ELKO LS SMS-modem. LK-nr. 820B1220

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ELKO LS SMS-modem. LK-nr. 820B1220"

Transkript

1 ELKO LS SMS-modem LK-nr. 820B1220 1

2 2

3 Innhold Generelt Bruk... 4 Utforming... 5 Systemkrav... 5 Konfigurasjon... 5 SIM-kort... 6 Generelle forhold... 6 Gjenopprett fabrikksinnstillinger... 6 Tekniske data... 7 Frittstående drift Hurtigstart for frittstående drift... 8 Koblingsskjema... 9 Konfigurasjon av modem... 9 Overvåking av Input Styring av Output Varmestyring Overvåking av temperaturer Etikettkommandoer Statuskommandoer Ukjente kommandoer Flere kommandoer i samme tekstmelding LS Control Hurtigstart for LS Control Kombinasjon av modem og LS Control Koblingsskjema Konfigurasjon av modem Programmering i LS Visual Strømtilkobling og strømbrudd Konfigurasjon av tekstmeldinger Oversikt over styrings- og varslingstekstmeldinger som er konfigurert Oversikt over mottatte og sendte meldinger (logger) Endring av innstillinger i LS ServiceView Bytte mellom modusene LS Control og frittstående drift Noter innstillingene dine Meldinger og kommandoer som er konfigurert for LS Control LS Control Frittstående drift Generelt 3

4 ELKO LS SMS-modem Frittstående drift Her må modemet kobles til en inngangsmodul og en utgangsmodul. LS Control er ikke nødvendig. Ved frittstående drift kan SMS-modulen utføre følgende operasjoner: Generelt ELKO Living System LS SMS Modem 5164 Overvåking av Input 24 V(*) Styring av Output 230 V(*) Varmestyring med opptil to LS Controltemperatursensorer Modemet kan sende meldinger til opptil fem mottakere når inngangen endrer status Ved strømbrudd sender modemet en tekstmelding til en mottaker Temperaturovervåking LS Control-systemets datalinjer benyttes til kommunikasjon mellom enhetene. Bruk Les mer i avsnittet Frittstående drift. Modemet brukes til å overvåke og styre LS-innog utgangsmoduler ved hjelp av tekstmeldinger. SMS-modulen kan både brukes frittstående, dvs. uten LS-kontroller, i mindre systemer og i LS Control-systemer som har en LS-kontroller med Viewer-modul. Modemet kan dessuten varsle om strømbrudd gjennom tekstmeldinger. Ved frittstående drift sørger modemet for varmestyring gjennom tekstmeldinger. Dermed kan systemet fungere som en rimelig løsning for fjernstyring og overvåking, for eksempel for varmen i en hytte. Utforming Modemet er bygd inn i en 72 mm bred (for to moduler) som monteres på DIN-skinne. På forsiden av modemet finner du en inngang for SIM-kort samt tre LED-lamper som viser driftsstatus for modulen. På undersiden av modemet monterer du en antenne (inkludert). Sammen med LS-kontroller Her kommuniserer modemet med LS-kontrolleren gjennom en RS485-forbindelse. Modemet konfigureres og programmeres gjennom LS Visual. Les mer i avsnittet Modem LS Control. (*) Modemet kan i prinsippet styre og overvåke alle typer LS-inn- og utgangsmoduler gjennom en dataforbindelse. Dette blir imidlertid ikke ytterligere omtalt i denne veiledningen. Systemkrav Følgende krav gjelder for kombinasjonen av modem og LS-kontroller: Firmware: LS-kontroller med Viewer-modul. Fastvare: versjon eller nyere. Programvare: LS Visual versjon eller nyere. Modemet kan brukes på to forskjellige måter: 4

5 Konfigurasjon Ved levering er SMS-modulen konfigurert for frittstående drift. Hvis SMS-modulen registrerer en LSkontroller (gjennom RS485-forbindelsen), endres status til LS Control-drift, og deretter låses denne driftsinnstillingen. Når driftsinnstillingene er låst, kan du endre dem ved å gjenopprette fabrikkinnstillingene for modemet. Se avsnittet Gjenopprett fabrikksinnstillinger (side 7). Når modemet brukes i frittstående modus, konfigurerer du det ved hjelp av tekstmeldinger. Hvis modemet benyttes i et LS Control-system, bruker du programmene som følger med LSkontrolleren (LS Administrator, LS ServiceView, LS SceneDesign, LS SceneView). Du kommuniserer med modemet gjennom tekstmeldinger. Generelt SIM-kort SMS-modulen må forsynes med et SIM-kort. Hvis modemet brukes i modus for frittstående drift, kan ikke SIM-kortet ha PIN-kode. Hvis SIM-kortet har PIN-kode, må koden først fjernes ved hjelp av en mobiltelefon. Hvis modemet brukes sammen med LS Control, kan du bruke et SIM-kort med kode. Vær oppmerksom på at kontantkort ofte har en utløpsdato, slik at kortets telefonnummer for eksempel utløper etter seks måneder hvis kortet ikke har vært brukt. Derfor anbefaler vi at du bruker et SIM-kort som er knyttet til et abonnement. Telefonnumre som tastes inn, lagres i modemet, ikke på SIM-kortet. 5

