UD Retningslinjer for våpentjeneste automatgevær 5,56 mm x 45 HK 416 N og HK 416 K. Hefte 2, skyteutdannelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UD 5-21-2 Retningslinjer for våpentjeneste automatgevær 5,56 mm x 45 HK 416 N og HK 416 K. Hefte 2, skyteutdannelse"

Transkript

1 UD Retningslinjer for våpentjeneste automatgevær 5,56 mm x 45 HK 416 N og HK 416 K. Hefte 2, skyteutdannelse Sjef TRADOK fastsetter UD Retningslinjer for våpentjeneste automatgevær 5,56 mm x 45 HK 416 N og HK 416 K. Hefte 2, skyteutdannelse til bruk i Forsvaret. Oslo, 20. juli 2008 Barthold Hals Brigader Sjef TRADOK

2 UD Retningslinjer for våpentjeneste automatgevær 5,56 mm x 45 HK 416 N og HK 416 K. Hefte 2, skyteutdannelse Metadata KORTTITTEL: UD SIKKERHETSGRADERING: Ugradert IKRAFTTREDELSE: HJEMMEL: Organisasjons og instruksjonsmyndigheten ANSVARLIG FAGMYNDIGHET: Sjef Hærens Transformasjon og Doktrinekommando GJELDER FOR: Forsvaret FORRIGE VERSJON: Ingen Innhold 1 Innledning FORMÅL VIRKEOMRÅDE REVISJON Grunnlaget INNLEDNING UTDANNELSENS MÅL MÅLTYPER ILDVIRKNING STRIDSFORHOLD ØVINGSFORHOLD SKYTEØVELSER TREFFSIKKERHET ILDVOLUM Enkeltskudd Dobbeltskudd Automatisk ild Skytebanetjeneste og instruktørens rolle INSTRUKTØRARBEID Generelt Forberedende skyteøvelser Innledende skarpskytingsøvelser Bruk av hjelpeinstruktører og hjelpere Hjelpeinstruktørens arbeid Føring av skytebok og skivetegninger Hvordan finne og rette avtrekks- og pustefeil SKYTEBANETJENESTE Definisjoner Planlegging av utdanning Instruktørens ildordrer Utdanningsmål Skyteutdannelse Sikkerhetsregler GENERELT SIKKERHETSREGLER BEHANDLING AV GEVÆR PÅ SKYTEBANEN UNDER SKYTEUTDANNING

3 4.4 VISITASJON STANS I SKYTING Ildhåndgrep GENERELT BETJENING AV LADEARM BETJENING AV OMSTILLER FYLLING OG TØMMING AV MAGASIN MAGASINENES PLASSERING I MAGASINTASKENE BYTT MAGASIN LAD VÅPEN Magasinbytte når magasinet er skutt tomt (Kritisk magasinbytte) Magasinbytte hvor det fortsatt er patron i kammeret (Taktisk magasinbytte) TØM VÅPEN TØM VÅPEN KONTROLLER TØM VÅPEN KONTROLLER KLAR TIL VISITASJON SPENN NED MAGASIN I LAD VÅPEN! HANDLING VED ILDAVBRUDD Handling ved klikk Handling ved ikke avtrekk ØVELSER Fyll magasin Bytt magasin lad våpen Stødige grepsfaktorer GENERELT VENSTRE ARM OG HÅND KOLBENS PLASS I SKULDEREN HØYRE ARM OG HÅND HODETS PLASSERING AVSLAPNING PUSTING ØVELSER Sikting GENERELT RIKTIG SIKTING MED RØDPUNKTSIKTE SIKTETEKNIKK SIKTEFEIL SIKTING OG FORLEGGING AV SIKTEPUNKT Avstand Vind Høydeforskjell Geværets innskyting Ildvirkning Synets innflytelse og mesterøye GRUNNLEGGENDE SIKTEØVELSER BEDØMMELSE AV VINDENS VIRKNING OG VINDAVDRIFT Avtrekk GREP OM PISTOLGREPET OG AVTREKKET AVTREKKETS UTFØRELSE Trykkpunkt Kontrolltrykk Avtrekk med ettertrykk AVTREKKSFEIL GRUNNLEGGENDE AVTREKKSØVELSER

4 8.4.1 Avtrekksøvelse Fingergymnastikk Skytestillinger GENERELT LIGGENDE STILLING UTEN STØTTE Liggende anleggsstilling uten støtte Liggende ferdigstilling uten støtte Innledende øvelser i liggende anleggsstilling uten støtte Kontroll og feilretting av liggende anleggsstilling uten støtte LIGGENDE STILLING LAV DEKNING Liggende anleggsstilling lav dekning Liggende anleggsstilling med støtte av magasin Dekkstilling lav dekning Innledende øvelser i liggende anleggsstilling lav dekning SIDESITTENDE STILLING HALVHØY DEKNING Sidesittende anleggsstilling halvhøy dekning Dekkstilling halvhøy dekning KNESTÅENDE OG STÅENDE STILLING HØY DEKNING Knestående og stående anleggsstilling høy dekning Knestående og stående, dekkstilling høy dekning STILLINGER PÅ SIDEN AV DEKNINGEN Anleggsstilling ved siden av dekningen Dekkstilling til anleggsstillingene ved siden av dekninger KNESTÅENDE STILLING UTEN STØTTE Knestående anleggsstillinger Innledende øvelser i knestående anleggsstillinger Kontroll og feilretting av knestående anleggsstillinger Grunnleggende skarpskyting BLINKSKUDDET Generelt Melding om treffpunkt Avgivelse av blinkskuddet Grunnleggende øvelser ØYEBLIKKSKUDDET ILDHASTIGHET Generelt Øvelser i øyeblikkskuddet Øvelser i ildhastighet patronvis (hurtig ild) Øvelser i inntakelse av anleggsstilling og ildhastighet Øvelser i ildhastighet automatisk SPREDNING, SAMLINGSSKYTING OG INNSKYTING Generelt Spredningsårsaker treffsikkerhet Samlingsskyting innskyting Hvordan finne middeltreffpunktet (MTP) Samlingsmal Innskyting av våpen generelt Soldatens samling og innskyting på 30 m Samlings og innskyting på andre avstander Skivemateriellets mål Innskyting med siktejustering Siktejustering Skyting på korte hold nærstrid STRIDSFORHOLD SKYTEMÅTE DEFINISJONER Forberedende skyteutdanning Grunnleggende nærstridskyting enkeltmann Grunnleggende nærstridskyting avdeling

5 Videregående nærstridskyting enkeltmann Videregående nærstridskyting avdeling SIKKERHET Generelt Instruktørens ansvar Krav til instruktøren Grunnleggende sikkerhetsbestemmelser for enkeltmann Hurtighet Vs sikkerhet Sikkerhetskontrollører PLANLEGGING AV UTDANNING Generelt UTDANNINGSMÅL Mål for enkeltmannstjenesten Prioritering Utdannelse for løsing av stridsoppdrag SKYTEUTDANNELSE Hensikt Grunnlag Grunnleggende nærstridsskyteutdannelse Siktemetoder Skytestillinger Ildhåndgrep Stødige grepsfaktorer Innretting og avtrekk Bruk av reim SKYTEMÅTE Enkeltskudd Dobbeltskudd Automatisk ild VALG AV MÅLPUNKT SKYTING MOT MÅL I BEVEGELSE FEILRETTING UNDER TØRRØVING OG SKARPSKYTING Generelt Feilretting Instruktørens plassering på skytebanen Bruk av hjelpeinstruktør Skyting i mørke og dårlig sikt GENERELT SIKKERHETSMOMENTER SIKTETEKNIKK SIKTETEKNIKK VED BRUK AV NATTOBSERVASJONSUTRUSTNING Det elektromagnetiske (lys) spekter SKYTESTILLINGER I MØRKET ILDHÅNDGREP I MØRKET ILDSTILLINGER I MØRKE Skuddfelt i mørke Skjul i mørke Mulighet for samvirke og samband i mørke FREMRYKNING - BÆRING AV VÅPENET Gang i mørke Kryping og åling i mørket Fremsprang i mørket Valg av fremrykningsvei og fremrykningsmåte Observasjon og måloppdagelse i mørke Hørsel og lytting i mørke ØVELSER Øvelser i ildhåndgrep i mørket

6 13 Skyting mot mål i bevegelse og ballistisk beskyttede mål på bakken GENERELT SIKTING SKYTESTILLINGER SKYTING MOT PERSONELL SKYTING MOT MOTORKJØRETØY SKYTING MOT LUFTMÅL Generelt Ildåpning Skyting mot helikopter Skyting mot fallskjermhoppere Skyting mot UAVèr og propellfly SKYTING MOT BALLISTISK BESKYTTEDE MÅL PÅ BAKKEN Definisjoner Beskyting av ballistisk beskyttede mål Skyting fra kjøretøy GENERELT LETTE TERRENGKJØRETØY (LTK) LETTPANSREDE KJØRETØY PANSREDE KJØRETØY Skyting under vinterforhold GENERELT BEHANDLING OG STELL AV VÅPENET ILDSTILLINGER FREMRYKNING BÆRING AV GEVÆRET PÅ SKI STÅENDE ANLEGGSSTILING PÅ SKI Uten støtte Med støtte av stavene KNESTÅENDE OG HUKSITTENDE ANLEGGSSTILLING PÅ SKI LIGGENDE ANLEGGSSTILLING PÅ SKI ØVELSER Skyting under varme forhold, tørt GENERELT BEHANDLING OG STELL AV VÅPENET OG OPTIKK KAMUFLASJE AV VÅPENET, SPESIELLE HENSYN ILDSTILLINGER Varme / kulde Skyting under varme forhold, fuktig GENERELT BEHANDLING OG STELL AV VÅPEN OG OPTIKK KAMUFLASJE AV VÅPEN, SPESIELLE HENSYN Ildstillinger KRAV TIL ILDSTILLING Skuddfelt Skjul Dekning Støtte Tilleggskrav MOMENTER VED VALG AV STILLING BRUK AV LENDET Skuddfelt Skjul Faktorer som hjelper en til å skjule seg

7 Dekning UTBEDRING AV STILLINGEN KAMUFLERING Forbedring av skuddfeltet rydding Forbedring av skjul maskering Forbedring av dekning Forbedring av støtten Ildstillinger utbedres i flere stadier OPPTREDEN I STILLINGEN ØVELSER Øvelse nr Øvelse nr Fremrykningsmåter GENERELT GANG Med våpen i reim Med våpen i beredskapreim Med våpen i reim uten å utløse beredskapsspennen Med våpen i hendene Med våpen på rygg med pipen opp HØY KRYPING LAV KRYPING ÅLING RULLING FREMSPRANG Oppsprang Forflytning Nedsprang Ledelse og samtidig forflytning i par eller flere VALG AV FREMRYKNINGSVEI OG FREMRYKNINGSMÅTE ØVELSER Måloppdagelse GENERELT OBSERVASJONSTEKNIKK ØVELSER Målangivelse GENERELT LENDEBESKRIVELSE UTGANGSPUNKTER Grunnpunkter Hjelpepunkter ANGIVELSE AV RETNING OG AVSTAND FRA ET UTGANGSPUNKT ANGIVELSE AV RETNING OG AVSTAND FRA EGEN STILLING BESKRIVELSE AV MÅLET MÅLANGIVELSENS OPPBYGGING ANDRE FORMER FOR MÅLANGIVELSE Sporlys Nedslag Laserpeker MÅLANGIVELSENS UTFØRELSE ØVELSER Avstandsbedømmelse GENERELT Måling Strekmetoden

8 Skritting ØYEMÅL Sammenligningsmetoden Maksimums- og minimumsmetoden Synbarhetsmetoden Boermetoden LENDE OG VÆRFORHOLDENES INNVIRKNING Man bedømmer lett avstanden for lang Man bedømmer lett avstanden for kort AVSTANDSKORT ØVELSER Bruk av ilden ildledelse Feilfinningstabell Ikrafttredelse

9 1 Innledning 1.1 Formål Hensikten med retningslinjene er å fastslå krav til sikker bruk og behandling av håndvåpen HK 416 N og HK 416 K. 1.2 Virkeområde Retningslinjene gjelder for alle avdelinger i Forsvarets organisasjon (FO) som nytter materiellet. Dette gjelder både i Norge og i utlandet. 1.3 Revisjon Reglementet er fortsatt er under utvikling. En del av bildematerialet vil bli forandret i senere versjoner. Beskrivelse av kulebaner på de forskjellige våpentypene vil komme senere. HK 416 N og K er beskrevet mer inngående i hefte 1 våpenkjennskap. Det er imidlertid viktig å bemerke at under bruk er det minimal forskjell på de 2 våpnene. Det er på virkningen i målet at det er stor forskjell på 10 og 16,5 pipelengde. 2 Grunnlaget 2.1 Innledning Skyting drevet på riktig måte, fremmer en rekke gode soldategenskaper. Det kan være selvtillit, selvkontroll, besluttsomhet og viljestyrke. Soldatens skyteferdighet og tiltro til eget våpen har alltid vært av stor betydning for en avdelings moral. Gode skyteferdigheter og tillit til eget våpen bidrar til å skape den nødvendige selvtillit og mestringsfølelse hos soldaten slik at han tåler de påkjenninger som striden fører med seg. Hvis denne selvtillit og mestringsfølelse mangler, kan mismot og panikk lett oppstå. Den grunnleggende utdannelsen innenfor skyting i dette reglementet tar ikke for seg bruk av diverse beskyttelsesutstyr og klar til strid materiell den enkelte soldat bruker, da dette vil variere ut fra avdeling og type oppdrag. 2.2 Utdannelsens mål Målet for skyteutdannelsen er å gjøre den enkelte soldat og avdelingen som enhet skikket for ildstrid. Dette innebærer at den enkelte soldat under alle stridsforhold, i lyse som i mørke, i regn og søle, i snø og kulde, må kunne: Vedlikeholde og behandle sitt våpen slik at det alltid virker og er i treffsikker stand. Betjene sitt våpen sikkert og raskt. Alle ildhåndgrep må kunne utføres som rene refleksbevegelser Forflytte seg, velge ildstilling og skyte slik at han selv blir minst mulig utsatt for fiendens ild. Lokalisere og velge mål, bedømme avstanden og velge siktepunkt. Skyte sikkert og raskt. Iaktta virkning og rette siktepunktet deretter. Nytte sin ild formålstjenlig og disiplinert innen avdelingens oppdrag og virksomhet. 9

10 Målet medfører videre: At soldater og befal må kunne ildledelse. 2.3 Måltyper Mål for den geværbevæpnede soldat vil først og fremst være: Personell på bakken Personell som stikker opp av luker eller over kanten av fartøy og pansrede kjøretøyer I noen grad helikoptre, fly, fallskjermsoldater i luften og upansrede kjøretøyer/fartøy Stridsvogner, andre pansrede kjøretøyer samt fartøyer som må tas under ild med nærpanservernvåpen 2.4 Ildvirkning Personell er den vanligste måltypen for geværbevæpnede soldater. De mål som geværsoldaten først og fremst vil stå overfor i strid, vil være enkeltmål eller små gruppemål som er mer eller mindre maskert og mer eller mindre dekket, men meget sjelden klart synlige. Når det gjelder ildvirkning, kan man derfor ikke se den enkelte skytter isolert og basere seg på hans evne til å treffe et klart synlig mål. Ilden må ofte avgis på grunnlag av at han oppdager bevegelse, ildgivning og lignende. I mange situasjoner ser han ingen mål i det hele tatt, men det skytes på ham fra et område. Effektiv ildvirkning under slike forhold oppnår man i en ledet ildenhet. Man må derfor se hele laget under ett. Den samlede ild fra et lag eller en patrulje har en ganske annen karakteristikk enn den enkelte soldats ild mot enkelte tydelige, synlige mål. Laget kan oppnå virkning av sin ild på to måter. Enten ved å treffe fienden, dvs. hurtig å drepe eller ødelegge ham, eller ved å holde fienden nede, dvs. hindre ham i å skyte og i å forflytte seg. Dette oppnår man kun hvis ilden ligger meget nær, og er i tilstrekkelig mengde til å tvinge ham til å ta dekning. Tidsfaktoren spiller også her en avgjørende rolle. Man må regne med at fienden på land i meget stor utstrekning vil nytte stridsvogner og pansrede personellkjøretøyer. Under slike forhold vil personellmål først forekomme etter at panservernvåpnene har stanset kjøretøyene og tvunget personellet ut av vognene. I verste fall vil soldaten først ha personellmål å skyte på når fienden er på kloss hold. Bruk av nærpanservernvåpen er i slike situasjoner helt avgjørende. 2.5 Stridsforhold øvingsforhold Skyteutdannelsen må baseres på de forhold som hersker i strid, ikke på fredsmessige forhold på en skytebane. Dette betyr at skyteutdannelsen i videste forstand også innbefatter: Måloppdagelse Målangivelse Avstandsbedømmelse Valg og utbedring av ildstilling og opptreden i denne Bæremåter og forflytning med våpenet. Skyteutdannelsen må videre baseres på: At fiendtlig personell sjelden sees tydelig unntatt under selve stormen At de fleste mål vil bestå av: 10

11 En eller flere fiender, uregelmessig gruppert og med full utnyttelse av det skjul og den dekning lendet gir Personell gruppert omkring et fartøy eller pansret kjøretøy Selve fartøyet eller det pansrede kjøretøy med eller uten personell som stikker opp av luker og åpninger At de fleste personellmål er vanskelige å oppdage, men kan lokaliseres når de røper seg ved røyk, munningsflamme, støv, lyd, skinn, skygge, silhuett eller bevegelse og at de vil være synlige i meget kort tid At personellmål sjelden blir oppdaget eller lar seg effektivt beskyte på lengre avstand enn 300m At soldaten i strid nesten alltid må skyte fra stillinger tillempet lende, vegetasjon og behov for dekning. At skyting i strid aldri gir tid for stilling av siktet At valg av siktepunkt i høyde er vanskelig fordi målene er små og utydelige At skytteren, når et mål er oppdaget, sjelden vet hvor lang tid han har til disposisjon for å beskyte det, og følgelig må skyte fort At det, i enda større grad, er nødvendig å skyte fort når flere mål må tas under ild At en vesentlig del av stridsvirksomheten vil foregå i mørke og eller dårlig sikt. 2.6 Skyteøvelser Selve skyteøvelsene vil - på avstander opp til 200 meter, mot tydelige, utydelige og usynlige mål, på kjente og ukjente avstander, fra gode og mindre gode skytestillinger - omfatte øvelser i: Blinkskudd. Treffe uten tidsbegrensning (gir grunnlaget) Øyeblikksskudd. Kunne komme raskt til skudd med opprettholdelse av størst mulig presisjon Ildhastighet patronvis. Avgi flere rettede enkeltskudd i rask rekkefølge Ildhastighet automatisk. Avgi flere rettede korte byger i rask rekkefølge Skyting i nærstrid. Treffe mål meget raskt på kort hold Skyting i mørke. Kunne avgi ødeleggende og nedholdende ild med og uten kunstig belysning i mørke Veksling mellom håndvåpen og nærpanservernvåpen. Raskt kunne veksle mellom håndvåpen og nærpanservernvåpen Skyting mot mål i bevegelse på bakken. Treffe mål i bevegelse Skyting mot luftmål. Treffe fly og helikoptre samt fallskjermsoldater i luften Skyting i avdeling. Opptre og løse ildoppdrag som en del av en avdeling. 2.7 Treffsikkerhet Ildvolum HK 416 N og K gir relativt liten rekyl og det er dermed mulig å oppnå gode samlinger også på automatisk ild. Patronvis ild vil imidlertid gi bedre presisjon og kontroll med ammunisjonsforbruket. På kort hold kan det imidlertid oppstå situasjoner hvor automatisk ild 11

12 er det mest effektive og hvor den moralske virkning av automatisk ild, både hos skytter og fiende, må tas i betraktning. I nærstrid vil man ikke ha tid til å slå omstilleren om fra den ene til den andre ildsort alt etter måltype og behov: Enkeltskudd Brukes når avstanden går over 50m, samt når behovet for nedholdende effekt er liten. Bruk av enkeltskudd gir god treffsannsynlighet og lavt ammunisjonsforbruk. Når avstanden går over 50m skytes enkeltskudd etter teknikken for øyeblikkskuddet Dobbeltskudd Brukes i nærstrid på avstander under 50m. Hensikten med dobbeltskuddet er å få større effekt i målet, samtidig som metoden fører til redusert ammunisjonsforbruk i forhold til automatisk ild. Dobbeltskuddet skytes som to raske enkeltskudd avfyrt etter hverandre. Denne teknikken fører også til langt bedre treff i målet enn ved automatisk ild Automatisk ild Benyttes ved initial kontakt i sammenstøtsstrid under 50 m og ved rydding av rom i SIBO. Automatisk ild gir en god nedholdende effekt. HK 416N gir relativt liten rekyl. Med god trening vil skytter klare å få samlinger selv med automatisk ild. Den umiddelbare ulempe ved bruk av automatisk ild er at ammunisjonsforbruket blir stort. Automatisk ild brukes derfor i situasjoner der man hurtig trenger nedholdende virkning på korte hold. Automatisk ild skytes i byger på 3-5 skudd. 3 Skytebanetjeneste og instruktørens rolle 3.1 Instruktørarbeid Bilde av instruktør og skytter Generelt Gode egenferdigheter innen skyting er viktig for alle soldater. Soldater utdannes til strid. I strid må den enkelte soldat skyte godt og betjene sitt våpen raskt og effektivt. Dette læres best av engasjerte og dyktige instruktører som har gode egenferdigheter. Instruktøren må under hele utdannelsen se sammenhengen mellom feltmessige ferdigheter som har innflytelse på soldatens bruk av våpenet, og den rent tekniske skyteferdighet. Skyteinstruksjon er detaljarbeid. God instruksjon er i vesentlig grad et spørsmål om evne og vilje til å se og rette feil hos den enkelte skytter. Instruktøren må lære de enkelte skyttere å kjenne (deres egenart, legemsbygning, syn, osv), slik at han kan gi dem riktig veiledning. Han må interessere seg for den enkelte skytter og særlig for den dårlige skytter. Den uerfarne instruktør skal under all skyteutdannelse ha skyteinstruksen i lommen, og ikke være redd for å nytte den i påsyn av soldatene. Særlig under de første skyteøvelser med skarp ammunisjon må instruktøren gi sitt aller beste. Er ikke instruktøren i stand til å oppdage og rette feil hos skytteren, blir feilene lett stående eller i alle fall vanskelige å få bort. Instruktøren må aldri glemme at skyttere utdannes for strid. Så snart de første grunnleggende skyteøvelser er gjennomført, skal derfor de feltmessige krav tillegges stor vekt Forberedende skyteøvelser Det er de forberedende skyteøvelser som legger grunnlaget for et godt resultat av skyteutdannelsen. Instruktøren må ha klart for seg hvilke deler av de forberedende skyteøvelser som skal gjøres til gjenstand for eksersismessig innøvelse (drill), og hvilke deler (f eks stillinger, sikte- og avtrekksøvelser) som under ingen omstendighet må gjøres til stereotyp drill. Ildhåndgrep - fra ladning til handling ved ildavbrudd skal drilles inn til de 12

13 blir rene refleksbevegelser, og ferdigheten skal under hele utdannelsestiden ikke bare holdes ved like, men forbedres. Det er også under de forberedende skyteøvelser at grunnlaget for skikkelig våpenbehandling under alle forhold legges. Befalet må aldri gå trett av å kontrollere at våpen og materiell ikke utsettes for skjødesløs behandling, ikke minst at munningen aldri kommer nær bakken og forurenses. Denne kontrollen av detaljer i våpenbehandling skal selvsagt også gjennomføres i øvelser i spredt orden. Det er viktig at hver soldat blir fortrolig med bruk av våpen og at de ikke læres opp til å tro at skyting kun er noe som skjer på en skytebane. Soldatene må trenes til selv å utbedre feil på våpen og ammunisjon. Den enkelte soldat må ikke læres opp til å be om hjelp og å få hjelp hvis noe feil eller uforutsett skjer. Soldatene skal drilles til selv å utbedre feil på våpen og/eller ammunisjon under ildgivning. Soldaten skal selvsagt be om hjelp hvis det er noe han ikke klarer å utbedre. Soldatene skal for eksempel ikke læres opp til å rekke opp hånden og be om hjelp hvis de får ildavbrudd. Erfaringer viser at det man driller inn under trening det gjør man i strid. Den enkelte skytter er alltid selv ansvarlig for de skudd han avfyrer og de konsekvenser dette måtte påføre andre. Det er derfor viktig at det settes av mye tid til tørrtrening før man begynner med skarpskyting. Soldatene skal drilles og automatiseres slik at de kan få mentalt overskudd til å skyte godt og gjennomføre raske ildhåndgrep Innledende skarpskytingsøvelser Skarpskytingen tar til med liggende skyting på kortholdsbaner. Det er av vesentlig betydning at man på et meget tidlig tidspunkt i utdannelsen - så snart det er sikkerhetsmessig forsvarlig og soldatene har gjennomgått det nødvendige - begynner skytingen. Dette høyner interessen og gjør det klart for den enkelte at forberedende skyteøvelser er nødvendige. Innledende skarpskyting er viktig for instruktøren. Han kan tidlig danne grunnlag for en inndeling av skytterne i forskjellige grupper etter dyktighetsgrad. Hvilken gruppe en skytter skal være i fremover, avhenger av de fremskritt han gjør. Denne fremgangsmåten muliggjør en tidssparende individuell utdannelse og er nesten absolutt nødvendig når skyteutdannelsen må forseres på grunn av knapp tid. Det er viktig at den enkelte blir en bedre skytter. Innledningsvis er det viktig at alle skytterne kommer opp på en jevnt godt nivå, slik at man kan gå videre i progresjonen Bruk av hjelpeinstruktører og hjelpere Hver instruktør bør helst ikke ha mer enn 15 soldater å følge opp. Dette lar seg svært sjelden gjennomføre på grunn av mangelen på instruktører. Dersom avdelingen større, må instruktøren ha så mange hjelpeinstruktører som mulig. Disse demonstrerer øvelsens riktige utførelse og hjelper til med å veilede og rette feil. Mange øvelser gir bedre og hurtigere utbytte når det øves parvis. Soldatene arbeider sammen to og to, og skifter på å være skytter og kontrollør. Instruktøren kontrollerer at hjelperne er virksomme og at rettelsene deres er riktige. Dessuten tar instruktøren seg av skyttere som har vanskeligheter. Forutsetningen for at hjelpere kan nyttes, er at instruktøren etter hvert nevner hver enkelt detalj som skal kontrolleres. Bruk av hjelpere har særlig stor betydning når det gjelder kontroll av de ting som skytteren selv ikke er i stand til å se eller merke. Under grunnleggende skytetrening er det vanskelig å bli en god skytter hvis man blir utsatt for stress både psykisk og fysisk. Eksempler på dette er unødvendig brøling av ildordrer eller ventetjeneste i form av tung fysisk aktivitet. Dette tar fokuset bort fra skytingen og gjør at skytterne mister konsentrasjonen og mentalt overskudd. Senere i skyteutdannelsen er skyting 13

14 under press og stress viktig som forberedelse på stridsoppdrag. Enkle stridsløyper, skytestafetter, konkurranser osv. er måter man kan øke stressnivået psykisk og fysisk Hjelpeinstruktørens arbeid Det som her fremholdes, gjelder selvsagt også instruktøren når han selv arbeider med den enkelte skytter. Den detaljerte fremgangsmåte under øvelser i anleggsstillinger, sikting, avtrekk osv, fremgår der disse ting er behandlet. Under forberedende øvelser i blinkskudd og på skoleskytebanen skal hjelpeinstruktøren innledningsvis se hvordan skytteren inntar anleggsstilling. Han skal deretter flytte seg til side og bak skytteren og kontrollere stillingens forskjellige detaljer på instruktørens ordre. Under skarpskyting skal han selvsagt aldri plassere seg foran geværets munning. Hjelpeinstruktøren hjelper skytteren med å foreta eventuelle justeringer av stillingen. Når dette er gjort, tar han stilling lik skytteren (liggende, kne m v) på høyre side av ham og så langt fremme at han kan se skytterens ansikt og avtrekksfinger. Under skarpskyting, liggende skytestilling, må hjelpeinstruktøren plassere seg som på bildet for å unngå å få tomhylser kastet i ansiktet. Kun ved å ha stilling slik at han kan se skytterens sikteøye, avtrekksfinger, rygg og bryst, har han mulighet for å oppdage hvilke feil skytteren eventuelt gjør under avtrekk. Bilde 2: av skytter og hjelpeinstruktør Hjelpeinstruktøren skal kontrollere: At skytteren har en stødig og god anleggsstilling Venstre arm og hånd Kolbens plass i skulderen Høyre arm og hånd Hodet Pusting Avslapning At munningen er godt klar av bakken (dekningen) At skytteren tar trykkpunkt når han grovsikter mot målet At han holder pusten under sikting og avtrekk At han under avtrekket ikke Rykker Blunker Rugger At han melder treffpunkt før han slipper siktelinjen og tar geværet ned (når beordret) At han ikke bruker for lang tid på sikting og avtrekk. Bruker han over 6-7 sek, skal han beordres til å hvile (puste ut og inn noen ganger, eventuelt ta geværet ned) og forsøke på nytt At sikkerhetsreglene blir overholdt At skytteren verifiserer skuddene sine gjennom siktemidlene med fingeren på avtrekkeren og våpenet avsikret. Det siste punktet er særdeles viktig hvis man skyter på mennesker eller kjøretøy. Det er ikke sikkert at målet går ned med de antall skuddene man skjøt. Derfor må man verifisere dette og raskt være klar til videre ildgivning. Det er viktig at dette programmeres så tidlig som overhodet mulig i skyteutdannelsen slik at skytteren gjør dette hver gang han engasjerer et 14

15 mål. Engasjeres flere mål skal skytteren etter at målene er beskutt, verifisere alle målene til slutt. Det er viktig at instruktøren forteller skytteren hva han skal gjøre, og ikke hva han gjør feil. Hjernen skjønner ikke ordet ikke og tilbakemeldingen ikke napp avtrekket ditt eller ikke blunk når du skyter fører ofte til det motsatte. Det rette vil kunne være: Ta et fint, godt og jevnt avtrekk eller hold fokus med øynene åpne. En god instruktør skal alltid ved behov demonstrere det han prøver å lære bort. Derfor må instruktøren alltid ha sitt eget våpen og utrustning tilgjengelig på banen for å demonstrere teknikker. Soldatene skal ha fokus på seg selv og sin egen utvikling. Bilde3: av instruktør som instruerer elever Føring av skytebok og skivetegninger Det er meget viktig at alle soldater er i besittelse av skytebok og at den blir ført skikkelig. Uten en ordentlig ført skytebok har instruktøren (skytelederen) ikke mulighet for å kontrollere den enkelte manns fremgang, eller finne frem til eventuelle feil. Det er spesielt viktig at skivetegningene blir ført. Det er de avmerkede treffpunkt på skivetegningene som forteller skytelederen (instruktøren) hvordan soldaten skyter, og som gjør at han kan gi nødvendig rettledning. Av bare poengverdi kan man dra helt feilaktige slutninger. En skytter kan ha dårligere poengverdi enn en annen skytter, men skuddene hans har bra samling. Han gjør altså enten samme feil fra skudd til skudd (f eks feil valg av siktepunkt, helning av geværet), eller siktet er feil justert Hvordan finne og rette avtrekks- og pustefeil Å finne feil i avtrekks- og pustefeil til en skytter under skyting er vanskelig. Ofte kan det være best å late som man ikke ser på skytteren man skal veilede, men på skytteren som ligger ved siden av ham. Dette gjør at skytteren ikke lar seg påvirke av instruktøren som står eller ligger tett opptil seg. Dette gjøres for å avdekke eventuelle feil. Når man skal veilede kan det ofte kan det hjelpe og fortelle skytteren hva man vil at han skal gjøre. For eksempel: Ligg på trykkpunktet Se et godt siktebilde Press på avtrekkeren Aksepter at siktene ikke er 100 % Press. Det kan også være en ide` å bruke ekserserpatroner/løspatron i kombinasjon med skarp ammunisjon. Instruktøren fyller selv et magasin med vekslende med skarp patron og ekserserpatron. Skytteren skal under ladningen se vekk, slik at han ikke vet hva slags patron geværet er ladet med. Når skytteren nå skyter og venter et smell, og det ikke kommer noe, vil feilen vise seg tydelig. Instruktøren ser på skytterens øyne og avtrekksfinger for å finne avtrekksfeil og på rygg og bryst for feil pusteteknikk. Når skytteren har motarbeidet feilen under noen avtrekk med ekserserpatroner fyller instruktøren opp et nytt magasin med skarp ammunisjon, men har gjort oppmerksom på at det er ekserserpatroner - legger han inn en skarp patron uten at skytteren ser det. Dette er en meget nyttig øvelse. Ved mangel på ekserserpatron kan det nyttes løsammunisjon. 15

16 3.2 Skytebanetjeneste Mottak av skytterne på to rekker VENDING UTAD TØM VÅPEN KONTROLLER visitasjon av den enkelte skytters våpen gjennomtrekning av våpen med tørr pusselapp FRA kammer MOT flammedemper utlevering av ammunisjon til første skytterlag skyteleder gir en kort redegjørelse for tjenesten på standplass herunder vente/administrativt område områder som kan nyttes til drill område for fylling av ammunisjon sanitetsområde med sanitetsmateriell, handlingsplan ved ulykke, varslingsplan/samband og kjøretøy Område for søppel Bilde 4: av en skjematisk korrekt skytebane (kortholdsbane, ca. 30 skyttere, skytebaneleder, instruktører, målarrangement, sanitetskjøretøy, sanitets-utstyr, ammunisjons-plass, søppelstativ, hvileområde osv ) Definisjoner Forberedende skyteutdanning er alle grunnleggende skytinger som har til hensikt å gjøre soldaten kjent med sitt våpen herunder: Ildhåndgrep Skytestillinger 16

17 Sikteteknikk Våpenregler Vedlikehold før og etter skyting Denne skyteutdanningen gjennomføres som skoleskytinger med tilhørende tørrøvinger Enkeltmannsskyting Enkeltmannsskyting har til hensikt å øve den enkelte skytter og i tillegg bedømme hans personlige ferdigheter. Spesielt vektlegges sikkerhetsmomenter for enkeltmann, samt skyteferdighet Planlegging av utdanning Den enkelte avdelingssjef skal planlegge gjennomføring av skyteutdannelsen i henhold til gjeldende utdanningsprogram/direktiv. Videre skal avdelingen, med sjefen som ansvarlig, kontrollere gjennomføringen og kvaliteten på det som gjennomføres. Dette anbefales gjennomført ved rutinemessige og tilfeldige inspeksjoner på skytebanen/ skytefeltet. Det er spesielt viktig at avdelingen fokuserer på skytebanelederens evne og vilje til å ivareta hensikt og de sikkerhetsmessige momentene. Resultater/skytebøker må gjennomgås med ansvarlig skyteleder for eventuelt å justere progresjonen eller ekskludere mannskaper ut i fra ferdighetsog sikkerhetsmessig nivå. Skyteleders ansvar er som beskrevet i UD 2-1, Forsvarets sikkerhetsreglement for landmilitær virksomhet. Det presiseres at skyteleder har ansvaret for å gjennomføre den tabell/ skyterekke som er beskrevet i henhold til progresjonsrekkefølgen. Skyteleder skal alltid forsikre seg om at personellet er godt nok øvet og har forstått tabellen før skyting. Dette gjennomføres ved å kontrollere standpunkt. Han skal i tillegg følge opp den enkelte skytter nøye med tanke på skyteferdighet og sikkerhetsmessig opptreden. Det skal vektlegges grundig feilretting helt fra starten i utdannelsen. Resultatliste/ skytebok må føres og gjennomgås etter gjennomført skyteøkt slik at skyteleder kan vurdere: Differensiering av skytterne ut i fra ferdighetsnivå Holdninger og ferdigheter i å utføre øvelsene med vekt på sikkerheten. Usikker opptreden eller manglende vilje til å følge sikkerhetsmomentene rapporteres direkte til avdelingssjef med anbefalte tiltak (tørrøving, drill på momenter eller eventuelt stans i progresjonen) Instruktørens ildordrer Organiseringen av skytebanen gjenspeiler den tjenesten som drives. Det skal herske ro og orden på skytebanen. Det er viktig at den enkelte soldat får en god forståelse av hva og ikke minst hvorfor han gjør det han gjør. Det er et mål at alt er klart for skyting når skytterne ankommer skytebanen slik at mest mulig utdanningstid nyttes til effektiv skyteutdannelse. Banen skal derfor være organisert i henhold til den enkelte tabell/øvelse. Skyteleders kommando vil være slik: Soldaten informeres først om øvelsen som skal skytes. Deretter beordres fylling av det antall patroner og magasiner som skal nyttes. Eksempel: FYLL OPP ETT MAGASIN MED 5 PATRONER Soldaten fyller magasinet med beordret antall patroner og holder opp magasinet for å vise at han er ferdig. Fylling skjer fra liggende eller knestående stilling. HØRSELVERN PÅ 17

18 Soldaten tar på dobbelt hørselvern. Som et utgangspunkt bør man alltid nytte enkelt hørselvern (propper) på skytebanen og ta på øreklokker når skytingen starter. Dette for å ha en viss beskyttelse hvis noe uforutsett skulle skje. LIGG NED PRØV STILLINGEN Soldaten inntar beordret stilling og prøver denne. MAGASIN I LAD VÅPEN SIKRE Når soldaten har ladet våpenet inntar han dekkstilling (utgangsstilling ved stående skyting) for å markere at han er klar. MOT SKIVENE 5 SKUDD ILD Soldaten inntar anleggsstilling og avgir skudd iht. beordret skyteøvelse. I enkelte øvelser skal ild åpnes på observasjon. Når skyteleder ser at alle markerer at de er klare med ladd våpen ved å gå i dekkstilling, beordrer han ØVELSEN BEGYNNER for å varsle at målspillet vil begynne. Etter at skyteleder har beordret STANS, kontrollerer han at alle har skutt ferdig ved å spørre: HAR ALLE SKUTT? For at skyteleder enklere skal få oversikt svarer kun de skyttere som har skudd igjen. Skyteleder beordrer resterende skudd skutt ut, eller noterer eventuelt antall skudd som ikke er skutt (styres av tabell) TØM VÅPEN KONTROLLER HØRSELSVERN AV Utdanningsmål Målet for den enkelte soldat i avdelingen er at han i strid, under alle slags vær, føre- og lysforhold: Steller og betjener sitt våpen slik at det alltid virker og er i treffsikker stand Betjener sitt våpen raskt og sikkert samt utføre ildhåndgrep som automatiserte bevegelser Fører sitt våpen slik at det ikke er til fare for andre Forflytter seg, velger ildstilling og skyter slik at han selv blir minst mulig utsatt for fiendens ild Iakttar virkningen av egen ild og korrigerer ildgivning deretter Skyter sikkert og raskt Nytter sin ild formålstjenlig og disiplinert innen patruljens oppdrag og virksomhet Prioritering: Målet skal være å føre hele avdelingen, ikke bare de som lett lærer å skyte, fram til en best mulig standard for krig. Dette krever: At de beste instruktørene settes på de dårligste skytterne At tid og ammunisjon stilles til disposisjon for disse 18

19 At dette, om nødvendig må gjøres på bekostning av de gode skytterne Utdannelse for strid Alle skyteøvelser skal, foruten krav til treffsikkerhet, også stille krav til soldatens sikkerhetsmessige og eventuelt feltmessige opptreden samt utnyttelse av sitt våpen. Hvert skudd som avgis (hver ildgivning) skal ha verdi i utdannelsen for strid Skyteutdannelse Skyteutdannelsen skal være en naturlig del av den utdannelsen som drives ved den enkelte avdeling. Forberedende skyteøvelser har til hensikt å gjøre mannskapene forberedt til å gjennomføre skarpskytinger på en forsvarlig måte. Forberedende skyteutdannelse henger naturlig sammen med enkeltmannsutdannelsen og den grunnleggende utdannelsen innenfor stridsteknikk. Når lag/grupper øver inn formasjoner/patruljedriller osv skal stilles samme krav til våpenføring/plassering i formasjon som det skal være under opptreden på skytebanen. Under fellesperioden vil mannskapene få den innledende skyteutdannelse med skoleskyting på kortholdsbaner og 200m-baner. Under denne perioden bør målsettingen være at: Den enkelte skytter blir fortrolig med sitt våpen, og med god ferdighet beskyter og treffer mål på 200 m Den enkelte skytter gis en gradvis overgang fra brukbar ferdighet i blinkskuddet til øyeblikkskuddet Den enkelte skytter får et godt forhold til sitt personlige våpen med tanke på skyteteknikk og at de selv lærer å siktejustere sitt våpen Det er også en fordel om soldatene får en demonstrasjon av dekningstykkelser tidlig i perioden slik at de forstår hvilke krefter som er i våpenet og hva som må til for å beskytte seg. Følgende tabeller fra UD 5-10 (inntil nye skyterekker er klare og godkjent) bør minimum skytes som et ledd i den grunnleggende våpentjenesten: Tab II, III, IV, VIII, XIV, XX. Det er viktig at mannskapene er godt innøvd før tabell XX skytes og siden den representerer mange ferdigheter kan den hvis tid og ammunisjonstildeling strekker til, gjennomføres flere ganger videre i utdanningen. 4 Sikkerhetsregler 4.1 Generelt De alminnelige sikkerhetsbestemmelser fremgår av UD 2-1 Forsvarets Sikkerhetsreglement for landmilitær virksomhet. Alt befal som skal drive skyteutdannelse, plikter sette seg nøye inn i disse bestemmelser. All instruksjon i våpentjeneste skal starte med at instruktøren beordrer: TØM VÅPEN KONTROLLER! Soldaten går da frem som beskrevet i kapittel 6.8. Skal magasinene også kontrolleres og eller mekanismen spennes ned, gir instruktøren spesiell ordre om dette. Det er instruktørens overordnede ansvar å sørge for at de sikkerhetsmessige momentene som ligger til grunn for skyteutdannelsen også blir fulgt opp i stridsmessige øvinger. Mannskapene må læres opp til å se sammenhengen mellom det de gjør på skytebanen og det de skal gjøre i strid. 19

20 «Det er like ille om en mann blir skutt i ryggen ute på stridsoppdrag som på skytebanen». Det viktigste av alle sikkerhetstiltak er dog igjen og igjen å innprente soldaten, og som instruktør selv etterleve, de sikkerhetsregler som fremgår i neste punkt. 4.2 Sikkerhetsregler Fra første stund skal soldaten innprentes sitt personlige ansvar, og følgende regler må bli en del av hans natur: 1. Ta eller overta aldri et våpen, ditt eget eller andres, uten straks å forvisse deg om våpenet er ladd, eller ikke. 2. Legg (sett) aldri fra deg et ladd våpen. 3. Sikt eller pek aldri på noen, våpenet ladd, eller ikke ladd., 4. Tro ikke at et sikret våpen kan behandles som om det ikke er ladd. 5. Husk at kulen har stor gjennomslagskraft selv ut til m og kan drepe på dette hold. Vådeskudd er unødvendig. Det finnes ingen unnskyldning. Vis våpenkultur! Unntak fra regel nr 3 kan gjøres: i forbindelse med forberedende skyteøvelser, nærstrid og lignende når våpen/magasin/utrustning er kontrollert (visitert) av ansvarlig befalingsmann under instruksjon og øvelse i godt spredt orden med og uten løsammunisjon, når våpen/magasin/utrustning er kontrollert (visitert) av ansvarlig befalingsmann Disse reglene skal instruktøren stadig gjenta under hele utdannelsen, samt påse at soldatene følger dem. Ved gjennomføring av tøm våpen kontroller er det en god regel å benytte makkermetoden. Denne innebærer at skytterne jobber sammen i makkerpar og skytterne kontrollerer hverandres våpen. Eksempelvis kan skytter på skive 1 og 2 være et makkerpar, 3 og 4 osv. 4.3 Behandling av gevær på skytebanen under skyteutdanning Våpenet skal alltid behandles sikkerhetsmessig forsvarlig og slik at skytelederen har full kontroll. Ved all forflytning skal HK 416N bæres etter skytelederens bestemmelser, som oftest i rem som vist på bildet under. Før skyting tar til og under alle opphold i skytingen, beordres TØM VÅPEN KONTROLLER! Soldaten går da frem som beskrevet i punkt 6.8. Dette innebærer at under all forflytning, når geværet legges ned og under alle andre situasjoner når det ikke skytes på skytebanen, skal geværet være uten magasin, tømt og kontrollert fri for patron i kammeret og med ladearmen hektet opp i bakre stilling. Merk også ladearmens stilling (se bildet under) Skytelederen og andre på skytebanen vil da ved et eneste blikk kunne se at våpenet ikke er ladd og farlig. 20

TREN MOT TOPPEN I PISTOLSKYTING

TREN MOT TOPPEN I PISTOLSKYTING 1 1 TREN MOT TOPPEN I PISTOLSKYTING Denne oppgaven tar utgangspunkt i et utvalg av aktuell litteratur om pistolskyting og utdyper sider ved sentral skyteteknikk. Den viser hvilke utfordringer pistolskyting

Detaljer

Et lite kurs i lading

Et lite kurs i lading Et lite kurs i lading Disse sidene er ment som en veiledning for de som har tenkt å starte opp med å lade sine egne patroner. Hjemmelading har blitt mer og mer populært de senere årene. Årsakene til det

Detaljer

PENSUMHEFTE TIL FORBEREDELSER OG AVSLUTTENDE PRØVER FOR KUSKER SOM VIL TA SERTIFIKAT FOR KJØREOPPDRAG. Utarbeidet av

PENSUMHEFTE TIL FORBEREDELSER OG AVSLUTTENDE PRØVER FOR KUSKER SOM VIL TA SERTIFIKAT FOR KJØREOPPDRAG. Utarbeidet av PENSUMHEFTE TIL FORBEREDELSER OG AVSLUTTENDE PRØVER FOR KUSKER SOM VIL TA SERTIFIKAT FOR KJØREOPPDRAG Utarbeidet av Torgeir Svalesen Øystein Bakken Asle Kirkevoll Ingemar Sårheim Jostein Vonheim Bjørn

Detaljer

FOR. Finfelt Grovfelt. Magnum

FOR. Finfelt Grovfelt. Magnum NORGES SKYTTERFORBUND PISTOLREGLER FOR Finfelt Grovfelt Revolverfelt Militærfelt Spesialpistol Spesialrevolver Magnum 1 Magnum 2 Hurtigpistol Fripist tol B Bestemmelser for ungdomsklassene Utgave 2009

Detaljer

PRESISJON SIKTING BRILLENE, ETC.

PRESISJON SIKTING BRILLENE, ETC. VEDLEGG 2 1 PRESISJON SIKTING BRILLENE, ETC. Hvis du har to øyne, bruk dem begge når du sikter og skyter. Ja, sikt med begge øyne åpne, og stol på at lederøyet ditt tar utfordringen. Dette kan vise seg

Detaljer

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben MIN LILLE HMS En kilde til et stadig bedre liv på jobben Innholdsfortegnelse: Vårt mål: 0 ulykker og skader 100 % trygghet og trivsel Denne boken tilhører: Navn: Telefon: e-post: Andre viktige numre: BRANN

Detaljer

Grunnkurs søk og redning. Deltakerhefte

Grunnkurs søk og redning. Deltakerhefte Grunnkurs søk og redning Deltakerhefte 2 Grunnkurs søk og redning er utarbeidet i samarbeid med Ressursgruppe Ettersøkning. Ressursgruppen er ansvarlig for faginnholdet i kursmanualen. Ressursgruppe Førstehjelp

Detaljer

Forfatterne. Redaksjonen. Norsk Motocykkel Union, 2001 og 2007 ISBN-13: 978-82-92275-03-0

Forfatterne. Redaksjonen. Norsk Motocykkel Union, 2001 og 2007 ISBN-13: 978-82-92275-03-0 Forfatterne Leif Klyve er hovedforfatter for Full Kontroll. Leif er trafikkpedagog og motorsyklist og medlem i NMCUs Trafikksikkerhetskomié. Leif har i en årrekke jobbet som MC-sensor i Statens vegvesen.

Detaljer

Forfatterne. Redaksjonen. Norsk Motocykkel Union, 2001 og 2007 ISBN-13: 978-82-92275-03-0

Forfatterne. Redaksjonen. Norsk Motocykkel Union, 2001 og 2007 ISBN-13: 978-82-92275-03-0 Forfatterne Leif Klyve er hovedforfatter for Full Kontroll. Leif er trafikkpedagog og motorsyklist og medlem i NMCUs Trafikksikkerhetskomié. Leif har i en årrekke jobbet som MC-sensor i Statens vegvesen.

Detaljer

INTERNASJONALE REGLER - SPORTING

INTERNASJONALE REGLER - SPORTING INTERNASJONALE REGLER - SPORTING NORGES SKYTTERFORBUND (NSF) Dette er en oversettelse til norsk av det internasjonale regelverket for F.I.T.A.S.C. Sporting. Juni 2007 Trykket uten kostnad for NSF av Midas

Detaljer

F/NLF: Kompendium Bird-man vingedress

F/NLF: Kompendium Bird-man vingedress 1 F/NLF: Kompendium Bird-man vingedress Thomas Sætren Juni 2000 Sikkerhets- og utdanningskomiteen F/NLF 2 1. Om dette kompendiet 1.1 Hensikt Dette kompendiet er en oppsamling av erfaringer og kunnskap

Detaljer

Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013. Læreplan for førerkortklasse A1, A2 og A

Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013. Læreplan for førerkortklasse A1, A2 og A Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013 Læreplan for førerkortklasse A1, A2 og A VEILEDNINGER Håndbok 251 Læreplan Førerkort klasse A1, A2 og A Fastsatt av Vegdirektoratet

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND

NORGES SKYTTERFORBUND .mm.mm NORGES SKYTTERFORBUND GENERELLE TEKNISKE REGLER Versjon 0 (Andre utgave, 0/0) - - Gjelder fra 0. februar 0 .mm.mm KAPITLER. GENERELT.... SIKKERHET.... SKIVER OG KRAV TIL SKIVER.... BANER OG ANNET

Detaljer

Hvordan Man Mediterer: En Nybegynner s Guide Til Fred

Hvordan Man Mediterer: En Nybegynner s Guide Til Fred Hvordan Man Mediterer: En Nybegynner s Guide Til Fred Yuttadhammo Bhikkhu Innholdsfortegnelse Kapittel En: Hva er Meditasjon?...1 Kapittel To: Sittende Meditasjon...6 Kapittel Tre: Gang Meditasjon...10

Detaljer

Regler for jaktskyting HAGLE OG RIFLE Gjelder fra 01.01.2010

Regler for jaktskyting HAGLE OG RIFLE Gjelder fra 01.01.2010 Regler for jaktskyting HAGLE OG RIFLE Gjelder fra 01.01.2010 NJFF 0 REGLER FOR JAKTSKYTING Gjeldende fra 01.01.2010 til 31.12.2014 Godkjent av NJFFs jaktskytterutvalg. Vedtatt av NJFFs styre 30.09.2009

Detaljer

Førerkortklasse C1 og C1E

Førerkortklasse C1 og C1E Håndbok C1 Håndbok 255 Læreplan Førekortklasse C1 og C1E Veiledning Læreplan Førerkortklasse C1 og C1E 255 12.04 Læreplan Førerkortklasse C1 og C1E Fastsatt av Vegdirektoratet 15.10.2004 med endringer

Detaljer

Hvordan gjøre de beste best?

Hvordan gjøre de beste best? Hvordan gjøre de beste best? - eksempler på læringsprinsipper, virkemidler og metoder for påvirkning av fotballferdighet for spillere i alderen 16-21 år. Trener III Nils Lexerød Forord Jeg vil først om

Detaljer

KROPPSSPRÅK OG RELASJONSLEDELSE. Master i organisasjon og ledelse, Spesialisering i relasjonsledelse RAD 6901. Ole Rath

KROPPSSPRÅK OG RELASJONSLEDELSE. Master i organisasjon og ledelse, Spesialisering i relasjonsledelse RAD 6901. Ole Rath KROPPSSPRÅK OG RELASJONSLEDELSE Master i organisasjon og ledelse, Spesialisering i relasjonsledelse RAD 6901 Ole Rath Våren 2013 FORORD Arbeidet med denne oppgaven har vært tungt ved siden av full jobb.

Detaljer

Førerkortklasse D1 og D1E

Førerkortklasse D1 og D1E Håndbok D1 Håndbok 256 Læreplan Førekortklasse D1 og D1E Veiledning Læreplan Førerkortklasse D1 og D1E 256 12.04 Læreplan Førerkortklasse D1 og D1E Fastsatt av Vegdirektoratet 15.10.2004 med endringer

Detaljer

En bekjennelse om politisk oppfatning. Ragnar Haugen

En bekjennelse om politisk oppfatning. Ragnar Haugen 1 En bekjennelse om politisk oppfatning. Av Ragnar Haugen 2 INNHOLD Innledning Kapittel 1: Et fritt marked og fri konkurranse er nødvendig for økonomisk utvikling og best utnyttelse av ressurser. Kapittel

Detaljer

Bitten Nordrik FAGSTOLTHET. Sjåvinisme eller betingelse for fagforeningsbevissthet?

Bitten Nordrik FAGSTOLTHET. Sjåvinisme eller betingelse for fagforeningsbevissthet? Bitten Nordrik FAGSTOLTHET Sjåvinisme eller betingelse for fagforeningsbevissthet? 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning 3 2 Metode og datagrunnlag.. 4 3 Bakgrunn for medlemskap/ikke medlemskap. 4 3.1 Begrunnelser

Detaljer

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Publikasjonen er revidert flere ganger siden den første gang ble utgitt i 1977. Mars 2000 Typografisk oppsett er endret. Ajourført

Detaljer

Grunnleggende studieteknikk mai 20003. Side 1. Lær deg - å lære selv - studiehefte. Kristin Rafto mai 2003. ai-9205 1

Grunnleggende studieteknikk mai 20003. Side 1. Lær deg - å lære selv - studiehefte. Kristin Rafto mai 2003. ai-9205 1 Side 1 Lær deg - å lære selv - studiehefte Kristin Rafto mai 2003 ai-9205 1 Grunnleggende studieteknikk mai 2003 Innholdsliste Side 2 INNLEDNING 5 Bruk av sjekkbladet...5 Måling av fremskritt....5 Hvis

Detaljer

Riktig og sikker hogst

Riktig og sikker hogst Riktig og sikker hogst Riktig og sikker hogst Skogbrukets HMS-utvalg Sikkerhet og ansvar i skogen Hogst er risikofylt arbeid, med fare for alvorlige skader. Skogbruksnæringe har i lang tid drevet et systematisk

Detaljer

Knestående. Grunnleggende. Pølle. Høyre fot og høyre bein.

Knestående. Grunnleggende. Pølle. Høyre fot og høyre bein. Knestående. Grunnleggende. Knestående kan være teknisk vanskelig, dette fordi kroppsbygningen på den enkelte skytter har større påvirkning en på liggende og stående. Etter som det er så store forskjeller

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

Ledsagerveiledning. Personbil. Jarl Ove Glein og Ståle Lødemel

Ledsagerveiledning. Personbil. Jarl Ove Glein og Ståle Lødemel Ledsagerveiledning Personbil Jarl Ove Glein og Ståle Lødemel Førerkortboka Klasse b 1 NKI Forlaget AS 2011 1. utgave, 1. opplag 2011 Utgiver: NKI Forlaget AS Postboks 111, 1319 Bekkestua Besøksadresse:

Detaljer

Advarsel! FRIHET - STYRING er en bok som er tung å lese.

Advarsel! FRIHET - STYRING er en bok som er tung å lese. 1 Advarsel! FRIHET - STYRING er en bok som er tung å lese. Men den burde kanskje være obligatorisk lesning med etterfølgende eksamen for enhver som søker etter et verv som politiker? FRIHET - STYRING En

Detaljer

REGLER FOR JAKTSKYTING: GYLDIG FRA 01.01.2015 HAGLE OG RIFLE WWW.NJFF.NO NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

REGLER FOR JAKTSKYTING: GYLDIG FRA 01.01.2015 HAGLE OG RIFLE WWW.NJFF.NO NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND REGLER FOR JAKTSKYTING: HAGLE OG RIFLE GYLDIG FRA 01.01.2015 WWW.NJFF.NO NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND 1 REGLER FOR JAKTSKYTING Gjeldende fra 01.01.2015 til 31.12.2019 Godkjent av NJFFs jaktskytterutvalg.

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer