Sosialarbeidarrolla i Nav-kontor, - i avvikling eller utvikling? Gerd Skjong Høgskulen i Volda Molde 16. november 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sosialarbeidarrolla i Nav-kontor, - i avvikling eller utvikling? Gerd Skjong Høgskulen i Volda Molde 16. november 2010"

Transkript

1 Sosialarbeidarrolla i Nav-kontor, - i avvikling eller utvikling? Gerd Skjong Høgskulen i Volda Molde 16. november 2010

2 Min eigen studie av sosialarbeidarrolla i små Nav-kontor Korleis er den nye arbeidskvardagen for kommunale sosialarbeidarar i NAV-kontor? I forhold til organisering og arbeidsoppgåver på sosialkontoret? Mot nye yrkesroller som følge av systemendring?

3 Intervju med 11 kommunale sosialarbeidarar Alle med erfaring frå sosialkontor (1,5 27 år) Dei fleste med vidareutdanningar Intervjua gjort eit halvt år etter opning av Nav-kontoret 4 utvalde Nav-kontor 2 Nav-leiarar sosialfagleg utdanning, 2 anna utdanning Kva kom fram?

4 Organisering av Nav-kontor Uansett tal på tilsette; Nav-kontor organiserte med to avdelingar, - mottaksavdeling og oppfølgingsavdeling Kommunale sosialarbeidarar fordelte på begge avdelingar Tendensane stadfesta i den nasjonale evalueringa av Nav-reforma (Alm Andreassen 2009)

5 Mottaksavdeling - ekspedisjonsavdeling Vakt i skranken - informasjon og veiledning - registrering og sørvisarbeid - veiledning i bruk av skjema og PC Sentralbordvakt og merkantile oppgåver Samtalar ved skranke eller i samtalerom Enkel saksbehandling

6 Dei ville ha dei best kvalifiserte i front, sa dei. Og eg med mi vidareutdanning, eg melde meg - ha ha ha. Ja, eg flirer, men det er til å grine av, for eg føler meg grundig lurt. Eg føler meg ikkje som sosialarbeidar lenger, - heller som ein sånn der trygdefunksjonær som registrerer og fyller ut skjema. (18 års erfaring frå sosialkontor - mottaksavdeling Nav)

7 Oppfølgingsavdeling - skjerma avdeling Sentralbordvakt og merkantile oppgåver Komplisert saksbehandling Tverrfaglege møte Møte med arbeidsgjevarar (dialogmøte) Oppfølgingsarbeid Samtalar i mottaksavdelinga Heimebesøk kun for miljøterapeutar?

8 Oppsøkjande arbeid nedprioritert Eg har ikkje vore på eit einaste heimebesøk sidan vi flytta til Nav-kontoret. Dagane her er så fullregisserte med vakter og bakvakter at det blir ikkje. Eg har forresten gløymt det også på ein måte. (11 års erfaring frå sosialkontor - mottaksavdeling Nav) Ungdomane på hjørnet. vi treff ikkje dei lenger. No sit vi klistra til datamaskinene, og det blir det jo ikkje mykje førebygging av (27 års erfaring frå sosialkontor - oppfølgingsavdeling Nav)

9 Press på målbare resultat målemani Hvis det ikkje kan tastast, så har det ikkje verdi. Det er slik det har blitt no. (27 års erfaring frå sosialkontor oppfølgingsavdeling Nav) Dei høge bunkane blir prioriterte framfor dei breie bunkane, for å seie det slik. (1,5 års erfaring frå sosialkontor mottaksavdeling Nav)

10 Kommunale sosialarbeidarar i Nav-kontor bruker 70-90% av arbeidstida til statlege oppgåver, mest for tidlegare trygd. (Skjong 2008, Alm Andreassen 2009)

11 Utarming av fagmiljø i Nav sosial? Sosialfagleg kompetanse i Nav-kontoret - til nytte eller til overs? (Merethe Nøsen 2009) Ledige stillingar etter sosialkurator lyste ledig utan krav om sosialfagleg utdanning Tittelen veileder skjuler formell kompetanse

12 Sosialarbeidarar flykter frå Nav Profesjonsutdanna får ikkje bruke kompetansen sin. (Knut Aarbakke i Stortinget ) Nav mister sosialfaglig kompetanse. (Nettavisen) Å vere tilsett i Nav er nederst på lista over jobbønskje for akademisk utdanna. (NRK Nyheter ) Kva konsekvens har sosialarbeidarflukten for samhandling mellom tenestenivå?

13 Omorganisering av sosiale tenester i Nav Tendens til omorganisering av kommunale tenester i Nav-kontor. Sosiale tenester ut av Nav-kontor til kommunale team og einingar. Sosialarbeidarar igjen i Nav-kontor? Omorganisering for å betre vilkår for sosialfagleg arbeid og samhandling?

14 Otte for sosialfaget Erfarne sosialarbeidarar frykter at tradisjonelt sosialt arbeid er på veg ut som arbeidsmåte i sosialtenesta i Nav. I framtida kjem det ikkje til å vere noko som heiter sosialarbeidarar i Nav-kontor, - alle kjem til å bli Nav-forvaltarar. (1,5 års erfaring frå sosialkontor oppfølgingsavdeling Nav) Mange sosialarbeidarar i Nav-kontor føler press i retning av ei meir byråkratisert forvaltarrolle.

15 Uklare forventningar uklare roller Eg opplever at eg har verken arbeidsgjevar eller fagleg leiar. Kommunen som arbeidsgjevar er fråverande, og Nav-leiar retter blikket mest ut mot styringslinjene og krav om resultat. Eg veit ikkje kva som blir forventa av meg.

16 Uklare forventningar gir uklare roller. Uklare roller kan opne for eiga utforming. Opner strukturen i Nav-kontor for at sosialarbeidaren kan definere og forme yrkesrolla si der?

17 Litt rolleteori Ifølge Goffman (1974) er det relasjonane mellom aktørane som har størst innverknad på rolleutforming. Giddens (1984) meiner det er samspelet mellom struktur og aktør som former rollene den gjensidige påverknad.

18 Giddens forts. System og struktur representerer både mulegheiter og begrensingar for rolleutforming, og det påverker aktøren Aktøren påverker strukturen med både det han gjer og det han ikkje gjer, og slik blir strukturen bekrefta eller endra

19 Fag og roller i stadig utvikling Sosionomer i Nav trenger påfyll av arbeidslivskunnskap, regelverkskompetanse og IKTkompetanse. (Ida Gram, sjefskonsulent i Rambøll, Oslo ) Skal vi tilpasse utdanninga til dette, eller skal vi utfordre på kva som er viktig kompetanse i sosialtenesta i Nav? Kva kompetanse ønskjer for eksempel Rusbehandling Midt-Norge at sosialarbeidarar i Nav-kontor skal ha?

20 Nav er vegen å gå Ønskjer seg ikkje tilbake til ordninga med sosialkontor. Tru på Nav-reforma og samlokalisering av tenester. Det er jo dette som er vegen å gå, men den er kronglete.

21 Ikkje alt på plass men vi er på veg.. (Terje Lillehaug, AV-dir mars 2009)

22 Den nye praksisen blir forma no Nav-reforma med sine grep og sine begrep gir utviklingsprosessar som tilsette og leiarar ved lokale NAV-kontor må arbeide seg gjennom. Den nye praksisen blir slik vi til sjuande og sist utvikler og etablerer den (Klemsdal 2009).

23 Ikke alt som teller kan telles, og ikke alt som telles teller. Albert Einstein

24 Kjelder Andreassen, T.A. og Reichborn-Kjennerud, K. (2009):Utvikling og utfordringer i lokale NAV-kontor. AFI-notat 2009:2 Giddens, A.(1984): The constitution of society: outline of the theory of structuration. Cambridge: Polity Press. Goffman, E. (1974): Vårt rollespill til daglig: en studie i hverdagslivets dramatikk. Oslo: Dreyer. Klemsdal, L. (2009): Evaluering av Nav: En heftig bestilling sist besøkt Nøsen, Merethe (2009): Sosialfagleg kompetanse i Nav-kontoret - til nytte eller til overs? Masteroppgåve, Høgskulen i Volda. Skjong, G.(2008): Rolla som sosialarbeidar i små Nav-kontor; - i omdanning, avvikling eller utvikling? Masteroppgåve, Høgskulen i Volda.

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

leggjande elementa i IKT-utviklinga på plass. No står hovudsakleg implementering og tilrettelegging att. Nokon ny revolusjon kan ikkje forventast.

leggjande elementa i IKT-utviklinga på plass. No står hovudsakleg implementering og tilrettelegging att. Nokon ny revolusjon kan ikkje forventast. Forord På slutten av 1800-talet heldt ein verdskjend tysk fysikkprofessor eit foredrag i Universitetets aula i Oslo. Den tyske professoren var kjend for dei omfattande kunnskapane sine. Etter foredraget

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling Arbeidsrapport nr. 137 Roar Stokken Ei samling å lære av - evaluering av ei kurssamling 2003 Prosjektinformasjon Prosjekt Pronett: Prosjekt for nettbasert og nettstøtta læring Prosjekteigar Høgskulen i

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 OMSORGSAVDELINGA HEIMETENESTENE

ÅRSMELDING 2012 OMSORGSAVDELINGA HEIMETENESTENE ÅRSMELDING 2012 OMSORGSAVDELINGA HEIMETENESTENE 1 Årsmelding OMSORG HEIMETENESTER (Kultur og levekår) Kommuneplanen sin tekstdel om OMSORGSAVDELINGA : 1. BU- OG LEVEKÅR Gol kommune skal vera ein kommune

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Føreord Difi har kartlagt og vurdert erfaringar med utvalde fornyings- og effektiviseringsprosessar

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

Er det ART dei treng?

Er det ART dei treng? Er det ART dei treng? tiltak i skulen for å hjelpe elevar med utfordrande åtferd Forfattaren av denne artikkelen er barnevernpedagog og har jobba mange år med ulike tiltak overfor elevar med utfordrande

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13.

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Praksis skal sikre at studentene

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Grunngjeving for krav 4

Grunngjeving for krav 4 Grunngjeving for krav 4 Det er tverrpolitisk semje om at seksualundervisninga skal styrkast (Soria Moria 2) og fleire NOU`ar (m.a Fra ord til Handling; Bekjempelse av voldtekt krever handling 2008:4, Struktur

Detaljer

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling 1 Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling og visse konsekvensar:... 6 Ulike roller i Fronter...

Detaljer

Storarena for ARR samla mange aktørgrupper

Storarena for ARR samla mange aktørgrupper 01 nytt 2009 Nyheiter frå arbeidsretta rehabilitering (ARR) Storarena for ARR samla mange aktørgrupper - ARR Åpen arena var ein nyttig møteplass der me i Helsedirektoratet fekk lytte og snakke med folk

Detaljer

En lærende skole. Lærande leiing i eit systemisk perspektiv Artikkelstafett. Artikkel 6

En lærende skole. Lærande leiing i eit systemisk perspektiv Artikkelstafett. Artikkel 6 En lærende skole Lærande leiing i eit systemisk perspektiv Artikkelstafett. Artikkel 6 Copyright C 2009 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Illustratør: Studio m7 Forord Hva vil det si å være

Detaljer

Kva sanningar finn vi om praksisopplæring i førskulelærarutdanninga?

Kva sanningar finn vi om praksisopplæring i førskulelærarutdanninga? Kva sanningar finn vi om praksisopplæring i førskulelærarutdanninga? Liv Torunn Grindheim og Randi Moe Praksisopplæring har ein sentral plass i utdanninga til førskulelærarstudentane. Kva studentane lærer

Detaljer

Rapport nr. 3 Rekruttering for betre kvalitet

Rapport nr. 3 Rekruttering for betre kvalitet Rapport nr 3 IS-1411 Rapport nr. 3 Rekruttering for betre kvalitet Rekrutteringsplan for helse- og sosialpersonell 2003 2006 Rapport nr. 3 fra Heftets tittel: Rekrutteringsplan for helse- og sosialpersonell

Detaljer

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt Sunn Møring Nr. 6-2010 Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval sjå side 10 Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk avdeling s. 3 Lokal forankring sentralt s. 4 Felles satsing i nødetatane s. 6 LEIAR Helse

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU1-PEL415 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Vurderingsform: Bacheloroppgåve Kandidatnummer: 19 Kandidat: Beate Røys Leveringsfrist: 16. mai 2014 Ordinær eksamen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR

Detaljer

Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling?

Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling? Notat nr. 9/2007 Jørgen Amdam, Johan Barstad, Finn Ove Båtevik og Geir Tangen Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling? 2007 VOLDA Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar

Detaljer

INFORMASJON OM ÅRSHJULET

INFORMASJON OM ÅRSHJULET INFORMASJON OM ÅRSHJULET Figur 1 Grunnmodell med barneillustrasjonar gjennom året. BAKGRUNN OG OPPBYGNING AV ÅRSHJULET: Årshjulet er først og fremst utvikla med bakgrunn i vår utviklingshemma dotter sine

Detaljer

Tal og analyse av barnehagar i Noreg

Tal og analyse av barnehagar i Noreg Utdanningsspeilet 2014 Tal og analyse av barnehagar i Noreg 2 Oversikt Barnehagespegelen inneheld aktuell statistikk og forsking om barnehagane i Noreg. Tala og analysane er henta frå Utdanningsspeilet.

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Kva skjer i Tromsø? eit notat om konsekvensane for Tromsø av dei første åra med høgrestyre. Foto: Wikimedia Commons/Manxruler

Kva skjer i Tromsø? eit notat om konsekvensane for Tromsø av dei første åra med høgrestyre. Foto: Wikimedia Commons/Manxruler Kva skjer i Tromsø? eit notat om konsekvensane for Tromsø av dei første åra med høgrestyre Foto: Wikimedia Commons/Manxruler Innleiing F or litt over tre år siden vann høgresida valet i Tromsø. Dei vann

Detaljer

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5 T ILSYNSMELDING 2005 Innhald side Å lære av seg sjølv og andre... 3 Blir minst mogleg tvang brukt?... 4 5 Har langvarige og samansette behov får eit stykkevis og delt tenestetilbod?... 6 7 Alvorlege manglar

Detaljer

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785 1. BAKGRUNN Det skadeførebyggande arbeidet i Sogn og Fjordane starta i 1990 med Sogn og Fjordane prosjektet. Dåverande fylkesordførar Julius Fure fekk eit samla fylkesting med seg i ei fylkesomfattande

Detaljer