6 Generelle forhold Generelt 1) Hvor lang tid det tar før en tekstmelding når frem til mottakeren(e), er ikke spesifisert. Dette er avhenging av GSM-nettverket. En tekstmelding har en begrenset levetid, som er avhengig av teleoperatøren. Deretter slettes meldingen uavhengig av om den er nådd frem til alle mottakerne. 2) Overvåking av innganger, styring av utganger, varmestyring og temperaturovervåking fungerer bare når det er lagret telefonnumre i modemet (se avsnittet Frittstående drift, side 8). 3) Fastvaren i Firmware kan oppdateres via en LS-kontroller. Status Initialisering Modus for LS Control (koblet til LSkontroller) Modus for frittstående drift LED Blink annethvert sek (langsomt) PÅ (lyser kontinuerlig) 2 sek PÅ 0,1 sek AV Status GSM søker etter forbindelse GSM klar GSM-LED-lampe Blink annethvert sek (langsomt) PÅ (lyser kontinuerlig) Status SIM-kort aktiveres SIM-kort klart Feil ved SIM-kort LED-lampe for SIM-kort Blink annethvert sek (langsomt) PÅ (lyser kontinuerlig) Fire blink per sek (raskt) 6

7 Gjenopprett fabrikksinnstillinger Slik gjenoppretter du fabrikkinnstillingene i modemet: Frittstående drift 1. Koble fra alle inn- og utgangsmoduler. 2. Koble sammen DataIn og DataOut med en ledning. 3. Trykk på gjenopprettingsknappen, som du finner oppe i det venstre hjørnet av modulen. 4. Når LED-lampen OK igjen begynner å blinke, er modemet tilbakestilt, og ledningene kan fjernes. Gjenopprettingsknapp Tekniske data Spenningsforsyning 24 V DC +/- 15 % Strømforbruk 35 ma, standby Egeneffekt 0,8 W GSM-bånd Dual Band (900 MHz/1800 MHz), Europa Datalinje inn Bare ved frittstående drift Datalinje ut Bare ved frittstående drift RS485 19,2 K, bare sammen med LS Control Språk Engelsk ved frittstående drift Flere språk når modemet brukes sammen med LS Control-versjon SIM-kort 1,8 V og 3,0 V standard SIM-kort Kapslingsklasse IP20 Oppbevaringstemperatur -20 til +70 C Driftstemperatur -20 til +50 C Luftfuktighet 20 til 95 prosent, ikke kondenserende Standarder EN , EN62301 EMC EN Generelt LS Control I LS Administrator kan du bytte til frittstående drift (se side 24) og deretter gjenopprette fabrikkinnstillingene, slik det er omtalt ovenfor. 7

8 Hurtigstart: frittstående drift 1) Fjern PIN-koden fra SIM-kortet ved hjelp av en mobiltelefon 2) Sett SIM-kortet inn i modemet, monter antennen, og kontroller at LED-lampen (for SIM-kort og nettverk) slutter å blinke (LED-lampen OK skal imidlertid blinke når modulen brukes separat) 3) Send tekstmeldingen tel1:+47xxxxxx, og kontroller telefonnummeret med kommandoen TEL:? 4) Kontroller antennedekningen med COV:?, og juster antenneplasseringen hvis det er behov for det 5) Hvis det er montert temperatursensorer, kan du kontrollere disse gjennom kommandoen TEMP:? 6) Nå er modemet klart til bruk. Frittstående drift 8

9 B B B B t t -t -t 0 V L5-8 Out 8 out 7 Out 6 Out 5 L1-4 Out 1 out 2 Out 3 Out 4 Frittstående drift koblingsskjema 230 V~ N LS 24V power OK Input :230 V, 50/60 Hz Output :0,6 A / 24 V 120 B V 24V 24V L N Husk at den trådløse antennen LS Controller Wireless ikke kan brukes til modemet. GSM LS Thermosta dual-sensor = V 0V 0V In Temp. sensor 1 BIT +24VDC 0V SENSOR LS Input 24/3 LS SMS Modem LS Output 230 Gulvføler (*) { 16 = Input, < 1 30 ma 8 Relay output, µ 10 A 230/400 V~ In V V 7 0V Data 24V 0V DataIn 0V DataOut RS 485 0V V 0 V 0 = V Data 24 = V Temp. sensor 2 (*) Gulvføler { (*) Du kan ikke benytte gulvføler. BIT LS Thermosta dual-sensor +24VDC 0V SENSOR Ant. Forbindelse Når systemet er installert, må modemet konfigureres før systemet kan tas i bruk. Konfigurasjon av modem Varme 2 Varme 1 Frittstående drift Modemet kan lagre opptil fem telefonnumre som alle får tilsendt tekstmeldinger. Telefonnumrene er angitt som TEL1 til TEL5. Telefonnumrenes lengde er begrenset til 15 tegn (mellomrom er ikke tillatt), og telefonnummeret må starte med + etterfulgt av landkoden. Det norske telefonnummeret skal altså angis slik: Modemet har to forskjellig moduser: LOCKTEL: Bare telefonnumrene som er angitt for TEL1 til TEL5, kan betjene modemet, dvs. sende kommandoer og ta imot meldinger. UNLOCKTEL: Modemet tar imot kommandoer fra alle telefoner. er klart til bruk, skal LED-lampene for nettverk og SIM-kort lyse kontinuerlig på modemet. Telefonnummeret til modemet finner du på SIMkortet eller i materialet fra teleselskapet. Det er dette telefonnummeret du skal sende tekstmeldingskommandoene til. 2. Sett at du sender en tekstmelding fra telefonnummeret , som du ønsker registrert som TEL1. I tillegg ønsker du at telefonnummeret skal lagres som TEL2: Da sender du disse to tekstmeldingene til modemet: Slik foretar du selve konfigurasjonen av modemet ved hjelp av en telefon: 1. Installer modemet i samsvar med koblingsskjemaet, og sett inn SIM-kortet. Når modemet 9

10 Med kommandoen TEL:? kan du sjekke at telefonnumrene er lagret. 3. Videre ønsker du at modemet bare kan betjenes gjennom de lagrede telefonnumrene. Dette gjør du ved å sende følgende tekstmelding: Strømbrudd Modemet har en innebygd backup som er oppladet etter femten minutters drift. Ved strømbrudd sender modemet en tekstmelding som bare går til TEL1. Telefonnumrene i TEL2 til TEL5 blir altså ikke varslet. Standardmeldingen ved strømbrudd er powerfail. Dette kan endres av brukeren som er angitt som TEL1. Modemet husker fortsatt hvilken status den sto i før strømbruddet. Frittstående drift Nå er modemet låst, slik at det bare kan betjenes gjennom de lagrede telefonnumrene. Husk å lagre minst ett telefonnummer i modemet før du sender denne kommandoen. Modemet skiller ikke mellom store og små bokstaver i kommandoer. I denne veiledningen er imidlertid kommandoene skrevet med store bokstaver for å bedre lesbarheten. Når det gjelder etiketter (omtales senere i veiledningen), skiller modemet imidlertid mellom store og små bokstaver. Kommandoer for konfigurasjon av modemet Tekstmeldingskommando TEL:1: xxxxxxx Eksempel TEL:1: TEL:5: xxxxxxxxx TEL: 1:0 TEL: 5:0 Svar fra modemet Ingen respons Ingen respons Forklaring Du kan angi fra ett til fem telefonnumre med en begrensning på maksimalt 15 tegn i hvert telefonnummer. Fabrikkinnstilling: TEL1 TEL5 er tomme. Modemet står i modusen UNLOCKTEL. Sletter TEL1. Sletter TEL5. LOCKTEL LOCKTEL Etter at denne kommandoen er sendt, er det bare telefonnumrene 1 5 som kan sende kommandoer. UNLOCKTEL Ingen respons Etter at denne kommandoen er sendt fra et av telefonnumrene som er angitt for TEL1 TEL5, tar modemet imot kommandoer fra alle telefoner. PDMESS: tekst Ingen respons Angir innholdet i tekstmeldingen som sendes ved strømbrudd (maks. 31 tegn). Kommandoen kan bare sendes fra TEL1. Fabrikkinnstilling: PDMESS:powerfail PDMESS:? PDMESS=tekst Kommandoen kan bare sendes fra TEL1. 10

11 Overvåking av Input 24 Denne funksjonaliteten krever et SMS-modem og en LS-inngangsmodul. I prinsippet kan du bruke alle typer LS-inngangsmoduler, men i dette tilfellet har vi brukt en LS-Input 24. Følgende terminalbruk er fast definert: Terminalene 1 og 2 på Input 24 er reservert for tilkobling av temperatursensorer (se avsnittet Varmestyring) Terminal 3 18 på Input 24 kan overvåkes. Modemet kan programmeres til å sende tekstmeldinger når følgende hendelser inntreffer: inngang 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 går fra AV PÅ inngang 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 går fra PÅ AV Viktig 1. Under strømbrudd blir endringer i terminalenes AV/PÅ-status ikke registrert eller rapportert gjennom tekstmeldinger når strømmen kommer tilbake. 2. Det sendes bare én tekstmelding per inngangsterminal som overvåkes. Deretter opphører overvåkingen av terminalen. 3. Hvis du ønsker å gjenoppta overvåkingen av terminalen, sender du følgende kommando: INPUTMON:ENABLE. Denne kommandoen setter i gang overvåking av samtlige terminaler. 4. Hvis du sender kommandoen INPUTMON:?, svarer modemet INPUTMON=ENABLE hvis ALLE terminaler er overvåket og INPUTMON=DISABLE hvis bare én terminal ikke er overvåket. Dette skyldes at modemet i virkeligheten har en statusvariabel knyttet til hvert enkelt kriterium, men at du bare har muligheten til å se og styre summen av dem med kommandoen INPUTMON. Eksempler Denne kommandoen setter i gang overvåkingen: Tekstmeldingen nedenfor blir sendt til TEL1 og TEL2 når terminal 6 på Input 24 endres fra AV PÅ Tips: Hvis du ønsker at det skal sendes tekstmeldinger både for AV og PÅ, kan du legge en bro mellom to innganger som reagerer på hver sin status, f.eks. 4 og 13. Frittstående drift Kommandoer for overvåking av Input 24 Kommandoer til modemet INPUTMON: DISABLE/ENABLE INPUTMON:? Svar fra modemet Ingen respons INPUTMON=ENABLE eller DISABLE Forklaring Stopper eller starter overvåking av terminalene på Input 24. Fabrikkinnstilling: INPUTMON er DISABLE (stoppet). Etter strømbrudd: Husker den siste innstillingen. Viser om overvåkingsfunksjonen er aktiv eller inaktiv. 11

12 Styring av Output 230 Denne funksjonaliteten krever et SMS-modem og en LS-utgangsmodul. I prinsippet kan du bruke alle typer LS-utgangsmoduler, men i dette tilfellet har vi brukt en Output 230. Følgende terminalbruk er fast definert: Terminal 1 og 2 på Output 230 er reservert for å bli styrt av temperatursensor 1 og 2 og kan ikke styres direkte gjennom tekstmeldingskommandoer (se avsnittet Varmestyring). Terminal 3 til 8 på Output 230 kan styres med tekstmeldingskommandoer. Viktig Ved strømbrudd blir terminal 3 til 8 på Output 230 tilbakestilt til tilstanden de var i før strømbruddet. Eksempler AV/PÅ-kommandoer Med denne kommandoen slår du terminal 7 på Output 230: PULSE-kommandoer Med denne kommandoen slår du terminal 4 på i ett minutt: Frittstående drift Kommandoer for styring av Output 230 Deretter svarer modemet: Kommandoer til modemet Svar fra modemet Forklaring OUT:n: ON/OFF der n=terminalnummer (3 8) Eksempel OUT:3:ON eller hvis du har definert en etikett (omtales senere) for OUT3, VARME ROM:ON eller VARME ROM:OFF PULSE:n:tid der n=terminalnummer (3 8) og tid er et intervall mellom 1 og 600 sekunder Eksempel: PULSE:3:5 Slår terminal 3 på Output 230 PÅ i fem sekunder og deretter AV. Hvis terminalen allerede er PÅ, slås den AV etter fem sekunder. Ingen respons PULSE=ACK Terminal n på Output 230 slås PÅ eller AV Fabrikkinnstilling: AV Etter strømbrudd: Modemet husker den siste innstillingen før strømbruddet. Terminal n på Output 230 slås PÅ i antallet sekunder som er angitt (tid), og slås deretter AV Modemet svarer med PULSE=ACK når det mottar kommandoen. Hvis du har definert etiketten sirene for terminal 3 på Output 230 (se avsnittet Etikettkommandoer): PULSE:sirene:5 12

13 Varmestyring Denne funksjonaliteten krever et SMS-modem, en LS-Input 24, en LS-Output 230, temperatursensor (én eller to), elektrisk varmekilde med termostat (én eller to). Følgende terminalbruk er definert på forhånd og kan ikke endres av brukeren: Terminal 1 og 2 på Input 24 kobles til temperatursensor(er) Terminal 3 til 18 på Input 24 kan overvåkes (se avsnittet Overvåking av Input 24) Terminal 1 og 2 på Output 230 kan kobles til elektrisk(e) varmekilde(r) med termostat for regulering av maksimumstemperatur, f.eks. 22 ºC Terminal 3 til 8 på Output 230 kan styres med tekstmeldingskommandoer (se avsnittet Styring av Output 230). Slik fungerer varmestyringen: Temperatursensoren som er koblet til terminal 1 på Input 24, styrer varmekilden som er koblet til terminal 1 på Output 230. Temperatursensoren som er koblet til terminal 2 på Input 24, styrer varmekilden som er koblet til terminal 2 på Output 230. Varmestyringen er avhengig av HEATCONvariabelen i modemet, og gjennom tekstmeldingskommandoer kan du konfigurere variabelen som følger: Kommandoer for varmestyring HOME (hjemme) Varmekilder er slått PÅ, termostatene på varmekildene styrer temperaturen. AWAY (ikke hjemme) Frostsikring: Hvis én av termostatene registrerer en temperatur som er lavere enn 7 ºC, slås den tilknyttede varmekilden på. Standardinnstillingen på 7 ºC kan endres med kommandoen HEATSET. Hysterese er +1 ºC. Viktig 1. Du har ikke mulighet til å deaktivere frostsikringen. 2. Ved strømbrudd husker modemet verdien for HEATCON. Eksempel Du slår på varmen med følgende kommando: Frittstående drift Varmestyringskommandoer til modemet Svar fra modemet Forklaring HEATCON:HOME/AWAY Ingen respons Angir varmestyringen til hjemme eller ikke hjemme. Fabrikkinnstilling: HEATCON:AWAY. HEATCON:? HEATCON=status Eksempel Viser status for varmestyringen som HOME (hjemme) eller AWAY (ikke hjemme). HEATCON=HOME HEATINPUT:? HEATINPUT=1,2 eller HEATINPUT=NA,NA HEATINPUT viser hvilke temperatursensorer som er koblet til og fungerer. Hvis det ikke er koblet til noen temperatursensor eller sensoren(e) ikke fungerer, er svaret NA. HEATSET:X:Y X=temperatursensor (1 eller 2) Y=frostsikringstemperatur (5 25 ºC) HEATSET:? Ingen respons HEATSET1=5 HEATSET2=8 Angir frostsikringstemperatur (5 25 ºC). Gjenoppretter frostsikringsinnstillingene i modemet. Fabrikkinnstilling: HEATSET1=7, HEATSET2=7 13

14 Overvåking av temperaturer Frittstående drift Denne funksjonaliteten krever at det er koblet til temperatursensorer i terminalene som skal overvåkes på Input 24, dvs. terminal 1 og/eller 2. Bare de interne følerne i sensorene benyttes. Du aktiverer temperaturovervåkingen med følgende kommando: Deretter kan du angi kriterier (dvs. sensornummer og grenseverdier for temperaturer) for når det skal sendes tekstmeldinger for overskridelse: Kriterium: Send tekstmelding hvis sensor 1 registrerer en temperatur over 20 ºC: Tekstmelding: Deretter skriver du inn teksten som skal sendes når kriteriet oppfylles: Du kan lese mer om bruk av etiketter i avsnittet Etikettkommandoer på side 16. Du kan konfigurere tilsvarende tekstmeldinger som skal sendes når temperaturen kommer under en viss verdi, med kommandoene TEMPMONMIN og TEMPMONMINLABEL. Ved bare å sende én enkelt tekstmelding for hvert kriterium, unngår du at modemet sender et stort antall tekstmeldinger. Hvis du igjen ønsker å få tilsendt tekstmeldinger for denne hendelsen, sender du kommandoen TEMPMON:ENABLE. Viktig 1. Hvis du etter å ha mottatt den første tekstmeldingen, spør modemet om TEMPMON er aktivert, med kommandoen: får du svaret: Modemet sender bare en tekstmelding første gang et kriterium er oppfylt. Når temperaturen overstiger 20 ºC, sendes følgende tekstmelding til alle telefonnumrene som er lagret: uavhengig av om modemet faktisk vil sende en tekstmelding når et annet kriterium oppfylles. Dette skyldes at modemet i virkeligheten har en statusvariabel knyttet til hvert enkelt kriterium, men at du bare har muligheten til å se summen av dem med kommandoen TEMPMON. 2. Ved strømbrudd husker modemet om temperaturovervåkingen er aktivert samt hvilke kriterier som er angitt. Disse verdiene aktiveres på nytt når strømmen kommer tilbake, slik at en pågående temperaturovervåking fortsetter etter strømbruddet. Eventuelle overskridelser av kriterier blir derimot ikke registrert under et strømbrudd, og derfor blir det heller ikke sendt tekstmeldinger om slike hendelser når strømmen er kommet tilbake. 14

15 Kommandoer for temperaturovervåking Kommandoer til modemet Svar fra modemet Forklaring TEMPMON: DISABLE/ENABLE Ingen respons Aktiver eller deaktiver temperaturovervåking. Fabrikkinnstilling: TEMPMON er deaktivert (DISABLE) TEMPMON:? TEMPMON=ENABLE eller DISABLE Viser status for temperaturovervåkingen. ENABLE (aktivert), DISABLE (deaktivert) TEMPMONMIN:X:Y Ingen respons X er terminalnummeret som temperatursensoren er koblet til (1 eller 2). Y er grenseverdien for laveste temperatur i ºC (0 40, bare heltall er tillatt). Modemet sender en tekstmelding når samtlige av følgende kriterier er oppfylt: 1) Temperaturovervåkingen er aktivert (angis med kommandoen TEMPMON). 2) Det er koblet en temperatursensor til terminalen X på inngangsmodulen. 3) Sensortemperaturen er lavere enn Y ºC. Når tekstmeldingen er sendt til mottakerne, vil modemet ikke lenger sende tekstmeldinger med utgangspunkt i dette kriteriet før modemet har mottatt kommandoen TEMPMON:ENABLE. TEMPMONMAX:X:Y Ingen respons X er terminalnummeret som temperatursensoren er koblet til (1 eller 2). Y er grenseverdien for høyeste temperatur i ºC (0 40, kun heltall er tillatt). Du kan redigere teksten i denne meldingen (se avsnittet Etikettkommandoer). Fabrikkinnstilling: Y=0. Modemet sender en tekstmelding når samtlige av følgende kriterier er oppfylt: 1) Temperaturovervåkingen er aktivert (angis med kommandoen TEMPMON). 2) Det er koblet en temperatursensor til terminalen X på inngangsmodulen. 3) Sensortemperaturen er høyere enn Y ºC. Frittstående drift Når tekstmeldingen er sendt til mottakerne, vil modemet ikke lenger sende tekstmeldinger med utgangspunkt i dette kriteriet før modemet har mottatt kommandoen TEMPMON:ENABLE. Du kan redigere teksten i denne meldingen (se avsnittet Etikettkommandoer). TEMPMONMIN:? TEMPMONMAX:? TEMPMONMIN1=A, TEMPMONMIN2=B TEMPMONMAX1=A, TEMPMONMAX2=B Fabrikkinnstilling: Y=25. Viser grenseverdiene for minimumstemperaturene ved temperaturovervåking. A og B er minimumsverdiene som er angitt med den følgende kommandoen: TEMPMONMIN:X:Y Viser grenseverdiene for maksimumstemperaturene ved temperaturovervåking. A og B er de øvre grensene som er angitt med den følgende kommandoen: TEMPMONMAX:X:Y 15

16 Etikettkommandoer Frittstående drift Tekstetiketter brukes for at kommandoene skal være enklere å huske og tekstmeldingene skal være enklere å forstå. Etikettene erstatter terminalnumrene på Input 24- og Output 230 med funksjonen de har. Etiketteksten kan ikke overstige 31 tegn. Viktig 1. Du kan ikke tilordne etiketter til terminal 1 og 2 på Input 24 og Output 230. Disse terminalene er reservert for varmestyring. 2. Følgende ord er reservert og kan ikke brukes i etiketter: IN,OUT, ON, PULSE, HEATSET, TEMPMON, TEMPMON-SET, TEMPMONMIN, TEMPMONMAX, TEMPMONMINLABEL, TEMPMONMAX-LABEL, OFF, LABELIN, LABELOUT, HEATCON, TEL, INPUTMON, LOCKTEL, UNLOCKTEL, VERSION, HOME, AWAY, ENABLE, DISABLE, PDMESS, COV, CSQ,?, :. Etikettkommandoer Kommandoer til modemet Svar fra modemet Forklaring LABELIN: xx:tekst Ingen respons der xx er terminal 3 18 på inngang 24 Eksempel: LABELIN:3:LYS STUE LABELIN:? 3. Selv om en terminal er blitt tilordnet en etikett, kan du fortsatt bruke terminalnummeret i kommandoer til modemet. Modemet vil imidlertid bare vise etiketteksten i sine svar på kommandoer. Eksempler Denne kommandoen tilordner etiketten VARME ROM til terminal 5 på Output 230: Denne kommandoen slår på varmen i stuen (terminal 5 på Output 230): Angir tekstmeldingen som sendes når terminaler på Input 24 endrer status. Etiketteksten kan ikke overstige 31 tegn. Du kan ikke angi etiketter for terminal 1 og 2 på Input 24 (disse er reservert for varmestyring). Fabrikkinnstilling: Etikettene inneholder ikke tekst. Viser alle etiketter for alle innganger. Hvis det ikke er definert noen etiketter, sendes det ingen tekstmelding. LABELOUT: xx:tekst der xx er terminal 3 8 på Output 230 Eksempel: LABELOUT:5:VARME ROM LABELOUT:? Ingen respons Angir tekstmeldingen for styring av terminalene på Output 230. Etiketteksten kan ikke overstige 31 tegn. Du kan ikke angi etiketter for terminal 1 og 2 på Output 230 (disse er reservert for varmestyring). Fabrikkinnstilling: Etikettene inneholder ikke tekst. Viser alle etiketter for alle utganger. Hvis det ikke er definert noen etiketter, vises ingen etiketter. 16

17 LABELIN: xx:? der xx er terminal 3 18 på inngang 24 LABELIN:3=LYS STUE Viser etiketten for en terminal på Input 24. Eksempel: LABELIN:3:? LABELOUT: xx:? der xx er terminal 3 8 på utgang 230 LABELOUT:5=VARME ROM Viser etiketten for en terminal på Output 230. LABELOUT:5:? TEMPMONMINLABEL: xx:tekst der xx er temperatursensoren i terminal 1 2 Eksempel: TEMPMONMINLABEL:1: Temperaturen på soverommet er for lav Ingen respons Angir en tekstmelding på maks. 31 tegn som sendes når en temperatur kommer under en gitt grenseverdi. Fabrikkinnstilling: TEMPMONMINLABEL:1:= TEMPMONMINLABEL:2:= (ingen tekst) TEMPMONMAXLABEL: xx:tekst der xx er temperatursensoren i terminal 1 2 Eksempel: TEMPMONMAXLABEL:1: Temperatur i rommet for høy TEMPMONMINLABEL:? TEMPMONMAXLABEL:? Ingen respons TEMPMONMINLABEL1=tekst1 TEMPMONMINLABEL2=tekst2 TEMPMONMAXLABEL1=tekst3 TEMPMONMAXLABEL2=tekst4 Angir en tekstmelding på maks. 31 tegn som sendes når en temperatur overstiger en gitt grenseverdi. Fabrikkinnstilling: TEMPMONMAXLABEL:1:= TEMPMONMAXLABEL:2:= (ingen tekst) Viser etiketter for minimumstemperaturene for temperatursensorene på terminal 1 og 2. Tekstene er programmert på forhånd ved hjelp av følgende kommandoer: TEMPMONMINLABEL:1:tekst1 TEMPMONMINLABEL:2:tekst2 Viser etiketter for maksimumstemperaturene for temperatursensorene på terminal 1 og 2. Tekstene er programmert på forhånd ved hjelp av følgende kommandoer: TEMPMONMAXLABEL:1:tekst3 TEMPMONMAXLABEL:2:tekst4 Frittstående drift 17

18 Statuskommandoer Statuskommandoer brukes til å spørre modemet om status for inn- og utganger, firmwareversjon og hvilke telefonnumre som er lagret i modemet. Alle disse kommandoene slutter med et spørsmålstegn. Utgangskommandoer Hvis terminal 5 på Output 230 er tilordnet etiketten VARME ROM, vil begge de følgende statuskommandoene: Eksempler Inngangskommandoer Den følgende kommandoen spør om status for terminal 5 på Input 24: og: Svar: Frittstående drift gi svaret: Statuskommandoer Kommandoer til modemet Svar fra modemet Forklaring OUT:? OUT: xx:? der xx er terminal 3 8 på utgang 230 Eksempel: OUT:5:? xx:? der xx er etiketten for én av terminalene 3 8 på Output 230 OUT3=OFF,OUT4=ON,OUT5=OFF, OUT6=ON,OUT7=OFF,OUT8=OFF OUTxx=ON eller OUTxx=OFF der xx er én av terminalene 3 8 på Output 230 OUT5=OFF xx=on eller xx=off der xx er etiketten for én av terminalene 3 8 på Output 230 Status for samtlige av terminalene 3 8 på Output 230. Status for én av terminalene 3 8 som har fått angitt en etikett, på Output 230. Status for terminalene 3 18 på Input 24 (maks. 120 tegn) Eksempel: VARME ROM:? VARME ROM=OFF 18

19 Kommandoer til modemet Svar fra modemet Forklaring IN:? IN3=OFF, IN4=ON, IN5=OFF,IN6=OFF, IN7=OFF,IN8=OFF, IN11=OFF,IN12=OFF,IN13=OFF,IN14=OFF, IN15=ON,IN16=OFF,IN17=OFF,IN18=ON Status for terminalene 3 18 på Input 24 (maks. 120 tegn) IN: xx:? der xx er én av terminalene 3 18 på Input 24 Eksempel: IN:5:? INyy=ON eller INyy=OFF der yy er én av terminalene 3 18 på Input 24 IN5=OFF Status for én av terminalene 3 18 på Input 24. xx:? der xx er etiketten for én av terminalene 3 18 på Input 24 Eksempel: VARME ROM:? der xx er etiketten for én av terminalene 3 18 på Input 24 VARME ROM=OFF Status for én av terminalene 3 18 som har fått angitt en etikett, på Input 24. VERSION:? SWVersion=x.xx, HWVersion=xx, ModemFW=xxx.xxxx Angir programvareversjon (SWVersion), maskinvareversjon (HWVersion), firmwareversjon for det interne modemet, WISMO218 (ModemFW). TEL:? Tel1= ,Tel2= , Tel3=0,Tel4=0,Tel5=0 Viser telefonnumrene som er lagret i modemet. COV:? CSQ:? Ett av følgende: antenna coverage low (1 of 5) antenna coverage medium low (2 of 5) antenna coverage medium (3 of 5) antenna coverage medium high (4 of 5) antenna coverage high (5 of 5) CSQ=x der x er en verdi mellom 0 og 31 Viser signalstyrken i GSMnettverket. Svaret viser ett av fem nivåer. Hvis svaret er antenna coverage low, bør antennen undersøkes. Viser signalkvaliteten som en verdi mellom 0 og 31, der 31 er den beste kvaliteten. Hvis signalkvaliteten er lavere enn 10, bør antennen undersøkes. Frittstående drift Ukjente kommandoer Hvis modemet ikke kjenner igjen kommandoen den mottar, vises?= etterfulgt av den ukjente kommandoen. gir svaret: Eksempel Flere kommandoer i samme tekstmelding Du kan slå sammen flere tekstmeldingskommandoer til modemet ved hjelp av ;. Eksempel 19

20 LS Control Hurtigstart: LS Control 1) Koble spenningen fra LS Control-systemet Koble til modemet, og koble modemet sammen med LS-kontrolleren. Sett inn SIM-kortet, monter antennen, koble til spenningen og kontroller at LED-lampen (for SIM-kort og nettverk) slutter å blinke. LED-lampen OK skal lyse kontinuerlig når modemet brukes sammen med LS Control-systemet. 2) Åpne LS Visual, og aktiver modemet ved å høyreklikke på det aktuelle stedet og velge Produkter -> Spesielle produkter -> SMS modem 3) Fyll ut skjemaet, og klikk på OK 4) Overfør prosjektet til LS-kontrolleren 5) Åpne LS SceneDesign, og hent prosjektet fra LS-kontrolleren 6) I menyen til venstre under Navigering høyreklikker du på ressursene der det skal sendes tekstmeldinger ved statusendringer (tekstmeldingsvarsler), eller du ønsker å styre med tekstmeldinger (tekstmeldingsstyring). 7) Velg Kontroller -> Lagre prosjekt på LS-kontroller. 20

21 Kombinasjonen av modem og LS Control Modemet kan brukes sammen med LS Control - systemet. Modemet oppdager automatisk at det er koblet til en LS-kontroller via RS485- forbindelser (se koblingsskjema), og aktiverer automatisk innstillingene for LS Control-drift. I LS Control-modus mottar modemet innstillinger fra LS Visual og annen LS Control-programvare. Konfigurasjonsvariabler som er angitt for frittstående drift, blir ikke brukt. Vi gjør oppmerksom på at innstillingene du legger inn gjennom LS Control-programvaren, ikke er tilgjengelige i modus for frittstående drift. Og omvendt vil innstillinger du legger inn i modus for frittstående drift, ikke være tilgjengelig i LS Control-programvaren. Årsaken er at konfigurasjonen for LS-modemet i LS Control-modus blir lagret i LS-kontrolleren, mens konfigurasjonen lagres i modemet i modus for frittstående drift. Koblingsskjema N 230 V~ 0V +24V --- ANT V 0V 0V 0V L N Max.0.7A LS SMS Modem LS LS 24 VPower 72 W Power OK 24 Vdc OK L N Input : V, 50/60 Hz Output :3A/24 V 0V DataIn 0V DataOut 0V RS V 0 V V 0V 0V 0V 0V LINK + - 0V RS485 LAN Max.3.0A 0V 24V LS Control 21

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Dette dokumentet er oversatt fra engelsk og noen formuleringer kan avvike. Vennligst referer til Engels brukermanual ved eventuelle missforståelser.

Dette dokumentet er oversatt fra engelsk og noen formuleringer kan avvike. Vennligst referer til Engels brukermanual ved eventuelle missforståelser. Takk for at du valgte isocket. Vennligst bruk et par minutter på å lese nøye gjennom denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Legg spesielt merke til sikkerhetsinstruksjonene i Kapittel2! Feil

Detaljer

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc R GSM 12-24V Bryter- og alarmstyring Innhold: Side: 1. Oversikt GSM 12-24V 2 2. Oppkobling MÅ GJØRES 2.1 Forberedelse av SIM kort 3 2.2 Innsetting av SIM kort 3 2.3 Tilkoblinger 3 2.4 Alarmtilkoblinger

Detaljer

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6 GSM MICRO Tema Bruksanvisning Side 1 SIM-kort 1.1 Abonnementstype og SIM-kort 2 1.2 Deaktivering av PIN-kode 2 1.3 Innsetting av SIM-kort 3 2 Igangsetting 2.1 Tilkobling 3 2.2 Oppstart 4 2.3 Signalstyrke

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

Numa BA110 Boligalarm

Numa BA110 Boligalarm Et nytt og brukervennlig GSM Alarm System Velegnet til å beskytte dine verdier! Numa BA110 Boligalarm Brukermanual Versjon 1.0 Publisert dato: 1ste. januar 2012 Nettside: www.numa.no Numa AS Kanalkaia

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

Brukerveiledning for. GSM Mini

Brukerveiledning for. GSM Mini Brukerveiledning for GSM Mini Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON... 3 Innhold i pakken... 4 Tekniske spesifikasjoner... 4 Grunnleggende funksjoner i GSM Mini... 5

Detaljer

Bruksanvisning GSM Control Plus

Bruksanvisning GSM Control Plus Bruksanvisning GSM Control Plus Tilleggsutstyr Elnummer Ekstern antenne GSM Control Plus 54 683 16 Uteføler GSM Control Plus 54 683 18 1 N Kom i gang GSM Control Plus kan fjernstyre det trådløse varmesystemet

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Styrer 8 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring

Detaljer

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord Brukerveiledning Gjelder ved betjening med mobiltelefon og modem Innhold 1 Om Web-basert sentralbord... 4 1.1 Innlogging... 4 1.2 Før bruk av kalenderintegrasjon...

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Les denne brukermanualen nøye. 1 Introduksjon Kjære kunde Gratulerer med kjøp av Sector Alarm Trådløs GSM- Boligalarm! Du er nå innehaver av en alarm som gir

Detaljer

Cisco Unified Personal Communicator Release 8.5

Cisco Unified Personal Communicator Release 8.5 Frequently Asked Questions Cisco Unified Personal Communicator Release 8.5 Vanlige spørsmål 2 Grunnleggende 2 Oppsett 3 Tilgjengelighet 5 Kontakter 8 Chat 10 Anrop 18 Konferansesamtaler 25 Talepost 26

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO Dato: 24.03.2015 Ver 1.6.0, PCB B SR_OVERDRAG INNHOLD: 1. INNLEDNING..................2 2. TELEFONABONNEMENT..............2 3. OPPSTART AV OVERDRAGET...........

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

Entro Lite. Installasjons- & brukerhåndbok

Entro Lite. Installasjons- & brukerhåndbok Entro Lite Installasjons- & brukerhåndbok NO Copyright 2006 Bewator AB, Solna. Materialet i denne håndboken kan kun kopieres med skriftlig tillatelse fra Bewator. Bewator forbeholdes retten til å endre

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

IRIS Touch Teknisk håndbok. Versjon 1.2

IRIS Touch Teknisk håndbok. Versjon 1.2 IRIS Touch Teknisk håndbok Versjon 1.2 Innhold 1. Introduksjon... 3 2. IRIS-kommunikasjonsmekanisme (polling/alarmer)... 4 3. Produktfunksjoner... 5 4. Pakkens innhold... 6 5. Konfigurasjon av kretskort...

Detaljer

Forord. Gratulerer! REMUC er et finsk nøkkelmerkeprodukt. Ytterligere opplysninger: www.remuc.fi

Forord. Gratulerer! REMUC er et finsk nøkkelmerkeprodukt. Ytterligere opplysninger: www.remuc.fi v1.06 Forord Gratulerer! Du har kjøpt fjernstyringssystemet REMUC. Vi tør å påstå at du har valgt ett av de beste produktene på markedet, for i REMUC kombineres kvalitetsplanlegging og -arbeid, brukervennlighet

Detaljer

PROGRAMMERING GSM-A6A2 SMS. Fra V: 1,03.00. Perfekt for Hytte og Bolig.

PROGRAMMERING GSM-A6A2 SMS. Fra V: 1,03.00. Perfekt for Hytte og Bolig. PROGRAMMERING AV GSM-A6A2 SMS Fra V: 1,03.00 Perfekt for Hytte og Bolig. Varsling med tekstmelding til mobiltelefon, åtte telefonnummer for inngangene utgang sirene og blinklys temperatur regulering temperatur

Detaljer

Brukerveiledning for PowerMaxExpress

Brukerveiledning for PowerMaxExpress Brukerveiledning for PowerMaxExpress nnhold Hurtigguide til grunnleggende alarmkontrollfunksjoner... 2 Kontaktliste-skjema... 2 Lysende indikatorsignaler... 2 Sirenesignaler:... 3 Nyttige tips For PowerMaxExpress-brukere...

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Hvordan komme i gang... 4 1.2 Brukermanualen... 4 1.3 Viktige data... 4 2 Pålogging på IWMAC Operation Center... 5 2.1 Logg inn visning og service...

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer