Selvbetjening for alle?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Selvbetjening for alle?"

Transkript

1 Selvbetjening for alle? - En veiledning for innkjøp, tilpasning og utplassering av selvbetjente automater Ugitt av DELTA-senteret juni 2000 Utformet av Human Factors Solutions

2 Forord Denne veilederen gir råd ved innkjøp, tilpasning og utplassering av selvbetjente automater for å ivareta brukernes (kundenes) behov. Den gir en oversikt over viktige krav som ulike brukergrupper, inkludert barn, eldre og funksjonshemmede, stiller til selvbetjente automater. Heftet er utviklet av Human Factors Solutions på oppdrag fra DELTA-senteret. Arbeidet ble utført i perioden oktober 1999 til juni Det faglige innholdet er basert på standarder og litteratur tilgjengelig før juni Forfatterne ønsker å rette en takk til alle som har bidratt til utviklingen av veilederen. En spesiell takk rettes til Harald Jørgensen (DELTA-senteret) som gjorde dette prosjektet mulig. Vi vil også takke Ellen Jyhne og Hege Korsmo Henriksen (Norges Blindeforbund), Anne Hanshus (Norsk Pensjonistforbund), Guri Henriksen (Norges Handikapforbund), Dagfrid Hestnes (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon), Rune Anda (Norges Døveforbund) og Clas Thorén (Clas Thorén Consult AB) for verdifull tilbakemelding på det faglige innholdet. Til slutt en takk til følgende bidragsytere: Anders Dalen (Statens Vegvesen), Knut Lindelien (Norges teknologisenter), Berit Herstad (Student ved institutt for produktdesign, NTNU), Thor Haatveit (Samferdselsdepartementet), Atle Reinseth (Statens Forvaltningstjeneste) og Jarl Eliassen (Trafikanten). Oslo, juni 2000 Prosjektleder: Anne-Lise Hauge-Nilsen (tekst, illustrasjoner, layout) Prosjektmedarbeider: Adam Balfour Denne veilederen kan lastes ned gratis fra DELTA-senterets hjemmeside (www.delta.oslo.no). 1

3 Start her Denne veilederen gir råd ved innkjøp, tilpasning og utplassering av selvbetjente automater for å ivareta brukernes (kundenes) behov. Den gir en oversikt over viktige krav som ulike brukergrupper, inkludert barn, eldre og funksjonshemmede, stiller til selvbetjente automater. Hvem bør bruke denne veilederen? Alle som er involvert i innkjøp, tilpassing og/eller utplassering av selvbetjente automater i bedrifter eller organisasjoner vil ha nytte av denne veilederen. Veilederens oppbygning Start her Denne delen gir en innføring i hvordan du enklest mulig kan benytte deg av denne veilederen. Bakgrunn Denne delen er for deg som ønsker å vite litt mer om hvorfor det er viktig å ta hensyn til brukere med spesielle behov. Viktige ord og begreper forklares også her. Brukerne Denne delen forklarer hva som menes med brukere med spesielle behov og gir en kort innføring i de viktigste overordnede kravene de stiller til selvbetjente automater. Evaluering Denne delen gir tips til hvordan valgte løsninger kan evalueres underveis i prosjektet og hvordan prosjektet som helhet kan evalueres når det er ferdigstilt. Krav Denne delen består av en del kravark, som kan brukes som veiledning og inspirasjon ved utvikling av kravspesifikasjon og til slutt valg av løsninger. Kravene beskriver kun brukernes behov. Kravarkene er delt inn i tre grupper med tilhørende sjekklister. Disse sjekklistene bør brukes jevnlig gjennom hele prosjektet, spesielt når viktige beslutninger skal tas, for å sikre at kravene blir innfridd. Les side 15 før du leser kravarkene i denne delen. Krav til Funksjoner Tar for seg de enkelte funksjonene på automaten og deres utforming. Krav til Utforming Tar for seg funksjonenes plassering og den fysiske utformingen av automaten. Krav til Utplassering Tar for seg omgivelsene til automaten. Referanser Kravarkene refererer til en del standarder, regelverk, litteratur og web-adresser. Alle referansene er oppsummert og detaljert i denne delen. I tillegg er det oppgitt kontaktdetaljer til nyttige organisasjoner. 2

4 Innholdsfortegnelse Start her...2 Bakgrunn...4 Hvorfor tilgjengelighet for alle?... 5 Hva er...universell utforming...tekniske hjelpemidler...funksjonshemming?... 6 Hva er en selvbetjent automat?... 7 Hvem bør bruke denne veilederen?... 7 Hvorfor bruke denne veilederen?... 7 Brukerne...9 Hvem er brukerne?... 9 Brukere med spesielle behov?... 9 Evaluering...12 Evaluering av løsninger Viktige spøsmål ved prosjektslutt Krav...15 Slik går du fram Krav til Funksjoner...16 Krav til Utforming...33 Krav til Utplassering Referanser Standarder...50 Litteratur Kontakter Web-adresser

5 Bakgrunn Veilederen er utformet av Human Factors Solutions (HFS) på oppdrag fra DELTA-senteret (se oslo.no for mer informasjon). Det faglige innholdet er basert på relevant litteratur, standarder og tilbakemelding fra ulike brukerorganisasjoner (Norges Blindeforbund, Norsk Pensjonistforbund, Norges Handikapforbund (NHF), Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), og Norges Døveforbund). Vårt samfunn er preget av stadig utvidet bruk av teknologiske nyvinninger. En av disse er selvbetjente automater. Det antas at i fremtiden vil svært mange av våre daglige gjøremål gjennomføres ved hjelp av selvbetjente automater. Det være seg alt fra å ta ut penger, kjøpe billett til toget, ringe, skaffe informasjon, låne bøker på biblioteket, netthandel eller betale varer i butikken. I årene som kommer vil vi i økende grad møte nye automater i vår hverdag. Nettopp fordi så mange av våre vanlige gjøremål utføres ved hjelp av automater er det viktig at disse blir tilrettelagt slik at alle kan bruke dem. Hei! Hvordan kan jeg hjelpe deg? Velg tjeneste fra menyen! Figur 1: Overgangen fra et betjent samfunn til et automatisert samfunn kan skape kommunikasjonsutfordringer. Menneskelig kommunikasjon bygger på elementer som øyekontakt, kroppspråk, evne til å rett opp misforståelser og et fleksibelt muntlig språk som menneske-maskin - kommunikasjon ikke innehar. For at det ikke skal oppstå misforståelser og feilbruk (eller ikke-bruk) av automater er det derfor viktig å tenke nøye igjennom utformingen av menneske-maskin - samspillet. 4

6 Bakgrunn Dette veiledningsheftet har som mål å gi råd til bedrifter og organisasjoner ved innkjøp, tilpasning og utplassering av selvbetjente automater slik at de blir tilgjengelige for alle. Veilederen fokuserer kun på brukernes (kundenes) behov i forhold til automaten og dens omgivelser. Det er mange sider ved en automat som til sammen avgjør om den er lett tilgjengelig eller ikke. Det er viktig å huske på at alt henger sammen. Hvis en automat for eksempel er lett å bruke, hjelper det lite hvis den er plassert på et sted hvor ingen finner den, eller hvor mange føler seg utrygge. Det er derfor avgjørende å forstå helheten av brukernes behov både til funksjoner, utforming og omgivelser. Hvorfor tilgjengelighet for alle? Tenk deg at du er en forholdsvis nybakt mor på bytur med den lille i barnevognen. Det er en travel lørdag formiddag og gatene er fulle av handlelystne. Du har også lyst til å kjøpe noe fint til deg selv og ønsker derfor å ta ut noen penger. Du vet nøyaktig hvor den nærmeste minibanken er for der har du vært mange ganger før. Du rusler glad og fornøyd av gårde, men når du kommer fram til minibanken ser du at du har et problem som du før aldri har tenkt over. Du må nemlig la vognen stå nederst i en trapp mens du selv går opp for å ta ut penger. Litt surt tenker du for deg selv: Det var da en helt idiotisk plassering av en minibank. Ikke snakk om at du vil la vognen stå helt ubevoktet nederst i trappen på en travel lørdag. Operasjons sekvens Lokalisering Layout Dialogstil Tilbakemelding? Betalings middel Instruksjoner Sikkerhet Det du nettopp har opplevd er hva funksjonshemmede og eldre ofte opplever. De ønsker å leve mest mulig normalt og å klare seg selv, men ofte møter de veggen fordi, for eksempel, en automat rett og slett er utilgjengelig for dem. Er det nødvendig at det er slik i vårt moderne samfunn? NEI, selvsagt ikke! Ved å bruke enkle prinsipper for utforming og utplassering av automater kan dette problemet reduseres eller fjernes helt. Vare/ tjeneste Dialog enheter Belysning Figur 2: Kravene brukerne har til de ulike aspektene ved en automat henger sammen som i et puslespill. Det er ingen helhet hvis en brikke mangler. 5

7 Bakgrunn Hva er universell utforming? Universell utforming er utforming og sammensetning av ulike produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og en spesiell utforming. (Aslaksen et al, 1997, Ref. Nr. L1) Det er viktig å være klar over at løsninger som er gode for brukere med spesielle behov også er gode for alle andre. Et eksempel er store tydelige taster med stor skrift, som vil være en ekstra stor fordel for svaksynte og eldre, men også for alle andre. tekniske hjelpemidler? Et produkt, instrument, utstyr eller teknisk system som brukes av en funksjonshemmet, spesialprodusert eller allment tilgjengelig, og som hindrer, erstatter, letter eller nøytraliserer svekkelsen, handikappet eller funksjonshemmingen. (NS -EN ISO 9999, Ref. Nr. S35) Eksempler på tekniske hjelpemidler er hodetelefoner for auditiv tilbakemelding (for blinde eller svaksynte), teleslynge (forsterker lydsignaler i høreapparat), smartkort med lagrede brukerprofiler eller talking signs (Skilt som snakker når de blir aktivert via en fjernkontroll). funksjonshemming? Et misforhold mellom individets forutsetninger og miljøets krav til funksjon. (Lie, 1997, Ref. Nr. L21) Denne definisjonen innebærer at alle mennesker kan fremstå som funksjonshemmede. Dette kan for eksempel skje hvis du er i et land hvor bruksanvisningen til en automat kun er skrevet på det fremmede språket. Automaten er ikke tilpasset dine forutsetninger og den er derfor ikke tilgjengelig for deg. sammenhengen? Alle de tre ovennevnte begrepene må sees i sammenheng. Målet er å redusere graden av funksjonshemming, som er gapet mellom automatens krav til individet og dets forutsetninger. Ved hjelp av universell design og tekniske hjelpemidler kan dette gapet reduseres eller fjernes helt, slik at automaten blir tilgjengelig for alle. Figur 3 illustrerer dette. NB! I mange tilfeller kan det være fristende å benytte tekniske hjelpemidler i steden for å forandre designet av selve automaten. Dette er stort sett ikke ønskelig. Så langt det er mulig bør automatens utforming bygge på prinsippene for universell utforming, men i noen tilfeller vil det likevel være nødvendig med noen tekniske hjelpemidler. Det er viktig å være klar over at funksjonshemmede ønsker å leve et mest mulig normalt liv uten bruk av alt for mange spesialapparater. Universell utforming Individets forutsetninger Krav fra automaten Funksjonshemming Tekniske hjelpemidler Figur 3: GAP modellen (fritt etter Lie 1997, Ref. Nr. L21). 6

8 Bakgrunn Hva er en selvbetjent automat? Denne veilederen begrenser begrepet selvbetjente automater til å omfatte alle automater som står på et offentlig sted hvor brukeren alene opererer automaten for å få utført en tjeneste eller kjøpe en vare. Dette kan for eksempel være minibanker, billettautomater, betalingsterminaler og selvbetjent registrering av lånte bøker. Fremtidige automater som opereres fra hjemmet er ikke vektlagt i denne veilederen, men mange designprinsipper vil være de samme. Hvem bør bruke denne veilederen? Alle i offentlig eller privat sektor som er involvert i innkjøp, tilpasning og/eller utplassering av selvbetjente automater vil ha nytte av hele eller deler av denne veilederen. Det er viktig at den blir tatt i bruk i starten av alle prosjekter hvor selvbetjente automater skal kjøpes inn, tilpasses og/eller utplasseres. Denne veilederen er derfor laget for blant annet de som er involvert i:! KR! KR? Spesifikasjon identifisering og spesifisering av behovet for automaten. innkjøp av automaten. utforming og tilpasning av automaten og dens komponenter (f.eks. designere). utplassering av automaten (f.eks. arkitekter, bygningsingeniører, eier av bygning/stasjon el.). Hvorfor bruke denne veilederen? 1. Unngå uforutsette utgifter Det hender alt for ofte at man i ettertid finner ut at utforming eller utplassering av en automat burde ha vært gjort annerledes. Dette kan man unngå ved å ta hensyn til enkle prinsipper ved innkjøp, utforming og utplassering av automaten. Kanskje koster det litt ekstra under utviklingen, men man slipper uforutsette utgifter i ettertid for å rette på automatene. 2. Krav fra myndigheter og EU I EU jobbes det for tiden med utvikling av nye direktiv som tar for seg tilgjengelighet for alle i samfunnet. Dette arbeidet bygger på erfaring fra Americans with Disabilities Act (ADA). Norsk lovgivning vil etter all sannsynlighet følge opp de kommende EU direktivene. Om få år vil det derfor trolig være et krav at offentlige automater er tilgjengelig for alle. 3. Utvid kundegruppen Ved å gjøre automaten tilgjengelig for alle brukere vil den totale kundemassen øke. En automat som er tilgjengelig for brukere med spesielle behov er også tilgjengelig for alle andre. En enkel og brukervennlig automat fører til både flere og mer fornøyde kunder. Eldre er for eksempel den brukergruppen som kommer til å øke mest i de kommende årene. Aldring innebærer et funksjonstap i form av for eksempel sviktende hørsel og syn. Det er viktig å være klar over at de eldre også er blant de mest ressurssterke brukergruppene i det norske samfunn. Prosjekt Prosjekt oppfølging og dokumentering av prosjektet. 7

9 Bakgrunn 4. Ansikt utad Automaten er bedriftens ansikt utad. Hvordan automaten oppleves er med på å forme kundenes helhetsinntrykk av bedriften. En dårlig tilpasset automat kan fort bli til ergrelse for mange som kan smitte over på inntrykket av hele organisasjonen. Forbrukerne stiller også stadig strengere krav til tjenester og produkter. 5. Bedre kontroll over innkjøp, utforming og utplassering Veilederen baserer seg på at det ofte er ulike personer som har ansvaret for innkjøp, utforming og utplassering og gir råd på alle tre områder. Veilederen vil bidra til å sikre systematisk ivaretagelse av brukerbehov igjennom hele prosjektet, fra planlegging til automaten er i bruk. REFERANSER S 1-3, L9 - Lovgivning i UK, USA og Australia. L1 - Universell Utforming. L5 - Towards Accessible Human- Computer Interaction. L3 - Design for all (ICTSB). L4 - Service og betalingsautomater. L10 - General Actions for Good Practice. L12 - Proceedings of the COST 219 seminar on smart cards & disability. L17 - Handbook on inclusive design of telematics (INCLUDE). L25 - Sikring av brukerbehov ved utvikling av kortbaserte selbbetjenings systemer. 8

10 Brukerne Hvem er brukerne? I denne veilederen henviser brukeren til alle faktiske og potensielle kunder av en tjeneste, som gjøres tilgjengelig ved hjelp av en selvbetjent automat. Brukernes krav til automaten bør ligge til grunn for enhver avgjørelse på lik linje med tekniske, markedsmessige og økonomiske krav. For å kartlegge brukerkravene er det viktig å kartlegge hvilke brukergrupper det er som vil benytte seg av automaten. Det er ikke alltid slik at man bør gjøre automater tilgjengelige for absolutt alle. For eksempel vil det ikke være nødvendig å gjøre en parkeringsautomat tilgjengelig for en blind eller svaksynt, fordi han/hun sannsynligvis ikke vil kunne kjøre bil. Samtidig må man være klar over at om det ikke er aktuelt for en brukergruppe å benytte seg av automaten i dag, så kan det likevel være aktuelt senere i automatens levetid. I hvilken grad den selvbetjente automaten må imøtekomme de ulike brukernes krav er avhengig av følgende tre punkter. Hver enkelt situasjon må vurderes i forhold til disse tre punktene: Antall Hvor mange av brukergruppen X vil ha behov for å benytte seg av automaten? Frekvens Hvor ofte vil de ulike brukergruppene ha behov for å benytte seg av automaten? Alternativ Finnes det noe alternativ til å bruke automaten? Brukere med spesielle behov? Ofte tenker man på at de som kalles funksjonshemmede er de eneste brukerne som det må tas ekstra hensyn til ved utvikling av nye produkter. Dette er ikke riktig. Gruppen av det som kalles brukere med spesielle behov inkluderer mange flere enn de som normalt blir kalt funksjonshemmede. Brukere med spesielle behov inkluderer blant annet eldre, barn, foreldre med barnevogn, turister som snakker et fremmed språk og selvsagt alle funksjonshemmede Barn under 15 år Eldre over 67 år Bevegelseshemmede Hørselshemmede Synshemmede Psykisk utviklingshemmede Figur 4: Antall personer i viktige brukergrupper i Norge (1998) Data om hørselshemmed er hentet fra Folkehelsa's store helseundersøkelse i Nord-Trønderlag i Andre data er hentet fra Tilgjengelige uteområder - kommunalplanlegging og fysisk utforming, Norges Handikapforbund (NHF),

11 Brukerne Tabellen nedenfor viser en oversikt over brukergrupper med spesielle behov, som det er viktig å ta hensyn til ved utvikling av selvbetjente automater. Brukerne er inndelt i grupper i forhold til hvilke begrensninger de har. Barn og eldre er beskrevet som to egne brukergrupper med spesielle behov. Overordnede brukerbehov som er spesielt viktig for den enkelte gruppe er listet opp. Noen av behovene er overlappende. Dette viser at tilpasning til en brukergruppe ofte er til fordel for flere. Hver brukergruppe er representert med et symbol som er brukt i kravdelen for å indikere om en løsning er spesielt godt eller dårlig egnet for en bestemt brukergruppe. Inndeling i forhold til begrensninger Bevegelse Har problemer med å forflytte seg. Dette kan skyldes funksjonshemming, alders-slitasje, midlertidig skade som en brukket fot, en mor med barnevogn eller andre forhold. Motorikk Har problemer med å koordinere bevegelser i hender og fingre og/eller nedsatt førlighet, bevegelighet og muskelsvekkelse i armer og hender. Dette kan skyldes aldring, skade eller sykdom. Noen viktige behov knyttet til selvbetjente automater. Behov for uhindret adkomst Behov for jevnt og rett underlag Behov for plass til rullator / rullestol / stokk / krykke / barnevogn ved automat Unngå fysiske hindringer (trappetrinn el.) Unngå bratte stigninger Behov for store knapper Unngå bruk av stor muskelkraft for å operere automaten (knapper, brytere, luker el.) Unngå koordineringskrevende funksjoner? A B C Kognisjon Inkluderer alt fra forståelse, konsentrasjon og hukommelsesproblemer til utviklingshemminger og aldersdemens. Eksempler på brukere i denne gruppen er eldre med aldersdemens, dyslektikere og fremmedspråklige turister. Enkel og logisk oppbygging av handlingsforløp Bilder/Symboler framfor tekst Enkelt og direkte språk Behov for flere informasjonskanaler Unngå lange sekvenser og mye informasjon på en gang Lærer sakte, behov for mange repetisjoner Kan ha behov for lang reaksjonstid 10

12 Brukerne Inndeling i forhold til begrensninger Hørsel Dette inkluderer alt fra svake hørselshemninger og forstyrrelser til døvhet. Dette kan skyldes alder, skade eller sykdom. Syn Dette inkluderer alt fra svake synshemninger, som krever bruk av briller, til farveblinde og helt blinde. Dette kan skyldes alder, skade eller sykdom. Fysisk størrelse Dette inkluderer alle som på grunn av sykdom eller annet har en "unormal" høyde og rekkevidde i forhold til en gjennomsnitts voksen person. Dette inkluderer derfor blant annet rullestolbrukere, kortvokste og barn. Noen viktige behov knyttet til selvbetjente automater. Behov for visuell tilbakemelding og informasjon Skjermet for bakgrunnstøy ved bruk av høreapparat Behov for tegnspråk Behov for teleslynge Behov for taktil merking Behov for auditiv tilbakemelding og informasjon Behov for stor og tydelig skrift Behov for blindeskrift (NB: ikke alle blinde kan lese blindeskrift) Behov for god belysning Unngå blending Unngå trykksensitiv skjerm Behov for lav plassering av betjeningsorganer og informasjonsgivere To viktige brukergrupper med spesielle behov Barn Det som kanskje kjennetegner barn mest er at de er under utvikling. Det vil si at de ofte har dårligere koordinerings- og abstraksjonsevne enn voksne. Høyden kan også ofte være et problem. Eldre Eldre karakteriseres ved at de ofte har kombinasjoner av flere funksjonshemminger i ulik grad. De mest typiske aldringstegn er svekket syn, hørsel, hukommelse, mobilitet og motorikk. Behov for både visuell og auditiv informasjon Kort og enkel form på verbal informasjon Behov for bilder/illustrasjoner Behov for lav plassering av betjeningsorganer og informasjonsgivere Lærer saktere, behov for standardiserte automater samt hyppige repetisjoner Behov for lang reaksjonstid (Se også behov under andre brukergrupper) 11

13 Evaluering Evaluering av løsninger For å være sikker på at brukernes krav blir innfridd, er det nyttig å gjennomføre evalueringer av løsninger underveis i innkjøps-, tilpasnings- og utplasseringsprosessen. Fagfeltet human factors (også kalt ergonomi) tar for seg hvordan man skal ivareta brukernes krav ved utvikling av produkter, systemer og tjenester. Det finnes i dag mange anerkjente human factors metoder for evaluering av løsninger. Nedenfor er det beskrevet to metoder som kan være til stor nytte ved utvikling og utplassering av selvbetjente automater. Det anbefales at begge metoder benyttes ved innkjøp, tilpasning og utplassering av selvbetjente automater. Metode 1: Sjekklister Underveis i prosjektet er det lurt å gå tilbake til kravspesifikasjonen og sjekklistene gitt i denne veilederen (side 16, 33 og 44) for å sjekke om kravene er innfridd. Det er fort gjort å glemme noen punkter når avgjørelser tas. Et godt råd er derfor å gå igjennom sjekklistene like før det skal tas avgjørelser som er viktige for utformingen og omgivelsene til automaten. Bruk gjerne sjekklistene som bakgrunnsmateriale på prosjektmøter hvor avgjørelser skal tas. Kryss av for om kravene er innfridd (Ja eller Nei, se sjekklister side 16, 33 og 44). Det er også satt av plass til egne notater om eventuelle endringer eller utelatelse av krav. Det er viktig at sjekklistene blir brukt ved hver milepæl i prosjektet og ikke bare helt til slutt. Da er det ofte for sent eller det blir ekstra dyrt å gjøre forandringer. Metode 2: Brukertest Hva er en brukertest? En brukertest innebærer at reelle brukere benytter automaten under observasjon. Med reelle menes det at det IKKE holder å plukke ut noen personer som har vært involvert i prosjektet. For å få mest mulig ut av en brukertest bør brukerne være reelle brukere som ikke har noe kjennskap til bedriften eller prosjektet. Hvordan gjennomføre en brukertest? En brukertest kan gjennomføres på flere stadier i prosjektet. Det er ikke nødvendig å ha en ferdig prototype for å kunne gjennomføre en brukertest. En såkalt mock-up er ofte nok til å få viktig og nyttig tilbakemelding fra brukerne. En mock-up er en enkel modell bygd i for eksempel papp. Tilbakemeldinger og informasjon til brukeren kan imiteres av en person og klistrelapper som kan tas av og på. I våre dager er det også forholdsvis enkelt og lite kostbart å lage databaserte prototyper. Husk at det er viktig å teste både samspill mellom bruker og automat og fysiske forhold som høyder, rekkevidder og lokalisering. Alle brukertester krever en form for oppgavestilling. Det betyr at brukeren må bli spurt om å utføre en eller flere oppgaver. Det er IKKE nok å spørre hva brukeren synes om automaten. Han/hun må få lov til å bruke automaten. Hvor mange oppgaver som bør gis avhenger av automatens kompleksitet og hvilke aspekter som skal testes. Det er meget viktig at brukeren ikke på noen måte føler seg dum eller utilstrekkelig under testen. Gjør brukeren ettertrykkelig oppmerksom på at det er designet som skal testes og ikke hans/hennes ferdigheter. 12

14 Evaluering Hvor mange brukere og hvor ofte? Forskning viser at det er mer kosteffektivt å gjennomføre fl ere tester med få personer enn en stor test (Nielsen, J, 2000: Det anbefales derfor å gjennomføre 3 tester med 5 brukere i hver test. Testene bør være jevnt fordelt i prosjektet helt fra idefase til ferdig utplassert produkt. Hvem bør gjennomføre brukertesten? Brukertesting er en forholdsvis kompleks men veldig nyttig metode som aller helst bør gjennomføres av personer med erfaring fra gjennomføring av human factors metoder. Det krever en viss øvelse for å vite hva man bør spørre om, hvordan spørsmålene bør stilles og ikke minst hvordan svarene skal tolkes. Det finnes flere organisasjoner og bedrifter som enten kan være behjelpelig med personell og rådgivning ved utføring av brukertester eller henvise videre til andre som har den nødvendige kompetansen. Noen av disse er (se Referanser - Kontakter for detaljer): Brukerorganisasjoner: K1 - DELTA-Senteret K3 - Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) K5 - Norges Blindeforbund K6 - Norges Døveforbund K7 - Norges handikapforbund (NHF) K9 - Norsk Pensjonistforbund K12 - Høselshemmedes Landsforbund K13 - Foreningen Norges Døvblinde Human Factors eksperter: K4 - Human Factors Solutions K11 - SINTEF Tele og Data Prosjekt Prosjekt Dokumentering Idé! Spesifikasjon Spesifikasjon Evaluering Evaluering KR! KR? Utplassering Evaluering Innkjøp Prototyp Tilpasning Redesign Figur 5: Figuren viser et eksempel på en iterativ design- prosess. Det vil si at det foretas flere evalueringer underveis i prosjektet: Innkjøpsalternativ vurderes opp mot kravs-pesifikasjonen, ulike versjoner av automaten testes ut (f.eks. tre ganger som nevnt ovenfor) og til slutt foretas det en evaluering av prosjektets resultat. 13

15 Evaluering Viktige spørsmål ved prosjektslutt Når automaten er ferdig tilpasset og utplassert er det alltid nyttig å kunne evaluere om målene ble nådd for så å lære av det til neste prosjekt. Denne evalueringen bør dokumenteres fordi det ofte ikke er samme person som har ansvaret for neste innkjøp og utplassering. Ofte kjøpes det inn mange like automater som skal plasseres ut på ulike steder og da er det også viktig at erfaringen fra den automaten som ble utplassert først blir overført til den neste osv. Hvordan kan erfaringene våre fra dette prosjektet komme andre til nytte i senere prosjekter? Det er viktig å overføre erfaringer til kommende prosjekter. Ved å gjøre det kan en spare både tid og penger ved å unngå de samme fellene og feilene. Det er derfor viktig at det inngår som en del av prosjektet å dokumentere erfaringene på en slik måte at de er nyttige for senere prosjekter. Dette må tilpasses den enkelte organisasjon og bedrift. Følgende spørsmål bør besvares og dokumenteres: Er alle relevante krav innfridd? Gå igjennom kravspesifikasjonen og sjekklistene (side 16,33 og 44) for tilpasning og utplassering en siste gang for å sjekke om alle kravene ble innfridd. Hvilke krav ble ikke innfridd og hvorfor? Det kan være nyttig å vite hvorfor noen krav ikke ble tilfredsstilt. Grunnen kan for eksempel være at det ikke var teknisk mulig innenfor de gitte økonomiske rammer. Dette er viktig for senere prosjekter, fordi forutsetningene for løsningene kan være endret. Det vil si at selv om noe ikke var mulig for 5 år siden så kan det godt være mulig i dag. Var vår løsning god nok? Fungerer den som antatt? Selv om brukerkravene blir gjennomgått systematisk er det aldri helt garantert at alle ting fungerer som antatt. Det kan det være nyttig å kartlegge slike bommerter for å unngå å gjøre samme feil igjen. REFERANSER S8 - ISO/TC 159 Ergonomic of HCI. S10 - ISO Human-centred design. S20 - ISO Guidance on usability. S36 - ITU-T E.135 (Telekommunikasjon og funksjonshemming). S53 - pren 894 Ergonomics of humansystem interaction. S57 - ETR 029 (Telekommunikasjon og funksjonshemming). S61 - ETR 334 (Tekommunikasjon og eldre) S63 - ETS 138 Public terminals for elderly. L17 - Handbook on inclusive design of telematics (INCLUDE). L19 - A Guide to Task Analysis. L26 - Handbook of Usability Testing. 14

16 Krav Slik går du fram Les anvisningene nedenfor før du går videre i denne delen. Krav er inndelt i tre deler: 1. Krav til Funksjoner 2. Krav til Utforming 3. Krav til Utplassering Det er ikke nødvendig å ta hensyn til absolutt alle krav som er beskrevet i denne delen, men at de skal gi inspirasjon til å skape gode løsninger. Hvilke krav som er mer eller mindre viktige er avhengig av type automat og derfor forskjellig for hvert prosjekt. Hvis du er involvert i en eller flere av de følgende aktiviteter bør du lese alle tre deler (Hvis du KUN er involvert i utplassering er det nok å lese Krav til Utplassering ): Identifisering og spesifisering Innkjøp Utforming og tilpasning Utplassering Oppfølging og dokumentering 3 4 Kravarkene inneholder en del referanser. Disse referansene er angitt med følgende kode: S = Standard/Regelverk L = Litteratur K = Kontakter W = Web-adresser Hver referanse har et unikt nummer og kan bli funnet igjen i Referanser hvor de også er nærmere beskrevet. Bruk referansene etter behov. Legg merke til at løsninger som er spesielt godt egnet for en eller flere av brukergruppene presentert i delen Brukerne (side 10) er merket med det respektive symbolet: Løsningen er spesielt GODT egnet for den respektive brukergruppen (i dette tilfellet eldre), men er også bra for andre. 1 Skriv ut veilederen og ta en ekstra kopi av sjekklistene på side 16, 33 og 44. Ha sjekklistene foran deg mens du leser gjennom kravarkene. Løsningen er spesielt DÅRLIG egnet for den respektive brukergruppen (i dette tilfellet eldre). Ikke noe tegn betyr at løsningen er generelt god for alle brukergrupper. 2 Bruk kommentarer/ref. kolonnen til å ta notater om brukere, krav, merknader og referanser etter behov. La Ja/Nei kolonnen stå tom. Sjekklisten for funksjoner inneholder sannsynligvis en del punkter som ikke er relevante for deg. Stryk alle funksjoner som ikke er relevante. 5 Kopier opp sjekklistene med dine notater på. Bruk disse sjekklistene aktivt i utviklingsprosessen helt fra fastsettelse av kravspesifi kasjon til ferdig utplassert produkt. Når viktige avgjørelser skal tas bør de ansvarlige gå gjennom sjekklistene (se også Evaluering side 12). 15

17 Krav til Funksjoner Bruk sjekklisten før viktige beslutninger for å sjekke at alle krav er innfridd. Hvert punkt i sjekklisten er detaljert beskrevet på den angitte siden lenger bak i dokumentet. (J = Ja, kravet er oppfylt, N = Nei, kravet er ikke oppfylt (enda).) Funksjon Side Spørsmål J/N Kommentar/ref. Kort 17 Er kortleseren lett synlig, lett å betjene og godt merket? Er det lett å forstå hvordan kortet skal settes inn? Er det lett å sette inn og ta ut kortet? Kontant betaling 19 Er myntinnkast, seddelinnføring og uttak formet slik at det er tilgjengelig og lett å bruke for alle? Taster 20 Er det brukt standard layout for tastatur? Er tastene tydelig merket og store nok? Er det lett å skille ulike tastegrupper? Er fargebruken gjennomtenkt? Gir tastetrykk tilstrekkelig tilbakemelding? Trykksensitiv 22 Er aktive felt tydelige og store nok? Skjerm (Touch screen) Gir de god nok tilbakemelding ved aktivering? Er det tatt hensyn til parallakseforskyvning? Skrift 23 Er det god nok kontrast mellom skrift og bakgrunn? Er de valgte fontene lette å lese? Ikoner/Symboler 24 Er det brukt testede, konsekvente standardsymbol? Lyd/Tale 25 Er det mulighet for bruk av tekniske hjelpemidler? Er lydsignal og tale brukt på en fornuftig måte? Dioder/Lys 26 Er dioder/lys brukt på en konsekvent og hensiktsmessig måte? Operasjonsresultat (f.eks. billett, vare) 27 Er automaten godt tilpasset de aktuelle operasjonsresultat? Kvittering 28 Er innholdet på kvitteringen tilstrekkelig? Er skriftstørrelsen tilstrekkelig stor og kontrasten god? Er det lagt planer for regelmessig utskiftning av papir og trykksverte? Feil/Hjelp 29 Er feilmeldingene meningsfulle for brukeren? Er hjelpefunksjonen tilstrekkelig? Belysning 30 Er belysningen god nok? Er blending og motlys unngått? Valg av språk 31 Er automaten tilgjengelig for fremmedspråklige? Hylle / sete 32 Er det mulig å legge/sette fra seg ting ved automaten? 16

Elektronisk billettering

Elektronisk billettering Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2011 Elektronisk billettering Del 6 Universell utforming Veiledninger Håndbok V821 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene i Statens

Detaljer

Gode råd ved utforming av butikk

Gode råd ved utforming av butikk Butikk for alle 1 Gode råd ved utforming av butikk Nesten daglig er vi innom butikken på hjørnet eller et kjøpesenter. For synshemmede og eldre kan utfordringene være mange, men med et enkelt grep kan

Detaljer

Tilgjengelighet- Universell utforming.

Tilgjengelighet- Universell utforming. . Tilgjengelighet og universell. Skilting av innvendige bygg. Ledelinje. Glassmarkører. . I diskriminerings - og tilgjengelighetsloven, som trådte i kraft 1.1.2009, er både offentlig og privat virksomhet

Detaljer

Ledefelt viser retning

Ledefelt viser retning 500 Bank for alle 1 Ledefelt viser retning Mange blinde, svaksynte og eldre har problemer med å orientere seg i banklokalet. Med noen enkle grep blir det lettere for alle å bruke bankens mange tjenester.

Detaljer

Gode råd til en bedre utformet butikk

Gode råd til en bedre utformet butikk Butikk for alle Gode råd til en bedre utformet butikk Nesten daglig er vi innom butikken på hjørnet eller et kjøpesenter. For synshemmede og eldre kan utfordringene være mange, men med et enkelt grep kan

Detaljer

Design for alle. hva, hvorfor og hvordan

Design for alle. hva, hvorfor og hvordan hva, hvorfor og hvordan Tom Vavik Norsk Designråds seminar 8. juni 2005 Ergonomi/Human Factors Institutt for industridesign Mastergrad Produktdesign Interaksjonsdesign Forskeropplæring Doktorgradsutdanning

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Rogaland for alle. Uansett alder eller funksjonsnivå. Er det mulig?

Rogaland for alle. Uansett alder eller funksjonsnivå. Er det mulig? Rogaland for alle. Uansett alder eller funksjonsnivå. Er det mulig? Universell utforming er basert på internasjonalt etablerte prinsipper Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

Brukermanual Hess Smartcoin rullveksler

Brukermanual Hess Smartcoin rullveksler Brukermanual Hess Smartcoin rullveksler SCAN COIN A/S Tlf.: 66 81 34 00 Postboks 615 Faks: 66 81 34 10 Rosenholmveien 25 Servicetlf.:66 81 34 15 1410 KOLBOTN E-post: info@scancoin.no Versjon 1.0.1 220807/TD

Detaljer

U T S T I L L I N G S T I P S

U T S T I L L I N G S T I P S Utstillingstips På disse sidene vil du finne noen praktiske tips og ideer til hvordan du kan lage en utstilling til bruk i en forskningskonkurranse. Plakat Plakater brukes i forskningsverden mest som blikkfang

Detaljer

Test butikken din! er den universelt utformet?

Test butikken din! er den universelt utformet? Test butikken din! er den universelt utformet? Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov

Detaljer

Tilrettelegging for synssansen i skolemiljøet. Viktig for den som ser godt og de som har utfordringer med synet.

Tilrettelegging for synssansen i skolemiljøet. Viktig for den som ser godt og de som har utfordringer med synet. Tilrettelegging for synssansen i skolemiljøet. Viktig for den som ser godt og de som har utfordringer med synet. Kommentar Hadde dette vært en presentasjon ville den stått til karakteren stryk. Mye tekst

Detaljer

Byggteknisk forskrift (TEK17)

Byggteknisk forskrift (TEK17) Byggteknisk forskrift (TEK17) Forrige Neste Vis all veiledningstekst Skriv ut 12-6 II Inngangsparti, sikkerhet i bruk, kommunikasjonsvei, rom og lignende 12-6. Kommunikasjonsvei (1) Kommunikasjonsveier

Detaljer

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni For at Telio Mobil Bredbåndstelefoni skal fungere på din mobiltelefon må en klient (@irtelio) lastes

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

IKT for alle hvordan er situasjonen i dag?

IKT for alle hvordan er situasjonen i dag? IT-FUNK 20. Sept. 2006 IKT for alle hvordan er situasjonen i dag? Kristin S. Fuglerud telefon: 22 85 25 00 e-post: kristins@nr.no 5 år etter Manneråk Arbeid for å beskrive situasjonen for funksjonshemmede

Detaljer

Tilgjengelige apps fra design til bruk

Tilgjengelige apps fra design til bruk www.nr.no Tilgjengelige apps fra design til bruk Trenton Schulz Forsker Norsk Regnesentral Yggdrasil 2011 Tutorial 2011-10-17 Kjapp undersøkelse 2 Hvor mange av dere 3 har laget apps? 4 har laget apps

Detaljer

JEG VIL HA EN bizhub DESIGNET FOR ALLE

JEG VIL HA EN bizhub DESIGNET FOR ALLE JEG VIL HA EN bizhub DESIGNET FOR ALLE UNIVERSELL DESIGN UNIVERSELL DESIGN 2 UNIVERSELL DESIGN: VI GJØR DET LETT Å BRUKE PRODUKTENE VÅRE FOR ALLE Med universell design mener Konica Minolta at produktene

Detaljer

King Kong Erfaren Scratch PDF

King Kong Erfaren Scratch PDF King Kong Erfaren Scratch PDF Introduksjon I dette spillet inspirert av historien om King Kong, skal vi se hvor lett det er å bruke grafikk som ikke allerede ligger i Scratchbiblioteket. I spillet styrer

Detaljer

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1.

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1. Kom i gang 2: En sekvens av tavler for strukturert skriving En sekvens av tavler for strukturert skriving I dette eksemplet vil vi lage et miljø for å bygge setninger ved hjelp av et strukturert sett med

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER

UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER Universell utforming betyr utforming for alle Fordi kravene til universell utforming er høye, og kan være uoppnåelig i naturlandskapet, brukes gjerne begrepet tilgjengelighet

Detaljer

Kom i gang 4: Tavler for å skrive med tekst

Kom i gang 4: Tavler for å skrive med tekst Kom i gang 4: Tavler for å skrive med tekst Tavler for å skrive med tekst I dette mer komplekse eksemplet vil vi lage et miljø med to scener. Miljøet benytter tekst tavler og bilder for å stimulere kreativ

Detaljer

HDYO har mer informasjon om HS tilgjengelig for unge, foreldre og profesjonelle på vår webside:

HDYO har mer informasjon om HS tilgjengelig for unge, foreldre og profesjonelle på vår webside: Hvordan føles det å ha Huntingtons sykdom? HDYO har mer informasjon om HS tilgjengelig for unge, foreldre og profesjonelle på vår webside: www.hdyo.org Har du noen gang lurt på hvordan det er å ha Huntingtons

Detaljer

www.nr.no Universell utforming og IKT FFO 9. september 2006 Kristin S. Fuglerud telefon: 22 85 25 00 e-post: kristins@nr.no

www.nr.no Universell utforming og IKT FFO 9. september 2006 Kristin S. Fuglerud telefon: 22 85 25 00 e-post: kristins@nr.no Universell utforming og IKT FFO 9. september 2006 Kristin S. Fuglerud telefon: 22 85 25 00 e-post: kristins@nr.no Universell utforming og IKT Hva er IKT Generelt om universell utforming og IKT Funksjonsnedsettelser

Detaljer

KjempeKnotten Telefontastatur

KjempeKnotten Telefontastatur Brukerveiledning KjempeKnotten Telefontastatur Sort, varenr: 200 012 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 KjempeKnotten... 3 Hva er KjempeKnotten?... 4 Batteri... 4 Telefontilkobling... 5 Slik

Detaljer

d-well inc. Av Pasi Aalto ark 4 vår 2006

d-well inc. Av Pasi Aalto ark 4 vår 2006 Av Pasi Aalto ark 4 vår 2006 Svaksynte: Hørselshemmede: Tilgang til lys, uansett tid på døgn eller år. Siktlinjer i bygningen eller åpen struktur for lettere registrering av området. Objekter med stor

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

KONTROLL INSIDE MSOLUTION

KONTROLL INSIDE MSOLUTION KONTROLL INSIDE MSOLUTION Forandre renholdsteam eller renholdsdager på oppdrag I denne brukerveiledningen skal vi bruke bytte renholdsdager. Det skjer jo at vi bytter renholdsdager eller team på kunder.

Detaljer

Steg 1: Hente grafikk fra nettet

Steg 1: Hente grafikk fra nettet Scratch King Kong Skrevet av: Samuel Erik Abildsø og Geir Arne Hjelle Kurs: Scratch Tema: Blokkbasert, Spill, Animasjon Fag: Engelsk, Kunst og håndverk, Matematikk, Programmering Klassetrinn: 1.-4. klasse,

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Evaluering av brukervennlighet for alle: Måler vi de riktige tingene? En evaluering med funksjonshemmede brukere

Evaluering av brukervennlighet for alle: Måler vi de riktige tingene? En evaluering med funksjonshemmede brukere Evaluering av brukervennlighet for alle: Måler vi de riktige tingene? En evaluering med funksjonshemmede brukere Dag Svanæs og Dagfinn Rømen Institutt for Datateknikk og Informasjonsvitenskap NTNU Norge.no

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 Telefonen kan styres både fra mypbx (PC/web-applikasjon) og direkte fra telefonen. Denne brukerveiledningen tar for seg betjening fra telefonen og er delt inn

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Universell utforming av billettautomater for parkering. Norpark s Jubileumskonferanse Oslo, 1. nov 2012 Jon Arne Skauen, daglig leder, Autodata AS

Universell utforming av billettautomater for parkering. Norpark s Jubileumskonferanse Oslo, 1. nov 2012 Jon Arne Skauen, daglig leder, Autodata AS Universell utforming av billettautomater for parkering Norpark s Jubileumskonferanse Oslo, 1. nov 2012 Jon Arne Skauen, daglig leder, Autodata AS 1 Foredragsholderens bakgrunn: Leverandør av billettautomater,

Detaljer

Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012

Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012 Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012 Mange får spørsmål om å hjelpe noen med å bruke Hageselskapets portal. Enkle

Detaljer

minipos minipos Innhold

minipos minipos Innhold minipos Innhold Forord... 2 Oppstart... 2 Registrere varelinjer... 3 Endre antall, pris, eller varerabatt på en vare... 4 Endre pris... 4 Gi varerabatt... 5 Slette en varelinje... 5 Kundereferanse... 6

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

Veileder for opplæring i å bruke iphone. ved hjelp av instruksjonsfilmer

Veileder for opplæring i å bruke iphone. ved hjelp av instruksjonsfilmer Veileder for opplæring i å bruke iphone ved hjelp av instruksjonsfilmer Forfattere: Mari Digernes Gro Marit Rødevand Prosjekt: Mestring med mobil Dato: 15.10.2014 Innhold 1. Innledning 3 Hvorfor lære å

Detaljer

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Introduksjon Bursdag i Antarktis er en interaktiv animasjon som forteller historien om en liten katt som har gått seg bort på bursdagen sin. Heldigvis treffer

Detaljer

Falck 5716 FjernKontroll

Falck 5716 FjernKontroll Brugervejledning Falck 5716 FjernKontroll Varenr. 402 080 Innhold Eksempel på Bruk:... 2 Innledning:... 3 Muligheter:... 3 Programmering:... 4 Overføring av IR-signaler:... 4 Illustrasjon for programmering:...

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Innledning. Persona. For å ta for oss noen målgrupper kan vi tenke oss:

Innledning. Persona. For å ta for oss noen målgrupper kan vi tenke oss: Øving D1 i MMI Innledning Til oppgaven har jeg valgt å vurdere nettsidene www.netcom.no og www.telenor.no. Disse to telegigantene har en stor kundegruppe og gir da en større varians av målgruppen. Til

Detaljer

08.01.2010 UNIVERSELL UTFORMING AS EIES AV: NYE KRAV TIL UNIVERSELL UTFORMINGKONSEKVENSER FOR PROSJEKTERENDE UNIVERSELL UTFORMING AS

08.01.2010 UNIVERSELL UTFORMING AS EIES AV: NYE KRAV TIL UNIVERSELL UTFORMINGKONSEKVENSER FOR PROSJEKTERENDE UNIVERSELL UTFORMING AS 08.01.2010 NYE KRAV TIL UNIVERSELL UTFORMINGKONSEKVENSER FOR PROSJEKTERENDE Kursdagene 7.-8. jan 2010 Dagens og fremtidens bygninger av Trine Presterud, Universell utforming AS UNIVERSELL UTFORMING AS

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Butikkdataa. rminal. Innhold ... 2. Forord. Endre Endre. Endre. Ter ... 9. Manuell kort... 9. Motta Skrive. Side 1

Butikkdataa. rminal. Innhold ... 2. Forord. Endre Endre. Endre. Ter ... 9. Manuell kort... 9. Motta Skrive. Side 1 Butikkdataa Ter rminal Innhold Forord... 2 Oppstart..................... 2 Legge inn(selge) varer i salgsskjermen... 3 Endre antall, pris, varerabatt eller serienummer på en vare... 3 Endre pris... 4 Varerabatt...

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

«Hit eit steg, og dit eit steg»

«Hit eit steg, og dit eit steg» «Hit eit steg, og dit eit steg» Nasjonal konferanse- universell utforming -tilgjenge og likeverd innan 2025 Bybanen i Bergen. En Bybane for alle! (?) Bergen, 27-28 september 2012 Diskriminerings - og tilgjengelighetsloven

Detaljer

Tips til nettlærere: Hvordan tenke universell utforming av undervisning i Classfronter

Tips til nettlærere: Hvordan tenke universell utforming av undervisning i Classfronter Tips til nettlærere: Hvordan tenke universell utforming av undervisning i Classfronter Skrevet av Ragni Indahl, prosjektkoordinator for prosjekt om universell utforming Institutt for kulturstudier (IKS),

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON. SOLIDUS ecare DESKTOP MANAGER

BRUKERDOKUMENTASJON. SOLIDUS ecare DESKTOP MANAGER BRUKERDOKUMENTASJON SOLIDUS ecare DESKTOP MANAGER Hva er Solidus ecare? Solidus ecare er en programvareløsning for å køe og organisere innkomne telefonsamtaler. Når en bruker ringer et (felles) telefonnummer

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 Innledning Hvem har behov for EvalSoft? EvalSoft er laget for innkjøpere i offentlig sektor, for evaluering av tilbydere ved offentlige anbud. Systemet er bygget

Detaljer

Brukergrensesnittdesign

Brukergrensesnittdesign Brukergrensesnittdesign Hva er brukergrensesnittet? Tone Bratteteig INF-102, 7/3 2003 se lenke fra INF102s web-side: http://www.sylvantech.com/~talin/projects/ui_design.html A summary of principles for

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting UiS-IKT Kompetanse 2010 Adresselister og fletting Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft når du vil flette sammen standard dokumenter med en adresseliste. Forklaringene

Detaljer

IR-sender BigJack for styring av radio/cd/tv

IR-sender BigJack for styring av radio/cd/tv IR-sender BigJack Brukerveiledning IR-sender BigJack for styring av radio/cd/tv IR-sender BigJack: HMS art. nr.: 029136 Best. nr.: 2402500 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 INNLEDNING... 3 GENERELT

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks Distributør Utvikler Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks NorMedia Tlf 66 91 54 40 Postboks 24 Fax 21 55 76 14 1450 Nesoddtangen E-post: kontakt@normedia.no www.normedia.no Innhold Beskrivelse...

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031 OM BRUKSANVISNINGEN Ut fra hvilken modell av klokken du har, vil displayet vise lyse tall med mørk bakgrunn eller omvendt. Knappe operasjonene er indikert med bokstavene som vist i figurene til venstre.

Detaljer

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13 BRUKERMANUAL SafePoint D42 Rev1 - NO20171106 1 av 13 1 av 13 INNHOLDSFORTEGNELSE SafePoint D42 INDEKS 1 - Sikkerhetsforskrifter 1-3 2 - Beskrivelse 4-5 3 - Brukere / Deponering 6-7 4 - Håndtering ved seddelkrøll

Detaljer

XENTA STASJONÆR TERMINAL MED

XENTA STASJONÆR TERMINAL MED XENTA STASJONÆR TERMINAL MED Telefon: (+47) 47 800 200 post@microlog.no www.microlog.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Terminalen... 3 1.1 Tastaturet... 4 2 Menyfunksjoner... 4 1.2 Kjøp... 4 1.3 Kjøp og kontant...

Detaljer

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende.

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt layer-by-layer metode og deretter en metode for viderekommende. Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende. Olve Maudal (oma@pvv.org) Februar, 2012 Her er notasjonen som

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

I MØTE MED NAV. Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0

I MØTE MED NAV. Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0 I MØTE MED NAV Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0 Innholdsfortegnelse Forord s. 2 Hva er Nav? S. 3 Når kan Nav være til hjelp? S. 3 Før, i og etter møte s. 5 Klage s. 8 Generelle tips s. 9 Kilder

Detaljer

Brukerveiledning Innlegging av prosjekter til NILs årbok

Brukerveiledning Innlegging av prosjekter til NILs årbok Brukerveiledning Innlegging av prosjekter til NILs årbok Hvis du har benyttet denne brukerveiledningen og ikke fått til å registrere prosjektet ditt, kan du få hjelp ved å ringe 23 33 24 64 eller 97 17

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Enkle ledsagerteknikker

Enkle ledsagerteknikker Enkle ledsagerteknikker Ledsaging Blinde og svaksynte trenger fra tid til annen hjelp fra seende til å ta seg fram, f.eks. på steder hvor man ikke er godt kjent. I slike situasjoner kan usikkerhet oppstå

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Business Support Terminal V-R100

Business Support Terminal V-R100 Business Support Terminal V-R100 2 1. Printer deksel. La dette være på når maskinen er i bruk. 2. Automatisk kutter. Kutter kvitteringene automatisk. 3. Papir holder. Lukk skikkelig. 4. Papir rull (80mm)

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK NO VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK Bær barnet sikkert Det er viktig at du tar deg tid til å lese igjennom brukerveiledningen før du tar din Caboo bæresele i bruk. Det anbefales spesielt å lese forholdsreglene

Detaljer

12-6. Kommunikasjonsvei

12-6. Kommunikasjonsvei 12-6. Kommunikasjonsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.01.2016 12-6. Kommunikasjonsvei (1) Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig og brukbar for den ferdsel og transport som

Detaljer

Foreta samtale med flere deltakere

Foreta samtale med flere deltakere HURTIGGUIDE Denne guiden tar for seg den grunnleggende informasjonen brukere trenger for å kunne utføre videosamtaler. Du kan legge guiden i møterommet og på videoopplæringssiden på intranettet, samt dele

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Lotus Traveler - Manual for installasjon

Lotus Traveler - Manual for installasjon Lotus Traveler - Manual for installasjon Innholdsliste Nedlasting...2 Installasjon...3 Konfigurering...4 Problemer...5 Nedlasting 1) Åpne nettleseren på mobilen din. På de fleste Nokia-telefoner har denne

Detaljer

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1. For full instruksjoner om installasjon

Detaljer

Smart bruk av Outlook for å nå dine personlige mål

Smart bruk av Outlook for å nå dine personlige mål Smart bruk av Outlook for å nå dine personlige mål For ledere, team og kunnskapsarbeidere Gjør en smart endring på jobben. La teknologi og struktur arbeide for deg, frigjør plass i hodet til innovasjon

Detaljer

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder:

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: Balder med x:panda Vedlegg til Brukerveiledning Balder Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: 3.2.1 Joystick 3.2.2 Kjøreprogrammer 3.2.4 Ledsagerstyring 5.1

Detaljer

MULTICOM 112. Muntlig innvirkning A1: Ingen krav

MULTICOM 112. Muntlig innvirkning A1: Ingen krav MULTICOM 112 Brukerveiledning Formål Denne MULTICOM112 CD-ROM har som mål å hjelpe alarmsentralpersonell med å utvikle grunnleggende språkkunnskaper til det nivået hvor de kan identifisere et fremmende

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Vang Software. PC kassesystem

Vang Software. PC kassesystem Vang Software PC kassesystem Bruker og programmeringsmanual versjon 2.2 Innhold Systemkrav og installasjon Programmering Oversikt Varegrupper Menyer Artikler Selgere Nivåer (priser 1, 2, 3, 4, 5 og 6)

Detaljer

Universell utforming. Kollektivkurs Bergen 21. januar Nina Prytz Koordinator for Universell utforming Region Vest

Universell utforming. Kollektivkurs Bergen 21. januar Nina Prytz Koordinator for Universell utforming Region Vest Universell utforming Kollektivkurs Bergen 21. januar 2015 Nina Prytz Koordinator for Universell utforming Region Vest Universell utforming tilfører kvaliteter i menneskeskapte omgivelser som er positive

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Når skjermen er ulåst, trykker du langt trykk (ca 2 sekunder) på skjermlåsknappen

Når skjermen er ulåst, trykker du langt trykk (ca 2 sekunder) på skjermlåsknappen Contents Slå av enheten... 2 Stopp tilbakemeldinger fra TalkBack midlertidig... 3 Ta imot eller avslutte en telefonsamtale... 3 Bli kjent med skjermtastaturet... 4 Redigere tekst... 9 Veksle mellom skjermtastatur

Detaljer

DE ER NOEN JEG ALDRI HAR MØTT SOM TAR SEG AV PENGENE JEG ALDRI HAR SETT.

DE ER NOEN JEG ALDRI HAR MØTT SOM TAR SEG AV PENGENE JEG ALDRI HAR SETT. DE ER NOEN JEG ALDRI HAR MØTT SOM TAR SEG AV PENGENE JEG ALDRI HAR SETT. penger, sikrer verdier, lagrer informasjon og tilbyr sikker elektronisk identifisering og signering. Tjenester du bruker hver dag

Detaljer

Kort brukerveiledning

Kort brukerveiledning Kort brukerveiledning TANDBERG MXP-systemer Norsk Programvareversjon F1 D13623.04 June 2006 Reproduksjon av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Innhold Generell

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster.  Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000 Brukerveiledning SuperTalker Varenr. 107 000 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 SuperTalkers funksjoner:... 3 Skisse av SuperTalker... 4 Batteri / Strømforbruk... 5 Bytt Overlegg og Fingerguide... 5 Valg

Detaljer

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) Damslet Skilt AS (leverandørbransjen) 07.02.2017 Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) 1-3. Definisjoner. Taktile skilt På side 110 ( 12-18) nevnes kravet om taktil tekst/symbol

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Hva er viktigst? Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring.

Detaljer