Bæringen. Det tar av på Fornebu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bæringen. Det tar av på Fornebu"

Transkript

1 Bæringen INFORMASJON Fredag 22. juni 2007 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 8 Årgang 19 God sommer! Side Si din mening om nye planer i Bærum Side 3 Nordiske venner Bærum har fem nordiske vennskapskommuner. Annet hvert år møtes disse kommunene, og i år var det Bærums tur til å ønske sine nordiske venner velkommen. - Vi har hatt det helt topp, mente Katarina Testad fra Uppsala etter vennskapstreffet. Side 12 FORNEBU: Ved Koksaknekken like ved den gamle rusegropa på Fornebu står Kåre Grovens skulptur Kast, utformet i rustfritt stål. Dette er tvillingen til Utkast, som stod på flyplassen i gamle dager. FOTO: SVEIN-IVAR FORS Det tar av på Fornebu Litt av hvert skjer på Fornebu akkurat nå. Kommunestyret behandlet den 13. juni tre forskjellige reguleringsplaner for området, og tillegg kunne ordfører, landskapsarkitekt og kommunens Fornebuplanleggere den 15. juni invitere til åpning av strandområdet ved Storøyspissen til glede for alle badegjester. Ved Hundsund er det planlagt å bygge cirka 490 boliger. Kommunestyret vedtok at cirka 125 av disse boligene skal få atkomst fra syd, mens resten av planen ble vedtatt behandlet senere med tanke på atkomst fra nord for de resterende boligene. Storøya grendesenter blir et flott bygg med strenge energikrav, der natur og miljø skal være profilen både på selve byggeprosjektet og senere på driften. Les om disse og andre planer på... SIDE 4 Mølla gjenåpnet Sagir Ahmed og verksmester Frans Vodde er fornøyd med de nye lokalene ved Vøyenenga. Les også om Bjørg Madsen som synes hun har fått drømmejobben sin i bruktbutikken på Mølla. Side 10 Valg i september Mandag 10. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Du kan forhåndsstemme fra 10. august til 7. september dersom du befinner deg i Norge. Husk å sjekke om du står i manntallet! Det kan du gjøre i kommunegården i Sandvika og på bibliotekene på Bekkestua og Rykkinn fra cirka 20. juli. Side 16 Kunngjøringer Side 17 Ledige stillinger Side 20 Seniorsentrene Side 21 Fritidskalenderen Side 22 Neste utgave av Bæringen kommer fredag 17. august

2 Side 2 Bæringen fredag 22. juni 2007 Ikke nye korrupsjonsavsløringer Satser på ungdommen Arbeidet med å granske kommunen med det formål å avdekke eventuelle irregulære eller kritikkverdige disposisjoner er nå avsluttet. Verken tips eller analyser avdekker noen korrupsjonskultur. LAILA SØMOEN Granskningsutvalget, som offentliggjorde sin rapport 29. mai, har i første rekke fokusert på korrupsjon. Utvalgets arbeid har vært todelt. De har fulgt opp tips som har kommet inn, og de har systematisk analysert utvalgte deler av kommunen med tanke på økonomiske misligheter. Kommunegården i Sandvika. MARIANN WEIBY ANDERSEN Avdelingene friskmeldes Granskningsutvalget valgte spesielt å fokusere på BK Bedrifter. I tillegg har de gjennomgått Anskaffelsesavdelingen og Boligkontoret, som hver på sin måte er sårbare for korrupsjon. En viktig del av arbeidet har vært å identifisere eventuelle irregulære forhold mellom ansatte i kommunen og leverandører til kommunen. FOTO: SIRI BJØRNBAKKEN Det kan være snakk om erstatning på inntil kroner. Den høyeste erstatningen vil gjelde dem som ahr blitt utsatt for seksuelle overgrep eller grov eller langvarig omsorgssvikt. Det er ikke mulig å si nøyaktig hva ordningen vil koste, men det anslås et beløp mellom 10 og 15 millioner kroner. Saken ble behandlet av formannskapet 24. januar i år og kom opp igjen 6. juni med nærmere utredning av enkelte spørsmål. Gjelder fra september Ordningen skal etableres fra 1. september 2007 og skal bekjentgjøres slik at aktuelle personer gis mulighet til å fremme krav. Det tas sikte på å gjennomføre ordningen i løpet av en to års periode. Ordningen skal omfatte alle de barna som I granskningsrapporten heter det at i de deler av kommunen som er systematisk undersøkt, er det ingen indikasjoner på at det foregår korrupsjon. De undersøkte avdelingene kan etter utvalgets oppfatning friskmeldes. Økt bevissthet Rapporten viser videre at kommunen har gode systemer for økonomi og styring. Bestiller/utfører-modellen, som er det bærende prinsippet for BK Bedrifter, er med på å motvirke korrupsjon. Men det er for få rammeavtaler. Det bør i sterkere grad tilstrebes åpenhet rundt ansattes eventuelle næringsvirksomhet og andre biverv. I tillegg bør de ansattes bevissthet omkring inhabilitet og hvordan man bør møte tilbud til de ansatte fra kommunens leverandører om goder, styrkes ytterligere. Det pekes også på at de tiltak kommunen har satt i verk etter korrupsjonssaken i Eiendomsforvaltningen, har resultert i en sterk bevissthet hos mange ansatte omkring korrupsjon. Vanskelig tid - Bærum kommune har vært igjennom en vanskelig tid etter at det ble avdekket korrupsjon i deler av Eiendomsforvaltningen. Det er gledelig at granskingen viser at problemene våre begrenset seg til noen få personer i denne ene avdelingen, der det nå under ny ledelse er satt i gang en rekke tiltak for styrket kompetanse og kontroll, sier rådmann Elisabeth Enger. - Nå blir det viktig å fortsette det systematiske arbeidet i hele kommuneorganisasjonen for å motvirke korrupsjon og andre misligheter. Vi forankrer og forsterker våre etiske retningslinjer og grunnholdningene, slik at vi bygger opp en varig robust organisasjon som alle innbyggere i kommunen kan ha full tillit til, sier rådmannen. RAPPORTEN FINNER DU HER: files/granskingsrapport_fase_3.doc Billighetserstatning til barnehjemsbarn Formannskapet vedtok i sitt møte 6. juni en ordning med billighetserstatning for barnehjemsbarn som har opplevd overgrep. kommunen overtok omsorgen for, og som ble plassert på barnehjem eller skolehjem i den aktuelle tiden, altså ikke bare de institusjoner i Bærum som kommunen hadde et særskilt tilsynsansvar for. Kommunen gir tilbud om psykologbistand inntil 10 timer til søkerne. Bakgrunnen er det som har fremkommet både i en omfattende statlig granskingsrapport og i en del kommunale granskinger. Saken ble endelig behandlet av kommunestyret 20. juni. MER INFORMASJON RETTER BLIKKET MOT UNGDOM: Kommuneplanens samfunnsdel handler mye om hvordan ungdommen i Bærum skal ha i det i fremtiden. På bildet er ungdommer fra Bærum som var med da Bærum hadde besøk av ungdommer fra vennskapskommune, se egen sak om dette besøket på side 12. Foran fra venstre: Kristin Stensland, Mathias Scott Pascual, Kirstine Ulberg Knudsen. Bak fra venstre: Silja Reinert, Alexander Lauritsen, Cathrine Friedeman, Bahar Farhadi, Casper Wiig Nestås. FOTO: BERIT INGER ØEN. Kommuneplanen består også av en egen samfunnsdel. Ungdommens oppvekstvilkår og regionalt samarbeid har vært hovedtemaene for perioden MARIUS MORSTØL JENSSEN Skolene i Bærum og engasjerte innbyggere har gitt mange innspill i ungdomsdiskusjonen, mens engasjementet har vært lite rundt temaet regionalt samarbeid, som handler mye om overordnet planlegging innenfor for eksempel areal- og transport. Kommunestyret behandlet kommuneplanens samfunnsdel for Bærum kommune juni (som er før Bæringen gikk i trykken). Etter innspill fra innbyggere og andre la formannskapet 6. juni inn følgende nye forslag i planen, som kommunestyret skulle ta stilling til 20. juni: det skal vurderes økt innsatsnivå på helsetjenestene og miljøarbeidertjenestene ved skolene opprettelse av nytt nettsted for barn og unge Politiske møter Formannskapet: juni Plan- og miljøutv.: juni Møtene holdes i Rådhuset. Kommunestyret starter Formannskapet starter Sakspapirer til formannskapet og kommunestyret finner du på formannskapets kontor i Rådhuset, i Kommunegårdens informasjonsskranke, på bibliotekene og på igangsetting av matservering ved noen utvalgte skoler det arrangeres en årlig oppvekstkonferanse Bærum kommune skal delta aktivt i Vestregion-samarbeidet om arealog transportplanlegging drøfting av alternativ modell for etablererveiledning i samarbeid med Asker kommune, Asker næringsråd, Bærum næringsråd med flere. Bæringen Utgiver: Bærum kommune Informasjonsavdelingen 1304 Sandvika Sentralbord Telefaks Bærum kommunes hovedsentralbord Ansvarlig redaktør Anne Johanne Enger Redaktør Svein-Ivar Fors I redaksjonen Vigdis Bjørkøy Marius Morstøl Jenssen Siri Bjørnbakken Bente Skåret Mariann Weiby Andersen Teknisk produksjon / trykk Senter Grafisk, Larvik eksemplarer Distribusjon Posten Norge AS Klager på distribusjonen rettes til Bærum kommune, tlf Frist stoff neste nummer mandag 1. august Den neste utgaven kommer: 17. august

3 Bæringen fredag 22. juni 2007 Side 3 Hvordan vil du det skal bli i Bærum? SI DIN MENING OM KOMMUNENS PLANER: Utbyggingen av ny E16 betyr at bæringer må vurdere hva slags bebyggelse som ønskes langs veien. Ønsker vi næringsbygg langs veien? På Vøyenenga kjører tungtransporten i dag forbi, det er industri- og kontorbygg der, og nye boliger er bygget i sentrum. FOTO: SIRI BJØRNBAKKEN Hva slags bolig-, senter- og næringsutvikling ønsker du i Bærum? Kommunen håper at flest mulig innbyggere, velforbund, bedrifter og andre aktører sier sin mening nå. MARIUS MORSTØL JENSSEN Formannskapet vedtok enstemmig 6. juni å legge ut på høring et planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel Planprogrammet bestemmer hvordan administrasjonen skal jobbe med planen i tiden fremover. Planprogrammet legges ut på høring 1. juli, og dine innspill kan leveres frem til 1. september. Hva skal vi gjøre med arealene? Du kan gi innspill om tre alternative strategier for utvikling av områdene i kommunen: ingen vekst, spredt vekst eller konsentrert vekst. Ingen vekst Kommunen kan velge å ikke legge Mye som skjer For eksempel i årene fremover bygges det mye i strekningen Sandvika til Vøyenenga, og utbygging av E16 mot Sollihøgda. Hva slags næringsutvikling ønsker du her? Og skal det bygges boliger? E18 blir også ny. Her kommer mye utbygging. Skal det bli volumsalg som hvitevarehus langs de store veiene, og kontorbygg i nærheten av senterbebyggelse med gode kollektivløsninger? Hvordan skal det bygges langsiktig og kortsiktig? til rette for ny boligbygging eller næringsetableringer. Virkemidlene kan være restriktive planbestemmelser eller at vedtatte utbyggingsområder blir stanset. Konsekvensen vil bli at eksisterende grønne lunger og landskap bevares. Dette vil være et gode for dem som allerede er bosatt i Bærum, men en vesentlig ulempe for oppvoksende generasjoner og andre som ønsker å etablere seg i Bærum. Og hvor? Og hvordan? På Bekkestua skjer det mye. Hvordan kan Bærum utvikles miljøvennlig og bærekraftig? Gi gjerne tilbakemelding om det området du selv kjenner best. I Bærum kan det bygges boliger per år i årene fremover, og da er ikke Fornebu og Avtjerna regnet med. Si også din mening om boligbyggingen. Spredt vekst Ønsker kommunen vekst, kan utbyggingsbehovet dekkes gjennom en spredt vekst. Dette kan skje enten gjennom en generelt økt utnyttingsgrad innenfor eksisterende byggesoner, inkludert grønne lunger og viktige grøntdrag, og også gjennom utbygging utenfor dagens byggesoner. En spredt utbygging vil i stor grad bli bilbasert og belaste boligveinettet. Konsentrert vekst Veksten kan styres inn mot områder som kan betjenes med god og miljøvennlig transport. Samtidig kan prioriterte områder vernes mot utbygging eller bebygges slik at eksisterende kvaliteter ivaretas. I hovedsak er konsentrert vekst en videreføring av strategien i gjeldende kommuneplan. Veien videre Revisjonen av kommuneplanens arealdel legger opp til en prosess der GI DINE INNSPILL Ditt innspill til hvilken arealstrategi som bør prege Bærum og til utformingen av planprogrammet kan sendes i perioden 1. juli til 1. september til: baerum.kommune.no, merk med kommuneplanen og saksnr (100/07). Eller i vanlig post til Bærum kommune, kommuneplanen, saksnummer 100/07, 1304 Sandvika. planprogram og arealstrategier legges ut på høring. Når høringsperioden er gått ut, vil kommunen vurdere alle innspillene som har kommet på de tre alternative arealstrategiene. Det vil så legges frem en sak til formannskapet som skal beslutte endelig arealstrategi og endelig planprogram, sier kommuneplansjef Dag Olsen. Etter at arealstrategi og planprogram er vedtatt vil det bli kunngjort at kommunen ønsker forslag til arealbruksendring som ønskes innarbeidet ved revisjon av arealdelen. Innspillene vil bli vurdert og forslag til ny revidert kommuneplanens arealdel vil bli fremlagt til ny politisk behandling med påfølgende høring sommeren POLITISK SAKSGANG Juni 2003: Kommunestyret vedtok gjeldende kommuneplan, arealdel Juni september 2007: Høring på forslag til planprogram og få innspill på areal-strategier. November 2007: Vedtak av planprogram og arealstrategier, deretter etterspørres innspill på forslag til arealbruksendringer. VØYENENGA: Det er bygget nye boliger i senterområdet på Vøyenenga. Like ved bygges ny E16. FOTO: SIRI BJØRNBAKKEN Hva slags næring ønsker vi velkommen? Forslag til planprogram omtaler også hvilke strategiske valg kommunen står overfor når det gjelder næringsutviklingen i kommunen. Hvor skal ny næringsutvikling etablere seg, hva slags næring bør etableres og i hvilket omfang bør dette skje? Kommunens senterdannelser vil bli berørt. Hvilken utvikling er ønskelig, hvilke sentre kan og bør videreutvikles og hvorledes bør kommunen møte det fremtidige boligbehovet? MER INFORMASJON Forslag til kommuneplanens arealdel , og kommuneplanens samfunnsdel , finner du på kommune.no/kommuneplanen. Du kan også spørre etter planene på bibliotekene og seniorsentrene. Dag Olsen, kommuneplansjef, tlf Mai juni 2008: Høring av planforslag på arealbruksendringer (forslag til revidert/ ny kommuneplanens arealdel) Høsten 2008: Vedtak revisjon av kommuneplanens arealdel

4 Side 4 Bæringen fredag 22. juni 2007 Det var svært mange reguleringssaker oppe til behandling i kommunestyret 13. juni. Her kan du lese vedtakene. Storøya grendesenter Jong vestre riggtomten Planområdet har vært benyttet som riggområde i forbindelse med bygging av dobbeltsporet mellom Sandvika og Asker. Opprinnelig skulle området tilbakeføres til landbruk, men i siste kommuneplan ble området avsatt som boligområde med gjennomgående hovedgrønnstruktur, og område for idrettsanlegg. I kommunestyret ble reguleringsplanen avvist, og ble i stedet lagt ved. saken om Bjørnegård idrettspark. Fornebu område 7.3 Reguleringsområdet ligger ved Holtekilen på nordvestsiden av Fornebu-halvøya. Det lages samlet reguleringsplan for området for å få til et godt samspill mellom ny og eksisterende bevaringsverdig bebyggelse, sikring av strandsonen, etablering av kyststi og vern av den fredede planten Dragehode. Reguleringsplanen ble vedtatt i kommunestyret med en liten rettelse i reguleringsbestemmelsene. I tillegg ble det vedtatt å legge frem en estetisk redegjørelse for bebyggelsen for Plan- og miljøutvalget, som også beskriver materialbruk, farger og en utomhusplan. Reguleringsplanen for Storøya grendesenter ble vedtatt i kommunestyret onsdag 13. juni. Dette er et bygg med strenge energikrav, og der natur og miljø skal være profilen både på selve byggeprosjektet og senere på driften. Planområdet ligger på den gamle flystripen på Fornebu, nord for Koksabukta og er avgrenset av sentralparken mot nord og nordøst. Tomten er på 40,2 mål. Terrenget er kunstig oppbygget med fyllmasser og skråner mot sydvest. Grendesenteret ligger svært sentralt i forhold til grøntområdene innenfor indre ring og med gode bilfrie forbindelser til friområdene ved sjøen. Løkkeåstunnelen i Sandvika Tunnelen skal gå inn i Løkkeåsen ved rundkjøringen i krysset Engervannsveien/ Folangerveien, og kommer ut i Skytterdalen nordøst i Leif Larsens vei. Her kommer den ut i ny rundkjøring omtrent der veikrysset ved Folkets Planen omfatter utbygging av cirka 490 boliger ved område 5,2 Hundsund på Fornebu. Saken ble utsatt av formannskapet 7. mai, på grunn av et notat om trafikkvurdering fra FAU ved Snarøya skole. Politikerne ønsket at rådmannen skulle ta en redegjørelse av innholdet i notatet. hus er i dag. Hele reguleringsplanen omfatter Leif Larsens vei fra Brynsveien til Elias Smiths vei, og ny tunneltrase. I tillegg omfattes Skytterstien med forlenget trase til Gamle Solbergvei, samt gangbro over Sandvikselva til Limtomta. Fornebu omr. 5,2 Hundsund Kommunestyret vedtok at ca 125 boliger får atkomst fra syd. Den resterende del av planen undergis ny behandling med sikte på at ca 365 boliger skal ha atkomst fra nord. Bærumsveien 134 og 136 E Planområdet omfatter eiendommene Bærumsveien 134 og 136E som ligger mellom Bærumsveien og Jarmyra. Det er foreslått å ti nye nye boenheter. I tillegg vil man bygge om en eksisterende enebolig til en tomannsbolig. Reguleringsplanen ble vedtatt. Gamle Lommedalsvei 123 Planområdet ligger i østvendt skrånende terreng mellom Gamle Lommedalsvei og friområde og turvei langs Lomma. Områdets størrelse er cirka 9,6 dekar. Planen omfatter 32 Solliveien 53 boenheter fordelt på to boligblokker. Planen ble vedtatt av kommunestyret, med et tillegg om miljø og avfall, som skal sikre avfallshåndtering og at det brukes miljøvennlige materialer. Eiendommen er i dag avsatt som eksisterende boligområde og er i denne reguleringsplanen regulert til boligformål. I dag brukes eiendommen til kontorformål. Et enstemmig formannskap stemte mot reguleringsplanen. I kommunestyret ble det fastslått av Plan- og miljøutvalget har fullmakt til å avvise planen, og saken ble ikke tatt opp til behandling. Etter en grundig debatt, hvor blant annet et forslag fra Høyre om å ta ut en rekke tiltak fra planen ble nedstemt, ble planen enstemmig vedtatt i kommunestyret. Burud - Hellerud golfbane I den gjeldende reguleringsplanen for området Burud Hellerud, er det regulert til offentlig friområde/ golfbane. I den nye reguleringssaken blir det foreslått å innlemme tilliggende landbruksområder til golf. Planforslaget er ikke i henhold til kommuneplanen. Golfbanen er også blitt utvidet flere ganger ved midlertidige omdisponeringer av landbruksformål. Etter høringsrunden kom det inn innsigelse fra fylkesmannen ved miljøvernavdelingen grunnet for smale naturvernområder langs Lomma og Burudbekken. Da saken var oppe til behandling i formannskapet i mars, ble saken utsatt, fordi man ønsket å vente på svar fra fylkeskommunens miljøvernavdeling. Nå har den foreslåtte utvidelsen mot Burudbekken frafalt. Naturvernområdet langs Lomma er justert, og fylkesmannen har derfor frafalt innsigelsen. Reguleringsplan for Burud Hellerud golfbane ble vedtatt i kommunestyret Øverland Østre Da kommunestyret behandlet reguleringsplan for Øverland Østre forkastet de Plan- og miljøutvalget og formannskapets innstilling. Mot 21 stemmer ble det vedtatt å sende planen tilbake for omarbeiding. Dette på grunn av at flertallet ønsker å halvere antall boliger og at man ser Utvidet vannbehandlingsanlegg Asker og Bærum Vannverk trenger nytt bygg. Et enstemmig Plan- og miljøutvalg sa 7. juni ja til rammesøknaden fra vannverket. Naturmiljøet rundt vannbehandlingsanlegget skal sikres. Det understrekes i rammetillatelsen at det nye anlegget skal underordne seg landskapet på en estetisk tilfredsstillende måte. Stort bygg Nybygget skal være på tre etasjer inkludert kjeller, bebygd areal 400 kvadratmeter og bruksareal på kvadratmeter. Taket skal tekkes med rustikk betongtakstein som søkeren mener vil passe godt mot åssiden i bakgrunnen. Også bygningen ellers skal være kledt med stein, samme type som er brukt på det eksisterende vannbehandlingsanlegget på Kattås. på stedsplasseringen. Flertallet går også inn for at parkeringsplassene for utfartsparkering legges på gammel søppelfylling syd-vest for Gamle Ringeriksvei. Overskuddsmasser skal i hovedsak transporteres ut av området. Hensyn til kulturvern Det finnes kulturminner etter utmarksnæring i nærheten av anlegget: Matalmen og den gamle seterveien til Haugsvollen med forgreininger til Ståvivollen og Ramsåsen. Seterveien, som almen står ved, tar av like før den opparbeidede plassen ved tunnelutløpet. Seterveien ble også brukt som tømmervei om vinteren. Det forutsettes at restene etter matalmen ikke blir berørt av byggingen. ALLE TEKSTER PÅ DENNE SIDE: VIGDIS BJØRKØY

5 Bæringen fredag 22. juni 2007 Side 5 Politihuset til Kjørbo POLITIET KOMMER: Politiet skal ut av Sandvika sentrum. Det skal bygges et helt nytt politihus på Kjørbo. Reguleringsplanen for Kjørbo gård ble vedtatt i kommunestyret 13. juni. Denne planen omfatter bygging av et nytt politihus for Asker og Bærum. VIGDIS BJØRKØY Formannskapets innstilling og dermed reguleringsplanen for Kjørbo gård ble vedtatt mot sju stemmer. I tillegg til det opprinnelige forslaget til reguleringsplan ble det vedtatt å ta område KA ut av planen og Styrking av Kommunerevisjonen Nye utfordringer og den senere tids hendelser er bakgrunnen for at formannskapet ønsker å styrke Kommunerevisjonen. Man ønsker å iverksette tiltak omgående. LAILA SØMOEN På møte 13. juni vedtok Formannskapet en tilleggsbevilgning til revisjonen for 2007 på kroner. Fra 1. januar 2008 økes budsjettrammen med i alt kroner. Bærum kommune har de senere årene hatt en høy grad av delegering av fullmakter til tjenesteledere, samtidig som kontrollapparatet har gjennomgått innstramminger. Mislighetssaken i Eiendomsforvaltningen har gitt viktige erfaringer som gir grunnlag for forbedringer. En styrking av ressursene i Kommunerevisjonen nå betyr økt innsats og oppmerksomhet mot misligheter og korrupsjon. Kommunerevisjonen er kommunestyrets kontrollorgan og skal sørge for den løpende kontroll med forvaltningen i kommunen. Oppgavene kan grovt inndeles i følgende hovedområder: Regnskapsrevisjon, Forvaltningsrevisjon, Selskapskontroll og saker for kontrollutvalget. gi dette særskilt behandling for å vurdere integrering av barnehage. I dag er det blant annet parkering på dette området, og i planen er området satt av til kombinasjon av byggeområder, kontor, offentlig bygg og allmennyttig formål. Videre ønsker man at friområdet mot sjøen (F4) skal tas inn i planen igjen. Turveibro over mot Kadettangen vurderes også tatt inn i planen, og nærmere plassering vurderes ved behandling av område KA. Denne saken har en lang historie. Allerede i desember 2003 ba Plan- og Idrettslaget Jardar skal nå sikres områder til sport og idrett på det midlertidige riggområdet på Jong. Et enstemmig kommunestyre sa i møte 13. juni ja til reguleringsplanen for idrettsparken. VIGDIS BJØRKØY Reguleringsplanen for Bjørnegård idrettspark og landbruksområdene rundt, er utarbeidet av rådmannen. Planen foreslår å regulere området til landbruk, anlegg for idrett og sport og turvei. Saken ble opprinnelig fremmet privat, men siden forslagsstilleren etter Kyststien og bryggen ved Lakseberget vil fortsatt være stengt i uoverskuelig fremtid. Det er utrygt å ferdes der. Alternativ trase som må benyttes er fortauet langs Sandviksveien. VIGDIS BJØRKØY Statens vegvesen har vært med kommunen på befaring på området, og fraråder inntil videre bruk og utbedringer av brygge og kyststi. Det er engasjert en konsulent som skal komme med en mer inngående miljøutvalget om at administrasjonen skulle legge fram en vurdering av tomtealternativer til politihuset. Tomtealternativet som den gangen ble lagt frem var et område helt nord på planområdet, ikke det som nå blir lagt frem. Arkitektkonkurranse Politiet har avholdt lukket arkitektkonkurranse om nytt politihus for Asker og Bærum. Entra Eiendom vant konkurransen med et prosjekt utarbeidet at To pluss to arkitekter AS. lang tid ikke hadde klart å oppfylle kommunens vilkår på det midlertidige riggområdet, bestemte Plan- og miljøutvalget at admnistrasjonen skulle utarbeide en egen plan, slik at idrettslaget skulle sikres områder. Uttalelser fra Tanum Vel og enkeltpersoner i området dreier seg om belastningen på beboerne i forhold til trafikkmengde, støy og regulert bruk av idrettsanlegget. IL Jardar er opptatt av å få lagt høyspentledningen i kabel gjennom hele området. Eier av Jong Vestre er sterkt imot planforslaget og ser på administrasjonens regulering som et forsøk på bevisst manipulering av grunneier. Både Naturvernforbundet og LA21 er positive til planforslaget og mener rapport om hva som kan bedre sikkerheten på stedet. Kyststien er stengt i dag (se røde piler på bildet), men det er klippet hull i gjerdet og folk ferdes fortsatt på stedet. Natur- og idrettsforvaltningen anbefaler ikke folk å gå der på grunn av manglende sikkerhet. Det er satt opp skilt på stedet. STENGT: Det er denne seksjonen - mellom de to markerings-pilene - av Kyststien som fortsatt vil være stengt. FOTO: SIRI BJØRNBAKKEN FOTO: SIRI BJØRNBAKKEN Plasseringen som er valgt, ble ikke avklart på forhånd, og det har derfor i etterkant oppstått enkelte areal- og utformingskonflikter. Hovedprosjekteringen av politihuset var ferdig før planarbeidet ble satt i gang. Konflikter i forhold til plassering En barnehage må legges ned for å gi plass til politihuset, flytting av denne er ikke vurdert i planen. Rådmannen skriver i saken: Dersom det hadde vært rom for drøfting av byggets plassering ville det Ja til Bjørnegård idrettspark den forvalter de grønne verdiene på en god måte. Reguleringsplan for riggtomta på Jong Vestre ble i samme møte avvist, Kyststien ved Lakseberget stengt vært mulig å se på andre arealer for politihuset innenfor planområdet. Rådmannen har i planprosessen forsøkt å moderere politihusprosjektets noe uheldige inngrep i kultur- og naturområdene ved Kjørbo gård, men politihuset ser ut til å ha en så fastlåst indre organisering at det er lite som kan endres når funksjonene først er plassert. Fylkesutvalget i Akershus fylkeskommune vedtok i mai å ikke fraråde plasseringen av politihuset. Risikoanalyse ved dambrudd Den generelle risikoanalysen for bygget har nå oppjustert. En eventuell konstruksjonssvikt i damanlegg ved Aurevann med dambrudd, vil få vannstanden til å stige opptil fire meter. Det skal inngå i politiets beredskapsplan hvordan de skal håndtere en situasjon med dambrudd, der blant annet atkomstveiene til politihuset settes under vann. Servere for datasystem og strømforsyning og en alternativ kjøreatkomst må sikres i tilfelle dambrudd. Ønsker ny barnehage Kommunen ønsker en ny barnehagetomt på området som erstatning for barnehagen som går tapt på grunn av det nye politihuset. Målet om full barnehagedekning styrker og utvider dette behovet. Foreløpig er det ikke kommet inn forslag om kommunen anser egnet for barn. FOTO: SIRI BJØRNBAKKEN og i stedet behandlet sammen med reguleringsplanen for idrettsparken.

6 Side 6 Bæringen fredag 22. juni 2007 Buss for tog på Drammensbanen Fra lørdag 21. juli til og med søndag 29. juli blir togene på strekningen Skøyen Drammen erstattet med buss. Det går heller ikke tog på strekningen Asker Spikkestad. Stegningen skyldes arbeidene med å utvide fra to til fire spor på Drammensbanen. VIGDIS BJØRKØY I de ni dagene banen er stengt vil reisende fra Asker, Sandvika og Lysaker befordres med buss. Flytogene vil ha Oslo S som første stasjon. For å ta flytoget må man derfor ta buss inn til Oslo. Kundene oppfordres til generelt å beregne seg noe bedre tid på reisen mens banen er stengt. Endringer på Lysaker stasjon Arbeidene på Drammensbanen skyldes at jernbaneverket skal utvide Lysaker stasjon og strekningen Lysaker Sandvika utvides fra to til fire spor. Mens banen er stengt blir det gjort arbeider flere steder. De største arbeidene skal utføres ved Lysaker stasjon. Den første av to nye plattformer står ferdig, og togtrafikken skal flyttes over fra dagens plattform. Dette betyr at alle reisende fra Lysaker stasjon skal benytte den nye inngangen på nordsiden av stasjonen fra og med mandag 30. juli når banen åpnes igjen. Slutt på betjent billettsalg Fra samme dato opphører det betjente billettsalget ved Lysaker stasjon, og Nytt felles kollektivselskap Etableringen av et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus, ble kunngjort på en pressekonferanse 7. juni. Det er Stor-Oslo Lokaltrafikk (SL) og Oslo Sporveier som slår seg sammen. Administrasjonsselskapet skal på sikt gjøre det enklere for trafikantene. Det vil blant annet komme et felles takstsystem for området. Et felles administrasjonsselskap har vært diskutert i 39 år. 1. januar neste år er fellesskapet et faktum. Fibernett i Bærum Kommunen har inngått avtale med Telenor om levering av fibernett som vil gjøre kommunens interne og eksterne datakommunikasjon raskere og bedre. MARIUS MORSTØL JENSSEN Telenor vant anbudskonkurransen på mørk fiber med Ementor som underleverandør av utstyr. Avtalen har en verdi på over 100 millioner kroner avhengig av utbygningstakt og omfang. BUSS ERSTATTER TOG: I juli må de reisende belage seg på bussreiser framfor å reise med tog. Arbeidet med å utvide jernbanelinjen fra to til fire spor krever full stans i togtrafikken i en ukes tid. FOTO: SIRI BJØRNBAKKEN Mer multimedia Det tjenesteintegrerte bredbåndet er basert på mørk fiber med kapasitet fra 100 Mb og oppover. Dette gir muligheten til fjernstyring av varme, ventilasjon, adgangskontroll og annet. Det blir også mulig med video- og tv-overføring over nettet en etterlengtet mulighet for skolene. Det kan også bli IP-telefoni (telefoni over det interne datanettet). Utbygging av fibernettet starter sommeren 2007, og avsluttes innen mai kundene henvises til å benytte billettautomater på stasjonen. I tråd med ønske fra NSB bygger ikke Jernbaneverket betjent billettsalg i den nye stasjonen. På grunn av anleggsarbeidene flyttes bussterminalen ved Lysaker stasjon midlertidig til nordsiden av E18. Reisende som skal bytte mellom På grunn av anleggsaktiviteten på Drammensbanen vil det også bli andre kortere perioder hvor buss Hei! Jeg har et spørsmål om kommunale parkeringsautomater: Hvis jeg kommer til en automat som ikke virker eller ikke vil ta imot penger, kan jeg da parkere gratis og være sikker på at jeg ikke får bot? Er det noe jeg skal gjøre for å ikke bli bøtelagt for dette? Og har kommunen lov til å ilegge bot når automaten er i ustand? buss og tog på Lysaker må derfor beregne noen minutter lengre tid på grunn av lengre gangvei. Ikke gå i sporene - For ordens skyld understreker jeg at det vil gå godstog og arbeidstog mellom Skøyen og Drammen også i periodene hvor buss erstatter tog. erstatter tog på strekningen. Dette gjelder blant annet natten 30. juni 1. juli (12 timer), juli maksimal parkeringstid. Det blir ikke ilagt tilleggsavgift hvis det er ringt inn melding om feil. Med hilsen Eva K. Hammer Berg Vei og trafikk Det vil derfor være forbundet med fare å bevege seg i og ved sporene i disse tidsrommene, påpeker informasjonsrådgiver Olav Nordli i Jernbaneverket. MER INFORMASJON: Jernbaneverket: Eller NSB : Andre anleggsarbeid på Drammensbanen Veien videre på Lysaker Når anleggsarbeidene på Lysaker fortsetter utover høsten, rives den gamle plattformen før det videre arbeidet med å utvide og oppgradere stasjonen fortsetter. I 2009 står en ny og moderne stasjon ferdig med blant annet fire spor, ny undergang under sporene og ny bussterminal. Når de fire sporene står ferdig mellom Lysaker og Asker, vil flaskehalsen på Drammensbanen være fjernet. Det blir plass til dobbelt så mange tog, bedre punktlighet og kortere reisetid. Hvis parkeringsautomaten ikke virker (12 timer), august (12 timer) og august (24 timer). Det blir da satt opp buss. Strekningen Sandvika Asker ble åpnet i 2005, Lysaker står ferdig i 2009, mens parsellen Lysaker Sandvika etter planen tas i bruk i RASKERE INTERNETT: Utbygging av nytt bredbånd i kommunen starter denne sommeren. ILLUSTRASJONSFOTO: MARIUS MORSTØL JENSSEN SVAR: Hvis en av Bærum kommunes parkeringsautomater eller parkometer ikke virker, står det på automaten/ parkometeret at man skal ringe telefon og melde ifra. Oppgi også nummeret på automaten. Bilens registreringsnummer blir notert og bilisten får stå parkert den tiden han eller hun ønsker innenfor RING KOMMUNEN: På automaten finner du både telefonnummer og automatens nummer. Dette er greit å oppgi når du ringer til kommunen. FOTO: SIRI BJØRNBAKKEN

7 Opplæring i aktivisering Det ble gjort kutt i fysioterapeuttjenestene i Bærum kommune i perioden Likevel ligger kommunen høyt sammenlignet med andre kommuner når det gjelder ressurser til fysio- og ergoterapi. Dette redegjorde Rådmannen for i Sektorutvalg bistand og omsorgs møte 24. mai. Det ble gjort kutt i perioden , i alt 14 årsverk. I samme sak ble det orientert om at Østerås bo- og behandlingssenter har fått opplæring i hverdagsaktivisering for pleiepersonale. Dette etter kritikk fra Helsetilsynet. Rehabiliteringstjenesten vil i samarbeid med pleie og omsorg intensivere denne type opplæringstilbud. Bæringen fredag 22. juni 2007 Side 7 Husk datovanning Skolehelsetjenesten en nøkkelrolle Rådmannen har lagt frem en orientering om skolehelsetjenesten i sektorutvalg bistand og omsorg. I en spørreundersøkelse gjort blant samarbeidspartnere til skolehelsetjenesten, fremgår det at skolehelsetjenesten med helsesøster i spissen er helt sentral i det forebyggende arbeidet blant barn og unge. Helsesøster er samtalepartner der for eksempel foresatte og lærere ikke strekker til, noe som blant annet medfører at tidligere hjelp kan settes inn der det er behov. Det fremgår i saken at tilgjengelighet til helsesøster på ungdomsskolen er bedre enn på barneskolen og den videregående skolen, og at det på disse stedene er et klart ønske om mer tilstedeværelse av helsesøster. Botilbud for hjerneskadde Sektorutvalg bistand og omsorg har besluttet at det skal etableres et ressurs- og kompetansesenter for personer med alvorlig ervervet hjerneskade. Forslaget gikk enstemmig gjennom i Sektorutvalg bistand og omsorgs møte 24. mai. De nye boligene ønskes i tilknytning til et ressurs- og kompetansesenter for personer med alvorlige hjerneskader. Kommunen har ansvar for opptrening og funksjonell rehabilitering etter sykehusopphold. Mennesker med alvorlig ervervet hjerneskader har omfattende og sammensatte behov for tjenester. Vold i nære relasjoner Rådmannen har lagt frem en handlingsplan for bekjempelse av vold i nære relasjoner. Statistikk fra 2006 viser at det er registrert 600 voldshendelser i nære relasjoner av politi, krisesenter, voldtektsmottak og barnevernet i Bærum. I handlingsplanen fremgår det at Rådmannen i løpet av høsten vil opprette et familievoldsteam samt oppnevne en kommunal familievoldskoordinator for å styrke samarbeidskompetansen i hjelpeapparatet ytterligere. Målet er at brukeren skal oppleve å få rask hjelp, god samhandling og unngå å bli kasteball i hjelpeapparatet. MER INFORMASJON: Du finner handlingsplanen med saksnummer 06/8290 på innsyn/postlister på Positivt om Klubben FredagsTreff populært kalt Klubben i Løkkeåsveien 2 er et åpent treffe-, fri- og utested for utviklingshemmede. Klubben ble i 2005 gjort brukerstyrt ved opprettelse av en stiftelse registrert i Brønnøysund. Vinteren 2007 ble det gjennomført en brukerundersøkelse. Resultatet viser at brukerne er fornøyde med Klubben. Brukerne er også fornøyde med mulighetene for styring og påvirkning. Sektorutvalg bistand og omsorg tok rådmannens redegjørelse om brukermedvirkning i Klubben til orientering 7. juni. Det er mange som vanner i hagen når sommerdagene blir varme. Dette kan føre til lavt vanntrykk og dårlig vannkvalitet hos enkelte bæringer. Husk derfor å følge reglene for datovanning. SVEIN-IVAR FORS Dårlig vanntrykk eller helt manglende vann kan føre til store ulemper og farlige situasjoner, spesielt ved brann. Hovedledningsnettet i Bærum er i god stand, men hvis alle bruker mye vann samtidig, vil enkelte få lavt trykk. Trykket kan ved stort vannforbruk synke så lavt at enkelte ikke får vann i det hele tatt. Dette vil i første omgang ramme bebyggelsen i de høyereliggende strøk. Datovanning hele året I Bærum kommune gjelder datovanning hele året. Dette går ut på at hus med like veinummer (2, 4, 6 og så videre) vanner på like datoer, mens hus med ulike nummer (1, 3, 5 og så videre) vanner på ulike datoer. For å unngå et forbud i Bærum er det viktig at alle følger reglene for datovanning og begrenser vannforbruket. Andre vannkrevende aktiviteter som bilvask, vask av husfasader og lignende bør begrenses. Vanningsråd Pass på at utendørs kraner ikke står og lekker. Prioriter vanning av blomster og busker framfor plenen dersom det blir nødvendig med begrenset vanning. Gi plenen nok vann når du først vanner. «Skvettvanning» fører til ILLUSTRASJONSFOTO: VIGDIS BJØRKØY grunt rotsystem og en plen som tåler tørke dårlig. Eldre plener på dyp jord klarer seg med ei rotbløyte hver 14. dag. Ikke vann i solskinn, da fordamper det meste av vannet. Vann i overskyet vær og gjerne under eller etter et regnvær. (Regnskyll om sommeren gir normalt ikke nok vann til ei rotbløyte). Juster opp knivene på gressklipperen slik at gresset ikke klippes for langt ned. Da tåler det bedre sol og tørke og blir ikke så fort tørt og brunt. MER INFORMASJON: Vakttelefon for vann- og avløpsnettet: /

8 Side 8 Bæringen fredag 22. juni 2007 Deprimerte mødre får hjelp Når mor opplever en psykisk nedtur etter fødselen, lider også det nyfødte barnet. - Det er derfor viktig å finne fram til mødre i faresonen og gi disse hjelp så tidlig som mulig, sier helsesøster Bodil Erdal ved Helsekontoret for barn og unge. BENTE SKÅRET To tusen kvinner deltok i et prosjekt i regi av Psykisk helsetjeneste for barn og unge i Bærum kommune i perioden Prosjektet hadde blant annet som mål å øke kunnskapen om kvinners psykiske reaksjoner i forhold til svangerskap, fødsel og barseltid. blant barnefamiliene i barnets første leveår. Hun legger til at det finnes enkelte mødre som har større risiko enn andre til å utvikle depresjoner, og helsesøstre og jordmødre er opplært til å fange dette opp. I prosjektperioden har helsesøstre og jordmødre opplevd eksempler på at de oppdager flere enn de ville gjort ved vanlig samtale, og at enkelte av kvinnene ikke ville blitt identifisert uten bruk av en bestemt kartleggingsmetode. - Bruk av et eget kartleggingsskjema og en utvidet samtale om dette, gjør det lettere å få fram problematikk rundt kvinnenes psykiske helse, understreker Erdal. Cirka 9,5 prosent av kvinnene i undersøkelsen hadde symptomer på psykiske reaksjoner etter fødselen. ILLUSTRASJONSFOTO: Mødrene har opplevd det som positivt at det har vært økt fokus på psykisk helse. FOTO: VIGDIS BJØRKØY Bakgrunn for prosjektet I 2001 gjennomførte kommunen en brukerundersøkelse blant foreldre til ett år gamle barn. Der fremgikk det blant annet at 22 prosent av mødrene hadde følt seg deprimert og nedfor i tiden etter fødselen. Undersøkelser viser at 8-15 prosent av kvinnene hadde tilpasningsvansker og ulike grader av følelsesmessige reaksjoner de første månedene etter fødselen. Forskning viser dessuten at barn av deprimerte mødre har en økt risiko for å utvikle psykiske problemer under oppveksten. - Helsetjenesten i kommunen ønsket derfor å se nærmere på denne problematikken, forteller prosjektleder Bodil Erdal. Tidlig hjelp til mor kan forebygge Erdal mener et større antall deprimerte mødre ikke hadde blitt oppdaget dersom helsesøstrene ikke hadde sett aktivt etter depresjoner. På helsestasjonene har vi en unik mulighet til å identifisere etterfødsels-reaksjoner ved at man har omtrent 100 prosent oppslutning Bedre oppfølging før, under og etter Informasjon om følelsesmessige forandringer ved fødsel og barseltid, utvidet samtale mellom uke 26 og 28 i svangerskapet samt hjemmebesøket etter fødsel, gjør at mange kvinner har nær kontakt med helsesøster allerede før 6-ukerskontrollen. I tillegg har jordmor en samtale med den gravide tidlig i svangerskapet for blant annet å avdekke om kvinnen er utsatt for å utvikle en psykisk reaksjon i forbindelse med fødselen. Psykologene ved Psykisk helsetjeneste for barn og unge har vært nære samarbeidspartnere i prosjektet. - Det er satt av ekstra ressurser til å utvide konsultasjonene på helsestasjonen, og metoden som ble benyttet i prosjektperioden videreføres som en del av det ordinære programmet ved alle helsestasjonene, avslutter Erdal. Prosjektrapporten kan leses i sin helhet på no/helse Hegnatun aktivitetssenter åpnet Hegnatun aktivitetssenter på Emma Hjorth åpnet offisielt 7. juni. Brukerne er yrkeshemmede. Brukerne leverer blant annet frukt til bedrifter i Bærum, og går på tur i Vestmarka for å fylle på ved på tre bålplasser slik at innbyggerne kan grille. seng og et sansehus der man kan oppleve farger, lyder og lukter. Det er ni deltakere der i dag, men det skal Gratis videregående opplæring bli plass til 14. Navnet Hegnatun er valgt fordi bygningen for mange år siden hadde det navnet. AKTIVITETSSENTER: Gro Willumsen (t.v) og Else Bryn sammen med leder Kristin Barhaugen ser ut til å være fornøyde med lokalene til Hegnatun aktivitetssenter. FOTO: MARIUS MORSTØL JENSSEN. MARIUS MORSTØL JENSSEN I forbindelse med nedskjæring i Bærum kommunale arbeidssentres (BKA) budsjetter i 2005, ble det bestemt at brukerne, som av ulike årsaker ønsket et annet tilbud enn arbeid, skulle få et aktivitetstilbud i regi av BKA. Nå er aktivitetstilbudet tilgjengelig i nyoppussede lokaler på Hegnatun aktivitetssenter, som er organisert under BKA. Lokalene er arkitekttegnet og funksjonelle, lyse og hyggelige. I nærområdet tar brukerne i bruk en gymsal, et svømmebas- Mangler du videregående opplæring i yrkesfag eller allmenne fag, f.eks. generell studiekompetanse? Er du fylt 25 år og ikke har fullført videregående utdanning? Har du fullført grunnskole eller tilsvarende? Er du bosatt i Akershus? Da har du rett til gratis realkompetansevurdering og videregående opplæring. Opplæringen vil være avkortet og tilpasset ditt behov. For nærmere informasjon kontakt: Servicesenter for voksenopplæring Asker og Bærum Tlf.: eller e-post: g r e t h sandvika.vgs.no Du finner søknadsskjema og mer informasjon på våre hjemmesider: Brosjyre m/søknadsskjema kan du finne på Servicetorg og bibliotek der du bor.

9 Det nytter med brukermedvirkning Bæringen fredag 22. juni 2007 Side 9 Hvordan kommer brukermedvirkning brukerne til gode? Det er ikke lett å diskutere psykisk helse. Det opplevde også deltakerne på konferansen. Det er mange ulike meninger. Anne Kari Berg STABEKK AKTIVITETSHUS, DELTAKER I MEDARBEIDERE MED BRUKERERFARING (MB) Det er bra at brukerne får medbestemmelse i sin egen sykdomsprosess hele veien fra medisinering til videre behandling. Selv om du er syk, får du medbestemmelse over ditt eget liv. Jeg opplever at selv de aller sykeste er godt motivert! Brukermedvirkningen medvirker til at de blir hørt, og blir tatt mer på alvor. Jeg bruker min brukererfaring på Stabekk aktivitetshus. Terje Binder SPESIALRÅDGIVER HELSE BERGEN, DPS-KLINIKKEN Bærum ønsker å være en foregangskommune i brukermedvirkning. Målet er at flest mulig som er plaget med psykiske lidelser skal ha reelle muligheter for å påvirke sitt liv. MARIUS MORSTØL JENSSEN I begynnelsen av juni arrangerte Faglig forum for helse og sosialtjenesten en konferanse om brukermedvirkning på Thon hotell i Sandvika. Tilreisende fra både inn- og utland fikk høre om Bærum kommunes erfaringer og planer om brukermedvirkning Venner av Østerås boog behandlingssenter hadde sitt første møte 5. juni. Foreningen har som formål å arbeide for trivsel og glede for beboerne. HARALD REID WAUGH - Styret vil umiddelbart iversette konkrete tiltak for å stimulere beboerne, øke trivselen på stedet og bidra til økt oppslutning blant pårørende og andre, sier den nyvalgte leder av venneforeningen, Bjørn Risberg. - Vi håper og tror på at både pårørende og beboere i nærområdet vil bidra i foreningens arbeid for å skape et levende og godt miljø på Østerås bo- og behandlingssenter. Tjenesteleder Inger Solveig Rustad og aktivitør Nina Røhder er henrykte over initiativet, og håper på et nært og godt samarbeid med den nye venneforeningen. Foreningen har allerede for mennesker med psykiske lidelser. Prosjekter som fungerer Medarbeidere med brukererfaring (MB-prosjektet) er et treårig prosjekt som startet høsten Formålet med tiltaket er å utdanne tidligere brukere av tjenester innen psykisk helse og ansette dem som ressurspersoner innen psykisk helsearbeid, til nytte både for andre brukere og tjenesteapparatet, forteller Olav Elvemo. Bærum har også et arbeidsprosjekt som heter Ny giv uføre som ressurs, som handler om å skaffe kommunale arbeidsplasser til uføretrygdede personer med psykiske lidelser. Dette inngått et sosialt partnerskap med økonomiavdelingen i Bærum kommune. - Hyggelig å kunne hjelpe til i et godt tiltak, sier regnskapssjef BRUKERMEDVIRKNING: Mange som jobber med brukermedvirkning for personer med psykiske lidelser hadde møtt opp til konferanse om temaet på Thon hotell i Sandvika i juni. På bildet er tre sentrale personer i Bærum kommune som jobber med dette. Fra venstre: Christian Aamodt, psykisk helse Tjenesteutvikling, Bjørn Gladsø, leder av Brukerrådet, og Olav Elvemo, koordinator for psykisk helse. FOTO: MARIUS MORSTØL JENSSEN prosjektet skal blant annet gi kunnskaper om hvilke forutsetninger som må være til stede for å realisere målet med et inkluderende arbeidsliv også for denne målgruppen, sier Elvemo. Hensikten med begge prosjektene er å få brukere over fra en passiv mottakerrolle og inn en verdsatt deltakerrolle. Det handler om brukermedvirkning i praksis. Kristin Bjaaland, som skal bidra til at foreningens årsregnskap gjennomgås og godkjennes av utenforstående part. TILTAKSPLAN Ny venneforening på Østerås Tiltaksplan for brukermedvirkning innen psykisk helse i Bærum kommune, februar 2007, kan bestilles på tlf Brukerrådet for psykisk helse, Bærum kommune, telefon Se også: Faglig forum for helse og sosialtjenesten, Ønsker du å bidra i venneforeningens arbeid? Kontakt styreleder Bjørn Risberg på telefon STYRET I VENNEFORENINGEN flankert av tjenesteleder og aktivitør på Østerås bo- og behandlingssenter. Fra venstre: Tjenesteleder Inger Solveig Rustad, Anne Grethe Vigeland, Hans Arentz, Styreleder Bjørn Risberg, Susan Søyland, Finn Ramsøy og aktivitør Nina Røhder. FOTO: HARALD REID WAUGH Det er jo brukerne det angår. Innen psykisk helsevern er brukermedvirkning fundamentalt, for tilbudene kan ikke utvikle seg uten brukermedvirkning. Jeg undrer meg over at det ikke har vært på plass tidligere. I Helse Bergen har vi startet opp systematisk brukermedvirkning fra i år. Robert Frank PSYKOLOG, MARIELUND PSYKOLOGISK PRAKSIS, JYLLAND I DANMARK Når brukermedvirkning fungerer godt, får de mer et eget liv som de selv vil leve. Brukermedvirkning gir frihet til brukeren til å velge hva som er verdifullt. Ofte handler det om hva som de drømmer om. Det kan være det gode liv, og som for alle handler dette gjerne om familie, arbeid og vennskap. Man drømmer også om å bli noe, å få en identitet, og få en plass i verden og samfunnet. Hva vil man med sitt liv. Jeg kaller dette et eksistensielt perspektiv. Ofte er det nemlig bare snakk om et demokratisk perspektiv: Brukere inviteres som deltakere til noe. Helen Bull LEKTOR PÅ ERGOTERAPIUTDANNINGEN, HØYSKOLEN I OSLO Det kan gjøre at tiltakene passer til de behovene en bruker har. Når vi forstår brukernes behov, så kan vi lettere lete etter det brukerne trenger. Når et tiltak ikke passer, vil det ikke ha særlig god effekt, derfor er brukermedvirkning viktig! Mette Ellingsdalen LEDER I WE SHALL OVERCOME (BRUKERORGANISASJON STIFTET I 1968) Det er ikke så mye reell brukermedvirkning i dag. Det har blitt et pynteord, mange legger sine egne meninger i det. Det er mange brukere som ikke har brukermedvirkning, selv om de er inne på et tiltak for brukermedvirkning. Dette skjer ofte innenfor et gitt tjenestetilbud. Brukeren kan godt bestemme over små ting som dato for neste legebesøk, men ikke over de store tingene som handler om medisin og diagnose. Det er helt klart vanskelig for en bruker å være imot psykiatriens etablerte faglige syn på medisin og diagnose.

10 Side 10 Bæringen fredag 22. juni 2007 Mølla gjenåpnet Enslige, mindreårige flyktninger i Bærum 1. juni startet driften av en utredningsbolig for enslige, mindreårige flyktninger i Bærum og Asker. Barneverntjenesten i Sandvika har ansvaret for driften. SVEIN-IVAR FORS Bærum har tatt i mot barn og unge flyktninger uten hensyn til alder, nasjonalitet, kjønn eller andre forhold. En rekke ulike bo- og omsorgsløsninger er tatt i bruk, både slektsplasseringer, minoritetsetniske fosterhjem, norske fosterhjem, bofellesskap, institusjoner, egen bolig med næromsorgsarbeider og egen bolig med andre former for oppfølging. Utredningsbolig For at ungdommene skal få en så god og trygg framtid som mulig, har Bærum startet opp driften av en egen utredningsbolig for enslige mindreårige flyktninger. Her kan inntil fire ungdommer i alderen femten til atten år få bo i inntil seks måneder, mens det blir utredet og kartlagt hvilke bo- og omsorgsløsninger som vil passe best for hver enkelt av disse ungdommene. Enslige mindreårige flyktninger er en sammensatt gruppe med forskjellig bakgrunn og uensartede historier. De har ulike personligheter og ulike drømmer for framtiden. Samtidig er det noen trekk som er felles for dem alle og som preger mange av dem. Mange av utfordringene de møter er de samme for alle sammen. Først og fremst er det vanlig at de enslige mindreårige flyktningene mangler gode voksenkontakter. De har ikke kunnskaper om det nye samfunnet de har havnet i og må lære seg hva det vil si å bo i Norge. Som følge av krig i hjemlandet har de ofte mangelfull skolegang, og tap, flukt, savn, sorg og traumer etter ekstreme påkjenninger har satt sitt preg på deres psykiske helse. I BRUKTBUTIKKEN: Victor Bredesen og Bjørg Madsen jobber i bruktbutikken i Mølla kompetansesenter. FOTO: MARIANN WEIBY ANDERSEN - Jeg har fått drømmejobben, sier Bjørg Madsen. Hun jobber i bruktbutikken til Mølla kompetansesenter. Senteret har åpnet igjen i nye lokaler i Ringeriksveien ved Arnesenga. MARIANN WEIBY ANDERSEN Senteret ble høytidelig åpnet av ordfører Odd Reinsfelt, med snorklipping og tale. Mange var møtt frem for å delta i festlighetene. Daglig leder Elisabeth Johansen er stolt av de nye lokalene. - Dette er en gledens dag for oss. Endelig er vi samlet under ett tak, sier hun. Før holdt senteret til på I midten av juni ble det satt opp et gjerde i Lille badebukta på Kalvøya for å hindre kanadagjess å komme inn på gressarealene der solglade bæringer leker og hygger seg. MARIUS MORSTØL JENSSEN Gjerdet er 50 cm høyt og hindrer gåsungene i å komme langt inn på land. Gåsemor og -far forlater ikke barna sine. Lort fra kanadagjess er farlig og ekkelt for barn og voksne. Gjerdet som nå står på Lille badebukta skal stå til gåsungene kan fly ca. 30. juli. FOTO: ERLAND FRYDENLUND to adresser, i Industriveien og på Rud. Nå har de nye, flotte og luftige lokaler, med god plass til sykkelverksted, snekkerverksted, vaskeri, butikk, kurslokaler og kontorlokaler under ett tak. Latteren sitter løst I butikken treffer vi Bjørg Madsen, som har jobbet der siden oktober Det er så mye å skryte av her. Miljøet er fantastisk, latteren sitter løst og vi er en sammensveiset gjeng. Vi er likestilte alle sammen, sier hun. Madsen er en av mange som arbeider i Mølla kompetansesenter. Målet er fast jobb ute i det ordinære arbeidslivet. - Jeg får så mye oppfølging, støtte og hjelp her, sier hun. Til høsten regner hun med å begynne prosessen med å søke jobb. Målsetningen til Mølla kompetansesenter er ofte å få deltakerne ut i arbeid. Mølla har arbeidspraksis i skjermet virksomhet og arbeid med bistand som virkemidler for å få mennesker tilbake i arbeid. Mølla kompetansesenter tlf: Adresse: Ringeriksveien 93 b Hjemmeside: Åpningstider butikken: mandag til onsdag, torsdag Fredag stengt. Gjerde mot kanadagjess på Kalvøya Trygge forhold I utredningsboligen for mindreårige flyktninger i Skuiveien arbeider det åtte voksne direkte til ungdommenes beste. Tre miljøterapeuter arbeider i såkalt medleverturnus i huset, noe som betyr at de er til stede døgnet rundt. I tillegg er det ansatt tre miljøarbeidere og en botiltaksleder, foruten en husmor som, etter avtalen mellom barneverntjenesten Sandvika og Mølla Kompetansesenter, hospiterer i utredningsboligen. MER INFORMASJON: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) Bærum kommune FOR FLYKTNINGER: Ved kjøkkenbordet i utredningsboligen for enslige mindreårige flyktninger i Skuiveien 56. Zeljko Bosnjak er botiltaksleder og Farhio Farah Ali er husmor. FOTO: SVEIN-IVAR FORS Frivillighetsmidler - søknadsfrist utsatt Søknadsfristen for å søke om frivillighetsmidler er utsatt til 1. juli. Det er i år innvilget 2 millioner kroner i tilskudd til ulike samarbeidsprosjekter mellom kommunale tjenestesteder og frivillige organisasjoner og enkeltpersoner. KIRSTEN KOHT I 2006 ble det tildelt penger fra frivillighetsmidlene til 55 ulike samarbeidsprosjekter. I løpet av 2007 vil sannsynligvis bli innvilget midler til cirka 50 prosjekter. I den første søkerrunden i mars i år ble det innvilget midler for cirka kroner. Ideer til frivillighet De som ønsker å samarbeide om frivillighetsprosjekter, men som trenger ideer for å komme i gang, kan lese de gode historiene om samarbeidsprosjekter i Bærum som ble tildelt frivillighetsmidler i 2006 på nettet - Der er også retningslinjer, søknadsskjema og evalueringsskjema lagt ut.

11 Bæringen fredag 22. juni 2007 Side 11 Åpningstrekk i Løkkehaven Jern har blitt til kongens skjold og gassflasker til dronningens bryster. Skulpturen Løkkesjakk ble avduket under årets familiefest i Løkkehaven 6. juni. Barn og voksne måpte overrasket og begeistret da de fikk se skulpturen for første gang. sportssjef på Norges toppidrettsgymnas i sjakk på Bekkestua, Simen Agdestein. Han utfordret voksne til å bli med på et parti sjakk mot sine elever. Kultursjef Trine Bendixen ledet familiefesten. I fjor var det Heksefest i Løkkehaven, og i år Løkkesjakk. Det blir fest også 6. juni neste år, lovet hun. MARIUS MORSTØL JENSSEN Jeg resirkulerer ved å putte ting i nye sammenhenger, forteller bærumskunstneren Sverre Hoel. Løkkesjakk er i stor grad laget av brukte gjenstander som mange andre ville kalt skrot. Skulpturen består av tre sjakkbord som folk kan spille på. Familiefest Det var familiefest denne kvelden i juni. Bærumkoret sang fra Chess, og Sigurds kvartett og Sverre Hoel med venner spilte. Sjakkelevene mine liker å spille mot voksne, for da vinner de, sa stormester og SJAKKBORD: Sverre Hoel forteller om sin skulptur Løkkesjakk, like etter avdukningen. FOTO: MARIUS MORSTØL JENSSEN SJAKK MATT: Emma, 2 år, og mamma Heidi Bjørklund fra Vollen, og Marianne Gjestrum fra Rykkinn studerer Dronningen. FOTO: MARIUS MORSTØL JENSSEN Naturfaglærere og skoleelever går i bekker og vann for å undersøke vannkvaliteten. MARIUS MORSTØL JENSSEN MANGE PARTIER: En av Norges beste damespillere, Maria Pitz Jacobsen (18), utfordret 15 unge sjakkspillere samtidig. FOTO: MARIUS MORSTØL JENSSEN Lærere går i vannet for læring Bærum Elveforum har tatt initiativ til å utdanne lokale vanndetektiver som skal hjelpe kommunen å overvåke vannkvaliteten og oppdage forurensing. Camilla Mathiesen ved Oslo Elveforum har holdt kurs for bærumslærere i vår, og følger opp med nye kurs til høsten. Varsling Lærerne skal etter kurset lære skoleelever på 5. til 7. trinn hva slags dyr og planter som lever i elvene. Skoleelevene skal også lære seg å undersøke fysiske og kjemiske faktorer, og varsle kommunen om giftutslipp eller andre problemer med vassdragene. MER INFORMASJON: Nina Leonthin Elvebakk, Tjenesteutvikling, tlf Ingun Bjørgli Juul-Hansen i Natur- og idrettsforvaltningen, tlf TREKKSPILLELEVENE Nora Hader og Julie A. Arnesen tryller fram trivelig musikk. FOTO: CHRISTIAN SOLGAARD Trekkspill er inn Trekkspill brukes flittig i filmmusikk, popmusikk, visesang, fransk musettemusikk, tangomusikk og moderne avantgardemusikk. Mange utøvere spiller også klassisk musikk på trekkspill. CHRISTIAN SOLGAARD I gamle dager var trekkspillet popinstrumentet over alle, men da Beatles kom i 60-årene ble det trengt i bakgrunnen. Nå er imidlertid trekkspill på vei tilbake for fullt igjen. Musikkskolen tilbyr kurs. Det er ikke sikkert alle tenker over at de hører trekkspill, men det er stadig med i barne-tv, i filmmusikk og i tangoen er det selvskrevet. Ledige plasser Ved Musikk- og kulturskolen i Bærum er det et rikt trekkspillmiljø. Elever i alderen 6-18 år kommer ukentlig til individuell undervisning, og mange av dem møtes også til øvelse i trekkspillorkesteret. Trekkspill finnes i mange forskjellige størrelser, og derfor kan det passe for barn helt ned i 5-6-årsalderen. De minste barna lærer gjennom sang og gehørspill, og så innføres notene gradvis etter hvert som de blir eldre. På grunn av et lite generasjonsskifte i elevmassen vil det være en del ledige plasser fra høsten av, så hvis du har barn som har lyst til å spille trekkspill er det nå gode muligheter. Trekkspill i passende størrelse kan du leie på musikk- og kulturskolen. Musikk- og kulturskolens to trekkspillærere Brith Laila Ouff og Anders Grøthe er to ivrige ambassadører for instrumentet, de er svært engasjerte lærere og utøvere, og Anders er også å regne blant Norges fremste trekkspillkomponister og -arrangører. I tillegg har han utgitt en rekke lærebøker for trekkspill. De ønsker seg nå at mange skal bli fristet til å prøve dette instrumentet som de selv sier er et av de mest allsidige instrumenter som finnes. MER INFORMASJON: Interesserte kan henvende seg til Musikk- og kulturskolen, e-post: eller tlf Musikkskolens hjemmeside: VANNDETEKTIVER: I mai var 15 lærere på kurs i Sandvikselva ved Bjørnegaardssvingen. Fra venstre: Camilla Mathiesen, Kastellet skole i Oslo, Gunn Torseth, Gullhaug skole, Nina Leonthin Elvebakk, Tjenesteutvikling, Marit Cathrine Oksvik, Bærums verk skole og Siri Lundegaard, Skui skole. FOTO: MARIUS MORSTØL JENSSEN Sommer + bok Bærum bibliotek arrangerer i år lesekonkurransen Sommer + bok for tiende år på rad. Oppgaven er å lese minst fem bøker i skoleferien og skrive opp i skjemaet hvilke bøker som er lest. SVEIN-IVAR FORS Alle bæringer mellom seks og tretten år inviteres til å delta. Leseskjema kan hentes på alle de fem bibliotekene i Bærum: Bekkestua, Sandvika, Eiksmarka, Høvik eller Rykkinn. Skjemaet leveres tilbake til biblioteket før 1. september. De som har lyst kan gjøre en ekstraoppgave, for eksempel skrive litt om en bok de likte, tegne noe, skrive et sommerdikt eller liknende. Alle som leverer skjemaet før 1. september, inviteres til stor avslutningsfest med utdeling av diplomer, trekking av bokpremier, besøk av forfatter og selvfølgelig boller og brus! Sommerkonkurransen har blitt veldig populær og rundt 800 pleier å delta. Vi håper på mange ivrige lesere i år også! sier Randi Bakken, fagansvarlig Barn GLAD I BØKER: Andreas Angermo, Pia Høgåsen-Manshaus og Maren Angermo koser seg med alle bøkene de finner på biblioteket. FOTO: SVEIN-IVAR FORS og ungdom ved hovedbiblioteket på Bekkestua.

12 Side 12 Bæringen fredag 22. juni 2007 Nordiske venner møttes i Bærum C-VITAMINER PÅ TRÆR: Appelsintrær er eksotisk for kalde nordmenn på Spania-tur. FOTO: INGVILD AMBLE ERIKSEN Varme krefter i Altea - Oppholdene her i Altea forlenger livet mitt. De gjør at jeg kan fortsette å bo hjemme på tross av tre hjerneslag, forteller Tore Tvinnereim fra Høvik. Han har vært på Bærum kommunes senter i Altea (Centro Asistencial Noruega - CAN) hvert år siden det åpnet i I 2006 fikk 131 bæringer plass ved senteret. INGVILD AMBLE ERIKSEN - Det er lettere å komme seg gjennom vinteren hjemme når jeg vet at jeg skal ned hit etterpå, smiler 76-åringen, som beveger seg lettere under Spanias sol enn hjemme i kjølige Norge. Han går turer, trener i bassenget og leier scooter for å komme seg rundt. Daglig leder Toril Thorvaldsen presiserer at oppholdet ikke er å regne som ferie. - Alt brukerne gjør hjemme skal de også gjøre her. I tillegg deltar de på fellesaktivitetene - basseng-, gruppe- og sirkeltrening og utflukter. Målet er at oppholdet skal gjøre det lettere for dem å klare ett år til hjemme på egenhånd. Motivasjonen øker - Vi kunne ikke hatt det bedre, forteller Bjørg Eriksson (77) fra Rykkinn. Hun er på rekreasjon etter to brudd i lårbenet. Nå er hun på bena igjen og går daglige turer på strandpromenaden. - Jeg er veldig takknemlig for at Bærum kommune har dette fenomenale tilbudet. Marte Langlo (40) er i Altea for sjette gang. Varmen og trening flere ganger i uken gjør godt, og hun kommer seg ut mye mer enn hjemme i Sandvika. - Spaniaoppholdet gjør det lettere å motivere seg for livet hjemme. Og så treffer jeg igjen kjente fra året før, sier Marte. Også samboerparet Asbjørg Henskjold Jensen (69) og Bjørn Kraby (72) fra Skui trives godt og blomstrer i løpet av sine uker på CAN. - Vi trenger ny giv for å gå på med et liv med mange plager. Klimaet er bra for helsen, og vi får også god trening. Alt er enklere enn hjemme, sier de to fornøyd. UNDER SPANIAS SOL: Altea-oppholdene har reddet livet mitt, påstår Tore Tvinnereim fra Høvik, som er på CAN for sjette gang. FOTO: INGVILD AMBLE ERIKSEN NYE VENNSKAPSBÅND KNYTTET: Ungdommene hadde sitt eget program mens de voksne deltakerne diskuterte frivillig arbeid og demokratiets utfordringer og muligheter. Foran: Jürgen Sarjas, Vahus Olado, Aivar Aedmaa, alle tre fra Tartu. I midten: Katarina Testad, Uppsala, Cathrine Friedmann, Bærum, Sarah Thorén, Uppsala, Silja Reiner, Bærum. Bak: Jaan Naaber og Margus Kase fra Tartu. FOTO: SVEIN-IVAR FORS Bærum har fem nordiske vennskapskommuner. Annet hvert år møtes disse kommunene, og i år var det Bærums tur til å ønske sine nordiske venner hjertelig velkommen. SVEIN-IVAR FORS Både unge og voksne representanter fra Uppsala i Sverige, Fredriksberg i Danmark, Hämeenlinna i Finland, Hafnarfjordur på Island, Tartu i Estland og Bærum møttes i Bærum i slutten av mai og i begynnelsen av juni. Etter at ordfører Odd Reinsfelt hadde ønsket alle deltakerne velkomne, ble det arrangert seminarer og møter om frivillig arbeid og demokratiets utfordringer og muligheter. Det ble også tid Bærum er til tross for fortetting og mye bygging en kommune med mye natur og kultur. Har du lyst til å bli kjent med nye steder og nye turveier. Ta en titt i Turkartet med sykkelveier for Bærum. Her står opplevelsene i kø. VIGDIS BJØRKØY Turkartet viser vei til 17 hovedturveier i kommunen. Disse ligger i byggesonen, til bedriftsbesøk i Bærum og hyggelige sammenkomster. Eget program for de unge - Vi har hatt det helt topp, forteller Katarina Testad fra Uppsala. Sammen med de andre ungdommene fikk hun skate på Arena Bekkestua, se Holmenkollen, Kon Tiki museet og Vigelandsparken, øve til forestillingen i kulturhuset, svømme i Nadderuhallen og ellers ha det kjempegøy. - Vi kommer til å holde kontakten framover, sier Cathrine Friedmann fra Bærum, også hun svært godt fornøyd etter travle, nordiske vennskapsdager. Vellykket - Ungdomsutvekslingen inngikk som kartet omfatter ikke stier og veier i marka. Turveinettet utgjør ryggraden i kommunens grøntstruktur og er viktige ferdselsårer for de myke trafikantene. Turveiene har ulik standard, og det blir anbefalt at hver enkelt gjør seg kjent med hvordan det er lettest å ferdes på veien med sykkel, barnevogn eller til fots? en del av en større utveksling, opplyser tjenesteleder Berit Inger Øen i Ungdomstjenesten. Arbeidet som ungdommene var igjennom i løpet av uken, munnet ut i en forstilling i Bærum kulturhus, der representanter fra Foreningen Norden, politikere og administrasjon fra de ulike landene var til stede. - Det ble en forrykende forestilling med dansere og skatere på scenen! Det var helt utrolig hva de hadde klart å øve inn i løpet av kort tid, sier Øen. Danser og koreograf Siri Vestnes var ansvarlig for danseaktivitetene. Miljøarbeider ved Arena Bekkestua, Rory Skarin var ansvarlig for skaterne og skateaktivitetene. Turkartet veiviser til gode opplevelser Fiske i Bærums elver Alt fiske i kommunens elver krever at det er innløst fiskekort. Fra Sandvikselvas utløp til Vøyen og Bjørumdammen, kan det fiskes laks og sjøørret fra 15. juni til 24. september. Fisket er best mot slutten av sesongen, og i hovedsak når det er flom i elva etter nedbørsperioder. Minstemål på fisk er 35 centimeter. I Lommedalselva fra Vøyendammen til Bærums Verk og videre mot Guriby er Der veien går Kartet viser tre hovedsykkelveier, såkalte helårsveier. Disse veiene brøytes vinterstid og holdes strødd når det er glatt. Turveitraseene kan være vanskelige å ferdes på vinterstid. Kartet viser også Bærums eldste hovedveier. To av de historiske veiene, Tanum kirkevei og Ankerveien, inngår i turveinettet. Se og oppleve En god del historiske steder og kulturminner er vist på kartet. Severdighetene skal være med på å gjøre turopplevelsen interessant og minneverdig. Også naturforholdene blir beskrevet for turveistrekningene. det fritt fiske. I elvas stille partier og i Glittredammen kan det til tider være meget godt fiske. Sjekk hvor du får kjøpt fiskekort på

13 Bæringen fredag 22. juni 2007 Side 13 Sommer ved sjøen Om sommeren dras vi alle mot sjøen. Det gir en rolig, god følelse å se utover fjorden. Utnytt Bærums nærhet til sjøen, og hopp i det Her finner du noen forslag til aktiviteter og opplevelser i og ved sjøen. KAIA GUNBY BERGER På deilige, lyse sommerdager er vi spesielt heldige som bor i nærheten av sjøen og fjorden med de mange mulighetene det gir for rekreasjon. Kyststien blir flittig brukt og knytter sammen mange av strendene våre. Den store bruken vitner om at kyststien også er viktig som kilde til rekreasjon for mange! Dette kan du gjøre: Jogg eller gå en tur langs kyststien som strekker seg fra Bjørnsvika i vest til Sarbuvollen i øst, en 7,5 kilometer lang sammenhengende sti. Noen steder er det også mulig å sykle På Fornebu er det turstier på i alt cirka 5 kilometer som er ferdig opparbeidet. Tiurleiker, også kjent som spillplasser, er viktige for en bærekraftig storfuglbestand. Tiurleikene er også viktig som bidrag til å gi turfolk en flott friluftsopplevelse. KAIA GUNBY BERGER I 2006 startet Fylkesmannen i Oslo og Akershus et storfuglprosjekt for å kartlegge og fastslå aktivitet og geografisk avgrensning på kjente storfuglleiker i våre fylker. Registreringen fortsetter i år, og både Asker og Bærum kommuner er med. Få tiurleiker I våre kommuner er det Terje Johannessen, skogbrukssjef i Asker og Bærum, som har stått for fuglenes Storøyspissen er delvis ferdig og åpnes for bruk i sommer. Offisiell åpning blir i Benytt badestrendene til å bade og hygge deg det er i alt 16 mer eller mindre tilrettelagte badestrender langs kysten. I tillegg er det badeplasser på Borøya, Torvøya, Ytre Vassholmen, Kjeholmen og Oustøya. Dra på fisketur og fang middagen selv fiske i sjøen med stang og håndsnøre er lov og gratis for alle! Spis middagen ute ved en av grillplassene våre (foreløpig på Kalvøya eller Telenorstranda, flere grillplasser skal komme i år) Dra til Naturhuset på Lilløyplassen på Oksenøya og opplev natur og fugleliv Tren utendørs! Gå stavgang, svøm en tur, stå på vannski, seilbrett eller wakeboard, ro en tur i båt eller kajakk Spill sandvolleyball på Kadettangen Opplev verden under vann ved å dykke Besøk et av kulturminnene langs kyststien (se kommunens turkart) Spill ballspill eller kast freesbee, Tiurleik under oppsyn registreringsarbeid. Det ble registrert aktivitet på tre leiker i Bærum, mens det var ingen aktivitet i Asker. Registreringene gjelder som sagt storfugl det vil si røy og tiur. Skogbrukssjefen mener årsaken til så få leiker er den lave andelen furuskog i våre områder, i tillegg til den store menneskelige aktiviteten i våre deler av marka. Fremdeles mange orreleiker Annerledes er det heldigvis med orrfuglen. Den har fremdeles mange intakte leikområder i Asker og Bærum. En opplevelse fra årets orreleik viser at det er lite storfugl i våre områder: En raklehane, som er en krysning mellom storfugl og orrfugl, holdt all orrfugl i ånde med sin størrelse og aggressivitet. men vis hensyn til andre! Dra på båttur med Rigmor eller Rigfar! Sjekk avgagnstidene på Book deg inn på en av kystledhyttene en helg, og få nærkontakt med sjølivet! (NB! Må som regel være tidlig ute Mer info: Oslofjordens friluftsråd: ) MS Rigmor og MS Rigfar har en variert meny for båtsesongen Fergeturer alle dager i skoleferien, med flere avganger hver dag og (søndag også 18.15) 1,5 times turer. Minicruise med guiding alle lørdager og søndager til 9. september, samt alle dager i skoleferien (unntatt mandag) klokken Oscarsborg / Drøbak hver lørdag i juli og den første lørdagen i august klokken SOMMEREN ER HERLIG: Bruk naturområdene våre, men ta også vare på dem - slik at alle kan nyte like mye! FOTO: KAIA GUNBY BERGER IKKE HOPP ELLER STUP FRA KALVØYBROA! Det advares sterkt mot å hoppe eller stupe fra broa over til Kalvøya. Det er svært farlig, både pga. flo og fjære i tillegg til at det er en båtled, og den er smal. Vi ønsker ikke åoppleve ulykker pga. dristige stunts! En opplevelse i Oslofjorden Hovedøya / Oslo lørdag 11. og 18. august Kveldscruise med kaffe og kaker : og Barnas Sjørøverkveld 3.og 4. juli. 7- og 8. august Til fergeturer og minicruise er det ingen forhåndspåmelding. De andre turene / arrangementene selges billetter påpostkontor eller billettsevice.no For nærmere informasjon, se eller telefon Sandvika havn Flere ganger året kommer det store lastebåter til Sandvika for å losse varer. Når dette skjer sperres havneområdet og nedkjøringsrampen for småbåter av, og er dermed ikke tilgjengelig for publikum. SIRI BJØRNBAKKEN FOTO: SIRI BJØRNBAKKEN RAKLEHANE: Dette unike bildet viser en stor raklehane i Bærumsmarka i slutten av mars, som jager en konkurrerende tiur på spilleplassen. Raklehanen er en krysning av en tiur og en orrhane. FOTO: TERJE JOHANNESSEN Sandvika havn har blitt ISPS-godkjent (International Ships Port Security). Dette vil si at når båter over 499 dødvektstonn (DTW) anløper havnen, må et område innenfor en viss radius fra båten stenges av for utenforstående med gjerde. Det stilles strenge sikkerhetskrav til dette, og alle som skal inn på området kontrolleres av havnevesenet eller sikkerhetsoffiseren om bord. Lastebiler som kommer for å hente varer må være sikkerhetsklarer. Båtene frakter blant annet salt, jordbrukskalk fra England og Dolomitt fra Ballangen utenfor Narvik. FOTO: SIRI BJØRNBAKKEN

14 Side 14 Bæringen fredag 22. juni 2007 St. Hans på Høvikodden Ta med hele familien og bli med på midtsommernattsfeiring på Høvikodden. I god tradisjon blir det variert musikk- og danseprogram, aktiviteter og binding av blomsterkranser. Kvelden avsluttes med tenning av bål og klassisk konsert. Når du ferdes i skog og mark TRINE BENDIXEN Møter du opp på Rigmorkaia i Sandvika klokken 18 vil du kunne ta en fin tur med båt til Høvikodden. I løpet av kvelden blir det danseoppvisninger, konserter og muligheter for å ta en svingom. Også i år vil Bærum Husflidsforening binde blomsterkranser for liten og stor. Bølgen og Moi vil holde åpent, eller så du sørge for mat og drikke selv hvis du ønsker det. Dans og moro Klokken setter Bærum Spellemannslag og folkedansgruppen Bæringen i gang, først med oppvisning og så inviteres alle med. Klokken blir det muligheter for barn i alderen 6 til 12 år til å lære folkedans. Etter på viser de hva de har lært på danseplassen. For de aller yngste blir det leikarring litt senere på kvelden. Det blir square dance i regi av Fjord Frolickers Square Dance Club. Konserter Tuva Syvertsen og Erik Sollid er av landets aller beste på sine instrument, hardingfele og vokal, noe du kan oppleve i løpet av kvelden. Det bys også på klassisk konsert i Studio klokken Kulturentusiastene fremfører Opera med glimt i øyet, med sanger og pianist. Konserten er en del av kveldens program og er gratis. Den varer cirka 45 minutter, så man rekker båten hjem. Båttransport Rigmor frakter deg ikke bare til Høvikodden men også hjem igjen. Etter endt feiring går turen tilbake til Sandvika fra bryggen ved kunstsenteret klokken Turen koster 20 kroner hver vei. ST. HANS FEIRINGEN Arrangører er Folkedansgruppen Bæringen, Bærum Spellemannslag, Fjord Frolickers Square Dance Club, Henie Onstad kunstsenter og Bærum kommune. SAMLES RUNDT BÅLET: Hva er vel en St. Hans-feiring uten bål? Bålet tennes klokken 22. FOTO: TRINE BENDIXEN All ferdsel skal skje hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet, og det skal ikke voldes skade eller ulempe for grunneier, står det i Friluftsloven. Man har med andre ord både plikter og rettigheter når man er på tur. KAIA GUNBY BERGER Friluftsloven gir oss mulighet til å utøve det tradisjonelle, miljøvennlige friluftslivet. I loven blir det understreket at man skal ta hensyn til naturgrunnlaget og naturmiljøet i vid forstand, inkludert kulturminner og kulturmiljøer. Allemannsretten er noe vi alle bør sette pris på og verne om! Bruk mulighetene vi fremdeles har i Bærum til å utøve det enkle friluftsliv. Ikke misbruk allemannsretten, og vær bevisst på at utmarksområdene må tas vare på så de også kan oppleves av kommende generasjoner! Rettigheter som turgåer Når du ferdes i utmark skal det skje hensynsfullt. Friluftsloven gir bl.a. rett til å: - ferdes i skog og mark til fots og på ski - sykle eller ri på veier og stier i utmark - overnatte ute eller telte opptil 2 døgn på samme sted, minst 150 meter fra hus eller hytte St. Hansbål i Asker og Bærum 2007 St. Hansbål har lange tradisjoner i våre kommunerog er ofte forbundet med gode og hyggelige minner. Brannvesenet og kommuneoverlegene gir derfor dispensasjon fra det generelle forbudet om bålbrenning i Asker og Bærum for St. Hansbål ved sjøen den 23. juni. For å ivareta brannsikkerheten og hindre unødigforurensning/plager for omgivelsene, gjelderfølgende regler for bålbrenningen: 1. Grunneiers tillatelse må innhentes. 2. Det skal være en ansvarlig person for bålet. 3. Alminnelige aktsomhetsregler må følges, jfr.brann- og eksplosjonsvernlovens 5, slik at det ikke oppstår brann eller skade påomgivelsene. 4. Slokkeutstyr må finnes på stedet. Bøtter kan benyttes. 5. Bruk bare tørre trematerialer. Miljøfarlige stoffer skal ikke brennes, jfr. Forurensningslovens 7 og Bålet må slokkes før det forlates. 7. Brannvesenet forbeholder seg retten til å nekte bålbrenning hvis værforholdene tilsier dette, for eksempel ved sterk vind og/eller tørke som øker brannfaren. KAIA GUNBY BERGER - plukke bær, sopp og vanlige blomster - ro, seile, padle og bade i elver og vann - fiske etter saltvannsfisk (det vil si i sjøen) med stang eller håndsnøre Viktig å huske: I verneområdene gjelder ofte egne regler. og plikter Nyt naturen, men husk at alt som lever der er sårbart. - Ta med deg avfall ingenting skal ligge igjen - Vis hensyn til fugler og dyr, særlig i ynglingstida - Respekter båndtvangen alle hunder har jaktinstinkt - Respekter bålforbudet i perioden 15. april til 15. september bruk etablerte bålplasser - Ikke forstyrr husdyr på beite - lukk igjen grinder, ikke riv ned gjerder - Ta hensyn til plantelivet - ikke ødelegg trær med kniv, spiker og ståltråd - Jakt og fiske krever spesiell tillatelse - Motorisert ferdsel i utmarka krever spesiell tillatelse MER INFORMASJON: gå til Natur og idrett Mer om allemannsretten: Friluftsloven feirer 50 år I internasjonal sammenheng er Friluftsloven unik - ingen andre land har samlet allemannsrettslige sedvaneretter i en egen lov på tilsvarende måte! Allemannsretten gir rett til fri ferdsel og opphold i utmark. Allemannsretten gjelder for alle og enhver, og den er fundamentet for det enkle og miljøvennlige friluftslivet. Friluftsloven har som formål å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmennhetens rett til ferdsel, opphold med videre i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes. Miljøverndepartementet har bl.a. som mål at: Allemannsretten skal holdes i hevd Barn og unge skal gis mulighet til å utvikle ferdigheter i friluftsliv FOTO: TERJE JOHANNESSEN Fra gammelt av hadde man rett til å ferdes i skog og mark, etter elvene, på innsjøer, i skjærgården og til fjells, og å høste av naturen, uavhengig av hvem som eide grunnen. Lov om friluftsliv stadfester hovedprinsippene i denne allemannsretten. Loven ble vedtatt for 50 år siden, den 28. juni Områder av verdi for friluftsliv skal sikres Grøntstrukturen i byer og tettsteder skal bevares Stor bursdagsfeiring 27. juni Friluftslivets Fellesorganisasjon og Direktoratet for naturforvaltning inviterer til bursdagsfeiring i anledning Friluftslovens 50 årsdag dagen før dagen på Kalvøya 27. juni 2007 klokken 11 til 14. Miljøvernminister Helen Bjørnøy åpner festen! Gruppen Bjelleklang underholder fra scenen og det blir aktiviteter i regi av ulike friluftslivsorganisasjoner, så som fiskekonkurranse, klatring i klatrevegg, orientering, natursti, padling i kano og kajakk og grilling av pølser på bål. Gratis saft og pølser, stor bursdagskake og kaffe!

15 Bæringen fredag 22. juni 2007 Side 15 JUNI 2007 På sporet av kølabonner Milebrenningen var meget omfattende da jernverksdriften i Bærum var på sitt høyeste fra midten av tallet til midten av tallet. Kølabonnene er spor etter trekullproduksjon. Det finnes hundrevis av kølabonner i Bærumsmarka og Vestmarka. LIV FRØYSAA MOE En åpning i skogen; en flat slette med en diameter på 8-15 meter avgrenset av en cm rund voll, er kjennetegn på en kølabonn. Vollen er rester etter materialet som dekket mila. Andre tegn er svart jord eller kullrester i bonnen. I nærheten av bonnen kan det finnes rester etter kullbrennerkoia. Det var to typer trekullmiler, den runde reismila og den rektangulære liggemila. Navnene sier noe om måten veden ble stablet på. I reismila ble tørr ved reist med rotenden ned omkring kongen (midtstokken) slik at den dannet en kjegle. Nesten 200 kubikkmeter ved gikk med til en mile. Det ble lagt ved i mindre dimensjoner i de ytterste lagene. Deretter ble det lagt på granbar eller liknende og tettet med mose, gresstorv og en blanding av siktet jord og trekull. Krevende arbeid Trekullbrenning var et presisjonsarbeid fra først til sist. Reismilen ble tent gjennom en kanal ved kongen. Etter at den var tent, ble den lukket og milen gitt akkurat passe lufttilgang, slik at den ikke tok fyr og brant opp. Det var et krevende arbeid å passe milen etter at den var tent, og avhengig av størrelsen tok en brenning fra 7 11 døgn. Milebrennerens navn Kølabonnene har gjerne navn etter milebrenneren, gårdsnavnet eller lokaliteten, som i Persbonn, Ståvibonn og Grønnebonn. Serveringsstedet Mikkelsbonn har fått navn etter Mikkels kølabonn, som ligger like i nærheten. Kulturminnet for juni knyttes opp mot Natur- og idrettsforvaltningens fokusering på friluftsloven og marka, og viser spor etter tidligere tiders ressursutnyttelse. DEN GRØNNE BÅNN: I Bærumsmarka ligger i sti- og løypekrysset nord for Østernvann. FOTO: LIV FRØYSAA MOE SKILT: Kulturminnene er skiltet av Bærumsmarkas venner. FOTO: LIV FRØYSAA MOE JULI 2007 Sjøholmen husmannsplass og strandliv Sjøholmen er utskilt fra Blommenholm gård, eller Oksehoved som den het på 1300-tallet. Gården tilhørte Nesøygodset i middelalderen, og har senere hatt mange eiere. Fra 1972 har Musikk- og kulturskolen hatt sitt tilhold på stedet. LIV FRØYSAA MOE I 1872, samme år som Vestbanen kom, og Sandvika fikk egen jernbanestasjon, kjøpte overrettssaksfører Carl Herman Halvorsen Blommenholm. Fra 1876 og utover solgte han parseller til boliger og landsteder for Kristianiafolk. Halvorsen ordfører og gårdeier Fredheim, som senere ble Munchs pensjonatskole, var en av de første parsellene som ble solgt. Da Halvorsen solgte Blommenholm gård i 1898, beholdt han Sjøholmen. Der bygde han en stor villa i sveitserstil og bodde der til han flyttet til Kristiania i Halvorsen var ordfører i Bærum fra og fra I 1915 kjøpte Clarin Mustad Sjøholmen. Stedet ble nå drevet som et småbruk med fruktdyrking, fjørfehold og mer. Fra husmannsplass til Arnstein Arneberg Sjøholmen var opprinnelig husmannsplass under Blommenholm gård. Bygningsmiljøet består i dag av fire hus, bolighus, hovedbygning, stall og badehus. Bolighuset var opprinnelig stuehus på husmannsplassen. Hovedbygningen fra 1898 fikk sin nåværende form i 1920 etter tegninger av Arnstein Arneberg. Stallen og badehuset antas å være oppført etter Lysthuset med murt trappeoppgang nord for hovedhuset var en del av det gamle hageanlegget. Clarin Mustads barn hadde et eget tog og skinnegang fra hagen, forbi den tidligere tennisplassen og til båthavnen i Solvika. Det er spor etter en kalkovn på eiendommen. Familien hadde privat gravplass i hagen. Mustadfamilien eide Sjøholmen til 1970 da den ble solgt til Fred. Olsen. Musikk - og kulturskolen Kommunen kjøpte Sjøholmen i I 1972 fikk Musikk- og kulturskolen i Bærum, som også driver Den kulturelle skolesekken, tilhold i hovedbygningen. Sandviksbukta skole holder til i det tidligere stuehuset etter husmannsplassen. Dette er en alternativ skole hvor halvparten av skoletiden blir brukt til praktisk arbeid. I 1976 ble bygningen pusset opp i forbindelse med at Wolfgang Plagge fikk bruke den som stipendiatbolig. Sjøholmen maritime senter har hatt lokaler i den gamle stallbygningen siden Senteret driver opplæring i maritime ferdigheter, sjøvett og friluftsliv for elever fra grunnskolen. MER INFORMASJON: Vil du lese mer om turveier og kulturminner? Gå inn på og videre inn på Natur og idrett, kulturvern. LITTERATUR: Borgen, Per Otto: Asker og Bærum Leksikon, 2006 Mohus, Arne, Stedsnavn i Bærum, Bærum oppmålingsvesen 1987 SEFRAK-registreringer 1994 Månedens kulturminne for juli 2007 knytter seg opp mot Natur- og idrettsforvaltningens fokusering på aktiviteter og opplevelser ved sjøen. Kyststien går i strandkanten. FOTO: LIV FRØYSAA MOE

16 Side 16 Bæringen fredag 22. juni 2007 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Bærum kommune Husk å sjekke om du står manntallet! For å stemme må du stå i manntallet Alle med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert bosatt pr. 30. juni i valgåret. Disse har stemmerett: Norske statsborgere som vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som er, eller noen gang har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge, og som ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven 53. Ikke-norske statsborgere som oppfyller de øvrige kravene, dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen, eller er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret. Utenlandske statsborgere som melder flytting ut av Norge før valgdagen, mister stemmeretten. Flyttet? Dersom du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra. Bosatt i utlandet? Det er STORT å være liten «og spennende å være ansatt!» i Bærum Våre barnehager har høy kvalitet: Et godt faglig miljø med kurs og intern opplæring Faglig veileder Fag og kompetansegruppe for private og kommunale barnehager Kurstilbud rettet mot Rammeplanen Tett samarbeid med høyskolemiljø Fokus på IKT og fagområdet Antall, rom og form i barnehagen Vi trenger fremdeles flere ansatte i barnehagene og tilbyr faste stillinger for: Pedagogiske ledere Førskolelærere Barne- og ungdomsarbeider / Assistenter Goder: Konkurransedyktig lønn 5 uker ferie og tjenestefri med lønn Barnehageplass (for førskolelærere) Tjenestebolig (for førskolelærere) Bedriftshytter og bedriftsidrettslag Gode forsikring, låne- og pensjonsordninger MIB- Forum for menn i barnehage Lønn: Pedagogisk leder: (kode ) kr Førskolelærer: (kode ) kr Barne- og ungdomsarbeider: (kode ) kr Assistent: (kode ) kr Søknad sendes elektronisk: Dersom du bor i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge. Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. Du søker ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks. Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutt, må du søke særskilt. Dette kan gjøres i et vanlig brev. Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger. Søknaden må komme frem til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert i folkeregisteret som bosatt innen 10. september kl Dersom du oppholder deg i Bærum, kan du ved personlig fremmøte søke om innføring manntallet ved henvendelse til formannskapskontoret, Rådhuset, Sandvika. Stemmeberettigede personer ansatt i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand Vi ønsker medarbeidere som er: Engasjerte og ønsker å bidra til utvikling Har gode samarbeidsevner Løsningsorienterte Personlig egnethet vil bli vektlagt og vi oppfordrer menn til å søke har stemmerett uavhengig av om de noen gang har vært registrert som bosatt i Norge. Her finner du manntallet: Fra ca. 20. juli kan du undersøke om du står i manntallet i Bærum kommune når manntallet blir lagt ut på følgende steder: Kommunegården i Sandvika Bekkestua bibliotek Rykkinn bibliotek Fra samme dato kan du også undersøke om du står i manntallet på denne internettadressen: kommune.no. Du må her oppgi fødselsnummer. Personer registrert i folkeregisteret med hemmelig adresse, er ikke innført. Feil i manntallet? Den som mener at en selv, eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan kreve feilen rettet opp. Valgstyret skal oppdatere manntallet så lenge det er praktisk mulig. Kravet skal være skriftlig begrunnet og sendes til Bærum kommune, valgsekretariatet, formannskapskontoret, 1304 Sandvika. Belset barnehage: 1 ped.leder 100 % Eikeliåsen barnehage: 1 assistent, fast 100 % Fornebo barnehage: Assistenter Kilentunet: 100% vikar og 40 % vikar. Haldenskogen: 100 % vikar Grav barnehage: 2 assistenter, 100 % vikariat / engasjement Glitre barnehage: 2 hele stillinger som ekstrahjelp. 2, 50 % stillinger på 2 barn med ulike behov, kan utgjøre en 100 % stilling. 1 vikariat assistent Grini barnehage: 1 ped.leder 100 % fast. Haslum barnehage: 2 ped.ledere Helset barnehage: 1 årsvikariat for assistent Høvik barnehage: 1 ped. leder Kolsås barnehage: 1 fast ped.leder og 2 vikariater. 2 assistenter, en fast og et vikariat Løxa barnehage: 1 fast ped.leder og 2 assistenter / ekstrahjelp 100 % Rud barnehage: 1 ped.leder og 1 assistent 100 % fast Skogveien barnehage: 1 fast ped.leder og 2 assistenter Sleiverud barnehage: 2 faste assistenter fra 1.august 2007 Valler barnehage: 1 fast ped.leder 100 % og en vikar i %. Assistenter i engasjementer Vesthavna barnehage: 1 ped.leder/førskolelærer 100 % fast Åsterud barnehage: 2 ped.ledere, vikariater og 1 fast assistentstilling Skal du forhåndsstemme? Du kan forhåndsstemme i Norge i perioden fra fredag 10. august til fredag 7. september. I utlandet kan du forhåndsstemme fra 2. juli til 31.august. Husk - for å kunne telle med, må stemmeseddelen din ha kommet frem til valgstyret, i den kommunen du er manntallsført, innen klokken valgdagen. Du bør derfor være ute i god tid. Legitimasjon: Du må legitimere deg for å avgi stemme, med mindre du er kjent for stemmemottaker. Valgkortet: Valgkortet kommer i posten første uke i august. Du er ikke nødt til å ha med valgkortet, men du oppfordres du til å ta det med når du skal stemme - det vi lette valgavviklingen og manntallskontrollen. Her kan du forhåndsstemme: Sentralhallen i kommunegården, Sandvika: Fra 10. august 24. august (mandag - fredag) kl Lørdag 25. august kl Fra 27. august 31. august kl Lørdag 01. september kl Fra 03. september 07. september fra kl Bekkestua bibliotek Lørdag 25. august kl Fra 27. august 31. august kl Lørdag 01. september kl Fra 03. september 07. september fra kl Rykkinn bibliotek Lørdag 25. august kl Fra 27. august 31. august kl Lørdag 01. september kl Fra 03. september 07. september fra kl Stemmegivning på bo- og behandlingssentrene og seniorsentrene Forhåndsstemmegivningen foregår de tre siste ukene før valget. Nærmere opplysninger gis ved den enkelte institusjon. Forhåndstemme i andre kommune enn Bærum Oppholder du deg i en annen kommune enn Bærum under forhåndsstemmeperioden (10. august til 07. september), kan du avgi en forhåndsstemme i en annen kommune. Da må du ta kontakt med kommunen, og undersøke hvor forhåndsstemmegivningen i kommunen foregår. Når du har forhåndsstemt, blir stemmen din sendt til valgstyret i Bærum. Stemmen vil da telle med i valgoppgjøret for Bærum kommune, forutsatt at valgstyret mottar den før klokken på mandag 10. september. Forhåndsstemmegivning utenriks kan skje på to måter 1. Enten i overvær av offisiell stemmemottaker utenrikstjenestemann, stemmemottaket oppnevnt av departementet, eller 2. Brevstemmegivning Brevstemmer: Velgere som ikke har anledning til å oppsøke en stemmemottaker for å avgi stemme, kan på denne måten avgi stemme ved brev uten at stemmemottaker er tilstede ved stemmegivningen. Fremgangsmåte: Velgeren legger stemmeseddelen i en konvolutt. Stemmeseddelen må angi hvilket valg det gjelder. Ved kommunestyrevalg og fylkestingsvalg brukes samme stemmeseddelkonvolutt til begge valg. Det må fremgå klart hvilket parti det stemmes på. Stemmeseddelkonvolutten legges i en omslagskonvolutt som limes igjen. Følgende opplysninger påføres omslagskonvolutten: Valgstyrets navn og adresse Velgerens navn og fødeseldato (11 siffer) Adresse på hjemstedet 30. juni i valgåret, evt siste adresse i Norge dersom velgeren har meldt flytting til utlandet eller har bodd i utlandet i mer enn 10 år. Tid og sted for stemmegivningen. Velgeren skal skrive under på omslagskomvolutten Legges i en konvolutt og sendes valgstyret. Om mulig bør et vitne bekrefte riktigheten av det som er påført omslagskonvolutten. Da skal vitnets adresse og fødselsdato påføres omslagskonvolutten. Adressen til valgstyret i Bærum: Bærum kommune Valgstyret Formannskapskontoret 1304 Sandvika AMBULERENDE STEMMEGIVNING Stemmeberettigede som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Dette kalles ambulerende stemmegivning. Skriftlig søknad må være kommet inn til Bærum kommune, valgsekretariatet, formannskapskontoret, 1304 Sandvika innen tirsdag 4. september 2007, evt. tlf Kontaktperson: Torunn Lamo, Barnehagenes kontorfellesskap tlf Attester/vitnemål tas med på eventuelt intervju. Ved nytilsettinger i barnehage må politiattest, ikke eldre enn tre måneder, framlegges. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden. Søknadfrist:29.juni 2007

17 Bæringen fredag 22. juni 2007 Side 17 Kunngjøringer GRAVEKALENDEREN En service til deg som bor i nærheten av anleggsstedet Kalenderen gjelder kun kommunale veier. Fullstendig oversikt kan du få på internett: Det graves i: / Veinavn/husnr./gravested Byggherre Entreprenør På grunn av: Frem til: Avløsveien 18 Bærum Kommune VA- nett Bærum kommune BK Bedrifter Bispeveien 37 Bærum kommune VA-drift Bærum kommune BK Bedrifter VA-ledning Bryn Skolevei 28 MT Boligutvikling AS Entreprenør Arnesen Frøhaug Tilkobling VA Burudveien Bærum kommune Vei og trafikk Marthinsen & Duvholt AS senking av vei Bærumsv. 204 (Bussterm.) 204 v/narvesen og Rimi ICA Eiendom A/S Steen & Lund AS Ny membran, omlegging beleggning Claude Monets allé Parkgården Parkgården AS Regnbuen Malermesterbedrift Maling fra lift Conradis vei Langs garasjene Bærum Fjernvarme Kaare Mortensen Fjernvarmegrøft Eiksveien 85 Hafslund Entreprenør AS Bærum Asfaltservice Høysp. mast Elveveien v/lysaker stasjon Jernbaneverket Utbygging Østfold Entreprenør AS Ombygging Lysaker stasjon Emilie Haugs vei Kryss Per Skredders vei Borettslaget Per Skredders vei Entreprenør Arnesen Frøhaug EL-kabel Emilie Haugs vei Kryss Per Skredders vei Borettslaget Per Skredders vei Entreprenør Arnesen Frøhaug EL-kabel Fjordveien 19 Bærum Kommune VA- nett Bærum kommune BK Bedrifter Vannlekasje Fjordveien gangvei 15 Bærum kommune VA-plan Arne Olav Lund AS VA ledninger Gamle Ringeriksvei (Vei til Oslo int. School) 53 Bærum Kommune VA- nett Bærum kommune BK Bedrifter Vannlekasje Gamle Ringeriksvei gangvei v/skallum gård Jernbaneverket Utbygging Veidekke Entreprenør AS Omlegging av gangvei Gangvei Sandvikselva Kinov. - Claude Monets alle Norconsult AS AF Scandinavia AS Riggområde Gangvei Valler Kryssing gangvei Bærum Fjernvarme Kaare Mortensen Fjernvarmegrøft Glassverkveien 1-28 Bærum kommune VA-plan Arne Olav Lund AS VA ledninger Granåsen v/ 73 a Bærum kommune VA-drift Bærum kommune BK Bedrifter VA-ledning Gullhaug-Gommerud gangvei v/ Gruvemyra 11 Bærum kommune VA-plan Bærum kommune BK Bedrifter VA-ledning Hans Øverlands vei 35 Bærum kommune Bærum kommune BK Bedrifter VA ledninger Harreschous vei 8 til Valler vgs Hafslund Telecom AS Per og Arild Graveservice AS Kabelgrøft Hestenga Fra glassverkveien - 9 Bærum kommune VA-plan Arne Olav Lund AS VA ledninger Holtet stikkvei 1, 2 Bærum kommune VA-nett Bærum kommune BK Bedrifter Vannlekasje Høgåslia 11 BK Bedrifter, Prosjekt og utbygging Kristian Olimb AS Rehab VA Høgåsveien 1-12 kolsåsbanen Hafslund Nett AS Otto Veflen AS Kabelgrøft Høgåsveien 33 BK Bedrifter, Prosjekt og utbygging Kristian Olimb AS Rehab VA Isiveien Ved ny E 16 Statens Vegvesen Region Øst Betonmast Entreprenør AS Arbeidsvarsling Isiveien Ved ny E 16 Statens vegvesen Øst Betonmast Entreprenør AS Anleggstrafikk Kinoveien Stjerneplassen Norconsult AS AF Scandinavia AS Kranløft Kinoveien Victoriagården Veidekke Eiendom. Veidekke Entreprenør AS Riving og nybygg Kirkeveien gangvei v/kirekveien 59 Jernbaneverket NCC Construction Tverrslag Fossveien Kloppa gangvei v/kirkeveien 59 Jernbaneverket NCC Construction AS Midlertidig kjøre - og gangvei Kolleveien 2B-6B gangvei 4 Bærum kommune Vei og trafikk Topaas og Haug AS Ny gangbru Kolsåslia 5 Setskog Utbygging AS Jan Audun Sand Kolsåslia BK Bedrifter, Prosjekt og utbygging Kristian Olimb AS Rehab VA Kommunale veier Sentrumsområder Bærum kommune Vei og trafikk Bjerke og Svendby AS Gatebeleggning Kommunale veier Bærum kommune Vei og trafikk Topaas og Haug AS Veivedlikehold Kringsjåveien Gunnar Kapstad Reiersen Entr. A/S VA ledninger Langoddveien v/hundsund BK Bedrifter, Prosjekt og utbygging Veidekke Entreprenør AS VA ledninger Langoddveien gangvei v/hundsund BK Bedrifter, Prosjekt og utbygging Veidekke Entreprenør AS VA ledninger Løkketangen Victoriagården Veidekke Eiendom. Veidekke Entreprenør AS Riving og nybygg Løvenskiolds vei Åsveien - Lillengveien Bærum kommune VA-plan Topaas og Haug AS VA ledninger Markalleen 74-82, BK Bedrifter, Prosjekt og utbygging Entreprenørteknikk AS VA ledninger Marstranderveien 3-7 Bærum kommune VA-plan Topaas og Haug AS VA ledninger Marstranderveien 6-9 Jernbaneverket Utbygging Veidekke Entreprenør as Anleggsvei for Dobbeltsporet Nedre Åsvei 24 Bærum Kommune VA-plan Bærum kommune BK Bedrifter Omkobling kloakk Nyveien 32 BK Bedrifter, Prosjekt og utbygging Bærum kommune BK Bedrifter Omlegging VA Rolfstangveien 1-7 Rolfsbukta AS PEAB v/ Are Mjelstad Omlegging av VA anlegg, kabelanlegg og bygging vei Ropernveien 76 Bærum Kommune VA- nett Bærum kommune BK Bedrifter Vannlekasje Rudsstubben Ved Rudsveien Bærum kommune, Prosjekt og utbygging Entreprenørteknikk AS VA ledning Rudsveien 33 Bærum Kommune VA- nett Bærum kommune BK Bedrifter Lekkasje Rudsveien Ved Rudstubben-Solstubben Bærum kommune, Prosjekt og utbygging Entreprenørteknikk AS VA ledning Sandvika vest gangvei Claude Monet-Kjørbokollen O.T. Eiendomsselskap Øye AS Varelevering Seljeholtet 39 B Bærum kommune VA-drift Bærum kommune BK Bedrifter Lekkasje Sildreveien Bærum kommune VA-drift Bærum kommune BK Bedrifter Lekkasje Sofiestien Kryss Emilie Haugs vei Borettslaget Per Skredders vei Entreprenør Arnesen Frøhaug EL-kabel Solstubben Ved Rudsveien Bærum kommune, Prosjekt og utbygging Entreprenørteknikk AS VA ledning Sverrestien 59 Bærum kommune VA-drift Bærum kommune BK Bedrifter Lekkasje Sykehusveien 7 Entreprenør Arnesen Frøhaug Kryssing med VA ledning Tuengveien 10 Bærum Kommune VA- nett Bærum kommune BK Bedrifter VA ledninger Underhaugsveien 2 Bolig Utvikling AS Gunnar Rese EL kabel Vestfjordgaten 4 Norconsult AS AF Scandinavia AS Stenging av fortau Østeråsen v/ nr 70 Bærum kommune VA-drift Bærum kommune BK Bedrifter VA-ledning Åsveien 1 a - 2 a Bærum kommune VA-plan Topaas og Haug AS VA ledninger OFFENTLIG ETTERSYN Følgende plan legges ut til offentlig ettersyn i perioden 22. juni til 3. september 2007: PlanID Reguleringsplan for Øygardveien 45, gnr 19 bnr 722 og 753 (den engelske skolen) Saksbehandler: Linda Kristin Nethus, tlf Planen legges ut i kommunens biblioteker og på kommunens Internettsider kommune.no Merknader påføres planens navn og nummer og sendes Bærum kommune, 1304 Sandvika, eller til e-post adresse innen 3. september ASKER OG BÆRUM SENTER FOR SORG OG SELVHJELP Senter for Sorg og selvhjelp får ny adresse! Senter for Sorg og selvhjelp flytter til nye lokaler fra og med Vi flytter fra Folkehelsekontoret i Budstikkagården til et bredt og spennende fagmiljø i Psykisk helsetjeneste for barn og unge Vi tilbyr samme tjenester som tidligere men på ny adresse og i nye lokaler Ny adresse fra 1. september 2007: Senter for Sorg og selvhjelp, Psykisk helsetjeneste for barn og unge, Brynsveien 88 H, 1346 Gjettum Tlf: Velkommen å ta kontakt! Tlf: Innsamling av papp, papir, drikke-kartong og plastemballasje Forurensning og renovasjon har ansvar for innsamlingen i samarbeid med Veolia Miljø Sett sekkene godt synlig ut til kjørevei kvelden før henting. Plastsekkene skal knytes igjen! Er papirsekken for liten kan papir buntes sammen og plasseres ved siden av. Drikkekartong skal brettes, lages til kubber og legges i egen pose på toppen av innsamlingssekken eller beholderen. Hentedag for ditt område, se datoen nedenfor Ved spørsmål ring: Veolia Miljøs kundetelefon Klipp ut- og heng opp tømmekalenderen! UKE 26 DATO omr.1 Emma Hjorth-Skui...25.jun omr.2 Berger-Gommerud...26.jun omr.3 Hauger-Dønski-Evje...27.jun omr.4 Kolsås-Bærums Verk...28.jun omr.5 Lommedalen-Gullhaug...29.jun UKE 27 DATO omr.6 Haslum-Valler jul. omr.7 Løkeberg-Bl.holm...3. jul. omr.8 Tanum-Jong-Sandvika...4. jul. omr.9 Bekkestua-Høvik-Lysaker...5. jul. omr.10 Høvik Verk...6. jul. UKE 28 DATO omr.11 Jar...09.jul omr.12 Østerås-Eiksmarka...10.jul omr.13 Hosle...11.jul omr.14 Grav-Øvrevoll...12.jul omr.15 Fornebu-Snarøya...13.jul UKE 29 DATO omr.1 Emma Hjorth-Skui...16.jul omr.2 Berger-Gommerud...17.jul omr.3 Hauger-Dønski-Evje...18.jul omr.4 Kolsås-Bærums Verk...19.jul omr.5 Lommedalen-Gullhaug...20.jul UKE 30 DATO omr.6 Haslum-Valler...23.jul omr.7 Løkeberg-Bl.holm...24.jul omr.8 Tanum-Jong-Sandvika...25.jul omr.9 Bekkestua-Høvik-Lysaker...26.jul omr.10 Høvik Verk...27.jul UKE 31 DATO omr.11 Jar...30.jul omr.12 Østerås-Eiksmarka...31.jul omr.13 Hosle aug omr.14 Grav-Øvrevoll aug omr.15 Fornebu-Snarøya aug UKE 32 DATO omr.1 Emma Hjorth-Skui aug. omr.2 Berger-Gommerud aug. omr.3 Hauger-Dønski-Evje aug. omr.4 Kolsås-Bærums Verk aug. omr.5 Lommedalen-Gullhaug aug. UKE 33 DATO omr.6 Haslum-Valler aug omr.7 Løkeberg-Bl.holm aug omr.8 Tanum-Jong-Sandvika aug omr.9 Bekkestua-Høvik-Lysaker aug omr.10 Høvik Verk aug

18 Side 18 Bæringen fredag 22. juni 2007 SOMMERPROGRAM FOR AKTIVITETSHUSENE 2007 Foreldreveiledning til dere som har ungdom mellom 13 og 23 år Er dere foreldre og synes hverdagen med ungdom i familien byr på større utfordringer enn dere kan mestre? Ønsker dere å snakke med fagpersoner med lang erfaring i arbeid med ungdom og familier? På Sandvika helsestasjon vil dere treffe helsesøster/familieveileder Berit Brorson. Jeg treffes hver onsdag mellom kl Tilbudet er gratis, og det er ingen timebestilling. Adresse: Rådmann Halmrastsvei 2, 1337 Sandvika (Sandvika helsestasjon). Jeg treffes også på mobil eller e-post: baerum.kommune.no Stabekk aktivitetshus og Psykiatrisk dagsenter Begge stedene gir varierte aktivitetstilbud for personer med psykiske lidelser i aldersgruppen år. Stabekk aktivitetshus: Gml. Drammensvei 33, Stabekk, tlf Uke 24: Siste uke med grupper før sommeren Alle mandager: Åpen kafé m/middag fra kl Tirsdag 26. juni: Tur til Halden/Fredriksten festning Onsdag 27. juni: Åpen kafe Torsdag 28. juni: Båttur i Oslofjorden Fredag 29. juni: Åpen kafe Tirsdag 3. juli: Tur til Drøbak Onsdag 4. juli: Stengt Torsdag 5. juli: Båttur i Oslofjorden Fredag 6. juli: Åpen kafe Tirsdag 10. juli: Tur til Blaafarveværket Onsdag 11. juli: Stengt Torsdag 12. juli: Båttur i Oslofjorden Fredag 13. juli: Åpen kafe Tirsdag 17. juli: Tur til Fredrikstad/ Gamlebyen Onsdag 18. juli: Stengt Torsdag 19. juli: Båttur i Oslofjorden Fredag 20. juli: Åpen kafe Tirsdag 24. juli: Tur til Horten Onsdag 25. juli: Stengt Torsdag 26. juli: Båttur i Oslofjorden Fredag 27. juli: Åpen kafe Tirsdag 31. juli: Tur til Hovedøya Onsdag 1. august: Stengt Torsdag 2. august: Båttur i Oslofjorden Fredag 3. august: Åpen kafe Tirsdag 7. august: Tur til Drammen/ Gullskogen/Spiralen Onsdag 8. august: Stengt Torsdag 9. august: Båttur i Oslofjorden Fredag 10. august: Åpen kafe Tur til Guriset uke 34, huset stengt! Vanlig åpningstid alle dager uke 33 og fra uke 35. Alle båtturene koster 25 kr. inkl. lunsj. På andre turer kan du kjøpe lunsj, felles eller fritt. Transport fra Stabekk ca. kl (møt opp senest kl ). Båtturer starter fra Kadettangen, gi beskjed hvis du møter opp der. Uansett må vi ha påmelding pga. begrenset plass i bil og båt. Psykiatrisk dagsenter: Anton Walles vei 37, Sandvika (2. etasje) tlf / Alle tirsdager er det åpent hus fra kl Alle fredager er det sommerlukket fra uke 26. Mandag 25. juni: Tur til Semsvann Onsdag 27. juni: Tur til Holmsbu Torsdag 28. juni: Tur til Grünerløkka Mandag 2. juli: Tur til Sognsvann Onsdag 4. juli: Tur til Blaafarveværket Torsdag 5. juli: Tur fra Vollen til Aker brygge Mandag 9. juli: Tur med Rigmor Onsdag 11. juli: Tur Sandefjord/ Strømstad Torsdag 12. juli: Tur til Grønland Eget opplegg uke 29 og 30 ( juli). Transport til Stabekk hvis ønskelig. Ring! Mandag 30. juli: Tur fra Rykkinn til Bærums Verk Onsdag 1. august: Tur til Røed gård/ Jeløya/Moss Torsdag 2. august: Tur til Drammen Mandag 6. august: Tur til Østernvann Onsdag 8. august: Tur til Gamlebyen i Fredrikstad Torsdag 9. august: Tur til Vollen Mandag 13. august: Tur til Burudvann Onsdag 15. august: Tur til Fossesholm Torsdag 16. august: Tur til Hønefoss Mandag 20. august: Tur til Hvalstrand Bad Onsdag 22. august: Tur til Drøbak Torsdag 23. august: Båttur på Oslofjorden. Vi besøker øyene. Alle turer går fra Dagsenteret kl Til mandagsturene kjøper vi felles lunsj før vi går (40,-). Alle onsdagsturer koster kr. 60,- for transport, Sandefjord /Strømstad kr. 150,-. Påmelding til onsdagsturene innen mandag samme uke (begrenset plass), Sandefjord /Strømstad innen 6. juni. Alle torsdagsturer koster kr. 40,- for transport. Påmelding innen tirsdag uken før. Ta gjerne med mat & drikke til onsdagog torsdagsturene. slik at vi har mulighet for å raste ute i det fri. NB! Alle tirsdager har vi åpent hus kl Vi griller hvis pent vær. Bjørnegård Psykososiale Senter Er du motivert for å komme tilbake i arbeid? Har du helsemessige problemer av psykisk karakter? Da kan arbeidstrening i Binna kafé være en god start! Binna kafé er et sosialt treffsted for mennesker bosatt i Bærum kommune. Her kan man blant annet lese aviser, spille biljard og andre spill, spise middag, surfe på internett eller ta en prat med andre over en kopp kaffe. Binna kafé holder åpent alle dager. Som kafemedarbeider i Binna kafe, deltar du i den daglige driften av kafeen som innebærer matlaging, kundebehandling og annet arbeid som må gjøres i en kafe. Arbeidstiden er ca. 15 timer pr. uke, samt hver 4. helg. som er i en akutt krise som er i en presset situasjon har barn under 12 år der mor eller far er syk Bærum kommune har siden mars 2002 tilbudt akutthjelp til barnefamilier. Denne hjelpeformen er ikke lovpålagt, dersom pågangen er stor kan det oppstå ventetid. Hvordan får man tilbudet? etter skriftlig og/eller muntlig helsefaglig begrunnelse fra fastlege eller helsesøster Hvor mye hjelp kan man få? I en avgrenset periode på inntil 14 dager På dagtid hverdager (evt. halve dager) Dersom behov utover dette, foretas en vurdering av Tildelingskontoret Vi tilbyr en tilrettelagt arbeidsplass med individuell oppfølging og et trygt arbeidsmiljø. Vi ønsker at du er motivert for å arbeide på kafe/kjøkken. Vi forventer en stor grad av stabilt fremmøte. Vi forventer tilfredsstillende norskkunnskaper. Vi jobber turnus med dag, aften og helgevakter. Det er en forutsetning at du har trygd, attføring eller annen fast inntekt da dette ikke er ordinært lønnet arbeid. Er du uføretrygdet og har vært det mer enn et år, så får du en godtgjøring på 15 kr. pr. time, samt tillegg for arbeid på kveld, helg og helligdager. Informasjon og søknadsskjema fås ved henvendelse til: BÆRUM KOMMUNE BJØRNEGÅRD PSYKOSOSIALE SENTER 1304 SANDVIKA TLF Akutthjelp til barnefamilier med behov for hjelp Hvilke oppgaver kan akutthjelpen ivareta? I første rekke pass av barn Tilberede enkle måltider/mat Enkelt/nødvendig husarbeid relatert til pass av barn Det er egenbetaling på tilbudet. Hvor henvender man seg for å få hjelp eller informasjon om tilbudet? Bærum kommune, akutthjelp i hjemmet - tlf el. mobilnr , fax.nr E-post: baerum.kommune.no eller Mølla Miljøverksted har flyttet til Ringeriksveien 193 B BRUKTBUTIKKEN Vi presenterer Bruktbutikken i nye omgivelser ved Arnesenga. Butikken fylles hele tiden med sykler, møbler, kontormøbler, TV, el.- og kjøkkenutstyr, malerier, antikviteter og mye mer! Åpningstider for butikken: Mandag - onsdag: 10-17, torsdag: 10-18, Fredag og lørdag stengt Mer informasjon på Makulering av sakspapirer og dokumenter Mølla Miljøverksted har overtatt makuleringsaktiviteten fra BK-bedrifter Mølla Miljøverksted har tatt over aktiviteten med makulering av papirer og dokumenter som BK Bedrifter tidligere utførte. Nye og gamle kunder er velkomne til å kontakte Mølla Miljøverksted for tilbud på makulering. Mølla Miljøverksted en avdeling av Mølla Kompetansesenter Bærum KF. Vi er et arbeidstreningstiltak som jobber med reparasjon og gjenbruk av gjenstander. Gjenstandene hentes fra ISI, repareres og selges i vår bruktbutikk i Ringeriksveien 193b. Mølla Miljøverksted Ringeriksveien 193 B, 1339 Vøyenenga Tlf

19 Samtalegrupper ved samlivsbrudd - Høsten 2007 Kirkene i Asker og Bærum inviterer til samtalegrupper for separerte, skilte og samboere som strever med vansker knyttet til samlivsbrudd. Mange har opplevd det nyttig og godt å komme sammen med andre som har opplevd en tilsvarende livskrise som et samlivsbrudd kan være. Opplegget bygger på 16 års erfaring og over 300 deltakere har gjennomført opplegget. Gruppen starter i oktober med møter tirsdag 10. okt, 17. okt., og 24. okt. Deretter hver 14. dag frem til 24. april Deltageravgift kr. 450,-. I første omgang inviteres du til et uforpliktende informasjonsmøte, hvor det blir gitt en orientering om opplegget. Påmelding skjer på informasjonsmøtet: Tid: tirsdag 25.september kl Haslum menighetshus, Gamle ringeriksvei 86. Dersom du har spørsmål kan du ringe soknediakon Sigrid Hurum Flaata, Haslum menighet tlf / Eller faglig leder Stein Hardeng tlf Du er hjertelig velkommen uavhengig av bosted, kirketilknytning, livssyn seksuell legning og politisk / kulturell bakgrunn! Vi har spurt tidligere deltagere hvordan de opplevde å delta i gruppen: Fint å ha et sted å møte andre i samme situasjon og kunne prate om seg selv og lytte til andre. Godt å ha noe fast å gå til når savnet er stort og sorgen tung. Det har vært helt flott. Trygghet, forttrolighet og åpenhet. Har lært mye av de andre gruppedeltagerne. Ikke vanskelig å ta opp personlige og vanskelige ting. Det har vært viktig å få være sammen med mennesker som har opplevd det samme som meg og gitt mye tilbake. Samtalegruppe for pårørende innen psykiatri Pårørende! Har dere noen å snakke med når det skjer noe i familien? Hver fjerde uke holdes møte i Anton Walles vei 37, Villa Walle, i Sandvika. Her kan man snakke sammen, le, gråte eller skrike ut i fortvilelse og frustrasjon. Taushetsplikt. Telefon: Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri (LPP) Bærum lokallag samtalegruppen. SELVHJELPSGRUPPER Anonyme Alkoholikere Mandagsgruppa i Bærum Møter Hamang Terrasse 55, 1.etg Sandvika mandag kl Åpent møte siste mandag i mnd. Bærumsgruppa Møte Gartnerveien 8 (Sanitetshuset) Bekkestua torsdag kl Åpent møte første torsdag i mnd. Kontakttelefon: kl , hver dag. Hvis du ønsker å drikke er det din sak hvis du ønsker å slutte er det vår sak. AL-ANON Sandvika Al-Anon Møte Løkkeåsveien 2, Sandvika torsdag kl Er du berørt av en venn eller familiemedlems alkoholisme eller rusproblem? Kontakttelefon: / Musikk- og kulturskolen skoleåret Vi har ledige plasser eller korte ventelister på følgende instrumenter: -Trekkspill, tilbudet passer for barn fra 6 år. Undervisningen foregår alene eller sammen i små grupper. Skolen har eget trekkspillorkester. -Fiolin (ikke suzuki)og blokkfløyte, tilbudene på passer for barn fra 6 år og oppover. Vi har trekkspill og fioliner til leie. -Fiolin (suzuki) Suzukimetoden er en lytte- og lekbasert fiolinundervisning for barn fra 4-5 år. De fleste barn stortrives med denne måten å lære å spille på. Vi leker, synger, klapper og spiller. Undervisningen foregår to ganger pr. uke, gruppetime og individuell time. Vi starter med foreldrekurs. -Teaterkor, åpent for jenter og gutter fra 7-12 år. Øvelse på Høvik verk skole hver onsdag kl til Musikkbarnehage, tilbud for barn i alderen 4-5 år. Gjennom sang, spill og lek er målet å gi elevene lyst og grunnlag for å spille et instrument. Tilbudet er av 1 times varighet på ettermiddagen. -Nye ensembletilbud fra høsten: tangoorkester og ensemble for messingsblåsere. For mer informasjon: tlf , kommune.no/musikkskolen Bærum kommune Elevenes skoledager, ferier og fridager Måned Skole- Ferier og dager fridager AUGUST 10 Skolestart mandag SEPTEMBER 19 Fri valgdagen: OKTOBER 18 Høstferie f.o.m t.om (uke 40) NOVEMBER 22 DESEMBER 13 Juleferie f.o.m t.o.m JANUAR 21 FEBRUAR 16 Vinterferie f.o.m t.o.m (uke 8) MARS 15 Påske f.o.m t.o.m APRIL 22 MAI 19 1., 2., og 12. mai JUNI 15 Siste skoledag : SUM 190 Alle elevenes skoledager er her fastlagt. Skolestart skoleåret 2008/09 er ikke bestemt. Haslum skole melder: At første skoledag er da klasse starter klokken 8.45 og 1. klasse klokken HAGEVANNING I Bærum kommune gjelder datovanning hele året. Hus med like nr osv. vanner på like datoer, hus med ulike nr osv. vanner på ulike datoer. Hovedledningsnettet i Bærum er i god stand, men hvis alle bruker mye vann samtidig vil noen få lavt trykk. Trykket kan ved stort vannforbruk synke så lavt at enkelte ikke får vann i det hele tatt. Vanntrykket bør holdes på ett riktig nivå slik at alle er sikret vann, også til eventuell brannslukking. Vann og avløp drift henstiller kommunens innbyggere til å vise hensyn og følge reglene for vanning. Bærum kommune Vann og avløp drift Bæringen fredag 22. juni 2007 Side 19 TRENINGSGRUPPER i Bærum Kommune - høsten 2007 REHABILITERING BEKKESTUA, RYKKINN, SANDVIKA Treningsgrupper for hjemmeboende med Parkinsons sykdom. Målgruppe: Personer med Parkinsons sykdom, som kan gå alene, med eller uten hjelpemiddel, men uten støtte av en annen person. Sted: Henie Onstad Seniorsenter, Sonja Henies vei 12, 1363 Høvik. Tid: Mandag kl Innlagt tid for kaffepause og sosialt samvær. Start uke 34. For mer info og påmelding, kontakt Monica S. Låhne tlf Tid: Torsdag kl i uke OBS! Fra uke 37 kl Innlagt tid for kaffepause og sosialt samvær. Start uke 34. For mer info og påmelding, kontakt Annika Burénius tlf Treningsgrupper for hjemmeboende slagrammede. Målgruppe: Hjemmeboende slagrammede som kan gå alene med eller uten hjelpemiddel. Sted: Lønnås Bo- og Behandlingssenter, Fredheimlia 44, 1347 Hosle. Tid: Tirsdag kl Innlagt tid for kaffepause og sosialt samvær. Start uke 34. For mer info og påmelding, kontakt Marit Brustugun tlf Sted: Henie Onstad Seniorsenter, Sonja Henies vei 12, 1363 Høvik. Tid: Tirsdag eller torsdag kl Innlagt tid for kaffepause og sosialt samvær. Start 14/8 eller 16/8. For mer info og påmelding, kontakt Monica S. Låhne tlf Styrke-og Balansekurs ( 24 ganger). Målgruppe: Personer med dårlig balanse. Må kunne gå alene, med eller uten hjelpemiddel, men uten støtte av en annen person. Sted: Stabekk/Jar Seniorsenter, Ringsveien 2, 1320 Stabekk. Tid: Tirsdag og fredag kl Start uke 37. For mer info og påmelding, kontakt Kristin Spaun tlf eller Gunvor Ruud tlf Sted: Henie Onstad Seniorsenter, Sonja Henies vei 12, 1363 Høvik. Tid: Tirsdag og torsdag kl Start uke 37. For mer info og påmelding, kontakt Annika Burénius tlf Sted: Rykkinn Seniorsenter, Huginsvei 7, 1348 Rykkinn. Tid: Tirsdag og torsdag kl Start uke 36. For mer info og påmelding, kontakt Rita Kristin Bakke tlf Sted: Dønski Bo- og Behandlingssenter, Dønskiveien. 55, 1346 Gjettum. Tid: Tirsdag og torsdag kl Start uke 37. For mer info og påmelding, kontakt Elin V. Hansen tlf eller Karin H. Askheim tlf Dersom en gruppe blir fulltegnet er det anledning til å stille seg på venteliste. Samtlige grupper koster kr. 420,- for ett semester. Påmeldingen gjelder høstsemesteret. Sommeråpent i Bærum bibliotek 2007 Bekkestua bibliotek: 25.juni - 18.august: Mand.- torsd.: Fredag: Lørdag: Sandvika bibliotek: 25.juni 18.august: Mand Tirsd - fred: Lørdag : NB: Sandvika bibliotek stengt alle lørdager i juli Rykkinn bibliotek: 25.juni 18.august: Mand.: Tirsd. - fred: Lørdag: NB: Rykkinn bibliotek stengt alle lørdager i juli Eiksmarka : Vanlig åpningstid i juni og august. Stengt 1.juli 31.juli Høvik: Vanlig åpningstid i juni og august. Stengt 1.juli 31. juli

20 Side 20 Bæringen fredag 22. juni 2007 En stilling i Bærum kommune?... Søke på stilling? Gå til klikk på Ledige stillinger og skriv inn ønsket annonsenummer. Annonsenummer: 614 Vil du være med å utvikle og lede Hundsund Grendesenter, Fornebu? Arbeidssted: Et av Norges største og mest spennende byggeprosjekter er i full gang. Den gamle hovedflyplassen skal forvandles til en ny by. Høsten 2008 åpner Bærum kommune det første av fem grendesentre på Fornebu- Hundsund. Senteret skal bestå av ungdomsskole, barnehage, miljøverksted, flerbrukshall, svømmehall og utendørs idrettsanlegg. Til sammen skal senteret tilby tjenester til ca innbyggere. Arbeidsoppgaver: Stedfortreder for grendeleder, planlegging og oppfølging av budsjett og regnskap, oppfølging av tilbud innen flerbruks- og svømmehall, oppfølging av miljøverkstedet, kontakt med frivillige organisasjoner og næringsliv, helse, miljø- og sikkerhetsarbeidet, oppfølging av gjeldende avtaleverk, samarbeid med frivillige organisasjoner i lokalmiljøet, oppfølging av leiekontrakter, samarbeidsavtaler, næringsliv og partnerskapsavtaler. Søknadsfrist: Annonsenummer: 660 Sykepleier/ vernepleier Arbeidssted: GAMLE LOMME- DALSVEIEN BOKOLLEKTIV. Vi er et hyggelig arbeidslag i Gamle Lommedalsvei 141. Vi er en bolig med service for personer med begynnende demens og yngre brukere med ervervet hjerneskade, hvor alle bor i egne leiligheter. Vi er et lite tjenestested med varierte arbeidsoppgaver. Arbeidsoppgaver: For stillingen gjelder arbeid i turnus (dag/ aften/ hver 3. helg). Stillingsprosent kan diskuteres. Søknadsfrist: Annonsenummer: 672 Sykepleier ved Dønski bo- og behandlingssenter 1, Trygghetsavdelingen 100 % fast stilling som sykepleier ved Dønski bo- og behandlingssenter 1, Trygghetsavdelingen Arbeidssted: Dønski bo- og behandlingssenter ligger i landlige omgivelser sentralt, nær Sandvika. Vi har 86 heldøgnsplasser fordelt på 3 tjenestesteder med 6 ulike avdelinger, dagsenter med 15 plasser og 77 boliger m/ service. Arbeidsoppgaver: Ansvar for sykepleiefaglige oppgaver. Sikre sykepleietjenesten i arbeidslaget. Ansvar for forsvarlig sykepleiedokumentasjon på data. Etablere og vedlikeholde rutiner og prosedyrer iht kvalitetsforskrifter og lovverket. Aktivt brukerrettet arbeid. Søknadsfrist: Annonsenummer: 648 Hvilende nattevakt Arbeidssted: Belset er et trivelig arbeidslag som består av boliger med service (46 leiligheter) og beboere i nærområdet som har hjemmetjenester etter vedtak (hjemmehjelp, hjemmesykepleie og miljøarbeidertjeneste). Arbeidsoppgaver: Ansvar for å gi direkte hjelp til brukere. Ansvar for dokumentasjon. Samarbeid med pårørende. Medansvar for kvalitets og utviklingsarbeid. 50% fast stilling, med arbeid hver 4. helg. Søknadsfrist: Annonsenummer: 649 Ferievikarer og ekstravakter i helgene Arbeidssted: Belset er et trivelig arbeidslag som består av boliger med service (46 leiligheter) og beboere i nærområdet som har hjemmetjenester etter vedtak (hjemmehjelp, hjemmesykepleie og miljøarbeidertjeneste). Arbeidsoppgaver: Ansvar for å gi direkte hjelp til brukere. Ansvar for dokumentasjon. Samarbeid med pårørende. Medansvar for kvalitets og utviklingsarbeid. Søknadsfrist: Annonsenummer: 625 Boligkontoret Førstekonsulent Arbeidssted: Boligkontoret har ansvar for låne- og tilskuddsordninger til boligformål, bostøtte, rådgivning til enkeltpersoner i forbindelse med gjeldsproblemer. Utleie, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tiltak for personer med rusproblemer, herunder natthjem, dagtilbud, arbeidstilbud, feltpleie og boveiledning. Boligkontoret er et eget tjenestested som er organisatorisk plassert innen kommunens helse- og sosialtjeneste. Kontoret har 32 årsverk og er organisert i fire grupper med egne gruppeledere; merkantil stab, økonomigruppe, boliggruppe og boligkjede som omfatter tiltak overfor rusmisbrukere. Arbeidsoppgaver: Stillingen inngår i økonomigruppen som består av 5 årsverk. Økonomigruppen har ansvar for lån og tilskuddsordninger til boligformål, rådgivning til enkeltpersoner i forbindelse med gjeldsproblemer, bostøtte og oppfølging av kommunale boliglån. Stillingen vil ha følgende oppgaver: * saksbehandling av søknader om lån og tilskudd for kjøp av bolig. * endring av lånebetingelser for kommunale boliglån * samarbeid med Lindorff AS i forbindelse med administrasjon av kommunale boliglån * saksbehandling av søknader om Husbankens bostøtte * saksbehandling av søknader om kommunal bostøtte * samarbeid med Husbanken i forbindelse med bostøtte Søknadsfrist: Annonsenummer: 659 Helgevakter i fast stilling Dønski bo- og behandlingssenter Dønski bo- og behandlingssenter har behov for helgevakter i fast stilling. Arbeidssted: Dønski bo- og behandlingssenter består av 3 tjenestesteder, ligger sentralt, nær Sandvika. Vi har 86 heldøgnsplasser fordelt 6 ulike arbeidslag, dagsenter med 15 plasser og 77 boliger m/service. Arbeidsoppgaver: Dønski bo- og behandlingssenter har behov for faste helgevakter som sykepleiere - vernepleiere - hjelpepleiere - pleieassitener i aktivt brukerrettet arbeid i alle arbeidslag. Søknadsfrist: BK Bedrifter Vikar BKB Vikar er Bærum Kommunes eget vikarbyrå som rekrutterer og ansetter helsepersonell som kan ta vakter og vikariater på ulike tjenestesteder innen pleie- og omsorgsenhetene. Sommerjobb? Vi kan gi deg muligheten. Mange vikarer skaffer seg også fast jobb gjennom oss. Vi søker; sykepleiere vernepleiere hjelpepleiere,-omsorgsarbeidere erfarne pleieassistenter studenter innen helsefag kjøkkenpersonell hjemmehjelper Nå er tilgangen på oppdrag stor. I sommer finnes det mange langtidsoppdrag over flere uker på et tjenestested. Som BKBvikar vil du ha førsterett til oppdrag som meldes hos oss. Vi kan tilby: Lønn etter egne satser. For øvrig følger vi det kommunale avtaleverk, inkl. pensjon Bedriftsidrettslag - treningsopplegg Veiledning, oppfølging og vikartreff For faglært personell kan det etter hvert bli muligheter for ledsageroppdrag til Altea, Spania Ring Unni Hestad, Anne Marie Fykse, Nina Hedly, Connie Lund eller Lis Landsnes tlf: / , e- post: Ring oss eller send søknad med CV pr mail eller post. Adr. Bærum Kommune, BK Bedrifter, BKB Vikar, 1304 Sandvika, snarest mulig. Regionalt Aktivitetssenter Åpningstider sommer 07 EMMA KAFE Åpen hverdager mellom (stengt mellom gr. større grupper) Skal du ha selskap - se våre tilbud på catering og leie av lokaler. Tlf: Faks: EMMA GJESTEHUS Blir det trangt for dine sommergjester Emma Gjestehus holder åpent hele sommeren Resepsjonen er åpen mellom kl Tlf: Faks: EMMA HJORTH MUSEUM Emma Hjorths hundreårige historie Museet holder stengt fra uke 26 til uke 34. Interesserte kan henvende seg til Emma Gjestehus EMMA SANSEHUS Opplevelsessenter Sansehuset holder åpent hverdager fra kl I uke Helger og ettermiddager stengt fra uke 25 til uke 34 Tlf Faks: EMMA FRISKHUS Varmtvannsbasseng og gymsal Stengt fra uke 26 til uke 34. Tlf:

Littebittegrann om Bærum

Littebittegrann om Bærum Landskonferanse - Vellenes fellesorganisasjon 10. mars 2012 Muligheter og begrensninger i den nye plan og bygningsloven Kjell Seberg reguleringssjef i Bærum kommune Skal si litt om: Utviklingen i Bærum

Detaljer

Fornebu forventninger, planer og realiteter. Forum for miljø og helse, Årskonferanse 07.05.2012

Fornebu forventninger, planer og realiteter. Forum for miljø og helse, Årskonferanse 07.05.2012 Fornebu forventninger, planer og realiteter Forum for miljø og helse, Årskonferanse 07.05.2012 Fornebu før 8.10.1998 Fornebu 2020! 6000 boliger 12-15000 beboere 20-25000 arbeidsplasser VISJONER OG MÅL

Detaljer

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Juni 2014 Norge har forpliktelser etter Barnekonvensjonen og denne gjelder som

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802466 : E: 221 A22 &70 : Ingvar Torsvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 14.04.2008 36/08 Bystyret

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1679-27 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

Kommunereformen. Drammen kommune

Kommunereformen. Drammen kommune Kommunereformen Drammen kommune Ganske historisk! nasjonal gjennomgang er vedtatt Drammen - Skoger 1964 Budsjett under 900 mill. i 1965 Mange nye oppgaver. Mange kommuner har en rekke utfordringer i dag:

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING Samlet Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 27/15 04.03.2015 Utvalg for teknikk og miljø 85/15 05.03.2015 Formannskapet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget

MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 29.10.2013 Tid: 19.00 MØTEPROTOKOLL Teknikk- og naturutvalget Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Wenche Aaser Torp Nestleder Ann Kristin

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG Ås kommune UNIVERSITETSBYGDA EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG 2.05.06 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Rådmannens

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE FORMANNSKAPSKONTORET

BÆRUM KOMMUNE FORMANNSKAPSKONTORET BÆRUM KOMMUNE FORMANNSKAPSKONTORET FORELØPIG MØTEPROTOKOLL PLAN- OG MILJØUTVALGET Torsdag 30. april 2009 kl 14:00 Dato: Godkjent: 30.04.2009 Møteleder: Utvalgsleder Anne-Gerd Steffensen (Frp) Følgende

Detaljer

Miljø- og trygghetsvandring. - En veileder. Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter?

Miljø- og trygghetsvandring. - En veileder. Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter? Miljø- og trygghetsvandring - En veileder Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter? Materiell Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Trygghetsvandringer

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HHAV-09/8608-4 PLN 2316 45581/09 27.08.2009 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 73/09 08.09.2009

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-215 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ISRANDVEIEN

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-215 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ISRANDVEIEN SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-215 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ISRANDVEIEN Saksbehandler: Ivar Gudmundsen Arkivnr: REG R-215 Saknr.: 03/00050 Utvalg Utv.sak nr Møtedato

Detaljer

Høringsuttalelse Togtrase Sørli - Brumunddal. Utredelse av flere traseer gjennom Ringsaker

Høringsuttalelse Togtrase Sørli - Brumunddal. Utredelse av flere traseer gjennom Ringsaker Høringsuttalelse Togtrase Sørli - Brumunddal Utredelse av flere traseer gjennom Ringsaker 1 Hvorfor denne høringsuttalelsen? Ringsaker Pensjonistparti vil understreke viktigheten av at det utredes flere

Detaljer

Fornebu En samferdselspolitisk nøtt. Fremtidens Byer - Sandvika 23.01.12

Fornebu En samferdselspolitisk nøtt. Fremtidens Byer - Sandvika 23.01.12 Fornebu En samferdselspolitisk nøtt Fremtidens Byer - Sandvika 23.01.12 Fornebu før 8.10.1998 Fornebu - En gave til samordnet ATP? Over 3000 dekar byggegrunn 7 km fra Oslo sentrum Flatt som en pannekake

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 Utvalg: Teknisk utvalg (1.gangsbeh. 25.6.2013) DETALJREGULERING - BRATTREIN 1.gangsbehandling

Detaljer

OM BARNEVERNVAKTEN. Barnevernvakten Asker og Bærum

OM BARNEVERNVAKTEN. Barnevernvakten Asker og Bærum Barnevernvakten Asker og Bærum OM BARNEVERNVAKTEN Barnevernvakten ble opprettet som prosjekt i Asker og Bærum i 1991. Fra 1994 er Barnevernvakten en interkommunal tjeneste som dekker kommunene Asker og

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Nesodden kommune. Saksfremlegg. Rådmannen. Detaljplan Tre Eker - 2.gangs behandling

Nesodden kommune. Saksfremlegg. Rådmannen. Detaljplan Tre Eker - 2.gangs behandling Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 12.05.2015 Vår ref: 12/2369-53 - 15/9319 Arkivkode: L12, 01/0455, 01/0470, 20120172,, Saksbeh.: Daniel Blikset Utvalg Møtedato Saksnr. Teknikk-, miljø- og

Detaljer

Referat oppstartsmøte

Referat oppstartsmøte Referat oppstartsmøte Holterona småbåthavn, parkeringsplasser - detaljregulering Plannummer: 1420 Saksnummer: 201411386 Møtedato: 25.11.2014 MØTEDELTAKERE Forslagsstiller Konsulent Saksbehandler, plan-,

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - SVINSKAUG GÅRD - DETALJREGULERING

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - SVINSKAUG GÅRD - DETALJREGULERING Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Sigrun Tytlandsvik Arkiv: // 0172 Arkivsaksnr.: 07/1785 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM -360/08 01.08.2008 Plan-

Detaljer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Fremskrittspartiet FrP Lokalisering Kart Arealbruk Rådmannens vurdering 201 Gbnr 167/319, 80 Runni Gaard Seniorboliger på Eiendommen Runni Gaard. Gjeldende

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro Vi setter SPOR www.spor.no Til berørte naboer og etater Deres ref.: Vår ref : 140815 Prosjekt: Sjøskogenvn 2, Vinterbro Dato: 15. august 2014 Sak: Regulering Saksbeh.: Aashild Mariussen Varsel om oppstart

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Aurskog-Høland kommune MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING TID: 14.10.2014 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 27 30. Varamedlemmer

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 371 Telegrafalleen 2-2. gangsbehandling Forslag til vedtak: 1. 0605_371 detaljregulering

Detaljer

Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes bofellesskap for 5 enslige mindreårige flyktninger i Lunner kommune 2. Driften av boligen legges ut på anbud

Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes bofellesskap for 5 enslige mindreårige flyktninger i Lunner kommune 2. Driften av boligen legges ut på anbud Arkivsaksnr.: 10/1311-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes bofellesskap for 5 enslige mindreårige

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 2. GANGSBEHANDLING - PLAN 11442013001 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

Deres ref TILBAKEMELDING PÅ SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

Deres ref TILBAKEMELDING PÅ SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE TRANØY KOMMUNE L MANNEN I TROMS S.nr.oCa1 Dok.nr. 2 i OKT 2009 Fylkesmannen i Troms postboks 6105 9291 TROMSØ aisbek j,m P abr Saksnrisaksbeh. Arkivkode 09/1010/AR F40 &80 Deres ref Dato 20.10.2009 TILBAKEMELDING

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2009/5051-97 L12 Morten Høvik, 31.10.2012

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2009/5051-97 L12 Morten Høvik, 31.10.2012 Halden kommune Plan «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2009/5051-97 L12 Morten Høvik, 31.10.2012 Brødløs Torg detaljreguleringsplan

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr 25 i Krusebyen. I

Detaljer

SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Planutvalget 14.03.2012 015/12. Saksbehandler: Ivar Aanesland Arkiv/arkivsaksnr.: 88/4, L33 11/1900

SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Planutvalget 14.03.2012 015/12. Saksbehandler: Ivar Aanesland Arkiv/arkivsaksnr.: 88/4, L33 11/1900 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Planutvalget 14.03.2012 015/12 Saksbehandler: Ivar Aanesland Arkiv/arkivsaksnr.: 88/4, L33 11/1900 Søknad om dispensasjon, fradeling av parsell

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Arkivsak-dok. 15/00232-6 Saksbehandler Mette Kleppe Saksgang Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan-

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme. Avlastning. Pårørendeskolen. Samtalegrupper. www.baerum.kommune.

BÆRUM KOMMUNE. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme. Avlastning. Pårørendeskolen. Samtalegrupper. www.baerum.kommune. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme Avlastning Avlastningen gir pårørende fri noen timer per uke www.baerum.kommune.no Pårørendeskolen Kurs for pårørende om demenssykdommer Samtalegrupper

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201305 Arkivsaksnr: 2013/457-12 Sakshandsamar: Ann Sissel Heilevang Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 54/2014 05.05.2014

Detaljer

Forslag til områderegulering for Hunstad Sør. Utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn

Forslag til områderegulering for Hunstad Sør. Utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2013 19766/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/26 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 Forslag til områderegulering for

Detaljer

Kommuneplanen 2022 Gjerdrum

Kommuneplanen 2022 Gjerdrum Kommuneplanen 2022 Gjerdrum Innspill fra Ask Storvel i samarbeid med Gjerdrum Næringslivsforening Innhold Innledning... 3 Veier... 3 Vann og avløp... 4 Skole... 4 Næring... 4 Idrett... 4 Kulturhus, kurs-

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 DETALJREGULERING FOR HYTTEPARKERING VED ØVRE HEDLEVIKVEIEN PLID 2011007, INNSTILLING TIL 2. GANGS

Detaljer

INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL. Fylkestinget 2011-2015

INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL. Fylkestinget 2011-2015 INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL Fylkestinget 2011-2015 Dato: 23.04.2014 kl. 13:00 24.04.2014 Kl 09:00 Sted: Fylkestingssalen Arkivsak: 201400052 Saksliste 43/14 Interpellasjon fra Henrik Kierulf (H) - Fylkeskommunen

Detaljer

HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING

HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING Ca. 20 dekar utviklingsområde Ca. 16 dekar til byggeområde Ca. 4 dekar til parkområde GODE SENTRUMS- MULIGHETER 2 3 SELGER: Porsgrunn Utvikling AS ; Kjølnes ring 30,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 07/1317 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TORPS LEGESENTER- OFFENTLIG ETTERSYN Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 280/08 HAMAR FORMANNSKAP

Detaljer

Søndre Land kommune. Byggende og forebyggende tiltak

Søndre Land kommune. Byggende og forebyggende tiltak Søndre Land kommune Byggende og forebyggende tiltak Helsesøstertjenesten Skolehelsetjenesten Helsestasjon for ungdom Helsestasjon og jordmortjenesten Skolehelsetjenesten Mål: fremme god helse blant barn

Detaljer

Krisesenteret i Nord-Trøndelag

Krisesenteret i Nord-Trøndelag Kommentarer fra Krisesenteret i angående utredning og rapport fra Ellen Samuelsen. Innledning: Krisesenteret i har vært i døgnkontinuerlig drift i 30 år og med innføring av ny lov 01.01.10 og overføring

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Plan og næring Vår dato Vår referanse 20.02.2014 2012/439-2027/2014 Arkivkode: L12 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Toril Ingvaldsen, tlf 77722121/46637740 Enhetsleder

Detaljer

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten RENNESØY KOMMUNE Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en brukerundersøkelse

Detaljer

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse.

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse. Bedre for barn Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland www.tysver.kommune/helse.no bedre oppvekst for barn For å skape bedre forhold for barn

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 09.11.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 09.11.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 09.11.2011 Fra HOK-sak: 17/11 Fra kl.: 19.00 Til HOK-sak: 21/11 Til kl.: 22.00 Av utvalgets

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Medvirkning i praksis eksempler fra Kristiansand kommune. v/rita Galteland rådgiver Kristiansand kommune

Medvirkning i praksis eksempler fra Kristiansand kommune. v/rita Galteland rådgiver Kristiansand kommune Medvirkning i praksis eksempler fra Kristiansand kommune v/rita Galteland rådgiver Kristiansand kommune BARN OG AREALPLANLEGGING Barn og unge skiller seg ut fra andre grupper. De er umyndige, har ikke

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

Foranalyse av alternativer for utvidelse av Goaveien

Foranalyse av alternativer for utvidelse av Goaveien Foranalyse av alternativer for utvidelse av Goaveien Utarbeidet av Randaberg kommune avdeling Plan og forvaltning Dato 08.12.2014 Innledning Randaberg kommune har gjennomført en enkel analyse for å vurdere

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18.00 21.00 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg

Detaljer

Menneskene er viktigere enn systemet. Venstre prioriterer folk først. www.sogne.venstre.no

Menneskene er viktigere enn systemet. Venstre prioriterer folk først. www.sogne.venstre.no Menneskene er viktigere enn systemet. Venstre prioriterer folk først. www.sogne.venstre.no Folk først Venstre vil: * Flere båtplasser i kommunen * Fortsatt gratis parkering på Tangvall * Bedre vilkår for

Detaljer

Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode

Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode 2 Du kan be din advokat eller andre som du har tillit til, om å forklare deg innholdet i dette skrivet. Hva er refleksjonsperiode? Du har fått innvilget

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Kommuneplanens arealdel, 1. gangs behandling og offentlig høring

Kommuneplanens arealdel, 1. gangs behandling og offentlig høring Arkivsak. Nr.: 2012/666-66 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 66/13 21.10.2013 Formannskapet 70/13 23.10.2013 Hovedutvalg Natur 79/13 18.11.2013 Formannskapet

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla kommunestyre 76/09 19.10.2009

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla kommunestyre 76/09 19.10.2009 Overhalla kommune Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2009/7129-2 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Bosetting av flyktninger 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

Kort resymé etter off. infomøte ang. reguleringsplanforslag R272: Nordholmen og Strandgata 18-26. GNR/BNR 8/74, 8/84, 8/249 mfl

Kort resymé etter off. infomøte ang. reguleringsplanforslag R272: Nordholmen og Strandgata 18-26. GNR/BNR 8/74, 8/84, 8/249 mfl Kort resymé etter off. infomøte ang. reguleringsplanforslag R272: Nordholmen og Strandgata 18-26. GNR/BNR 8/74, 8/84, 8/249 mfl Den 19/10 2015 varslet Voll Arkitekter i brev om oppstart av privat detaljreguleringsplan

Detaljer

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor?

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Disposisjon Sosialtjenestens plass i Ny Giv Hvem ungdommen er Presentasjon av utviklingsarbeidet i NAV Gjennomgang av noen sentrale paragrafer i sosialtjenesteloven

Detaljer

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00. Innhold

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00. Innhold MARKER KOMMUNE Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00 Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold PS 40/11 11/410 Frivilligsentralen - Årsrapport 2010 PS 41/11

Detaljer