Konsulentprofil Harald Bakken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsulentprofil Harald Bakken"

Transkript

1 Personalia Navn: Harald Bakken Stilling/rolle: Daglig leder / Seniorkonsulent Født : 1963 Nasjonalitet: Norsk Harald har de siste årene jobbet med analyse, design og implementering i prosjekter basert på objekt-orientert teknologi som.net, Java og J2EE. I tillegg er databaser og tuning av disse et hovedområde for Harald De seneste oppdragene er blitt utført for Standard Norge, Hurtigruten, Visma Retail, Intelecom og Evry. Harald har i mange år hatt et tett samarbeide med Intelecom om design, utvikling og salg av avanserte telefoniløsninger med store krav om data integrasjon. Løsningene har vært banebrytende med tanke på stabilitet, modularitet og skalerbarhet. Han har vært med på flere PKI-prosjekter med blant annet håndtering av kvalifiserte sertifikater på smartkort og soft sertifikater. Anvendelsesområder Arkitektur og design Systemutvikling Rådgiving Salgsstøtte og anbudsarbeid Prosjektledelse og ledelse av mindre grupper Test og QA Side 1

2 Kompetanse 30 års erfaring i spesifikasjon, design, utvikling, test og implementering av programvare. Erfaring med en rekke programmeringsspråk som C#, Java, C++, Perl, CGI, C, PHP, Pascal og Fortran. I de siste årene benyttet moderne rammeverk som.net, J2EE og SPRING. Har de siste 15 årene jobbet mye med relasjonsdatabaser som Windows SQL-server og Oracle. Har gjennom flere prosjekter fått god erfaring i å tune databaser som ofte er flaskehalsen i store informasjonssystemer. Spesifikasjon og utvikling av flere feiltolerante løsninger med svært høye krav til oppetid og tilgjengelighet. Praksis & Prosjekter 2013 Standard Norge. Utvikling av pilot-prosjekt for å teste ut ny arbeidsflyt for Standard Norges på en ASP.NET MVC-5 basert plattform. Test og bruk av NO-SQL database (MarkLogic) for å håndtere store datamengder og søk i disse Intelecom as. Utvikling av en alarm klient for overvåking av køer og nettverk for Bergen kommunale kraftselskap (BKK). Implementert på Windows som en WPF-klient med WebService-kall til Intelecom sin Connect plattform Visma Retail as. Utvikling av testgeneratorer og gjennomføring av ytelsestest og QA av Vismas nye butikksystemer som skal tas i bruk av Norges største butikk kjeder Hurtigruten AS. Utvikling og design av Hurtigrutens integrasjon mellom sentralt booking system og AMADEUS, verdensleder på billettsystemer. Internasjonalt prosjekt utviklet i C# med følgende teknologier:.net 4.0, WCF, NHibernate og.net-spring. Rolle som scrum-master med Jira og Confluence som verktøy Hurtigruten AS. Videreutvikling av Hurtigrutens integrasjonsplattform mellom sentralt booking system og partnere som benytter OpenTravel API for billettbestilling. Utviklet i C# på Microsoft sin.net 4.0 plattform med bruk av WCF og.net-spring Visma Retail as. Utvikling og design av Retail Suite Item, et generelt vareregister for detaljhandelen i norge og utlandet. Jobbet mye med avanserte Side 2

3 databaseløsninger på MS SQL-server. Utviklet i C# på Microsoft sin.net 4.0 plattform med bruk av WCF, WPF og DevExpress. Scrum I samarbeid med Intelecom videreutviklet NSB sin telefoniklient for driftsoperativt senter (DROPS) med kopling mot NSB sitt nye GSMR-nett. Videreutviklet NSB sitt kundesenter i forbindelse med oppgradering av Alititude sentralbordløsning med integrasjon mot en rekke av NSB sine ITsystemer Intelecom, design og utvikling av web-applikasjon for generering og visning av call-center statistikk hos NAV. Benyttede teknologier er Ticket Extractor fra Alcatel Lucent og ASP.Net og SQL Server Visma Retail as. Utvikling og test av integrasjonsløsning mellom Vismas Point Of Sale system for Expert Sverige og eksternt lager på en AS400 maskin. SOA basert system som ble utviklet i C# /.NET Visma Retail as. Design og utvikling av temperaturovervåkingssystem som blant annet skal benyttes på nye AHUS sykehus. Systemet er utviklet i C# /.NET 3.5 med Visual Studio 2008 som IDE. Infrastruktur og sikkerhet er basert på Windows Communication Foundation (WCF). SQLServer og LINQ to SQL benyttes på datasiden. Klienten er utviklet i Windows Forms, med utstrakt bruk av databinding. Kontrollbibliotek fra DevExpress brukes for grafer og rapporter og diagrampakken fra Syncfusion benyttes for å tegne opp etasjeplaner og plasserer frysere og kjøledisker i disse Konsulent bistand hos Intelecom. Arbeidet besto i å finne og løse flaskehalser i produksjonsdatabasen for Intelecoms sentrale callsenter (Consorte Puls og Sonar) med over 400 kunder. Videre ble jeg benyttet som mentor for QAavdelingen og bisto med gjennomgang og utvikling av ITIL basert planverk for test og driftsetting. Hadde ansvaret for både funksjonell og ikke funksjonell test av 2. generasjon PULS (webbasert sentralbordløsning). Systemet består av Windows.NET servere og webservere som kjører på JBOSS PayEx. Utvikling og test av integrasjonsløsning mellom PayEx sitt «Forbruker Finansierings Produkt» og finansieringsleverandør. Prosjektet omfattet integrering til BankId og TippeKort for sikker autentisering og signering av lånekontrakter. SOA basert system som ble utviklet i C# / SQL-server på.net plattform Design av efaktura for bedriftsmarkedet for EDB Business Partner. Implementering av integrasjon av EDB-systemene NettBedrift, innskuddspensjon og efaktura ved hjelp av Single Signon basert på Secure Access. Benyttet EJB på EDB sitt rammeverk Transigo, samt Java med Spring, Acegi, og JSF Side 3

4 NOPI - Redesign og implementering av feiltolerant løsning hos Opplysningen Utvikling av C# basert trafikkmonitor på.net-platform. Utvikling av en rekke tilleggstjenester for å forbedre konkuranseevnen til Opplysningen 1881 og 1882 Utlandet WebRA - Design og utvikling av Registration Authority (RA) for Bankenes Betalingssentral (BBS) i forbindelse med den nasjonale sikkerhetsportalen. Utviklet i Java med Oracle database og kjører på IBM WebSphere. Benytter Spring, JSF og Hibernate Ansvarlig for ytelsestest og ytelsesforbedring av ErgoGroups Formidlingssententral. Løsningen er utviklet i Java med JMS og Oracle Application Server med Advanced Queue som køsystem. Med omfattende endringer og forbedringer i programvare og maskinvare oppnådde vi en ytelsesforbedring på 10 ganger Design og utvikling av Registration Authority (RA) fler-lags applikasjon i C# på Windows.NET plattform. Klientapplikasjonen benytter LDAP for brukeroppslag, genererer nøkkelpar på et smartkort, benytter Web-Services for kommunikasjon med egenutviklet RA-server som benytter ZebSign som Certificate Authority (CA). ZebSign returnerer sertifikatene som blir lagret på smartkortet. All kommunikasjon er sikret vha. HTTPS, klient-sertifikater og signering av data. RA-server lagrer klientsignerte transaksjonsdata for juridisk ikke-benekt i en MS SQL Server 2000 database Omfattende salg og designarbeid utført i samarbeid med Nexans Distribusjon av avanserte callsenterløninger for Rikstrygdeverket, Telenor Teleservice og Statoil Stiftelsen Internasjonalt Hus. Salg, design og implementasjon av en automatisk callsenterløsning for tolketjenester. Prosjektet ble levert sammen med Nexans Distibusjon og er kanskje norges mest avanserte løsning for automatisk bestilling og leveranse av tolketjenester. Utviklet i C++ med SQLserver 2000 som database Prosjektleder for innføring av NetWise sentralbordløsning og telefonkatalog for BaneTele AS sine 8000 abonnenter NOPI ny sentral løsning for opplysningen Spesifikasjon, utvikling og driftssetting for Telenor Teleservice i samarbeid med Nexans Distribusjon AS. Systemet er feiltolerant og kjører på 9 Compaq-servere og 2 Alcatel telefonsentraler. Utviklet i C++ med SQL-server 2000 som database. Utstrakt bruk av replikeringsserver. Norges største callcenter! Videreutviklet plattformen i 2004 til også å omfatte utenlandsopplysningen 1882, samt tjenestene manuell vekking og Norge Direkte Side 4

5 2001 Chess Mobil prepaid. Spesifikasjon og utvikling av et system for kjøp og påfylling av kontantkort for mobiltelefoner fra butikker. Systemet kommuniserer på XML-format med Telenor og butikkenes egne datasystemer. Utviklet i Java på Windows 2000 med SQL-server 2000 som database. For klientsertifisering mot Telenor blr det ble benyttet sertifikat fra VeriSign YaTack, Norges daværende strørste varehus på nett. Spesifikasjon og utvikling av betalingsløsninger på web og logistik-systemer for yatack. Utviklet i C, PHP og CGI på Solaris plattform med bruk av stadardene SET, SSL, HTTPS og sockets med Oracle database. Integrasjon mot Maconomy økonomisystem CORBA prototype for NSB. Spesifikasjon, design og utvikling av en CORBAprototype for kjøring av åpne klienter mot NSB's sentrale informasjons system. Kodet i Visual Basic og C++ med IDL som grensesnitt språk. WebLogic Enterprise Edition mellomlagsserver fra BEA ble benyttet Y2K sikring av Sentral Ordre og Sentral Info - NSB. Testleder i forbindelse med Y2K testing av NSB's sentral ordre og informasjons system Globalt Distribusjons System - NSB. Spesifikasjon, design og utvikling av en distributør prosess som kobler NSB's sentrale ordresystemet til AccessRail som igjen er koblet til flyselskapenes sentrale booking systemer som Amadeus, Sabre osv. Utviklet i C på Solaris plattform som kommuniserer via MQ-series og TCP/IP Sentral Ordre - NSB Persontrafikk. Spesifikasjon, design, utvikling og vedlikehold av et ordre-system for togbilletter og informasjon. Et komplekst informasjonssystem som kommuniserer med et bredt spekter av maskiner på forskjellige operativsystemer. Kodet i C og med Sybase. Benyttede kommunikasjons-protokoller er TCP/IP, X25, LU-6.2 og MQ-series Postens Elektroniske ID - Ergo group. Spesifikasjon og testing av mulige smartkort for Postens Elektroniske ID (PEID). Forprosjekt for å teste ut smartkort teknologi med utgangspunkt i RSA krypterte applikasjoner. Testing utført på smartkort som kjørte operativsystemet MULTOS DOSAT - Telenor. Spesifikasjon og utvikling av plattform og spesielle løsninger for fjernovervåkning og administrasjon av kort- og betalingstelefoner. Kodet i C under SUN OS og senere Solaris. Lokal database utviklet i Sybase Sentral Info - NSB. Implementering av nytt transaksjonsorientert trafikkinformasjonssystem for NSB utviklet på SUN, kodet i C med Sybase Side 5

6 database og X/Motif som brukergrensesnitt Nordquote, Oslo Børs. Spesifikasjon og utvikling av kommunikasjonsløsning for utveksling av kurs-informasjon mellom de fire nordiske børsene. Utviklingen gjort på Tandem, kodet i C. Kommunikasjonen ble utviklet som et køsystem basert på Tandems transportlag over X Cardcom, Mobil Europe - WM-data. Utvikling av ulike kommunikasjonsløsninger for overføring av betalingstransaksjoner for WM- POS mot ulike bensinkortautomater. Utvikling av kommunikasjonsløsning på Tandem for både asynkron, synkron og switchet kommunikasjon (X.25). Kodet i C på Guardian operativsystem. Utviklet lokale kommunikasjonssystemer på Intel-baserte PC'er for kommunikasjon med linjedrivere på Tandem. Utvikling gjort under MS-DOS/Windows og UNIX/SCO, kodet i C. Driftssetting i England, Frankrike og Portugal Bris - NSB. Porting av trafikkinformasjonssystemet BRIS fra en proprietær maskinplattform til SCO UNIX. Dette omfattet både flytting av applikasjonskoden (skrevet i C) samt utvikling av ny kommunikasjonsprogramvare over X.25 og transportlaget Telecom Management System -Teledirektoratet. Utvikling av arkitektur for drift og vedlikehold av mange ulike komponenter i telenettet. Design og implementering av internt transportsystem som baserer seg på OSI/CCITT standarder Q.940-Q.942 (OSI Management/TMN). Implementering under ND/SINTRAN, kodet i PLANC. Senere porteing SUN og SCO UNIX. Sybase database IBM-UNIX LU 6.2 kommunikasjon - Teledirektoratet. Utvikling av programtil-program kommunikasjon mellom UNIX arbeidsstasjoner og IBM stormaskin basert på TCP/IP, LU 6.2. og SUN peer to peer gateway. På IBMsiden ble databaseapplikasjoner aksessert via både CICS og IDMS RAK90 - NSB. Videreutvikling av NSBs bookingsystem for SMART. Utvikling av applikasjon og grensesnitt mot plass- reservasjonssystemet PLASS. Utstrakt bruk av X.25 og OSI Transportlag. Utviklingen gjort under ND/SINTRAN i programmerings-språkene Systemator, PLANC og FORTRAN NIAPL-II - Teledirektoratet. Utvikling av kommunikasjonsløsning for online aksess fra Televerkets feil- oppfølgingssystem TREF på ND til Televerkets abonnentsystem TELSIS på IBM. Utstrakt bruk av SNA 3270 protokoll. Utviklet i PLANC på ND Side 6

7 1988 NECOS og NESSY - Teledirektoratet. Utvikling av et filoverføringssystem for overføring av tellerskritt data mellom Televerkets System 12 telefonsentraler og et ND 5000 basert støttesystem. Utviklet i PLANC. Spesifikasjoner basert på OSI FTAM P353 - Forsvarets Overkommando/ Sikkerhetsstaben. Design og implementering av personell kontroll system (sikkerhetsklarering). Kodet i SYSDUL fra Systemator med SIBAS database på ND platform RAK - NSB. NSBs bookingsystem tilknyttet SMART-nettet for alle reisebyråer i Norge. Vedlikeholdsansvarlig for hele systemet, basert på FORTRAN, SYSDUL og SIBAS database på ND platform AFTN - Aeronautical Fixed Telecommunication Network. Telenors database og datanett i forbindelse med flysikkerhetstjenesten. Implementering av applikasjoner, installering og vedlikehold, kodet i Fortran og PLANC, med Sibas database. Feiltolerant system med ekstreme krav til oppetid Førstegangstjeneste på Rygge hovedflyplass. Design, implementasjon og driftsettelse av "Ryggebook", et bookingsystem for 8 offiserkaserner og 2 soldatkaserner. Systemet ble implementert på Osbourne64 PC, CP/M og håndterte gjestedøgn per år. Utdannelse og Kurs Diverse kurs og seminar innen datakommunikasjon og systemutvikling 1991, 2002 Matematikk og informatikk studier ved Universitetet i Oslo 1983 Ingeniør, avdeling for databehandling, Gjøvik Ingeniørhøyskole Side 7

8 Referanser Hurtigruten Prosjektleder Einar Dehli, mob Visma Retail Arne Johan Hestnes, mob Intelecom Tarald Haugen, mob Unibrige Pål Kristiansen, mob Ledelseserfaring Daglig leder as Styremedlem as Kvalitetsansvarlig Communication Partner as Prosjektleder Gründererfaring Deltatt i etablering av as Deltatt i etablering av Communication Partner Arbeidsforhold Militærtjeneste Rygge hovedflyplass, tjenestegjorde med systemutvikling Computas as (blir senere oppkjøpt av Cap Gemini) C - Computer Communication Consultants WM-data Comm. (3C blir oppkjøpt av WM-data, nå CGI-Group, i 1992) Communication Partner as as Side 8

Konsulentprofil Dag Framstad

Konsulentprofil Dag Framstad Personalia Navn Stilling: Dag Framstad Sjefskonsulent Født E-post 1963 dag.framstad@ifront.no Telefon Hjemmeside +47 909 19 969 www.ifront.no Nasjonalitet Norsk Nøkkelkvalifikasjoner Profil Dag har lang

Detaljer

Konsulentprofil Morten Haugen

Konsulentprofil Morten Haugen Personalia Navn: Morten Haugen Stilling/rolle: Seniorkonsulent Født : 1961 Morten har siden 1983 opparbeidet seg en meget bred og allsidig faglig bakgrunn innen systemarkitektur og systemutvikling/integrasjon.

Detaljer

Konsulentprofil Per Møller

Konsulentprofil Per Møller Personalia Navn Stilling: Per Møller Senior konsulent Født E-post 1962 per.moller@ifront.no Telefon Hjemmeside +47 900 35 148 www.ifront.no Nasjonalitet Norsk Nøkkelkvalifikasjoner Profil Konsulenten har

Detaljer

Kurskatalog. Karriere Kurs Sertifisering. Learning: Komplett opplæringstilbud for brukere, utviklere, prosjektledere og IT teknikere

Kurskatalog. Karriere Kurs Sertifisering. Learning: Komplett opplæringstilbud for brukere, utviklere, prosjektledere og IT teknikere Kurskatalog Mars 2013 September 2013 Karriere Kurs Sertifisering Learning: Komplett opplæringstilbud for brukere, utviklere, prosjektledere og IT teknikere People: Spesialister på rekruttering og utleie

Detaljer

ERP-leverandørene håper på fortsatt vekst:

ERP-leverandørene håper på fortsatt vekst: L&L 2007-05:1 09-05-07 15:25 Side 16 ERP-leverandørene håper på fortsatt vekst: Lever fortsatt i lykkerus Årets store ERP-konferanse 5. - 6. juni har fått navnet ERP-systemer 2007. De fleste ERPleverandørene

Detaljer

Masteroppgave (60 studiepoeng)

Masteroppgave (60 studiepoeng) UNIVERSITETET I OSLO Institutt for informatikk The Mobile Phone as Doorkeeper Masteroppgave (60 studiepoeng) Thomas Halvorsen 1. august 2006 Forord Jeg vil takke hovedveileder Josef Noll som har vært en

Detaljer

Vil du ha fornøyde gjester, trygge ansatte og full fleksibilitet?

Vil du ha fornøyde gjester, trygge ansatte og full fleksibilitet? Vil du ha fornøyde gjester, trygge ansatte og full fleksibilitet? Og samtidig spare tid og penger? OPENSOLUTION NORDIC AB. VERKSAMHET: Sverige, Norge, Danmark. DOTTERBOLAG: OpenSolution Norway AS, Nordiska

Detaljer

Ønsker du å kunne administrere kasse og ordresystem fra din mobile bankterminal?

Ønsker du å kunne administrere kasse og ordresystem fra din mobile bankterminal? Ønsker du å kunne administrere kasse og ordresystem fra din mobile bankterminal? Legger du ned mye tid med etterregistrering av varer og tjenester når du kommer tilbake til kontoret? I så fall har vi løsningen

Detaljer

Forord. Trondheim 15.06.2005

Forord. Trondheim 15.06.2005 Forord Denne oppgaven er skrevet som diplomoppgave i fordypningsfaget TDT4900 Informasjonssystemer, 5. års trinn (10. semester) ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU). Vi vil benytte

Detaljer

Network Norway åpner Norges nye mobilnett. Vesta jakter på den perfekte kundedialog. Teleopti lanserer Teleopti Pro

Network Norway åpner Norges nye mobilnett. Vesta jakter på den perfekte kundedialog. Teleopti lanserer Teleopti Pro Brum-nytt nr. 1-2007 20-03-07 10:53 Side 1 NR. 1 2007 16. ÅRG. Brukerforeningen for Ericssons Bedriftskommunikasjonsløsninger Network Norway åpner Norges nye mobilnett Vesta jakter på den perfekte kundedialog

Detaljer

Bruk av Web Services i AltInn - på vei mot et enklere Norge? Bjørn Tore Egeberg. Institutt for informasjonsvitenskap, Høgskolen i Agder, Kristiansand

Bruk av Web Services i AltInn - på vei mot et enklere Norge? Bjørn Tore Egeberg. Institutt for informasjonsvitenskap, Høgskolen i Agder, Kristiansand Bruk av Web Services i AltInn - på vei mot et enklere Norge? Bjørn Tore Egeberg Institutt for informasjonsvitenskap, Høgskolen i Agder, Kristiansand 1 Forord Denne rapporten er en masteroppgave i informasjonssystemer

Detaljer

40 gode grunner som holder din MD110 ung og sprek

40 gode grunner som holder din MD110 ung og sprek NR. 3 2005 14. ÅRG. Brukerforeningen for Ericssons Bedriftskommunikasjonsløsninger 40 gode grunner som holder din MD110 ung og sprek Grunn #1: Redusere telefonregningen for samtaler til andre Ericsson

Detaljer

Stein-Erik Engbråten. Født: 23. mai 1962. Adresse: Melsheivn 80 4308 Sandnes. Mobil: 918 11 819 Privat: 51 66 67 94 Epost: seen@cc.

Stein-Erik Engbråten. Født: 23. mai 1962. Adresse: Melsheivn 80 4308 Sandnes. Mobil: 918 11 819 Privat: 51 66 67 94 Epost: seen@cc. CURRICULUM VITAE Stein-Erik Engbråten Født: 23. mai 1962 Adresse: Melsheivn 80 4308 Sandnes Mobil: 918 11 819 Privat: 51 66 67 94 Epost: seen@cc.no Sammendrag Jeg er utdannet sivilingeniør i databehandling

Detaljer

Forord. Jeg vil takke Claude Marie Davidsen ved Institutt for Datateknikk og Informatikk for veiledning i forbindelse med oppgaven.

Forord. Jeg vil takke Claude Marie Davidsen ved Institutt for Datateknikk og Informatikk for veiledning i forbindelse med oppgaven. Forord Denne rapporten er resultatet av en masteroppgave ved NTNU på linjen for datateknikk. Oppgaven har blitt utført vårsemesteret 2005. Oppgaven har utviklet seg til i hovedsak å undersøke innholdsmessig

Detaljer

BACHELOROPPGAVE: SkyHiGh ADM. FORFATTERE: Lars Erik Pedersen Jon Arne Westgaard Hallvard Westman

BACHELOROPPGAVE: SkyHiGh ADM. FORFATTERE: Lars Erik Pedersen Jon Arne Westgaard Hallvard Westman BACHELOROPPGAVE: SkyHiGh ADM FORFATTERE: Lars Erik Pedersen Jon Arne Westgaard Hallvard Westman DATO: 23.05.2012 SKYHIGH iii Sammendrag av Bacheloroppgaven Tittel: SkyHiGh ADM Nr: - Dato: 23.05.2012 Deltakere:

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Bachelor Prosjekt [ Elkem Research ProssessIT ]

Bachelor Prosjekt [ Elkem Research ProssessIT ] 1. Forord 1 2009 Bachelor Prosjekt [ Elkem Research ProssessIT ] Av : Elkem Bacon Terje Hognestad, Arvid Ranestad, Nawar George Wisam, Ronny Eldor Karlsen og Maria Kuznetsova-Tønnessen. En Batchelor-Prosjekt

Detaljer

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett M a m u t M a g a z i n e V å r 2 0 1 0 E t k u n d e m a g a s i n s o m f o r e n k l e r d i n b e d r i f t s h v e r d a g Er du klar for nettskyen? Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye

Detaljer

Rolle / Oppdrag. Jarle Adolfsen Født: 1974 Nasjonalitet: Norsk

Rolle / Oppdrag. Jarle Adolfsen Født: 1974 Nasjonalitet: Norsk Konsulentprofil 1/5 / Oppdrag Jarle Adolfsen Født: 1974 Nasjonalitet: Norsk Kontaktinformasjon Telefon: +47 99 23 99 01 Adresse: Spellmyr v.5, 1960 Løken E-post: Jarle.Adolfsen@ritc.no Sammendrag Jarle

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Mars 2015 JAKOB LIND SENIORKONSULENT M: +47 91 00 69 18 E: JAKOB@JAKOBLIND.NO

CURRICULUM VITAE. Mars 2015 JAKOB LIND SENIORKONSULENT M: +47 91 00 69 18 E: JAKOB@JAKOBLIND.NO CURRICULUM VITAE Mars 2015 JAKOB LIND M: +47 91 00 69 18 E: JAKOB@JAKOBLIND.NO HATFACTORY AS DARRES GATE 24 0175 OSLO ORG NR: 915 104 096 WWW.JAKOBLIND.NO Jakob er en meget dyktig systemutvikler og systemarkitekt

Detaljer

Forord. Kjersti Enger

Forord. Kjersti Enger Forord Etter et bedriftsbesøk hos Optimal as i desember 2000, og etter spørsmål fra Leif Nordahl, gav produksjonssjefen (Olav Engum) uttrykk for at de ønsket å kjøre et prosjekt om e-handel i samarbeid

Detaljer

CommVault Simpana 10. "En teknisk beskrivelse"

CommVault Simpana 10. En teknisk beskrivelse CommVault Simpana 10 "En teknisk beskrivelse" Mars, 2014 Innhold Innledning... 3 En helhetlig plattform... 4 Oppbygging Roller i Simpana... 4 Sentrale funksjoner Teknologi... 5 Administrasjonsgrensesnitt...

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

AFFECTO ACADEMY KURSGUIDE

AFFECTO ACADEMY KURSGUIDE AFFECTO ACADEMY KURSGUIDE 2 AFFECTO ACADEMY - HVORDAN OPPNÅ ROI PÅ INVESTERINGEN? Mange svarer og sier at de har et bra verktøy som fungerer men utnyttes det virkelig? Utnyttes verktøyene på den måten

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett?

Innholdsfortegnelse. 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett? 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett? 4 2 Sensa i det elektroniske markedet 5 2.1 Sensa Elektroniske Strømsenter 6 2.2 Kommunikasjon

Detaljer

Actacom Din partner på IT og Telecom

Actacom Din partner på IT og Telecom Actacom Din partner på IT og Telecom Enklere IT drift Markedets beste telefonløsninger Profesjonelle sentralbordløsninger Nettverksutstyr og fiber Skytjenester IT- og telefoniprodukter Et marked i endring

Detaljer

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib. Systemanalyse Lopex AS Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.no Innholdsfortegnelse: DEL I FORPROSJEKT, MULIGHETSSTUDIE OG PROSJEKTPLANLEGGING...5

Detaljer

Enkelt, intuitivt og begripelig IKT-STRATEGI. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2010-2012 APRIL 2010

Enkelt, intuitivt og begripelig IKT-STRATEGI. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2010-2012 APRIL 2010 RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2010-2012 APRIL 2010 IKT-STRATEGI Enkelt, intuitivt og begripelig Randaberg kommune Fra Randaberg sentrum (Foto: Ove Tennfjord) IKT-strategi 2010 2012 V: 1.0 Vedtatt i Kommunestyret

Detaljer

//Høgskolefag i IT på internett

//Høgskolefag i IT på internett //Høgskolefag i IT på internett S t u d e r h j e m m e f r a o g t a e k s a m e n d e r d u b o r Studieåret 2011-2012 NYHETER! digital fotografering HTmL5 microsoft SharePoint Samarbeidsverktøy og deling

Detaljer

TISIP Tema - Bedriftstilpasset e-læring Styrets beretning Forskning og utvikling (FoU) Fagskole og nettbaserte tilbud Bedriftstilpasset e-læring

TISIP Tema - Bedriftstilpasset e-læring Styrets beretning Forskning og utvikling (FoU) Fagskole og nettbaserte tilbud Bedriftstilpasset e-læring Årsmelding 2008 TISIP er en stiftelse som driver forskning, fagskole og kursvirksomhet innen IT og e-læring. Våre kunder er bedrifter, offentlige institusjoner og privatpersoner. Innholdsfortegnelse TISIP

Detaljer