styrets årsberetning Styret i Drammen Travbane AS 2009.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "styrets årsberetning Styret i Drammen Travbane AS 2009."

Transkript

1 Årsberetning og regnskap 2009

2 styrets årsberetning Styret i Drammen Travbane AS Bak fra v: Knut Gunnholt, Kim Are Sveen (1. varamann), Roar Schinnes og Trond Jarness. Foran fra v.: Dag Torp Syvertsen (nestleder), Trygve Bjørge (leder) og Hans R. Bakken (daglig leder). Hard fight i NM for monteryttere; Mette R. Nyløkken og Liv Pedersen under finaleløpet på lørdagen. Forsidebilde: Johan Herbjørn Undem og No Mans Land inn til seier i H.K.H. Kronprins Haakons Pokalløp. 2 Drammen Travbane AS

3 Om selskapet styrets årsberetning STYRETS ÅRSBERETNING Drammen Travbane AS (DT) ble stiftet hvor formålet var anlegg, bortleie og drift av travbane på Åssiden i Drammen. I forbindelse med omorganisering av hestesporten i 1996/97 ble selskapet endret til både et drifts- og eiendomsselskap. Konsesjon for totalisatorkjøringer ble tidligere gitt fra Landbruksdepartementet og direkte til de totalisatorkjørende selskaper ved totalisatorbanene. Ved Drammen Travbane var dette tidligere Drammen og Opland Travselskap, og deretter Buskerud Travforbund. Konsesjon ble f.o.m overført samlet til Norsk Rikstoto (NR). NR har så videre opprettet driftsavtaler ved de tilsvarende baner og driftsselskaper. Aksjonærer Selskapet har totalt aksjer. Det har ikke skjedd endringer i antallet aksjonærer eller eierforhold i Buskerud Travforbund er den største aksjonæren med aksjer, som utgjør 88.6 % av antall aksjer. Ingen styremedlemmer, daglig leder eller revisor eier aksjer i selskapet. Aksjonær Antall aksjer % Aksjonærer Buskerud Travforbund % 1 Andre travorg % 12 Private % 31 Sum % 44 Styret og styringsorganer Etter generalforsamlingen har styret hatt følgende sammensetning: Trygve Bjørge (leder), Dag Torp Syvertsen (nestleder), Trond Jarness, Roar Schinnes og Knut Gunnholt. Varamedlemmer til styret Kim Are Sveen (1. varamann) og Rune Haugen (2. varamann). I henhold til vedtektene skal ett av styremedlemmene velges etter innstilling fra Buskerud Travforbund. Trygve Bjørge er valgt etter innstilling fra forbundet. Valgkomiteen har etter siste general-forsamling hatt følgende sammensetning: Evelyn Stillerud ( ), Tore Borgersen ( ) og Nils Kristian Jansen ( ). Ansatte. Selskapets administrasjon ved utgangen av året bestod av: Daglig leder: Hans R. Bakken. Sportsansvarlig: Andrè Ringelien. Sekretær: Anne Kristoffersen. Salgsansvarlig: Kate Krogh ( ). 1) Salgskonsulent: Harald Martinsen (60%). 2) Sekretær/regnskap: Tone Johansen (40%). Markedsmedarbeider: Torill Svendsrud (20%) Bane- og vedlikeholdspersonell: Baneansvarlig: Leif Arne Kleven. Fagarbeidere: Steinar Stabæk og Sigmund Tandberg. 1) Kate Krogh ble ansatt som salgsansvarlig i Drammen Travbane AS den Fra har Norsk Rikstoto sentralt overtatt arbeidsgiveransvar for salgsansvarlige, og Kate Krogh er overført til NR. 2) Harald Martinsen er ansatt i 60% stilling som salgskonsulent i Drammen Travbane AS, og 40% stilling som forbundssekretær i Det norske Travselskap/Buskerud Travforbund. Gjennomsnittlig antall ansatte, inkludert løpsfunksjonærer og totalisatorpersonell i løpet av regnskapsåret har vært 49. Dette utgjør samlet ca 12 årsverk. Av det totale antall er det ca 53% kvinner og 47% menn. Alle styremedlemmer, inkludert varamedlemmer er menn. Selskapet har innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. Helse, miljø og sikkerhet. Det råder et godt arbeidsmiljø i selskapet. Styret kjenner ikke til at selskapet forurenser det ytre miljø, eller har bygningsmasse med skadelige stoffer. Totalt sykefravær i løpet av året er registrert til 105 dager. Andel sykefravær i forhold til antall årsverk utgjør 6,7 %. Grunnen til det høye sykefraværet er først og fremst en av selskapets medarbeidere som har vært 50% sykmeldt hele året Det har for øvrig ikke vært skader eller ulykker med personskade i løpet av året. Revisjon Revisjon er utført av revisjonsselskapet PriceWaterhouseCoopers. Ansvarlig for revisjon er statsautorisert revisor Tevje Ulsbøl. Drammen Travbane AS

4 styrets årsberetning Økonomi OMSETNING Total omsetning på hestespill hadde en nedgang i 2009 etter toppåret Samlet ble det spilt for noe over 3,6 milliarder kroner, en nedgang på 84 mill kr, eller 2,2%. I region Drammen ble omsetningen på 248,9 mill kr, en nedgang på 6,6 mill kr. - 2,6%. Økning i omsetning var det på spilleproduktene V4, V65 og V75. Økningen i V4-spillet skyldes både at det er et relativt nytt spill (høsten 2007) og utvidelse av spill mot Sverige hvor dette produktet har vært meget bra. Gledelig er det også at hovedspillet V75 hadde fremgang, en økning på 2,2 mill kr. eller 3,7%. Spill hos kommisjonærer hadde en tilbakegang på 3,7% (7,2 mill kr), mens nettspill hadde en fremgang på 7,4% (3,1 mill kr). Med virkning fra har ikke Drammen Travbane AS som driftsselskap direkte ansvar for oppfølgning av kommisjonærer i region Drammen. Dette ansvaret er sentralisert i Norsk Rikstoto. PROVISJONER Omsetningen i region ga en provisjonsinntekt på 28,95 mill kr. Det er en økning på 2 mill kr. fra året før, til tross for lavere omsetning. Grunnen til dette er bl.a. den endring som skjedde i 2008 vedr overføring av midler til driftsselskapene. Modellen inneholder tre hoveddeler: a) Premiematrise, etter antall løp b) Løpsdagskostnader c) Variabel provisjon. I 2009 ble det kjørt 19 flere løp enn i 2008, og det blir gitt en kompensasjon pr løp med kr mer enn planlagt. I tillegg ble satsene for refusjon av deler av løpsdagskostnadene øket. REGNSKAP Regnskapsmessig resultat før skatt ga et overskudd på kr Skatt på ordinært resultat utgjør kr Ordinært resultat som følge av dette gir et overskudd på kr Styret foreslår at dette overskuddet tilføres annen egenkapital, som etter dette viser en opptjent sum på kr I regnskapet er overført 1 mill kr. til premiefond i Norsk Rikstoto. Samlet har selskapet nå overført 4,1 mill kr. til premiefond i NR. Premier til hesteeiere Selskapets hovedformål er å bidra til best mulig utbetaling av premier til sportens aktive, dvs hesteeierne, oppdrettere, trenere og kusker. I 2009 ble det utenom premiefondet overført 22,4 mill kr. i premier og oppdretterpenger, som er en økning på 2 mill kr. fra året før. Det ble overført 12,9 mill kr. i ordinære premier, 6,6 mill kr. i V75-premier, og 2,2 mill kr. i oppdretterpenger. Terminliste Banen har hatt en liten økning i antall løpsdager de siste årene. I 2005 og 2006 var antall dager 41, så en økning til 43 både i 2007 og 2008, mens antallet i 2009 var kommet opp i 44. Dette gir seg naturlig nok også økning i antall hester til start og antall starter. I 2009 startet hester, mens antall starter totalt på de 376 løpene som ble avviklet var Det har skjedd betydelige endringer i typen av løpsdager; fem V75-dager har ligget fast, men ellers skjer det store endringer. I 2009 ble det sammen med Leangen Travbane utprøvd et prosjekt ettermiddagstrav med start kl ettermiddagstrav ble avviklet i Drammen, det samme antall også lunsjtrav. Prosjekt ettermiddagstrav ga dårligere resultat enn forventet. Terminlista for 2010 er for Drammen vedtatt med de største endringer i banens historie. De fem V75-dagene ligger fast, men antall lunsjtrav er øket til 27, en økning på 20 dager. Ordinære kveldskjøringer er redusert til 15. Lunsjtrav har kommet for å bli, og antallet totalt er øket fra 96 i 2009 til 138 i I utgangspunktet ønsker Drammen ordinære kveldskjøringer på faste dager og faste tider, men med sin geografiske beliggenhet ligger banen meget godt til rette for avvikling av lunsjtrav. Investeringer og vedlikehold. Den største utfordringen på den tekniske siden har vært høyttaleranlegg, inkludert startplate. Nytt forsterkeranlegg ble kjøpt inn i 2008, men med mye gamle kabler ville ikke anlegget oppføre seg tilfredsstillende. I løpet av året er det meste av alle gamle kabler skiftet ut, samt at alle høyttalere og kontakter er sjekket opp eller skiftet ut. 4 Drammen Travbane AS

5 styrets årsberetning Traktorer er den viktgiste arbeidsredskapen på banen, og det er et minimum på to traktorer. Den eldste av traktorene - 10 år gammel - er skiftet ut. Det er innkjøpt ny (brukt) stor traktor John Deere Det ble også kjøpt inn brukt Dodge Ram pickup (2005 modell) fra USA for oppbygging av ny startbil. Påbygget på bilen har skjedd i Sverige, og den nye bilen tas i bruk i begynnelsen av For øvrig mye vedlikehold etter gammelt mønster, det gjelder gjerder, trenerstaller og boks-rekker. I Hesteringen er det asfaltert foran boks-rekker. Den største investeringen er dog kjøp av naboeiendom ved innkjøring til Hesteringen. Denne eiendommen ble tilbudt av utbygger av Eplehagan. Innkjøringen til Hesteringen er trang, og eiendommen ble kjøpt for å sikre fremtidige muligheter for utvidelse. Eneboligen på eiendommen er oppusset, og blir leid ut. Travkroa Driften av Travkroa og retten til å drive krysspill på banen ble i 1998 leid ut. De to-tre første årene gikk både driften av kroa og krysspillet noenlunde bra. Men da spill via nettet kom i 2001 sank omsetningen på krysspillet, og har senere vært synkende. Det har i perioden vært tre drivere/ leietakere. De har økonomisk delvis reddet seg på inntekter fra spilleautomater, men da også disse inntektene har falt bort, har driften gått med tap. Siste leietaker brakte driften til opphør ved årets slutt. Deler av underetasjen er leid bort til cateringvirksomhet, og denne del av driften går bra. Krysspillet som ble drevet i restauranten ble flyttet ned til puben i kjelleren. Disse lokalene er pusset opp, og krysspillet vil videre skje i disse lokalene. Selve restaurantdelen på Travkroa er det under løpsdager kun behov for i forbindelse med V-75 kjøringer. Det er behov for en del oppussing av restauranten. Eiendomsutvikling Styret viser til tidligere årsberetninger om det arbeid og de ulike prosjekter som har vært jobbet med for utviklingen av Drammen Travbane. I 2006 ble undertegnet avtale om utvikling av området ut mot Rosenkrantzgata, ca 40 mål. Avtalen innebærer i hovedtrekk at deler av eiendommen stilles til disposisjon for utbygging. Hele eiendommen er på ca 130 mål. ÅSSIDEN UTVIKLING AS. Åssiden Utvikling AS ble etablert i 2007 som et felles utviklingsselskap, hvor Drammen Travbane AS har 50% av aksjekapitalen. Øvrige aksjonærer er Sjølyst Utvikling AS v/ola Mæle og Arkitekt Nils Tveit Holding AS v/nils Tveit gjennom selskapet Åssiden Bydelssenter AS. Høsten 2008 fattet Bystyret i Drammen et positivt vedtak om at Arealbruk for planområdet mellom Rosenkrantzgata og dagens travbane kan avklares gjennom reguleringsplan med konsekvensutredning. Med bakgrunn i dette politiske vedtaket var det et håp om at reguleringsplan kunne utarbeides i løpet av 2009, og bli behandlet i Bystyret tidlig på året En har underveis i prosessen støtt på betydelige utfordringer; både når det gjelder størrelse på arealer som kan gjøre prosjektet økonomisk forsvarlig, og forståelse eller tolkning av det politiske vedtak, og hva slags type planarbeid som kan eller bør igangsettes. Status i prosjektet er at en tidlig i 2010 vil avklare type av planarbeid som igangsettes. Videre utvikling Omsetning Utviklingen i omsetningen 2008 skapte stor optimisme for hele hestesporten. En milepæl ble nådd i 2007 med en omsetning på over 3 mrd kr, og utviklingen fortsatte i 2008 med en kraftig økning på 550 mill kr. til over 3,7 mrd kr. I 2009 opplevde man nedgang i omsetningen på ca 84 mill kr, men godt over 3,6 mrd kr. I 2009 budsjetterte styret med fortsatt økning i omsetning i region. Budsjettet ble ikke nådd, men samlet sett kan en si seg fornøyd med året. For 2010 er en fortsatt optimist og tror igjen på økning i omsetningen. Salgsoppfølgning Norsk Rikstoto har endret ansvar og ressurser for oppfølgning av kommisjonærer ved at salgsansvarlige arbeidsmessig direkte er underlagt NR. For å styrke oppfølgningen av kommisjonærene opprettet Drammen Travbane AS ekstra stilling i 60% høsten Denne stillingen er ikke overført NR, men stilles til disposisjon for kommisjonæroppfølgning. Det er styrets håp at dette vil gi positive resultater. Drammen Travbane AS

6 styrets årsberetning Økonomi og likvidtet Styret mener at selskapet drives på en god og økonomisk forsvarlig måte. Selskapet drives med overskudd, og etter utgangen av året 2009 er det overført 4,1 mill kr. til premiefond i Norsk Rikstoto. Ved utgangen av 2008 var selskapets likviditet kraftig forbedret fra tidligere år. Dette skyldtes bl.a. låneopptak på 3 mill kr. for investeringer gjort ført Ved utgangen av 2009 er dog likviditeten svekket som følge av investeringer uten låneopptak, samt overføring av midler til premiefondet i NR. Lunsjtrav Den største endringen for Drammen Travbane AS i 2010 er overgangen til lunsjtrav. Lunsjtrav blir hovedingrediensen på banen; 27 av 48 løpsdager er lunsjtrav. Dette fører med seg flere utfordringer, men nok også muligheter; publikumsmessig vil nok færre være til stede enn ved ordinære kveldskjøringer, erfaringsmessig vil baneomsetningen på spill ligge mye lavere ( lavere per løpsdag), samlet premiesum til hesteeiere blir lavere og det vil helt klart være mye vanskeligere å skaffe firmasponsorer til løpsdagene. Banen har en utfordring i å legge bedre til rette for publikumsbesøk på lunsjtrav. Det gjelder først og fremst fysisk oppgradering av forhold i tribune. Norsk Rikstoto har muntlig gitt positive signaler til å bidra i denne sammenheng, basert på at Drammen Travbane også stilte seg positive til å påta seg flere dager med lunsjtrav. Sett i sammenheng med de muligheter det kan være å tilby møte og konferansefasiliteter på Travkroa, ser en optimistisk på at en bør kunne tilby noe her med lunsjtrav som dessert. Eiendomsutvikling Styret er optimist med hensyn til utvikling av eiendommen. Ved oppstart av arbeid med reguleringsplan tror en dette vil kunne gi en ny giv både for Drammen Travbane og utviking av travsporten i distriktet. Miljø og gode tilbud Styret har som mål at det på banens løpsdager skal være et miljø med et tilfredsstillende antall tilskuere, og et tilbud hvor både sportens utøvere og publikum trives. Ved oppgradering og vedlikehold av anlegget tar en sikte på å bedre tilbudet til publikum. Det beste miljøet skaper en ved at alle som kommer til banen blir mottatt på en hyggelig og positiv måte. Styret har som mål at Drammen Travbane skal fremstå med en god image og service overfor alle grupper av kunder ved banen, så vel hesteeiere, spillere som publikum 6 Drammen Travbane AS

7 styrets årsberetning Resultatregnskap pr 31. desember PROVISJONS/SPILLEINNTEKTER Note Provisjons/spilleinntekter Provisjonsutgifter krysspill Netto provisjons/spilleinntekter Leieinntekter Reklame- og samarbeidsavtaler Kiosksalg Andre inntekter Sum andre inntekter NETTO TOTALE INNTEKTER Løpsavvikling Kioskvarer Personalkostnader 6, Strøm og kommunale avgifter Driftsmateriell, vedlikehold Honorarer Kontorrekvisita, telefon, porto Drift biler og redskaper Markedsføring, reiser og representasjon Forsikringer Andre driftskostnader Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNING Avskrivninger Nedskrivning immaterielle eiendeler Refusjon fra Norsk Rikstoto Tap på krav DRIFTSRESULTAT ETTER AVSKRINING Finansinntekter Refusjon fra Norsk Rikstoto Rentekostnader Finanskostnader DRIFTSRESULTAT FØR PREMIER Ordinære premier V75-premier Gjenstandspremier Oppdretterpremier Overført til premiefond Norsk Rikstoto Sum premier Refusjon V75-premier Refusjon V75-oppdretter Strykningsavgift Tilskudd spesielle løp og arr Overført fra premiefond Norsk Rikstoto Sum premierefusjoner Netto totale premier RESULTAT FØR SKATT Skatt på ordinært resultat RESULTAT TIL DISPOSISJON Som er disponert/dekket slik: Overført til annen egenkapital Drammen Travbane AS

8 styrets årsberetning Balanse pr 31. desember Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormask. o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Aksjer Obligasjoner og andre fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital (8.000 aksjer à kr. 250) Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 2, Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Drammen Travbane AS

9 styrets årsberetning Noter til regnskapet 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring av provisjoner fra travspill og salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler som forringes i verdi avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld i norske kroner med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/ forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Varelager Lager av innkjøpte varer verdsettes til det laveste av anskaffelseskost etter FIFOprinsippet og virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kunde-fordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Pensjoner Pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordning for selskapets ansatte er ikke balanseført, det vil si at kostnaden er lik årets utbetalinger til ordningen. Forpliktelser/pensjonsmidler knyttet til kollektiv pensjonsordning er ikke balanseført, det vil si at pensjonskostnaden er lik årets pensjonspremie, samt innbetaling til premiefond med fradrag for avkastning. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres er oppført netto i balansen. Investeringer i andre selskap Investeringer i andre selskap vurderes etter kostmetoden Drammen Travbane AS

10 styrets årsberetning Note 1. Varige driftsmidler. Tomter Bygninger Baneanlegg Maskiner og anlegg Totalt Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Bygninger og baneanlegg avskrives med 4% - 20%. Maskiner og anlegg avskrives med 10% - 33%. Note 2. Fordringer og gjeld Fordringer med forfall senere enn ett år 0 Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år Note 3. Bundne midler. I posten inngår bundne bankinnskudd med kr Note 4. Aksjekapital og aksjeinformasjon. Aksjekapitalen på kr består av aksjer à kr Alle aksjer har like rettigheter. Selskapets største aksjonær er Buskerud Travforbund med en eierandel på 88,6% (7 091 aksjer). Drammen og Opland Travselskap eier 9,8% (781 aksjer). Alle øvrige aksjonærer har en eierandel på under 1%. Note 5. Pantstillelser og garantier Gjeld som er sikret ved pant o.l Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld Obligasjoner og andre fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Driftsløsøre, inventar, maskiner m.v Tomter, bygninger Sum Drammen Travbane AS

11 Note 6. Pensjoner. styrets årsberetning Selskapet har en kollektiv pensjonsforsikring som omfatter 10 personer. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Premiefondet er kr Selskapets ansatte har i tillegg en tariffestet avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP). De ansatte har følgende aldersfordeling: Under 30 år 0 stk Fra 30 til 40 år 4 stk Fra 40 til 50 år 2 stk Fra 50 til 62 år 4 stk Note 7. Skattekostnad. Årets skattekostnad består av Betalbar skatt på selskapets inntekt For lite/mye avsatt tidligere - - Samlet betalbar skatt Endring utsatt skatt Netto skattekostnad Betalbar skatt i balansen Betalbar skatt på selskapets inntekt Samlet betalbar skatt i balansen Utsatt skatt Endring Netto midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel Utsatt skatt/skattefordel (28 %) Herav ikke balanseført Utsatt skatt/skattefordel i regnskapet Note 8. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.v. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte, inkludert løpsfunksjonærer og totalisatorpersonell i løpet av regnskapsåret har vært 49. Dette utgjør samlet ca 12 årsverk. Drammen Travbane AS

12 styrets årsberetning Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter. Det er ingen enkelt lån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5% av selskapets egenkapital. Revisor. Kostnadsført revisjonshonorar i 2009 var kr Honorar for øvrig bistand fra revisor utgjorde kr De oppgitte beløpene er inklusive merverdiavgift. Note 9. Egenkapital. Aksjekapital Annen Sum egenkapital Egenkapital Årets resultat Egenkapital Note 10. Investering i andre selskap. Drammen Travbane AS har i 2007 stiftet Åssiden Utvikling AS. Selskapet er stiftet sammen med Åssiden Byutvikling AS og de to stifterne eier hver 50% av aksjene og kan stemme for samme prosentdel. Selskapet ble stiftet med en aksjekapital på kr hvorav Drammen Travbane AS har betalt inn halvparten. Åssiden Utvikling AS har forretningskontor i Drammen kommune. Det har ikke vært aktivitet av betydning i selskapet i Det vises for øvrig til nærmere omtale av Åssiden Utvikling AS i årsberetningen. 12 Drammen Travbane AS

13 Revisjonsberetning. styrets årsberetning Drammen Travbane AS

14 INFORMASJON OM ÅRETS VIRKSOMHET INFORMASJON OM ÅRETS VIRKSOMHET Terminliste Det ble totalt avviklet 44 løpsdager, noe som var en løpsdag mer enn i Som vanlig var det 5 V75 arrangementer. 7 løpsdager var lunsjtrav som alle ble kjørt på tirsdager. Det ble avviklet en fredagskjøring i sammenheng med NM for montéryttere i juni, videre ble avviklet 3 søndagskjøringer, mens de resterende 28 løpsdagene var mandager. 21 av disse var kveldskjøringer, mens 7 var ettermiddagstrav med start kl Ettermiddagstravet var et forsøksprosjekt som ble prøvd ut på mandager mellom Drammen og Leangen Travbane. Den ene banen kjørte kl mens den andre banen startet som vanlig kl Totalt ble det kjørt 376 løp, 19 løp flere enn i av disse var forbeholdt kaldblodshestene og 209 for varmblodhester. 20 av løpene var ekstraløp satt opp ved store innmeldinger. Kun 2 løp ble innstilt ved for liten innmelding. Totalt var det hester som startet på Drammen Travbane. Fordelingen var 903 kaldblodshester og varmblodshester. Disse hestene startet totalt ganger. Premienivået nådde en ny rekord da det ble utbetalt i underkant av 22 mill kr. (utenom gjenstandspremier) i hesteeier og oppdretterpremier, ca 2 mill kr. mer enn i Storløpene Arne Sems Minneløp ble kjørt for tiende gang, og var som vanlig hovedoppslaget på årets første V75 kjøring. Hoppeløpet ble vunnet av Stjerne Faksa, kusket og trent av Odd-Arne Sagholen. DNT s Hoppeserie med kr til vinneren ble også kjørt på banens første V75 kjøring for året. Seieren gikk til Frode Hamre med egentrente Hertiginnan C.D. Ludvig Nilsens Minneløp ble vunnet av danskegjesten Juvel Trøjborg og Knud Mønster. Ekvipasjen ledet fra start til mål og seieren var aldri i fare. Kristian Brenne. Steinar Holm var trener for den norskfødte 3-års hoppa. Neslands Loke og Åsbjørn Tengsareid viste muskler da de rundet samtlige konkurrenter i styrkeprøven Drammen Kommunes Pokalløp over 2900 meter. H.K.H. Kronprins Haakons Pokalløp ble vunnet av No Mans Land, godt understøttet av sin faste makker Johan Herbjørn Undem. Brekke-løpene Populær hjemmeseier ble det i Nils Brekkes Pokalløp etter at hoppederby vinneren Sweet Case ledet fra start til mål. 1.14,4 var den raskeste vinnertiden på Drammen Travbane i Faste Lundi og Eirik Høitomt ledet fra start til mål i Guttorm Brekkes Pokalløp. DNT s 5-årsløp. Årets beste betalte seier gikk til Løkki Ess og Geir Vegard Gundersen i nyvinningen DNT s 5-årsløp. Ekvipasjen holdt noe overraskende unna for mer meritterte tilleggshester og fikk kr for strevet. St. Hallvardpokalen ble en fartsfest og et severdig oppgjør. 4-åringen Bork Odin strøk til tet fra spor 8 bak bilen og dro unna i et hardt tempo. Moe Brage angrep 600 meter fra mål og brukte konkurrentene som rundingsbøyer. Ut i oppløpet koblet Moe Brage grepet på Bork Odin og vant på årets raskeste vinnertid for kaldblodshestene 1.23,5. Bork Odin noterte 1.24,0 som annenhest og satt ny banerekord. Begge prestasjonene var sterke i -15 grader. Ole A. Landaas Æresløp Tilskuerne fikk se en sterk vinner i Ole A. Landaas Æresløp. Vinn De Luxe og Eirik Høitomt gjorde grovjobben selv og vant etter et løp i dødens. Asbjørn Mehla fikk et fint gjeste oppsitt i DNT s høstfinale for kaldblod med hele til vinneren. Mehla fikk låne Øystein Tjomsland trente Viktorian og det ga full utelling på direkten etter at ekvipasjen ledet fra start til mål. Tarport Frenzy Trot fikk en fin vinnerekvipasje i form av S.J s Majesty og unggutten Jens 14 Drammen Travbane AS

15 Storløpsvinnere 2009 INFORMASJON OM ÅRETS VIRKSOMHET Dato Løp/kusk Hest Eier Trener Arne Sems Minneløp Odd-Arne Sagholen Stjerne Faksa 1.29,12100v Morten og Hilde Solbrekke Odd-Arne Sagholen DNT s Hoppeserie Frode Hamre Hertiginnan C.D. 1.17,8/2520v Eirik Djuve Frode Hamre Ludvig Nilsens Minneløp Knud Mønster Juvel Trøjborg 1.15,5/2100a Knud Mønster Eieren Drammen Kommunes Pokalløp Åsbjørn Tengsareid Neslands Loke 1.26,1/2940v Trond Helge Strandskogen Åsbjørn Tengsareid HKH Kronprins Haakons Pokalløp Johan Herbjørn Undem No Mans Land 1.16,4/2500a Stall Hallbom Geir Bjaaland Tarport Frenzy Trot Jens Kristian Brenne S.J. s Majesty 1.16,6/2100a Harness Racing LTD Steinar Holm Guttorm Brekkes Pokalløp Eirik Høitomt Faste Lundi 1.26,9/1700a Lars Bakke Eieren Nils Brekkes Pokalløp Thor Borg Sweet Case 1.14,4/1700a Trond Thorseth og Roar Olafsen Trond Thorseth DNT s 5-års løp Geir Vegard Gundersen Løkki Ess 1.29,5/ Jan-Arve Svendsen Eieren Ole A. Landaas Æresløp Eirik Høitomt Vinn De Luxe 1.16,6/2100a Jan Svendsen og Jevgeni Ivanov Evy-Marie Brinch St. Hallvardpokalen Asbjørn Mehla Moe Brage 1.23,5/1700a Tor-Martin Moe Eieren DNT s Høstfinale Kaldblods Asbjørn Mehla Viktorian 1.29,9/2100v Eirik Djuve Øystein Tjomsland Odd-Arne Sagholen med Stjerne Faksa vant den tiende utgaven av Arne Sem s Minneløp. Drammen Travbane AS

16 INFORMASJON OM ÅRETS VIRKSOMHET Hverdagstravet Drammen Travbane holder fortsatt sin posisjon som en av landets mest populære baner blant hesteeierne og var med gjennomsnittlig 11,41 hester pr løp, banen med flest hester pr løp i landet. Breddepremieringen ved banen ble som vanlig godt mottatt blant de aktive og var en av grunnene til at banen hadde så mange startende hester. Premienivået var relativt stabilt de 11 første månedene, men i desember ble alle løp kjørt med kr i førstepremie. Sæla-cupen Sæla-cupen erstattet Zilco-Chevi cupen. En cup som gikk gjennom hele året og var et tiltak for å premiere sliterne som valgte å melde/delta med sine hester på Drammen Travbane. Følgende fikk en Chevi sulky og Racing Tack travsele: Mestseirende trener ble Trond Andersen med 9 stallseire. Mestseirende hest ble Suspicious Speed med sine 3 seire og 1 tredjeplass. Med sine 29 starter fikk Robert Kruse sulky og sele for å ha vært meststartende amatørkusk. Line Gundersen ble nok en gang mestvinnende montérytter og ble belønnet med en montésal. Løpsutskrivningen Når det gjaldt løpsutskrivningen så ble det fortsatt holdt fokus på å variere løpene. Eksempler på dette var: fordel spor(hester med et grunnlag i spor 1-6 og 9-10, mens hester med høyere grunnlag i spor og 12). Godtgjørelse for hester som ikke hadde vunnet løp i 2009(ble kjørt på slutten av året). Godtgjørelse for maidens (hester som aldri har vunnet løp). Godtgjørelse for hester med mindre enn 50 startpoeng og godtgjørelse for hester som ble ridd av ryttere (montéløp) som aldri hadde vunnet løp. Banens trenere Glenn Kramer Stenberg hadde sin beste sesong i sulkyen når det dreier seg om innkjørte penger. Totalt ble det 13 seire og kr i sulkyen. Stenbergs stallhester løp inn kr Jan Per Brenden hadde sitt beste år som trener og et godt år i sulkyen. Stallhestene løp inn kr og i sulkyen stoppet totalen på kr Asbjørn Wright brukte stort sett lånekusker på sine stallhester som tjente kr til sine eiere. Som kusk vant Asbjørn et løp og kjørte inn kr Siv Ailin Olsen brukte lånekusker på stallhestene sine, og de løp inn kr Kuskestatistikk Navn Starter Seire Innkjørt Glenn Kr. Stenberg Jan Per Brenden Asbjørn Wright Innkjørt på trenerstaller Jan Per Brenden Glenn Kr. Stenberg Asbjørn Wright Siv Ailin Olsen I samtlige V5-løp ved Drammen Travbane i 2009 har eier av hest blitt tildelt premie Hallingglass satt opp av Autotech AS. Vinnere i Sæla-cupen 2009, Line Gundersen, Reidar og Per Otmar Bjørkmark (eiere av mestseirende hest) og Trond Andersen. 16 Drammen Travbane AS

17 Norgesmesterskap for montéryttere Norgesmesterskapet for montéryttere gikk av stabelen under dobbeltkjøringen juni. To løp ble ridd fredag og et løp ble ridd lørdag. Et av fredagsløpene inngikk i V5 spillet. Mesterskapet ble avgjort i finaleløpet lørdag og seieren gikk til Johanne Ulrica Øveraasen med Vibeke Steig og Laila Thue på annen og tredje. Mette R. Nyløkken representerte Drammen Travbane i mesterskapet og ble nr. 4. INFORMASJON OM ÅRETS VIRKSOMHET Championat Gunnar Austevoll ble champion for tredje året på rad. 35 seire holdt til sikker seier, 6 seire foran sin argeste konkurrent Eirik Høitomt. Kristian Malmin tok nok et championat i sitt andre år som stallansatt hos Rune Haugen. Totalt ble det 8 seire for Kristian på Drammen Travbane og han gikk seirende ut av championat kampen foran Kristine Kvasnes som ledet de 9 første månedene av året. Johanne Ulrica Øveraasen vant årets NM for monteryttere. Hun tok sitt andre mesterskap, idet hun også vant i Robert Kruse var suveren blant amatørene med sine 5 seire. Robert hadde bevisst satset på å vinne amatørcupen i Sæla cupen, og var en hyppig gjest på Drammen Travbane dette året. Line Gundersen tok samme antall seire som i 2007 og 2008 og nok en gang holdt 5 seire til et nytt banechampionat. Rutineløp Det var veldig varierende oppmøte på rutineløpene. Derfor besluttet administrasjonen å endre innmeldingsrutinene på høsten. Innmelding skjedde pr. telefon til administrasjonen innen fredag kl Dette ga mye bedre resultat og de siste 5 rutineløpslørdagene ble svært positive med godt oppmøte. Banerekorder Det ble et år med 3 nye banerekorder. Den første ble satt 19. september da 3-årige Invisible Power travet 1.15,1 og ble nr. 2 i V75 bak Olympic Pine. De to siste kom på årets siste V75 dag 19. desember, for øvrig en dag hvor termometeret viste 15 minusgrader. 3-årige Wiking Blesen travet 1.28,7 og ble nr. 3 i DNT s høstfinale mens Championater 2009: Kristian Malmin, Line Gundersen og Gunnar Austevoll. I tillegg vant Robert Kruse. 4-årige Bork Odin travet 1.24,0 som annenhest i St. Hallvard pokalen. Begge hestene ble trent av Lars O. Romtveit Ponnitrav Det ble kjørt/ridd 20 ponni løp på Drammen Travbane i forbindelse med totokjøringer i Løpene var både med volte og autostart og det ble også ridd montéløp. Alle løpene hadde en sponsor slik at det kunne deles ut seiersdekken til vinneren. Premiering har vært Hestesportens Porselen samt en rosett til alle deltagere i samtlige løp. Drammen Travbane AS

18 INFORMASJON OM ÅRETS VIRKSOMHET Markedsarbeid Markedsføring for Drammen Travbane er knyttet til markedsføring av selve banen og arrangementer på banene, samt markedsføring av spill på hest. Hovedtrekk i markedsføringarbeidet i 2009 var basert på: generelt mer synlig i mediabildet forsterket markedsføring av banens V75- dager spesiell markedsføring av ettermiddagstrav alle travlag med egen dag på banen bedriftsbesøk til kveldstrav og ettermiddagstrav Travsprint under Elvefestivalen i Drammen SYNLIG I MEDIABILDET Det har blitt gjort forsøk med videoreklame i bl.a. busser og taxier i Drammensområdet. Effekten av dette er ganske uvisst. Banens egen hjemmside er løpende oppdatert, og da først og fremst med spilldrivende informasjon. Videre er det fast annonsering på noen andre hjemme-/informasjonssider. I forbindelse med banens V75-dager er det satset på tydelige annonser i to av lokalavisene. Den beste synlighet i mediabildet representerer gode sportslige prestasjoner. Det var planer om å gjenoppta Travsprinten i forbindelse med Elvefestivalen i Drammen. Av kostnadsmessige grunner er dette inntil videre lagt på is. V75-DAGER - STORLØPSDAGER - HESTEEIER FOR EN DAG Under alle V75-dagene på banen er løpene solgt til sponsorer, og løpene er gitt sponsorens navn. Unntatt fra dette er de spesielle æres- og minneløpene. Hesteeier for en dag har blitt et fast og populært innslag på alle V75-dagene. Den heldige vinner får et reisegavekort pålydende kr Nytt av året var også tilbud til sponsorer med tilbud om å være master foran sitt eget sponsorløp. Det ble kjøpt inn tandem sulkyvogner, og sponsor sammen med en erfaren kusk fikk sitte opp i sulkyen og defilerte foran løpet. Tilbudet ble veldig godt mottatt. ETTERMIDDAGSTRAV OG KVELDSTRAV Ettermiddagstrav var et prøveprosjekt sammen med Leangen Travbane. Vanskelig å markedsføre, og trakk lite med publikum. Ordinært kveldstrav henger igjen som det mest populære. Et trofast publikum møter opp. Imidlertid har det også vist seg at disse kveldskjøringene er vanskeligere å skaffe sponsorer til, den beste markedsføringen er gode premier og gode hester til start. TRAVSELSKAPETS DAG Tre av travselskapene i Buskerud har Travselskapets Dag på banen. Prestfoss Travselskap, Kongsberg Travselskap samt Hallingdal Tråvlag har sine egne sponsordager på banen. Dette er veldig fine dager, og med et lokalt og entusiastisk publikum. Travselskapene trekker med seg lokale bedrifter som sponsorer og samarbeidspartnere. Dette knytter verdifulle kontakter, og er veldig verdifullt både for travselskapet, travsporten generelt og meget gode innslag på Drammen Travbane. Øvrige travlag innenfor Buskerud Travforbund er også kontaktet med sikte på et tilsvarende opplegg, men foreløpig har det ikke blitt flere dager. ANDRE ARRANGEMENTER I løpet av året er det flere ulike arrangementer på banen. Ponnikjøring som tilbud til bedrifter er et fast innslag. Hundeutstillinger er faste innslag, langbaneløp i speedway likeså, samt populære, World Sensation Stunt Show. I spillehallen er det faste utstillinger og salgsopplegg; skisalget til Aron Skiklubb er av det største i sitt slag i landet, flere tusen par ski bytter eier. Andre opplegg er loppemarked, antikksalg og ilderutstillinger. SAMARBEIDSAVTALER Det er inngått faste avtaler med 30 firmaer som har skilter eller reklameseil på banen. Flere av avtalene er kombinasjon av skilt/seil og løp. I 2009 ble det til sammen avviklet 90 sponsorløp, i tillegg kommer de faste æres- og minneløpene. 18 Drammen Travbane AS

19 INFORMASJON OM ÅRETS VIRKSOMHET Klovnen Knut, en allsidig Tullekunstner var et populært innslag på V75-kjøringen i juni. Hesteeier for en dag, med mulighet for å vinne et reisegavekort på kr fast innslag på V75-kjøringer. Knivskarp konkurranse i ponniløp. Oda Marie Haug med Mercan (nærmest) vinner Stall Bergs ponniløp 11. mai. Leieavtaler på banen Det har stort sett vært stabile leieforhold på banen. Når det gjelder trenerstaller har det ikke vært endringer i leieavtaler i Avtalen vedr drift av restaurant og krysspill på Travkroa opphørte ved utgangen av året. Siden høsten 1998 har denne driften vært satt bort, men drives nå igjen i egen regi. Banen har ved utgangen av året følgende løpende avtaler: 1. Festekontrakt til år 2012 vedr bensinstasjon. 2. Avtale med Roger Bakken BIL fra vedr 1.100m2 av tidligere spillehall til bilforretning. 3. Avtale med Sigmund Tandberg om smie. 4. Avtale med Hrimnir Islandshest-forening vedr foreningens bane på «indre bane» Banen kjøpte i 2009 inn 4 tandemsulkyer. De ble introdusert 28. mars i et oppgjør mellom Strømsgodset og Mjøndalen IF. 5. Avtale med Geir Lie om hesteutstyrsforretning. 6. Avtale med Drammen kommune vedr grunn til treningsløype/rettstrekke. 7. Avtale med Eva Kjemperud om drift av Kafé Bristol 8. Avtale med Telenor vedr basestasjon for mobiltelefon. 9. Avtale med ESS Invest/ Norges Catering AS vedr deler av kjeller Travkroa frem til TRENERSTALLER Det er avtaler med følgende trenere: 1. Asbjørn Wright, 8 bokser. 2. Siv Ailin Olsen, 8 bokser. 3. Glenn Kr. Stenberg, 23 bokser. 4. Drammen Trav og Transport AS, v/jan Per Brenden, 15 bokser. Drammen Travbane AS

20 INFORMASJON OM ÅRETS VIRKSOMHET Salgsarbeid Kommisjonærer ØKNING I ANTALL KOMMISJONÆRER Ved utgangen av året var det 85 kommisjonærer i region, en økning på 13 fra starten på året. Det skjer løpende endringer m.h.t. kommisjonærer. I løpet av året har 2 kommisjonærer valgt å legge ned, 10 har blitt overdratt til nye eiere. 15 nye kommisjonærer er etablert, 4 av disse med den nye kompakt-løsningen til Norsk Rikstoto. Når det gjelder nye kommisjonærer er størrelse på omsetning ganske forskjellig, noen har omsetning på kr pr uke, men flere ligger også godt under kr i uka. Det er fortsatt potensiale for flere kommisjonærer i region. OPPFØLGNING AV KOMMISJONÆRER Selskapet var i en periode på godt og vel 1 år uten særsklilt stilling som salgsansvarlig for oppfølgning av kommisjonærer, oppgavene ble ivaretatt av øvrige ansatte i selskapet. Sommeren 2009 ble stillingen igjen besatt, og i tillegg ble det opprettet en 60% stilling som salgskonsulent kombinert med 40% stilling som forbundssekretær i DNT/Buskerud Travforbund. Kate Krogh og Harald Martinsen ble ansatt i stillingene. Disse økte ressursene ga mulighet for en betydelig bedre service og oppfølgning av alle kommisjonærer. Geografisk har Krogh ansvar for oppfølgning i nedre del av Buskerud samt Svelvik kommune, mens Martinsen har ansvar for øvre Buskerud. Denne ordningen har fungert tilfredsstillende, og det er etablert god kontakt med samtlige kommisjonærer. Med virkning fra har imidlertid Norsk Rikstoto vedtatt at ansvar for salgsoppfølgning og arbeidsgiveransvar for salgskonsulenter sentraliseres til Norsk Rikstoto (jfr. avsnitt om ansatte under styrets årsberetning, side 3). Kate Krogh er overført til Norsk Rikstoto, mens Harald Martinsen er ansatt i Drammen Travbane AS. Det er avtale mellom NR og DT om disponering av Martinsen til kommisjonæroppfølgning. KOMPETANSEUTVIKING/OPPLÆRING I november mottok alle invitasjon til å være med på kurs på travbanen, kombinert med løp og bespisning. Kurset var beregnet for alle ansatte som selger spill på hest og betjener spillterminal. Det ble i første omgang satt opp 2 kursdatoer. Pågangen ble så stor at det endte med 5 kurskvelder på travbanen i tillegg til et kurs i Hallingdal, totalt gjennomførte 110 personer kurset. NOMINASJONER TIL ÅRETS KOMMISJONÆR Norsk Rikstoto kårer hvert år Årets kommisjonær med flere priser. Årets V75 Kommisjonær Årets Lyntoto-kommisjonær Årets dagtrav -kommisjonær Årets andelskommisjonær Den gjeveste prisen Årets kommisjonær kåres blant alle som har vært nominert i de øvrige klassene. Fra vår region ble følgende kandidaterer anbefalt: Ekko Tipp & Trav Gatekjøkken, Drammen til både til Årets Lyntoto-Kommisjonær og Årets andelskommisjonær, landets desidert største kommisjonær på andelslag. Til Årets V75 Kommisjonær ble foreslått Randi Sørlie Kiosk, Hønefoss, de har tatt seieren i 4 landsomfattende konkurranser i kategorien Gull. Candy-Mix AS, Solbergelva falt det helt naturlig å foreslå denne kommisjonæren som Årets dagtrav -kommisjonær siden de har hatt en vekst på V4 spill på hele 116% i forhold til Produkt Vinner Plass Duo Trippel DD V5A V V V Sum region Oversikt over spill per produkt i region Drammen. 20 Drammen Travbane AS

STYRETS ÅRSBERETNING Om selskapet. Aksjonær. Ansatte. Styret og styringsorganer

STYRETS ÅRSBERETNING Om selskapet. Aksjonær. Ansatte. Styret og styringsorganer Styret i Drammen Travbane AS 2007. Bak fra venstre: Trond Jarness, Gjermund Gravdal, Tore Borgersen og Knut Gunnholt (1. varamann). Foran fra venstre: Dag Torp Syversten (nestleder), Trygve Bjørge (leder),

Detaljer

styrets årsberetning Fullt på tråkka under travkjøring. Det er slikt vi ønsker oss alle V75-dager.

styrets årsberetning Fullt på tråkka under travkjøring. Det er slikt vi ønsker oss alle V75-dager. Årsberetning og regnskap 2011 styrets årsberetning Styret i Drammen Travbane AS 2011. Bak fra venstre: Knut Gunnholt, Kim Are Sveen (1. varamann), Roar Schinnes og Oddmar Nilsen. Foran fra venstre: Dag

Detaljer

styrets årsberetning Styret i Drammen Travbane AS 2012.

styrets årsberetning Styret i Drammen Travbane AS 2012. Årsberetning og regnskap 2012 styrets årsberetning Styret i Drammen Travbane AS 2012. Bak fra venstre: Knut Gunnholt, Kim Are Sveen (1. varamann), Roar Schinnes og Oddmar Nilsen. Foran fra venstre: Dag

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING Styret i Drammen Travbane AS 2013.

STYRETS ÅRSBERETNING Styret i Drammen Travbane AS 2013. Årsberetning og regnskap 2013 STYRETS ÅRSBERETNING Styret i Drammen Travbane AS 2013. Bak fra venstre: Knut Gunnholt, Kim Are Sveen (1. varamann - frem til 7.11.2013), Roar Schinnes og Oddmar Nilsen. Foran

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING Styret i Drammen Travbane AS 2014.

STYRETS ÅRSBERETNING Styret i Drammen Travbane AS 2014. Årsberetning og regnskap 2014 STYRETS ÅRSBERETNING Styret i Drammen Travbane AS 2014. Bak fra venstre: Knut Gunnholt, Roar Schinnes og Endre Storhaug. Foran fra venstre: Mattis Asplin (nestleder), Trygve

Detaljer

JARLSBERG TRAVBANE AS. Beretning og regnskap 2013

JARLSBERG TRAVBANE AS. Beretning og regnskap 2013 JARLSBERG TRAVBANE AS Beretning og regnskap 2013 Arsberetning for Jarlsberg Travbane AS 2013 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets formål er å bidra til å sikre en langsiktig og sunn utvikling

Detaljer

Hestesporten totalt: 2004 2003 2002 2001

Hestesporten totalt: 2004 2003 2002 2001 04 ÅRSRAPPORT INNHOLD AD har ordet 3 Styrets beretning 2004 4 Banene 2004 8 Pengeflyten 2004 11 Hestesportens organisasjon 12 Utviklingen i spillemarkedet 14 Norsk Jockeyklub 16 Det Norske Travselskap

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS

Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS Årsberetning og Regnskap 2011 Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS Tekno Odin Muscles Wiking B.R. Wik Stjernen Viking Frecel Det Norske Travselskap Postboks 194 Økern 0510

Detaljer

Årsberetning og Regnskap 2012. Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS

Årsberetning og Regnskap 2012. Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS Årsberetning og Regnskap 2012 Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS Tekno Odin Amir B Juliano Rags Norheim Svenn Det Norske Travselskap Postboks 194 Økern 0510 Oslo Org.

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Det Norske Travselskap Regnskap 2010... 24 Understøttelsesfondet... 36

Det Norske Travselskap Regnskap 2010... 24 Understøttelsesfondet... 36 Innhold Side Det Norske Travselskap Innkalling og saksliste til generalforsamlingen................ 4 Tilsluttede forbund/lag.................................. 5 Organisasjon.........................................

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA Årsmelding og regnskap 2014 Coop Vestfold og Telemark SA NB NB! Hu! Hu skskatatdudumå måbebe nyny ttette me me dle dle msms koko rterte t dit t dit t for t forå åfåfå gle gle dedeavavdedeuliuli keketiltil

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag DIREKTØREN HAR ORDET År 2007 har i sannhet vært like utfordrende som de foregående år, praktisering av ny borettslagslovgivning var ikke før godt innarbeidet

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

årsrapport 2011 Asker og Bærums Budstikke ASA

årsrapport 2011 Asker og Bærums Budstikke ASA årsrapport 2011 Asker og Bærums Budstikke ASA innhold fremtiden er lokal i alle kanaler 4 ledergruppen 10 budstikkas hedersbevisninger 2011 1 7 nøkkeltall 1 9 årsberetning 20 styret 24 resultatregnskap

Detaljer

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012.

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012. WK Pressemelding Til redaksjonen NRK Postadresse: 34 Oslo Besøksadresse: Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1 Sentralbord: 23 4 7 22. mars 213 NRK med overskudd i 212 Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 årsberetning Innhold Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 2 Hovedpunkter 2012 Årsresultat for 2012 ble 2,8 mnok,

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer