Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Dokument 12:36 ( ) Grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Hallgeir H. Langeland og Per Olaf Lundteigen om endring i Grunnloven 97 (unntak fra tilbakevirkningsforbudet for handlinger som var st N 2012/ / Olemic Thommessen Godtgjørelse representant ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Godtgjørelse representant 2013/ / Tilg.kode RP Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Godtgjørelse representant - ***** ***** ***** Godtgjørelse representant 2013/ / Tilg.kode RP Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Side: 1 av 26

2 Godtgjørelse representant - ***** ***** ***** Godtgjørelse representant 2013/ / Tilg.kode RP Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Godtgjørelse representant - ***** ***** ***** Godtgjørelse representant 2013/ / Tilg.kode RP Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Godtgjørelse representant - ***** ***** ***** Representantenes godtgjørelser 2012/ / Tilg.kode RP Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Godtgjørelse representant - ***** ***** ***** Godtgjørelse representant 2013/ / Tilg.kode RP Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Side: 2 av 26

3 Godtgjørelse representant - ***** ***** ***** Godtgjørelse representant 2013/ / Tilg.kode RP Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Godtgjørelse representant - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Godtgjørelse representant 2013/ / Tilg.kode RP Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Godtgjørelse representant - ***** ***** ***** ***** ***** Godtgjørelse representant 2013/ / Tilg.kode RP Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Takkebrev - komitereise til Brüssel EMK - energi- og miljøkomiteen - tenlandsreiser - invitasjoner - møter / / Belgia ambassadør Atle Leikvoll Side: 3 av 26

4 Takkebrev - komitereise til Brüssel EMK - energi- og miljøkomiteen - tenlandsreiser - invitasjoner - møter / / Belgia general Director Jos Delbeke Takkebrev - komitereise til Brüssel EMK - energi- og miljøkomiteen - tenlandsreiser - invitasjoner - møter / / Belgia Günther Oettinger Takkebrev - komitereise til Brüssel EMK - energi- og miljøkomiteen - tenlandsreiser - invitasjoner - møter / / Belgia secretary General Hans Ten Berge Takkebrev - komitereise til Berlin EMK - energi- og miljøkomiteen - tenlandsreiser - invitasjoner - møter / / Tyskland Ambassadør Sven E. Svedman Side: 4 av 26

5 Takkebrev - komitereise til Berlin EMK - energi- og miljøkomiteen - tenlandsreiser - invitasjoner - møter / / Tyskland Peter Ramsauer Takkebrev - komitereise til Berlin EMK - energi- og miljøkomiteen - tenlandsreiser - invitasjoner - møter / / Tyskland Bärbel Höhn Søknad om fravær og dekning av transportutgifter KFK - kommunal- og forvaltningskomiteen - nnenlandsreiser- invitasjoner - møter 2014 X Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 7143/2014 Besøk av kommunal- og forvaltningskomiteen til Sogn og Fjordane KFK - kommunal- og forvaltningskomiteen - nnenlandsreiser- invitasjoner - møter 2014 Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 7206/2014 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane m.fl. Side: 5 av 26

6 nvitasjon til foredraget Kongens menn og nasjonens forventninger eneveldets administrative arv i Norge - Oslo FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter 2014 Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 7207/2014 Fritt ord m.fl. Kopi av brev til Helsedirektoratet m.fl. - refusjon ved utenlandsbehandling HOK - helse- og omsorgskomiteen - kopi av brev til / fra Statsministerens kontor - departementer - Helsedirektoratet / /2014 Kari Buøen Prop 63 S Departementets uttalelse Prop. 63 S ( ) Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Colombia og en bilateral landbruksavtale mellom Norge og Colombia, begge av / /2014 tenriksdepartementet tenriksministeren nvitasjon til skogpolitisk debatt på Litteraturhuset - Oslo EMK - energi- og miljøkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter 2014 Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 7210/2014 Norskog Side: 6 av 26

7 Henvendelse om markering kl besvart Henvendelser om demonstrasjoner - markeringer - stand - arrangement på Eidsvolls plass / / Natur og ngdom nvitasjon til skogpolitisk debatt på Litteraturhuset - Oslo NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter 2014 Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 7212/2014 Norskog Henvendelse - Bergen tingrett Rettsvesen - rettssikkerhet - straffeutmåling - henvendelser / /2014 Marius Reikerås Personal - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personal 2009/ / Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger Forskerforbundet Side: 7 av 26

8 nvitasjon til Skogpolitisk debatt på Litteraturhuset i Oslo FK - finanskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Norskog Prop 91 S Framdriftsplan for EØS-prop og repr forslag/datalagring Prop. 91 S ( ) Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (E) nr. 1316/2013 om opprettelse av en ordning for et sammenkoplet Europa ( ) X 2014/ /2014 Trude Lyng m.fl. Kopi av brev til LMD - opprop for bevaring av veterinærvakt for kjæledyr NÆK - næringskomiteen - kopi av brev til / fra Statsministerens kontor - departementer / / Ja til veterinærvakt for kjæledyr Henvendelse - spørsmål om strømproduksjon - forbruk / utslipp fra biler Olje og gass - energiproduksjon - energibruk - strømforbruk - henvendelser / /2014 Øystein Slåtten Side: 8 av 26

9 2014/ /2014 Bodø kommune 2014/ /2014 Byggenæringens Landsforening Dokument 8:60 S Framdriftsplan for EØS-prop og repr forslag/datalagring Dokument 8:60 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Audun Lysbakken, Knut Arild Hareide, Trygve Slagsvold Vedum og Rasmus Hansson om stans i norsk implementering av datalagringsdirektivet X 2014/ /2014 Dag Stangnes m.fl. Prop 72 L Anmodning om høring Prop. 72 L ( ) Pasientjournalloven og helseregisterloven 2014/ /2014 KT-Norge Side: 9 av 26

10 Prop 86 L Anmodning om høring Prop. 86 L ( ) Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (rett til brukerstyrt personlig assistanse) 2014/ /2014 Norges handikapforbund 2014/ /2014 Electric Vehicle nion nvitasjon til NP-seminar - Patent Protection and ndustrial Development in ndia - Oslo FK - nyhetsbrev - andre invitasjoner Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 7244/2014 Norsk tenrikspolitisk nstitutt Prop 93 S Anmodning om høring Prop. 93 S ( ) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet / /2014 NHO Mat og Landbruk Side: 10 av 26

11 Svar på forespørsel om møte - Cubansk MR aktivist til Oslo - mai 2014 FK - tenriks- og forsvarskomiteen - nnenlandsreiser - nvitasjoner - besøk - møter 2014 Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 7246/2014 Den cubanske ytringsfrihetsorganisasjonen CLEP Den offisielle feiringen av Mossekonvensjonen - praktiske opplysninger - Moss Grunnlovsjubileet dokumentasjon og annet om offisielt program i Norge / /2014 Moss konmmune Dokument 8:60 S Anmodning om departementets uttalelse Dokument 8:60 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Audun Lysbakken, Knut Arild Hareide, Trygve Slagsvold Vedum og Rasmus Hansson om stans i norsk implementering av datalagringsdirektivet 2014/ /2014 Samferdselsdepartementet Statsråden Prop 93 S Anmodning om høring Prop. 93 S ( ) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet / /2014 Norsk Studentorganisasjon Side: 11 av 26

12 Prop 94 LS Anmodning om høring Prop. 94 LS ( ) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga - lovdelen 2014/ /2014 Norges Bondelag Svar på henvendelse i brev av Grunnleggende menneskerettigheter 2014/ / Mirel Hadzic 2014/ /2014 KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon 2014/ /2014 NORSKOG Side: 12 av 26

13 Prop 94 LS Anmodning om høring Prop. 94 LS ( ) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga - lovdelen 2014/ /2014 Slett -landsgjelda 2014/ /2014 Næringslivets Hovedorganisasjon 2014/ /2014 Bryggeri- og Drikkevareforeningen Prop 95 S Anmodning om høring Prop. 95 S ( ) Kommuneproposisjonen / /2014 KS Side: 13 av 26

14 Prop 95 S Anmodning om høring Prop. 95 S ( ) Kommuneproposisjonen / /2014 tdanningsforbundet Prop 95 S Anmodning om høring Prop. 95 S ( ) Kommuneproposisjonen / /2014 Sogn og Fjordane fylkeskommune Studietur - offshore helseundersøkelse - Rogaland fylkeskommune ASK - arbeids- og sosialkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Statoil ASA Gratulerer med 200-årsdagen Grunnlovsjubileet hilsner fra skoler, barnehager ol. 2014/ / Fjone skule Side: 14 av 26

15 Samtykke til fravær og dekning av transportutgifter onsdag KFK - kommunal- og forvaltningskomiteen - nnenlandsreiser- invitasjoner - møter 2014 X Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 7276/2014 Marianne Brænden 2014/ /2014 Nasjonalforeningen for folkehelsen Stortingets pendlerboliger - Hoffsveien 60 - vannlekkasje ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Stortingets pendlerboliger - Hoffsveien 60 - vannlekkasjer 2014/ /2014 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger Styret i Smestaddammen borettslag Svar på henvendelse i brev av Anmeldelse for krenkelse av menneskerettighetene 2013/ / Alv Edvardsen Side: 15 av 26

16 2014/ /2014 Sametinget 2014/ /2014 Boligprodusentenes Forening Svar på invitasjon til Formalias vänners konferanse - Stockholm Deltakelse på seminar, konferanser ol 2014/ / Sveriges riksdag 2014/ /2014 Eiendom Norge Side: 16 av 26

17 2014/ /2014 Norsk Teknologi Prop 95 S Anmodning om høring Prop. 95 S ( ) Kommuneproposisjonen / /2014 Eiendom Norge Spørsmål - svar - Stortingets utredningsseksjon - ECPRD Request oppdrag 200/2014 Spørsmål - svar - Stortingets utredningsseksjon - ECPRD Request oppdrag 200/ / / Nederland Nasjonalforsamlingen Prop 93 S Anmodning om høring Prop. 93 S ( ) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet / /2014 Fellesorganisasjonen Side: 17 av 26

18 2014/ /2014 Norsk Petroleumsinstitutt Kopi av brev til Posten Norge - post som ikke kommer fram TKK - transport- og kommunikasjonskomiteen - kopi av brev til / fra Statsministerens kontor - departementer / /2014 Dag Øgle Prop 93 S Anmodning om høring - notat Prop. 93 S ( ) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet / /2014 Friluftsrådenes Landsforbund Ansvar og roller ifm brannvernarbeid i Stortinget Ansvar og roller ifm brannvernarbeid i Stortinget X 2014/ /2014 da Børresen Side: 18 av 26

19 Prop 95 S Anmodning om høring Prop. 95 S ( ) Kommuneproposisjonen / /2014 Norges kommunerevisorforbund 2014/ /2014 Norsk ndustri Prop 95 S Anmodning om høring Prop. 95 S ( ) Kommuneproposisjonen / /2014 Foreldreutvalget for grunnopplæringen - FG Prop 95 S Anmodning om høring Prop. 95 S ( ) Kommuneproposisjonen / /2014 Noregs mållag Side: 19 av 26

20 2014/ /2014 Kirkens Nødhjelp 2014/ /2014 Foreldreutvalget for grunnopplæringen nvitasjon til seminar om klima- og miljøforskning - Oslo juni 2014 EMK - energi- og miljøkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter 2014 Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 7310/2014 Miljøalliansen m.fl. Prop 93 S Anmodning om høring Prop. 93 S ( ) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet / /2014 Syklistenes Landsforening Side: 20 av 26

21 Dokument 8:63 S nnspill Dokument 8:63 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Aasland og Ola Elvestuen om å avslutte det utvidede forsøket med bruk av snøscooter samt endre lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 2014/ /2014 Den norske turistforening Prop 58 L nnspill Prop. 58 L ( ) Lov om fiskeretten i Tanavassdraget 2014/ /2014 Norges Jeger- og Fiskerforbund 2014/ /2014 Norges Rederiforbund 2014/ /2014 Landsorganisasjonen i Norge Side: 21 av 26

22 2014/ /2014 ACTS - rusfeltets samarbeidsorgan Prop 93 S Anmodning om høring Prop. 93 S ( ) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet / /2014 Blå Kors 2014/ /2014 Changemaker Prop 93 S Anmodning om høring - notat Prop. 93 S ( ) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet / /2014 Friluftslivets fellesorganisasjon Side: 22 av 26

23 - notat 2014/ /2014 Frivillighet Norge Prop 93 S Anmodning om høring Prop. 93 S ( ) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet / /2014 Hovedorganisasjonen Virke Dokument 12:36 Samtykke til utsettelse av avgivelser Dokument 12:36 ( ) Grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Hallgeir H. Langeland og Per Olaf Lundteigen om endring i Grunnloven 97 (unntak fra tilbakevirkningsforbudet for handlinger som var st X 2012/ /2014 Hanne Koll Larssen Prop 70 L Høringsnotat Prop. 70 L ( ) Lov om rituell omskjæring av gutter 2014/ /2014 Human-etisk Forbund Side: 23 av 26

24 2014/ /2014 ndustri Energi 2014/ /2014 Lærdal kommune 2014/ /2014 Norges Astma- og Allergiforbund Prop 93 S 2 Anmodning om høring Prop. 93 S ( ) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet / /2014 Norges Blindeforbund Side: 24 av 26

25 2014/ /2014 Vin- og brennevinleverandørenes forening Prop 95 S Anmodning om høring - notat Prop. 95 S ( ) Kommuneproposisjonen / /2014 Salangen kommune - notat 2014/ /2014 Chess Olympiad Tromsø 2014 AS 2014/ /2014 Advokatforeningen Side: 25 av 26

26 2014/ /2014 ZERO 2014/ /2014 Det Norske Totalavholdsselskap 2014/ /2014 Norske Lakseelver Side: 26 av 26

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.12.2013, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 03.12.2013 Brev fra finansdepartementet med anmodning om endring av prop. 1 S tillegg 1 (2013-2014) Oversikt over

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 01.11.2011 nnhold: Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten

Detaljer

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok.

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 19.01.2011 Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og

Detaljer

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.01.2012 Svar på henvendelse av 281111 Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 Dag Forsberg Dokument

Detaljer

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 30.01.2013 Søknad om dekning av reiseutgifter - diverse arrangementer - Oslo 060213-180213 ASK - arbeids- og sosialkomiteen

Detaljer

Offentlig journal. Svar på brev av 130810. Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 31.08.2010 27.08.

Offentlig journal. Svar på brev av 130810. Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 31.08.2010 27.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.8.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 31.08.2010 Svar på brev av 130810 Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 Østberg

Detaljer

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11.

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.11.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.11.2010 Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.1.2014, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 30.01.2014 Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 EMK - energi-

Detaljer

Dok.dato: 13.11.2009. Dok.dato: 13.11.2009. Avtale om kjøp av vernemaske NM180 - Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning/Materiellstyring - 050609

Dok.dato: 13.11.2009. Dok.dato: 13.11.2009. Avtale om kjøp av vernemaske NM180 - Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning/Materiellstyring - 050609 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 17.11.2009 nvitasjon til paneldebatt i anledning lanseringen av Alliansen Ny Oljepolitikk - Oslo Cafe MONO 191109 EMK - nvitasjoner

Detaljer

Dok.dato: 08.03.2012. Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil for reise til ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok.

Dok.dato: 08.03.2012. Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil for reise til ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 14.03.2012 Tjenestebestillinger i Løveporten Tjenestebestillinger - forprosjekt - Sak i DL 200000522 og 200402092 - arbeidsordre

Detaljer

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01.

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 18.01.2011 Søknad om komitereise til Brussel og Haag 180511-200511

Detaljer

Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen pr. 010508. Dok.dato: 06.10.

Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen pr. 010508. Dok.dato: 06.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 29.10.2009 nnhold: Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen

Detaljer

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok.

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.2.2010-21.2.2010, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 22.02.2010 Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke

Detaljer

Journaldato: 06.10.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 13.08.2014. Dok.

Journaldato: 06.10.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 13.08.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 07.10.2014 Oppstart av prosjektet stortinget.no til responsivt design

Detaljer

Dok.dato: 31.08.2010. Dok.dato: 18.08.2010

Dok.dato: 31.08.2010. Dok.dato: 18.08.2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.9.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 02.09.2010 Endring av dag og klokkeslett for markering til 020910 kl 1800-1900 2010/2-319 7245/2010 Foreningen for

Detaljer

KrFs LANDSMØTE. Årsmelding. Stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim

KrFs LANDSMØTE. Årsmelding. Stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim KrFs LANDSMØTE 2015 Årsmelding Stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim Innhold Stortingsgruppens årsmelding 2013 2014 side 5 Kristelig Folkepartis Ungdom årsmelding

Detaljer

Invitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo 091009. Dok.dato: 21.09.

Invitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo 091009. Dok.dato: 21.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.9.2009, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 23.09.2009 nvitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia

Detaljer

Lettlest om folkestyret i Norge

Lettlest om folkestyret i Norge Lettlest om folkestyret i Norge Innhold Demokrati... 3 Folkestyre... 3 Demokratiske tradisjoner... 3 Deltakelse i demokratiet... 4 Valget... 5 Stortingsvalget... 5 Valgdistrikter... 5 Partiene... 5 Stortinget...

Detaljer

REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER

REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER Ajourført pr. 20. desember 2012 REGLEMENT OM REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER

Detaljer

Rapport til Stortingets presidentskap fra arbeidsgruppen for innholdsmessig revisjon av Stortingets forretningsorden. Oslo, 28.

Rapport til Stortingets presidentskap fra arbeidsgruppen for innholdsmessig revisjon av Stortingets forretningsorden. Oslo, 28. Rapport til Stortingets presidentskap fra arbeidsgruppen for innholdsmessig revisjon av Stortingets forretningsorden Til Stortinget Stortingets presidentskap oppnevnte 24. mai 2012 en arbeidsgruppe for

Detaljer

Dokument 12 (2011 2012) Grunnlovsforslag. Grunnlovsforslag fremsatt på det 156. storting samt Norges grunnlov

Dokument 12 (2011 2012) Grunnlovsforslag. Grunnlovsforslag fremsatt på det 156. storting samt Norges grunnlov Dokument 12 (20112012) Grunnlovsforslag Grunnlovsforslag fremsatt på det 156. storting samt Norges grunnlov Dokument 12 (20112012) Grunnlovsforslag Grunnlovsforslag fremsatt på det 156. storting samt Norges

Detaljer

REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER

REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER Ajourført pr. 22. juni 2015 REGLEMENT OM REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER

Detaljer

fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Møte torsdag den 1. mars 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Møte torsdag den 1. mars 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2414 1. mars Dagsorden 2012 Møte torsdag den 1. mars 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 58): 1. Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag

Detaljer

Årsmelding for VOFO 2008

Årsmelding for VOFO 2008 Årsmelding for VOFO 2008 Interessepolitisk arbeid Tronutredningen Tronutredningen (NOU 2007:11 Studieforbund læring for livet) satte sitt preg på politikkutformingen i VOFO gjennom 2008. Den beste dokumentassjon

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

om endringer i statsbudsjettet for 2014 under Møte tirsdag den 16. desember 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n

om endringer i statsbudsjettet for 2014 under Møte tirsdag den 16. desember 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n 2014 16. des. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland 1567 Møte tirsdag den 16. desember 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D a g s o r d e n (nr.

Detaljer

Hans Andreas Limi. Sentralstyrets representant 01.03.2014-05.12.2014 Sentralstyrets representant 05.12.2014-28.02.2015

Hans Andreas Limi. Sentralstyrets representant 01.03.2014-05.12.2014 Sentralstyrets representant 05.12.2014-28.02.2015 Innhold 1. Årsberetning... 2 1.1 Gruppestyret... 2 1.2 Gruppens sammensetning og komiteansvar... 3 1.3 Gruppesekretariatet... 4 2.0 Fremtredende stortingsverv besatt av Fremskrittspartiet... 5 3.0 Møtende

Detaljer

Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 39)

Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 39) 2010 17. des. Dagsorden 1989 Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 39) 1. Stortingets vedtak til lov om endringer i pensjonslovgivningen

Detaljer

Sakliste til rådsmøte 10. august 2010.

Sakliste til rådsmøte 10. august 2010. Sakliste til rådsmøte 10. august 2010. Sak 50/2010 Referat frå rådsmøte 2. juni 2010 Sak 51/2010 Vidare organisering av regionsamarbeidet Forslag til vedtekter Sak 52/2010 Samkommunemodellen, høyring Sak

Detaljer

Møte tirsdag den 5. april 2011 kl. 10 President: P e r - K r i s t i a n F o s s

Møte tirsdag den 5. april 2011 kl. 10 President: P e r - K r i s t i a n F o s s 3272 5. april Dagsorden 2011 Møte tirsdag den 5. april 2011 kl. 10 President: P e r - K r i s t i a n F o s s D a g s o r d e n (nr. 71): 1. Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til inngåelse av

Detaljer