Pilotprosjekt. Map of Tromsø for Chess Olympiad Tromsø 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pilotprosjekt. Map of Tromsø for Chess Olympiad Tromsø 2014"

Transkript

1 Pilotprosjekt Map of Tromsø for Chess Olympiad Tromsø

2 Pilotprosjekt Map of Tromsø for Chess Olympiad Tromsø 2014 Enjoy Tromsø og pilotprosjektet Map of Tromsø for Chess Olympiad Tromsø 2014 er et initiativ av ALDA design & wayfinding. Pilotprosjektet, inkludert denne publikasjonen, er støttet av Innovasjon Norge. ALDA

3 INNHOLD Innledning 3 Beretning om Enjoy Tromsø og dets bakgrunn, overordnede mål og mening 3 Videre om Pilotprosjektet og hva vi ønsker å oppnå med det 3 Designprosess og veien til OL-kart 4 Hvorfor et kart til Sjakk-OL 4 Særtrekk av kartet: turistkart + Sjakk-OL 4 Prosessen for å bestemme informasjonsinnhold til turistkartet 5 Design: første valg, endringer og beslutninger 13 Testing og sammenlikning av kart 16 Valg av metoder 16 Standardiserte gateintervjuer 17 Standardisert spørreundersøkelse 23 Visual quick test 32 Intervjuer med hotellresepsjonister etter OL 33 Konklusjoner 36 2

4 INNLEDNING Beretning om Enjoy Tromsø og dets bakgrunn, overordnede mål og mening Enjoy Tromsø Enjoy Tromsø er et prosjekt rettet mot forbedring av folks forståelse og opplevelse av den arktiske hovedstaden. Målet er å hjelpe både besøkende og innbyggere til å få mest mulig ut av det Tromsø har å tilby gjennom et koordinert system bestående av kart, skilt og IT-løsninger. Hvorfor Enjoy Tromsø I Tromsø er det mange, særlig blant besøkende og nye innbyggere, som ofte opplever vanskeligheter med å orientere seg i byen og å finne informasjon om byens tjenester og tilbud. Dette skyldes en mangel på koordinasjon og integrasjon mellom de ulike wayfindingsystemene (f. eks. skilting, kart og informasjon om kollektivtilbudet) som fører til ufullstendig og uryddig informasjon. I Enjoy Tromsø ønsker vi å samarbeide med private og offentlige enheter for å utvikle en rekke wayfinding- og informasjonsprosjekter av høy kvalitet, som ville være koordinerte og integrerte med hverandre. Målet er å forenkle orienteringen og informere om byens tilbud innenfor turisme, kultur, uteliv, shopping og tjenester, slik at alle skal kunne nyte mest mulig av den. For at prosjektet skal lykkes må Tromsø Kommune spille en nøkkelrolle i det, ikke bare på grunn av at Kommunen regulerer skilting i offentlige områder, men først og fremst fordi den har ansvar for å skape gode tjenester som skulle forbedre både innbyggernes hverdag og besøkendes opphold i byen. For å kunne utvikle et stort og organisk informasjonssystem, er det også veldig viktig å kunne få til å delta så mange aktører som mulig i prosjektet, særlig dem innom reiselivet, transportnæringa, næringslivet og universitetet. Videre om Pilotprosjektet og hva vi ønsker å oppnå med det Map of Tromsø for Chess Olympiad Tromsø 2014 er et pilotprosjekt som som inngår som det første skrittet i det altomfattende prosjektet Enjoy Tromsø. Pilotprosjektet er delt i tre faser: design av et bykart for Sjakk-OL; en serie spørreundersøkelser for å teste brukervennlighet av kartet, sammenlikne det med nåværende produkter og samle tilbakemeldinger med hensikt å utvikle et bedre produkt i framtida; lage en hefte som skal deles ut til fremtidige samarbeidspartnere: blant dem Tromsø Kommune, Visit Tromsø, Troms Fylkestrafikk, Næringsforeninga og Universitet i Tromsø. Ved slutten av pilotprosjektet, og med hjelp av resultatene av spørreundersøkelsen, skal vi forberede et så kalt basekart av høy kvalitet som skal brukes i framtida for å utvikle flere Enjoy Tromsø- prosjekter. Hovedmålet til pilotprosjektet er å fremheve det reelle behovet for å forbedre wayfinding (orienteringsinformasjon) i Tromsø og tilgjengeligheten av informasjon om byens tilbud. Vi vil i tillegg øke beveissheten for saken først og fremst blant myndighetene og turistnæringa for å få dem til å engasjere seg også i andre prosjekter rettet mot dekning av dette behovet. 3

5 DESIGNPROSESS OG VEIEN TIL OL-KART Hvorfor et kart til Sjakk-OL Det ble diskutert og vurdert ulike mulige pilotprosjekter til Enjoy Tromsø i løpet av flere måneder. Kartet til Sjakk-OL var den første muligheten som ble foreslått, og det som til slutt ble valgt. I tillegg til å være det mest aktuelle, kunne dette alternativet viste seg å være spesielt gunstig både for pilotprosjektet og for Enjoy Tromsø sin videreutvikling. Først og fremst kunne Sjakk-OL sikre en bred og rask spredning av produktet blant brukere, og dermed muligheten til å utføre spørreundersøkelsen på en veldig effektiv måte i løpet av begrenset tid. Dessuten ville det vært en stor fordel å kunne ha testet kartet under et så stort arrangement. En slik stresssituasjon med krav på høy effektivitet og god logistikk var den perfekte muligheten for å finne ut svakhetene av kartet og få det nødvendige innspillet for dets framtidige forbedringen. Til slutt var Sjakk-OL en meget synlig hendelse, der de fleste som jobber innenfor service og reiseliv i Tromsø har vært involvert. Dette ville ha sikret en god spredning av kartet blant dem, og økt synligheten av Enjoy Tromsø- prosjektet blant mulige framtidige samarbeidspartnere. Særtrekk av kartet: turistkart + Sjakk-OL Kart til Sjakk-OL skulle på en side ha vært et informasjonsverktøy til Sjakk-OL sine deltakere og delegater, og derfor skulle det ha inneholdet alt informasjon som var direkt knyttet til arrangementet. På den andre siden skulle det også ha vært et selvstendig og definert produkt som skulle blitt testet gjennom spørreundersøkelsen og sammenliknet med eksisterende produkter. Det ble til slutt bestemt å utvikle et turistkart, som vanligvis er den mest brukte typen av bykart, med ekstra informasjon om Sjakk-OL I tillegg. Informasjon om Sjakk-OL Informasjon om Sjakk-OL ble gitt av Sjakk-OL sin kommunikasjonsavdeling, og bestod av: arenaen der hovedturnering foregikk; steder der andre arrangementer, seremonier, andre turneringer eller utstillinger var planlagt; to promenader som deltakerne kunne bruke for å enkelt forflytte seg mellom arenaen og hotellene; holdeplasser til Sjakk-OL sin shuttle-buss; informasjons- og akkrediteringsskranke; hotellene der deltakerne skulle bo (alle I byen). Informasjon til turistkart Turistkartet skulle inneholdet tre hovedgrupper av informasjon: informasjon om severdigheter og attraksjoner; informasjon om byens tjenester og annen nyttig informasjon; orienteringsinformasjon: informasjon som kunne bruktes for å finne fram eller planlegge bevegelser. Info om sjakk-ol Info om severdigheter Info om tjenester Orienteringsinformasjon Nedenfor beskriver vi metoden som ble brukt for å velge informasjon i disse tre kategoriene. 4

6 Prosessen for å bestemme informasjonsinnhold til turistkartet For å bestemme hvilke opplysninger innenfor de overnevnte kategoriene kartet skulle inneholde, har vi utført forskjellige analyser og undersøkelser. Første skritt var å analysere informasjonsinnholdet i nåværende produkter og å vurdere det personlig. En slik metode er et godt utgangspunkt for å bygge en liste med informasjon, men den har dessverre to store ulemper: den første ulempen er at informasjonsinnhold i eksisterende kartprodukter ofte er sterkt avhengig av stakeholders, noe som fører til mangel på viktig informasjon, eller overbelastelse med unødvendig informasjon (f.eks. reklame) som ikke ville ha vært ønskelig i Enjoy Tromsø-kartet; og stille de følgende spørsmålene: «Hva spør besøkende om?» «Hva finner dere ekstra vanskelig å forklare til dem?» Det første spørsmålet var bevisst åpent, slik at resepsjonistene hadde muligheten til å eventuelt peke på og beskrive behov og interesser som vi ikke hadde vurdert eller forventet. Det andre spørsmålet var rettet mot å fremheve både spesielle vanskeligheter som besøkende har når det gjelder å finne fram generelt, ting som er mer kompliserte å forklare, og eventuelle problemer/mangler i informasjonssystemene som er i bruk i dag. Svarene ble skrevd ned og satt i en tabell som ga oss en klar forestilling om hvilke typer informasjon det er nyttig å innlemme i det nye bykartet, og hvilke wayfindingproblemer som er viktig å løse. den andre er at meningen vår om hvilket innhold som er nødvendig ville ha vært altfor subjektiv. For å kunne utvikle et høykvalitetsprodukt, var det viktig å forstå besøkendes reelle interesser, behov og vanskeligheter i å finne fram generelt eller ved å bruke nåværende produkter. På grunn av det, for å velge informasjonsinnhold til turistkartet, har vi gjennomført tre ulike spørreundersøkelser rettet mot å forstå besøkendes interesser, behov og vanskeligheter, samt måten folk tenker på når de skal finne fram i byen: for det første, en serie av intervjuer med hotellresepsjonister for å finne ut hva besøkende er interessert i å vite, og hva er vanskelig for dem å finne; for det andre en spørreundersøkelse til beboende, for å samle flere meninger om hvilke attraksjoner som ville ha vært verdt å presentere til besøkende; og, til slutt, en samling av mentale kart tegnet av beboende, som demonstrerer hvordan folk forestiller seg byen, og hvilke landemerker de bruker mest for å orientere seg i den. Nedenfor forklarer vi nærmere metodene, resultatene og vurderinga av disse tre undersøkelsene. Intervju med resepsjonistene I denne undersøkelsen har vi valgt å benytte oss av erfaringen og kunnskapen til hotelresepsjonistene, for deres direkte daglige kontakt med de ulike typene besøkende (både turister og næringsreisende) gjør dem til kunnskapsrike kjennere av besøkernes mantalitet og behov. Resepsjonister er ofte den første informasjonskilden besøkende møter, og spørsmålene som besøkende stiller til dem viser selvfølgelig til deres interesser, behov og vanskeligheter på den beste måten. Metoden for denne spørreundersøkelsen har vært å ta kontakt med resepsjonister på hotellene i bysentrum 5

7 Intervju med resepsjonistene: Hva spør besøkende om? Fjellheisen Bussruter Spisesteder Museer Nordlys Polaria Buss, rutetider Kjøpesenter Matbutikker Forklare veier / adresser Naturen Restauranter, typer og priser Bilutleie Hoteller Turistinfo UiT Prestvannet Utesteder Vitesenteret Kirker og katedralen Hurtigruten, info Biblioteket Kino Aktiviteter / attraksjoner Åpningstider Valutaveksling Hva museene inneholder Stadium Anbefalte turer Tid man bruker fra plass til plass Jekta Barnevennlige aktiviteter Tromsø kommune Telegrafbukta Apoteker Priser Polarmuseet Reinsdyr Hvalsafari Båtturer Svømme/bade UNN Parkering Intervju med resepsjonistene: Hva finner dere ekstra vanskelig å forklare til dem? Bussruter / rutetider Veiene Åpningstider Fjellheisen Matbutikker Hvor er kino Hva museene inneholder Apoteker Priser Polarmuseet 6

8 Dataene beviser at den største informasjonsmangelen gjelder bussruter og rutetider. Besøkende har det veldig vanskelig å forstå hvilken buss som kan kjøre dem til målet, hva klokka bussen avreiser, og enda verre, hvor riktig bussholdeplass finnes. Den høye frekvensen spørsmålet dukker opp med i resepsjoner beviser hvor viktig det er for besøkende å få slike opplysninger på en klar og effektiv måte. Dette er en av de største vanskelighetene resepsjonistene opplever ved å informere besøkende, og insisterer på at vi finner en løsning på dette. Et oversiktlig informasjonssystem over bussruter og tider er uheldigvis for stort for å kunne inkluderes i et lommekart, men det ble klart at vi i hvertfall måtte gjøre en ekstra innsats for å i det minste informere om de viktigste bussrutene og holdeplassene på den enkleste mulig måte. En ekstra utfordring er gitt av strukturen til transportsystemet i Tromsø, som er veldig forvirrende i seg selv. Flere bussruter kjører nemlig gjennom sentrum og stopper på ulike holdeplasser for å kjøre mot to ulike retninger og til ulike destinasjoner, og det blir ofte uklart hvilken holdeplass som er riktig. Noen eksempler er rute 20 (mot Universitet/Stakkevollan eller mot Ishavskatedralen/Kroken), 24 (mot Giæverbukta eller mot Ishavskatedralen/Kroken) eller 42 (mot flyplassen/ Eidkjosen eller mot botaniske hage/stakkevollan). I tillegg ligger ikke holdeplassene mot de ulike retningene på den samme gata: de er usynlige fra hverandre og det tar noen minutt å gå fra den ene til den andre, ting som gjør det vanskelig å forstå med en gang at bussruten kan kjøre en annen retning også. På andre plass over hyppighet ligger spørsmål om fjellheisen, museer, spisesteder og steder hvor man kan se på nordlyset. Besøkende spør ofte om åpningstider og priser til fjellheisen og museer, hvordan man kan dra dit og hva som er utstillt i de ulike museene: informasjon som egentlig allerede finnes i det nåværende bykartet. En grunn for at disse spørsmålene er så hyppige kan være at markering av museene og fjellheisen med tall og fargekoding er forvirrende og vanskelig å tolke, og dette reduserer tillit i kartet selv som informasjonsmiddel. Målet er derfor å presentere den samme informasjonen men på en klarere og enklere måte. viktig å tilby turistene informasjon om hvor og når man kan ha best utsikt på fenomenet. Mange turister kommer til Tromsø akkurat for dette om vinteren, og resepsjonister understreker at et stort antall turister ønsker informasjon om hvordan de kan se på nordlyset uten å delta i organiserte aktiviteter. Siden Sjakk-OL skjedde i august, når man ikke kan se på nordlyset, har vi valgt å ikke legge noen informasjon om det i dette kartet. Dette skal uansett bli en ny utfordring til den neste utgaven av turistkartet. Kjøpesentre og matbutikker er andre ting som mange vil vite om: de er ikke attraksjoner, men likevel er de veldig viktige steder for besøkende også. For å gi turistene mer trygghet og selvstendighet, valgte vi å inkludere alle disse opplysningene i kartet, sammen med informasjon om andre tjenester som f. eks. sykehus, politistasjon, apoteker, minibank, posten, pengeveksler, parkeringsplasser eller bilutleie, som besøkende også spør om noen ganger. På det aktuelle turistkartet mangler det i det hele tatt informasjon om hotellene (igjen, bortsett fra annonser), og resepsjonistene sliter derfor med å gi ut informasjon om andre hoteller enn det de jobber på. Hotellene var blant informasjonene som Sjakk-OL ville ha på kartet uansett, men de er så viktige at de sikkert skal inkluderes i framtidige utgaver også. Mange turister kommer til Norge og til Tromsø for å nyte den fantastiske naturen som finnes i landet og rundt byen, men lite informasjon tilbys om turer, plass for å best nyte naturen og transportmidler til dem. Vi valgte derfor å inkludere lysløype og en del stier i kartet, samt Prestvannet og Telegrafbukta. De mange som kommer hit for å nyte naturen er også vanligvis glade i å sykle og gå, og vi har derfor valgt å markere sykkelruter samt en del anbefalte gåruter, for å vise hvordan man kan bevege seg på Tromsøya uten å bruke transportsystemet. Et annet spørsmål som ofte blir stilt gjelder de ulike spisestedene som finnes, prisklasse og type mat de tilbyr. På nåværende kart finnes det ikke noe slik informasjon, bortsett fra annonser, og besøkende mister da muligheten til å bli kjent med spisesteder som finnes utenfor byens hovedgate, der de beveger seg mest. Vi synes at det ville være viktig å gi en oversikt over tilbudet og inkludere slik informasjon i det nye kartet: enten som detaljert liste, ved å bare nevne de ulike stedene, eller med en enkel fargekoding, avhengig av kartets detaljnivå. Nordlyset er litt annerledes: det finnes ikke bare en spesifikk plass eller tid for å kunne se det, men det er 7

9 Intervju med innbyggere: byens attraksjoner Den andre undersøkelsen hadde som mål å samle flere meninger om hvilke attraksjoner som burde anbefales til turistene, for å få en bedre oversikt over hva innbyggerne synes er verdt å se/gjøre/oppleve i byen. På denne måten kunne vi unngå å basere informasjonsvalg bare på våre egne meninger og vurdering, men vi kunne utvikle kartet på en mer objektiv måte. Det ble bedt flere Tromsøs innbyggerne å lage en liste med steder, attraksjoner eller aktiviteter de ville anbefale til en turist som besøker byen. Noen inkluderte også andre ting i svaret, som de syntes ville ha vært nyttige i et turistkart, som ikke var akkurat turistattraksjoner men ble likevel nyttige tips. Resultatene følger: Intervju med innbyggere: anbefalte destinasjoner / andre nyttige informasjoner Naturen, generelt Polaria Fjellheisen Biblioteket Telegrafbukta Utesteder, generelt Polarmuseet Kjøpesenteret Kaffeer Ishavskatedralen Kulturlivet, generelt Kino Domkirka Museer, generelt NNKM UiT-UNN Kaia Teateret Tromsø museum Hurtigruten Lysløypa Banker Busstopper Turistinfo Skansen Arkitektur, generelt Botaniske hage Svømmehallen Posten Gågata Typisk i kultur Hoteller Prestvannet Lufthavn Matbutikker Mack Driv Kunstforening Perspektivet Whale watching Tromsdalen Stadium Vulkana Åpen om helg Apoteker Drosjer Restauranter Souvenir butikker På toppen av lista, over alle attraksjonene og turistmål, står det nemlig naturen generelt, og i tillegg kom det litt lenger ned i lista flere tips om spesifikke grønne områder som f.eks. Prestvannet, Telegrafbukta eller lysløypa. Det ble derfor klart at det var viktig å legge nok vekt på de grønne områdene slik de fortjener. Kunstmuseum, Domkirka og museer. Her ble det klart at det var viktig å inkludere informasjon om både kulturelle og sosiale aktiviteter i kartet, i tillegg til turistattraksjonene. Deretter følget Polaria, Fjellheisen, Biblioteket og Telegrafbukta. En grunn for at de første tre ble så ofte nevnte er sannsynligvis at de også er ganske viktige landemerker, i tillegg til å være kjente turistmål. Etter disse kom Polarmuseet, utesteder, kafeer, kjøpesentre, Ishavskatedralen, kulturlivet, Nord-Norsk 8

10 Intervju med innbyggere: mentale kart Oppfatningen vi har av objektene rundt oss er alltid et resultat av to elementer: på den ene sida objektets fysiske trekk, og på den andre vårt eget synspunkt, gjennom hvilket vi filtrerer verden rundt oss. En by er, fysisk sett, en samling av ulike elementer som veier og bygninger innenfor en bestemt struktur, mens persepsjonen som man har av den, er helt subjektiv og veldig annerledes enn byen selv. Det som vi kaller for mentale kart er et mentalt bilde av byen som hver av oss bygger i hodet sitt i løpet av tida og ved å akkumulere erfaringer, og som kan variere veldig mye fra person til person og er påvirket av personlige erfaringer, interesser, kultur, livsstil, alder, personlighet og ikke minst tiden man tilbringer i byen. Selv om mentale kart varierer mye fra person til person, finnes det likevel noen felles trekk som gjentar seg i mentale kart av flere personer. Disse kan være veldig sterke strukturelle elementer i byen som f.eks. en vei, sjøfronten eller en grense mellom to ulike områder, sterke landemerker som bygninger eller fjell, eller steder som er veldig viktige av sosiale/kulturelle grunn. Universitet, grønne områder, Telegrafbukta og kjøpesentre. Biblioteket og Ishavskatedralen er to veldig sterke landemerker i byen, sammen med de grønne områdene som alltid er viktige for orientering. Universitetet, Telegrafbukta og kjøpesentrene er mer interessante for det som gjelder daglige aktiviteter eller sosialliv, men ikke særlig viktige visuelt sett. Andre populære steder var Polaria, Fjellheisen, kino, Domkirka, Prestvannet og kafeer. Av disse vil både Polaria og Domkirka være kjempeviktige landemerker. Mentale kart er oftest orienterte med nord til høyre og Storgata som en horisontal linje. Strukturen var den første ting som folk brukte å tegne, følget av landemerkene og så resten. Det er den samme prosedyren brukerne ville sansynnligvis følge når de skal bygge deres egne mentale kart: først skal de definere strukturen av byen, så landemerkene og plassene av interesse, og til slutt resten. Med denne undersøkelsen hadde vi muligheten til å oppdage disse elementene for å kunne bruke dem i kartet og hjelpe besøkende å bygge et mentalt kart på en naturlig og enkel måte. Mentale kart er viktig for enkeltindividen fordi man kan bruke det for å orientere seg i byen og finne fram uten å se på et kart eller spørre andre. Jo mer utviklet det mentale kartet er, desto lettere blir det å orientere seg. Et av målene med vårt kart var å hjelpe brukerne å bygge deres eget mentale kart av byen, slik at de raskere kunne bli selvstendige og kunne føle seg tryggere. For å gjøre det, måtte vi finne ut hva disse fellestrekkene er, og bruke dem for å forsterke mentale kart i besøkendes hode. Vi ba derfor en del innbyggere å tegne en skisse av byen med dens struktur og de viktigste stedene. Skissene dekket forskjellige områder og hadde ulike detaljer, men det ble enkelt å identifisere et mønster av struktur og elementer som gjentok seg ofte i skissene. Mange tegnet Biblioteket, Ishavskatedralen, N N 9

11 N N N N N N N N 10

12 N N N N N N 11

13 N N Mentale kart: destinasjoner og andre elementer Biblioteket Naturen Ishavskatedralen UiT-UNN Telegrafbukta Kjøpesentre Polaria Fjellheisen Kino Kafeer Domkirka Prestvannet Utesteder Busstopper Lufthavn Polarmuseet Kaia Tromsø museum Matbutikker Elverhøykirka Hurtigruten Lysløypa Turistinfo Mack Museer Teateret Banker Skansen Arkitektur Driv Kunstforening Perspektivet Rådhus Hoppebakken 12

14 Design: første valg, endringer og beslutninger Videre skal vi beskrive noen av valgene som ble gjort i løpet av designprosessen. For noen av dem skal vi også beskrive en del endringer og beslutninger som ble gjort etter utprøving for at kartet skulle bli enda klarere og mer forståelig. Seksjon, format og orientering Når det gjelder kart, er informasjonsvalg og design gjensidig påvirket av hverandre: informasjonsmengde og detaljnivå avhenger av format og skala, og format må på sin side velges slik at alle de nødvendige informasjonene kan bli inkludert i kartet uten at det blir for trangt. En viktig del av kartdesignen blir av den grunn et forsøk til å finne den riktige balansen mellom størrelse, skala og detaljnivå (informasjonsmengde). Interessepunkter til Sjakk-OL og byen selv er konsentrerte på Tromsøya, spesielt rundt sentrum, Breivika, Langnes, Telegrafbukta og Prestvannet, og i Tromsdalen. De fleste er i hvertfall konsentrerte i Tromsø sentrum, i området mellom Polaria og Skansen, som er veldig lite i forhold til hele øya. Det ble derfor en naturlig valg å bruke to seksjoner med ulik skala: på den ene sida av arket en seksjon med sentrum, på den andre hele øya og Tromsdalen. Det ble deretter evaluert mengden av informasjon som var nødvendig å inkludere i hver seksjon, både for det som gjaldt Sjakk-OL, turisme, tjenester og orientering, og det ble først bestemt å bruke en A3 format. Formatet ble til slutt litt forandret av teknisk grunn, etter en dialog med trykkeriet, men arealet er tilsvarende. det hjelper nemlig å dele byen i to og skille ting som finnes over eller under Storgata (altså vest eller øst for den), og samtidig skaper det muligheter for en enkel venstre-til-høyre lesing av kartet (eller høyretil-venstre, avhengig brukerens kultur og vane). Slik blir det mye lettere å huske for eksempel at Polaria finnes til venstre, Domkirka i midten og Polarmuseet til høyre. Som logisk følge og for unngå forvirring, valgte vi å beholde den samme orienteringen også i seksjonen over hele Tromsøya. Nord og skala Siden nord ikke er til toppen som i de fleste kart, ble det selvfølgelig nødvendig å tegne en pil for å vise nord-retning. For det som gjelder skala, kan det være vanskelig for mange personer å forestille seg størrelsen av byen ved å lese for eksempel 1: eller ved å se på en linje som tilsvarer 200 meter. Dette gjelder spesielt i Tromsø, der bysentrum er veldig lite sammenliknet med de fleste byene utenfor Norge, og det er lett å tenke at det er langt å gå for eksempel fra Stortorget til Domkirka, når det egentlig tar bare noen få minutter. Vi valgte derfor å bruke en tids-skala: en firkant (like stor som en celle av koordinatsystemet) med teksten one square represents approximately X minutes walk (2 på forsida og 25 på baksida). Slik kunne det bli lettere for alle å regne tiden man trenger for å nå målet til fots, planlegge bevegelser og vurdere et eventuelt behov for transportmidler. Orientering ble valgt etter en analyse av mentale kart: de fleste, når de forestiller seg byen, tenker på den med Storgata som en horisontal rett linje med Polaria til venstre, brua til høyre og havet nederst. N Landemerker Storgata Vi valgte derfor å bruke denne typen orientering istedenfor den mer vanlige orienteringen med nord øverst. Vi synes at denne typen orientering hjelper besøkende å bygge et klarere mentale kart av byen, og å være mer selvstendige i orientering etter hvert: Landemerkene er bygninger eller geografiske elementer med karakteristiske utseende og plassering, som er lett å huske og bruke som referansepunkter når man skal orientere seg. Å inkludere landemerker i kartet er kjempeviktig for å hjelpe besøkende å bygge deres eget mentale kart av byen og bli raskere selvstendige i bevegelser. Landemerker i kartet gir også en sterk trygghetsfølelse: når man står ved siden av en av dem og finner den tegnet på kartet, blir det veldig lett å skjønne hvor man befinner seg og å orientere seg. Deretter er landemerker veldig nyttige for å kunne triangulere egen posisjon på en enklere måte. 13

15 Når det gjelder orientering i en by, er alltid naturlige elementer veldig sterke landemerker. Dette gjelder spesielt vann (både sjø, elv og fontener), grønne områder og trær. Det var derfor veldig viktig at, i tillegg til de overnevnte landemerkene, det skal også betegnes på en klar måte både sjøen og de grønne områdene i byen. Når det gjelder bygninger, i tillegg til hovedlandemerkene, valgte vi å inkludere Rica Ishavshotell og Clarion Hotell The Edge. Tromsøs sjøfront er lite synlig fra bysentrum og alltid uklar i mentale kart, både når det gjelder kystens form og plassering av bygninger. De to hotellene, som var viktige under Sjakk-OL også på grunna av at mange av deltakerne skulle få lunsj der, er veldig store bygninger med spesiell utseende og er mye mer synlige enn de andre bygningene ved sjøfronten. Det ble derfor valgt å bruke dem som landemerker, samt noen bygninger i bryggen-stil, for å hjelpe besøkende å bedre orientere seg langs sjøfronten og følge sjøpromenaden. Fargekode For å gjøre kartet forståelig og lettleselig til tross for den store mengden av informasjon, var det viktig å utvikle en klar fargekoding og sette ut informasjon i ulike visuelle lag. Vi har her tre viktige informasjonsgrupper: Koordinatsystem For at brukeren enkelt skal kunne finne de viktigste destinasjonene, bestemte vi å bruke et koordinatsystem. Kartet ble da delt i kolonner markerte med bokstaver og rad markerte med tall. For å unngå forvirring ble det brukt tall fra 1 til 4 på forsida og fra 5 til 8 på baksida. Nummerering starter nederst, slik at koordinatsystemet kunne være lik sjakkbrettet og passe til en struktur som sjakkspillerne er veldig vant til. Meningen er i hvertfall å komme tilbake, i framtidige prosjekter, til en mer konvensjonell nummerering som starter øverst. Destinasjoner For å lettere kunne finne destinasjonene, ble det laget noen lister: på forsida (i kart over bysentrum) står det en liste med destinasjonene som befinner seg i bysentrum, med koordinater, og en liste med destinasjonene som finnes utenfor sentrum, med bussrutene som kjører dit og koordinater til holdeplassene. Denne lista er tenkt for å hjelpe dem som allerede vet hvor de skal, men ikke hvordan; opplysninger om Sjakk-OL, som skulle være de mest synlige; informasjon om turistmål, attraksjoner, tjenester og andre nyttige opplysninger; informasjon som er nyttige for orientering. Det ble valgt en sterk farge for informasjone om Sjakk- OL som måtte være de mest synlige. En nøytral farge for orienteringsinformasjon: en skala av lyse varmegrå farger, grønn for grønne områder og mørkebrun for hovedlandemerker. Til slutten, en rekke svakere (umettede) farger for å skille turistattraksjoner (mørke varmegrå), hoteller (lyseblå), restauranter (brun/ rød), cafeer/puber/fast food/kiosker (gul), transport (mørkeblå) og andre nyttige tjenester (middels varmegrå). To ekstra farger ble satt til kartet på baksida: mørkegrønn til gåruter/sykkelruter i naturen, og mørkerød til gåruter/sykkelruter langs veiene. på baksida (i kart over hele øya og fastlandet) står det en liste med destinasjonene som man kan finne på øya eller fastlandet, med koordinater og bussruter; i tillegg finnes det en liste med museer og attraksjoner, alle med koordinater, åpningstider, priser og en kort beskrivelse. Denne lista er rettet mot dem som har lyst til å se noe i byen, men har ikke valgt en destinasjon enda. Alle listene er i alfabetisk rekkefølge. På denne måten er det ikke bare lett å finne målet på kartet gjennom koordinater, men det er også enkelt å finne destinasjonen selv i lista. 14

16 Transportsystem Fra spørreundersøkelsen som ble utfort under planleggingsfasen ble det klart at mange besøkende opplever vanskeligheter i å finne informasjon om transportsystemet. En annen ting som ble tydelig var at selv trasnportsystemet ofte er forvirrende, spesielt når det gjelder bussruter som kjører gjennom bysentrum og fortsetter mot to ulike retninger. Det var dessverre ikke mulig å legge alt ønskede informasjon i bykartet, men det var nødt til å forsiktig plukke ut en del av disse. viktig slik at den skal kunne brukes som landemerke, men det finnes flere mindre viktige elementer som kan tiltrekke oppmerksomhet uten et så strengt hierarki. Vi spurte turistene som hadde vært på Stortorget hva de husket av det, og de fleste svar gjaldt fontene, kjosken eller benkene, men ikke statuen slik vi hadde forventet. Fiskerens statue, som var den første kandidaten for å være Stortorget-landemerke, ble derfor byttet ut med Rakettkjosken og paviljongen. Benkene og fontenen ble også markerte, men som sekundære elementer. Først og fremst, valgte vi en del ruter som fører til de mest interessante destinasjonene. Rutene tegnet vi delvis på forsida med en linje, fra hovedholdeplassene og framover. På baksida bestemte vi å fjerne rutene, for den spesielle strukturen av transportsystemet gjorde slik at å markere for mange ruter kunne ha vært forvirrende. Holdeplassene er markerte med buss-symbol og rutenummer. Når en holdeplass gjelder en buss som kjører to retninger, er retningen betegnet på holdeplassen (bare på forsida). I begynnelse brukte vi en serie symboler for å betegne destinasjonene hver buss kjørte til, men etter utprøvingen ble det tydelig at tolkning av symboler var for kravende og lite direkt, og det førte til større visuell forurensning. Vi valgte derfor å fjerne symbolene og betegne bare destinasjonene av ruter som hadde to retninger. Vi valgte også å fjerne en del holdeplasser i bysentrum: etter testing ble det klart at færre holdeplasser gjorde det mye enklere å finne den riktige bussruten. Andre opplysninger om transportsystemet som vi valgte å inkludere i kartet gjaldt billettprisene, utsalgssteder og Trafikktriangelen, slik at brukerne kunne finne mer informasjon på egenhånd. Stortorget Å fremstille Stortorget på kartet ble en litt spesiell designutfordring. Stortorget er et viktig strukturelt element i byen: et mellomrom som deler Storgatas gåsone i to, som starter ved kaia og fortsetter med parken opp til Skolegata. Av disse grunner er torget veldig lett å huske og bruke som referansepunkt for å danne seg et mentale kart. Det ble derfor markert med en lysere farge enn resten, som Storgata, men det hadde også behov for et landemerke som kunne gjøre det lettere å gjenkjenne det. Problemet er at ingen bygning ved Stortorget selv er så 15

17 TESTING OG SAMMENLIKNING AV KART Selv om flere tester allerede ble gjennomført under designfasen, var det nødvendig å teste kartet på en enda nøyere måte, også ved å sammenlikne det med det nåværende turistkartet fra Visit Tromsø. Testing hadde to hovedformål: det første var å definere styrkene og svakhetene i vårt kart, også i forhold til Visit Tromsø sitt kart, for å kunne utvikle enda mer brukervennlige produkter i framtida, ved å ta det beste av hvert produkt og løse eventuelle problemer i hver av dem; det andre var å bevise på en vitenskapelig måte at vår metode, takket være en grundig brukeranalyse og økt oppmerksomhet i designprosessen selv, er nøkkelen for å kunne skape mer brukervennlige, brukbare og tiltrekkende wayfindingprodukter. Valg av metoder Siden en av de viktigste aspektene ved pilotprojektet var å teste og sammenlikne brukervennligheten av vårt og Visit Tromsø sitt kart, var det meget viktig å finne ulike innfallsvinkler for å få frem mest mulig informasjon og data over folkets meninger om kartet og over hvordan de opplever kartet i brukersituasjoner. Derfor besluttet vi å benytte oss av 4 forskjellige undersøkelsesmetoder, sånn at vi kunne få et grep på hvordan folk bruker kartet og hvordan de opplever det rent visuelt. Vi har og prøvd å gjøre dette under standardiserte former, slik at forutsettningene for hver enkelt test har vært tilnærmet like for alle deltakere. Metodene vi brukte var standardiserte gateintervjuer, en spørreundersøkelse med utfyllingsskjema, en såkalt Visual Quicktest samt intervjuer med hverdagsbrukere ved hotellresepsjoner i byen. Her følger en detaljert gjennomgang av hver enkelt metode, presentasjon av resultater samt en kritikk av den nevnte metode. 16

18 Standardiserte gateintervjuer Målet ved gateintervjuene var å teste brukervennligheten og effektiviteten av kartene når det gjelder å orientere seg og finne ulike typer mål. Metode På utvalgte steder i byen stoppet vi turister og ba dem å vise på kartet hvor de befant seg i dette øyeblikket, og om de klarte å finne noen bestemte mål på kartet. Svarene ble tatt opp på bånd slik at vi senere ville kunne måle tiden folk brukte for å svare de ulike spørsmålene. Intervjuer prøvde, hvor mulig, å låte som om han/ hun var selv en turist som hadde behov for å finne fram. Denne metoden hjalp oss til å lettere tilnærme oss turistene: mens få har lyst til å bli stoppet av intervjuere på gata, er mange villige til å hjelpe noen som ikke finner fram. En annen fordel var at folk prøvde hardere å finne målene på kartet når vi spilte turister : hvis man vet at vi tester kartet, vil man sannsynligvis lettere gi opp, mens hvis man ønsker å hjelpe noen, vil man gjøre en ekstra innsats for å kunne gi et svar. Når folk trodde at vi selv var turister, var det i tillegg mulig å unngå deres prestasjonsangst og deretter stress. Etter hvert forklarte vi at vi ikke var turister, men ville egentlig teste kartet: det ble da klart for turistene at vi ikke ville teste dem som personer men kartet selv. De begynte da å tenke på testen som et spill, hvor de hadde det gøy og samarbeidet med entusiasme. Vi valgte 7 steder med ulike funksjoner, utseende, og måten de er representerte på kartet: Domirka: viktig landemerke, sentral; Polaria: viktig landemerke, ikke sentral, turistattraksjon; Rica Ishavhotell: landemerke ved kysten; Nerstranda: ikke landemerke, ikke turistattraksjon; Stortorget: viktig i byens struktur, men vanskelig å identifisere på kartene; Polarmuseet: ikke viktig landemerke, turistattraksjon; Nord-Norsk Kunst Museum: ikke landemerke, turistattraksjon. Vi stoppet turister ved Domkirka/Polaria/Rica/ Nerstranda/Stortorget (ti personer på hvert sted) og spurte turistene: can you find on the map where we are now?. Deretter spurte vi can you find on the map where Domkirka/Polaria/Rica/Nerstranda/Stortorget is? ; can you find on the map where Polar Museum is? ; og til slutt can you find on the map where the Art museum of Northern Norway is?. Den samme prosessen ble gjentatt med både Visit Tromsø og Enjoy Tromsø sine kart: vi intervjuet 100 personer og stilte 400 spørsmål til sammen. 17

Viktig informasjon fra Troms fylkestrafikk. Utvidet busstilbud i Tromsø f.o.m. 2. november 2015

Viktig informasjon fra Troms fylkestrafikk. Utvidet busstilbud i Tromsø f.o.m. 2. november 2015 Viktig informasjon fra Troms fylkestrafikk Utvidet busstilbud i Tromsø f.o.m. 2. november 2015 2 Kjære Tromsøværinger! Andel kollektivreiser i Tromsø er helt i landstoppen (3. plass). Vi vil at enda flere

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Tallinjen FRA A TIL Å

Tallinjen FRA A TIL Å Tallinjen FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til tallinjen T - 2 2 Grunnleggende om tallinjen T - 2 3 Hvordan vi kan bruke en tallinje T - 4 3.1 Tallinjen

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia Kart

Brukerhåndbok Nokia Kart Brukerhåndbok Nokia Kart 1.0. utgave NO Nokia Kart Nokia Kart viser deg hva som er i nærheten, veileder deg frem til bestemmelsesstedet ditt. Du kan: finne byer, gater og tjenester finne veien med detaljerte

Detaljer

Telle med 0,3 fra 0,3

Telle med 0,3 fra 0,3 Telle med 0,3 fra 0,3 Mål Generelt: Søke etter mønster og sammenhenger. Gi grunner for at mønstrene oppstår. Lage nye mønstre ved å utnytte mønstre en allerede har funnet. Utfordre elevene på å resonnere

Detaljer

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) TOEFL er en standardisert test som måler hvor godt du kan bruke og forstå engelsk på universitets- og høyskolenivå. Hvor godt må du snake engelsk? TOEFL-testen

Detaljer

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og Studentrapport Jeg hadde lenge ønsket meg å komme meg litt vekk fra alt her hjemme. Jeg hadde tross alt aldri bodd lenger unna enn i nabobyen og jeg følte jeg trengte litt nye inntrykk. Jeg snakket mye

Detaljer

Arcadia Hotel Flensburg Hyggelig hotell sentralt i byen

Arcadia Hotel Flensburg Hyggelig hotell sentralt i byen Arcadia Hotel Flensburg Du har noe godt i vente hvis du besøker Flensburg rett sør fra grensen til Danmark. Byen er den nordligste i Tyskland, og den har mye å tilby, fra shopping og restaurantbesøk til

Detaljer

Kort innføring i kart, kartreferanser og kompass

Kort innføring i kart, kartreferanser og kompass Kort innføring i kart, kartreferanser og kompass UTM Universal Transverse Mercator (UTM) er en måte å projisere jordas horisontale flate over i to dimensjoner. UTM deler jorda inn i 60 belter fra pol til

Detaljer

Brukte studieteknikker

Brukte studieteknikker Brukte studieteknikker Forfattere Celine Spjelkavik Michael Bakke Hansen Emily Liane Petersen Hiske Visser Kajsa Urheim Dato 31.10.13! 1! Innhold 1. Problemstillinger...3 2. Innsamlingsstrategi.4 2.1 Metode..4

Detaljer

Snake Expert Scratch PDF

Snake Expert Scratch PDF Snake Expert Scratch PDF Introduksjon En eller annen variant av Snake har eksistert på nesten alle personlige datamaskiner helt siden slutten av 1970-tallet. Ekstra populært ble spillet da det dukket opp

Detaljer

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Problemstilling: Er det en sammenheng mellom kjønn og hva de velger å gjøre etter videregående? Er det noen hindringer for ønske av utdanning og

Detaljer

HDYO har mer informasjon om HS tilgjengelig for unge, foreldre og profesjonelle på vår webside:

HDYO har mer informasjon om HS tilgjengelig for unge, foreldre og profesjonelle på vår webside: Hvordan føles det å ha Huntingtons sykdom? HDYO har mer informasjon om HS tilgjengelig for unge, foreldre og profesjonelle på vår webside: www.hdyo.org Har du noen gang lurt på hvordan det er å ha Huntingtons

Detaljer

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende.

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt layer-by-layer metode og deretter en metode for viderekommende. Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende. Olve Maudal (oma@pvv.org) Februar, 2012 Her er notasjonen som

Detaljer

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 Vi hadde bestilt på Hotel Alexandra via Ving. Vi skulle reise fra Gardermoen og parkere bilen på Dalen Parkering. Kvelden før vi reiste fikk jeg en urinveisinfeksjon.

Detaljer

Telle med 120 fra 120

Telle med 120 fra 120 Telle med 120 fra 120 Mål Generelt: Søke etter mønstre og sammenhenger. Gi grunner for at mønstrene oppstår. Lage nye mønstre ved å utnytte mønstre en allerede har funnet. Utfordre elevene på å resonnere

Detaljer

U T S T I L L I N G S T I P S

U T S T I L L I N G S T I P S Utstillingstips På disse sidene vil du finne noen praktiske tips og ideer til hvordan du kan lage en utstilling til bruk i en forskningskonkurranse. Plakat Plakater brukes i forskningsverden mest som blikkfang

Detaljer

Læringsstiler. Hvordan lærer jeg best?

Læringsstiler. Hvordan lærer jeg best? Læringsstiler Hvordan lærer jeg best? Hensikten med dette spørreskjemaet er at du skal finne ut noe om hvilken læringsstil du foretrekker når du arbeider med informasjon. Du har antakelig en læringsstil

Detaljer

Innledning. Persona. For å ta for oss noen målgrupper kan vi tenke oss:

Innledning. Persona. For å ta for oss noen målgrupper kan vi tenke oss: Øving D1 i MMI Innledning Til oppgaven har jeg valgt å vurdere nettsidene www.netcom.no og www.telenor.no. Disse to telegigantene har en stor kundegruppe og gir da en større varians av målgruppen. Til

Detaljer

Sentralmål og spredningsmål

Sentralmål og spredningsmål Sentralmål og spredningsmål av Peer Andersen Peer Andersen 2014 Sentralmål og spredningsmål i statistikk I dette notatet skal vi se på de viktigste momentene om sentralmål og spredningsmål slik de blir

Detaljer

Gruppe 23. Rapport D2, MMI. Prototypen. Tilstandsdiagrammet til prototypen ser slik ut: Designet på prototypen er som under.

Gruppe 23. Rapport D2, MMI. Prototypen. Tilstandsdiagrammet til prototypen ser slik ut: Designet på prototypen er som under. Rapport D2, MMI Prototypen Tilstandsdiagrammet til prototypen ser slik ut: Designet på prototypen er som under. Man lager en ny avtale ved å trykke på knappen add event oppe i høyre hjørne. For å komme

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Introduksjon Bursdag i Antarktis er en interaktiv animasjon som forteller historien om en liten katt som har gått seg bort på bursdagen sin. Heldigvis treffer

Detaljer

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller.

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller. "FBI-spillet" ------------- Et spill for 4 spillere av Henrik Berg Spillmateriale: --------------- 1 vanlig kortstokk - bestående av kort med verdi 1 (ess) til 13 (konge) i fire farger. Kortenes farger

Detaljer

GeoGebraøvelser i geometri

GeoGebraøvelser i geometri GeoGebraøvelser i geometri av Peer Andersen Peer Andersen 2014 Innhold Innledning... 3 Øvelse 1. Figurer i GeoGebra... 4 Øvelse 2. Noen funksjoner i GeoGebra... 8 Øvelse 3. Omskrevet sirkelen til en trekant...

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

ADDISJON FRA A TIL Å

ADDISJON FRA A TIL Å ADDISJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til addisjon 2 2 Grunnleggende om addisjon 3 3 Ulike tenkemåter 4 4 Hjelpemidler i addisjoner 9 4.1 Bruk av tegninger

Detaljer

Quality Hotel Klubben ligger sentralt på bryggekanten i Tønsberg.

Quality Hotel Klubben ligger sentralt på bryggekanten i Tønsberg. Quality Hotel Klubben Quality Hotel Klubben er et familie- og konferansehotell med full service som ligger i vakre omgivelser på Tønsberg Brygge, med et mangfold av restauranter, barer og butikker bare

Detaljer

Hotel Skanderborghus. Bo ved vakre skoger og sjøer. Spennende opplevelser innenfor kunst, kultur, gastronomi og shopping. Hotel Skanderborghus

Hotel Skanderborghus. Bo ved vakre skoger og sjøer. Spennende opplevelser innenfor kunst, kultur, gastronomi og shopping. Hotel Skanderborghus Hotel Skanderborghus Hotel Skanderborghus kaller seg selv for et av Jyllands flottest beliggende hoteller med utsikt over naturen fra alle værelser. Hva gjelder innredning er det lagt vekt på design, komfort

Detaljer

Posisjonsystemet FRA A TIL Å

Posisjonsystemet FRA A TIL Å Posisjonsystemet FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til posisjonsystemet P - 2 2 Grunnleggende om posisjonsystemet P - 2 3 Titallsystemet P - 3 4 Posisjonsystemet

Detaljer

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon Pong Introduksjon Pong er et av de aller første dataspillene som ble laget, og det første dataspillet som ble en kommersiell suksess. Selve spillet er en forenklet variant av tennis hvor to spillere slår

Detaljer

Hvor i All Verden? Del 2 Erfaren Scratch PDF

Hvor i All Verden? Del 2 Erfaren Scratch PDF Hvor i All Verden? Del 2 Erfaren Scratch PDF Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. Dette er den andre leksjonen

Detaljer

Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter?

Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter? Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter? Innlevert av 7D ved Bekkelaget skole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2013 Vi har brukt lang tid, og vi har jobbet beinhardt med dette prosjektet. Vi har

Detaljer

Konvertering fra døgn- til timemiddelbaserte varslingsklasser for svevestøv i Bedre byluft Sam-Erik Walker

Konvertering fra døgn- til timemiddelbaserte varslingsklasser for svevestøv i Bedre byluft Sam-Erik Walker NILU: OR 60/2003 NILU: OR 60/2003 REFERANSE: O-2205 DATO: AUGUST 2003 ISBN: 82-425-1490-9 Konvertering fra døgn- til timemiddelbaserte varslingsklasser for svevestøv i Bedre byluft Sam-Erik Walker 1 Innhold

Detaljer

PROSTNESET ET SAMLINGSPUNKT FOR HELE BYEN OG DE REISENDE

PROSTNESET ET SAMLINGSPUNKT FOR HELE BYEN OG DE REISENDE PROSTNESET ET SAMLINGSPUNKT FOR HELE BYEN OG DE REISENDE PROSTNESET, I HJERTET AV TROMSØ MANGE TILREISENDES FØRSTE MØTE MED BYEN Prostneset har vært et sentralt handels- og næringsområde i flere hundre

Detaljer

Steg 1: JafseFisk følger musepekeren

Steg 1: JafseFisk følger musepekeren JafseFisk Introduksjon Vi skal nå lage et JafseFisk-spill! Målet i spillet er å hjelpe JafseFisk med å spise alle byttedyrene som svømmer rundt i havet. Steg 1: JafseFisk følger musepekeren Først skal

Detaljer

Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19

Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19 Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19 1. Evaluering av FS Kontaktforum Hva er din helhetsvurdering av FS Kontaktforum? Veldig bra 14 73.7 % Bra 5 26.3 % Middels 0 0.0

Detaljer

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte.

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte. Rapport fra Sofie Earl Færøvig: Først vil jeg bare si at jeg føler meg veldig privilegert og ikke minst heldig som har fått muligheten til å reise to uker til USA helt gratis denne sommeren (sommeren 2014).

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

Telle med 15 fra 4. Mål. Gjennomføring. Telle i kor Telle med 15 fra 4 Planleggingsdokument

Telle med 15 fra 4. Mål. Gjennomføring. Telle i kor Telle med 15 fra 4 Planleggingsdokument Telle med 15 fra 4 Mål Generelt: Søke etter mønster og sammenhenger. Gi grunner for at mønstrene oppstår. Lage nye mønstre ved å utnytte mønstre en allerede har funnet. Utfordre elevene på å resonnere

Detaljer

Velkommen til Anker Hotel

Velkommen til Anker Hotel Anker Hotel Anker Hotel er et komfortabelt og prisgunstig hotell som ligger midt i Oslo. Det er gangavstand til Karl Johans gate, og her finner dere et mangfold av trendy kafeer, restauranter og utesteder.

Detaljer

rprt aug 11 SILJE WOLD obligatorisk oppgave

rprt aug 11 SILJE WOLD obligatorisk oppgave rprt aug 11 obligatorisk oppgave 08 22.04.2012 SILJE WOLD inspirasjon /skisser Søket etter inspirasjon foregikk blant annet på internett, i tegneserier og blader. Det er finnes mye bra og en del mindre

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Veien til å få bedre karakterer: 1. avgrense, 2. mestre og 3. bruke ferdigheter for å lære.

Veien til å få bedre karakterer: 1. avgrense, 2. mestre og 3. bruke ferdigheter for å lære. Læringssirkelen Veien til å få bedre karakterer: avgrense, mestre og bruke ferdigheter for å lære. Det første steget i denne 3-stegs prosessen er bevisstgjøring av de 9 grunnleggende stegene for læring.

Detaljer

6-åringer på skolevei

6-åringer på skolevei 6-åringer på skolevei Veileder til foreldre med barn som skal begynne på skolen Førsteklassingene som trafikanter Det er store forskjeller i modenhet og erfaring mellom barn på samme alder. Vi ser likevel

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W FORELDREHEFTE : 6-ÅRINGER PÅ SKOLEVEI Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

3. Hva er de sentrale tekniske nyvinningene i arbeidet?

3. Hva er de sentrale tekniske nyvinningene i arbeidet? 1. Kortfattet sammendrag Vibration Floor er en kombinasjon av selve gulvet, lys, og lyd. Idéen er at når du tar et skritt på gulvet vil du føle en liten vibrasjon i foten din, og når du nærmer deg en hindring

Detaljer

Kvikkbilde Mål. Gjennomføring. Planleggingsdokument Kvikkbilde 4 12

Kvikkbilde Mål. Gjennomføring. Planleggingsdokument Kvikkbilde 4 12 Kvikkbilde 4 12 Mål Generelt: Sammenligne og diskutere ulike måter å se et antall på. Utfordre elevene på å resonnere omkring tallenes struktur og egenskaper, samt egenskaper ved regneoperasjoner. Spesielt:

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei Foreldrehefte 6-åringer på skolevei G J W foreldrehefte : 6-åringer på skolevei Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

Skriftlig innlevering

Skriftlig innlevering 2011 Skriftlig innlevering Spørre undersøkelse VG2 sosiologi Vi valgte temaet kantinebruk og ville finne ut hvem som handlet oftest i kantinen av første-, andre- og tredje klasse. Dette var en problem

Detaljer

KROATIA TU SKULEKORPS Program 2012

KROATIA TU SKULEKORPS Program 2012 KROATIA TU SKULEKORPS Program 2012 25. juni GRUPPE 1: Frammøte Sola lufthavn seinest kl. 10.00 30 pers innsjekking KLM. NB: kan sjekke inn på nettet ca 24 timer før avreise Alle må ha gyldig pass Billetter

Detaljer

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING.

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING. SPAR TID OG PENGER med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING 1 Jobb med meg skjema Leksjon 1 av 4 Første kontakt med potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

INTERVENSJONER FERDIG PROGRAMMERT 10. MAI FERDIG!

INTERVENSJONER FERDIG PROGRAMMERT 10. MAI FERDIG! Prosesshefte KONSEPT DESIGN PRESENTASJON REFERANSER JANUAR BILDER IDEMYLDRING MAPPING ANALYSER KONSEPT REFERANSER OVERORDNET DESIGN ANALYSER INDESIGN DOK FOR REFERANSER/KART/BILDER SKISSER DIAGRAMMER BILDER

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Kart

Brukerhåndbok for Nokia Kart Brukerhåndbok for Nokia Kart 1. utgave 2 Innhold Innhold Om Nokia Kart 3 Vise nåværende sted og bla i kartet 3 Finne et sted 4 Oppdage steder i nærheten 4 Legge til et bilde av et sted 5 Lagre eller vise

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

TUR TIL ITALIA FRA DEN 30. SEPTEMBER TIL DEN 7. OKTOBER 2007 SAN ZENO DI MONTAGNA

TUR TIL ITALIA FRA DEN 30. SEPTEMBER TIL DEN 7. OKTOBER 2007 SAN ZENO DI MONTAGNA TUR TIL ITALIA FRA DEN 30. SEPTEMBER TIL DEN 7. OKTOBER 2007 SAN ZENO DI MONTAGNA Dette var en tur som Anne Berit vant fra bladet Nytt & Nyttig. De kalte det tur til Verona. Jeg kunne være med hvis jeg

Detaljer

Tilleggsoppgaver. Avslutning

Tilleggsoppgaver. Avslutning Dette dokumentet er laget i formatet 1920x1080px og vi anbefaler å åpne PDF filen i fullskjerm. Til å navigere anbefaler vi å bruke piltaster (høyre/venstre) eller pilene vi har lagt til i dokumentet.

Detaljer

1. COACHMODELL: GROW... 1 2. PERSONLIG VERDIANALYSE... 2 3. EGENTEST FOR MENTALE MODELLER. (Noen filtre som vi til daglig benytter)...

1. COACHMODELL: GROW... 1 2. PERSONLIG VERDIANALYSE... 2 3. EGENTEST FOR MENTALE MODELLER. (Noen filtre som vi til daglig benytter)... Personal og lønn Coaching 1. COACHMODELL: GROW... 1 2. PERSONLIG VERDIANALYSE... 2 3. EGENTEST FOR MENTALE MODELLER. (Noen filtre som vi til daglig benytter).... 3 1. COACHMODELL: GROW Formål: GROW-modellen

Detaljer

Ja takk, begge deler...

Ja takk, begge deler... Ja takk, begge deler... Når jeg ser den litt opphetede diskusjonen mellom BOA og Snorre om 2 kløveråpning må jeg nesten le. De har begge gode poeng, men begge nekter å høre på den andres gode poeng. Jeg

Detaljer

Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17

Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17 Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17 Trine: 1 001 L Hvilket klassetrinn kan du tenke deg å jobbe på? 002 S Nei, enten realfag i ungdomsskolen eller hele klassetrinnet på mellomtrinnet (4-6) 003

Detaljer

Miljøundersøkelse Risør 2012

Miljøundersøkelse Risør 2012 Miljøundersøkelse Risør 2012 Risør Videregående skole ved Jonathan Rykkja Ibsen m.fl (Elev RVS) 1 Bakgrunn Det ble fremmet et forslag som fikk flertall i Risør Bystyre våren 2012. Forslaget inneholdt en

Detaljer

Telle i kor steg på 120 frå 120

Telle i kor steg på 120 frå 120 Telle i kor steg på 120 frå 120 Erfaringer fra utprøving Erfaringene som er beskrevet i det følgende er gjort med lærere og elever som gjennomfører denne typen aktivitet for første gang. Det var fire erfarne

Detaljer

Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten svarte på evalueringen

Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten svarte på evalueringen Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten 2013 36 svarte på evalueringen 1. Hvorfor meldte du deg på dette tilbudet? Fordi jeg er veldig glad for å kunne få ekstra hjelp med mattefaget,

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W Se til begge sider - og fremover! Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet både barn og foreldre. Men trafikkopplæring handler om mer enn regler.

Detaljer

HSB-CUP ORIENTERING 2013

HSB-CUP ORIENTERING 2013 INVITASJON TIL HSB-CUP 2013 - ORIENTERING Mo O-klubb vil i samarbeid med Helgeland Sparebank arrangere HSB-cup i orientering i 2013. Dette er en videreføring av Skattejakta og følger på en måte samme mal

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

FIRST LEGO League Jr.: Tips & Tricks til økter uke for uke

FIRST LEGO League Jr.: Tips & Tricks til økter uke for uke FIRST LEGO League Jr.: Tips & Tricks til økter uke for uke Her finner du et forslag til hvordan en kan legge opp lagets økter gjennom prosjektperioden. Du som veileder kan også velge å se bort fra denne

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Jobb med meg skjema Steg 1 av 4 Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere

Detaljer

SKILTING AV SYKKELRUTER

SKILTING AV SYKKELRUTER AV MORTEN I KERR RÅDGIVER, VISUELL KOMMUNIKASJON De siste årene er det blitt etablert en rekke lokale, regionale og nasjonale sykkelruter her i landet. Mange av dem er blitt skiltet med Vegdirektoratets

Detaljer

Telle med 19 fra 19. Mål. Gjennomføring. Telle i kor Telle med 19 fra 19 Planleggingsdokument

Telle med 19 fra 19. Mål. Gjennomføring. Telle i kor Telle med 19 fra 19 Planleggingsdokument Telle med 19 fra 19 Mål Generelt: Søke etter mønstre og sammenhenger. Gi grunner for at mønstrene oppstår. Lage nye mønstre ved å utnytte mønstre en allerede har funnet. Utfordre elevene på å resonnere

Detaljer

"IQ-spilldesign" lærerveiledning detektivspill

IQ-spilldesign lærerveiledning detektivspill "IQ-spilldesign" lærerveiledning detektivspill Sammendrag Elevene skal utforme og/eller analysere og/eller teste et IQ-spill kalt Detektivspillet, fra en spilldesigners.synspunkt. Oppgaven er svært avhengig

Detaljer

Øving 7: Søking og navigasjon

Øving 7: Søking og navigasjon INF111 Torbjørn Sunnarvik Moen Øving 7: Søking og navigasjon A) Søk etter opplysninger om åpningstid og priser i svømmehall i Ålesund for onsdag 1. april Internt søk: For å finne opplysninger om dette,

Detaljer

Elevene har i grupper utarbeidet ideer til fornyelse av disse områdene. Hva er et godt møtested? Hva skal til for at de vil ta disse stedene i bruk?

Elevene har i grupper utarbeidet ideer til fornyelse av disse områdene. Hva er et godt møtested? Hva skal til for at de vil ta disse stedene i bruk? Den kulturelle skolesekken Arkitekturprosjekt - Kunsten å bygge Ansvarlige: Hilde Henriksen og Solfrid Sakkariassen For ytterligere informasjon om prosjektet, ta kontakt med Solfrid Sakkariassen, tlf.

Detaljer

Laget av Lars Petter Tronrud

Laget av Lars Petter Tronrud Samle pokemons Det første vi må gjøre er å samle pokemon. Hvordan samler du pokemons? Når du har kommet deg inn i spillet og lagd din bruker vil din avatar dukke opp på et kart. Når du beveger deg, beveger

Detaljer

Kristina Ohlsson. Steinengler

Kristina Ohlsson. Steinengler Kristina Ohlsson Steinengler Om forfatteren: KRISTINA OHLSSON er en av Sveriges fremste barnebokforfattere og sammenlignes ofte med Maria Gripe. Steinengler er en frittstående fortsettelse av Glassbarna

Detaljer

Brukerundersøkelse ssb.no 2014

Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Planer og meldinger Plans and reports 2014/6 Planer og meldinger 2014/6 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Planer og

Detaljer

Nr:1. Å høre etter 1. Se på personen som snakker. 2. Tenk over det som blir sagt. 3. Vent på din tur til å snakke. 4. Si det du vil si.

Nr:1. Å høre etter 1. Se på personen som snakker. 2. Tenk over det som blir sagt. 3. Vent på din tur til å snakke. 4. Si det du vil si. Nr:1 Å høre etter 1. Se på personen som snakker. 2. Tenk over det som blir sagt. 3. Vent på din tur til å snakke. 4. Si det du vil si. Nr:2 Å starte en samtale 1. Hils på den du vil snakke med. 2. Begynn

Detaljer

Villa Dubrovnik 3 VILLA DUBROVNIK 3

Villa Dubrovnik 3 VILLA DUBROVNIK 3 Villa Dubrovnik 3 VILLA DUBROVNIK 3 Type overnatting: villa Sted: Dubrovnik - KROATIA Antall rom: 7 Maks gjester: 13 Bad: 7 Pool: Ja Sea avstand: 100 m Starter på: 13.700 1 / 5 {gallery}vfr/dubrovnik3{/gallery}

Detaljer

BRUKERSTUDIE: NORDKAPP - THIS WAY UP. Utarbeidet av design researcher og sosiolog Mette Mossige

BRUKERSTUDIE: NORDKAPP - THIS WAY UP. Utarbeidet av design researcher og sosiolog Mette Mossige BRUKERSTUDIE: NORDKAPP - THIS WAY UP Utarbeidet av design researcher og sosiolog Mette Mossige OM BRUKERSTUDIET Brukerstudiet ble gjennomført i februar 2013. Opplegget for disse dagene var følgende: Fokusgruppeintervju

Detaljer

Telemark kommunikasjonsstrategi

Telemark kommunikasjonsstrategi Telemark kommunikasjonsstrategi 1 2 Kontraster som strategi Den overordnede ideen for den den visuelle identiteten til Telemark er kontraster som utfyller hverandre. I fargelæren heter det komplementære

Detaljer

GLOBUS. Kultur - Mangfold - Liv - Historie. Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke

GLOBUS. Kultur - Mangfold - Liv - Historie. Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke GLOBUS Kultur Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke Globus Kultur KONSEPT Mye av identiteten til torget kommer fra de positive egenskapene som torget tilbyr. Det kulturelle mangfoldet,

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

Hvor i All Verden? Del 3 Erfaren Scratch PDF

Hvor i All Verden? Del 3 Erfaren Scratch PDF Hvor i All Verden? Del 3 Erfaren Scratch PDF Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. Dette er den siste av tre

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Rullestol i Tvedestrand

Rullestol i Tvedestrand Rullestol i Tvedestrand I forrige uke var vi ute i Tvedestrand sentrum for å teste ut hvordan det er å være rullestolbruker. Dette var et ledd i undervisningen vår på Vg1 Helse og sosial fag ved Tvedestrand

Detaljer

Undersøkelse om klimatoppmøtet

Undersøkelse om klimatoppmøtet Undersøkelse om klimatoppmøtet Tilbake til Velg resultat Antall svarpersoner: 46 5. Ja/nei-spørsmål Prosentsats Synes du forberedelsesdagen var vellykket? Ja 43,5% Nei 45,7% Ikke besvart 10,9% 6. Ja/nei-spørsmål

Detaljer

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2017 - PEDAGOGISK OPPLEGG Omfang: 60 minutter Årets tema: Noe å glede seg over Målgruppe: ungdomsskole/videregående skole (det finnes eget opplegg for barneskole) Merknad:

Detaljer

Egne lokasjoner (lukkede områder)

Egne lokasjoner (lukkede områder) Egne lokasjoner (lukkede områder) For alarmmottaket er det viktig at korrekt informasjon når redningstjenesten så hurtig som mulig. Lukkede områder, f.eks. innenfor gjerder mangler ofte kartverket riktige

Detaljer

Verden. Steg 1: Vinduet. Introduksjon

Verden. Steg 1: Vinduet. Introduksjon Verden Introduksjon Processing Introduksjon Velkommen til verdensspillet! Her skal vi lage begynnelsen av et spill hvor man skal gjette hvilke verdensdeler som er hvor. Så kan du utvide oppgava til å heller

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Hygge CAL Tips & triks

Hygge CAL Tips & triks Hygge CAL 2017 Tips & triks Nå er det ikke lenge før Hygge CAL (Crochet ALong samhekling) starter! Vi har laget et Tips & triks dokument med informasjon om CALen og aktuelle teknikker sånn at du kan forberede

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer