Hovedfagsoppgave i sosiologi. Fortell hvem du er! Mobiltelefonen som ledd i ungdoms identitetskonstruksjon.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedfagsoppgave i sosiologi. Fortell hvem du er! Mobiltelefonen som ledd i ungdoms identitetskonstruksjon."

Transkript

1 Hovedfagsoppgave i sosiologi Fortell hvem du er! Mobiltelefonen som ledd i ungdoms identitetskonstruksjon. Birgit Nestvold Februar 2003 Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU

2 Hovedfagsoppgave i sosiologi Fortell hvem du er! Mobiltelefonen som ledd i ungdoms identitetskonstruksjon. Birgit Nestvold Februar 2003 Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU

3 Forord Først og fremst vil jeg takke Ann R. Sætnan for god og konstruktiv veiledning, og for å ha vært positiv og støttende underveis. Det har vært en glede å bli veiledet av deg. Berit Skog har æren for å ha introdusert meg for temaet ungdom og mobiltelefoner, for kontorplassen og det gode arbeidsmiljøet på Allforsk. Allforsk har vært mitt andre hjem lenge, og det har vært et godt hjem, takket være damene på bruket. Unni, Elin, Heidi og Marit: dere er supre! Til Allforsk-klanen hører også Kusuma, Eskild, Arnfinn og Jørund. Dere har vært uvurderlige humørspredere og diskusjonspartnere. Kusuma, uten vår daglige tur til butikken hadde det ikke blitt mye trim på meg, men kanskje mindre godteri? Arbeidet med oppgaven hadde vært kjedelig uten deg. Samarbeidet med IKON har vært givende på faglige innspill, ordspill og sjokolade. Jeg håper at samarbeidet med dere fortsetter i framtiden også. En stor takk går også til volleyballjentene i Åsheim, både de små og de store. Uten dere hadde livet vært grått og kjedelig, og jeg hadde antageligvis grodd fast foran pc en. Therese skal ha en ekstra takk for å ha lest og kommentert oppgaven også. Ellers vil jeg takke Arnhild som har kommenrtert og lest korrektur for meg, du er og blir en knupp. De mange samtalene med Thrine Lise, spesielt i Morgenkaffen, men også over andre slags drikkevarer, har vært et positivt tilskudd til oppgaveskrivingen. Det er alltid er glede å skravle (lenge) med deg. Gunn Elin, Lise, Dori, venner og familie - supadupa takk. Finn Arne, du fortjener den aller største takken. Dine kunnskapsrike og detaljerte faglige kommentarer, i god kombinasjon med varm omsorg på hjemmebane, har vært en en stor støtte for meg. Uten deg har jeg ikke vært der jeg er i dag. Takk! Trondheim, februar 2003.

4 Innhold 1 Mobilgenerasjonen Hva er en mobiltelefon?... Mobil i media... Tidligere forskning om ungdom og mobiltelefoner... Med brukeren i fokus - et nedenfra -perspektiv... Problemstilling... Struktur og videre oppbygning... 2 Det teoretiske nettverket Den sosiale konstruksjonen av teknologi... SCOT-perspektivet... Aktørnettverk-perspektivet... Brukernes medvirkning... Oppsummering: Mobiltelefonen som sosialt konstruert... Ungdom og ungdomskultur... Ungdomskulturbegrepet... Meningsskaping gjennom stil, smak og forbruk... Ungdomstid som modningsfase... Ungdom - kollektiv eller enkeltindivid?... Ungdom og mobiltelefoner - en oppsummering... Identitet... Fra identitet som en stabil kjerne til identitet som refleksiv prosess... Syntese av fast og flytende identitet... Sammenfatning og presisering av problemstilling... 3 Metodiske valg og forskningsprosessen Kvalitativ metode... Teoretisk forankring av metodevalget... Gjennomføring av intervjuene... Utvalget... Intervjuene... Presentasjon av informantene... Analysemåter... Validitet og generaliserbarhet... 4 Mobiltelefonens skript - et improvisasjonsspill i fire akter med mange forfattere Mobiltelefoner og skriptbegrepet... Domestiseringsbegrepet... Første akt: hva kan mobiltelefonen brukes til?... Domestisering og identitet... Mobiltelefonen som bærbar kommunikasjon... Mobiltelefonen formes av flere

5 Tolkninger av tilgjengelighet... Endret syn på privat og offentlig?... Er det trådløse skriptet trådløst?... Andre akt: kommunikasjonsmuligheter som skript... Den stemmeløse kommunikasjonsformen... Ringe eller melde?... Tekstmeldingsfunksjonen - telefonisk internett eller en ny kommunikasjonsmåte?... Tredje akt: Sosiotekniske skript... Fjerde akt: mobiltelefonens utseendet - en enkel sak?... Mobiltelefonen - noe mer enn en telefon? Mobiltelefonen som symbol og distinksjon i ungdomsgruppen76 Kategorier og stereotypier som grunnlag for konstruksjonen av sosial idenititet Å gjøre en kategori Utseendet på mobilen - detaljer eller medaljer? Klær skaper folk, men gjør mobilen det? Handling og retorikk som distinksjon Meldingers resiprositet Mobilen som popularitetsbarometer Avhengig, jeg? Konklusjon - en gruppedefinisjon av brukspraksis? Identitetsframvisning og personifisering av mobilen Mobil som identitetsskaper... Utseendet på mobilen - ytre rekvisitter... Deksel... Ringetoner... Logo... Rammer for individuell identitet... Selvets refleksive prosjekt og tingenes biografi... Retorikk omkring mobiltelefonen... Først med det beste - Frode... Dyrt og diskret - Dordi... Nedtoning av mobilens viktighet - Narve... Konklusjon... 7 Konklusjon - Mobiltelefon som ledd i ungdoms identitetskonstruksjon? Empiriske funn om mobiltelefon og ungdom... Ungdoms konstruksjon av gruppeidentitet via mobiltelefoner og bruk av den... Identiteten - personlig, sosial, kulturell... Teorienes nytte av hverandre... Nye problemstillinger... Litteraturliste Vedlegg

6 1 Mobilgenerasjonen Takk og pris for at jeg hadde mobiltelefonen akkurat da!, typisk, det er alltid noen som ikke klarer å slå av mobiltelefonen når det skal være stille. Slike utsagn viser hvordan mobiltelefonen både er elsket og forhatt. I dag har så mange som 87% av Norges befolkning over 15 år egen mobiltelefon, og vi er et av de landene i verden som sender flest tekstmeldinger (VG Nett ). Mobiltelefonene 1 har gått fra å være jappebamser (Håberg 1997) til å være et massegode (Fortunati 2000). Som jappebamse hadde mobiltelefonen et tydelig statusaspekt, hvor bare det å eie en mobil ga høy status. I dag, hvor mobiltelefonen betegnes som et massegode, er de symbolske funksjonene ikke like entydige. I følge Leopoldina Fortunati (2000) kan man spørre seg om mobiltelefonen har noen symbolsk funksjon i det hele tatt. En av de største brukergruppene i Norge er ungdom i alderen år (Ling 2001b). Ungdomstiden er sagt å være en spesielt identitetssøkende fase av livet (Frønes & Brusdal 2000), noe mobilprodusentene fått med seg. 2 Tidligere forskning omkring ungdom og mobiltelefon viser at mobilbruken har både en praktisk og en sosial funksjon (Ling & Yttri 1999). Rich Ling og Birgitte Yttri peker på at mobiltelefonen fungerer som et sosialt lim i vennegjengen, og at mobiltelefonen er et symbol som bekrefter tilhørighet og vennskap. Dette tyder på at mobiltelefonen ikke har mistet sin verdi som symbol, slik Fortunati hevder. Jeg ønsker derfor å undersøke hvordan, og hvorvidt, mobiltelefonen kan brukes i identitetsprosesser hos ungdom. Hva er en mobiltelefon? En mobiltelefon er som navnet sier, en bevegelig telefon, en telefon til å bære med seg. Med størrelse og vekt som en middels sjokoladeplate, med batteri og antenne, og med et godt utbygd sendernettverk, kan mobiltelefonen benyttes stort sett over hele landet, unntatt kanskje i de mest grisgrendte strøk. 1. Enkelte steder videre i teksten skriver jeg bare mobil. Denne forkortelsen står for mobiltelefon. 2. Se vedlegg

7 Dagens norske mobiltelefoner opererer over det såkalte GSM-nettet. GSM står for Global System for Mobile Communication og er en utvidet standard for mobiltelefoni som dekker 65% av mobilmarkedene verden over (Dagsavisen ). GSM er standard for oss i Europa, og systemet er etterfølger av det tidligere NMT-nettet (Nordisk Mobil Telefon), som var et standardisert system for Norden. I USA brukes en annen type nett og andre frekvenser for mobiltelefoni, og fordi flere operatører har bygd ut nettet finnes det ikke en felles standard for hele landet (Hollen 1993). Såkalte 3. generasjons mobiltelefoner er under utvikling. Disse skal operere over UMTS-nett (Universal Mobile Telecommunication Systems), som er et steg mot verdensomspennende standardisering av mobiltelefonteknologi med høy overføringshastighet (Rækken & Walter 2000). Dette nettet er ennå ikke utbygd, og investorene strides om hvorvidt det vil bli lønnsomt å fortsette med satsingen på UMTS-teknologi. GSM-nettet er landsdekkende og består fysisk av en rekke antenner som er satt opp rundt om i landet. Med GSM-systemet ble Televerkets monopol brutt, slik at flere aktører kunne bygge ut egne telekommunikasjonsnett med egne abonnenter (Hollen 1993). Netcom har bygd ut et eget nett ved siden av Telenors, men leier i tillegg delvis noen samband og plass til sitt utstyr i Telenors sentraler. Etter hvert har det blitt flere nettoperatører som tilbyr teletjenester. Aktører som Chess, Sense og Tele2, for å nevne noen, tilbyr teletjenester hvor de i hovedsak konkurrerer på pris. I motsetning til NMT-telefoner, hvor abonnementet var fysisk tilknyttet en mobiltelefon, er GSM-abonnementer knyttet til et personlig elektronisk kort som kan brukes i alle GSM-telefoner (Hollen 1993). Dette kalles et SIM-kort (Subscriber Identity Module), og er mobilens hjerne og hjerte. I SIM-kortet ligger alle opplysninger om abonnenten, samt telefonbok, innboks for meldinger og andre funksjoner som for eksempel klokke, alarm, og spill. I tillegg til muntlig kommunikasjonsoverføring gir mobiltelefonene mulighet for å sende SMS (Short Message Service, eller tekstmelding)(hollen 1993). Mobiltelefonene på markedet er for det meste produsert av Nokia, Ericsson, Siemens, Motorola, Bosch, Samsung og Panasonic, med de fire første som de mest populære på intervjutidspunktet. Disse produsentene leverer mobiltelefoner med forskjellig form og design. Hver 2

8 produsent har som regel ulike modeller med forskjellige priser og målgrupper, for eksempel dyre forretningsmodeller og billigere ungdomstelefoner. Av utseende har mobiltelefonene etter hvert blitt mindre og mindre i størrelse, men med større display. Mobilene veier mindre, og noen av dem er det mulighet for å bytte deksel slik at utseendet forandres. En mobiltelefon kan altså velges, forandres og tilpasses av eieren eller brukeren. De nyeste modellene, spesielt Nokiamodellene, kan overføre bildebeskjeder og laste ned ringetoner og logoer. Her fins det mange leverandører som kun tilbyr kjøp av tilleggstjenester og ikke vanlige ringetjenester. Alt fra værvarsel og fotballresultater via SMS, til vitser, bildebeskjeder, logoer og ringetoner er eksempler på slike tilleggstjenester. Disse annonseres fra nettsider, aviser og ukeblader, og er lette å få tak i. Nedlastingen skjer ved at man sender en tekstmelding med et kodeord til et firesifret nummer. WAP (Wireless Application Protocol), eller internett-tilgang via mobil, er også mulig på noen av de nyere modellene. Mobilbruken kan betales på to måter. Med abonnement kommer regningen i etterkant, slik som på fasttelefoner, mens kontantkortet er forhåndsbetalt ringetid. Når ringetiden er oppbrukt kan man ikke ringe ut fra mobilen før ny ringetid er kjøpt, men man kan fortsatt motta samtaler og SMS. Netcom og Telenor er de største leverandørene, mens Sense, Communicate You, Site Communications, Chess og Tele2 er eksempler på noen av de mindre tjenesteleverandørene. Telenor står også bak tjenesteleverandører som Zalto og OYO, som er ulike former for abonnement rettet inn mot unge brukergrupper. Bildet av framtidens mobiltelefoner er bygd på visjoner om kombinering med pc, internett, kamera og lyd- og bildeoverføring. Pr. i dag er dette mulig på et fåtall av modellene, og teknologien har klare begrensninger i form av lav overføringshastighet og lav kapasitet på batteri og SIM-kort. UMTS skal imidlertid åpne for bedre og raskere overføring av bilder og multimediafunksjoner. Ut fra denne beskrivelsen av de materielle rammene til mobiltelefonen, ser vi et mangfold av valg som må gjøres allerede før man anskaffer seg mobiltelefonen. Hvilken modell skal man ha? Hvor mye har man råd til å betale og hvilken leverandør kan tilby god pris på både modellen og bruken? Hvor mange avanserte funksjoner bør mobiltelefonen ha? Å velge for eksempel en telefon med kontantkort utelukker kanskje noen funksjoner i mobiltelefonen. Noen valg vil 3

9 legge føringer på de øvrige valgene, eller til og med utelukke andre valg. Selv om alle disse materielle rammene finnes, er det ikke slik at vi forholder oss til alle valgene. Vi plukker ut det som er viktig og relevant for oss, og lar resten ligge fordi det simpelthen ikke er interessant, eller fordi det er utenfor vår økonomiske rekkevidde. Valgmulighetene omkring mobiltelefonen gjør at individet må stå til ansvar for sine valg, og dermed bringes et identitetsaspekt inn. Hva som blir kriterier for valgene er imidlertid et viktig spørsmål. Er det nytterasjonelle argumenter bak valgene, slik at telefoner med de antatt beste funksjonene alltid velges? Eller kan det tenkes at valgene er emosjonelle, i form av at mobiltelefonen kan være et symbol eller signal på noe? Mobil i media Mobiltelefoner og mobiltelefonbruk blir ofte omtalt i media, og et blikk på noen reportasjer kan gi oss en pekepinn på hvordan bruken av mobiltelefon oppfattes av samfunnet generelt. Reportasjene frembringer en rekke spørsmål i forbindelse med mobiltelefonens inntog i samfunnet og vårt daglige liv. VG rapporterte om Ung ringe-rekord. Salget av mobiltelefoner og kontantkort tok av, og kjøperne var i hovedsak ungdom. Reportasjer som dette er ikke enestående, men en av mange i rekken om mobiltelefonens økende popularitet. Spesielt ungdom har tatt til seg teknologien, og Norge ligger blant de tre landene i verden som sender tekstmeldinger hyppigst og som har høyest dekningsgrad av mobiltelefoner (Ling 2001a, Dagens Næringsliv 2./3.september 2000, Adresseavisen ). Det store omfanget av mobiltelefoner medfører varierende oppfatninger om mobilbruk. Vil ha slutt på mobilbråket er overskriften i VG s reportasje Saken handler om hvordan folk bruker mobiltelefonen uvettig på kino, i begravelser og på biblioteket. Det samme gjelder på skolene, hvor elevene ikke klarer å konsentrere seg når de konstant får telefoner og tekstmeldinger (Adresseavisen ). Et problem i tillegg til forstyrrelser i det offentlige rom, er antallet mobbemeldinger som blir sendt (Dagbladet og VG ). Blir tilgjengeligheten mobiltelefonen gir et problem, og på hvilke måter kan den bli det? 4

10 Ingunn Hagen ved NTNU sier til Adresseavisen at e-post, internett og mobil gjør at antall personlige møter blir færre som følge av at beskjeder ikke lenger overføres muntlig, og at dette sannsynligvis gjør noe med vår oppfatning av tid og rom. Avhengighet av SMS har også vært et tema (VG , VG ). Det hevdes at enkelte blir så oppslukt i SMS ens magi at de lar ansikt til ansikt-interaksjon vike til fordel for mobiltelefonisk kontakt. VG påpeker at mobilen gir ungdom et omfattende sosialt nettverk ( ), men at nettverkene består av langt flere halvkjente enn før, slik at de sosiale relasjonene endres. Betyr dette at vi får et kaldere samfunn med mer bruk av mobiltelefon, hvor all kontakt for(e)går gjennom et eller annet kommunikasjonsmedium? Får vi et nytt syn på tid og rom? Den italienske forskeren Fortunati er særdeles pessimistisk i sitt syn på mobiltelefonen, da hun mener at både kjæresteforhold og vennskap kan skades av mobilen. Hun sier: Kommunikasjon lever også av stillhet, og forførelsen lever blant annet av fraværet av den som skal bli forført. Tar vi bort fravær og stillhet ved stadig bruk av mobiltelefonen, utsetter vi vennskap, kjærlighetsforhold og det generelle sosiale liv for svekkelser (Adresseavisen ). Fortunati hevder at mobilen endrer vår mentale tilstedeværelse. Vil dette få så radikale innvirkninger på sosiale relasjoner som hun påstår, slik at vårt sosiale liv blir skadelidende? En annen uttrykt bekymring er at de unges forbruk løper løpsk. Adresseavisen skriver om unge helt ned til ti år som får inkassokrav som følge av uvettig mobilbruk ( ). Nye mobilmodeller lanseres stadig for å holde kjøpepresset oppe, og antall tjenester man kan kjøpe over mobil er overveldende. Overskrifter som Bruker én milliard på mobil (Dagens Næringsliv 2/ ) og Pusher mobil til ungdommen (Dagens Næringsliv ) viser hvor kynisk produsenter og markedsførere retter seg inn mot unge. Blir ungdom ofre for forbrukets makt, slik at materielle verdier blir det viktigste for dem? I Dagbladet og i Adresseavisen uttaler ungdom at de liker å kunne velge mellom ulike deksler, logoer og ringetoner til mobiltelefonen. De mange tilbudene om ulike mobilmodeller, deksler, logoer og ringetoner gir utallige valgmuligheter. Gjennom disse valgene blir mobiltelefonen mulig å bruke i et identitetsprosjekt. I sammenheng med ungdom, som er i en utpreget identitetssøkende fase i livet, blir mobiltelefonen spesielt relevant (Frønes & Brusdal 2000). Men er identitet bare noe ytre, som kan formes ved hjelp av å bytte deksel, ringetone og logo, noe som markedskreftene kan bidra til å skape? 5

11 Oppsummert tegner mediene ofte et dystopisk bilde basert på forståelser av mobiltelefonen som noe syndig og uekte. Mobiltelefonen påstås å påvirke samfunnet slik at ungdom blir avhengige av mobil, tid og rom får nytt innhold, sosiale relasjoner endres som følge av at mobiltelefonisk kontakt overtar for samtaler ansikt til ansikt, og vi fanges fullstendig i forbrukets makt. 3 Er bildet av mobilgenerasjonen virkelig så dystert som det ser ut? Felles for oppslagene er at de ikke ser på mobilbruken nedenfra, fra brukernes synsvinkel. Hvordan kan et brukerperspektiv påvirke de spørsmålene jeg har stilt? Hvordan ser tidligere forskning på disse spørsmålene? Tidligere forsking om ungdom og mobiltelefoner Litteraturen omkring mobiltelefonbruk har vokst mye de siste årene. Først og fremst har Telenor-forskeren Rich Ling levert mange gode rapporter og notater om mobiltelefonbruk i Norge (Ling 1996, Ling & Yttri 1999, Ling 2000, Ling & Yttri 2000, Ling 2001a-c, 2002). Ling tar blant annet opp motiver for anskaffelse, ungdoms bruk av mobiltelefon, utbredelsen av SMS, mobiltelefonen som moteelement, mobiltelefonen som ungdomskultur og mobiltelefonbruk i offentlig sfære. Ling benytter både kvantitative og kvalitative metoder. Folkloristen Siv Håberg beskriver i Tilgjengelig til glede og besvær. En studie av bruk og holdninger til mobiltelefonen som ny teknologi (1997) hvordan vi mennesker som kulturskapere forholder oss til mobiltelefonen både ved å ta den i bruk og ved å fortelle om og skape historier og debatter rundt mobiltelefonen som medium. Gjennom kvalitativ metode viser Håberg hvordan menneskers telefonadferd kan betegnes som rituell, men uten å beskrive hvorfor det blir slik. Hun tar også opp at mobiltelefonering i offentlig rom oppfattes som pinlig og irriterende. Sist, men ikke minst, snakker hun om mobiltelefonen som identitetsskaper. Her viser Håberg hvordan mobilbruken blir en måte å markere identitet, uten at hun går videre inn på hva identitet er. Etnologen Truls Johnsen tar opp ulike sider ved kommunikasjon i offentlig rom i -Ring meg! En studie av ungdom og mobiltelefoni (2000). Johnsen beskriver mobiltelefonens konsekvenser for sosial interaksjon, og ser nærmere på tekstmeldingenes funksjon og mobiltelefonens symbolske verdi. Johnsen gir verdifulle bidrag til forståelsen av tid og rom etter mobiltelefo- 3. De elementene som problematiseres har forøvrig tydelige paralleller til innvendinger mot fasttelefonen da den ble introdusert mot slutten av forrige århundre (Fischer 1992). 6

12 nens inntreden. Han ser også på ulike symbolske meninger mobiltelefonen kan ha, og viser hvordan ulike mennesker har forskjellige forståelser av mobil. Hvordan disse symbolske betydningene oppstår går han imidlertid ikke inn på, slik at hans påstand om at mobilmerke- og modell som kriterier for identitet virker svakere underbygd empirisk. Sosiologen Vibeke Almaas har studert mobiltelefonens betydning for by- og bygdeungdom (2001). Almaas beskriver mobiltelefonen som norm, distinksjon og symbol hos de to gruppene, men kommer fram til at deres oppfattelse av mobiltelefonen er relativt lik. Likevel beskriver by- og bygdeungdommene seg som forskjellige fra hverandre. Almaas har også et identitetsaspekt i sin studie, hvor hun kommer fram til at ytre sider ved mobiltelefonen, som farge, modell, størrelse og design, blir det som viser identitet. Når det gjelder studier av ungdom, mobiltelefoner og identitet har Rich Ling og Berit Skog viktige poenger. I likhet med Almaas kommer Ling (2000) og Skog (2000) fram til at mobiltelefonen kan understreke identitet og indikere noe om eieren ut fra design, merke, modell, form og farge. Disse studiene peker imidlertid mot et behov for en nærmere analyse av hvordan slike ytre trekk ved gjenstanden omsettes til å være uttrykk for identitet. Den tidligere forskningen, i likhet med medieoppslagene, gir langt på vei et dekkende bilde av mobiltelefonbruk. Selv om de fleste studiene jeg har nevnt er kvalitative, er det en del elementer som tas for gitt. Som nevnt i forbindelse med avisoppslagene, mangler et fokus på brukerens aktive rolle, både i formingen av teknologi og i formingen av identitet. Jeg har valgt teoretiske innfallsvinkler som kan belyse mobiltelefoner ut fra nye perspektiver. Jeg vil med andre ord studere mobiltelefonen som ledd i ungdoms identitetskonstruksjon fra et brukerperspektiv. Med brukeren i fokus - et nedenfra -perspektiv Som vi har sett til nå åpner fortellingen om mobiltelefon, slik den presenteres av media og av tidligere forskning, for noen spørsmål det gjenstår å utforske. Hvordan skal man så gripe spørsmålene omkring mobiltelefon, ungdom og identitet fra et brukerperspektiv? Jeg begynner med ungdom. 7

13 Hvorfor studere ungdom? Ungdomstiden beskrives som en modningsprosess mot voksenlivet, hvor de unge løsriver seg fra foreldrene og blir mer selvstendige. De blir mer individuelle og skaper sin egen stil og væremåte. I løsrivelsesprosessen fyller jevnaldrende venner mye av funksjonene som normgiver og dommer som foreldrene tidligere har hatt (Øia 1996). Det å være ungdom i dag innebærer å være individualistisk og utvikle egen stil og identitet, samtidig som samhørighet med andre ungdommer står sterkt. Både individualitet og fellesskap står altså i høysetet i ungdomstiden. Hvordan kan denne ambivalensen påvirke identitetsprosesser hos ungdom? Videre er ungdom opptatt av symboler og sosiale signaler som kan si noe om hvem de er. Symbolene er imidlertid ikke de mest sofistikerte, og kan dermed bli veldig tydelige. De er likevel grunnlaget for en følsomhet for kulturelle og sosiale distinksjoner (Frønes & Brusdal 2000). Å studere ungdom kan derfor åpne døren på gløtt for å se hvordan symboler brukes i deres konstruksjon av identitet. Så langt har jeg snakket om symboler som om de var en gitt størrelse. Hva som blir bærer av symbolikk varierer. Symboler er gjenstander, handlinger eller tegn som viser til en betydning ut over seg selv (Lalander & Johansson 1999). Samtidig som et symbol står for noe annet enn seg selv, danner det meningsfulle rammer for interaksjon, innsikt og sosial identitet (Bourdieu 1996). Hvordan blir så symbolet et symbol? En gjenstand blir ikke et symbol før det får visse meninger knyttet til seg. For at jeg skal kunne se hvordan mobiltelefonen kan brukes i identitetskonstruksjoner, må jeg altså se på hvordan mobiltelefonens meningsinnhold formes. Når mobiltelefonen tas i bruk av forbrukerne er den ikke et kulturelt ferdig produkt. Det er brukerne som aktivt skaper og former mobiltelefonen gjennom å utvikle bruksmønstre og meningsinnhold. Konstruktivistisk teknologisosiologi ser teknologi som formet og former av samfunnet. Forhandlinger mellom individer, mellom grupper av individer, og mellom individer og teknologi innebærer at utviklingen av teknologi er en prosess hvor både teknologien og menneskene formes og former hverandre. Dette er et sentralt premiss for min studie av mobiltelefonen som ledd i identitetskonstruksjoner. 8

14 En slik analytisk tilnærming til teknologi tilhører konstruktivistisk teknologisosiologi, som faller under fellesbetegnelsen Studies in Technology and Society (STS). STS er både et teoretisk og tematisk bredt perspektiv som omfatter både historiske og samfunnsvitenskapelige studier av teknologi og teknologiutvikling både på system- og aktørnivå (Aune 1998). Selv om forskningsfeltet er bredt, er det en felles oppfatning av at teknologi er sosialt konstruert gjennom en dynamisk prosess. For meg som er interessert i formingen av teknologi på aktørnivå, er det relevant å bruke de retningene innenfor STS som omhandler perspektiver hvor brukeren settes i sentrum i utforming og utvikling av teknologi. En retning som støtter aktørfokuset i utvikling av teknologi er The Social Construction Of Technology (SCOT). Wiebe Bijker og Trevor Pinch (1989) hevder at teknologisk utvikling foregår som en forhandling mellom ulike relevante grupper om teknologiens utforming og bruksområder. Gruppene forhandler om hvilke forskjellige alternativer av teknologi eller teori som skal være best eller sann (Aune 1998). Dette innebærer at den gruppen som oppnår størst suksess med sitt syn vil legge dominerende føringer på videre utforming, slik at forhandlingsprosessen lukkes og vi får en teknologi som fremstår som den teknologisk beste (Pinch & Bijker 1989). Det SCOT ikke tar opp er hvordan forhandlingene innad i de relevante gruppene foregår. For å kunne belyse dette er det relevant å bringe inn teori med ytterligere fokus på aktør og bruker. To teoretiske retninger innenfor konstruktivistisk teknologisosiologi som kan gi analytiske innfallsvinkler, er henholdsvis begrepene domestisering og skript. Roger Silverstone et. al (1992) presenterer begrepet domestisering om prosessen hvor teknologien får bruksmønster, meningsinnhold og symbolsk verd i møtet med samfunnet. Eller som Levold og Østby (1993) sier; teknologien temmes i en prosess hvor mennesker og teknologi gjøres i stand til å leve med hverandre. Det skjer med andre ord en gjensidig påvirkning. Det andre begrepet, skript, tar utgangspunkt i produsent-brukerrelasjonen. Skriptbegrepet fokuserer på hvordan produsenten forsøker å bake inn et ønsket bruksmønster i teknologien (Akrich 1992). Brukerne kan trosse disse teknologiske føringene og utvikle egne strategier for bruk og ulike forståelser av teknologien. Hvilke skript kan gjenfinnes i mobiltelefonen, og hvordan forholder brukerne seg til disse? Og får måtene de forholder seg til skript på en betydning i konstruksjonen av identitet? 9

15 I det konstruktivistiske perspektivet sees teknologi og sosiale forhold som vevd sammen. Teknologi har ikke et entydig påvirkningsforhold til det sosiale, slik at det er umulig å snakke om konsekvenser av teknologi (Aune 1998). Både utvikling og bruksmønster handler om forhandlinger mellom sosiale forhold, individuelle forhold og teknologi. Innsikt i disse fenomenene fåes kun ved å gå inn i prosessene underveis. Ved å intervjue ungdom om deres mobiltelefonbruk kan jeg få tilgang til disse forhandlingene mellom teknologi og sosiale og individuelle forhold. Et siste perspektiv som vil belyse forholdet mellom det sosiale, det individuelle og teknologi, er aktørnettverk, her representert ved Michel Callon (1989). Også Callon tar utgangspunkt i STS-tanken om at teknologi og samfunn er vevd sammen og formes i samspill med hverandre. Denne veven holdes sammen gjennom nettverksbygging (Latour 1987). Både mennesker, institusjoner og teknologiske gjenstander er aktører i dette nettverket. Aktørene og nettverket de er en del av konstituerer hverandre gjensidig. Jeg ser mobiltelefonen, ungdomskategorien og individer som deler i et aktørnettverk. Identitet konstrueres gjennom samspill mellom delene i dette aktørnettverket, som er en sammenveving av teknologi, gruppeprosesser og individer. Et slikt konstruktivistisk brukerperspektiv kan gi et mer nyansert bilde av mobiltelefonbruk enn det mediene har presentert og mulighet til å utfylle den tidligere forskningen. Ved å spørre mobilbrukere kan jeg studere deres syn på mobiltelefonen, og undersøke om det er slik at mobiltelefonen fører til endrede sosiale relasjoner, nye oppfatninger av tid og rom, om mobiltelefonen er noe syndig og negativt som følge av økt tilgjengelighet og økt forbruk blant unge. I tillegg kan et konstruktivistisk perspektiv belyse spørsmålet om det er så enkelt at identitet kan formes bare ved å bytte deksel på mobiltelefonen. Problemstilling Jeg ønsker altså å belyse identitetskonstruksjon ut fra samspillet mellom mobiltelefon, en gruppe av individer og enkeltindivider. Gjennom å intervjue mobilbrukere i alderen år får jeg tilgang til de prosessene hvor både teknologi og identitet formes. Min overordnede problemstilling er hvordan mobiltelefonen kan brukes som ledd i ungdoms identitetskonstruksjon. 10

16 Ut fra det teoretiske utgangspunktet om teknologi som konstruert, er min påstand at mobiltelefonen som identitetsskaper er mer enn bare merke og design. Fordi teknologi må innpasses i samfunnet og bli en gjenstand med et etablert bruksmønster og symbolinnhold, er det gjennom å studere domestiseringsprosesser at man kan forstå hvordan en teknologisk gjenstand som mobiltelefonen kan bli identitetsskapende for et individ. Min oppgave kan i så måte representere noe nytt i identitetsforskningen, hvor identitet ofte sees som psykologisk utvikling i stadier, eller som et resultat av bevisst sammensetning av symboler. Jeg ser heller identitetskonstruksjon som en komplisert prosess hvor både psykologiske, sosiale og kulturelle sider ved individet formes i takt med hverandre (Johansson & Miegel 1992), slik at identitet ikke kan reduseres til bare noe ytre som representeres ved symboler, eller bare et fast og stabilt indre. Vi kan ikke spørre hva som gir identitet, fordi det i likhet med teoriene om den sosiale konstruksjonen av teknologi ikke er et årsak-virkning forhold, men en konstruksjon av identitet. På samme måte som i den sosiale konstruksjonen av teknologi må vi for å konstruere identitet etablere en væremåte og et meningsinnhold om oss selv, for oss selv. Dette gjøres ikke av individet alene, men i samspill med andre. Struktur og videre oppbygning Kapittel 2 gjennomgår relevant teori for oppgaven. Kapitlet er tredelt som følge av problemstillingens karakter. Først redegjør jeg for hvordan teknologi er en sosial konstruksjon, sett fra et brukerperspektiv. Deretter tar jeg opp hvordan ungdomskategorien har blitt studert tidligere, og hva som er spesielt med denne aldersgruppen. Den tredje delen omhandler identitet og identitetskonstruksjoner. De tre delene er retningsgivende for analysen, og problemstillingen vil utdypes og presiseres i tilknytning til dette underveis i teorikapitlet. I kapittel 3 beskriver jeg metodevalg og fremgangsmåte, samt presenterer informantene. Analysen er tredelt i tråd med problemstilling og teorikapittel. Dette gir tre analysekapitler. Kapittel 4 fokuserer på mobiltelefonen, med utgangspunkt i teori om den sosiale konstruksjonen av teknologi. Påvirker mobiltelefonen oss slik at sosiale relasjoner endres? Med begrepene domestisering og skript vil jeg vise brukernes oppfatning av mobiltelefonen og videre vise hvordan mobiltelefonen formes som kulturelt artefakt. 11

Ett skritt av gangen?

Ett skritt av gangen? Linda Normann Næss Ett skritt av gangen? En studie av en gruppe læreres domestisering av det digitale verktøyet Smart Board Masteroppgave i Tverrfaglige kulturstudier, med spesialisering i studier av teknologi,

Detaljer

Fart, trafikksikkerhet og overvåkning. Innføringen av automatisk trafikkontroll i Norge, 1970 til 2010

Fart, trafikksikkerhet og overvåkning. Innføringen av automatisk trafikkontroll i Norge, 1970 til 2010 Fart, trafikksikkerhet og overvåkning Innføringen av automatisk trafikkontroll i Norge, 1970 til 2010 Anne Beate Budalen Masteroppgave i Tverrfaglige kulturstudier, med spesialisering i studier av teknologi,

Detaljer

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer

Frafall eller bortvalg?

Frafall eller bortvalg? Frafall eller bortvalg? En kvalitativ undersøkelse av årsaker til frafall på ingeniørutdanningene. Henrik Omenås Masteroppgave i sosiologi, november 2013 Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap Fakultet

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING SOS-3900. Facebook-revolusjonen og sosiale mediers rolle i samfunnet.

INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING SOS-3900. Facebook-revolusjonen og sosiale mediers rolle i samfunnet. INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING SOS-3900 Facebook-revolusjonen og sosiale mediers rolle i samfunnet Vår 2012 Andreas Skog Waaler 1 1 Forord Sosiale medier er et meget spennende

Detaljer

Menneske og dyr En kvalitativ studie av holdninger til kjøtt

Menneske og dyr En kvalitativ studie av holdninger til kjøtt Arbeidsrapport nr, 6-1998 Maria A. Guzmán og Unni Kjærnes En kvalitativ studie av holdninger til kjøtt SIFO 1998 Arbeidsrapport nr. 6 1998 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg

Detaljer

Sammendrag Hva karakteriserer de økonomiske mekanismene som opererer i den norske bloggsfæren?»

Sammendrag Hva karakteriserer de økonomiske mekanismene som opererer i den norske bloggsfæren?» Forord Denne masteroppgaven representerer slutten på min mastergrad i Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi ved NTNU. Arbeidet med dette prosjektet har vært både lærerikt, interessant og spennende,

Detaljer

Arbeid fra fritidsbolig; i lys av et fleksibelt og grådig arbeidsliv En studie av mennesker som på ulike måter benytter fritidsboligen i arbeid

Arbeid fra fritidsbolig; i lys av et fleksibelt og grådig arbeidsliv En studie av mennesker som på ulike måter benytter fritidsboligen i arbeid Nathalie Foti Bachke Arbeid fra fritidsbolig; i lys av et fleksibelt og grådig arbeidsliv En studie av mennesker som på ulike måter benytter fritidsboligen i arbeid Masteroppgave i sosiologi Trondheim

Detaljer

Konsulenters kunnskap

Konsulenters kunnskap Konsulenters kunnskap Hvordan utvikler og forvalter konsulenter sin kunnskap? Av Øystein Vik Avhandling avlagt ved Handelshøjskolen i København/ Danmarks Pædagogiske Universitet for graden Master of Knowledge

Detaljer

BCR3100 Bacheloroppgave

BCR3100 Bacheloroppgave 982243 982286 BCR3100 Bacheloroppgave E-handel i Bogstadveien 23.05.2014 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig for oppgavens

Detaljer

Mye står på spill. En studie av spillere, spillkompetanse og deres forhold til skolen S Y LV IA HO FF. Forord

Mye står på spill. En studie av spillere, spillkompetanse og deres forhold til skolen S Y LV IA HO FF. Forord S Y LV IA HO FF Mye står på spill En studie av spillere, spillkompetanse og deres forhold til skolen M AS TER OP P GAVE I S KO LE LE DE LS E Vår 2010 Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet Program

Detaljer

Man må ha bil hvis man har små barn. Strukturelle fortellinger og valg av transportmiddel. Kjetil Undseth

Man må ha bil hvis man har små barn. Strukturelle fortellinger og valg av transportmiddel. Kjetil Undseth Man må ha bil hvis man har små barn Strukturelle fortellinger og valg av transportmiddel Kjetil Undseth Masteroppgave i sosiologi Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Høsten 2011

Detaljer

Å slå inn en kalkyle

Å slå inn en kalkyle Å slå inn en kalkyle En studie av håndverkerens formidling av miljøvennlighet Eva Sivertsen Haugan Masteroppgave i studier av teknologi, kunnskap og samfunn (STS) Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Detaljer

Kokebok for apputvikling

Kokebok for apputvikling Bachelor i Markedsføring og Salgsledelse Kokebok for apputvikling Hvordan går et utvalg bedrifter frem under utviklingen av en mobil applikasjon, som en tjeneste/service på det norske markedet? Studentnummer

Detaljer

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Carin Pettersson Kristin Svendsen Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Eksamenskode og navn: MAN 29281 Flermedial ledelse Utleveringsdato:

Detaljer

Ungdommenes bilde av korps

Ungdommenes bilde av korps Ungdommenes bilde av korps En kvalitativ studie av musikkorpsbevegelsens omdømme. Masteroppgave i Medier, Kommunikasjon og Informasjonsteknologi Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Fakultet

Detaljer

PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER

PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER Masteroppgave i sosialt arbeid av Kirsti Gjeitnes Trondheim juni 2007 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap FORORD Siden jeg ble

Detaljer

Menn skaper rom for foreldreskap. og familie

Menn skaper rom for foreldreskap. og familie Menn skaper rom for foreldreskap og familie Farskapets betingelser i en heteronormativ kultur Av Arnfinn J. Andersen Dr.polit.-avhandling Institutt for sosiologi og statsvitenskap Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

Forord. http://en.wikipedia.org/wiki/rotating_savings_and_credit_association

Forord. http://en.wikipedia.org/wiki/rotating_savings_and_credit_association Forord At thailendere praktiserer spareklubber i Norge er noe jeg ble introdusert til ved at jeg har en samboer som er i fra Thailand, og som ved en tilfeldighet kom til å nevne denne institusjonen for

Detaljer

ALENE MED BARN LEVEKÅR OG MESTRING ULIKE BERETNINGER

ALENE MED BARN LEVEKÅR OG MESTRING ULIKE BERETNINGER ALENE MED BARN LEVEKÅR OG MESTRING ULIKE BERETNINGER En kvalitativ studie av seks eneforsørgerfamilier PED-3900 Mona Rist Mastergradsoppgave i pedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Fakultet

Detaljer

Kvinnelig entreprenørskap

Kvinnelig entreprenørskap Kvinnelig entreprenørskap En kvalitativ studie av faktorer med betydning for andel kvinnelige gründere i Norge Helene Winther Dahl & Cecilie Flørenæs Handelshøgskolen ved UiS UNIVERSITETET I STAVANGER

Detaljer

- Det er mye enklere å kaste når det er mugg på det

- Det er mye enklere å kaste når det er mugg på det Hege Müller Hval - Det er mye enklere å kaste når det er mugg på det En kvalitativ analyse av holdbarhet og kasting av mat hos to generasjoner kvinner Masteroppgave i sosiologi Trondheim, våren 2012 Institutt

Detaljer

TEMAHEFTE. om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Nina Rossholt

TEMAHEFTE. om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Nina Rossholt TEMAHEFTE om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen Nina Rossholt Innholdsfortegnelse Forord fra forfatteren 5 Del 1: Likestilling og likeverd i politiske dokumenter og i barnehagen 6 Hva

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

Ungdom i barneverninstitusjoner sin opplevelse av sammenheng (OAS)

Ungdom i barneverninstitusjoner sin opplevelse av sammenheng (OAS) Ungdom i barneverninstitusjoner sin opplevelse av sammenheng (OAS) - Et salutogent perspektiv Gunhild Neerland MASTEROPPGAVE Master i barnevern Vår 2012 1 Det psykologiske fakultet HEMIL - Senter Veiledere:

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer