Kritikker fra jaktprøver 2012, Korthåret vorstehhund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kritikker fra jaktprøver 2012, Korthåret vorstehhund"

Transkript

1 Kritikker fra jaktprøver 2012, Korthåret vorstehhund AASATRUA'S L T F RIOS 16197/04 (N UCH BAKGÅRDENS FOB - N UCH AASATRUA'S I B T TEIA) Skogsfuglprøver R. går i stor fart. Dekker terrenget noe linjært i dybde, og bredden kunne ønskes noe bedre. Senere jakter R. meget godt i fin kontakt med fører i varierende bitop. Befester sitt meget gode søk i siste slipp. Prøvetid 80 min Buhol AASATRUA'S N H A EXTRA NO55058/09 (N S DK UCH N J(K)CH N JCH ARON - AASATRUA'S K T B HALKA) Skogsfuglprøver EXTRA GÅR DAGEN IGJENNOM ET KLASSESKOGSFUGLSØK. HOLDER BEVISST KONTAKT OG DEKKER TERRENGET PRIMA. FIN FART OG STIL. IKKE FOR FUGL. Prøvetid 70 min OS II I kastende vind revierer Extra meget godt med fin bruk av vind og terreng. Holder fin kontakt. Fortsetter et meget godt søk. Finnes i stand, går villig frem på ordre uten at fugl kan observeres. Fortsetter dagen ut uten å lykkes. Prøvetid 85 min Buhol Extra starter noe forsiktig i kant på hogstfelt. Kommer inn i bedre biotop og Extra viser oss fra nå av et meget godt skogsfuglsøk. Finnes i stand, uten å presentere fugl. Utrender raskt og erfarent og jakter videre. Lykess dessverre ikke i dag. Prøvetid 65 min Varaldskogen EXTRA GÅR ET MEGET GODT SKOGSFUGLSØK I GOD KONTAKT MED FØRER. JAKTER VILLIG I VARIERT TERRENG. HAR EN STAND DER DOMMER IKKE KAN SE FUGLEN OG DERMED IKKE BEDØMME SITUASJONEN. SENERE NY STAND, UTREDER MANGELFULLT OG GÅR UT I NYTT SØK. FØRER KOMMER TIL OG TRÅKKER OPP RUGDE. EXTRA GÅR GODT MEN ER TYDELIG NOE UERFAREN PÅ DENNE FORM FOR SKOGSFUGL. Prøvetid 115 min OS II EXTRA GÅR ET MEGET GODT SØK I FINT DRIV. SAMARBEIDER UTMERKET MED FØRER OG JOBBER IHERDIG DAGEN UT. KOM IKKE FOR FUGL. Prøvetid 75 min Felling OS II Extra avsøker anvist skogsfuglterreng i stor fart og intensitet med fornuftig bruk av vind i god kontakt. I senere slipp fortsetter Extra sitt meget gode søk. Har mulighet på fugl. Prøvetid 70 min Varaldskogen Lavlandsprøver Prøvetid 30 min , Tjølling EXTRA JAKTER I MEGET STOR KRAFTFULL AKSJON. DEKKER TERRENGET I STORE SLAG. GOD KONTAK. STAND. JUSTERER SEG TIL NY STAND. REISER PÅ ORDRE DJERVT, PRESIST FASAN SOM FORFØLGES. 0. PR.AK. Prøvetid 35 min , Tjølling Kritikk ikke skrevet. Prøvetid 2 min NM, Trøgstad

2 AASATRUA'S N H A GADJARIEGADANJARVI NO55062/09 (N S DK UCH N J(K)CH N JCH ARON - AASATRUA'S K T B HALKA) Gadja briljerer søksmessig i hele dag. Terrenget dekkes systematisk med utmerket kontakt. Alle vindretninger beherskes og det er bare en glede å gå bak denne hunden. Lykkes desverre ikke. 0 pr. AK. Prøvetid 90 min Ljørdalen Gadja jakter dagen ut med stor fart og dekker terrenget fornuftig i store slag i vekslende vind. God kontakt. Lykkes desverre ikke med fugl i dag. 0 pr. AK. Prøvetid 60 min Ljørdalen N UCH AASATRUA'S N H A VETLA NO55063/09 (N S DK UCH N J(K)CH N JCH ARON - AASATRUA'S K T B HALKA) VETLA JAKTER GLIMRENDE,DEKKER TILDELT TERRENG I STORE SLAG OG MEGET GOD FART, FLOTT KRAFTFULL AKSJON OG STIL I GOD KONTAKT MED FØRER. VETLA FINNES I STAND, JUSTERER SEG TIL NY STAND, REISER VILLIG OG PRESIST RYPER OG ER ROLIG I OPPFLUKT OG SKUDD. UTREDER ERFARENT. FESTER NY STAND UNDER UTREDNING, REISER VILLIG OG PRESIST RYPER OG ER ROLIG I OPPFLUKT OG SKUDD. HAR SENERE EN LIKNENDE SITUASJON. FOR SINE GLIMRENDE TILDELES VETLA EN MEGET VELFORTJENT 1.PR. AK. APPORTBEVIS FRAMVIST. Prøvetid 60 min Børselv NORDJV-10 AASATRUA'S N H A ZORRO NO55061/09 (N S DK UCH N J(K)CH N JCH ARON - AASATRUA'S K T B HALKA) Zorro starter noe forsiktig i motvind men har eneklte gode slag i god kontakt med fører. Modererer seg senere såppas at søket ikke lengre er premieringsverdig. Prøvetid 40 min , Geilo Skogsfuglprøver Zorro jakter godt på skogen, tidvis meget godt. Lett fin aksjon og god bruk av vind og terreng. Prima samarbeid. Finnes i stand. Går på, ny stand. Rugde letter og Zorro blir for urolig i oppflukt og skudd. Utgår. Prøvetid 40 min OS I ZORRO JAKTER NOE FORSIKTIG I 1.SLIPP MEN GÅR SEG OPP I 2.SLIPP. DEKKER TERRENGET BRUKBART, MEN DET ER ØNSKELIG MED BEDRE KONTINUITE T OG SØKSBREDDE. HAR TO TOMSTANDER. KOM IKKEFOR FUGL. Prøvetid 40 min OS II Zorro starter i tett biotop et veltilpasset stilferdig søk i god kontakt med fører, noe større intensitet ønskes. i åpent lende kunne større format ønskes. Finnes i slutten av dagen i stilfull stram stand, reiser rugde - RIOS. Utreder og apporterer korrekt. Prøvetid 75 min Stord ZORRO VISER INTET INITIATIV OG FØRER TREKKER HUNDEN. Prøvetid 2 min OS II

3 ZORRO STARTER NOE FORSIKTIG MED GÅR SEG OPP TIL ET MEGET GODT SØK I GOD KONTAKT MED FØRER. GÅR VILLIG PÅ I SØK I GOD FART OG STIL. BLIR BORTE I SISTE SLIPP, MEN KOMMER INN ETTER NOEN MINUTTER. KOM IKKE FOR FUGL. Prøvetid 70 min Felling OS II I tett skogsterreng starter Zorro noe moderat med enkelte gode slag. Bra fart, fin stil, kraftfull aksjon. Stand, når fører kommer til reiser Zorro presist rugde og er rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer flott. Senere jakter Zorro godt i åpent lende og medvind. En god jakthund som tildeles 3. pr. Ak. Prøvetid 25 min Stord Zorro jakter meget godt i fin fart og stil. Dekker det anviste terreng på en meget god måte i god kontakt med fører. Viser dagen gjennom at han takler de forskjellige vind og biotoper. Vi finner Zorro i stand, løser ut uten at fugl observeres. Prøvetid 75 min Felling OS I Zorro går greit på lett vinterføre i god kontakt med fører. Kunne ønske oss mer bredde og dybde i søket i motvind, sidevind. Senere modererer Zorro seg så mye at vi velger å avslutte i dag. Prøvetid 20 min Filefjell Vann-/sporprøver Vann: Rolig i kast/skudd. Går villig til vannkant. Nøler og returnerer. Settes på igjen, men vil ikke ut i apportsøk i vannet i dag. 1 poeng Spor: 0 poeng Søk: Trekkes, 0 poeng 1 poeng Askøy Vann: Ro i skudd og kast. Går friskt i vannet. Lokaliserer måke ved bruk av vind. Svømmer meget godt. Fatter med godt grep. Rask retur. Kaster ved førers fot. 8 poeng Spor: Går meg godt driv et effektivt og spornøye søk til rypa som straks fattes med godt grep. Rask retur og korrekt avlevering. 10 poeng Søk: Intenst søk med rask apportering av begge fuglene. Grep og avlevering helt korrekt. 10 poeng 28 poeng Askøy ABZ SHILA 17353/07 (N UCH TIERBUA'S ZIMBA - SCHOU ATZ BONNY) Jakter i god fart og god kontakt med fører. Har flere gode slag, men blir til tider noe ineffektiv. Fester stilfull stand, går kontrollert på, rype letter noe upresist foran, Shila komplett rolig. Desverre blir det ikke skutt så situasjon kan ikke godkjennes. Kommer seg etterhvert ikke ut i jaktbart søk og vi velger å avslutte henne for dagen. 0 pr.ak Prøvetid 40 min Hovden Altersundets Messina S69725/2007 ( - ) I god motvind i åpent terreng starter Messina ut i meget stor fart, fin stil og kraftfull aksjon. Dekker anviste terreng prima i god kontakt med fører. Støkker rype og forfølger. Ferdig bedømt. Prøvetid 10 min Kongsvold

4 Går ut i god fart, fin stil og lett aksjon. Revierer terrenget på en grundig måte i god kontakt med fører. Finnes i stand langt ute. Ryppe lette rog Messina forfølger. Prøvetid 6 min CACIT, Kiær N S DK UCH N J(K)CH N JCH ARON 10454/06 (N UCH LIERDALEN'S BILLY BOY - N S UCH FÄLTMYRAN'S RONJA) Skogsfuglprøver Aron blir i dag for åpen og perifer til å kunne premieres i denne klassen. Prøvetid 30 min Svarstad Lavlandsprøver Prøvetid 15 min CACIT, Vestfold Kritikk ikke skrevet. Prøvetid 15 min Vestfold Prøvetid 15 min CACIT, Tjølling MOT TRIXI: VISER SØK AV BESTE MERKE. HØY FART, FIN STIL OG KRAFTFULL AKSJON. MAKKER FINNES I STAND. DISKALIFISERER SEG. ARON OVER TRIXI SOM UTGÅR. MOT ERA: SØK SOM FØR. STAND. REISER VILLIG OG PRESIST. RIOS. UTREDER GODT. APPORTERER OK. MOT TINGELING: SØK SOM FØR. SJANSE PÅ FUGL. SETTES LIKT. ARON TILDELES 4.PR.VK. Prøvetid 30 min , Tjølling Prøvetid 15 min NM-ind. Andøy Mot Nome: Aron jakter meget godt. Har en down periode midtveis i slippet, men holder klassenivå. Nome over Aron. Mot F...: Like etter slipp finnes Aron i stand. Går på uten å presentere fugl. Ny stand, fugl letter presist foran Aron. RIOS. Utreder og apporterer OK. Senere stand, hvor det ikke skytes når fugl letter. 3.VK Prøvetid 30 min Rjukan Kritikk ikke skrevet. Prøvetid 4 min Rjukan Prøvetid 15 min Hovden Prøvetid 30 min Geilo Til semifinale Prøvetid 30 min NM-ind. Andøy Prøvetid 20 min NM-lag Andøy Vann-/sporprøver Vann: Et perfekt vannarbeid. 10 poeng Spor: Utfører et perfekt sporarbeid. 10 poeng Søk: Neste gang jeg skyter en dobbel så håper jeg Aron er tilstede og utfører en perfekt apport. 10 poeng 30 poeng Lag-lørdag, Holleia

5 Vann: Ro i skudd og kast. Går villig i vannet. Svømmer godt. Tar måke med godt grep. Raskt retur, korrekt avlevering. 10 poeng Spor: Finner sporet før 1. merke. Følger det til 3. merke. har et stort tap. leter lenge uten å lokalisere fugl. Settes på 2 ganger til uten å lykkes. 1 poeng Søk: Aron starter ut i god fart og bruker vind erfarent. Finner første fugl, tar opp og rister godt i fugl uten at den skades. Avleverer korrekt. Bruker en del tid på fugl nr. to men godt samarbeid og god vindbruk gir resultat. Finner fugl, tar godt grep og rask retur. Flott avlevering. 9 poeng 20 poeng Lag-lørdag, Holleia Vann: Et perfekt vannarbed.10 poeng Spor: Et perfekt spor.10 poeng Søk: En perfekt søkapport.10 poeng 30 poeng Mosjøen Jaktfröydens Bailey S59928/2009 (Rugdelias JMG Cogito Frøy av Bukkaleiren) 0 pr VK Prøvetid 10 min Ljørdalen Lavlandsprøver 0.pr.VK til semifinale. Prøvetid 30 min , Vestfold Prøvetid 30 min , Østfold Prøvetid 15 min , Vestfold pr. VK Prøvetid 2 min Rolf Sevendals minneløp Lavlandsprøver EN GLIMRENDE SØKER SOM JAKTER MED "HØYOKTAN" PÅ TANKEN I ALLE SINE SLIPP. LYKKES IKKE I DAG. 0.PR.AK. Prøvetid 70 min , Tjølling Prøvetid 15 min , Tjølling BALDERÅS EBF BASTA 26975/08 (N UCH HAUGTUN'S BRC FALCO - NJORD'S Å BORA) Basta starter et meget godt søk i kontakt med fører. Støkker rype sammen med makker og er rolig. Basta jakter dagen ut. Helt på slutten tar Basta en kort stand, rype letter og Basta forfølger. Utgår. Prøvetid 74 min CACIT, Snåsa I svak side/medvind starter Basta ut i stor fart, fin stil og lett livlig aksjon. Revierer meget godt i uoversiktelig og kupert terreng. God kontakt med fører. I senere slipp jakter Basta meget godt. Revierer anvist høyfjellsterreng på en utmerket måte. Basta jakter meget godt dagen ut uten å lykkes. Prøvetid 65 min CACIT, Verdal

6 Basta går et... jaktsøk i god kontakt med fører. Senere stand i et område hvor rype nettopp hadde lettet, går villig på uten resultat. I senere slipp holder ikke søkskvalitetene klassenivå og Basta avsluttes. Prøvetid 30 min CACIT, Snåsa Basta starter i tett bjerkeskog et meget godt søk i stor fart, fin stil og aksjon. God kontakt. Basta holder koken dagen ut. Lykkes ikke i dag. 0 pr. AK Prøvetid 60 min Haltdalen Skogsfuglprøver Basta jakter i god kontakt med fører. Stor fart og fin stil. Søket blir i perioder noe rettlinjet. Basta kommer desverre ikke for fugl. Prøvetid 65 min Midtre Gauldal Basta starter med høy intensitet og jakter meget godt i sterk motvind. Revierer terrenget meget fornuftig med en flott stil i god kontakt med sin fører. Senere i vekslende vind og biotp viser Besta et meget godt skogsfuglsøk. Orrhane sees flyvende uten at situasjonen kan bedømmes. Besta fortsetter sitt meget intense søk, noe større dybde ønskelig i starten av slippet. Dommer og fører støkker hare som forfølges losende en kort periode. Senere letter røy fra tre og orrhane ses i området Besta befinner seg. Lykkes desverre ikke i dag. Prøvetid 75 min Midtre Gauldal Basta virker avhengig av både fører og makker, vil ikke slippe seg ut i premieringsverdig søk. Prøvetid 15 min Tydalen Prøvetid 15 min Hemne Besta starter forsiktig i vekslende terreng. Vil dessverre ikke slippe seg ut i et premiverdig søk og fører trekker hunden. Prøvetid 15 min Meråker Starter noe umodent i tett skog. Fart og stil på topp. Går seg opp i åpnere terreng. Stand langt ute sammen med makker. Reiser selv stegg som forfølges og må desverre utgå. Prøvetid 15 min Tydalen Vann-/sporprøver Vann:Rolig i skudd og kast. Løper langs kanten og går villig i vannet. Svømmer meget godt rett på måke. Godt grep, rask retur, men slipper på vei inn, nytt grep uten kommando. Korrekt avlevering. 9 poeng Spor: Starter friskt, finner sporet ved 1 merke. Følger sporet ut. Grep, mister fuglen 3 ganger på tur inn, tar opp uten kommando. Flott avlevering. 8 poeng Søk: Søker i stor fart og finner 1 rype raskt. Godt grep, hurtig retur, korrekt avlevering. Søker på nytt i stor fart og finner 2 rype, godt grep, hurtig retur og legger ved førers fot. 8 poeng 25 poeng Landssamling 2012, Orkdal Vann: RISOK, blir løpende litt langs land før hun går i vannet. Resten utføres perfekt. 9 poeng Spor: Et perfekt sporarbeid.10 poeng Søk: : I stor fart avsøker Basta terrenget erfarent og raskt. Fester et litt dårlig grep på fugl nr. 1 legger ned og justerer. Rask retur og gode avleveringer. 9 poeng 28 poeng Lag-lørdag, Holleia

7 Vann: Ro i skudd og kast. Går ikke i vannet. Nytt påsett. Går noe nølende i vannet. Svømmer godt og tar fugl med godt grep. Rask retur, korrekt avlevering. 6 poeng Spor: Starter friskt, tar sporet før første merke, har flere store tap underveis, finner til slutt fugl men tygger unødig ved opptak. Rask retur, korrekt avlevering. 5 poeng Søk: Basta starter friskt ut og bruker vind godt. Lokaliserer kjapt første rype. Fører gir kommando ved vilt. Rask retur og korrekt avlevering. Ut igjen, bruker igjen vind finner rype. Godt grep. Tukler litt med viltet. Rask retur, flott avlevering. 7 poeng 18 poeng Lag-lørdag, Holleia BERGJORDET'S GLA BRUTUS NO38846/11 ( LOFOTRYPAS ENB ARKUS - SØR HOLLEIAS ATV LAIKA) Buster går et godt søk, bruker litt tid til å komme godt i gang. Større bredde og dybde er ønske, i god kontakt, det bedrer seg noe i neste slipp. Senere tar kreftene slutt. Prøvetid 80 min Rjukan Buster viser oss et kraftfullt jaktsøk i god kontakt med fører. Er noe avhengig av makker. Har enkelte unødvendige stopp. Senere går Buster seg betraktelig opp, men større dybde og bredde i slagene hadde vært ønskelig. På slutten blir det for mye stopp og veldig planløst til at vi tar han med videre. Prøvetid 40 min Rjukan I ÅPENT TERRENG OG MOTVIND JAKTER BUSTER GODT, FIN FART OG STIL. DEKKER TERRENGET I STORE FINE SLAG, SOM SKJEMMES NOE AV STORT FOKUS PÅ MAKKER. GOD KONTAKT. SENERE MED LITT FUGL I SLIPPENE JAKTER BUSTER MED MINDRE FOKUS PÅ MAKKER, OG VISER OSS ET GODT SØK I MED- OGMOTVIND. OGSÅ I TUNG BIOTOP. STØKKER RYPE OG FORFØLGER. LYKKES DESVERRE IKKE Å FÅ VIST OSS HVA HAN KAN I DAG. 0.PR.UK. Prøvetid 70 min CACIT, Raggsteindalen BERGJORDET'S GLA STRATOS NO38843/11 ( LOFOTRYPAS ENB ARKUS - SØR HOLLEIAS ATV LAIKA) Starter dagen med noe varierende søkskvalitet. Noe henging/kontroll av makker. Går seg opp etter hvert. Avprøves inntil kreftene tar slutt. Prøvetid 50 min Rjukan Stratos jobber godt i svak medvind. God kontakt. Senere blir søket for trangt og Stratos blir meget opptatt av makker. Stand sammen med makker, forfølger langt. Prøvetid 15 min Rjukan BIRKESKOGEN'S A B F BJØRK 24187/05 (N UCH TIERBUA'S FREI - RUGDELIAS J M G BELLA DONNA) Bjørk jakter fornuftig og med høy intensitet hele dagen i god kontakt med sin fører uten å komme til tellende resultat. Prøvetid 65 min Ljørdalen Bjørk går et for stort medvindsøk i stor fart og fin stil. Det kniper med kontakten. Hun savnes, ryper sees lette og hun forfølger. Kommer tilbake og kobles i stand. Rype letter. 0 pr. AK. Prøvetid 18 min Kongsvold

8 Bjørk jakter fornuftig og med høy intensitet hele dagen i god kontakt med sin fører uten å komme til tellende resultat. Prøvetid 65 min Ljørdalen I medvind, xx vinterbiotop, noe tungt føre går Bjørk et godt søk i god fart og stil, god kontakt. Noe opptatt av lukt på bakken. Fortsetter på som xx. Tar stand. Går noe forsiktig på uten å presentere fugl. Dette gjentar seg x3. Avsluttes i dag. 0 pr.ak Prøvetid 40 min Dovrefjellpr Bjørk starter opp i fin fart og stil, får med seg mye terreng. Får overflyger langt ute og går etter for langt. 0 pr.ak Prøvetid 8 min Dovrefjellpr BIRKESKOGEN'S C B M YR NO39110/10 ( MORITZ VOM GEESTMOOR - BIRKESKOGEN'S A B F BJØRK) Yr et bra jaktsøk, men mangler bredde og dybde i søket. God kontakt, bra fart og stil. Går i andre slipp usystematisk og mangler plan i søket. Finnes i stand, reiser selvstendig ryper og går friskt etter. 0 pr.ak Prøvetid 30 min Dovrefjellpr Yr går et godt søk i god fart, fin stil og aksjon i medvind. Fester stand. Vil ikke frem på førers kommando. Fjellryper letter og Yr forfølger. 0 pr. AK Prøvetid 15 min Dovrefjellpr BIRKESKOGEN'S ZANNI 09479/07 ( FELTHUNDEN'S B F JEGER - RUGDELIAS J M G BELLA DONNA Prøvetid 15 min , Raggsteindalen Prøvetid 15 min , Geilo Prøvetid 10 min Kongsvold Til finale Prøvetid 30 min , Geilo Prøvetid 30 min Filefjell Mot Apollo: Apollo tar føringen i slippet. I medvind avsøker begge hundene terenget fornuftig. Zanni blir noe borte mot slutten. Apollo over Zanni. Mot Mentor: Begge jakter meget godt i kupert terreng. Hundene fester stand sammen. Reiser villig og presist rype. Rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer flott. Senere ny stand. Reiser djervt og noe upresist rype. Rios. Utreder. Tildeles i dag 2. Vk. Prøvetid 30 min Filefjell Kritikk ikke skrevet. Prøvetid 30 min Brandseth Prøvetid 20 min Geilo

9 Rett etter slipp tar Zanni stand, rype letter som forfølges. 0.pr. AK. Prøvetid 2 min Geilo Prøvetid 40 min Mjølfjell BJB BITTE NO46487/09 ( FELTHUNDEN'S B F JEGER - SCHOU ATZ BONNY) Skogsfuglprøver I meget god fart avsøker Bitte anvist terreng med meget god bredde og dybde i slagene i samarbeid med fører. Har gjentatte markeringer som løses ut. Stand. i det fører kommer til letter orrhane presist foran Bitte som roes i oppflukt og skudd. Utreder erfarent og apporterer effektivt. 2.pr.Ak. Prøvetid 85 min Buhol Bitte jakter med god intensitet og får avsøkt tildels meget godt med terreng i samarbeid med fører. Prøvetid 75 min Buhol Bitte viser oss et meget godt søk. Jakter stillferdig i anvist terreng. kommer ned mot en myrkant. Fugl letter i nærheten. Ny fugl letter og hun blir med litt for langt i denne klassen. En tiltalende hund som ikke lykkes i dag. Prøvetid 20 min Varaldskogen Lavlandsprøver I vekslende vind og biotop går Bitte ett meget godt søk i god kontakt med fører. Noe bedre reviering og høyere intensitet ønskes. Bekrefter søksinntrykket utover dagen. Fortsetter dagen ut, merker ettervhvert dagen. Lykkes ikke i dag. 0 pr. AK. Prøvetid 55 min Østfold Bitte jakter godt tidvis meget godt i fin fart og stil. Bitte går noe ujevnt, med enkelte stopper. Lykkes ikke i dag. Prøvetid 55 min CACIT NM, Trøgstad Vann-/sporprøver Vann: Viser oss vannapport av beste merke. 10 poeng Spor: Bitte finner sporet etter 1.merke, ellers er alt perfekt. 9 poeng Søk: Går to intense søk og god bruk av terreng og vind. RYpene fattes med gode grep, den ene rypa legges ved førers fot. 9 poeng 28 poeng Rasen, Malungen Vann: Er rolig i skudd og kast, går villig i vannet, meget god,bruker vind, godt grep, rask retur, litt rask avlevering. 9 poeng Spor: Prima utført sporarbeid. 10 poeng Søk: : Utmerket fart og eminent søk. Begge duer fattes med litt drlig grep. Rask retur og noe hurtig avlevering. 8 poeng 27 poeng Rasen, Malungen Vann: Prima vannapport 10 poeng Spor: I stor fart tar Bitte sporet direkte og følger dette frem til fugl. Godt grep, rask retur og noe slurvete avlevering 9 poeng Søk: Bitte gjør 2 lyn-effektive app. av høy klasse 10 poeng 29 poeng Børja

10 Fullkombinert Prosa: Bitte starter meget godt i tett biotop. Holder fin kontakt og revierer paselig for biotopen. Sterk markering som hun løser ut. Senere ny sterk markering, følger fot, rugde letter. Det skytes og Bitte er rolig i oppflukt og skudd. Dessverre har ikke dommer sett noen stand. Senere i åpent terreng modererer Bittet søket betydelig. Vi tar en pause og i neste slipp går hun bedre igjen. Lykkes ikke i dag. Prøvetid: 60 min Vann: 0 poeng Spor: 0 poeng Søk: : 0 poeng 0 poeng Børja BJB TIRIL NO46483/09 ( FELTHUNDEN'S B F JEGER - SCHOU ATZ BONNY) Går et moderat søk. Ønskes bedre bredde og dybde i søksopplegget. Mangelfull reviering. Gpd kontakt med fører. Stand. Makker går forbi. Senere støkk. Har stand uten reis i område hvor makker støkker. Flere sjanser på fugl i dag. Prøvetid 45 min Dalsbygda I god fart og stil og i god kontakt med fører jakter Tiril jevnt godt og bevisst gjennom hele slippet. 2x stand uten reis. Senere fast stand sammen med makker. Reiser villig, men går for langt etter i oppflukt og skudd. Prøvetid 15 min Dalsbygda Starter forsiktig på lett vinterføre. Dekker terrenget med enkelte gode slag. I neste slipp viser Tiril enkelte slag som holder premieringsnivå. Avsluttes og ønskes lykke til videre. Prøvetid 30 min Tolga Tiril starter i god fart, fin stil og i god kontakt. Avsøker terrenget i mot/sidevind med noe ujevn kontinuitet. Det letter rype i 2 omganger i slippet. Senere i tett biotop med mye spor hefter Tiril seg mye på fot. Støkker ryper. Tiril holder dagen ut uten å lykkes. Prøvetid 50 min Tolga BONO NO56176/09 ( KONGSTORP'S BONOS BØRRE - ITZA'S IRIS) Går et godt søk i god kontakt med fører. Noe større format ønskelig. Går seg opp i andre slipp, kommer opp i makkers stand og går forbi. Utgår. Prøvetid 0 min Dalsbygda Det ønskes bedre reviering og intensitet. God kontakt. Utover dagen bedrer søket seg. Har også et par stander uten resulat. Flere sjanser på fugl. Prøvetid 55 min Dalsbygda Vann-/sporprøver Vann: Ro i skudd og kast. Går behersket i vannet. Svømmer godt rett på fugl. Tar et litt løst grep som han justerer på land. Legger ned og tar opp på kommando. 8 poeng Spor: Gjør et flott spor som kun skjemmes av litt trøblete retur. Bruker litt lang tid. 9 poeng Søk:Utfører en perfekt søkapport. 10 poeng 27 poeng Svarstad

11 Vann: Bono trenger mye støtte før han går i vannet, resten utføres fint 7 poeng Spor: Bono utfører et prima spor som kun skjemmes av en slurvete avlevering 9 poeng Søk:Bono finner begge ryper raskt, nøler litt ved opptak på begge ryper, godt grep, rask retur, korrekt avlevering 9 poeng 25 poeng Børja CARNBRINGS INDY S32402/2009 (N S UCH N J(K)CH RUGDELIAS NMJ NIKKO - HENRIKSEN'S NELLIE) Lavlandsprøver GÅRET MEGET GODT. FORNUFTIG BRUK AV VIND OG TERRENG. STOR FART, PRIMA STIL. FUGL I SLPPET. LYKTES IKKE I DAG. 0.PR.AK. Prøvetid 60 min CACIT, Tjølling INDY JAKTER MEGET GODT I MEDVIND. REVIERER DET ANVISTE TERRENGET PÅ EN UTMERKET MÅTE, GOD KONTAKT MED FØRER. I SENERE SLIPP FORTSETTER INDY SITT GLIMRENDE SØK. STAND. REISER PÅ KOMMANDO KONTROLLERT OG PRESIST RAPPHØNSKULL. RIOS. UTREDER OK. INDY BEFESTER SITT GLIMRENDE INNTRYKK GJENNOM HELE DAGEN OG TILDELES EN VELFORTJENT 1.PR.AK. Prøvetid 60 min CACIT, Tjølling Indy går i stor fart og stil et stort anlagt søk i vekslende vind i god kontakt med sin fører. Får med seg godt med terreng både i dybde og bredde. Fortsetter senere sitt gode søk. Går dagen ut uten å lykkes. 0 pr. AK Prøvetid 50 min Dovrefjellpr På tungt føre og i uoversiktlig terreng starter Indy i god fart, kraftig aksjon og fin stil. Revierer fornuftig i god kontakt. Indy jakter meget godt hele dagen i vekslende vind og terreng. Bedre lykke neste gang. 0. pr. AK. Prøvetid 65 min Rolf Sevendals minneløp Indy jakter et godt søk i god fart og fin stil. Revierer terrenget godt i god kontakt med fører. Indy sees i det hun forfølger rype og Indy er ferdig bedømt for dagen. 0 pr. AK Prøvetid 6 min Dovrefjellpr Indy starter i god fart, fin stil og aksjon. Revierer det anviste terrenget godt i god kontakt med fører. Senere i vekslende vind går Indy seg stort opp og jakter i store, flotte slag. I tett skog på slutten av dagen modererer Indy seg noe. Vi ser Indy trekke an og ta stand oppe på kant. Når fører kommer til reiser Indy villig og presist rype. Roes på sterke tilrop i oppflukt og skudd. Utreder OK. Indy tildeles i dag 2. pr. AK. Prøvetid 60 min Rolf Sevendals minneløp I. jakter i god fart og får bra med terreng med seg. Stand uten resultat. I lettere terreng og motvind jakter I. glimrende. Støkker rype og forfølger friskt. 0. pr. AK. Prøvetid 57 min Rolf Sevendals minneløp Borte mesteparten av slippet og utgår. 0 AK Prøvetid 15 min Dovrefjellpr

12 Vann-/sporprøver Vann:Ro i skudd og kast. Vil ikke i vannet før etter mange kommandoer. Svømmer godt til and som tas med godt grep. Legger ned and på land. Tar så opp og avleverer korrekt. 6 poeng Spor:Indy starter i stor fart, finner sporet etter 1.merke, går forbi viltet, finner viltet, godt grep, rask retur og korrekt avlevering.8 poeng Søk:Indy gjør en perfekt søkapport i dag. 10 poeng 24 poeng Lag-lørdag, Holleia Vann: Går i skuddet direkte på vannet. Svømmer godt rett på fugl. Godt grep, rask retur, legger ved førers fot. 6 poeng Spor:Finner sporet raskt med fin bruk av vind. Litt nølende opptak, godt grep, rask retur og korrekt avlevering.9 poeng Søk:Finner begge fugler eget raskt med god bruk av vind. Må ta opp på kommandoer, raske returer og litt motvillige avleveringer. 7 poeng 22 poeng Svarstad Vann: RISOK, blir løpende langs land og står lenge før hun går i vannet. Resten utføres perfekt. 8 poeng Spor: Tar sporet ved fall, følger dette i god fart til 2.merke. Mister sporet. Tar det opp etter 3.merke og følger dette til fugl. Godt grep, raskt retur og korrekt avlevering. 9 poeng Søk: Finner begge fugler raskt og på fugl nr. 1 så nøler hun litt ved viltet. Gode grep, raske returer og 2 nydelige avleveringer. 9 poeng 26 poeng Lag-lørdag, Holleia Vann: Ro i skudd og kast. Løper litt langs land. Går så villig i vannet på kommando. Svømmer godt rett på fugl. Godt grep, rask retur, korrekt avlevering. 7 poeng Spor: Bruker litt tid på å komme i gang. Finner så sporet ved fallet og følger det frem til fuglen. Nøler litt ved opptak. Godt grep, rask retur. Korrekt avlevering. 8 poeng Søk: Indy søker med stor intensitet og finner begge rypene ved god bruk av vind. Nøler ved opptak av begge fugler og leger ned flere ganger. Må ha kommando for å komme med rype 1. Motvillig avlevering av begge. 6 poeng 21 poeng Sørli, Modum Vann: Går i skuddet litt nølende i vannet. SVømmer godt rett på fugl. Justerer grepet på land og legger ned og tygger litt. Tar opp uten kommando og avleverer korrekt. 6 poeng Spor: Indy avslutter dagen med et prima sporarbeid. 10 poeng Søk:Finner begge fugler meget raskt. Må ha kommando ved opptakene. Gode grep, raske returer og litt motvillige avleveringer. 7 poeng 23 poeng Mosjøen CHARLESWOOD KORNELIA FIN19152/08 (S CH JV-04 CHARLESWOOD HURRICANE - FI SE UCH EUV-06 DON KORLEONE'S BABE MAGNET) Kornelia jakter godt i god kontakt med fører. Revierer både i dybde og bredde i vekslende biotop. Støkker fugl og er rolig. Moderer seg søksmessig på slutten av dagen. Prøvetid 45 min Børselv Kornelia jakter meget godt sammen med fører. Får godt med terreng med seg. Er litt variabel i intensitet. Kommer seg ikke skikkelig ut i søk i senere slipp. Støkker ryper. Utgår. 0 pr.ak Prøvetid 30 min Altaprøven

13 CONCLUSION AV TVERREGGA NO40922/11 ( GRYINGEN'S CONAN - ÅRDALEN'S REVOLUTION) I varmt vær og vekslende svak vind starter conclusion i god fart, fin stil og aksjon. God kontakt med fører. Har enkelte meget gode slag. Markerer på fot men støkker rype og roes. Ny rype letter når makker kommer til. Fortsetter samme søk dagen ut, har sjanse på slutten uten å lykkes. Prøvetid 55 min CACIT, Snåsa Skogsfuglprøver Conclusion går et ungdommelig og umodent søkder hun er noe opptatt av makker. Blir mye rotende med nesa i bakken og går bakover i terrenget. Noen få gode slag. Mye ut og inn. Støkker rype, loser og forfølger langt. Prøvetid 40 min Karlsøy & Omegn DOKTORDALEN'S ASK NO55091/11 ( STING - DOKTORDALEN'S TIKA) I kupert terreng og motvind jakter Ask godt. Er noe opphengt i makker. Noe større intensitet er ønskelig. i senere slipp viser Ask god progresjon med stor fart og kraftig aksjon. En trivelig hund som desverre ikke lykkes i dag. Prøvetid 90 min CACIT, Karlsøy starter noe uryddig, men går seg opp etterhvert og får nå bra med terreng med seg. Er til tider noe opptatt av makker. Søket skjemmes noe av mange markeringer. Makker har stand. Ask oppsøker makker og forstyrrer makkers standsituasjon. Når rype letter forfølger Ask friskt. Prøvetid 45 min Vesterålen Starter i stor fart, fin stil og kraftfull aksjon. Viser et søk i ungdommelig intensitet og blir etterhvert så opptatt av makker at det ikke holder det klassenivå som kreves, og Ask bedraktes som ferdigbedømt for i dag. Prøvetid 20 min Vesterålen DOKTORDALEN'S TIKA 22791/06 ( ITZA'S KNERTEN - NORDARYPA'S SHIRA) Jakter godt i alle sine slipp. Går fint både i dybde og bredde, og i god kontakt med fører. Søket skjemmes noe av markeringer. Har stander hvor han må ha hjelp fra fører for å løse ut. Kommer ikke for fugl. Prøvetid 55 min Vesterålen Starter i god fart, fin stil og kraftfull aksjon. Markerer og løser ut, støkker rype og blir for urolig og anses ferdig bedømt. Prøvetid 10 min Vesterålen Skogsfuglprøver Tika legger straks opp til skogssøk av beste merke. Hun dekker det anviste terreng på en utmerket måte i god kontakt med sin fører. En utmerket hund på alle måter som desverre ikke kom i fugl. Prøvetid 70 min Midt-Troms Tika går godt i god fart, fin stil, revierer godt i god kontakt med fører. Stand. Fugl letter presist foran og Tika er rolig i oppflukt og skudd. Utreder. Senere stand uten res. På slutten av slippet finnes Tika i stand, går meget forsiktig frem på ordre. Rolig i oppflukt og skudd, utreder greit. Får i dag 3 pr. AK Prøvetid 15 min Arnøya

DREIEBOK 26.mars, NM-Lag vinter 2015

DREIEBOK 26.mars, NM-Lag vinter 2015 DREIEBOK 26.mars, NM-Lag vinter 2015 Startrekkefølge 1. slipp: B Tromsørypa s Ad Tim KV Markusfjellet s Gdf Raipas 2. slipp: P Skipsfjordhøna s C Bolt IS US Nokia 3. slipp: ES Ildfoten s L-Yukon SV Tareskogens

Detaljer

Sentral Dommerkonferanse

Sentral Dommerkonferanse Sentral Dommerkonferanse For lokale dommerutvalg Gardermoen 24. 25. januar 2013 Dommerutvalget i Fuglehundklubbenes Forbund Program for Dommerkonferansen for fuglehunddommere 24. 25. januar 2013 Sted:

Detaljer

Dreiebok Finale Norsk Derby 21.9.2014

Dreiebok Finale Norsk Derby 21.9.2014 Dreiebok Finale Norsk Derby 21.9.2014 Bilde 1 Terreng: Knutshø syd. Dommere: Jarle Karlsen og Øivind Skurdal Værforhold: Fra morgenen av delvis skyet med vekslende vind, styrke frisk bris. Fra midt på

Detaljer

FA Bruksvallarna 31 mars 2011 Vinter-Fjällpokalen kvalparti 1 Domare: Andreas Bjørn Klass: UKL

FA Bruksvallarna 31 mars 2011 Vinter-Fjällpokalen kvalparti 1 Domare: Andreas Bjørn Klass: UKL FA Bruksvallarna 31 mars 2011 Vinter-Fjällpokalen kvalparti 1 Domare: Andreas Bjørn Klass: UKL UKL PT VET POINT'S SPOTTIFY SE12652/2010, äg & för Reine Lundqvist, Vännäs Mot Maffia: Spottify starter i

Detaljer

NVK ÅRBOK 2010. Forord... 3 Styrets beretning... 4 Jaktrådets årsrapport... 8 Vandrepremier... 10 Årets hunder...17

NVK ÅRBOK 2010. Forord... 3 Styrets beretning... 4 Jaktrådets årsrapport... 8 Vandrepremier... 10 Årets hunder...17 Innhold Forord... 3 Styrets beretning... 4 Jaktrådets årsrapport... 8 Vandrepremier... 10 Årets hunder...17 Premielister jaktprøver Korthåret vorstehhund... 19 Strihåret vorstehhund... 25 Langhåret vorstehhund....

Detaljer

...av Halvor Størmer. -en liten innføring

...av Halvor Størmer. -en liten innføring ...av Halvor Størmer B L O D S P O R -en liten innføring BLODSPOR Av Halvor Størmer (del 1) Tenk dere en usynlig sti i skogen som har så sterkt drag på hunden at den bare må finne ut hva dette er Tenk

Detaljer

10 ENKLE TILTAK TIL BRUK I TIMEN OG/ELLER SOM PASIENTEN KAN BRUKE HJEMME

10 ENKLE TILTAK TIL BRUK I TIMEN OG/ELLER SOM PASIENTEN KAN BRUKE HJEMME Av Cathrine Ramm, psykomotorisk fysioterapeut og tilknyttet RVTS Øst Tryggere Traumeterapeuter -program. Med for- og etterord ved Trine Anstorp, fagteamleder Traumeforebyggende team RVTS Øst. 10 ENKLE

Detaljer

FRA VALP TIL GODKJENT ETTERSØKSHUND OPPDATERT

FRA VALP TIL GODKJENT ETTERSØKSHUND OPPDATERT FRA VALP TIL GODKJENT ETTERSØKSHUND OPPDATERT 2014 Fra valp til godkjent ettersøkshund 2. utgave: NJFF v/ Roar Lundby og Hans Ole Solberg Utgitt av Norges Jeger- og Fiskerforbund. Grafisk produksjon: Erik

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årets anmelder 2014/15. Eira Solstad. Dokka ungdomsskole. Innhold: - Tale ved overrekkelse - Eiras 26 anmeldelser

Årets anmelder 2014/15. Eira Solstad. Dokka ungdomsskole. Innhold: - Tale ved overrekkelse - Eiras 26 anmeldelser Årets anmelder 2014/15 Eira Solstad Dokka ungdomsskole Innhold: - Tale ved overrekkelse - Eiras 26 anmeldelser Tale av Bjarte Bakken (Foreningen!les) ved overrekkelsen av prisen på Dokka ungdomsskole 15.

Detaljer

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene.

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. 1 rører du på deg? Ta en titt på fargesiden din Vel... Jeg er ikke fysisk aktiv, men jeg tenker på å bli

Detaljer

Audun Kjus Jakt NEG Julehilsen 2014

Audun Kjus Jakt NEG Julehilsen 2014 Audun Kjus Jakt NEG Julehilsen 2014 Omslagsfoto: Anders Beer Wilse 1929, Harejakt Samtlige foto i denne utgivelsen eies av Norsk Folkemuseum Trykt ved Aktiv Trykk AS ISBN 978-82-91161-41-9 ISSN 1500-0966

Detaljer

Oppdretteren - del 5: Valpens første leveuker Atferd

Oppdretteren - del 5: Valpens første leveuker Atferd Del 1 i nr 7/8 - Forberedelser, drømmer og forventninger Del 2 i nr 9 - Valpen og forventningen om en stjerne Del 3 i nr 11/12 - Valg av avlsdyr - å forutsi det uforutsigbare Del 4 i nr 1 - Valpens første

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

F/NLF: Kompendium Bird-man vingedress

F/NLF: Kompendium Bird-man vingedress 1 F/NLF: Kompendium Bird-man vingedress Thomas Sætren Juni 2000 Sikkerhets- og utdanningskomiteen F/NLF 2 1. Om dette kompendiet 1.1 Hensikt Dette kompendiet er en oppsamling av erfaringer og kunnskap

Detaljer

65+ Øvelser som holder deg i form. + Konkrete råd om fysisk aktivitet + Slik kommer du i gang

65+ Øvelser som holder deg i form. + Konkrete råd om fysisk aktivitet + Slik kommer du i gang 65+ Øvelser som holder deg i form + Konkrete råd om fysisk aktivitet + Slik kommer du i gang Innhold Fysisk aktivitet gir overskudd + Slik kommer du i gang.... 4 + Nasjonale anbefalinger for voksne....

Detaljer

På sidelinjen. Seks hunder skulle ligge rolig ved siden av hverandre, mens eierene skulle gå ut av syne, bak dommerteltet.

På sidelinjen. Seks hunder skulle ligge rolig ved siden av hverandre, mens eierene skulle gå ut av syne, bak dommerteltet. På sidelinjen Kjære røykende hundeiere les dette, og ikke bli sint, verken på meg eller andre. Jeg vil ikke såre noen, men bare belyse et problem, som jeg føler andre ser på som latterlig, men for meg

Detaljer

Et hundefaglig tidsskrift for aktive hundeeiere. Årgang 13. Nr. 6/10. Canis vi forandrer hundeverden! www.canis.no

Et hundefaglig tidsskrift for aktive hundeeiere. Årgang 13. Nr. 6/10. Canis vi forandrer hundeverden! www.canis.no Et hundefaglig tidsskrift for aktive hundeeiere Nr. 6/10 Årgang 13 Canis vi forandrer hundeverden! www.canis.no Adferd & læring FRIVILLIGE STARTER FRA UTGANGSSTILLING Tekst: Cecilie Køste & Morten Egtvedt

Detaljer

2. Lise begynner å føle det annerledes overfor moren sin. Hvilke følelser er dette? Hva kan det tenkes at det ligger bak?

2. Lise begynner å føle det annerledes overfor moren sin. Hvilke følelser er dette? Hva kan det tenkes at det ligger bak? Sett dere sammen i par og besvar spørsmålene. «Nye klær» Spørsmål til novellen 1. Lise er usikker på mange ting når hun kommer tilbake fra sommerferien. Hva er det hun føler seg så usikker på? Hvorfor

Detaljer

PRESISJON SIKTING BRILLENE, ETC.

PRESISJON SIKTING BRILLENE, ETC. VEDLEGG 2 1 PRESISJON SIKTING BRILLENE, ETC. Hvis du har to øyne, bruk dem begge når du sikter og skyter. Ja, sikt med begge øyne åpne, og stol på at lederøyet ditt tar utfordringen. Dette kan vise seg

Detaljer

Hestens tenner og munnhelse

Hestens tenner og munnhelse Hestens tenner og munnhelse En liten innføring i anatomi og vanlige lidelser, av veterinær Ellen Frisenfeldt Schmedling Anatomi s. 3 Skader og feilslitasjer s. 8 Bitt-typer Ulvetenner Tannfelling Den gamle

Detaljer

FINN KEEPEREN I DEG!

FINN KEEPEREN I DEG! FINN KEEPEREN I DEG! Hei alle kolleger. NFF ønsker å forsterke fokus på de yngste keeperne. Finn keeperen i deg handler om at typer som passer til å spille i mål blir veiledet og stimulert av våre beste

Detaljer

SAMMENLIGNINGSFORSØK MED TRE BIRASER Brune, Carnica- og Buckfastbier

SAMMENLIGNINGSFORSØK MED TRE BIRASER Brune, Carnica- og Buckfastbier SAMMENLIGNINGSFORSØK MED TRE BIRASER Brune, Carnica- og Buckfastbier Av A. Kristian Stigen Disse sammenligningsforsøkene ble utført i tidsrommet fra 1974 til 1984 med tre forskjellige biraser; brune bier,

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Mann 42, Trond - ukodet

Mann 42, Trond - ukodet Mann 42, Trond - ukodet Målatferd: Begynne med systematisk fysisk aktivitet. 1. Fysioterapeuten: Bra jobba! Trond: Takk... 2. Fysioterapeuten: Du fikk gått ganske langt på de 12 minuttene her. Trond: Ja,

Detaljer

Forfatterne. Redaksjonen. Norsk Motocykkel Union, 2001 og 2007 ISBN-13: 978-82-92275-03-0

Forfatterne. Redaksjonen. Norsk Motocykkel Union, 2001 og 2007 ISBN-13: 978-82-92275-03-0 Forfatterne Leif Klyve er hovedforfatter for Full Kontroll. Leif er trafikkpedagog og motorsyklist og medlem i NMCUs Trafikksikkerhetskomié. Leif har i en årrekke jobbet som MC-sensor i Statens vegvesen.

Detaljer

Forfatterne. Redaksjonen. Norsk Motocykkel Union, 2001 og 2007 ISBN-13: 978-82-92275-03-0

Forfatterne. Redaksjonen. Norsk Motocykkel Union, 2001 og 2007 ISBN-13: 978-82-92275-03-0 Forfatterne Leif Klyve er hovedforfatter for Full Kontroll. Leif er trafikkpedagog og motorsyklist og medlem i NMCUs Trafikksikkerhetskomié. Leif har i en årrekke jobbet som MC-sensor i Statens vegvesen.

Detaljer

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen «Livet handler ikke om å finne deg selv. Det handler om å skape deg selv.» George B. Shaw 2 Gratulerer, du har tatt deg bryet med å laste ned denne boken fra cyber

Detaljer

Her skal jeg prøve å gi deg flere alternativer for hvordan du kan få kontroll over valpebitingen og hvordan du kan unngå at den tar overhånd.

Her skal jeg prøve å gi deg flere alternativer for hvordan du kan få kontroll over valpebitingen og hvordan du kan unngå at den tar overhånd. Valpebiting Tekst: Arne Aarrestad Valpebiting er like naturlig for valper som lek er for våre barn, men den kan skape problemer både for eier(e) og for valpen selv. Eier klarer ofte ikke å kontrollere

Detaljer