Nina Berg, NAV Oppland. Rådgiverkonferanse 17. november 2010 Arbeidssituasjonen for unge, forebygging mot unge arbeidsledige

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nina Berg, NAV Oppland. Rådgiverkonferanse 17. november 2010 Arbeidssituasjonen for unge, forebygging mot unge arbeidsledige"

Transkript

1 Nina Berg, NAV Oppland Rådgiverkonferanse 17. november 2010 Arbeidssituasjonen for unge, forebygging mot unge arbeidsledige

2 Ungdom i NAV 19 år og under år NAV, Side 2

3 Helt ledige per aldersgruppe i prosent av arbeidsstyrken for gruppa. Oktober 2010 Kvinner Menn Sum Arbeidsledighetsprosent 19 år og under ,0 % år ,7 % år ,1 % år ,2 % år ,6 % år ,3 % 60 år og over ,6 % I alt ,1 % NAV, Side 3

4 Helt ledig ungdom under 20 år jf. ungdomsgarantien Januar 2010 Oktober 2010 Region 8 12 uker > 12 uker 8 12 uker > 12 uker Nord-Gudbr Midt-Gudbr Lhmr Gjøvik Hadeland Valdres Sum NAV, Side 4

5 Helt ledig ungdom år - jf. oppfølgings- og tiltaksgarantien Januar 2010 Oktober 2010 Region uker > 25 uker uker > 25 uker Nord-Gudbr Midt-Gudbr Lhmr Gjøvik Hadeland Valdres Sum NAV, Side 5

6 Styringsdokumenter 1. Mål og disponeringsbrev 2. Partnerskapsavtalen OFK-NAV 3. OT-avtalen NAV, Side 6

7 1. Mål- og disponeringsbrev 2010 Oppfølging av ungdom Ungdomsgarantiene: Ungdom under 20 år som er uten skoleplass eller arbeid, skal få tilbud om arbeidsrettede tiltak i samarbeid med den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten (OT) Unge voksne mellom år som har vært helt ledige i tre måneder skal få tilbud om utvidet oppfølging. For ungdom som møter til samtale skal det foretas en ny behovsvurdering med sikte på å klargjøre hvilket bistandsbehov vedkommende har. Unge voksne mellom år som har vært helt ledige i seks måneder anses for å ha behov for minimum situasjonsbestemt innsats og skal få tilbud om et arbeidsrettet tiltak. Det skal utarbeides aktivitetsplan, eventuelt vurdere justering av planen dersom denne er utarbeidet tidligere, og sikres tett oppfølging av aktivitetene i aktivitetsplanen. NAV, Side 7

8 2. Partnerskapsavtalen OFK-NAV Øke gjennomføringsprosenten i videregående opplæring, jf. avtale om Oppfølgingstjenesten (OT) Redusere antall helt ledige i aldersgruppen under 20 år, som er registrert hos NAV (samarbeid med PPT og OT) NAV, Side 8

9 3. OT - NAVs ansvar Ungdom er en prioritert målgruppe som NAV skal ha en målrettet innsats mot. Ungdom uten arbeid eller skoleplass skal prioriteres i forhold til arbeidsmarkedstiltak. NAV skal tilby et bredt spekter av tjenester overfor ungdom, herunder formidling til arbeid, informasjon, yrkesveiledning og tiltaksplasser hvis arbeid ikke kan skaffes. Når en ungdom er i tiltaket arbeidspraksis har NAV ansvar for kontakt med arbeidsgiver og tiltaksdeltaker. NAV forplikter seg til å delta i de regionale OT-team og medvirke til at det inngås regionale handlingsplaner. NAV, Side 9

10 Ungdomsprosjekter Valdres : Vil du så kan du Lillehammer Tidlig innsats bedre oppfølging Gjøvik: CC-prosjektet Hadeland: Ungdomskontakt + Miljøarbeider i vdg. skole, En bedre hverdag, boveiledere for ungdom, lærekandidater NAV, Side 10

11 Overordnet plan for samarbeid med skole- og utdanningssektoren Kompetanseheving og utdanning er viktig for å utvikle næringslivet og skape gode lokalsamfunn og er en viktig basis for individets selvrealisering og jobbmuligheter. For å oppnå best mulig resultater må NAV og utdanningsmyndighetene ha et tett og godt samarbeid om felles målgrupper, jf. Partnerskapsavtale og OT-avtale Planen bidrar til å se prioriteringer og tiltak i sammenheng: Partnerskap for karriereveiledning Tiltak for ungdom Økt bruk av realkompetansevurdering Utdanning og kompetanseheving for voksne Det er en sammenheng mellom utdanningsnivå, sykefravær og arbeidsledighet. NAV, Side 11

12 Nasjonalt folkehelseinstitutt: Lang utdanning: 90 % vurderer egen helse som god eller meget god 7 % av kvinnene sliter med depresjon eller angst Kort utdanning: 75 % vurderer egen helse som god eller meget god 20 % av kvinnene sliter med depresjon eller angst NAV, Side 12

13 Legemeldt sykefravær etter yrker 2. kvartal Prosent Akademiske yrker 1 Administrative ledere og politikere 3,8 3,6 4,2 3,8 Oppland Norge 6 Yrker innen jordbruk, skogbruk og fiske 4,1 4,6 0 M ilitære yrker og uoppgitt 4,5 5,4 3 Yrker med kortere høyskole og universitetsutdanning og teknikere 5,1 5,9 I alt 4 Kontor og kundeserviceyrker 7 Håndverkere o.l. 5,5 5,8 5,7 6,2 6,4 6,6 8 Prosess og maskinoperatører, transportarbeidere mv. 5 Salgs, service og omsorgsyrker 6,7 7,2 7,5 7,2 9 Yrker uten krav til utdanning 8,3 8,0 NAV, Side 13

14 Utdanning og arbeidsledighet - landet Høyere utdanning over 4 år: 0,8 % ledighet Høyere utdanning 1-4 år: 1,0 % ledighet Inntil vdg. skole: 2,0 % ledighet Inntil grunnskole: 4,6 % ledighet NAV, Side 14

15 Helt ledige etter utdanningsnivå og alder Oppland ultimo august 2010 < 19 år år år år år år > 60 år Sum Grunnskole VGS, GK og VK Avsluttet VGS Høgere utd. < 4 år Høyere utd. > 4 år Ukjent Sum NAV, Side 15

16 Helt ledige etter yrkesønske, oktober 2010 Tilgang ledige stillinger, aug. - okt Oppland (1) 19 år og under Konkurrentene Tilgang jobber Butikkarbeid Barne- og ungdomsarbeidere Annet pleie- og omsorgspers Hovmestere/servitører/hjelpepers Ikt-yrker Rengjøring Førere av transportmidler Hjelpearb. bygg, anlegg, vedl. o.l Jordbruk, skogbruk og fiske Mekanikere NAV, Side 16

17 Helt ledige etter yrkesønske, oktober 2010 Tilgang ledige stillinger, aug. - okt Oppland (2) år Konkurrentene Ledige jobber Butikkarbeid Barne- og ungdomsarbeidere Rengjøring Økonomi- og kontormedarbeidere Ikt-yrker Førere av transportmidler Hovmestere/servitører/hjelpepers Andre anleggsarbeidere Annet arbeid Hjelpearb. bygg/anlegg/vedl. o.l NAV, Side 17

18 Et knutepunkt En dør inn og en dør UT! Kommunale tjenester Rus Flyktninger Kvalifisering Bolig Økonomisk rådgivning Psykiatri Arbeidsgivere Utdanningsinstitusjoner Leger Helseinstitusjoner Brukerorganisasjoner Behandlere Viktige samarbeidspartnere Fylkesvis/regionalt Servicesenter Arbeidsrådgivning Tiltak Forvaltning Nasjonalt Jobbservice pensjon Intro Klage og anke Statlige tjenester Dagpengekontroll Innkrevningssentral Hjelpemiddelsentralen Utland EØSforvaltning Arbeidslivssenteret Pasientformidling Senter for IKThjelpemidler Helsetjenesteforvaltningen Senter for AA-registeret Landsdekkende bilsenter yrkesmessig attføring NAV, Side 18

19 De 4 fagene 1. Komme om morgenen 2. Gjøre så godt du kan 3. Oppføre deg som folk 4. Gå hjem når du skal NAV, Side 19

20 Ungdomsarbeidet i NAV i Oppland - på rett vei? NAV, Side 20

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter - Avklaring i skjermet virksomhet - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) - Arbeid med bistand (AB) - Varig tilrettelagt arbeid (VTA) - Kvalifisering

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

1 Fra taus kunnskap til doktorgrad

1 Fra taus kunnskap til doktorgrad 1 Fra taus kunnskap til doktorgrad I august begynner 2000 ungdommer på den videregående skolen i Troms, de har tatt steget fra ungdomsskolen og inn i den voksnes verden. Ungdommene er framtidens Nord-Norge,

Detaljer

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Om jeg vil lykkes Om jeg vil lykkes i å føre et menneske mot et bestemt mål, Må jeg først finne mennesket der det er, å begynne akkurat der.

Detaljer

Karrieresenter Østfold. Årsrapport 2014

Karrieresenter Østfold. Årsrapport 2014 Karrieresenter Østfold Årsrapport 2014 Innledning Karrieresenter Østfold åpnet dørene i oktober 2009. Etter en treårig prosjektperiode ble senteret fast etablert i juni 2012. Senteret er et resultat av

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 2. tertial 2012 Administrasjonens forslag 1 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Nærvær side 4 Bruk av overtid side 4 Oppsummering økonomi Planområde 1 Administrative

Detaljer

Arbeid først og introduksjonsprogrammethvorfor,

Arbeid først og introduksjonsprogrammethvorfor, NAV og introduksjonsprogrammet- et NAV-lebeskuende foredrag Ved John Helland leder NAV Alta 7.11.2013 Arbeid først og introduksjonsprogrammethvorfor, hvem og hvordan? Blir det flere i arbeid av at NAV

Detaljer

Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak.

Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Oppdatert 15. juni 2012 Generelt Utfyllende regler er gitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet for å

Detaljer

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp R Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp Rapport 2013-09 Proba-rapport nr.2012-09, Prosjekt nr. 12029 ISSN: 1891-8093 TT,SK,LEB/HB, 24 mars 2013 Offentlig Rapport

Detaljer

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten 2/2010 Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten Lokal medvirkning for økt fokus på rekruttering av ungdom, lærlinger og lærebedrifter Gry Bårnes, KUN Senter for

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK

Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter! 1. september 2004 ble introduksjonsordningen innført i alle kommuner som bosetter flyktninger.

Detaljer

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Året 2013 3 Organisasjonskart 5 Våre tjenester 6 Innovativt arbeid 9 Samarbeid og utadrettet virksomhet 11 Statistikk og resultater

Detaljer

VEILEDNING TIL STATLIGE ARBEIDSGIVERE OM OVERGANG FRA STILLINGSKODER TIL YRKESKODER

VEILEDNING TIL STATLIGE ARBEIDSGIVERE OM OVERGANG FRA STILLINGSKODER TIL YRKESKODER Notat VEILEDNING TIL STATLIGE ARBEIDSGIVERE OM OVERGANG FRA STILLINGSKODER TIL YRKESKODER 30. juni 2014 1.Innledning... 1 2. Om standard for yrkesklassifisering (STYRK)... 1 3 Yrkestittelkatalogen... 2

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 03/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse 2 INNHOLD FORORD 3 KAPITTEL 1 BAKGRUNN 4 KAPITTEL 2 GODKJENNING AV MEDBRAKT KOMPETANSE

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold 2 Forord 2 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

norasonde ÅrsberetninG

norasonde ÅrsberetninG norasonde 2010 ÅrsberetninG Innhold Styrets beretning for 2010 3 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Årsrapport attføring 2010 10 Eierforhold/tiltaksarrangør 10 Ansatte med attføringsfaglig ansvar,

Detaljer

Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak.

Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Generelt Utfyllende regler er gitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet for å veilede etaten i forhold til anvendelsen av tiltaksforskriften,

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) 4 Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølgingsplan

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 600 667, 2541 2543, 2600 2690

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 600 667, 2541 2543, 2600 2690 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 600 667, 2541 2543, 2600 2690 Inntektskapitler: 3600 3643, 5527, 5631, 5701 5702, 5704 5705 Innhold Del I Innledende del... 9 1 Regjeringens

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer