LK Ontech GSM Switch. Utførelse. 1. Programmering av SIM-kort. Installasjonen av enheten skjer i tre trinn:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LK Ontech GSM Switch. Utførelse. 1. Programmering av SIM-kort. Installasjonen av enheten skjer i tre trinn:"

Transkript

1 LK Ontech GSM Switch Utførelse LK Ontech er en GSM-bryter som først og fremst er beregnet på fjernstyring av LKs romreguleringssystem ICS eller varmeregulatoren LK Regulator v.3/v.3-ra. Enheten kommuniserer via GSM-nettet og styres via mobiltelefon og SMS-meldinger. Via SMS-meldinger kan LK Ontech veksle mellom spare- eller komforttemperatur. Enheten kan sende alarm dersom temperaturen underskrider det innstilte alarmnivået. Brukeren kan be om status for å finne ut om f.eks. gjeldende temperatur. LK Ontech er utstyrt med batteri-backup for å sikre funksjonen ved kortvarige strømbrudd. Ved strømbrudd sendes det en alarm via SMS til brukeren. LK Ontech har en innebygd temperaturføler. Som tilvalg finnes det en ekstern kabeltemperaturføler, LK Ontech Temp sensor, for bedre nøyaktighet og plassering av temperatursensoren. For androidtelefoner og Iphone finnes en grattisapp som kan lastes ned som forenkler kommunikasjon med SMS-meldinger. Appen for Android heter LK GSM Switch og lastet ned via Google Play. For Iphone lastet app LK GSM ned via App Store. For å kunne bruke enheten må du ha et SIM-kort for mobiltelefoni (GSM) og tilgang til en mobiltelefon. Det går utmerket å bruke kontantkort. Installasjonen av enheten skjer i tre trinn:. Programmering av SIM-kort.. Installasjon av enheten. 3. Test av enheten og funksjonene.. Programmering av SIM-kort. Sett i SIM-kortet i en GSM-mobiltelefon.. Deaktiver PIN-kodefunksjonen. Se bruksanvisningen til telefonen. 3. Slett gjerne gamle kontakter fra SIM-kortet hvis disse finnes. LK Ontech GSM Switch. 4. Velg i menyen Kontakter (noen telefoner kaller dette Telefonbok ). Opprett en ny kontakt og kall den PINCODE. Gi den et firesifret nummer der hvor du vanligvis skriver inn telefonnummeret. Dette nummeret blir da den PIN-koden du må angi hver gang du kontakter LK Ontech GSM Switch. 5. Fortsett med Annen programmering av SIM-kort for spesielle funksjoner eller: 6. Slå av mobiltelefonen, ta ut SIM-kortet og gå videre til overskriften Installasjon av enheten. OBS! Forsikre deg om at informasjonen lagres i minnet på SIMkortet og ikke i telefonminnet! Det kan være nødvendig å gå inn på kontakten og kopiere denne til SIM-kortet. Se bruksanvisningen til telefonen. Unngå å kopiere flere kontakter enn nødvendig til SIM-kortet. Du må ikke skrive inn anførselstegn eller skråstreker på SIM-kortet, kun selve teksten.

2 Annen programmering av SIM-kort For å kunne bruke en del av de funksjonene du ønsker, kan det hende du må programmere inn flere kontakter på SIM-kortet i henhold til nedenstående: OBS! For å være sikker på at programmeringen ble korrekt utført, kan du ved oppstart av enheten be om en SMS som viser innstillingene til SIM-kortet. Se overskriften SMS som viser innstillingene til SIM-kortet. Gjør det til en vane alltid å gjøre dette når innstillingene er forandret.. Opprette en sendeliste for alarm (se også overskriften Alarm ).. Opprett en ny kontakt og kall denne SMS0 (merk at 0 er null og ikke bokstaven O).. Gi den det mobilnummeret som skal varsles ved aktivering av en alarm. Lagre. 3. Det neste telefonnummeret på sendelisten kalles SMS, SMS osv. og tildeles respektive mobilnummer som skal varsles. Du kan bruke alle tall fra SMS0 til SMS9, dvs. maksimalt 0 stykk.. Aktivere temperaturvakten (TEMP) (se også overskriften Temperatur ).. Opprett en kontakt og kall den DEGREE. I feltet for telefonnummer angir du den temperaturen du ønsker at enheten skal utløse alarmen ved. Hvis du ønsker en alarm for minusgrader, skriver du en null foran temperaturen. F.eks. angis minus 7 grader som 07.. Opprett en kontakt og kall den TEMP. I feltet for telefonnummer skriver du tallet hvis enheten skal varsle når temperaturen synker under den temperaturen som er angitt i DEGREE eller tallet hvis enheten skal varsle når temperaturen stiger over den temperaturen som er angitt. 4. Aktivere funksjonen alarm ved spenningsbortfall (POWERFAIL) (se også overskriften Internt backup-batteri ).. Hvis det er tilkoblet et internt batteri (tilvalg), kan enhetene varsle ved spenningsbortfall fra ordinær strømkilde. Tiden før dette gjøres kan angis til mellom 0 og 40 minutter.. Opprett en kontakt og kall den POWER- FAIL. I feltet for telefonnummer skriver du antall minutters forsinkelse etter at enheten varsler (verdier mellom og 40 er tillatt). Hvis tallet 0 angis, kobles funksjonen ut. Kontaktenes plassering på kretskortet A B Kretskortets overside. BATTERY E Kretskortets underside. 0V A B DIPSWITCH ON C SIM- CARD D 3. Angi hvilken temperatursensor som skal leses av (EXTTEMP) (Se også overskriften Temperatur ).. Hvis du ønsker en ekstern temperaturføler for temperaturangivelse: Opprett en ny kontakt og kall den EXTTEMP. I feltet for telefonnummer skriver du tallet.

3 Installasjon av internt backup-batteri Før enheten startes/ får strøm skal backup-batteri monteres i enheten i henhold til nedenstående. LK Ontech backup-batteri.. Åpne enheten ved å løsne de to skruene på siden ved underdelen.. Snu enheten slik at baksiden vender opp. 3. Dra forsiktig av dekselet til kontaktuttaket E på undersiden blir synlig. Ikke dra mer fordi det er risiko for at flatkabelen som er tilkoblet trykkontakten kan løsne. 4. Ta av beskyttelsespapiret fra den dobbeltsidige teipen på batteriet. 5. Plasser batteriet i henhold til skissen over. 6. Koble til batteriets kontakt i kontaktuttaket E. 7. Skyv tilbake dekselet og fest skruene eller gå videre til installasjon i henhold til nedenstående.. Installasjon av enheten. Monter enheten fortrinnsvis i nærheten av det gulvvarmeutstyret som skal styres. Husk å plassere enheten slik at varmeavgivning fra varme-/ gulvvarmeinstallasjoner ikke påvirker enheten som ellers ikke kan lese korrekt temperaturverdi. Du kan også bruke tilbehøret LK Ontech Temp sensor, en kabelføler på m. Monter enheten ved å skru den fast i de to nedre skruehullene. Antennen skal peke nedover. Obs! Husk at det interne backup-batteriet skal være montert før enheten skrus fast på ønsket sted (se avsnittet over).. Åpne enheten ved å skru ut skruene som sitter på siden nær bunnplaten. 3. Dra forsiktig av dekselet ca. 5 cm eller til de to grønne skrueplintene vises. Ikke dra mer fordi det er risiko for at flatkabelen som er tilkoblet trykkontakten kan løsne. 4. Installer SIM-kortet på tiltenkt plass (se bilde). Før simkortholderens øvre del til venstre til du hører et klikk. Fell opp holderens øvre del og skyv inn SIM-kortet (dvs. i den delen som nå er felt opp). Det avklipte hjørnet på SIM-kortet skal havne i øvre høyre hjørne når den øvre delen felles ned. Fell ned holderens øvre del og lås den fast ved å føre den til høyre til du hører et klikk. 5. Åpne koblingen ved å vri den til høyre. 6. Trekk fram kabler og før dem gjennom koblingen. 7. Tilkobling av enheter:, Strømforsyning. Plint A. V DC via medfølgende strømadapter. Hvit plusskabel kobles til stift. Svart minuskabel kobles til stift 0V. Vær oppmerksom på at du ikke må koble til strømmen nå., Tilkobling av relé (se også overskriften Funksjoner ). Koble til reléet som Normaly Open (lukkende relé) mot plint og 3 for å få en korrekt funksjon mot LK romregulering ICS eller LK Regulator v.3/ v.3-ra, se også koblingsskjemaet under. Kretsen vil da være brutt i hvilestilling og på ved aktivering. Ved lukket relé vil utstyret LK romregulering ICS eller LK Regulator v.3/ v.3-ra være i sparetemperaturstilling. For mer informasjon se instruksjonene for de respektive produktene. 3, Hvis det skal kobles til ekstern temperaturføler (se også overskriften Temperatur ), kobles denne til kontakt C. 8. Når alle kabler er på plass, vri koblingen med urviseren så langt den går for å få en så god forsegling som mulig. Hvis det bare brukes noen få kabler og forseglingen ikke blir optimal, kan du med fordel vikle elteip rundt kablene slik at disse lukkes tett i forseglingen. 9. Før dekselet ned over enheten. Kontroller at ingen kabler ligger i klem. Fest skruene. 0. Koble til strømadapteren. Den grønne lampen begynner å blinke innen ca. 45 sekunder. Dette indikerer at enheten søker etter GSMnett. Til slutt lyser den grønne lampen konstant. Kontakt med GSM-nettet er oppnådd og enheten er klar til bruk. Hvis både den røde og den grønne lampen blinker, betyr det at SIM-kortet mangler eller at PIN-koden til SIM-kortet ikke er deaktivert (se overskriften Programmering av SIM-kort ). 3

4 GSM Function/Alarm On/Off GSM Function/Alarm On/Off M M Monteringsanvisninger LK Ontech GSM Switch Innkobling mot LK Romregulering ICS SETBACK U L FUSE 3 NC Pwr NO T SETBACK A BUS M M M M M M VAC PUMP BOILER ICS BOX ICS BOX Koble LK Ontechs relétilkobling plint og 3 mot plinttilkobling i LK mottakerenhet ICS-8 merket SETBACK. Innkobling mot LK Regulator v.3 og v.3-ra B9 M B M 3 CL+ CL- B9 M H B M b K 3 P T 4 S 3 L N Y N Y N Q AC 30V Y N Y Koble LK Ontechs relétilkobling plint og 3 mot plinttilkobling i LK regulator merket M og H. 4

5 Kontrollere SIM-kortinnstillinger Du kan kontrollere innstillingen til SIM-kortet via SMS. Dette er bra hvis du er usikker på hvilke funksjoner du har programmert og ikke befinner deg i nærheten av enheten. Se overskriften SMS som viser innstillingene til SIM-kortet. Slik gjør du:. Send en SMS til enheten med forespørsel om status for SIM- kortinnstillinger. Skriv ABCD#8*# (hvor ABCD er den PIN-koden du har angitt).. I retur kommer en SMS med de innstillingene du gjorde på SIM-kortet. 3. Test av enheten og funksjonene Når enheten er installert bør du teste funksjonene du skal bruke, både ved å ringe opp enheten og styre via SMS. Innstillingene på SIM-kortet bør også kontrolleres ved å be om SMS (se overskriften Alarm SMS/ Status-SMS). Funksjoner Fjernrelé Med denne funksjonen kan du styre det innebygde reléet ved å ringe opp eller sende SMS til enheten. Du kan også styre reléet manuelt ved å trykke én gang på trykknappen på enhetens framside. Den røde lampen lyser når reléet er aktivert. Den røde lampen er slukket når enheten er i hvilemodus. Tips! Hvis du er usikker på enhetens innstillinger kan du sende en SMS og be om status (se ellers overskriften Alarm SMS/ Status-SMS). Alarmer Temperaturalarm Alarm som aktiveres hvis temperaturen stiger over eller synker under den forhåndsinnstilte temperaturen (se overskriften Temperaturfølere). Strømavbruddsalarm Med enhetens interne backup-batteri kan enheten varsle valgfri tid (opp til 40 minutter) etter et strømbrudd (se overskriften Internt backupbatteri). Batterialarm Enheten utløser alarmen hvis batterispenningen blir for lav. Når enheten utløser alarmen Da alarmen utløses sendes det en SMS (se under) til alle mobilnumrene som finnes i sendelisten for alarm. Se hvordan du oppretter denne listen under overskriften Opprette sendeliste for alarm. Opp til 0 ulike mottakere kan programmeres på SIM-kortet. Styre med SMS. Aktiver reléet, send en SMS til enheten med følgende tekst: ABCD#*# (der ABCD er den PIN-koden du har angitt).. Aktiver reléet, send en SMS til enheten med følgende tekst: ABCD#0*# (der ABCD er den PIN-koden du har angitt) 3. Aktiver reléet innen en viss tid. Reléet kan aktiveres innen et visst antall timer (mellom og 99) og deretter deaktiveres. Skriv følgende: ABCD #**T# (ABCD er den PINkoden du har angitt, T= det antall timer du ønsker at reléet skal være aktivert). 5

6 Alarm-SMS Alarm-SMS og status-sms har identisk utseende og tolkes på følgende måte: Eksempel på tekst *Ontech900 Temp: 4; 4, Tstat: 5 Stjerne (*) betyr at alarmfunksjonen er aktivert. Ontech 900 er produktets typebetegnelse. Angir temperatur i grader C. Det første tallet angir temperaturen som er målt med den interne temperatursensoren. Hvis det er innkoblet en ekstern temperatursensor, vil det andre tallet angi temperaturen for denne. Ellers er den andre plassen merket med --. Hvis det er angitt en stjerne f.eks. *4, foran noen av tallene, betyr det at enheten har utstedt en temperaturalarm ved den temperaturen. LK Ontech har også en innebygd termostatfunksjon som kan brukes f.eks. til start/stopp av en pumpe, åpne / stenge en ventil etc. Tstat angir den temperaturen som termostatfunksjonen er innstilt på. Normalstillingen er ikke aktivert funksjon, Tstat: OFF. Temperatur Temperaturgiver I grunninnstillingen vil enheten angi temperaturen fra det interne temperaturelementet. Nøyaktigheten er ca. ± 3 grader. Ønskes det høyere nøyaktighet, anbefales den eksterne temperatursensoren LK Ontech Temp Sensor som kjøpes separat. LK Ontech Temp Sensor har en målenøyaktighet på ca. ± grad. Hvis du ønsker det eksterne temperaturelementet med høyere nøyaktighet (ca. ± grad) for styring, må dette programmeres på SIM-kortet (se overskriften Annen programmering av SIMkort ) med kontakten EXTTEMP. I feltet for telefonnummer skriver du tallet. Vær oppmerksom på at det eksterne temperaturelementet LK Ontech Temp Sensor ikke er standard, men må kjøpes separat. LK Ontech Temp Sensor. Lengde m. Temperaturalarm Hvis temperaturalarmen aktiveres, vil enheten utstede en alarm når temperaturen synker under 5 grader C hvis det ikke er utført noen annen innstilling av temperaturalarmen. Alarmen må ikke kvitteres, men enheten kan ikke utstede en alarm igjen før temperaturen har nådd 6 grader C. Temperaturvakten er ikke aktivert når den leveres. Temperaturalarmen aktiveres i henhold til følgende: Opprett en kontakt og kall den TEMP. I feltet for telefonnummer skriver du tallet hvis enheten skal utstede alarm når temperaturen synker under 5 grader C eller tallet hvis enheten skal utstede alarm når temperaturen stiger over 5 grader C. Enheten sender SMS til telefonnumrene på alarmlisten hvis 5 grader C underskrides/overskrides. Funksjonen aktiveres ved å slette kontakten TEMP fra SIM-kortets telefonbok. Annen innstilling av temperaturalarmen Enheten kan stilles til automatisk å utstede en alarm når temperaturen synker under eller stiger over forhåndsinnstilt temperatur. Alarmen må ikke kvitteres. Enheten kan ikke utstede en ny temperaturalarm før temperaturen har endret seg grad fra den forhåndsinnstilte temperaturen slik at: Hvis alarmen stilles inn slik at den skal utløses hvis temperaturen synker til under X, vil alarmen forsvinne når den går tilbake til X + grad. Eller hvis alarmen stilles inn slik at den skal utløses hvis temperaturen stiger til over X, vil alarmen forsvinne når den går tilbake til X - grad. Opprett en kontakt og kall den DEGREE. I feltet for telefonnummer angir du den temperaturen du ønsker at enheten skal utløse alarmen ved. Hvis du ønsker en alarm for minusgrader, skriver du en null foran temperaturen. F.eks. angis minus 7 grader som 07. Opprett en ny kontakt. Kall den TEMP. I feltet for telefonnummer skriver du tallet hvis enheten skal varsle når temperaturen synker under den temperaturen som er angitt i DEGREE eller tallet hvis enheten skal varsle når temperaturen stiger over den temperaturen som er angitt. 6

7 Enheten sender SMS til telefonnumrene på alarmlisten hvis den angitte alarmtemperaturen underskrides/overskrides. Funksjonen aktiveres ved å slette kontakten TEMP fra SIM-kortets telefonbok. Termostatfunksjon LK Ontech har også en innebygd termostatfunksjon. Den kan f.eks. brukes til å styre en pumpe, en ventil eller en varmekilde. Systemløsningen kan tilpasses individuelt for hvert system. Dersom mottakerenheten LK ICS eller LK Regulator v.3 er installert, er det enkelt å koble LK Ontech til disse enhetene. Hvis termostatfunksjonen ønskes tilkoblet enheten til GSM-bryterens reléutgang, kan LK Ontech GSM Switch programmeres slik at termostatfunksjonen beholdes. Ved å angi ønsket temperatur kommer enheten til å måle temperaturen og slå på reléet når temperaturen synker en grad under den angitte temperaturen. Enheten slår av reléet når temperaturen har steget en grad over den angitte temperaturen. Tilkoblingen skal utføres av fagfolk. Aktivere termostaten ved å sende SMS Aktiver termostatfunksjonen ved å sende en SMS til enheten med følgende innhold: ABCD#*D# der ABCD er den PIN-koden du anga og D er den temperaturen du ønsker å stille inn termostaten på. Koble ut termostaten ved å sende SMS Koble ut termostatfunksjonen ved å sende en SMS til enheten med følgende innhold: ABCD## der ABCD er den PIN-koden du har angitt. Internt backup-batteri Alarm ved spenningsbortfall Hvis det er montert et internt backup-batteri, vil enheten ved spenningsbortfall sende en SMS til alle på alarmlisten med teksten No main power. Kun Temperaturmåling er nå aktiv. Når backupbatteriet er utladet sender enheten en SMS med teksten Internal battery emty. 900 shuts down. Deretter vil enheten slå seg av. Batterilevetiden er beregnet til ca. t ved nytt batteri. Når spenningen kommer tilbake starter enheten opp og alle funksjoner blir aktive igjen. Det sendes en status-sms. Forsinket alarm ved spenningsbortfall Enheten kan programmeres til å forsinke en alarm ved spenningsbortfall. Dette kan være nyttig hvis enheten er tilkoblet nettspenning der det forekommer kortere spenningsbortfall og man ikke ønsker alarm ved hvert spenningsbortfall. Slik gjør du:. Hvis det er tilkoblet et internt batteri (tilvalg), kan enhetene varsle ved spenningsbortfall fra ordinær strømkilde. Tiden før dette gjøres kan angis til mellom 0 og 40 minutter.. Opprett en kontakt og kall den POWER- FAIL. I feltet for telefonnummer skriver du antall minutters forsinkelse etter at enheten varsler (verdier mellom og 40 er tillatt). Hvis tallet 0 angis, kobles funksjonen ut. Slå av/på enheten For å slå av enheten med det monterte interne backup-batteriet og andre strømkilder er utkoblet, trykk in knappen og hold den inne i 5 sekunder. For å sette på enheten igjen må batteriadapteren kobles til. Referansedel SMS fra enheten Alarm - SMS/ Status - SMS Den SMS-en som sendes ved alarm fra alarmføleren er identisk med status-sms-en. Du kan be om en status-sms. I denne angis de aktuelle innstillingene og temperaturen. 7

8 Send en SMS med følgende innhold: ABCD#8# (der ABCD er den PIN-koden du har angitt). Du får umiddelbart en SMS til den mobiltelefonen du sendte ifra. SMS-en tolkes som følger: SMS-tekst *Ontech900 Stjerne (*) betyr at alarmfunksjonen er aktivert. Ontech 900 er produktets typebetegnelse. Units Reléstatus: ikke tiltrukket relé. * tiltrukket relé. Temp: 4; 4, Tstat: 5 Charge battery! No main power! Internal battery emty 900 shuts down! Angir temperatur i grader C. Det første tallet angir temperaturen som er målt med den interne temperatursensoren. Hvis det er innkoblet en ekstern temperatursensor, vil det andre tallet angi temperaturen for denne. Ellers er den andre plassen merket med --. Hvis det er angitt en stjerne f.eks. *4, foran noen av tallene, betyr det at enheten har utstedt en temperaturalarm ved den temperaturen. Angir den temperaturen som termostatfunksjonen er innstilt på. Hvis ikke termostattemperaturen er aktivert, står det Tstat: OFF. Sendes hvis spenningen synker under V. Internt backup-batteri må være montert. Kun temperaturmåling er aktiv. Internt backup-batteri må være montert. Enheten slår seg av. SMS som viser innstillingene til SIM-kortet Hvis du er usikker på programmeringen av SIMkortet, kan du be om en SMS fra enheten som viser de fleste innstillingene. Send en SMS med følgende innhold til enheten: ABCD#8*# (der ABCD er den PIN-koden du har angitt). Du får umiddelbart en SMS til den mobiltelefonen du sendte ifra. SMS-en tolkes som følger: SMS-tekst Tempwatch: Temp sens: GPS fence: Ver < angir om alarmen aktiveres når temperaturen synker under angitt temperatur. > angir om alarmen aktiveres når temperaturen stiger over angitt temperatur. Angir hvilken temperatursensor som brukes for alarm og styring: INT=intern sensor, EXT=ekstern sensor. Funksjonen brukes ikke. Angir programvareversjonen. Angis ved support. Kommandoer Mulige kommandoer via SMS. ABCD under er rettet mot SIM-kortets PIN-kode. Kommando ABCD#*# ABCD#0*# ABCD#**T# ABCD## ABCD#*D# ABCD#8# ABCD#8*# Angir at et relé skal slås på. Angir at et relé skal slås av. Angir at et relé skal slås till med forsinket avslag T den tiden i timer som reléet skal væra innkoblet. Steng av termostatfunksjonen. Aktiverer termostatfunksjonen. D angir innstilt grad (0-9 grader C). Be om status-sms. Be om SMS som viser innstillingene til SIM-kortet. Trykknapp På enheten sitter en trykknapp. Ett trykk på knappen endrer reléets stilling. Hvis enheten har gitt alarm, vil ett trykk på enheten kvittere for alarmen. Enhetens lamper På enhetens front sitter to lamper, en grønn GSM og en rød Function/Alarm. SMS-tekst *Ontech 900 Alarmrelay: Stjerne (*) angir at alarmfunksjonen er aktivert. Ontech 900 er produktets typebetegnelse. Funksjonen brukes ikke. 8

9 Grønn lampe, GSM Korte blink Lyser konstant Rød lampe, Function/ Alarm Lyser konstant Slukket Grønn og rød lampe Begge blinker raskt Ved oppstart når enheten søker kontakt med et GSMnett. Eller hvis enheten skulle miste kontakten med GSM-nettet. Kjøp evt. ekstra GSM-antenne. Kontakt LKs representant. Enheten er slått på/hvilemodus. Reléet er påkoblet. Reléet er frakoblet. Det mangler SIM-kort eller SIM-kortet er låst med PINkode. -Se overskriften Programmering av SIM-kort. Symptom Den røde lampen blinker på LK Ontech Den grønne lampen blinker på LK Ontech Enheten reagerer ikke på SMS Tiltak Enheten får ikke kontakt med SIM-kortet. Forsikre deg om at informasjonen lagres i minnet på SIM-kortet og ikke i telefonminnet! Det kan være nødvendig å gå inn på kontakten og kopiere denne til SIM-kortet. Ingen kontakt med GSM-nettet. -Kontroller at det er dekning for den aktuelle operatøren ved å teste SIM-kortet i en mobiltelefon. -Kontroller at antennen er korrekt montert. -Prøv med et annet SIM-kort. Feil mobilnummer. -Kontroller at telefonnummeret er korrekt. Feil PIN-kode. -Kontroller at PIN-koden er korrekt. Dette gjøres enklest ved å ringe opp enheten og trykke inn PIN-koden og deretter #. Ved korrekt PIN-kode svarer enheten med en kort tone. Ellers kobles samtalen ned. Innstillinger av dip-bryter: Kontroller innstillingene av dip-bryteren er iht. fabrikkinnstillingene under. Feilsøking og tips Hvordan vet jeg når kontantkortet er brukt opp? Hos de fleste nettoperatørene som tilbyr kontantkort kan du registrere kontantkortet på operatørens nettside. På denne måten kan du kontrollere saldoen på kontantkortet via internett. Husk at kontantkortet normalt må benyttes til utgående SMS-er eller samtaler minst én gang hvert år, ellers risikerer du at nettoperatøren deaktiverer kontantkortet. Enkelte operatører krever at du fyller på kontantkortet minst en gang per år. Operatører Velg operatører som ikke benytter seg av såkalt roaming. Vi anbefaler i første rekke operatørene Telia og Telenor for våre svenske kunder. For Norge anbefaler vi Netcom og Telenor. Symptom Både grønn og rød lampe blinker på LK Ontech Tiltak Enheten kan ikke lese SIM-kort. -Kontroller at PIN-koden på SIM-kortet er deaktivert. Se overskriften Programmering av SIMkort. -Kontroller at SIM-kortet sitter korrekt i enheten. -Kontroller SIM-kortet i en mobiltelefon for å utelukke feil på SIM-kortet. Dip-bryter nr. ON/OFF OFF -5 OFF 6 ON 7 OFF 8 OFF Tekniske data NRF GSM GSM-abonnement Relé Serielt grensesnitt Intern backup-strømforsyning Ekstern strømforsyning Effektforbruk ved V Temperaturområde Temp.nøyaktighet med intern føler Temp.nøyaktighet med ekstern føler (LK Ontech Temp sensor) Kapslingsklasse Sertifisering Trippelbånd GSM 900/800/900 Valgfritt, også kontantkort Potensialfritt, 30V/0A RS3 Li polymer 4, V, 00 mah Via strømadapter 30V/3,8 V DC Ca. 3 W -0 C til +40 C ± 3 C ± C IP65 Oppfyller EMC, LVD og RTTE-direktivene 9

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

Alt om din SmartBase

Alt om din SmartBase Alt om din SmartBase Gratulerer! DEFA SmartBase er som skapt for deg og din hytte. BATTERIDEKSEL ANTENNE INDIKATOR LAMPE INNMELDINGSKNAPP HOVEDBRYTER VARME HOVEDBRYTER ALARM Klargjør, ferdig, bruk Innhold

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

Modell SC225. Quick-Start meny

Modell SC225. Quick-Start meny Modell SC225 Quick-Start meny Gratis App for Appel, Android og Microsoft. Søk på CLSF i: AppStore, Google Play, Windows Markedplace VIKTIG: HUSK Å DEAKTIVERE PIN-KODEN FØR SIM-KORT INSTALLERES I KAMERAET!

Detaljer

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 SMS-beskrivelse Se bilde A for systembeskrivelse Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 kan fjernstyre overgang mellom comfort- og ECO-modus. Modulen er koblet til

Detaljer

Hyttestyring. Skal KUN benyttes av de med aktivt Hyttestyrings abonnement (SIM

Hyttestyring. Skal KUN benyttes av de med aktivt Hyttestyrings abonnement (SIM Hyttestyring Skal KUN benyttes av de med aktivt Hyttestyrings abonnement (SIM kort vedlagt i basispakken). Abonnementsskjema MÅ fylles ut før enheten kan tas i bruk. 9 Førstegangsregistrering Abonnementsskjema

Detaljer

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6 GSM MICRO Tema Bruksanvisning Side 1 SIM-kort 1.1 Abonnementstype og SIM-kort 2 1.2 Deaktivering av PIN-kode 2 1.3 Innsetting av SIM-kort 3 2 Igangsetting 2.1 Tilkobling 3 2.2 Oppstart 4 2.3 Signalstyrke

Detaljer

GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING

GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING Bruks- og monteringsanvisning TEMA SIDE 1 Oppkobling 1.1 Forberedelse av SIM-kort 2 1.2 Innsetting av SIM-kort 2 1.3 Generelle tilkoblinger. Tilleggsutstyr 3 1.4 Tilkobling av

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

Brukerveiledning for. GSM Mini

Brukerveiledning for. GSM Mini Brukerveiledning for GSM Mini Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON... 3 Innhold i pakken... 4 Tekniske spesifikasjoner... 4 Grunnleggende funksjoner i GSM Mini... 5

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

GSM 12V Bryterstyring

GSM 12V Bryterstyring GSM 12V Bryterstyring Tema Side 1 Oppkobling 1.1 Forberedelse av SIM-kort 2 1.2 Innsetting av SIM-kort 2 1.3 Generelle tilkoblinger 3 1.4 Tilkobling av utstyr som skal fjernbetjenes 4 1.5 Igangsetting

Detaljer

Brukerveiledning for GSMG

Brukerveiledning for GSMG Brukerveiledning for GSMG CFG Gulvvarmetermostat CXG Rele for fast installasjon COG-j Rele med ledning og plugg CRG Plug-in termostat for Glamox ovner serie 3001 GSM-enhet 1 Lade-enhet 2 Funksjonstast

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side:

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side: GSM Fixi SMS Bryterstyring Monteringsanvisning for installatør. For montasje i sikringskap av metall. GSM Fixi SMS. Fjernstyring av strøm for hytter, hus etc. Inntil 5 potensialfrie relé/utgang (2 stk

Detaljer

Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0

Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0 Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0 1 AlertBrick brukermanual Innholdsfortegnelse Velkommen 3 Viktig sikkerhetsinformasjon 3 Hva finnes i esken 4 Installasjon og endringer 5 1. Nyinstallasjon

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

Bruksanvisning. Thermo Call TC3

Bruksanvisning. Thermo Call TC3 Bruksanvisning Thermo Call TC3 Generelle opplysninger Kjære Webasto-kunde! Takk for at du har kjøpt den nye Thermo Call TC3. Med dette produktet har du en komfortabel og innovativ betjeningsmulighet til

Detaljer

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Tlf 47671669/91578236) for registrering av Serie nr. og enhet (står på undersiden av enheten). Fyll

Detaljer

GSM ECO Comfort. Monteringsanvisning. GSM ECO Comfort. Ukeprogram gjør den velegnet til energistyring av boliger og større hytter.

GSM ECO Comfort. Monteringsanvisning. GSM ECO Comfort. Ukeprogram gjør den velegnet til energistyring av boliger og større hytter. GSM ECO Comfort Monteringsanvisning GSM ECO Comfort Sikom GSM ECO-Comfort er vårt nye flaggskip innen veggmonterte styringssentraler. Den er beregnet brukt til blant annet: Ring Hytta Varm og varme- og

Detaljer

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start 1 FC300 fjernstyrt GSM kontakt Quick Start Denne Quick Start guiden er kun et vedlegg til bruksanvisningen. Les bruksanvisningen for fullstendig veiledning i kontaktens funksjoner, spesifikasjoner og sikker

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Det er viktig å sørge for at pin koden på SIM kortet er deaktivert før du setter det inn i

Detaljer

GSM Alarm Controller II

GSM Alarm Controller II GSM Alarm Controller II Bruksanvisning - Fjernstyring av varme Kan fjernstyre tre sikringskurser/funksjoner. - Alarm GSM Alarm Controller II overvåker fire innganger og sender melding til opptil fire mobilnumre

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Program: TR4E!!00 V:01.02.04c Overvåkning og varsling. Varsling av tekniske alarmer og hendelser. Nivå, lekkasje, motorvern. Inngang kan styre valgfri utgang. Kan monteres

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

Kom i gang med Spybike Spylamp 2 (Baklykt med GPS-sporing)

Kom i gang med Spybike Spylamp 2 (Baklykt med GPS-sporing) Kom i gang med Spybike Spylamp 2 (Baklykt med GPS-sporing) Dette er en enkel «Kom i gang»-instruksjon. På våre nettsider www.spybike.no finnes en full bruksanvisning Forberedelser Før du kan ta i bruk

Detaljer

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK ELO-LINK GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 0 R A NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE. GENERELT..... Spesifikasjoner:..... SMS-meldinger..... Strømforsyning..... Innganger....5. Utganger....5.. Utgang - 6....6.

Detaljer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNHOLD INNHOLD INNHOLD... 2 SPESIFIKASJON... 3 MULIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKSJON FRONT... 3 Å TENKE PÅ VED INSTALLASJON... 4 FEILSØKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GJØR SLIK VED PROGRAMMERING!...

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

RC200 IntelliFire Plus Fjernkontroll Instruksjoner for installering og drift

RC200 IntelliFire Plus Fjernkontroll Instruksjoner for installering og drift RC200 IntelliFire Plus Fjernkontroll Instruksjoner for installering og drift 2166-392 Rev. B 9/10 Hearth & Home Technologies fraskriver seg alt ansvar, og garantien opphører ved følgende handlinger: Montering

Detaljer

VIKTIG: Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende sikkerhetsinstrukser:

VIKTIG: Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende sikkerhetsinstrukser: CODITEL Bruksanvisning CODITEL er en enhet som er basert på gsm-teknologien. Den gir muligheten til å styre en elektrisk krets ved å sende en sms-melding eller ringe fra din telefon. VIKTIG: Ved installasjon

Detaljer

BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO)

BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO) TELEFON BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO) OND-2015NCP (NO) Side 2 * Liten og praktisk tastafon * Er ikke avhengig av at den må plasseres på en spesiell måte ved nedkopling, da det ikke er nødvendig å holde

Detaljer

GSM 12A. Monterings og bruksanvisning OVERSIKT GSM 12A... 2

GSM 12A. Monterings og bruksanvisning OVERSIKT GSM 12A... 2 Side - 1 - GSM 12A Monterings og bruksanvisning Innhold: Side: OVERSIKT GSM 12A... 2 OPPKOBLING... 3 Forberedelse av SIM-kort:... 3 Innsetting av SIM-kort:... 3 Generelle tilkoblinger:... 3 Følgende koblinger

Detaljer

R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING

R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING INNHOLD INNHOLD INNHOLD... 2 BESKRIVELSE... 3 FUNKSJON FRONT... 3 BRUK... 4 LYSDIODENES INDIKERING... 4 PASSERING... 4 FEILSØKNING... 4... 5 Å TENKE PÅ VED EN... 5 MEDFØLGENDE

Detaljer

Bewatel BTK41. Teknisk håndbok

Bewatel BTK41. Teknisk håndbok Bewatel BTK41 NO Teknisk håndbok Copyright September 2001 Bewator AB, Solna, Sverige. Kopiering fra Bewatel BTK41 Teknisk håndbok kan kun skje etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: SI-2 / 300-8061V12 Nettspenning: 230VAC Maks Last: 16A Resistiv. Topolt bryter brudd. Ved belastning over 10A anbefales å bruke

Detaljer

GSM Alarm Controller II Bryter- og alarmstyring

GSM Alarm Controller II Bryter- og alarmstyring GSM Alarm Controller II Bryter- og alarmstyring Monteringsanvisning Tema Side 1 Oppkobling 1.1 Montering i sikringsskap 2 1.2 Installasjonssikring 3 1.3 Temperaturstyring 3 1.4 Innsetting av SIM-kort 3

Detaljer

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start 1 FC300 fjernstyrt GSM kontakt Quick Start Denne Quick Start guiden er kun et vedlegg til bruksanvisningen. Les bruksanvisningen for fullstendig veiledning i kontaktens funksjoner, spesifikasjoner tjenester

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

GSM Suite For online og offline programmering! GSM Key serien

GSM Suite For online og offline programmering! GSM Key serien GSM Suite For online og offline programmering! GSM Key serien Side 1 av 26 Innholdsfortegnelse For å komme i gang:... 3 Innkobling på GSM Key.... 3 1.0 Installasjon... 5 2.0 Hovedvindu / Innlogging....

Detaljer

Kom i gang - oppsett av Fricam Loreda Viltkamera

Kom i gang - oppsett av Fricam Loreda Viltkamera Kom i gang - oppsett av Fricam Loreda Viltkamera Her følger en steg for steg forklaring på oppsettet til Fricam Loreda viltkamera. Vi håper det gjør det enklere å bruke kameraet. Skulle du likevel stå

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058 TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058 TELEFONSTYRING AV EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD O F C OM F ORT 2 TEKNISK DOKUMENTASJON INNHOLD KAPITTEL TITTEL INNHOLD SIDE 1 INNLEDNING

Detaljer

Nå med batteribackup

Nå med batteribackup [ ] MICROSAFE MTR / MTRNS (standard) Leveres med 1-polt, 16A med eller uten nattsenk. MICROSAFE MTR-W / MTRNS-W (våtrom) Leveres med 2-polt, 10A med eller uten nattsenk. Nå med batteribackup Aktiv punktum

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

Bruksanvisning. FC450 fjernstyrt GSM kontakt

Bruksanvisning. FC450 fjernstyrt GSM kontakt 1 FC450 fjernstyrt GSM kontakt Bruksanvisning Vennligst bruk tid på å sette deg inn i kontaktens funksjoner og begrensninger. Bruksanvisningen gir en veiledning for rask og sikker bruk. Ta vare på for

Detaljer

17.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-37 - GSM Fixi\GSM Fixi\Bruksanvisning\GSM Fixi Bruk. Innhold:

17.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-37 - GSM Fixi\GSM Fixi\Bruksanvisning\GSM Fixi Bruk. Innhold: R GSM Fixi Bryterstyring Bruks- og monteringsanvisning For montasje i sikringskap av metall. GSM Fixi Bryterstyring. Fjernstyring av strøm for hytter, hus etc. Inntil 5 potensialfrie kurser (2 stk på GSM

Detaljer

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO Brukerveiledning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 323234 Rev C NO Innhold 1. Introduksjon:... 2 2. Pakkens innhold:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Montering av GSM-modul... 4 5. Oppstart... 4 6. Koding av GSM-modulen...

Detaljer

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM!

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! Bruker-veiledning STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! Styrer 4 kanaler med strømstyringsplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling Alt med SMS Enkel

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK.

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK. ASU-4 alarmsystem Tekniske spesifikasjoner Tilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø : 230Vac 50/60Hz : 15 VA : H x B x D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

LK Webserver ICS.2. Utførelse. Brukergrensesnitt, funksjoner

LK Webserver ICS.2. Utførelse. Brukergrensesnitt, funksjoner LK Webserver ICS.2 Utførelse LK Webserver ICS.2 brukes for tilgang til og styring av LK Romregulering ICS.2 fra mobiltelefon, nettbrett eller datamaskin. Et intuitivt grensesnitt gjør det enkelt å både

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Maxi fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Hyttetorget AS Kullerød Nord 13B, 3241 Sandefjord E-post: post@hyttetorget.no www.hyttetorget.no

Detaljer

Installasjon Siden modulen både har bustilkopling og IP-tilkopling er det viktig å tenke gjennom hvordan man bruker den.

Installasjon Siden modulen både har bustilkopling og IP-tilkopling er det viktig å tenke gjennom hvordan man bruker den. SMS-modul Dokument Konsept Kategori Modell Programmeringsmanual HDL-BUS Pro Grensesnitt SB-DLP-SMS/IP Innledning SMS-modulen finnes i to utgaver, en som kun sender og mottar SMS og en som i tillegg kan

Detaljer

Innhold. docx :... 2. Oversikt:... 2 ... 2. Installasjon: Kostnader:.. og bruk:... 3. Konfigurasjon. Styring:... 4 Alarm:... 5

Innhold. docx :... 2. Oversikt:... 2 ... 2. Installasjon: Kostnader:.. og bruk:... 3. Konfigurasjon. Styring:... 4 Alarm:... 5 iphone GSM Fixi SMS manual V1 0.d docx Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon: :... 2 Kostnader:.......................... 2 Konfigurasjon og bruk:...

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

GSM Mini. SMS-styrt 230V stikk. Bruksanvisning

GSM Mini. SMS-styrt 230V stikk. Bruksanvisning GSM Mini SMS-styrt 230V stikk Bruksanvisning Innhold OVERSIKT GSM MINI:... 2 FØR BRUK:... 2 KLARGJØRING AV SIM-KORTET:... 2 INNSETTING AV SIM-KORTET:... 3 OPPSTART:... 3 SIGNALSTYRKE:... 3 RESET AV ADGANGSKODE:...

Detaljer

Hurtigmanual Tilpasset bruk på demente personer

Hurtigmanual Tilpasset bruk på demente personer Hurtigmanual Tilpasset bruk på demente personer Vannbestandig Konfigurerbar strømstyring Støtter diverse tilbehør CE/FCC/PTCRB/Anatel Sertifisert GL200 er en kraftig GPS sporingsenhet og egner seg godt

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

EasyStart GSM Telefonstarter for Eberspächer varmere Bestillingsnummer: 29.24.90.00.00.58

EasyStart GSM Telefonstarter for Eberspächer varmere Bestillingsnummer: 29.24.90.00.00.58 Installasjon og brukermanual: EasyStart GSM Telefonstarter for Eberspächer varmere Bestillingsnummer: 29.24.90.00.00.58 Telefon nummer: PIN: PUK: Innhold: - Elektronikk enhet - GSM Antenne for glassmontering

Detaljer

Fjernstyring av Laserkamin Inverter 5007 SIKOM GSM 12H

Fjernstyring av Laserkamin Inverter 5007 SIKOM GSM 12H Side - 1 - Fjernstyring av Laserkamin Inverter 5007 SIKOM GSM 12H Innhold: Side: OVERSIKT GSM 12H... 2 SIM-KORT... 3 Forberedelse av SIM-kort:... 3 Innsetting av SIM-kort:... 3 Antennetilkobling:... 3

Detaljer

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255 Brukerveiledning Fallindikator GT300 Artikkelnr: 324 255 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Fallindikator GT300... 3 2.1 Beskrivelse av tastatur og MINI USB grensesnitt... 4 2.2 Ikon beskrivelse... 5 3 Komme

Detaljer

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Før du går I gang med å installere skal du sikre deg følgende: 1. SIM kortet har en 4 sifret PIN-kode når du mottar kortet fra teleselskapet. Det er viktig at

Detaljer

Bewacom. Teknisk håndbok

Bewacom. Teknisk håndbok Bewacom NO Teknisk håndbok Copyright Januar 2001 Bewator AB, Solna, Sverige. Kopiering fra Bewacom Teknisk håndbok er kun tillatt med skriftlig samtykke fra Bewator. Bewator forbeholder seg retten til

Detaljer

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

SafeLine GL5. Bruksanvisning. Et GSM-alternativ for alle våre heistelefoner, med innebygget strømforsyning og reservebatteri.

SafeLine GL5. Bruksanvisning. Et GSM-alternativ for alle våre heistelefoner, med innebygget strømforsyning og reservebatteri. SafeLine GL5 Bruksanvisning Et GSM-alternativ for alle våre heistelefoner, med innebygget strømforsyning og reservebatteri. safeline.eu SafeLine GL5 Bruksanvisning Tilkobling av enheten Tilkobling av enheten

Detaljer

1 Tekniske data: 2 Sendere:

1 Tekniske data: 2 Sendere: Ref. 000071 No INSTALLASJONS guide Altus RTS Elektronisk styrt rørmotor med RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk SOMFY Altus RTS er en rørmotor med innebygd RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk

Detaljer

ELEKTRONISK TERMOSTAT

ELEKTRONISK TERMOSTAT ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKSANVISNING OND-900 GENERELT OND-900 er en intelligent termostat fremst beregnet for elektriske ovner, og til erstatning av bimetalltermostat. OND-900 gir en jevn og behagelig

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

HURTIGGUIDE Android, Windows Phone og Apple iphone

HURTIGGUIDE Android, Windows Phone og Apple iphone HURTIGGUIDE Android, Windows Phone og Apple iphone FORHÅNDSKRAV Les bruks-, vedlikeholds- og sikkehetsanvisningene til enheten som styres med REMUC Forsikre deg om at et fungerende SIM-kort med datapakke

Detaljer

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side:

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side: GSM Fixi SMS Bryterstyring Bruks- og monteringsanvisning For montasje i sikringskap av metall. GSM Fixi SMS. Fjernstyring av strøm for hytter, hus etc. Inntil 5 potensialfrie relé/utgang (2 stk på GSM

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata:

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata: Generelt: NL600-2410-36 er en driftssikker nødlyssentral basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Nødlyssentralen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001 Mkomfy25R 1.6G Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 Mkomfy sett med Sensor og

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Komfyrvakt SPISEC 2.1

Komfyrvakt SPISEC 2.1 Varsler Bryter Tilbakestiller Bruks- og monteringsanvisning Komfyrvakt SPISEC 2.1 Salg og support Arcus Vita As tlf: 53 75 77 50 post@arcus-vita.no www.arcus-vita.no Utviklet og produsert av: Cabinova

Detaljer

Brukerveiledning. VARSLING og SPORING KOMBIgard GSM-HE77

Brukerveiledning. VARSLING og SPORING KOMBIgard GSM-HE77 Brukerveiledning VARSLING og SPORING KOMBIgard GSM-HE77 Varsling ved innbrudd, brann og gass Trådløse og detektor for kabling Varmestyring og frostvarsling Sporing-GPS og OMD Startsperring Panikk alarm

Detaljer

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE FUTURA # 440010 FUTURA # 440011 + # 418071 N Montering av styringsenheten. Ledningen til styringsenheten tilkobles kontakten under det lille lokket. Den tykke delen av ledningen

Detaljer

Trådløs forseringsbryter - Spirit

Trådløs forseringsbryter - Spirit 110984N-05 2016-02 Trådløs forseringsbryter - Spirit Monteringsveiledning ART.NR.: 113243 Trådløs forseringsbryter Innhold 1 Funksjon 2 2 Installasjon 3 2.1 Valg av installasjonssted 3 2.2 Installasjon

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Avansert Bruksanvisning for Spybike Topcap tracker (Styrepinne med GPS)

Avansert Bruksanvisning for Spybike Topcap tracker (Styrepinne med GPS) Forberedelser Avansert Bruksanvisning for Spybike Topcap tracker (Styrepinne med GPS) Sjekk at enheten passer i din styrepinne. Innsiden av styrepinnen må være minimum 23,5 mm i diameter og minimum 20

Detaljer

GSM ALARM KAMERA. Hurtigveiledning FUNKSJONER INNHOLD I ESKEN

GSM ALARM KAMERA. Hurtigveiledning FUNKSJONER INNHOLD I ESKEN GSM ALARM KAMERA Hurtigveiledning Velkommen som eier og bruker av ditt nye GSM kamera. Dette er en hurtigguide for en rask innføring i kameraets funksjoner og bruk. For avansert oppsett som bildeinnstillinger

Detaljer

KOMMENDE INNSTILLINGER...10

KOMMENDE INNSTILLINGER...10 Bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 2 INNLOGGING...2 3 MENYEN...3 4 STYRING AV VARME...4 4.1 VALG AV KIRKE...4 4.2 SETTE PÅ VARMEN...5 4.3 SETTE PÅ VARMEN NÅ...7 5 VARSLINGSLISTE...8 6

Detaljer

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Bruksanvisning

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Bruksanvisning 1 FC300 fjernstyrt GSM kontakt Bruksanvisning Vær vennlig å bruk tid på å sette deg inn i kontaktens spesifikasjoner, funksjoner og begrensninger. Bruksanvisningen vil gi en veiledning for rask og sikker

Detaljer

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING 1. Montering generelt En typisk oppkobling av VOICE -TEL er vist i figuren under: ES 601 24V-utgang (X10) + - Brann C NO Feil / Innbrudd

Detaljer

Telefon CL100 og CL100+

Telefon CL100 og CL100+ Telefon CL100 og CL100+ Bruker- og vedlikeholdsveiledning Telefon CL100 og CL100+ Telefon CL100: Telefon CL100+ (med benleder): HMS art. nr.: 160782 HMS art. nr.: 160776 Best. nr.: 1104119 Best. nr.: 1104118

Detaljer

DEFA HOME. Bruksanvisning Base Unit PRO. Norsk

DEFA HOME. Bruksanvisning Base Unit PRO. Norsk DEFA HOME Bruksanvisning Base Unit PRO Norsk 2 Norsk Innholdsfortegnelse Oversikt 5 Funksjonalitet 6 DEFA Link app guide 8 Logge inn på appen 8 Laste ned appen 9 Hjem 10 Kalender 13 Legg til hendelse 14

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 2G 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Brukerinformasjon Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet forutsetter

Detaljer

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger Brukerdokumentasjon Oppdatert informasjon og brukerveiledning finner du også på www.anleggsterminal.no. Har du spørsmål, ta kontakt på epost: anleggsterminal@proresult.no, eller telefon: 57 82 00 06 Innholdsliste

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Brugervejledning. MEMOdayplanner. Varenr: 402 701

Brugervejledning. MEMOdayplanner. Varenr: 402 701 Brugervejledning MEMOdayplanner Varenr: 402 701 Innholdsfortegnelse Beskrivelse... 3 MEMOdayplanner leveres med... 3 Montering... 3 Tavlens bakside... 4 Innstilling av lysstyrke... 4 Visning av tid som

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer