Kultur- og festivalutvikling KF 2013 ÅRSMELDING HAUGESUND KULTUR- OG FESTIVALUTVIKLING KF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kultur- og festivalutvikling KF 2013 ÅRSMELDING HAUGESUND KULTUR- OG FESTIVALUTVIKLING KF - 2013"

Transkript

1 Kultur- og festivalutvikling KF 2013 ÅRSMELDING HAUGESUND KULTUR- OG FESTIVALUTVIKLING KF Årsmelding 2013

2 Kultur- og festivalutvikling KF ÅRSMELDING 2013 FOR HAUGESUNDKULTUR- OG FESTIVALUTVIKLING KF INNHOLD: OPPGAVER side 2 STYRETS BERETNING side 3 ADMINISTRASJONEN side 8 HAUGESUND BILLEDGALLERI side 10 EDDA KINO side 13 FESTIVITETEN HAUGESUND KONSERTHUS side 15 FESTIVALENE Side 16 HAUGESUND KULTUREIENDOM AS side 19 OVERSIKT OVER ANSATTE side 21 REPRESENTASJON side 22 Årsmelding 2013 Side 2 av 2

3 Kultur- og festivalutvikling KF OPPGAVER KUF KF er en kulturinstitusjon organisert som et kommunalt foretak og har som mandat å drive kulturformidling, kulturproduksjon og drift samt inngå i samarbeidsprosjekter og utviklingsprosjekter. KUF KF driver egne kulturvirksomheter som kino, konserthus og galleri som er selvstendige resultat- og fagenheter i foretaket. I tillegg er KUF KF en paraplyorganisasjon for samarbeidende kulturinstitusjoner hvor flere er organisert som selskaper (festivaler og stiftelser) og hvor Haugesund kommune er medeier eller annen type samarbeidspartner. KUF KF har dessuten et utstrakt samarbeid mot regionale og nasjonale kulturinstitusjoner og mot regionalt reiseliv, næringsliv og kulturliv. Haugesund Kultur- og festivalutvikling KF (KUF KF) sine oppgaver er nedfelt i foretakets vedtekter Som en del av Haugesundregionens kulturtilbud skal foretaket utvikle kulturinstitusjoner og kulturprosjekter samt drive formidling av underholdning, kunst- og kulturopplevelser. 2. KUF KF skal også kunne gi bidrag til generelle kultur og byutviklingstiltak i privat og offentlig regi, festivaler, arrangementer, bymarkeringer og by- seremonielle tiltak, samt profilering av byen for å gjøre den attraktiv for tilreisende og etablerere. 3. KUF KF skal videreutvikle Haugesunds og Haugalandets kulturprofil i samspill med andre aktører. Dette vil være et viktig ledd i å styrke byens kultur- og festivalprofil, herunder styrke byen som regionsenter og reisemål. 4. KUF KF skal videreutvikle et festivalkontor for å kunne styrke og samordne utviklingen av festivalvirksomheten med utgangspunkt i Den norske filmfestivalen og Sildajazzen. 5. KUF KF skal legge forholdene til rette for at profesjonelle kunstnere og utøvere skal få gode arbeidsvilkår, herunder bidra til utvikling av Haugesund Teater AS og Musikkselskapet Nordvegen. 6. Gjennom Haugesund Billedgalleri skal KUF KF tilby et kunstmuseum for byen og for regionen, herunder fremme kjennskap til og forståelse for kunst, sørge for at den faste samlingen blir tatt vare på, supplert med innkjøp og gjort tilgjengelig for publikum i Haugesundsregionen. I samarbeid med Haugesund Kunstforening og Haugesund Billedgalleri/ KUF KF skal forholdene legges til rette for salgsutstillinger. 7. Gjennom Edda kinosenter skal KUF KF drive en aktiv kinopolitikk for byen og regionens innbyggere. I repertoarpolitikken vektlegges følgende: Årsmelding 2013 Side 2 av 3 Tilbudet av film skal basere seg på kvalitetskriterier innen alle sjangrer. Respekten for filmen som kunstart og kinoen som kulturinstitusjon skal fremmes. 8. Gjennom Festiviteten - Haugesund Konserthus skal KUF KF drive utleie av teater og konsertsal, og gi bistand ved planlegging og gjennomføring av arrangementer, samt bistå med tjenester til regionens arrangører. Repertoaret skal gjenspeile regionalt sang, musikk og teaterliv. I tillegg skal konserthuset tilby underholdning/forestillinger fra nasjonale og internasjonale oppsetninger og turneer. Festiviteten har et særskilt ansvar for at Haugesund Teater får tilfredsstillende arbeidsforhold. Ansvarsområder: KUF KF yter administrative tjenester til bl.a.: Den norske filmfestivalen AS Stiftelsen Sildajazzen Fartein Valen-festivalen Fartein Valen-stiftelsen (Rockfest Haugesund AS) Kulturnatt Den Kulturelle Spaserstokken Kulturpris og kulturstipend Underskuddsgarantier/ arrangementsstøtte Harald Hårfagre Kammerorkester Kulturproduksjoner Haugesund Kultureiendom AS 17.mai-komiteen By- og Bygdebokkomiteen Rådet for kunstnerisk utsmykking. Julemarkedet Senioruniversitetet FribyHaugesund Kunstforeningen Kultur- og festivalutvikling KF tildeler driftstilskudd til følgende institusjoner/ organisasjoner: Haugesund Teater AS Den norske filmfestivalen AS Nord-Rogaland Symfoniorkester Musikkselskapet Nordvegen AS (MUNOR) Haugalandmuseene AS Kokkenes Mesterlaug Sildabordet Havnedagene

4 Kultur- og festivalutvikling KF Kulturnatt Fartein Valen-festivalen Harald Hårfagre Kammerorkester Filmkraft Rogaland AS Skåre Kulturkirke Stiftelsen Sildajazzen Arquebus Rockfest Haugesund AS Podiumfestivalen Vise og Lyrikkfestivalen Kunstforeningen Dansis Proda Haugesund Teater AS, Stiftelsen Sildajazzen, Den norske filmfestivalen AS Fartein Valen-stiftelsen og Rockfest Haugesund AS utarbeider egne årsmeldinger. STYRETS BERETNING 2013 Styret har i 2013 hatt følgende medlemmer: Arne Førre (H) styreleder inntil mars Rita Leinan (H) styreleder fra mars. 2013) Hege Haukeland Liadal (AP) nestleder inntil okt Nina Westerlund Lie (AP) nestleder fra okt Jostein Waage (KRF) Gjertrud Kjellesvik (SV) Randi Lofthus (ansattes repr.) Gunvar Grindheim (ansattes repr.) Varamedlemmer: Jostein Helgeland (H) John Kongshavn (H) Laila P. Garvik (H) Grethe Frøystad (FRP) Niels Petter Solberg (AP) Nina Westerlund Lie (AP),(inntil okt. 2013) Torgeir Hellesen (AP) Kari Mæland (KRF) Geir Torgersen (KRF) Dagrunn Helland (KRF) Sigrun Solstrand (SV) Geir Tangen(V) Jarle Stunes (SV) Frode Glesnæs (ansattes repr.) Eli Drevland (ansattes repr.) Leder av Kunstforeningen har møterett i møter der Haugesund Billedgalleri har vært på agendaen. Kultursjefen møter fast med tale- og forslagsrett. Administrasjonssjefen og økonomisjefen har møtt fast som saksbehandlere, førstnevnte også som sekretær for styret. Styret for Kultur- og festivalutvikling KF har hatt 8 møter og behandlet 78 saker mot 54 saker i Personalinnsats: KUF administrasjonen 10,00 10,00 9,5 Haugesund Billedgalleri 3,40 3,40 3,41 Edda kino 11,70 14,35 12,1 Festiviteten 6,56 6,56 6,13 SUM antall årsverk 31,66 34,31 31,14 Økonomi: Brutto utgifter Brutto inntekter Netto utgifter Regnskap Budsjett Regnskap (i hele 1000 kr) Regnskapet for 2013 viser et overskudd på kr ,-. Dette er en forbedring i resultatet fra 2012 hvor KUF KF kom ut med et underskudd på kr ,- Driftsresultatet viser at selv om en har foretatt kutt, og har hatt vakanser har det allikevel vært for lite rom på driftsbudsjettet. I tillegg til faste tilskudd er en stor det av kostnadene bundet opp i lønnskostnader og inntektsbringende tiltak. Når en tar i betraktning de gode tallene fra kinodriften, viser underskuddet hvor stramme driftsrammene faktisk er. Edda kino har hatt et godt år når det gjelder besøk og leverer tall over budsjettet både på billettinntekter og utleie. Festiviteten har store utfordringer på utgiftssiden. En del av de løpende driftsutgiftene har hatt en betraktelig økning de senere årene, samtidig som konkurransen om de gode inntekts-bringende arrangementene har blitt større. Fra og med fikk Haugesund Kultureiendom AS ansvaret for alle byggene til KUF KF. Da vil en få en mer forutsigbar økonomistyring på dette som gjelder bygningsmessige kostnader. Egeninnsatsen i KUF KF systemet er meget stor på mange områder. Ca. 73 % av virksomheten inkl. festivalene finansieres ved hjelp av billettsalg, statlig og fylkeskommunal støtte, sponsor-samarbeid, reklame m.v. Dette innebærer høy arbeidsintensitet mht. markedsføring, skriftlige søknader, presentasjoner og diverse møter for å komme i mål. KUF KF er imidlertid avhengig av forutsigbare rammevilkår fra Haugesund kommune for å kunne opprettholde den høye andelen egeninntekt. Årsmelding 2013 Side 3 av 4

5 Kultur- og festivalutvikling KF Aktiviteten i Kultur- og festivalutvikling KF genererer direkte omsetning i selskaper som administrativt ligger inn under samme paraply. Dette gjelder Den norske filmfestivalen AS, Stiftelsen Sildajazzen, Festivitetslokalet AS og Haugesund Teater AS. Aktiviteten og omsetningen i de nevnte selskapene gir store ringvirkninger for det lokale næringsliv og er med på å sette Haugesund på kartet på en positiv måte. Totalt omsatte de nevnte virksomhetene i Kultur og festivalutvikling KF for ca. 96,6 millioner (ca. 58,6 millioner i KUF). Årsmelding 2013 Side 4 av 5

6 Kultur- og festivalutvikling KF 2013 Regnskap fordelt på hovedposter Driftsregnskap Regnskap 2013 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Note Utgifter: Lønn og sosiale kostnader Forbruksvarer og tjenester Anskaffelse og vedl. av driftsmidler Kjøp av tjenester Overføringer Finansutgifter/finanstransaksjoner SUM utgifter Inntekter: Salgsinntekter Refusjon Overføringer Finansutgifter/finanstransaksjoner SUM inntekter RESULTAT Regnskapstall for selskapene/festivalene er ikke med i ovennevnte oppstilling da de fører egne regnskap. Note 1: Note 2: Avvik i lønnskostnad skyldes en mer rasjonell bemanning ved Edda kino både på dag- og kveldstid. I realiteten er besparelsen langt høyere enn det som fremkommer her. Dette skyldes at lønnsoppgjøret ikke er justert på budsjettposten for lønn, samt at lønnskostnadene er noe over budsjett for KUF KF administrasjonen. Når det gjelder årets lønnsoppgjør var dette et mellomoppgjør. Kap. 4 fikk et sentralt tillegg pr Kap. 3. og kap. 5 førte lokale forhandlinger. Det ble noen marginale justeringer ut over rammen, men den er stort sett overholdt. Lønnsoppgjøret for 2013 er kompensert fra Haugesund kommune over økt rammetilskudd, men det er ikke foretatt budsjettjustering på enkeltposter. Her er det postert driftskostnader som kontormateriell, telefonutgifter, annonser og markedsføring, reiseutgifter, oppgavepliktige honorarer, forsikring, strøm, kommunale avgifter, filmleie m.v. I budsjettet for 2013 fikk KUF KF tilbakeført kuttet de fikk i Dette har gjort at noe budsjettposter er mer realistiske og KUF KF klarte i år med stramme vilkår å gå med overskudd. Det er allikevel den del poster som har et større overforbruk. Noe skyldes uforutsett, mens andre kan relateres til aktiviteten i driften. Note 3: Note 4: Note 5: Note 6: Eksempler på dette er filmleie og diverse avgifter/gebyrer som baserer seg på prosentvis andel av kinoinntektene. Disse ligger over budsjett pga. omsetningen ligger høyrere enn budsjettert. Det er også et merforbruk på annonsering, men dette har også gitt gode merinntekter spesielt på Festiviteten. Dette viser igjen på salgsinntektene, men allikevel langt i fra balanse her. Det er et merforbruk på denne posten. En del av forklaringen er samsvarende med posten ovenfor. Eksempelvis, økte aktivitet på kinoen gir økte gebyrer. Det har i 2013 også blitt etablert en ny Scene i TeaterCafèen, som er blitt et populært sted i byen for god musikk, komikk og foredrag. Alle husene har også hatt noe behov for noe nytt utstyr. Hovedposten her er kjøp av forestillinger i Festiviteten. Denne ligger langt over budsjett. Det må i denne sammenheng også nevnes at det er en stor økning i inntektene ref. note 7. Det kan derfor til en viss grad forklares mot billettinntekter og leieinntekter i Festiviteten ligger langt over budsjett. Fra denne posten utbetales alle tilskuddsmidlene. Disse er forholdsmessig utbetalt i henhold til budsjett. Det ble i løpet av året tatt noen kutt her. I tillegg er momskompensasjonen ført under denne budsjettposten. Kjøp av merverdiavgiftspliktige tjenester har økt en del de senere årene og utgjør avviket mellom budsjett og regnskap. Momskompensasjonen overføres til Haugesund kommune. I posten inngår bokføring av motpost avskrivninger. Avskrivningene er lavere enn budsjett, og dette har grunnlag i overføring av bygningsmassen til Haugesund Kultureiendom. Aksjekapitalen for byggene er ført inn i balansen. Det er også gjort fondsavsetninger på kr ,- til div. fond. Avviket i posten skyldes dekning av tidligere års merforbruk på ,- Årsmelding 2013 Side 5 av 6

7 Note 7: Salgsinntektene har hatt en økning på 6 % fra 2012 til En del av forklaringen er at kiosken ved Edda kino nå hadde sitt første hele driftsår i regi av Edda. Omsetningen i kiosken oversteg budsjettet på 5,7 mill. og leverte kr. 6,5 mill. i omsetning. Når det gjelder billettinntekter hadde kinoen et budsjett på 13,2 mill. og fikk en salgsinntekt på 13,7 mill. Når det gjelder reklameinntektene fra Capa så ble disse kr ,- Det var litt under budsjettet som var på kr Festiviteten leverte 38% over budsjett på inntektssiden, som er en betydelig økning i besøkende fra i fjor. Dette har sammenheng med et godt tilbud, en stor aktivitet i hoved salen og TeaterCafèen. Salgsinntektene innfrir på festiviteten, dette gjelder også baren i Festiviteten. Netto utgifter viser et overforbruk på 32% i forhold til budsjett. En økning i aktivitet på huset gir økte inntekter, men også store utfordringer på å oppnå balanse i regnskapet. Note 8: Her inngår bl.a. inntektsføring av momskompensasjon, beløpet overføres Haugesund kommune jf. note 5. Her er også postert refusjoner for sykepenger samt tilskudd fra stat, fylke, andre kommuner og private. Både momskompensasjon og sykepenger i forbindelse med sykdom/permisjon gjør utslag her. Det har vært noen sykefravær med lengre varighet. Dette er ikke knyttet til arbeidsplassen. Note 9: Hovedposten er netto overføring fra Haugesund kommune. I tillegg har det vært overført midler på total kr ,- fra Rogaland Fylkeskommune og Kulturdepartementet. Disse midlene er øremerket. Note 10: I posten inngår mottatt aksjeutbytte, motpost avskrivninger, bruk av fond, renteinntekter. Det ble utbetalt utbytte fra Kinovasjon Norge AS på 2013 regnskapet. Utbytte var pålydende kr ,- mens budsjettet var på ,- Resten relaterer seg til motpost avskrivninger og bruk av fond.(dekning av tidligere års merforbruk) Note 11: Som regnskapet viser gikk KUF KF med et overskudd på kr Dette er en god forbedring i forhold til 2012 som gikk med et underskudd på kr Tar en også i betraktning at den positive bokføringen av pensjonspremien var langt lavere i 2013, viser dette at KUF KF har klart å snu underskuddene fra foregående år. I 2012 gav pensjonsføringene en netto inntekt på kr , mens i 2013 var netto inntekten på kr ,- Selv om det nå er en balanse i regnskapet totalt sett er det allikevel store utfordringer å jobbe med videre avdelingsvis. Edda kino fikk en svært bra kinohøst, men en kan ikke basere driften på at kinoen alltid leverer over budsjett. Det må derfor tas noen grep om driften på Festiviteten. Utfordringen er å redusere kostnadene uten å svekke den gode inntektsøkningen en har hatt tidligere år. Forslag til disponering av overskudd Overskudd Avsetning til fond Investeringsregnskap Regnskap 2013 Note Prosjekt Salg av driftsmidler og eiendommer Innkjøp av kunstverk - Haugesund Billedgalleri Teknisk utstyr - Festiviteten Sum utgifter og finanstransaksjoner Kjøp av aksjer - Haugesund Kultureiendom AS Ekstern finansiering/bruk av fond /14 Sum inntekter og finanstransaksjoner Note 12 I forbindelse med overdragelsen av eiendommene Edda kino og Haugesund Billedgalleri til Haugesund Kultureiendom AS er eiendommene bokført som salg av eiendom. Som motpost ble verdiene konvertert til aksjer. Note: 13: Haugesund Billedgalleri har siden 2009 mottatt i overkant av kr årlig i innkjøpsmidler fra Norsk Kulturråd. Innkjøpene bokføres i investeringsregnskapet, overskytende avsettes på fond til fremtidige innkjøp. Note 14: Div. teknisk utsyr til Festiviteten, deriblant nye høyttalere og mikrofoner til den nye scenen i Teatercaféen. Årsmelding 2013 Side 6 av 7

8 KULTUR- OG FESTIVALUTVIKLING KF, 15. APRIL Rita Leinan (H) styreleder Nina Westerlund Lie (AP) Arne Førre (H) Gjertrud Kjellesvik (SV) nestleder Jostein O. Waage (KRF) Randi Lofthus (Arbt.repr.) Gunvar Grindheim (Arbt.repr.) Gunnar Johan Løvvik kultursjef Årsmelding 2013 Side 7 av 8

9 HAUGESUND KULTUR- OG FESTIVALUTVIKLING KF ADMINISTRASJONEN Beskrivelse av virksomheten: Kultur- og festivalutvikling KF har ansvar for kulturformidling innen musikk, teater, bildende kunst og film samt arrangements- og festivalutvikling og skal bidra til at Haugesund fremstår som en toneangivende kultur- og festivalby. KUF KF har ansvar for drift av Edda kinosenter, Haugesund Billedgalleri og Festiviteten Haugesund Konserthus. KUF KF yter sekretariat og administrative tjenester (budsjett, regnskap, lønn, saksbehandling) til bl.a. Den norske Filmfestivalen AS, Stiftelsen Sildajazzen, Fartein Valen-festivalen, Rockfest Haugesund AS, Fartein Valen-stiftelsen, Den Kulturelle Spaserstokken, Haugesund kommunes kulturpris og kulturstipend, Kulturnatt, Harald Hårfagre Kammerorkester, Haugesund Kultureiendom AS tidl. Festivitetslokalet AS, 17.mai-komiteen, By- og Bygdebokkomiteen, Amandakomiteen og Rådet for kunstnerisk utsmykking i tillegg til diverse oppgaver på vegne av Ordfører og Rådmann. Personalet: Personalet i KUF KF administrasjon har i 2013 bestått av 11 personer, som inngår i kultursjefens stab. Dette gjelder: Kultursjef/festivalsjef Administrasjonssjef Økonomisjef Rådgiver økonomi Økonomikonsulent 50 % Produksjonsleder Filmfestivalen Festivalsjef Sildajazz Festivalkoordinator Sildajazz / adm. konsulent KUF KF Produsent/ Kulturrådgiver (50% Festiviteten / 50% KUF administrasjon) Konsulent (Fylkeskommunalt ansatt) Sekretær Kultur- og festivalutvikling KF deler ut faste driftstilskudd til følgende institusjoner: Tiltak 2013 Kulturstipend Haugesund Teater AS Den Norske Filmfestivalen AS Nord-Rogaland Symfoniorkester Musikkselskapet Nordvegen AS Munor Stiftelsen Sildajazzen Kulturnatt Kokkenes Mesterlaug (Sildebordet) Havnedagene Fartein Valen prisen Fartein Valen-festivalen Harald Hårfagre Kammerorkester Haugalandsmuseene AS Arqebus Filmkraft Rogaland A/S Rockfest A/S Skåre Kulturkirke Den kulturelle Spaserstokken Vise og Lyrikkfestivalen Underskuddsgarantier / tilskudd løpende arrangementer Podiumfestivalen Felles.utg. festivalene Kunstforeningen Underskuddsgaranti Festiviteten Dansis Proda Sum Arbeidsmiljøet: Foretaket har årsverk fordelt på 39 ansatte, hvorav 26 er kvinner. Sykefraværet i Kultur- og festivalutvikling KF var i % mot 4.16 % i Fraværet fordeler seg slik: Avdeling KUF KF adm Billedgalleriet Edda Festiviteten En del av fraværet skyldes langtidssykemeldinger og gir utslag på så få ansatte. Løpende kunst-/kulturarrangementer: I løpet av året er det gitt underskuddsgarantier/ tilskudd på kr til løpende kulturarrangementer/ prosjekter. Totalt 14 arrangementer/prosjekter mv. fikk tildelt midler i 2013 mot 26 i Formålet med tilskuddsposten er å stimulere til produksjon av et bredt spekter av arrangementer/ kunstneriske prosjekter i Haugesund. Men noe reduksjon i antall prosjekter har det vært i Årsmelding 2013 Side 8 av 9

10 Kulturpris/ Kulturstipend 2013: Haugesund kommunes kulturstipend 2013 ble tildelt Pål Jackman (musiker og filmregissør) med kr ,- Haugesund kommunes kulturpris 2013: Haugesund kommunes kulturpris for 2013 ble tildelt Sigurd Aase (Vikinghistorien) og Trygve Tøgersen (Frelsesarmeen). Begge mottok et kunstverk/trykk og diplom fra Haugesund kommune. 17. mai komiteen: 17.mai ble gjennomført på tradisjonelt vis. Hovedtaler var Åse Kleveland. Ved De Falnes Minne talte teatersjef ved Haugesund Teater - Birgit Amalie Nilssen og la ned krans. Ved De alliertes graver var det politiinspektør Edgar Mannes som talte og la ned krans. Bekransning av den Ukjente sjømanns grav ble foretatt av sjøkaptein Jan Fredrik Mæland Årets kor var HIL- koret. Den kulturelle Spaserstokken: Haugesund bystyre bevilget i 2013 kr til Den kulturelle spaserstokken ( i 2012). Midlene disponeres av KUF KF i samarbeid med Seniorrådet. En egen gruppe med deltakere fra KUF KF, omsorgssentrene og Seniorfestivalen, Pensjonistservice og Eldrerådet er styringsgruppe. I tillegg ble søknad til Kulturdepartementet innvilget med kr til prosjektet En smak av festival ( i 2012)hvor det legges inn konserter på institusjonene fra de mange festivalene. Foruten konserter under Sommeropera, Sildajazz, Seniorfestivalen og Sildabord under Filmfestivalen, turnerte Haugesund Kammeropera med operaen «Hans & Grete» under Kulturnatt. Haugesund Teater og MUNOR turnerte med «Ord i toner» med diktopplesning, sang og allsang. Flere nye utøvere kom til og bidro til ytterligere utvidelse av musikksjangere og instrumenter. De årlige nyttårskonsertene ble gjort av Ellen-Martine Gismarvik og Guosté Tamulynaité. I løpet av året ble det gjennomført 168 kulturarrangement (156 i 2012) på 6 omsorgsinstitusjoner og 1 eldresenter i kommunen, i overkant av 2 arrangement pr. måned. I gjennomsnitt var det +/- 45 tilhørere pr. arrangement. Det er et nærmere samarbeid med omliggende kommuner. profesjonelle kulturprodusenter blir prioritert til å turnere for Den kulturelle spaserstokken i Haugesund og programmet har blitt svært godt mottatt både av beboere, besøkende og ansatte. Friby Haugesund: ICORN (The International Cities of Refuge Network) har som formål å tilby forfattere, journalister og andre som er forfulgt i eget land på grunn av ytringsfrihet; et fristed, eller en Friby, hvor de skal kunne uttrykke seg fritt, uten å frykte for å bli sensurert elle kneblet. ICORN formidler skribentene til Fribyene og bidrar til kommunikasjon mellom Fribyene og skribentene. ICORN har hovedkontor i Stavanger og samarbeider med PEN International/Writers in Prison Committee som har oversikt over forfulgte skribenter som trenger beskyttelse. I Norge administrerer Norske PEN stipend fra Utlendingsdepartementet som gis til fribyene. I 2014 har ICORN 43 medlemskommuner i flere land, hovedsakelig i Europa, men også i USA og Mexico. Haugesund kommune ble i 2010 medlem i ICORN som gir status som FRIBY. Haugesund var da den 7. kommunen i Norge som ble medlem og ordningen administreres av Kultur og festivalutvikling KF via en 50% stilling som koordinator. Uttak av kandidater blir i Haugesund gjort av representanter fra NAV flyktning enhet, Biblioteket og KUF KF. Status som Fribyforfatter har en varighet på 2 år. Målsettingen er å tilrettelegge for at fribyforfatteren skal kunne utøve sin virksomhet som forfatter, journalist etc. Øvrige forhold som bolig, økonomi, introduksjonsprogram, språkopplæring etc. blir ivaretatt av NAV flyktning enhet. Haugesund inviterte den russiske filmskaperen Andrei Nekrasov som ankom januar 2011 og hadde i 2 år status som Fribyforfatter. Nekrasov bor for tiden i en annen norsk kommune. I 2013 meldte Haugesund seg klar for neste Fribyforfatter. Prosessene med uttak, klarering og kvoter via ICORN, PEN International og NAV lokalt er omstendelige og tok noe lenger tid enn planlagt. Høsten 2013 ble den iranske journalisten Sahar Bayati invitert og hun ankom januar 2014 sammen med sin mann, grafisk designer Ali Abdoos. Programmet har vært variert, mest musikk i forskjellige sjangere, men også bakstekoner som laget potetekaker, blomstershow med blomsterdekoratør og konditor som laget megastore fløtekaker og fortalte om konditor som laget megastore fløtekaker og fortalte om konditorier i gamle dager. Lokale, Årsmelding 2013 Side 9 av 10

11 HAUGESUND BILLEDGALLERI 1.0 BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Haugesund Billedgalleri er kunstmuseum og galleri for byen og regionen. Den faste samlingen inneholder over 2000 kunstverk fordelt på alle tradisjonelle grener innen billedkunsten, med hovedvekt på maleri, grafikk og skulptur. Haugesund Kunstforening har faste visningslokaler i Haugesund Billedgalleri. Billedgalleriet blir også benyttet i annen arrangements- og konsertsammenheng og samarbeider med flere eksterne aktører. Haugesund Billedgalleri skal sørge for at den faste samlingen blir tatt vare på, supplert med innkjøp og gjort tilgjengelig for publikum. Målene for kunstmuseet skal nås gjennom: Systematisk oppbygging av samlingen, utstillinger, utadrettet virksomhet og formidling (særlig rettet mot barn og unge), forskning, publisering og dokumentasjonsarbeid. Personalet Haugesund Billedgalleri har hatt følgende bemanning i 2013: Gallerileder 100 % stilling, arbeidsleder 100 % stilling, gallerikonsulent 100 % stilling, renholder 40,6 % stilling. Timebetalt pedagog til formidlingsopplegg. Timebetalte helgevakter. I samarbeid med NAV har Haugesund Billedgalleri i deler av året hatt to personer på arbeidsmarkedstiltak. 2.0 BYGNINGSANLEGGET Klimakontroll I 2013 er det gjort en betydelig innsats for å utbedre bygningsmassen og for å sikre den verdifulle kunstsamlingen for ettertiden. Høsten 2013 ble hele ventilasjons-/ klimaanlegget fra 1978 skiftet ut med nytt og forbedret anlegg. I tillegg ble det elektriske anlegget skiftet ut, og det ble installert klimaanlegg i Melingbygget (oppført ca. 1915). Det gamle magasinet fra 1978 har fått separat klimaanlegg. Med de nye klimaanleggene vil det bli mulig å holde jevne temperaturer og et stabilt nivå på den relative fuktigheten (RF). Ustabile RF-nivåer er noe av det verste kunstverk kan utsettes for. Etter oppgraderingen vil Haugesund Billedgalleri kunne måle seg med landets beste, ikke bare som visningslokale, men også i å ta vare på billedkunsten. Brannsikring Det elektriske anlegget i Melingbygget var brannfarlig, men er nå skiftet ut med nytt. Det er installert vannbåren varmeanlegg i Melingbygget, noe som også vil kunne minske konsekvensene ved ev. brann. Det er installert flere brannmeldere og brannslangene har fått nye ventiler. Trådløst nett I 2013 ble det installert trådløst nettverk til glede for publikum, elever, kunstnere og ansatte. Vedlikehold Det er utført ordinært renhold og maling av utstillingsvegger. 3.0 DRIFT Virksomheten er regulert via statutter vedtatt av Haugesund Bystyre, gavebrev (kunstsamlingen) fra Haugesund Kunstforening og "Inga og Lars Melings gave" (eiendom/bygning). Statuttene gir føringer for et tett samarbeid mellom Haugesund Billedgalleri og Haugesund Kunstforening. Kunstmuseet Haugesund Billedgalleri har ansvaret for at museets samling bevares, økes, stilles ut, formidles og forskes på. Driften av Galleributikken hører også inn under Billedgalleriet. Haugesund Kunstforening har ansvaret for vekslende salgsutstillinger og ulike arrangementer i foreningens regi. Administrasjonen v/ Haugesund Billedgalleri utfører alt administrativt og praktisk arbeid med salgsutstillingene. Nettverk samarbeidspartnere Museet deltar i nasjonalt nettverk for kunstmuseer i regi av Nasjonalmuseet. Haugesund Billedgalleri ivaretar den daglige driften til Haugesund Kunstforening. Haugesund Billedgalleri har samarbeid og tett dialog med både Haugalandmuseene og Karmsund folkemuseum. Haugesund Billedgalleri mottar utstillinger fra Nasjonalmuseet via deres Landsdekkende program. Kunstmuseet samarbeider med LYD-kunstserien om tre konserter i halvåret. Åpningstider Haugesund Billedgalleri har etter en forsøksperiode gått tilbake til ordinære åpningstider. Ordningen med utvidet åpningstid viste seg for dyr og for arbeidskrevende med dagens tilgjengelige bemanning. Gallerikafeen og Galleributikken holder åpent også i monteringsukene (mandager stengt). Skoler, grupper og spesielt interesserte kan fremdeles besøke oss utenom ordinær åpningstid. Markedsføring/ informasjon I 2013 fikk Haugesund Kunstforening og Haugesund Billedgalleri mye medieoppslag i og med feiringen av Kunstforeningens 100 års jubileum. Billedgalleriet sto bak prosjektet: «Kunstverket jeg aldri glemmer» som ble en så og si ukentlig føljetong ivaretatt av lokalavisen Karmsund. Billedgalleriet oppdaterer Facebook flere ganger i uken og hver uke sendes det ut nyhetsbrev pr. mail. Billedgalleriet annonserer i Listen (papir- og nettutgave) og i Haugesunds avis. Nettsidene: oppdateres jevnlig. 3.1 SAMLING OG SAMLINGSFORVALTNING Testamentarisk gave Årsmelding 2013 Side 10 av 11

12 Marit og Trygve Goa testamenterte hele boet sitt til opprettelse av et fond. Fondet skal kjøpe kunst som skal gis i gave til Haugesund Billedgalleri. Arbeidet med boet er ikke ferdigstilt. Registrering og katalogisering Alle kunstverk er registrert i papirversjon, men tilveksten er ikke ført inn i PRIMUSdatabasen. Konservering og vedlikehold Haugesund Billedgalleri fikk kr ,- av Haugesund Sparebank (halvparten av nødvendig beløp) til restaurering av maleriet «Haraldstøtta» av Ole Frøvig. Maleriet restaureres av Arkeologisk museum (AmS) i Stavanger og skal være ferdig til 17. mai Kunstmuseet har utarbeidet et formidlingsprosjekt knyttet opp til restaureringen. Publikum inviteres til å følge restaureringsprosessen på Facebook og Instagram (#igodehender). AmS bistår med foto til dokumentasjonen. Billedgalleriet fikk satt av noe midler til utskifting av syreholdig passpartout. Prosjektet pågår fortsatt. Tjørhomsamlingen Ola Tjørhom, Stavanger, donerte sin store samling av høytrykk (tresnitt og linoleumssnitt) til Haugesund Billedgalleri i november Samlingen består av ca. 250 nasjonale og internasjonale høytrykk, samt kataloger og kunstfaglig litteratur. Kunstmuseet arbeider fortløpende med visning og formidling av Tjørhomsamlingen. I 2013 ble vandreutstillingen «Snitt og flate» (produsert av Rogaland fylkeskunstlag) vist i Haugesund Billedgalleri i perioden: klassingene i Haugesund fikk delta i «Kunsten å fortelle Tjørhomsamlingen» et formidlingsopplegg, basert på verk fra Tjørhomsamlingen. Pedagog: Tove Selås (Haugalandmuseene). Otto Johannessens fond Styret har bestått av Lars Meling (styreleder), Linda Skare (Haugesund Kunstforening), Grethe Lunde Øvrebø (Haugesund Billedgalleri). Tilvekst 2013 Haugesund Billedgalleri har budsjett for innkjøp til samlingen. Kunstmuseet mottar årlig innkjøpsmidler fra Kulturdepartementet. Kunstmuseet mottar også gaver fra Otto Johannessenfondet som innlemmes i samlingen. Det er anskaffet 9 stk. kunstverk til samlingen i Innkjøpt av Haugesund Billedgalleri: -Magnhild Opdøl: Smiles, 2011, 3 stk. tegninger (blyant), -Kjetil Aschim: Duck, skulptur -Mari Slaattelid: L Ignoranza, 2013, olje og lakk på pleksi -Fredrik Kolstø: Studie, 1883, tegning -Fredrik Kolstø: Gammel mann på stol, 1877, tegning -Fredrik Kolstø: Mannsportrett, 1877, tegning -Jan Terje Rafdal: The Fiigenschou Codex, Artist book Gave fra Otto Johannessenfondet: Olav Nygaard: Grønt landskap, Nordland, 2012, olje på lerret Gave fra kunstnere: Norunn Fresvig og Helene Nielsen: Lemniskat, 2013, installasjon: maleri, metallarbeid, trær 3.2 FORMIDLING Publikumsbesøk Totalt besøkstall: 9519*. Første del av 2013 viste svært gode besøkstall. Kunstformidling for skolene, Kunstforeningens nye arrangement KUNSTSUPPE og Cruisepassasjerene bidro til dette. Dessverre måtte Billedgalleriet avlyse og avstå fra flere arrangement de siste tre månedene grunnet arbeidene med klimaanlegget. Av den grunn kom vi dårligere ut mht. til besøkstall enn vi først lå an til. Ut over besøket i Haugesund Billedgalleri deltok 67 elever i et formidlingsopplegg som foregikk på Austrheim skole. *i 2012 var besøket: 9819 Utstillingsvirksomhet Følgende salgsutstillinger har vært vist i Haugesund Billedgalleri i regi av Haugesund Kunstforening: Tidsrom Utstilling MAGNHILD OPDØL tegning, installasjon (sal 1) MARTE K. SAMUELSEN - installasjon, tresnitt (sal 2) VESTLANDSUTSTILLINGEN 2013 div. teknikker (sal 1 og sal 2) OLAV NYGAARD 75 år, 50 år som maler (sal 1 og sal 2) ANNE GRY LØLAND tekstil (sal 1) ESPEN GLEDITSCH installasjon, tekst og foto (sal 2) KL!NK -12 kunsthåndverkere (sal 1 og sal 2) MARI SLAATTELID Filmfestivalutstillingen 2013 malerier (sal 1 og sal 2) TORUNN SKJELLAND maleri, installasjon (sal 1) SISSEL FREDRIKSEN tegning (sal 2) Haugesund Kunstforening 100 år jubileumsutstilling (7 saler) Følgende utstillinger har vært i regi av kunstmuseet Haugesund Billedgalleri: Årsmelding 2013 Side 11 av 12

13 Tidsrom Utstilling Thorbjørn Øritsland 100 år! maleri, akvarell, tegning (Kraftsalen og OJ. Salen) Tre reiser H.M. Dronning Sonja, Kjell Nupen og Ørnulf Opdahl (Kraftsalen og OJ. Sal) år i 100 bilder Jubileumsutstilling Haugesund Kunstforening 100 år (4 saler) Trygve Goa forenklingens mester (Trygve Goa ) (Grafikksalen) Snitt og flate høytrykk fra Tjørhomsamlingen vandreutstilling fra Rogaland fylkeskunstlag (Kraftsalen) Grunnet arbeidet med klimaanlegget var Melingbygget stengt i perioden: Formidlingstilbud skoler 2013 Haugesund Billedgalleri har ikke budsjett for formidling. Pedagog leies på timebasis dersom utgiftene dekkes av Den kulturelle skolesekken lokalt/ regionalt. Samarbeidet med Haugalandmuseene er svært verdifullt og tilfører Billedgalleriet ressurser innen formidling. Pedagogtjenester til Nasjonalmuseets vandreutstillinger dekkes av Nasjonalmuseet selv. a) Kunsten å fortelle Tjørhomsamlingen Formidling av Tjørhomsamlingen våren 2013, 7. klassinger i Haugesund. Pedagog: Tove Selås (Haugalandmuseene AS) b) Se på. Bilder! Formidling for førskolebarn i Haugesund kommune. Pedagog: Tove Selås (Haugalandmuseene AS) c) Thorbjørn Øritsland 100 år 5. klassinger fra Haugesund fikk omvisning og workshop i jubileumsutstillingen. Pedagog: Lise-Marte Vikse Kallåk b) Less is more Trygve Goa forenklingens mester Videregående skoler i Rogaland fikk omvisning i utstillingen og grafikkverksted. Formidlingsprosjektet er utviklet og gjennomført av Lise-Marte Vikse Kallåk. Prosjektet er utført i samarbeid med DKS Rogaland. Pedagoger: Lise-Marte Vikse Kallåk og Tove Selås d) Lærerseminar Less is more Seminar med omvisning og grafikkverksted for lærere i ungdomsskolen i Haugesund. Pedagog: Lise-Marte Vikse Kallåk. e) Lærerseminar Thorbjørn Øritsland 100 år. Seminar med omvisning og workshop for lærere i grunnskolen Haugesund. Pedagog: Lise-Marte Vikse Kallåk. Andre formidlingstilbud 2013: Haugesund Billedgalleri har også formidling ut over tilbud til skoleelever a) BAKUFIKU Barnas kunst- og filmklubb Haugesund Billedgalleri fortsatte i 2013 sitt samarbeid med Edda kino om barneklubben BAKUFIKU et svært populært søndagstilbud for alle barn i sentrum. Haugesund Sparebank er hovedsponsor for BAKUFIKU og gjør dette flotte tilbudet mulig. b) KUNSTpause Et hyggelig gratistilbud for alle. Tirsdag én gang i måneden kl Omvisning i aktuelle utstillinger. Havnaberg Seniorsenter står for salg av kaffe og kake. c) KUNSTbaby Tilbud til småbarnsforeldre. Omvisning i aktuelle utstillinger tirsdag én gang i måneden kl d) Omvisning og foredrag Omvisning og foredrag for grupper på dag-/ kveldstid e) Forskernatt 2013 «Forskernatt» arrangeres i september hvert år. Forskernatt er et EU-prosjekt med utgangspunkt i de nasjonale Forskningsdagene. Haugesund Billedgalleri, HSH, Polytec og Karmsund folkemuseum samarbeider om arrangementet. Kunstmuseets program har en forskningsbasert innfallsvinkel til kunsten. Årets tema var «Livet under vann» med workshop og foredrag om akvarellkunsten. Andre aktiviteter 2013: Kunstmuseet samarbeider med andre kunst- og kulturaktører om arrangement i Haugesund Billedgalleri: LYD-kunst (konsertprogram), Kulturnatt 2013, konserter med MUNOR, PODIUM-festivalen 2013, Fartein Valen Festivalen 2013, Norsk Festival for Film og Dans 2013, Gallerikafé v/ Haugesund Kunstforening, Museumsstafett v/ Haugalandmuseene, Senioruniversitetet m.m. Publikasjoner: a) Katalog til Thorbjørn Øritsland-utstillingen. b) Gallerileder var redaktør for og skrev artikkel om kunstmuseets samling i Haugesund Kunstforening sin jubileumsbok PROSJEKTER 2013 a) Haugesund Kunstforening 100 år ( ) Alle ansatte har bidratt aktivt i gjennomføringen av Kunstforeningen sitt 100- års jubileum i 2013 (jubileumsbok, -arrangementer (kunstsupper, foredrag m.m.), jubileumsutstillingen 2113) b) Thorbjørn Øritsland 100 år jubileumsutstilling Haugesund Billedgalleri har produsert utstilling og katalog. Økonomisk støtte fra Bildende Kunstneres hjelpefond. Utstillingen åpnet 20. januar OPPSUMMERING Haugesund Billedgalleri er regionens kunstmuseum og den viktigste arena for visning av visuell kunst i Nord- Rogaland. Kunstmuseets kjerneoppgaver er: Forvaltning, formidling, forskning og fornying («De 4 f- er»). Med små ressurser innenfor alle de fire museale kjerneområdene klarer Billedgalleriet likevel å gjennomføre en lang rekke prosjekter i form av Årsmelding 2013 Side 12 av 13

14 utstillinger, kunstformidling og ulike kunst- og kulturarrangementer. Administrasjonen i KUF KF og Haugesund Kultureiendom AS tok i 2013 tak i de bygningsmessige utfordringene som følger med å ha ansvaret for en stor og verdifull kunstsamling. Det nye klimaanlegget har brakt Haugesund Billedgalleri et langt skritt videre i arbeidet med å forvalte kunstsamlingen. Det gleder oss stort at det i 2013 er foretatt et så stort økonomisk løft for å bedre den første av de 4 f-ene: Forvaltning. Takk En hjertelig takk til Haugesund Kunstforening, Haugalandmuseene AS, Haugesund Sparebank og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design for flott samarbeid og støtte i EDDA KINO Beskrivelse av virksomheten: Edda kino er Haugalandets største kinosenter med en kapasitet på 945 seter fordelt på fem saler. Kinoen har et årlig kinobesøk på om lag og driver i tillegg aktivt med utleie for kurs og konferanser. Edda er hvert år hovedarena for Den norske filmfestivalen. Edda kino har som mål å glede et størst mulig publikum gjennom et bredt og spenstig kinotilbud. Kinoen viser filmer fra hele verden, i alle genrer og for alle aldersgrupper. Kinoen har videre som mål å sikre en kinodrift med sunn økonomi og høy kvalitet på innhold, teknikk og service. Regnskap Budsjett Regnskap Brutto utgifter Brutto inntekter Netto utgifter (Inkludert kioskdrift fra ) Resultat: Edda kino hadde som mål for 2013 å nå et besøk på , men endte på , mot året før. Omsetningen for kino- og kioskdriften totalt endte på , en økning på 2,07 % fra I forhold til budsjett 2013 klarte Edda kino et meget godt resultat. Inntektene fra kinoreklame gjennom Capa lå noe under budsjett i Personalet: Kinoen drives med kinosjef, kinokonsulent, sekretær, renholdere og servicemedarbeidere med ansvar for kiosk, vakthold og teknisk avvikling, herunder fagansvarlige for områdene kiosk, byggteknikk, kinoteknikk og turnus/vaktlister. Ved utgangen av 2013 hadde kinoen totalt 18 ansatte fordelt på 12,10 årsverk, samt elleve tilkallingsvikarer. Dette er 2,25 årsverk færre enn i De 10 best besøkte filmene i 2013: Tittel Besøk Genre Solan og Ludvig: Jul i Flåklypa Hobbiten: Smaugs ødemark: The Hunger Games: Catching Fire 8333 Norsk familiefilm 7531 Action/eventyr 5157 Action/eventyr Fast & Furios Action The Hangover part Komedie Gåten Ragnarok 3314 Norsk familiefilm Pionér 3229 Norsk thriller A good day to die hard 3129 Action Mormor og de åtte ungene Karsten og Petra blir bestevenner BESØKSOVERSIKT 2769 Norsk familiefilm 2739 Norsk familiefilm ÅR SUM BESØK BILL. INNTEKT (brutto) Den norske filmfestivalen: Edda kino er filmfestivalens hovedarena. Rundt publikummere (akkrediterte ikke medregnet) fant veien til årets festival. Årsmelding 2013 Side 13 av 14

15 Den store kinodagen: Lørdag 2. november gikk Den store kinodagen av stabelen over hele landet. Dagen feires med at alle filmer er til halv pris, og vi holder åpent fra tidlig om morgenen til sent på kveld. Edda kino hadde 29 visninger i løpet av dagen, og endte med et besøk på 3046 besøk, en god økning fra året før. Best besøkt var Thor: The Dark World, Fly og Turbo. I tillegg hadde vi en rekke populære aktiviteter for store og små som tematisk promoterte kommende filmer. Vi hadde Flåklypa- rebusløp, heis Ida opp i flaggstanga, Frostsnøballkast, Hunger Games-lykkehjul, Hobbiten Quiz, Turbo sneglerace, Fly-verksted med mer. I desember kåret Film & Kino Edda kino til årets kino i mellomstor klasse basert på innsatsen på årets kinodagen. Den store skolekinodagen: 5. februar arrangerte Edda kino Den store skolekinodagen. Da vises det filmer som egner seg til undervisning, til kun kr 30,- pr elev. 601 deltakere elever og lærere fant veien til kinoen denne formiddagen. Filmene som ble vist var: Karsten og Petra, Madagaskar, Tony 10, Historien om Pi, The Impossible, Den gode læreren, Lincoln, Kon-Tiki, Til Ungdommen, Bully, samt den lokalt produserte kortfilmen Et rom uten utsikt. Gratis sommerkino for barn: Gratis sommerkino var godt besøkt i Hele barn og voksne benyttet seg av tilbudet som gikk over seks uker. Best besøkt var animasjonsfilmene Grusomme meg og Madagaskar 3. På Grusomme meg var 4 av 5 visninger helt fulle (529 plasser). Ren kinoglede: Edda kino har fortsatt fokus på rene kinosaler og å legge til rette for nok ryddetid mellom visningene. Publikum legger klart igjen mindre søppel i saler som var rene da de ankom. Matineer, babybio, formiddagskino: I skolens høst- og vinterferie satte Edda opp formiddagskino hver dag. Ellers har kinoen hatt ukentlige matineer; babykino for foreldre med små barn og formiddagskino. Senhøstes økte vi tilbudet med babykino og formiddagskino til to dager i uka. Bakufiku Barnas Kunst- og filmklubb: BAKUFIKU, Barnas Kunst- og Filmklubb er et tilbud til barn mellom 4 og 12 år hver søndag på Haugesund Billedgalleri eller Edda kino. Flere hundre barn benyttet seg av tilbudet i Haugesund Sparebank er hovedsponsor for BAKUFIKU. Edda er medlem av Norges filmklubbforbund og får dermed tilgang til et bredere spekter av kvalitetsfilm for barn. Chess og Netcom supertirsdag: I 2011 begynte Edda kino i samarbeid med Capa og Chess å tilby 2 billetter til prisen av 1 på tirsdager. I 2013 ble dette utvidet til også å gjelder mobilkunder hos Netcom. Det har blitt et svært populært tilbud, og enkelte uker kan en tirsdag være like godt besøkt som en fredag. Dessverre har Netcom og Chess nå meddelt at tilbudet avvikles i januar Kinobursdag: Edda kino tilbyr daglig kinobursdag for barn. Ledsagerordning: Kinoen praktiserer ordningen. Firmabilletten: Selges til bedrifter som ønsker å bruke disse til sine ansatte. Ebillett: Edda kino selger kinobilletter på en applikasjon som er tilgjengelig for de fleste smart-telefoner. Du får en QRkode som du kan benytte direkte hos kinovakten ved innslipp til filmen. Med andre ord er mobiltelefonen en kinobillett. Gavekort på kino: Kinoen selger gavekort på nettet og i billettluken. På Internett kan du selv skrive ut gavekortet hjemme. Gavekortene kan også benyttes til å kjøpe billetter på Internett. OPPSUMMERING Kinobesøket var labert første del av 2013, og flere av de antatt store filmene innfridde i lavere grad enn forventet. Gratis sommerkino var veldig godt besøkt, men publikumsbesøket var ellers lavt i løpet av sommeren. Da høsten kom lå akkumulert besøk betraktelig lavere enn 2012, men kinoen var optimistisk i forhold til kommende filmer. I løpet av høsten tok besøket seg opp og november og desember hadde rekordbesøk, mye takket være den norske familiefilmen Solan og Ludvig Jul i Flåklypa og den andre filmen i Hobbiten-trilogien. Ved utgangen av 2013 var den negative trenden snudd for Edda kino som endte med over 2000 flere besøkende enn året før, og en besøks-søkning på 0,5 prosent mot en 3,4 prosent nedgang på landsbasis for kinoer i samme kategori. Omsetningen for kino- og kioskdriften totalt endte på , en økning på 2,07 % fra I forhold til budsjett 2013 klarte Edda kino et meget godt resultat. Edda kino ble i 2012 kåret til «Årets kino» i klassen mellomstor kino. Edda kino takker alle sine samarbeidspartnere for godt samarbeid i året som gikk. En spesiell takk går til kinoens hovedsponsor Haugesund Sparebank. Årsmelding 2013 Side 14 av 15

16 FESTIVITETEN HAUGESUND KONSERTHUS Beskrivelse av virksomheten: Festiviteten, byens og regionens profesjonelle konserthus, skal i sitt repertoarvalg betjene utøvere og publikum i hele regionen. Huset er vertskap for større prosjekter som Den Norske Filmfestivalen, Den norske Opera, Fartein Valen-festivalen, Kulturnatt, Sildajazz m.m. I tillegg til utleievirksomhet gjennomfører Festiviteten arrangementer i egen regi ved kjøp av forestillinger eller ved egne produksjoner. Økonomi: Brutto utgifter Brutto inntekter Netto utgifter Regnskap Budsjett Regnskap Driften av Festiviteten gikk med et større merforbruk i forhold til budsjettet. Personalet: Festiviteten har 9 ansatte fordelt på 6,56 årsverk; konserthussjef, og Program- og informasjonsleder, 2 sceneteknikere, 2 billettører, vaktmester og 2 renholdere. Fleksibiliteten blant personalet er stor for å tilpasse seg driften av Festiviteten. Ved gjennomføring av arrangementer, benytter huset seg av freelance medarbeidere som kontrollører og ekstra sceneteknisk personale. Arrangementene i 2013: Festiviteten har levert 302 arrangementer med totalt besøkende inklusiv arrangementer med fri adgang. Oversikt over brukere /aktiviteter i Festiviteten År ARRANG- EMENT ANTALL BRUKERE ANTALL BESØK TOTAL Best besøkte arr. Arrangement Besøk Reisen til julestjernen 5168 Kardemomme by 5160 Ylvis 2201 Festiviteten har stabil tilgang på arrangementer gjennom et godt samarbeid med arrangører. Publikum og samarbeidspartnere støtter opp om arrangementene. ANNET FESTIVITETEN Den norske filmfestivalen: Festiviteten hadde ca besøkende til filmvisninger og spesielle arrangementer i løpet av festivalen. Registrering og informasjonsskranke var plassert i vestibylen. Festivalens stabskontorer var også plassert i Festiviteten foajé. Ettersom Amanda showet i 2013 var flyttet til Maritim Hall, var det flere filmvisninger på Festiviteten. Sildajazz: Festiviteten ble benyttet til konserter i hovedsalen og TeaterCaféen. Besøk: I 2013 registrerte vi en en liten oppgang i antall besøkende i Festiviteten. Vi håper dette er resultatet av flere faktorer, selvfølgelig et program som publikum setter pris på, og en del nye aktiviteter. Vår nye satsing i TeaterCaféen trekker et nytt publikum. Vi har også jobbet med å få inn konferanser. Her ligger det fremdeles inntjeningsmuligheter, men dette er noe vi ikke har prioritert, pga den lave bemanningen på huset. Utviklingstrekk: Festiviteten skal også i 2014 ha fullt fokus på kostnader, og ser hele tiden mot produksjoner som vi håper skal gi god inntjening. Samtidig skal vårt program være allsidig, og bredt. Vi kommer også til å videreføre samarbeidsprosjekter med lokale og Årsmelding 2013 Side 15 av 16

17 nasjonale aktører. Festiviteten har i samarbeid med 6 andre like store kulturhus i Sør-Norge dannet et nettverk, som ønsker og sende internasjonale danseog ny sirkus produksjoner på turne mellom husene. Dette gir oss mulighet til og vise produksjoner som ellers ikke kunne vist. I 2014 vil vi jobbe enda mer aktivt mot dette nettverket. I tidligere årsmeldingene har vi påpekt viktigheten med å opprettholde det tekniske nivået i huset. I januar 2014 har Festiviteten byttet ut alle trådløse sendere, pga frekvens bytter i Norge. Vårt lyd bord og lysbord må skiftes ut i inneværende år. Snorloftet i scenetårnet, som er manuelt, vil innen 2020 ikke kunne brukes, så vi er i gang med og lage et forprosjekt for bytte av dette til motorisert snorloft. Oppsummering: Det har i tidligere årsmeldinger blitt påpekt at husets bemanning er lav, i forhold til sammenlignbare konserthus. I 2013 var dette uforandret, og man bruker i stor grad innleid hjelp. Program- og informasjonsleder jobber i dag 50 % med Kulturnatt. Festiviteten fikk inn en 50% stilling i som KUF-produsent. Dette har ikke vært en optimal løsning, og vi jobber mot andre løsninger i Festiviteten overtok driften av baren i foajeen i januar Gjennom 2013 har vi hatt flere bra besøkte arrangement i Teatercafeen, noe som og viser bra tall i baren. Vi har nå ansatt en ny barsjef, som vi håper skal hjelpe oss med bedre rutiner, og en økt omsetning i baren. Høsten 2014 ble høstprogrammet senddt ut i full distribusjon. Dvs. at husstander fikk programmet i postkassen med Haugesunds avis. Programmet er nå annonse- finansiert, og fra å være en større utgift i markedsbudsjettet, er dette nå en inntekt. Festiviteten fikk nye websider høsten 2013, som er responsive på smart telefoner og brett. Vi sender ut nyhetsmailer hver fredag til 2500 kunder, og vi er aktive på sosiale medier Festiviteten, og Sandnes kulturhus er produsenter i samarbeid med Rogaland Teater, Haugesund Teater og Kilden Teater- og konserthus for verdens mest sette musikal, Les Miserables, som har premiere i Haugesund 4. mars Dette er det største løftet for Festiviteten konserthus noensinne. Vi har mulighet til å vise den totalt 15 ganger. Kunstnerisk er vi stolte av å være med på dette, og det har gitt jobb til mange lokale aktører, som har utdannet seg som musikal artister. FESTIVALENE: SILDAJAZZ Sildajazzen ble gjennomført i perioden august 2013 og var den 27. festivalen i rekken. Dokken friluftsmuseum var igjen arena for festivalens første arrangement. Et sammensatt program med intervjuer og musikk fremført av artister fra Sildajazzens rikholdige program. Arrangementet var et samarbeid mellom Sildajazzen, NRK Rogaland og Karmsund folkemuseum. Nærmere publikummer fylte plassen foran scenen. Åpningskonserten ble dette året lagt til Maritim Hall. Statsråd Trond Giske stod for den offisielle åpningen av festivalen. Deretter overtok den amerikanske gruppen Take 6 scenen, og gav en fantastisk oppvisning i vokal kunst i flotte harmonier. Byens konsertscener og spillesteder ble som vanlig tatt i bruk, og hvor Street parader, barne- og seniorarrangementer var en viktig del av festivalen. I samarbeid med Karmøy og Sveio kommuner ble det arrangert konserter også der. Et variert program for øvrig, bidro til det gode besøket på festivalen. Det ble gjennomført 205 programposter på programmet i Herav 26 bedrifts arrangementer fordelt over de 5 dagene festivalen varte. Totalt 69 orkestre som besto av 443 registrerte musikere med flere deltok. Med stort og smått hadde festivalen musikk på 64 spillesteder. Det ble omsatt billetter til årets Sildajazz. Indre havn var igjen preget av Sildajazzmarkedet og 250 større og mindre lystbåter lå til kai. En rekke personer med Jørgen Wathne i spissen, overtok dette året ansvaret for Haugesund Raceweekend. Arrangementet samlet ca. 60 seilbåter til regatta fredag, lørdag og søndag. Erfaringer for øvrig, viser at eksisterende kapasitet av spillesteder og sitteplasser er tilfredsstillende for festivalen. Det er allikevel et ønske både fra publikum og festivalen at Rådhusplassen blir brukt ved fremtidige festivaler. Et godt samarbeid med frivillige medarbeidere, brann, politi, havnevesen og Røde kors, sikret at gjennomføringen gikk uten problemer. Daglig drift av Sildajazzen gjennom året, ivaretas av festivalsjef og festivalkoordinator med 1,8 årsverk (KUF KF). En forsiktig beregning viser at nærmere publikummere var innom Haugesund sentrum i løpet 5 hektiske festivaldager. Mye god musikk og flott vær skapte en fin festivalstemning, som igjen tiltrakk seg mange feststemte publikummere. Sildajazz er Haugesunds største enkeltarrangement, og en av Årsmelding 2013 Side 16 av 17

18 landets større jazzfestivaler. For næringslivet utgjør disse dagene i august en særdeles viktig tilførsel av aktiviteter. Sildajazz hadde i 2013 en omsetning på kr 7,2 mill. Driften gikk dette året med et lite overskudd. Styrets sammensetning: John Folkedal, styreleder Tone Steinsvåg Simon Næsse Lasse Haugen Marit Sætre Vara: Rune Hagland Bernt Jæger Lørdagsjazzen I samarbeids med Sildajazzens venner ble det i 2013 arrangert 19 konserter på Høvleriet, Kulturkirken Skåre og på Skeisvang videregående skole. DEN NORSKE FILMFESTIVALEN AS Den 41. norske filmfestivalen ble avviklet i perioden august Festivalen ble arrangert av Den norske filmfestivalen A/S med støtte fra eierne Film & Kino, Haugesund kommune og Rogaland fylkeskommune samt en rekke samarbeidspartnere. Årets festival var den 41. i rekken - og ble arrangert for 31. gang i Haugesund og ble åpnet av kulturminister Hadia Tajik og Erik Skjoldbjærgs film «Pioner» torsdag 15. august. Filmfestivalen ble besøkt av rundt 1300 tilreisende gjester fra inn- og utland. Totalt besøk på festivalens filmer bransje og publikum var Den norske filmfestivalen AS hadde i 2013 en omsetning på nærmere kr 15 millioner. Hovedprogram med 23 filmer, samt sideprogrammene; Nye norske spillefilmer, novellefilmer og dokumentarfilmer, Spesialvisninger, Fokus Norden, Ny britisk film, French Touch, Cinemagi, Videorama, Filmreg og eksamensfilmer fra Den norske filmskolen. New Nordic Films Filmmarked for distribusjon av nordisk film mot Europa og verden. Nordic Co-production Forum - Europeisk møteplass for utvikling av co-produksjoner mellom Norden, Norge, Europa, Canada og USA. Den norske filmprisen Amanda Vårt nordiske og internasjonale engasjement er styrket. Norge og Haugesund er etablert som et sentralt møtested for nordisk og internasjonal filmindustri. Til New Nordic Films kom det 237 utenlandske og nordiske deltakere, filmprodusenter, regissører, distributører og festivalarrangører fra 32 land fra hele verden Den norske filmprisen Amanda ble sendt fra Maritim Hall på TV 2 med Eyeworks Dinamo som produsent og Amandakomiteen som ansvarlig utgiver. Den norske filmfestivalen eies av Film & Kino, Haugesund kommune og Rogaland fylkeskommune. Filmfestivalen og Amanda mottar støtte fra bl.a eierne, festivalutvalget/film & Kino, Filmkraft Rogaland, Innovasjon Norge, Kulturdepartementet. Fond for lyd og bilde, Nordisk film og TV-fond og Medie Desk i Brüssel/EU. Det vises for øvrig til fyldig årsrapport fra styret i Den norske filmfestivalen AS Personalressurser er regulert i aksjonæravtalen mellom Film & Kino, Rogaland fylkeskommune og Haugesund kommune. Styrets sammensetning: Knut Even Lindsjørn, Film & Kino Jørgen Sødeberg Jansen, Film & Kino Petter Steen jr., Haugesund kommune Ellen Marie Solheim, Rogaland fylkeskommune Gunnar Johan Løvvik, direktør FARTEIN VALEN STIFTELSEN Fartein Valen-stiftelsens formål er å fremme kunnskap om mennesket og komponisten Fartein Valen, hans liv og musikk nasjonalt og internasjonalt. KUF KF er sekretariat med kultursjefen som styreleder. Styret velges fra Musikkhøgskolen og Universitetet i Oslo, Stavanger symfoniorkester, Troldhaugen i Bergen, familien etter Fartein Valen og Sveio og Haugesund kommuner. Stiftelsen yter tilskudd til nye innspillinger i Norge og samarbeider aktivt med Sveio kommune om Fartein Valen-senteret. Valen-senteret mottok 6 millioner fra Staten v/kulturdepartementet og 6 millioner fra Hordaland fylke til bygging av senteret. Både Rogaland og Hordaland fylkeskommuner bidro med kr hver i forprosjekteringsmidler til senteret. Styrets sammensetning: Anne Eline Riisnæs, UiO Monica Jangaard, Griegakademiet Inger Elise Reitan, Norges musikkhøgskole Jarle Jacobsen, Sveio kommune Lise Meling, UiS Fartein-Valen Sendstad, Valen-familien Ole Jørgen Furdal, festivalsjef, Sveio kommune Gunnar Johan Løvvik, styreleder, Haugesund kommune Årsmelding 2013 Side 17 av 18

19 FARTEIN VALEN - FESTIVALEN Fartein Valen-festivalen ble i 2013 arrangert for 32. gang i tiden september med omlag 30 konserter og arrangementer i Sveio og Haugesund. Etablerte kunsterne som Tine Thing Helseth, «Music for a while», Oslo strykekvartett, Ketil Bjørnstad, SKRUK, Silje Marie Johnsen, Solveig Styve Holte, Steffen Horn, Bergen Filharmoniske Orkester, Kåre Nordstoga, sammen med talentfulle ungdommer fra blant «Unge talenter» inviterte til varierte konsertopplevelser. Programmet inneholdt også en tilknytning til 150 års jubileet for Edvard Munchs fødsel. I tillegg til det ordinære programmet var det utekonsert i Haugesund sentrum ved Sagvåg musikklag, Ut på byen-konserter, skolekonserter, foredrag og konsert hos Senioruniversitetene i Haugesund og Sveio og sist men ikke minst, Fyrfestival på Ryvarden kulturfyr. Bestillingsverket «er også me borne» ble en flott opplevelse. Hovedinntrykket etter festivalen var at vi nådde ut til flere og bredere publikumsgrupper. Av satelittkonsertene, må særlig konserten med «Den norske solistkor» trekkes frem som en virkelig stor begivenhet. Konserten var i forbindelse med lanseringen av platen «Refractions» med kormusikk av Valen. KULTURNATT Kulturnatt arrangeres årlig (siden 1986) og er en av regionens viktigste kulturfestivaler. Lokal forankring, profesjonalitet, kunstnerisk kvalitet, samarbeid, utforsking og bredde står sentralt. Kulturnatt fungerer som en kunnskaps- og rekrutteringsarena for å engasjere nye grupper til å være kulturaktive. Festivalen har en kunstnerisk profil fordelt på tre nivåer: 1) Profesjonelle kunstnere, gjerne med tilknytning til Rogaland, 2) Unge talenter og utøvere under utdanning og 3) Amatører, kor, korps og andre viktige kulturbærere. Kullturnatt leverer gode kulturopplevelser til alle aldersgrupper innen ulike sjangere. Gjerne også nye uttrykk som vanligvis ikke oppsøkes. Like viktig som å trekke ut nye publikummere, er intensjonen om å sette i gang prosesser gjennom året, og stimulere til initiativ og samarbeid blant utøvere og arrangører. Festivalsjef er kunstnerisk leder, koordinerer innslagene og leder prosjektgruppen som består av en representant fra hver arena, teknisk ansvarlig og sekretær (fra KUF KF). Kulturnattstyret: Finn Martin Vallersnes (styreleder), Rita Leinan (fra styret i KUF KF), Jostein O. Waage (fra styret i KUF KF) og Silje Hellesen. Høydepunkter fra Kulturnatt 18. og 19. oktober 2013: Rundt 1000 artister utfoldet seg på 35 av byens kulturarenaer for mer enn 6000 lyttende publikummere. Entusiasmen for Kulturnatt er stor med positive tilbakemeldinger fra arrangører, aktører og media. Kunstneriske høydepunkt: Musikalsk bokbad med Sveinung Hølmebakk og Reidar Munkejord, Espen Eriksen m/ band, tegneseriebiografi om Edvard Munch v/ Steffen Kverneland i Biblioteket. Bedehussanger i Kafé Bjørnson med Steinar Sætre (saxofon) og Eivin Austad (piano). Kjell Inge Torgersens «Sting- program» på Lothes, trioen Ruth Henny Sandsted (fiolin), Tobias Tellmann (cello), og Marina Johansson (piano) på Menighetshuset. «Honningbarna» leverte rock til dampende ungdommer i Gamle Slaktehuset, mens Svein Tang Wa, Gunnar Roalkvam og Elin Furubotn spilte på Høvleriet. Filmer fra prisbelønte Peter Gerdehag vakte anerkjennelse blant foto- og filminteresserte. I Karmsund Folkemuseum trakk Haugesund Teaters «KVINNEKUPPET» to fulle hus, og bluegrassbandet «Earlybird Stringband» skapte god stemning. Øyeblikkene - tonesatte dikt av Kolbein Falkeid, med Hildegunn Riise, Jarle Gudmundsen og Morten Stene, stoppet tiden i en fullsatt kantine i Kystverket. Fredrik Luhr Diethrichson imponerte på KM-huset, mens Solveig Kringlebotn og Nord-Rogaland symfoniorkester skapte magi i en stappfull Vår Frelsers Kirke. Barnefamilier koste seg med Workshops i Billedgalleriet, Romfolkets musikk-kultur på Gamle Slaktehuset, ansiktsmaling, teater i Haugesund Sparebank, samt danse- og teaterproduksjoner av høy kvalitet. Dette var et lite utvalg av de profesjonelle aktørene som bidro til å gjøre årets Kulturnatt til «The best ever!» I tillegg viste unge talentfulle musikere sine kvaliteter: Musikklinjen ved Skeisvang vgs. inntok Totalen Jimmy Legs, KM-huset, Rockebussen og Gamle Slaktehuset, var også arenaer for unge talenter. Dio Nysirkus fra Karmøy leverte sitt bestillingsverk med dansere fra Skeisvang vgs. og Kick Dansestudio, for to fulle hus i Festiviteten og talentspeidere fra Norske Talenter. Byens kor og en rekke lokale aktører bidro alle på sin måte til den fargerike, spenstige og mangfoldige kulturfestivalen vi ønsker at Kulturnatt Haugesund skal være! I sum var dermed også årets Kulturnatt tro mot sitt konsept om å være en profesjonell kulturfestival som også engasjerer, løfter og involverer bredden av kulturlivet i regionen. Årsmelding 2013 Side 18 av 19

20 Tilbakemeldingene fra arrangørene er positive, og økonomisk gikk regnskapet for 2013 i balanse. Haugesund Sparebank sin kulturpris: I 2013 år slo juryen på stortromma og ga prisen til tre hele aktører, som alle har gjort en stor innsats for å skape et teatertilbud for barn og unge i Haugesund: Haugesund Barne- og Ungdomsteater, Brosteinstateret v/ Niels Petter Solberg og Haugesundsscenen. Kulturnatt 2013 mottok tilskudd fra Haugesund Kommune, Rogaland Fylkeskommune og samarbeidspartnere fra næringslivet: Hovedsponsor: Haugesund Sparebank. Andre: Gassco, Kystverket, Hemmingstad Gård utvikling AS, Expro Petrotech, Veidekke ASA, Haugesund Sentrum, Haugesunds Avis, Lokalavisa Karmsund, Rica Maritim Hotell, Radio 102, Haugesund Mållag og ungdomslag, Lothes Mat og Vinhus, Naturbakst, Haugaland Taxi & Buss og Laastad & Co AS. ROCKFEST HAUGESUND AS: Rockfest ble ikke arrangert i 2013 på bakgrunn av den vanskelige økonomiske situasjonen. Styret har også vedtatt at det ikke vil bli arrangert i Styrets sammensetning: Per Sigurd Velde Knut Einal Lie Wasbrekke Marius Rønnevik Inger K. Mæland Hege Haukeland Liadal Randi Lofthus, sekretær Haugesund Teater AS Regionteater for Haugalandet: Haugesund Teater AS eies av Haugesund Kultureiendom AS og er en nasjonal knutepunktinstitusjon med 70 % driftsstøtte fra Staten, 20 % fra Haugesund kommune og 10 % fra Rogaland Fylke. KUF KF yter et driftstilskudd i 2013 på kr Haugesund Teater hadde følgende oppsetninger i 2013: Blodig Alvor Kim leker En million sommerfugler Kvinnekuppet Reisen til Julestjernen EventyrFortellingTeaterStund Spillestad Intimscenen Intimscenen Intimscenen Intimscenen Hovedscenen Intimscenen Antall besøk Sum totalt HAUGESUND KULTUREIENDOM AS. Haugesund Kultureiendom AS er eid av Haugesund kommune. Selskapet eier Festiviteten bygg, Edda kino, gamle brannstasjonen, Sørhauggata 177 og Haugesund Billedgalleri. Selskapet har som formål å drive virksomhet til fremme av kulturlivet og kulturtilbudet i kommunen. Selskapet er ansvarlig for investeringer, vedlikehold og forsikringer av bygningen. Selskapet stiller lokaler til disposisjon for administrasjonen i Kultur- og festivalutvikling KF, Festiviteten Haugesund konserthus og Haugesund Teater AS. Selskapet mottar husleie fra Festiviteten, Edda og Haugesund Billedgalleri sitt driftsbudsjett samt fra Haugesund Teater AS. Styrets sammensetning: Arne Førre (H) leder Sølvi Hillestad (FRP) Gudrun Caspersen (AP) Marius Rønnevik (V) Mona Elin Aarø, Haugesund Billedgalleri Personlige varamedlemmer: Rita Leinan (H) Grethe Frøystad (FRP) Kjell Inge Bråtveit (AP) Knut Henderson (V) Styret for Haugesund Kultureiendom AS har hatt 5 styremøter og behandlet 29 saker i Generalforsamling ble gjennomført i juni. UTVIKLING /OPPSUMMERING. Kultur- og festivalutvikling KF vil fortsette sitt arbeid med å videreutvikle og kvalitetssikre eksisterende arrangementer, prosjekter og festivaler. Rammen for KUF KF er betydelig styrket for Det har vært en økning fra kr til kr Etter et kraftig kutt i budsjettet for 2012, og snart to tilbakelagte år med negative resultater, er det svært gledelig at rammen til KUF KF er blitt styrket. Egeninnsatsen i KUF KF systemet er meget stor på mange områder. Ca. 73 % av virksomheten finansieres ved hjelp av billettsalg, statlig og fylkeskommunal støtte, sponsorsamarbeid, reklame m.v. Dette innebærer høy arbeidsintensitet mht. markedsføring, skriftlige søknader, presentasjoner og diverse møter for å komme i mål. KUF KF er imidlertid avhengig av forutsigbare rammevilkår fra Haugesund kommune for å kunne opprettholde den høye andelen egeninntekt. Det må videre legges større vekt på markedsføring og informasjon om Haugesund og alt hva byen kan tilby. Årsmelding 2013 Side 19 av 20

ÅRSMELDING HAUGESUND KULTUR- OG FESTIVALUTVIKLING KF - 2014

ÅRSMELDING HAUGESUND KULTUR- OG FESTIVALUTVIKLING KF - 2014 ÅRSMELDING HAUGESUND KULTUR- OG FESTIVALUTVIKLING KF - 2014 Årsmelding 2014. ÅRSMELDING 2014 FOR HAUGESUND KULTUR- OG FESTIVALUTVIKLING KF INNHOLD: OPPGAVER side 2 STYRETS BERETNING side 3 ADMINISTRASJONEN

Detaljer

Byrådssak /10. Dato: 9. september 2010. Byrådet. Salg av aksjer og endring av utbyttepolitikk i Bergen Kino AS SARK-332-201000099-120

Byrådssak /10. Dato: 9. september 2010. Byrådet. Salg av aksjer og endring av utbyttepolitikk i Bergen Kino AS SARK-332-201000099-120 Dato: 9. september 2010 Byrådssak /10 Byrådet Salg av aksjer og endring av utbyttepolitikk i Bergen Kino AS ADME SARK-332-201000099-120 Hva saken gjelder: Bystyret ba i sak 224/01 byrådet om å søke å finne

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000521 : E: 223 C35 : Liv M.R. Pedersen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 VEDR. SØKNAD

Detaljer

Kulturbadet Sandnessjøen. Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no

Kulturbadet Sandnessjøen. Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kulturbadet Sandnessjøen Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Fra Til Politisk prosess 1957: Nordlands første svømmebasseng 1978: Idrettshall

Detaljer

Adm, bibliotek, kino, bad, sal og scene, galleri. Kuturnvern Museer, Petter Dass- museet Stamneshallen Helgelandshallen Allmenn kultur

Adm, bibliotek, kino, bad, sal og scene, galleri. Kuturnvern Museer, Petter Dass- museet Stamneshallen Helgelandshallen Allmenn kultur Kultur Kulturbadet med sine funksjoner Adm, bibliotek, kino, bad, sal og scene, galleri Kuturnvern Museer, Petter Dass- museet Stamneshallen Helgelandshallen Allmenn kultur Støttesøknader, tildelinger,

Detaljer

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing. Den er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Oppsummering Musikkutstyrsordningen mener at vel så viktig som stipender er tiltak som direkte stimulerer til utøvelse av kunstnerisk

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSSAK 05/14 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013. Går til Representantskapets medlemmer. Representantskapsmøte 2. april 2014

REPRESENTANTSKAPSSAK 05/14 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013. Går til Representantskapets medlemmer. Representantskapsmøte 2. april 2014 REPRESENTANTSKAPSSAK 05/14 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Går til Representantskapets medlemmer Representantskapsmøte 2. april 2014 Saksbehandlere Gro Eikeland, Janne Baugerød, Gunhild Aaby og John Olsen

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

Bokmerke Norden (Ref #971e8461)

Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Søknadssum: 50 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland

SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland Behandles av: Møtedato Utvalgsaksnr.06/12 Styret i Sandnes kulturhus KF 16.02.2012 Bystyret ETABLERING

Detaljer

NOTAT. Saken gjelder: ÅS KULTURHUS FREMTIDIG BRUK, JF. F-SAK 26/11, 06.04.2011

NOTAT. Saken gjelder: ÅS KULTURHUS FREMTIDIG BRUK, JF. F-SAK 26/11, 06.04.2011 ÅS KOMMUNE NOTAT Dato : 04.04.2011 Saknr/ark: 10/1778/D12 Løpenr. 6659/11 Til: Fra Saksbehandler Formannskapets medlemmer Rådmannen Arne Hågensen / Alexander Krohg Plur Saken gjelder: ÅS KULTURHUS FREMTIDIG

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201002034 : E: 243 B50 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10 DEN KULTURELLE

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 48/06 06/2360

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 48/06 06/2360 KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.12.06 Tid: Kl. 19.15 NB! Merk tidspunkt. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Kulturindustrien i Tromsø

Kulturindustrien i Tromsø Kulturindustrien i Tromsø Erfaringer og muligheter presentert av Roar Dons Behov for innhold i opplevelsessamfunnet som vi i dag befinner oss i er sterkt økende og dagens og fremtidens eldre er villige

Detaljer

STYRESAK 10/14 ÅRSMELDING 2013 INKL. REGNSKAP. Går til Styrets medlemmer. Styremøte 25. februar 2014

STYRESAK 10/14 ÅRSMELDING 2013 INKL. REGNSKAP. Går til Styrets medlemmer. Styremøte 25. februar 2014 STYRESAK 10/14 ÅRSMELDING 2013 INKL. REGNSKAP Går til Styrets medlemmer Styremøte 25. februar 2014 Saksbehandlere Gro Eikeland, Janne Baugerød, Gunhild Aaby og John Olsen Saksfremlegg Vedlagt saksframlegget

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 19.04.2010 27/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 19.04.2010 27/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200803897 : E: 242 C40 : Janne Weisser Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 19.04.2010 27/10 RAPPORT OG REGNSKAP

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

FILM er best på kino 1

FILM er best på kino 1 FIL M ino på k t s e er b 1 kino 1 1. Kilden kino. Foto: Nadja Halvari. 2. Verdal kino. Foto: Leif Arne Holme. 3. Asker kino. Foto: Nadja Halvari. OM NORSK KINODRIFT AS Norsk kinodrift AS ble startet i

Detaljer

Bodø kulturhus KF. Årsbudsjett 2010

Bodø kulturhus KF. Årsbudsjett 2010 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.10.2009 55559/2009 2009/6297 145 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/38 Formannskapet 23.11.2009 Bystyret 10.12.2009 Bodø kulturhus KF. Årsbudsjett

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07 Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 07/17418 Saksbehandler: Tor Inge Moseid, telefon: 33 34 83 15 Kommunale service- og støttetjenester Støperiet - Regional møteplass og formidlingsarena for kultur..

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst

Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst Årsrapport 2011 Stiftelsen BEK 2011 BEK Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst - er et tverrfaglig ressurs- og kompetanse- senter for arbeid med kunst

Detaljer

Evaluering av kulturkort-ordningen

Evaluering av kulturkort-ordningen Sentralt Ungdomsråd i Oslo Møllergata 3 0179 Oslo sur@buro.no Evaluering av kulturkort-ordningen Sentralt Ungdomsråd setter pris på å få være med i evalueringen av kulturkortet en ordning som ble innført

Detaljer

Strategiplan for Sørnorsk Filmsenter AS 2013 2017

Strategiplan for Sørnorsk Filmsenter AS 2013 2017 Strategiplan for Sørnorsk Filmsenter AS 2013 2017 Visjon:( Svaret'på'hva'som'er'typisk'for'Agder'og'Telemark'bør'i' fremtida'være:' De'lager'fantastisk'gode'filmer.' INNLEDNING: SørnorskfilmsenterASbleetablerti2008.Sentereteretoffentligeidaksjeselskapder

Detaljer

Årsmelding 2013. Strikkekafe. Juleverksted. Datakafe. Senioruniversitetet. Boccia på sydentur for Seniorer

Årsmelding 2013. Strikkekafe. Juleverksted. Datakafe. Senioruniversitetet. Boccia på sydentur for Seniorer Årsmelding Strikkekafe Datakafe Juleverksted Boccia på sydentur for Seniorer Senioruniversitetet Innledning Arna Frivilligsentral har igjen gjennomført et svært aktivt år, med ulike aktiviteter for innbyggere

Detaljer

Styret har avholdt 8 styremøter og behandlet 41 saker i 2008. Styret var representert ved Harald Haugsvær på regionskonferansen i Kristiansund.

Styret har avholdt 8 styremøter og behandlet 41 saker i 2008. Styret var representert ved Harald Haugsvær på regionskonferansen i Kristiansund. Årsmelding 2008 Innledning Frivilligsentral har lagt bak seg et år med svært høy aktivitet. Uten at vi har redusert på det vi kaller en til en tjenester har sentralen i større grad klart å etablere aktivitet

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Deltakere i år blir Ingebjørg Kosmo, Birgitte Christensen, Bodø Sinfonietta, Bodøkoret Ylajali, Bjørn Simensen og Sveinar Aase.

FAUSKE KOMMUNE. Deltakere i år blir Ingebjørg Kosmo, Birgitte Christensen, Bodø Sinfonietta, Bodøkoret Ylajali, Bjørn Simensen og Sveinar Aase. SAKSPAPIR FAUSKE KMMUNE 09/8653 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 09/823 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalg Sakm.: 060/09 I DRIFTSUTV ALG Dato: 07.0.2009 I SØKNAD

Detaljer

Kategori Kilde År Vekting 1 KUNSTNERE 1a Kunstnertetthet Medlemsregister fra 1 kunstnerorganisasjoner 213 5 % 1b Kunstnermangfold Medlemsregister fra 1 kunstnerorganisasjoner 213 2,5 % 1c Tildelinger fra

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 Ansatte ved Agder Teater 2006 2 HOVEDOPPGAVEN Agder Teater AS ble etablert i 1991 med det formål å produsere profesjonell scenekunst på høyest mulig kunstnerisk

Detaljer

ÅRSMELDING+2011+ + + + + +

ÅRSMELDING+2011+ + + + + + ÅRSMELDING+2011+ + + + + + + 1.+Innledning+...+4 2.+Organisasjon+...+5 2.1+Organisasjon+...+6 2.1.1Formål...6 2.1.2Rådet...6 2.1.3Styret...6 2.1.4Programkomité...7 2.1.5Valgkomité...7 3.+Innhold+og+fakta+2011+...+8

Detaljer

Enhet for Kultur drift

Enhet for Kultur drift VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Kultur drift Sist revidert: 28. januar 2011 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde og organisering...

Detaljer

Kunstformidling på Astrup Fearnley Museet

Kunstformidling på Astrup Fearnley Museet Kunstformidling på Astrup Fearnley Museet FORMIDLINGSTILBUD Skoleformidling: Målgruppe: Grunnskole og videregående skole. Tilbud: Astrup Fearnley Museet (AFM) tilbyr tre gratis omvisninger for skoleklasser

Detaljer

Sandnes kusntforening søker med dette om et driftstilskudd på kr. 251.000 for 2010.

Sandnes kusntforening søker med dette om et driftstilskudd på kr. 251.000 for 2010. Utvalg for kultur og oppvekst 18.01.10 sak 3/10 vedlegg 1 Sandnes, den 18. Desember 2009 Til Sandnes kulturkontor v/kultursjef Erland Bræin Innledning Sandnes kusntforening søker med dette om et driftstilskudd

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival på Midtsandtangen 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival Midtsandtangen i Malvik 31.oktober -7.november 2015 LØRDAG 31.oktober Kl.12-19 Salgsutstilling i Verkstedbygget. Kl.12-16 Skapende

Detaljer

Årsmelding 2011 Org.nr: 891 864 272

Årsmelding 2011 Org.nr: 891 864 272 Årsmelding 2011 Org.nr: 891 864 272 1. Om Robin Hood Huset - i korte trekk Stiftelsen Robin Hood Huset har som formål å drive Robin Hood Huset som et møtested for økonomisk vanskeligstilte. Robin Hood

Detaljer

: 200702385 : E: C34 &58 : Hallvard Fagerland 29.01.2008 6/08

: 200702385 : E: C34 &58 : Hallvard Fagerland 29.01.2008 6/08 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200702385 : E: C34 &58 : Hallvard Fagerland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 28.01.2008 1/08 Bystyret

Detaljer

Det registreres en nedgang antall nattverdgjester selv med tilnærmet samme antall gudstjenester med nattverdgang (22 i 2014 mot 21 i 2013)

Det registreres en nedgang antall nattverdgjester selv med tilnærmet samme antall gudstjenester med nattverdgang (22 i 2014 mot 21 i 2013) Årsmelding 2014 Virksomhet Kirken Totalt var det i alt 2981 besøkende til kirken, en økning på 499 personer fra 2013. Av disse var 2.564 til stede ved ordinære gudstjenester. 417 personer var tilstede

Detaljer

NOPA 2013 2014 VI LAGER TEKSTEN OG MUSIKKEN

NOPA 2013 2014 VI LAGER TEKSTEN OG MUSIKKEN NOPA 2013 2014 VI LAGER TEKSTEN OG MUSIKKEN DETTE ER NOPA NOPA ER EN FORENING FOR PROFESJONELLE KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE. DETTE ER EN KORT OVERSIKT OVER HVA VI STÅR FOR OG HVA VI HAR GJENNOMFØRT

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 12/2607 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - VAKE 2013

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 12/2607 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - VAKE 2013 Ordføreren Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen Møtedato: 31.01.2013 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller på e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Styret i NORSØK 2006 ved Stjernehuset. Fra venstre Kristin Sørheim, Erik L. Moen, Ole Syltebø, Anita Villa og Kirsty McKinnon Innhold Årsberetning

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene.

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene. 30 H E N I E O N S T A D K U N S T S E N T E R SVEIN AASER FOTO:STIG B. FIKSDAL DnB NOR SPONSOR FOR HENIE ONSTAD KUNSTSENTER KARIN HELLANDSJØ Samarbeidsavtalen DnB NOR har inngått med Henie Onstad kunstsenter

Detaljer

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 INNLEDNING Stiftelsen Nordnorsk Jazzsenter (NNJS) ble etablert i 1998 og er et regionalt produksjons-, formidlings- og kunnskapssenter for jazz med de tre

Detaljer

KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD. Marianne Telle

KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD. Marianne Telle KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD NORSK KULTURFORUMS LANDSKONFERANSE 2008 PROFESJONALITET OG MANGFOLD Marianne Telle Nestleder i Kulturhusstyret i Tromsø Administrerende direktør

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

[arena] v e s t f o s s e n

[arena] v e s t f o s s e n [arena] v e s t f o s s e n åpner 03.05.08 14.30 Landings scenerommet Stag Bank Karl Gundersen 7011 Rune Guneriussen Arena Vestfossen, stiftet i 2004, er et senter for samtidskunst. Senteret består av

Detaljer

Dks skal bidra til å styrke og virkeliggjøre den estetiske dimensjonen i opplæringen. Dks skal sikre elever i grunnskolen profesjonelle kulturtilbud

Dks skal bidra til å styrke og virkeliggjøre den estetiske dimensjonen i opplæringen. Dks skal sikre elever i grunnskolen profesjonelle kulturtilbud Dks skal bidra til å styrke og virkeliggjøre den estetiske dimensjonen i opplæringen. Dks skal sikre elever i grunnskolen profesjonelle kulturtilbud og heve deres kulturelle kompetanse. Den kulturelle

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet Klikk her Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet 15.000 m² med aktivitet og opplevelse Arkitektene Tegnestuen Vandkunsten

Detaljer

i Fredrikstad Opplevelser i 2013 Musikk, teater, film, litteratur, forestillinger, foredrag, vandring og verksteder.

i Fredrikstad Opplevelser i 2013 Musikk, teater, film, litteratur, forestillinger, foredrag, vandring og verksteder. Musikk, teater, film, litteratur, forestillinger, foredrag, vandring og verksteder. MUNCHiFREDRIKSTAD. i Fredrikstad Opplevelser i 2013 Forord Fotografiapparatet kan ikke konkurrere med pensel og palett

Detaljer

11. Foreningen kan beskrives som: Idrett: Sosial forening/annet: Religiøs: Korps/musikk: Kor: Kulturvern: Friluftsliv: Kunst/teater:

11. Foreningen kan beskrives som: Idrett: Sosial forening/annet: Religiøs: Korps/musikk: Kor: Kulturvern: Friluftsliv: Kunst/teater: Søkernr. Søknadsfrist 1. april 20 Sandefjord kommune Kultur- og fritidsetaten Postboks 2025 3247 Sandefjord Søknad om tilskudd til det frivillige foreningsliv Beskrivelse av foreningen 1. Foreningens navn:

Detaljer

Sak: Bærum kunsthall kommentarer til Rådmannens forslag til handlingsplan 2015 2018

Sak: Bærum kunsthall kommentarer til Rådmannens forslag til handlingsplan 2015 2018 22 oktober 2014 Til: Fra: Politikere i FRIKK utvalget Styret i BKIB, Line Schjøldberg og Stina Gellein Dato 22 oktober 2014 Sak: Bærum kunsthall kommentarer til Rådmannens forslag til handlingsplan 2015

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE

TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE UTKAST TIL NYE RETNINGSLINJER TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE 1. GENERELT 2. DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER 3. DRIFTSTILSKUDD TIL PRIVATE KULTURBYGG OG IDRETTSANLEGG 4. TILSKUDD

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst Bystyret 06.09.2011 93/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst Bystyret 06.09.2011 93/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200702385 : E: C34 &58 : Hallvard Fagerland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011 63/11 Bystyret

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken fagseminar, visuell kunst 3. nov 2011 Målsetting: å skape en arena for diskusjon om visuell kunst i DKS i Sør-Trøndelag Målgruppe: Kunstnere, kunstmiljø, kunst- og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale for

Detaljer

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.10.2014 66182/2014 2014/252 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/216 Formannskapet 19.11.2014 Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

29/12 STYRESAK REGNSKAP PR. AUGUST 2012

29/12 STYRESAK REGNSKAP PR. AUGUST 2012 29/12 STYRESAK REGNSKAP PR. AUGUST 2012 Går til Styrets medlemmer Styremøte 2. oktober 2012 Saksbehandler Janne Baugerød og Gro Eikeland Saksfremlegg Vedlegg Regnskapsrapporter (8 stk.) pr. august 2012

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Kulturkortet KODE - konsekvens av statlig bortfall

Kulturkortet KODE - konsekvens av statlig bortfall Saksnr.: 2010/376 Løpenr.: 33604/2015 Klassering: C00 Saksbehandler: Espen Gimle Holtan Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 21.04.2015 Kulturkortet

Detaljer

Den kulturelle spaserstokken i Sel 2013

Den kulturelle spaserstokken i Sel 2013 Den kulturelle spaserstokken i Sel Rapport for 2013 Godkjent i Kulturforumet 03.03.2014 (Sak 3) Arrangement 1: HYLJARHILDRING, 08.03. Otta Kulturhus Antall deltakere: 25 personer Minnekonsert for spellmann

Detaljer

Mitt navn er Petter Petter Dass Jeg står og ruver på min egen plass. Petter Dass. Petter Dass` plass. YO!

Mitt navn er Petter Petter Dass Jeg står og ruver på min egen plass. Petter Dass. Petter Dass` plass. YO! «UNG SCENE HELGELAND» OG «UNG YTRING HELGELAND» SØKNAD OM PROSJEKTSTØTTE PETTER DASS-DAGENE 2016 16.-19. juni 2016 «Du skal ikke ha andre guder enn meg» Om ytringsfrihet, vår tids tabuer og en stemme for

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

ÅRSHJUL for Haugalandmuseene 2013

ÅRSHJUL for Haugalandmuseene 2013 ÅRSHJUL for Haugalandmuseene 2013 Måned Forvaltning f.eks. gjenstander/bygninger/ katalogisering/bevaring Januar Forskning f. eks. artikler/foredrag Formidling f. eks. utstillinger/åpningstider/ tilbud

Detaljer

Rygeneundersøkelsen 2012 -lysglimt i den jærske mold

Rygeneundersøkelsen 2012 -lysglimt i den jærske mold Rygeneundersøkelsen 2012 -lysglimt i den jærske mold Metalldetektor-undersøkelse i Hå og Klepp 26. - 29. april RAPPORT ETTER GJENNOMFØRING MED REGNSKAP I samarbeid med: Klepp kommune Et samarbeid med entusiasme

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Informasjon fra administrasjonen

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Informasjon fra administrasjonen Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 8-9 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 14:00 16:00 Informasjon fra administrasjonen Buskerud fylkeskommune

Detaljer

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST Pr januar 2016 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Bakgrunn for strategiarbeidet... 3 Om Filmkraft Rogaland... 3 Vår visjon...

Detaljer

Tilskuddsordninger musikk

Tilskuddsordninger musikk Tilskuddsordninger musikk Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke, seksjon for kunst og kultur Tine Rude, rådgiver tine.rude@bergen.kommune.no 22. januar 2013 Støtteordninger profesjonell virksomhet

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Plan for Den kulturelle skolesekken

Plan for Den kulturelle skolesekken Plan for Den kulturelle skolesekken Gildeskål kommune 2012/13 2015/16 1.0 Innholdsfortegnelse 1.0 Innholdsfortegnelse Side: 2 2.0 Innledning Side: 3 3.0 Den kulturelle skolesekken i Gildeskål kommune Side:

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

2. Bystyret ber byrådet om å endre 2 i vedtektene i tråd med saksutredningen.

2. Bystyret ber byrådet om å endre 2 i vedtektene i tråd med saksutredningen. Salg av aksjer og endring av utbyttepolitikk i Bergen Kino AS Bergen bystyre behandlet saken i møtet 291110 sak 272-10 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret ber byrådet om å få satt i gang et arbeid med

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssal Øst Møtedato: 30.04.2014 Tid: 14:00 14:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Forslag til nye retningslinjer. Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune

Forslag til nye retningslinjer. Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune Forslag til nye retningslinjer Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune Fastsatt av bystyret.. med hjemmel i lov 25.09.1992 om kommuner og fylkeskommuner. Erstatter

Detaljer

TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret

TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret TILSKUDDSMIDLER > NYE RETNINGSLINJER GJELDENDE FRA 1.1.2014 Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke Driftsstøtte gis til barn- og unge Registrert i frivillighetsregisteret Enkeltpersoner

Detaljer

Kulturbygda i Hallingdal

Kulturbygda i Hallingdal Kulturbygda i Hallingdal - Det politiske ansvaret ligger i å legge til rette for at samfunnet vårt har rom for ulike kulturuttrykk uten å sette ett foran et annet, men gi gode livsvilkår for alle. Ola

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2004 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen ble startet i Hole kommune i 1996 og er et svært viktig bidrag til

Detaljer

STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018

STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018 STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018 Går til Styrets medlemmer Styremøte 7. november 2014 Saksbehandler Gro Eikeland og John Olsen Vedlegg til saksfremlegget: 1. Forslag

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Stor-Elvdal kommune Besøksadresse: Skoleveien 50 postadresse: 2480 Koppang telefon: faks: epostadresse: koppang.skole@storelvdal.kommune

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune

Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune Innhold FORORD FORMÅLET MED PLANEN HOVEDMÅL TEMAPLAN KLASSETRINN ORGANISERING KULTURKONTAKTENES ROLLE OG ANSVAR PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer