Curriculum vitae: Kristin Dale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Curriculum vitae: Kristin Dale"

Transkript

1 Curriculum vitae: Kristin Dale Stilling: Dosent i samfunnsøkonomi, dr.oecon Institutt: Institutt for økonomi Universitet: Handelshøyskolen, Universitetet i Agder Adresse: UiA, Postboks 422, 4604 Kristiansand Kontor: Kristiansand, Gimlemoen 9 i 244 Office phone: (+47) Kompetansedatabasen: Cristin: Utdanning Norges Handelshøyskole (NHH), Bergen: 2003 Doctor oeconomiae (dr.oecon.) (PhD degree) 1975 Siviløkonom HAE 1975 (Høyere Avdelings Siviløkonomstudium første kvinnelige kandidat) Pedagogisk utdanning: Pedagogisk seminar (UiB), fagdidaktikk (NHH), Hospitering Bg Handelsgym 1973 Siviløkonom (Opptak 1970) Tidligere stillinger Førsteamanuensis, HiA/UiA Amanuensis, ADH/HiA (Agder distriktshøgskole/høgskolen i Agder) Forsker, Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning (SNF), Bergen Temaleder, Næringsøkonomisk institutt (NØI), Bergen Forsker (NØI/IØI), Bergen Stipendiat: NAVF Kontor: Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen Forsker, Industriøkonomisk Institutt (IØI), Bergen Studieveileder, NHH Vitenskapelig assistent, NHH. Undervisning ved UiA/HiA/ADH Arbeidsmarkedsøkonomi: Personnel Economics (SE-502) (Lectures in English) Master 5.år 7,5 sp 2011 Arbeidsmarkeds- og velferdsøkonomi (SE-200) Bachelor 3.år 10 sp Labour issues (SE-4100) (Lectures in English) Siviløkonom 4.år 6 sp Arbeidsmarkedsøkonomi og Europeisk integrasjon(se-2600) Høgskolekand. 2.år Makroøkonomi: 2014 Makroøkonomi (Introduksjonskurs) (SE-204-G) Campus Grimstad 7,5 sp, 50 studenter Makroøkonomi (Introduksjonskurs) (SE-204) 7,5 sp, 200+ studenter , , Makroøkonomi (Introduksjonskurs) (SE-2400) Intermediate Macroeconomics (SE-3801) Økonomi for sosionomer: 2000, , Husholdsøkonomi (SO-102 3sp i Sosialt arbeid) Økonomi for sosionomer (BE-140) 6 sp (utviklet av K. Dale) Offentlig regnskap: Offentlig regnskap (BE-280) 6sp (4.sem Off.adm.stud & 6.sem Rev.stud) Digital eksamensprosjektet ved UiA: Høsten 2013 Pilotprosjektet: SE-204 Makroøkonomi 221 av 235 studenter leverte digital eksamen (Pioner med digital eksamen med flervalgstest m/bilder og automatisk poengberegning) Høsten 2014 SE-204 Makroøkonomi samkjørt KRS & GRS 266 av 277 studenter digital eksamen 1

2 Veiledning: Veiledning av Masteroppgaver 30sp 12 studenter Veiledning av Siviløkonomoppgaver 15 sp 6 studenter Veiledning av Høgskolekandidatoppgaver 6 sp mange studenter Sensur (ekstern): NHH: STR 435 Personalpolitikk og incentiver (personnel economics) NHH: Masteroppgaver Deltakelse på internasjonale nettverkskonferanser om Internasjonalisering av utdanning: EAIE (European Association for International Education) Dublin September 2012 EAIE Istanbul September 2013 NAFSA San Diego Mai 2014 ( deltakere) EAIE Praha September 2014 ( deltakere) Valgte verv: Rektorkandidat januar 2011 UiA: Fikk 38% oppslutning totalt, og 70% av studentstemmene 1.vara for vitenskapelig ansatt representanter i Fakultetsstyret for Økonomi og Samfunnsvitenskap, (Tidligere fast representant Avdelingsstyret ØKSAM) Faggruppeleder (valgt) for Samfunnsøkonomene fra 2010-V2012 (og tidligere i 2 perioder) Leder- og administrative oppgaver UiA/HiA (Oppnevnt) UiAs Studieutvalg 4 år: H 2011 H2015 (Godkjenner BAC & MAST program) Ekstern-intern representant i Fakultetsstyret for Teknologi og Realfag, Representant for vitenskapelig personale i UiA-komiteen: Tid til Forskning år Internasjonal koordinator for Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap , Studiekoordinator: Bachelor i økonomi & administrasjon, Bachelor i Revisjon Studieleder, 2-årig Høgskolekandidat i økonomi og administrasjon Studieleder, 1-årig påbyggingsstudium i Revisjon. Vurderingskommisjoner (eksterne) Høgskolen i Lillehammer, Førsteamanuensis i samfunnsvitenskap, 2003 Høgskolen i Hedmark, Høgskolelektor samfunnsøkonomi, 2008 Høgskolen i Lillehammer, Førsteamanuensis/høgskolelektor samfunnsøkonomi, 2011 Høgskolen i Østfold, Dosent i samfunnsøkonomi 2012 Høgskolen i Østfold, Dosent i samfunnsøkonomi 2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag, Dosent i samfunnsøkonomi 2014 Høgskolen i Lillehammer, Førstelektor i samfunnsøkonomi 2015 Oppnevninger Norges forskningsråd, NFR (Har vurdert søknader til NFR om midler i løpet av 14 år) Medlem av Basisbevilgningsutvalget for samfunnsvitenskapelige instituttene Medlem av gruppen for Samfunnsvitenskapelige data (SAMDATA) Medlem av Programstyret for Sysselsettings- og arbeidsmarkedsforskning Medlem av Programstyret for Internasjonal Stipendseksjon, Medlem av Programstyret for Reiselivsforskning, Medlem av Faggruppen for økonomi, 1994, Offentlig oppnevnte utvalg Medlem: Bjerkholt utvalget: Om utjamningen av inntektene i jordbruket, NOU 1988:33 Sekretær: Hermetikkutvalget, NOU 1979:55. 2

3 2. Forskning: Forskningsområder: Arbeidsmarkedsøkonomi, Lønnsdannelse, Kunnskapskapital, Kjønn og økonomi, Regionaløkonomi, Bransjestudier Forskningstermin innvilget av HiA Cornell University N.Y HiA Opphold ved utenlandske universitet: University of California, Santa Barbara (UCSB), USA Visiting Scholar, januar juni 2009, Sponsor Professor Robert Deacon, Department of Economics. Cornell University, USA Visiting Associate Professor, august 2005 juni 2006, Sponsor Professor Elizabeth Peters, Department of Policy Analysis and Management. Scancor, Stanford University, USA Associate Visiting Scholar, 6 uker i mars-april 2002, arbeidet med å avslutte doktoravhandlingen. Prosjektlederoppgaver (utvalgte) HiA (Prosjektnavn; oppdragsgiver/finansieringskilde) Betydningen av husholdningssektoren for reiselivsnæringen; NFR, Forskningsprogrammet for reiselivsforskning (etter at jeg hadde sagt nei til å fortsette som medlem i dette programstyret). IØI/NØI/SNF Bergen Evaluering av Distriktenes Utbyggingsfonds bedriftsrettede virkemidler (i samarbeid med NIBR og Møreforskning); Distriktenes Utbyggingsfond (Statens nærings- og distriktsutbyggingsfond) Regionale kompetanseprofiler; NORAS, Forskningsprogrammet for regional utvikling Kvinner i landbruket; NLVF, Forskningsprogrammet Kvinner i landbruket. Inntektsforskjeller i jordbruket; NLVF, Landbrukspolitisk forskningsprogram Seminar: Kvinner i oljesektoren; NORAS Forskningsprogrammet Olje og samfunn, NØI i samarbeid med Rogalandsforskning Evaluering av en arbeids- og boligmarkedsmodell for Tysvær kommune; NORAS, NAVF-FSP Saga personalkostnader; Saga Petroleum Konsolideringsfondsordningen; Industridepartementet SMB in Norway; ILO, New Industrial Organisation Programme Rekrutteringsstipend (Ansettelser som investering, NAVF, Faggruppen for økonomi) Utredning om norsk fiskehermetikkindustri; Hermetikkutvalget, Industridepartementet Kvinner i industrien; IØI, delfinansiert av Forbruker og administrasjonsdepartementet 3

4 FoU- Arbeider - Tematisk inndelt Forskning relatert til doktorgradstemaet 1. Kristin Dale: Kunnskapskapital og lønnsforskjeller, i Jon P. Knudsen og Sigbjørn Sødal (red.): Økonomi og tid, Fagbokforlaget, Bergen 2010, s Kristin Dale: HOUSEHOLD SKILLS AND LOW WAGES, JOURNAL OF POPULATION ECONOMICS, 22: , Kristin Dale: SPILLOVERS FROM HOUSEHOLD PRODUCTION TO WAGE AND PROFIT FORMATION, NORGES HANDELSHØYSKOLE BERGEN, OKTOBER 2002, ISBN: (Doktoravhandling tilsvarer PhD). 4. Kristin Dale: How In-the-home training impacts enrolment in higher education, Working Paper 2004:2 Department of Economics, HiA, Kristiansand Kristin Dale: Lower wages when occupational education increases household productivity, Working Paper 2001:6 Department of Economics, HiA, Kristiansand Kristin Dale: The Influence of Household Production on Inter-Industry Wage Differentials, Working Paper 1998:4 Department of Economics, HiA, Kristiansand Kristin Dale: Does household production influence wages and profits in tourism? Working Paper 2000:3 Department of Economics, HiA, Kristiansand Kristin Dale: The influence of household production on wages and profits in the tourism industry: the regional dimension, i: Tourism sustainability and territorial organisation, ADPR, Coimbra Portugal, Kristin Dale: Household production and the segmentation of travel and tourism, i Joseph Ruddy and Sheila Flanagan (eds.): Tourism Destination Marketing, Tourism research centre, Dublin, 2000, s Kristin Dale: Regional and Occupational Wage Differences - Evidence from Workers in Norwegian Manufacturing Industries, i Rita Asplund (ed.): Human Capital Creation in an Economic Perspective, Physica Verlag, Heidelberg, Kristin Dale. Utdanning og distriktsutvikling, i Håvard Teigen m.fl. (red.): Langtidsliner i distriktspolitikk og tiltaksarbeid, Vett&Viten, Stabekk, 1995, s Kristin Dale: Utdanning - den skjulte produksjonsfaktoren? SNF-Bulletin nr.1, Bergen 1994, s Kristin Dale, Frode Kristiansen og Kjelrun Espedal: Regionale utdanningsprofiler, SNF-rapport 94/92, Bergen

5 14. Kristin Dale Titlestad: Arbeidsdelingen i familien: En økonomisk modell for en topersonshusholdning, i Tor Rødseth og Kristin Dale Titlestad (red.): Kvinner i Arbeid, Universitetsforlaget, Kristin D. Titlestad: A model for the allocation of time within the family, Unpublished paper, Institute of Economics, University of Bergen, Norway, May (Later published as Appendix in my dr.oecon. dissertation, 2002). Undervisningsrelaterte arbeider 16. Kristin Dale: Survival of the net est? Experiences with electronic test tools reduced teacher hours? Seminar.net: Media, technology and lifelong learning, Vol.4 (2), Kristin Dale: Aktuell kommentar: Rattsø-utvalget: Kritikk av utvalgets bruk av kommuneregnskap, Sosialøkonomen nr , s.7-9 Kvinneperspektiv på økonomi 18. Kristin Dale: Rengjøringshjelp: Makt eller økonomi? Tidsskrift for samfunnsforskning, Årgang 42 nr , s Kristin Dale: Kvinneperspektiv på økonomisk politikk i velferdsstaten, Kjønn og samfunn i endring, ISBN , Norges Forskningsråd, Oslo 1995 s Kristin Dale: Forståelser av kjønn i økonomi, i Arnhild Taksdal og Karin Widerberg (red.): Forståelser av kjønn i samfunnsvitenskapenes fag og kvinneforskning, adnotam Gyldendal, Oslo 1992, s Lønnsforskjeller - empiriske studier med vekt på kunnskapskapital og kjønn Funksjonærer i private bedrifter 21. Asbjørn Rødseth og Kristin Dale Titlestad: Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, i Tor Rødseth og Kristin Dale Titlestad (red.): Kvinner i Arbeid, Universitetsforlaget, Kristin D. Titlestad og Asbjørn Rødseth: Lønn, stilling og kjønn, Sosialøkonomen nr.8, 1981, s (Brukt som pensum i sosialøkonomi på Blindern). 23. Kristin Dale: Timelønnsforskjeller mellom kvinner og menn, i Ida Blom,.: Kjønnsroller og likestilling, Universitetsforlaget, Oslo 1983 s, Kristin D. Titlestad og Asbjørn Rødseth: Lønn, stilling og kjønn, en statistisk undersøkelse av funksjonærer i industrien, Arbeidsrapport nr.36 IØI, Bergen Kristin D. Titlestad: Hvordan trekke utvalget for en utvalgsundersøkelse. Eksemplifisert med prosjektet Kvinner i industrien, Notat nr.6/79 IØI, Bergen 5

6 26. Asbjørn Rødseth og Kristin D. Titlestad: Kvinner i industrien, Forprosjektrapport, Arbeidsrapport nr.14 IØI, Bergen Arbeidere i private bedrifter 27. Kristin Dale: Lønnsforskjeller i industrien, Arbeidsrapport nr.85 IØI, Bergen Kristin D. Titlestad: Lønnsforskjeller mellom kvinnelige og mannlige arbeidere i tre industrigrener, Arbeidsrapport nr. 53 IØI, Bergen Jordbruksinntekter empiriske studier 29. Kristin Dale: Bondekoner jordbrukets arme riddere? i Berit Brandth og Berit Verstad (red.): Kvinneliv i landbruket, Landbruksforlaget, Oslo Kristin Dale: Fortjener kvinnene i jordbruket mer inntekt? Norsk Landbruk nr , s Kristin Dale: Inntektsforhold blant jordbrukspar, SNF-rapport 85/92, Bergen Kristin Dale: Kan jordbruksstøtten reduseres uten å fjerne bøndenes levebrød? Plan & Arbeid 1/90, s Kristin Dale og Jon Åge Vestøl: Inntektsforskjeller i jordbruket, Rapport nr. 107 Næringsøkonomisk institutt, Bergen 1989 Kvinner i arbeidslivet likestilling 34. Kristin Dale (red.): Seminarrapport: Kvinner i oljesektoren, Rapport nr. 136 NØI, Bergen Kristin Dale: Sosialøkonomi et kvinneresistent fag? Nytt om kvinneforskning 4/87, s Kristin Dale og Birgit Helene Jevnaker: Kvinner ikke i ledelse, artikler om kvinners yrkes- og lønnsplassering i forhold til menn, til NHH Konferansen: Kvinner i ledelse fra målsetting til realitet, Særtrykk 1984:4 IØI, Bergen 37. Kristin Dale: Kvinner og barn nevnt eller glemt? Noen synspunkter på Skattekommisjonens forslag som gjelder personbeskatning av kvinner og barn spesielt, Kap.10 i Christian Vennerød: Din økonomi etter skattekommisjonen, Cappelen, Oslo, 1985 s Kristin Dale: Kjære skatten min!, Sosialøkonomen, nr , s Kristin Dale: Sysselsetting av Kvinner og menn i 1990, Diskusjonsnotat nr.7/81, IØI, Bergen 40. Kristin D. Titlestad: Kvinnene og arbeidsmarkedet, om kjønn og økonomisk arbeidsmarkedsteori, i Rolf Brunstad, Tom Colbjørnsen og Tor Rødseth: Sysselsettingen i søkelyset, Universitetsforlaget, Oslo 1981, s

7 Regionalutvikling og næringspolitikk Regional utvikling distriktspolitikk 41. Jan Mønnesland, Arild Hervik og Kristin Dale: Bedriftsrettet distriktsstøtte: Evaluering av Distriktenes Utbyggingsfonds virkemidler på 1980-tallet, Fellesrapport NIBR/Møreforskning/SNF, Molde Kristin Dale: Næringsutvikling i regionalt perspektiv, SNF-Bulletin nr.2, Bergen 1993, s Kristin Dale, Frode Kristiansen og Kjelrun Espedal: Næringsutvikling i regionalt perspektiv, SNF-rapport 10/93, Bergen Kristin Dale, Tore Ellingsen og Ulf Pedersen: Distriktspolitikk innsikter fra økonomisk teori, SNF-rapport 47/92, Bergen 1992 Verftsindustrien 45. Kristin Dale: Arbeidsgiveratferd i verftsindustrien, i Anne Vatten (red.): Skipsbygging en saga blott? Rapport nr. 59 IØI, Bergen Kristin Dale: Hva med de ansatte når ordrebøkene tynnes? Norges Industri nr.14/86, s.10-11, Kristin Dale: Arbeidsgiveratferd i verftsindustrien, Arbeidsrapport nr. 78 IØI, Bergen 1986 Kårstø-terminalen 48. Kristin Dale og Henrik Kvadsheim: Rekruttering til anlegg og drift av Kårstø-terminalen, i Eirik Vatne (red.): Gassdrevet distriktsutbygging, Kommuneforlaget, Oslo Kristin Dale og Frode Kristiansen: Tysvær i tall med og uten Kårstøterminalen, Rapport nr.105 NØI, Bergen Kristin Dale: Nye institusjonelle forhold mellom oljevirksomheten og arbeidsmarkedet? Søkelys på arbeidsmarkedet 2/87, Oslo, s Kristin Dale og Leif Eskedal: Rekrutteringsstrategier til utbyggingen av Kårstøterminalen, Arbeidsrapport nr. 71 IØI, Bergen 1985 Driftsorganisasjoner 52. Kristin Dale: Aktuell kommentar: Tallforvirring om lokalisering av driftssentre for petroleumsfelt, Sosialøkonomen nr , s Kristin Dale: Distriktsutbygging med driftsorganisasjoner? Plan & arbeid, nr , s Kristin Dale: Lokalisering av driftsorganisasjoner på dagsorden, Notat nr.6/87 IØI, Bergen Kristin Dale og Svein Ulset: Anslag for merutgiftene på personalsiden ved å legge Snorres driftsorganisasjon til Ålesund i stedet for til Stavanger, Notat nr. 98, IØI, Bergen (Oppdragsprosjekt - Saga petroleum) 7

8 Bransjestudier 56. Kristin Dale: Review of the Development in the Organisation and Structure of Small and Medium-sized Enterprises in Norway, New Industrial Organisation Programme Discussion paper 37/1991, International Institute for Labour Studies, ILO, Geneva. (Tidlig versjon er utgitt som: Kristin Dale: SMB and Industrial Development in Norway, Report No.83 Institute of Industrial Economics, Bergen 1986). 57. Kristin Dale: 39% av industrien avsatte til konsolideringsfond, Norges Industri nr.6/85, s Kristin Dale og Bror Petter Gulden: Konsolideringsfond, Rapport nr. 45 IØI, Bergen, Kristin D. Titlestad assistert av Else Naustdal, Hans Malterud og Jon Hanssen: En utredning om norsk fiskehermetikkindustri, Rapport nr.10 IØI, Bergen, 1979 (Denne utredningen er også publisert som s i NOU 1979:55 Norsk fiskehermetikkindustri utenom sardinsektoren, hvor Kristin D. Titlestad var sekretær for det offentlig oppnevnte Hermetikkutvalget ) 60. Einar Hope, Jon Hanssen, Lars Mathiesen og Kristin D. Titlestad: Bransjeanalyser: Oversikt, analyseopplegg og metodikk, Rapport nr.9 IØI, Bergen, Formidling: Redaktøroppgaver og konferanseinitiativ: Redaktør sammen med prof. Tor Rødseth av Kvinner i Arbeid, i bokserien Kvinners levekår og livsløp på Universitetsforlaget (som Helga Hernes tok initiativ til). Kvinner i oljesektoren, Bergen Airport Hotell 25. april 1990, Samarbeid med Rogalandsforskning, finansiert av forskningsprogrammet Olje og samfunn. Kvinnor och Ekonomi, SNF, Bergen, 5-7 oktober Finansiert av Nordiska Ekonomiska Forskningsrådet. Deltakere: 28 kvinnelige økonomer fra 5 Nordiske land. Foredrag holdt i Kristiansandsregionen (utvalgte) Nobels minnepris i økonomi 2010: Peter Diamond, Dale Mortensen og Christopher Pissarides, Agder Vitenskapsakademi, Byhallen, Tanker om kjønnsperspektiv på økonomi, Invitert foredrag til Forskerseminar, NFR Program for kjønnsforskning, Ernst Hotell, Makroøkonomi: Overblikk over sentrale og aktuelle forhold, +Bank-skolen, +Bank, Kristiansand, Økonomiske trender og konjunkturer. Rammebetingelser for samfunnsplanlegging, Heldagsseminar for Samplan, KS, Ernst Hotell, Kristiansand (avholdt tilsvarende heldagsseminar i 4 år). Kommunaløkonomi med kvinneøyne i Kristiansand Kvinneråd, Kjønnsfordelingen i ulike yrker - betyr erfaring fra hjemmet noe? 8.mars forelesning på Kvinnedagen på HiA, Kristiansand, 1999 Kjønnsfordelingen i ulike yrker - betyr erfaring fra hjemmet noe? Foredrag på Forskningsdagene HiA , Kristiansand, 1999 Kommunaløkonomi med kvinneøyne, Zonta, Kristiansand,

9 Kronikker i lokalpressen (5 siste år) Fleksible virkemidler borger for kvalitet, Agderposten Hvilke studier skal UiA tilby?, Fædrelandsvennen Framtidig likestilling på UiA, Fædrelandsvennen Utdanningsutfordringer ved UiA, Agderposten Er universitetet i Agder på rett forskningskurs? Fædrelandsvennen Presentasjoner på vitenskapelige konferanser (utvalgte) Revealed study behaviour, FIBE, Bergen, 8-9 januar 2015 Digital Exam in Economics, Forskermøtet, Bergen, 9-10 januar 2015 Reducing grading hours? Guest lecture, Cracow University of Economics, Krakow, 11 juni 2014 Digital eksamen i samfunnsøkonomi, FIBE, Bergen, 9-10 januar 2014 Gender Pension Gaps, Forskermøtet, Bergen, 5-7 januar Lower wage rates when occupational studies increase household productivity? A household productivity explanation of the wage gap between nurses and engineers, UCBS, Labor workshop, Santa Barbara, 1. mai Survival of the net est? Erfaringer med elektroniske tester i Bachelorkurs, NVU-konferansen, Trondheim, mars Kommentator på IAFFE/ASGE Session: Parenthood and Work in Europe and the U.S. (J2) på ASSA (Allied Social Science Associations) meeting Chicago January 6, 2007 Lower wages when vocational studies increase household productivity? International Association for Feminist Economics (IAFFE) Conference, Sydney, July How in-the-home training impacts enrolment in higher education, the 19 th Annual Congress of the European Economic Association (EEA), Madrid, August In-the-home training, household skills and low wages, the LoWER Annual Conference, LSE, London, April How in-the-home training affects educational and occupational choice, 2003 IAREP Workshop on Household Economic Decisions, Kristiansand, Des (i arr. kom.) Lower wages when occupational education increases household productivity? the European Association of Labour Economists (EALE) Meeting in Jyväskylä, Finland, September Wage employment versus family based self-employment in a regional perspective, the European Association of Labour Economists (EALE) Meeting in Regensburg, Germany, September The influence of household production on wages and profits in the tourism industry, the European Regional Science Association s Summer Institute in Faro, Portugal, July In-the-home training, household skills and low wages, the European Society of Population Economists (ESPE) Meeting in Turin, Italy, June The Influence of Household Production on Inter-Industry Wage Differentials, the European Economic Association (EEA) Conference in Berlin, August The Influence of Household Production on Inter-Industry Wage Differentials, the European Association of Labour Economists (EALE) Meeting in Blankenberge, Belgium, September The Effects of Tax Policies on the Allocation of Time and Income of Norwegian Farming Families, 15th Arne Ryde Symposium, Rungsted, Denmark, August What has caring got to do with it? (IAFFE) annual conference, Alverno College, Milwaukee, Women s Lower labour Market incomes; The Role of Wage Differences between Education of Equal Duration, the 2. Conference of European Association of Labour Economists (EALE), Lund, Sverige

10 Bokanmeldelser: Norske fagtidsskrift 1. Kristin Dale: Richard Brattli: Økonomisk internkontroll i kommunen, Kommuneforlaget, 1996, Sosialøkonomen nr , s Kristin Dale: Peder Martin Lysestøl: Husholdets politiske økonomi, Sosialøkonomen nr , s Internasjonale fagtidsskrift 3. Kristin Dale: Paid Care in Australia: Politics, Profits, Practices, edited by Debra King and Gabrielle Meagher, Sydney University Press 2009, Feminist Economics 17 (1), 2011, Kristin Dale: The Gender Division of Welfare: The Impact of the British and German Welfare States, by Mary Daly, Cambridge University Press 2000, Feminist Economics 10 (1), 2004, Kristin Dale: Women, Work and the Family in Europe, edited by Eileen Drew et al., Routledge 1998, Feminist Economics 7 (3), 2001, Kristin Dale: Gender and Economics: A European Perspective, edited by A. Geske Dijkstra and Janneke Plantenga, Routledge, 1997, Feminist Economics 6 (2), 2000, Kristin Dale: Family, Dependence, and the Origins of the Welfare State, Britain and France , by Susan Pedersen, Cambridge University Press, 1993, Feminist Economics 5 (1),1999, Kompendier til undervisning ved ADH/HiA/UiA (utvalgte) 1. Kristin Dale: Husholdningsbudsjett. Budsjettmetoder, økonomisk sosialhjelp og skatt, SO-102 Sosialt arbeid Del 1, Økonomi for sosionomer Hefte 1. ØKSAM, UiA, Kristiansand, Kristin Dale: Tid eller penger? Økonomi for sosionomer, Hefte 2, ØKSAM, UiA, Kristiansand, Kristin Dale: Innkjøpsbeslutningen, Økonomisk teori for forbrukere, Hefte 3, AØS, HiA, Kristiansand, Kristin Dale: ØK211 Offentlig regnskap, Notatsamling, Kompendieserien nr.44, HiA, Kristiansand Kristin Dale: ØK211 Oppgaver og løsninger i offentlig regnskap, Kompendieserien nr.45, HiA, Krs Kristin Dale: IS-LM-BB-modellen, Suppleringsnotat i ØK120 Makroøkonomi, HiA, Kristiansand,

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

Professional experience Economist, Research Dept., Unit for Macroeconomics, Statistics Norway. 2002 -

Professional experience Economist, Research Dept., Unit for Macroeconomics, Statistics Norway. 2002 - Curriculum Vitae Personal information Name: Andreas Benedictow Address work: Unit for Macroeconomics, Research department Statistics Norway Kongens gate 6, PB 8131 Dep. 0033 Oslo Phone: 40902482 e-mail:

Detaljer

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Stilling: Forsker 2 Telefon: 915 51 325 E-post: ak@ostforsk.no CV norsk Asbjørn Kårstein har doktorgrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier,

Detaljer

Hva kreves for at forskerskoler skal gi merverdi??

Hva kreves for at forskerskoler skal gi merverdi?? Hva kreves for at forskerskoler skal gi merverdi?? Anna Mette Fuglseth professor, dr. oecon. leder for forskerskolen www.nhh.no/nfb Oversikt Innledning Nasjonale forskerskoler Nasjonal forskerskole i bedriftsøkonomi

Detaljer

Snur trenden i europeiske velferdsstater?

Snur trenden i europeiske velferdsstater? Snur trenden i europeiske velferdsstater? Erling Barth Institutt for samfunnsforskning og ESOP, Universitetet i Oslo - samarbeid med Kalle Moene, ESOP Økende skiller i Europa? Mer ulikhet, mindre velferdsstater,

Detaljer

Business Administration - Bachelor's Degree Programme

Business Administration - Bachelor's Degree Programme Business Administration - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i økonomisk-administrative fag Full-time/Part-time: Full-time Education plan Business administration - Bachelor

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

GAMLE EKSAMENSOPPGAVER I SVSØ 354 / SØK 3509 INTERNASJONAL HANDEL OG ØKONOMISK GEOGRAFI

GAMLE EKSAMENSOPPGAVER I SVSØ 354 / SØK 3509 INTERNASJONAL HANDEL OG ØKONOMISK GEOGRAFI Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for samfunnsøkonomi GAMLE EKSAMENSOPPGAVER I SVSØ 354 / SØK 3509 INTERNASJONAL HANDEL OG ØKONOMISK GEOGRAFI Vekttall: 5 (1998): Matematisk formelsamling

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Erfaringer og anbefalinger

Erfaringer og anbefalinger SIU partnerships Erfaringer og anbefalinger Bernd Etzelmüller Seksjon for Geografi og hydrologi Institutt for geofag, UiO Meeting Oslo-Gardermoen 29.4.2015 Faculty of mathematics and natural sciences Exchange

Detaljer

Business Administration - Bachelor's Degree Programme

Business Administration - Bachelor's Degree Programme Studieprogram B-ØKAD, ENGELSK, 2006 HØST, versjon 08-Aug-2013 11:09:55 Business Administration - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i økonomisk-administrative fag Full-time/Part-time:

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: Side 1 av 6

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: Side 1 av 6 CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker Telefon: 905 05 085 E post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005 06: Bachelor of

Detaljer

Inspirasjonsseminar SIU. Samarbeid i Brasil muligheter og utfordringer. 24. januar 2014. John A. Andersen NHH

Inspirasjonsseminar SIU. Samarbeid i Brasil muligheter og utfordringer. 24. januar 2014. John A. Andersen NHH Inspirasjonsseminar SIU Samarbeid i Brasil muligheter og utfordringer 24. januar 2014 John A. Andersen NHH NHH - 1936 NHH 2013 Internasjonalisering et viktig element i utdanningen ved NHH Når mer enn halvparten

Detaljer

Hotel Management - Bachelor's Degree Programme

Hotel Management - Bachelor's Degree Programme Studieprogram B-HOTLED, ENGELSK, 2007 HØST, versjon 08-Aug-2013 11:11:21 Hotel Management - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i hotelledelse Full-time/Part-time: Full-time

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2010 27. oktober i trondheim kl. 12.30 16.00 Tema: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet NTNU satser på grønn

Detaljer

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR I trondheim KL. 12.30 16.00 TEMA: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet ntnu satser på grønn

Detaljer

Q NESTLEDER VALG AV FYLKESLEDER, FYLKESSTYRE OG DELEGATER TIL LANDSMØTET FOR NSF HORDALAND KANDIDATER TIL VALGET 2015

Q NESTLEDER VALG AV FYLKESLEDER, FYLKESSTYRE OG DELEGATER TIL LANDSMØTET FOR NSF HORDALAND KANDIDATER TIL VALGET 2015 VALG AV FYLKESLEDER, FYLKESSTYRE OG DELEGATER TIL LANDSMØTET FOR NSF HORDALAND KANDIDATER TIL VALGET 2015 Skjemaet sendes innen 30. november2014 til: Norsk Sykepleierforbund Hordaland Bilde av kandidaten

Detaljer

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Eksamensbesvarelse: SØK3003 Videregående makroøkonomisk analyse Eksamen: Høst 2010 Antall sider: 27 SØK3003 - Eksamensbesvarelse Om ECONnect: ECONnect er en

Detaljer

Recognition of prior learning are we using the right criteria

Recognition of prior learning are we using the right criteria Recognition of prior learning are we using the right criteria Reykjavik 13.09.2012 Margrethe Steen Hernes, seniorrådgiver Nasjonal politikk Bakgrunn (1997 98) : Stortinget ber Regjeringen om å etablere

Detaljer

Eksamensoppgave i SØK3006 Valuta, olje og makroøkonomisk politikk

Eksamensoppgave i SØK3006 Valuta, olje og makroøkonomisk politikk Institutt for samfunnsøkonomi Eksamensoppgave i SØK3006 Valuta, olje og makroøkonomisk politikk Faglig kontakt under eksamen: Ragnar Torvik Tlf.: 73 59 14 20 Eksamensdato: 8. desember 2015 Eksamenstid

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

TORSDAG 25. OKTOBER 2012 VED DET JURIDISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I TROMSØ

TORSDAG 25. OKTOBER 2012 VED DET JURIDISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I TROMSØ Side 1 Nasjonalt fakultetsmøte for juridiske fag Adresse: Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø, postboks 9037 Leder: Dekan Hege Brækhus tlf 77644193, e-post hege.brakhus@uit.no Sekretær: Kirsti

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Profesjonsdanning og samfunnets evidenskrav

Profesjonsdanning og samfunnets evidenskrav Profesjonsdanning og samfunnets evidenskrav UHR konferanse Levanger 19. - 20. Mars 2013 Bodil Tveit Førsteamanuensis, Diakonhjemmet Høgskole, Oslo Institutt for sykepleie og Helse 1 «Godt samspill og samarbeid

Detaljer

SIU Omdømmeundersøkelsen 2012 Bergen, 06.03.13

SIU Omdømmeundersøkelsen 2012 Bergen, 06.03.13 SIU Omdømmeundersøkelsen 2012 Bergen, 06.03.13 Internasjonaliseringskonferansen 2013 Kristin Solheim 1 Mål med undersøkelsen SIU gjennomfører undersøkelsen for tredje gang, og vi ønsker informasjon om:

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Anne Løvland Kristin Dale

Detaljer

Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.

Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.2012, Dokumenttype:,U,n,x,s, Status: J,A 28.02.2012 Stillingsbeskrivelse ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/499-13 21963/2011 14.10.2011 TN-ADM/ALS

Detaljer

Klasseledelse og foreldresamarbeid

Klasseledelse og foreldresamarbeid Klasseledelse og foreldresamarbeid Utfordringer og strategier Lærere og foreldre har begge betydning for elevenes læringsutbytte, og det er derfor viktig at dette samarbeidet er godt. Denne teksten tar

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi

Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi 1. Master i ledelse, innovasjon 1.1. Introduksjon Bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi

Detaljer

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 117 Reprinted from Richard Stone and William Peterson (editors): Econometric Contributions to Public Policy. Macmillan Press Ltd. London and Basingstoke 1978. ECONOMETRIC

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Er forskningsmålene nådd?

Er forskningsmålene nådd? Er forskningsmålene nådd? Delprogram C: Bioøkonomi og forvaltning Arild Buanes, Norut Samfunnsforskning Hovedmål (1998): Utvikle ulike forvaltningsmodeller/strategier for vurdering av samfunnsøkonomiske

Detaljer

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012)

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Alle forelesninger i GS, Aud I Forelesninger onsdager kl. 10.15-12 Forelesninger torsdager kl. 14.15-16 Dato Undervises av Sted Tema Kommentarer / ressurser 18.01.2012

Detaljer

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Eksamensbesvarelse: SØK3003 Videregående makroøkonomisk analyse Eksamen: Høst 2011 Antall sider: 35 SØK3003 - Eksamensbesvarelse Om ECONnect: ECONnect er en

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Nærings-ph.d. mars, 2011

Nærings-ph.d. mars, 2011 Nærings-ph.d. mars, 2011 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning - finansieres av NHD og KD

Detaljer

Utdanningsledelse mellom administrasjon og pedagogisk nytenking Uhped seminar i Tromsø 10.-12. desember 2012

Utdanningsledelse mellom administrasjon og pedagogisk nytenking Uhped seminar i Tromsø 10.-12. desember 2012 Utdanningsledelse mellom administrasjon og pedagogisk nytenking Uhped seminar i Tromsø 10.-12. desember 2012 Marit Allern, universitetspedagogisk faggruppe, UiT Kvalitetsutvikling av studier flat struktur

Detaljer

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia AORG 103 Politikk og forvaltning Pensum Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia *Abbott, Andrew (1988): The system of professions. Chicago: University of Chicago Press.

Detaljer

Erfaringer fra implementeringen av VRI Hordaland

Erfaringer fra implementeringen av VRI Hordaland Erfaringer fra implementeringen av VRI Hordaland 1. Forskningsspørsmål og avgrensing 2. Regionalpolitisk diskurs - Kunnskapsinstitusjoner og det regionale innovasjonssystemet 3. Teori og metode 4. Empiriske

Detaljer

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1 Side: 1 Søker Prosjektansvarlig Institusjon / bedrift UNIVERSITETET I AGDER Fakultet Institutt Avdeling Adresse Postboks 422 Postnummer 4630 Poststed Land E-post til postmottak KRISTIANSAND S Norge postmottak@uia.no

Detaljer

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Vit publisering 53816 publikasjoner 2005-2010 Humaniora Medisin og helse Samfunnsfag Naturvitenskap Teknologi Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Gunnar Sivertsen Oversikt

Detaljer

By Petter Jakob Bjerve. Contents

By Petter Jakob Bjerve. Contents ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 21 SÆRTRYKK FRA ECONOMICS OF PLANNING, VOL. 8, NO. 1-2, 1968 TRENDS IN QUANTITATIVE ECONOMIC PLANNING IN NORWAY By Petter Jakob Bjerve UTVIKLINGSTENDENSAR I DEN

Detaljer

Hva vet vi om ph.d.-mobilitet ved UiO?

Hva vet vi om ph.d.-mobilitet ved UiO? Solveig Aas, seniorrådgiver Avd. for fagstøtte, Universitetet i Oslo Hva vet vi om ph.d.-mobilitet ved UiO? SIU: Internasjonaliseringskonferansen 2016 Stavanger, 9.-10. mars Hvilket datagrunnlag har vi

Detaljer

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 S1. er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre vitenskapelige/faglige stillinger etter lærestedstype og aldersgruppe i 2012

Detaljer

Pensumliste Veilederstudiet UiB 09/10

Pensumliste Veilederstudiet UiB 09/10 Pensumliste Veilederstudiet UiB 09/10 Pensum er på 1000 sider. Av dette er ca. 600 obligatorisk pensum (+/- ca. 10 %). 400 sider er selvvalgt pensum. Av disse 400 sidene skal 200 velges fra det oppgitte

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Siviløkonomstudiet

Detaljer

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Samletabeller 2013 S1 S2 S3 S4 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Vitenskapelig/faglig

Detaljer

En presentasjon av stiftelsen. Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby

En presentasjon av stiftelsen. Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby En presentasjon av stiftelsen The Thor Heyerdahl Institute Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby Styret: Knut Pihl, Siviløkonom

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO342_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

Hva påvirker helsepersonells arbeidsdeltakelse? Steinar Strøm Universitetet i Torino, Italia 7.April 2014

Hva påvirker helsepersonells arbeidsdeltakelse? Steinar Strøm Universitetet i Torino, Italia 7.April 2014 Hva påvirker helsepersonells arbeidsdeltakelse? Steinar Strøm Universitetet i Torino, Italia 7.April 2014 En aldrende befolkning Store fødselskull mellom 1945 og 1955 Sterk arbeidsinnvandring (når de blir

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Tonje Lauritzen Stilling: Forsker 2 Telefon: +47 412 11 836 E-post: tonje.lauritzen@ostforsk.no Utdanning: 2014 PhD i sosiologi, NTNU, Trondheim 1998-00: Hovedfag i sosiologi,

Detaljer

Statsvitenskap - bachelorstudium

Statsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-STATSVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Statsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015 UNIVERSITETET I AGDER Fakultet for humaniora og pedagogikk HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015 Innledning Universitetsstyret vedtok 18.04.12 Handlingsplan for likestilling og integrering

Detaljer

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Internasjonaliseringskonferansen Trondheim, 6. mars 2014 Bjørn Arne Skogstad, NCE Programleder - Klyngene har satset på kompetanse for å styrke konkurransekraften

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED

EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for samfunnsøkonomi EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED Høst 2003 Oppgaveteksten er skrevet på norsk og engelsk Oppgave 1 Betrakt

Detaljer

Eurokrisen og Norge. Martin Skancke Mai 2014

Eurokrisen og Norge. Martin Skancke Mai 2014 Eurokrisen og Norge Martin Skancke Mai 2014 To spørsmål: Hva har skjedd i Europa? Hvordan kan det påvirke Norge? Europe, the big looser Krise i Eurosonen? (And Japan has lost two decades, hasn t it?) 160

Detaljer

Seminar Brage 11. des. Ellen Røyneberg

Seminar Brage 11. des. Ellen Røyneberg Seminar Brage 11. des Ellen Røyneberg 1 Agenda BIBSYS Brage Hvordan komme i gang? Administratorrollen en oversikt Bli kjent med BIBSYS Brage Oppsett av arkivet Arbeidsflyt Registreringsprosessen Samlingsdesign

Detaljer

Hvem, hva, hvor om skatteforskning

Hvem, hva, hvor om skatteforskning Hvem, hva, hvor om skatteforskning Marcus Zackrisson, Skattedirektoratet Skatteetaten har fått gjennomført en kartlegging av relevant forskning på området skatt og etterlevelse. Kartleggingen har gitt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: 12.06.2015 kl. 9:00-11.30. Arkivsak: 15/00398

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: 12.06.2015 kl. 9:00-11.30. Arkivsak: 15/00398 MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 12.06.2015 kl. 9:00-11.30 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Kristin

Detaljer

Hvordan kan IKT bidra til pedagogisk utvikling?

Hvordan kan IKT bidra til pedagogisk utvikling? Hvordan kan IKT bidra til pedagogisk utvikling? Stortingsmelding 30 (2003-2004) påpeker viktigheten av å bruke IKT som et faglig verktøy, og ser på det som en grunnleggende ferdighet på lik linje med det

Detaljer

Forord. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 23. januar 1958. Petter Jakob Bjerve.

Forord. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 23. januar 1958. Petter Jakob Bjerve. Forord Denne artikkelen har interesse fra to ulike synspunkter. For det første gir den hovedresultatene av de beregninger som i noen tid har foregått i Byrået over utviklingen og sammensetningen av realkapitalen

Detaljer

Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk UNIPED. www.uhr.no uhr@uhr.

Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk UNIPED. www.uhr.no uhr@uhr. Tydeligere krav til pedagogisk basiskompetanse Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk basiskompetanse UNIPED Forskrift om

Detaljer

De regionale instituttene

De regionale instituttene De regionale forskningsinstituttene Hva kan evalueringen brukes til? Seminar i regi av TFoU 5.Mars 2013 Jørn Rangnes De regionale instituttene Institutt Organisasjon Lokalisering Inntekter*) (mill kr)

Detaljer

Handelsundervisning i Norge. Senior policy advisor Tormod Skjerve, Virke The Federation of Norwegian Enterprises Reykjavik 12.06.

Handelsundervisning i Norge. Senior policy advisor Tormod Skjerve, Virke The Federation of Norwegian Enterprises Reykjavik 12.06. Handelsundervisning i Norge Senior policy advisor Tormod Skjerve, Virke The Federation of Norwegian Enterprises Reykjavik 12.06.2014 Uten handelen stopper Norge! Norges største næring 370 000 ansatte (14,5%

Detaljer

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emnekode: BSO165_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012 Side 1/6 Fagplan Studieår 2012 2015, 1., 2., og 3. studieår Kull 2012 HiBu - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695 Side

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I SØK2002 SYSSELSETTING OG KONJUNKTURANALYSE EMPLOYMENT AND BUSINESS CYCLE ANALYSIS

EKSAMENSOPPGAVE I SØK2002 SYSSELSETTING OG KONJUNKTURANALYSE EMPLOYMENT AND BUSINESS CYCLE ANALYSIS Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for samfunnsøkonomi EKSAMENSOPPGAVE I SØK2002 SYSSELSETTING OG KONJUNKTURANALYSE EMPLOYMENT AND BUSINESS CYCLE ANALYSIS Faglig kontakt under eksamen:

Detaljer

Eksamensoppgave i SØK3517 - Åpen makroøkonomi

Eksamensoppgave i SØK3517 - Åpen makroøkonomi Institutt for samfunnsøkonomi Eksamensoppgave i SØK3517 - Åpen makroøkonomi Faglig kontakt under eksamen: Jørn Rattsø Tlf.: 73 59 Eksamensdato: 5.12.2014 Eksamenstid (fra-til): 6 timer (09.00-15.00) Sensurdato:

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

TORSDAG 17. OKTOBER 2013 VED DET JURIDISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I BERGEN

TORSDAG 17. OKTOBER 2013 VED DET JURIDISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I BERGEN Side 1 Nasjonalt fakultetsmøte for juridiske fag Adresse: Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø, postboks 9037 Leder: Dekan Trude Haugli tlf 77444574, e-post trude.haugli@uit.no Sekretær: Kirsti

Detaljer

Pensumliste Veiledning som profesjonell utvikling for lærere (ped600)10/11

Pensumliste Veiledning som profesjonell utvikling for lærere (ped600)10/11 Pensumliste Veiledning som profesjonell utvikling for lærere (ped600)10/11 Pensum er på 1000 sider. Av dette er ca. 600 obligatorisk pensum (+/- ca. 10 %). 400 sider er selvvalgt pensum. Av disse 400 sidene

Detaljer

Oversikt over tabeller for 2013

Oversikt over tabeller for 2013 Oversikt tabeller for 2013 NIFU/Hgu 03.12.2014 Professorer P1 Professor i 2013 etter lærestedstype, kjønn og alder P2 Professor i 2013 etter fagområde, kjønn og alder P3 Professor i 2013 etter universitet,

Detaljer

Effektivitet Læreboka kap. 7 og 8

Effektivitet Læreboka kap. 7 og 8 Effektivitet Læreboka kap. 7 og 8 Dette notatet gir en oversikt over kva vi skal gjennomgå i stikkords form. Eksempler og figurer legges inn etter forelesningen 1 Hvordan få mest mulig velferd? «Statsminister

Detaljer

Velkommen som student ved studieprogrammet Bachelor i samfunnsøkonomi (B-ECON)

Velkommen som student ved studieprogrammet Bachelor i samfunnsøkonomi (B-ECON) Bachelor i samfunnsøkonomi (B-ECON) Vi takker for at du har vist interesse for vårt studium og håper du får tre interessante år på bachelorstudiet i samfunnsøkonomi. Vi ønsker deg velkommen til informasjon

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Eksamensoppgave i SØK2008 Offentlig økonomi

Eksamensoppgave i SØK2008 Offentlig økonomi Institutt for samfunnsøkonomi Eksamensoppgave i SØK2008 Offentlig økonomi Faglig kontakt under eksamen: Fredrik Carlsen Tlf.: 73 59 19 31 Eksamensdato: 9. desember 2015 Eksamenstid (fra-til): 4 timer (09.00-13.00)

Detaljer

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary SISVI SISVI Report 2014-04 Annik Magerholm Fet, Michael M. Jenssen SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary Raufoss, 28. November, 2014

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009. Senter for Varehandelsstudier (Center for Advanced Research in Retailing)

ÅRSRAPPORT 2009. Senter for Varehandelsstudier (Center for Advanced Research in Retailing) ÅRSRAPPORT 2009 Senter for Varehandelsstudier (Center for Advanced Research in Retailing) 1 Nytt 3 årig Bachelor - studium innenfor varehandelsledelse Det som særlig har markert arbeidet i Senter for Varehandelsstudier

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak?

Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak? Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak? Aida Omerovic Seminar om kost-nytte analyse i en risikoevaluering 18. Feb. 2015 SINTEF Technology for a better

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 105/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Oppdatert Hallvard 10/7-12

Vedtatt i UUV-sak 105/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Oppdatert Hallvard 10/7-12 EMNEBESKRIVELSE INS3100 Internasjonaliseringsstrategier Studieløpsemne 1. Grad Bachelor i Reiseliv (BAR3) 2. Semester 5.semester 3. Studiepoeng 7,5 4. Emneansvarlig Førsteamanuensis Arvid Flagestad 5.

Detaljer

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett utenifra Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett innenfra Vinkling? Selvbilde (Kvalitet) (Synlighet) Organisering Ledelse Rekruttering Rammebetingelser

Detaljer

Prosjektnummer: 163681/I99 Prosjekttittel: Methodological developments in the analysis of financial risk called for by industry needs

Prosjektnummer: 163681/I99 Prosjekttittel: Methodological developments in the analysis of financial risk called for by industry needs FINANSMARKEDSFONDET Sluttrapport Sendes per post (med kopi per epost) til prosjektets kontaktperson for rapportering. Forutsettes undertegnet av prosjektleder og prosjektansvarlig. Se for øvrig vedlagte

Detaljer

Et stort nasjonalt initiativ innen integrert plantevern (IPV) finansiert av Norges Forskningsråd (2015-2018)

Et stort nasjonalt initiativ innen integrert plantevern (IPV) finansiert av Norges Forskningsråd (2015-2018) SMARTCROP Innovative metoder, teknikker og virkemidler for integrert plantevern (IPV) som kan øke bærekraftig matvareproduksjon Et stort nasjonalt initiativ innen integrert plantevern (IPV) finansiert

Detaljer

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Eksamensbesvarelse: SØK2003 Internasjonal økonomi Eksamen: Våren 2009 Antall sider: 32 SØK2003 - Eksamensbesvarelse Om ECONnect: ECONnect er en frivillig studentorganisasjon

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.14 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2015) Respondenter: 6065 (49 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel STUDIEPLAN FOR Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse og sosialfag 15 studiepoeng Kull 2013 Godkjent av: dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag

Detaljer

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Referat fra møte fredag 30.oktober 2009 Sted: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad Til stede: Professor Gerd Bjørhovde, UiT (leder) Førsteamanuensis Eva Skærbæk,

Detaljer