15 år med Nasjonalt register for leddproteser Kvalitetsregisterdager i Bergen mai

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "15 år med Nasjonalt register for leddproteser Kvalitetsregisterdager i Bergen 22. - 23. mai"

Transkript

1 Informasjon fra OrtoMedic AS Juni Nr årgang 15 år med Nasjonalt register for leddproteser Kvalitetsregisterdager i Bergen mai Iforbindelse med sitt 15 års jubileum inviterte Leddproteseregisteret til Jubileumsmøte i Bergen. 110 deltagere var tilstede, og det betyr at de aller fleste sykehusene, som er bidragsyter til regist- eret, var representert. I tillegg var industrien godt representert under møtet. Professor Lars B. Engesæter, som er leder av styringsgruppa for leddproteseregisteret, ønsket velkommen og hadde en flott gjennomgang av registerets historie. Vi i OrtoMedic AS er stolte av at det første Charnley stipendiet, som ble utdelt i 1986, ble gitt til Det Norske Hofteregisteret ved Vi kan takke overlegene Leif Ivar Havelin, Norvald Langeland og Einar Sudmann for Leddproteseregisterets eksistens. Forsettelse neste side 15 år med Nasjonalt register for leddproteser 1-3 Club Corail, Mallorca 4-5 Skuldermøte på St. Görans Hospital, Stockholm 5-6 Delta skulderprotese, 15 års jubileumsmøte 7-9 INNHOLD CeramTec, Berlin mai i Athen. 16th International Conference on Oral & Maxillofacial Surgery Efort C-stem brukermøte 14 Rudolf Medizintechnik - et skritt videre i MIS-verdenen 15 Åpning av Nasjonalt Medisinsk Museum Nytt produktområde - Berchtold 18 Berchtold Chromophare X 65 19

2 Overlege Norvald Langeland. Det var ingen tvil om at det var overlege Einar Sudmanns utrettelige arbeide og iver som gjorde det mulig å stifte registeret. Registeret benyttet anledningen til å takke alle sykehusene som har mottatt dette sikringsorganet med stor positivitet og entusiasme. Man regner med at mer enn 95 % av alle innopererte proteser nå blir rapportert til registeret. Det var gledelig å se at lederne for både det svenske, danske og finske registeret var tilstede og presenterte sine respektive resultater. Nøkkelpersoner i de nordiske registrene: Dr. Ulf Lucht, Danmark, Prof. Henrik Malchau, Sverige, Dr. Juha Nevalainen, Finland, Dr. Otto Robertsson, Sverige. Dr. Stein Atle Lie, Dr. Birgitte Espehaug, Prof. Lars B. Engesæter, og Dr. Leif Ivar Havelin, alle fra Norge. Professor Henrik Malchau fra Gøteborg, som er leder av det svenske registeret, hadde flere innlegg både i debattene og i sin hovedpresentasjon. Han var tydelig overbevist om at dårlig operasjonsteknikk var en sterk medvirkende årsak til bl.a. løsning av hofteproteser og dermed en tidlig revisjon. Dette gjorde også at debatten om registrering av kirurgene på skjemaene kom i gang. Her var det uten tvil mange meninger og mye følelser ute og gikk. Noe overraskende var det vel at en klar majoritet av deltagerne ønsket en registrering av kirurgen. Dog ikke gjennom navn, men Vi er glad for å kunne se så klare resultater fra et av våre Charnley-stipend. Nasjonalregisteret fikk stipendiet i 1986, noe vi skrev om i OrtoMedia nr. 28/1995. Under foredraget ble det igjen bekreftet at Charnley-stipendiet var en stor hjelp for starten av leddproteseregisteret da det startet opp i Vi gratulerer med 15 år!! med tildelte nummer fra de forskjellige sykehusene. Overlege Leif Ivar Havelin kunne rapportere at mer enn proteser nå er innrapportert. Et imponerende tall. Det som derimot er skremmende er at hele 77 forskjellig acetabular og 86 femur komponenter har vært i bruk. 30 av disse har vært benyttet til mindre enn 5 pasienter. Dette virket skremmende på de fleste og det ble sterkt referert til den nye Sintef-rapporten samt registerets arbeide. Her tar man klart avstand fra å starte opp med nye udokumenterte produkter. Dette har vært gjort i altfor stor skala i Norge. Skal slike produkter tas inn på det norske markedet må det gjøres gjennom kontrollerte studier. Dette var et meget klart signal fra alle de nordiske registrene. Overlege Ove Furnes la frem store materialer på kneproteser, og det er ingen tvil om at det er kneprotesene som har den største økningen i Norge for tiden. Tallet for 2002 er rundt 2000 kneproteser, hvorav ca. 12 % er uniproteser. Uni-protesene har også økt i Norge, dette til tross for at Leddproteseregisteret kunne dokumentere en doblet risiko for revisjoner sammenlignet med en totalprotese. Årsaken til dette kunne skyldes at spesielt to proteser hadde meget dårlige resultater. Disse er vissnok ute av det norske markedet nå. Overlege Otto Robertsson fra det svenske kneregisteret kunne rapportere at den mini invasive teknikken ga dårligere resultater enn den vanlige «store» teknikken. Av andre innlegg må nevnes «duellen» mellom professorene Olav Reikerås og Lars Nordsletten om hvilke type hofteprotese man bør benytte på pasienter 2

3 under 60 år. Her gikk debatten høyt (ikke uventet). Noen endelig fasit kunne man vel ikke trekke etter debatten, men mange av tilhørerne fikk mange flotte argumenter for sine syn. Sentralsykehuset i Rogaland var sterkt representert, her med overlegene Astvaldur Arthursson, Norman Lichtenberg, Tor Steinar Raugstad og Kjell Harbo. Overlege Arvid Småbrekke fra Hammerfest sykehus la frem et meget interessant materiale som kunne dokumentere en klar sammenheng mellom operasjonstid og resultater. Han kunne også vise til at små lokale sykehus hadde kortere operasjonstid enn sentra- og universitetssykehusene. Faglig konklusjon må bli: Leddregisteret har gjennom disse 15 årene vist seg som et svært viktig og verdifullt sikringsorgan, og det har spart samfunnet for mange millioner kroner. La oss tilslutt få nevne litt om den sosiale rammen rundt møtet. Den første dagen ble avsluttet med en flott middag som var jubilanten verdig, og ikke minst besøket i Grieghallen. Ballett forestillingen MOON WATER var noe av det vakreste man kunne tenke seg å oppleve. En fantastisk opplevelse hvor Bach s cello soloer rammet inn en nytelse av bevegelser. Formann i NOF, Dr. Gisle Uppheim, Lovisenberg Diakonale sykehus Dr. Kari Indrekvam, Kysthospitalet i Hagevik og Dr. Finnur Snorrasson, Sykehuset Buskerud HF, Drammen. Overlege Norvald Langeland konkluderte hele møtet med enkle ord under sin takk for maten tale: Kvalitet - kvalitet og kvalitet Takk for et flott arrangement!!! En lydhør forsamling med Professor Lars Nordsletten, Ullevål Universitetssykehus i spissen. 3

4 ClubCorail Mallorca Det tredje Club Corail Norge møtet i regi av OrtoMedic AS ble i år holdt på Cala Bona på Mallorca april. I år som tidligere var det professor Olav Reikerås ved Rikshospitalet som var faglig ansvarlig for møtet. Møtet ble avholdt på en meget profesjonell måte. Antallet leger som deltok var 27 fra 21 forskjellige sykehus. Med ledsagere var vi 50 som reiste med Ving Reiser til Mallorca. Fra Artrogruppen, legene som står bak Corail protesen, kom Jean-Marc Semay fra St. Etienne. Pga. kollisjon med det franske Club Corail møtet var han den eneste representanten fra Artrogruppen. Sammen med Paul Silberer fra Ceramtec utgjorde han «gjesteforeleserne» den første dagen. For oss som har hørt Dominique Hardy fra Brussel før, var det en skuffelse at han måtte melde forfall pga. sykdom. Av norske foredragsholdere var det i alt 10 som spente over alt fra primærproteser til revisjoner med KAR og Reef. Begge dagene ble avsluttet med Case Forum hvor deltagerne hadde tatt med seg problemkasustikker. Møtet begynte kl og gikk frem til lunch. Deretter var det siesta i det faglige programmet frem til Det faglige fortsatte deretter frem til kl Siestaen gjorde at vi også kunne delta i det sosiale programmet. Jeg mener det er svært viktig at vi kan få være med på dette slik også Per Siewers ga uttrykk for da han frembragte sin takk ved lunchen siste dag. Det sosiale programmet besto første dag av et besøk i drage grottene med konsert i «dypet». en stor opplevelse. Vi var også på omvisning på en perlefabrikk hvor de berømte Majorca perlene ble produsert. Avslutningsdagen hadde vi en fantastisk tur på nordvestkysten inkludert Valdemosa og Port Soller. Hele tiden med en fortreffelig guide. Forsettelse neste side Professor Olav Reikerås, Rikshospitalet, Dr. Svein Svenningsen, Arendal sykehus, Dr. Tore Heier, Diakonhjemmets sykehus og Dr. Per Siewers, Martina Hansens Hospital. Dr. Jean-Marc Semay, Artrogruppen Dr. Jean-Marc Semay, Artrogruppen, Paul Silberer, CeramTec, Professor Olav Reikerås, Rikshospitalet, Produksjef Thor Arne Valle, OrtoMedic AS. 4

5 Skuldermøte på St. Görans Hospital Stockholm 15. og 16. mai Ialt 43 inviterte ortopeder fra Finland, Danmark, Sverige og Norge deltok på skuldermøtet ved St. Görans Hospital. Som vanlig under kyndig ledelse av Professor Anders Ekelund og med blant andre norske Dr. med. Jan Erik Madsen som foredragsholder. Passe porsjoner Deltakerne forlot regnværet i Oslo torsdag morgen og ankom møtet ved lunsjtider i nydelig vårvær. Fire timers seanse første dag og en halv dags dose tettpakket med fag fredag, var særdeles godt tilpasset ortopedisk hjernekapasitet. Det var mye å ta med seg hjem, gode og nyttige foredrag samt mange interessante kasuistikker. Program Tema for årets møte var skulderprotesebehandling i forbindelse med artrose, RA, frakturer og rotator-cuff-insuffisiens. Etter Professor Ekelunds introduksjon snakket Dr. Soejbjerg fra Bak: Dr. Peter Klungsøyr, Ålesund, Dr. Jan Mjørud, Diakonhjemmets sykehus, Dr. Espen Mørk, Gjøvik, Dr. Robert Dokke, Fredrikstad og Dr. Johannes Brattebø, Voss. Foran: Dr. Tore Jervidalo, Asker og Bærum HF, Dr. Egil Holmsen, Sykehuset Østfold HF, Dr. Espen Haukeland, Diakonhjemmets sykehus, Markedssjef Kjell Thygesen, OrtoMedic AS, Dr. Tom Ludvigsen og Dr. Jan-Erik Madsen, begge Ullevål Universitetssykehus. Danmark om totalproteser ved OA og om kjente og tildels uløste problemer: Glenoidkomponenten, seleksjon av pasienter og bl.a. om postoperativ instabilitet. Forsettelse neste side Forsettelse fra forrige side Jeg ser det som av stor viktighet at disse møtene legges litt vekk fra Norge, og som det ble gitt uttrykk for av flere, at det også var mulighet til til å ta med ledsager. Jeg vil rette en stor takk til Kjell, Thor Arne og Anders for et meget bra avviklet Club Corail møte Det blir spennende å se hvor neste møte blir lagt. Avdelingsoverlege Tore Kristiansen, Sykehuset Innlandet HF, Elverum. Deltagere i dyp konsentrasjon. Dr. Tore Kristiansen, Sykehuset Innlandet HF, Elverum. 5

6 Dr. Jan Erik Madsen, Ullevål Universitetssykehus. Forsettelse fra forrige side Det er viktig for at man skal unngå løsning av glenoid, å vurdere glenoids beskaffenhet med CT preoperativt og at humerushodet blir balansert riktig (dvs. at cuffen er intakt). Tidlig løsning av glenoid er sannsynligvis resultat av asymmetrisk «load» fra humerus. Delta 3.2 kan i slike ubalanserte ledd være en mulig utvei. Bruk av hemiproteser syntes å være mest utbredt blant deltakerne. Injeksjonstest kan være fruktbart når man ikke er sikker på utgangspunktet for en smertefull skulder, med eller uten protese. For stor protese (overstuffing) setter m. subscapularis i fare. Ruptur av denne er katastrofalt. Dr. Hannu Tiusanen, Finland, holdt et oversiktlig foredrag om sin erfaring med skulderproteser og RA. Indikasjonene er som kjent romsligere hos denne pasientgruppen og resultatene kanskje ikke sammenlignbare med OA-gruppen. Uavhengig av cuffen (som stort sett er fraværende) valgte han hemiproteser (oppfattet jeg rett?). Skansen og Chess Til vår store glede hadde DePuy laget et sosialt program for kvelden; På restaurant Sirkus, Skansen, ble det dekket bord. Deretter ble dørene bak i restauranten åpnet inn til teatersalen og til musicalen Chess. En fin opplevelse. Fredag var temaet skulderproteser og frakturer. Dr. Jan Erik Madsen var foreleser og moderator. Åpen reposisjon og fiksasjon av skulderfrakturer er vanskelig og heftet med betydelig risiko for avaskulær nekrose, 4-fragment mer enn 3-fragment frakturer. 4-fragment valgusfrakturer noe mindre risiko. AVN risikoen reduseres med minimal disseksjon og ved å begrense bruk av plater/skruer. Men dessverre er det oftest osteoporotisk bein og vanskelig å retinere bruddet. Flere fragmenter er teknisk vanskelig å reponere uten omfattende disseksjon. Generelt dårlige resultater ved ORIF av disse bruddene. Proteseoperasjon kan i disse tilfeller være et alternativ. Et problem har vært tidspunkt for proteseinnsetting. Flere rapporter i senere tid tyder på at jo raskere man bestemmer seg for protese, jo bedre resultat. Grunnen er muligheten man da har til å rekonstruere rotator cuff-festene. Det er viktig å bruke deltopectoral tilgang. Det var enighet om at frakturprotesebehandling er generelt mer krevende enn proteseinnsetting ved andre indikasjoner. Avslutningsvis holdt Professor Ekelund foredrag om «Shoulder replacement and cuff tears». Dr. Tom Ludvigsen og Dr. Jan Erik Madsen, Ullevål Universitetssykehus. I forbindelse med skulderleddsartrose må man skille pasientene med og uten reparerbar cuff. Når cuffen er ødelagt foreligger det biomekanisk ubalanse. Klinisk foreligger det nedsatt aktiv bevegelsesutslag og kraft, men viktigst for proteseindikasjonen er smerter. Kanskje er Neers grense for akseptable bevegelsesutslag (20 ekstern rotasjon og 90 fleksjon) en indikasjonsgrense. Dersom cuffen ikke lar seg restaurere, kan en protesetype som Delta-3 være egnet da denne bedrer momentet for deltoid uten at protesen vandrer proksimalt. Foreligger det biomekanisk balanse: Hemiprotese evt. med CTA hode. Dersom biomekanisk ubalanse: Delta 3 hos eldre og hos yngre dersom «failed anatomic arthroplasty». Bipolare proteser har ikke bedre resultater. På vegne av deltagende norske ortopeder, takker jeg OrtoMedic og DePuy for et nyttig og hyggelig skuldermøte i Stockholm. Overlege Tore Jervidalo Sykehuset i Asker og Bærum HF 6

7 Delta skulderprotese, 15 års jubileumsmøte Cannes, Frankrike mai De Puy arrangerte mai 2003 jubileumsmøte i Cannes der spesielt inviterte fra mange land deltok og fikk høre historien om Delta skulderprotesen, som synes å være kommet for å bli en viktig spesialprotese. Dr. P. Grammont som står bak utviklingen av Delta protesen fikk nok de første årene mye kritikk og skepsis rettet mot sitt arbeide, men kunne nå fremstå som en vinner sammen med sine samarbeidspartnere. Selv med noe skrantende helse, deltok han under hele møtet, også under utflukten til Picassomuseet i Antibes, som ble en fin avkobling i et krevende møteprogram. Vår gode kollega Dr. Anders Ekelund fra Stockholm var en av de to visepresidentene for møtet, og hadde flere foredrag med preg av solid kritisk og vitenskapelig tenkning. Han har nå erfaring med Delta omvendt skulderprotese i nesten 10 år. Senteret for rotasjon i humeroskapularleddet blir ved Delta konseptet medialisert ca. 28 mm og senket ca. 5 mm i forhold til Den første skulderprotese ble i 1894 innsatt av den franske kirurgen Jules-Emil Péan, men den moderne tids protesekirurgi kom i stand ved Dr. Neer i New York. En omvendt protese design ble prøvd rundt 1973, og Liepmann Kessel nevner dette i sin lærebok «Clinical Disorders of the Shoulder». I USA har man de senere årene prøvd seg med en omvendt design (Reverse ball and socket) uten særlig hell. normalt, noe som i gjennomsnitt forlenger deltoideusfibrene 16,4 %. Deltoideusmuskelen får ved Delta konseptet biomekanisk mulighet til å elevere og flektere armen helt fra nedre nivå, mens supraspinatus i en normal skulder begynner å løfte før deltoideus kan overta. Forsettelse neste side 7

8 Dr. Anders Ekelund, Stockholm. Forsettelse fra forrige side Massiv rotator cuff ruptur har vært et vanskelig problem med utvikling av cuffartropati. Hamada og Fukuda sin klassifisering i 5 stadier er nyttig og beskriver graden av opprykning og sekundær artroseutvikling, der i stadium 5 humerushodet står inngravd under AC ledd og acromion (Clin Orthop 254; 92-96, 1990). Samilson sin klassifikasjon av artroseutvikling er basert på størrelsen av enten den nedre humerale eller glenoide osteofytt på et AP røntgen bilde og gradert som mild (< 3 mm), moderat (3 7 mm) eller alvorlig (> 7 mm) (JBJS Vol A, NO. 4, April 1983). L. Seebauer påpekte tap av skulderstabilitet med «acetabulering, femuralisering og desentralisering» der konvensjonell skulderprotese er uaktuelt. Han foreleste om en biomekanisk klassifikasjon av cuffartropatiene; typene 1a, 1b, 2a og 2b, og relaterte dette til protesevalg. 1a: Global hemiprotese med CTA hode. 1b: Global hemiprotese med CTA hode eller Bipolar protese hvis bein i glenoid fantes ødelagt, men under forutsetning av at acromionbuen er intakt. 2a: Global hemiprotese med CTA hode eller Delta protese (avhengig av pasientens alder). 2b: Delta protese. Dr. Oddgeir Skogesal, Kristiansand, Dr. Arild Ulvestad, Kysthospitalet i Hagavik, og Dr. P. Grammont. I diagnostikken av cuffruptur har Anders Ekelund tidligere snakket om injeksjon av xylocain i skulderleddet ved tvil om reell cuffruptur. Hvis pasienten da likevel kan løfte armen, har man utelukket cuffruptur og kan bruke konvensjonell protese. Videre ved billeddiagnostikk i tillegg til vanlige bilder, kan CT spesielt si oss noe om glenoids ossøse pyramide. Noen ganger er MR og ultralyd benyttet, og noen liker artrografi for cuffvurdering. Eksempel på praksis Primær Delta protese operasjon: Tilgang supralateralt 60 %, Deltopektoralt 20 %. Ved revisjoner 37 % Supralateral tilgang, 32 % Deltopektoral, men ofte ved revisjoner vil både supralateral og deltopektoral tilgang være en fordel. Revisjon av instabile hemiproteser med høystand (Antesuperior instabilitet) til Delta protesen er en aktuell indikasjon, som man i USA gjerne skulle ha fri tilgang til. FDA har av en eller annen grunn ennå ikke frigjort Delta protesen i USA, men studier er i gang også der (AAOS Dallas 2002, Paper 158 «Early result of a Reverse Design. T. Bradley Edwards et al»). Delta 3 protesen er krevende og har en relativt lang lærekurve. Eksempler på tekniske poenger er å sette metaglen med lett nedadvendt plan (downward tilt), plassering av metaglen/glenosfer så langt nede som mulig på glenoid og finne den riktige spenningen mellom humerusprotese og glenoid protese. Det finnes retensjonsskåler for humerus, men bruk av disse vil sterkt redusere bevegeligheten i skulderen og bør unngås. 42 mm design brukes nesten aldri. 8

9 Bruker man 36 mm på glenoid, må også humerus ha 36 mm. Ingen modularitet mellom 36 mm og 42 mm. Komplikasjoner Notching i glenoid er et begrep for osteolyse og kan forekomme allerede etter 4 år. Grad av notching helt opp til full osteolyse bak metaglen beskrives. Gradering 0 4, der grad 4 er begynnende løsning. Som eksempel fant P. Valenti ved 212 Delta proteser i oppfølgingen: 7 pas: Aseptiske løsninger, derav 5 glenoid, 1 humerus og 1 glenoid + humerus. 1 pas.: Perop. fraktur av glenoid, 2 pas.: Malposisjon av nedre skrue i glenoid, 1 pas.: Feilplassert glenoidkomponent, 1 pas.: Glenoid notching grad 4 (etter 4 år), 4 pas.: Rtg linjer > 2 mm og 1 pas.: Osteolyse humerusmetafyse (sem fri) (etter 7 mnd). Protesen er i utgangspunktet kun for eldre pasienter > år. Utviklingen i indikasjonsstillingen er i gang. Flere opererer RA pasienter med cuffartropati. Noen vil da sementere både humerus og glenoid. Dr. Lieven De Wilde fra Rijksuniversiteit i Gent, Belgia presenterte et lite materiale (7 pas.) med Delta protesen ved tumorkirurgi i øvre humerus. Tumor ble tatt ut, bestrålt, reimplantert og Delta protese ble implantert. Resultatene var lovende, med godt fornøydde pasienter (2/7 er nå døde av tumor). Mean 47 y.(32 65 y). Dr. Anders Ekelund fra St. Görans Hospital holdt et fint foredrag om funksjonell evaluering av resultat/metodologi med vektlegging av «follow up». Standard Scoring system med preoperativ evaluering kort tid før operasjonen. Uavhengig observatør om mulig i oppfølgingen. Constant score er et sidespesifikt funksjonsscore. Kraft/power skal vurderes ved 90 grader abduksjon, og derfor oppnår mange pasienter 0 poeng for kraft. ASES er et amerikansk score Dash upper limb Quality of life: Euro qol 5D lett å bruke. 5 spørsmål eller SF 36 el. SF 12 mer komplisert. Han har fulgt de første 23 Delta 3 proteser fra 1995: Constant fra 9 til 35(po); Fleksjon fra 23 til 86 po, Adbuksjon fra po, Smerte fra (10-8,5) til 3,1 (po), Ekst. Rot. fra 6 til 17 po. Komplikasjoner 16/23 Ingen, 2/23 luksasjon, 1/23 Infeksjon, 1/23 Perop humerusfraktur, 1/23 Glenoid «unscrewing», 1/23 Postop. blødn., 1/23 Sementfjerning, 1/23 Humerusløsning (e. 2 år). Konklusjon: Delta 3 er den første suksessbehandlingen av antesuperior instabilitet; få komplikasjoner; release nødvendig; bløtvevs balansering viktig for stabilitet og sementering av humerus er hans valg. Advarsel Stiv og smertefull proteseskulder uten preop. biomekanisk forklaring er ikke egnet for revisjon til Delta protese. Kontraindikasjoner for Delta Stor beindefekt i glenoid, infeksjon og deltoid paralyse. Forutsetning for strukturelt graft i glenoiddefekt er at metaglen kan festes med 3 skruer i pasientens eget bein, og bare en skrue i transplantat (Ekelund). Delta protesen og frakturer Indisert hos veldig gamle pasienter, svære knusninger av øvre humerus, dårlig bein eller ved svært dårlig funksjon på motsatt side. Møtet gav inntrykk av at relativt mange Delta brukere hadde «follow up» protokoller, hvorfor vi nok kan forvente flere langtidsrapporter i årene fremover. Dette vil nok kaste mer lys over en del progressive indikasjonsområder. Dr. Arild Ulvestad i Picassomuseet. Dr. Anders Ekelund, Stockholm, Dr. Arild Ulvestad, Kysthospitalet i Hagevik og Dr. Oddgeir Skogesal, Kristiansand. Sluttkommentar Jubileumsmøtet var overveldende med mange bra foredrag og diskusjoner. Under de 15 år Delta protesen har vært i bruk, har det blitt klart at vi nå har god mulighet til å hjelpe pasienter med instabil skulder og massiv cuffruptur. En takk til Produktsjef John Erik Strømberg i OrtoMedic AS som fulgte Odd-Geir Skogesal fra Kristiansand og undertegnede fra Hagavik på dette spennende jubileumsmøtet. Dr. Arild Ulvestad, Helse Bergen HF, Kysthospitalet i Hagevik 9

10 CeramTec Berlin 28. og 29. mars 2003 Professor Lars Nordsletten og en rekke norske ortopeder, sammen med produktsjefene Thor Arne Valle og Anders Sundal fra OrtoMedic AS, reiste nedover til Berlin torsdag for å delta på det 8. Biolox symposiet. Møtet var inndelt i en basalbolk fredag med en mer klinisk rettet del på lørdag. Ledende forskere innen artikulasjon startet fredag med tribologi og materialegenskaper. Det synes klart at det i laboratoriet er keramikk på keramikk som gir minst slitasje i form av antall partikler produsert, også når man tester med for eksempel mye forurensning (third body) og separasjon i leddet. Dr. Clarke fra California kom inn på fenomenet stripeslitasje som man har sett klinisk og som han hadde prøvd å gjenskape i laboratoriet. Zirconium keramikk kobling som et alternativ til aluminiumskeramikk på aluminiumskeramikk ble diskutert av Dr. Rieker fra Sveits. Også under den mer basale delen av møtet kom man inn på noen av de kliniske problemene som man har sett med keramikk på keramikk. Dr. Bader fra Tyskland diskuterte her spesielt luksasjon som en følge av impingement. De hadde kommet fram til at posisjonering av kopp og stamme i forhold til hverandre var de viktigste faktorene, men at uheldig design kunne føre til tidlig impingement. Keramikk på keramikk implantat burde her ikke ha en konstruksjon som skilte seg fra f.eks. metall på plastikk implantat. Neste basaldel på fredag handlet bl.a. om hypersensitivitet ved metall på metall koblinger. Dr. Willert fra Tyskland rapporterte om funnene de hadde gjort rundt metall på metall koblinger. Klinisk årsak til revisjonene hadde vært økende smerte og osteolyse. Overskriften på foredraget var om det forelå en allergisk reaksjon, men de kunne ikke påvise en klassisk sådan. Dog mente de at celleprofilen i det periprostetiske vevet kunne indikere en slags overfølsomhetsreaksjon. Så var det to foredrag om infeksjon og proteser, der Dr. Weist la fram en evidence based infeksjonskontroll protokoll. Han henviste til forskjellige overvåkningssystemer der alle typer infeksjoner i forbindelse med protesekirurgi var rapportert til 0,89 % fra USA. Fra Tyskland rapporterte han proteseinfeksjonsrater på 2,6 % i traumatologiavdelinger og 1,4 % i ortopediske avdelinger. Fra Nederland ble det rapportert en infeksjonsfrekvens på 2,4 % når man også tok med noe lengre postoperative perioder i registreringen. Fredagen ble avsluttet med fremtidens keramiske materialer. CeramTec har nå utviklet sin Biolox Delta der aluminiumkeramikken er blandet med zirconium granula. Delta skal være sterkere enn forrige generasjon Biolox materiale, og det ble vist til simulatortester med mindre slitasje. Dr. Johannes Brattebø, Voss, Prof. Lars Nordsletten, Ullevål Universitetssykehus, Dr. Knut Grønneberg, Larvik, Produktsjef Anders Sundal, OrtoMedic AS og Dr. Tor Steinar Raugstad, Stavanger. 10

11 Lørdagen startet med en forelesning om navigasjon ved innsetting av kneprotese. Vi fikk først en forelesning før video-overført levende kirurgi fra Universitätsklinikum Charité. Dette var et navigeringssystem som bygde på per operativ registrering og altså ikke trengte noen form av røntgenopptak. Undertegnede ble heller ikke denne gang overbevist om at navigasjon ville føre til et bedre resultat for pasienten, selv om ideen navigasjon er god. Deretter fikk vi framlagt to amerikanske materialer fra FDA påkrevde studier på keramikkkeramikk koblinger. Dette var korttidsresultater med 2-3 års oppfølging. Det ble rapportert om små problemer og gode kliniske resultat. I den ene studien hadde man hatt intraoperative fraktur-problemer med aluminiumkeramikk lineren, og man hadde derfor redesignet denne. I en sammenlignende studie mellom keramikk på keramikk mot kromkobolt på polyethylen artikulasjon var det ingen kliniske forskjeller. Rapporteringen av komplikasjoner fra USA er alltid til å undres over, denne gangen hadde de klart å operere 1800 primærproteser med 1 - en infeksjon. Fra Dr. Hendrich ble det framlagt en sammenlignende studie der man hadde benyttet kromkobolt eller keramikkhode i artikulasjon mot polyethylen i Harris Galante kopper. De fant ingen forskjell i slitasje av plastikken i denne studien. En av de potensielle fordelene ved hard på hard artikulasjon er at man kan ha meget store hoder. Fra Milano ble det lagt fram et materiale der man hadde brukt 36 mm hode og sammenlignet dette med en serie hvor man hadde brukt 28 mm hode. Dislokasjonsraten var her 0,88 % med stort hode og 4,63 % med lite hode. Vi fikk så høre om komplikasjonene til keramikk på keramikk. Høye lydfenomen (squeaking) ble rapportert av to. Årsaken til Grand Hotel Esplanada, Berlin lydfenomenet hadde i det ene tilfellet vært impingement og pasienten ble revidert, i det andre var årsaken uviss, men etter en tid tilkom fraktur av keramikklineren. Frakturraten av keramiske hoder og innlegg ble diskutert. Forekomsten er lav, men hva man gjør når man først har fått en slik fraktur er dog et såpass stort problem at mye energi ble brukt på slutten til å debattere dette problemet. Undertegnedes inntrykk er at keramikk på keramikk er det som teoretisk og i laboratoristudier definitivt gir minst slitasje i form av partikkelproduksjon. Fraktur raten er lav men ikke fraværende, og når keramisk komponent frakturerer er man i en ytterst vanskelig situasjon der flere mente at eneste alternativet var en ny keramikk på keramikk kobling. Til tross for at keramikk på keramikk nå har vært brukt i 30 år, og at dette er den koblingen som skal ha minst slitasje, savnet undertegnede dokumentasjon på at dette faktisk ville gi pasienten en lengre holdbarhet av den implanterte protesen. Professor Lars Nordsletten Ullevål Universitetssykehus 11

12 17. mai i Athen 16th International Conference on Oral & Maxillofacial Surgery mai 2003 Sammen med Produktsjef Bjørn Tomterstad, OrtoMedic AS deltok jeg i år på denne anerkjente internasjonale kongress innen fagfeltet oro-maxillo-facial kirurgi. Arrangør var International Association of Oral & Maxillofacial Surgeons, en forening som internasjonalt har medlemmer fra en rekke ulike fagområder som arbeider med tilstander i munnhule, ansikt og kranium; således både oralkirurger, kjeve-ansiktskirurger, plastikkirurger, nevrokirurger, øre-nese-halskirurger og øyekirurger. Fra Norge er vel de fleste medlemmer i foreningen oralkirurger, og i mindre grad kjeve-ansiktskirurger (som i større grad orienterer seg mot et par andre internasjonale foreninger). Jeg gjengir her noen få inntrykk fra en fornøyd kongressdeltager. Svært viktig under slike reiser er at de «ytre» forhold er godt tilrettelagt. Vi hadde et bra hotell i sentrum «under» Akropolis og Bjørn sørget for et på alle måter hyggelig opphold! Møtet hadde 4 felles symposier som gav en faglig bra oppdatering. Temaene var estetisk kirurgi i forbindelse med korreksjon av skjelettdeformiteter i ansiktet, betydningen av «tissue engineering» i rekonstruksjon av ansiktsskjelettet, nye fremskritt i ansiktstraumatologi og orthognatisk kirurgi samt nye trender i behandlingen av oral cancer. Tissue engineering er sannsynligvis i ferd med å få betydning for direkte pasientbehandling, men 17. mai i Athen; Kjevkirurg Oddvar Moen, Ullevål Universitetssykehus og Oralkirurg Roar Karstensen, Nordlandsykehuset Bodø Somatikk. er jo fortsatt vesentlig eksperimentelt arbeide. Mest aktuelt foreløpig er å implantere et materiale som inneholder en substans som stimulerer til bennydannelse. I både traumatologi og orthognatisk kirurgi er forøvrig resorberbare plater og skruer på vei inn i vanlig klinisk bruk enkelte steder. Pasientmaterialene er foreløpig små og langtidsresultater noe usikre. Det var 4 parallelle sesjoner med frie foredrag, i alt et meget omfattende program. Jeg valgte å følge et utvalg etter eget skjønn og behov. Presentasjonene var av meget varierende kvalitet som vanlig er på slike møter. Av nyere utviklingstrekk i faget var de mest slående eksempler at distraksjon (forlengelse av ansiktsknokler, stimulering av vekst) i mange ulike varianter er tatt i bruk mange steder. For øvrig er det nå enkelte steder systematisert bruk av endoskopi i for eksempel behandling av collum mandibula fracturer. Dette skjer da videoassistert med tilgang fra munnhulen. Ved hjelp av vinklede lange mikrohåndstykker og skrujern kan disse frakturer fikseres med plater og skruer, evt. med resorberbart materiale. Forsettelse neste side Hydra en liten gresk perle. 12

13 EFORT 2003 Helsingfors juni Ipinsehelgen ble det 6. EFORT møtet arrangert i Helsinki Faircenter i Helsingfors. Med over 5000 deltagere og nesten 100 firmaer var det et imponerende arrangement. Møtet begynte 5. juni med EORS, mens selve EFORT startet 7. juni og ble avsluttet 10. juni. Til tross for pinse og fotball-landskamp mot Danmark på lørdag var det mellom 60 og 70 norske ortopeder tilstede. Det var et imponerende antall forelesninger hvor det gikk parallelle sesjoner på opptil 8 rom samtidig. Dette gjorde at det ble hektiske dager for deltagerne. I tillegg hadde de ulike firmaene symposier og forderag på standene. DePuy alene hadde mer enn 10 symposier under de 4 dagene EFORT varte. Videre var det en imponerende posterutstilling med over 1000 postere. Leger vi var i kontakt med skrøt mye av arrangementet og de flotte lokalitetene. Av nye ting på hoftesiden ble det fokusert mye på re-surfacing og mini invasive teknikker. Samt mer bruk av navigasjonsutstyr for så vel hofte som knekirurgi. Helsinki Fair Center. Stefano Alfonsi, DePuy og Dr. Ove Furnes, Haukeland sykehus. Da det viste seg at ingen plasser i Helsingfors sendte landskampen mellom Norge og Danmark tok overlege Kjetil Holen og Thor Arne Valle initiativ for leie av parabolantenne. Denne ble rigget opp på rommet til overlege Ove En godt besøkt DePuy-stand. Vishnu Kalra, DePuy og Dr. Øystein Lian, Kristiansund. Talsnes til stor glede for de ca. 20 ortopedene som var tilstede. Neste stopp for EFORT er Lisboa i Portugal i De får litt av en oppgave, skal de overgå arrangementet i Helsingfors. Forsettelse fra forrige side Videre var det satt opp i alt 116 posters med enkelte svært interressante prosjekter, til dels av eksotisk karakter! Både abstractog poster presentasjonene vitner om høy vitenskaplig aktivitet internasjonalt. Som norsk og som skandinav kan man føle seg litt nedtrykt over den heller beskjedne vitenskaplige aktivitet her hos oss. Det var for eksempel ingen innslag fra Norge, og kun noen få fra de andre nordiske land. Det ble også arrangert 16 minisymposier med begrenset adgang (separat betaling for hver) hvor jeg kun deltok i 2 av disse. Lørdag 17. mai ble feiret i nøkterne, men svært hyggelige former med en gresk aften med norsk flagg på bordet og i selskap med OrtoMedics samarbeidspartner Walter Lorenz representert ved Fausto Asvisio (Europakontoret) og Chris Larson (USA), på en god restaurant med levende, typisk gresk musikk. En herlig aften. Søndag 18. mai var det ikke faglig program og vi tok en katamaran til øya Hydra, hvor vi gikk en fin tur og koste oss i god varm sol på stranda. Hilsen Overlege dr. med Oddvar Moen Kjeve-ansiktskirurgisk avd. Ullevål Universitetssykehus. 13

14 C-stem brukermøte Oslo 26. mars Det første brukermøte for C- stemprotesen ble avholdt på Radisson SAS Park i slutten av mai. Den første «norske» C-stem protesen ble operert inn i oktober i fjor på Helse Sunnmøre HF, Ålesund. Protesen er nå i bruk ved 9 sykehus i Norge. 8 av sykehusene er med i en norsk multisenterstudie ledet av Professor Lars Nordsletten fra Forskningssykepleier Kenneth Nilsen, Ullevål Universitetssykehus, Janice Fleming, DePuy, Prof. Lars Nordsletten,Ullevål Universitetssykehus Ullevål Universitetssykehus. Alle 8 har nå begynt å inkludere pasienter, og mesteparten av brukermøte ble derfor viet spørsmål og avklaringer rundt skjemautfylling og operasjonsteknikk. Fra DePuy kom Janice Fleming som er ansvarlig for studien fra produsentens side, mens Kenneth Nilsen som er forskningssykepleier på Ullevål, har ansvar for mottak, registrering og bearbeiding av data i studien. Kenneth kunne legge frem de første tall fra studien og hadde en del tips og avklaringer rundt utfylling av ulike skjemaer. Professor Lars Nordsletten gjennomgikk den kirurgiske teknikken, og gruppen delte erfaringer de hadde høstet så langt. Vi kan konkludere med at studien er godt i gang og at det ikke har vært noen form for komplikasjoner. Forskningssykepleier Kenneth Nilsen, Ullevål Universitetssykehus, gjennomgår skjemautfyllinger. Det er av stor viktighet at slike studier får tett oppfølging. Gruppen besluttet derfor at neste møte blir i oktober. Her vil man også presentere erfaringer fra andre land. 14

15 Rudolf Medizintechnik et skritt videre i MIS-verdenen! Vår leverandør Rudolf, en veletablert produsent av instrumenter for åpen kirurgi og mini-invasiv kirurgi, satser nå også stort innen utvikling og produksjon av stive endoskop innen alle disipliner. Fra 1. januar i år overtok Rudolf Medizintechnik selskapet Baho Innovative Medizintechnik GmbH. Det nye navnet på bedriften er Rudolf Innoview. Laparoskop Artroskop Nytt innen endoskopiske instrumenter er unike delbare nålholdere, patentert av Rudolf. Rengjøring er ikke lenger et problem! Finnes i flere modeller: rette, høyre og venstre bøyd. Montert Demontert 15

16 Nasjonalt Medisinsk Museum åpnet på Teknisk Museum i Oslo Norges første nasjonale medisinske museum ble åpnet 10. juni 2003 av Helseminister Dagfinn Høybråten. Museet er lagt til Teknisk Museum som ligger i Oslo. Den offentlige helsetjenesten har i år 400-årsjubileum og første byggetrinn i medisinsk museum har tittelen «Sunn sjel i sunt legeme». Utstillingen dekker perioden 1850 til 2000 og omfatter de store folkesykdommene, medisinske oppdagelser og helsevesenets rolle frem til dagens utfordringer med reservedelsmennesket, helse og livsstil. Museets stolte direktør Gunnar Nerheim sa i åpningstalen: Vi sikrer at medisinske samlinger blir ivaretatt på en forsvarlig måte samtidig som museet blir en arena for å formidle viktig kunnskap om helsehistorien. Spesielt interessant for OrtoMedia var temaet om «Reservedelsmennesket». Til denne temautsillingen har OrtoMedic donert proteser og instrumenter. OrtoMedia og OrtoMedic AS gratulerer Nasjonalt Medisinsk Museum med en flott og informativ utstilling som gir håp om økt fokus på helse og menneske. Norsk Teknisk Museum er nasjonalt museum med ansvar for å ta vare på landets kulturarv knyttet til teknikk, industri og medisin. Det er landets ledende museum for barn og unge med et besøkstall på mer enn årlig. Over: Helseminister Dagfinn Høybråten foretar den høytidlige åpningen av museet. Til venstre: En stolt Museumsdirektør Gunnar Nerheim viser Helseminsteren rundt i utstillingen. 16

17 Fra utstilligens tekst: Ortopediske operasjoner - mindre smerte og mer bevegelse Rundt 1960 utviklet den engelske legen John Charnley sin første hofteprotese. Nedbrytingen av brusken forårsaker forkalkninger og ødeleggelse av hofteleddet som fører til at det blir gnissing ben mot ben. Dette gir store smerter hos pasientene. De første forsøkene på hofteproteser var mislykket fordi protesen løsnet etter kort tid. Mange pasienter hadde kortvarig glede av dem. Charnley forsto at kroppsvæsken ikke klarte å smøre stålhodet tilstrekkelig, og at overflatene ikke var glatte nok. Friksjonsproblemet ble løst med et lite stålhode mot en stor polyetylenkopp. I Norge ble moderne hofteprotesekirurgi etablert tidlig på 1970-tallet. Da ble Charnley-protesen tatt i bruk. Den ga bedre resultater enn andre proteser slik at hofteoperasjonene ble mer vellykket. I løpet av få år hjalp Charnleys metode hoftepasienter i verden til å leve et liv uten krykker og med mindre smerter og bedre bevegelighet. Reservedelen hofteprotese viste seg svært nyttig, men den var lite glamorøs i forhold til pacemakeren og hjertetransplantasjoner. I løpet av et par tiår ble det bygd ut et godt tilbud til norske pasienter med nedslitte hofteledd. Total hofteprotese er nå den vanligste kirurgiske metode i behandling av et ødelagt hofteledd. Årlig settes det inn rundt hofteproteser. Om lag 1000 av disse er utskiftninger (revisjoner) av tidligere innsatte proteser. Fortsatt forekommer løsning blant annet på grunn av infeksjoner eller dårlig beinsement. Slitasje i plastkoppen som erstatter hofteskålen og støtter lårbeinsprotesen (femurkomponenten), er heller ikke uvanlig. Norske pasienter går rundt med kneproteser og proteser i andre ledd. Norske proteser Marius Smith-Petersen var en av pionerene innen ortopedisk kirurgi. Han ble født i Grimstad og utvandret til USA, der han fikk medisinsk utdannelse og ble professor ved Harvard Medical School i Boston. På 1930-tallet begynte han eksperimenter for å erstatte deler av hoftepasienters ledd med proteser. Han prøvde ut ulike materialer som glass, plast og metaller. I 1939 fant han ut at en legering av kobolt og krom kalt vitallium fungerte best. Smith- Petersen var i Oslo i 1946 for å demonstrere sin metode for norske kolleger. I flere uker opererte han på Ullevål sykehus i Oslo med assistanse fra den norske ortopeden Carl Semb og hans stab. Smith-Pettersen koppen var i bruk i Norge fra 1939 til Rundt halvparten av pasientene ble smertefrie. Christiansen-protesen Den norske legen Thor Cristiansen var blant de mange som utviklet hofteproteser på 1960-tallet. Vel norske og andre Skandinaviske pasienter fikk hans protese i hoften utover 1970-tallet. Christiansen var en pioner i bruk av sement til å feste protesen. Dette ble senere tatt i bruk også av andre. Mer uheldig var han med valget av plaststoffet delrin i koppen. Materialet var ikke sterkt nok, plastlaget var for tynt og slitasjen ble stor slik at mange proteser måtte byttes ut. I ettertid har det vist seg at den ikke var anatomisk nok. Charnley var den eneste som lagde en protese med lite hode og tykk kopp av polyetylen. Dette har senere vist seg å være viktig for et vellykket resultat. Av de 50 protesene som var i bruk i 1980, er det bare Charnley som fortsatt er i bruk. 17

18 Nytt produktområde! OrtoMedic AS har med virkning fra 1. mai 2003, overtatt ansvaret for salg og service av operasjonsbord, operasjonslamper og diatermiprodukter produsert av Berchtold GmbH, Tuttlingen, Tyskland. Firmaet Berchtold ble grunnlagt i 1922 av Theodor Berchtold. Han hadde som mål å produsere kirurgisk og elektronisk utstyr av høyeste kvalitet. Berchtold er lokalisert i Tuttlingen i Syd-Tyskland. Her foregår produksjon, utvikling og internasjonal distribusjon. Berchtold har et datterselskap i USA, som ble opprettet i Det er totalt 420 ansatte i Berchtold. Produktprogram Operasjonsbord; OPERON Dette er tidligere Stille operasjonsbordprogram, som Berchtold kjøpte opp for 3 år siden. Operasjonslamper; CHROMOPHARE Reflektorbasert teknologi, som gir meget godt lys. Diatermi; ELEKTROTOM Flere forskjellige modeller som dekker alle kirurgiske behov. 18

19 Chromophare X 65 Lys uten kompromis! Chromophare X 65 er en gassutladingslampe av helt ny kvalitet. Inni pæren genereres det en lysbue av ren energi mellom to elektroder. Dette betyr: Perfekt visuelt bilde Minimal varmeutvikling Brukervennlig og fleksibel Rengjøringsvennlig På en meters avstand, med en lysintensitet på lux, gir Chromophare X 65 en konstant fargetemperatur på o Kelvin; ref. Plancks fargetemperaturkurve. Et unikt elektromekanisk dimmesystem sikrer at Chromophare X 65 gir en fargetemperatur på o Kelvin til enhver tid. Gradering på lux, fra lux til lux, gjør at kirurgen kan tilpasse lyset etter eget behov Chromophare X 65 er utstyrt med to like pærer, TwinSwitch system. Dette har gjort det mulig å forlenge levetiden på operasjonslamper til timer. Lysfeltjusteringen fra 17 cm til 28 cm på Chromophare 65 er opp til 35 % større enn andre gassutladningslamper, og lysfeltet på 17 cm er også det minste. Lysfeltet er tilpasset enhver situasjon. Chromophare X 65 er den eneste gassutladningslampen på markedet som har «backup»-system ved strømbrudd. Et integrert batteri med kapasitet på 60 sekunder, sikrer 100% lys selv i en nødsituasjon. Plancks fargetemperaturkurve; o Kelvin er fargetemperaturen på dagslys som øyet er optimalt tilpasset. 19

20 OrtoMedic AS, Telefon: Telefaks: Utgiver: Besøksadresse: Vollsveien 13F, 1366 Lysaker Postadresse: Postboks 317, 1326 Lysaker. OrtoMedic AS, Telefon Telefaks: E-post: Internett: Besøksadresse: Vollsveien 13F, 1366 Lysaker Postadresse: Postboks 317, 1326 Lysaker. Redaktør: Morten Hansen. Grafisk design/pre-press: Ole Christian Rotvold. Trykk: Nordberg Trykk AS Redaktør: Morten Hansen. Grafisk design/pre-press: Ole Christian Rotvold. Trykk: Nordberg Trykk AS

30 år med Charnley i Norge

30 år med Charnley i Norge Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 2001 - Nr. 45-13. årgang 30 år med Charnley i Norge Iår er det 30 år siden den første Charnley protesen ble operert inn i Norge. I 1971 skjedde dette ved Fylkessjukehuset

Detaljer

Charnley stipendiet 2004

Charnley stipendiet 2004 Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2004 - Nr. 55-16. årgang Charnley stipendiet 2004 Utdelingen av årets Charnley stipend ble på tradisjonelt vis foretatt på Generalforsamlingen til Norsk Ortopedisk

Detaljer

Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel.

Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel. informasjon fra Ortomedic As september 2011 - Nr. 75-23. årgang Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel. Innhold Høstmøter 2 Surgical Techniques in the Degenerative Lumbar Spine 3 DVR Brukermøte,

Detaljer

Bevegelse i alle ledd

Bevegelse i alle ledd rapporten Bevegelse i alle ledd Nye diagnosemetoder og ny behandling fører til at flere personer med en revmatisk leddsykdom kan være i bevegelse og leve et aktivt liv. Les også om: Tidlig behandling gir

Detaljer

24 Program Vårkurset i Kristiansand 27 Seminar om spesialistutdaningen mange nyttige innspill

24 Program Vårkurset i Kristiansand 27 Seminar om spesialistutdaningen mange nyttige innspill Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Utgivelser 2012: Ansvarlig utgiver Redaktør Produksjon Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Annonser Design Trykk 23 mars

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014 Julekurset i Fredrikstad Året som gikk for leger i spesialisering Forskning ved Revmatismesykehuset

Detaljer

Neste vintermøte blir fredag 12. og lørdag 13. januar 2007! Hvem vinner tur til Amsterdam?

Neste vintermøte blir fredag 12. og lørdag 13. januar 2007! Hvem vinner tur til Amsterdam? Neste vintermøte blir fredag 12. og lørdag 13. januar 2007! Hvem vinner tur til Amsterdam? Nordaf fortsetter sin spektakulære loddtrekning blant medlemmene om tur til verdenskongressen i dagkirurgi i Amsterdam

Detaljer

PULSDEFICIT VED SUPRAKONDYLÆRE HUMERUSFRAKTURER HOS BARN

PULSDEFICIT VED SUPRAKONDYLÆRE HUMERUSFRAKTURER HOS BARN 20-24 oktober 2003 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 159 PULSDEFICIT VED SUPRAKONDYLÆRE HUMERUSFRAKTURER HOS BARN Vera Halvorsen og Terje Ugland Ortopedisk senter, Ullevål universitetssykehus Introduksjon:Opptil

Detaljer

Prince Philips gullmedalje til professor Roald Bahr ved Senter for idrettsskadeforskning

Prince Philips gullmedalje til professor Roald Bahr ved Senter for idrettsskadeforskning NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NUMMER 4-2008 23. ÅRGANG Prince Philips gullmedalje til professor Roald Bahr ved Senter for idrettsskadeforskning Idrett og artrose

Detaljer

Navlestrengsblod. Status, fremtidsmuligheter og privatfinansiert lagring RAPPORT ÅPENT MØTE 17. MARS 2005 BIOTEKNOLOGINEMNDA

Navlestrengsblod. Status, fremtidsmuligheter og privatfinansiert lagring RAPPORT ÅPENT MØTE 17. MARS 2005 BIOTEKNOLOGINEMNDA RAPPORT ÅPENT MØTE 17. MARS 2005 B I O T E K N O L O G I N E M N D A Navlestrengsblod BIOTEKNOLOGINEMNDA Status, fremtidsmuligheter og privatfinansiert lagring Bioteknologinemnda: Navlestrengsblod Status,

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge?

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge? CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Har tro på ny NAV-ordning. side 4-5. magasin. Studie på ryggmargsskader. Krav til statsbudsjett. Søkelys på erstatningsretten

Har tro på ny NAV-ordning. side 4-5. magasin. Studie på ryggmargsskader. Krav til statsbudsjett. Søkelys på erstatningsretten magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 2-9. årgang 2010 Har tro på ny NAV-ordning side 4-5 Studie på ryggmargsskader s. 6-8 Krav til statsbudsjett s. 10-11 Søkelys på erstatningsretten

Detaljer

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang Treningsrobot gir håp Tiden teller Årsmøte i LFS Leder NYE ERFARINGER... LFS årsmøte 2009, ble avholdt på

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR NORSKE MEDISINFAGLIGE TEKNIKERE 1/2015

TIDSSKRIFT FOR NORSKE MEDISINFAGLIGE TEKNIKERE 1/2015 aput et orpus TIDSSKRIFT FOR NORSKE MEDISINFAGLIGE TEKNIKERE 1/2015 colorlab.no The Norwegian Color Research Laboratory Innhold Historisk begivenhet... 4 Obduksjonsteknikerne: Kompetanseløft... 6 Skjema

Detaljer

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen?

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2010-9. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen side 1 Et varig minne om mamma Carita Gyldenskog har tatovert inn Gynkreftforeningens logo på armen. Slik vil hun alltid minnes sin kreftsyke

Detaljer

MUSKELNYTT: «Prinsesse Märtha Louise. i farta. Alt fra Landsmøtet. Side 12. Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke. Nr. 4 2010

MUSKELNYTT: «Prinsesse Märtha Louise. i farta. Alt fra Landsmøtet. Side 12. Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke. Nr. 4 2010 Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke MUSKELNYTT: Nr. 4 2010 Mobil hytte gir Asbjørn frihet Side 21 «Prinsesse Märtha Louise i farta Side 12 Bedre studiefinansiering økt støtte til funksjonshemmede

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Kan fotodynamisk behandling forebygge hudkreft hos transplanterte? Organdonasjon 1. halvår 2008. Diskriminering ved ansettelse

Kan fotodynamisk behandling forebygge hudkreft hos transplanterte? Organdonasjon 1. halvår 2008. Diskriminering ved ansettelse Nr. 3 september 2008 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE STUDIE: Kan fotodynamisk behandling forebygge hudkreft hos transplanterte? Organdonasjon 1. halvår 2008 Tips for en bedre hverdag

Detaljer

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen?

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2012 11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Ville så mye, men kroppen orket ikke Ta gjerne med deg bladet hjem! Ønsker du å snakke med noen? Ring oss! Tlf: 02561 man tors. fra kl.

Detaljer

NYTT 2/15. 40-års jubilanten NORILCO Nordland Vinterleir. NORILCO, Norsk forening for personer med. stomi, reservoar og mage-/tarmkreft ÅRGANG UTGAVE

NYTT 2/15. 40-års jubilanten NORILCO Nordland Vinterleir. NORILCO, Norsk forening for personer med. stomi, reservoar og mage-/tarmkreft ÅRGANG UTGAVE ÅRGANG 45 UTGAVE 248 NUMMER 2/15 NORILCO, Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft NYTT Jakten på kreftkuren 40-års jubilanten NORILCO Nordland Vinterleir NY Soft Convex generasjon

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011 Revmatologisk avdeling ved St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Nytt obligatorisk

Detaljer

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Åpent møte 7. januar 2009 R A P P O R T Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 25.09.2009 www.bion.no ISBN

Detaljer

Dekning av reiseutgifter ved behandling av syke barn

Dekning av reiseutgifter ved behandling av syke barn Somnus Nr 2 2004 ISSN 0804-2497 Foreningen for Søvnsykdommer Nr 1-2009 Økt press på populært rettighetssenter...s 4-5 Advarer mot kirurgiske inngrep...s 6-7 Bruxisme og søvnapné...s 10-11 Dekning av reiseutgifter

Detaljer

Frie foredrag til høstkongressen NORSK. Mediale ligamentskader Maksimale oksygenopptak Doping og antidopingarbeid

Frie foredrag til høstkongressen NORSK. Mediale ligamentskader Maksimale oksygenopptak Doping og antidopingarbeid NORSK NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NUMMER 3-2003 18. ÅRGANG Frie foredrag til høstkongressen Mediale ligamentskader Maksimale oksygenopptak Doping og antidopingarbeid

Detaljer

Nr 5 august 2011. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Synsforskning i Norge

Nr 5 august 2011. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Synsforskning i Norge Nr 5 august 2011 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org Synsforskning i Norge Innhold august 2011 Nyheter Stor internasjonal fargesynskonferanse i Norge ICVS 2011... 6 Øvelse

Detaljer

NYHETSBREV. Medisinsk ME-konferanse i Oslo med internasjonale foredragsholdere. Politisk gjennombrudd i ME-saken

NYHETSBREV. Medisinsk ME-konferanse i Oslo med internasjonale foredragsholdere. Politisk gjennombrudd i ME-saken NYHETSBREV Juli 2007 NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING Medisinsk ME-konferanse i Oslo med internasjonale foredragsholdere Torsdag 18. oktober for pasienter og pårørende Fredag 19. oktober for helsepersonell

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

Nakkeslengen. Tidsskrift for Landsforeningen for Nakkeslengskadde nr. 2 2005 11. årgang. Utrygt farvann

Nakkeslengen. Tidsskrift for Landsforeningen for Nakkeslengskadde nr. 2 2005 11. årgang. Utrygt farvann Nakkeslengen Tidsskrift for Landsforeningen for Nakkeslengskadde nr. 2 2005 11. årgang Utrygt farvann Utvalgt samarbeidspartner for LFN Utvalgt samarbeidspartner for LFN Vi har lang og bred erfaring med

Detaljer