Kritikker fra jaktprøver 2012, Korthåret vorstehhund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kritikker fra jaktprøver 2012, Korthåret vorstehhund"

Transkript

1 Kritikker fra jaktprøver 2012, Korthåret vorstehhund AASATRUA'S L T F RIOS 16197/04 (N UCH BAKGÅRDENS FOB - N UCH AASATRUA'S I B T TEIA) Skogsfuglprøver R. går i stor fart. Dekker terrenget noe linjært i dybde, og bredden kunne ønskes noe bedre. Senere jakter R. meget godt i fin kontakt med fører i varierende bitop. Befester sitt meget gode søk i siste slipp. Prøvetid 80 min Buhol AASATRUA'S N H A EXTRA NO55058/09 (N S DK UCH N J(K)CH N JCH ARON - AASATRUA'S K T B HALKA) Skogsfuglprøver EXTRA GÅR DAGEN IGJENNOM ET KLASSESKOGSFUGLSØK. HOLDER BEVISST KONTAKT OG DEKKER TERRENGET PRIMA. FIN FART OG STIL. IKKE FOR FUGL. Prøvetid 70 min OS II I kastende vind revierer Extra meget godt med fin bruk av vind og terreng. Holder fin kontakt. Fortsetter et meget godt søk. Finnes i stand, går villig frem på ordre uten at fugl kan observeres. Fortsetter dagen ut uten å lykkes. Prøvetid 85 min Buhol Extra starter noe forsiktig i kant på hogstfelt. Kommer inn i bedre biotop og Extra viser oss fra nå av et meget godt skogsfuglsøk. Finnes i stand, uten å presentere fugl. Utrender raskt og erfarent og jakter videre. Lykess dessverre ikke i dag. Prøvetid 65 min Varaldskogen EXTRA GÅR ET MEGET GODT SKOGSFUGLSØK I GOD KONTAKT MED FØRER. JAKTER VILLIG I VARIERT TERRENG. HAR EN STAND DER DOMMER IKKE KAN SE FUGLEN OG DERMED IKKE BEDØMME SITUASJONEN. SENERE NY STAND, UTREDER MANGELFULLT OG GÅR UT I NYTT SØK. FØRER KOMMER TIL OG TRÅKKER OPP RUGDE. EXTRA GÅR GODT MEN ER TYDELIG NOE UERFAREN PÅ DENNE FORM FOR SKOGSFUGL. Prøvetid 115 min OS II EXTRA GÅR ET MEGET GODT SØK I FINT DRIV. SAMARBEIDER UTMERKET MED FØRER OG JOBBER IHERDIG DAGEN UT. KOM IKKE FOR FUGL. Prøvetid 75 min Felling OS II Extra avsøker anvist skogsfuglterreng i stor fart og intensitet med fornuftig bruk av vind i god kontakt. I senere slipp fortsetter Extra sitt meget gode søk. Har mulighet på fugl. Prøvetid 70 min Varaldskogen Lavlandsprøver Prøvetid 30 min , Tjølling EXTRA JAKTER I MEGET STOR KRAFTFULL AKSJON. DEKKER TERRENGET I STORE SLAG. GOD KONTAK. STAND. JUSTERER SEG TIL NY STAND. REISER PÅ ORDRE DJERVT, PRESIST FASAN SOM FORFØLGES. 0. PR.AK. Prøvetid 35 min , Tjølling Kritikk ikke skrevet. Prøvetid 2 min NM, Trøgstad

2 AASATRUA'S N H A GADJARIEGADANJARVI NO55062/09 (N S DK UCH N J(K)CH N JCH ARON - AASATRUA'S K T B HALKA) Gadja briljerer søksmessig i hele dag. Terrenget dekkes systematisk med utmerket kontakt. Alle vindretninger beherskes og det er bare en glede å gå bak denne hunden. Lykkes desverre ikke. 0 pr. AK. Prøvetid 90 min Ljørdalen Gadja jakter dagen ut med stor fart og dekker terrenget fornuftig i store slag i vekslende vind. God kontakt. Lykkes desverre ikke med fugl i dag. 0 pr. AK. Prøvetid 60 min Ljørdalen N UCH AASATRUA'S N H A VETLA NO55063/09 (N S DK UCH N J(K)CH N JCH ARON - AASATRUA'S K T B HALKA) VETLA JAKTER GLIMRENDE,DEKKER TILDELT TERRENG I STORE SLAG OG MEGET GOD FART, FLOTT KRAFTFULL AKSJON OG STIL I GOD KONTAKT MED FØRER. VETLA FINNES I STAND, JUSTERER SEG TIL NY STAND, REISER VILLIG OG PRESIST RYPER OG ER ROLIG I OPPFLUKT OG SKUDD. UTREDER ERFARENT. FESTER NY STAND UNDER UTREDNING, REISER VILLIG OG PRESIST RYPER OG ER ROLIG I OPPFLUKT OG SKUDD. HAR SENERE EN LIKNENDE SITUASJON. FOR SINE GLIMRENDE TILDELES VETLA EN MEGET VELFORTJENT 1.PR. AK. APPORTBEVIS FRAMVIST. Prøvetid 60 min Børselv NORDJV-10 AASATRUA'S N H A ZORRO NO55061/09 (N S DK UCH N J(K)CH N JCH ARON - AASATRUA'S K T B HALKA) Zorro starter noe forsiktig i motvind men har eneklte gode slag i god kontakt med fører. Modererer seg senere såppas at søket ikke lengre er premieringsverdig. Prøvetid 40 min , Geilo Skogsfuglprøver Zorro jakter godt på skogen, tidvis meget godt. Lett fin aksjon og god bruk av vind og terreng. Prima samarbeid. Finnes i stand. Går på, ny stand. Rugde letter og Zorro blir for urolig i oppflukt og skudd. Utgår. Prøvetid 40 min OS I ZORRO JAKTER NOE FORSIKTIG I 1.SLIPP MEN GÅR SEG OPP I 2.SLIPP. DEKKER TERRENGET BRUKBART, MEN DET ER ØNSKELIG MED BEDRE KONTINUITE T OG SØKSBREDDE. HAR TO TOMSTANDER. KOM IKKEFOR FUGL. Prøvetid 40 min OS II Zorro starter i tett biotop et veltilpasset stilferdig søk i god kontakt med fører, noe større intensitet ønskes. i åpent lende kunne større format ønskes. Finnes i slutten av dagen i stilfull stram stand, reiser rugde - RIOS. Utreder og apporterer korrekt. Prøvetid 75 min Stord ZORRO VISER INTET INITIATIV OG FØRER TREKKER HUNDEN. Prøvetid 2 min OS II

3 ZORRO STARTER NOE FORSIKTIG MED GÅR SEG OPP TIL ET MEGET GODT SØK I GOD KONTAKT MED FØRER. GÅR VILLIG PÅ I SØK I GOD FART OG STIL. BLIR BORTE I SISTE SLIPP, MEN KOMMER INN ETTER NOEN MINUTTER. KOM IKKE FOR FUGL. Prøvetid 70 min Felling OS II I tett skogsterreng starter Zorro noe moderat med enkelte gode slag. Bra fart, fin stil, kraftfull aksjon. Stand, når fører kommer til reiser Zorro presist rugde og er rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer flott. Senere jakter Zorro godt i åpent lende og medvind. En god jakthund som tildeles 3. pr. Ak. Prøvetid 25 min Stord Zorro jakter meget godt i fin fart og stil. Dekker det anviste terreng på en meget god måte i god kontakt med fører. Viser dagen gjennom at han takler de forskjellige vind og biotoper. Vi finner Zorro i stand, løser ut uten at fugl observeres. Prøvetid 75 min Felling OS I Zorro går greit på lett vinterføre i god kontakt med fører. Kunne ønske oss mer bredde og dybde i søket i motvind, sidevind. Senere modererer Zorro seg så mye at vi velger å avslutte i dag. Prøvetid 20 min Filefjell Vann-/sporprøver Vann: Rolig i kast/skudd. Går villig til vannkant. Nøler og returnerer. Settes på igjen, men vil ikke ut i apportsøk i vannet i dag. 1 poeng Spor: 0 poeng Søk: Trekkes, 0 poeng 1 poeng Askøy Vann: Ro i skudd og kast. Går friskt i vannet. Lokaliserer måke ved bruk av vind. Svømmer meget godt. Fatter med godt grep. Rask retur. Kaster ved førers fot. 8 poeng Spor: Går meg godt driv et effektivt og spornøye søk til rypa som straks fattes med godt grep. Rask retur og korrekt avlevering. 10 poeng Søk: Intenst søk med rask apportering av begge fuglene. Grep og avlevering helt korrekt. 10 poeng 28 poeng Askøy ABZ SHILA 17353/07 (N UCH TIERBUA'S ZIMBA - SCHOU ATZ BONNY) Jakter i god fart og god kontakt med fører. Har flere gode slag, men blir til tider noe ineffektiv. Fester stilfull stand, går kontrollert på, rype letter noe upresist foran, Shila komplett rolig. Desverre blir det ikke skutt så situasjon kan ikke godkjennes. Kommer seg etterhvert ikke ut i jaktbart søk og vi velger å avslutte henne for dagen. 0 pr.ak Prøvetid 40 min Hovden Altersundets Messina S69725/2007 ( - ) I god motvind i åpent terreng starter Messina ut i meget stor fart, fin stil og kraftfull aksjon. Dekker anviste terreng prima i god kontakt med fører. Støkker rype og forfølger. Ferdig bedømt. Prøvetid 10 min Kongsvold

4 Går ut i god fart, fin stil og lett aksjon. Revierer terrenget på en grundig måte i god kontakt med fører. Finnes i stand langt ute. Ryppe lette rog Messina forfølger. Prøvetid 6 min CACIT, Kiær N S DK UCH N J(K)CH N JCH ARON 10454/06 (N UCH LIERDALEN'S BILLY BOY - N S UCH FÄLTMYRAN'S RONJA) Skogsfuglprøver Aron blir i dag for åpen og perifer til å kunne premieres i denne klassen. Prøvetid 30 min Svarstad Lavlandsprøver Prøvetid 15 min CACIT, Vestfold Kritikk ikke skrevet. Prøvetid 15 min Vestfold Prøvetid 15 min CACIT, Tjølling MOT TRIXI: VISER SØK AV BESTE MERKE. HØY FART, FIN STIL OG KRAFTFULL AKSJON. MAKKER FINNES I STAND. DISKALIFISERER SEG. ARON OVER TRIXI SOM UTGÅR. MOT ERA: SØK SOM FØR. STAND. REISER VILLIG OG PRESIST. RIOS. UTREDER GODT. APPORTERER OK. MOT TINGELING: SØK SOM FØR. SJANSE PÅ FUGL. SETTES LIKT. ARON TILDELES 4.PR.VK. Prøvetid 30 min , Tjølling Prøvetid 15 min NM-ind. Andøy Mot Nome: Aron jakter meget godt. Har en down periode midtveis i slippet, men holder klassenivå. Nome over Aron. Mot F...: Like etter slipp finnes Aron i stand. Går på uten å presentere fugl. Ny stand, fugl letter presist foran Aron. RIOS. Utreder og apporterer OK. Senere stand, hvor det ikke skytes når fugl letter. 3.VK Prøvetid 30 min Rjukan Kritikk ikke skrevet. Prøvetid 4 min Rjukan Prøvetid 15 min Hovden Prøvetid 30 min Geilo Til semifinale Prøvetid 30 min NM-ind. Andøy Prøvetid 20 min NM-lag Andøy Vann-/sporprøver Vann: Et perfekt vannarbeid. 10 poeng Spor: Utfører et perfekt sporarbeid. 10 poeng Søk: Neste gang jeg skyter en dobbel så håper jeg Aron er tilstede og utfører en perfekt apport. 10 poeng 30 poeng Lag-lørdag, Holleia

5 Vann: Ro i skudd og kast. Går villig i vannet. Svømmer godt. Tar måke med godt grep. Raskt retur, korrekt avlevering. 10 poeng Spor: Finner sporet før 1. merke. Følger det til 3. merke. har et stort tap. leter lenge uten å lokalisere fugl. Settes på 2 ganger til uten å lykkes. 1 poeng Søk: Aron starter ut i god fart og bruker vind erfarent. Finner første fugl, tar opp og rister godt i fugl uten at den skades. Avleverer korrekt. Bruker en del tid på fugl nr. to men godt samarbeid og god vindbruk gir resultat. Finner fugl, tar godt grep og rask retur. Flott avlevering. 9 poeng 20 poeng Lag-lørdag, Holleia Vann: Et perfekt vannarbed.10 poeng Spor: Et perfekt spor.10 poeng Søk: En perfekt søkapport.10 poeng 30 poeng Mosjøen Jaktfröydens Bailey S59928/2009 (Rugdelias JMG Cogito Frøy av Bukkaleiren) 0 pr VK Prøvetid 10 min Ljørdalen Lavlandsprøver 0.pr.VK til semifinale. Prøvetid 30 min , Vestfold Prøvetid 30 min , Østfold Prøvetid 15 min , Vestfold pr. VK Prøvetid 2 min Rolf Sevendals minneløp Lavlandsprøver EN GLIMRENDE SØKER SOM JAKTER MED "HØYOKTAN" PÅ TANKEN I ALLE SINE SLIPP. LYKKES IKKE I DAG. 0.PR.AK. Prøvetid 70 min , Tjølling Prøvetid 15 min , Tjølling BALDERÅS EBF BASTA 26975/08 (N UCH HAUGTUN'S BRC FALCO - NJORD'S Å BORA) Basta starter et meget godt søk i kontakt med fører. Støkker rype sammen med makker og er rolig. Basta jakter dagen ut. Helt på slutten tar Basta en kort stand, rype letter og Basta forfølger. Utgår. Prøvetid 74 min CACIT, Snåsa I svak side/medvind starter Basta ut i stor fart, fin stil og lett livlig aksjon. Revierer meget godt i uoversiktelig og kupert terreng. God kontakt med fører. I senere slipp jakter Basta meget godt. Revierer anvist høyfjellsterreng på en utmerket måte. Basta jakter meget godt dagen ut uten å lykkes. Prøvetid 65 min CACIT, Verdal

6 Basta går et... jaktsøk i god kontakt med fører. Senere stand i et område hvor rype nettopp hadde lettet, går villig på uten resultat. I senere slipp holder ikke søkskvalitetene klassenivå og Basta avsluttes. Prøvetid 30 min CACIT, Snåsa Basta starter i tett bjerkeskog et meget godt søk i stor fart, fin stil og aksjon. God kontakt. Basta holder koken dagen ut. Lykkes ikke i dag. 0 pr. AK Prøvetid 60 min Haltdalen Skogsfuglprøver Basta jakter i god kontakt med fører. Stor fart og fin stil. Søket blir i perioder noe rettlinjet. Basta kommer desverre ikke for fugl. Prøvetid 65 min Midtre Gauldal Basta starter med høy intensitet og jakter meget godt i sterk motvind. Revierer terrenget meget fornuftig med en flott stil i god kontakt med sin fører. Senere i vekslende vind og biotp viser Besta et meget godt skogsfuglsøk. Orrhane sees flyvende uten at situasjonen kan bedømmes. Besta fortsetter sitt meget intense søk, noe større dybde ønskelig i starten av slippet. Dommer og fører støkker hare som forfølges losende en kort periode. Senere letter røy fra tre og orrhane ses i området Besta befinner seg. Lykkes desverre ikke i dag. Prøvetid 75 min Midtre Gauldal Basta virker avhengig av både fører og makker, vil ikke slippe seg ut i premieringsverdig søk. Prøvetid 15 min Tydalen Prøvetid 15 min Hemne Besta starter forsiktig i vekslende terreng. Vil dessverre ikke slippe seg ut i et premiverdig søk og fører trekker hunden. Prøvetid 15 min Meråker Starter noe umodent i tett skog. Fart og stil på topp. Går seg opp i åpnere terreng. Stand langt ute sammen med makker. Reiser selv stegg som forfølges og må desverre utgå. Prøvetid 15 min Tydalen Vann-/sporprøver Vann:Rolig i skudd og kast. Løper langs kanten og går villig i vannet. Svømmer meget godt rett på måke. Godt grep, rask retur, men slipper på vei inn, nytt grep uten kommando. Korrekt avlevering. 9 poeng Spor: Starter friskt, finner sporet ved 1 merke. Følger sporet ut. Grep, mister fuglen 3 ganger på tur inn, tar opp uten kommando. Flott avlevering. 8 poeng Søk: Søker i stor fart og finner 1 rype raskt. Godt grep, hurtig retur, korrekt avlevering. Søker på nytt i stor fart og finner 2 rype, godt grep, hurtig retur og legger ved førers fot. 8 poeng 25 poeng Landssamling 2012, Orkdal Vann: RISOK, blir løpende litt langs land før hun går i vannet. Resten utføres perfekt. 9 poeng Spor: Et perfekt sporarbeid.10 poeng Søk: : I stor fart avsøker Basta terrenget erfarent og raskt. Fester et litt dårlig grep på fugl nr. 1 legger ned og justerer. Rask retur og gode avleveringer. 9 poeng 28 poeng Lag-lørdag, Holleia

7 Vann: Ro i skudd og kast. Går ikke i vannet. Nytt påsett. Går noe nølende i vannet. Svømmer godt og tar fugl med godt grep. Rask retur, korrekt avlevering. 6 poeng Spor: Starter friskt, tar sporet før første merke, har flere store tap underveis, finner til slutt fugl men tygger unødig ved opptak. Rask retur, korrekt avlevering. 5 poeng Søk: Basta starter friskt ut og bruker vind godt. Lokaliserer kjapt første rype. Fører gir kommando ved vilt. Rask retur og korrekt avlevering. Ut igjen, bruker igjen vind finner rype. Godt grep. Tukler litt med viltet. Rask retur, flott avlevering. 7 poeng 18 poeng Lag-lørdag, Holleia BERGJORDET'S GLA BRUTUS NO38846/11 ( LOFOTRYPAS ENB ARKUS - SØR HOLLEIAS ATV LAIKA) Buster går et godt søk, bruker litt tid til å komme godt i gang. Større bredde og dybde er ønske, i god kontakt, det bedrer seg noe i neste slipp. Senere tar kreftene slutt. Prøvetid 80 min Rjukan Buster viser oss et kraftfullt jaktsøk i god kontakt med fører. Er noe avhengig av makker. Har enkelte unødvendige stopp. Senere går Buster seg betraktelig opp, men større dybde og bredde i slagene hadde vært ønskelig. På slutten blir det for mye stopp og veldig planløst til at vi tar han med videre. Prøvetid 40 min Rjukan I ÅPENT TERRENG OG MOTVIND JAKTER BUSTER GODT, FIN FART OG STIL. DEKKER TERRENGET I STORE FINE SLAG, SOM SKJEMMES NOE AV STORT FOKUS PÅ MAKKER. GOD KONTAKT. SENERE MED LITT FUGL I SLIPPENE JAKTER BUSTER MED MINDRE FOKUS PÅ MAKKER, OG VISER OSS ET GODT SØK I MED- OGMOTVIND. OGSÅ I TUNG BIOTOP. STØKKER RYPE OG FORFØLGER. LYKKES DESVERRE IKKE Å FÅ VIST OSS HVA HAN KAN I DAG. 0.PR.UK. Prøvetid 70 min CACIT, Raggsteindalen BERGJORDET'S GLA STRATOS NO38843/11 ( LOFOTRYPAS ENB ARKUS - SØR HOLLEIAS ATV LAIKA) Starter dagen med noe varierende søkskvalitet. Noe henging/kontroll av makker. Går seg opp etter hvert. Avprøves inntil kreftene tar slutt. Prøvetid 50 min Rjukan Stratos jobber godt i svak medvind. God kontakt. Senere blir søket for trangt og Stratos blir meget opptatt av makker. Stand sammen med makker, forfølger langt. Prøvetid 15 min Rjukan BIRKESKOGEN'S A B F BJØRK 24187/05 (N UCH TIERBUA'S FREI - RUGDELIAS J M G BELLA DONNA) Bjørk jakter fornuftig og med høy intensitet hele dagen i god kontakt med sin fører uten å komme til tellende resultat. Prøvetid 65 min Ljørdalen Bjørk går et for stort medvindsøk i stor fart og fin stil. Det kniper med kontakten. Hun savnes, ryper sees lette og hun forfølger. Kommer tilbake og kobles i stand. Rype letter. 0 pr. AK. Prøvetid 18 min Kongsvold

8 Bjørk jakter fornuftig og med høy intensitet hele dagen i god kontakt med sin fører uten å komme til tellende resultat. Prøvetid 65 min Ljørdalen I medvind, xx vinterbiotop, noe tungt føre går Bjørk et godt søk i god fart og stil, god kontakt. Noe opptatt av lukt på bakken. Fortsetter på som xx. Tar stand. Går noe forsiktig på uten å presentere fugl. Dette gjentar seg x3. Avsluttes i dag. 0 pr.ak Prøvetid 40 min Dovrefjellpr Bjørk starter opp i fin fart og stil, får med seg mye terreng. Får overflyger langt ute og går etter for langt. 0 pr.ak Prøvetid 8 min Dovrefjellpr BIRKESKOGEN'S C B M YR NO39110/10 ( MORITZ VOM GEESTMOOR - BIRKESKOGEN'S A B F BJØRK) Yr et bra jaktsøk, men mangler bredde og dybde i søket. God kontakt, bra fart og stil. Går i andre slipp usystematisk og mangler plan i søket. Finnes i stand, reiser selvstendig ryper og går friskt etter. 0 pr.ak Prøvetid 30 min Dovrefjellpr Yr går et godt søk i god fart, fin stil og aksjon i medvind. Fester stand. Vil ikke frem på førers kommando. Fjellryper letter og Yr forfølger. 0 pr. AK Prøvetid 15 min Dovrefjellpr BIRKESKOGEN'S ZANNI 09479/07 ( FELTHUNDEN'S B F JEGER - RUGDELIAS J M G BELLA DONNA Prøvetid 15 min , Raggsteindalen Prøvetid 15 min , Geilo Prøvetid 10 min Kongsvold Til finale Prøvetid 30 min , Geilo Prøvetid 30 min Filefjell Mot Apollo: Apollo tar føringen i slippet. I medvind avsøker begge hundene terenget fornuftig. Zanni blir noe borte mot slutten. Apollo over Zanni. Mot Mentor: Begge jakter meget godt i kupert terreng. Hundene fester stand sammen. Reiser villig og presist rype. Rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer flott. Senere ny stand. Reiser djervt og noe upresist rype. Rios. Utreder. Tildeles i dag 2. Vk. Prøvetid 30 min Filefjell Kritikk ikke skrevet. Prøvetid 30 min Brandseth Prøvetid 20 min Geilo

9 Rett etter slipp tar Zanni stand, rype letter som forfølges. 0.pr. AK. Prøvetid 2 min Geilo Prøvetid 40 min Mjølfjell BJB BITTE NO46487/09 ( FELTHUNDEN'S B F JEGER - SCHOU ATZ BONNY) Skogsfuglprøver I meget god fart avsøker Bitte anvist terreng med meget god bredde og dybde i slagene i samarbeid med fører. Har gjentatte markeringer som løses ut. Stand. i det fører kommer til letter orrhane presist foran Bitte som roes i oppflukt og skudd. Utreder erfarent og apporterer effektivt. 2.pr.Ak. Prøvetid 85 min Buhol Bitte jakter med god intensitet og får avsøkt tildels meget godt med terreng i samarbeid med fører. Prøvetid 75 min Buhol Bitte viser oss et meget godt søk. Jakter stillferdig i anvist terreng. kommer ned mot en myrkant. Fugl letter i nærheten. Ny fugl letter og hun blir med litt for langt i denne klassen. En tiltalende hund som ikke lykkes i dag. Prøvetid 20 min Varaldskogen Lavlandsprøver I vekslende vind og biotop går Bitte ett meget godt søk i god kontakt med fører. Noe bedre reviering og høyere intensitet ønskes. Bekrefter søksinntrykket utover dagen. Fortsetter dagen ut, merker ettervhvert dagen. Lykkes ikke i dag. 0 pr. AK. Prøvetid 55 min Østfold Bitte jakter godt tidvis meget godt i fin fart og stil. Bitte går noe ujevnt, med enkelte stopper. Lykkes ikke i dag. Prøvetid 55 min CACIT NM, Trøgstad Vann-/sporprøver Vann: Viser oss vannapport av beste merke. 10 poeng Spor: Bitte finner sporet etter 1.merke, ellers er alt perfekt. 9 poeng Søk: Går to intense søk og god bruk av terreng og vind. RYpene fattes med gode grep, den ene rypa legges ved førers fot. 9 poeng 28 poeng Rasen, Malungen Vann: Er rolig i skudd og kast, går villig i vannet, meget god,bruker vind, godt grep, rask retur, litt rask avlevering. 9 poeng Spor: Prima utført sporarbeid. 10 poeng Søk: : Utmerket fart og eminent søk. Begge duer fattes med litt drlig grep. Rask retur og noe hurtig avlevering. 8 poeng 27 poeng Rasen, Malungen Vann: Prima vannapport 10 poeng Spor: I stor fart tar Bitte sporet direkte og følger dette frem til fugl. Godt grep, rask retur og noe slurvete avlevering 9 poeng Søk: Bitte gjør 2 lyn-effektive app. av høy klasse 10 poeng 29 poeng Børja

10 Fullkombinert Prosa: Bitte starter meget godt i tett biotop. Holder fin kontakt og revierer paselig for biotopen. Sterk markering som hun løser ut. Senere ny sterk markering, følger fot, rugde letter. Det skytes og Bitte er rolig i oppflukt og skudd. Dessverre har ikke dommer sett noen stand. Senere i åpent terreng modererer Bittet søket betydelig. Vi tar en pause og i neste slipp går hun bedre igjen. Lykkes ikke i dag. Prøvetid: 60 min Vann: 0 poeng Spor: 0 poeng Søk: : 0 poeng 0 poeng Børja BJB TIRIL NO46483/09 ( FELTHUNDEN'S B F JEGER - SCHOU ATZ BONNY) Går et moderat søk. Ønskes bedre bredde og dybde i søksopplegget. Mangelfull reviering. Gpd kontakt med fører. Stand. Makker går forbi. Senere støkk. Har stand uten reis i område hvor makker støkker. Flere sjanser på fugl i dag. Prøvetid 45 min Dalsbygda I god fart og stil og i god kontakt med fører jakter Tiril jevnt godt og bevisst gjennom hele slippet. 2x stand uten reis. Senere fast stand sammen med makker. Reiser villig, men går for langt etter i oppflukt og skudd. Prøvetid 15 min Dalsbygda Starter forsiktig på lett vinterføre. Dekker terrenget med enkelte gode slag. I neste slipp viser Tiril enkelte slag som holder premieringsnivå. Avsluttes og ønskes lykke til videre. Prøvetid 30 min Tolga Tiril starter i god fart, fin stil og i god kontakt. Avsøker terrenget i mot/sidevind med noe ujevn kontinuitet. Det letter rype i 2 omganger i slippet. Senere i tett biotop med mye spor hefter Tiril seg mye på fot. Støkker ryper. Tiril holder dagen ut uten å lykkes. Prøvetid 50 min Tolga BONO NO56176/09 ( KONGSTORP'S BONOS BØRRE - ITZA'S IRIS) Går et godt søk i god kontakt med fører. Noe større format ønskelig. Går seg opp i andre slipp, kommer opp i makkers stand og går forbi. Utgår. Prøvetid 0 min Dalsbygda Det ønskes bedre reviering og intensitet. God kontakt. Utover dagen bedrer søket seg. Har også et par stander uten resulat. Flere sjanser på fugl. Prøvetid 55 min Dalsbygda Vann-/sporprøver Vann: Ro i skudd og kast. Går behersket i vannet. Svømmer godt rett på fugl. Tar et litt løst grep som han justerer på land. Legger ned og tar opp på kommando. 8 poeng Spor: Gjør et flott spor som kun skjemmes av litt trøblete retur. Bruker litt lang tid. 9 poeng Søk:Utfører en perfekt søkapport. 10 poeng 27 poeng Svarstad

11 Vann: Bono trenger mye støtte før han går i vannet, resten utføres fint 7 poeng Spor: Bono utfører et prima spor som kun skjemmes av en slurvete avlevering 9 poeng Søk:Bono finner begge ryper raskt, nøler litt ved opptak på begge ryper, godt grep, rask retur, korrekt avlevering 9 poeng 25 poeng Børja CARNBRINGS INDY S32402/2009 (N S UCH N J(K)CH RUGDELIAS NMJ NIKKO - HENRIKSEN'S NELLIE) Lavlandsprøver GÅRET MEGET GODT. FORNUFTIG BRUK AV VIND OG TERRENG. STOR FART, PRIMA STIL. FUGL I SLPPET. LYKTES IKKE I DAG. 0.PR.AK. Prøvetid 60 min CACIT, Tjølling INDY JAKTER MEGET GODT I MEDVIND. REVIERER DET ANVISTE TERRENGET PÅ EN UTMERKET MÅTE, GOD KONTAKT MED FØRER. I SENERE SLIPP FORTSETTER INDY SITT GLIMRENDE SØK. STAND. REISER PÅ KOMMANDO KONTROLLERT OG PRESIST RAPPHØNSKULL. RIOS. UTREDER OK. INDY BEFESTER SITT GLIMRENDE INNTRYKK GJENNOM HELE DAGEN OG TILDELES EN VELFORTJENT 1.PR.AK. Prøvetid 60 min CACIT, Tjølling Indy går i stor fart og stil et stort anlagt søk i vekslende vind i god kontakt med sin fører. Får med seg godt med terreng både i dybde og bredde. Fortsetter senere sitt gode søk. Går dagen ut uten å lykkes. 0 pr. AK Prøvetid 50 min Dovrefjellpr På tungt føre og i uoversiktlig terreng starter Indy i god fart, kraftig aksjon og fin stil. Revierer fornuftig i god kontakt. Indy jakter meget godt hele dagen i vekslende vind og terreng. Bedre lykke neste gang. 0. pr. AK. Prøvetid 65 min Rolf Sevendals minneløp Indy jakter et godt søk i god fart og fin stil. Revierer terrenget godt i god kontakt med fører. Indy sees i det hun forfølger rype og Indy er ferdig bedømt for dagen. 0 pr. AK Prøvetid 6 min Dovrefjellpr Indy starter i god fart, fin stil og aksjon. Revierer det anviste terrenget godt i god kontakt med fører. Senere i vekslende vind går Indy seg stort opp og jakter i store, flotte slag. I tett skog på slutten av dagen modererer Indy seg noe. Vi ser Indy trekke an og ta stand oppe på kant. Når fører kommer til reiser Indy villig og presist rype. Roes på sterke tilrop i oppflukt og skudd. Utreder OK. Indy tildeles i dag 2. pr. AK. Prøvetid 60 min Rolf Sevendals minneløp I. jakter i god fart og får bra med terreng med seg. Stand uten resultat. I lettere terreng og motvind jakter I. glimrende. Støkker rype og forfølger friskt. 0. pr. AK. Prøvetid 57 min Rolf Sevendals minneløp Borte mesteparten av slippet og utgår. 0 AK Prøvetid 15 min Dovrefjellpr

12 Vann-/sporprøver Vann:Ro i skudd og kast. Vil ikke i vannet før etter mange kommandoer. Svømmer godt til and som tas med godt grep. Legger ned and på land. Tar så opp og avleverer korrekt. 6 poeng Spor:Indy starter i stor fart, finner sporet etter 1.merke, går forbi viltet, finner viltet, godt grep, rask retur og korrekt avlevering.8 poeng Søk:Indy gjør en perfekt søkapport i dag. 10 poeng 24 poeng Lag-lørdag, Holleia Vann: Går i skuddet direkte på vannet. Svømmer godt rett på fugl. Godt grep, rask retur, legger ved førers fot. 6 poeng Spor:Finner sporet raskt med fin bruk av vind. Litt nølende opptak, godt grep, rask retur og korrekt avlevering.9 poeng Søk:Finner begge fugler eget raskt med god bruk av vind. Må ta opp på kommandoer, raske returer og litt motvillige avleveringer. 7 poeng 22 poeng Svarstad Vann: RISOK, blir løpende langs land og står lenge før hun går i vannet. Resten utføres perfekt. 8 poeng Spor: Tar sporet ved fall, følger dette i god fart til 2.merke. Mister sporet. Tar det opp etter 3.merke og følger dette til fugl. Godt grep, raskt retur og korrekt avlevering. 9 poeng Søk: Finner begge fugler raskt og på fugl nr. 1 så nøler hun litt ved viltet. Gode grep, raske returer og 2 nydelige avleveringer. 9 poeng 26 poeng Lag-lørdag, Holleia Vann: Ro i skudd og kast. Løper litt langs land. Går så villig i vannet på kommando. Svømmer godt rett på fugl. Godt grep, rask retur, korrekt avlevering. 7 poeng Spor: Bruker litt tid på å komme i gang. Finner så sporet ved fallet og følger det frem til fuglen. Nøler litt ved opptak. Godt grep, rask retur. Korrekt avlevering. 8 poeng Søk: Indy søker med stor intensitet og finner begge rypene ved god bruk av vind. Nøler ved opptak av begge fugler og leger ned flere ganger. Må ha kommando for å komme med rype 1. Motvillig avlevering av begge. 6 poeng 21 poeng Sørli, Modum Vann: Går i skuddet litt nølende i vannet. SVømmer godt rett på fugl. Justerer grepet på land og legger ned og tygger litt. Tar opp uten kommando og avleverer korrekt. 6 poeng Spor: Indy avslutter dagen med et prima sporarbeid. 10 poeng Søk:Finner begge fugler meget raskt. Må ha kommando ved opptakene. Gode grep, raske returer og litt motvillige avleveringer. 7 poeng 23 poeng Mosjøen CHARLESWOOD KORNELIA FIN19152/08 (S CH JV-04 CHARLESWOOD HURRICANE - FI SE UCH EUV-06 DON KORLEONE'S BABE MAGNET) Kornelia jakter godt i god kontakt med fører. Revierer både i dybde og bredde i vekslende biotop. Støkker fugl og er rolig. Moderer seg søksmessig på slutten av dagen. Prøvetid 45 min Børselv Kornelia jakter meget godt sammen med fører. Får godt med terreng med seg. Er litt variabel i intensitet. Kommer seg ikke skikkelig ut i søk i senere slipp. Støkker ryper. Utgår. 0 pr.ak Prøvetid 30 min Altaprøven

13 CONCLUSION AV TVERREGGA NO40922/11 ( GRYINGEN'S CONAN - ÅRDALEN'S REVOLUTION) I varmt vær og vekslende svak vind starter conclusion i god fart, fin stil og aksjon. God kontakt med fører. Har enkelte meget gode slag. Markerer på fot men støkker rype og roes. Ny rype letter når makker kommer til. Fortsetter samme søk dagen ut, har sjanse på slutten uten å lykkes. Prøvetid 55 min CACIT, Snåsa Skogsfuglprøver Conclusion går et ungdommelig og umodent søkder hun er noe opptatt av makker. Blir mye rotende med nesa i bakken og går bakover i terrenget. Noen få gode slag. Mye ut og inn. Støkker rype, loser og forfølger langt. Prøvetid 40 min Karlsøy & Omegn DOKTORDALEN'S ASK NO55091/11 ( STING - DOKTORDALEN'S TIKA) I kupert terreng og motvind jakter Ask godt. Er noe opphengt i makker. Noe større intensitet er ønskelig. i senere slipp viser Ask god progresjon med stor fart og kraftig aksjon. En trivelig hund som desverre ikke lykkes i dag. Prøvetid 90 min CACIT, Karlsøy starter noe uryddig, men går seg opp etterhvert og får nå bra med terreng med seg. Er til tider noe opptatt av makker. Søket skjemmes noe av mange markeringer. Makker har stand. Ask oppsøker makker og forstyrrer makkers standsituasjon. Når rype letter forfølger Ask friskt. Prøvetid 45 min Vesterålen Starter i stor fart, fin stil og kraftfull aksjon. Viser et søk i ungdommelig intensitet og blir etterhvert så opptatt av makker at det ikke holder det klassenivå som kreves, og Ask bedraktes som ferdigbedømt for i dag. Prøvetid 20 min Vesterålen DOKTORDALEN'S TIKA 22791/06 ( ITZA'S KNERTEN - NORDARYPA'S SHIRA) Jakter godt i alle sine slipp. Går fint både i dybde og bredde, og i god kontakt med fører. Søket skjemmes noe av markeringer. Har stander hvor han må ha hjelp fra fører for å løse ut. Kommer ikke for fugl. Prøvetid 55 min Vesterålen Starter i god fart, fin stil og kraftfull aksjon. Markerer og løser ut, støkker rype og blir for urolig og anses ferdig bedømt. Prøvetid 10 min Vesterålen Skogsfuglprøver Tika legger straks opp til skogssøk av beste merke. Hun dekker det anviste terreng på en utmerket måte i god kontakt med sin fører. En utmerket hund på alle måter som desverre ikke kom i fugl. Prøvetid 70 min Midt-Troms Tika går godt i god fart, fin stil, revierer godt i god kontakt med fører. Stand. Fugl letter presist foran og Tika er rolig i oppflukt og skudd. Utreder. Senere stand uten res. På slutten av slippet finnes Tika i stand, går meget forsiktig frem på ordre. Rolig i oppflukt og skudd, utreder greit. Får i dag 3 pr. AK Prøvetid 15 min Arnøya

14 På tungt vinterføre legger Tika opp til et godt søk i medvind med god dybde og bredde i god kontakt med fører. Har sjanse på ryper som hun ikke lykkes med. Senere fortsetter Tika sitt gode søk, blir noe omstendig på seter. Rype sees på bakken, Tika kommer til og fester stand, ryper letter presist foran, rolig i oppflukt og skudd. Utreder OK, Tika får i dag en 3. pr. AK. Prøvetid 40 min Altevann I åpent terreng på lett vinterføre i medvind starter Tika ut i meget meget godt og erfarent søk. Revierer anvist terreng meget godt med noen utmerkede slag. Fortsetter sitt erfarne søk resten av dagen i vekslende føre og vind uten å lykkes å komme i fugl. Prøvetid 85 min Børselv Tika jobber godt på tungt føre men sliter med framdrift og bredde. Senere reduserer hun seg og avsluttes. Prøvetid 30 min Senja Tika jakter flott foran sin fører i dag. Er litt opptatt av makker. Får bra med terreng med seg. Har sjanse på ryper. Sekunderer makker. Stand og går sammen med makker etter og blir for urolig. Prøvetid 40 min Børselv Tika jakter meget godt for sin fører. Får mye terreng med seg. Stand på kant og makker går over kanten. Ryper letter og Tika er rolig. Senere sjanser på fugl. Stand, fører berører hunden når reisingsordre gis. Avsluttes. 0 pr. AK Prøvetid 30 min Arnøya I kupert terreng jakter Tika meget godt. Bruker vind og terreng på en flott måte i god kontakt. Ut over dagen mister Tika mye av intensiteten i søket og avsluttes. 0. pr. AK. Prøvetid 82 min Altevann Tika jakter med meget høy intensitet. Dekker anvist terreng på en ypperlig og erfaren måte i medvind. God kontakt. Hun holder koken hele dagen. Senere stand, går villig frem, det skytes, fugl kan ikke observeres av dommer. En glimrende hund som ikke lykkes i dag. 0 pr. AK Prøvetid 65 min Tromsø I løs tung snø jakter Tika meget godt. Bruker vind og terrenget på en meget god måte. Ut over dagen blir Tika preget av det tunge føret. Prøvetid 35 min Senja DOKTORDALEN'S TIKO 22789/06 ( ITZA'S KNERTEN - NORDARYPA'S SHIRA) Tiko starter ut i meget god fart, kraftfull aksjon og fin stil et meget godt søk i god kontakt med fører. Utover dagen blir søket mer og mer skjemmet av forsiktighet i kontakt med rypespor. Har gjentatte stander uten resultat. 0 pr. AK Prøvetid 45 min Tromsø EASY /08 (FRITZ - SOGNEXPRESSEN'S ACP RØDA LACKET) Easy går et noe ujevnt søk, noe åpen. God kontakt. Makker har en stand. 2. slipp går Easy meget godt, får med seg mye terreng. Støkker rype og går friskt etter. Prøvetid 35 min Sjodalen ERAAKS C GARM 05082/08 (N JCH N J(K)CH N S UCH RUGDELIAS J M G COGITO - N UCH NV- 07 ERAAKS LOLA)

15 Kritikk ikke skrevet. Prøvetid 30 min CACIT, Kongsvold Prøvetid 30 min Tolga Til finale Prøvetid 30 min Umbukta Trekkes av fører. Prøvetid 15 min Haltdalen Prøvetid 25 min NM-ind. Andøy Prøvetid 35 min Tolga ERAAKS C TROLL 05079/08 (N JCH N J(K)CH N S UCH RUGDELIAS J M G COGITO - N UCH NV- 07 ERAAKS LOLA) Troll starter forsiktig i medvind med vekslende intensitet. Større format og fremdrift i slagene ønskelig. Har god kontakt. Søket bedrer seg noe mot slutten av slippet. Senere bedrer søket seg og Troll jakter da fornuftig. Lykkes desverre ikke i dag. 0 pr AK. Prøvetid 45 min Ljørdalen På tungt føre i medvind starter Troll forsiktig. Har flere stopp og fart og format preges av dette. Kommer seg ikke ut i premieringsverdig søk og avsluttes. 0 pr. AK Prøvetid 20 min Hemsedal I ulendt terreng så jakter Troll meget godt, i god kontakt med fører. Fin fart og stil. Senere så faller intensiteten noe. Stand, reiser presist rype og er komplett rolig i oppflukt og skudd, utreder. 2 pr. AK. Prøvetid 55 min Geilo Troll viser et meget godt jaktsøk i god kontakt med fører. Farten er god og stilen fin. Kontakten med fører er også fin. Utover dagen jakter Troll fornuftig, og har to sjanser på fugl. I siste slipp modererer Troll seg såpass at vi velger å avslutte Troll. 0. pr. AK. Prøvetid 50 min Geilo På gjennomslagsføre viser Troll et godt søk, med god kontakt med fører. Har noen stopp som skjemmer flyten i søksopplegget. Jakter senere meget godt. Har sjanse på ryper uten å lykkes. 0. pr. AK. Prøvetid 45 min Rolf Sevendals minneløp Troll går i medvind på lett terreng meget godt i god kontakt med fører. Det letter fugl i området Troll er. Senere i tett biotop jakter Troll fortsatt godt i god kontakt med fører. På slutten av dagen, stilfull stand, reiser djervt og presist ryper. For urolig i oppflukt. En flott representant for sin rase som desverre ikke lykkes helt i dag. 0. pr. AK. Prøvetid 50 min Rolf Sevendals minneløp

16 ESSPES B'EMMA SE31562/2010 (N S DK UCH N J(K)CH N JCH ARON - SE UCH TVÄRNYPETS JAVA) Emma kommer seg ut i noen slag. Opptatt av makker. Senere slipper ikke Emma makker og er ferdigbedømt. Prøvetid 17 min Bittermarka Går i god fart, fin stil og aksjon. Dekker terrenget godt i god kontakt med fører. Søket dabber noe av. Går som før og jobber godt. Kommer ikke i fugl. 0 pr. UK. Prøvetid 65 min Femund Går i god fart, fin stil og aksjon. Dekker terrenget godt i god kontakt med fører. Søket dabber noe av. Går som før og jobber godt, kommer ikke i fugl. 0 pr. UK Prøvetid 65 min Femund B-Emma viser i dag et meget ungdommelig søk. Jakter i moderat fart. Får lite terreng med seg. Viser i perioder stor interesse for makker. Ansees ferdig bedømt. 0 pr. UK. Prøvetid 30 min Femund B-Emma viser i dag et meget ungdommelig søk. Jakter i moderat fart. Får for lite terreng med seg. Viser i perioder stor interesse for makker. Ansees som ferdig bedømt. 0 pr. UK Prøvetid 30 min Femund FALCO 25982/08 ( RUGDELIAS HMI RIKO - STELLA) Går ut i et godt jaktsøk i delvis kuppert terreng og tåke. Noe større kontinuitet ønskelig. Fin fart og stil med god aksjon. Går seg opp utover dagen og jakter meget godt uten å lykkes. Prøvetid 65 min Steinfjellprøven Skogsfuglprøver Falco jakter godt, har god fart, fin stil og aksjon. Godkontaktmed fører. Hører et bjeff i skogen uten at fugl sees. Er tidvis noe ujevn i søket, men går også tidvis meget godt. Har tomstand og noen markeringer. Prøvetid 100 min Namdalseid FASANTORPEDENS AA MAOAM S32411/2009 (CH ATAMAN DUMA KAZANA - S UCH S JCH FASANTORPEDENS PRIMUS AYA) Maoam kommer seg i dag ikke ut i premieringsverdig søk. utgår. Prøvetid 15 min Vinjeveien FJELLFANTENS AHH MIA 23445/06 ( TVÄRNYPETS HICCO - N J(K)CH N UCH RUGDELIAS L M E HENNI) STRAKS ETTER SLIPP STØKKES RYPER I FLERE OMGANGER. STAND, GÅR PÅ UTEN RESULTAT. STØKKER RYPE PÅ NYTT. HAR HATT MANGE SJANSER PÅ FUGL UTEN Å LYKKES. Prøvetid 5 min CACIT, Raggsteindalen Skogsfuglprøver Mia starter forsiktig og vil i dag ikke ut i tilfredstillende søk. Trekkes av fører. Prøvetid 10 min Felling OS I

17 Mia jakter meget godt i 1. slipp. God fart og fin stil i prima samarbeid med fører. Støkker rype og forfølger i 2. slipp. Prøvetid 17 min Filefjell Mia går et er meget godt søk i god kontakt. Til tid noe ujevn, men enkelte meget gode slag. Senere går Mia meget godt. Får med seg bra med terreng. Går dagen ut uten å lykkes. Prøvetid 60 min Geilo FJELLFANTENS AHH TAIGA 23444/06 ( TVÄRNYPETS HICCO - N J(K)CH N UCH RUGDELIAS L M E HENNI) Skogsfuglprøver Taiga går et meget godt søk i fin kontakt med fører. Klatrer villig i liene og villig på vink fra fører. Markerer flere ganger i et område, fester stand. Går villig fram på ordre, men finner ikke fuglen i første omgang. Utreder, ny stand, går frem i flere omganger, my stand og fugl letter. Ro i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer utlagt fugl akseptabelt. Tildeles 3.pr.AK. Prøvetid 55 min Felling OS I Lavlandsprøver TAIGA JAKTER MED GOD INTENSITET. DEKKER DET ANVISTE TERRENGET PÅ EN FORNUFTIG MÅTE. STØKKER RAPPHØNE OG ER ROLIG. STØKKER EN GANG TIL OG DENNE GANGEN FORFØLGER TAIGA. 0.PR.AK. Prøvetid 25 min CACIT, Tjølling TAIGA JAKTER I STOR FART OG FIN STIL. DEKKER TERRENGET TILFREDSSTILLENDE I VEKSLENDE VIND I GOD KONTAKT. STØKKER RAPPHØNS OG ER ROLIG. KORT STAND, RAPPHØNS LETTER PRESIST. DET BLIR IKKE SKUTT. SENERE NY STAND, RAPPHØNS LETTER NOE UPRESIST. ROLIG I OPPFLUKT OG SKUDD. UTREDER GREIT. STAND MED MAKKER. REISER VILLIG OG PRESIST RAPPHØNS. ROLIG I OPPFLUKT OG SKUDD. FESTER NY STAND, GÅR MEGET FORSIKTIG PÅ UTEN Å PRESENTERE FUGL. EN MEGET GOD JAKTHUND SOM PGA MINUSER TILDELES EN VELFORTJENT 2.AK. Prøvetid 50 min CACIT, Tjølling FJELLFANTENS BMR BOSSELINI NO39816/09 ( ULVESVOLLENS BSI REX - FJELLFANTENS AHH MIA) BOSSELINI VISER I DAG ET SØK SOM IKKE ER PREMIERINGSVERDIG. HAR TO STANDER UTEN RESULTAT. Prøvetid 15 min CACIT, Raggsteindalen BOSS TRIVES IKKE I FJELLET I DAG. KOMMER SEG IKKE UT I JAKTBART SØK OG MÅ AVSLUTTES. 0.PR.AK. Prøvetid 15 min CACIT, Raggsteindalen

18 FJELLFANTENS BMR BRØYT NO39812/09 ( ULVESVOLLENS BSI REX - FJELLFANTENS AHH MIA) BRØYT GÅR ET PRIMASØK DER TERRENGET AVSØKES I STORE FINE SLAG. FIN FART OG KRAFTFULL AKSJON. FØRER MELDER STEND NEDE I EN LI, MEN NÅR DOMMER KOMMER FRAM, SEES BRØYT I SØK. FORTSETTERRESTEN AV DAGEN SITT GODE SØK, MEN LYKKES IKKE I DAG PÅ EN FUGLETOM DAG. Prøvetid 70 min CACIT, Raggsteindalen Skogsfuglprøver Brøyt går et meget godt søk i god fart og utmerket reviering. Samarbeider godt med fører. Har endel sterke markeringer, utreder villig uten resultat. Kom i dag ikke for fugl. Prøvetid 100 min Felling OS I BRØYT ÅPNER NOE FORSIKTIG MED GÅR PRIMA I 2.SLIPP. STOR FART, FIN STIL OG MED GOD KONTAKT. PRIMA REVIERING OG TERRENGUTNYTTELSE I 2.SLIPP. FATS STAND. RESIER RUGDE NOE FORSIKTIG. ROES PÅ TILROP I OPPFLUKT OG SKUDD. UTREDER OG APPORTERER UTEN ANMERKNING. TILDELES 2.PR.AK. Prøvetid 30 min Felling OS II Lavlandsprøver BRØYT JAKTER MEGET GODT I ALLE SINE SLIPP. DEKKER TERRENGET PÅ EN MEGET GODMÅTE I VARIERENDE VINDRETNINGER. KRAFTFULL AKSJON OG STIL. GODKONTAKT. PÅDRAR SEG 3 RESULTATLØSE STANDER OG TO SJANSER PÅ FUGL, MEN LYKKES TIL SLUTT Å FESTE STAND. REISER VILLIG OG PRESIST FASAN. ROLIG I OPPFLUKT OG SKUDD. UTREDER GREIT. EN MEGET STERK OG GOD JAKTHUND SOM PÅ GRUNN AV MINUSER FÅR EN VELFORTJENT 2.AK. Prøvetid 70 min CACIT, Tjølling BRØYT JAKTER MEDHØY INTENSITET. I VEKSLENDE VIND DEKKER HAN TERRENGET PÅ EN FORNUFTIG MÅTE. FASAN LETTER I OMRÅDET BRØYT ER, UTEN AT DET KAN BEDØMMES. SENERE STAND, GÅR NOE FORSIKTIG FREM UTEN RESULTAT. FORTSETTER SITT GODE SØK, STAND, GÅR VILLIG FREM PÅ ORDRE, OG ER ROLIG I OPPFLUKT OG SKUDD NÅR FASAN LETTER. TILDELES 2.PR.AK DA BRØYT HAR HATT SINE SJANSER I DAG. Prøvetid 40 min CACIT, Tjølling Går et stort og åpent anlagt søk. Bedre bredde er ønskelig. Fortsetter på samme måte. Brøyt forfølger ryper etter makkers fuglarbeid. Utgår. 0 pr. AK. Prøvetid 40 min Geilo Brøyt går intenst og raskt, samarbeider godt med fører. noe mer systematikk i søket ønskelig. Stand, tar opp fugl og forfølger. Prøvetid 15 min Filefjell Brøyt viser oss et modent søk i samarbeid med fører. Ryper letter der hundene befinner seg og begge forfølger. 0 pr. AK Prøvetid 10 min Hemsedal

19 Brøyt går et godt søk på skarpt vinterføre i god kontakt med fører. Stand, reiser på ordre presist rype som er skadet og vil ikke ta til vingene. Har noen muligheter på fugl. Mot slutten av dagen, stand med makker, reiser presist på ordre rype og er rolig i oppflukt og skudd. Tildeles i dag en velfortjent 2.pr.Ak. Prøvetid 35 min Filefjell FJELLFANTENS BMR VITANI NO39814/09 ( ULVESVOLLENS BSI REX - FJELLFANTENS AHH MIA) VITANI GÅR ET GODT SØK DER TERRENGETAVSØKES BRA I GOD KONTAKT MED FØRER. FIN STIL OG AKSJON. SLIPPES SENERE I OMRÅDE DER DET HAR SLÅTT SEG NED RYPE. VITANI MARKERER, OG RYPE LETTER RETT FORAN. ROLIG I OPPFLUKT. SENERE MODERER SØKET SEG SÅPASS AT VI VELGER Å AVSLUTTE. 0.PR. Prøvetid 50 min CACIT, Raggsteindalen FJELLFANTENS CHM LYRA NO42589/11 ( VARANGERVALPEN MIKKEL-EIRIK - N J(K)CH N UCH RUGDELIAS L M E HENNI) Lavlandsprøver LYRA JAKTER MEGET GODT I STOR FART OG STIL, REVIERER STUBB GODT OG KANT MEGET GODT I GOD KONTAKT MED FØRER. I SENERE SLIPP HAR LYRA GJENTATTE SJANSER PÅ FUGL OG SØKSMØNSTERET BLIR SÅ MODERAT AT LYRA IKKE HOLDER ET PREMIERINGSVERDIG SØK OG AVSLUTTES. 0.PR.UK. Prøvetid 50 min CACIT, Tjølling Går et godt tildels meget godt søk. jobber fornuftig i tetta i god kontakt med fører. Fortsetter senere som før. Modererer seg mot slutten. Prøvetid 50 min Endags VK-søndag, Østfold FJELLFANTENS CHM PONDUS NO42585/11 ( VARANGERVALPEN MIKKEL-EIRIK - N J(K)CH N UCH RUGDELIAS L M E HENNI) PONDUS JAKTER GODT I GOD FART OG KRAFTFULL AKSJON MEN SØKET SKJEMMES AV EN DEL INTERESSE FOR MAKKER. FORTSETTER DAGEN UT SITT GODE SØK UTEN Å KOMME FOR FUGL. 0.PR.UK. Prøvetid 55 min CACIT, Raggsteindalen Starter ungdommelig med enkelte gode slag, og starter slippene sine med å henge på makker. Blir senere for småskåren og holder ikke lenger premieringsverdig klasse og utgår. Prøvetid 15 min Rjukan I TUNG LI JAKTER PONDUS MEGET GODT, FIN FART OG STIL. DEKKER TERRENGET MEGET GODT I GOD KONTAKT MED FØRER. SENERE JAKTER PONDUS GODT I ÅPENT TERRENG, BÅDE I MED- OG MOTVIND I GOD KONTAKT. FUGL I SLIPPET. FORTSETTER DAGEN UT SITT GODE SØK UTEN Å FÅ VIST HVA HAN KAN I FUGL I DAG. 0.PR.UK. Prøvetid 67 min CACIT, Raggsteindalen Pondos går et godt søk med fin stil og aksjon. Jakter fornuftig i tett skog, større bredde i åpent terreng er å ønske, i god kontakt. Pondus holder sitt samme søk i tre slipp og så tar kreftene slutt. Prøvetid 60 min Rjukan I motvind viser Pondus oss et søk av meget høy klasse. Revierer meget bra på begge sider av marsjretnigen i god kontakt. Fortsetter som før. Kommer senere inn i tett bjørkeli og støkker en rugde. Forfølger. Fugl ses i luften uten at situasjonen kan bedømmes. Prøvetid 75 min Rjukan

20 FJELLGUDINNEN'S A M B KIBO NO35065/10 (N UCH TOWAS S BIRK - N UCH HALLINGFJELLAS C M G MY) Kibo starter i stor fart, fin stil i god kontakt med fører. Sammen med makker støkkes rype og er rolig. i andre slipp går rett ut og støkker ryper. Er rolig. På slutten av dagen støkkes ryper som forfølges friskt. Utgår. Prøvetid 57 min CACIT, Snåsa Starter i god fart og stil i god kontakt. Dekker terrenget fornuftig. Blir noe ineffektiv og intensiteten kunne være noe bedre. Går mye bedre i senere slipp. Fortsetter dagen ut, desverre uten å komme i fugl. Prøvetid 55 min Bittermarka K jakter i vekslende biotop med noe ujevn intensitet og terrengdekning. Får bra med terreng med seg i fin kontakt. Stand, justerer til ny stand, reiser selvstendig før fører kommer til og utgår. 0 pr. AK Prøvetid 15 min Dovrefjellpr Kibo jakter gjennom dagen i bra fart og aksjon. Blir noe ensidig på høyre flanke. Fortsetter på samme vis i senere slipp. 0 pr.ak Prøvetid 50 min Dovrefjellpr Godt anlagt søk, god fart, stil og aksjon. Får terrenget med seg på en fornuftig måte. 2. slipp går som før. Senere jobber Kibo fortsatt. 0 pr.ak Prøvetid 45 min Dovrefjellpr Fjällvittran's Bris S23764/06 (Armin II v. Hege-Haus Fjäll-Liens Freja) Vann-/sporprøver Vann: Rolig i skudd og kast. Motvillig i vannet, svømmer godt. Rett på fugl. Godt grep. Hurtig retur. Korrekt avlevering. 7 poeng Spor: Utmerket sporapport u/a.10 poeng Søk: Starter ut i god fart. Første rype finnes raskt. Blir noe luken i andre søk med redusert fart. Andre rype finnes etterhvert. Korrekt avlevering av begge fugler. 8 poeng 25 poeng Mosjøen Vann: Rolig i skudd og kast. Går noe nølende i vannet. Svømmer rett på fugl. Godt grep, hurtig retur. Grei avlevering. 9 poeng Spor: Utmerket sporarbeide u/a. 10 poeng Søk: En perfekt søkapport! 10 poeng 29 poeng Mosjøen FJÄLLVITTRAN'S EVITA SE33263/2011 ( TEIENS JIM - Fjällvittran's Bris) Vann-/sporprøver Vann: Evita gjør en perfekt vannapport. 10 poeng Spor: FB 0 poeng Søk: En utmerket søkapport. 10 poeng 20 poeng Mosjøen Vann: Rolig i kast. Går villig i vannet. Svømmer godt rett på fugl som tas med godt grep. Hurtig retur. Legger ned fugl, tar opp på kommando og avleverer korrekt. 8 poeng Spor: 0 poeng

JAKTPRØVEKRITIKKER LANGHÅR 2013

JAKTPRØVEKRITIKKER LANGHÅR 2013 JAKTPRØVEKRITIKKER LANGHÅR 2013 FJORDLANDETS ERJA 01792/03 ( LEINERI'S B' SWIX - N S UCH NORDV-02 FJORDLANDETS CENTA) Vann: Utfører prima vannapport. 10 poeng Spor: Et godt spor, dessverre tap ved tredje

Detaljer

Kritikker fra jaktprøver 2012, Langhåret vorstehhund

Kritikker fra jaktprøver 2012, Langhåret vorstehhund Kritikker fra jaktprøver 2012, Langhåret vorstehhund FJORDLANDETS ERJA 01792/03 ( LEINERI'S B' SWIX - N S UCH NORDV-02 FJORDLANDETS CENTA) Vann: Viser oss prima vannapport. 10 poeng Spor: Går i god fart,

Detaljer

JAKTPRØVEKRITIKKER KORTHÅR 2013

JAKTPRØVEKRITIKKER KORTHÅR 2013 JAKTPRØVEKRITIKKER KORTHÅR 2013 AASATRUA'S N H A EXTRA NO55058/09 (INT N S DK UCH N J(K)CH N JCH ARON - AASATRUA'S K T B HALKA) I medvind, turboføre, lett biotiop går Extra et utmerket søk av høy klasse.

Detaljer

Prøvekritikker langhår 2008

Prøvekritikker langhår 2008 Prøvekritikker langhår 2008 N S UCH NORDV-02 FJORDLANDETS CENTA 17627/97 (DIBA AV TROLLBERG- ACCUPARIA TAYO) Eier: ULVESTAD, METTE Centa går et meget fornuftig skøgsfuglsøk i god kontakt. Jobber på fot,

Detaljer

DREIEBOK 26.mars, NM-Lag vinter 2015

DREIEBOK 26.mars, NM-Lag vinter 2015 DREIEBOK 26.mars, NM-Lag vinter 2015 Startrekkefølge 1. slipp: B Tromsørypa s Ad Tim KV Markusfjellet s Gdf Raipas 2. slipp: P Skipsfjordhøna s C Bolt IS US Nokia 3. slipp: ES Ildfoten s L-Yukon SV Tareskogens

Detaljer

Prøvekritikker strihår 2008

Prøvekritikker strihår 2008 Prøvekritikker strihår 2008 N J(K)CH A JULIE E G 12132/01 (VINAKAS TINIKA-KLAUDIUS) Eier: FLAATA, ELISABETH 0.pr. VK 0 pr VK Prøvetid 30 min. 5-5-5-6-4-5-4 Geilo 11.04.2008 AGERSKOV'S A CHIANTI DK12050/2007

Detaljer

Prøvekritikker korthår 2008

Prøvekritikker korthår 2008 Prøvekritikker korthår 2008 A-KAISA 18781/02 (LIERDALEN'S TINA-BIRKHAHN GREV-ISAK) Eier: VORREN, EIRIK NIKOLAUS Skogsfuglprøver Kaisa jakter meget godt i tett skog og myrterreng i vekslende vind. God kontakt.

Detaljer

DREIEBOK EXIT CUP FINALE SØNDAG 24. mars 2013

DREIEBOK EXIT CUP FINALE SØNDAG 24. mars 2013 DREIEBOK EXIT CUP FINALE SØNDAG 24. mars 2013 Dommere: Alfred Sæther og Hege Meldal FØRSTE RUNDE 15 MINUTTER 1. slipp: ES Vasavannets Mielkka mot ES Rapmeres B Dino Begge jakter meget godt og veksler om

Detaljer

Dreiebok NM lavland lag 2015

Dreiebok NM lavland lag 2015 Dreiebok NM lavland lag 2015 Åtte raseklubber stilte 3 ekvipasjer til start under denne lagkonkurransen. Helgøya er kjent for sine fine terreng og god bestand av fugl. Dagens vær var nærmest optimalt med

Detaljer

BJFF GEILOPRØVEN - VK FINALE, 2.APRIL 2017

BJFF GEILOPRØVEN - VK FINALE, 2.APRIL 2017 BJFF GEILOPRØVEN - VK FINALE, 2.APRIL 2017 Terreng: Ynglesdalen Det er lettskyet vær med fin vind og et par varmegrader i fjellet. Snømengden varierer en del og det er store barflekker i terrenget. Det

Detaljer

JAKTPRØVEKRITIKKER STRIHÅR 2013

JAKTPRØVEKRITIKKER STRIHÅR 2013 JAKTPRØVEKRITIKKER STRIHÅR 2013 N UCH AGERSKOV'S A CHIANTI DK12050/2007 (DK CH TEIS - BELLA) Vann: Chianti er rolig i skudd og kast. Løper litt langs vannkanten før han går i vannet med støtte. Svømmer

Detaljer

Kritikker fra jaktprøver 2012, Strihåret vorstehhund

Kritikker fra jaktprøver 2012, Strihåret vorstehhund Kritikker fra jaktprøver 2012, Strihåret vorstehhund A JEPPE DK11100/2009 (DK UCH DK JCH ATHOS - KATHOLTS C FRIDA) Jeppe får to slipp på mellomtungt føre. Han blir mye opptatt av spor og makter dessverre

Detaljer

DREIEBOK NM FINALE LAVLAND 2015

DREIEBOK NM FINALE LAVLAND 2015 DREIEBOK NM FINALE LAVLAND 2015 Finaleterrenget er Skurven på vakre Helgøya. Med Mjøsa som ramme rundt et vakkert kulturlandskap med velstelte vakre gårder og overskyet passe temperert høstvær er forhåpningene

Detaljer

JAKTPRØVEKRITIKKER KORTHÅR 2013

JAKTPRØVEKRITIKKER KORTHÅR 2013 JAKTPRØVEKRITIKKER KORTHÅR 2013 AASATRUA'S N H A EXTRA NO55058/09 (INT N S DK UCH N J(K)CH N JCH ARON - AASATRUA'S K T B HALKA) I medvind, turboføre, lett biotio gpr Extra et utmerket søk av høy klasse.

Detaljer

DREIEBOK EXIT CUP FINALE

DREIEBOK EXIT CUP FINALE DREIEBOK EXIT CUP FINALE 5.4.09 Følgende hunder var kvalifisert: ES Trix Lady Ingebriktsen IS Ixi Dahlgren ES Aero S.H Hansen P Miss Mouche S. Sellie ES Stegg Bjerke ES Tara S. Martinsen ES Achilles Nylund

Detaljer

Dreiebok Sør-Norsk Unghundmesterskap finale

Dreiebok Sør-Norsk Unghundmesterskap finale Dreiebok Sør-Norsk Unghundmesterskap finale Hovden 30.04.2017 Finalepartiet drar til terrenget Bjåen/Lislefjødd, i strålende sol og ni minusgrader. De 18 kvalifiserte ekvipasjene var: P Nash, Simensen

Detaljer

Dreiebok Norsk Derby finale 2013

Dreiebok Norsk Derby finale 2013 Dreiebok Norsk Derby finale 2013 Finalen går i Gåvålia. Etter en god oppvarmingsmarsj fra Grustaket er finalepartiet klar til å starte konkurransen. Men først skal dommerne Roar Ødegård og Nils Røv orientere

Detaljer

Følgende hunder var kvalifisert til årets NM Finale 2006.

Følgende hunder var kvalifisert til årets NM Finale 2006. Følgende hunder var kvalifisert til årets NM Finale 2006. Hundens Navn: Fører: 1. ES Sletthallens Ranger Fredrik Aalerud 2. IS US Tornado Randi Halvorsen 3. ES Sølenkletten`s Q Tor E Plassgård 4. KV Rampen`s

Detaljer

KLM Jakt Prøver Felt Resultater

KLM Jakt Prøver Felt Resultater Antall Starter KLM Jakt Prøver Felt Resultater 3,5 3,3 Gjennomsnitt 52 5,8 2,7 2,8 3,6 Hunde Info Proeve Nr Parti Nr Prove Dato KL Slipp Tid ES TS StU StM MS JA Fart Stil Slv SB Rev Sam Prem Cert DK4364/2

Detaljer

Rangering: Ingen endring

Rangering: Ingen endring Dreiebok Mjøsprøve 1 VK-finale 8/10-17 Dommere: Oddgeir Andersen og Stein Sorknes Sol og flott høstvær på Skurven, Helgøya viser seg fra sin beste side 1.slipp: P Isabella GS Trixie Begge starter friskt.

Detaljer

JAKTPRØVEKRITIKKER LANGHÅR 2013

JAKTPRØVEKRITIKKER LANGHÅR 2013 JAKTPRØVEKRITIKKER LANGHÅR 2013 FJORDLANDETS ERJA 01792/03 ( LEINERI'S B' SWIX - N S UCH NORDV-02 FJORDLANDETS CENTA) Utfører prima vannapport Et godt spor, desverre tap ved tredje merke, som løses erfarent.

Detaljer

Dreiebok VK finale

Dreiebok VK finale Dreiebok VK finale 25.09.16 Terreng: Hjerkinn Nord Høy Delvis skyet oppholdsvær og fin temperatur gjennom dagen. Dommere: Per Zakariassen og Ole Ingebrigtsen, Skyttere Kåre Norum og Sven Tore Kittilsen

Detaljer

NM LAVLAND LAG,

NM LAVLAND LAG, NM LAVLAND LAG, 10.10.2013 Startrekkefølge NM-Lag 2013. 1. slipp: IS Skrimfjellets Gaja - ES Sørbølfjellets Luca 2. slipp: P Ohlsmyrens P Respect - B Stenhøj R. Molte 3. slipp: SV Minken av Røssmyra -

Detaljer

Sølvhund VK-finale. Morgenandakt Knudshø Syd. Bris fra sør vest, overskyet og fine forhold

Sølvhund VK-finale. Morgenandakt Knudshø Syd. Bris fra sør vest, overskyet og fine forhold Sølvhund VK-finale Forkortelser: Fmr Fuglearbeid m. reis Fur Fuglearbeid u. reis Sj Sjanse på fugl Spf Slått på fugl Ts Tomstand Es Egen støkk Ms -Makkers støkk Morgenandakt Knudshø Syd. Bris fra sør vest,

Detaljer

DREIEBOK VK FINALE GROTLI, 10.APRIL 2016

DREIEBOK VK FINALE GROTLI, 10.APRIL 2016 DREIEBOK VK FINALE GROTLI, 10.APRIL 2016 De 14 finalistene : IS Mirakel, Presterudstuen IS Abelour, Meinertsen ES Nansen, Kongsli GS Fram, Nybakk P Paco, Lunde IS Vår, Odlolien IS Emillie, Presterudstuen

Detaljer

DREIEBOK VK FINALE GROTLI, 10.april 2016

DREIEBOK VK FINALE GROTLI, 10.april 2016 DREIEBOK VK FINALE GROTLI, 10.april 2016 De 14 finalistene : IS Mirakel, Presterudstuen IS Abelour, Meinertsen ES Nansen, Kongsli GS Fram, Nybakk P Paco, Lunde IS Vår, Odlolien IS Emilie, Presterudstuen

Detaljer

VK Finale Geilo 15. april 2013

VK Finale Geilo 15. april 2013 VK Finale Geilo 15. april 2013 Terreng Ynglesdalen. Regn fra morgen. Utover dagen lettere vær men sterk vind. Dommere: Thomas Engh og Øystein Heggelund Dahl Følgende 20 hunder hadde kvalifisert seg fra

Detaljer

DREIEBOK NORSK DERBY FINALE 2016

DREIEBOK NORSK DERBY FINALE 2016 DREIEBOK NORSK DERBY FINALE 2016 Terreng: Knutshø Nord. Dommere: Bård Sigve Berntsen og Arne Abel Lunde. Finalister: 1 ES Røynåsen's Yr NO41803/15 e/f: Amundsen, Rune / Amundsen, Rune 2 IS Brava NO54122/14

Detaljer

Dreiebok fra VK Cacit finale på Vestlandets Fuglehundklub s prøve i Raggsteindalen lørdag 20 august 2016

Dreiebok fra VK Cacit finale på Vestlandets Fuglehundklub s prøve i Raggsteindalen lørdag 20 august 2016 Dreiebok fra VK Cacit finale på Vestlandets Fuglehundklub s prøve i Raggsteindalen lørdag 20 august 2016 Følgende ekvipasjer var kvalifisert; ES Krokstøens Trico / NO43383/10 Tennebekk, Svein / Tennebekk,

Detaljer

NM FINALE HØYFJELL HØST

NM FINALE HØYFJELL HØST NM FINALE HØYFJELL HØST 7.9.14 Terreng: Knutshø syd / Gåvålia Dommere: Ingvar Rødsjø og Fredrik A. Walby 1. Runde, 15 minutter 1. Slipp: mot IS Bjerkaasen's Et-Erte Berte Erte Berte tar føringen gjennom

Detaljer

VK Final Kiær 26. august 2012

VK Final Kiær 26. august 2012 VK Final Kiær 26. august 2012 Vær: Regn og lavt skydekke fra morgenen. Utover dagen lettere vær. Tidvis kraftig vind. Dommere: Torfinn Stenersen og Øystein Heggelund Dahl Terreng: Graavorda Følgende hadde

Detaljer

Poeng Rago: Jaktlyst: 4p Reviering: 3p Viltfinnerevne: 4p Fuglebehandling: 7p Disk regelbrudd: -3p Totalt: 15p

Poeng Rago: Jaktlyst: 4p Reviering: 3p Viltfinnerevne: 4p Fuglebehandling: 7p Disk regelbrudd: -3p Totalt: 15p Dreiebok NM-Lag Høyfjell 2015 Dommere: Arild Dahl og Rune Frankmoen Skyttere: Håvard Rudi og Arne Hovde Terreng: Hjerkinn Nord 1. Slipp KV- Lykke ~ SV Rago Rago fører slippet i innledingen med større format

Detaljer

VK Forusprøven 2013.

VK Forusprøven 2013. VK Forusprøven 2013. Dommere: Kenneth Ressem og Odd Harald Sørbøen. Dommerkandidater: Alexander Kristiansen og Ola Nedrejord. Terreng : Skjæveland. Åpent innbydende lavlandsterreng. Meterologene hadde

Detaljer

Dreiebok, NM-Vinter Finale 2007 Terreng: Saura Dommere: Jan Arild Kingswick og Stein Helge Østerli Værforhold: Sludd og regn, periodevis sterk vind.

Dreiebok, NM-Vinter Finale 2007 Terreng: Saura Dommere: Jan Arild Kingswick og Stein Helge Østerli Værforhold: Sludd og regn, periodevis sterk vind. Dreiebok, NM-Vinter Finale 2007 Terreng: Saura Dommere: Jan Arild Kingswick og Stein Helge Østerli Værforhold: Sludd og regn, periodevis sterk vind. Finalister: 1 ES Pussjo's C-La Chasse, e/f: Morten Berg

Detaljer

NM-FINALE Lavland. Vestfold Fuglehundklubb, 12.10.2014 TERRENG : VAHR. VÆRMELDING med UTSIKTER :

NM-FINALE Lavland. Vestfold Fuglehundklubb, 12.10.2014 TERRENG : VAHR. VÆRMELDING med UTSIKTER : NM-FINALE Lavland Vestfold Fuglehundklubb, 12.10.2014 TERRENG : VAHR VÆRMELDING med UTSIKTER : Morgenen så trøstesløs ut. Regnet bøttet ned slik at selv en dommer fra Bergen ble betenkt. Imidlertid klarte

Detaljer

Dreiebok Finale Sølvhundprøven Kongsvold

Dreiebok Finale Sølvhundprøven Kongsvold Dreiebok Finale Sølvhundprøven 2016. Kongsvold 30.9-2.102016 Terreng: Hjerkinn Høy Dommere: Birger Stene og Geir Henning Strøm Værforhold: Flotte værforhold, minusgrader om natta, sol og svak vind fra

Detaljer

VK FINALE NM høyfjell Kongsvold 2008!

VK FINALE NM høyfjell Kongsvold 2008! VK FINALE NM høyfjell Kongsvold 2008! Kvalifiserte: GS Føyka Knut Østmo ES Slottvidda s I M Junior Per Ivar Sveli ES Berkjestølens Hi-Treff Ingvar Rødsjø P Westpoint s Emil Øystein Johansen ES Ranglefjellet

Detaljer

SØLVHUNDFINALEN 24. SEPTEMBER 2017

SØLVHUNDFINALEN 24. SEPTEMBER 2017 DREIEBOK SØLVHUNDFINALEN 24. SEPTEMBER 2017 DOMMERE: Stein Olav Hestad og Jan Terje Bårseth SKYTTERE: Hans Simensen og Robert Brenden TERRENG: Knudshø Følgende var kvalifisert til finalen: 1. ES MEMO -

Detaljer

Fuglehundgruppa i Tromsø Hundeklubb. CACIT Finale Tromsøprøven 05.mars 2017

Fuglehundgruppa i Tromsø Hundeklubb. CACIT Finale Tromsøprøven 05.mars 2017 Fuglehundgruppa i Tromsø Hundeklubb CACIT Finale Tromsøprøven 05.mars 2017 Finalen går i Tromvika utenfor Tromsø. Delvis overskyet, klokken 09:00 er temperaturen -3 o C og det er flau vind av skiftende

Detaljer

NM LAG LAVLAND 2014. Vestfold Fuglehundklubb, 9.oktober 2014

NM LAG LAVLAND 2014. Vestfold Fuglehundklubb, 9.oktober 2014 NM LAG LAVLAND 2014 Vestfold Fuglehundklubb, 9.oktober 2014 Lagene: Breton Stenhøj R Molte, Tom Antonius Middelhuis Holmevass B Gilli, Arne Abel-Lunde First Des Grandes Concises, Stian Aaserud Engelsk

Detaljer

SØLVHUNDFINALEN Mette Møllerop og Odd E. Brattset Kåre Ola Botnan og Henrik Monrad Noe vind og forholdsvis mildt

SØLVHUNDFINALEN Mette Møllerop og Odd E. Brattset Kåre Ola Botnan og Henrik Monrad Noe vind og forholdsvis mildt Dreiebok Sølvhundfinalen 2004 Her finner du dreieboken for Sølvhundfinalen 2004. SØLVHUNDFINALEN 2004 Terreng: Dommere: Skyttere: Værforhold: Jaktforhold: Hjerkinn Nord Høy Mette Møllerop og Odd E. Brattset

Detaljer

1.RUNDE. Sølvhundfinalen 2014, dreiebok. Terreng: Knutshø Syd. Dommere: Berge, John og Holm, Øyvind

1.RUNDE. Sølvhundfinalen 2014, dreiebok. Terreng: Knutshø Syd. Dommere: Berge, John og Holm, Øyvind Sølvhundfinalen 2014, dreiebok. Terreng: Knutshø Syd Dommere: Berge, John og Holm, Øyvind 1.RUNDE 1.Slipp: P Black Luckys Ingo - GS Kråklifjellet's Niila Begge holder klassens nivå, Niila over på bedre

Detaljer

Dreiebok VK Finale Hovden 2,

Dreiebok VK Finale Hovden 2, Dreiebok VK Finale Hovden 2, 23.04.2017 Finaleterrenget Kvikke lå badet i morgensol da vi ankom, og temperaturen var -3 grader. Det var god vind og svært innbydende vinterbiotop for hundene å jakte i.

Detaljer

Dreiebok Norsk Derby Finale 2015.

Dreiebok Norsk Derby Finale 2015. Dreiebok Norsk Derby Finale 2015. Terreng: Hjerkinn Nord/Høy. Dommere: Øyvind Eriksen og Tore Kallekleiv Værforhold: NDF 2015 ble gjennomført under flotte høstforhold. Delvis skyet med gløtt av sol, svak

Detaljer

Sentral Dommerkonferanse

Sentral Dommerkonferanse Sentral Dommerkonferanse For lokale dommerutvalg Gardermoen 24. 25. januar 2013 Dommerutvalget i Fuglehundklubbenes Forbund Program for Dommerkonferansen for fuglehunddommere 24. 25. januar 2013 Sted:

Detaljer

Dreiebok Arctic Cup Finale 2007

Dreiebok Arctic Cup Finale 2007 Dreiebok Arctic Cup Finale 2007 Terreng: Dommere: Myrland / Sennalandet Jan Arild Kingswick og Olav Bratberg Finaledeltagere, oppsett 1. runde: ES Giddes D Cross e/f: T.Austvik P Skipsfjordhøna s Funny

Detaljer

TROLLHEIMPRØVEN

TROLLHEIMPRØVEN TROLLHEIMPRØVEN 21.-22.3 2015 Dreiebok VK Finale Følgende hunder og førere var kvalifisert: IS Hinki Pinki av Kjerringholm ES Rakbjørglia s Dell a Rosa ES Vindølas F-Maiden B Kattugla s Buster P Pålamalmen

Detaljer

DREIEBOK Forus Open finale 4.november 2007

DREIEBOK Forus Open finale 4.november 2007 DREIEBOK Forus Open finale 4.november 2007 Dommere: Jan Arild Kingswick, Mette Møllerop Følgende ekvipasjer var kvalifisert til finalen i Forus Open 1 KV Gangster / 23664/06 Dahl, Øystein / Dahl, Øystein

Detaljer

NNFK Storlien 9 april 2012 Domare: Kari Kolsum Hofstad Klass: UKL/ÖKL

NNFK Storlien 9 april 2012 Domare: Kari Kolsum Hofstad Klass: UKL/ÖKL NNFK Storlien 9 april 2012 Domare: Kari Kolsum Hofstad Klass: UKL/ÖKL UKL IRST SE51477/2011 Hegglifjellets Mylta äg & för Lars Hellström Åre I medvind og tung sne går Mylta ut i bra fart, bra stil, et

Detaljer

Dreiebok Polar Cup VK finale

Dreiebok Polar Cup VK finale Dreiebok Polar Cup VK finale Tromsø 21.02.2015 Terreng: Tromvik Dommere: Stian Henriksen, Rune Hoholm Dommerelev: Mads Hansen 1.slipp IS Tjikkom mot GS Tia Maria Tia Maria tar føringen i slippet på noe

Detaljer

DREIEBOK VK-FINALE MJØSPRØVE 1 LAVLAND HAMAR 9/

DREIEBOK VK-FINALE MJØSPRØVE 1 LAVLAND HAMAR 9/ DREIEBOK VK-FINALE MJØSPRØVE 1 LAVLAND HAMAR 9/10-2016 19 hunder var kvalifisert for finalen, men to av hundene møtte ikke opp. Følgende stilte til start: P Ritti Ronny Remvang P Luba Frode Stenerud GS

Detaljer

VK FINALE 25 mars 2017 Filefjell

VK FINALE 25 mars 2017 Filefjell VK FINALE 25 mars 2017 Filefjell Terreng: Smedalen Vær og føremelding: Dagen starta med nokre få minusgrader, litt vind og skya opphaldsvær. Etter ei natt med mykje vind var værtilhøva greie. Stort sett

Detaljer

DREIEBOK VK FINALE HALLINGPRØVA 2015.

DREIEBOK VK FINALE HALLINGPRØVA 2015. DREIEBOK VK FINALE HALLINGPRØVA 2015. Etter en helg med masse ryper, flotte dager med turboføre og «påskevær» er det mandag og finale med overskyet vær, litt regn og svak vind fra øst. Rypene er på plass

Detaljer

DREIEBOK SØLVHUNDFINALEN Kongsvold

DREIEBOK SØLVHUNDFINALEN Kongsvold DREIEBOK SØLVHUNDFINALEN Kongsvold 30.08.2015 Terreng: Hjerkinn nord høy Vær: Lettskyet, 12gr, svak vind. Dommere: Aslak Digernes og Steinar Berg Skyttere: Arne Oppdal og Roy Allan Skaret Deltakere: IS

Detaljer

Dreiebok Finale Norsk Derby 21.9.2014

Dreiebok Finale Norsk Derby 21.9.2014 Dreiebok Finale Norsk Derby 21.9.2014 Bilde 1 Terreng: Knutshø syd. Dommere: Jarle Karlsen og Øivind Skurdal Værforhold: Fra morgenen av delvis skyet med vekslende vind, styrke frisk bris. Fra midt på

Detaljer

Dreiebok Cacit-finale Tolgaprøven 9/ arrangert av Østerdal FHK og Norsk Pointerklubb

Dreiebok Cacit-finale Tolgaprøven 9/ arrangert av Østerdal FHK og Norsk Pointerklubb Dreiebok Cacit-finale Tolgaprøven 9/4-2017 arrangert av Østerdal FHK og Norsk Pointerklubb Flott vær på vei ut i terrenget, og på tur opp i Letningslia blir det observert både tiur og rype. Litt bråkete

Detaljer

Min dreiebok for Nordisk pointermatch 2013.

Min dreiebok for Nordisk pointermatch 2013. Min dreiebok for Nordisk pointermatch 2013. 1 slipp D1. Fugledes Juvel (Fugledes Black Magic Fugledes Ulla) S1. Stenbitens Epson (Black Luckys Rapp Hesselhøy Estelle) Juvel jakter i god fart og stil i

Detaljer

Forus Open finale 2008.

Forus Open finale 2008. Forus Open finale 2008. Deltakere: fører 1 ES Jago Gisle Eriksen 2 ES Julie Øivind Dahl Stamnes 3 B Cat Claw Rune Østråt 4 ES Bobo Artur Rønnestad 5 P Bianca Svein Magne Haraldsen 6 IS Tanja Toralf Egeland

Detaljer

Dreiebok VK finale Hovden Høst 2017 Agder Fuglehund Klubb

Dreiebok VK finale Hovden Høst 2017 Agder Fuglehund Klubb Dreiebok VK finale Hovden Høst 2017 Agder Fuglehund Klubb KV Rugdelias Vlv Cornelia Tore Kallekleiv IS Neadalens Super Liga Åge Røssland GS Østjylland s Sr Eck Jørn Gunnar Bowitz ES Østkysten s Egon Øyvind

Detaljer

VK Våvatn 9.april 2016

VK Våvatn 9.april 2016 VK Våvatn 9.april 2016 Orkla JFF arrangerte sin Våvatn-prøve i strålende solskinn helgen 9.- og 10. april. Parkettføre med litt nysnø og noen minusgrader fra morgenen av. Etter hvert ble det bløtere- og

Detaljer

FINALE KIÆRPRØVEN 23/8-2015

FINALE KIÆRPRØVEN 23/8-2015 FINALE KIÆRPRØVEN 23/8-2015 Terreng "Skollrudsfjellet". Dommere var Øivind Skurdal og Odd Harald Sørbøen. Følgende hunder hadde kvalifisert seg via 5 kvalifiseringsparti fredag og 2 semifinaleparti på

Detaljer

Ørskogfjellprøven Dreiebok VK Vaksvika Overskyet og mildt, tungt føre.

Ørskogfjellprøven Dreiebok VK Vaksvika Overskyet og mildt, tungt føre. Ørskogfjellprøven Dreiebok VK 25.3.17 Vaksvika Overskyet og mildt, tungt føre. Følgende stilte til start: IS Ben Redic Fy Fazan ES Raid P lady Gaga KV Lykke P Suzi ES Streif IS Hugo Boss P Frøken Pil IS

Detaljer

VK FINALE GEILOPRØVA 6/ Arrangør Buskerud Jff

VK FINALE GEILOPRØVA 6/ Arrangør Buskerud Jff VK FINALE GEILOPRØVA 6/4-2014. Arrangør Buskerud Jff Terreng: Ynglesdalen. Vi fikk overskyet stille vær og noen få plussgrader. Dommere: Odd Harald Sørbøen og Svein Oddvar Hansen Disse hadde kvalifisert

Detaljer

Tjøllingprøven VK finale 28/

Tjøllingprøven VK finale 28/ Tjøllingprøven VK finale 28/9-2013. Terreng: Spetalen 2, dommere Kjell Enberget og Odd Harald Sørbøen Disse hadde kvalifisert seg fra tre partier på fredag: P Pimen's B-Jenta / S58757/2009 e/f Skjelbreid,

Detaljer

DREIEBOK VK FINALE VESTFOLD 2, 23 OKTOBER 2016

DREIEBOK VK FINALE VESTFOLD 2, 23 OKTOBER 2016 DREIEBOK VK FINALE VESTFOLD 2, 23 OKTOBER 2016 Terreng: Bogen. Mye nedbør i det siste gir oss utfordringer i forhold til disponering av terrenget. Værforhold: YR melder om regn, vind 8m/s og 3 grader.

Detaljer

Dreiebok VK finale Geiloprøva 10 april 2016 Arrangør Buskerud JFF Terreng Ynglesdalen Dommere: Lasse Kvam og Odd Harald Sørbøen

Dreiebok VK finale Geiloprøva 10 april 2016 Arrangør Buskerud JFF Terreng Ynglesdalen Dommere: Lasse Kvam og Odd Harald Sørbøen Dreiebok VK finale Geiloprøva 10 april 2016 Arrangør Buskerud JFF Terreng Ynglesdalen Dommere: Lasse Kvam og Odd Harald Sørbøen Alle deltakerne i finalen hadde godkjente fuglearbeider i lørdagens semifinaler

Detaljer

DREIEBOK VK - ORKLA JFF 1.APRIL 2017

DREIEBOK VK - ORKLA JFF 1.APRIL 2017 DREIEBOK VK - ORKLA JFF 1.APRIL 2017 VK-partiet hadde fått tildelt terrenget som kalles Slettfjellet omtrent midt oppe på Høgkjølen på Hemnkjølen: Følgende 19 hunder var med: 1. GS Mountaineers Hollywood,

Detaljer

Dreiebok Norsk Derby Finale 24. september 2017

Dreiebok Norsk Derby Finale 24. september 2017 Dreiebok Norsk Derby Finale 24. september 2017 Været er preget av høst med 5 grader, kald vind, og skodde i høyden som letter og kommer tilbake gjennom dagen. Terreng: Hjerkinnhø Dommere: Tor Espen Plassgård

Detaljer

DREIEBOK SØR-NORSK UNGHUNDMESTERSKAP 2014 (30.3.2014) Dommere: Bjørn Monsen og Rune O. Brenna.

DREIEBOK SØR-NORSK UNGHUNDMESTERSKAP 2014 (30.3.2014) Dommere: Bjørn Monsen og Rune O. Brenna. DREIEBOK SØR-NORSK UNGHUNDMESTERSKAP 2014 (30.3.2014) Dommere: Bjørn Monsen og Rune O. Brenna. UK1 P Roxy / NO43047/12 Dahle, Knut Thore / Dahle, Knut Thore 2 UK1 P Rittis- / NO53425/12 Olsbø, Rune / Olsbø,

Detaljer

FINALE FORUS OPEN 2016

FINALE FORUS OPEN 2016 Arrangør: Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Terreng: Avlangrud Dommere: Torfinn Stenersen og Odd Harald Sørbøen. Værforhold: Overskyet, svak østlig «styrevind» og 3-5g. FINALE FORUS OPEN 2016 Disse hadde

Detaljer

NM-FINALE. Norsk Engelsk Setterklubb, TERRENG : HJERKINN NORD. VÆRMELDING med UTSIKTER :

NM-FINALE. Norsk Engelsk Setterklubb, TERRENG : HJERKINN NORD. VÆRMELDING med UTSIKTER : NM-FINALE Norsk Engelsk Setterklubb, 04.09.2009 TERRENG : HJERKINN NORD VÆRMELDING med UTSIKTER : Fuktigt, lavt skydekke som løser seg opp ut over dagen. Noen ytterst få regndråper ble det, men stort sett

Detaljer

Finale «Arnøya-prøven» 12. mars 2017 Terreng: Årviksand

Finale «Arnøya-prøven» 12. mars 2017 Terreng: Årviksand Finale «Arnøya-prøven» 12. mars 2017 Terreng: Årviksand Dommere: Svein Sellie og Sverre Ragnar Andersen Deltakere i finalen: KV Itzas Heidi Anne Maj Krogh GS Jimbalayas Zeta Jim Pedersen ES Slottviddas

Detaljer

Dagen er 30.april og vi er klare for VK finale hvor det er rom for å dele ut både Cacit og ResCacit.

Dagen er 30.april og vi er klare for VK finale hvor det er rom for å dele ut både Cacit og ResCacit. Grotli prøven 2017 Dagen er 30.april og vi er klare for VK finale hvor det er rom for å dele ut både Cacit og ResCacit. Været viser seg fra sin beste side, strålende sol fra en himmel aldeles uten skyer.

Detaljer

Dreiebok Finale Norsk Derby 2014

Dreiebok Finale Norsk Derby 2014 Dreiebok Finale Norsk Derby 2014 Terreng: Knutshø syd. Dommere: Jarle Karlsen og Øivind Skurdal Værforhold: Fra morgenen av delvis skyet med vekslende vind, styrke frisk bris. Fra midt på dagen skyet det

Detaljer

Dreiebok VK finale Rolf Sevendals minneløp 3.april 2011

Dreiebok VK finale Rolf Sevendals minneløp 3.april 2011 Dreiebok VK finale Rolf Sevendals minneløp 3.april 2011 Terreng: Gruva 18 hunder til start. Bra vær, noe vekslende føre, men stor sett bra. Lite fugl. 1.slipp IS Bixi mot IS Tomas Begge jakter godt, men

Detaljer

Dreiebok VK-finale på Møre og Romsdal Fuglehundklubbs Trollheimsprøve i Storlidalen søndag 3.april 2016

Dreiebok VK-finale på Møre og Romsdal Fuglehundklubbs Trollheimsprøve i Storlidalen søndag 3.april 2016 Dreiebok VK-finale på Møre og Romsdal Fuglehundklubbs Trollheimsprøve i Storlidalen søndag 3.april 2016 Strålende solskinn og seks minusgrader med betongføre fra morgenen av. Sola varmet godt og gjorde

Detaljer

Pasvikprøven, i regi av Sør Varanger Jeger og fiskeforening, 23. og 24. august 2014

Pasvikprøven, i regi av Sør Varanger Jeger og fiskeforening, 23. og 24. august 2014 Resultater UVN 2014 Pasvikprøven, i regi av Sør Varanger Jeger og fiskeforening, 23. og 24. august 2014 Lørdag 23. august: Dommer: Morten Riise Speldraget's E-Thea, regnr NO46178/11, eier og fører Jan-Egil

Detaljer

UNG HUND GRAND PRIX 2008

UNG HUND GRAND PRIX 2008 Dreiebok Unghund Grand Prix 05.10.08 UNG HUND GRAND PRIX 2008 Fredagen er en ren kvalifisering og av de 42 som startet skulle 24 videre til lørdag og den ordinære 1. dagen av Ung Hund Grand Prix. Dagen

Detaljer

1.slipp P Edda mot P Luis Figo(2 min) Straks etter slipp støkker Figo langt ute på høyre flanke og forfølger. Figo utgår og IS Epixe settes på.

1.slipp P Edda mot P Luis Figo(2 min) Straks etter slipp støkker Figo langt ute på høyre flanke og forfølger. Figo utgår og IS Epixe settes på. DREIEBOK VK-FINALE ROLF SEVENDALS MINNELØP 25.4.2010 Terreng: Gruva Norddalen. Dommere: Bård Sigve Berntsen og Rune O. Brenna Sol fra blå himmel, fin vind, parkett føre og mye rype. Finalister: 1 P Mjølners

Detaljer

Hallingprøva 2016 VK finale i Ynglesdalen 14 mars.

Hallingprøva 2016 VK finale i Ynglesdalen 14 mars. Hallingprøva 2016 VK finale i Ynglesdalen 14 mars. Vi er kommet til 4 dag av Hallingprøva og VK finale. Vi har valgt Ynglesdalen som finaleterreng da det var full premieliste der i kvalifiseringen og terrenget

Detaljer

Dreiebok Arctic Cup finale 17 april Terreng: Myrland Flott vær med sol, god «styrevind» og fast underlag med litt snø på toppen.

Dreiebok Arctic Cup finale 17 april Terreng: Myrland Flott vær med sol, god «styrevind» og fast underlag med litt snø på toppen. Dreiebok Arctic Cup finale 17 april 2016. Terreng: Myrland Flott vær med sol, god «styrevind» og fast underlag med litt snø på toppen. Dommere Bård Johansen og Odd Harald Sørbøen Disse hadde kvalifisert

Detaljer

JAKTPRØVEKRITIKKER STRIHÅR 2013

JAKTPRØVEKRITIKKER STRIHÅR 2013 JAKTPRØVEKRITIKKER STRIHÅR 2013 N UCH AGERSKOV'S A CHIANTI DK12050/2007 (DK CH TEIS - BELLA) Chianti er rolig i skudd og kast. Løper litt langs vannkanten før han går i vannet med støtte. Svømmer godt

Detaljer

Hallingprøva 2017, VK finale 20 mars i Ynglesdalen.

Hallingprøva 2017, VK finale 20 mars i Ynglesdalen. Hallingprøva 2017, VK finale 20 mars i Ynglesdalen. Været er flott med sol, god styrevind og ca minus 5. Det er meldt om litt tilskyende og lett snø utover dagen. Litt nysnø over et fast underlag gir fine

Detaljer

NB: Dreiebok skrevet på bakgrunn av notater gjort i fjellet, og avvik kan forekomme.

NB: Dreiebok skrevet på bakgrunn av notater gjort i fjellet, og avvik kan forekomme. VK Finale Hovden 2-19.04.15 Terreng: Kvikke Dommere: Roar Karlsen & Jørn Gunnar Bowitz NB: Dreiebok skrevet på bakgrunn av notater gjort i fjellet, og avvik kan forekomme. ES Kaldalóns Saga E/F Thomas

Detaljer

Disse hadde kvalifisert seg til finalen gjennom 6 kvalifiseringsparti på fredag og 3 semifinaler på lørdag.

Disse hadde kvalifisert seg til finalen gjennom 6 kvalifiseringsparti på fredag og 3 semifinaler på lørdag. Dreiebok Rolf Sevendals minneløp VK finale 24/4-2016 Arrangør: Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Terreng: Langsjølia sør Dommere: Trond Egil Olsen og Odd Harald Sørbøen Vær og føreforhold: Svak vind fra

Detaljer

NNFK Storlien28 april 2012 Domare: Kari Hofstad Kolsum Klass: UKL/ÖKL

NNFK Storlien28 april 2012 Domare: Kari Hofstad Kolsum Klass: UKL/ÖKL NNFK Storlien28 april 2012 Domare: Kari Hofstad Kolsum Klass: UKL/ÖKL UKL IRST FJELLSTÅRSAS PW NIGELLA SE21097/2011, äg & för Ulf Andersson Åre Nigella går ut i god fart og stil, lett livlig aksjon et

Detaljer

VK FINALE HOVDEN 2 17.APRIL 2016

VK FINALE HOVDEN 2 17.APRIL 2016 VK FINALE HOVDEN 2 17.APRIL 2016 Finalister og fører: Setpoint,s Snuppa / Ulrik Myrhaug Veslebotnen,s Malin / Rune Amundsen Hardhausen Floyd / Fredrik Weberg Larsen Sagåsen,s Nico / John Halvor Madsen

Detaljer

DREIEBOK VESTFOLDPRØVEN 2, 15 OKTOBER 2017.

DREIEBOK VESTFOLDPRØVEN 2, 15 OKTOBER 2017. DREIEBOK VESTFOLDPRØVEN 2, 15 OKTOBER 2017. Terreng Spetalen og dommere er Robert Colbjørnsen og Odd Harald Sørbøen. Det er overskyet og stille fra start. Utover dagen blir det vind fra sør. Et noe kupert

Detaljer

Adama, NO44515/09, eier: Kenneth Bruseland, Farsund, oppdretter: Johansen, Mona, Gamle Fredrikstad

Adama, NO44515/09, eier: Kenneth Bruseland, Farsund, oppdretter: Johansen, Mona, Gamle Fredrikstad Resultater UVN 2012 Utstilling i regi av NKK, Orre, 16. september 2012 Dommer: Christen Lang, Norge Åpen klasse- Hannhund Adama, NO44515/09, eier: Kenneth Bruseland, Farsund, oppdretter: Johansen, Mona,

Detaljer

Norsk Spaniel Klub Jaktkomiteen

Norsk Spaniel Klub Jaktkomiteen 1 Norsk Spaniel Klub Jaktkomiteen Sist oppdatert 21.august 2013 en er ikke først og fremst en konkurranse, men laget og ment som treningsmål, samt en trivelig og morsom aktivitet for NSKs avdelinger. Jaktkomiteen

Detaljer

SørNorsk Unghundmesterskap finale 22.mars 2015

SørNorsk Unghundmesterskap finale 22.mars 2015 SørNorsk Unghundmesterskap finale 22.mars 2015 Finalen går i Fillestølen / Nystuen Vær : Meget utfordrende ang vind og snøføyke / overskyet/ dårlig sikt. Temp : -4 grader Etter en briefing om sikkerhet

Detaljer

Øvelser jaktcup. Post 2: Linjetag/dirigering/utsending. Post 1: Fot, sitt/bli og passivitet. Blåbærklasse: Åpenklasse: Eliteklasse: Blåbærklasse:

Øvelser jaktcup. Post 2: Linjetag/dirigering/utsending. Post 1: Fot, sitt/bli og passivitet. Blåbærklasse: Åpenklasse: Eliteklasse: Blåbærklasse: Øvelser jaktcup Post 1: Fot, sitt/bli og passivitet Fører får to dummyer av dommer og går fot med hunden til et anvist sted og legger ned en dummy. Hund og fører går så fot mot et nytt anvist punkt der

Detaljer

Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på grevling

Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på grevling Jaktprøveregler for bedømming av laikarasene på grevling 1. Disse prøvene kan gjennomføres når som helst utenfor gjeldende båndtvangstider. De kan gjennomføres som individuelle prøver, sammen med prøver

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR INN-TRØNDELAG FUGLEHUNDKLUBB nr. 2-2015

MEDLEMSBLAD FOR INN-TRØNDELAG FUGLEHUNDKLUBB nr. 2-2015 INFO n MEDLEMSBLAD FOR INN-TRØNDELAG FUGLEHUNDKLUBB nr. 2-2015 Pål Inge Røe har hatt en flott vinter så langt; 2 ganger har det blitt 1.VK på Inna og jammen fikk ikke dattera (Voice) 1.UK også. GRATULERER

Detaljer

Fører får to dummyer av dommer og går fot med hunden til et anvist sted og legger ned en dummy.

Fører får to dummyer av dommer og går fot med hunden til et anvist sted og legger ned en dummy. Øvelser jaktcup Post 1: Fot, sitt/bli og passivitet Blåbærklasse: Fører får to dummyer av dommer og går fot med hunden til et anvist sted og legger ned en dummy. Hund og fører går så fot mot et nytt anvist

Detaljer

VEIEN FREM TIL JAKTPREMIERING LITT OM DRESSUR. av Trond Lereng

VEIEN FREM TIL JAKTPREMIERING LITT OM DRESSUR. av Trond Lereng VEIEN FREM TIL JAKTPREMIERING LITT OM DRESSUR av Trond Lereng Vi som trener fuglehunder har et ønske om at hunden skal fungere best mulig både på jakt, og i dagliglivet. Noen har også et mål om å få hunden

Detaljer

Generelt om jaktprøver

Generelt om jaktprøver Generelt om jaktprøver De ulike klassene En jaktprøve er delt inn i tre klasser, UK, AK og VK. Unghundklasse (UK): Klassen omfatter hunder yngre enn 24 måneder på prøvens første dag. Det er ingen aldersgrense

Detaljer

Dreiebok Arctic cup, 13.april 2014

Dreiebok Arctic cup, 13.april 2014 Dreiebok Arctic cup, 13.april 2014 Terreng Myrland Dommere: Ronny Hartvigsen og Rune Magnussen Etter første dag: 1. P. Ørntuas I Ibis, Eier Bing Karlsen. F.R Hoholm 2 fmr/glimrende søk 2. GS. Hatlias Mor

Detaljer

Innhold. Fellesbestemmelser som gjelder for alle prøvekategorier. Regler for bedømming av laikarasene på villsvin

Innhold. Fellesbestemmelser som gjelder for alle prøvekategorier. Regler for bedømming av laikarasene på villsvin Innhold Fellesbestemmelser som gjelder for alle prøvekategorier Side 3. Side 8. Side 13. Side 18. Side 23. Side 28. Side 33. Side 38. Side 44. Regler for bedømming av laikarasene på mår Regler for bedømming

Detaljer

Antall Starter 3,6 3,5. Gjennomsnitt 83 5,8 2,9 3,1 3, /08 LOKKEBERGET'S IGOR Født: Kjønn: H LOKKEBERGET'S IGOR LOKKEBERGET'S IGOR

Antall Starter 3,6 3,5. Gjennomsnitt 83 5,8 2,9 3,1 3, /08 LOKKEBERGET'S IGOR Født: Kjønn: H LOKKEBERGET'S IGOR LOKKEBERGET'S IGOR Antall Starter Jakt Prøver Felt med kritikker 8. november 24 3,6 3,5 Gjennomsnitt 83 5,8 2,9 3, 3,6 Hunde Info Proeve Nr Parti Nr Prove Dato KL Slipp Tid ES TS StU StM MS JA Fart Stil Slv SB Rev Sam Prem

Detaljer