Sameiet Sørhagen Regnskap: Hovedbok Side 1 av 7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sameiet Sørhagen Regnskap: Hovedbok Side 1 av 7"

Transkript

1 Sameiet Sørhagen Regnskap: Hovedbok Side 1 av 7 Konto Dato Bilag nr. ID Tekst Kasse Debet Kredit Utestående fordr. MW WW TG KM KVM EA JA IO Utestående ved årets start MW Utestående ved årets start WW Utestående ved årets start TG Utestående ved årets start KM Utestående ved årets start KVM Utestående ved årets start EA Utestående ved årets start JA Utestående ved årets start IO Utestående ved årets start Utestående ved årets start Utestående ved årets slutt MW Utestående ved årets slutt WW Utestående ved årets slutt TG Utestående ved årets slutt KM Utestående ved årets slutt KVM Utestående ved årets slutt EA Utestående ved årets slutt JA Utestående ved årets slutt IO Utestående ved årets slutt 0.00 Beholdning ved årets start sum Beholdning ved årets slutt Sum for året KM Innbetalt Kragerø Energi Blomster til Margrethe Gundersens båre Transaksjonskostnad WW Innbetalt Årsavgift WW Innbetalt Gjestedøgn A IO Innbetalt Gjestedøgn B JA Innbetalt Årsavgift Kragerø Kommune: Komm. Avg. Inkl E-skatt KVM Innbetalt utestående ÅA + GD B EA Innbetalt Årsavgift utestående MW Innbetalt Årsavgift KVM Småbåtregisteret (Registrert) TG Innbetalt Årsavgift IF Skadeforsikring IO Årsavgift JA Årsavgift EA Årsavgift KM Årsavgift KVM Årsavgift TG Årsavgift WW Årsavgift MW Årsavgift WW Innbetalt årsavgift KVM Innbetalt Årsavgift Transaksjonskostnad Kragerø Energi C:\sørhagen\2009\regnskap\Sørhagenregnskap 2009_04.xls Sørhagenregnskap 2009_04.xls Hovedbok Skrevet ut , kl. 20:58

2 Sameiet Sørhagen Regnskap: Hovedbok Side 2 av KVM Sørhagen Webside, årsgebyr (Registrert) Jens Halvor Jensen (Stein) Transaksjonskostnad Fossen Trelast Frithjof Johnsen AS KVM Materialer or Brygge (Registrert) B MW Innbetalt ut tilgodehavende fra IO Innbetalt utestående KVM Utlegg Dusjhjørne (Registrert) TG Utlegg Fossen Trelast (Registrert) SS Utlegg Taksten betalt Svein Sætre Fossen Trelast KVM El. Gresstrimmer (Registrert) Borge VVS AS Vestmar Rør AS Vestmar Rør AS TG Div utlegg (Registrert) TG Diverse utlegg (Utbetalt) Fossen Trelast Transaksjonskostnad IO Ekstra Årsavgift + Andel av Eiendomsskatt JA Ekstra Årsavgift + Andel av Eiendomsskatt EA Ekstra Årsavgift + Andel av Eiendomsskatt KM Ekstra Årsavgift + Andel av Eiendomsskatt KVM Ekstra Årsavgift + Andel av Eiendomsskatt TG Ekstra Årsavgift + Andel av Eiendomsskatt WW Ekstra Årsavgift + Andel av Eiendomsskatt MW Ekstra Årsavgift + Andel av Eiendomsskatt TG Utlegg, salat til festen (registrert) Vestmar Rør AS A JA Innbetalt Ekstra ÅA + Andel ES B KM Innbetalt Ekstra ÅA + Andel ES A MW Innbetalt Ekstra ÅA + Andel ES B KVM Innbetalt Ekstra ÅA + Andel ES IO Innbetalt Ekstra ÅA + Andel ES WW Innbetalt Ekstra ÅA + Andel ES EA Innbetalt Ekstra ÅA + Andel ES WW Gavekort til Svein (registrert) WW Gavekort til Svein (utbetalt) (kontoutskrift 6) TG Innbetalt Ekstra ÅA + Andel ES Fossen Trelast Kragerø Energi Transaksjonskostnad B Kragerø Kommune: Komm. Avg. Inkl E-skatt Fossen Trelast Fossen Trelast B Løberg Elektro MW Utlegg, diverse (registrert) ktoutskr MW Utlegg, diverse (betalt) Transaksjonskostnad Gundersen Gård, Driftsavgift Biovac WW Utlegg baderomsutstyr (registrert) C:\sørhagen\2009\regnskap\Sørhagenregnskap 2009_04.xls Sørhagenregnskap 2009_04.xls Hovedbok Skrevet ut , kl. 20:58

3 Sameiet Sørhagen Regnskap: Hovedbok Side 3 av TG Utlegg bårebukett Leif Tore (registrert) TG Innbetalt Utlegg bårebukett Leif Tore (registrert) Kragerø Energi KVM Gjestedøgn MW Gjestedøgn WW Gjestedøgn TG Gjestedøgn KM Gjestedøgn JA Gjestedøgn Transaksjonskostnad KVM Utlegg Kjøkken (registrert) KVM Utlegg 2 lam for grilling + krydder (registrert) KVM Utlegg for jubileumsgrilling (registrert) WW Utlegg for jubileet (registrert) WW Mottatt deltagerbetaling jubileet (registrert) B WW Deltakerbetaling, jubileet(mottatt, bank) Fossen Trelast KM Mottatt restgjeld Modum Industri AS B Transaksjonskostnad A MW Innbetalt Gjestedøgn B JA Innbetalt Gjestedøgn WW Innbetalt Gjestedøgn TG Innbetalt Gjestedøgn B Kragerø Energi C Transaksjonskostnad Kragerø Kommune: Komm. Avg. Inkl E-skatt KVM Innbetalt Gjestedøgn WW Utbetalt TG Utbetalt KVM Utbetalt KVM Innbetalt KVM Innbetalt Transaksjonskostnad Årets renter Justering C:\sørhagen\2009\regnskap\Sørhagenregnskap 2009_04.xls Sørhagenregnskap 2009_04.xls Hovedbok Skrevet ut , kl. 20:58

4 KONTOPLAN SAMEIET SØRHAGEN Dato KONTO KONTONAVN MVAKODEAVD. FORD MVA-OPPG. Modifisert BANK ABC 00 0 N 1020 BANK DNC 00 0 N 1210 DEBITORER GRUPPE N 1220 DEBITORER AND.EIERE 00 0 N 1290 DEBITORER ØVRIGE 00 0 N 1910 HUS 00 0 N 1920 BRYGGE 00 0 N 1930 BÅTER 00 0 N 2010 KREDITORER GRUPPE N 2020 KREDITORER AND.EIERE 00 0 N 2090 KREDITORER ØVRIGE 00 0 N 2310 UTGÅENDE M.V.A J 2320 INNGÅENDE M.V.A J 2330 INVESTERINGSAVGIFT 00 0 J 2340 ALTERNATIV INVEST. AVGIFT 00 0 N 2380 FYLKESSKATTESJEFEN 00 0 N 2710 BANKLÅN 00 0 N 2900 EGENKAPITAL 00 0 N 3010 ÅRSAVGIFT 00 0 N 3020 DØGNAVGIFT 00 0 N 3030 INNBET. RENTER, AVDRAG 00 0 N 3040 EKSTRAORDINÆR ÅRSAVGIFT 00 0 N 3090 ØVRIGE INNTEKTER 00 0 N 6010 ELEKTRISITET 00 0 N 6020 FORSIKRING 00 0 N 6031 MATERIALER VDL.HOLD HUS 00 0 N 6032 MATERIALER VEDL.H. BRYGGE 00 0 N 6033 MATERIALER VEDL.H. BÅTER 00 0 N 6034 MATERIALER, UTHUS 00 0 N 6035 UTSTYR UTHUS 00 0 N 6041 VASK, RENHOLD, RENOVASJON 00 0 N 6042 LEIEARBEID 00 0 N 6043 FRAKTKOSTNADER 00 0 N 6051 ANSKAFFELSER INNBO 00 0 N 6052 ANSKAFFELSER UTHUS 00 0 N 6053 LEIEARBEID UTHUS 00 0 N 6054 TJENESTER UTHUS 00 0 N 6055 KOMMUNALE UTGIFTER 00 0 N 6056 DRIFTSAVGIFT KLOAKK 00 0 N 6059 ANSKAFFELSER DIV 00 0 N 6080 ADMIN.KOSTNADER 00 0 N 6090 ØVRIGE KOSTNADER 00 0 N 8010 RENTEINNTEKTER 00 0 N 8110 RENTEKOSTNADER 00 0 N 8190 ØVRIGE BANKKOSTNADER 00 0 N

5 Sameiet Sørhagen Årsregnskap 2008 S Ø R H A G E N Å R S R E G N S K A P DRIFTSINNTEKTER Konto Noter Tekst 3010 ÅRSAVGIFT DØGNAVGIFT INNBET. RENTER, AVDRAG EKSTRAORDINÆR ÅRSAVGIFT ØVRIGE INNTEKTER RENTEINNTEKTER Sum Inntekter DRIFTSUTGIFTER Konto Noter Tekst 6010 ELEKTRISITET FORSIKRING MATERIALER VDL.HOLD HUS MATERIALER VEDL.H. BRYGGE MATERIALER VEDL.H. BÅTER MATERIALER, UTHUS UTSTYR UTHUS VASK, RENHOLD, RENOVASJON LEIEARBEID FRAKTKOSTNADER ANSKAFFELSER INNBO ANSKAFFELSER UTHUS LEIEARBEID UTHUS TJENESTER UTHUS KOMMUNALE UTGIFTER DRIFTSAVGIFT KLOAKK ANSKAFFELSER DIV ADMIN.KOSTNADER ØVRIGE KOSTNADER RENTEKOSTNADER ØVRIGE BANKKOSTNADER 0.00 Sum Ugifter Årets resultat Filnavn C:\sørhagen\2009\regnskap\Sørhagenregnskap 2009_04.xls Skrevet ut , kl 20:58

6 Sameiet Søhagen Eiendeler og gjeld O V E R S I K T O V E R E I E N D E L E R O G G J E L D 2009 OMLØPSMIDLER Bankinnskudd Utestående fordringer Sum omløpsmidler Sum eiendeler KORTSIKTIG GJELD Kreditorer MW 0.00 WW TG 0.00 KM 0.00 KVM EA 0.00 JA 0.00 IO 0.00 Sum kortsiktig gjeld EGENKAPITAL Egenkapital 01/ Årets resultat Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital U T E S T Å E N D E I Sameiet Sørhagen per Skyldige MW 0.00 WW 0.00 TG KM KVM 0.00 EA 0.00 JA 0.00 IO 0.00 Sum utestående fordringer Filnavn C:\sørhagen\2009\regnskap\Sørhagenregnskap 2009_04.xls Skrevet ut , kl 20:58

7 Sameiet Sørhagen Årsregnskap, historisk Sameiet Sørhagen: Historisk oversikt Sameiet Sørhagen: Grafisk oversikt DØGNAVGIFT ÅRSAVGIFT Sum Ugifter Sum Inntekter Sameiet Sørhagen: Grafisk oversikt Årets resultat Sum Omløpsmidler Utestående fordringer Filnavn Sørhagenregnskap 2009_04.xls, ark status Skrevet ut , kl 20:58

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre

Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre Konto Kontonavn Note Reelt Budsjett Avvik 3100 Treningsavgift 1 9 600,00 0 9 600,00 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie 6 150,00 0 6 150,00 Salgsinntekter, DIV, utenfor

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

HARSTAD BÅTFORENING 1. februar 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 INNTEKTER 2014 2013 UTGIFTER 2014 2013

HARSTAD BÅTFORENING 1. februar 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 INNTEKTER 2014 2013 UTGIFTER 2014 2013 HARSTAD BÅTFORENING 1. februar 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 INNTEKTER 2014 2013 5000 HAVNELEIE 448 191,00 436 237,00 5005 OPPLAGSLEIE 12 700,00 18 450,00 5010 KONTINGENT MEDLEMMER 191 670,00 188 490,00 5030

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

XX AS, DETS KONKURSBO. Resultatregnskap xx.xx.xxx0 - yy.yy.yyy1. Organisasjonsnr. 000 000 000. Beløp i NOK

XX AS, DETS KONKURSBO. Resultatregnskap xx.xx.xxx0 - yy.yy.yyy1. Organisasjonsnr. 000 000 000. Beløp i NOK XX AS, DETS KONKURSBO Organisasjonsnr. 000 000 000 Resultatregnskap xx.xx.xxx0 - yy.yy.yyy1 Beløp i NOK Note INNTEKTER Sikkerhetsstillelse fra rekvirent - Inngang av legalpantemidler - Inngang bankbeholdning

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 137 421 123 616 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier -104 061-57 013-446 632 Forfalt

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 111 696 133 539 235 312 265 315 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 157 Borettslaget Jacob Aallsgt

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 115 211 112 731 350 523 378 046 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts.

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts. Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Ressurser Produkter Kunder Ansatte Finansregnskap Penger Penger Kontanter Penger Varekostnad og

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009 Ålen idrettslag Resultatregnskap 2009 Note Inntekter Diverse inntekter 1.060.218 Sponsoravtaler 246.500 NM orientering 100.000 Offentlige tilskudd 1 188.467 Medlemskontingent 75.300 Sum inntekter 1.670.485

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader

Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap VelferdstingetiOslo og Akershus Driftsinntekter og driftskostnader Note Tilskudd 1, 2 12 589 883 8 864 956 Sum tilskudd 12 589 883 8 864 956 Bevilgninger 3 9 822 072 6 643 772 Lønnskostnad

Detaljer

Mamut Academy. Regnskapsteori

Mamut Academy. Regnskapsteori Mamut Academy Regnskapsteori Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter : Mamut Academy

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Drammen, 24.3.2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i

Drammen, 24.3.2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i Autorisert regnskapsførerselskap (ARS) Org nr: 984 132 360 MVA Bank: 2220 08 45815 Telefon: 32 26 64 32 Telefaks: 32 26 64 40 Mobiltlf: 90 79 79 36 post@adimpleo.no Pb 482 Brakerøya 3002 Drammen Drammen,

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 Muruvik Vel hadde et overskudd på kr. 34 623 i 2011 mot et underskudd i 2010 på kr. 14 774. Budsjettet for 2011 stipulerte et overskudd på kr. 15 540. Muruvik Vel har hatt

Detaljer

Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2014 2013 2014 2015 INNTEKTER

Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2014 2013 2014 2015 INNTEKTER Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2014 2013 2014 2015 INNTEKTER 3420 Stønad Oslo Idrettskrets -26 300,00-25 000-25 000 3425 Norges Rytterforbund -7 500,00-23 000,00-25 000-25 000 3426

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer