Johannes Weisser. Operaprinsen: magasinet. Nordiske profiler: TEMA: FORENINGEN NORDEN 90 ÅR. Berit Brørby Anne Belfrage. Nordisk forsvarssamarbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Johannes Weisser. Operaprinsen: magasinet. Nordiske profiler: TEMA: FORENINGEN NORDEN 90 ÅR. Berit Brørby Anne Belfrage. Nordisk forsvarssamarbeid"

Transkript

1 magasinet NORDENNr TEMA: FORENINGEN NORDEN 90 ÅR Nordiske profiler: Berit Brørby Anne Belfrage Operaprinsen: Johannes Weisser Nordisk forsvarssamarbeid 01/2009 Portrettet: Anders Eljas Mamma Mias maestro 1

2 LEDER Samfølelse for 90 år siden. Og nå. I 1919 BLE Foreningen Nordens første vervefolder publisert i form av et opprop. Blant de 149 undertegnerne, finner vi statsminister Christian Michelsen, Fridtjof Nansen, Edvard Munch, Christian Krohg, Sam Eyde, statsråder, biskoper, direktører, rektorer, redaktører, professorer og redere. Samt tre kvinner. Følelsen av, at de nordiske folk hører sammen, har i de senere aar trængt stadig dypere ned i sindene, var grunnlaget til oppropet om å melde seg inn i foreningen Norden, norsk forening for nordisk samarbeide, som foreningen het frem til landsmøtet i juni Hensikten var da, som nå, å sætte sig til opgave at utdype samfølelsen de nordiske folk imellem. Hva var samfølelse da, år 1919? Og er den det samme i dag? Både ja og nei, vil jeg svare. En tidløs, viktig samfølelse er den når mennesker treffes. Deler erfaringer, kunnskap, tanker og opplevelser. Spøk og alvor. Gleder og sorger. Men den nordiske samfølelsen er nå 90 år senere også noe mer. En nordisk samfølelse i et internasjonalt perspektiv. Norden som region i en globalisert verden, om man vil. En samarbeidsform og en samfunnsmodell som hviler på et fundament av fred, demokrati, likestilling og samhandling. Norden som en konkurransekraftig foregangsregion blant eksempelvis asiatiske velferds- og omsorgspolitikere. Eller som et forbilde i kombinasjonen valgmuligheter og trygghet når en afrikansk eller en sydamerikansk stat skal bygge demokrati. Eller som forvalter av unike naturressurser i et av verdens mest spennende utviklingsområder; Arktis. Nordens utfordring er å utarbeide kjøreregler for Arktis sammen med Russland, sier Berit Brørby i dette nummeret av Norden. Men den nordiske samfølelsen står også foran store utfordringer. Om dagens samfølelse forhåpentligvis inkluderer en større andel kvinner enn de 2,013 prosent som fikk undertegne oppropet om nordisk samarbeid i 1919, så er det fortsatt langt igjen til lik og rettferdig lønn, like sosiale vilkår og gjensidig respekt. Eller til en nordisk samfølelse med de enslige flyktningbarn fra krig og uro som på vei til et asylmottak i Grue kommune i Hedmark, blir hilset velkommen med at en nå må låse inn tinga sine da dæssa kommer. Foran de neste 90 år må nordboerne omdefinere seg, sier Anne Belfrage i dette nummer. En nabo som ellers er i ferd med å omdefinere seg selv etter finansvikingenes røvertokt i Vesterled, er Island. En økonomisk krise som har utviklet seg til også en politisk og sosial krise. Norden har besøkt en av de mange familiene som nå sitter i arbeidsløshetens ruiner etter bankkrakket i fjor høst. Vi har også gleden i dette nummer av å formidle kraften og inspirasjonen hos to fremragende kulturarbeidere innen musikkens vidunderlige verden; Mamma Mias maestro Anders Eljas og Operaprinsen Johannes Weisser. PER RITZLER Generalsekretær NESTE NUMMER: Norden nr. 2/2009 kommer ut i slutten av juni. Frist for innlevering av materiell er 15. mai PÅ FORSIDEN: Johannes Weisser Foto: Thomas Olsen Les intervjuet på side UTGIVER: Foreningen Norden Harbitzalléen 24, N-0275 Oslo Telefon: (+47) Telefax: (+47) E-post: Web: ISSN: OPPLAG: 5500 ANSVARLIG UTGIVER: Per Ritzler E-post: REDAKTØR: Kathrine H. Eriksen E-post: DESIGN/LAYOUT: Kathrine H. Eriksen TRYKK: PrinfoUnique INNLEGG: Innlegg sendes på e-post eller til Foreningen Norden per post. Redaksjonen tar ikke ansvar for materiell som ikke er bestilt. Innsendte artikler blir ikke returnert dersom det ikke blir bedt om det. Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere artikler og til å bruke disse på Foreningen Nordens internettsider: ABONNEMENT: Dette får du gjennom et medlemskap i Foreningen Norden. Meld deg inn på våre nettsider: eller benytt innmeldingsblanketten bak i bladet. Du kan også melde deg inn ved å sende en e-post til Redaksjonen ble avsluttet 12 mars /2009

3 INNHOLD Leder Det rejsende folk 3 Innhold Nordmandsdalen 4-5 FN 90 år: Berit Brørby Nytt fra våre lokallag FN 90 år: Anne Belfrage Portrettet: Anders Eljas Jorden runt på åttio minuter Island Vi gir oss ikke! Operaprinsen Johannes Weisser Nordisk forsvarssamarbeid Kunnskapskilde om Finland Medlemsinfo/innmelding Nordens medlemsshop Nordisk boktilbud fra Norli Støtt Island med Foreningen Nordens vennskapsmerke 01/2009 3

4 Det hadde vært fint om det nordiske samarbeidet kunne gått fra å bære preg av en part time lover til et mer solid og forpliktende forhold, mener stortingsdelegasjonens leder i Nordisk råd, Berit Brørby FOTO: STORTINGSARKIVET/SCANPIX. 4 01/2009

5 FORENINGEN NORDEN 90 ÅR Foreningen Norden fyller 90 år i år. Den trongen til å kome einannan nær, og stå broderlig i hop som ble manifestert i 1919 er altså også i dag en aktualitet i de nordiske landene. For å markere 90 år med vennskap og samarbeid intervjuer vi i hvert nummer av Magasinet Norden i 2009 en eller flere Norden-profiler om erfaringer, tanker og meninger om det Nordiske samarbeidet. Både om det som har vært og ikke minst det som ligger foran oss. I dette nummeret har vi den store glede og privilegium av å samtale med leder av Nordisk råds stortingsdelegasjon, Berit Brørby, og avtroppende generalsekretær i Foreningen Nordens Ungdomsforbund (FNUF) Anne Belfrage i Sverige. Ønskes: fast forhold Vettskremt! Som innhopper på kort varsel som Nordisk råds president måtte Berit Brørby i 1993 lede åpningsseremonien og holde åpningstalen. Guri, hva har jeg gitt meg inn på, var hennes tanke den gang. Siden da har hun ledet Stortingets delegasjon til Nordisk råd. TEKST: PER RITZLER ALLEREDE I 1985 ble arbeiderpartirepresentanten for Oppland utnevnt til varamedlem i Stortingets delegasjon til Nordisk råd. Kjennskapen til de nordiske landene, dets utfordringer og deres politiske samarbeid var kanskje ikke fullt så utviklet da: Men jeg oppdaget ganske snart forskjellene mellom våre nordiske land. En av mine første erfaringer var et spørsmål om hvordan konserntillitsvalgte skulle kunne operere i datterselskapene i andre nordiske land. Jøss, tenkte jeg, selvfølgelig er vi nødt til å samarbeide om slike ting, og ikke bare om det som skjer på statsminister- eller utenriksministernivå, forteller Berit Brørby. VI ER NØDT TIL Å SAMARBEIDE, sier Berit Brørby. Det er viktig å samtale med hverandre, forstå hverandre, respektere hverandre og ta opp saker som vi kan løse i fellesskap. Da forstår vi at vi er en del av noe. Göran Persson sa på slutten av sin statsministerperiode at det er viktig å bestrebe seg på at Norden opptrer med én stemme. Men det forutsetter tid til å snakke med og lytte til de regionale aktørene i et regionalt fora. Det holder ikke med å ta 100 telefoner. Man må møtes, må snakkes, kunne tøyse og være alvorlige. Det er noe med den dynamikken der som hverken mobiler eller internett kan fange opp. SAMARBEIDET HAR GÅTT I BØLGER, og i løpet av de siste årene mener Berit Brørby at Norden har vitalisert sitt samarbeid betraktelig: Vi hadde jo en periode da Sverige og Finland ble medlemmer i EU. Man sa hva nå, lille Norge?, men frykten var ubegrunnet. Vi trodde kanskje at Sverige og Finland skulle trekke seg ut av det nordiske samarbeidet og konsentrere seg om Brussel. Men så begynte vi å få mer politisk samkvem med de baltiske stater, så kom Russland og etter hvert har også Østersjøsamarbeidet tatt seg opp på samme måte som Barentssamarbeidet som Thorvald Stoltenberg var initiativtaker til. Etter hvert er det også viktig hva som skjer med de arktiske områdene. Alle disse pilarene har gjort at de nordiske landene, uansett tilknytning til EU, plutselig har fått mye å samarbeide om. DE STØRSTE UTFORDRINGENE i det nordiske samarbeide er å utvikle kjøreregler for nordområdepolitikken, mener Berit Brørby: Det handler om utvinning av ressurser, klimautfordringer, samarbeid mellom russere og de baltiske land og hvordan fiskeriressursene skal forvaltes. Og hva skjer med sikkerhetsaspektet, spør Berit Brørby retorisk? Russland er vårt naboland, en stormakt i energi. Vi må hele tiden også ha med russerne i måten vi utformer kjøreregler på i forhold til nordområdene. I det arktiske parlamentariske samarbeidet sitter russere, kanadiere og amerikanere ved samme bord som de nordiske landene. Den samiske urbefolkningen og japanerne sitter som observatører. Det er en ganske bred storpolitisk allianse allerede, som krever dialog og samarbeidsvilje. OM JEG SKULLE KOMME MED EN NORDISK APPELL, så ønsker jeg vi kunne være mer pågående. Det finnes utallige muligheter til å sette det nordiske på den politiske dagsorden, men fordi mange har så mye annet og holde på med i parlamentene, blir ofte nordisk arbeid litt ved siden av. Jeg har litt flåsete kalt det nordiske arbeidet for en part time lover intense og glade i hverandre når vi møtes, men når vi er tilbake i hverdagen blir vi oppslukt av alt det andre. EN APPELL FOR FORENINGEN NORDEN i sammenheng med 90-årsmarkeringen, er å ta tak i de nye trendene. Hva betyr globaliseringen for foreningen Norden? Uansett handler globaliseringen om folk om hvordan man skal utvikle samarbeid og muligheter for folk i det landet man bor i. Da er man nødt til å ta vare på nærheten, og det klarer den frivillige sektoren best. Enten det er håndball, sangkor, Foreningen Norden eller hva som helst. Det er uansett det nære som gjør at folk gidder å stå opp om morgenen, konstaterer Berit Brørby. Les intervjuet med Anne Belfrage på neste side + 01/2009 5

6 FORENINGEN NORDEN 90 ÅR Flerkulturell omdefinering Hva med de neste 90 år? Ja, da må Nordboerne omdefinere seg. Anne Belfrage er avtroppende generalsekretær hos Foreningen Nordens Ungdomsforbund (FNUF) i Sverige. Hun tror på Norden, men peker på en sterkt fremvoksende flerkulturell og mangfoldig region. TEKST: PER RITZLER NÅR VI GÅR INN I DE NESTE 90 ÅRENE, må vi oppdatere den nordiske innbygger. Det ser ikke likt ut nå som for 90 år siden. Vi er ikke like homogene som vi har vært tidligere, men må begynne å betrakte oss på en ny måte med de samme gode nordiske erfaringer av samarbeid og respekt vi har i bunn. DET ER EN MORSOM ERFARING å ha arbeidet med FNUF, sier hun. Etter at vi fikk statsstøtte har vi fått en helt annen økonomi og blitt mer stabile som forening. Vi kan reise mer, arbeide mer kontinuerlig og tilby medlemmene våre flere aktiviteter. FNUF arbeider med temaer og følger saksspørsmål som Ungdommens Nordisk råd setter på agendaen. Men selvfølgelig er reiser og sosialt samvær også en stor og viktig del av ungdomsvirksomheten, og også fundamentet i vårt samarbeid mellom ungdomsforbundene, sier Anne Belfagre. KULTURFFELLESSKAP OG SPRÅKFORSTÅELSE var de viktigste temaene som Ungdommens Nordiske råd markerte under sesjonen i Helsingfors i fjor høst. Dette er tradisjonelle nordiske temaer som de nordiske ungdomsforeningene også ser på som sine viktigste samarbeidsområder. Vi er naturlig nok klar over viktige temaer som globaliseringen, demografi og klima og miljø, men følger egentlig ikke Foreningene Nordens agendaer så nøye. Om jeg skulle foreslå noe til en politiker som jeg mener vi skulle kunne ta tak i umiddelbart, hadde det eksempelvis vært å harmonisere nordboernes personnummer. Grensehindringer er ellers noe vi arbeider for å rive ned, og selvfølgelig jobber vi med språk. DET ER VIKTIG FOR UNGDOMMER Å ENGASJERE SEG I NORDEN og det nordiske samarbeidet, mener Anne Belfrage. Vi bør kjenne til våre nærområder og våre naboers historie. Det gjør det enklere for oss når vi skal skaffe jobb. En utlandserfaring kan likeså godt være en nordisk, og min erfaring er at man alltid lærer seg noe ved å reise over grensen. NORDOMRÅDENE STÅR ELLERS STERKT innen det nordiske ungdomssamarbeidet. Ikke så mye som begrep, men mer som samarbeidsområde. Et inspirerende samarbeid med Barents Ungdomsråd (Barents Regional Youth Council BRYC) fra den store bokmessen i Göteborg i fjor høst, ønsker Anne Belfrage skal fortsette. En representant fra Ungdommens Nordkalottkonferanse i Haparanda i fjor sommer inspirerte til fortsatt fokus på regionens nordre områder, liksom FNUFs nærvær på menneskelige rettighetsdagene i Luleå sist høst. JEG SPØR ANNE BELFRAGE om den nordiske samfunnsmodellen. Er typiske trekk og karakteristikker og erfaringer som forener de nordiske land og bidrar til å synliggjøre regionen noe som opptar yngre bevisste mennesker i dag? Den såkalte nordiske samfunnsmodellen er viktig å ta vare på, sier Anne Belfrage, men den unge generasjonen tar nok mye av dette for gitt. Jag har venner her i Göteborg som går på universitetets forvaltningslinje og som ikke kjenner til den nordiske samfunnsmodellen, ettersom det ikke er noe man snakker om. Det er skeivt, mener jeg. Det burde studeres mer hva som forener de nordiske land, dets innbyggere og hvordan og innenfor hvilke områder man samarbeider. NOE SÆRLIG NORDISK ORIENTERT var jeg kanskje ikke selv i begynnelsen, det kan jeg ærlig innrømme. Men jo mer man oppdager av Norden, ja, jo mer oppdager man, og det er spennende og viktig og lærerikt, sier Anne Belfrage. Det finnes så utrolig mye å kjenne til av historie, kultur og samarbeid i det nordiske fellesskapet. Dessuten, konstaterer Anne Belfrage, er jo det viktigste det som en gang var kjernen i det nordiske folkelige fellesskapet; nemlig Foreningen Norden som en fredsbevegelse. 6 01/2009

7 Mange ungdommer tar den nordiske velferdsmodell for gitt og er den lite bevisst. Det er synd, for det finnes mye kunnskap og gode eksempler på samarbeid å hente fra den modellen, mener avtroppene FNUF-leder i Sverige, Anne Belfrage FOTO: TOMAS BELFRAGE 01/2009 7

8 8 01/2009

9 Anders Eljas FØDT: 15. januar 1953 i Stockholm SIVIL STATUS: Kjæreste med Wenche Myhre YRKE: Dirigent, arrangør, komponist og pianist. Har samarbeidet med en rekke store svenske artister som ABBA, Tommy Körberg, Bjørn Skifs, Sven-Bertil Taube og Povel Ramel, og vært musikalsk leder for en rekke musikaloppsetninger som Chess, Kristina frän Duvamåla, Les Miserables og Guys and Dolls. AKTUELL FORDI: Han er musikalsk leder for den norske versjonen av musikalen Mamma Mia, som har premiere 19. mars. Mamma Mias maestro Anders Eljas kunne ha satt opp Mamma Mia både i London og Stockholm. Nå gjør han den i Oslo i stedet. TEKST OG FOTO: MARIT KLEPPE EGGE 01/2009 9

10 PORTRETT: ANDERS ELJAS Anders Eljas har vært med på å velge musikere til Mamma Mia-bandet i Norge. Det er ingen mulighet for at dette ikke blir bra, mener orkesterlederen. Eljas setter seg ved el-pianoet, putter inn øreproppene og teller opp. Så kommer glissandoen som starter Dancing Queen, og du skal være ganske sur og musikalsk uinteressert hvis du ikke blir ørlite grann glad og danselysten. Eljas smiler i hvert fall, selv om han sikkert har hørt og spilt den et uvisst antall ganger, både med ABBA og med andre artister. I dag er det første gang han spiller den med Mamma Miabandet, og det sitter som ei kule allerede. Eljas har vært med å håndplukke musikerne og vet hvor dyktige de er. Derfor kommer han ikke til å være spesielt stresset og nervøs når han står på scenen eller riktigere sagt i orkestergraven under den på premieren 19. mars. Musikerne er bra, ensemblet er bra Det er ingen mulighet for at dette ikke blir en bra oppsetning, sier Eljas når vi spiser lunsj. ENDELIG ELJAS I et beite av kjendiser fra norsk teater- og musikalverden er ikke Anders Eljas automatisk den som pressen løper raskest etter for å få kommentarer om Mamma Mia og om den utrolige ABBA-musikken som ingen generasjoner ser ut til å få nok av. Men av alle som spiser lunsj på Folk ved det nye Folketeateret denne formiddagen, er det neppe noen som kjenner musikken og de som laget den bedre enn nettopp Anders Eljas. Likevel har det pussig nok gått åtte år fra Mamma Mia hadde premiere i London til Anders Eljas kom inn som musikalsk leder for en Mamma Mia-oppsetning. Jeg fikk forespørsel om å være orkesterleder til originaloppsetningen i London, men akkurat da var jeg ikke så tent på å gjøre den. Jeg hadde sannsynligvis gjort den i Stockholm senere, men da hadde jeg truffet Wenche og ville, da som nå, ha mest mulig tid sammen med henne, sier Eljas. Nå er Mamma Mia i Oslo, og Eljas er på Nesøya hos kjæresten Wenche Myhre. Alt klaffet med tid og sted. Eljas koser seg i det norske ensemblet og synes det er befriende å slippe å ha høy kjendisfaktor. Ingen hyler etter orkesterlederen, og det er behagelig. Skandinaver er forresten generelt rolige i forhold til kjendiser og lar dem stort sett være i fred. Det er grunnen til at Benny og Björn (Andersson og Ulvaeus. red.anm.) fortsatt bor her. De gutta har dessuten alltid hatt beina ekstremt godt plantet på bakken. Sånn var det med hele ABBA. Crewet på verdensturneene sa at de aldri hadde blitt behandlet så pent av noen, forteller Eljas. HISTORIE MED TO TILFELDIGHETER Vi må ta det med en gang: hvorfor musiker og hvorfor ABBA? Anders Eljas drar en lang historie i kjapt tempo. Den starter med farfar som hadde én fiolin og to barn. Det første barnebarnet skulle få fela, og det ble Anders. Eller kanskje historien starter med faren til Anders som lærte både seg selv og sønnen å spille piano. Unge Anders underholdt på eldrehjem på piano og blokkfløyte. Så ble han litt eldre og ville heller spille i band. Første tilfeldighet på veien mot ABBA går via en frisør. Anders Eljas hadde fått spillejobb sammen med Kjerstin Dellert, som har omtrent samme divastatus i Sverige som Wenche Foss har i Norge. Eljas hadde langt hår ja, så langt og ustelt at han gikk til frisør så ikke mamma skulle skamme seg over ham. Like etterpå klippet samme frisør Bengt Palmers, som skulle produsere en ny plate med Bjørn Skifs. Frisørstoler er jo et sted å snakke om mye og mangt, blant annet om mangel på pianister. Jeg trenger en pianist til innspillingen, sa Palmers. Å, da kjenner jeg en, sa frisøren, som akkurat hadde klippet langhårede Eljas. Andre tilfeldighet: Eljas drar på turné med Björn Skifs, og Clas af Geijerstam er med som gitarist. Så får Clas jobben som lydmann på ABBAs første Australia-turné og anbefaler en ny kille som var med Skifs i somras. Eljas hadde plutselig fått en bratt karrierekurve fra garasjeband til verdensturneer med en av de aller største suksessene pophistorien har sett. PIANIST I ABBA Naturligvis er det ikke nok bare å ha flaks. Eljas må jo ha overbevist musikalsk også. Jeg var nok ganske allsidig. Ja, jeg tror det var det, tenker Eljas. På musikkhøyskolen valgte han musikklærerlinjen, nettopp fordi den bød på den største bredden: klassisk piano med fiolin som biinstrument, litt jazzpiano, litt trommer, litt bass, litt kirkeorgel og sang, arrangering, instrumentering og komposisjon. Vi var tre keyboardister på ABBAturnéene. Benny, naturligvis, Woiteck Ernest og meg, forteller Eljas, som også etter hvert begynte å skrive musikkarrangementer. Dette har også sin egen historie. ABBA var på sin andre turné i Australia, og et australsk strykeorkester var med på låtene Fernando og Dancing Queen. Konsertene ble avrundet med Thank you for the Music, og som en overraskelse på den aller siste konserten laget Anders et strykearrangement til den. Hvem gjorde det, undret Benny etter konserten? Eljas, var svaret. Hva, kan denne Eljasen lese noter også?, sa ABBA-Benny, for notekunnskap var ikke nødvendigvis det det var mest av i popverdenen på 70-tallet. Så fikk denne Eljasen skrive flere påleggsarrangementer, det vil si arrangement for blant 10 01/2009

11 PORTRETT: ANDERS ELJAS annet strykere og blåsere som legges utenpå et standard komp med trommer, gitar, bass og piano. Etter turnéene med ABBA gjorde han seg ferdig med studiene ved musikkhøyskolen i Stockholm, men fortsatte samarbeidet med Benny Andersson og Björn Ulvaeus. Det var Eljas som arrangerte orkestermusikken til både Chess og Kristina frän Duvamåla, og som dirigerte alle Kristina-forestillingene og Chess på svensk. Benny og jeg samarbeidet også om musikken til teateroppsetningen av Astrid Lindgrens Mio min Mio. Jeg skrev 56 minutter musikk, Benny skrev fire minutter, og det er de sangene folk nynner på, ler Eljas. DIRIGENTEN ALLE VIL HA Anders Eljas gliser uhøytidelig. Han har en slik behagelig selvtillit som man ofte kjenner igjen i de som er virkelig dyktige i det de gjør. Eljas har jobbet med de aller beste svenske artister og musikere, som Lill-Babs, Lasse Berghagen, Sven-Bertil Taube, Povel Ramel, Tommy Körberg og Helen Sjöholm, og er ettertraktet i hele Norden som arrangør og orkesterleder. Han er sjarmerende og morsom, omgjengelig og avslappet, og han er på vennlig hils med alle som hører hjemme i Mamma Mia, enten de står på eller utenfor scenen. Hyggelig og respektert. For i den avslappede vennligheten ligger det strenge krav om musikalsk presisjon og engasjement. Eljas hører, kjenner og vet hvor han vil. Jeg forventer presisjon. Ting skal være på plass musikalsk. Dessuten vil jeg ha musikere som våger å ta initiativ. Ellers vet jeg ikke helt hvordan jeg er som leder, men jeg blir sjelden stresset og jeg er flink til å være skjerpet. Det handler om å være profesjonelt god til å kjede seg, eller tvert om ikke kjede seg når en gjør samme forestilling hundrevis av ganger. TRIVES MED DET SYMFONISKE Nå blir det Mamma Mia som skal gjentas mange ganger, og Eljas synes det er moro å spille ABBAs musikk igjen. Jeg har alltid likt ABBA, selv om jeg vokste opp i en periode der det kule var progressiv rock etter mottoet jo, jævligere - jo bedre. Jeg fikset ikke prog-rocken. Ellers vil jeg påstå at jeg er ganske allsidig, og synes nedleggelse av svenske P2 er bortimot den største sorgen jeg har opplevd. Nå finnes det kun spesifiserte kanaler innenfor én og samme stil. Alt er klassifisert. På den måten blir i hvert fall ingen rammet av overraskende musikk, sier han ironisk. De siste årene har Eljas jobbet mye med symfoniorkester, og han synes det gir en interessant musikalsk fleksibilitet. Jeg gjør mye med orkester, og spiller mye med Wenche. Jeg er heldig som kan glede meg til å gå på jobb hver eneste dag. Skulle jeg ønske meg noe, måtte det bli å gjøre mer egne ting, egne komposisjoner. Men det blir nok tid til det en dag, også, tror Eljas. Lunsjen er over, og vi tar trappene til bandrommet. 114 trinn. Anders Eljas har telt dem. Det er den eneste trimmen jeg får. Jeg trener aldri, og får dermed heller aldri idrettsskader, flirer han. MAMMA MIA-STANDARD I Mamma Mia kommer Eljas til et dekket bord der alt er forhåndsbestemt ned til minste detalj. Mamma Mia følger en standardisert form uansett hvor den blir satt opp. Jo, jeg skulle gjerne ha gjort noe litt annerledes. Det kan være utfordrende å ha så bestemte rammer, men slik er betingelsene og det må man tåle. Og ingen kan jo si at det ikke har ført til suksess, understreker Eljas. Mamma Mia-musikalen er blitt en mer eventyrlig suksess enn noen våget å spå. Filmen likeså. Jeg synes Mamma Mia er en av de få musikalene som en lykkes med å få til også på film. Og det til gangs! sier orkesterleder Anders Eljas. 01/

12 De nordiska länderna och Baltikum är välbesökta - också i Klejtrup sø. Jorden runt på åttio minuter Frestar öhoppning för barn och vuxna, eller kanske en roddtur i Stilla havet? Du når det hela på ett par timmar, om du besöker norra Jylland. TEXT OCH FOTO: GUNILLA HEICK 12 01/2009

13 PÅ KRYSS OG TVERS I NORDEN Noah, 5 år, sysslar med öhoppning i Karibien. Flemming Cassøe står för administrationen och den praktiska skötseln av världskartan. Vid den lilla sjön Klejtrup nära Hobro ligger världens största atlas. Det hoppas och tror invånarna i byn Klejtrup åtminstone. Ansökningen till Guinness rekordbok har åkt iväg med posten, berättar Flemming Cassøe, som sköter världskartan och tar emot de många gästerna. Ungefär turister hittar hit varje år. Mest danskar, men också många holländare, norrmän och tyskar. RODDTUR PÅ STILLA HAVET De vuxna vill gärna söka upp sin egen plätt på kartan och bli fotograferade just där. Barnen tycker det är roligast att hoppa från land till land eller ta en roddtur på Stilla havet. Det går bra att låna en liten plastjolle och bege sig ut på oceanen. Skaparen av världskartan, Søren Poulsen, föddes år 1888 på en gård vid Klejtrup Sø. Han blev timmerman och emigrerade till Amerika, där han arbetade i tjugo år, innan han vände tillbaka till Danmark och övertog barndomshemmet. Här planterade han fruktträd och anlade en liten hamn vid sjön. Men år 1943 skulle några ängar dräneras. Vattennivån i sjön sänktes, och hamnen blev torrlagd. Just där hittade Søren Poulsen en sten, som på pricken liknade Jylland. EN VÄRLD I MINIFORMAT Idén var född, och år 1944 började han det stora arbetet med att skapa sin egen värld i miniformat. Han fortsatte ända till sin död sommaren 1969, då knappt 81 år gammal. Med primitiva hjälpmedel som spade och spett, skottkärra, dragvagn och släde arbetade Søren Poulsen tålmodigt år efter år på sitt projekt. Hans uppfinningsrikedom var stor. Många av stenblocken hämtade han från åkrarna runtomkring. På vintern drog han dem på släde ner till sjön och lade dem på isen, på den plats där de skulle användas. När isen smält var det bara att justera placeringen. EN PRIVATÄGD TURISTATTRAKTION Kartan mäter i dag 45 gånger 90 meter. En breddgrad på 111 kilometer på jordklotet motsvarar 27 centimeter på världskartan vid Klejtrup Sø. Alla länder är markerade med egen flagga. Sahara är förstås en stor sandplätt. Och Östersjön upplever en mycket naturtrogen algblomstring. Efter Søren Poulsens död år 1969 tog brorsonen Helge Poulsen och hans fru Othilie över. De utvidgade stället och gjorde det till ett turistmål. År 1998 fortsatte deras dotter Lisbeth arbetet, tillsammans med sin man Flemming Cassøe. Världskartan är nu en av de få privatägda turistattraktionerna i Danmark. Läs mera Läs mera om världens största atlas på: 01/

14 ISLAND I NORDEN På tross av arbeidsløshet og pengemangel etter bankkrakket på Island sist høst; familien Jensson- Hermannsdóttir ser forholdsvis lyst på fremtiden /2009

15 ISLAND I NORDEN Vi gir oss ikke! Island, våren Et halvt år etter det store økonomiske krakket. Da banker gikk dukken, kronen sank og folk mistet jobbene sine. I ruinene etter finansvikingenes hensynsløs fremfart i Vesterled, sitter nå de som er rammet. Det islandske folket. Uten arbeid og penger, men sinte og målbevisste. Som småbarnsfamilien Jensson-Hermannsdóttir TEKST: PER RITZLER Det har enda ikke blitt lyst når jeg møter Thrandur Jensson ute i drabantbyen. Et surt snøuvær driver over vestre Island og gjør det vanskelig for biler og mennesker i Reykjavik å ta seg til jobb. De som fortsatt har en jobb å gå til, altså. EN UVANT SITUASJON For Thrandur handler det om noen måneder til. Når pappapermisjonen tar slutt er også ansettelsen på elektrikerfirmaet over. I sommer var vi tre og druknet i jobb. I dag er det dødt, sier han. Også fremtiden for Thrandurs kone er usikker. Vala Hermansdóttir jobber i barnehage, men om et halvt år kan også det være slutt. Da risikerer en allerede anstrengt situasjon å bli enda verre for familien Jensson-Hermansdóttir med barna Anita, to og et halvt år, og lille mini- Thrandur, på to og en halv måned og enn så lenge uten navn. Det er en uvant situasjon, forteller Thrandur. Vi sparer og snur på hvert øre. Jeg har lån og gjeld, samtidig øker priser og renter. Vi får frossen fisk av pappa, som kjenner en fisker. Det sparer vi en del på, men det koster å leve, sier Thrandur Jensson. DÅRLIG LIKVIDITET For ikke fullt et år siden var forholdene annerledes. Familien Jensson-Hermansdóttir så frem til det nye huset som straks skulle stå ferdigbygget og innflytningsklart. Med Thrandur som elektriker, hans far som snekker og et løfte fra banken var forutsetningene de beste. Men Thrandurs bank merket tidlig den kommende krisen. Likviditeten ble dårligere og egenkapitalen krympet. Banken ble nødt til å prioritere sine lånekunder. Thrandur var dessverre ikke blandt dem. For dårlig sikkerhet, sa banken om grunnmuren han holdt på og støpe, veggene han skulle reise og taket han skulle legge. Thrandur tok opp andre lån. Dyre og ufordelaktige lån. Men akkurat i det vegger og tak var på plass, gikk bunnen ut av hele det islandske finansmarkedet. Der sto Thrandur. Med kone og barn, leilighet og et halvferdig hus, lån og gjeld og oppsagt fra jobben. Jeg har frosset lånene, men i høst må jeg begynne å betale tilbake igjen, forteller han. Jeg har også forsøkt å selge leiligheten, men ingen er interessert, det finnes jo ikke noen kjøpere. Dårlig økonomi, gjeld, finanskrise og politikk har i lang tid nå dominert folks samtaler på Island. Jeg har et lån på bilen som nå blitt til det dobbelte. Men jeg har en venn som kjøpte seg en luksusbil, og hans lån er nå på det tredobbelte, forteller Thrandur. NY REGJERING Regjeringsskiftet i begynnelsen av februar, der det sosialdemokratiske og det grønne partiet erstattet den Høyre sosialdemokratiske koalisjonen, stiller han seg avventende til uten altfor store forhåpninger. Usikkerheten finnes fortsatt, mener han. Ingen løfter har blitt gitt og det er ikke noe lys å skue i økonomien. Andre derimot, mener at regjeringsskiftet var en forutsetning for å reetablere troverdighet for islandsk politikk og for landet som sådan. Uansett er situasjonen dyster. Fremtidsutsiktene mørke. Men Thrandur sover ikke dårlig om natten av den grunn. Nei, før eller senere kommer solen, sier han. Det vet jeg. Jeg er drøye 30, jeg er frisk og jeg kan jobbe. Min tid kommer. Det som derimot gjør meg sint er når jeg tenker på de eldre. Min farmor fikk flere telefonsamtaler fra unge bankfunksjonærer som oppfordret henne å flytte penger til andre kontoer med større avkastning. Det var før bankene gikk i bakken. Hun sa nei, og det er jeg glad for. Men andre mistet alt. Pensjonssparingen. Hus og hjem. De gamle, som bygget Island. Det gjør meg sint. Og søvnløs, sier Thrandur Jensson. 01/

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK:

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK: Vår-nytt fra Stjerna Endelig er våren her! Mai står foran oss og nå er det bare å se etter de første vårtegnene. Snøen smelter bort og fram kommer deilig sand og jord. Små fingre uten store votter som

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Liv Marit Weberg. Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til

Liv Marit Weberg. Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til Liv Marit Weberg Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til Om forfatteren: Liv Marit Weberg (født 1988) bor i Oslo. Hun har studert ved Norsk Barnebokinstitutts forfatterutdanning og holder på med master

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET APRIL 2013 Hei alle sammen Denne måneden har vi gjort masse kjekke ting sammen på Sverdet, vi har blant annet hatt mange fine turer, spilt spill og ikke minst sunget og

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Vad kan förskolebarn om tal? Hur löser de problem? Lärarstuderande Grethe Midtgård, Bergen, berättar om Marit, 6 år och hennes sätt att hantera situationer med matematik.

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET MAI 2012 Hei alle sammen! Tusen takk for enda en super måned sammen med barna deres! Det har skjedd mye den siste måneden, med bursdager, 17.mai-forberedelser og feiring,

Detaljer

Emilie 7 år og er Hjerteoperert

Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie bor i Oslo, men hun savner sine bedsteforældre og kusine, der bor i Nordnorge. Emilie har et specielt hjerte, hun har pacemaker. Det er godt for hjertet at løbe og

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

I Tromsø: Dyrisk bra levert

I Tromsø: Dyrisk bra levert I Tromsø: Dyrisk bra levert Elevene ved Steinerskolen tok oss med inn i en verden hvor dyr kan både synge og prate på nordnorsk. Allerede før sceneteppet gikk opp, sørget lydeffekter for å ta med publikum

Detaljer

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012 FRAM-prosjektet Brukerundersøkelse høst 2012 Hvor lenge har du vært/var du deltaker i FRAM? Under 1 mnd 25,00 % 2 1-3 mnd 3-6 mnd 25,00 % 2 6-12 mnd 50,00 % 4 Hva var det som gjorde at du tok kontakt med

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Jeg kan spørre mer etter skolen, tenker Line.

Jeg kan spørre mer etter skolen, tenker Line. Sprekke-hemmelighet Line leker med Emma og Eva i friminuttet. De har det morsomt helt til Emma hvisker noe til Eva. Er det sant?! roper Eva. Emma nikker. Helt sant. Ikke si det til noen. Æresord, lover

Detaljer

FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon. Scene for en mann og to kvinner. Manus kan kjøpes på www.dramas.no

FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon. Scene for en mann og to kvinner. Manus kan kjøpes på www.dramas.no FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon Scene for en mann og to kvinner Manus kan kjøpes på www.dramas.no Axel slår opp med Nymse, fordi han ikke elsker henne på den riktige måten. Hun ender med å sitte

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April MAI NYTT FOR SIRKELEN Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April TILBAKEBLIKK TUR Skoggruppen: Vi har avsluttet bæsje prosjektet. Vi har vært

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en strålende måned!!! Vi på Sølje er så heldige, for en god gjeng med barn, og enda flere skal vi bli i mars. Fra mars og frem

Detaljer

BJØRNENYTT JANUAR 2014

BJØRNENYTT JANUAR 2014 BJØRNENYTT JANUAR 2014 Nytt år, nye muligheter! Velkommen tilbake etter en forhåpentligvis hyggelig og avslappende ferie! Her følger en liten evaluering av jula her på Bjørnehula: Målet for våre juleforberedelser

Detaljer

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug Magne Helander ENGLEPAPPA Historien om Ylva og meg Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagfoto: Bjørg Hexeberg Layout: akzidenz as Dag

Detaljer

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016.

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Jeg studerer sykepleie tredje året og jeg var på utveksling i Østerrike i 3 måneder. Der hadde jeg hjemmesykepleiepraksis og fikk i tillegg være på ortopedisk

Detaljer

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge,

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en herlig september måned sammen med deres nydelige barn. Vi på Sølje har hatt en god måned, vi er blitt godt kjent, både

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE OKTOBER 2011 Hei alle sammen! Nå står høsten for dør og mesteparten av bladene har falt av trærne og vi ser merkbare endringer i naturen bare i den siste tiden. Det er tid

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Christina Bruseland Evt. rejsekammerat: Hjem-institution: VIA UC, Campus Viborg Holdnummer: FV09 Rapport fra udvekslingsophold Værts-institution/Universitet: UIA, Universitet

Detaljer

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Introduksjon Bursdag i Antarktis er en interaktiv animasjon som forteller historien om en liten katt som har gått seg bort på bursdagen sin. Heldigvis treffer

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Elevenes refleksjoner

Elevenes refleksjoner Elevenes refleksjoner Foto: Hilde Hermansen, KKS HVA SLAGS UTBYTTE HADDE ELEVENE AV SAMARBEIDSPROSJEKTET ARIADNE Etter at generalprøven var gjennomført, fikk KKS inn skriftlige refleksjoner fra ca. halvparten

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone IAESTE traineerapport Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone Høsten 2012 Turen min begynte på Gardermoen i slutten av august med kurs for Sierra Leone. Billigste billett var med Brussels air via Brussel

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Grammatikk Adverb. Forteller oss noe nytt om ord eller setninger

Grammatikk Adverb. Forteller oss noe nytt om ord eller setninger Side 1 av 10 Tekst og filosofiske spørsmål: Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 20. november 2003 Forteller oss noe nytt om ord eller setninger er navnet på en rekke småord i språket som forteller oss noe om

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Fantomsmerte. Krim, 2011 (Gyldendal Norsk Forlag AS)

Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Fantomsmerte. Krim, 2011 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 Fantomsmerte. Krim, 2011 Blodtåke. Krim, 2013 Den onde arven. Ungdomsbok, 2013 Våpenskjold. Krim, 2014 Banesår. Krim, 2015 2017 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Handverk

Detaljer

Evaluering av årsplanen til Salutten

Evaluering av årsplanen til Salutten Evaluering av årsplanen til Salutten Da er vi kommet til november, og det er noen måneder siden oppstart. Det har skjedd mye på Salutten på denne tiden. Barna utvikler seg hver eneste dag, og vi er så

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

RAPPORTSKJEMA Temakveld:_STATUS I KORPSET

RAPPORTSKJEMA Temakveld:_STATUS I KORPSET RAPPORTSKJEMA Temakveld:_STATUS I KORPSET Korps: Tjensvoll skolekorps, Stavanger Dato: 19. mars 2012 Kontaktperson i korpset: Aina Merethe Løhre Veileder: Eli Cantillon Tlf kontaktperson 99016720 Antall

Detaljer

Periodeplan for Blåbærtua januar-april 2016

Periodeplan for Blåbærtua januar-april 2016 Viktige datoer for høsten 2015: Januar 4. Planleggingsdag Uke 3-7 Skiskole 29. Ta med dag Februar 5. Karneval 8. Markering av Kinesisk nyttår 10. Markering av Samefolkets dag (er den 6.) 12. Markering

Detaljer

Eirik Sivertsen. Seminar i Alta 12. 13. februar 2015

Eirik Sivertsen. Seminar i Alta 12. 13. februar 2015 Eirik Sivertsen Seminar i Alta 12. 13. februar 2015 Takk for invitasjonen til å delta på dette seminaret i Alta og til å snakke om urfolkenes rolle i det arktiske samarbeidet. Jeg vil innledningsvis si

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage, oktober, november og desember 2015

Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage, oktober, november og desember 2015 Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage, oktober, november og desember 2015 «Høsten den kommer, bladene faller ned, fuglene flyver, de drar så langt av sted. Vi må ta votter på, regnet faller

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL Minnebok for barn 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET JANUAR 2013 Godt nytt år alle sammen I dette tilbakeblikket vil dere få et lite innblikk i hvordan desember var her på Sverdet og hva vi har gjort sammen i januar. Barna

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer