styrets årsberetning Styret i Drammen Travbane AS 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "styrets årsberetning Styret i Drammen Travbane AS 2009."

Transkript

1 Årsberetning og regnskap 2009

2 styrets årsberetning Styret i Drammen Travbane AS Bak fra v: Knut Gunnholt, Kim Are Sveen (1. varamann), Roar Schinnes og Trond Jarness. Foran fra v.: Dag Torp Syvertsen (nestleder), Trygve Bjørge (leder) og Hans R. Bakken (daglig leder). Hard fight i NM for monteryttere; Mette R. Nyløkken og Liv Pedersen under finaleløpet på lørdagen. Forsidebilde: Johan Herbjørn Undem og No Mans Land inn til seier i H.K.H. Kronprins Haakons Pokalløp. 2 Drammen Travbane AS

3 Om selskapet styrets årsberetning STYRETS ÅRSBERETNING Drammen Travbane AS (DT) ble stiftet hvor formålet var anlegg, bortleie og drift av travbane på Åssiden i Drammen. I forbindelse med omorganisering av hestesporten i 1996/97 ble selskapet endret til både et drifts- og eiendomsselskap. Konsesjon for totalisatorkjøringer ble tidligere gitt fra Landbruksdepartementet og direkte til de totalisatorkjørende selskaper ved totalisatorbanene. Ved Drammen Travbane var dette tidligere Drammen og Opland Travselskap, og deretter Buskerud Travforbund. Konsesjon ble f.o.m overført samlet til Norsk Rikstoto (NR). NR har så videre opprettet driftsavtaler ved de tilsvarende baner og driftsselskaper. Aksjonærer Selskapet har totalt aksjer. Det har ikke skjedd endringer i antallet aksjonærer eller eierforhold i Buskerud Travforbund er den største aksjonæren med aksjer, som utgjør 88.6 % av antall aksjer. Ingen styremedlemmer, daglig leder eller revisor eier aksjer i selskapet. Aksjonær Antall aksjer % Aksjonærer Buskerud Travforbund % 1 Andre travorg % 12 Private % 31 Sum % 44 Styret og styringsorganer Etter generalforsamlingen har styret hatt følgende sammensetning: Trygve Bjørge (leder), Dag Torp Syvertsen (nestleder), Trond Jarness, Roar Schinnes og Knut Gunnholt. Varamedlemmer til styret Kim Are Sveen (1. varamann) og Rune Haugen (2. varamann). I henhold til vedtektene skal ett av styremedlemmene velges etter innstilling fra Buskerud Travforbund. Trygve Bjørge er valgt etter innstilling fra forbundet. Valgkomiteen har etter siste general-forsamling hatt følgende sammensetning: Evelyn Stillerud ( ), Tore Borgersen ( ) og Nils Kristian Jansen ( ). Ansatte. Selskapets administrasjon ved utgangen av året bestod av: Daglig leder: Hans R. Bakken. Sportsansvarlig: Andrè Ringelien. Sekretær: Anne Kristoffersen. Salgsansvarlig: Kate Krogh ( ). 1) Salgskonsulent: Harald Martinsen (60%). 2) Sekretær/regnskap: Tone Johansen (40%). Markedsmedarbeider: Torill Svendsrud (20%) Bane- og vedlikeholdspersonell: Baneansvarlig: Leif Arne Kleven. Fagarbeidere: Steinar Stabæk og Sigmund Tandberg. 1) Kate Krogh ble ansatt som salgsansvarlig i Drammen Travbane AS den Fra har Norsk Rikstoto sentralt overtatt arbeidsgiveransvar for salgsansvarlige, og Kate Krogh er overført til NR. 2) Harald Martinsen er ansatt i 60% stilling som salgskonsulent i Drammen Travbane AS, og 40% stilling som forbundssekretær i Det norske Travselskap/Buskerud Travforbund. Gjennomsnittlig antall ansatte, inkludert løpsfunksjonærer og totalisatorpersonell i løpet av regnskapsåret har vært 49. Dette utgjør samlet ca 12 årsverk. Av det totale antall er det ca 53% kvinner og 47% menn. Alle styremedlemmer, inkludert varamedlemmer er menn. Selskapet har innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. Helse, miljø og sikkerhet. Det råder et godt arbeidsmiljø i selskapet. Styret kjenner ikke til at selskapet forurenser det ytre miljø, eller har bygningsmasse med skadelige stoffer. Totalt sykefravær i løpet av året er registrert til 105 dager. Andel sykefravær i forhold til antall årsverk utgjør 6,7 %. Grunnen til det høye sykefraværet er først og fremst en av selskapets medarbeidere som har vært 50% sykmeldt hele året Det har for øvrig ikke vært skader eller ulykker med personskade i løpet av året. Revisjon Revisjon er utført av revisjonsselskapet PriceWaterhouseCoopers. Ansvarlig for revisjon er statsautorisert revisor Tevje Ulsbøl. Drammen Travbane AS

4 styrets årsberetning Økonomi OMSETNING Total omsetning på hestespill hadde en nedgang i 2009 etter toppåret Samlet ble det spilt for noe over 3,6 milliarder kroner, en nedgang på 84 mill kr, eller 2,2%. I region Drammen ble omsetningen på 248,9 mill kr, en nedgang på 6,6 mill kr. - 2,6%. Økning i omsetning var det på spilleproduktene V4, V65 og V75. Økningen i V4-spillet skyldes både at det er et relativt nytt spill (høsten 2007) og utvidelse av spill mot Sverige hvor dette produktet har vært meget bra. Gledelig er det også at hovedspillet V75 hadde fremgang, en økning på 2,2 mill kr. eller 3,7%. Spill hos kommisjonærer hadde en tilbakegang på 3,7% (7,2 mill kr), mens nettspill hadde en fremgang på 7,4% (3,1 mill kr). Med virkning fra har ikke Drammen Travbane AS som driftsselskap direkte ansvar for oppfølgning av kommisjonærer i region Drammen. Dette ansvaret er sentralisert i Norsk Rikstoto. PROVISJONER Omsetningen i region ga en provisjonsinntekt på 28,95 mill kr. Det er en økning på 2 mill kr. fra året før, til tross for lavere omsetning. Grunnen til dette er bl.a. den endring som skjedde i 2008 vedr overføring av midler til driftsselskapene. Modellen inneholder tre hoveddeler: a) Premiematrise, etter antall løp b) Løpsdagskostnader c) Variabel provisjon. I 2009 ble det kjørt 19 flere løp enn i 2008, og det blir gitt en kompensasjon pr løp med kr mer enn planlagt. I tillegg ble satsene for refusjon av deler av løpsdagskostnadene øket. REGNSKAP Regnskapsmessig resultat før skatt ga et overskudd på kr Skatt på ordinært resultat utgjør kr Ordinært resultat som følge av dette gir et overskudd på kr Styret foreslår at dette overskuddet tilføres annen egenkapital, som etter dette viser en opptjent sum på kr I regnskapet er overført 1 mill kr. til premiefond i Norsk Rikstoto. Samlet har selskapet nå overført 4,1 mill kr. til premiefond i NR. Premier til hesteeiere Selskapets hovedformål er å bidra til best mulig utbetaling av premier til sportens aktive, dvs hesteeierne, oppdrettere, trenere og kusker. I 2009 ble det utenom premiefondet overført 22,4 mill kr. i premier og oppdretterpenger, som er en økning på 2 mill kr. fra året før. Det ble overført 12,9 mill kr. i ordinære premier, 6,6 mill kr. i V75-premier, og 2,2 mill kr. i oppdretterpenger. Terminliste Banen har hatt en liten økning i antall løpsdager de siste årene. I 2005 og 2006 var antall dager 41, så en økning til 43 både i 2007 og 2008, mens antallet i 2009 var kommet opp i 44. Dette gir seg naturlig nok også økning i antall hester til start og antall starter. I 2009 startet hester, mens antall starter totalt på de 376 løpene som ble avviklet var Det har skjedd betydelige endringer i typen av løpsdager; fem V75-dager har ligget fast, men ellers skjer det store endringer. I 2009 ble det sammen med Leangen Travbane utprøvd et prosjekt ettermiddagstrav med start kl ettermiddagstrav ble avviklet i Drammen, det samme antall også lunsjtrav. Prosjekt ettermiddagstrav ga dårligere resultat enn forventet. Terminlista for 2010 er for Drammen vedtatt med de største endringer i banens historie. De fem V75-dagene ligger fast, men antall lunsjtrav er øket til 27, en økning på 20 dager. Ordinære kveldskjøringer er redusert til 15. Lunsjtrav har kommet for å bli, og antallet totalt er øket fra 96 i 2009 til 138 i I utgangspunktet ønsker Drammen ordinære kveldskjøringer på faste dager og faste tider, men med sin geografiske beliggenhet ligger banen meget godt til rette for avvikling av lunsjtrav. Investeringer og vedlikehold. Den største utfordringen på den tekniske siden har vært høyttaleranlegg, inkludert startplate. Nytt forsterkeranlegg ble kjøpt inn i 2008, men med mye gamle kabler ville ikke anlegget oppføre seg tilfredsstillende. I løpet av året er det meste av alle gamle kabler skiftet ut, samt at alle høyttalere og kontakter er sjekket opp eller skiftet ut. 4 Drammen Travbane AS

5 styrets årsberetning Traktorer er den viktgiste arbeidsredskapen på banen, og det er et minimum på to traktorer. Den eldste av traktorene - 10 år gammel - er skiftet ut. Det er innkjøpt ny (brukt) stor traktor John Deere Det ble også kjøpt inn brukt Dodge Ram pickup (2005 modell) fra USA for oppbygging av ny startbil. Påbygget på bilen har skjedd i Sverige, og den nye bilen tas i bruk i begynnelsen av For øvrig mye vedlikehold etter gammelt mønster, det gjelder gjerder, trenerstaller og boks-rekker. I Hesteringen er det asfaltert foran boks-rekker. Den største investeringen er dog kjøp av naboeiendom ved innkjøring til Hesteringen. Denne eiendommen ble tilbudt av utbygger av Eplehagan. Innkjøringen til Hesteringen er trang, og eiendommen ble kjøpt for å sikre fremtidige muligheter for utvidelse. Eneboligen på eiendommen er oppusset, og blir leid ut. Travkroa Driften av Travkroa og retten til å drive krysspill på banen ble i 1998 leid ut. De to-tre første årene gikk både driften av kroa og krysspillet noenlunde bra. Men da spill via nettet kom i 2001 sank omsetningen på krysspillet, og har senere vært synkende. Det har i perioden vært tre drivere/ leietakere. De har økonomisk delvis reddet seg på inntekter fra spilleautomater, men da også disse inntektene har falt bort, har driften gått med tap. Siste leietaker brakte driften til opphør ved årets slutt. Deler av underetasjen er leid bort til cateringvirksomhet, og denne del av driften går bra. Krysspillet som ble drevet i restauranten ble flyttet ned til puben i kjelleren. Disse lokalene er pusset opp, og krysspillet vil videre skje i disse lokalene. Selve restaurantdelen på Travkroa er det under løpsdager kun behov for i forbindelse med V-75 kjøringer. Det er behov for en del oppussing av restauranten. Eiendomsutvikling Styret viser til tidligere årsberetninger om det arbeid og de ulike prosjekter som har vært jobbet med for utviklingen av Drammen Travbane. I 2006 ble undertegnet avtale om utvikling av området ut mot Rosenkrantzgata, ca 40 mål. Avtalen innebærer i hovedtrekk at deler av eiendommen stilles til disposisjon for utbygging. Hele eiendommen er på ca 130 mål. ÅSSIDEN UTVIKLING AS. Åssiden Utvikling AS ble etablert i 2007 som et felles utviklingsselskap, hvor Drammen Travbane AS har 50% av aksjekapitalen. Øvrige aksjonærer er Sjølyst Utvikling AS v/ola Mæle og Arkitekt Nils Tveit Holding AS v/nils Tveit gjennom selskapet Åssiden Bydelssenter AS. Høsten 2008 fattet Bystyret i Drammen et positivt vedtak om at Arealbruk for planområdet mellom Rosenkrantzgata og dagens travbane kan avklares gjennom reguleringsplan med konsekvensutredning. Med bakgrunn i dette politiske vedtaket var det et håp om at reguleringsplan kunne utarbeides i løpet av 2009, og bli behandlet i Bystyret tidlig på året En har underveis i prosessen støtt på betydelige utfordringer; både når det gjelder størrelse på arealer som kan gjøre prosjektet økonomisk forsvarlig, og forståelse eller tolkning av det politiske vedtak, og hva slags type planarbeid som kan eller bør igangsettes. Status i prosjektet er at en tidlig i 2010 vil avklare type av planarbeid som igangsettes. Videre utvikling Omsetning Utviklingen i omsetningen 2008 skapte stor optimisme for hele hestesporten. En milepæl ble nådd i 2007 med en omsetning på over 3 mrd kr, og utviklingen fortsatte i 2008 med en kraftig økning på 550 mill kr. til over 3,7 mrd kr. I 2009 opplevde man nedgang i omsetningen på ca 84 mill kr, men godt over 3,6 mrd kr. I 2009 budsjetterte styret med fortsatt økning i omsetning i region. Budsjettet ble ikke nådd, men samlet sett kan en si seg fornøyd med året. For 2010 er en fortsatt optimist og tror igjen på økning i omsetningen. Salgsoppfølgning Norsk Rikstoto har endret ansvar og ressurser for oppfølgning av kommisjonærer ved at salgsansvarlige arbeidsmessig direkte er underlagt NR. For å styrke oppfølgningen av kommisjonærene opprettet Drammen Travbane AS ekstra stilling i 60% høsten Denne stillingen er ikke overført NR, men stilles til disposisjon for kommisjonæroppfølgning. Det er styrets håp at dette vil gi positive resultater. Drammen Travbane AS

6 styrets årsberetning Økonomi og likvidtet Styret mener at selskapet drives på en god og økonomisk forsvarlig måte. Selskapet drives med overskudd, og etter utgangen av året 2009 er det overført 4,1 mill kr. til premiefond i Norsk Rikstoto. Ved utgangen av 2008 var selskapets likviditet kraftig forbedret fra tidligere år. Dette skyldtes bl.a. låneopptak på 3 mill kr. for investeringer gjort ført Ved utgangen av 2009 er dog likviditeten svekket som følge av investeringer uten låneopptak, samt overføring av midler til premiefondet i NR. Lunsjtrav Den største endringen for Drammen Travbane AS i 2010 er overgangen til lunsjtrav. Lunsjtrav blir hovedingrediensen på banen; 27 av 48 løpsdager er lunsjtrav. Dette fører med seg flere utfordringer, men nok også muligheter; publikumsmessig vil nok færre være til stede enn ved ordinære kveldskjøringer, erfaringsmessig vil baneomsetningen på spill ligge mye lavere ( lavere per løpsdag), samlet premiesum til hesteeiere blir lavere og det vil helt klart være mye vanskeligere å skaffe firmasponsorer til løpsdagene. Banen har en utfordring i å legge bedre til rette for publikumsbesøk på lunsjtrav. Det gjelder først og fremst fysisk oppgradering av forhold i tribune. Norsk Rikstoto har muntlig gitt positive signaler til å bidra i denne sammenheng, basert på at Drammen Travbane også stilte seg positive til å påta seg flere dager med lunsjtrav. Sett i sammenheng med de muligheter det kan være å tilby møte og konferansefasiliteter på Travkroa, ser en optimistisk på at en bør kunne tilby noe her med lunsjtrav som dessert. Eiendomsutvikling Styret er optimist med hensyn til utvikling av eiendommen. Ved oppstart av arbeid med reguleringsplan tror en dette vil kunne gi en ny giv både for Drammen Travbane og utviking av travsporten i distriktet. Miljø og gode tilbud Styret har som mål at det på banens løpsdager skal være et miljø med et tilfredsstillende antall tilskuere, og et tilbud hvor både sportens utøvere og publikum trives. Ved oppgradering og vedlikehold av anlegget tar en sikte på å bedre tilbudet til publikum. Det beste miljøet skaper en ved at alle som kommer til banen blir mottatt på en hyggelig og positiv måte. Styret har som mål at Drammen Travbane skal fremstå med en god image og service overfor alle grupper av kunder ved banen, så vel hesteeiere, spillere som publikum 6 Drammen Travbane AS

7 styrets årsberetning Resultatregnskap pr 31. desember PROVISJONS/SPILLEINNTEKTER Note Provisjons/spilleinntekter Provisjonsutgifter krysspill Netto provisjons/spilleinntekter Leieinntekter Reklame- og samarbeidsavtaler Kiosksalg Andre inntekter Sum andre inntekter NETTO TOTALE INNTEKTER Løpsavvikling Kioskvarer Personalkostnader 6, Strøm og kommunale avgifter Driftsmateriell, vedlikehold Honorarer Kontorrekvisita, telefon, porto Drift biler og redskaper Markedsføring, reiser og representasjon Forsikringer Andre driftskostnader Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNING Avskrivninger Nedskrivning immaterielle eiendeler Refusjon fra Norsk Rikstoto Tap på krav DRIFTSRESULTAT ETTER AVSKRINING Finansinntekter Refusjon fra Norsk Rikstoto Rentekostnader Finanskostnader DRIFTSRESULTAT FØR PREMIER Ordinære premier V75-premier Gjenstandspremier Oppdretterpremier Overført til premiefond Norsk Rikstoto Sum premier Refusjon V75-premier Refusjon V75-oppdretter Strykningsavgift Tilskudd spesielle løp og arr Overført fra premiefond Norsk Rikstoto Sum premierefusjoner Netto totale premier RESULTAT FØR SKATT Skatt på ordinært resultat RESULTAT TIL DISPOSISJON Som er disponert/dekket slik: Overført til annen egenkapital Drammen Travbane AS

8 styrets årsberetning Balanse pr 31. desember Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormask. o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Aksjer Obligasjoner og andre fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital (8.000 aksjer à kr. 250) Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 2, Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Drammen Travbane AS

9 styrets årsberetning Noter til regnskapet 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring av provisjoner fra travspill og salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler som forringes i verdi avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld i norske kroner med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/ forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Varelager Lager av innkjøpte varer verdsettes til det laveste av anskaffelseskost etter FIFOprinsippet og virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kunde-fordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Pensjoner Pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordning for selskapets ansatte er ikke balanseført, det vil si at kostnaden er lik årets utbetalinger til ordningen. Forpliktelser/pensjonsmidler knyttet til kollektiv pensjonsordning er ikke balanseført, det vil si at pensjonskostnaden er lik årets pensjonspremie, samt innbetaling til premiefond med fradrag for avkastning. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres er oppført netto i balansen. Investeringer i andre selskap Investeringer i andre selskap vurderes etter kostmetoden Drammen Travbane AS

10 styrets årsberetning Note 1. Varige driftsmidler. Tomter Bygninger Baneanlegg Maskiner og anlegg Totalt Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Bygninger og baneanlegg avskrives med 4% - 20%. Maskiner og anlegg avskrives med 10% - 33%. Note 2. Fordringer og gjeld Fordringer med forfall senere enn ett år 0 Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år Note 3. Bundne midler. I posten inngår bundne bankinnskudd med kr Note 4. Aksjekapital og aksjeinformasjon. Aksjekapitalen på kr består av aksjer à kr Alle aksjer har like rettigheter. Selskapets største aksjonær er Buskerud Travforbund med en eierandel på 88,6% (7 091 aksjer). Drammen og Opland Travselskap eier 9,8% (781 aksjer). Alle øvrige aksjonærer har en eierandel på under 1%. Note 5. Pantstillelser og garantier Gjeld som er sikret ved pant o.l Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld Obligasjoner og andre fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Driftsløsøre, inventar, maskiner m.v Tomter, bygninger Sum Drammen Travbane AS

11 Note 6. Pensjoner. styrets årsberetning Selskapet har en kollektiv pensjonsforsikring som omfatter 10 personer. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Premiefondet er kr Selskapets ansatte har i tillegg en tariffestet avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP). De ansatte har følgende aldersfordeling: Under 30 år 0 stk Fra 30 til 40 år 4 stk Fra 40 til 50 år 2 stk Fra 50 til 62 år 4 stk Note 7. Skattekostnad. Årets skattekostnad består av Betalbar skatt på selskapets inntekt For lite/mye avsatt tidligere - - Samlet betalbar skatt Endring utsatt skatt Netto skattekostnad Betalbar skatt i balansen Betalbar skatt på selskapets inntekt Samlet betalbar skatt i balansen Utsatt skatt Endring Netto midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel Utsatt skatt/skattefordel (28 %) Herav ikke balanseført Utsatt skatt/skattefordel i regnskapet Note 8. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.v. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte, inkludert løpsfunksjonærer og totalisatorpersonell i løpet av regnskapsåret har vært 49. Dette utgjør samlet ca 12 årsverk. Drammen Travbane AS

12 styrets årsberetning Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter. Det er ingen enkelt lån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5% av selskapets egenkapital. Revisor. Kostnadsført revisjonshonorar i 2009 var kr Honorar for øvrig bistand fra revisor utgjorde kr De oppgitte beløpene er inklusive merverdiavgift. Note 9. Egenkapital. Aksjekapital Annen Sum egenkapital Egenkapital Årets resultat Egenkapital Note 10. Investering i andre selskap. Drammen Travbane AS har i 2007 stiftet Åssiden Utvikling AS. Selskapet er stiftet sammen med Åssiden Byutvikling AS og de to stifterne eier hver 50% av aksjene og kan stemme for samme prosentdel. Selskapet ble stiftet med en aksjekapital på kr hvorav Drammen Travbane AS har betalt inn halvparten. Åssiden Utvikling AS har forretningskontor i Drammen kommune. Det har ikke vært aktivitet av betydning i selskapet i Det vises for øvrig til nærmere omtale av Åssiden Utvikling AS i årsberetningen. 12 Drammen Travbane AS

13 Revisjonsberetning. styrets årsberetning Drammen Travbane AS

14 INFORMASJON OM ÅRETS VIRKSOMHET INFORMASJON OM ÅRETS VIRKSOMHET Terminliste Det ble totalt avviklet 44 løpsdager, noe som var en løpsdag mer enn i Som vanlig var det 5 V75 arrangementer. 7 løpsdager var lunsjtrav som alle ble kjørt på tirsdager. Det ble avviklet en fredagskjøring i sammenheng med NM for montéryttere i juni, videre ble avviklet 3 søndagskjøringer, mens de resterende 28 løpsdagene var mandager. 21 av disse var kveldskjøringer, mens 7 var ettermiddagstrav med start kl Ettermiddagstravet var et forsøksprosjekt som ble prøvd ut på mandager mellom Drammen og Leangen Travbane. Den ene banen kjørte kl mens den andre banen startet som vanlig kl Totalt ble det kjørt 376 løp, 19 løp flere enn i av disse var forbeholdt kaldblodshestene og 209 for varmblodhester. 20 av løpene var ekstraløp satt opp ved store innmeldinger. Kun 2 løp ble innstilt ved for liten innmelding. Totalt var det hester som startet på Drammen Travbane. Fordelingen var 903 kaldblodshester og varmblodshester. Disse hestene startet totalt ganger. Premienivået nådde en ny rekord da det ble utbetalt i underkant av 22 mill kr. (utenom gjenstandspremier) i hesteeier og oppdretterpremier, ca 2 mill kr. mer enn i Storløpene Arne Sems Minneløp ble kjørt for tiende gang, og var som vanlig hovedoppslaget på årets første V75 kjøring. Hoppeløpet ble vunnet av Stjerne Faksa, kusket og trent av Odd-Arne Sagholen. DNT s Hoppeserie med kr til vinneren ble også kjørt på banens første V75 kjøring for året. Seieren gikk til Frode Hamre med egentrente Hertiginnan C.D. Ludvig Nilsens Minneløp ble vunnet av danskegjesten Juvel Trøjborg og Knud Mønster. Ekvipasjen ledet fra start til mål og seieren var aldri i fare. Kristian Brenne. Steinar Holm var trener for den norskfødte 3-års hoppa. Neslands Loke og Åsbjørn Tengsareid viste muskler da de rundet samtlige konkurrenter i styrkeprøven Drammen Kommunes Pokalløp over 2900 meter. H.K.H. Kronprins Haakons Pokalløp ble vunnet av No Mans Land, godt understøttet av sin faste makker Johan Herbjørn Undem. Brekke-løpene Populær hjemmeseier ble det i Nils Brekkes Pokalløp etter at hoppederby vinneren Sweet Case ledet fra start til mål. 1.14,4 var den raskeste vinnertiden på Drammen Travbane i Faste Lundi og Eirik Høitomt ledet fra start til mål i Guttorm Brekkes Pokalløp. DNT s 5-årsløp. Årets beste betalte seier gikk til Løkki Ess og Geir Vegard Gundersen i nyvinningen DNT s 5-årsløp. Ekvipasjen holdt noe overraskende unna for mer meritterte tilleggshester og fikk kr for strevet. St. Hallvardpokalen ble en fartsfest og et severdig oppgjør. 4-åringen Bork Odin strøk til tet fra spor 8 bak bilen og dro unna i et hardt tempo. Moe Brage angrep 600 meter fra mål og brukte konkurrentene som rundingsbøyer. Ut i oppløpet koblet Moe Brage grepet på Bork Odin og vant på årets raskeste vinnertid for kaldblodshestene 1.23,5. Bork Odin noterte 1.24,0 som annenhest og satt ny banerekord. Begge prestasjonene var sterke i -15 grader. Ole A. Landaas Æresløp Tilskuerne fikk se en sterk vinner i Ole A. Landaas Æresløp. Vinn De Luxe og Eirik Høitomt gjorde grovjobben selv og vant etter et løp i dødens. Asbjørn Mehla fikk et fint gjeste oppsitt i DNT s høstfinale for kaldblod med hele til vinneren. Mehla fikk låne Øystein Tjomsland trente Viktorian og det ga full utelling på direkten etter at ekvipasjen ledet fra start til mål. Tarport Frenzy Trot fikk en fin vinnerekvipasje i form av S.J s Majesty og unggutten Jens 14 Drammen Travbane AS

15 Storløpsvinnere 2009 INFORMASJON OM ÅRETS VIRKSOMHET Dato Løp/kusk Hest Eier Trener Arne Sems Minneløp Odd-Arne Sagholen Stjerne Faksa 1.29,12100v Morten og Hilde Solbrekke Odd-Arne Sagholen DNT s Hoppeserie Frode Hamre Hertiginnan C.D. 1.17,8/2520v Eirik Djuve Frode Hamre Ludvig Nilsens Minneløp Knud Mønster Juvel Trøjborg 1.15,5/2100a Knud Mønster Eieren Drammen Kommunes Pokalløp Åsbjørn Tengsareid Neslands Loke 1.26,1/2940v Trond Helge Strandskogen Åsbjørn Tengsareid HKH Kronprins Haakons Pokalløp Johan Herbjørn Undem No Mans Land 1.16,4/2500a Stall Hallbom Geir Bjaaland Tarport Frenzy Trot Jens Kristian Brenne S.J. s Majesty 1.16,6/2100a Harness Racing LTD Steinar Holm Guttorm Brekkes Pokalløp Eirik Høitomt Faste Lundi 1.26,9/1700a Lars Bakke Eieren Nils Brekkes Pokalløp Thor Borg Sweet Case 1.14,4/1700a Trond Thorseth og Roar Olafsen Trond Thorseth DNT s 5-års løp Geir Vegard Gundersen Løkki Ess 1.29,5/ Jan-Arve Svendsen Eieren Ole A. Landaas Æresløp Eirik Høitomt Vinn De Luxe 1.16,6/2100a Jan Svendsen og Jevgeni Ivanov Evy-Marie Brinch St. Hallvardpokalen Asbjørn Mehla Moe Brage 1.23,5/1700a Tor-Martin Moe Eieren DNT s Høstfinale Kaldblods Asbjørn Mehla Viktorian 1.29,9/2100v Eirik Djuve Øystein Tjomsland Odd-Arne Sagholen med Stjerne Faksa vant den tiende utgaven av Arne Sem s Minneløp. Drammen Travbane AS

16 INFORMASJON OM ÅRETS VIRKSOMHET Hverdagstravet Drammen Travbane holder fortsatt sin posisjon som en av landets mest populære baner blant hesteeierne og var med gjennomsnittlig 11,41 hester pr løp, banen med flest hester pr løp i landet. Breddepremieringen ved banen ble som vanlig godt mottatt blant de aktive og var en av grunnene til at banen hadde så mange startende hester. Premienivået var relativt stabilt de 11 første månedene, men i desember ble alle løp kjørt med kr i førstepremie. Sæla-cupen Sæla-cupen erstattet Zilco-Chevi cupen. En cup som gikk gjennom hele året og var et tiltak for å premiere sliterne som valgte å melde/delta med sine hester på Drammen Travbane. Følgende fikk en Chevi sulky og Racing Tack travsele: Mestseirende trener ble Trond Andersen med 9 stallseire. Mestseirende hest ble Suspicious Speed med sine 3 seire og 1 tredjeplass. Med sine 29 starter fikk Robert Kruse sulky og sele for å ha vært meststartende amatørkusk. Line Gundersen ble nok en gang mestvinnende montérytter og ble belønnet med en montésal. Løpsutskrivningen Når det gjaldt løpsutskrivningen så ble det fortsatt holdt fokus på å variere løpene. Eksempler på dette var: fordel spor(hester med et grunnlag i spor 1-6 og 9-10, mens hester med høyere grunnlag i spor og 12). Godtgjørelse for hester som ikke hadde vunnet løp i 2009(ble kjørt på slutten av året). Godtgjørelse for maidens (hester som aldri har vunnet løp). Godtgjørelse for hester med mindre enn 50 startpoeng og godtgjørelse for hester som ble ridd av ryttere (montéløp) som aldri hadde vunnet løp. Banens trenere Glenn Kramer Stenberg hadde sin beste sesong i sulkyen når det dreier seg om innkjørte penger. Totalt ble det 13 seire og kr i sulkyen. Stenbergs stallhester løp inn kr Jan Per Brenden hadde sitt beste år som trener og et godt år i sulkyen. Stallhestene løp inn kr og i sulkyen stoppet totalen på kr Asbjørn Wright brukte stort sett lånekusker på sine stallhester som tjente kr til sine eiere. Som kusk vant Asbjørn et løp og kjørte inn kr Siv Ailin Olsen brukte lånekusker på stallhestene sine, og de løp inn kr Kuskestatistikk Navn Starter Seire Innkjørt Glenn Kr. Stenberg Jan Per Brenden Asbjørn Wright Innkjørt på trenerstaller Jan Per Brenden Glenn Kr. Stenberg Asbjørn Wright Siv Ailin Olsen I samtlige V5-løp ved Drammen Travbane i 2009 har eier av hest blitt tildelt premie Hallingglass satt opp av Autotech AS. Vinnere i Sæla-cupen 2009, Line Gundersen, Reidar og Per Otmar Bjørkmark (eiere av mestseirende hest) og Trond Andersen. 16 Drammen Travbane AS

17 Norgesmesterskap for montéryttere Norgesmesterskapet for montéryttere gikk av stabelen under dobbeltkjøringen juni. To løp ble ridd fredag og et løp ble ridd lørdag. Et av fredagsløpene inngikk i V5 spillet. Mesterskapet ble avgjort i finaleløpet lørdag og seieren gikk til Johanne Ulrica Øveraasen med Vibeke Steig og Laila Thue på annen og tredje. Mette R. Nyløkken representerte Drammen Travbane i mesterskapet og ble nr. 4. INFORMASJON OM ÅRETS VIRKSOMHET Championat Gunnar Austevoll ble champion for tredje året på rad. 35 seire holdt til sikker seier, 6 seire foran sin argeste konkurrent Eirik Høitomt. Kristian Malmin tok nok et championat i sitt andre år som stallansatt hos Rune Haugen. Totalt ble det 8 seire for Kristian på Drammen Travbane og han gikk seirende ut av championat kampen foran Kristine Kvasnes som ledet de 9 første månedene av året. Johanne Ulrica Øveraasen vant årets NM for monteryttere. Hun tok sitt andre mesterskap, idet hun også vant i Robert Kruse var suveren blant amatørene med sine 5 seire. Robert hadde bevisst satset på å vinne amatørcupen i Sæla cupen, og var en hyppig gjest på Drammen Travbane dette året. Line Gundersen tok samme antall seire som i 2007 og 2008 og nok en gang holdt 5 seire til et nytt banechampionat. Rutineløp Det var veldig varierende oppmøte på rutineløpene. Derfor besluttet administrasjonen å endre innmeldingsrutinene på høsten. Innmelding skjedde pr. telefon til administrasjonen innen fredag kl Dette ga mye bedre resultat og de siste 5 rutineløpslørdagene ble svært positive med godt oppmøte. Banerekorder Det ble et år med 3 nye banerekorder. Den første ble satt 19. september da 3-årige Invisible Power travet 1.15,1 og ble nr. 2 i V75 bak Olympic Pine. De to siste kom på årets siste V75 dag 19. desember, for øvrig en dag hvor termometeret viste 15 minusgrader. 3-årige Wiking Blesen travet 1.28,7 og ble nr. 3 i DNT s høstfinale mens Championater 2009: Kristian Malmin, Line Gundersen og Gunnar Austevoll. I tillegg vant Robert Kruse. 4-årige Bork Odin travet 1.24,0 som annenhest i St. Hallvard pokalen. Begge hestene ble trent av Lars O. Romtveit Ponnitrav Det ble kjørt/ridd 20 ponni løp på Drammen Travbane i forbindelse med totokjøringer i Løpene var både med volte og autostart og det ble også ridd montéløp. Alle løpene hadde en sponsor slik at det kunne deles ut seiersdekken til vinneren. Premiering har vært Hestesportens Porselen samt en rosett til alle deltagere i samtlige løp. Drammen Travbane AS

