekanismer og hva som skal til for å kunne lykkes. I masteroppgaven ser jeg på teorien Community of Practice om hvordan bedriften kan få den tause kunnskapen til å flyte internt.

3 Master i Serviceledelse Master of Service Management Målet er å fremme verdiskaping både hos deg og den virksomheten du jobber i Universitetet i Stavanger tilbyr en erfaringsbasert Mastergrad i Serviceledelse (Master of Service Management) på 90 studiepoeng (tilsvarende 1 1/2 års heltidsstudier), som gjennomføres på deltid over tre år. Mastergraden består av tre emner á 20 studiepoeng, samt en avsluttende masteroppgave på 30 studiepoeng. Dette er et skreddersydd tilbud til deg som vil kombinere jobb og utdanning. God service og riktig tilpasset servicenivå er i dag et av de viktigste konkurransefortrinnene i de fleste private og offentlige virksomheter, uavhengig av bransje. Serviceutfordringene vi står overfor løses ikke av gode holdninger alene, men også av ledere og medarbeidere med høy kompetanse. God og riktig tilpasset service i den enkelte virksomhet krever kompetanse blant annet i strategisk tenkning, ledelse, generell samfunns- og menneskeforståelse, økonomi og personalledelse, kommunikasjon og markedsføring. Dette studiet vil ta for seg disse komponentene og hjelpe deltagerne i sine lederroller med å omsette tidligere erfaring og ny viten, til handling og utvikling av god serviceleveranse i hele virksomheten. Studiet skal stimulere til å tenke nytt og dermed utfordre den tradisjonelle lederrollen. Hvem passer studiet for? Studiet passer for alle som jobber med tjenesteyting enten det er i tradisjonell industri som oljerelatert virksomhet eller på et sykehus, som selvstendig næringsdrivende eller i bank, på et arkitektkontor eller i hotell- og reiselivsbransjen. Kombinasjonen av deltagere fra både offentlig og privat virksomhet øker læringsutbyttet for alle studenter. I dag er servicekomponentene og fokus på kunden til stede i så godt som alle bransjer og virksomheter og den aktive leder innenfor servicevirksomhet trenger påfyll. Mastergraden i serviceledelse skal gi ytterligere kompetanse knyttet til samhandling med mennesker, håndtering av styringssystemer og samfunnskommunikasjon. Etter endt studium skal du være i stand til å begrunne dine valg i ledelsesfilosofi og serviceledelsens ulike aspekter. Hvorfor et særegent studium i serviceledelse? Dette har sin begrunnelse i at ledelse av service har spesifikke kompetansekrav som det er fornuftig å fokusere på. Eksempler på dette er viktigheten av god personalog prestasjonsledelse, visjoner som er basert på servicetenkning og serviceopplevelse, organisering av nettverk som gir helhetlige serviceopplevelser, økonomi som fokuserer på riktig prising og kapasitetsutnyttelse, god og riktig service til riktige kunder, kommunikasjon, markedsføring og salg av immaterielle goder med mye mer. Servicelederens kompetanseprofil har derfor noen særegne kvaliteter som nettopp studiet i Serviceledelse legger stor vekt på.

4 Serviceleveransen økonomistyring og service (20 studiepoeng) Antall semester: Ca. 1,5. Suksess i serviceleveransen vil si at kunden opplever at forventningene blir innfridd kontinuerlig. Men dette skjer ikke av seg selv: Dersom produkter og opplevelser fortløpende skal utvikles og forbedres, krever dette medarbeidere som speider etter nye muligheter, samt et system som tillater at kreativitet blir virkelighet. I tillegg til dette viser forskning at skal virksomheten være lønnsom og effektiv, kreves en nitidig innsikt og styring av så vel ressurssyklus som kapasitetskostnad. Dette kurset tar opp disse suksessfaktorene. Studentene vil også få mulighet til å utvikle en dypere forståelse av produkt- og prosessutvikling hvor formålet er å oppnå økt intern og ekstern kundetilfredshet. Fokus vil være både på nasjonal og internasjonal virksomhet, og verdien av nyskaping og videreutvikling av service vektlegges. Del A: Serviceleveransesystemet økonomisystemet Leveransesystemet for service og tjenester krever styring med fokus på kostnadseffektivitet og kapasitetsutnyttelse. Serviceorganisasjoner til forskjell fra produksjonsbaserte virksomheter, kjennetegnes ofte bl.a. av høy andel faste kostnader med en kostnadsstruktur som forandres med bedriftens størrelse, desentralisert ansvar, produktulikhet og stort produktspekter av sammensatte produkter med betydelig produktvariasjon. Samtidig er det et stort behov for markedstilpasning og markedsstyring som følge av konkurransen. Det er i forhold til disse betingelsene denne kursdelen vil ta for seg ledelsesmessige planleggings- og styringssystemer. Innhold: Administrative databehandlingssystemer Moderne planleggings-, styrings- og budsjettsystemer Kostnadsledelse og økonomistyring Aktivitetsbasert kalkulasjon Beslutningsstøttesystemer Del B: Servicearenaen kunder, kollegaer og kommunikasjon Emnet fokuserer på hvordan ledere i servicebedrifter kan påvirke serviceproduktet positivt og øke servicenivået i den virksomheten de daglig er tilknyttet. I denne modulen vil deltagerne få mulighet til å studere vellykkede servicekonsepter for å forstå drift og strategi. Hovedvekten vil ligge på prestasjonsledelse og hvilke faktorer som skaper serviceopplevelser. Praksiseksempler tar utgangspunkt i serviceteori holdt opp mot og drøftet mot mer generell organisasjonspsykologi. Innhold: Kunde-/brukerbehandling Serviceholdninger Servicekvalitet Kompetanseakselerering og prestasjonsledelse Motivasjon, arbeidsmiljøforhold og teamutvikling Entreprenørskap Identitet, samfunnskommunikasjon og salg (20 studiepoeng) Antall semester: Ca. 1,5. Hvem betaler for noe de verken kan se eller føle? Mange betaler for noe de tror ser bra ut og noe de tror føles godt Bedrifter opplever i dag et økende fokus på betydningen av kommunikasjon, salg og symboler som en del av det å opprettholde og utvikle virksomhetens identitet. I et samfunn med stadig større verdimangfold, vil en virksomhets identitet bli stadig viktigere fordi folk i økende grad ønsker å bekrefte egne verdivalg gjennom sitt forbruk. En viktig oppgave for bedriftens ledelse blir å sørge for at det ikke er et misforhold mellom identiteten som bedriften presenterer utad og identiteten som blir oppfattet av omverdenen. Ledelsens oppgave blir dermed å definere og kommunisere identitetsbærende symboler til omgivelsene rundt. Del A: Identitet, retorikk og samfunnskommunikasjon Emnet skal gi deltagerne innsikt i ulike teorier omkring samfunnskommunikasjon og bruken av kommunikasjonen som ledelsesverktøy for å formidle, opprettholde og utvikle bedriftens identitet. Innhold: Kort innføring i retorikk, argumentasjonsteknikk og presentasjonsteknikk Design og visuell kommunikasjon i servicebedrifter Kommunikasjon som ledelsesansvar og ledelsesverktøy Planlegging av samfunnskommunikasjon og utarbeidelse av eksterne og interne kommunikasjonsstrategier Journalistiske arbeidsmetoder og redaksjonell praksis Kommunikasjon, handling og symboler som identitetsskapende faktorer Del B: Kunderelasjoner og salg Videre skal deltagerne settes i stand til å forstå de mekanismer som gjør seg gjeldende når potensielle kunder skal velge, bruke og gjenvelge. Deltagerne skal lære hvordan de kan måle, analysere og bruke kunnskaper om kundetilfredshet, klagebehandling og tjenestekvalitet for å skape gode kunderelasjoner og kundelojalitet. I dag opptrer kundene mer og mer som partnere og i mange tilfeller som medprodusenter av de tjenestene de kjøper. Samtidig øker konkurransen, utviklingen går stadig raskere og mangfoldet av tilbud gjør at suksess avhenger av evnen til å tiltrekke seg og beholde kunder gjennom kontinuerlig utvikling og tilpasning av tilbudet. Dette krever organisasjoner som er i stand til å fange opp endringer i krav og justere tilbud i takt med disse.

5 Innhold: Markedsplanlegging Kundeatferd, segmentering og målgruppedefinisjon CRM systemer og key account management Kundetilfredshet, klagebehandling og servicekvalitet Vedlikehold av kunderelasjoner og kundedeltakelse i produksjonsprosesser Markedsanalyser, herunder systemer og verktøy for segmentering og målgruppeutvelgelse, måling og analyse av kundetilfredshet og servicekvalitet, systematisering og bearbeiding av klager Filosofi og serviceledelse (20 studiepoeng) Antall semester: Ca. 1,5. Grunnleggende forståelse for ledelsesprosessenes filosofiske, psykologiske og strategiske egenskaper. Nyere forskning bekrefter viktigheten av lederens evne til å være bærer av troverdige visjoner og ha et verdigrunnlag som strekker seg ut over maksimering av fortjeneste. Videre er lederens integritet den egenskapen underordnede legger mest vekt på og som igjen er kriteriet for at en leder blir regnet som god av sine underordnede. For suksessrike ledere kan det være nyttig å arbeide med filosofiske tekster som utforsker sosiale tema, ideer som er relevante for ledelse, verdispørsmål osv. Arbeid med filosofiske tema kan bidra til avklaring omkring egne verdier og væremåte. Videre er det viktig å være kjent med de sosiale prosessene som ledelsesutøvelse inngår i, hvordan slike prosesser påvirkes, men også hvilke muligheter og begrensninger de gir i samspill med eksterne krefter. Emnet Filosofi og serviceledelse vil belyse disse forholdene. Del A: Filosofi Filosofi er en spesielt god kilde når det gjelder å forstå og stille spørsmål ved ideer, tenkemåter og forutsetninger for handling. Filosofi kan inspirere ledere til å tenke nytt og annerledes. Det blir fokusert på filosofi knyttet til det menneskelige og sosiale feltet, som politisk filosofi, økonomisk filosofi, samfunnsfilosofi, eksistensfilosofi og etikk. Hensikten er å stimulere til refleksjon over forhold som berører lederskap, fra det umiddelbare forholdet til andre mennesker til mer omfattende sammenhenger. Aktuelle tema: Nærvær Dialog Identitet Konflikt Fellesskap Etikk Makt Rettferdighet Del B: Ledelse, lederskap og utvikling av servicebedrifter Denne delen tar for seg teorier om ledelse og lederskap med særlig fokus på de utfordringene ledelse av servicevirksomheter har. Det blir lagt vekt på hva vi forskningsmessig vet om ledelse, dvs. betydningen av personlige egenskaper, ulike lederstiler og situasjonsbetingelser.i tillegg til dette blir det lagt særlig vekt på den sosiale situasjonen som lederen befinner seg i sammen med underordnede, overordnede og samarbeidspartnere. Emnet gir en prinsipiell innføring i strategiteori og de særlige forhold som gjør seg gjeldene for ledere som skal være med å kreere og virkeliggjøre visjoner og strategier. Basis for undervisningen er forskning på området, deltakernes erfaringer og casediskusjoner. Temaer det blir fokusert på: Visjon og strategiutvikling Strategisk lederskap Lederskap generelt Implisitt ledelse Innovativ ledelse Ledelse av sosiale prosesser i servicevirksomheter Masteroppgave (30 studiepoeng) Antall semester: 2 Masteroppgaven skal være et uttrykk for studentenes faglige innsikt og profesjonalitet i reellledelsesproblematikk. Studentene velger selv problemstilling, som kan være teoretisk eller av mer praktisk art, men det forventes at oppgaven bygger på en vitenskapelig tilnærming. Studentene står fritt til å velge ethvert tema innenfor masterprogrammets faglige rammer. Vi oppfordrer studentene til å bruke problemstillinger fra egen hverdag og jobbsituasjon. Arbeidet med masteroppgaven skal være et forskningsarbeid hvor studentenes erfaring kombinert med faglig og metodisk innsikt og ferdigheter kommer til anvendelse, og har derfor sin basis i kunnskap fra fagdelene i studiet. De fleste vil velge tematikk og problemstilling fra eget virke og vil enten samle inn eller benytte foreliggende data. Masteroppgaven skal være en selvstendig avhandling (normalt sider) som skal bidra til en allmenn bedre forståelse av ulike sider av serviceledelse. Den enkelte student kan alene eller sammen med en annen velge et tema og en veileder fra UiS s fagstab. Arbeidet blir fulgt opp av felles samlinger og individuell veiledning hvor krav til problemstilling og design blir nøye gjennomgått og drøftet. Masteroppgaven kan skrives uavhengig av oppsatte semestre, men innlevering av masteroppgave fordrer at studenten har bestått alle tre emnene, totalt 60 studiepoeng. Master i Serviceledelse, 90 studiepoeng Serviceleveransen økonomistyring og service 20 sp Identitet, samfunnskommunikasjon og salg 20 sp Filosofi og serviceledelse 20 sp Masteroppgave 30 sp Informasjon om søknadsfrist/skjema og oppstart: Det er anledning til å ta enkeltemner uten å gjennomføre hele mastergraden

6 Praktisk informasjon Arbeids- og læringsformer - erfaringens rolle i studiet Opptak på masterstudiet i Serviceledelse forutsetter to års ledererfaring, jmf. opptakskrav. Graden er erfaringsbasert, og dette betyr at studentene skal anvende, utvikle og nyttiggjøre seg sin erfaring. Teorier og normativt lærebokstoff vil bli brukt til å utvikle, kultivere og systematisere den ledererfaring den enkelte sitter inne med. Praksis (ervervet erfaring og de utfordringene den enkelte står overfor per i dag) og teori skal ha en vekselvis forsterkende virkning. Forskningsbasert undervisning Universitetets faglærere er aktive forskere som legger vekt på hvordan man kan erverve ny kunnskap og hvilke krav som stilles til solid og holdbar kunnskap. Ut over å formidle forskningens status innen de enkelte temaområder og holde denne opp mot deltakernes praktiske erfaringer, blir det også lagt vekt på å trene deltakerne til å være kritiske i forhold til ulike sannheter, samt gi en grunnleggende forståelse for forskningsprosesser. Nettverksbygging Universitetet i Stavanger vil legge vekt på å iverksette aktive tiltak for at studentene blir godt sammensveiset og at det oppstår tillit og fortrolighet innenfor gruppen. Dette er en forutsetning for at den enkelte relativt fritt kan dele sine erfaringer og innsikt med andre i gruppen. Her får du et nettverk du vil ha glede av i lang tid fremover! Organisering av studiet Master i Serviceledelse (Master of Service Management) er spesielt tilpasset yrkesaktive personer som vil kombinere jobb og et masterstudium. Som beskrevet tidligere består studiet av tre emner á 20 studiepoeng, samt en masteroppgave på 30 studiepoeng. Emnene settes opp kontinuerlig, og du kan begynne på mastergraden hver gang et nytt emne settes opp. Studiet er modulbasert, og hvert emne består av fire samlinger á tre til fire dager. I tillegg kommer korte samlinger á en til to dager, som er seminarer i forbindelse med veiledning av masteroppgaven. Det gis også individuell og gruppevis veiledning til masteroppgaven.

7 Masteroppgaven kan skrives uavhengig av oppsatte semestre, men innlevering av masteroppgave fordrer at studenten har bestått alle tre emnene. Det er anledning til å ta enkeltemner uten å gjennomføre hele mastergraden. Pensumsmengden varierer mellom 1000 og 1700 sider pr. emne. Forelesningene er i all hovedsak på norsk, men det kan forekomme engelske foredrag ved utenlandske gjesteforelesere. Engelsk litteratur vil forekomme i varierende grad fra emne til emne. Forelesningsplaner For oppdaterte planer se vår nettside, Vurderingsformer/eksamen Hvert emne har fire obligatoriske innleveringer, hvorav to er gruppeoppgaver (i grupper på inntil tre personer) og to er individuelle oppgaver. Hver oppgave er på 5-10 sider. I tillegg arrangeres en avsluttende muntlig eksamen." Bruk av internett og IKT plattform UiS bruker It`s learning, som er et internettbasert kommunikasjonssystem. Du får eget passord ved studiets oppstart. Både It`s learning og e-post vil bli brukt aktivt under studiet. Opptakskrav For å bli tatt opp til mastergradsstudiet i Serviceledelse av 90 studiepoengs omfang kreves: a) oppnådd bachelorgrad, cand.mag.- grad, annen grad eller utdanningsløp av minimum tre års omfang (180 studiepoeng) eller utdanning som i henhold til 48 i lov om universiteter og høgskoler er jevngod med de nevnte grader eller utdanningsløp. b) Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger, kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis er likeverdige med utdanningsløpene nevnt i a. Opptak på bakgrunn av realkompetanse. c) For å bli tatt opp til mastergradsstudium av 90 studiepoengs omfang stilles det i tillegg til kravene under punkt a og b krav om minst to års relevant ledererfaring * * Med relevant ledererfaring menes arbeid knyttet til selvstendige administrative eller faglige oppgaver innenfor privat/offentlig sektor eller organisasjonsarbeid. Med ledererfaring menes et overordnet personalansvar, prosjektansvar eller koordineringsansvar av administrativ eller faglig art. Søknadsfrist / studiestart De tre emnene settes opp kontinuerlig, og du kan starte på studiet hver gang et nytt emne settes opp. Oversikt over søknadsfrist og oppstartsdato finnes på Vi praktiserer fortløpende opptak. Som kvalifisert søker får du tilsendt tilbud om studieplass og en studiekontrakt som skal underskrives. Signert studiekontrakt er juridisk og økonomisk bindende. Ved eventuell oppsigelse av akseptert studieplass før studiet starter eller under studiet, kan Universitetet i Stavanger (UiS) kreve at studieavgiften for gjeldende emne betales. Slik søker du! Søknadsskjema lastes ned fra vår nettside Vennligst legg ved kopi av godkjente vitnemål. Det er ikke nødvendig å legge ved vitnemål fra tidligere eksamener ved UiS. Arbeidserfaring dokumenteres ved en CV og bekreftelse fra nåværende arbeidsforhold på når du ble ansatt og hvilken stilling som innehas. To års relevant ledererfaring dokumenteres særskilt hvis det ikke inngår i nåværende arbeidsforhold. Hvis du ønsker å søke dispensasjon fra formalkravene (se opptakskrav) eller helt eller delvis opptak på bakgrunn av realkompetanse, er det strengere krav til dokumentasjon av arbeidserfaring. Her ber UiS om utfyllende dokumentasjon (kopi av attester/bekreftelser) på praksis/ arbeidserfaring både for nåværende og tidligere arbeidsforhold. Dersom du har relevant utdannelse på masternivå fra tidligere studier, kan du søke om fritak fra et av emnene. Det gis ikke fritak for mer enn 20 studiepoeng. Søknad sendes til Universitetet i Stavanger, NHS Institutt for økonomi og ledelsesfag, 4036 Stavanger. Merk konvolutten Søknad Master i Serviceledelse. Søknaden kan også sendes på faksnr eller pr e-post til Statens Lånekasse Studiet er godkjent av Statens Lånekasse og har behandlingskode DP, Økonomi og administrasjon, master, deltid, 90 studiepoeng over 3 år. Statens Lånekasse avgjør om en student er berettiget til lån. Studieavgift Studieavgiften er kr pr. studieemne (20 sp) og kr for masteroppgaven (30 sp). Avgiften for hele studiet er kr Lunsj, kaffe, te etc. som serveres under samlingene er inkludert i studieavgiften. I tillegg til studieavgiften kommer utgifter til litteratur, reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med samlingene og semesteravgift på ca kr 630,- pr semester. Betalt semesteravgift gir adgang til alle studentsamskipnadens tilbud og andre fordeler/studentrabatter. Studieavgiften faktureres i to like rater à kr i forkant og midten av emnet med forfall innen 30 dager. Masteroppgaven faktureres i to like rater à kr i forkant av hvert semester med forfall innen 30 dager. Semesteravgiften betales i begynnelsen av hvert semester. Faglig kontaktperson Professor Einar Marnburg Tlf / E-post: Administrativ kontaktperson Kristin Tjugen Tlf E-post:

8 Utfordrer. Utforsker Kontaktinformasjon for Master i Serviceledelse: Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Norsk Hotellhøgskole Institutt for økonomi og ledelsesfag. Ellen og Aksel Lunds hus. Telefon Telefaks Foto: Elisabeth Tønnessen, Håkon Vold og Olav Eggebø Aanonsen. Trykk:

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og

Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og gjennomføringskvalitet I samarbeid med Institut for Uddannelse

Detaljer

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet.

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Våren 2014 Masteroppgave Master i Endringsledelse Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Gode resultater er blitt bedre? Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Sluttrapport I samarbeid med Institut for

Gode resultater er blitt bedre? Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Sluttrapport I samarbeid med Institut for Gode resultater er blitt bedre? Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Sluttrapport I samarbeid med Institut for Uddannelse og Pædagogik (IUP/AU) ved Aarhus Universitet

Detaljer

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling Anne Moe og Riina Kiik Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis HUSK- arbeidsrapport nr. 1/2008 Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis Anne Moe og Riina

Detaljer

Konsulenters kunnskap

Konsulenters kunnskap Konsulenters kunnskap Hvordan utvikler og forvalter konsulenter sin kunnskap? Av Øystein Vik Avhandling avlagt ved Handelshøjskolen i København/ Danmarks Pædagogiske Universitet for graden Master of Knowledge

Detaljer

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier -

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Godkjent i UUV-sak 4/13 Gjelder i sju år fra 2013. Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Vedtatt i Høyskolekollegiet 20.10.10 Godkjent i Undervisningsutvalget 06.02.13 Gjelder

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Overgangen til en virtuell organisasjon

Overgangen til en virtuell organisasjon Overgangen til en virtuell organisasjon Hvilke krav stilles til struktur, ledelse og de ansattes kapabiliteter ved innføring av virtuell kommunikasjon. Ragne Karine Eklind Veileder Harald Knudsen Masteroppgaven

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH 3 KARRIEREMULIGHETER 9 (Se også jobbcase side 12, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,42 og 48) INTERNASJONALE MULIGHETER 16 STUDENTMILJØ

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker Av rådgiver Terje Alnes, NAV Intro Bergen Innledning 2 Forberedelse

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte UNGDOMSBEDRIFT Veilederhefte INNHOLD 1. INNLEDNING 4 1.1 Entreprenørskap i utdanningen 4 1.2 Entreprenørskap i Kunnskapsløftet 5 1.3 Læreplaner for fag 5 1.4 Pedagogisk plattform for Ungt Entreprenørskap

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Kvinnelig entreprenørskap

Kvinnelig entreprenørskap Kvinnelig entreprenørskap En kvalitativ studie av faktorer med betydning for andel kvinnelige gründere i Norge Helene Winther Dahl & Cecilie Flørenæs Handelshøgskolen ved UiS UNIVERSITETET I STAVANGER

Detaljer

Kreativitet i forsikringsbransjen

Kreativitet i forsikringsbransjen Kreativitet i forsikringsbransjen Hvilke faktorer påvirker kreativiteten blant de ansatte i forsikringsbransjen? STV - 3903 Mari Fjørtoft Bjørnstad Mastergradsoppgave i organisasjons- og ledelsesvitenskap

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Suksessfulle bedriftsetableringer - Et studie av hvilke relasjoner som har betydning for gründeren

Suksessfulle bedriftsetableringer - Et studie av hvilke relasjoner som har betydning for gründeren Suksessfulle bedriftsetableringer - Et studie av hvilke relasjoner som har betydning for gründeren Bacheloroppgave EK235E Relasjonsmarkedsføring og ledelse Handelshøgskolen i Bodø, ved Universitetet i

Detaljer

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV KAS 2015 Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV 2 Innhold 6 1 Bakgrunn 12 2 Næringens kompetansebehov 24 3 En attraktiv næring

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer