Per Lorentzen. Arbeidslivet - muligheter, utfordringer, system og rettigheter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Per Lorentzen. Arbeidslivet - muligheter, utfordringer, system og rettigheter. 26.10.11"

Transkript

1 Per Lorentzen Arbeidslivet - muligheter, utfordringer, system og rettigheter

2 Disposisjon NAV-loven Behovsvurdering Ledighetsutvikling Noen trekk i arbeidsmarkedet Nytter det med utdanning NAV, Side 2

3 Hva er NAV-lovens 14a? Bestemmelse i NAV-loven som gir alle som ønsker bistand rettet mot arbeid en rett til: Behovsvurdering: vurdering av behov for bistand til å komme i arbeid Arbeidsevnevurdering ved behov for en mer omfattende vurdering Behovet skal sammenfattes i et Oppfølgingsvedtak som i tillegg skal beskrive: Brukerens mål Hva må til for å nå målet Oppfølgingsvedtaket skal følges opp med en Aktivitetsplan dersom man har et bistandsbehov NAV, Side 3

4 Behovsvurdering Arbeidsevnevurdering Standard innsats Situasjonsbestemt innsats Spesielt tilpasset innsats Varig tilpasset innsats Aktivitetsplan NAV, Side 4

5 Behovsvurdering Arbeidsevnevurdering Standard innsats Situasjonsbestemt innsats Spesielt tilpasset innsats Varig tilpasset innsats Jobbklubb Avklaring Avklaring i skjermet VTA Arbeidspraksis Opplæring/AMO Lønnstilskudd Oppfølging APS Kvalifisering i AMB Utdanning Arbeid m bistand NAV, Side 5

6 NB!! Viktig! Tiltak er et virkemiddel, ikke et mål- tidsbegrensa Benyttes når bruker ikke kan skaffes få eller beholde ordinært arbeid Tiltak er ikke en rettighet NB!!!!! Arbeid først!! NAV, Side 6

7 1-3. Vilkår for deltakelse i tiltak: Før tildeling av tiltak, bør deltakelse i tiltaket vurderes å være nødvendig og hensiktsmessig for at deltakeren skal skaffe seg eller beholde inntektsgivende arbeid. Arbeids- og velferdsetaten kan kreve at brukeren skal gjennomføre en behovseller arbeidsevnevurdering. Valg, utforming og varighet av tiltak foretas i samarbeid med deltakeren. Dette samsvarer med Arbeidsevnemetodikken og rundskriv til 14.A Tiltaket skal være kortest mulig og mest mulig kostnadseffektiv NAV, Side 7

8 Tromsø Helt ledige Tromsø Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des NAV, Side 8

9 Balsfjord Helt ledige Balsfjord Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des NAV, Side 9

10 Karlsøy Helt ledige Karlsøy Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des NAV, Side 10

11 Arbeidsmarkedet nå! Balsfjord: Ledigheten i Balsfjord (kommunetall) var i september personer som utgjør 1,7 %, i september 2010 var det 56 ledige i Balsfjord. En nedgang fra i fjor på 20 %. Ledighetsnivået i Balsfjord er på nivå med 2007/2008 før finanskrisa satte inn. Karlsøy: Ledigheten i Karlsøy (kommunetall) var i september personer som utgjør 2,4 %, i september 2010 var ledigheten også 29 personer. Tromsø: Fortsatt lav ledighet i Tromsø (kommunetall), 830 ledige personer som utgjør 2,2 %, ned 136 personer i forhold til september 2010, dvs. ned 18 %. TO Tromsø: I tjenesteområdet Tromsø (TO Tromsø) var det 1083 ledige i august 2011 mot 1231 i august dette utgjør en nedgang på 12 %. Flest ledige var det innen kategorien Reiseliv og transport med 100 ledige, fulgt av Serviceyrker og annet arbeid med 89 ledige, deretter kommer Reiseliv og transport og Butikk- og salgsarbeid med 81 ledige. Arbeidsmarkedet i tjenesteområdet var i september måned stabilt og svært godt. Forventningen er et fortsatt godt arbeidsmarked med nedgang i ledigheten utover høsten. TO Tromsø har et ledighetsnivå som er 17 % lavere enn i september Det knytter seg noe usikkerhet hvordan den internasjonale finansielle uroen påvirker arbeidsmarkedet i Norge framover. Troms Fylke: I Troms fylke var det 1684 ledige personer i september 2011, noe som utgjorde 2,0 % ledige mot 1954 i september Nedgangen var 14 %, Lavest ledighet hadde Gratangen med 0,8 %, Målselv 1,1 % og Ibestad 1,1 %. Høyest ledighet hadde Torsken med 3,9 %, mens Dyrøy hadde 3,8 %, Lavangen og Tranøy hadde 3,0 %. I landet var ledigheten 2,5 % i september NAV, Side 11

12 Ledighet EU, Japan og USA NAV, Side 12

13 Mangel på arbeidskraft fordelt på yrke Yrke 2011 Omsorgsarbeidere og hjelpepleiere 300 Rørleggere og VVS-montører 150 Tømrere 125 Lastebil- og vogntogførere 125 Selgere (engros) 100 Sykepleiere 75 Vernepleiere 75 Elektrikere, elektronikere o.l 75 Geologer og geofysikere 50 Forsikringskonsulenter 50 Sveisere 50 Bakere og konditorer 50 Snekkere 50 Anleggsmaskinførere 50 Systemutviklere og programmerere 25 Sivilingeniører (elektronikk og telekommunikasjon) 25 Leger 25 Universitets- og høgskolelektorer/-lærere 25 Spesialister i utdanningsmetodikk 25 Bygningsingeniører og -teknikere 25 Elkraftingeniører og -teknikere 25 Elektronikk- og telekommunikasjonsingeniører og -teknikere 25 Maskiningeniører og -teknikere 25 Andre ingeniører og teknikere 25 Dataingeniører og -teknikere 25 Dekksoffiserer og loser 25 Kokker 25 Frisører, kosmetologer o.l. 25 Anleggsgartnere 25 Overflatebehandlere og lakkerere 25 Bilmekanikere 25 Industrimekanikere 25 Energimontører 25 Instrumentmakere og -reparatører 25 Bil-, drosje- og varebilførere 25 Hjelpearbeidere innen jordbruk, skogbruk og fiske 25 NAV, Side 13

14 Noen trekk i arbeidsmarkedet Kulturnæringer er det framtida Lærere blir også de for gamle Behov for arbeidskraft i helsesektoren framover Hvor blir det av oljearbeiderne? Butikk, butikk, butikk servicenæringer Bergverk NAV, Side 14

15 Kulturnæringer i vekst Kulturnæringene er inndelt i følgende næringsgrupper: Markedskommunikasjon Arkitektur Kulturarv Design Trykte medier Film, video, foto Musikk TV, radio Kunstnerisk virksomhet Størst vekst, små 1 4 ansatte, hvordan er inntjeninga? NAV, Side 15

16 Lærere En generasjon lærere er klar for å byttes ut!? Har dette betydning for oss? Stramt arbeidsmarked for lærere Arbeidsmarkedet for lærere er stramt i hele Norge, og lærerne er blant gruppene med lavest registrert ledighet. Etter noen år med nedgang i antall ledige stillinger i undervisningssektoren, vokste tallet kraftig fra Framskrivninger fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser en stor mangel på lærere fram mot 2020, dersom det ikke settes inn tiltak. Denne forventede underdekningen er en konsekvens av stor aldersavgang fra yrket, samtidig som det har vært en betydelig svikt i rekrutteringen. En viss forventet vekst i elevtallet og økt timetall spiller også inn. Lærermangelenvil bli en utfordring over hele landet. NAV, Side 16

17 Helsearbeidere Hvem skal stelle oss når vi blir gamle? Øker dette også i kommunene eller? Samhandlingsreformen 2012 Et galopperende arbeidskraftsbehov!!!!!!!! NAV, Side 17

18 Olje og gas Oljeeventyret flytter seg nordover Nye funn i Barentshavet Utdanner vi folk i denne sektoren? Høyest pendlerandel!!! NAV, Side 18

19 Bergverk Sør-Varanger Repparfjord Bidjovagge Mye importert arbeidskraft!! NAV, Side 19

20 Butikk og servicenæringer To store utbygginger av kjøpesentre på Langnes Behov for flere innen butikk og service Utdanner vi ungdom denne veien? NAV, Side 20

21 Utdannelse er det sikreste: Den beste forsikringen mot ledighet er fortsatt å ta utdannelse. Nærmere fire av fem uten arbeid har ikke utdannelse utover videregående skole. Nesten 50% av dem som mangler jobb er ufaglærte. Ledigheten er mao mye lavere blant dem med høyere utdanning og det er også i denne gruppen at ledigheten synker raskest. NAV, Side 21

22 Innvandrerbefolkninga Utdanningsnivå: Fullføring av videregående opplæring er betydelig viktigere for arbeidsmarkedstilknytningen enn innvandrerbakgrunn. Den viktigste årsaken til lavere sysselsetting blant innvandrere ser altså ut til å være at utdanningsnivået i gjennomsnitt er lavere. Spesielt er det få innvandrere som kommer til Norge i ungdomsskolealder som fullfører videregående opplæring. (Studie fra Senter for økonomisk forskning 2010) (Kap. 8.4) NAV, Side 22

23 Ungdomsteamet i NAV Tromsø Målgruppe: Ungdom år Informasjonsmøter Veiledning Individuell oppfølging Samarbeider med andre aktører som følger opp ungdom Alle videregående skoler har egen kontaktperson i Ungdomsteamet NAV, Side 23

24 Råd Ta utdanning!!!!!!!!!!!!!! Fullfør utdanninga!!!!!!! NAV, Side 24

NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2013

NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2013 NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE 201 Av Kari-Mette Ørbog Sammendrag I denne artikkelen undersøker vi næringslivets og offentlige etaters behov for ulike typer arbeidskraft og hvilke forventinger virksomhetene

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014 Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014 63 000 sysselsatte* 53 300 arbeidstakere* 1 850 arbeidsledige * arbeidssted i Nord-Tr.lag NAV, 31.10.2014 Side 1 3347 virksomheter i med 3 eller fler ansatte

Detaljer

Kompetanse- og arbeidskraftbehov i næringslivet i Finnmark

Kompetanse- og arbeidskraftbehov i næringslivet i Finnmark Arbeidsnotat 2013:1004 Kompetanse- og arbeidskraftbehov i næringslivet i Finnmark Bakgrunnsnotat til VRI-Finnmark Ivar Lie og Inge Berg Nilssen, Norut Alta og Lars Vik, SINTEF teknologiledelse Innhold

Detaljer

1 Fra taus kunnskap til doktorgrad

1 Fra taus kunnskap til doktorgrad 1 Fra taus kunnskap til doktorgrad I august begynner 2000 ungdommer på den videregående skolen i Troms, de har tatt steget fra ungdomsskolen og inn i den voksnes verden. Ungdommene er framtidens Nord-Norge,

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I gjennomsnitt deltok nesten 70 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav i 2014. 23 prosent av disse fikk opplæring.

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Overgang fra ledighet til arbeid i ulike konjunkturer

Overgang fra ledighet til arbeid i ulike konjunkturer Overgang fra ledighet til arbeid i ulike konjunkturer AV FRØYDIS BAKKEN OG MAGNE BRÅTHEN SAMMENDRAG Med bakgrunn i to analyser gjennomført av NAV høsten 2007, belyser denne artikkelen hvordan forholdene

Detaljer

for voksne innvandrere

for voksne innvandrere 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ett av de viktigste målene med norskopplæringen er å styrke innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Det er en klar sammenheng mellom

Detaljer

Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver

Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver // Arbeidsmarkedete fram mot 2030 noen perspektiver Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver AV: JORUNN FURUBERG, ANNE-CATHRINE GRAMBO OG TORBJØRN ÅRETHUN SAMMENDRAG Mange forhold ved samfunnsutviklingen

Detaljer

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp R Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp Rapport 2013-09 Proba-rapport nr.2012-09, Prosjekt nr. 12029 ISSN: 1891-8093 TT,SK,LEB/HB, 24 mars 2013 Offentlig Rapport

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Notat 11/2013. Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten?

Notat 11/2013. Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten? Notat 11/2013 Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten? Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidledigheten? Magnus Fodstad Larsen, Karl Bekkevold og Sigrid Holm Vox

Detaljer

1. Innledning. 2. Hovedresultater

1. Innledning. 2. Hovedresultater 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i kommunesektoren fram mot 2024. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Rapport Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping Oppdrag for Utrop Mars 2013 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Forord Avisen UTROP har bedt NyAnalyse om

Detaljer

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Sosialtjenesten Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...1

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid

Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid Rapport Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid Oppdrag for Senter for seniorpolitikk Februar 2013 NyAnalyse as f a k t a + k u n n s k a p = v e r d i e r Bakgrunn Senter for Seniorpolitikk

Detaljer

Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger

Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger Trygdeytelsen arbeidsavklaringspenger ble innført i 2010. «Å avklare for arbeid» betyr at man skal finne ut om personen kan fungere i vanlig arbeidsliv, og eventuelt hvor mye vedkommende kan jobbe, eller

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av Aetat, SpareBank 1 SR-Bank, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 2003 Innhold Felles innsats

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

EURES Rådgiver Hege Aatangen. Arbeidsliv og arbeidsmarkedet i Norge og Østfold

EURES Rådgiver Hege Aatangen. Arbeidsliv og arbeidsmarkedet i Norge og Østfold EURES Rådgiver Hege Aatangen Arbeidsliv og arbeidsmarkedet i Norge og Østfold Hva skal jeg snakke om i dag. Litt om EURES Litt om Norge Arbeidsmarkedet i Østfold Arbeidsmarkedet i Norge Trender i samfunnet

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Hvorfor blir det flere uførepensjonister?

Hvorfor blir det flere uførepensjonister? // Arbeid og velferd Nr 1 // 2012 Hvorfor blir det flere uførepensjonister? Av Torunn BrAgsTAd, JosTein ellingsen og MAriAnne n. lindbøl Sammendrag Den sterke veksten i antall uførepensjonister de siste

Detaljer

Utarbeidet av Asplan Viak

Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 24 Utarbeidet

Detaljer

Rogaland, oktober 2004

Rogaland, oktober 2004 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, oktober 2004 02:2004

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer