Møtet med NAV og NAV Arbeidsrådgivning Helse Bergen, 8. april 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtet med NAV og NAV Arbeidsrådgivning Helse Bergen, 8. april 2011"

Transkript

1 Eldrid Hodneland Rasmussen Møtet med NAV og NAV Arbeidsrådgivning Helse Bergen, 8. april 2011

2 Disposisjon Møtet med NAV Arbeidsavklaringspenger (AAP) Samarbeidsavtale mellom NAV og Fylkeskommunen NAV Arbeidsrådgivning Noen virkemidler og tiltak NAV, Side 2

3 Hva er arbeid? Ordinært lønnet arbeid Tilrettelagt arbeid med trygd Arbeidslignende aktivitet Annen aktivitet NAV, Side 3

4 Hva kan NAV tilby? Arbeidsformidling Avklaring Yrkesrettleiing Oppfølging (tidl attføring) Inntektssikring Opplæring. Kurs og utdanning Arbeidstrening Tiltak Hjelpemidler NAV, Side 4

5 NAV lokalt Informasjon Ved behov for bistand: Foreta Arbeidsevnevurdering : SKAL gjennomføres ved søknad om AAP, kvalifiseringsprogram eller uførepensjon. Vurdering i forhold til - Bistandsbehov (hvilken type bistand, og omfanget av denne). - Områdene: Arbeidserfaring, utdanning, interesser, personlige muligheter, sosiale forhold og helse. I tillegg kommer arbeidslivsforhold/arbeidsmarked og dagliglivsforhold (f.eks. bolig, familiesituasjon). Basert på saksbehandlers vurdering, medisinske- og andre opplysninger og egenvurdering fra bruker. Samhandling mellom bruker og veileder. Skal føre til en Aktivitetsplan (handlingsplan). NAV, Side 5

6 Arbeidsavklaringspenger (AAP) Fra 1. mars 2010 erstattet AAP attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Kan få AAP bl.a. under aktiv behandling, under arbeidsutprøving og under gjennomføring av arbeidsrettede tiltak. Som hovedregel kan du motta AAP i inntil 4 år. NAV, Side 6

7 Forts. NAV lokalt Oppfølging. Bistand til å komme i høvelig arbeid. Evt. kople inn spesialkompetanse (f.eks. NAV Arbeidsrådgivning, Hjelpemiddelsentralen eller eksterne aktører). Samarbeid med aktuelle aktører, som helsevesen, skoler og arbeidsgivere. NAV lokalt innstiller i forhold til planer og behov. Vedtak fattes ved NAV Forvaltning. NAV, Side 7

8 Samarbeidsavtale med Fylkeskommunen Mål: Flest mulig ungdommer i målgruppen oppnår studiekompetanse, fag-/svennebrev eller planlagt grunnkompetanse i rettsperioden. NAV s ungdomsgaranti: Ungdom under 20 år som er uten skoleplass eller arbeid, skal få tilbud om arbeidsrettede tiltak i samarbeid med den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten. NAV, Side 8

9 Forts. Samarbeidsavtale med Fylkeskommunen NAV, Side 9

10 NAV Arbeidsrådgivning Spesialenhet i NAV. Finnes i alle fylker. Bistå NAV lokalt med utredning/kartlegging og rådgivning/veiledning, hovedsakelig for brukere med særskilte bistandsbehov. Pr. i dag totalt 36 ansatte i Hordaland. Innsøkning via NAV lokalt. NAV, Side 10

11 NAV Arbeidsrådgivning Hordaland (ARK) Leder Asgeir Helle Sekretær Arkiv Johanne Indrebø MOLAS Asperger prosjekt Bjørn Bergersen Siri Møll Avdelingsleder Pedagog avdeling Eldrid H. Rasmussen Avdelingsleder Psykolog avdeling Gerda Lütke Syn/hørsel Dekker 3 fylker Bjørn Moldeklev Roald Synnevåg Fylkeskoordinatorer Arbeid og psykisk helse Marianne Bjørkly Rune H Hansen LAR Legemiddel assistert Rehabilitering Gerd Steindal Koordinerende rådgivende Overlge John G Mæland Renid Breivik Anne Marie Haugland Jan T Kalstad Steinar slaatta Kjell Einar Erstad Gunnar Festø Anne Marie Hovgaard Senter for Jobbmestring Marianne Misje Faglig leder MBA Magdalena Krossgått Dobbeltdiagnoser Jan Jørgensen Kåre J Bakke Kjell Haug Vilhelm Koefoed Stein Nilsen Asbjørn Rotevatn Sommerfelt-Pettersen Knut Walther Edgar Bjørnseth Bernt Daltveit Ernst Horgen Ida M Hoff Linn V Lervk Torstein Næsheim Åsne Aarskog NAV, Side 11

12 Systemrettede oppgaver Kontakt med NAV lokalt. Veiledning til saksbehandlere. Implementering og utvikling av metode vedr. arbeid med brukere med særskilt behov. Kontakt med tilstøtende instanser (Hjelpemiddelsentralen, helsevesen, kompetansesentre, syns-/audiopedagogisk senter, OT/PPT, Kommunale tjenester, skoler osv.). Evt. deltakelse i ansvarsgrupper. Prosjekt og analysearbeid. NAV, Side 12

13 Individrettede oppgaver Vektlegge helsemessige begrensninger, personlige forutsetninger, ressurser, evner, kompetanse, interesser og arbeidsmarked. Bruker kan ha f.eks. fysiske, psykiske eller sosiale vansker, lese- og skrivevansker/lærevansker/kognitive vansker, sansetap, smerteproblematikk eller rusproblem. Vår primæroppgave er å gi råd, veilede og avklare yrkeshemmede arbeidssøkere mht. hva som kan være høvelig arbeid og hensiktsmessige og nødvendige tiltak, for å komme i ordinært arbeid eller arbeidsrettet aktivitet. Målet er å lage en realistisk aktivitetsplan. Arbeidsverktøy: - Samtale - Tester/prøver - Utprøving, observasjon NAV, Side 13

14 Pedagogisk og psykologisk avdeling Bistår yrkeshemmede som trenger litt mer tid og hjelp til å finne ut om mulighetene og begrensningene i forhold til arbeidslivet. De kan ha: - Usikkerhet i forhold til egne forutsetninger mht. arbeids- og studiekapasitet/-evne. - Behov for mer kunnskap om krav til ferdigheter innen ulike yrker og utdanninger. NAV, Side 14

15 Kartlegging Veiledningssamtaler. Tidligere rapporter og dokumentasjon i saken. Kartleggingsoppgaver i forhold til skolefag, på ulike nivåer Utprøving av arbeids- og studieforutsetninger. Tester (f.eks. lese- og skrivevansker/logos, WAIS, personlighetstester). Kartlegging med Arbeidsferdighetsprofil. Interessekartlegging. Vurdering i forhold til hva som skal til for å komme videre på vegen mot deltakelse i ordinært arbeid eller arbeidsrettet aktivitet. NAV, Side 15

16 I forlengelsen av kartlegging Samarbeidsmøter med andre som kan bidra til å belyse saken. Deltagelse i ansvarsgrupper. Være med brukere på omvisning og orientering om mulige tiltak. Drøfte våre vurderinger med saksbehandlerne lokalt. Utarbeide sluttrapport og overføre saken for videre oppfølging ved NAV lokal. (I enkeltsaker: videre oppfølging over tid det er særskilt behov for dette). NAV, Side 16

17 Noen tiltak og virkemidler Utdanning under AAP (Inntil 3 år. Aldersgrense 26 år. Muligheter for unntak). Arbeidsmarkedsbedrifter/vekstbedrifter (f.eks. A2G, Fretex, Beredt, Grønneviken, Bergen Arbeidssamvirke, ALF, Bjørkhaug Arbeidsfellesskap, Nordnes Verksteder, Midtun verksted og Breistein Industrier). Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS). Arbeidspraksis i ordinær virksomhet. Arbeid med Bistand (AB). NAV, Side 17

18 Forts. Lønnstilskudd (ordinært (12 mnd), langvarig (inntil 3 år) eller tidsubestemt (TULT)). Varig tilrettelagt arbeid (VTA) i skjermet eller ordinær virksomhet (uføretrygd i bunn). Individuell tilrettelegging/hjelpemidler. Tilretteleggingsgaranti Fadder. (Funksjonsassistent (for personer med bevegelseshemming, via Hjelpemiddelsentralen)). Evt. dagsenter (via Kommunen) Kombinasjon arbeid/trygd. NAV, Side 18

19 Ved behov for bistand Ta kontakt med ditt NAV lokalt. For kontakt med NAV Arbeidsrådgivning kan undertegnede kontaktes: Eldrid Hodneland Rasmussen Tlf (dir.) / Mail: Se for øvrig NAV, Side 19

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter - Avklaring i skjermet virksomhet - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) - Arbeid med bistand (AB) - Varig tilrettelagt arbeid (VTA) - Kvalifisering

Detaljer

Arbeidssøkere med Asperger syndrom

Arbeidssøkere med Asperger syndrom Arbeidssøkere med Asperger syndrom Veiledningshefte for arbeidssøkers støttespillere i NAV En veileder for saksbehandlere ved lokale NAV-kontor, tilretteleggere og andre samarbeidsparter i møte med arbeidssøkere

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold 2 Forord 2 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Veileder for NAV-kontoret. Grønt arbeid. en god start på veien mot arbeidslivet

Arbeid og psykisk helse. Veileder for NAV-kontoret. Grønt arbeid. en god start på veien mot arbeidslivet Arbeid og psykisk helse Veileder for NAV-kontoret Grønt arbeid en god start på veien mot arbeidslivet 1. Innledning Grønt arbeid er et arbeidstilbud på gård i regi av NAV, for mennesker med psykiske og/eller

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 03/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 08/2008 Bestillingsnummer:

Detaljer

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid?

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid? ØNSKER FLERE I ARBEID: Jon Fiske i NAV Arbeidsrådgiving skriver at det er ønskelig at flest mulig med ADHD kommer ut i jobb. Han mener det er viktig ikke å behandle personer ut fra diagnose, men ut fra

Detaljer

Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak.

Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Generelt Utfyllende regler er gitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet for å veilede etaten i forhold til anvendelsen av tiltaksforskriften,

Detaljer

Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak.

Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Oppdatert 15. juni 2012 Generelt Utfyllende regler er gitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet for å

Detaljer

Brekstad. Bjugn ØRLAND KOMMUNE BJUGN KOMMUNE

Brekstad. Bjugn ØRLAND KOMMUNE BJUGN KOMMUNE Brekstad ØRLAND KOMMUNE Bjugn BJUGN KOMMUNE INNHOLD OM BEDRIFTEN... 3 Eierforhold og Styret... 3 Etikk... 3 Kvalitet... 4 Organisering... 4 Personalet... 6 Kompetansehevende tiltak gjennomført i bedriften....

Detaljer

årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no

årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no Administrasjon Keops er navnet på den største pyramiden i Egypt. Pyramiden ble blant annet betraktet som portalen til det

Detaljer

Arbeid med bistand. Attføringsbedriftenes bransjestandard

Arbeid med bistand. Attføringsbedriftenes bransjestandard Arbeid med bistand Attføringsbedriftenes bransjestandard Innledning Arbeid med Bistand gir hensiktsmessig og nødvendig bistand med sikte på integrering av yrkeshemmede i ordinært arbeidsliv. Bistand kan

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR

RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR Koordinerende enhet 2013 Veileder Koordinatorrollen og individuell plan Innledning Denne veilederen er laget for å gjøre din rolle som koordinator litt enklere,

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ?

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Tjenestekontoret JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Informasjon til familier til barn med bistandsbehov, som mottar tjenester fra Skedsmo kommune Innledning Når man blir 18 år skjer det flere endringer i

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

Av Sølvi Lund-Vang. www.adhdnorge.no

Av Sølvi Lund-Vang. www.adhdnorge.no Av Sølvi Lund-Vang Parterapi for foreldre til barn med AD/HD SCOPE er et web-basert hjelpeprogram/forebyggende tiltak utviklet av Changetech AS i samarbeid med ADHD Norge og Universitetet i Oslo. ADHD

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet Oktober

Detaljer

Årsrapport For Fides AS

Årsrapport For Fides AS 2011 Årsrapport For Fides AS Fides AS Organisasjonsnummer: 994 315 Side 838 1 av 22 Innhold Fides AS... 3 Økonomi... 3 Attføringsavdelingen... 3 Innledning... 3 Fakta... 4 Utvikling, nye veiledere... 4

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (barn og unge) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (barn og unge) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (barn og unge) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

VEDLEGG 1 Metodisk fremgangsmåte - analyseprosess i flere trinn

VEDLEGG 1 Metodisk fremgangsmåte - analyseprosess i flere trinn VEDLEGG 1 Metodisk fremgangsmåte - analyseprosess i flere trinn For å systematisere og strukturere materialet, og da særlig i forhold til fase to, har vi tatt utgangspunkt i en analysemetode: Systematisk

Detaljer

Alle har noe, ingen har alt. Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder

Alle har noe, ingen har alt. Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder Alle har noe, ingen har alt Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder Alle har noe, ingen har alt Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder INNHOLD side Innledning..5 Myter om funksjonshemmede arbeidstakere.6

Detaljer

norasonde ÅrsberetninG

norasonde ÅrsberetninG norasonde 2010 ÅrsberetninG Innhold Styrets beretning for 2010 3 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Årsrapport attføring 2010 10 Eierforhold/tiltaksarrangør 10 Ansatte med attføringsfaglig ansvar,

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I gjennomsnitt deltok nesten 70 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav i 2014. 23 prosent av disse fikk opplæring.

Detaljer