JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual"

Transkript

1 JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual Advarsel: JABLOTRON 100 serien alarmer bør installeres av kvalifiserte teknikere med sertifikat fra Noby AS. Det anbefales at man kun benytter JA-100 serien utstyr i systemet Manualen er gyldig for LJ60205 i alarmsentralen eller høyere. Innehold: 1 Generell beskrivelse og definisjoner Adgangskoder og deres fabrikkverdier Systemstørrelse Ytre størrelse Intern størrelse (systemoppbygning) Alarmsentral type JA-101K beskrivelse JA-106K beskrivelse LED indikatorer på hovedkortet Før systemet installeres Installasjon av Bus detektorer Hvor mange bus-enheter kan kobles til alarmsystemet? Kalkuleringseksempel for et ekte system Bus-kabel Maksimum kabellengde Bus-kabel tilkobling Bruk av trådløse detektorer JA-110R radiomodul installasjon Sette på spenning for første gang Systeminnstillinger Starte F-link programmet og sette opp systemstørrelsen Systeminnstillinger vinduet Enheter fanen Innlesing av enhet Betjeningspanel oppsett Alarmreaksjon (sonetype) oversikt Område fanen Brukere fanen Rettigheter Brukerrapporter fanen Alarmsentral fanen Diagnostikk fanen PG utganger fanen PG programmeringsoversikt Kalendere fanen Kommunikasjon fanen GSM innstilinger knappen LAN setting button Keypad voice module button Alarmmottak fanen Reset av alarmsentralen Annen informasjon En oversiktstabell som viser strømforbruket til bus-enheter Applikasjonsark Tekniske spesifikasjoner... 25

2 1 Generell beskrivelse og definisjoner Modularkitektur: gjør deg i stand til å lage et system som passer perfekt til den enkelte installasjon. Kontrollsegmenter: et element av betjeningspanelet. Segmentene har to knapper (grønn = av og rød = av). Det er mulig å lage et betjeningspanel som eksakt møter kravene til hver enkelt installasjon ved legge til det antall segmenter som kreves. Segmentene indikerer klart og enkelt statusen til systemet og gir dermed god forståelse og enkel bruk. Brukerne vil med segmentene enkelt se hvilke funksjoner deres system har (de er ikke skjult inne i noen meny). Adgangsmodul: et strukturelement i et betjeningspanel som benyttes for å identifisere brukeren. Den enkleste versjonen har RFID skanner (kortleser). En versjon med et tastatur og et LCD display er også tilgjengelig. Systemet kan utvides med bus-enheter eller trådløse moduler. Talemodul segment: gjør det mulig å utvide betjeningspaneler med en talemodul. Ved å trykke på en knapp på segmentet kan brukeren ringe opp et nummer lagret I systemet eller motta innkommende samtaler fra alarmmottak. Denne modulen kan benyttes i en bus versjon av betjeningspanelet. Tilkoblingskabelen har 6 ledere (4 for bus og 2 for lyd). Alarmdeteksjon: systemet kan reagere på innbrudd, brann, gasslekkasje eller vannalarm. Det er også mulig å rapportere andre farer (bevegelse i hagen, manipulering av et overvåket objekt etc.) ved hjelp av egnede detektorer. Det er tilbehør for reduksjon av falske alarmer tilgjengelig. Det er mulig å sette opp systemet slik at aktivering av kritiske detektorer må bekreftes av en annen detektor (eller en identisk detektor må aktiveres flere ganger). Alarmbekreftelse med bilder: detektorer utstyrt med innebygget kamera kan automatisk ta og overføre bilder av hva som foregår i det beskyttede området. Personlig beskyttelse: brukere kan ringe etter hjelp når de er i nød, når de har helseproblemer eller ved en brann (ved å trykke på en knapp på betjeningspanelet eller en trådløs knapp). Panikkalarm: Dersom en bruker er tvunget til å desarmere systemet under trussel, kan de ringer etter hjelp umerket med en liten endring av koden (1*1234 = kode, byttes de to første sifrene med de neste to sifrene - 1*3412 = panikkalarm). Denne funksjonen er kun aktiv dersom kodene har en prefiks. Alarmrapportering: rapportering av alle hendelser til Alarmmottak kan sikre en respons fra et profesjonelt team. Informasjonen kan også sendes direkte til brukere i en SMS melding for overvåkning av AC spenning til og frakobling av barn, ansatte etc. Spesialrapporter: SMS rapporter hvor innholdet og viktigheten kan settes uavhengig av andre funksjoner. Rapportene lan linkes til en detektoraktivering. De kan dermed benyttes for vakt runder etc. Fjernkontroll: autoriserte brukere kan ringe inn til systemet og betjene eller inspisere via en talemeny. SMS instruksjoner eller oppring kan benyttes for å styre programmerbare utganger av/på. Etter registrering av systemet kan systemet også styres via web. For systemregistrering kontakt Noby AS. Brukerrettigheter: Det er også mulig å bestemme for en vanlig bruker hvilke deler av huset de kan kontrollere. Det er også mulig å gi autorisasjon for åpning av elektriske sluttstykker, dører eller andre enheter (ved hjelp av programmerbare utganger). Brukere kan bevise deres identitet med et adgangskort/nøkkelbrikke eller kode på betjeningspanelet. Brukere kan endre deres egen kode dersom de har rett til dette. Det er mulig å bruke en ukes skjema for å nekte brukere adgang utenfor bestemte tider (f.eks. en butikkassistents adgang utenfor åpningstider). Administrator: Det er mulig å programmere inn et ønsket antall administratorkoder i systemet som kan bestemme adgangen for vanlige brukere. Ulike områder i bygget kan ha ulike administratorer. Fabrikkverdien er at det er en hoved administrator i systemet som alltid kan bestemme andre brukeres rettigheter (fabrikkverdi 1*1234). Servicetekniker: denne bruker en servicekode (fabrikkoden er 0*1010). Teknikeren er autorisert til å foreta alle endringer i systemet med denne koden. Det er også mulig å autorisere flere teknikere (dersom dette er påkrevd). Serviceteknikeren adgang kan settes til å være avhengig av godkjennelse fra en masterkode. En alarmmottakskode har en spesiell autorisasjon, disse kan bruke deres koder til å låse adgang til innstillinger angående alarmoverføring til alarmmottak. Systeminnstillinger: alle funksjoner endres via en PC med F-Link programmet. Denne kan tilkobles lokalt med en USB kabel eller eksternt via Internett. Servicemodus: modus hvor alle funksjoner kan endres. Når systemet er I Servicemodus vil ikke systemet fungere (det beskytter ikke og støtter ingen brukerfunksjoner). Majoriteten av funksjonene kan endres av en tekniker mens systemet fortsatt er i bruk (uten å måtte gå inn i servicemodus). 2 / 25 JA-101K og JA-106K installasjonsmanual (MLJ51401)

3 Utganger: Systemet er utstyrt med programmerbare PG utganger som kan benyttes til å slå elektriske apparater av/på. PG utganger kan styres av tastaturknapper, detektorer, hendelser i systemet (f.eks. når et område tilkobles), SMS meldinger, oppring fra en autorisert bruker eller via web. Når en utgang slås på kan det signaleres optisk og akustisk (sirene). Det kan også rapporteres med en SMS melding til brukere eller via dataoverføring til alarmmottak. Elektriske låser: Et elektrisk sluttstykke (koblet til en PG utgang) kan betjenes ved å vise et adgangskort/nøkkelbrikke eller kode på et betjeningspanel. Det kan programmeres individuelt for hver enkelt bruker om de kan åpne døren eller ikke. Utgangen kan blokkeres av et tilkoblet alarmområde slik at det ikke er noen mulighet for at noen kan komme seg inn et alarmert område. Døråpning kan lagres i systemminnet (for å ha en oversikt over hvem som gikk hvor når). Automatisk ukes kalender: Det er mulig å programmere automatisk tilkobling (frakobling) av områder og styring av programmerbare utganger ved hjelp av en ukes kalender. Bus-enheter: Disse kobles til alarmsystemet via en bus-kabel (4 ledere). Bussen har både spenningsforsyning og kommunikasjon. Bus-enheter (detektorer, betjeningspanel, sirener, etc.) krever innlesing til en adresse I systemet før de vil fungere. Men, det er også enheter som kobles til som ikke trenger å leses inn (utgang relemoduler, statusindikatorer, bus-fordelere etc.). Trådløse enheter: En alarmsentral må ha en radiomodul tilkoblet for at det skal kunne fungere med trådløse enheter. Det er mulig å installere inntil 3 radiomoduler for å dekke et større område i bygget (de kobles til bussen). Trådløse enheter overvåkes jevnlig og overvåkning av batteristatus er også en del av disse kommunikasjonene. GSM alarmsender: Sørger for kommunikasjon med mobilnettverket og til Internett. Systemet kan dermed overføre data til en alarmmottaker, rapportere hendelser til brukere og sørge for kommunikasjon via F-Link programmet. Senderen gir også brukere mulighet til å betjene systemet via telefon (talemeny, SMS meldinger og oppring). Når systemet er registrert inn I Jablotron Cloud, kan man betjene systemet via en web portal på trykk på SELF SERVICE knappen (fjernbetjening, overføring av alarmbilder, etc.). Kontakt Noby AS for registrering. LAN alarmsender: Når denne enheten er en del av systemet, vil LAN alarmsenderen sørge for en Internett tilkobling. Den sørger for dataoverføring til en alarmmottaker. Når systemet er registrert i Jablotron Cloud kan man også betjene systemet via en web portal på trykk på SELF SERVICE knappen (fjernbetjening, overføring av alarmbilder, etc.). Kontakt Noby AS for registrering. Når alarmsystemet har både en GSM og en LAN enhet samtidig er det mulig å bestemme hvilken av overføringsveiene som er primær og sekundær. Telefon alarmsender: En telefon alarmsender kan installeres i systemet som en ekstra modul. Den kan overføre alarmrapporter i klassiske telefonprotokoller til en alarmmottaker (CID og SIA). Den kan også rapportere hendelser til brukere ved å ringe opp deres telefonnummer og også gi mulighet for betjening av systemet (talemeny). Denne modulen er normalt benyttet som backup til GSM eller LAN kommunikasjon. Områder: Systemet kan deles opp i ulike deler (områder) hvor man kan slå av og på overvåkningen (til/fra) uavhengig av hverandre. Det er dermed mulig å beskytte underetasjen og garasjen om natten, mens overetasjen er ubeskyttet og man kan fritt bevege seg fritt der. Det kan også benyttes ved bruk i et kjøpesenter for å dele opp systemet for flere butikker. Fellesområde: Et område kan automatisk sjekke om underområder er tilkoblet. Eksempel: Det er 4 kontorer i en bygning og hver av disse er et eget område (1 til 4) i alarmsystemet. Det femte området er en korridor som er satt som et fellesområde for disse 4 kontorene. Det betyr at korridoren kobles til automatisk når alle de andre kontorene kobles til. Delvis tilkobling av et område: Dersom delvis tilkobling av et område er aktivert vil ikke systemet reagere på innbrudds detektorer som er programmert med en intern reaksjon. Det er derfor mulig å være inne i området mens det er tilkoblet. Systemet vil ikke reagere på aktivering av detektorene som ikke er aktive ved deltilkoblingen. For eksempel, bevegelse i oppholdsrommene er tillatt men dersom noen åpner dører eller vinduer eller bevegelse i garasjen utløser en alarmhendelse. Dersom området er fullt tilkoblet vil alarm utløses uansett hvilken detektor som aktiveres. Detektorutkobling: En systemadministrator kan deaktivere detektorer i deres områder dersom det er behov for dette. Dette kan gjøres med en PC eller et betjeningspanel med et LCD display. Det er ikke mulig å utkoble detektorer som er programmert som panikkalarm. Utkobling (overstyre): Man kan overstyre åpne/aktive detektorer ved tilkobling segmentet vil varsle om aktive detektorer med et blinkende lys. Dersom du vil tilkoble uansett må man gjenta prosedyren. Automatisk utkobling: Dersom noen detektorer er permanent aktive (f.eks. døren er åpen) ved tilkobling av et område, vil området tilkobles og den åpne detektoren vil automatisk utkoblas. Dersom detektoren deaktiveres (døren lukkes) vil detektoren være aktiv igjen. Denne funksjonen kan deaktiveres. JA-101K og JA-106K installasjonsmanual (MLJ51401) 3 / 25

4 1.1 Adgangskoder og deres fabrikkverdier Dersom du betjener systemet med et betjeningspanel eller via F-Link programmet, må du identifisere deg ved å taste inn en kode. Koden skal tastes inn i følgende format: hvor: 0*nnnn til 300*nnnn 0 to 300 er en brukers nummer (posisjon) (prefiks) er en separator * nnnn er en 4-sifret kode Det er 2 koder som er programmert inn fra fabrikk: Servicekode: 0*1010 Masterkode: 1*1234 Fabrikkodene er lagt inn automatisk av F-Link softwaren og vil derfor ikke kreves av programmet før kodene endres. Kodeendring er beskrevet i detalj i kapittel 8.5. For et lite system med kun få brukere kan prefikset deaktiveres, og systemet vil kun akseptere 4 sifrert kode. For deaktivering av prefikset, åpne grunninnstillingene i F-Link programmet. Masterkode og Servicekoden er satt til: Servicekode: 1010 Masterkode: 1234 Advarsel: Når du deaktiverer bruk av prefikset, vil alle koder slettes. Masterkoden og Servicekoden settes til fabrikkverdi (1234 og 1010). Du kan aktivere prefikset når som helst i fremtiden. Alle koder forblir de samme men en prefiks vil bli lagt til. 2 Systemstørrelse Systemets størrelse kan endres etter bygningens størrelse og brukeren behov Ytre størrelse Betjeningspanelet kan brukes for å bestemme hvordan systemet ses på av dets brukere. Fig. 1: 1 styringssegmenter; 2 adgangsmodul 4 / 25 JA-101K og JA-106K installasjonsmanual (MLJ51401)

5 Betjeningspanelet kan ha inntil 20 styringssegmenter. Hvert segment har to knapper (PÅ på høyre side og AV på venstre). Segmentet brukes for aktivering av områder, styre elektriske enheter eller å ringe etter hjelp. Det kan også brukes til å vise status for et område eller en PG utgang. Adgangsmodulen verifiserer brukerens autorisasjon. Type betjeningspanel bestemmer hvilken type autorisasjon som benyttes, betjeningspanel med kortleser, betjeningspanel med tastatur + kortleser, betjeningspanel med tastatur + kortleser og LCD display. Modulen gir også mulighet for styring av elektriske laser med adgangskort eller taste en kode. Betjeningspanelene er tilgjengelige i både trådløst og kablede versjoner. Betjeningspanel konfigurasjon er beskrevet i kapittel Intern størrelse (systemoppbygning) Antall detektorer, områder, brukere og PG utganger kan konfigureres I F-Link programmet (se kapittel 8.1). Du kan dermed sette opp et system for en liten leilighet eller en stor bygning med flere uavhengige områder. Dette vil ha betydning for hva som er tilgjengelig vider i F-Link programmet. 3 Alarmsentral type Det er 2 ulike alarmsentraler i JA-100 systemet. Forskjellene er listet opp i tabellen nedenfor. Data/type JA-101K JA-106K notat Maksimum antall detektorer Maksimum antall brukerkoder Maksimum antall områder 6 15 Maksimum antall PG utganger 8 32 GSM/GPRS alarmsender ja ja IP LAN (Ethernet) alarmsender nei ja Maksimum antall radiomoduler 3 3 Maksimum antall interne sirener 3 15 SMS meldinger opptil 8 brukere opptil 30 brukere Anbefalt 12V backup batteri 2.6 Ah 18 Ah Maksimalt varig strømtrekk fra sentralen 125 ma 1000 ma Maksimalt kortvarig strømtrekk fra sentralen 1 A 2 A Ta med hovedkortets strømforbruk i beregningen for å finne størrelsen på batteriet for 12 timers backup Maksimum strømtrekk i en periode på maksimum 5 minutter JA-106K terminalene er individuelt isolerte Bus terminaler 1 2 kortslutning på en bus påvirker ikke den andre Maksimum kabellengde for Bus 500m 2 x 500m JA-106K har 2 separate BUS tilkoblinger Ytterligere tekniske data kan finnes I kapittel 11 JA-101K og JA-106K installasjonsmanual (MLJ51401) 5 / 25

6 3.1 JA-101K beskrivelse Alarmsentralen er ment benyttet for små bus-systemer (begrenset av batteristørrelsen) og medium store trådløse systemer. Fig. 2 (alarmsentralens layout): 1 backup batteri; 2 hovedkort; 3 GSM antenne; 4 transformator; 5 AC terminaler med sikring; 6 sabotasjebryter; 7 - USB tilkobling for PC Fig. 3 (hovedkort): 1 PSTN telefonlinje terminaler; 2 RESET jumper; 3 LED indikatorer; 4 bus terminaler; 5 bus tilkobling; 6 USB tilkobling; 7 GSM antenne; 8 SIM kortholder; 9 sabotasjekontakt; 10 AC spenningsinngang 6 / 25 JA-101K og JA-106K installasjonsmanual (MLJ51401)

7 3.2 JA-106K beskrivelse Dette alarmsentralen er egnet for medium og store bus og trådløse systemer. Fig. 4 (alarmsentralens layout): 1 AC terminaler med sikring; 2 transformator; 3 backup batteri; 4 backup batteri monteringsbånd; 5 plass til kabler; 6 GSM antenne; 7 sabotasjebryter; 8 hovedkort Fig. 5 (hovedkort): 1 PSTN telefonlinje terminaler; 2 spenningsinngang; 3 LED indikatorer; 4 to uavhengige bus terminaler; 5 USB tilkobling; 7 bus-terminal;8 LAN (Internett) terminal; 9 sabotasjekontakt; 10 GSM antenne; 11 SIM kortholder; JA-101K og JA-106K installasjonsmanual (MLJ51401) 7 / 25

8 3.3 LED indikatorer på hovedkortet Alle alarmsentralene er utstyrt med følgende LED indikatorer på hovedkortet: COMM grønn blinker ved bus kommunikasjon FAULT gul indikerer system feil (se detaljer i F-Link, betjeningspanel med display) GSM rød blinker gjentagende i 1s intervaller dersom GSM nettverk mangler. Korte gjentagende blink indikerer at GSM enheten er deaktivert i innstillingene. USB gul Indikerer at en USB tilkobling er opprettet med en PC 4 Før systemet installeres Finn et bortgjemt sted (i et beskyttet område) med en stikkontakt i nærheten. Det må være god GSM dekning (sjekk med din mobiltelefon). Advarsel: dersom en inntrenger vet hvor alarmsentralen er montert er den en mulighet for at de kan rekke å ødelegge systemet før systemet får sendt en alarmmelding. Sentralens spenningstilkoblings skal monteres av en person med tilstrekkelig kunnskap om 230Vac tilkoblinger. Sentralen har dobbeltisolerte kretser. Alle spenningstilkoblinger skal være avslått til alle tilkoblinger er ferdige. 1. Først, tenk igjennom plasseringen og ønskemål for anlegget. Klargjør med kunden hvilke ønsker denne har. Ved mer komplekse installasjoner anbefales det å forberede prosjektdokumentasjon. 2. Når man plasserer individuelle enheter, følg deres manualer, og de generelle prinsipper for de benyttede detektortypene. Dersom noen spørsmål skulle dukke opp, ring Nobys tekniske support på tlf.: Produsent og distributør er ikke ansvarlige dersom systemet ikke monteres eller programmers korrekt. 3. Forbered tilkoblingen av 230Vac benytt en kabel etter gjeldende forskrifter. Koble L terminalen til en uavhengig krets (ikke styrt av en lysbryter). Ikke tilkoble spenning ennå. 5 Installasjon av Bus detektorer Tilkoble JA-1xx Jablotron serien bus-detektorer til systemet. Tilkobling av andre Jablotron enheter eller andre produsenter er ikke mulig uten å benytte en tilkoblingsmodul (f.eks. JA-111H, JA-110M, etc.). Produsenten kan ikke garantere korrekt funksjonalitet når andre enn de anbefalte enhetene benyttes. 5.1 Hvor mange bus-enheter kan kobles til alarmsystemet? Antallet er begrenset av kapasiteten til alarmsentralens back-up batteri. Formelle krav krever at systemet skal kunne fungere i minimum 12 timer ved et strømbrudd. Det totale strømforbruket må derfor ikke overskride kapasiteten til sentralen (se kapittel 3). Når man beregner forbruket skal man legge sammen enhetens strømforbruk (denne dataen finner du i de enkelte enheters manualer, eller benytt strømforbruk tabellen) Kalkuleringseksempel for et ekte system Tabellen viser et eksempel på et lite system med 14 enheter. Det totale strømforbruket er 78mA. Det er derfor mulig å benytte JA-101K sentralen (den tillater et maksimum strømforbruk på 125mA). For større Bus systemer må JA-106K sentralen benyttes. JA-101K er mer egnet for trådløse systemer der detektorene har egne batterier. Ikke glem å legge til radiomodulene til det totale strømforbruket når man beregner for et trådløst alarmsystem. Kapasiteten til en alarmsentral kan økes ved å bruke et eksternt batteri. Detaljer kan du finne i applikasjonsarket (kapittel 10.2). The Enheter Beskrivelse antall strømforbruk JA-114E Betjeningspanel + 3 segmenter 1 18 ma JA-110M Magnetkontakt 2 10 ma JA-110P PIR bevegelsesdetektor 6 30 ma JA-110ST Branndetektor 2 10 ma JA-110A Intern sirene 1 5 ma JA-111A Ekstern sirene med batteri 1 5 ma TOTAL 78 ma 8 / 25 JA-101K og JA-106K installasjonsmanual (MLJ51401)

9 5.2 Bus-kabel farge signal beskrivelse rød +U Positiv spenningsutgang kan bare benyttes som strømforsyning for JA- 100 serien detektorer gul A datalinje grønn B datalinje GND GND Felles referanse Bus-detektorer bør tilkobles med Jablotron CC-01 eller CC-02 kabel. Kabelen består av 4 ledere (fargene korresponderer med bus terminalene). CC-02 kabelen har en mindre diameter og er derfor egnet for mindre nettverk med et lavt antall detektorer. Når en skjermet kabel benyttes skal ikke skjermen kobles til noen bus terminal. I et slikt tilfelle anbefales det at alle skjermene kobles til et felles flytende ledig terminal. 5.3 Maksimum kabellengde CC-01 kabel Totalt strømtrekk maks. lengde CC-02 kabel Totalt strømtrekk maks. lengde 50 ma 400 m 25 ma 200 m 100 ma 300 m 50 ma 150 m 200 ma 150 m 100 ma 100 m 300 ma 100 m 200 ma 50 m 500 ma 50 m 300 ma 30 m Dataene i tabellen forutsetter verste tilfelle, dvs. at alt strømforbruk er i enden av kabelen. Den totale lengden på alle bus kabler skal ikke være mer enn 500 meter. Med JA-106K er dette 2 x 500 meters siden den har to separate bus tilkoblinger. Lengden på de individuelle kablene fra alarmsentralen er begrenset av strømforbruket til detektorene som er koblet til (pga. Spenningstap i kabelen). For enkelthets skyld kan man forholde seg til tabellen til venstre. Dersom det totale strømforbruket for alle detektorer på en kabel overskrider dataene i tabellen, må dette fordeles på flere kabler (se Fig. 6). Når man kalkulerer det totale strømforbruket i kablene, bruk beregningsgrunnlaget som du finner I manualen for detektoren eller bruk tabell 10. Metoden for presis kabelplanlegging finner du i applikasjonsarket (kapittel 10.2.). Alarmsentral Fig. 6: Maksimum kabellengder i forhold til strømforbruk Ved høyere strømforbruk må dette fordeles over flere kabler. CC-02 kabelen har en mindre diameter (kan kun benyttes for mindre bus systemer). Men, hold alltid i minne at summen av kabellengden koblet til en sentral ikke må overskrive 500 meter. 5.4 Bus-kabel tilkobling 1. Alarmsentralens 230Vac tilkobling bør frakobles når tilkoblinger foretas. 2. Følg installasjonsmanualen for de enkelte detektorene 3. En bus-kabel må ikke kobles slik at man får en lukket sløyfe på noen av kablene. Kablene fra sentralen kan splittes men de individuelle lederne må aldri kobles sammen. (NB: Det er heller ikke mulig å koble de til en felles GND kabel). 4. Bus-kabelen skal monteres på innsiden av bygget og beskyttet av alarmsystemet. Dersom kabelen føres ut av et beskyttet område, skal denne delen beskyttes av en JA-110T bus isolator. 5. Bruk en JA-110Z bus-splitter når du vil dele bus-kabelen. JA-101K og JA-106K installasjonsmanual (MLJ51401) 9 / 25

10 6 Bruk av trådløse detektorer Det er mulig å bruke JA-15x, JA-16x og JA-18x serien trådløse detektorer i JA-100 systemet. Men husk at sentralen dam å ha en JA-110R radiomodul. Når man installerer individuelle detektorer er det manualen for disse som skal følges. 6.1 JA-110R radiomodul installasjon 1. Modulen kan installeres inne i en alarmsentral, eller hvor som helst i bygningen og tilkobles via en buskabel. Dersom modulen settes inne i alarmsentralen, plugges den til den interne bus-terminalen med en flatkabel med RJ45 kontakter. Bus-terminalen på hovedkortet er kun for tilkobling av moduler som monteres inne i alarmkabinettet. 2. Større bygninger kan dekkes trådløst ved å benytte opptil 3 radiomoduler flere steder I bygget (f.eks., i ulike etasjer). Systemet velges automatisk hvilke av modulene som har best kontakt med en spesifikk detektor. 3. Radiomodulen skal installeres vertikalt på en vegg. Den må ikke dekkes av andre objekter som kan hinder kommunikasjonen (metaller, elektronikk, kabler, rør, etc.). 4. Når systemet er slått på, er det nødvendig å lese inn radiomodulene først. Kun da er det mulig å lese inn trådløse detektorer (se kapittel 8.3.1). 7 Sette på spenning for første gang 1. Sjekk først bus-kabel tilkoblingen. 2. Sjekk at SIM kortet er satt inn i SIM kortholderen. 3. Sjekk at 230Vac kabelen er korrekt installert og sikret skikkelig. 4. Sett inn batteriet i alarmsentralen og fest det (bruk selvheftende tape). Advarsel backup batteriet er ladet og må ikke kortsluttes! 5. Koble til batteri ledningene. 6. Sett på spenning og følg med på LED indikatorene i alarmsentralen: a. den grønne LED dioden begynner å blinke (bus-funksjon). b. rød LED blinker alarmsentralen kobler seg opp mot GSM nettverket. c. den røde GSM LED indikatoren stopper å blinke alarmsentralen har koblet seg til GSM nettverket 7. Når de tilkoblede bus-detektorene begynner å blinke gult kan du lese dem inn i systemet (se kapittel 8.3.1). 8. Utfør betjeningspanel oppsettet (se kapittel ) 9. Programmer ønskede funksjoner og test systemet. 8 Systeminnstillinger JA-100 systemet programmers ved hjelp av en PC med F-Link programmet. Programmet leveres sammen med alarmsentralen og kan også hentes ned fra 8.1 Starte F-link programmet og sette opp systemstørrelsen 1. Tilkoble PC en til alarmsentralen med en USB kabel, datamaskinen vil utføre initiering av en ny USB enhet (dette kan ta lengre tid første gang). 2. Start F-Link programmet. Dersom alarm-sentralen fortsatt har fabrikkinnstillinger vil et Grunnoppsett vindu vises og systemet vil automatisk gå i Servicemodus. Dersom systemet er endret tidligere (f.eks. servicekoden er endret) vil programmet be om en kode den bør tastes inn i følgende format: 0*nnnn (fabrikkverdi 0*1010). Når prefiks er deaktivert (grunnoppsett) taster du bare inn nnnn (fabrikkverdi 1010). 10 / 25 JA-101K og JA-106K installasjonsmanual (MLJ51401)

11 3. Velg ønsket språk, legg inn ønskede data og trykk på OK. Systemnavn brukes i SMS meldinger (f.eks. Hjemme alarm...). 4. Systeminnstillinger vinduet vil vises. 8.2 Systeminnstillinger vinduet 1. Systeminnstillinger vinduet kan åpnes og lukkes ved å trykke på Oppsett knappen i verktøylinjen. 2. Det er mulig å veksle mellom følgende faner i vinduet: Grunnleggende innstillinger, Enheter, Område, Brukere,. 3. Fanen viser de gjeldende alarmsentralinnstillingene som er lastet inn. Trykk på Importer knappen på verktøylinjen for å hente inn nye innstillinger. 4. Dersom du vil se de forrige innstillingene, bruk Historie fanen i det øvre høyre hjørnet. Historien kan ikke endres, men det er mulig å lagre det i alarmsentralen (dersom du vil gå tilbake til tidligere oppsett). Det kan være maksimum 10 tidligere oppsett i Historie (de er sortert etter dato og klokkeslett). 5. For enkle systemer vil bare enkle innstillinger kunne programmeres. Dersom du vil få tilgang til alle systeminnstillinger, bruk Avansert knappen i nedre høyre hjørne. Du kan skjule disse innstillingene ved å trykke på knappen igjen (endringene gjelder selv om de er skjulte). 6. Dersom du endrer på noe vil dette markeres med blått (fanenavnet blir også blått). Når du har lagret endringene i sentralen forsvinner markeringen. 7. Du kan lagre innstillingene ved å bruke Lagre knappen (nedre høyre). Når endringene lagres i sentralen første gang vil du spurt om et filnavn. Det vil lages en fil med dette navnet og senere endringer vil også lagres under Historie fanen. 8. Å endre alle innstillinger er mulig i Servicemodus (systemet er frakoblet). Servicemodus kan slås på og av ved hjelp av Serviceknappen i verktøylinjen. JA-101K og JA-106K installasjonsmanual (MLJ51401) 11 / 25

12 9. Noen innstillinger kan endres mens anlegget er i bruk. Innstillinger fanen kan derfor åpnes uten å veksle til Servicemodus, da er kun begrenset antall innstillinger tilgjengelig. 10. Programmet har hjelpebobler dersom du beveger musen over en funksjon vil en beskrivelse vises. Dette kan slås av i F-Link menyen. Problemer som kan oppstå mens man er i Systeminnstillinger Problem Trolig årsak De viste funksjonene kan ikke endres Systemet er ikke i Servicemodus og disse funksjonene kan bare endres om sentralen er i service Du tastet ikke inn en Servicekode når du startet programmet og du har derfor ikke adgang til å endre innstillinger Disse innstillingene kan ikke endres (Servicekode autorisasjon, enheten støtter ikke dette etc.). Alarmmottaksinnstillingene er låst av alarmmottakskoden Jeg kan ikke finne den ønskede Du har ikke trykket på Avansert knappen parameteren Du kan ikke se hele vinduet bla nedover eller utvid vinduet Posisjonene er sorter ulikt Når du klikker på en kolonneoverskrift så vil innstilligene sorteres etter denne, klikk flere ganger for å snu rekkefølgen En fane mangler Dersom PG utgang fanen ikke er tilgjengelig, sjekk at du ikke har satt antall utganger til 0 i grunnoppsettet. Alarmmottak fanen er ikke tilgjengelig dersom du ikke har adgang til denne (adgang kan være låst) Det er ikke mulig å endre på Sjekk om enheten er korrekt tilkoblet, innlest og fungerer enhetsinnstillinger i Enheter fanen Servicemodus er ikke aktivert Noen enheter har ingen interne innstillinger En enhet kan ikke leses inn i Enheter fanen PG utgangen reagerer ikke på detektor aktivering 8.3 Enheter fanen For trådløse enheter du må ha en JA-110R radiomodulen innlest Den gule LED indikatoren må blinke regelmessig i bus-enheten. Dersom den ikke blinker er enheten ikke satt opp riktig, eller er ikke aktivert etter at spenning er satt på i systemet (dette kan ta opptil 90 sekunder). Du forsøker å lese inn en enhet som tar opp to adresser til den siste adressen Servicemodus er ikke aktivert Sjekk om detektoren sender informasjon til alarmsentralen i Diagnostikk vinduet Se i PG utgang fanen og sjekk at utgangen ikke er blokkert av områdestatusen eller en annen detektor; sjekk om PG utgangen er satt til riktig funksjon Her leser man inn nye enheter og programmers disse. Denne fanen viser det antall posisjoner som du har valgt i Grunnoppsettet. Sentralen legges automatisk inn på posisjon 0 og kan ikke flyttes til en annen plass eller slettes. * disse funksjonene vises ikke før du har aktivert Avanserte Innstillinger. Navn benyttes i tekstmeldinger og i hendelsesloggen (f.eks. Inngangsdør). Type Viser type innlest enhet og gjør det mulig å lese inn en ny. Les: innlesing av enhet i kapittel Område Definerer hvilket område enheten skal tilhøre. Reaksjon Definerer hva slag type alarm enheten skal utløse. Dersom en enhet ikke har noen inngang (for eksempel en adgangsmodul) kan man ikke definere noen reaksjon. En komplett liste av tilgjengelige ulike reaksjonstyper vises når man trykker på Avansert knappen. En beskrivelse av alle reaksjoner vises i kapittel PG aktivering* En enhets alarminngang kan aktivere en programmerbar utgang (PG). Interne innstillinger Adgang til enhetens innstillinger. Ulike enheter har ulike innstillinger (noen har ingen). Betjeningspanelers interne innstillinger er beskrevet i kapittel De andre enheters innstillinger er beskrevet i deres installasjonsmanualer. Overvåkning* Lar deg slå av/på overvåkningen av kommunikasjonen med en trådløs enhet (dette kan ikke gjøres med BUS enheter). Alarmminne indikering* Funksjon for alarmminne indikering med en LED indikator på den utløste detektoren. Kan benyttes for detektorer som støtter denne funksjonen. Indikasjonen kan også deaktiveres sentralt for alle enheter i Parameter fanen se kapittel / 25 JA-101K og JA-106K installasjonsmanual (MLJ51401)

13 Deaktivert Et valg for helt å deaktivere en enhet = utkobling (ingen alarm, sabotasjealarm, PG aktivering ) Det er ikke mulig å deaktivere en sentral eller en enhet som er programmert som en Panikkalarm. Status Indikerer statusen til enheten. OK = alt er i ordren, SAB = sabotasjealarm, AKT = alarminngang er aktivert, FEIL = feil,?? = enheten svarer ikke, INGEN AC = feil på 230Vac tilførsel (eller backup batteriet er helt dødt), Batteri = batterifeil eller batteriet mangler (alarmsentral eller enhet), Lader = backup batteriet i en enhet eller alarmsentralen lades opp, Deaktivert = enheten er utkoblet. Mer detaljert informasjon kan vises ved å flytte musepekeren til STATUS Innlesing av enhet Dersom en installert enhet (detektor, betjeningspanel, sirene, fjernkontroll, røykdetektor etc.) skal fungere skikkelig, må den leses inn i til en adresse i systemet. Noen BUS-enheter (relemoduler, status-indikatorer, BUSisolatorer og BUS-splitter) leses ikke inn (se detaljer for disse i deres manualer). 1. En enhet kan leses inn ved å trykke på Ny enhet knappen i Enheter fanen i F-Link programmet. Dette kan bare gjøres når sentralen er i Servicemodus. 2. Innlesing kan utføres på flere måter: a. Ved å trykke på en sabotasjebryter i en Bus-enhet (noen enheter kan leses inn ved å trykke på en knapp se i installasjonsmanualen for enheten). b. Ved å sette inn et batteri i en trådløs enhet men, radiomodulen må være tilkoblet og innlest først. Med JA-186Jx eller JA-15xJ fjernkontroller trenger man bare å trykke og holde inne to knapper (parede). c. Ved å taste inn en produksjonskode (denne er skrevet på en lapp på innsiden av enheten). Nummeret kan også skannes inn. 3. A enhet kan slettes ved å velge linjen i Enheter fanen og trykke på Slette knappen. NB: Ikke-innleste Bus enheter indikeres med et blinkende gult lys. Dersom den gule LED indikatoren ikke begynner å blinke innen 180 sekunder etter at spenning er tilført og enheten ikke er innlest sjekk om det er koblet til riktig. Trådløse enheter med en-veis kommunikasjon har ikke innlesning-signalering. Dersom du leser inn en enhet i systemet med måten beskrevet ovenfor vil første ledige plass benyttes automatisk. Du trenger bare å lese inn enhetene i ønsket rekkefølge. Dersom du leser inn en enhet til en plass som allerede er opptatt vil den nye enheten erstatte den gamle. Dersom du leser inn en allerede innlest enhet til en annen plass, vil den flyttes dit. Dersom en enhet tar opp flere plasser, vil den automatisk ta opp neste adresse også (f.eks. vil JA-110M modulen som har 2 alarminnganger ta opp 2 plasser). NB! Vær oppmerksom på uønsket sletting av enheter som allerede er installert på plass nr. 2. Dersom du leser inn en enhet til den absolutt siste adressen vil prosessen avbrytes. Ledige adresser settes til område 1 fra fabrikk. Området kan endres Betjeningspanel oppsett Sett sammen betjeningspanelet først med andre ord, sett på det ønskede antallet segmenter til adgangsmodulen (maksimum 20). De interne kablene må kobles sammen. Les inn betjeningspanelet til ønsket adresse i systemet (se kapittel ) Følgende vindu åpnes når du aktiverer interne innstillinger. JA-101K og JA-106K installasjonsmanual (MLJ51401) 13 / 25

14 Eksempel på betjeningspanel innstillinger: NB: Vinduet viser bare de funksjonene som er tilgjengelige i den versjonen som er tilkoblet. Segment etikettvalg aktiverer symboler på etikettene til segmentene, f.eks. låsesymboler for områdeetiketter og knappesymboler på segmenter for styrbare utganger. Segmentnavn viser områdenavn (fra Område fanen) eller PG utgangsnavnet (fra PG utgang fanen). Segmentetiketter knappen (i bunnen) vil sørge for utskrift av segmentetiketter. Segmentfunksjon segmentfunksjonen velges på venstre side og området eller PG utgangen velges på høyre side. Følgende funksjoner kan legges til segmentet: Ingen Tilkobling / Frakobling Delkobling / Frakobling Deltilkobling / Tilkobling/ Frakobling Områdeindikasjon Segmentet er deaktivert Områdekontroll Aktivering av deltilkobling for området (dersom tillatt i Område fanen). Gjør at brukeren kan velge tilkoblingsmodus. Første trykk på Til knappen gir delvis tilkobling (gul LED indikering), et trykk til aktiverer full tilkobling (rød LED indikering). Området må ha delvis tilkobling aktivert i Område fanen. Segmentet viser kun områdestatus og gir ikke mulighet for til/frakobling. Panikk Panikkalarm med lyd Segmentet gir brukeren mulighet til å utløse en stille panikkalarm. Når knappen trykkes vil en panikkalarm sendes. Segmentet aktiverer en panikkalarm med lyd i sirener. Når knappen trykkes inn vil segmentet blinke rødt i 3 sekunder (man kan avbryte ved å trykke på Frakoble knappen innen de 3 sekundene har gått). Brann Segmentet aktiverer en manuell brannalarm. Når knappen trykkes inn vil segmentet blinke rødt i 3 sekunder (man kan avbryte ved å trykke på Frakoble knappen innen de 3 sekundene har gått). Nødalarm Segmentet sender en nødalarm. Når knappen trykkes inn vil segmentet blinke rødt i 3 sekunder (man kan avbryte ved å trykke på Frakoble knappen innen de 3 sekundene har gått). Aktiver PG / Segmentet styrer PG utganger. Deaktiver PG Aktiver PG Deaktiver PG Indikerer PG Segmentet kan kun benyttes for å aktivere en PG utgang (f.eks., slå på lys for en gitt periode). Segmentet kan kun benyttes for å deaktivere en PG utgang (f.eks. nødstopp). Segmentet indikerer kun PG utgangsstatus uten mulighet for styring. 14 / 25 JA-101K og JA-106K installasjonsmanual (MLJ51401)

15 Autorisasjon brukerautorisasjon er alltid påkrevd for tilkobling og frakobling av systemet. For andre funksjoner (PG og panikkalarm) kan det velges om de kan utføres av alle eller autoriserte brukere. Piper ved - velger hørbare indikasjoner ved ulike hendelser. Permanent statusindikasjon på segmenter om deaktivert vil statusindikasjonen slukke 3 minutter etter siste knappetrykk. Automatisk aktivering Dersom permanent visning av status er deaktivert, kan denne funksjonen brukes for å sørge for at displayet resettes ved å trykke på tastaturet. Vis alarmminne på segmenter om aktivert vil områdesegmentene vise at en alarm var utløst selv om området er frakoblet. Alarmminne kan kvitteres ved å slå av området flere ganger, eller tilkoble. Vis aktive eller deaktiverte enheter en funksjon for å vise informasjon I displayet om permanent aktive detektorer (åpne dører eller vinduer). Detaljene kan vises i displayet ved å trykke på # (i). Vis tid og dato valg for å vise tiden i et betjeningspanels LCD display. RFID leser det er mulig å begrense leserens aktivitet til 3 sekunder etter at dekselet er trykket på. Leseren kan også helt deaktiveres. Betjeningspanel tekst lar brukeren legge inn teksten som skal vises på et LCD display når ingen annen informasjon vises. Piper for områder det kan spesifiseres hvilke områder som man ønsker lydsignaler fra. Områder styrt fra menyen et betjeningspanel utstyrt med et LCD display gir brukeren mulighet til å velge hvilke områder som skal kunne styres fra betjeningspanelets meny. Det er dermed mulig å ha et betjeningspanel som styrer 2 områder med segmenter, men ved behov kan man styre andre områder også Alarmreaksjon (sonetype) oversikt Hvordan de ulike enheter (detektorer) skal fungere is systemet settes i Enheter fanen. Man vil kun ha mulighet til å velge blant tilgjengelige reaksjoner for de enkelte enheter. Noen enheter kan ikke ha noen reaksjon som f.eks. sirener. Direkte alarm Forsinket A Forsinket B Forsinket C Adgangssone alarm Intern Intern forsinket A Direkte alarm bekreftet Forsinket A bekreftet Gjentatt direkte Gjentatt forsinket A Sabotasjealarm Direkte alarm dersom området er tilkoblet. Innbruddsalarm med inngang- og utgangsforsinkelse, A timer. Innbruddsalarm med inngang- og utgangsforsinkelse, B timer. Innbruddsalarm med inngang- og utgangsforsinkelse, C timer. Det er mulig å aktivere en funksjon i parameter for denne reaksjonen at inngangstiden forlenges av en detektor med timer C (f.eks. dersom man trenger mer tid til å åpne en garasjedør). Innbruddsalarm som vil være forsinket kun dersom en forsinket detektor aktiveres først i samme område. Direkte alarm dersom full tilkobling av området, ved deltilkobling vil ikke denne detektoren utløse noen alarm. Innbruddsalarm med inngang og utgangstid, A timer. Detektoren er ikke aktiv dersom området deltilkobles. Direkte innbruddsalarm se Bekreftet alarm beskrivelsen. Innbruddsalarm med inngang og utgangstid se Bekreftet alarm beskrivelsen. Direkte innbruddsalarm se Gjentatt alarm beskrivelsen. Innbruddsalarm med inngang og utgangstid, A timer se Gjentatt alarm beskrivelsen. Sabotasjelarm når som helst (området trenger ikke være tilkoblet). 24 timer Direkte innbruddsalarm når som helst (området trenger ikke være tilkoblet). Panikk stille Akustisk panikkalarm Stille panikkalarm (detektorer med denne reaksjonen kan ikke blokkeres med STOPP knappen i Enheter fanen). Hørbar panikkalarm (detektorer med denne reaksjonen kan ikke blokkeres med STOPP knappen i Enheter fanen). JA-101K og JA-106K installasjonsmanual (MLJ51401) 15 / 25

16 Brann Bekreftet brannalarm Brannalarm hvis tilkoblet Nødalarm Tilkobling Deltilkobling Frakobling Avstille sirener Brannalarm når som helst (området trenger ikke være tilkoblet). Brannalarm når som helst (området trenger ikke være tilkoblet). - se Bekreftet alarm beskrivelsen. Brannalarm kun når området er tilkoblet. Sender en nødalarm til alarmmottak. Tilkobling av område. Dersom det er et fellesområde, vil alle områder som tilhører dette også tilkobles. Deltilkobling av område. Dersom det er et fellesområde, vil alle områder som tilhører dette også tilkobles. Frakobling av område. Dersom det er et fellesområde, vil alle områder som tilhører dette også frakobles. Slår av interne sirener og rapporterer om at det er en person i bygget. Rapport A Rapport B Rapport C Sender en spesialrapport (Spesialrapporter A, B, C og D kan programmers i Meldinger fanen). Dersom spesialrapporter lagres i hendelseslogger kan disse også sendes til alarmmottak. Rapport D Ingen Ingen funksjon, men kan benyttes for å aktivere PG utganger. Reduksjon av falske alarmer - spesielle reaksjonstyper kan benyttes i installasjoner med økt risiko for falske alarmer: Bekreftet innbruddsalarm dersom en detektor med en bekreftet reaksjon aktiveres når området er tilkoblet, vil systemet kun sende en ubekreftet alarm til alarmmottak og vente på bekreftelse fra en annen detektor. En alarm kan bekreftes av enhver annen innbruddsalarms detektor. Det er mulig å definere i Parameter fanen om bekreftelsen skal komme fra en detektor i samme område. Det er også mulig å bestemme tidsperioden systemet venter på at alarmen skal bekreftes. Dersom en alarm ikke bekreftes innenfor tidsperioden utløses ikke alarmen. Dersom en detektor med bekreftet reaksjon og inngangstid aktiveres vil detektoren kun sende en ubekreftet alarmmelding. Inngangstiden i området starter først når en annen detektor med forsinket reaksjon aktiveres. Man må derfor alltid ha flere detektorer i bygget dersom bekreftet alarm funksjonen benyttes. Bekreftet brannalarm dersom en brannalarm med bekreftet reaksjon aktiveres vil kun en ubekreftet alarm sendes til alarmmottak og systemet venter så på bekreftelse fra en annen branndetektor. Det er mulig å definere i Parameter fanen om bekreftelsen skal komme fra en detektor i samme område. Det er også mulig å bestemme tidsperioden systemet venter på at alarmen skal bekreftes. Dersom en alarm ikke bekreftes innenfor tidsperioden utløses ikke alarmen. Dersom en detektor med bekreftet reaksjon og inngangstid aktiveres vil detektoren kun sende en ubekreftet alarmmelding. Inngangstiden i området starter først når en annen detektor med forsinket reaksjon aktiveres. Man må derfor alltid ha flere detektorer i bygget dersom bekreftet alarm funksjonen benyttes. Gjentatt alarm dersom en alarm med denne typen reaksjon aktiveres, vil systemet vente på at detektoren aktiveres en gang til. Tiden for hvor lenge systemet venter på en gjentatt aktivering samt perioden for hvor lenge detektoren må vente før en ny aktivering vil registreres kan endres i Parameter fanen. Dersom en detektor ikke aktiveres mer enn en gang, utløses ingen alarm. Utkoble etter 3 aktiveringer alle detektorer med en innbruddsalarm reaksjon vil etter 3 aktiveringer i en tilkoblet periode kobles ut (det samme gjelder sabotasjealarmer, brannalarmer og feil). Detektorene aktiveres igjen etter frakobling av området eller tilkobling. Denne funksjonen vil ikke gjelde for Panikkalarmer. Detektorer vil automatisk kobles inn igjen neste dag kl. 12:00. Dette gjelder for brann og vannalarmer. 16 / 25 JA-101K og JA-106K installasjonsmanual (MLJ51401)

17 8.4 Område fanen Setter innstillingene for individuelle områder. * innstillinger merket med dette er kun tilgjengelig under Avansert. Navn benyttes i meldinger og hendelsesloggen (f.eks. Inngangsdør, Garasje, ) Fellesområder Lar brukeren velge om et område skal være et fellesområde og at dette vil tilkobles når alle områder som dette tilhører er tilkoblet egnet for resepsjoner, innganger etc. I tillegg kan dette benyttes til å tilkoble (frakoble) alle områder som tilhører dette dersom brukeren har adgang til å kontrollere alle disse områdene. Deltilkobling* Dette benyttes for å tilkoble alarmanlegget mens noen fortsatt er hjemme (detektorer med Intern reaksjon vil ikke være aktive se kapittel 8.3.3). Det er ikke mulig å bruke deltilkobling dersom denne ikke er aktivert. Sirene * En funksjon for å kunne deaktivere hørbar alarmer i et område. En sirene kan også deaktiveres sentralt for alle områder i Parameter fanen. Rapport ved frakobling* Dersom et område er frakoblet og ingen detektor aktiveres I løpet av en tidsperiode, vil en rapport med Ingen aktivitet i området sendes. Tidsperioden settes i Parameter. Tidsbegrenset adgang til området* Dette gjør det mulig å benytte et ukeskjema for å begrense brukeres adgang. Man kan definere hvilke brukere dette skal gjelde. Se brukere fanen. STOPP Funksjon til å blokkere området (områder som blokkeres betyr at alle enheter i dette området utkobles). Det er ikke mulig å blokkere et område som alarmsentralen tilhører. Status Indikerer områdestatusen (Frakoblet, Tilkoblet, Deltilkoblet, Alarm, Alarmminne, Blokkert). 8.5 Brukere fanen Her programmerer man brukerkoder og deres tilganger. * innstillinger som kun vises i Avansert modus. Navn brukes i tekstmeldinger og hendelsesloggen (f.eks. Per Hansen). Telefonnummer Dette benyttes for alarmrapportering eller styring av systemet via en talemeny og PG styring via oppring. Telefonnummeret må alltid tastes inn i internasjonalt format (f.eks ). Kode En brukers adgangskode tastes inn i følgende formatet: p*nnnn (p = brukernummer, * = separator, nnnn = 4 sifre). Når prefikset er deaktivert (Grunnoppsett fanen) kun nnnn brukes. Det er ikke mulig å slette kodene med brukernummer 0 og 1 (Servicekode og Masterkode). Kort Her legger man inn adgangskort/nøkkelbrikker for brukere. Det er mulig å legge til 2 kort til hver bruker. Et kort kan legges inn med dets seriekode (kan skannes inn). Kort kan også legges inn med JA-190T leseren (kobles til PC ens USB port). Autorisasjon Definerer brukerrettigheter. Det er ikke mulig å endre autorisasjonen for posisjon 0 og 1. Se kapittel for detaljer. Begrensninger* Lar en bruker endre dens egen kode (4 siffer) (ikke brukernummeret). Funksjonen kan kun aktiveres når en kode har fått autorisasjonsnivå. Denne funksjonen er kun for Brukere autorisasjon (Masterkode, Servicekode og Alarmmottakskoder kan endre sine egne koder). Tidsbegrenset adgang til område* - Aktiverer begrensing av adgang ifølge et ukes skjema i Områder fanen. Denne funksjonen er kun tilgjengelig når en bruker og dens autorisasjonsnivå er satt. Område Definerer hvilke områder brukeren kan kontrollere (masterkode). Masterkoder kan også legge til brukere og gi adgang til områder. Et område kan ikke legges til en bruker som bare kan styre utganger: Dersom en bruker skal kontrollere et fellesområde direkte, må den ha tilgang til alle underområdene også. PG Definerer hvilken PG utgang som brukeren kan styre. Bruker blokkert Blokkering av en brukerkode, det er ikke mulig å blokkere kodene på plass 0 og 1. JA-101K og JA-106K installasjonsmanual (MLJ51401) 17 / 25

18 8.5.1 Rettigheter Systemet har følgende mulige autorisasjonsnivåer: Bruker kan aktivere og deaktivere utvalgte områder og kontrollere PG utganger.. Panikk benyttes for å utløse panikkalarm. Kun PG gir brukeren adgang til å kun styre PG utganger. Tilkoble tilkobling av områder, ikke frakobling. Administrator kan til og frakoble områder den har tilgang til. En administrator med brukernummer 1 er alltid autorisert for alle områder (masterkode). Det kan være flere administratorer med adgang til ulike områder. Service Full programmeringsadgang for installatører. Men, adgang til servicemodus kan begrenses av masterkoden (i System innstillinger fanen, se kapittel 8.7). Det kan legges inn flere servicekoder i systemet. Alarmmottakskode kan tilkoble hele systemet og kan også blokkere servicekodens adgang til Alarmmottaksprogrammering (I Kommunikasjon fanen, se kapittel 8.11). Adgang for denne koden kan begrenses av masterkoden (i Parameter fanen, se kapittel 8.7). Det er mulig å legge inn flere slike koder i systemet. 8.6 Brukerrapporter fanen Her bestemmer man hvilke brukere som skal motta alarmmeldinger som systemet sender ut. * Funksjoner som er merket vises kun i Avansert modus. Bruker Liste over brukere som du kan programmere alarmrapportering til. SMS Sender SMS meldinger dersom det skjer en alarmhendelse i valgte områder. Alarm oppring Ringer opp brukerens telefonnummer og sender en talemelding (etter at SMS meldingen er sendt). En talemelding kan kun settes opp for 15 brukere (tale oppring tar tid). Alarmoppring kan stoppes når alarmen avstilles. En bruker kan bekrefte mottak av alarmoppring ved å trykke på # knappen på telefonen (systemet ringer da ikke videre til de andre). SMS ved til/frakobling Sender en SMS melding om Til- og frakobling, eller rapporterer dersom et område ikke har noen bevegelse ved frakoblet (dersom denne funksjonen er aktivert). En tilkoblingsmelding sendes 60 sekunder etter tilkoblingen. Til- og frakobling rapporteres ikke til brukeren som foretok statusendringen. Det eneste unntaket er tilkobling av et fellesområde (den som foretar tilkoblingen er alarmsentralen, ikke en bruker). Foto detektor Sender alarmbilder til en bruker dersom det er kameradetektorer installert i systemet. SMS ved feil og servicemodus Sender SMS meldinger ved feil på systemet (230Vac feil etter 30 minutter, lavt batteri, endring til Servicemodus, etc.). Område Definerer fra hvilke områder de valgte hendelsene skal rapporteres. Dette har ingen betydning for feil og servicerapportering (disse sendes alltid for hele systemet). PG SMS* En funksjon for å rapportere aktivering og deaktivering av PG utganger til en bruker. SMS meldinger kan programmers inn i PG utganger fanen. Spesial SMS meldinger* En funksjon for å rapportere aktivering av detektorer med spesial rapportering reaksjon (A, B, C, D) til en bruker. Disse meldingene kan programmeres ved å trykke på Spesialrapport knappen i Brukerrapport fanen. Test Når denne knappen trykkes, sendes det en test SMS til gjeldende bruker. Kontroll av rapporter ved å trykke på denne knappen (nedre høyre) er det mulig å sette opp at systemet ringer eller sender en test SMS til en bruker på et gitt tidspunkt hver dag. 8.7 Alarmsentral fanen Setter parameter og andre systemfunksjoner. * Merkede valg er kun vist i Avansert modus. Dato Tid Sommer/vintertid* Sette den interne datoen Justere klokken Mulighet for å sette overgangsdatoer manuelt 18 / 25 JA-101K og JA-106K installasjonsmanual (MLJ51401)

19 Tidsjustering Kontroller automatisk tiden i den tilkoblede PC Bekreft utkobling Kort skal bekreftes med kode Sirene ved deltilkobling Sirene aktivert Advarsel om standardkoder Masterkoden gir Serviceadgang Testperiode Service inspeksjon Radiostøy rapport Panikkalarm ved å bytte om på kode* Alarmbekreftelse for et område * Sirene ved deltilkobling Sabotasje kvittering * Reset mulig * Mulighet for å velge hvordan tiden i sentralen skal justeres (manuelt, fra GSM nettverket, fra Jablotron server) Når du starter F-Link, og det er mer enn 1 minutts tidsforskjell mellom PC og sentralen, vil brukeren bli informert om mulighet for synkronisering Når den er aktivert er brukeren nødt til å bekrefte innstillingen med en utkoblet eller med en aktiv enhet Brukeren skal både vise sitt kort og taste inn sin kode for å utføre handlingen, hvis denne funksjonen er aktivert. Rekkefølgen er valgfri. Fjernadgang vil være tillatt for kjente nummer. Det er mulig å aktivere sirenen ved deltilkobling (som standard er den frakoblet) Mulighet for å deaktivere alle sirener i systemet Når du avslutter Servicemodus, vil du bli informert med en SMS melding om at standardkodene fortsatt benyttes. Masterkoden må benyttes for at Servicekoden skal får adgang til Servicemodus. I denne periode er sirenene kun aktive i 1 minutt, alarmene sendes til service telefonnummer selv om det ikke er aktivert. Testperioden avsluttes automatisk etter 7 dager. Betjeningspanelet viser områdestatus. Displayet viser meldingen "Årlig service" Systemet informerer om tid for service ett år etter at man har gått ut av servicemodus. Den sender en SMS melding til Masterkoden og til Servicekoden. Et betjeningspanel med LCD display vil vise en melding om behov for service. Deaktiver RF støy / jamming for alle enheter Hvis aktivert vil ombytting av det første par med det siste par sifre i brukerens kode fungere som panikk-kode (f.eks blir til 3412) Når en detektor er programmert til å bekrefte en annen detektor vil denne innstillingen være begrenset til samme område (ellers kunne alarmen bekreftes av en annen detektor i et annet område). Gjelder for tyveridetektorer og branndetektorer. Det er mulig å aktivere sirenen ved deltilkobling (som standard er den frakoblet) Avstilling av sabotasje krever servicekode Mulighet for å foreta en Hardware-reset av sentralen via jumperen på hovedkortet. Innstillingene er ikke tilgjengelig når Alarmmottaket blokkerer adgangen Koble til sentralen nå Sett sentralen automatisk i servicemodus når F-Link er tilkoblet sentralen Timer innstillinger Opprett forbindelse til sentralen uten å sjekke om en USB kabel er koblet til. Sett sentralen automatisk i servicemodus når sentralen er kobles til med en PC. Hvis noen områder er tilkoblet vil du automatisk bli spurt om de skal frakobles med autorisasjon. Kun mulig hvis programvare brukes av en servicetekniker. Inngang / utgang A, B og C tid settes uavhengig for hvert område. Hvis det er lengre utgangstid for flere detektorer i et område, er det alltid den lengste som benyttes. Hvis det er flere inngangstider i området er det den detektoren som aktiveres som definerer inngangstiden. Hvis det er flere detektorer med forskjellige inngangstider i et område, og flere av dem blir aktivert er det den detektoren med kortest inngangstid som definerer inngangstiden. Detektor med forsinkelse C i reaksjon kan forlenge utgangstiden (se innstillinger: detektorutvidelse av "forsinket C" forlengelse) Alarm/sirenetid Inngangstid A Utgangstid A Inngangstid B* Utgangstid B* Gjelder for hvert område Inngangs tid A Utgangstid A Inngangs tid B Utgangstid B JA-101K og JA-106K installasjonsmanual (MLJ51401) 19 / 25

20 Inngangstid C* Utgangstid C* Tidsperiode for en bekreftet alarm * Tid for bekreftet brannalarm * Alarmbekreft tid * Minimum deaktiveringstid for en detektor * Rapport når frakoblet etter * Maksimal utgangstid forlengelse C* Detektor vil forlenge utgangstiden C Endringer i henhold til EN50131 Blokkering av sentralen ved alarm * Inngangs tid C Utgangstid C Tidsperiode for en bekreftet alarm av en alarm av en annen detektor. Gjelder for alle detektorer med reaksjon direkte bekreftet / forsinket A bekreftet. Tid for bekreftelse av en brannalarm fra en annen detektor. Gjelder for alle detektorer med reaksjon bekreftet brannalarm. Tidsperiode for aktivering av alarmsignal fra samme detektor. Denne tiden bør være lengre enn minimumstiden for alarmbekreftelse (gjentagelse av alarm). Gjelder for alle detektorer med denne reaksjonen: Gjentagelse direkte / Gjentagelse forsinket A. Minimum tidsperiode før alarmen kan gjentas. Gjelder for alle detektorer med reaksjon gjenta direkte / gjenta forsinket A Definer tiden fra et område er frakoblet til sentralen sender en innbrudds rapport hvis det ikke er bevegelse i området Den maksimale utgangstid C ved en aktivering av detektor med denne sonetype i området - virker kun hvis maksimal utgangstid er aktivert Mulighet for å bruke funksjonen "siste dør", vil forlenge utgangstiden C i henhold til innstillingene. Endringer i henhold til EN50131 Når aktivert vil sentralen (NB! Brukes ikke i Norge), fungere ifølge det Britiske direktivet Systemet er låst etter en alarm, og kan kun låses opp fra Alarmmottaket. Den kan også låses ved en sabotasjealarm og kun låses opp ved bruk av servicekode). 8.8 Diagnostikk fanen Meny for sjekk av de tilkoblede enhetene. * merkede valg er kun tilgjengelig i Avansert modus. Siste aktivering Viser den siste aktivering av enheten, Sabotasje har en høyere prioritet enn normal aktivering. Siste aktivering kan slettes ved å klikke på slett nederst på siden Status Viser enhetens status. Hvis du markerer linjen kan du se flere detaljer. OK = alt ok, SAB = sabotasje, AKT = åpen sone, ERR = feil,?? = tapt kommunikasjon med enhet, NO AC = strømsvikt ( eller dårlig backup batteri), Batteri = batterifeil eller batteriet er ikke tilsluttet (sentralen eller enhet), Opplading = opplading av backupbatteri i enheten eller i sentralen, Deaktivert = enhet er utkoblet. Klikk på STATUS for mer info. Batteri/spenning - Viser den interne batteristatusen i enheter. For sentralen (sone 0 ) status for backup batteriets spenning. Hvis det mangler data er det fordi enheten ikke har sendt enda (aktiver enheten, f.eks. ved å utløse en sabotasjebryter). Spenning - BUS enheters spenningsstatus i V på inngangsklemmene. (For sentralen vises DC spenningen og strøm på utgangsklemmene) Hvis spenningsfallet er mer enn 2V, er det nødvendig å øke spenningen. Signal* Viser radiosignalet. Hvis det mangler data er det fordi enheten ikke har sendt enda (aktiver enheten, f.eks. ved å utløse en sabotasjebryter). Ved sentralen er det GSM signalet som vises. 8.9 PG utganger fanen Her settes funksjonene for de programmerbare utgangene. * Merkede valg er kun vist i Avansert modus. Navn Utgangsnavn (f.eks. Garasjeport, Bakdør, ) Logikk Sett PG utgangslogikk Funksjon Definerer hvordan utgangen skal fungere. Av/på vekslere utganger av/på permanent. Impuls utgangen slås på for en begrenset tidsperiode (denne tiden settes i Tid kolonnen). Kopier følger en detektor eller intern status. Kopier etter forsinkelse aktiveres kun når utløsende hendelse varer lengre enn tiden som er satt i Tid kolonnen (egnet for indikasjon av at noen har glemt å lukke garasjeporten). 20 / 25 JA-101K og JA-106K installasjonsmanual (MLJ51401)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Brukermanual kortversjon

Brukermanual kortversjon kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mfirstv102 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Alarm system JA-63KRX / KRG. Installasjonsveiledning

Alarm system JA-63KRX / KRG. Installasjonsveiledning Alarm system JA-63KRX / KRG Installasjonsveiledning RC-11 fjernkontroll JA-60F, trådløst kodetastatur JA-60E, trådbundet kodetastatur JA-60B Trådløs glassknusedetektor UC-260 trådløs sirene og dørklokke

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MCA10V201 www.noby.no side 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Forord... 3 Oversikt... 3 Systemfunksjoner... 3 Indikator og kontroll av PowerMaster-10-panel... 5 Lysdiode-indikasjoner...

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

PC1616/PC1832/PC1864 v4.2 Brukerveiledning

PC1616/PC1832/PC1864 v4.2 Brukerveiledning ADVARSEL: Denne håndboken inneholder informasjon om begrensninger som gjelder bruk av produktet og hvordan det fungerer og informasjon om begrensninger på produsentens ansvar. Hele håndboken bør leses

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Les denne brukermanualen nøye. 1 Introduksjon Kjære kunde Gratulerer med kjøp av Sector Alarm Trådløs GSM- Boligalarm! Du er nå innehaver av en alarm som gir

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

Brukerveiledning for PowerMaxExpress

Brukerveiledning for PowerMaxExpress Brukerveiledning for PowerMaxExpress nnhold Hurtigguide til grunnleggende alarmkontrollfunksjoner... 2 Kontaktliste-skjema... 2 Lysende indikatorsignaler... 2 Sirenesignaler:... 3 Nyttige tips For PowerMaxExpress-brukere...

Detaljer

PowerMaxComplete. Installatørveileder. Trådløst alarmsystem med komplett overvåkning INNHOLDSFORTEGNELSE

PowerMaxComplete. Installatørveileder. Trådløst alarmsystem med komplett overvåkning INNHOLDSFORTEGNELSE PowerMaxComplete Trådløst alarmsystem med komplett overvåkning Installatørveileder INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 2. SPESIFIKASJONER... 3 2.1 GENERELLE DATA... 3 2.2 RF-DEL... 4 2.3 ELEKTRISKE

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

Trådløst alarm system JA-60 COMFORT. Installasjonsveiledning

Trådløst alarm system JA-60 COMFORT. Installasjonsveiledning Trådløst alarm system JA-60 COMFORT Installasjonsveiledning JA60 Installasjonsveiledning rev. 1.3 Side 1 Innhold: ICAS GRATULERER!... 3 BRUKERVEILEDNING... 3 AKTIVERING OG AVSTILLING... 3 VISNINGSPANELET...

Detaljer

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103 Penta NOBY PENTA 1 2 3 4 READY KLAR SYSTEM ARMED PÅ POWER 230V F E P Bruker Manual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby a.s påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel

Detaljer

Numa BA110 Boligalarm

Numa BA110 Boligalarm Et nytt og brukervennlig GSM Alarm System Velegnet til å beskytte dine verdier! Numa BA110 Boligalarm Brukermanual Versjon 1.0 Publisert dato: 1ste. januar 2012 Nettside: www.numa.no Numa AS Kanalkaia

Detaljer

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Hvordan komme i gang... 4 1.2 Brukermanualen... 4 1.3 Viktige data... 4 2 Pålogging på IWMAC Operation Center... 5 2.1 Logg inn visning og service...

Detaljer

Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C

Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C PE 01.08.02 Enebakkveien 117B Tel: 22 08 02 20 Faks: 22 08 02 21 0680 Oslo www.teletecconnect.no Innholdsfortegnelse Seksjonsfortegnelse...2 Oversikt over

Detaljer

IRIS Touch Teknisk håndbok. Versjon 1.2

IRIS Touch Teknisk håndbok. Versjon 1.2 IRIS Touch Teknisk håndbok Versjon 1.2 Innhold 1. Introduksjon... 3 2. IRIS-kommunikasjonsmekanisme (polling/alarmer)... 4 3. Produktfunksjoner... 5 4. Pakkens innhold... 6 5. Konfigurasjon av kretskort...

Detaljer

Entro Lite. Installasjons- & brukerhåndbok

Entro Lite. Installasjons- & brukerhåndbok Entro Lite Installasjons- & brukerhåndbok NO Copyright 2006 Bewator AB, Solna. Materialet i denne håndboken kan kun kopieres med skriftlig tillatelse fra Bewator. Bewator forbeholdes retten til å endre

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

Dette dokumentet er oversatt fra engelsk og noen formuleringer kan avvike. Vennligst referer til Engels brukermanual ved eventuelle missforståelser.

Dette dokumentet er oversatt fra engelsk og noen formuleringer kan avvike. Vennligst referer til Engels brukermanual ved eventuelle missforståelser. Takk for at du valgte isocket. Vennligst bruk et par minutter på å lese nøye gjennom denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Legg spesielt merke til sikkerhetsinstruksjonene i Kapittel2! Feil

Detaljer

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK 2 A INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVA ER MC CUBE... 2 KORT INNFØRING I DENS PRESTASJONER...

Detaljer

Bewator Entro Installasjonsmanual

Bewator Entro Installasjonsmanual Bewator Entro Installasjonsmanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Styrer 8 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring

Detaljer

IRIS Touch Teknisk håndbok. Versjon 1.2

IRIS Touch Teknisk håndbok. Versjon 1.2 IRIS Touch Teknisk håndbok Versjon 1.2 Innhold 1. Introduksjon... 3 2. IRIS-kommunikasjonsmekanisme (polling/alarmer)... 4 3. Produktfunksjoner... 5 4. Pakkens innhold... 6 5. Konfigurasjon av kretskort...

Detaljer

Alarm Brukerveiledning

Alarm Brukerveiledning JULI 01 Altibox Alarm Alarm Brukerveiledning 1 1 ALTIBOX ALARM Innhold Gratulerer med ny alarm fra Altibox Du har nå fått installert Altibox Alarm i ditt hjem. Det er en alarm som allerede nå er klar for

Detaljer