Curriculum vitae: Kristin Dale

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Curriculum vitae: Kristin Dale"

Transkript

1 Curriculum vitae: Kristin Dale Stilling: Dosent i samfunnsøkonomi, dr.oecon Institutt: Institutt for økonomi Universitet: Handelshøyskolen, Universitetet i Agder Adresse: UiA, Postboks 422, 4604 Kristiansand Kontor: Kristiansand, Gimlemoen 9 i 244 Office phone: (+47) Kompetansedatabasen: Cristin: Utdanning Norges Handelshøyskole (NHH), Bergen: 2003 Doctor oeconomiae (dr.oecon.) (PhD degree) 1975 Siviløkonom HAE 1975 (Høyere Avdelings Siviløkonomstudium første kvinnelige kandidat) Pedagogisk utdanning: Pedagogisk seminar (UiB), fagdidaktikk (NHH), Hospitering Bg Handelsgym 1973 Siviløkonom (Opptak 1970) Tidligere stillinger Førsteamanuensis, HiA/UiA Amanuensis, ADH/HiA (Agder distriktshøgskole/høgskolen i Agder) Forsker, Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning (SNF), Bergen Temaleder, Næringsøkonomisk institutt (NØI), Bergen Forsker (NØI/IØI), Bergen Stipendiat: NAVF Kontor: Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen Forsker, Industriøkonomisk Institutt (IØI), Bergen Studieveileder, NHH Vitenskapelig assistent, NHH. Undervisning ved UiA/HiA/ADH Arbeidsmarkedsøkonomi: Personnel Economics (SE-502) (Lectures in English) Master 5.år 7,5 sp 2011 Arbeidsmarkeds- og velferdsøkonomi (SE-200) Bachelor 3.år 10 sp Labour issues (SE-4100) (Lectures in English) Siviløkonom 4.år 6 sp Arbeidsmarkedsøkonomi og Europeisk integrasjon(se-2600) Høgskolekand. 2.år Makroøkonomi: 2014 Makroøkonomi (Introduksjonskurs) (SE-204-G) Campus Grimstad 7,5 sp, 50 studenter Makroøkonomi (Introduksjonskurs) (SE-204) 7,5 sp, 200+ studenter , , Makroøkonomi (Introduksjonskurs) (SE-2400) Intermediate Macroeconomics (SE-3801) Økonomi for sosionomer: 2000, , Husholdsøkonomi (SO-102 3sp i Sosialt arbeid) Økonomi for sosionomer (BE-140) 6 sp (utviklet av K. Dale) Offentlig regnskap: Offentlig regnskap (BE-280) 6sp (4.sem Off.adm.stud & 6.sem Rev.stud) Digital eksamensprosjektet ved UiA: Høsten 2013 Pilotprosjektet: SE-204 Makroøkonomi 221 av 235 studenter leverte digital eksamen (Pioner med digital eksamen med flervalgstest m/bilder og automatisk poengberegning) Høsten 2014 SE-204 Makroøkonomi samkjørt KRS & GRS 266 av 277 studenter digital eksamen 1

2 Veiledning: Veiledning av Masteroppgaver 30sp 12 studenter Veiledning av Siviløkonomoppgaver 15 sp 6 studenter Veiledning av Høgskolekandidatoppgaver 6 sp mange studenter Sensur (ekstern): NHH: STR 435 Personalpolitikk og incentiver (personnel economics) NHH: Masteroppgaver Deltakelse på internasjonale nettverkskonferanser om Internasjonalisering av utdanning: EAIE (European Association for International Education) Dublin September 2012 EAIE Istanbul September 2013 NAFSA San Diego Mai 2014 ( deltakere) EAIE Praha September 2014 ( deltakere) Valgte verv: Rektorkandidat januar 2011 UiA: Fikk 38% oppslutning totalt, og 70% av studentstemmene 1.vara for vitenskapelig ansatt representanter i Fakultetsstyret for Økonomi og Samfunnsvitenskap, (Tidligere fast representant Avdelingsstyret ØKSAM) Faggruppeleder (valgt) for Samfunnsøkonomene fra 2010-V2012 (og tidligere i 2 perioder) Leder- og administrative oppgaver UiA/HiA (Oppnevnt) UiAs Studieutvalg 4 år: H 2011 H2015 (Godkjenner BAC & MAST program) Ekstern-intern representant i Fakultetsstyret for Teknologi og Realfag, Representant for vitenskapelig personale i UiA-komiteen: Tid til Forskning år Internasjonal koordinator for Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap , Studiekoordinator: Bachelor i økonomi & administrasjon, Bachelor i Revisjon Studieleder, 2-årig Høgskolekandidat i økonomi og administrasjon Studieleder, 1-årig påbyggingsstudium i Revisjon. Vurderingskommisjoner (eksterne) Høgskolen i Lillehammer, Førsteamanuensis i samfunnsvitenskap, 2003 Høgskolen i Hedmark, Høgskolelektor samfunnsøkonomi, 2008 Høgskolen i Lillehammer, Førsteamanuensis/høgskolelektor samfunnsøkonomi, 2011 Høgskolen i Østfold, Dosent i samfunnsøkonomi 2012 Høgskolen i Østfold, Dosent i samfunnsøkonomi 2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag, Dosent i samfunnsøkonomi 2014 Høgskolen i Lillehammer, Førstelektor i samfunnsøkonomi 2015 Oppnevninger Norges forskningsråd, NFR (Har vurdert søknader til NFR om midler i løpet av 14 år) Medlem av Basisbevilgningsutvalget for samfunnsvitenskapelige instituttene Medlem av gruppen for Samfunnsvitenskapelige data (SAMDATA) Medlem av Programstyret for Sysselsettings- og arbeidsmarkedsforskning Medlem av Programstyret for Internasjonal Stipendseksjon, Medlem av Programstyret for Reiselivsforskning, Medlem av Faggruppen for økonomi, 1994, Offentlig oppnevnte utvalg Medlem: Bjerkholt utvalget: Om utjamningen av inntektene i jordbruket, NOU 1988:33 Sekretær: Hermetikkutvalget, NOU 1979:55. 2

3 2. Forskning: Forskningsområder: Arbeidsmarkedsøkonomi, Lønnsdannelse, Kunnskapskapital, Kjønn og økonomi, Regionaløkonomi, Bransjestudier Forskningstermin innvilget av HiA Cornell University N.Y HiA Opphold ved utenlandske universitet: University of California, Santa Barbara (UCSB), USA Visiting Scholar, januar juni 2009, Sponsor Professor Robert Deacon, Department of Economics. Cornell University, USA Visiting Associate Professor, august 2005 juni 2006, Sponsor Professor Elizabeth Peters, Department of Policy Analysis and Management. Scancor, Stanford University, USA Associate Visiting Scholar, 6 uker i mars-april 2002, arbeidet med å avslutte doktoravhandlingen. Prosjektlederoppgaver (utvalgte) HiA (Prosjektnavn; oppdragsgiver/finansieringskilde) Betydningen av husholdningssektoren for reiselivsnæringen; NFR, Forskningsprogrammet for reiselivsforskning (etter at jeg hadde sagt nei til å fortsette som medlem i dette programstyret). IØI/NØI/SNF Bergen Evaluering av Distriktenes Utbyggingsfonds bedriftsrettede virkemidler (i samarbeid med NIBR og Møreforskning); Distriktenes Utbyggingsfond (Statens nærings- og distriktsutbyggingsfond) Regionale kompetanseprofiler; NORAS, Forskningsprogrammet for regional utvikling Kvinner i landbruket; NLVF, Forskningsprogrammet Kvinner i landbruket. Inntektsforskjeller i jordbruket; NLVF, Landbrukspolitisk forskningsprogram Seminar: Kvinner i oljesektoren; NORAS Forskningsprogrammet Olje og samfunn, NØI i samarbeid med Rogalandsforskning Evaluering av en arbeids- og boligmarkedsmodell for Tysvær kommune; NORAS, NAVF-FSP Saga personalkostnader; Saga Petroleum Konsolideringsfondsordningen; Industridepartementet SMB in Norway; ILO, New Industrial Organisation Programme Rekrutteringsstipend (Ansettelser som investering, NAVF, Faggruppen for økonomi) Utredning om norsk fiskehermetikkindustri; Hermetikkutvalget, Industridepartementet Kvinner i industrien; IØI, delfinansiert av Forbruker og administrasjonsdepartementet 3

4 FoU- Arbeider - Tematisk inndelt Forskning relatert til doktorgradstemaet 1. Kristin Dale: Kunnskapskapital og lønnsforskjeller, i Jon P. Knudsen og Sigbjørn Sødal (red.): Økonomi og tid, Fagbokforlaget, Bergen 2010, s Kristin Dale: HOUSEHOLD SKILLS AND LOW WAGES, JOURNAL OF POPULATION ECONOMICS, 22: , Kristin Dale: SPILLOVERS FROM HOUSEHOLD PRODUCTION TO WAGE AND PROFIT FORMATION, NORGES HANDELSHØYSKOLE BERGEN, OKTOBER 2002, ISBN: (Doktoravhandling tilsvarer PhD). 4. Kristin Dale: How In-the-home training impacts enrolment in higher education, Working Paper 2004:2 Department of Economics, HiA, Kristiansand Kristin Dale: Lower wages when occupational education increases household productivity, Working Paper 2001:6 Department of Economics, HiA, Kristiansand Kristin Dale: The Influence of Household Production on Inter-Industry Wage Differentials, Working Paper 1998:4 Department of Economics, HiA, Kristiansand Kristin Dale: Does household production influence wages and profits in tourism? Working Paper 2000:3 Department of Economics, HiA, Kristiansand Kristin Dale: The influence of household production on wages and profits in the tourism industry: the regional dimension, i: Tourism sustainability and territorial organisation, ADPR, Coimbra Portugal, Kristin Dale: Household production and the segmentation of travel and tourism, i Joseph Ruddy and Sheila Flanagan (eds.): Tourism Destination Marketing, Tourism research centre, Dublin, 2000, s Kristin Dale: Regional and Occupational Wage Differences - Evidence from Workers in Norwegian Manufacturing Industries, i Rita Asplund (ed.): Human Capital Creation in an Economic Perspective, Physica Verlag, Heidelberg, Kristin Dale. Utdanning og distriktsutvikling, i Håvard Teigen m.fl. (red.): Langtidsliner i distriktspolitikk og tiltaksarbeid, Vett&Viten, Stabekk, 1995, s Kristin Dale: Utdanning - den skjulte produksjonsfaktoren? SNF-Bulletin nr.1, Bergen 1994, s Kristin Dale, Frode Kristiansen og Kjelrun Espedal: Regionale utdanningsprofiler, SNF-rapport 94/92, Bergen

5 14. Kristin Dale Titlestad: Arbeidsdelingen i familien: En økonomisk modell for en topersonshusholdning, i Tor Rødseth og Kristin Dale Titlestad (red.): Kvinner i Arbeid, Universitetsforlaget, Kristin D. Titlestad: A model for the allocation of time within the family, Unpublished paper, Institute of Economics, University of Bergen, Norway, May (Later published as Appendix in my dr.oecon. dissertation, 2002). Undervisningsrelaterte arbeider 16. Kristin Dale: Survival of the net est? Experiences with electronic test tools reduced teacher hours? Seminar.net: Media, technology and lifelong learning, Vol.4 (2), Kristin Dale: Aktuell kommentar: Rattsø-utvalget: Kritikk av utvalgets bruk av kommuneregnskap, Sosialøkonomen nr , s.7-9 Kvinneperspektiv på økonomi 18. Kristin Dale: Rengjøringshjelp: Makt eller økonomi? Tidsskrift for samfunnsforskning, Årgang 42 nr , s Kristin Dale: Kvinneperspektiv på økonomisk politikk i velferdsstaten, Kjønn og samfunn i endring, ISBN , Norges Forskningsråd, Oslo 1995 s Kristin Dale: Forståelser av kjønn i økonomi, i Arnhild Taksdal og Karin Widerberg (red.): Forståelser av kjønn i samfunnsvitenskapenes fag og kvinneforskning, adnotam Gyldendal, Oslo 1992, s Lønnsforskjeller - empiriske studier med vekt på kunnskapskapital og kjønn Funksjonærer i private bedrifter 21. Asbjørn Rødseth og Kristin Dale Titlestad: Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, i Tor Rødseth og Kristin Dale Titlestad (red.): Kvinner i Arbeid, Universitetsforlaget, Kristin D. Titlestad og Asbjørn Rødseth: Lønn, stilling og kjønn, Sosialøkonomen nr.8, 1981, s (Brukt som pensum i sosialøkonomi på Blindern). 23. Kristin Dale: Timelønnsforskjeller mellom kvinner og menn, i Ida Blom,.: Kjønnsroller og likestilling, Universitetsforlaget, Oslo 1983 s, Kristin D. Titlestad og Asbjørn Rødseth: Lønn, stilling og kjønn, en statistisk undersøkelse av funksjonærer i industrien, Arbeidsrapport nr.36 IØI, Bergen Kristin D. Titlestad: Hvordan trekke utvalget for en utvalgsundersøkelse. Eksemplifisert med prosjektet Kvinner i industrien, Notat nr.6/79 IØI, Bergen 5

6 26. Asbjørn Rødseth og Kristin D. Titlestad: Kvinner i industrien, Forprosjektrapport, Arbeidsrapport nr.14 IØI, Bergen Arbeidere i private bedrifter 27. Kristin Dale: Lønnsforskjeller i industrien, Arbeidsrapport nr.85 IØI, Bergen Kristin D. Titlestad: Lønnsforskjeller mellom kvinnelige og mannlige arbeidere i tre industrigrener, Arbeidsrapport nr. 53 IØI, Bergen Jordbruksinntekter empiriske studier 29. Kristin Dale: Bondekoner jordbrukets arme riddere? i Berit Brandth og Berit Verstad (red.): Kvinneliv i landbruket, Landbruksforlaget, Oslo Kristin Dale: Fortjener kvinnene i jordbruket mer inntekt? Norsk Landbruk nr , s Kristin Dale: Inntektsforhold blant jordbrukspar, SNF-rapport 85/92, Bergen Kristin Dale: Kan jordbruksstøtten reduseres uten å fjerne bøndenes levebrød? Plan & Arbeid 1/90, s Kristin Dale og Jon Åge Vestøl: Inntektsforskjeller i jordbruket, Rapport nr. 107 Næringsøkonomisk institutt, Bergen 1989 Kvinner i arbeidslivet likestilling 34. Kristin Dale (red.): Seminarrapport: Kvinner i oljesektoren, Rapport nr. 136 NØI, Bergen Kristin Dale: Sosialøkonomi et kvinneresistent fag? Nytt om kvinneforskning 4/87, s Kristin Dale og Birgit Helene Jevnaker: Kvinner ikke i ledelse, artikler om kvinners yrkes- og lønnsplassering i forhold til menn, til NHH Konferansen: Kvinner i ledelse fra målsetting til realitet, Særtrykk 1984:4 IØI, Bergen 37. Kristin Dale: Kvinner og barn nevnt eller glemt? Noen synspunkter på Skattekommisjonens forslag som gjelder personbeskatning av kvinner og barn spesielt, Kap.10 i Christian Vennerød: Din økonomi etter skattekommisjonen, Cappelen, Oslo, 1985 s Kristin Dale: Kjære skatten min!, Sosialøkonomen, nr , s Kristin Dale: Sysselsetting av Kvinner og menn i 1990, Diskusjonsnotat nr.7/81, IØI, Bergen 40. Kristin D. Titlestad: Kvinnene og arbeidsmarkedet, om kjønn og økonomisk arbeidsmarkedsteori, i Rolf Brunstad, Tom Colbjørnsen og Tor Rødseth: Sysselsettingen i søkelyset, Universitetsforlaget, Oslo 1981, s

7 Regionalutvikling og næringspolitikk Regional utvikling distriktspolitikk 41. Jan Mønnesland, Arild Hervik og Kristin Dale: Bedriftsrettet distriktsstøtte: Evaluering av Distriktenes Utbyggingsfonds virkemidler på 1980-tallet, Fellesrapport NIBR/Møreforskning/SNF, Molde Kristin Dale: Næringsutvikling i regionalt perspektiv, SNF-Bulletin nr.2, Bergen 1993, s Kristin Dale, Frode Kristiansen og Kjelrun Espedal: Næringsutvikling i regionalt perspektiv, SNF-rapport 10/93, Bergen Kristin Dale, Tore Ellingsen og Ulf Pedersen: Distriktspolitikk innsikter fra økonomisk teori, SNF-rapport 47/92, Bergen 1992 Verftsindustrien 45. Kristin Dale: Arbeidsgiveratferd i verftsindustrien, i Anne Vatten (red.): Skipsbygging en saga blott? Rapport nr. 59 IØI, Bergen Kristin Dale: Hva med de ansatte når ordrebøkene tynnes? Norges Industri nr.14/86, s.10-11, Kristin Dale: Arbeidsgiveratferd i verftsindustrien, Arbeidsrapport nr. 78 IØI, Bergen 1986 Kårstø-terminalen 48. Kristin Dale og Henrik Kvadsheim: Rekruttering til anlegg og drift av Kårstø-terminalen, i Eirik Vatne (red.): Gassdrevet distriktsutbygging, Kommuneforlaget, Oslo Kristin Dale og Frode Kristiansen: Tysvær i tall med og uten Kårstøterminalen, Rapport nr.105 NØI, Bergen Kristin Dale: Nye institusjonelle forhold mellom oljevirksomheten og arbeidsmarkedet? Søkelys på arbeidsmarkedet 2/87, Oslo, s Kristin Dale og Leif Eskedal: Rekrutteringsstrategier til utbyggingen av Kårstøterminalen, Arbeidsrapport nr. 71 IØI, Bergen 1985 Driftsorganisasjoner 52. Kristin Dale: Aktuell kommentar: Tallforvirring om lokalisering av driftssentre for petroleumsfelt, Sosialøkonomen nr , s Kristin Dale: Distriktsutbygging med driftsorganisasjoner? Plan & arbeid, nr , s Kristin Dale: Lokalisering av driftsorganisasjoner på dagsorden, Notat nr.6/87 IØI, Bergen Kristin Dale og Svein Ulset: Anslag for merutgiftene på personalsiden ved å legge Snorres driftsorganisasjon til Ålesund i stedet for til Stavanger, Notat nr. 98, IØI, Bergen (Oppdragsprosjekt - Saga petroleum) 7

8 Bransjestudier 56. Kristin Dale: Review of the Development in the Organisation and Structure of Small and Medium-sized Enterprises in Norway, New Industrial Organisation Programme Discussion paper 37/1991, International Institute for Labour Studies, ILO, Geneva. (Tidlig versjon er utgitt som: Kristin Dale: SMB and Industrial Development in Norway, Report No.83 Institute of Industrial Economics, Bergen 1986). 57. Kristin Dale: 39% av industrien avsatte til konsolideringsfond, Norges Industri nr.6/85, s Kristin Dale og Bror Petter Gulden: Konsolideringsfond, Rapport nr. 45 IØI, Bergen, Kristin D. Titlestad assistert av Else Naustdal, Hans Malterud og Jon Hanssen: En utredning om norsk fiskehermetikkindustri, Rapport nr.10 IØI, Bergen, 1979 (Denne utredningen er også publisert som s i NOU 1979:55 Norsk fiskehermetikkindustri utenom sardinsektoren, hvor Kristin D. Titlestad var sekretær for det offentlig oppnevnte Hermetikkutvalget ) 60. Einar Hope, Jon Hanssen, Lars Mathiesen og Kristin D. Titlestad: Bransjeanalyser: Oversikt, analyseopplegg og metodikk, Rapport nr.9 IØI, Bergen, Formidling: Redaktøroppgaver og konferanseinitiativ: Redaktør sammen med prof. Tor Rødseth av Kvinner i Arbeid, i bokserien Kvinners levekår og livsløp på Universitetsforlaget (som Helga Hernes tok initiativ til). Kvinner i oljesektoren, Bergen Airport Hotell 25. april 1990, Samarbeid med Rogalandsforskning, finansiert av forskningsprogrammet Olje og samfunn. Kvinnor och Ekonomi, SNF, Bergen, 5-7 oktober Finansiert av Nordiska Ekonomiska Forskningsrådet. Deltakere: 28 kvinnelige økonomer fra 5 Nordiske land. Foredrag holdt i Kristiansandsregionen (utvalgte) Nobels minnepris i økonomi 2010: Peter Diamond, Dale Mortensen og Christopher Pissarides, Agder Vitenskapsakademi, Byhallen, Tanker om kjønnsperspektiv på økonomi, Invitert foredrag til Forskerseminar, NFR Program for kjønnsforskning, Ernst Hotell, Makroøkonomi: Overblikk over sentrale og aktuelle forhold, +Bank-skolen, +Bank, Kristiansand, Økonomiske trender og konjunkturer. Rammebetingelser for samfunnsplanlegging, Heldagsseminar for Samplan, KS, Ernst Hotell, Kristiansand (avholdt tilsvarende heldagsseminar i 4 år). Kommunaløkonomi med kvinneøyne i Kristiansand Kvinneråd, Kjønnsfordelingen i ulike yrker - betyr erfaring fra hjemmet noe? 8.mars forelesning på Kvinnedagen på HiA, Kristiansand, 1999 Kjønnsfordelingen i ulike yrker - betyr erfaring fra hjemmet noe? Foredrag på Forskningsdagene HiA , Kristiansand, 1999 Kommunaløkonomi med kvinneøyne, Zonta, Kristiansand,

9 Kronikker i lokalpressen (5 siste år) Fleksible virkemidler borger for kvalitet, Agderposten Hvilke studier skal UiA tilby?, Fædrelandsvennen Framtidig likestilling på UiA, Fædrelandsvennen Utdanningsutfordringer ved UiA, Agderposten Er universitetet i Agder på rett forskningskurs? Fædrelandsvennen Presentasjoner på vitenskapelige konferanser (utvalgte) Revealed study behaviour, FIBE, Bergen, 8-9 januar 2015 Digital Exam in Economics, Forskermøtet, Bergen, 9-10 januar 2015 Reducing grading hours? Guest lecture, Cracow University of Economics, Krakow, 11 juni 2014 Digital eksamen i samfunnsøkonomi, FIBE, Bergen, 9-10 januar 2014 Gender Pension Gaps, Forskermøtet, Bergen, 5-7 januar Lower wage rates when occupational studies increase household productivity? A household productivity explanation of the wage gap between nurses and engineers, UCBS, Labor workshop, Santa Barbara, 1. mai Survival of the net est? Erfaringer med elektroniske tester i Bachelorkurs, NVU-konferansen, Trondheim, mars Kommentator på IAFFE/ASGE Session: Parenthood and Work in Europe and the U.S. (J2) på ASSA (Allied Social Science Associations) meeting Chicago January 6, 2007 Lower wages when vocational studies increase household productivity? International Association for Feminist Economics (IAFFE) Conference, Sydney, July How in-the-home training impacts enrolment in higher education, the 19 th Annual Congress of the European Economic Association (EEA), Madrid, August In-the-home training, household skills and low wages, the LoWER Annual Conference, LSE, London, April How in-the-home training affects educational and occupational choice, 2003 IAREP Workshop on Household Economic Decisions, Kristiansand, Des (i arr. kom.) Lower wages when occupational education increases household productivity? the European Association of Labour Economists (EALE) Meeting in Jyväskylä, Finland, September Wage employment versus family based self-employment in a regional perspective, the European Association of Labour Economists (EALE) Meeting in Regensburg, Germany, September The influence of household production on wages and profits in the tourism industry, the European Regional Science Association s Summer Institute in Faro, Portugal, July In-the-home training, household skills and low wages, the European Society of Population Economists (ESPE) Meeting in Turin, Italy, June The Influence of Household Production on Inter-Industry Wage Differentials, the European Economic Association (EEA) Conference in Berlin, August The Influence of Household Production on Inter-Industry Wage Differentials, the European Association of Labour Economists (EALE) Meeting in Blankenberge, Belgium, September The Effects of Tax Policies on the Allocation of Time and Income of Norwegian Farming Families, 15th Arne Ryde Symposium, Rungsted, Denmark, August What has caring got to do with it? (IAFFE) annual conference, Alverno College, Milwaukee, Women s Lower labour Market incomes; The Role of Wage Differences between Education of Equal Duration, the 2. Conference of European Association of Labour Economists (EALE), Lund, Sverige

10 Bokanmeldelser: Norske fagtidsskrift 1. Kristin Dale: Richard Brattli: Økonomisk internkontroll i kommunen, Kommuneforlaget, 1996, Sosialøkonomen nr , s Kristin Dale: Peder Martin Lysestøl: Husholdets politiske økonomi, Sosialøkonomen nr , s Internasjonale fagtidsskrift 3. Kristin Dale: Paid Care in Australia: Politics, Profits, Practices, edited by Debra King and Gabrielle Meagher, Sydney University Press 2009, Feminist Economics 17 (1), 2011, Kristin Dale: The Gender Division of Welfare: The Impact of the British and German Welfare States, by Mary Daly, Cambridge University Press 2000, Feminist Economics 10 (1), 2004, Kristin Dale: Women, Work and the Family in Europe, edited by Eileen Drew et al., Routledge 1998, Feminist Economics 7 (3), 2001, Kristin Dale: Gender and Economics: A European Perspective, edited by A. Geske Dijkstra and Janneke Plantenga, Routledge, 1997, Feminist Economics 6 (2), 2000, Kristin Dale: Family, Dependence, and the Origins of the Welfare State, Britain and France , by Susan Pedersen, Cambridge University Press, 1993, Feminist Economics 5 (1),1999, Kompendier til undervisning ved ADH/HiA/UiA (utvalgte) 1. Kristin Dale: Husholdningsbudsjett. Budsjettmetoder, økonomisk sosialhjelp og skatt, SO-102 Sosialt arbeid Del 1, Økonomi for sosionomer Hefte 1. ØKSAM, UiA, Kristiansand, Kristin Dale: Tid eller penger? Økonomi for sosionomer, Hefte 2, ØKSAM, UiA, Kristiansand, Kristin Dale: Innkjøpsbeslutningen, Økonomisk teori for forbrukere, Hefte 3, AØS, HiA, Kristiansand, Kristin Dale: ØK211 Offentlig regnskap, Notatsamling, Kompendieserien nr.44, HiA, Kristiansand Kristin Dale: ØK211 Oppgaver og løsninger i offentlig regnskap, Kompendieserien nr.45, HiA, Krs Kristin Dale: IS-LM-BB-modellen, Suppleringsnotat i ØK120 Makroøkonomi, HiA, Kristiansand,

Gjesteforsker ved National Bureau of Economic Research i Cambridge, Massachusettes i 1999/2000

Gjesteforsker ved National Bureau of Economic Research i Cambridge, Massachusettes i 1999/2000 Curriculum Vitae Oppdatert 26.11.2013 Jarle Møen, Professor ved Institutt for foretaksøkonomi på Norges Handelshøyskole Generelle opplysninger Født: 24. august 1967 i Porsgrunn Epost: jarle.moen@nhh.no

Detaljer

Curriculum Vitae (januar 2010, 12 sider + vedlegg)

Curriculum Vitae (januar 2010, 12 sider + vedlegg) Odd Nordhaug, professor dr.philos. Institutt for strategi og ledelse Norges Handelshøyskole Curriculum Vitae (januar 2010, 12 sider + vedlegg) I. PERSONALIA Fødselsår: 1953 Familie: Gift, to barn, to barnebarn

Detaljer

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE 2001 Forord Merknad: Med denne årsrapporten ønsker vi å synliggjøre forsknings-, utrednings- og kompetansehevningsvirksomheten ved Høgskolen i Molde. Vi håper

Detaljer

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1 Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2009 TØH-Notat 2010:1 Trondheim 2010 ISSN: 1890-9574 ------------------------------------------------------------ Høgskolen i Sør-Trøndelag. Biblioteket

Detaljer

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Født 4. oktober 1966 i Oslo Sivilstand Gift, to barn (født 2003 og 2005) Adresse Sturlas vei 10, 0772 Oslo (privat) Munthes gate 31, Postboks 3233 Elisenberg, N-0208

Detaljer

Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole presenterer med dette sin årsmelding for 2003.

Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole presenterer med dette sin årsmelding for 2003. FORORD Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole presenterer med dette sin årsmelding for 2003. Årlige oversikter over vitenskapelig publisering og annen faglig virksomhet gis også ut samlet

Detaljer

international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING

international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING INNHOLD (03) IRIS - International Research Institute of Stavanger (04) Samfunns- og Næringsutvikling (05) Innovasjon (06) Arbeidshelse og sykefravær (07) Arbeidsliv

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 Institutt for regnskap, revisjon og jus

ÅRSMELDING 2008 Institutt for regnskap, revisjon og jus ÅRSMELDING 2008 Institutt for regnskap, revisjon og jus INNLEDNING Institutt for regnskap, revisjon og jus bidrar til forskningsbasert undervisning og kunnskapsutvikling innen økonomi styring, finansregnskap,

Detaljer

Knut Arild Larsen. Curriculum vitae. Nøkkelkvalifikasjoner. Utdanning. Språk. Arbeidserfaring

Knut Arild Larsen. Curriculum vitae. Nøkkelkvalifikasjoner. Utdanning. Språk. Arbeidserfaring Curriculum vitae Knut Arild Larsen Adresse: Proba samfunnsanalyse, Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo www.proba.no Telefon: +47 98 26 39 71 E-post: kal@proba.no Født: 1947 Nøkkelkvalifikasjoner Knut Arild Larsen

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS

ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 Vårt bidrag 3 Pedagogiske aktiviteter 3 Kursutvikling 4 Utnytter digitale hjelpemidler i juskurs side 3 5 En nestor

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Institutt for regnskap, revisjon og jus

ÅRSMELDING 2010. Institutt for regnskap, revisjon og jus ÅRSMELDING 2010 Institutt for regnskap, revisjon og jus INNLEDNING Institutt for regnskap, revisjon og jus bidrar til forskningsbasert undervisning og kunnskapsutvikling innen økonomistyring, finansregnskap,

Detaljer

ÅRSMELDING REGNSKAP, REVISJON OG JUS 2011 ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS

ÅRSMELDING REGNSKAP, REVISJON OG JUS 2011 ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS 1 INNLEDNING Vårt bidrag i året 2011 Institutt for regnskap, revisjon og jus bidrar til forskningsbasert undervisning og kunnskapsutvikling innen

Detaljer

INSTITUTT FOR SAMFUNNSØKONOMI

INSTITUTT FOR SAMFUNNSØKONOMI NTNU NORGES TEKNISKNATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Årsrapport 2011 Institutt for samfunnsøkonomi INSTITUTT FOR SAMFUNNSØKONOMI ÅRSRAPPORT 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2 FORSKNING... 4 2.1

Detaljer

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 om instituttet Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig, ikke-kommersiell stiftelse i Oslo. Vi søker å skape et bredt fagmiljø uten skarpe

Detaljer

Rolv Petter Amdam Professor Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk 0442 Oslo. Tlf: 46410662 Mail: rolv.p.amdam@bi.no Født: 07.02.

Rolv Petter Amdam Professor Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk 0442 Oslo. Tlf: 46410662 Mail: rolv.p.amdam@bi.no Født: 07.02. Mai 2013 Rolv Petter Amdam Professor Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk 0442 Oslo Tlf: 46410662 Mail: rolv.p.amdam@bi.no Født: 07.02.1953 Nåværende stilling Professor i økonomisk historie,

Detaljer

COMPLETE BIBLIOGRAPHY (February 2007)

COMPLETE BIBLIOGRAPHY (February 2007) Professor Odd Nordhaug, Dr.Philos. Department of Strategy and Management Norwegian School of Economics and Business Administration odd.nordhaug@nhh.no COMPLETE BIBLIOGRAPHY (February 2007) PUBLISHED BOOKS

Detaljer

Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei

Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 11.03.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-08/15 Etablering av mastergrad innenfor fagområdet Ph.d. i økonomistyring Saksbehandler/-sted:

Detaljer

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no SIFO Årsmelding Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no Direktøren har ordet Kjøkkenet og samfunnet tur-retur I var det 70 år siden SIFO ble etablert under navnet Statens forsøksvirksomhet i husstell,

Detaljer

Kap 4. Forskning og internasjonalt samarbeid

Kap 4. Forskning og internasjonalt samarbeid 72 Kap 4. Forskning og internasjonalt samarbeid Om forskningsarbeidet i 2005 Forskningen i Norges Bank er en del av grunnlaget for bankens beslutninger. Banken forsker innen feltene pengepolitikk, finansiell

Detaljer

Årsmelding 2010. www.nhh.no

Årsmelding 2010. www.nhh.no www.nhh.no Rektor og direktør Året før året av en tiårsperiode. Nøkkelfaktorer i programmet er bedre rekruttering og kvalifisering av fagstab, mer synlighet og nærvær i executive- og bedriftsmarkedene

Detaljer

CURRICULUM VITAE CHRISTINE MEYER. Født 1964, gift, tre barn e-post: christine.meyer@kt.no /christine.meyer@nhh.no mobiltelefon: +47 952 05 699

CURRICULUM VITAE CHRISTINE MEYER. Født 1964, gift, tre barn e-post: christine.meyer@kt.no /christine.meyer@nhh.no mobiltelefon: +47 952 05 699 CURRICULUM VITAE CHRISTINE MEYER Født 1964, gift, tre barn e-post: christine.meyer@kt.no /christine.meyer@nhh.no mobiltelefon: +47 952 05 699 STILLING: Konkurransedirektør Professor ved Norges Handelshøyskole

Detaljer

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning. Årsrapport. Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning. Årsrapport. Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning 2003 Årsrapport Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner Innhold Administrativ og faglig representasjon...........

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 21. mai 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 11/2014 Journalnr.: 2013/5637 Saksbehandler: Anne S. Falck-Ytter ETABLERING AV MASTERSTUDIUM I ERGOTERAPI (120 SP) I. FORSLAG TIL

Detaljer

Direktøren har ordet. Relevans og dybde. Arne Dulsrud

Direktøren har ordet. Relevans og dybde. Arne Dulsrud Direktøren har ordet Relevans og dybde Politikernes krav til norsk instituttsektor har de senere år vært entydig: forskningsinstituttene må bli mer lik universitetene i form av akademisk tydelighet og

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET) - DET HUMANISTISKE FAKULTET

INNKALLING TIL MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET) - DET HUMANISTISKE FAKULTET INNKALLING TIL MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET) - DET HUMANISTISKE FAKULTET TIRSDAG 27. JANUAR 2015, KL. 12.15-15.45, LESESENTERET, møterom 1 (like ved Lesesenterets lunsjområde), PTIL-BYGGET. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

5 Tilknytning til universiteter og høyskoler

5 Tilknytning til universiteter og høyskoler 5 Tilknytning til universiteter og høyskoler Institutt for Samfunnsforskning har god kontakt med både universitets - og høyskolemiljøer, både gjennom forskningssamarbeid og ved at instituttets forskere

Detaljer

NR. 3 2004 58. årgang ØKONOMISK FORUM

NR. 3 2004 58. årgang ØKONOMISK FORUM NR. 3 2004 58. årgang ØKONOMISK FORUM Jansen NOBELPRISEN 2003 Bonesrønning ØKONOMENE OG UTDANNINGSPOLITIKKEN Reiersen JORD, MAKT OG UTVIKLING Hervik og Rye ARBEIDSGIVERAVGIFTEN Osmundsen med flere BOREKONTRAKTER

Detaljer

FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN

FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN 1 Leders beretning Overordnet vurdering av samlede resultater for året Regnskapet for 2014 viser et overskudd på 97 937 kroner, mens regnskapet for 2013 hadde et underskudd

Detaljer

Årsmelding 2014 Annual report 2014

Årsmelding 2014 Annual report 2014 Årsmelding 2014 Annual report 2014 Telemarksforsking ADMINISTRATIV LEDELSE Direktør Karl Gunnar Sanda ADMINISTRATIV STAB Solveig Svardal (assisterende direktør) Brynjulv Eika (økonomi- og driftsansvarlig)

Detaljer

Working Paper Series 1/05

Working Paper Series 1/05 Working Paper Series 1/05 FINN KYDLAND - NORGES TREDJE NOBELPRISVINNER I ØKONOMI Erling Steigum CME/BI Februar 2005 Centre for Monetary Economics, BI Norwegian School of Management Finn Kydland Norges

Detaljer