nr 22/ NO årgang 98 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 22/08-2008.05.26 NO årgang 98 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 22/ årgang 98 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /08 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Delvis overdragelse - Partial change in ownership Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i navn og adresser i alle rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Slettede internasjonale varemerkeregistreringer Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /08 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM HOMESOLUTIONS Reckitt Benckiser SarL, 39 Boulevard Joseph II, 1840 LUXEMBOURG, LU Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 3 Blekemidler og andre midler til bruk for klesvask og oppvask; preparater for rensing av klær; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; oppvaskmidler, stoffmyknere, produkter og midler til bruk for avkalkning og avskalling; parfymepreparater for atmosfæren; potpurri, parfymepreparater, desinfeksjonsmidler, utrøykingsmidler, deodoranter. 5 Desinfeksjonsmidler (andre enn for legging og absorbering av støv); hygieniske midler; antiseptika; preparater for frastøting og/eller utrydding innsekter; germicider; deodoranter (ikke for personlig bruk); luftforfriskende preparater; desinfeksjonsmidler, utrøykingspreparater; luftforfriskningspreparater for rom; sanitære stoffer; farmasøytiske preparater og smertestillende midler; preparater og produkter for helsepleie eller for helsepleieformål, eller for sanitære formål; romforfriskningsmidler. 41 On-line elektroniske publikasjonstjenester; fremskaffelse av on-line elektroniske publikasjoner; publisering av bøker eller av tekst og publiseringstjenester; anskaffe instruksjonstjenester relatert til rengjøringsspørsmål for hjemmet; anskaffe instruksjonstjenester relatert til bruken, innenfor hjemmemiljø, av kjemiske produkter for industrielle formål, og relatert til bruken, innenfor et hjemmemiljø, av vannbløtgjøringsmidler og avskallingsmidler, og relatert til bruken, innen et hjemmemiljø, av preparater og produkter for forhindring eller hemming av anløping, eller avleiring på glasstøy, porselen, keramikk, steintøy og kjøkkentøy, og relatert til bruken, innenfor et hjemmemiljø, av preparater og produkter til bruk i beskyttelse av glasstøy, porselen, keramikk, steintøy og kjøkkentøy, og relatert til bruken, innenfor et hjemmemiljø, av blekemidler og andre stoffer for bruk i klesvask og oppvask, og relatert til bruken, innenfor et hjemmemiljø, av preparater til rengjøring, polering, flekkfjerning og sliping, og relatert til bruken, innenfor et hjemmemiljø, av oppvaskmidler, stoffmyknere, produkter og preparater til bruk for avkalkning og avskalling, og relatert til bruken, innenfor et hjemmemiljø, av parfymepreparater for atmosfæren, og relatert til bruken, innenfor et hjemmemiljø, av potpurri, parfymepreparater, desinfeksjonsmidler, avrøykningsmidler, deodoranter og romforfriskningsmidler, og relatert til bruken, innenfor et hjemmemiljø, av stearinlys, velluktende og duftende stearinlys, stearinlys for dufting og parfymering av atmosfæren, og relatert til bruken, innenfor et hjemmemiljø, av belysningsmidler, voksnattlys og veker, og relatert til bruken, innenfor et hjemmemiljø, av desinfeksjonsmidler (andre enn for legging og absorbering av støv), og relatert til brukeren, innenfor et hjemmemiljø, av hygieniske midler, og relatert til bruken, innenfor et hjemmemiljø, av antiseptika, og relatert til bruken, innenfor et hjemmemiljø, av preparater for frastøting og/eller utrydding av innsekter, og relatert til bruken, innenfor et hjemmemiljø, av germicider, og relatert til bruken, innenfor et hjemmemiljø, av deodoranter (ikke for personlig bruk), og relatert tilbruken, innenfor et hjemmemiljø, av luftforfriskende preparater og desinfeksjonsmidler og utrøykningspreparater, og relatert til bruken, innenfor et hjemmemiljø, av luftforfriskningspreparater for rom, og relatert til, innenfor et hjemmemiljø, av sanitære stoffer, og relatert til bruken, innenfor et hjemmemiljø, av farmasøytiske preparater og smertestillende midler, og relatert til bruken, innenfor et hjemmemiljø, av preparater og produkter til bruk i helsepleie eller for personlige helsepleieformål, eller for sanitære formål, og relatert til bruken, innenfor et hjemmemiljø, av publikasjoner i elektronisk form, nedlastbare elektroniske publikasjoner, publikasjoner i elektronisk lesbar form, og relatert til bruken, innenfor et hjemmemiljø, av publikasjoner i form av, eller som elektronisk post ( ), og relatert til bruken, innenfor et hjemmemiljø, av publikasjoner nedlastbare fra Internett, og relatert til bruken, innenfor et hjemmemiljø, av apparater og instrumenter, alle for dufting, rensing eller forfriskning av atmosfæren, eller relatert til bruken, innenfor et hjemmemiljø, av deler og tilbehør for alle foran nevnte varer, og relatert til bruken, innenfor et hjemmemiljø, av trykte publikasjoner og nyhetsbrev, og relatert til bruken, innenfor et hjemmemiljø, av trykksaker, og relatert til bruken, innenfor et hjemmemiljø, av instruksjons- og opplæringsmateriell, og relatert til bruken, innenfor et hjemmemiljø, av husholdnings- eller kjøkkenutstyr og beholdere (ikke av edelmetall eller overtrukket hermed), og relatert til bruken, innenfor et hjemmemiljø, av dispensere og dispenserapparater, og relatert til bruken, innenfor et hjemmemiljø, av luktfjerneapparater, og relatert til bruken, innenfor et hjemmemiljø, av beholdere i form av pomandere for dufting av atmosfæren eller for utspredning av parfyme, luftforfriskningsmidler eller luftforfriskningspreparater inn i den omsluttende atmosfære, og relatert til bruken, innenfor et hjemmemiljø, av glasstøy, porselen, og keramikk; fremskaffelse av informasjonstjenester vedrørende utdannelse relatert til rengjøringsspørsmål i hjemmet, og relatert til bruken, innfor et hjemmemiljø, av kjemiske produkter for industrielle formål, og relatert til bruken, innenfor et hjemmemiljø, av vannbløtgjøringsmidler og avskallingsmidler, og relatert til bruken, innenfor et hjemmemiljø, av preparater og produkter for forhindring og hemming av anløping eller avleiring på glasstøy, porselen, keramikk, steintøy og kjøkkentøy, og relatert til bruken, innenfor et hjemmemiljø, av preparater og produkter for bruk til beskyttelse av glasstøy, porselen, keramikk, steintøy 3

4 registrerte varemerker /08 og kjøkkentøy, og relatert til bruken, innenfor et hjemmemiljø, av blekemidler og andre stoffer ti( bruk for klesvask og oppvask, og relatert til bruken, innenfor et hjemmemiljø, av midler til rengjøring, polering, flekkfjerning og sliping, og relatert til bruken, innenfor et hjemmemiljø, av oppvaskmidler, stoffmyknere, produkter og preparater til bruk for avkalkning og avskalling, og relatert til bruken, innenfor et hjemmemiljø, av parfymepreparater til atmosfæren, og relatert til bruken, innenfor et hjemmemiljø, av potpurri, parfymepreparater, desinfeksjonsmidler, avrøykningsmidler, deodoranter, rom forfriskningsmidler, stearinlys, velluktende og duftende stearinlys, stearinlys for dufting og parfymering av atmosfæren, belysningsmidler, voksnattlys og veker, og relatert til bruken, innenfor et hjemmemiljø, av desinfeksjonsmidler (andre enn for legging eller absorbering av støv), og relatert til bruken, innenfor et hjemmemiljø, av hygieniske preparater, og relatert til bruken, innenfor et hjemmemiljø, av antiseptika, preparater for frastøting og/eller utrydding av innsekter, germicider, og relatert til bruken, innenfor et hjemmemiljø, av deodoranter (ikke for personlig bruk), og relatert til bruken, innenfor et hjemmemiljø, av luftforfriskningsmidler, desinfeksjonsmidler, avrøykningsmidler, forfriskningsmidler for rom, sanitære stoffer, og relatert til bruken, innenfor et hjemmemiljø, av farmasøytiske preparater og smertestillende midler, og relatert til bruken, innenfor et hjemmemiljø, av preparater og produkter til bruk i helsepleie eller for personlige helsepleieformål, eller for sanitære formål, og relatert til bruken, innenfor et hjemmemiljø, av apparater og instrumenter, alle for dufting, rensing eller forfriskning av atmosfæren, deler og tilbehør for alle foran nevnte varer, og relatert til bruken, innenfor et hjemmemiljø, av husholdnings- eller kjøkkenutstyr og beholdere (ikke av edelmetall eller overtrukket hermed), og relatert til bruken, innenfor et hjemmemiljø, av dispensere og dispenserapparater, luktfjerneapparater, beholdere i form av pomandere for dufting av atmosfæren eller for utspredning av parfyme, luftforfriskningsmidler eller luftforfriskningspreparater inn i den omsluttende atmosfære, og relatert til bruken, innenfor et hjemmemiljø, av glasstøy, porselen, og keramikk; fremskaffelse av informasjonstjenester relatert til publikasjoner i elektronisk form, nedlastbare elektroniske publikasjoner, publikasjoner i elektronisk lesbar form, og relatert til publikasjoner i form av, eller som elektronisk post ( ), og relatert til publikasjoner nedlastbare fra Internett, trykte publikasjoner og nyhetsbrev, og relatert til trykksaker, og relatert til instruksjons- og opplæringsmateriell. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/234,370 AL 2003 ATI Properties Inc, PH PITTSBURGH, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 6 Rustfritt stål i form av valsede produkter, herunder plate, tynnplate, remse, stag, og rørformet/rør produkter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: IL PASSO Sommelier AS, Karenslyst Allé 10, 0278 OSLO, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 33 Vin. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Arctic Breeze vodka Anders Wetten, Åkerøveien 10, 0586 OSLO, 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). 4

5 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: JUSTICE LEAGUE DC Comics, 1700 Broadway, New York, NY 10019, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; kinematografiske filmer, herunder komedier, drama-, action-, eventyr- og/eller animasjonsfilmer, filmer for kringkasting på fjernsyn, herunder komedier, drama, action-, eventyr- og/eller animasjonsfilmer; lydbånd, lyd-og videobånd, lyd- og videokassetter, lyd- og videodisketter, og digitale flerbruksdisketter med musikk, komedie, drama, action, eventyr, og/eller animasjon; stereo hodetelefoner; batterier; trådløse telefoner; lydkassett- og CD-spillere; CD-ROM dataspilldisketter; telefon- og/eller radiopersonsøkere; kortfilmkassetter inneholdende komedier, drama-, action-, eventyrog/eller animasjonsfilmer for bruk med håndholdte visningsinnretninger eller fremvisere; videokassettopptakere og -spillere, CD-spillere, digitale lydbåndopptakere og -spillere; radioer; musematter; briller, solbriller og etuier derfor; spillutstyr solgt som en enhet for å spille et databasert selskapsspill; programmer for data- og videospill; patroner og kassetter for videospill; data- og videospill som er designet for hardwareplattformer, nemlig spillkonsoller og personlige datamaskiner; CD-ROM dataspilldisketter og dataprogrammer, nemlig software som forener digitalisert video- og audiomedia til et globalt datainformasjonsnettverk, tilbehør til mobiltelefoner, nemlig handsfreetilbehør, etuier og deksler til mobiltelefoner; kodete magnetiske kort, nemlig telefonkort, kredittkort, kontantkort, debetkort og magnetiske nøkkelkort; dekorative magneter. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; trykksaker og papirvarer, herunder bøker inneholdende karakterer fra animasjons- actioneventyr-, komedieog/eller dramafilmer, tegneseriehefter, barnebøker, magasiner og blader inneholdende ka.rakterer fra animasjons-, actioneventyr-, komedie- og/eller dramafilmer, fargeleggingsbøker, aktivitetsbøker for barn; skrivepapir, konvolutter, notisbøker, dagbøker, notatkort, hilsningskort, samle- og byttekort; litografier; penner, blyanter samt etuier derfor, viskelær, fargestifter, markeringspenner, fargeblyanter, malerskrin, kritt og tavler; dekaler, varmeoverføringsbilder; plakater; monterte og umonterte fotografier; bokbind, bokmerker, kalendere, gavepapir; gjestegaver av papir og festdekorasjoner av papir, nemlig papirservietter, bordbrikker, kreppapir, papirhatter, invitasjoner, papirduker, kakedekorasjoner av papir; trykte overføringsbilder for broderi eller stoffapplikasjoner; trykte mønstre for kostymer, pyjamaser, gensere og t-skjorter. 25 Klær, fottøy, hodeplagg, klær for menn, kvinner og barn, herunder skjorter, T-skjorter, tykke bomullsgensere, joggedresser, bukser, shorts, ermeløse trøyer, vester, regntøy, tøysmekker, skjørt, bluser, kjoler, bukseseler, gensere, jakker, kåper, regnkåper, kjeledresser, slips, kapper, hatter, caps, solskjermer, belter, skjerf, nattøy, pyjamaser, dameundertøy, undertøy, støvler, sko, joggesko, sandaler, sokker, støvletter, sokketøfler og sokker med antigli, badetøy og maskerade- og Halloweenkostymer og masker solgt dertil. 28 Gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; leker og gymnastikk- og sportsartikler, herunder spill og leketøy, nemlig actionfigurer og tilbehør derfor; plysj leker; ballonger; badekarleker; leker til å sitte på eller kjøre med; utstyr solgt som en enhet for å spille kortspill; lekekjøretøy; dukker; kasteskiver; elektroniske, håndholdte spilleapparater; spillutstyr solgt som en enhet for å spille brettspill, kortspill, manipulative spill, salongspill og actionspill med skyteskive; frittstående videotilknyttede spillmaskiner; puslespill og manipulative puslespill; ansiktsmasker laget av papir; rullebrett; isskøyter; vannpistoler; baller, nemlig lekeballer, fotballer, baseballer, basketballer; baseballhansker; flytebrett til fritidsbruk; flytende sparkebrett til fritidsbruk; seilbrett; svømmebrett til fritidsbruk; svømmeføtter; bake- og kokeutstyr øeketøy); lekebanker; snøglasskuler (leketøy); juletrepynt. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; cookies, base for tilberedning av milkshakes, frokostblandinger, bobletyggegummi, kandiserte kakedekorasjoner, tyggegummi, frossen konfekt, smørbrødkjeks, frosset yoghurt (spiseis), iskrem, saltkringler, peanøttsmørkonfektchips, malt for emæringsformål; soyabønnemalt; maltkjeks, sukkerkonfektyr, nemlig sukkertøy, sukkertøystenger, peppermyntesukkertøy, popkorn med sukkerovertrekk, karamelliserte popkorn, sukkertøypynt for kaker; spiselig kakepynt; riskaker; pastiller (sukkertøy); bakverk; kjeks og brød; kaffedrikker med melk, kakaodrikker med melk, sjokoladebaserte drikker, kaffe og kaffebaserte drikker, kakao og kakaobaserte drikker; te, nemlig ginsengte, svart te, oolongte, bygg- og byggbladte; kjøttmørningsmiddel for husholdningsbruk; bindemiddel for iskrem. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; grønnsaksjuice (drikker); søte drikker tilberedt med ris og malt, fruktpulver, frukt sirup, konsentrert fruktjuice; limonader og saft for limonade; colasirup; pulver for kullsyreholdige drikker; tabletter for kullsyreholdige drikker; ikke-alkoholholdige drikker, nemlig mineralvann, fruktnektar, fruktjuice, fruktdrikker, mineralvann med fruktsmak, fruktpunsj, selters, sodavann, drikkevann og sportsdrikker; preparater for å lage kullsyreholdig vann og juice; mineral- og kildevann. 5

6 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: opplæringsvirksomhet: utgivelse av bøker, tidsskrifter og tekster; organisering og ledelse av undervisning, seminarer, kongresser, konferanser og symposium. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenster og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; informasjonsvirksomhet. 45 Juridisk forskning; juridiske tjenester; rådgivning om og lisensiering av dataprogramvare (juridisk tjenster); rådgivning om og lisensiering av immaterielle rettigheter; registrering, forvaltning og overvåkning av immaterielle rettigheter, herunder opphavsrettigheter, varmerker, patent, design og domenenavn; megling; rådgivning om immateriell eiendomsrett; konsultasjonsvirksomhet innen juss; vergemål. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, 9 Publikasjoner, prospekter, formularer, bøker og undervisningsmateriell i elektronisk format; programvare for datamaskiner. 16 Bøker; manualer; nyhetsbrev; trykksaker; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser. 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse; konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål; konsulentbistand i forretningssaker; utarbeidelse av skatteberetning; økonomiske beregninger; økonomisk planlegging; bedriftsundersøkelser; kontortjenester; annonse- og reklamevirksomhet. 36 Konsulentbistand/veiledning i skattespørsmål og finansielle spørsmål; finansiell virksomhet; finansanalyser; finansieringsvurdering/rådgivning; finanssinformasjon; finanstransaksjoner; fondsinvestering; fondsopprettelse; forvaltning av formuer; monetær virkshomhet; børsnoteringer; meglervirksomhet; forretninger med fast eiendom; bestyrelse av fast eiendom; eiendomsmegler for fast eiendom; eiendomsomsetning; bestyrelse av stiftelser; forsikringsvirksomhet, forsikringsrårdgivning; deponering av verdipapirer; konsultasjonsvirksomhet innen økonomi. 41 Utdannelsesvirksomhet; 6

7 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke AS Forma, Postboks 4644, Sofienberg, 0506 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; dietetiske preparater, dietetisk margarin; ernæringssupplement; kosttilskudd. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; oster; kaviar; spiselige oljer og fett; margarin; smør. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, kakedeiger, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; kjøttkraft; søtsaker; majoneser; nudler; pasta; posteier; patéer; puddinger; salatdressinger; sjokolade; smørbrød; sushi. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Argonaut Group Inc, Reunion Place, TX8216 SAN ANTONIO, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 36 Forsikringstjenester, herunder forsikring i feltet ulykkesforsikring for arbeidere, ansvarsforsikring i handelsvirksomhet, forsikring av næringseiendom, forsikring for offentlige instanser, eiendomsforsikring for offentlige instanser, eiendomsforsikring for religiøse organisasjoner, ansvarsforsikring for religiøse organisasjoner; forsikringstekniske tjenester; saksbehandlingstjenester mht. forsikringskrav; konsulenttjenester mht. forsikringssikkerhet og økonomisk rådgiving mht. forsikringsrisiko; Forsikringstjenester, særlig forsikringsmeklingstjenester i feltet ulykkesforsikring for arbeidere, ansvarsforsikring i handelsvirksomhet, forsikring av næringseiendom, forsikring for offentlige instanser, eiendomsforsikring for offentlige instanser, eiendomsforsikring for religiøse organisasjoner, ansvarsforsikring for religiøse organisasjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/406,235 OBEX Milliken Industrials Ltd, Beech Hill Plant, Gidlow Lane, WN68RN WIGAN, LANCASHIRE, NG Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 27 Gulvtepper, tepper, matter, mattevarer, gulvbelegg, teppefliser. 7

8 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Cloetta Fazer Choklad AB, Pl 4, HELSINGFORS, FI Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser, krydderier, (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Juralco AS, Postboks 129, 1309 RUD, ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Postboks 6150 Etterstad, 0602 OSLO, 6 : Skilter; vei og gateskilter, trafikkskilter, dørskilter, fotgjengerskilter, butikk- og forretningsskilter; skiltstolper og skiltmaster; forlengelser for skiltstolper; toppdeler, hetter, deksler og hylser for skiltstolper; foteller rotbokser og -kasser, fundament-plater og -bolter; armer for skiltstolper; beslag, klemmer og braketter for skiltstolpe-armer; trafikkplanker (planks) og plankeholdere; støtter, plater, kanaler og klemmer til innramming av skilter; profiler og ekstruderte deler for skilter; metallseksjoner, bjelker, søyler, rør og plater; deler og tilbehør for alle forannevnte varer (ikke inkludert kabler og vaiere). 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 8

9 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PENACOLITE Indspec Chemical Corp, 411 Seventh Avenue, Suite 300, Pittsburgh, PA 15219, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; u-bearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål; syntetiske harpikser, organiske harpiksaktige kondensasjonssammensetninger, polyhydroksybenzenharpikskondensasjonssammenset ninger; resorcinolharpikskondensasjonsammensetninger; modifisert resorcinol harpikskondensasjonssammensetninger; harpiksaktige sammensetninger; syntetiske harpikser, harpiksaktige bindende sammensetninger; harpiksbindere, herunder resorcinolaldehydharpiksbindere, modifisert resorcinol aldehydharpiksbindere og fenolresorcinolaldehydharpiksbindere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MK MARY KAY Mary Kay Inc, Dallas Parkway, TX DALLAS, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 3 Kosmetikk; ikke-medisinske toalettartikler; parfymer, cologne og dufter for personlig bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (521) Beslutningen om å registrere eller gi rettsvern i Norge er basert på tidligere bruk og/eller innarbeidelse av merket STOLEN SOM VOKSER MED BARNET Stokke AS, Håhjem, 6260 SKODJE, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 20 Møbler, herunder stoler; deler, komponenter, utstyr og tilbehør til de forannevnte varer. ZODIAC Alphatec Spine Inc, 2051 Palomar Airport Road, Suite 100, CA92011 CARLSBAD, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 10 Benfikseringsanordninger, nemlig ortopediske implantatskruer og fikseringsstenger. 9

10 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SO YOU Slowlife Holding AB, Munkedamsveien 75A, 0270 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, herunder dietetiske drikker og næringsmidler for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; vitaminpreparater; kosttilskudd. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Eide`s Renhold AS, Huseby, 1640 RÅDE, 21 Rengjøringsredskaper (håndredskap). 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett, kosttilskudd fremstilt av de foran nevnte varer. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup, gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser, friske frukter og grønnsaker, frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 32 Øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 35 Fremvisning og salg av de forannevnte varer i klassene 5, 29, 30, 31 og 32, herunder i utsalgssteder, gjennom postordrekataloger eller gjennom elektroniske medier som internettsider eller gjennom fjernsynskanaler. 10

11 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LAERDAL MEDICOOL Laerdal Medical AS, Postboks 377, 4002 STAVANGER, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 10 Medisinske apparater og artikler. Varefortegnelsen omfatter ikke støtte- og ortopediske bandasjer, kunstige implantater (kirurgiske), kunstige lemmer, øyne, tenner og hud. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Jakob Hatteland Holding AS, 5578 NEDRE VATS, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 9 Datamaskiner og databehandlingsutstyr, elektroniske produkter slik som displayer, computere og displayere med computer. 13 Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler, sprengstoff, fyrverkerisaker. 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet, monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 39 Transportvirksomhet, innpakning og lagring av varer, organisering av reiser. 42 Teknologiske tjenester, konsulentvirksomhet vedrørende datatjenester herunder ASP løsninger. 11

12 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Rune Skreen, Postboks 75, 7341 OPPDAL, ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Postboks 6150 Etterstad, 0602 OSLO, 5 Erstatningsmåltider og ernæringssupplementer i pulverform som skal blandes med melk, vann eller juice og i forhåndsblandet flytende form; pulverblandinger for drikker inneholdende fiber, vitaminer og mineraler; diettsupper; næringsmidler til bruk som slanking; næringsmidler til bruk som slankehjelpemidler; diettfruktdrikker; næringsmidler brukt som erstatningsmåltider; ferdigmåltider til bruk i diett- og slankeprogrammer; drikker til bruk i programmer for erstatningsmåltider; ernæringsmessig balanserte erstatningsmåltider i form av mat og drikke til bruk i vekttap-programmer; preparater og stoffer for lagring av dietisk mat og drikke. 29 Supper med tilsetning av styrkende midler i pulverform, matstenger og snacksstenger (næringsmidler) ferdig til bruk og basert på cerealer og korn. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; organisering, arrangering og ledelse av kurs og gruppemøter vedrørende vektreduksjon; sportslige aktiviteter; fysisk trening; helseklubbvirksomhet; mosjons- og kostholdsveiledning. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Nissan Jidosha KK (also trading as Nissan Motor Co Ltd), No 2 Takaracho, Kanagawa-ku YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, JP JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 12 Automobiler, arbeidsvogner, vogntog, varebiler, sportskjøretøyer, busser, rekreasjonskjøretøyer (RV), sportsbiler, racerbiler, lastebiler, gaffeltrucker, trekkvogner (traktorer), samt konstruksjonsdeler og tilbehør hertil; traktorer, tyverialarmer for kjøretøyer, selvklebende gummilapper for reparasjon av slanger eller dekk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LITEUPS Graco Children's Products Inc, 10B Glenlake Parkway, Suite 600, GA30328 ATLANTA, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 8 Sakser, pinsetter og negleklippere. 12

13 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Scandi-Aqualine A/S, Postboks 19, 6800 VARDE, DK Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, 3 Blekemidler og andre midler til bruk ved vask; rengjørings-, polerings-, skure- og slipemidler, såpe; parfymer, eteriske oljer, kosmetikk, hårpleiepreparater; tannpulver, -krem og -pastaer; WC-rengjøringsmiddel, preparat for parfymering av WC-stoler. 11 Apparater for oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilering, vannforsyning og sanitære formål, deri innbefattet vaskevannsfat og vaskeservant, baderomsinstallasjoner, badekar, bideer, dusjer, dusjkabinetter, dusjvegger, toaletter (vannklosetter); flyttbare toaletter, urinaler, toalettskåler, toalettseter, vannspyleapparater, beholdere for spyleapparater, badstuer, badstuinstallasjoner, vannrør, blandingskraner for vannrør, vannrørskraner og vannrørstapper for sanitære installasjoner samt deler og tilbehør tii forannevnte varer. 21 Redskap og beholdere for husholdningsformål samt kjøkkenredskaper; kammer og vaskesvamper; børster (ikke malepensler); børstemakermatenaler; artikler til rengjøringsformål; stålull; ubearbeidet eller delvis bearbeidet glass (ikke bygningsglass); varer av glass, porselen og keramikk som ikke inngår i andre klasser. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Union des Associations Européennes de Football (UEFA), Route de Genève 46, 1260 NYON 2, CH Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 3 Kosmetikk; såper, kosmetiske badepreparater, parfymevarer, eau de cologne; for- og etterbarberingslotions, barberkremer; sjampo, hårpleiemidler, tannpussemidler, munnvann; deodoranter og antiperspiranter for personlig bruk; nærende kremer, kosmetiske kremer, rensekremer for 13

14 registrerte varemerker /08 ansikt, sminke-fjerningspreparater, solbeskyttelseslotion; hårvann, hårspray; kremer for toalettbruk, øyeskygger, ansiktspudder, kosmetiske blyanter, dekorative overføringsbilder for kosmetisk bruk; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping for husholdningsbruk; vaskepulver, syntetiske rengjøringsprodukter; sko-kremer og polish; konserveringsmidler for lær (poleringsmidler). 6 Aluminiumsfolie; dekorative nøkkelringer og kjeder av metall; seddelklyper av metall; figuriner, ornamenter, statuer, statuetter, skulpturer og trofeer; pog (spillbrikker) av metall; flaskekorker; skilt av metall, fasthengte serviett- eller tørke-rulldispensere av metall; alle de forannevnte varer av uedle metaller eller legeringer av disse. 9 Eksponerte filmer, lysbilder, små elektroniske spill alene for bruk med TV-apparater; videospill; videospillkonsoller; spill for spillehaller, videospillmaskiner, videospillkassetter; videospilldisker; computer software (innspilte programmer), inkludert computer software for spill; computerprogrammer og databaser; tilbehør til bruk sammen med videospill, kontroller, spillkontroller, stemmeaktiverte eller håndstyrte, ratt og dansematter; innspilt eller nedlastet lyd, bilde eller data; magnetiske, digitale eller analoge opptaksmedia for lyd eller bilder; videobånd, magnetiske bånd, magnetiske disker, DVDer, CD-er, disketter, optiske disker, kompaktdisker, CD- ROM, videodisker, minnekort; USB-minnepinner, tomme eller forhånds-mnspilte med musikk, lyd eller bilder (som kan være tegnefilmer); hologrammer; publikasjoner i elektronisk format via CD-ROM, databaser og Internet, briller, solbriller, etuier og snorer for solbriller og briller; kikkerter; magneter og dekorative magneter, kompasser; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, parabolantenner; dekodere, nemlig computer software og hardware som kan konvertere, tilføre og overføre audio og video data, fjernsynsapparater, flatskjermer, LCD-skjermer, høyoppløsningsskjermer og plasmaskjermer; radioer, hjemmekinoanlegg; videoopptakere, CD-spillere; DVDspillere; MP3-spillere, digitalt musikkformat spillere, høyttalere, hodetelefon med tilkoblet mikrofon, hodetelefoner og øretelefoner; computere, karaokesystemer; audio mikse- og redigeringssystemer, video mikse- og redigeringssystemer; computer databehandlingsapparater; computer tastaturer; computer skjermer, modemer, tilbehør til computere inkludert i denne klassen, datamus og musematter; navigasjonssystemer; personlige digitale assistenter; elektroniske lommetranslatører; diktatmaskiner, elektroniske notatbøker og agendaer; skannere; printere, fotokopieringsmaskiner, faksoverføringsmaskiner; telefoner, telefonsvarerapparater, videotelefoner; mobiltelefoner, tilbehør for mobiltelefoner inkludert i denne klassen, nemlig mobiltelefondeksler, utstyr for håndfri bruk av mobiltelefoner, øretelefoner og hodetelefoner med mikrofon for mobiltelefoner, tastatur for mobiltelefoner, stropper for mobiltelefoner, spesialbærevesker for mobiltelefoner, videokamera og kameratilbehør for mobiltelefoner; fjernkontroller for fjernsyn og videosystemer; videokonferansesystemer; kalkulatorer, kredittkortmaskiner, pengevekslingsmaskiner, minibanker; videokameraer, bærbare kameraer med innebygd videospiller; fotoutstyr, kameraer, filmkameraer, prosjektører, blitslys, kameraetuier, batterier og celler; computer skjermsparer-programmer; forhåndsinnspilte eller tomme magnetiske, digitale eller analoge lyd- eller bildeopptaksmedia; magnetiske kort (kodede), minnekort, mikroprosessorkort; magnetiske eller computerchip kredittkort, magnetiske eller computerchip telefonkort, magnetiske eller computerchipkort for pengevekshngsmaskiner, magnetiske eller computerchipkort for minibanker og valutaveksling, magnetiske eller computerchip forhåndsbetalte kort for mobiltelefoner, magnetiske eller computerchipkort for reiser og underholdning, magnetiske eller computerchip sjekk garantikort og magnetiske eller computer chip betalingskort, elektriske strykejern; sikkerhetsalarmer; elektroniske salgsautomater; betalingssystem for elektronisk handel; vindpølser (for angivelse av vindretning); distansemålerapprater; fartsmålings- og indikasjonsapparater (fotografering). 12 Sykler, motorsykler, biler, lastebiler, varebiler, busser, kjølevogner; fly og båter; ballonger, varmluftballonger og luftskip, tilbehør til biler, nemlig solskjermer, dekkovertrekk, takgrinder, skistativ, hjulfelger og hjulkapsel pneumatiske dekk, setetrekk, biltrekk, barnevogner, sportsvogner, sikkerhetsseter for babyer og barn; motorer og maskiner for landkjøretøyer. 14 Juvelervarer; klokker og veggur, vekkerklokker; armbåndsur, ur, stoppeklokker; pendelur, medaljonger, anheng, halssmykker, urkasser; armbånd av edelt metall; pins, emblemer eller insignier av edelmetall; pins for lag og spillere; slipsnåler og slipsklemmer; mansjettknapper, medaljer, pokaler, suvenir-asjetter og -krus, trofeer, statuer, skulpturer, tekanner, alle laget av edelmetall; flaskekorker av edelmetall, pyntenøkkel-ringer av edelmetall; prydnøkkelringer, mynter, medaljer for klær; medaljonger for klær. 16 Pengeklyper for sedler, farge- og tegnebøker, aktivitetsbøker; tidsskrift; aviser, bøker og magasiner, inkludert de som relaterer seg til idrettsutøvere og sportsarrangementer; bokmerker, trykket undervisningsmateriell (unntatt apparater); skjemaer (for nedskriving av resultater); arrangementsprogrammer; arrangementsalbum, fotografialbum; autografbøker, trykte tidstabeller, pamfletter; samlekort av spillere; bilklistre-merker, klistremerker, album, klistremerkealbum; postere; fotografier; papirduker; papirservietter; papirposer, invitasjons-kort; lykkeønskningskort; gavepapir; flaske- og karaffelbrikker, kuvertbrikker og bordsett av papir, søppelsekker av papir eller plast, innpakningspapir for lagring av mat; kaffefilter av papir; etiketter (ikke av tekstil); håndklær av papir; våtservietter av papir; toalettpapir, papir og/eller papp bokser for lommetørklær, servietter av papir for fjerning av sminke, barnebleier av papir (engangsbruk); skrivesaker, papirvarer og undervisningsmateriell(unntatt apparater); papir til skrivemaskiner; kopieringspapir; konvolutter; kladdeblokker; skrivebøker; notat-bøker(ikke elektroniske), notatblokker, papirark for notater; skrivepapir; innbindingspapir; permer, bokomslagspapir; selvlysende papir; selvklebende papir for notater; papirvekter, kreppapir, papirduker; emblemer eller insignier av papir, papirflagg, papirvimpler, skriveinstrumenter; penner (kontorrekvisita), blyanter; kulepenn; sett med kulepenner og blyanter; tusjpenner; fiberspisspenner og filtpenner, markeringspenner; blekk, blekkputer, gummistempler; skrivemaskiner (elektriske og ikke-elektriske), litografier, litografiske kunstgjenstander; malerier (innrammet eller ikkeinnrammet); malerskrin (skolemateriell); male- og fargeblyanter; kritt; dekorasjoner for blyanter (skrivesaker); trykklisjeer; adressebøker; dagbøker; planleggingskalendere; veikart, billetter; inngangsbilletter; loddseddel; skrapekort, sjekker; tegneserier; kalendere; postkort, reklameskilt og bannere og utstyr inkludert i denne klassen; overføringsbilder (dekalkomanibilder); varmeoverføringsetiketter og -bilder; kontorrekvisita (unntatt møbler); korreksjonsvæsker (kontorartikler); gummiviskelær; blyant-spissere, blyantholdere, pennaler; stativer og beholdere for kontorartikler; 14

15 registrerte varemerker /08 binders; tegnestifter; linjaler, klebebånd for papirvarer, klebebåndsfordelere (papirhandelvare), stifter, sjablonger (papirvarer), dokumentholdere; brevklyper; skriveplate med papirholder; notisblokkholdere, forretnings-kortholdere; bokstøtter, frimerker, kredittkort, telefonkort, kontantkort, minibankkort, reisekort og rabattkort for underholdningsshows, sjekk garantikort og betalingskort (ikke magnetiske) laget av papir og/eller papp; babybleiebukser av papir og cellulose for engangsbruk; adresselapper av papir for bagasje; omslag for pass; reisesjekker, omslag for reisesjekkbøker 20 Speil; varer laget av plast, nemlig souvernirstatuer, figuriner, statuetter, trofeer, armbånd av plast; puter; puter som tilbehør til bil; soveposer; møbler, møbler og tilbehør; stoler for innendørs og utendørs bruk; hyller (møbler); utstillingsstativ, faste ikke-metalliske håndkleholdere; kleshengere; vifter til personlig bruk; reklameobjekter (både oppblåsbare og stive) av plast distribuert og solgt av næringsdrivende i forbindelse med og under sportsstevner i form av store plasthender, klaprende hender, bankestenger og - pinner, vifter oppblåsbare salgs-tavler og oppblåsbare målomgivelser; utstilling eller skilt (møbler) for utsalgssteder, bokhyller; bilderammer; utstillingsstativ for papirvarer; ikke-metalliske flaske lokk. 24 Soveposer (sydde lakenposer), laken; vatterte sengetepper; sengetepper, putevar; gardiner, dusjforheng; draperier; håndklær, badelaken, oppvaskkluter og oppvaskhåndklær; tepper, lommetørklær av stoff; veggtapeter av tekstil; flagg; bannere; vimpler; bordduker av stoff; etiketter av tekstiler. 25 Klær, sko og fottøy; hodeplagg, skjorter; sweater trøyer, tennisskjorter, ermeløse bluser; t- skjorter; vester, kjoler; skjørt; undertøy; badetøy, shorts, bukser; jumpere; strikkede luer, luer; hatter; skulderskjerf; skjerf, lueskygger, treningsdrakter; treningsgensere, jakker; blazere, vanntette klær; frakker, uniformer, slips; håndledd- og pannebånd, hansker (bekledning), forklær; smekker, sportsvester, stadiumssmekker; pyjamaser; sparkebukser og lekedresser for små barn; sokker og strømper; strømpeholdere; belter, bukseseler. 28 Spill, leketøy, sportsballer; brettspill; bord for bordfotball; koseleker og dokker; lekebiler, puslespill, ballonger, oppblåsbare leker, sett i form av små brikker (caps) til lek; gymnastikk og sportsutstyr; fotballutstyr, nemlig fotballer, kne-, albue- og skulderbeskyttere, leggbeskyttere, keeperhansker; fotballmål; sportsbagger spesielt utformet for bestemte ting; moroartikler; små elektroniske spill andre enn for bruk med tv-apparater; håndformede objekter av skum (leketøy), spillkort; konfetti; roboter for underholdning. 32 Ikke-alkoholholdige drikker; saft og andre preparater for fremstilling av ikke-alkoholholdige drikker; mineralvann og kullsyreholdig vann; annen ikke-alkoholholdige drikke, frukt- og grønnsaksdrikker og frukt og grønnsaksjuicer; drikker av frossen frukt; øl, mørkt øl, pils og lyst øl; ikke-alkoholholdig øl. 35 Arbeidsformidlingstjenester; personellrekruttering, reklame-tjenester, firmaer for annonsering av reklamemateriell, reklamebyråtjenester, annonsering via Internet og via alle andre trådløse elektroniske kommunikasjonsnettverk; utsendelse av reklamemateriell, utleie av reklameplass, utleie av reklametid i rulletekst; fjernsyns- og radioreklame; reklame i form av animert tegnefilm; tjenester fra salgsfremmende byråer, tjenester fra sportsfremmende byråer og PR-virksomhet, markedsføring av fotballbegivenheter; tjenester for markedsundersøkelser, markedsundersøkelser, meningsmålingstjenester; organisering av handels- og reklameutstillinger; organisering av annonsering i forbindelse med messer, tjenester for oppretting av databaser, spesielt, innsamling og utarbeidelse av informasjon for databaser; databaseadministrasjonstjenester; utarbeidelse av statistisk informasjon; markedsføring av fotballstevner, å bringe sammen, til andres fordel, forskjellige varer (ikke transport derav); å bringe sammen, til andres fordel, forskjellige varer (ikke transport derav) som gjør kunder i stand til på en bekvem måte å se og kjøpe varene via Internet eller via trådløse elektroniske kommunikasjonsenheter; annonserings- og salgsfremmende tjenester, informasjonstjenester relatert til annonsering og markedsføring, reklamemformasjonstjenester, disse forskjellige tjenestene skaffet fra en computer database eller via Internet eller på alle andre trådløse elektroniske kommunikasjonsnettverk; kompilering av reklamer for bruk som Internett-sider på Internet og på alle andre trådløse elektroniske kommunikasjonsnettverk; tilrådighetsstillelse av plass på en Internett-side og på alle andre trådløse elektroniske kommunikasjonsnettverk for annonsering av varer eller tjenester, auksjoner holdt på Internet eller på alle andre trådløse elektroniske kommunikasjonsnettverk, kompilering av registre for publikasjon på Internet og på alle andre trådløse elektroniske kommunikasjonsnettverk; forretningsadministrasjonstjenester for behandling av salg foretatt over Internet og på alle andre trådløse elektroniske kommunikasjonsnettverk; kompilering og vedlikehold av et register over domene navn, salgsfremmende tjenester, nemlig, fremskaffelse av fordelspro-grammer for kunder; fremskaffelse av bonusfordeler for klienter på sportsarenaer gjennom utstedelse av supportergaranti og medlemskort som inneholder personlige data om innehaveren; tjenester for kontroll av tilgang til sportsarenaer gjennom utstedelsen av supportergaranti og medlemskort som inneholder personlig data om innehaveren, kompilering av informasjon inn i databaser og spesielt av stillbilder eller levende bilder, E-handelstjenester, nemlig, online tjenester for å tilby salgskontrakter og salg av varer for andre; markedsføring av sportsarrangementer innefor fotball, markedsføring av varer og tjenester for tredjeparter, ved kontraktsmessige avtaler, spesielt sponsorvirksomhet og lisensieringsavtaler, tilby dem økt merkebevissthet og forbedret image utledet fra kulturelle og sportslige arrangementer, spesielt internasjonale arrangementer; registrering av data og informasjon om sportsprestasjoner; gjestfrihetstjenester særlig anskaffelse av mat og drikke 36 Utstedelse og administrasjon av kredittkort og reisesjekker; finansielle tjenester, banktjenester, kreditog fondsinvester-inger; forsikring; kreditt; utleie av lydog bildeopptak, finansiell sponsing av sportsmøter; finans- og forsikringsinformasjons-tjenester, fremskaffet fra en computer database eller via Internet eller på alle andre trådløse elektroniske kommunikasjonsnettverk; nettbanktjenester; internettbanktjenester på alle typer trådløse elektroniske kommunikasjonsnettverk, betalingstjenester ved bruk av trådløse elektroniske kommunikasjonsnettverk. 38 Telekommunikasjonstjenester; mobiltelefonskommunikasjon; kommunikasjon via teleks; kommunikasjon via dataterminaler, via databaser og på Internett-basert telekommunikasjonsnettverk, eller alle andre trådløse elektroniske kommunikasjonsnettverk; telegraftjenester, kommunikasjon via telefon; telekommunikasjonstjenester for formidling av betaling og betalingstjenester ved bruk av trådløse elektroniske kommunikasjonsnettverk; faksimilekommunikasjon, radioanropstjen-ester; konferansetjenester via telefon eller video, fjernsyns-kringkasting; kringkasting av 15

16 registrerte varemerker /08 kabelfjernsynsprogrammer; radiokringkasting; nyhetsbyråtjenester, andre meldingsoverføringstjenester; utleie av telefoner, faksmaskiner og andre kommunikasjonsapparater, fremskaffelse av informasjon gjennom datakommunikasjon eller via alle andre trådløse elektroniske kommunikasjonsnettverk innen handelssektoren; fjernsyns- og radioprogramoverførings og kringkastingstjenester fremskaffet via Internet eller via alle andre trådløse elektroniske kommunikasjonsnettverk, samtidig kringkasting av filmopptak og lyd- og videoopptak; samtidig distribusjon av interaktiv undervisnings- og underholdningsprodukter, interaktive CD-plater, CD- ROM, dataprogrammer og dataspill, elektronisk post, fremskaffe tilgang til telematikk servere og til samtalegrupper i sanntid, datastøttet overføring av meldinger og bilder, fremskaffe tilgang til netthandel og bestillingstjenester via datamaskin og/eller interaktiv kommunikasjonsteknologi, informasjonsoverføring (inkludert nettsteder på datakommu-nikasjonsnettverk) via telekommunikasjon, av dataprogrammer og annen data, elektroniske posttjenester; tjenester fra tilgangstilbydere til Internet eller alle andre trådløse elektroniske kommunikasjonsnettverk (telekommunikasjonstjenester), fremskaffe forbindelse for telekommunikasjon på Internet eller med databaser; fremskaffe tilgang til digitale musikknettsteder på Internet eller på alle andre trådløse elektroniske kommunikasjonsnettverk; fremskaffe tilgang til mp3 webområder på Internet; utleie av tilgangstid til et databaseserversenter (telekommunikasjonstjenester), utleie av tilgangstid til en computer database (telekommunikasjonstjenester), overføring av digital musikk via telekommunikasjon, online overføring av elektroniske publikasjoner; digitale musikkoverføringer på Internet eller via alle andre trådløse elektroniske kommunikasjonsnettverk, digital musikkoverføring via MP3 internettområder; samtidig kringkasting og/eller nettoverføring av interaktive undervisnings- eller underholdingsprodukter, CD-plater, CD-ROM, dataprogrammer og dataspill (telekommunikasjonstjenester); fremskaffe tilgang til computer oppslagstavler og prateforum i sanntid via et globalt datanettverk; utleie av tilgangstid til computer oppslagstavler og prateforum i sanntid via et globalt datanettverk 39 Drift av reisebyrå, nemlig organisering og reservering av turer; billettreservering, informasjons- og fremskaffelsestjenester for reise, transport via fly, tog, buss og vogn, transport via skip, tjenester for skipsfart, turistreisetjenester, bilutleie; utleie av parkeringsplass; taxitransport; transport av varer på skip; distribusjon av vann, varme, gass og elektrisitet; avis-, tidsskrift- og boklevering, posttjenester, bud- og postleveringstjenester; lagring av varer; distribusjon av løsningsmidler, parafiner, voks, bitumen og oljeprodukter, med unntak av flytende gass; distribusjon av film og lyd- og bildeopptak; distribusjon av interaktiv undervisning og underholdning, interaktive CD-plater, CD-ROM, dataprogrammer og dataspill. 40 Fremkalling av film for kino; trykkerivirksomhet; forstørrelse av fotografier, trykking av fotografier, fremkalling av film for fotografier; utleie eller leie av maskiner og instrumenter til fremkalling, trykking, forstørrelse eller klargjøring av fotografier, destruksjon av søppel og avfall, skreddervirksomhet. 41 Utdanning, opplæring, underholdning, drift av lotterier og konkurranser; veddemål og spilltjenester, underholdnings-tjenester i forbindelse med sportsbegivenheter, gjestfrihets-tjenester (sport, underholding), sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering av sportslige og kulturelle begivenheter og aktiviteter; organisering av sports konkurranser, organisering og markedsføring av fotballbegivenheter, billettreservering, informasjons- og anskaffelsestjenester for sport og underholdning, bruk av sportsfasiliteter; utleie av video- og audiovisuelle systemer; produksjon, presentasjon, distribusjon, og/eller utleie av film og audio- og videoopptak; produksjon, presentasjon, distribusjon, og/eller utleie av interaktive undervisnings- og underholdningsprodukter, interaktive CD-plater, CD-ROM, dataprogrammer og dataspill; dekning av sportsbegivenheter i radiosendinger og på fjernsyn; produksjonstjenester for radio- og fjernsynsprogrammer så vel som videobånd, bestilling av plasser til show og sportsbegivenheter, tidtaking under sportsbegivenheter; arrangering av skjønnhetskonkurranser; interaktiv underholding; veddemåls-og spilltjenester online over Internet og på alle andre trådløse elektroniske kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe tjenester i forbindelse med basarer og lotterier; informasjon innenfor underholdningsfeltet (inkludert sport) levert online fra en computer database eller via Internet eller via alle andre trådløse elektroniske kommunikasjonsnettverk; tjenester for elektroniske spill levert over Internet, publikasjon av bøker og aviser, publikasjon av elektroniske bøker og aviser online, audio- og videoopptakstjenester; produksjon av animerte tegnefilmer for kino, produksjon av tegnefilmer for fjernsyn; utleie av lyd- og bildeopptak for underholdningsformål; informasjon om utdanning, levert online fra en computer database eller via Internet eller via alle andre trådløse elektroniske kommunikasjonsnettverk; organisering av diskusjonsgrupper på Internet og på alle andre trådløse elektroniske kommunikasjonsnettverk; oversettertjenester; fotografiske tjenester; fremskaffelse av underholdingsinfrastruktur; utleie av maskiner og instrumenter for fremkalling, kopiering, forstørring eller klargjøring av fotografier. 42 Utleie av tilgangstid til en sentral databaseserver; utleie av tilgangstid til en sentralisert computer og computer databaser, utleie av tilgangstid til hjemme- og firmashopping og bestilings-tjenester via et globalt computer nettverk; utleie av tilgangstid til internett via et globalt computer nettverk eller via trådløst elektronisk kommunikasjonsutstyr; utleie av tilgangstid til nettsider som inneholder digital musikk via et globalt computer nettverk eller trådløst elektronisk kommunikasjonsutstyr, utleie av tilgangstid til MP3- nettsider på internett via et globalt computer nettverk eller via trådløst elektronisk kommunikasjonsutstyr; utleie av tilgangstid til søkemotorer for å se på data og informasjon over/gjennom et globalt nettverk, utleie av computer software, konsultasjonstjenester vedrørende datamaskiner; databehandling (programmering), designtjenester for computer software; programmering for datamaskiner; utleie av datamaskiner, lisensiering av intellektuelle rettigheter, design av websider og av trådløse elektroniske kommunikasjonsnettverk; informasjon på området datamaskiner fremskaffet online fra en computer database eller internett; oppretting og vedlikehold av websider og av trådløse elektroniske kommunikasjonsnettverk; installasjon og vedlikehold av computer software; lisensieringstjenester for databaser; markedsføring av rettigheter (syndikasjon) til film og video og opptak av lyd og bilder, så vel som interaktive CD-er, CD ROM, dataprogrammer og dataspill; tilkobling og utleie av computer software; kompilering av websider i datanettverk (særlig internett) eller gjennom trådløs elektronisk kommunikasjon; webhotell [tilby vertsserver for andres hjemmesider] på internett eller på trådløst elektronisk kommunikasjonsutstyr, tilveiebringelse av tilgang til søkemotorer for å hente data og informasjon via globale nettverk, analyser, tester og overvåking av oljer, kjølemidler, fett og smøremidler; overvåking av drivstoff og smøremiddelnivåer i maskiner og i kjøretøy; analyser og diagnoser av slitasjegrad, defekter og mangler i motorer og maskineri, rådgivningstjenester basert på resultatene av de forannevnte analysene og 16

17 registrerte varemerker /08 diagnosene, overvåkingstjenester relatert til service, smøring, vedlikehold og reparasjon av kjøretøy, motorer og maskineri. 43 Tilveiebringelse av mat og drikke, spesielt gatekjøkkenmat, i kafeteriaer og restauranter, gjestfrihetstjenester, spesielt fremskaffelse av mat og drikke; cateringtjenester; hotelltjenester, reservering av hotell og midlertidig losji. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet BR BR BR BR BR BR BR (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet BR BR BR BR BR BR BR (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Companhia Vale do Rio Doce, Avenida Graca Aranha, 26, Bairro Castelo, RIO DE JANEIRO, BR Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 1 Alkaliske/alkalie metaller; jordalkalie metaller, grovbearbeidede eller halvbearbeidede metaller og deres legeringer; oksidert alun, aliminium, bauxitt, bauksitt og kull. 6 Ordinære metaller, hvite metaller, malm og deres legeringer, grovbearbeidede eller halvbearbeidede, inkludert aliminium oksyd, aliminium grovbearbeidet eller halvbearbeidet stål, kobber, jern, mangan, nikkel, niob, gull, titanium, sink og andre. 14 Edle metaller og deres legeringer, diamanter, spinell, iridium, barre/støpeblokk/ råblokk av edle metaller, olivin, osmium, gull, palladium, platina (metall), rhodium, ruthenium, grovbearbeidet eller halvbearbeidet. 35 Bedriftsledelse, import, eksport og handel med råmaterialer og produkter vedrørende gruvedrift/bergverksdrift og mineralutvinniningsvirksomhet. 37 Gruvedrift/ bergverksdrift og mineralutvinningsvirksomhet. 40 Behandling av ordinære metaller og deres legeringer, grovbearbeidede eller halvbearbeidede, inkludert aliminium oksyd, aliminium grovbearbeidet eller halvbearbeidet stål, kobber, jern, mangan, nikkel, niob, gull, titanium, sink og andre. 42 Tekniske, kjemiske, laboratorie, geologiske og teknologiske forskning og analyse. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Companhia Vale do Rio Doce, Avenida Graca Aranha, 26, Bairro Castelo, RIO DE JANEIRO, BR Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 1 Alkaliske/alkalie metaller; jordalkalie metaller, grovbearbeidede eller halvbearbeidede metaller og deres legeringer; oksidert alun, aliminium, bauxitt, bauksitt og kull. 6 Ordinære metaller, hvite metaller, malm og deres legeringer, grovbearbeidede eller halvbearbeidede, inkludert aliminium oksyd, aliminium grovbearbeidet eller halvbearbeidet stål, kobber, jern, mangan, nikkel, niob, gull, titanium, sink og andre. 14 Edle metaller og deres legeringer, diamanter, spinell, iridium, barre/støpeblokk/ råblokk av edle metaller, olivin, osmium, gull, palladium, platina (metall), rhodium, ruthenium, grovbearbeidet eller halvbearbeidet. 35 Bedriftsledelse, import, eksport og handel med råmaterialer og produkter vedrørende gruvedrift/bergverksdrift og mineralutvinningsvirksomhet. 37 Gruvedrift/ bergverksdrift og mineralutvinningsvirksomhet. 40 Behandling av ordinære metaller og deres legeringer, grovbearbeidede eller halvbearbeidede, inkludert aliminium oksyd, aliminium grovbearbeidet eller halvbearbeidet stål, kobber, jern, mangan, nikkel, niob, gull, titanium, sink og andre. 42 Tekniske, kjemiske, laboratorie, geologiske og teknologiske forskning og analyse. 17

18 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet BR BR BR BR BR BR BR (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VALE Companhia Vale do Rio Doce, Avenida Graca Aranha, 26, Bairro Castelo, RIO DE JANEIRO, BR Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 1 Alkaliske/alkalie metaller; jordalkalie metaller, grovbearbeidede eller halvbearbeidede metaller og deres legeringer; oksidert alun, aliminium, bauxitt, bauksitt og kull. 6 Ordinære metaller, hvite metaller, malm og deres legeringer, grovbearbeidede eller halvbearbeidede, inkludert aliminium oksyd, aliminium grovbearbeidet eller halvbearbeidet stål, kobber, jern, mangan, nikkel, niob, gull, titanium, sink og andre. 14 Edle metaller og deres legeringer, diamanter, spinell, iridium, barre/støpeblokk/ råblokk av edle metaller, olivin, osmium, gull, palladium, platina (metall), rhodium, ruthenium, grovbearbeidet eller halvbearbeidet. 35 Bedriftsledelse, import, eksport og handel med råmaterialer og produkter vedrørende gruvedrift/bergverksdrift og mineralutvinningsvirksomhet. 37 Gruvedrift/ bergverksdrift og mineralutvinningsvirksomhet. 40 Behandling av ordinære metaller og deres legeringer, grovbearbeidede eller halvbearbeidede, inkludert aliminium oksyd, aliminium grovbearbeidet eller halvbearbeidet stål, kobber, jern, mangan, nikkel, niob, gull, titanium, sink og andre. 42 Tekniske, kjemiske, laboratorie, geologiske og teknologiske forskning og analyse (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Rema 1000 AS, Grenseveien 88, 0663 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is, nudler, sauser, herunder fiskesauser, kryddersauser, soyasaus, kornpreparater herunder frokostkornblandinger 35 Rådgivning og bistand ved forretningsledelse; konsulentbistand i forretningssaker; konsultasjoner i personalspørsmål; analyse av kostnadspriser; markedsundersøkelser, rasjonaliseringsekspertise; regnskapsanalyser; oppdatering av reklamedokumentasjon; systematisering av informasjon for bruk i databaser; public relation (PR virksomhet), samt salg av blekemidler og andre midler for klesvask, midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping, såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, tannpussemidler, oljer og fett til industrielle formål, smøremidler, støvbindemidler, brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer, lys og veker for belysning, farmasøytiske og veterinære preparater, hygieniske preparater for medisinske formål, dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn, plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk, desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter, fungicider, herbicider, papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker og papirvarer, klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler), instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater), plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser), trykktyper, klisjeer, papirvarer for husholdningsformål herunder tørkepapir, toalettpapir og mykt papir til kosmetisk bruk, barnebleier av papir eller cellulose (engangsbruk), bordduker av papir, servietter av papir, bakepapir, matpapir, plastfilm for innpakkingsformål, sølvpapir, selvklebende bånd for papirvarer eller husholdningsbruk, skrivesaker, printerpapir og kopipapir, møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast, sugerør for drikker, blomsterkasser, emballasjebeholdere av plast, 18

19 registrerte varemerker /08 postkasser av tre eller plast, puter, kleshengere, klesstativer, hyller for lagring, soveposer for camping, speil (ikke opptatt i andre klasser), kosteskaft, ikke av metall, husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed), kammer og svamper, børster (ikke malerpensler), materialer for børstebinding, gjenstander til rengjøringsformål, stålull, råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk), glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser), spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser, juletrepynt, kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett, kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser, krydderier, is, nudler, sauser, herunder fiskesauser, kryddersauser, soyasaus, kornpreparater herunder frokostkornblandinger, jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser, levende dyr, friske frukter og grønnsaker, næringsmidler til dyr, malt, frø og såvarer, naturlige planter og blomster, øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Poseidon Group AS, Skogstøstraen 25, 4029 STAVANGER, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 45 Personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; juridiske tjenester. ACCOYA Titan Wood Ltd, Kensington Centre, 66 Hammersmith Road, SW148UD LONDON, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 19 Byggematerialer, ikke av metall; rigide rør, ikke av metall for konstruksjoner; asfalt, tjære og bitumen; transportable konstruksjoner; monumenter, ikke av metall. 20 Møbler, speil, billedrammer; varer av tre (ikke omfattet i andre klasser), kork, sivrør [flettematerialer], vidje, horn, bein, elfenbein, hvalbein, skjell, rav, perlemor, merskum og erstatninger for alle disse materialene, eller av plastikk. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter og korn ikke omfattet i andre klasser; levende dyr, friske frukter og grønnsaker; såkorn, naturlige planter og blomster; dyrefôr, malt. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirkskomhet; installasjonsvirksomhet. 40 Bearbeiding og behandling av materialer. 41 Undervisning; tilveiebringelse opplæring, trening og dressur; underholdning; sport og kulturelle aktiviteter. 19

20 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Titan Wood Ltd, Kensington Centre, 66 Hammersmith Road, SW148UD LONDON, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 19 Byggematerialer, ikke av metall; rigide rør, ikke av metall for konstruksjoner; asfalt, tjære og bitumen; transportable konstruksjoner; monumenter, ikke av metall. 20 Møbler, speil, billedrammer; varer av tre (ikke omfattet i andre klasser), kork, sivrør [flettematerialer], vidje, horn, bein, elfenbein, hvalbein, skjell, rav, perlemor, merskum og erstatninger for alle disse materialene, eller av plastikk. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter og korn ikke omfattet i andre klasser; levende dyr, friske frukter og grønnsaker; såkorn, naturlige planter og blomster; dyrefôr, malt. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 40 Bearbeiding og behandling av materialer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Frito-Lay Trading Company (Europe) GmbH, Spitalgasse 2, 3011 BERN, CH Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, frossen, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; snackmat basert på frukt, grønnsaker, ost, kjøtt, nøtter; tillagede nøtter. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; snackmat basert på mel, mais, korn, kornprodukter, ris. 41 Undervisning; tilveiebringelse opplæring, trening og dressur; underholdning; sport og kulturelle aktiviteter. 20

2014.08.21 Registrert 2014.08.21 Etter forutgående uttalelse

2014.08.21 Registrert 2014.08.21 Etter forutgående uttalelse Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.05.21 16:09:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus Søknadsnummer 201401821 Inngitt 2014.02.12 Prioritet

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/09-2009.11.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 45/09-2009.11.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 45/09-2009.11.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/11-2011.02.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 09/11-2011.02.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 09/11-2011.02.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 21. februar 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 21. februar 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7997 Varemerkesøknad nr. 2007 05682 Søknadsdato: 2007.05.21 Søker: Union des Associations Européennes de Football (UEFA), Route de Genève 46, 1260 Nyon 2, Sveits

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 34 23.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 34 23.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 34 23.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24/05-2005.06.13 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 24/05-2005.06.13 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 24/05-2005.06.13 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 05/10-2010.02.01 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 35/07-2007.08.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/05-2005.11.28 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 48/05-2005.11.28 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 48/05-2005.11.28 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS Sveitsisk 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 03/09-2009.01.12 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 26/09-2009.06.22 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/08-2008.12.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 50/08-2008.12.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 50/08-2008.12.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 09/09-2009.02.23 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15/06-2006.04.10 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 15/06-2006.04.10 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 15/06-2006.04.10 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/06-2006.11.20 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 47/06-2006.11.20 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 47/06-2006.11.20 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/14-2014.09.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 36/14-2014.09.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 36/14-2014.09.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 10/12-2012.03.05 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 10/12-2012.03.05 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 10/12-2012.03.05 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 36/07-2007.09.03 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/08-2008.08.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 32/08-2008.08.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 32/08-2008.08.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 49/05-2005.12.05 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/06-2006.07.10 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 28/06-2006.07.10 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 28/06-2006.07.10 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 30/08-2008.07.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 30/08-2008.07.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 30/08-2008.07.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 36/06-2006.09.04 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 36/06-2006.09.04 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 36/06-2006.09.04 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer