LK Ontech GSM Switch. Utførelse. 1. Programmering av SIM-kort. Installasjonen av enheten skjer i tre trinn:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LK Ontech GSM Switch. Utførelse. 1. Programmering av SIM-kort. Installasjonen av enheten skjer i tre trinn:"

Transkript

1 LK Ontech GSM Switch Utførelse LK Ontech er en GSM-bryter som først og fremst er beregnet på fjernstyring av LKs romreguleringssystem ICS eller varmeregulatoren LK Regulator v.3/v.3-ra. Enheten kommuniserer via GSM-nettet og styres via mobiltelefon og SMS-meldinger. Via SMS-meldinger kan LK Ontech veksle mellom spare- eller komforttemperatur. Enheten kan sende alarm dersom temperaturen underskrider det innstilte alarmnivået. Brukeren kan be om status for å finne ut om f.eks. gjeldende temperatur. LK Ontech er utstyrt med batteri-backup for å sikre funksjonen ved kortvarige strømbrudd. Ved strømbrudd sendes det en alarm via SMS til brukeren. LK Ontech har en innebygd temperaturføler. Som tilvalg finnes det en ekstern kabeltemperaturføler, LK Ontech Temp sensor, for bedre nøyaktighet og plassering av temperatursensoren. For androidtelefoner og Iphone finnes en grattisapp som kan lastes ned som forenkler kommunikasjon med SMS-meldinger. Appen for Android heter LK GSM Switch og lastet ned via Google Play. For Iphone lastet app LK GSM ned via App Store. For å kunne bruke enheten må du ha et SIM-kort for mobiltelefoni (GSM) og tilgang til en mobiltelefon. Det går utmerket å bruke kontantkort. Installasjonen av enheten skjer i tre trinn:. Programmering av SIM-kort.. Installasjon av enheten. 3. Test av enheten og funksjonene.. Programmering av SIM-kort. Sett i SIM-kortet i en GSM-mobiltelefon.. Deaktiver PIN-kodefunksjonen. Se bruksanvisningen til telefonen. 3. Slett gjerne gamle kontakter fra SIM-kortet hvis disse finnes. LK Ontech GSM Switch. 4. Velg i menyen Kontakter (noen telefoner kaller dette Telefonbok ). Opprett en ny kontakt og kall den PINCODE. Gi den et firesifret nummer der hvor du vanligvis skriver inn telefonnummeret. Dette nummeret blir da den PIN-koden du må angi hver gang du kontakter LK Ontech GSM Switch. 5. Fortsett med Annen programmering av SIM-kort for spesielle funksjoner eller: 6. Slå av mobiltelefonen, ta ut SIM-kortet og gå videre til overskriften Installasjon av enheten. OBS! Forsikre deg om at informasjonen lagres i minnet på SIMkortet og ikke i telefonminnet! Det kan være nødvendig å gå inn på kontakten og kopiere denne til SIM-kortet. Se bruksanvisningen til telefonen. Unngå å kopiere flere kontakter enn nødvendig til SIM-kortet. Du må ikke skrive inn anførselstegn eller skråstreker på SIM-kortet, kun selve teksten.

2 Annen programmering av SIM-kort For å kunne bruke en del av de funksjonene du ønsker, kan det hende du må programmere inn flere kontakter på SIM-kortet i henhold til nedenstående: OBS! For å være sikker på at programmeringen ble korrekt utført, kan du ved oppstart av enheten be om en SMS som viser innstillingene til SIM-kortet. Se overskriften SMS som viser innstillingene til SIM-kortet. Gjør det til en vane alltid å gjøre dette når innstillingene er forandret.. Opprette en sendeliste for alarm (se også overskriften Alarm ).. Opprett en ny kontakt og kall denne SMS0 (merk at 0 er null og ikke bokstaven O).. Gi den det mobilnummeret som skal varsles ved aktivering av en alarm. Lagre. 3. Det neste telefonnummeret på sendelisten kalles SMS, SMS osv. og tildeles respektive mobilnummer som skal varsles. Du kan bruke alle tall fra SMS0 til SMS9, dvs. maksimalt 0 stykk.. Aktivere temperaturvakten (TEMP) (se også overskriften Temperatur ).. Opprett en kontakt og kall den DEGREE. I feltet for telefonnummer angir du den temperaturen du ønsker at enheten skal utløse alarmen ved. Hvis du ønsker en alarm for minusgrader, skriver du en null foran temperaturen. F.eks. angis minus 7 grader som 07.. Opprett en kontakt og kall den TEMP. I feltet for telefonnummer skriver du tallet hvis enheten skal varsle når temperaturen synker under den temperaturen som er angitt i DEGREE eller tallet hvis enheten skal varsle når temperaturen stiger over den temperaturen som er angitt. 4. Aktivere funksjonen alarm ved spenningsbortfall (POWERFAIL) (se også overskriften Internt backup-batteri ).. Hvis det er tilkoblet et internt batteri (tilvalg), kan enhetene varsle ved spenningsbortfall fra ordinær strømkilde. Tiden før dette gjøres kan angis til mellom 0 og 40 minutter.. Opprett en kontakt og kall den POWER- FAIL. I feltet for telefonnummer skriver du antall minutters forsinkelse etter at enheten varsler (verdier mellom og 40 er tillatt). Hvis tallet 0 angis, kobles funksjonen ut. Kontaktenes plassering på kretskortet A B Kretskortets overside. BATTERY E Kretskortets underside. 0V A B DIPSWITCH ON C SIM- CARD D 3. Angi hvilken temperatursensor som skal leses av (EXTTEMP) (Se også overskriften Temperatur ).. Hvis du ønsker en ekstern temperaturføler for temperaturangivelse: Opprett en ny kontakt og kall den EXTTEMP. I feltet for telefonnummer skriver du tallet.

3 Installasjon av internt backup-batteri Før enheten startes/ får strøm skal backup-batteri monteres i enheten i henhold til nedenstående. LK Ontech backup-batteri.. Åpne enheten ved å løsne de to skruene på siden ved underdelen.. Snu enheten slik at baksiden vender opp. 3. Dra forsiktig av dekselet til kontaktuttaket E på undersiden blir synlig. Ikke dra mer fordi det er risiko for at flatkabelen som er tilkoblet trykkontakten kan løsne. 4. Ta av beskyttelsespapiret fra den dobbeltsidige teipen på batteriet. 5. Plasser batteriet i henhold til skissen over. 6. Koble til batteriets kontakt i kontaktuttaket E. 7. Skyv tilbake dekselet og fest skruene eller gå videre til installasjon i henhold til nedenstående.. Installasjon av enheten. Monter enheten fortrinnsvis i nærheten av det gulvvarmeutstyret som skal styres. Husk å plassere enheten slik at varmeavgivning fra varme-/ gulvvarmeinstallasjoner ikke påvirker enheten som ellers ikke kan lese korrekt temperaturverdi. Du kan også bruke tilbehøret LK Ontech Temp sensor, en kabelføler på m. Monter enheten ved å skru den fast i de to nedre skruehullene. Antennen skal peke nedover. Obs! Husk at det interne backup-batteriet skal være montert før enheten skrus fast på ønsket sted (se avsnittet over).. Åpne enheten ved å skru ut skruene som sitter på siden nær bunnplaten. 3. Dra forsiktig av dekselet ca. 5 cm eller til de to grønne skrueplintene vises. Ikke dra mer fordi det er risiko for at flatkabelen som er tilkoblet trykkontakten kan løsne. 4. Installer SIM-kortet på tiltenkt plass (se bilde). Før simkortholderens øvre del til venstre til du hører et klikk. Fell opp holderens øvre del og skyv inn SIM-kortet (dvs. i den delen som nå er felt opp). Det avklipte hjørnet på SIM-kortet skal havne i øvre høyre hjørne når den øvre delen felles ned. Fell ned holderens øvre del og lås den fast ved å føre den til høyre til du hører et klikk. 5. Åpne koblingen ved å vri den til høyre. 6. Trekk fram kabler og før dem gjennom koblingen. 7. Tilkobling av enheter:, Strømforsyning. Plint A. V DC via medfølgende strømadapter. Hvit plusskabel kobles til stift. Svart minuskabel kobles til stift 0V. Vær oppmerksom på at du ikke må koble til strømmen nå., Tilkobling av relé (se også overskriften Funksjoner ). Koble til reléet som Normaly Open (lukkende relé) mot plint og 3 for å få en korrekt funksjon mot LK romregulering ICS eller LK Regulator v.3/ v.3-ra, se også koblingsskjemaet under. Kretsen vil da være brutt i hvilestilling og på ved aktivering. Ved lukket relé vil utstyret LK romregulering ICS eller LK Regulator v.3/ v.3-ra være i sparetemperaturstilling. For mer informasjon se instruksjonene for de respektive produktene. 3, Hvis det skal kobles til ekstern temperaturføler (se også overskriften Temperatur ), kobles denne til kontakt C. 8. Når alle kabler er på plass, vri koblingen med urviseren så langt den går for å få en så god forsegling som mulig. Hvis det bare brukes noen få kabler og forseglingen ikke blir optimal, kan du med fordel vikle elteip rundt kablene slik at disse lukkes tett i forseglingen. 9. Før dekselet ned over enheten. Kontroller at ingen kabler ligger i klem. Fest skruene. 0. Koble til strømadapteren. Den grønne lampen begynner å blinke innen ca. 45 sekunder. Dette indikerer at enheten søker etter GSMnett. Til slutt lyser den grønne lampen konstant. Kontakt med GSM-nettet er oppnådd og enheten er klar til bruk. Hvis både den røde og den grønne lampen blinker, betyr det at SIM-kortet mangler eller at PIN-koden til SIM-kortet ikke er deaktivert (se overskriften Programmering av SIM-kort ). 3

4 GSM Function/Alarm On/Off GSM Function/Alarm On/Off M M Monteringsanvisninger LK Ontech GSM Switch Innkobling mot LK Romregulering ICS SETBACK U L FUSE 3 NC Pwr NO T SETBACK A BUS M M M M M M VAC PUMP BOILER ICS BOX ICS BOX Koble LK Ontechs relétilkobling plint og 3 mot plinttilkobling i LK mottakerenhet ICS-8 merket SETBACK. Innkobling mot LK Regulator v.3 og v.3-ra B9 M B M 3 CL+ CL- B9 M H B M b K 3 P T 4 S 3 L N Y N Y N Q AC 30V Y N Y Koble LK Ontechs relétilkobling plint og 3 mot plinttilkobling i LK regulator merket M og H. 4

5 Kontrollere SIM-kortinnstillinger Du kan kontrollere innstillingen til SIM-kortet via SMS. Dette er bra hvis du er usikker på hvilke funksjoner du har programmert og ikke befinner deg i nærheten av enheten. Se overskriften SMS som viser innstillingene til SIM-kortet. Slik gjør du:. Send en SMS til enheten med forespørsel om status for SIM- kortinnstillinger. Skriv ABCD#8*# (hvor ABCD er den PIN-koden du har angitt).. I retur kommer en SMS med de innstillingene du gjorde på SIM-kortet. 3. Test av enheten og funksjonene Når enheten er installert bør du teste funksjonene du skal bruke, både ved å ringe opp enheten og styre via SMS. Innstillingene på SIM-kortet bør også kontrolleres ved å be om SMS (se overskriften Alarm SMS/ Status-SMS). Funksjoner Fjernrelé Med denne funksjonen kan du styre det innebygde reléet ved å ringe opp eller sende SMS til enheten. Du kan også styre reléet manuelt ved å trykke én gang på trykknappen på enhetens framside. Den røde lampen lyser når reléet er aktivert. Den røde lampen er slukket når enheten er i hvilemodus. Tips! Hvis du er usikker på enhetens innstillinger kan du sende en SMS og be om status (se ellers overskriften Alarm SMS/ Status-SMS). Alarmer Temperaturalarm Alarm som aktiveres hvis temperaturen stiger over eller synker under den forhåndsinnstilte temperaturen (se overskriften Temperaturfølere). Strømavbruddsalarm Med enhetens interne backup-batteri kan enheten varsle valgfri tid (opp til 40 minutter) etter et strømbrudd (se overskriften Internt backupbatteri). Batterialarm Enheten utløser alarmen hvis batterispenningen blir for lav. Når enheten utløser alarmen Da alarmen utløses sendes det en SMS (se under) til alle mobilnumrene som finnes i sendelisten for alarm. Se hvordan du oppretter denne listen under overskriften Opprette sendeliste for alarm. Opp til 0 ulike mottakere kan programmeres på SIM-kortet. Styre med SMS. Aktiver reléet, send en SMS til enheten med følgende tekst: ABCD#*# (der ABCD er den PIN-koden du har angitt).. Aktiver reléet, send en SMS til enheten med følgende tekst: ABCD#0*# (der ABCD er den PIN-koden du har angitt) 3. Aktiver reléet innen en viss tid. Reléet kan aktiveres innen et visst antall timer (mellom og 99) og deretter deaktiveres. Skriv følgende: ABCD #**T# (ABCD er den PINkoden du har angitt, T= det antall timer du ønsker at reléet skal være aktivert). 5

6 Alarm-SMS Alarm-SMS og status-sms har identisk utseende og tolkes på følgende måte: Eksempel på tekst *Ontech900 Temp: 4; 4, Tstat: 5 Stjerne (*) betyr at alarmfunksjonen er aktivert. Ontech 900 er produktets typebetegnelse. Angir temperatur i grader C. Det første tallet angir temperaturen som er målt med den interne temperatursensoren. Hvis det er innkoblet en ekstern temperatursensor, vil det andre tallet angi temperaturen for denne. Ellers er den andre plassen merket med --. Hvis det er angitt en stjerne f.eks. *4, foran noen av tallene, betyr det at enheten har utstedt en temperaturalarm ved den temperaturen. LK Ontech har også en innebygd termostatfunksjon som kan brukes f.eks. til start/stopp av en pumpe, åpne / stenge en ventil etc. Tstat angir den temperaturen som termostatfunksjonen er innstilt på. Normalstillingen er ikke aktivert funksjon, Tstat: OFF. Temperatur Temperaturgiver I grunninnstillingen vil enheten angi temperaturen fra det interne temperaturelementet. Nøyaktigheten er ca. ± 3 grader. Ønskes det høyere nøyaktighet, anbefales den eksterne temperatursensoren LK Ontech Temp Sensor som kjøpes separat. LK Ontech Temp Sensor har en målenøyaktighet på ca. ± grad. Hvis du ønsker det eksterne temperaturelementet med høyere nøyaktighet (ca. ± grad) for styring, må dette programmeres på SIM-kortet (se overskriften Annen programmering av SIMkort ) med kontakten EXTTEMP. I feltet for telefonnummer skriver du tallet. Vær oppmerksom på at det eksterne temperaturelementet LK Ontech Temp Sensor ikke er standard, men må kjøpes separat. LK Ontech Temp Sensor. Lengde m. Temperaturalarm Hvis temperaturalarmen aktiveres, vil enheten utstede en alarm når temperaturen synker under 5 grader C hvis det ikke er utført noen annen innstilling av temperaturalarmen. Alarmen må ikke kvitteres, men enheten kan ikke utstede en alarm igjen før temperaturen har nådd 6 grader C. Temperaturvakten er ikke aktivert når den leveres. Temperaturalarmen aktiveres i henhold til følgende: Opprett en kontakt og kall den TEMP. I feltet for telefonnummer skriver du tallet hvis enheten skal utstede alarm når temperaturen synker under 5 grader C eller tallet hvis enheten skal utstede alarm når temperaturen stiger over 5 grader C. Enheten sender SMS til telefonnumrene på alarmlisten hvis 5 grader C underskrides/overskrides. Funksjonen aktiveres ved å slette kontakten TEMP fra SIM-kortets telefonbok. Annen innstilling av temperaturalarmen Enheten kan stilles til automatisk å utstede en alarm når temperaturen synker under eller stiger over forhåndsinnstilt temperatur. Alarmen må ikke kvitteres. Enheten kan ikke utstede en ny temperaturalarm før temperaturen har endret seg grad fra den forhåndsinnstilte temperaturen slik at: Hvis alarmen stilles inn slik at den skal utløses hvis temperaturen synker til under X, vil alarmen forsvinne når den går tilbake til X + grad. Eller hvis alarmen stilles inn slik at den skal utløses hvis temperaturen stiger til over X, vil alarmen forsvinne når den går tilbake til X - grad. Opprett en kontakt og kall den DEGREE. I feltet for telefonnummer angir du den temperaturen du ønsker at enheten skal utløse alarmen ved. Hvis du ønsker en alarm for minusgrader, skriver du en null foran temperaturen. F.eks. angis minus 7 grader som 07. Opprett en ny kontakt. Kall den TEMP. I feltet for telefonnummer skriver du tallet hvis enheten skal varsle når temperaturen synker under den temperaturen som er angitt i DEGREE eller tallet hvis enheten skal varsle når temperaturen stiger over den temperaturen som er angitt. 6

7 Enheten sender SMS til telefonnumrene på alarmlisten hvis den angitte alarmtemperaturen underskrides/overskrides. Funksjonen aktiveres ved å slette kontakten TEMP fra SIM-kortets telefonbok. Termostatfunksjon LK Ontech har også en innebygd termostatfunksjon. Den kan f.eks. brukes til å styre en pumpe, en ventil eller en varmekilde. Systemløsningen kan tilpasses individuelt for hvert system. Dersom mottakerenheten LK ICS eller LK Regulator v.3 er installert, er det enkelt å koble LK Ontech til disse enhetene. Hvis termostatfunksjonen ønskes tilkoblet enheten til GSM-bryterens reléutgang, kan LK Ontech GSM Switch programmeres slik at termostatfunksjonen beholdes. Ved å angi ønsket temperatur kommer enheten til å måle temperaturen og slå på reléet når temperaturen synker en grad under den angitte temperaturen. Enheten slår av reléet når temperaturen har steget en grad over den angitte temperaturen. Tilkoblingen skal utføres av fagfolk. Aktivere termostaten ved å sende SMS Aktiver termostatfunksjonen ved å sende en SMS til enheten med følgende innhold: ABCD#*D# der ABCD er den PIN-koden du anga og D er den temperaturen du ønsker å stille inn termostaten på. Koble ut termostaten ved å sende SMS Koble ut termostatfunksjonen ved å sende en SMS til enheten med følgende innhold: ABCD## der ABCD er den PIN-koden du har angitt. Internt backup-batteri Alarm ved spenningsbortfall Hvis det er montert et internt backup-batteri, vil enheten ved spenningsbortfall sende en SMS til alle på alarmlisten med teksten No main power. Kun Temperaturmåling er nå aktiv. Når backupbatteriet er utladet sender enheten en SMS med teksten Internal battery emty. 900 shuts down. Deretter vil enheten slå seg av. Batterilevetiden er beregnet til ca. t ved nytt batteri. Når spenningen kommer tilbake starter enheten opp og alle funksjoner blir aktive igjen. Det sendes en status-sms. Forsinket alarm ved spenningsbortfall Enheten kan programmeres til å forsinke en alarm ved spenningsbortfall. Dette kan være nyttig hvis enheten er tilkoblet nettspenning der det forekommer kortere spenningsbortfall og man ikke ønsker alarm ved hvert spenningsbortfall. Slik gjør du:. Hvis det er tilkoblet et internt batteri (tilvalg), kan enhetene varsle ved spenningsbortfall fra ordinær strømkilde. Tiden før dette gjøres kan angis til mellom 0 og 40 minutter.. Opprett en kontakt og kall den POWER- FAIL. I feltet for telefonnummer skriver du antall minutters forsinkelse etter at enheten varsler (verdier mellom og 40 er tillatt). Hvis tallet 0 angis, kobles funksjonen ut. Slå av/på enheten For å slå av enheten med det monterte interne backup-batteriet og andre strømkilder er utkoblet, trykk in knappen og hold den inne i 5 sekunder. For å sette på enheten igjen må batteriadapteren kobles til. Referansedel SMS fra enheten Alarm - SMS/ Status - SMS Den SMS-en som sendes ved alarm fra alarmføleren er identisk med status-sms-en. Du kan be om en status-sms. I denne angis de aktuelle innstillingene og temperaturen. 7

8 Send en SMS med følgende innhold: ABCD#8# (der ABCD er den PIN-koden du har angitt). Du får umiddelbart en SMS til den mobiltelefonen du sendte ifra. SMS-en tolkes som følger: SMS-tekst *Ontech900 Stjerne (*) betyr at alarmfunksjonen er aktivert. Ontech 900 er produktets typebetegnelse. Units Reléstatus: ikke tiltrukket relé. * tiltrukket relé. Temp: 4; 4, Tstat: 5 Charge battery! No main power! Internal battery emty 900 shuts down! Angir temperatur i grader C. Det første tallet angir temperaturen som er målt med den interne temperatursensoren. Hvis det er innkoblet en ekstern temperatursensor, vil det andre tallet angi temperaturen for denne. Ellers er den andre plassen merket med --. Hvis det er angitt en stjerne f.eks. *4, foran noen av tallene, betyr det at enheten har utstedt en temperaturalarm ved den temperaturen. Angir den temperaturen som termostatfunksjonen er innstilt på. Hvis ikke termostattemperaturen er aktivert, står det Tstat: OFF. Sendes hvis spenningen synker under V. Internt backup-batteri må være montert. Kun temperaturmåling er aktiv. Internt backup-batteri må være montert. Enheten slår seg av. SMS som viser innstillingene til SIM-kortet Hvis du er usikker på programmeringen av SIMkortet, kan du be om en SMS fra enheten som viser de fleste innstillingene. Send en SMS med følgende innhold til enheten: ABCD#8*# (der ABCD er den PIN-koden du har angitt). Du får umiddelbart en SMS til den mobiltelefonen du sendte ifra. SMS-en tolkes som følger: SMS-tekst Tempwatch: Temp sens: GPS fence: Ver < angir om alarmen aktiveres når temperaturen synker under angitt temperatur. > angir om alarmen aktiveres når temperaturen stiger over angitt temperatur. Angir hvilken temperatursensor som brukes for alarm og styring: INT=intern sensor, EXT=ekstern sensor. Funksjonen brukes ikke. Angir programvareversjonen. Angis ved support. Kommandoer Mulige kommandoer via SMS. ABCD under er rettet mot SIM-kortets PIN-kode. Kommando ABCD#*# ABCD#0*# ABCD#**T# ABCD## ABCD#*D# ABCD#8# ABCD#8*# Angir at et relé skal slås på. Angir at et relé skal slås av. Angir at et relé skal slås till med forsinket avslag T den tiden i timer som reléet skal væra innkoblet. Steng av termostatfunksjonen. Aktiverer termostatfunksjonen. D angir innstilt grad (0-9 grader C). Be om status-sms. Be om SMS som viser innstillingene til SIM-kortet. Trykknapp På enheten sitter en trykknapp. Ett trykk på knappen endrer reléets stilling. Hvis enheten har gitt alarm, vil ett trykk på enheten kvittere for alarmen. Enhetens lamper På enhetens front sitter to lamper, en grønn GSM og en rød Function/Alarm. SMS-tekst *Ontech 900 Alarmrelay: Stjerne (*) angir at alarmfunksjonen er aktivert. Ontech 900 er produktets typebetegnelse. Funksjonen brukes ikke. 8

9 Grønn lampe, GSM Korte blink Lyser konstant Rød lampe, Function/ Alarm Lyser konstant Slukket Grønn og rød lampe Begge blinker raskt Ved oppstart når enheten søker kontakt med et GSMnett. Eller hvis enheten skulle miste kontakten med GSM-nettet. Kjøp evt. ekstra GSM-antenne. Kontakt LKs representant. Enheten er slått på/hvilemodus. Reléet er påkoblet. Reléet er frakoblet. Det mangler SIM-kort eller SIM-kortet er låst med PINkode. -Se overskriften Programmering av SIM-kort. Symptom Den røde lampen blinker på LK Ontech Den grønne lampen blinker på LK Ontech Enheten reagerer ikke på SMS Tiltak Enheten får ikke kontakt med SIM-kortet. Forsikre deg om at informasjonen lagres i minnet på SIM-kortet og ikke i telefonminnet! Det kan være nødvendig å gå inn på kontakten og kopiere denne til SIM-kortet. Ingen kontakt med GSM-nettet. -Kontroller at det er dekning for den aktuelle operatøren ved å teste SIM-kortet i en mobiltelefon. -Kontroller at antennen er korrekt montert. -Prøv med et annet SIM-kort. Feil mobilnummer. -Kontroller at telefonnummeret er korrekt. Feil PIN-kode. -Kontroller at PIN-koden er korrekt. Dette gjøres enklest ved å ringe opp enheten og trykke inn PIN-koden og deretter #. Ved korrekt PIN-kode svarer enheten med en kort tone. Ellers kobles samtalen ned. Innstillinger av dip-bryter: Kontroller innstillingene av dip-bryteren er iht. fabrikkinnstillingene under. Feilsøking og tips Hvordan vet jeg når kontantkortet er brukt opp? Hos de fleste nettoperatørene som tilbyr kontantkort kan du registrere kontantkortet på operatørens nettside. På denne måten kan du kontrollere saldoen på kontantkortet via internett. Husk at kontantkortet normalt må benyttes til utgående SMS-er eller samtaler minst én gang hvert år, ellers risikerer du at nettoperatøren deaktiverer kontantkortet. Enkelte operatører krever at du fyller på kontantkortet minst en gang per år. Operatører Velg operatører som ikke benytter seg av såkalt roaming. Vi anbefaler i første rekke operatørene Telia og Telenor for våre svenske kunder. For Norge anbefaler vi Netcom og Telenor. Symptom Både grønn og rød lampe blinker på LK Ontech Tiltak Enheten kan ikke lese SIM-kort. -Kontroller at PIN-koden på SIM-kortet er deaktivert. Se overskriften Programmering av SIMkort. -Kontroller at SIM-kortet sitter korrekt i enheten. -Kontroller SIM-kortet i en mobiltelefon for å utelukke feil på SIM-kortet. Dip-bryter nr. ON/OFF OFF -5 OFF 6 ON 7 OFF 8 OFF Tekniske data NRF GSM GSM-abonnement Relé Serielt grensesnitt Intern backup-strømforsyning Ekstern strømforsyning Effektforbruk ved V Temperaturområde Temp.nøyaktighet med intern føler Temp.nøyaktighet med ekstern føler (LK Ontech Temp sensor) Kapslingsklasse Sertifisering Trippelbånd GSM 900/800/900 Valgfritt, også kontantkort Potensialfritt, 30V/0A RS3 Li polymer 4, V, 00 mah Via strømadapter 30V/3,8 V DC Ca. 3 W -0 C til +40 C ± 3 C ± C IP65 Oppfyller EMC, LVD og RTTE-direktivene 9

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren!

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren! Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren! Styrer 4 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling

Detaljer

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6 GSM MICRO Tema Bruksanvisning Side 1 SIM-kort 1.1 Abonnementstype og SIM-kort 2 1.2 Deaktivering av PIN-kode 2 1.3 Innsetting av SIM-kort 3 2 Igangsetting 2.1 Tilkobling 3 2.2 Oppstart 4 2.3 Signalstyrke

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

Brukerveiledning for. GSM Mini

Brukerveiledning for. GSM Mini Brukerveiledning for GSM Mini Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON... 3 Innhold i pakken... 4 Tekniske spesifikasjoner... 4 Grunnleggende funksjoner i GSM Mini... 5

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Styrer 8 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring

Detaljer

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc R GSM 12-24V Bryter- og alarmstyring Innhold: Side: 1. Oversikt GSM 12-24V 2 2. Oppkobling MÅ GJØRES 2.1 Forberedelse av SIM kort 3 2.2 Innsetting av SIM kort 3 2.3 Tilkoblinger 3 2.4 Alarmtilkoblinger

Detaljer

Bruksanvisning GSM Control Plus

Bruksanvisning GSM Control Plus Bruksanvisning GSM Control Plus Tilleggsutstyr Elnummer Ekstern antenne GSM Control Plus 54 683 16 Uteføler GSM Control Plus 54 683 18 1 N Kom i gang GSM Control Plus kan fjernstyre det trådløse varmesystemet

Detaljer

Alt om din SmartBase

Alt om din SmartBase Alt om din SmartBase Gratulerer! DEFA SmartBase er som skapt for deg og din hytte. BATTERIDEKSEL ANTENNE INDIKATOR LAMPE INNMELDINGSKNAPP HOVEDBRYTER VARME HOVEDBRYTER ALARM Klargjør, ferdig, bruk Innhold

Detaljer

PROGRAMMERING GSM-A6A2 SMS. Fra V: 1,03.00. Perfekt for Hytte og Bolig.

PROGRAMMERING GSM-A6A2 SMS. Fra V: 1,03.00. Perfekt for Hytte og Bolig. PROGRAMMERING AV GSM-A6A2 SMS Fra V: 1,03.00 Perfekt for Hytte og Bolig. Varsling med tekstmelding til mobiltelefon, åtte telefonnummer for inngangene utgang sirene og blinklys temperatur regulering temperatur

Detaljer

Numa BA110 Boligalarm

Numa BA110 Boligalarm Et nytt og brukervennlig GSM Alarm System Velegnet til å beskytte dine verdier! Numa BA110 Boligalarm Brukermanual Versjon 1.0 Publisert dato: 1ste. januar 2012 Nettside: www.numa.no Numa AS Kanalkaia

Detaljer

Bewacard BC640. Teknisk håndbok

Bewacard BC640. Teknisk håndbok Bewacard BC640 Teknisk håndbok NO Copyright 2004 Bewator AB, Solna, Sverige Kopiering fra håndboken må bare skje med skriftlig tillatelse fra Bewator. Bewator forbeholder seg retten til å endre så vel

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral

Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Dok. nr.: MAN 0652D5 2014.04.07 Vestfold Audio Sandefjord Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hvordan fungerer FlexiLife Hussentral... 4 Varslingsmåter internt...

Detaljer

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok www.innohome.com smart sikkerhet for kjøkkenet ditt Gratulerer! Du er nå eier av et av verdens mest intelligente sikkerhetsprodukter for komfyren din. Intelligent

Detaljer

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Dok. nr.: MAN 0652D2 2013.04.02 Vestfold Audio Sandefjord Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hvordan fungerer FlexiLife Hussentral... 4 Varslingsmåter internt...

Detaljer

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Dok. nr.: MAN 0652D1 2013.01.03 Vestfold Audio Sandefjord Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hvordan fungerer FlexiLife Hussentral... 4 Varslingsmåter internt...

Detaljer

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM!

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! Bruker-veiledning STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! Styrer 4 kanaler med strømstyringsplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling Alt med SMS Enkel

Detaljer

Dette dokumentet er oversatt fra engelsk og noen formuleringer kan avvike. Vennligst referer til Engels brukermanual ved eventuelle missforståelser.

Dette dokumentet er oversatt fra engelsk og noen formuleringer kan avvike. Vennligst referer til Engels brukermanual ved eventuelle missforståelser. Takk for at du valgte isocket. Vennligst bruk et par minutter på å lese nøye gjennom denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Legg spesielt merke til sikkerhetsinstruksjonene i Kapittel2! Feil

Detaljer

Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0

Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0 Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0 1 AlertBrick brukermanual Innholdsfortegnelse Velkommen 3 Viktig sikkerhetsinformasjon 3 Hva finnes i esken 4 Installasjon og endringer 5 1. Nyinstallasjon

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609 BRUKSANVISNING Trådløs telefon Modell: e800 Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608 Ver. 001-200609 Binatone e800 System Trådløs telefon med nummerviser. Denne telefonen er ikke beregnet til å ringe nødsamtaler

Detaljer

Brukerveiledning for GSMG

Brukerveiledning for GSMG Brukerveiledning for GSMG CFG Gulvvarmetermostat CXG Rele for fast installasjon COG-j Rele med ledning og plugg CRG Plug-in termostat for Glamox ovner serie 3001 GSM-enhet 1 Lade-enhet 2 Funksjonstast

Detaljer

SmartStart. Bruks- og monteringsanvisning. www.defa.com

SmartStart. Bruks- og monteringsanvisning. www.defa.com SmartStart Bruks- og monteringsanvisning www.defa.com INNHOLD SMARTSTART 3 OM BRUKSANVISNINGEN 3 VIRKEMÅTE / FUNKSJON 4 DISPLAY 4 SYMBOLER 5 HOVEDBILDER 6 DISPLAY 6 INNSTILLINGER 7 KLOKKE 7 DATO 7 FABRIKKINNSTILLINGER

Detaljer

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Telenor Etude 30 TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Generelt Deler med navn...................................................................

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PHONEEASY 610. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PHONEEASY 610 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bewator Entro Installasjonsmanual

Bewator Entro Installasjonsmanual Bewator Entro Installasjonsmanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder

Detaljer