Monteringsanvisninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Monteringsanvisninger"

Transkript

1 MONTERINGSANVISNINGER CLASSIC C/D Modellene CLASSIC C og CLASSIC D Monteringsanvisninger FALSEDE TAKPLATER CLASSIC C OG CLASSIC D

2 Ruukki tak - for å gjøre livet ditt bekymringsfri Et komplett tak inneholder mye mer enn bare takplatene. En kombinasjon av gjennomføringer, takavvanningssystem, stiger, takbroer og snøfangere trenges også for at taket skal være sikkert og funksjonelt. Alle komponenter i takpakken som produseres av Ruukki er testede høykvalitets-produkter som er kompatible med hverandre. Ståltak har ett uttrykktsfullt og elegant utseende. Bruksområder frittstående hus terrassehus fleretasjes hus fritidshus skoler, barnehager og andre offentlige bygninger Innhold Mottak av varer 3 Lossning og håndtering av leveransen 3 Dimensjonering 3 Arbeid sikkert 3 Slik bestiller du taket 4 Mål opp taket og kontroller målene 4 Takunderlag 4 Innfesting 5 Innledende monteringsanvisninger 5 Slik legger du taket 7 Fest Classic-modellen 8 Bygg takvinkler 9 Endeskjøter 13 Gavl og møne 15 Detaljtegninger 17 Gjennomføringer 18 Brannluker 20 Vedlikehold av taket 22 Teknisk informasjon 23 Kontaktinformasjon 24 2

3 Falsede takplater, beslag og tilbehør Classic C Classic D produkt classic c Classic d Artikelnummer SR35-475C SR35-475D Falshøyde 32 mm 32 mm Dekkende bredde 475 mm 475 mm Total bredde 505 mm 505 mm Min lengde 800 mm 800 mm Maks lengde mm mm Min. takvinkel 1:7 (8 ) 1:7 (8 ) Tykkelse 0.60 mm 0.60 mm Vekt 6.16 kg/m² 6.16 kg/m² Salgsenhet m² m² Belegg Pural Matt Pural Matt Materiale Toleranser Varmgalvanisert stålplate EN Produkt EN Min. sinkmengde 275g/m² Materiale EN Belagt stål, flate produkter EN EN Mønebeslag Takfotbeslag Vinkelrenne 4. Vannbordsbeslag 5. Veggbeslag 6. Mønebeslag, pulpet Veggbeslag Mønestøtte 9. Skjøte beslag 10. a. Skruer 4,8 x 28 mm b. Skruer 4,8 x 23 mm Ventilasjonspipe a. 10b

4 Mottak av varer Forsikre deg om at varene leveres i henhold til bestillingen og at alle varene som angis i fraktbrevet er med. Eventuelle defekter eller feil i leveransen og eventuelle transportskader må noteres på fraktbrevet og umiddelbart rapporteres til Ruukki eller forhandleren. Alle klager som gjelder leveransen må gjøres innen 8 dager fra mottak. Foretaket påtar seg intet ansvar for kostnader i forbindelse med utskifting av produkter som er montert på annen måte enn det som er beskrevet i disse anvisningene. Arbeid sikkert Bruk alltid arbeidshansker og vernebekledning når du arbeider med platene. Se opp for de spisse kantene og hjørnene. Ikke gå under platene når de flyttes. Se til at løfteutstyret fungerer korrekt og er tilpasset platenes vekt samt at de er ordentlig festet. Unngå å håndtere platene når det blåser kraftig. Beveg deg alltid forsiktig på taket. Bruk alltid sikkerhetsline og sko med myke såler. Alle gjeldende sikkerhetsbestemmelser må overholdes under arbeidet. Lossning og håndtering av leveransen Takplatene losses av lastebilen på et jevnt underlag. Plasser 200 mm høye støtter under pakkene med takplater med en meters mellomrom. Under normale forhold kan pakker med takplater oppbevares enten med eller uten emballasje i om lag en måned. Ved lengre oppbevaring må pakkene beskyttes og plasseres på et hellende underlag slik at eventuelt vann mellom dem kan fordampe eller renne av. Takplatene kan også løftes opp på taket i forpakningen. Hvis du bruker løfteutstyr for å løfte opp platepakkene på taket, må du ikke ta platene ut av transportemballasjen før de løftes. Ved håndtering av enkeltplater må du huske på at lange plater ikke må løftes i endene og at de heller ikke må skrape mot hverandre. Den beste måten er å henge dem fra kantfalsen. Enkeltplater løftes opp på taket langs trematerialer som rekker fra takfoten til bakken. Løftingen fra bakken kan hjelpes til ved å skyve på platene fra sidene. Ikke gå under platene under løft. Dimensjonering 1 Takplatene leveres ferdig skårne. Men for takvinkler, valmede tak og gjennomføringer må takplatene skjæres til på plass. Takplatene kan skjæres til med en håndsirkelsag som egner seg for skjæring av takplater, med saks, en nibblemaskin, stikksag eller annet verktøy som ikke skaper varme når den brukes. 1) Det er strengt forbudt å bruke vinkelsliper med kappskive. Hvis du bruker vinklesliper med kappskive for å skjære platene oppheves automatisk overflategarantien for platene. I tillegg til en håndsirkelsag med egnet blad og saks eller nibblemaskin trenger du minst en skrutrekker og et målebånd. Beskytt takplatene før arbeidet starter i og med at spisse gjenstander kan skade overflaten. Eventuelt avfall etter boring eller skjæring som er utført under monteringer må børstes nøye bort. Det anbefales at eventuelle riper på belegget og synlige skjøteflater males med reparasjonslakk. 4

5 Slik bestiller du taket Ruukki leverer takmaterialet basert på de målene kunden har oppgitt. Disse målene er lette å finne på konstruksjons tegningene. Du kan også tegne en forenklet modelltegning og ta med de viktigste målene. En tommel-fingerregel er at lengden (L) på en takplate måles fra utsiden av den ytterste vindskien ved takfoten til midt på mønet. Får å komme fram til de rette målene til bestillingen er det praktisk å kontrollere målene på alle takflatene. Mål opp taket og kontroller målene Takunderlagets lengde (L) Takplatene monteres vinkelrett (90 grader) på takfoten. Før montering må du kontrollere hvor rett taket er, hva tverrmålet er og hvor rett mønet og takfoten er. Hvis du har problemer kan du ta kontakt med vår tekniske supportavdeling. Takunderlag Classic krever alltid en eller annen type undertak og kan enten monteres på bærelekt eller direkte på et plant underlag. Maksimal avstand mellom bærelektene er 400 mm. Vær oppmerksom på at eventuelle endeskjøter på Classic må havne oppå bærelekten. Underlaget må være i god stand. Kontroller om det er skader på underlagspappen eller eventuelt panel. Reparer der det er behov for det og rett opp eventuelle ujevnheter. Underlagstak av bord eller plastfolie pluss bærelekt av tre Obs! Anvisningene som følger i monteringsanvisningen viser bare et underlag, men illustrasjonene ved siden av viser alle underlag for Classic. Underlagstak av bord eller plastfolie pluss bærelekt av stål Underlagstak av sponplater eller kryssfiner med underlagspapp plus sløyfelekt og bærelekt av tre Underlagstak sv sponplater eller tilsvarende med underlagspapp 5

6 Bærelekt Bærelekt ~ mm Bærelekt Takstolar (mm) Bærelekt 200 mm 22X100 22X100 32X100 Bærelekt 300 mm 22X100 25X100 32X100 Innfesting Classic-skrue for trelekt 4,2 x 25 SS Classic-skrue for stål 4,2 x 19 SS Selvborende skrue 4,8 x 23 Selvborende skrue i 4,8 x 28 för bærelekt Innledende monteringsanvisning Begynn ALLTID montering av Classic STR tak-plater fra høyre. Avhengig av takets egenskaper kan de første platene på taket i noen tilfeller være ganske små. I slike tilfeller må du passe på at den første platen er nøyaktig montert. 6

7 Slik legger du taket Før du legger den første takplaten må du montere Classic takfotbeslag. Classic takfotsbeslag monteres rett og festes først med Classic-skruer på den første lekten. Du kan kontrollere at takfotsbeslaget er montert riktig ved å merke en rett linje langs takfoten med en krittsnor. Takfotsbeslaget monteres med overlapp på 50 mm. Ved montering på lekt skal det monteres en dempingslist under hver plate på midten av platen. Dempingslisten må begynne fra nest nederste lekt og avslutte på den nest høyeste lekten. Formålet med dempingslisten er å redusere støyen som kan forårsakes av vind og regn. Takplater legges alltid i takfotens retning. Legg den første platen ved den høyre kanten av takflaten slik at den nederste falsen tres over takfotsbeslaget og skyv så takplaten rett oppover. Kontroller at takplaten er rettet korrekt inn slik at de takplatene som følger etter kommer i korrekt posisjon. Fest først takplaten med bare en Classic-skrue i det nederste hjørnet på platen. 7

8 Fest skruene midt i de rektangulære hullene i takplaten. Skruene som går gjennom takfotbeslaget holder den på plass. Vær oppmerksom på tiltrekkingen og tiltrekkingsretningen. Skruer som er trukket til for mye hindrer platenes varmeekspansjon. Hvis ikke skruene skrus rett inn hindres takplaten som legges over i festeremsen fra å nå helt fram til den nedre kanten på falsen. Vær ytterst nøye ved montering av den første platen. Får man den første takplaten til å ligge rettvinklet mot takfotsbeslaget så blir leggingen av resten av platene lett. Den rette vinkelen (90 grader) kan bestemmes med et rettvinklet vinkeljern der sidene må ha følgende lengdemål: A = 3 meter B = 4 meter C = 5 meter Merk av mål A på takplaten og mål B på takfotsbeslaget. Juster lengden på C-siden ved å vri takplaten rundt festepunktet. Når mål C er nøyaktig 5 meter ligger takplaten i rett vinkel mot takfotsbeslaget. Fest platen med festeremsen på hver lekt. Den andre kanten på platen festes først når vindskibeslaget skal monteres inntil da må du sikre at platen sitter fast. 8

9 Fest Classic-modellen Den første og den siste takplaten i full størrelse i hver takflate settes fast på hver lekt med platens festeremse. Begynn nede ved takfoten og gå opp mot mønet. Maksimal avstand mellom skruene er 400 mm. Festeprinsippene som er nevnt over gjelder for bygninger som er plassert på flat mark med korteste loddrette mål (b) på høyst 12 meter og høyde (h) på høyst 15 meter. Ved andre bruksområder, som for eksempel bygninger ute ved kysten bes du ta kontakt med konstruktøren med hensyn til avstanden mellom festepunktene. Ta bort beskyttelsestapen fra falsen på den monterte platen. Monter den andre takplaten slik platens fals tres over takfotbeslaget og platens langsgående fals plasseres oppå den foregående platens langsgående fals. Når platen er riktig plassert skyver du den opp mot mønet. Trykk fast falsen på takflaten til mønet. Når du har trykket fast falsen tar du bort beskyttelsestapen fra falsen. Når du så har låst falsen justerer du takplatene forsiktig slik at platenes nedre kant ligger i linje. Bruk, for eksempel, en gummiklubbe. Fortsett å legge platene på den måten som er beskrevet over. 9

10 Bygg takvinkler Bygg bunnen på takvinkelen på samme nivå som takflatens lekter. La det være igjen ventilasjonsspalter på om lag 20 mm mellom lektene i takvinkelen. Skjær til takfotbeslaget og monter det i hjørnet på takvinkelen. Monter vinkelrennen. Fest først platen med Classic-skruer. Vinkelrennen bør ha et overlapp på minst 200 mm. Vi anbefaler deg å bruke tetningsmasse for å tette overlappingen. Innfestingsbeslaget skrus til underlaget, her i lekten, med en avstand mellom skruene på 300 mm. Dessuten plasseres det et tetningsbånd under beslaget. >_ 200 mm Minimumsavstanden mellom disse anvisningslinjene (som viser takplatenes posisjon) må være minst 200 mm. Vinkelrennen må nå minst 250 mm under takplaten. Skjær til og form vinkelrennen etter takfoten plassering. Endene på vinkelrennen må brettes ned 30 mm bortenfor takfoten. Bukk så endene over takfotbeslaget. 10

11 Monter takplatene fram til takvinkelen. Skjærevinkelen for takplatene som skal monteres i takvinkelen kan kopieres, for eksempel med en trekantet mal. Merk av skjærevinkelen på baksiden av platen. Obs! Pass på at størrelsen og formen på skjæret er slik den skal være. Skjær platen fra baksiden. Obs! Husk på at platen skal ha et omlegg på 30 mm for å tres på innfestingsbeslaget. Klipp platen og bukk den til med en falsetang. Monter de tilskårne platene fra til toppen av takvinkelen. Ved behov justerer du formen på den trekantede malen. Avslutt med å børste bort avfall etter skjæringen og boringen med en myk børste. Utbedre lakken ved behov. 11

12 Monter en takplate som monteringsstøtte i hjørnet av takvinkelen. Juster støttetakplaten til rett vinkel. For mer informasjon om justering av støtteplaten, se monter taket (s. 8). Fest støtteplaten på lektene med flere Classic-skruer. Merk av an anvisningslinje på lekten langs kanten av støttetakplaten. Mål og merk av den innbyrdes avstanden mellom platene opp til mønet. Vær oppmerksom på at den første takplaten begynner ved anvisningslinjen som er merket av på vinkelrennen. Se til at vinkelen på den trekantmalen er slik den skal være. Skjær til den første takplaten med riktig størrelse og vinkel. Lag til omlegget og tre platen på innfestingsbeslaget og skru fast platen ved mønet med en Classicskrue. Trykk fast neste takplate på falsen på den foregående platen. 12

13 Mål avstanden til monteringsstøtteplaten fra falsens øvre og nedre kant. Juster avstanden ved den nedre kanten slik at den blir lik avstanden ved overkanten ved å vri de tilliggende platene rundt festeskruen. Når platene ligger i linje med monteringsstøtteplaten fester du dem med Classic-skruer. Mål ut, forme og monter resten av takplatene som skal monteres i takvinkelen. Kontroll av det løpende mønsteret til platene kan overvåkes ved hjelp av anvisningslinjene som er merket av på lektene eller ved å måle avstanden mellom platen som skal monteres og monteringsstøtteplaten. Vær også oppmerksom på vinkelen på takvinkelen og juster den trekantede malen ved behov. 13

14 Endesskjøter Makslengden på takplater av Classic-typen er 10 meter. Det trengs langsgående endeskjøter for takflater som er lengre enn 10 meter. Hvis det trengs flere enn en langsgående endeskjøt på en takflate anbefales det at disse endeskjøtene plasseres vekselvis i en avstand på en tredjedel av takflatens lengde, men minst på 800 mm avstand fra hverandre. Etter hvert som monteringen pågår må du være oppmerksom på hvordan endeskjøtene på platene løper. Hvis du har problemer kan du ta kontakt med vår tekniske supportavdeling. Fest takplatene som krever endeskjøter på lekten med Classic-skruer. Monter skjøteplaten ved enden av takplaten. Fest skjøteplaten med tre Classic-skruer. Bruk gummiklubben for å slå på falsene på begge takplatene for å redusere størrelsen på falsene slik at platen som skal plasseres over kan settes på plass. Skjær av falsens beskyttelsestape der endeskjøten skal plasseres. Ikke ta bort tapen før platen som skal plasseres over er montert fast. Hvis det er to plater som skal endeskjøtes fører du inn hånden i omlegget i den øverste platen og sikrer at omlegget i de to platene griper tak i hverandre. Skyv så den øverste platen oppover i takfallets retning og trykk ned skjøten. Obs! Under alle endeskjøter må det finnes en taklekt i tillegg i og med at Classic monteres direkte på et plant underlag. Hvis det skal brukes endeskjøter på taktilslutninger mellom 8 og 14 grader kreves det tetting med tetningsmasse i hjørnene av endeskjøtene. 14

15 Lås begge takplatefalsene ved å slå (med en gummiklubbe) platens indre hjørnekant langs med falsen. Avslutt den overlappende endeskjøten ved å forsiktig klemme begge falsene med en tang. Fest platen. Ta bort beskyttelsestapen fra falsen. Fortsett med monteringen i samsvar med beskrivelsen. 15

16 Gavl og møne Takplatene monteres på arken så lenge platene kan skrus på lekter. Merk av takflatens gavllinje på platen som skyter ut over kanten på flaten. Skjær til platen, ikke ved den merkede linjen, men 30 mm fra linjen i takflatens retning. Hvis platene nærmest gavlene må lengdekappes må kanten bøyes 30 mm. Bruk en falstang eller plasser platen mellom to fjøler og bukk kanten med en plasthammer. 16

17 Monter den kappede og bukkede takplaten. Fest den ytterste kanten ved gavlen provisorisk med noen skruer som holder platen på plass til gavlbeslaget monteres. Monter gavlbeslaget. Skjær til og form den øvre enden av gavlbeslaget. Fest beslaget med selvborende skruer på lekten gjennom takplaten. Fest beslaget hver 400 til 600 mm (avhengig av avstanden mellom lektene). Fest også beslaget på vindskien hver 400 mm. Gavlbeslaget må overlappe med minst 100 mm. Obs! Det må monteres tettebånd 3x10 mellom gavlbeslaget og Classic. Monter gavlbeslaget på motsatt side. Før mønebeslag kan monteres må du skru fast mønestøtten på takplaten. Merk av mønebeslagets kant på takplaten. Ikke monter mønestøtten på den merkede linjen, men 20 mm over den i takmønets retning. Mønestøtten festes på takplaten med to selvborende skruer (Obs: ikke på lekten). Mellom mønestøtten og takplaten må det plasseres et tettebånd eller tettemasse. Hvis mønet ikke skal være luftet monteres det et profilert tettebånd, se detalj (s.17). Fest mønestøtten. Fest mønebeslaget med selvborende skruer på mønestøtten med en avstand på høyst 300 mm. Overlappingen på mønebeslaget må være minst 100 mm og tettes i skjøten med tettemasse. Obs: ikke fest delene i mønebeslaget sammen i og med at dette hindrer den i å bevege seg med temperaturen. 17

18 Detaljtegninger Møne 1. Classic SR C 2. Taktro 3. Underlagspapp 4. Innfesting av Classic 5. Mønestøtte CLHTUCGA 6. 2 stk. skruer/deling 7. Møneplate LHSC 8. Tettebånd Gavl 1. Classic SR C 2. Taktro 3. Underlagspapp 4. Innfesting av gavlbeslag til Classic 5. Gavlbeslag LPTC 6. Innfesting av gavlbeslag til vindski 7. Rettskåret tettebånd 3x10 mm Pulttak 1. Classic SR C 2. Taktro 3. Underlagspapp 4. Innfesting av Classic 5. Mønestøtte CLHTUCGA 6. 2 stk. skruer/deling 7. Beslagsskrue 8. Innfesting av pulttakbeslag 9. Pulttakmøne LRYP 10. Tettebånd Høydel side, veggplate 1. Classic SR C 2. Taktro 3. Underlagspapp 4. Innfesting av tilslutningsbeslag til Classic 5. Veggplate gavl LLSC 6. Rettskåret tettebånd 3x10 mm Høydel veggplate, møne 1. Classic SR C 2. Taktro 3. Underlagspapp 4. Innfesting av Classic 5. Mønestøtte CLHTUCGA 6. 2 stk. skruer/deling 7. Beslagsskrue 8. Veggplate møne LLC 9. Tettebånd 18

19 Gjennomføringer Det anbefales at gjennomføringene plasseres så nær mønet som mulig. Hvis gjennomføringene må plasseres lengre ned på takflaten bør det monteres snøfanger på oversiden av gjennomføringen. Merk av posisjonen til hullet mellom lektene med malen som leveres med gjennomføringen. Skjær ut hullet for monteringen av gjennomføringen. Merk av hullet som trengs til pakningen på undertaket og skjær ut et hull. Formålet med pakningen på undertaket er å løfte opp underlaget og på den måten lede bort eventuell fukt fra gjennomføringen. Trykk spissene på pakningen gjennom takunderlaget. Klem ut tetningsmasse mellom pakningen og takunderlaget. Løft takunderlaget med pakningen mot undersiden av lekten. Fest pakningen for takunderlaget på lekten med skruer. 19

20 Klem ut tetningsmasse på pakningen på bunnplaten til gjennomføringen. Fordel tetningsmassen under bunnplaten slik at det skapes en jevn og tett fuge mellom takplaten og bunnplaten. Hvis det trengs klemmer du ut mer tetningsmasse på fugen. Trykk fast bunnplaten. Fest bunnplaten på takplaten med skruene som leveres sammen med gjennomføringen. Se på gjennomføringens forpakning for mer spesifikk informasjon om festeordningen for skruene. Ikke trekk til skruene for hardt. Hvis skruene trekkes til for hardt kan bunnplaten sprekke i streng kulde. Plasser gjennomføringsrøret over bunnplaten. Fest det med en skrue. Monter røret loddrett med vater. Fest de gjenstående skruene. For mer spesifikke monteringsanvisninger for gjennomføringer, se gjennomføringens forpakning. 20

21 Brannluker Det anbefales at brannluker plasseres så nær mønet som mulig. Pass på at hullet som lages til brannluken ikke plasseres direkte på en takstol. Merk av posisjonen til hullet ved å plassere brannluken over takplaten slik den dekker tre takplatefalser. I tillegg til å merke av posisjonen til hullet merker du også av en linje som viser den nedre kanten på brannluken. Skjære ut et hull for brannluken, ikke i samsvar med avmerkingen, men ca 30 mm innenfor den. Bukk opp kantene på platen ved de avmerkede linjene. Sag av lekten ved hullet. Lag et korsformet snitt i takunderlaget og brett underlagsremsene oppå taket. Fest remsene med en festemasse eller med selvborende skruer. Fest deler av støtteblikk om lag 20 mm over linjen som er merket av ved den nedre kanten på brannluken. Fest også deler av støtteblikket rundt brannluken og ved takåsen. 21

22 Løft brannluken på plass og fest sidene på takplaten med selvborende skruer (4 skruer/side). Fest den øvre og nedre enden av brannluken på støtteblikket med selvborende skruer (4 skruer for hver ende). Hvis det ikke er mulig å montere brannluken ved takmønet må den øvre siden av brannluken kobles sammen med takmønet med forlengninger av en takplate. Monter brannluken i henhold til beskrivelsen under. Plateforlengelsen støttes i midten ved å montere støtteblikk der lekten går. Monter plateforlengelsen over brannluken med et overlapp på minst 200 mm. Fest plateforlengelsen i sidene på takplaten med selvborende skruer (4 skruer/side) og i midten på støtteblikket. Fugen mellom brannluken og plateforlengelsen festes på støtteblikket med selvborende skruer (8 skruer per overlapp). 22

23 Vedlikehold av taket Kontroller følgende en gang i året: At takkonstruksjonens ventilasjon stadig fungerer Takavvaningssystemet tilstand og feste Taksikkerhetsproduktenes tilstand og feste Gjennomføringenes tilstand, tetting og feste Pakningenes tilstand De selvborende skruenes tilstand og feste Malerarbeidets tilstand på takplater og blikk. Ved behov: Rengjør taket Fjern snø Ta bort løv, kvister m.m Årlig vedlikehold For å sikre optimal funksjon og lang levetid bør taket inspiseres med jevne mellomrom. Fjerning av løv m.m. Regnvannet er vanligvis tilstrekkelig for å holde den malte flaten ren. Men løvfall, kvister m.m. skylles ikke alltid bort av regnvannet og bør renses bort en gang i året. Takvinkler og regnvannssystemer bør også renses hvert år. Rengjøring Skitne eller flekkede flater kan vaskes med en myk børste og vann. Høytrykksvaskere (opp til 50 bar) kan også brukes. Fastgrodd smuss kan vaskes bort med et rengjøringsmiddel som er beregnet for malte flater. Følg bruksanvisningen på rengjøringsmiddelet eller ta kontakt med produsenten for å få rede på om det egner seg. Vanskelige flekker kan gnis bort med en klut fuktet med white spirit/tynner. Den malte flaten bør skylles ovenfra og ned for å få bort alt rengjøringsmiddel. Til slutt må takavvanningssystemet skylles med vann. Fjerning av snø Snøen pleier å falle av lakkerte tak og den snøen som blir igjen overskrider ikke takets strukturelle belastningskapsitet. Hvis snøbelastningen likevel må reduseres bør det ligge et lag (om lag 100 mm) igjen på taket for å beskytte belegget. 23

24 Ruukki tilbyr sine kunder energieffektive stålløsninger for bedre bygg, arbeid og mobilitet. CNO NO/ / Infomasjonen på dette dataarket har blitt nøye kontrollert. Men Rautaruukki Corporation påtar seg ikke noe ansvar for feil eller utelatelser, eller noen direkte eller indirekte skade som er forårsaket av feil bruk av informasjonen. Vi forbeholder oss rett til endringer. Ruukki Norge AS, Postboks 140 Furuset, 1001 Oslo, NORGE (+47) Copyright 2013 Rautaruukki Corporation. Alle rettigheter forbeholdt. Ruukki, Rautaruukki, Living. Working. Moving. og Ruukkis produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker for Rautaruukki Corporation

www.ruukkitak.no MONTERINGS- ANVISNINGER Modellene Classic C og Classic D FALSEDE TAKPLATER CLASSIC C OG CLASSIC D

www.ruukkitak.no MONTERINGS- ANVISNINGER Modellene Classic C og Classic D FALSEDE TAKPLATER CLASSIC C OG CLASSIC D www.ruukkitak.no MONTERINGS- ANVISNINGER Modellene Classic C og Classic D FALSEDE TAKPLATER CLASSIC C OG CLASSIC D Ruukki tak - for å gjøre livet ditt bekymringsfritt Et komplett tak består av mye mer

Detaljer

Yttertak PROFILPLATE. Monteringsanvisning Profilplate

Yttertak PROFILPLATE. Monteringsanvisning Profilplate www.ruukkikatot.fi Monteringsanvisning, profilplate Yttertak Monteringsanvisning Profilplate Profilplate Monteringsanvisning Taket er en helhet som omfatter mye mer enn bare takplatene. En kombinasjon

Detaljer

Tak Monteringsanvisninger Modellen Finnera

Tak Monteringsanvisninger Modellen Finnera Tak Monteringsanvisninger Modellen Finnera Finneras nye design gjør at ståltaket ditt ikke bare er vakkert, men også ekstremt holdbart og praktisk. Den revolusjonerende falsen i framkant på produktet maksimerer

Detaljer

34 Monteringsanvisning Plannja Trend

34 Monteringsanvisning Plannja Trend 34 Monteringsanvisning Plannja Trend FORBEREDELSER Før du setter i gang og monterer Plannja-taket ditt, er det viktig at du leser gjennom avsnittet Generelle forberedelser legging av tak. Der finner du

Detaljer

Monteringsanvisning Flex

Monteringsanvisning Flex Monteringsanvisning Flex Monteringsanvisning Plannja Flex 9 FORBEREDELSER Før du går i gang og monterer Plannja-taket, er det viktig at du leser gjennom avsnittet Slik går du frem for å få et nytt tak!

Detaljer

www.ruukkikatot.fi MONTERINGSANVISNINGER, TIILIKAINEN OG ELITE Tiilikainen og elite Monteringsanvisning PROFILTAK TIILIKAINEN OG ELITE

www.ruukkikatot.fi MONTERINGSANVISNINGER, TIILIKAINEN OG ELITE Tiilikainen og elite Monteringsanvisning PROFILTAK TIILIKAINEN OG ELITE www.ruukkikatot.fi MONTERINGSANVISNINGER, TIILIKAINEN OG ELITE Tiilikainen og elite Monteringsanvisning PROFILTAK TIILIKAINEN OG ELITE Design som gjør livet lettere Gratulerer! Du har nå kjøpt et Ruukki

Detaljer

lindab coveline monteringsanvisning lindab roca Lindab Coverline TM Lindab Roca Monteringsanvisning

lindab coveline monteringsanvisning lindab roca Lindab Coverline TM Lindab Roca Monteringsanvisning lindab coveline monteringsanvisning lindab roca Lindab Coverline TM Lindab Roca Monteringsanvisning Forberedelser Før du begynner Les gjennom hele monteringsanvisningen innen du påbegynner monteringen

Detaljer

SKARPNES TAKTEGL RG12

SKARPNES TAKTEGL RG12 SKARPNES TAKTEGL RG12 Utgave 6 Siste utgave kan lastes ned fra www.skarpnes.com Vakre tak - år etter år 2 INNHOLD Viktige momenter ved lekting...........................................................................

Detaljer

således trygge valg når det gjelder kvalitet og levetid.

således trygge valg når det gjelder kvalitet og levetid. Pers Tak &Stål Velkommen til oss! Presentasjon Per s Tak og Stål AS har solgt tak og fasadeplater i 20 år, og våre ansatte har 30 års erfaring i salg av profilerte plater. Vi importerer våre produkter

Detaljer

Corus Bygg Systemer AS. Harmoni 400 Takpanne. Montasjeveiledning

Corus Bygg Systemer AS. Harmoni 400 Takpanne. Montasjeveiledning Corus Bygg Systemer AS Harmoni 00 Takpanne Montasjeveiledning Forbehold om tekniske endringer 0.009 Komponent oversikt Detaljløsninger kan rekvireres. Takpannemøne, endelokk og ventilasjonsbånd (møne)

Detaljer

Harmoni 400 Takpanne Montasjeveiledning

Harmoni 400 Takpanne Montasjeveiledning Harmoni 00 Takpanne Montasjeveiledning Komponent oversikt 7 0 8 5 9 7 Detaljløsninger kan rekvireres. ) Takpannemøne, endelokk og ventilasjonsbånd (møne) ) ordtaksbeslag, fuglegitter Lengde 900 mm Endelokk

Detaljer

Overlagsbelegg Super Safe Xtra

Overlagsbelegg Super Safe Xtra Monteringsanvisning Overlagsbelegg Super Safe Xtra Mars 2018 Generelt Med Mataki Super Safe Xtra kan du trygt gjøre jobben selv. Belegget passer alle typer bygg med takfall ned til 3 o (6 cm/m eller mer),

Detaljer

Monteringsveiledning for Trapezplater

Monteringsveiledning for Trapezplater Monteringsveiledning for Trapezplater Profilmetal a/s Juliesmindevej 2 4180 Sorø Telefon: Faks: CVR: +45 56630222 +45 56630133 DK 26137063 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Monteringsveiledning,

Detaljer

www.ruukkitak.no Ruukki takpakke Ruukki takprodukter www.ruukkikoti.fi

www.ruukkitak.no Ruukki takpakke Ruukki takprodukter www.ruukkikoti.fi www.ruukkitak.no Ruukki takpakke Ruukki takprodukter www.ruukkikoti.fi Et Ruukki-tak. Laget for nordiske forhold. Velg Ruukki takpakke Ruukki klassiske ståltak har beskyttet nordiske hjem i mer enn 50

Detaljer

Monteringsveiledning for taksteinsplater

Monteringsveiledning for taksteinsplater Monteringsveiledning for taksteinsplater Profilmetal A/S Juliesmindevej 2 DK-4180 Sorø Telefon: Fax: CVR: +45 56630222 +45 56630133 Dk 26137063 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Monteringsveiledning,

Detaljer

MAI 2002. Monteringsanvisning. Plannja/Korrugal Royal, Multi og Plannja Combi

MAI 2002. Monteringsanvisning. Plannja/Korrugal Royal, Multi og Plannja Combi MAI 2002 Monteringsanvisning Plannja/Korrugal Royal, Multi og Plannja Combi VERKTØY Monteringen av pannene forenkles ved bruk av hensiktsmessig verktøy. Følgende bør du ha: Drill med trinnløs hastighet

Detaljer

lindab vi forenkler byggingen Lindab Coverline TM LindabRoca Monteringsanvisning

lindab vi forenkler byggingen Lindab Coverline TM LindabRoca Monteringsanvisning lindab vi forenkler byggingen Lindab Coverline TM LindabRoca Monteringsanvisning Forberedelser Før du begynner Les gjennom hele monteringsanvisningen innen du påbegynner monteringen for å danne deg et

Detaljer

KAMI MONTERINGSANVISNING FOR TAKPLATER OG TILBEHØR

KAMI MONTERINGSANVISNING FOR TAKPLATER OG TILBEHØR Version: 2011-1 NO - Armat KAMI MONTERINGSANVISNING FOR TAKPLATER OG TILBEHØR PLEGEL, PlusPLEGEL & TerraPLEGEL - din takspesialist FOTO: PANTHEON Andreas Norin 2008 KAMI TERRAPLEGEL, PLUSPLEGEL OG PLEGEL

Detaljer

1. Undertak BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE

1. Undertak BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 1. Undertak BYTT AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 2 Undertak 02-1 Når du skal legge et tak, kommer du ofte til vanskelige områder som sjelden er beskrevet andre steder. Det er her vi hjelper deg å

Detaljer

Trebolit HOMEtile Classic takpanner

Trebolit HOMEtile Classic takpanner Elastolit Trebolit HOMEtile Classic takpanner Enkelt og raskt å montere Eksepsjonell hållbarhet Eksepsjonell styrka Meget god rustbeskyttelse MONTERINGSRÅD Trebolit HOMEtile takpanner er et høykvalitetsprodukt.

Detaljer

Lindab Coverline Monteringsanvisning takpanne. Lindab Coverline TM. Lindab takpanne Monteringsanvisning

Lindab Coverline Monteringsanvisning takpanne. Lindab Coverline TM. Lindab takpanne Monteringsanvisning Lindab Coverline takpanne Lindab Coverline TM Lindab takpanne Før du begynner Kontroller at underlaget er plant. Dersom underlaget er rektangulært skal diagonalene og motstående sider ha samme mål. Mindre

Detaljer

BYTT TAK. 4. Takdetaljer. Frontbord Mønekam Forlengelse av takutspring Vindskier Gesimskasser Takrenner Takrennebeslag og fuglelister Vannbord

BYTT TAK. 4. Takdetaljer. Frontbord Mønekam Forlengelse av takutspring Vindskier Gesimskasser Takrenner Takrennebeslag og fuglelister Vannbord 4. Takdetaljer BYTT AKKURAT SOM PROFFEN Frontbord Mønekam Forlengelse av takutspring Vindskier Gesimskasser Takrenner Takrennebeslag og fuglelister Vannbord SELVBYGGERSERVICE 2 Forkantbord 02-1 Fest forkantbordene,

Detaljer

MONTERINGSRÅD NORTETT OVERLAGSBELEGG. SELVBYGGER EASY TOP tak

MONTERINGSRÅD NORTETT OVERLAGSBELEGG. SELVBYGGER EASY TOP tak MONTERINGSRÅD NORTETT OVERLAGSBELEGG SELVBYGGER EASY TOP tak april 03 Generell informasjon Forberedelse og underlag Nortett Selvbygger kan monteres på takfall ned til 3, eller benyttes som terrasse-tekking

Detaljer

MONTERINGSRÅD NORTETT TAKSHINGEL TAK

MONTERINGSRÅD NORTETT TAKSHINGEL TAK MONTERINGSRÅD NORTETT TAKSHINGEL TAK NOVEMBER 2014 GENERELL INFORMASJON UNDERLAG Underlaget bør være stabilt, slett og tørt. Oppfuktet underlag må få mulighet til å tørke ut før konstruksjonen lukkes.

Detaljer

Overlagsbelegg Selvbygger 3

Overlagsbelegg Selvbygger 3 Monteringsanvisning Overlagsbelegg Selvbygger 3 Mars 208 Generelt Forberedelse og underlag Mataki Selvbygger 3 kan monteres på takfall ned til 3, eller benyttes som terrasse-tekking ned til,5 fall. Belegget

Detaljer

Flexit vs/v/s125. Bruksområde: Modell VS: Ventilasjon + Spillvannsavlufting Modell V: Ventilasjon Modell S: Spillvannsavlufting

Flexit vs/v/s125. Bruksområde: Modell VS: Ventilasjon + Spillvannsavlufting Modell V: Ventilasjon Modell S: Spillvannsavlufting Flexit vs/v/s125 94080N-06 2011-10 Monteringsveiledning Takhatter - Stål For montering på dobbelkrum takstein, samt egen utførelse for papp/shingel. Forutsetninger: Tak med min. 22 takvinkel og ventilasjonsanlegg

Detaljer

3. Legging av takstein BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE

3. Legging av takstein BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 3. Legging av takstein BYTT AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 2 Legging av takstein 02-1 Skal du legge takstein, må du først tenke på sikkerheten. Det enkleste er å leie et stillas. Da er det enklere

Detaljer

MONTERINGSRÅD BOND TAKPANNER TAK

MONTERINGSRÅD BOND TAKPANNER TAK MONTERINGSRÅD BOND TAKPANNER TAK NOVEMBER 2014 MONTERING AV BOND TAKPANNER KUTTING AV PLATER Kapping av platene gjøres med platesaks eller vinkelsliper / sirkelsag med maks omdreining 4200 pr. min. Bruk

Detaljer

Monteringsanvisning for Schiedel komplette pipebeslag

Monteringsanvisning for Schiedel komplette pipebeslag Monteringsanvisning for Schiedel komplette pipebeslag November 2009 Komplett Teleskopisk Firkantbeslag for takvinkel 10-45 grader Toppavdekning med pipehatt Teleskopisk firkantbeslag Overbeslag inkl underbeslag

Detaljer

To-trinns tetteløsning for torvtak

To-trinns tetteløsning for torvtak Monteringsanvisning To-trinns tetteløsning for torvtak Dobbel sikkerhet, lang holdbarhet Tørre og sunne hus Montering Før montering: Takkonstruksjonen må være dimensjonert for å bære vekten av torvlaget.

Detaljer

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning

Detaljer

Overlagsbelegg / Selvbygger 6. Mai selvbygger 6. monteringsanvisning

Overlagsbelegg / Selvbygger 6. Mai selvbygger 6. monteringsanvisning Overlagsbelegg / Selvbygger 6 Mai 08 selvbygger 6 monteringsanvisning Generelt Forberedelse og underlag Nortett Selvbygger kan monteres på takfall ned til 6. Belegget skal legges på et fast og plant underlag.

Detaljer

Flexit vs/v160. Bruksområde: VS Ventilasjon + Spillvannsavlufting V Ventilasjon (rundt lokk på toppen må ikke fjernes)

Flexit vs/v160. Bruksområde: VS Ventilasjon + Spillvannsavlufting V Ventilasjon (rundt lokk på toppen må ikke fjernes) 93012N-05 2010-01 Flexit vs/v160 Monteringsveiledning Takhatter - Plast For alle takbelegg unntatt papp/shingel og torvtak. Forutsetninger: Tak med min. 22 takvinkel og ventilasjons-anlegg som er i kontinuerlig

Detaljer

Ruukki Finnera. Det smarteste taket du har sett.

Ruukki Finnera. Det smarteste taket du har sett. Ruukki Finnera. Det smarteste taket du har sett. Finneras nye design gjør at ståltaket ditt ikke bare er vakkert, men det er også ekstremt holdbart og praktisk. Den revolusjonerende falsen i framkant

Detaljer

Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne

Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning for Santex hagestue 89,

Detaljer

LEGGEANVISNING BOND STÅLPANNER

LEGGEANVISNING BOND STÅLPANNER LEGGEANVISNING BOND STÅLPANNER Takvinkel 12,5 15 20 25 30 35 40 45 50 Høyde i mm 150 145 140 125 115 105 90 80 60 368 mm 368 mm Øverste rad må kappes maks 365 mm Lekteavstand 357 mm 368 mm Noe mindre med

Detaljer

Faste partier og malskårne partier.

Faste partier og malskårne partier. Faste partier og malskårne partier. Karmytterbredde/-høyde = hullmål i rammen Toleranse bredde: +0 5 mm Toleranse høyde: +5 5 mm Kontroller alltid at du har fått med riktig antall artikler før du begynner

Detaljer

MONTERINGSANVISNING Norgesserien Modul

MONTERINGSANVISNING Norgesserien Modul MONTERINGSANVISNING Norgesserien Modul 2019-14-01 Innhold: Byggebeskrivelse (detaljer fra Modul 15) Materialliste Montering av vinduer Tegninger Se egne tegninger for respektive modell 1 For at dere skal

Detaljer

MONTERINGSRÅD GRUNN DELTA MS GRUNNMUR- OG TORVTAKSPLATE TAK GRUNN

MONTERINGSRÅD GRUNN DELTA MS GRUNNMUR- OG TORVTAKSPLATE TAK GRUNN MONTERINGSRÅD DELTA MS GRUNNMUR- OG TORVTAKSPLATE TAK GRUNN GRUNN NOVEMBER 2014 MONTERINGSANVISNING - TORVTAK Takfall Takfall på torvtak bør ligge mellom 15 35. Ved takfall over 23 bør det brukes lekter

Detaljer

Monteringsanvisning. Plannja Takpanner & Klassiske Profiler

Monteringsanvisning. Plannja Takpanner & Klassiske Profiler Monteringsanvisning Plannja Takpanner & Klassiske Profiler Platenes gåbarhet Det er vanskelig å definere gåbarhet på profilerte tynnplater. Uansett gjelder det å være forsiktig ved gange og arbeide på

Detaljer

Monteringsanvisning. Veranda med pulpettak. Rev.nr 150730-NO. For montering av platetak trengs også: Platesaks Falsetang

Monteringsanvisning. Veranda med pulpettak. Rev.nr 150730-NO. For montering av platetak trengs også: Platesaks Falsetang Monteringsanvisning Veranda med pulpettak Rev.nr 150730-NO Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk For montering av platetak

Detaljer

lindab vi forenkler byggingen Lindab SRP Click Monteringsanvisning

lindab vi forenkler byggingen Lindab SRP Click Monteringsanvisning lindab vi forenkler byggingen Lindab SRP Click Monteringsanvisning Forberedelser Før du begynner Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner monteringen for å kunne fastslå hvilke deler som

Detaljer

Plastmo Vi deler vår kunnskap med deg!

Plastmo Vi deler vår kunnskap med deg! Monteringsanvisning Plastmo Vi deler vår kunnskap med deg! Plastmo AS Eternitveien 30 3470 Slemmestad Tlf. 66 98 74 50 Fax. 66 98 74 51 Plastmo AS - Utgitt: 01.08.2013 Monteringsanvisning Monteringsanvisninger

Detaljer

Isola Selvbygger 3. For tak- og terrasse. Sterkt, sikkert - enkelt å montere. Tørre og sunne hus!

Isola Selvbygger 3. For tak- og terrasse. Sterkt, sikkert - enkelt å montere. Tørre og sunne hus! Isola Selvbygger 3 For tak- og terrasse Sterkt, sikkert - enkelt å montere Tørre og sunne hus! Sikker tekking med lang levetid Isola Selvbygger 3 er et moderne takbelegg med stor fleksibilitet og styrke.

Detaljer

SKARPNES TAKTEGL RG10

SKARPNES TAKTEGL RG10 SKARPNES TAKTEGL RG10 Utgave 7 Siste utgave kan lastes ned fra www.skarpnes.com Vakre tak - år etter år INNHOLD Viktige momenter ved lekting side 4 Bruk av topptegl side 6 Tilpasning av mønetegl ved endeavslutning

Detaljer

FORBEREDELSER FØR MONTERING Oppbevar platene på flatt underlag. Platene må være tildekket med et lystett materiale hvis de oppbevares utendørs.

FORBEREDELSER FØR MONTERING Oppbevar platene på flatt underlag. Platene må være tildekket med et lystett materiale hvis de oppbevares utendørs. MONTERINGSANVISNING FORBEREDELSER VIKTIG! Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner. MATERIALEGENSKAPER gop Skyroof består av flate plater av akryl og et profilsystem av aluminium og plast.

Detaljer

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul 12.03.2011 Arne Franck-Petersen Side 2 av 7 Les vedlagt instruksjon før montering starter. Legg spesielt merke til avstanden mellom bordene, og hvordan

Detaljer

Monteringsanvisning Veranda med valmet tak

Monteringsanvisning Veranda med valmet tak Monteringsanvisning Veranda med valmet tak Rev.nr 150730 Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk For montering av platetak

Detaljer

OPPSPENNING AV LERRET. tekst og foto An Doan Nguyen. Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem.

OPPSPENNING AV LERRET. tekst og foto An Doan Nguyen. Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem. OPPSPENNING AV LERRET tekst og foto An Doan Nguyen Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem.no 1. Sørg for at utstyret er lett tilgjengelig. Oppspenningstang,

Detaljer

MONTERINGSRÅD NORTETT UNDERLAGSBELEGG D-1 D-GLASS SK NORKRAFT D-POLYESTER D-GLASS TAK

MONTERINGSRÅD NORTETT UNDERLAGSBELEGG D-1 D-GLASS SK NORKRAFT D-POLYESTER D-GLASS TAK MONTERINGSRÅD NORTETT UNDERLAGSBELEGG D-1 D-GLASS SK NORKRAFT D-POLYESTER D-GLASS TAK NOVEMBER 2014 NORTETT D-1, D-GLASS SK, NORKRAFT, D-POLYESTER, OG D-GLASS er underlagsbelegg som egner seg godt som

Detaljer

Ukappet Limtrekonstruksjon Saltak

Ukappet Limtrekonstruksjon Saltak Ukappet Limtrekonstruksjon Saltak Art nr: 61-2428 Rev.nr: 140127 - NO Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & Kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk 61-2428 - NO

Detaljer

Monteringsanvisning Kappet pulttakkonstruksjon

Monteringsanvisning Kappet pulttakkonstruksjon Monteringsanvisning Kappet pulttakkonstruksjon Rev.nr 150529 - NO Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & Kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk Innholdsfortegnelse

Detaljer

Skal fylles ut av kunden: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn:

Skal fylles ut av kunden: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn: Kontrollskjema: Ta vare på dette dokumentet! Produktet du har kjøpt, ble produsert i henhold til høye kvalitetskrav. Produktet har blitt kontrollert nøye og deretter omhyggelig pakket. For å unngå mulige

Detaljer

BENDERS TAK LEGGEANVISNING. For håndverkere eller deg som legger taket selv. Mer om Benders www.benders.no

BENDERS TAK LEGGEANVISNING. For håndverkere eller deg som legger taket selv. Mer om Benders www.benders.no BENDERS TAK LEGGEANVISNING Falset/Glasert tegltakstein For håndverkere eller deg som legger taket selv Mer om Benders www.benders.no Med Benders falset tegltakstein kan du selv legge ditt nye tak. Er du

Detaljer

Tak- og veggplater som beskytter dine bygg.

Tak- og veggplater som beskytter dine bygg. Tak- og veggplater Tak- og veggplater som beskytter dine bygg. Varemerket armat er etablert i hele Europa, og inngår i verdens største stålkonsern, ArcelorMittal. Både produksjonen og profileringen av

Detaljer

LEGGEANVISNING. Bedriften Produktene Mulighetene. www.benders.se. Heller det til takstein? Besikt innvendig og utvendig

LEGGEANVISNING. Bedriften Produktene Mulighetene. www.benders.se. Heller det til takstein? Besikt innvendig og utvendig LEGGEANVISNING Bedriften Produktene Mulighetene Heller det til takstein? Iblandt kan det være fallet på taket som er avgjørende for valget av taktekking. Benders takstein kan legges på takfall ned til

Detaljer

Santex hagestue 91 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne

Santex hagestue 91 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Santex hagestue 91 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning

Detaljer

KAMI MONTERINGSANVISNING FOR TAKPLATER OG TILBEHØR

KAMI MONTERINGSANVISNING FOR TAKPLATER OG TILBEHØR 1 KAMI MONTERINGSANVISNING FOR TAKPLATER OG TILBEHØR PLEGEL, PlusPLEGEL & TerraPLEGEL www.kami.se 2 KAMI TERRAPLEGEL, PLUSPLEGEL OG PLEGEL PRODUSERES I STÅLPLATER I ENKEL- OG DOBBELKRUM UTFØRELSE. Enkelkrum

Detaljer

lindab coverline monteringsanvisning bærende høyprofil LTP200 Lindab LTP200 Lindab bærende høyprofil Monteringsanvisning

lindab coverline monteringsanvisning bærende høyprofil LTP200 Lindab LTP200 Lindab bærende høyprofil Monteringsanvisning lindab coverline monteringsanvisning bærende høyprofil LTP200 Lindab LTP200 Lindab bærende høyprofil Monteringsanvisning Forberedelser Før du begynner Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner

Detaljer

Monteringsanvisning AM Galant 510

Monteringsanvisning AM Galant 510 Monteringsanvisning Klart på et klikk Før du begynner 2 Begynn med å lese gjennom hele monteringsanvisningen for å danne deg en oppfatning av hvilke momenter som må utføres på nettopp ditt tak og i hvilken

Detaljer

2. Lekting av tak og beslag for takstein BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE

2. Lekting av tak og beslag for takstein BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 2. Lekting av tak og beslag for takstein BYTT AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 2 Montering av sløyfer og lekter Har du lagt nytt undertak, også kalt sekundærtak, er som regel både mønekam og forkantbord

Detaljer

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør Les hele veiledningen før du installerer dør S700. Kontroller at produktet ikke er defekt og at pakken er komplett. Dersom du oppdager feil eller mangler, vennligst ta kontakt med din forhandler. Følg

Detaljer

BENDERS TAK LEGGEANVISNING. Enkel- og Dobbelkrum betongtakstein. For håndverkere eller deg som legger taket selv. Mer om Benders www.benders.

BENDERS TAK LEGGEANVISNING. Enkel- og Dobbelkrum betongtakstein. For håndverkere eller deg som legger taket selv. Mer om Benders www.benders. BENDERS TAK LEGGEANVISNING Enkel- og Dobbelkrum betongtakstein For håndverkere eller deg som legger taket selv Mer om Benders www.benders.no Med Benders betongtakstein kan du selv legge ditt nye tak. Er

Detaljer

Faste partier og malskårne partier.

Faste partier og malskårne partier. Faste partier og malskårne partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen Toleranse bredde: +10-10 mm (per parti) Toleranse høyde: +7-7 mm Kontroller alltid at du har fått med riktig antall

Detaljer

Santex hagestue 81 med Santex faste tak og med synlig takrenne

Santex hagestue 81 med Santex faste tak og med synlig takrenne Santex hagestue 81 med Santex faste tak og med synlig takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning for Santex hagestue 81, med

Detaljer

MONTERING OG VEDLIKEHOLD AV LAMINAT BENKEPLATER

MONTERING OG VEDLIKEHOLD AV LAMINAT BENKEPLATER MONTERING OG VEDLIKEHOLD AV LAMINAT BENKEPLATER KVALITET VARER LENGST Hos Nygård vil du finne benkeplater i en rekke materialer og overflater. Materialene som er brukt er av beste kvalitet og er tilpasset

Detaljer

Produktbeskrivelse Tak

Produktbeskrivelse Tak Produktbeskrivelse Tak Profilert plate T20-42SW-1070 ruukkihome.no Lavprofilerte plater finnes både som sinus- og trapesprofil. De kun brukes for uisolerte tak og vegger. Lavprofilerte plater kan benyttes

Detaljer

Monteringsanvisning TAKRENNESYSTEM. 52 Monteringsanvisning Plannja Takrennesystem

Monteringsanvisning TAKRENNESYSTEM. 52 Monteringsanvisning Plannja Takrennesystem Monteringsanvisning TAKRENNESYSTEM 52 Monteringsanvisning Plannja Takrennesystem FORBEREDELSER FORBEREDELSER For informasjon om forberedelser for våre ulike produkter, besøk vår hjemmeside: www.plannja.no

Detaljer

Kappet Limtrekonstruksjon Saltak

Kappet Limtrekonstruksjon Saltak Kappet Limtrekonstruksjon Saltak Rev.nr 140804 Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & Kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk Innholdsfortegnelse A1 Mønebjelke 90x225

Detaljer

Montering og vedlikehold. av laminat benkplater

Montering og vedlikehold. av laminat benkplater Montering og vedlikehold av laminat benkplater KVALITET VARER LENGST Hos Møbelkjøkken vil du finne benkeplater i en rekke materialer og overflater. Materialene som er brukt er av beste kvalitet og er

Detaljer

Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Multi redskapsbod 190 cm x 190 cm med halvtak og utbygg

Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Multi redskapsbod 190 cm x 190 cm med halvtak og utbygg Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Multi redskapsbod 190 cm x 190 cm med halvtak og utbygg 1 Mål og spesifikasjoner Vegger Tak Gulv (separat) Underlagsbjelker (separat) Jernbeslag 19 mm planker,

Detaljer

monteringsråd nortett shingel tak

monteringsråd nortett shingel tak monteringsråd nortett shingel tak APRIL 2013 Generell informasjon Underlag Underlaget bør være stabilt, slett og tørt. Oppfuktet underlag må få mulighet til å tørke ut før konstruksjonen lukkes. Innebygd

Detaljer

lindab vi forenkler byggingen LindabFasadekassetter Monteringsanvisning

lindab vi forenkler byggingen LindabFasadekassetter Monteringsanvisning lindab vi forenkler byggingen LindabFasadekassetter Monteringsanvisning Forberedelser Før du begynner Lindab Fasadkassetter gir en elegant, stilfull og vedlikeholdsfri fasadeløsning for byggninger. Fasadekassettene

Detaljer

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor.

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. NB! Du finner også filmer på www.langlo.no som viser montering av en del

Detaljer

Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Terrassehus 380 cm x 563 cm

Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Terrassehus 380 cm x 563 cm Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Terrassehus 380 cm x 563 cm 1 Hjørnekonstruksjon 1. 45 mm profilerte bord utgjør en stabil veggkonstruksjon. 2. Skjult vindavstivning for optimal plassutnyttelse.

Detaljer

Monteringsanvisning. SLIK BYGGER du en Byggmax ANNEKS 15m 2

Monteringsanvisning. SLIK BYGGER du en Byggmax ANNEKS 15m 2 Monteringsanvisning SLIK BYGGER du en Byggmax ANNEKS 15m 2 Vedrørende rekkenes/ konstruksjonsvirkets tykkelse Alle rekker/alt reisverk i denne byggsatsen er i en tykkelse som varierer mellom 42 til 45

Detaljer

Monteringsanvisning. Veranda med sadeltak. Rev.nr 150730-NO. For montering av platetak trengs også: Platesaks Falsetang

Monteringsanvisning. Veranda med sadeltak. Rev.nr 150730-NO. For montering av platetak trengs også: Platesaks Falsetang Monteringsanvisning Veranda med sadeltak Rev.nr 150730-NO Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk For montering av platetak

Detaljer

Monteringsanvisning Frittstående limtrekonstruksjon sadeltak

Monteringsanvisning Frittstående limtrekonstruksjon sadeltak Monteringsanvisning Frittstående limtrekonstruksjon sadeltak Rev.nr 150219 Bormaskin/ Skrutrekker + PZ-/PH-bits Vater Trelim til utendørs bruk Vinkelhake Sag Hammer Tommestokk Innholdsfortegnelse A1 Mønebjelke

Detaljer

EKSKLUSIV DESIGN, HØY KVALITET

EKSKLUSIV DESIGN, HØY KVALITET Taksteinsplater EKSKLUSIV DESIGN, HØY KVALITET Ved å velge taksteinsplater fra armat gir du huset ditt karakter, uansett om det er nytt eller gammelt. Samtidig velger du et produkt som er godt tilpasset

Detaljer

Montasjeanvisning for Nordic Daylight System U113

Montasjeanvisning for Nordic Daylight System U113 Spesifikasjon over materiell til Nordic Daylight System U113 med brutt kuldebro i U-profilene 1. Nordic Daylight System U113 panel 2. Polykarbonat (PC) start/sluttprofil Art-No. 2179 3. PC flensprofil

Detaljer

Swegon CASA Roof. Monteringsanvisning

Swegon CASA Roof. Monteringsanvisning Swegon CASA Roof Monteringsanvisning Innhold Monteringsanvisning Montering av undertakets gjennomføringstetning.4 Gjennomføring for tegltak... 5 Gjennomføring for platetak med plan plate... 6 Gjennomføring

Detaljer

lindab takrennesystem monteringsanvisning Lindab Rainline TM Takrennesystem det komplette takrennesystemet

lindab takrennesystem monteringsanvisning Lindab Rainline TM Takrennesystem det komplette takrennesystemet Lindab Rainline TM Takrennesystem det komplette takrennesystemet Monter enkelt og raskt 1 Dimensjonering Gjennom å multiplisere takets lengde X med bredden Y får du takets areal A. I tabellen kan du se

Detaljer

Rettkantbord: Bruk rettkantbord til alle synlige avslutninger på terrasen og i trapper.

Rettkantbord: Bruk rettkantbord til alle synlige avslutninger på terrasen og i trapper. Monteringstips Les dette før du begynner å montere terrassen Fiberon terrassebord er ment brukt som overfate til terrasser, plattinger og levegger, ikke til bærende konstruksjoner. Skjult innfesting: Bordene

Detaljer

Gyptone Kant A system Monteringsanvisning

Gyptone Kant A system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design og teknikk Produktbeskrivelse Gyptone akustikkhimlinger med Kant A er ferdigmalte, demonterbare himlinger montert i et synlig profilsystem (T eller T ). Profilsystemets synlige

Detaljer

JATAK TAKSTOLER I MINDRE BYGG

JATAK TAKSTOLER I MINDRE BYGG NORGES STØRSTE LEVERANDØR AV KVALITETSKONSTRUKSJONER I TRE Monteringsveiledning for JATAK TAKSTOLER I MINDRE BYGG www.jatak.no Rett takstol skal på rett plass, snudd rett vei! Takstolene skal forankres

Detaljer

Montasjeveiledning postkassestativ Flexi

Montasjeveiledning postkassestativ Flexi Montasjeveiledning postkassestativ Flexi Gratulerer med nytt postkassestativ! Vi ber deg/montør om å lese denne veiledningen før stativet monteres. Dette stativet er laget av galvanisert stål, og lakkert

Detaljer

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv (Rustikk) TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv (Rustikk) TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv (Rustikk) 15.10.2016 Arne Franck-Petersen Side 2 av 7 Les vedlagt instruksjon før montering starter. Legg spesielt merke til avstanden mellom bordene, og

Detaljer

onteringsanvisning 2015 Takpanner Profiler for tak og vegg

onteringsanvisning 2015 Takpanner Profiler for tak og vegg onteringsanvisning 2015 Takpanner Profiler for tak og vegg INNHOLD Forberedelser... 4 Taktyper og målberegning... 5 TAKPANNER Monteringsanvisning Royal, Regent... 7 Monteringsanvisning Flex... 21 TAKPROFILER

Detaljer

Monteringsanvisning Kappet frittstående konstruksjon pulpettak

Monteringsanvisning Kappet frittstående konstruksjon pulpettak Monteringsanvisning Kappet frittstående konstruksjon pulpettak Rev.nr: 150212 Bormaskin/ Skrutrekker + Torx & PZ-/PH-bits Vater Trelim til utendørs bruk Vinkelhake Sag Hammer Tommestokk Innholdsfortegnelse

Detaljer

Skyvbare partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen. Toleranse høyde:

Skyvbare partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen. Toleranse høyde: Skyvbare partier. Kontroller alltid at du har fått med deg riktig antall artikler før du begynner monteringen. Se innholdslisten på neste side. OBS! Nesten alle skruer er Torx-skruer. Du trenger en T20

Detaljer

GROM HESTEHUS 14 m2 modell (Varenummer 80200) (23.10 2008)

GROM HESTEHUS 14 m2 modell (Varenummer 80200) (23.10 2008) GROM HUS MONTERINGSANVISNING Org. 90 249 16 MVA Fredheimveien 20 B 107 Oslo GROM HESTEHUS 14 m2 modell (Varenummer 0200) (23.10 200) Les denne monteringsanvisning, gjerne flere ganger. Få med deg tipsene

Detaljer

Monteringsanvisning. Glasstak for hagestue/vinterhage VIKTIG!

Monteringsanvisning. Glasstak for hagestue/vinterhage VIKTIG! 6690NO Monteringsanvisning Glasstak for hagestue/vinterhage 2017-08 VIKTIG! Les hele monteringsanvisningen før du begynner monteringen! Hvis anvisningene ikke følges, vil kanskje ikke systemet fungere

Detaljer

MONTERINGSANVISNING Norgesserien Modul Funkis

MONTERINGSANVISNING Norgesserien Modul Funkis MONTERINGSANVISNING Norgesserien Modul Funkis 2019-15-01 Innhold: Byggebeskrivelse (detaljer fra Modul 15) Materialliste Montering av vinduer Tegninger Se egne tegninger for respektive modell 1 For at

Detaljer

Monteringsanvisning for takplater og tillbehør

Monteringsanvisning for takplater og tillbehør 2016-1 NO Monteringsanvisning for takplater og tillbehør PLEGEL, PlusPLEGEL & TerraPLEGEL KAMI TERRAPLEGEL, PLUSPLEGEL OG PLEGEL PRODUSERES I STÅLPLATER I ENKELT- OG DOBBELTKRUM PROFIL. Enkeltkrum TerraPLEGEL/PlusPLEGEL/PLEGEL

Detaljer

Stålplatetak med stor styrke. Isola Powertekk. - Stålplatetak som holder! Tørre og sunne hus!

Stålplatetak med stor styrke. Isola Powertekk. - Stålplatetak som holder! Tørre og sunne hus! Isola Powertekk Stålplatetak med stor styrke Isola Powertekk - Stålplatetak som holder! Tørre og sunne hus! Styrke og holdbarhet Isola Powertekk stålplatetak er bygget opp av syv ulike sjikt. Stålsjiktet

Detaljer

HUSK Å LEGGE INN RØR TIL LUFTING TIL GRILLEN

HUSK Å LEGGE INN RØR TIL LUFTING TIL GRILLEN Monteringsanvisning grillhytte: Dette er hva som ligger med i pakken på en hytte 9 M2 ( 17 m2 i parantes ) 6 stk impregneret bunnsviller (8 stk) 3 stk veggseksjoner med vindu ( 4 stk ) - ( kun et vindu

Detaljer

2:200 Mai 06 Erstatter Juni - 04. Isola Selvbygger. For tak og terrasser. Sterk, sikker - lett å jobbe med. Tørre og sunne hus

2:200 Mai 06 Erstatter Juni - 04. Isola Selvbygger. For tak og terrasser. Sterk, sikker - lett å jobbe med. Tørre og sunne hus Isola Selvbygger For tak og terrasser 2:200 Mai 06 Erstatter Juni - 04 Sterk, sikker - lett å jobbe med Tørre og sunne hus Endelig kan taktekking gjøres enkelt Med Isola Selvbygger kan du trygt gjøre jobben

Detaljer

MONTERINGSRÅD BOND TAKPANNER. tak

MONTERINGSRÅD BOND TAKPANNER. tak MONTERINGSRÅD BOND TAKPANNER tak DESEMBER 2013 Montering av bond takpanner kutting av Plater Kapping av platene gjøres med platesaks eller vinkelsliper / sirkelsag med maks omdreining 4200 pr. min. Bruk

Detaljer

3/2008 MONTERINGSANVISNING PORSGRUND SEVEN D

3/2008 MONTERINGSANVISNING PORSGRUND SEVEN D 3/2008 MONTERINGSNVISNING PORSGRUND SEVEN D Innholdsfortegnelse Porsgrund Seven D Mål for monteringsskinne Generell monteringsanvisning for skap i Seven D-serien - feste av monteringsskinner på vegg -

Detaljer

Glasskyvevegg (8 mm)

Glasskyvevegg (8 mm) Glasskyvevegg (8 mm) NO Monteringsanvisning V35/17 18598 0709 Gardendreams_glasschuifwand_v4_NO.indd 1 0-1-018 10:9:19 NO - Monteringsanvisning Verandatak Bruksanvisning for sluttbrukeren og montøren Kjære

Detaljer