Helse- og velferdstjenestenes forventinger til utdanning og forskning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse- og velferdstjenestenes forventinger til utdanning og forskning"

Transkript

1 Helse- og velferdstjenestenes forventinger til utdanning og forskning Regional utdanningskonferanse i Trondheim 9. September 2013 Ragnar Hermstad, stedfortredende fylkeslege 1

2 Tema som drøftes Områder hvor det stilles nye/endrede krav til utdanning og forskning Forventninger til virksomhetene som yter helseog velferdstjenester (kommuner og helseforetak) Konsekvenser for utdanning og forskning Ragnar Hermstad 2

3 Områder hvor det stilles nye krav til utdanning og forskning NAV-reformen (både statlige og kommunale tjenester) Hvordan NAV klarer å levere helhetlige tjenester på tvers av ulikt lovverk til beste for de som har behov for tjenestene Sammenheng mellom hele tjenesteytingen i NAV og arbeid / aktivitet / verdige liv. Sosiale tjenester i NAV (Kvalifiseringsprogram, økonomisk sosialhjelp m.v) Eks. på kobling praksis/utdanning/forskning i Sør-Trøndelag: 4- årig prosjekt «Praksis og kunnskapsutvikling i NAV». Tema: «Ungdom i NAV gode grep på veien til arbeid og aktivitet» Ragnar Hermstad 3

4 Områder hvor det stilles nye krav til utdanning og forskning (forts 2) Ny helse- og omsorgstjenestelov (erstatter deler av Sosialtjenesteloven og Kommunehelsetjenesteloven) Avlastning, støttekontakt, omsorgslønn, brukerstyrt personlig assistent Individuell plan, koordinatorrolle og koordinerende enhet er tydeliggjort. Hjemmetjenester og institusjonstjenester Omsorgsplan 2015 Ny fastlegeforskrift Forventninger om tverrfaglig kommunikasjon og oppfølging av pasienter der dette er nødvendig Ragnar Hermstad 4

5 Områder hvor det stilles nye krav til utdanning og forskning (forts 3) Lov om Folkehelsearbeid. Bidra til samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller Oversikt over helsetilstanden i befolkningen Oversikt over positive og negative påvirkningsfaktorer Befolkningssammensetning (alder, kjønn..) Levekår (økonomi, utdanning, arbeidsdeltakelse og sykefravær) Fysisk miljø (inkl. støy, luftforurensning, radon, inneklima) Sosialt miljø Psykisk helse og rus Levevaner ( livsstil, personlige valg, røyking) Frafall i videregående skole Helseutfall (risiko, sykdom, skade, død) Skader og ulykker Ragnar Hermstad 5

6 Områder hvor det stilles nye krav til utdanning og forskning (forts 4) Samhandlingsreformen Forebyggende helsearbeid Styrke kommunenes evne til å behandle pasienter uten innleggelse i sykehus (Kompetanse, rekruttering av fagpersonell, rammevilkår, interkommunalt samarbeid) Evne og mulighet til samhandling og kompetanseutveksling mellom kommuner og helseforetak Teknologisk utvikling For å understøtte utviklingen og bidra til fleksible og gode løsninger. Være en innovator for forbedring og utvikling av helse- og omsorgstjenester (eks. Velferdsteknologi, journalsystemer, helseteknologi mv.) Ragnar Hermstad 6

7 Områder hvor det stilles nye krav til utdanning og forskning (forts 5) Endringer av samfunnsstrukturer Bosetting Rekrutterings- og spesialiseringsbehov Interkommunale samarbeids-strukturer Oversiktskompetanse Behov for bred kompetanseheving i kommunene (ikke «bare» demenssykepleie, diabetessykepleier, kreftsykepleier mv.). Må ha kunnskap og kompetanse på mange ulike områder samtidig. Samhandlingskompetanse Kommunikativ kompetanse. Ragnar Hermstad 7

8 Forventninger til virksomhetene som yter helse- og velferdstjenester (kommuner og helseforetak): Fagkompetanse Kunnskapsbaserte tjenester God oversikt over lover og forskrifter som styrer tjenesteytingen og systematisk arbeid for å ivareta dette God ledelsesforankring og styrte tjenester Samhandlingskompetanse Endringskompetanse Evne og mulighet til å evaluere og forbedre egne tjenester Ragnar Hermstad 8

9 Forventninger til virksomhetene som yter helse- og velferdstjenester (forts. 2) Inneha tilstrekkelig utviklings- og bestillerkompetanse for å vite hva som er nødvendig av tjenester både i dag og litt fram i tid. De ulike tjenesteområder må kjenne hverandres arbeidsområder og kompetanse. Behov for samarbeid innad i egen virksomhet og mellom ulike etater i egen kommune / helseforetak Behov for samarbeid mellom kommune og helseforetak/andre «ytre» etater og vice versa. Ragnar Hermstad 9

10 Forventning til forskning og utdanning Skal svare på de behov som er i tjenestene Praksisrettet. Foregå i dialog mellom akademisk miljø og fagmiljø. Må ha tilstrekkelig kunnskap om hvordan virksomhetene de utdanner personell til er Organisert og styrt Hvilke rammevilkår som er til stede Den aktuelle lovgivningen som regulerer virksomhetene Ha kunnskap om de utdanningsbehov er til stede for at virksomhetene skal kunne yte forsvarlige og gode tjenester både innenfor de enkelte fagområder og som helhet. Ragnar Hermstad 10

11 Forventning til forskning og utdanning (forts. 2) Forskningen må gi kunnskaps-grunnlag for utvikling av tjenestene. Dette må være relevant i forhold til hva som er dagens behov. Forskning og utdanning må bruke relevante og nødvendige kunnskapskilder for å evaluere og videreutvikle fag- og kompetansebygging. Eks. fra Fylkesmannens tilsyn med helse- og omsorgstjenester: Sårbar forståelse av elementer som taushetsplikt, journalføring, individuelle vurderinger, samtykkekompetanse m.v. Manglende forvaltningskompetanse Manglende risiko- og sårbarhetsvurderinger til grunn for endringer i tjenester Ragnar Hermstad 11

12 Forventning til forskning og utdanning (forts. 3) Balansert utdanningskapasitet til de ulike områder Praksisperioder i grunn- og videreutdanning må utvikles og kvalitetssikres Lærestedet må ha god og oppdatert kunnskap om praksisfeltet Praksisstedet må sikres ressurser og kompetanse til å ivareta opplæringen. Gjensidig respekt og kunnskap om hverandre Løpende dialog og kompetanseoverføring mellom praksisfelt og universitet/høyskoler Gi øket kompetanse på samhandling og kommunikasjon Ragnar Hermstad 12

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om Delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Samarbeid om utdanning, praksis og læretid Samarbeidsavtale

Detaljer

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 IS-1/2015 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Publikasjonens

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Høringsnotat Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Samhandlingsreformen Høringsnotat Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Samhandlingsreformen Del I. Innledning

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

Oversikt over folkehelsen i Rakkestad kommune. Astrid Rutherford Folkehelserådgiver/ Kommunelege Rakkestad kommune

Oversikt over folkehelsen i Rakkestad kommune. Astrid Rutherford Folkehelserådgiver/ Kommunelege Rakkestad kommune Oversikt over folkehelsen i Rakkestad kommune Astrid Rutherford Folkehelserådgiver/ Kommunelege Rakkestad kommune 4: Folkehelseloven Kommunens ansvar for folkehelsearbeid: Kommunen skal fremme befolkningens

Detaljer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Veileder IS-2110 God oversikt en forutsetning for god folkehelse En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Heftets tittel: God oversikt en forutsetning for god folkehelse.

Detaljer

MERKNADER TIL FORSKRIFT OM OVERSIKT OVER FOLKEHELSEN

MERKNADER TIL FORSKRIFT OM OVERSIKT OVER FOLKEHELSEN MERKNADER TIL FORSKRIFT OM OVERSIKT OVER FOLKEHELSEN Merknadene er en veiledning for å utdype innholdet i den enkelte bestemmelse. Merknadene er ikke rettslig bindende, men gir uttrykk for hva departementet

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Kommunedelplan for Helse. xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm. Vedtatt utlagt på høring av formannskapet 02.02.2010. Høringsutkast

Kommunedelplan for Helse. xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm. Vedtatt utlagt på høring av formannskapet 02.02.2010. Høringsutkast qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa Planprogram sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz

Detaljer

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene

Detaljer

Forslag til ny folkehelselov

Forslag til ny folkehelselov Høringsnotat Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen Høringsnotat Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen 2 Innholdsfortegnelse Del I Innledning... 12 1 Innledning... 12 2 Høringsnotatets

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Tjenesteavtale nr 10. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Samarbeid om forebygging

Tjenesteavtale nr 10. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Samarbeid om forebygging UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NOCCA UNIVES'TEHTABLJONCCLV issu Målselv kommune Tjenesteavtale nr 10 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Samarbeid om forebygging OSO -

Detaljer

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing IS-1858 Strategi Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing Overordnet strategi 2011 2015 Tittel: Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006)

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006) St.meld. nr. 25 (2005 2006) Framtidas omsorgsutfordringer 2005 2006 St.meld. nr.? 2 Om helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) Innhold

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Gran, 28. november 2012 Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold Hvorfor samhandlingsreformen? Vi blir stadig eldre Sykdomsbildet endres Trenger mer personell

Detaljer

Hvordan kan tilsyn bli en virksom strategi for bedre folkehelse?

Hvordan kan tilsyn bli en virksom strategi for bedre folkehelse? Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Helsekonferansen 12.11 2013 Hvordan kan tilsyn bli en virksom strategi for bedre folkehelse? v/ass. direktør Jo Kittelsen, Statens helsetilsyn 1 To spørsmål Virker tilsyn

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Fellesdokument for høringssvar på nasjonal helseplan

Fellesdokument for høringssvar på nasjonal helseplan Til Helsedepartementet 19.01.2011, Oslo Ref: 6.4 MW Fellesdokument for høringssvar på nasjonal helseplan s høringsuttalelse om arbeid og helse I høringsnotatet legges det vekt på at man i protokollen til

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr. 450 Heftets tittel: Kommunenes helsefremmende og forebyggende

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorene

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorene Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorene En oppgave for kommuneoverlegen NORSAM 9. februar 2012 Pål Kippenes, seniorrådgiver/spes.samf.med pkipp@helsedir.no Samhandlingsreformen Nasjonal helse-

Detaljer