18 INFORMASJON OM ÅRETS VIRKSOMHET Markedsarbeid Markedsføring for Drammen Travbane er knyttet til markedsføring av selve banen og arrangementer på banene, samt markedsføring av spill på hest. Hovedtrekk i markedsføringarbeidet i 2009 var basert på: generelt mer synlig i mediabildet forsterket markedsføring av banens V75- dager spesiell markedsføring av ettermiddagstrav alle travlag med egen dag på banen bedriftsbesøk til kveldstrav og ettermiddagstrav Travsprint under Elvefestivalen i Drammen SYNLIG I MEDIABILDET Det har blitt gjort forsøk med videoreklame i bl.a. busser og taxier i Drammensområdet. Effekten av dette er ganske uvisst. Banens egen hjemmside er løpende oppdatert, og da først og fremst med spilldrivende informasjon. Videre er det fast annonsering på noen andre hjemme-/informasjonssider. I forbindelse med banens V75-dager er det satset på tydelige annonser i to av lokalavisene. Den beste synlighet i mediabildet representerer gode sportslige prestasjoner. Det var planer om å gjenoppta Travsprinten i forbindelse med Elvefestivalen i Drammen. Av kostnadsmessige grunner er dette inntil videre lagt på is. V75-DAGER - STORLØPSDAGER - HESTEEIER FOR EN DAG Under alle V75-dagene på banen er løpene solgt til sponsorer, og løpene er gitt sponsorens navn. Unntatt fra dette er de spesielle æres- og minneløpene. Hesteeier for en dag har blitt et fast og populært innslag på alle V75-dagene. Den heldige vinner får et reisegavekort pålydende kr Nytt av året var også tilbud til sponsorer med tilbud om å være master foran sitt eget sponsorløp. Det ble kjøpt inn tandem sulkyvogner, og sponsor sammen med en erfaren kusk fikk sitte opp i sulkyen og defilerte foran løpet. Tilbudet ble veldig godt mottatt. ETTERMIDDAGSTRAV OG KVELDSTRAV Ettermiddagstrav var et prøveprosjekt sammen med Leangen Travbane. Vanskelig å markedsføre, og trakk lite med publikum. Ordinært kveldstrav henger igjen som det mest populære. Et trofast publikum møter opp. Imidlertid har det også vist seg at disse kveldskjøringene er vanskeligere å skaffe sponsorer til, den beste markedsføringen er gode premier og gode hester til start. TRAVSELSKAPETS DAG Tre av travselskapene i Buskerud har Travselskapets Dag på banen. Prestfoss Travselskap, Kongsberg Travselskap samt Hallingdal Tråvlag har sine egne sponsordager på banen. Dette er veldig fine dager, og med et lokalt og entusiastisk publikum. Travselskapene trekker med seg lokale bedrifter som sponsorer og samarbeidspartnere. Dette knytter verdifulle kontakter, og er veldig verdifullt både for travselskapet, travsporten generelt og meget gode innslag på Drammen Travbane. Øvrige travlag innenfor Buskerud Travforbund er også kontaktet med sikte på et tilsvarende opplegg, men foreløpig har det ikke blitt flere dager. ANDRE ARRANGEMENTER I løpet av året er det flere ulike arrangementer på banen. Ponnikjøring som tilbud til bedrifter er et fast innslag. Hundeutstillinger er faste innslag, langbaneløp i speedway likeså, samt populære, World Sensation Stunt Show. I spillehallen er det faste utstillinger og salgsopplegg; skisalget til Aron Skiklubb er av det største i sitt slag i landet, flere tusen par ski bytter eier. Andre opplegg er loppemarked, antikksalg og ilderutstillinger. SAMARBEIDSAVTALER Det er inngått faste avtaler med 30 firmaer som har skilter eller reklameseil på banen. Flere av avtalene er kombinasjon av skilt/seil og løp. I 2009 ble det til sammen avviklet 90 sponsorløp, i tillegg kommer de faste æres- og minneløpene. 18 Drammen Travbane AS

19 INFORMASJON OM ÅRETS VIRKSOMHET Klovnen Knut, en allsidig Tullekunstner var et populært innslag på V75-kjøringen i juni. Hesteeier for en dag, med mulighet for å vinne et reisegavekort på kr fast innslag på V75-kjøringer. Knivskarp konkurranse i ponniløp. Oda Marie Haug med Mercan (nærmest) vinner Stall Bergs ponniløp 11. mai. Leieavtaler på banen Det har stort sett vært stabile leieforhold på banen. Når det gjelder trenerstaller har det ikke vært endringer i leieavtaler i Avtalen vedr drift av restaurant og krysspill på Travkroa opphørte ved utgangen av året. Siden høsten 1998 har denne driften vært satt bort, men drives nå igjen i egen regi. Banen har ved utgangen av året følgende løpende avtaler: 1. Festekontrakt til år 2012 vedr bensinstasjon. 2. Avtale med Roger Bakken BIL fra vedr 1.100m2 av tidligere spillehall til bilforretning. 3. Avtale med Sigmund Tandberg om smie. 4. Avtale med Hrimnir Islandshest-forening vedr foreningens bane på «indre bane» Banen kjøpte i 2009 inn 4 tandemsulkyer. De ble introdusert 28. mars i et oppgjør mellom Strømsgodset og Mjøndalen IF. 5. Avtale med Geir Lie om hesteutstyrsforretning. 6. Avtale med Drammen kommune vedr grunn til treningsløype/rettstrekke. 7. Avtale med Eva Kjemperud om drift av Kafé Bristol 8. Avtale med Telenor vedr basestasjon for mobiltelefon. 9. Avtale med ESS Invest/ Norges Catering AS vedr deler av kjeller Travkroa frem til TRENERSTALLER Det er avtaler med følgende trenere: 1. Asbjørn Wright, 8 bokser. 2. Siv Ailin Olsen, 8 bokser. 3. Glenn Kr. Stenberg, 23 bokser. 4. Drammen Trav og Transport AS, v/jan Per Brenden, 15 bokser. Drammen Travbane AS

20 INFORMASJON OM ÅRETS VIRKSOMHET Salgsarbeid Kommisjonærer ØKNING I ANTALL KOMMISJONÆRER Ved utgangen av året var det 85 kommisjonærer i region, en økning på 13 fra starten på året. Det skjer løpende endringer m.h.t. kommisjonærer. I løpet av året har 2 kommisjonærer valgt å legge ned, 10 har blitt overdratt til nye eiere. 15 nye kommisjonærer er etablert, 4 av disse med den nye kompakt-løsningen til Norsk Rikstoto. Når det gjelder nye kommisjonærer er størrelse på omsetning ganske forskjellig, noen har omsetning på kr pr uke, men flere ligger også godt under kr i uka. Det er fortsatt potensiale for flere kommisjonærer i region. OPPFØLGNING AV KOMMISJONÆRER Selskapet var i en periode på godt og vel 1 år uten særsklilt stilling som salgsansvarlig for oppfølgning av kommisjonærer, oppgavene ble ivaretatt av øvrige ansatte i selskapet. Sommeren 2009 ble stillingen igjen besatt, og i tillegg ble det opprettet en 60% stilling som salgskonsulent kombinert med 40% stilling som forbundssekretær i DNT/Buskerud Travforbund. Kate Krogh og Harald Martinsen ble ansatt i stillingene. Disse økte ressursene ga mulighet for en betydelig bedre service og oppfølgning av alle kommisjonærer. Geografisk har Krogh ansvar for oppfølgning i nedre del av Buskerud samt Svelvik kommune, mens Martinsen har ansvar for øvre Buskerud. Denne ordningen har fungert tilfredsstillende, og det er etablert god kontakt med samtlige kommisjonærer. Med virkning fra har imidlertid Norsk Rikstoto vedtatt at ansvar for salgsoppfølgning og arbeidsgiveransvar for salgskonsulenter sentraliseres til Norsk Rikstoto (jfr. avsnitt om ansatte under styrets årsberetning, side 3). Kate Krogh er overført til Norsk Rikstoto, mens Harald Martinsen er ansatt i Drammen Travbane AS. Det er avtale mellom NR og DT om disponering av Martinsen til kommisjonæroppfølgning. KOMPETANSEUTVIKING/OPPLÆRING I november mottok alle invitasjon til å være med på kurs på travbanen, kombinert med løp og bespisning. Kurset var beregnet for alle ansatte som selger spill på hest og betjener spillterminal. Det ble i første omgang satt opp 2 kursdatoer. Pågangen ble så stor at det endte med 5 kurskvelder på travbanen i tillegg til et kurs i Hallingdal, totalt gjennomførte 110 personer kurset. NOMINASJONER TIL ÅRETS KOMMISJONÆR Norsk Rikstoto kårer hvert år Årets kommisjonær med flere priser. Årets V75 Kommisjonær Årets Lyntoto-kommisjonær Årets dagtrav -kommisjonær Årets andelskommisjonær Den gjeveste prisen Årets kommisjonær kåres blant alle som har vært nominert i de øvrige klassene. Fra vår region ble følgende kandidaterer anbefalt: Ekko Tipp & Trav Gatekjøkken, Drammen til både til Årets Lyntoto-Kommisjonær og Årets andelskommisjonær, landets desidert største kommisjonær på andelslag. Til Årets V75 Kommisjonær ble foreslått Randi Sørlie Kiosk, Hønefoss, de har tatt seieren i 4 landsomfattende konkurranser i kategorien Gull. Candy-Mix AS, Solbergelva falt det helt naturlig å foreslå denne kommisjonæren som Årets dagtrav -kommisjonær siden de har hatt en vekst på V4 spill på hele 116% i forhold til Produkt Vinner Plass Duo Trippel DD V5A V V V Sum region Oversikt over spill per produkt i region Drammen. 20 Drammen Travbane AS

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb Resultatregnskap for 2010 Salgsinntekt Sponsorinntekter Annen driftsinntekt Medlemsavgifter Leieinntekter Treningsavgifter Sum driftsinntekter Note 2010 2009 197 369 295 272 435 000 230 000 1 719 436 1

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Norges KFUK-KFUM - Speidere

Norges KFUK-KFUM - Speidere Norges KFUK-KFUM - Speidere REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

styrets årsberetning Styret i Drammen Travbane AS 2010.

styrets årsberetning Styret i Drammen Travbane AS 2010. Årsberetning og regnskap 2010 styrets årsberetning Styret i Drammen Travbane AS 2010. Bak fra venstre: Knut Gunnholt, Kim Are Sveen (1. varamann), Roar Schinnes og Trond Jarness. Foran fra venstre: Dag

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Resultatregnskap 2014 for OSI

Resultatregnskap 2014 for OSI Resultatregnskap 2014 for OSI DRIFSTINNTEKTER Samarbeidsavtale SIO Medlemskontingenter og særavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekt Note Resultatregnskap 2 0 1 4 2 0 1 3 532 597 643 200

Detaljer