TEKNIKK. Bedriftsprofil AXESS Side Dansk Kran Forening Side Kontroll av spesialkonstruert løfteredskap i brønn og boring Side 6-9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEKNIKK. Bedriftsprofil AXESS Side 10-14. Dansk Kran Forening Side 22-24. Kontroll av spesialkonstruert løfteredskap i brønn og boring Side 6-9"

Transkript

1 KR AN 3 TEKNIKK medlemsinformasjon kranteknisk forening Kontroll av spesialkonstruert løfteredskap i brønn og boring Side 6-9 Bedriftsprofil AXESS Side Dansk Kran Forening Side 22-24

2 Kursoversikt 2013 KTF arrangerer mer enn 20 kurs og seminarer i løpet av året. Det er kurs og seminarer på flere nivåer, rettet både mot strategisk, taktisk og operativt nivå. Det er Tekniske Foreningers Servicekontor som er teknisk arrangør av kursene for foreningen. Dato fra/til Kursnavn Kurssted oktober Operasjonelt ansvarlig Clarion Hotel Bergen Airport, Bergen oktober STANDARD NS-EN 12999:2011+A1:2012 Kraner - Hydrauliske kraner montert på kjøretøy eller på statisk element Scandic Asker, Asker oktober Akkreditert sertifisering som Risk Manager Quality Hotel Mastemyr, Oslo oktober Kontrollørkurs G11- Løfteredskap Opplæringgsplan K-G11 Storefjell Resort Hotel, Gol oktober Akkreditert sertifisering som Kvalitetsleder Quality Mastemyr Hotel, Oslo 23. oktober Oppdateringsdag for Kvalitetsledere, Kvalitetsrevisorer/revisjonsledere og ISM revisorer Quality Mastemyr Hotel, Oslo november G11 Repetisjon kontrollører Løfteredskaper. Storefjell Resort Hotel, Gol november Kontrollørkurs Traverskran G4 Teoretisk del. Fagplan nr. F-2042 Radisson Blu Park Hotel Fornebu, Oslo november Anchor Handling and Rig Move Operations Clarion Hotel, Stavanger november Akkreditert sertifisering som Kvalitetsrevisor eller Revisjonsleder kvalitet. Hotel Bitacora, Playa de Las Americas, Tenerife, Spania 21. november Åpent møte i Kranteknisk Forening i Oslo Radisson Blu Park Hotel Fornebu, Oslo november Spesialkonstruert løfteredskap I brønn og boring Storefjell Resort Hotel, Gol 3. desember Åpent møte i Kranteknisk Forening i Bergen Radisson Blu Hotell Norge, Bergen desember Subsea Lifting Operations Clarion Hotel, Stavanger Hotel Bitacora, Playa de Las Americas, januar Akkreditert sertifisering som Risk Manager Tenerife, Spania Sensorsamling sensorer praktisk kjøreprøve januar Clarion Hotel Stavanger, Stavanger på offshorekran (G5) Åpent møte i Kranteknisk Forening i 20. november Quality Airport Hotel, stavanger Stavanger Nærmere detaljer for de enkelte kurs, se arkfane Kurs/konferanser eller arkfane Kursoversikt Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor AS Fornebuveien 37. Postboks 73, 1325 Lysaker Telefon: Telefax: Administrasjon: Johan O. Asmundvaag Erik Myroldhaug Redaktør: Erik Myroldhaug Layout og trykk: HELLI - Visuell kommunikasjon Ettertrykk forbudt i følge lov om opphavsrett til åndsverk. Særtrykk av artikler kan tilbys etter avtale. ISSN: Reportasjestoff Forslag til reportasjer og leserinnlegg mottas på: Fax: E-post: Forsidefoto: Kim Laland - Statoil 241 MILJØMERKET Trykksak 754 Denne trykksaken er produsert etter miljøstandarden Svanemerket.

3 Innhold Kursoversikt...2 Redaktørens hjørne...4 Styreleder har ordet Kontroll av spesialkonstruert løftered skap i brønn og boring...6 Ny lærebok: Mobilkranføreren...9 Bedriftsprofil AXESS...10 Regelverkssamling...15 KTF for 10 år siden...16 Personløft - Feilinformasjon fra Thor Ulve...20 Dansk Kran Forening...22 Nytt fra Arbeidstilsynet Retningslinjer for fjellsikringarbeid opphører Kjøp og salg av maskiner...26 Frode Ervik Pettersen er tilsatt som daglig leder i Norsk Sertifisering AS...27 Litt av hvert Bo på kranhotell i en heiskran Norsk selskap med «verdens sikreste livbåt» Norsk regelverk hindrer mobilkrantransport Kranringen fusjonerer...30 Safety Alerts...31 Kranteknikk 3/13 3

4 Redaktørens hjørne Jeg tror det vil være interessant for de fleste å se hvilke saker som hadde fokus 10 år tilbake i tid og hvor langt disse sakene er kommet i dag. Erik Myroldhaug Gratulerer med etableringen av Dansk Kran Forening! Det har ikke frem til nå nylig vært en ren kranforening i Danmark. Riktignok har det vært en kranseksjon i Dansk Byggeri. Dansk Byggeri er en forening som er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for 6000 virksomheter innenfor for bygg, anlegg og byggeindustrien i Danmark. Mange kraneiere har sett på dette medlemskapet som problematisk fordi Dansk Byggeri også er en arbeidsgiverorganisasjon. Danske kraneiere har lenge ønsket å være en interesseorganisasjon som skulle arbeide for å fremme egne interesser uavhengig av organisasjonsforhold. Dette er sannsynligvis en medvirkende årsak til at vi har flere danske medlemmer i Kranteknisk Forening. For en tid siden ble vi klar over at det i Danmark var etablert en egen uavhengig kranforening, Dansk Kran Forening. Stiftelsen fant sted i Kolding for nokså nøyaktig ett år siden, 28. september Foreningen sin målsetting er at den skal fremme og utvikle faglig kompetanse relatert til kranarbeid for alle virksomheter innenfor bransjen. Foreningen har hovedkvarteret sitt i Padborg - en liten by ved grensen til Tyskland. Vi har avlagt Dansk Kran Forening et besøk. Referat fra dette besøket finner dere her i bladet. Ellers vil dere finne en artikkel fra Kranteknikk nr. 4/2003 med overskriften «KTF i støtet» hvor det gis en oppsummering fra gjennomførte medlemsmøter i Oslo, Bergen og Stavanger. Dette viser noe av det KTF var opptatt av på denne tiden. Jeg har til hensikt å ha en fast spalte i kommende utgaver av Kranteknikk som jeg vil kalle «Kranteknikk for 10 år siden». Jeg tror det vil være interessant for de fleste å se hvilke saker som hadde fokus 10 år tilbake i tid og hvor langt disse sakene er kommet i dag. Forhåpentligvis er vi kommet et stykke videre og at saker fra 10 år tilbake i tid er løst på en fornuftig måte. Axess i Molde er et selskap som har hatt stor vekst og utvikling. Selskapet har vist stor vilje til å bidra med foredrag og foredragsholdere på KTF sine kurs og seminarer. Vi har vært en tur i Molde og snakket med folk og fått et nærmere innblikk i et ungt selskap som har hatt en eventyrlig utvikling de senere årene. Tekniske Foreningers Servicekontor AS (TFS) overtok Quality Management Academy 1. juli i år. Dette ble så vidt nevnt i forrige nummer av Kranteknikk og betyr at opplæring og sertifisering innen kvalitetsledelse og risikostyring blir lettere tilgjengelig for alle eierforeningene. Denne høsten har vi satt opp 8 kurs innen disse temaene, og du vil finne dem i vår kursoversikt. På sikt vil tilbudet kunne tilpasses innspill og behov som våre medlemmer og kunder kommer med. God lesning! Hilsen Erik Myroldhaug 4 Kranteknikk 3/13

5 Styrelederen har ordet Det er jo også en god mulighet til å møte dyktige representanter fra myndighetene og kanskje få svar på flere spørsmål. Hermod Pettersen Etter en lang og fin sommer er det godt å være i gang igjen. Dette året har værgudene vært med oss og sørget for en fin sommer. Nå kommer høsten og det er et tett program som venter også i år. Sesongen er i god gang og kalenderen fyller seg opp med aktiviteter både for foreningen og i eget selskap. Kranteknisk Forening er i gang med høstens kurssesong og kontrollørkurs G00 Generell del ble gjennomført 16. til 18. september med over 40 deltagere. Interessen for faget er i høyeste grad til stede. Det første styremøtet etter ferien var 2. september høsten og vinterens aktiviteter er nå i grove trekk planlagt både når det gjelder møter, kurs og lignende. Vi har nå planlagt åpne møter i Stavanger, Oslo og Bergen. Tilsynene har også i denne omgang vært positive til å stille på våre møter og fortelle om sitt arbeid. Vi skal ha åpent møte i Stavanger 20. november der vil Sjøfartsdirektoratet delta. I Oslo er vi med åpent møte dagen etter, 21. november og der vil Arbeidstilsynet delta. 3. desember vil vi etter planen arrangere åpent møte i Bergen med Petroleumstilsynet tilstede. Jeg håper så mange som mulig av våre medlemmer kommer og kanskje vi også kan få med noen nye bedrifter. Vi arrangerer åpne møter for å treffe medlemmene og for at det skal være mulig for andre som ikke har meldt seg inn i KTF ennå å delta slik at de kan få innblikk i hva vi jobber med i foreningen. Det er jo også en god mulighet til å møte dyktige representanter fra myndighetene og kanskje få svar på flere spørsmål. Invitasjon til møtene vil komme til alle medlemmer i disse dager. Håper å se så mange som mulig av dere. Hermod Pettersen Kranteknikk 3/13 5

6 Nytt kurs Kontroll av spesialkonstruert løftered skap i brønn og boring Som følge av ønsker fra de største aktørene i bransje har Kranteknisk Forening igangsatt arbeider med D.7. Kran teknisk Forening ønsker å formalisere D.7 som en egen undergruppe til R og har startet en prosess for å få til en slik godkjenning. D.7 skal være en gruppe under RX, på lik linje med G11. Redskaper som inngår i D.7 er nærmere definert i Anneks D i NORSOK R-002, tabell D.8. 6 Kranteknikk 3/13

7 Nytt kurs Kranteknisk Forening har på grunnlag av dette og i samarbeid med bransjen utarbeidet opplæringsplan for kontroll av spesialkonstruert løfteredskap i brønn og boring. Hensikten med dette kurset er å gi teoretisk og praktisk opplæring til personer som ønsker å avlegge teoretisk og praktisk prøve for kontrollgruppe D.7 Spesialkonstruerte løfteredskap i brønn og boring. I tillegg vil den teoretiske delen av dette kurset bli tilbudt vedlikeholdsledere, vedlikeholds personell, innkjøpere og andre i administrative funksjoner som er involvert i denne type operasjoner. Det første kurset vil bli gjennomført på Storefjell Resort Hotell på Gol i tiden november Storefjell er valgt på grunn av ideelle undervisningslokaliteter for både teoretisk og praktisk undervisning. I tillegg vil dette kurset være avhengig av til dels mye og tungt materiell. Storefjell har godt egnede lagringsmuligheter for dette materiellet og utstyr som kan håndtere dette på en god og enkel måte. Vi har lagt opp til et meget intensivt kurs. Fagplanen legger opp til 50 undervisningstimer. Når dette skal gjennomføres i løpet av en uke vil det bli noen lange kursdager, men de som arbeider i Nordsjøen er jo vant til å arbeide 12-timersdager så vi antar at dette kommer til å gå bra. Etter endt kurs med bestått teoretisk og praktisk prøve, og dokumentert tilstrekkelig relevant praksis, kan deltakerne etter søknad til et anerkjent landsdekkende register, få utstedt kontrollørbevis for den kontrollgruppe det er gjennomført og bestått prøve på. Formalisering Arbeidene med dette kurset startet opp etter at KTF sitt styre i oktober 2012 vedtok, med bakgrunn i Norsok R-002, at det er behov for å innføre en ny maskin gruppe i G-systemet. Det ble konkludert med at det er ønskelig å skille løse løfteredskaper i brønn og boring klart i fra øvrige løse løfteredskaper (RX). Med bakgrunn i oppbyggingen av G-systemet, har KTF ansett den mest logiske løsningen med å innføre en tilleggsgruppe under G11 og bruke de betegnelsene som er definert i R-002 tabell D.1. Styret har da konkludert med at det går inn for å innføre gruppe D.7 som undergruppe til G11 og at det skal kreves egen godkjenning for dette, det vil si at gruppe D.7 skal spesifiseres på sertifikat for sakkyndig virksomhet. Dette er nå spilt inn til gruppen som nå reviderer NORSOK R-003 og vi har fått gehør for at dette kan bli innarbeidet her. Dette bør så danne grunnlag for en myndighetsgodkjenning. Kurskomite På grunnlag av vedtaket nedsatte KTF ned en arbeidsgruppe med utspring i KTF sitt styre for å utarbeide fagplan for kontrollør D.7. Denne arbeidsgruppen har bestått av: Audun Vabø, Oceaneering Asset Integrity As Joachim Bengtsson, Archer Torbjørn Gjerde, Conocophillips Erik Myroldhaug, KTF Målgruppe/opptaksvilkår Målgrupper for dette kurset er todelt. Hele kurset er myntet på personell som ønsker å avlegge teoretisk og praktisk prøve for kontrollgruppe D.7. I tillegg vil den teoretiske delen av dette kurset være nyttig kompetanse for vedlikeholdsledere, vedlikeholds personell, innkjøpere og andre i administrative funksjoner som er involvert i denne type operasjoner. Det er ikke satt spesielle krav til de som ønsker å delta på den teoretiske delen av kurset. For de som skal gjennomføre hele kurset og avlegge eksamen som kontrollør D.7, vil det imidlertid være krav til alder, minimum 18 år ved kursets start, samt krav til gjennomført og bestått kurs i Løfteredskap (G11). Opplæringsmateriell Gjennomføring av et kontrollørkurs vil naturlig nok være avhengig av tilgang på det materiellet som vi skal drive opplæring på. Mye av dette materiellet er svært kostbart og eksklusivt. Vi har derfor henvendt oss til de fleste drillingog operatørselskaper med anmodning om lån eller donasjon av materiell, fortrinnsvis materiell som er defekt eller utrangert. Responsen fra selskapene har ikke vært all verden, men etter direkte kontakt med noen selskaper ser Kranteknikk 3/13 7

8 Sjøfartsdirektoratet Nytt kurs det nå ut til at vi får tilgang på det materiellet som er nødvendig. Dog vil mengden av enkelte komponenter være avhengig av hvor mange elever som får plass på den praktiske delen av kurset. Fag- og timefordeling Kurset er som nevnt satt opp med til sammen 50 timer, teoretisk og praktisk eksamen inkludert. Den teoretiske delen på 25 timer omfatter følgende: Lover, forskrifter og standarder Terminologi Dokumentasjonskrav for CE-merket og IKKE CE-merket utstyr Oppbygging, sertifisering, merking, kontroll og kasseringsregler for blant annet: - Elevatorlenker / Bails - Elevatorer - Løftenippler (herunder «subs», «caps») - Løfteverktøy for stigerør og utblåsningsventil (BOP) - Løfteverktøy med gjengeforbindelser av borestrengtype, gjengetyper, inspeksjonsstandarder, materialkvaliteter, tiltrekningsmomenter i boredekksmaskin. NDE Utfylling av sertifikater Eksamen - teoretisk prøve Praktisk del på 25 timer omfatter følgende: Praktiske øvelser i kontroll og kontrollprosedyrer på forskjellig typer løfteredskap Ha kjennskap til NDT- metodikk Ha kjennskap til kontroll av gjengeforbindelser av borestrengtype Praktisk bruk av leverandørinformasjon Eksamen - praktisk prøve 8 Kranteknikk 3/13

9 Sjøfartsdirektoratet Ny lærebok Ny lærebok for mobilkranførere Denne læreboka retter seg i hovedsak mot fremtidige mobilkranførere som gjennom lov og forskrift er pålagt å gjennomføre den grunnleggende sikkerhetsopplæringen som inngår i kompetansebeviset G1 for mobilkraner. Mobilkran er én av fire hovedkrantyper som elever i videregående skole innenfor Kran- og løfteoperasjonsfaget skal kunne betjene. Læreboka er utgitt i samarbeid med Kranteknisk Forening (KTF) og er den første fagboka i serien: Sikre kran- og løfteoperasjoner. Mobilkranføreren vil være et nyttig læremiddel både for videregående skoler, opplæringsvirksomheter, fremtidige mobilkranførere, arbeidsgivere, kraneiere, krankontrollører, sakkyndige virksomheter, leverandører og HMS-personell innen bygg og anlegg. Ordinær utsalgspris for boken er kr 395,-. Medlemmer av Kranteknisk Forening får 20% rabatt på boken. Forsendelseskostnader tilkommer. Bruk dette skjema til bestilling, send en e-post til eller bestill via Jeg bestiller herved stk. Mobilkranføreren, ISBN Jeg bestiller herved stk. cd/minnepinne med illustrasjonene i png-format á kr 500,- eks mva. Firma: Medlem av KTF Adresse: Postnr./Sted: E-post: Telefon: Dato/Signatur: Byggenæringens Forlag AS Postboks 293, 2001 Lillestrøm Telefon Faks Kranteknikk 3/13 9

10 Sjøfartsdirektoratet Bedriftsprofil Bedriftsprofil AXESS «Et løft er ikke bare et løft». Slik uttrykkte administrerende direktør i Axess, Børge Gjeldvik seg for en tid siden da de fremla fagrapporten Sikre løfteopersjoner. Her sier han: «Siden vi startet opp på slutten av 90-tallet har selskapet vårt hatt en rivende utvikling. Det begynte med inspeksjoner av offshoreinstallasjoner basert på tilkomstteknikk. Dette er en viktig del av vår virksomhet også i dag, men Axess har vokst til å bli så mye mer enn det. Vi har utviklet oss gradvis, og hentet i kompetente medarbeidere som har bidratt til utviklingen av det Axess vi ser i dag.» Et av de viktigste satsingsområder er avanserte løfteoperasjoner. Axess har utviklet kompetanse på dette feltet og tar på seg kompliserte løfteoperasjoner. Det handler ikke bare om et løft. Det skal planlegges i detalj for å komme frem til den beste metoden å gjøre jobben på. Deretter skal det gjennomføres på en sikker og effektiv måte, og til slutt dokumentere. Alt dette skal foregå på en måte som tilfredsstiller både myndighetene, kundene og ikke minst egne krav til sikkerhet og effektivitet. Oppstarten Axess AS ble etablert i 1998 i Molde av gründerne Børge Gjeldvik og Andreas Mørland. De startet opp et selskap som skulle operere i et marked med spesialisering i destruksjon av installasjoner og med tjenester innenfor tilkomstteknikk (klatring). Siden oppstarten har Axess hatt en eventyrlig utvikling. Fra å være en tomannsbedrift har selskapet utviklet seg til et konsern med 300 ansatte, avdelingskontorer i Norge og i utlandet og med en forventet årsomsetning i 2013 på nærmere 450 millioner kroner. 10 Kranteknikk 3/13

11 Sjøfartsdirektoratet Bedriftsprofil Ved hovedkontoret i Molde arbeider det 130 personer. Axess har hele verden som arbeidsområde. Kundene er i hovedsak selskaper i olje- og energisektoren. Filosofien til selskapet er at de skal være nære kundene. Axess har derfor etablert avdelingskontorer i Kristiansund, Trondheim, Orkanger og Bergen. Avdelingskontoret i Orkanger er for øvrig en fusjon med Vigor Industrier. I utlandet er det opprettet avdelingskontorer i Rio, Singapore, Huston, og St. Johns. De to sistnevnte avdelingskontorer ble etablert dette året. Valg av Molde som hovedkvarter er et bevisst valg. De mener at Molde er en by som er attraktiv og har gode tilbud til de som bor der. Dette gjør det enklere å trekke til seg kvalifiserte medarbeidere og ved denne lokaliseringen unngår en konkurransen fra aktører som holder til i mere «sentrale» strøk og som er ute etter de samme hodene. Denne strategien viser seg å fungere godt og sikrer god tilgang på vel kvalifiserte medarbeidere til konsernet. Organisasjon/Leveranser Axess er delt inn i fire produktområder. Inspeksjons- og integritetsstyring, bestående av Vedlikeholdsledelse Strukturell integreringsledelse Inspeksjonsplanlegging/RBI Serifisering av løfte- og boreutstyr Inspeksjon av fallende objekter (DROPS) Driftsinspeksjon Elektroinspeksjon Prosjektering og konstruksjon, bestående av Kranvedlikehold og modifikasjon Design/analyse av komplekse strukturer Løfte- og skiddeoperasjoner der tilkomstteknikk brukes Leveranse av skreddersydde kraner og verktøy Inspeksjonstjenester, bestående av Inspeksjon/QC NDT tjenester Rørledninger Produkter, Teknologi og Innovasjon, bestående av Tilpassede ultralydverktøy Innovasjonsprosjekter Produktutvikling Innenfor disse produktområdene er kran- og løftedelen den mest omfattende og utgjør om lag 2/3 av virksomheten i Axess. Sikre løft i krevende omgivelser Sikre løfteoperasjoner er et fokusområde i offshore industrien. Et strengt regelverk setter rammene for hvordan en løfteoperasjon skal planlegges og gjennomføres. På samme tid er hver løfteoperasjon unik, og kombinasjonen av formell kompetanse og lang erfaring er en stor suksessfaktor for å oppnå en sikker og effektiv gjennomføring. Dette feltet har fått økt fokus de seneste årene på grunn av flere alvorlige hendelser. Fallende objekter er noe av det man blir målt på hos kundene, og konsekvensene av fallende objekter er store. Axess gjennomfører derfor grundig planlegging og metodestudier for å eliminere risiko. I tillegg holder Axess korte seminarer om blant annet Norsok R-002 og R-003 for kundene for å øke kunnskapen rundt regelverket. Dette skjerper begge parter i arbeidet. I henhold til Norsok R-003 skal enhver løfteoperasjon planlegges. I planleggingsfasen er fokuset å finne den beste metoden for å gjennomføre en sikker og effektiv løfteoperasjon. Når en metode er valgt, fortsetter planleggingsarbeidet med å implementere relevante regelverkskrav, innretningsspesifikke krav og prosedyrer, samt våre egne prosedyrer for gjennomføring av sikre løfteoperasjoner. Når selve løfteoperasjon-en starter har vi fokus på kontinuitet i personell for å ta med oss kvaliteten fra planleggings-fasen over i gjennomføringsfasen. Vår viktigste suksessfaktor er å Kranteknikk 3/13 11

12 Sjøfartsdirektoratet Bedrifts profil bruke kompetent personell med riktig formell og praktisk bakgrunn i alle deler av løfteoperasjonen, fra planlegging til gjennomføring og etterarbeid, sier fagansvarlig for sikre løfteoperasjoner Magnus Gabrielsen. Fra start til mål En løfteoperasjon består av mer enn bare et løft. En løfteoperasjon inkluderer alle administrative og operasjonelle aktiviteter før, under og etter en last er forflyttet. Kontinuitet i personell er en viktig suksessfaktor for å oppnå en sikker løfteoperasjon. Gjennom vår rammeavtale med Statoil som Sakkyndig på komplekst og ikke komplekst løfteutstyr, har vi ved flere anledninger erfart at planlegging av løfteoperasjonen ikke har vært god nok i forbindelse med installasjon av utstyr. Fra produsentens side er ofte fokus at utstyret skal fungere optimalt når det blir installert, og kunden har ikke alltid nok kjennskap til gjeldende regelverk i forbindelse med løfteopera-sjoner. Dette har ført til at produsenter har levert utstyr som ikke er forberedt for løfting, og installasjon blir vesentlig dyrere og tar lengre tid for kunden. Axess har som målsetting å bli involvert i slike prosjekt på et tidlig stadium for å kunne bidra til en optimal installasjon med tanke få sikkerhet og effektivitet. Dette blir også mer aktuelt nå når Norsok R-002 stiller klarere krav til design og sertifisering av løfteutstyr. Axess tar ansvar for hele prosjektet, helt fra mulighetsstudiene til en ferdig installasjon. For å kunne ta på seg dette ansvaret er selskapet helt avhengig av riktig kompetanse, i riktig stilling, og med rett erfaring. For oss er det viktig at de vi setter til å gjøre jobben i de ulike stegene har offshore-erfaring som vet hva jobben innebærer, og som har førstehåndskjennskap og forståelse av en til en hver tid gjeldende regelverk. Dette er et av feltene vi skiller oss ut på, sier Gabrielsen. Sakkyndig virksomhet Det finnes en lang rekke regelverkskrav til både utstyr og metoder i forbindelse med løfteoperasjoner offshore. På veien fra landbasen til installasjonen vil et objekt sortere inn under flere ulike regelverk for løft. Løfteoperasjoner er ofte forbundet med nedetid eller bruk av utstyr med høy dagrate. De økonomiske interessene presser alltid på for å oppnå en tidseffektiv løfteoperasjon, og det stiller de største krav til kompetanse og planlegging av løfteoperasjonen og oppnå en sikker løfteoperasjon som samtidig er tidseffektiv. Axess er en sakkyndig virksomhet, og har en egen sakkyndig avdeling. Regelverket setter i mange sammenhenger krav til bruk av sakkyndig virksomhet i forbindelse med løfteutstyr og løfteoperasjoner, som blant annet ved bruk av midlertidig opphengspunkt for laster større enn to tonn. I hvert prosjekt blir relevante regelverksog dokumentasjonskrav definert i en arbeidsgruppe med ingeniørene som planlegger løfteoperasjonen og representanter fra sakkyndig avdeling. Fleksibilitet og effektivitet Offshore-bransjen har sikkerhet på toppen av prioritetslista. Ikke langt bak finner vi et annet krav; effektivitet. Et løft er sjeldent helt likt et annet. Prosjektene varierer og det finnes en lang rekke riggspesifikke krav. Fellesnevneren er at alle løft skal gjennomføres på en trygg og effektiv måte. Det er riggspesifikke krav fra prosjekt til prosjekt, og vi finner hele tiden metoder som er tilpasset det spesifikke prosjektet. Det handler om å ha en forståelse av regelverket som gjør at man hele tiden kan optimalisere løftet med hensyn til sikkerhet og effektivitet. For eksempel, om man overdimensjonerer løftekapasiteten vil det gå utover effektiviteten. Vi må dimensjonere både for effektivitet og sikkerhet, og velge rett metode, forklarer Gabrielsen. Sikker oppgradering av kraner - Noe av utfordringen i oppgraderingen av kraner, er å ha full kontroll på at sikkerhetssystemene er pålitelige, samt er designet i henhold til dagens regelverk. Den store styrken i Axess er at vi har jobbet med kraner og kranregelverk i over 20 år. Uten å være firkantet, bidrar vi med løsninger som øker sikkerheten på oljeinstallasjonene. - Sier Gabrielsen. Sterkt kranmiljø Kranmiljøet i Axess har spisskompetanse på regelforståelse knyttet til kranmodifikasjoner. Denne kompetansen bruker selskapet til å bistå kundene i alle faser, uten at det går utover fleksibilitet og kreativitet. Dette er et av feltene der man må kjenne regelverket til punkt og prikke, samtidig som at man må ha evne til å komme frem til de beste løsningene for hvert enkelt prosjekt. Axess ser det som et fortrinn de kan bistå i alle faser i et modifikasjonsprosjekt. Siden oppstarten av Axess i 1998, har selskapet gradvis bygd opp kompetansen på kran og løft i offshore-bransjen. Selskapet som har vært sakkyndig virksomhet fra starten, fremstår i dag som et komplet fagmiljø innen kran og løft, som kan ta på seg kompliserte modifikasjonsprosesser og løfteoperasjoner offshore. Axess kan bistå med studier som brukes som bakgrunnsmateriale for beslutninger om hva som kan gjøres med eksisterende kraner og kan for eksempel være tredjeparts konsulenter som gir råd om kraninnkjøp, spesifikasjoner og bistå kunden med kranutskifting og oppgraderinger. Dette kan være små Davitkraner og traverskraner eller store offshorekraner. Axess Load Recorder Axess sier at det ikke er mulig å oppfylle ønsker om at en kran skal ha evig levetid, men de ønsker å bidra til at operasjoner gjennomføres på en sikker måte og at dette kan gi krana lenger levetid. Lastanalysatoren, Axess Load Recorder, var ferdig utviklet i Det finnes per i dag ikke et tilsvarende system i markedet. Det som skiller dette systemet fra alle andre er «black box»- funksjonen som logger data kontinuerlig. Informasjonen kan tas ut om det for eksempel skulle oppstå en hendelse under en løfteoperasjon. Dataene vises direkte på skjerm slik at kundens eksperter kan ta tak i et eventuelt problem umiddelbart. En av de store fordelene med systemet er leve-tidsovervåkingen som går helt ned på komponentnivå i krana. På samme tid har man full kontroll over alle løft som er gjort i løpet av kranas levetid, og man har kontroll på lastfordeling på struktur og maskineri. Så ligger det en vedlikeholdskalender i systemet som er basert på driftstimer i tillegg til vanlig kalenderbasert vedlikehold. Alt dette gjør kundene i stand til å gjøre grundige kontinuerlige vurderinger av vedlikeholdsbehovet, til en hver tid, og dermed kunne forlenge kranas levetid. 12 Kranteknikk 3/13

13 Sjøfartsdirektoratet Bedrifts profil Kranteknikk 3/13 13

14 Sjøfartsdirektoratet Bedrifts profil Representanter fra Axess som stilte opp i møte med Kranteknikk. Fra venstre: Johan Martin Gaupseth, Senior Engineer, Crane Department, Barbro Sylthe Moen, Department Manager, Lifting and Drilling Equipment Certifikation, Kenneth Bjørseth, Service Manager Lifting Equipment Certification og Magnus Gabrielsen, Civil Engineer, Service Manager Safe Lifting. Rekruttering og opplæring Axess har etablert seg som en internasjonal aktør. Av de over 300 ansatte er 120 basert i Norge. Hittil i år har Axess ansatt over 70 nye medarbeidere. En stor del av rekrutteringen skjer via «munn til munn-metoden» ved at rekrutteringen til nye stillinger ofte foregår mellom ansatte og kvalifiserte personer som de kommer i kontakt med gjennom sine nettverk. Valg av Molde som hovedkvarter er et bevisst valg. De mener at Molde er en by som er attraktiv og gir gode tilbud til de som bor der. Dette er med på å unngå konkurranse med andre aktører i pressområder som er ute etter de samme hodene. Denne strategien viser seg å fungere godt og sikrer god tilgang på vel kvalifiserte medarbeidere til konsernet. Kundene setter krav til kompetanse. Bedriften har innført et eget opplæringsprogram for de nyansatte. Dette består blant annet av et offshorekurs/ sikkerhetskurs. Den enkelte gjennomfører deretter «On The Job Training» hvor de er tildelt en egen fadder. Dette programmet er en del av prøvetiden på 6 måneder som hver enkelt må gjennomgå. De som består denne prøvetiden fortsetter dette programmet videre til de når den faglige standarden som er nødvendig. Axess regner at det tar 10 år med fartstid i selskapet for å tilegne seg såkalt seniorkompetanse. For internasjonale ansatte er det innført et eget internasjonalt trainee-program som strekker seg over tre år. Dette foregår det første året i Molde. Deretter gjennomfører de praksis ved de internasjonale lokasjonene. En erfaren mentor følger de opp hele tiden slik at de lærer seg Axess sine fag og produkter på en raskere måte. De starter i Norge for å lære om norske standarder og bedriftskultur. Norsk kompetanse anses å være i toppklasse på verdensbasis, men de tilfører også bedriften verdifulle kunnskaper fra de landene som de kommer fra. Alle får en grundig innføring i Axess sin HMS-standard. Dette nivået gir selskapet et viktig fortrinn i utlandet. Image Miljøet i Axess er preget av friluftsmennesker som er vant til å ta vare på seg selv og tur-kameratene. Dette preger også bedriftskulturen og måten selskapet tenker på i jobbsammenheng. De sier: - Metodikken er den samme. Skal du på topptur gjør du vurderinger med en gang du står opp. Du ser ut av vinduet om været er fint, du ser på temperaturmåleren og du sjekker YR om været vil holde ut dagen. I boden står tursekken klar med søkestang, skredsøker, spade og hjelm. På vei opp i terrenget gjør du vurderingen av hellinger du nærmer deg og kanskje du også sjekker snøprofilen og gjør en stabilitetstest. Det du gjør er å vurdere risiko og gjennomføre tiltak som eliminerer risiko. Du planlegger kort og godt en sikker tur for deg selv og turkameratene dine. Prosjektplanlegging handler om forståelse for hvordan en skal gjøre jobben, ha riktig utstyr og ikke ha hverken mer eller mindre enn det du trenger. -Så må du passe på at du ikke har glemt noe. Det er for eksempel kritisk å mangle spaden om kameraten din blir tatt av skred. Evner til å forutse det som kan komme til å skje er det som skal til for å kunne treffe de riktige beslutningene og tiltakene. En må hele tiden identifisere kritiske faser og redusere risiko. Det gjelder både på skitur og på en plattform. - Det sikreste regel- verket vi har i bransjen er vårt eget, men samtidig er vi et såpass lite selskap at en person kan påvirke hvordan resten av selskapet jobber- sier Barbro Sylthe Moen. Fremtiden Axess har satt som mål å vokse 25 prosent hvert år. Axess vil være den foretrukne partner for kundene som vil si at de kommer tidlig inn i prosjektene for å minimere risiko for kunden og bidra til effektiv og sikker drift. Selskapet skal fortsette å vokse både i Norge og i det internasjonale markedet. Formålet med den internasjonale veksten er å tilfredsstille behovene til de internasjonale kundene. Axess følger kundene ut i verden og tar med høykompetanse fra norsk sokkel. Dette blir høyt verdsatt i det internasjonale markedet. På samme tid ser Axess muligheter for å etablere nye kundeforhold internasjonalt i ett brennhett marked. 14 Kranteknikk 3/13

15 Regelverksamling Regelverkssamling Regelverkssamling Tilpasset for opplæring og kontroll av arbeidsutstyr Regelverkssamling Etter at nye arbeidsmiljøforskrifter trådte i kraft 1. januar 2013, har Kranteknisk Forening utarbeidet en ny bok med regelverkssamling som er tilpasset for opplæring og kontroll av arbeidsutstyr. Denne boken er det nå mulig å få kjøpt. Prisen pr. eksemplar er satt til kr 250,- for KTF sine medlemmer og kr 300,- for de som ikke er medlem av foreningen. Bestilling kan gjøres på følgende måte: - Pr e-post til - Pr post til Kranteknisk Forening, Postboks 73, 1325 Lysaker Versjon Oppgi antall bøker, leveringsadresse og fakturaadresse i bestillingen. Kranteknikk 3/13 15

16 Tilbakeblikk Tilbakeblikk: Kranteknisk Forening for 10 år siden Denne artikkelen er hentet fra Kranteknikk nr. 4/2003 etter at det var gjennomført åpne møter i Oslo, Bergen og Stavanger. Det er interessant å se hva som var dagsaktuelle saker på denne tiden. 16 Kranteknikk 3/13 Fremmøte i Stavanger var godt, og de fremmøtte lyttet med interesse.

17 Tilbakeblikk KTF i støtet Kranteknisk Forening har i høst gjennomført en serie medlemsmøter med god respons. I alt har over 130 personer møt opp og deltatt i livlige og givende diskusjoner. Turneen startet i Oslo i begynnelsen av november og ble fulgt opp med møter i Bergen og Stavanger. Avslutningen på årets møteturnering blir i Trondheim 16.desember. Da har over 150 medlemmer benyttet foreningens tilbud til å diskutere sentrale temaer på en åpen møteplass. Erfaringene er så gode at styret har vedtatt at man også til neste år skal arrangere liknende møter. Denne beslutningen fikk sterk bifall fra deltakerne i Bergen og Stavanger. Kristiansand er valgt som første møteplass i Livlige debatter i Oslo Foreningens formann Endre Johannes Fuglset innledet medlemsmøtet med en interessant orientering om KTFs virksomhet siden stiftelsen for nesten 25 år siden. Han la vekt på at medlemmene både må kjenne røttene og visjonen til foreningen, for å kunne greie å utvikle det faglige samholdet videre. Dette innlegget er omtalt i annen artikkel i denne utgaven. Møteprogrammet i Oslo spente over mange aktuelle temaer: Bestillingsnummer 556 og 557 ansvarsforhold Utstyr produsert i lavkostland dokumentasjon / erfaringer Opplæring hvorfor følges ikke fagplaner Nye standarder status Kjøp og salg av utstyr Heidi Rudshaug fra Direktoratet for Arbeidstilsynet, orienterte om hvilket regelverk som gjelder ved kjøp og salg av utstyr. Mye av presentasjon var basert på en engelsk brosjyre. Brosjyren viser til de viktigste punktene i lovverket og hvilke forpliktelser leverandøren har. Når det gjelder salg av utstyr kan også lovverk og forskrifter som er utenfor Arbeidstilsynets ansvarsområdet være gjeldende. Eksempler som ble nevnt var trykksatt utstyr og elektriske installasjoner. Leverandørene må være oppmerksom på disse forholdene og sette seg inn i alle aktuelle forskrifter. De må sikre at det utferdiges samsvarserklæring og teknisk dokumentasjon som forskriftene for alle aktuelle områder krever. Ved import av utstyr påtar importøren seg det samme ansvar som produsenten. Internasjonalt arbeider nå produsentene etter følgende prosedyre for å eliminere mulighetene for at en maskin skal kunne skade personell: Maskinen skal designes slik at muligheten for farlige situasjoner elimineres Konstruksjonen skal utføres slik at det er godt vern mot at personell kan bli skadet Brukeren skal informeres om hva som er riktig bruk og hvilke farlige situasjoner som eventuelt kan oppstå og hvilke prosedyrer som da skal følges. I standardiseringsarbeidet er det svært ønskelig å ha med brukere, slik at deres erfaring kommer med. Som oftest er det brukeren som har best kunnskaper om hvordan utstyr å fungere og hva som kan gi farlige situasjoner. Hvis det importeres utstyr fra land utenfor EØS området, er det importørens ansvar å få utstyret CE merket. Utstyr produsert i lavkostland Problemstillinger som ble tatt opp var utstyr som blir produsert i lavkostland. Kvaliteten på slik utstyr er svært variabelt. Mye av utstyr som produseres i Asia blir testet ved svenske testorganer før det blir sendt ut på det europeiske markedet. Bo Kenneth Berg innledet om problemstillingen og spurte forsamlingen om det er et aktuelt tema for KTF å behandle. Svaret han fikk fra deltakerne var ja - dette bør KTF se nærmere på. Berg har sjekket kjettinger. Resultatet var svært varierende. Det gjaldt spesielt doku- Livlig debatter i Oslo Knut Førland Kranteknikk 3/13 17

18 Tilbakeblikk Bo Kenneth Berg Heidi Rudshaug Engasjert foredragsholder fikk liv i møtedeltakerne i Bergen. mentasjonen og sporbarhet. Med tanke på Arbeidstilsynets innlegg om importørens ansvar, viser undersøkelsen at denne problemstillingen bør følges opp. I diskusjonene som fulgte ble det påpekt at kundene også har et ansvar når de er med på å få importørene til å anskaffe billigere utstyr. Videre ble det sagt at Arbeidstilsynet kun fulgte lovverket, uten å se på de moralske sidene. Hvordan skal man forholde seg til en situasjon hvor kunden kun tenker pris og påvirker importøren til å anskaffe billig utstyr? Hvem har da til syvende og sist ansvaret? Det testes mye sa Berg, og foreslo videre at man oppretter et forum hvor resultatene av testene kan presenteres og diskuteres. Et slikt forum vil være med på å øke bevisstheten omkring problemstillingen med varierende kvalitet og dokumentasjon på kran og løfteutstyr. Et annet eksempel som ble nevnt var stropper, som er merket. Merkingen er svært lik vanlig merking, men ser man nøyere etter står det: Kun til engangsbruk. Avslutningsvis i denne delen av debatten ble det nevnt at billig utstyr ikke bare produseres i Østen, men i land langt nærmere vårt fedreland. Fagplaner følges de? Knut Førland holdt et kraftfullt og provoserende innlegg om hvordan kranbransjen følger opp utdanningsplanene. I løpet av 6 år er hele opplæringssystemet underminert, avfyrte en opplagt Førland. Vi er snart satt tilbake til forholdene i 1977 ble det sagt. Hvor mange av kursarrangørene følger fagplanenes timeantall for de forskjellige modulene? Det gjennomføres kortere og kortere kurs, i tillegg kan det også stilles spørsmålstegn ved praksisen kranførerne har. Ved at myndighetene har lagt ned AMO senteret på Lierskogen, blir problemene forsterket. Diskusjonen som fulgte etter innlegget fokuserte på hvordan sikkerheten på best mulig måte kan bli ivaretatt. Et eksempel som ble trukket frem var problematikken for et firma som kun bruker en traverskran 1 til 2 måneder i året. For et slikt firma kan det bli for dyrt å sende en kranfører på 40 timers kurs med etterfølgende sertifisering. Hvis kravet blir senket, vil flere gjennomføre opplæringen. Problemstillingen er svært interessant, men det ble ikke trukket noen konklusjon på møtet. Diskusjonen om hva som bør være minimumskrav vil helt sikker fortsette. Det tar tid å utdanne gode kranførere. Havnevesenet ble nevnt som eksempel på en del av bransjen som virkelig har tatt sikkerhet og utdanning alvorlig. De utdanner kranførerne etter en utvidet mo-dell. I alt bruker de 9 måneder på å utdanne en kranfører. Denne tiden står i sterk kontrast til ønsket om å bruke 2,5 dager på kranutdannelse! En annen problematikk som ble nevnt, var om alle kranførere i en bedrift trenger fullstendig utdannelse som kranfører. Er det mulig at noen får en begrenset utdanning? Til syvende og sist er det bedriften som har ansvar for sikkerheten. Hvis de ikke sørger for at alle kranførere har fullstendig utdannelse, må de ha systemer som sørger for at sikkerheten er ivaretatt. Avslutningsvis i diskusjonen om opplæring sa Førland at han bevisst ville provosere forsamlingen, slik at man fikk diskusjon om et alvorlig tema. Når det lages opplæringsplaner må dette være realistiske og gjennomførbare. Det var deltakerne enige i, men hvor omfattende utdanningen bør være var det helt tydelig delte meninger om. Standarder Førland orienterte kort om status for en del aktuelle standarder. Fra Standard Norge kom Jan Frank Ulvås med utfyllende opplysninger. Flere av deltakerne etterlyste at sentrale standarder blir oversatt til norsk. Det er et økonomisk spørsmål svarte Ulvås. Vi har tatt opp problemstillingen omkring standardiseringsarbeidet i annen artikkel i denne utgaven. Medlemsmøtene i Bergen og Stavanger behandlet noen av de samme temaene som i Oslo, men la større vekt på Sakkyndig virksomhet. Også på disse møtene var det gode og livlige debatter. 18 Kranteknikk 3/13

19 Sjøfartsdirektoratet KTF Årsmøte Vi minner om: Årsmøte i Kranteknisk Forening april - Kielfergen Kranteknisk Forening gjennomfører årsmøte for 2014 på Kielfergen i tiden april Det vil bli gjennomført ordinære årsmøtesaker i henhold til foreningen sine vedtekter og i tradisjons tro et aktuelt faglig program. Vi kommer tilbake på KTF og TFS sine kurssider til program og påmelding på et senere tidspunkt. Sett av i kalenderen allerede nå tidspunktet: april 2014 Kranteknikk 3/13 19

20 Personløft Personløft Feilinformasjon fra ISAS AS ved Thor Ulve Heldigvis opplever vi ikke så ofte at noen «tar skjeen i egenhånd» og tolker regelverket på sin måte eller som lager egne regler som passer best for ens egen virksomhet. ISAS AS ved Thor Ulve har utarbeidet et 22 siders hefte i «Bruk av løftekurv til personellbefordring» Onshore-Offshore og skal være retningslinjer ved løft av personell på plattform med løftemaskiner som ikke er typegodkjent for personløft iht. maskindirektivet. I forordet som er datert 1. april 2013 skriver Thor Ulve følgende: Dette informasjonsheftet er utarbeidet i samsvar med anerkjent norm for å oppnå tilfredstillende sikkerhet ved bruk av løftekurver. Arbeidsgiver er pliktig til å ha utarbeidet prosedyre for å oppnå tilstrekkelig grad av sikkerhet når arbeidsmaskiner benyttes til personløft. Ved arbeid i høyden skal det uansett alltid gjennomføres risikokartlegging, utarbeides planer og iverksettes tiltak for å unngå fallulykker. Denne systembeskrivelsen vil kunne bidra til å gi virksomheten sikkerhetsmessige og forsvarlige rutiner ved bruk av løftekurv som er i samsvar med de reelle kravene. De gjengitte vilkår er her beskrevet i med basis i vilkår gitt i Arbeidsmiljøloven og gjeldende regelverk. Til dette er å tilføye at ulike tilsynsmyndigheter og bransjekrefter ikke alltid er enig med seg selv om regelverkets fortolkning i forhold til de retningslinjer som er gitt og den praksis som skal utøves. Vårt råd er imidlertid at den enkelte virksomhet selv tar utgangspunkt i de faktiske krav som er fastsatt med hjemmel i lovgivningen, foreta de nødvendige risikoanalyser og tilrettelegge deretter. Dersom virksomheten på dette feltet etablerer en god HMS-kultur, vil man fortsatt kunne ha en «løfterik» og trygg arbeidsdag. Vi ønsker lykke til! Arbeidstilsynet har heldigvis tatt tak i denne saken. De sier at deler av innholdet i dette heftet er utenfor norsk lovgivning. De slår fast at det er forbudt å løfte personer med arbeidsutstyr som ikke er produsert for å løfte personer. Vi gjengir brevet fra Arbeidstilsynet i sin helhet: 20 Kranteknikk 3/13

Program. Hermod Pettersen

Program. Hermod Pettersen Program 1100-1130 Lett servering 1130-1150 Velkommen Orientering om og nytt fra Kranteknisk Forening v/styreleder 1150-1245 Nytt fra Petroleumstilsynet v/ Jan Ketil Moberg, PTIL 1245-1345 Presentasjon

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR KONTROLLØR AV SPESIALKONSTRUERT LØFTEREDSKAP I BRØNN OG BORING. D.7 - Løfteredskap teori og praksis modul K-D.7

OPPLÆRINGSPLAN FOR KONTROLLØR AV SPESIALKONSTRUERT LØFTEREDSKAP I BRØNN OG BORING. D.7 - Løfteredskap teori og praksis modul K-D.7 OPPLÆRINGSPLAN FOR KONTROLLØR AV SPESIALKONSTRUERT LØFTEREDSKAP I BRØNN OG BORING D.7 - Løfteredskap teori og praksis modul K-D.7 (D.7 er en egen utstyrsgruppe under G11) 50 timers kurs Rev.01. Juli 2014

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR FØRERE AV FASTMONTERTE HYDRAULISKE KRANER. Modul O-G20 F Fastmonterte hydrauliske kraner teori og praksis

OPPLÆRINGSPLAN FOR FØRERE AV FASTMONTERTE HYDRAULISKE KRANER. Modul O-G20 F Fastmonterte hydrauliske kraner teori og praksis OPPLÆRINGSPLAN FOR FØRERE AV FASTMONTERTE HYDRAULISKE KRANER Modul O-G20 F Fastmonterte hydrauliske kraner teori og praksis (erstatter tidligere fagplan F-3089) 16 timers kurs Godkjent av Kranteknisk Forening

Detaljer

Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker

Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker DERES DATO 30.11.2006 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Solfrid Engene Røyset tlf 97 08 34 11 1 av 5 Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker Att. Prosjektleder Petroleumsstandardisering Bjørn G. Jyhne

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr. Modul O-1.

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr. Modul O-1. OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr Modul O-1.1 Løfteredskap (Tilsvarer Modul 2.3 land / tidligere F-2702 Sertifisert

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 3.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 3. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G4 - Bro- og Traverskran 8 timer grunnleggende praktisk opplæring Utarbeidet

Detaljer

KTF. 23. Januar 2013 Bjørn Lerstad Arbeidstilsynet Midt-Norge. Arbeidstilsynet

KTF. 23. Januar 2013 Bjørn Lerstad Arbeidstilsynet Midt-Norge. Arbeidstilsynet KTF 23. Januar 2013 Bjørn Lerstad Midt-Norge KTF møte 23. januar 2013 Satsingsområde 2013 Revisjoner mm Fagbrev kompetansebevis Arbeidsmiljøforskriftene Utkast til nye retningslinjer for dispensasjon for

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G4 - Bro- og Traverskran 16 timer teoretisk

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G4 - Bro- og Traverskran 16 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G4 - Bro- og Traverskran 8 timer grunnleggende

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Masseforflyttingsmaskiner 24 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.4 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.4 Mobilkran 16 timers teorikurs Øvelse

Detaljer

Truckfører skal være over 18 år og må ha de fysiske og psykiske forutsetninger som er nødvendig for arbeidet. (Ref. veitrafikkloven, bl.

Truckfører skal være over 18 år og må ha de fysiske og psykiske forutsetninger som er nødvendig for arbeidet. (Ref. veitrafikkloven, bl. HVEM KAN KJØRE TRUCK? Truckfører skal være over 18 år og må ha de fysiske og psykiske forutsetninger som er nødvendig for arbeidet. (Ref. veitrafikkloven, bl.a 24) Når truck brukes til kjøring langs offentlig

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser Felles for kran, truck og masseforflyttingsmaskiner

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.8 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.8 Lastebilkran 10 timers teorikurs Fagdel

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.7 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.7 Bro- og Traverskran 8 timers teorikurs

Detaljer

HMS-kultur og ledelse i løfteoperasjoner

HMS-kultur og ledelse i løfteoperasjoner HMS-kultur og ledelse i løfteoperasjoner Endre J. Fuglset Daglig leder Norsk Maskinkontroll as. Tidligere ansvar for sakkyndig virksomhet i Hydro PP 28 års erfaring med kraner og løfteutstyr Tidlige styreleder

Detaljer

REFERAT 20.10.2015 - ARBEIDSTILSYNETS FAGFORUM FOR ARBEIDSUTSTYR

REFERAT 20.10.2015 - ARBEIDSTILSYNETS FAGFORUM FOR ARBEIDSUTSTYR VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 06.11.2015 2015/250 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Solfrid Engene Røyset tlf 970 83 411 Sendes elektronisk til representanter etter adresseliste REFERAT 20.10.2015

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Masseforflyttingsmaskiner 24 timer teoretisk

Detaljer

NORM FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Praktisk kjøreopplæring Iht. avtale med bedrift. Bedriftsopplæring med fadder

NORM FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Praktisk kjøreopplæring Iht. avtale med bedrift. Bedriftsopplæring med fadder NORM FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING Praktisk kjøreopplæring Iht. avtale med bedrift. Bedriftsopplæring med fadder Modul 4. Kran, Truck, Masseforflytningsmaskiner Gjennomført ved Bedriftsopplæring

Detaljer

Konflikt mellom operatørens og kontraktørens prosedyrer?

Konflikt mellom operatørens og kontraktørens prosedyrer? engineering, inspection and offshore and energy industry. Konflikt mellom operatørens og kontraktørens prosedyrer? Torkel Fyrvik ESRA-seminar, Hurdal, 2010-06-08 Agenda Hvem er Axess Hvordan jobber vi?

Detaljer

Opplæringsplan for sertifisert sikkerhetsopplæring. Modul O-5.4. Dekksoperatør Simulator trening

Opplæringsplan for sertifisert sikkerhetsopplæring. Modul O-5.4. Dekksoperatør Simulator trening Opplæringsplan for sertifisert sikkerhetsopplæring Modul O-5.4 Dekksoperatør Simulator trening 24 timer Versjon: 2 Dato: 26.06.2014 1 Innhold 1 Forord... 3 2 Målgruppe... 3 3 Opplæringens varighet... 3

Detaljer

VELKOMMEN TIL åpent møte i. Åpent møte 2012 - Hermod Pettersen

VELKOMMEN TIL åpent møte i. Åpent møte 2012 - Hermod Pettersen VELKOMMEN TIL åpent møte i - Faglig leder og opplæringsleder i KIS AS Styreformann / leder i Kranteknisk Forening Fast representant i Arbeidstilsynets fagforum Leder av sakkyndig utvalget i KTF Over 20

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser

Detaljer

ÅRSBERETNING 21. mars 2010 29. mars 2011

ÅRSBERETNING 21. mars 2010 29. mars 2011 KRANTEKNISK FORENING (KTF) ÅRSBERETNING 21. mars 2010 29. mars 2011 Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valgkomiteens innstilling Til Medlemmene Lysaker, 11. mars 2011 i Kranteknisk Forening

Detaljer

OPPLÆRINGSPLANER FOR KONTROLLØRER

OPPLÆRINGSPLANER FOR KONTROLLØRER Best. nr. 010K OPPLÆRINGSPLANER FOR KONTROLLØRER November 2006-1 - Innledning Kranteknisk forening nedsatte høsten 2005 en arbeidsgruppe som hadde i oppdrag å revidere opplæringsplanene utarbeidet av Bransjeutvalget

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr. Modul O-2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr. Modul O-2. OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr Modul O-2.3 Vinsjer 16 timers teori-/praksiskurs 50/50 Utgave 1-2002 1 Opplæringsplaner

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-4.2 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-4.2 Stortruck kl. T8 16 timers teorikurs

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G1 - Mobilkran 32 timer teoretisk opplæring

Detaljer

Strategisamling Hammerfest Næringshage

Strategisamling Hammerfest Næringshage Strategisamling Hammerfest Næringshage Behovet for et lokalt kurs og kompetansesenter Hammerfest har som sikkert mange ser et stort behov for et lokalt kurs og kompetansesenter. Fordeler med lokalt kurssenter

Detaljer

Hermod Pettersen Åpent møte KTF i Bergen 30.11.2015

Hermod Pettersen Åpent møte KTF i Bergen 30.11.2015 SIKKER BRUK AV LØFTEUTSTYR I norsk industri, bygg og anlegg På landanlegg Offshore SIKKER BRUK AV LØFTEUTSTYR Et produkt utviklet over en periode på over 10 år. Mars 2005 Oktober 2005 Mars 2014 Oktober

Detaljer

80 TIMERS INSTRUKTØRKURS

80 TIMERS INSTRUKTØRKURS FAGPLAN FOR 80 TIMERS INSTRUKTØRKURS I LASTEBIKKRANFØREROPPLÆRING F-2708 KIRKE-, UTDANNINGS- OG U 729 FORSKNINGSDEPARTEMENTET 1 Copyright (C) Kirke- og undervisningsdepartementet 1988. Denne fagplanen

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G3 - Portalkran 20 timer teoretisk opplæring

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-1 og 10-2 Best. Nr. 703 Navn EX Tilhenger montert Kran Modul DOK 03-EX Inkluderer

Detaljer

IMPLEMENTERING AV NORSOK STANDARD R003 I STATOIL

IMPLEMENTERING AV NORSOK STANDARD R003 I STATOIL IMPLEMENTERING AV NORSOK STANDARD R003 I STATOIL OTF-konferanse 2005 Kjell Jarle Johnsen T&P ANT PE D&V 2 IMPLEMENTERING AV NORSOK R003 I STATOIL!Plan for arbeidet ble fremlagt for ledergruppen for alle

Detaljer

KONTROLLØR GENERELL DEL

KONTROLLØR GENERELL DEL FAGPLAN FOR 24 TIMERS TEORIKURS KONTROLLØR GENERELL DEL (KRANSEKTOR LØFTEINNRETNINGER) F-2037 KIRKE-, UTDANNINGS- OG U 750 FORSKNINGSDEPARTEMENTET 1 Copyright (C) Kirke- og undervisningsdepartementet 1992.

Detaljer

FAGPLAN KONTROLLØR G4 - TRAVERSKRAN F-2042 KIRKE-, UTDANNINGS- OG U 755 FORSKNINGSDEPARTEMENTET FOR 24 TIMERS TEORIKURS

FAGPLAN KONTROLLØR G4 - TRAVERSKRAN F-2042 KIRKE-, UTDANNINGS- OG U 755 FORSKNINGSDEPARTEMENTET FOR 24 TIMERS TEORIKURS FAGPLAN FOR 24 TIMERS TEORIKURS KONTROLLØR G4 - TRAVERSKRAN F-2042 KIRKE-, UTDANNINGS- OG U 755 FORSKNINGSDEPARTEMENTET 1 Copyright (C) Kirke- og undervisningsdepartementet 1992. Denne fagplanen er utarbeidet

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 9 Forholdet til maskinforskriften, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om maskiner Bestilling 522 Fastsatt av Arbeids- og inkluderings departementet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-1.1 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-1.1 Generell felles del 16 timers teorikurs

Detaljer

Konseptskisse - KTF s 3

Konseptskisse - KTF s 3 Konseptskisse KTF sett med nye øyne 23. mars 2010 HE LLI Tittel xxxxx Innhold KTF idag 5 KTF muligheter 7 Hovedlogo - Konsept -1 9 Hovedlogo - Konsept - 2 11 Hovedlogo - Konsept - 3 13 Fargepalett 15 Typografi

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G2 - Tårnkran 24 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

36 TIMERS PRAKSISKURS

36 TIMERS PRAKSISKURS FAGPLAN FOR 36 TIMERS PRAKSISKURS KONTROLLØR G4 - TRAVERSKRAN F-2043 KIRKE-, UTDANNINGS- OG U 756 FORSKNINGSDEPARTEMENTET 1 Copyright (C) Kirke- og undervisningsdepartementet 1992. Denne fagplanen er utarbeidet

Detaljer

1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 STANDARDISERINGSARBEID... 2 5 KURSVIRKSOMHET... 3 6 FORENINGENS KOMITEER OG FAGUTVALG...

1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 STANDARDISERINGSARBEID... 2 5 KURSVIRKSOMHET... 3 6 FORENINGENS KOMITEER OG FAGUTVALG... 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 STANDARDISERINGSARBEID... 2 5 KURSVIRKSOMHET... 3 6 FORENINGENS KOMITEER OG FAGUTVALG... 4 6.1 Forskriftsutvalg Veiledning til forskrift om bruk

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr Modul O-2.2 Fallsikringsutstyr Enkle løfteinnretninger (Travers- og søylesvingkraner

Detaljer

Åpent møte i Kranteknisk Forening desember 2011. Arbeidstilsynet Midt-Norge v/jurist Yngvild Svarva Nielsen

Åpent møte i Kranteknisk Forening desember 2011. Arbeidstilsynet Midt-Norge v/jurist Yngvild Svarva Nielsen Åpent møte i Kranteknisk Forening desember 2011 Midt-Norge v/jurist Yngvild Svarva Nielsen Disposisjon Nasjonalt teknisk området i Midt-Norge Presentasjon av gruppa Mandat s fagforum for arbeidsutstyr

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G3 - Portalkran 20 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

Norwegian Maritime Authority. Lasse Karlsen technical director

Norwegian Maritime Authority. Lasse Karlsen technical director Norwegian Maritime Authority Lasse Karlsen technical director Kraner, laste- og losseinnretninger mv. Forskrifter Virkeområde Sakkyndige ordning Sakkyndig A1, A og B1 og B Planlagte endringer Sakkyndig

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G4 - Bro- og Traverskran Praktisk kjøreopplæring 16 timer ved Sertifisert

Detaljer

Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring. Modul O-7.3 Faddere. 8 Timer

Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring. Modul O-7.3 Faddere. 8 Timer Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring Modul O-7.3 Faddere 8 Timer Versjon: 7 Dato 26.06.2014 1 Innhold 1 Forord... 3 2 Målgruppe... 3 3 Opplæringens varighet... 3 4 Opptaksvilkår/Forhåndskrav...

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.6 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.6 Portalkran 10 timers teorikurs Fagdel

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr. Modul O-2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr. Modul O-2. OPPLÆRINGSPLAN FOR DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING Godkjent av Kranteknisk Forening og Kompetansesenteret for Arbeidsutstyr Modul O-2.1 Offshorekran (krandelen av tidligere Fagplan F-2689) 40 timers teorikurs

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul Pedagogikk OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Pedagogikk 16 timers teorikurs Utarbeidet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.1 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.1 Masseforflytningsmaskiner 16 timers

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Oddvar Øvestad. Oddvar Øvestad. Henrik H Meling og Roar Andersen 25.10.2010

Begrenset Fortrolig. Oddvar Øvestad. Oddvar Øvestad. Henrik H Meling og Roar Andersen 25.10.2010 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med Hammerfest LNG - Logistikk, materialhåndtering, kran og løfteoperasjoner. Aktivitetsnummer 001901011 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 8 Administrative ordninger, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område. Bestilling 706 Fastsatt

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G8 - Lastebilkran 20 timer teoretisk

Detaljer

KTFs Årsberetning 2005 2006

KTFs Årsberetning 2005 2006 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 MEDLEMSMØTER... 3 5 STANDARDISERINGSARBEID... 3 6 KURSVIRKSOMHET... 4 7 FORENINGENS KOMITEER OG FAGUTVALG... 4 7.1 Forskriftsutvalg Veiledning

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.2 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.2 Truck 16 timers teorikurs Øvelse i

Detaljer

Arbeidstilsynets fagforum for arbeidsutstyr

Arbeidstilsynets fagforum for arbeidsutstyr Arbeidstilsynets fagforum for arbeidsutstyr Arbeidsgruppe Minikran Rapport som beskriver gruppens arbeid: 1. Arbeidsgruppens representanter og leder 2. Gjennomførte møter og deltakelse 3. Mandat fra Arbeidstilsynet

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLANER M.M. VEDTAK OM PÅLEGG

VEDLIKEHOLDSPLANER M.M. VEDTAK OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 01.09.2011 2011/10331 DERES DATO 02.08.2011 VÅR SAKSBEHANDLER Hilmar Remen tlf 412 18 476 DERES REFERANSE Andøy kommune v/ Rådmann Rådhuset 8480 Andenes Att. Kirsten Lehne Pedersen

Detaljer

Velkommen. tilbake til. Rogaland Kranskole

Velkommen. tilbake til. Rogaland Kranskole Velkommen tilbake til Rogaland Kranskole Uke 15 20 Modell for kranfagarbeider offshore og onshore gjennomført ved Rogaland Kranskole Uke 15 20 Kurs uke Kursaktivitet 15. uke G11 Kontrollør 16. uke G11

Detaljer

Årsmøte i Kranteknisk Forening

Årsmøte i Kranteknisk Forening Årsmøte i Kranteknisk Forening Årsmøte i Kranteknisk forening 2012 ble avviklet på Radisson Blue Atlantic Stavanger 15.-16. mars 2012. Oppslutningen var meget god i det til sammen 95 deltakere var møtt

Detaljer

Tilsynsrapport. o Strengt fortrolig. o Begrenset o Fortrolig. o Unntatt offentlighet

Tilsynsrapport. o Strengt fortrolig. o Begrenset o Fortrolig. o Unntatt offentlighet Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med logistikk knyttet til søknad om SUT på Island Constructor Aktivitetsnummer 412003002 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o Begrenset

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Løfte- og stablevogner for gods Truck Praktisk kjøreopplæring 14 timer

Detaljer

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold Der menneskene utgjør forskjellen ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance En Leverandør ThyssenKrupp Xervon er en tjenesteleverandør

Detaljer

Bruk av faste og midlertidig festepunkt

Bruk av faste og midlertidig festepunkt Bruk av faste og midlertidig festepunkt 8.1 Faste festepunkter for løfteinnretning Før et fast festepunkt (eksempelvis løfteøre, løftebjelke eller innstøpt hylse i betong) for løfteinnretning tas i bruk

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Løfte- og stablevogner for gods Truck 14 timer teoretisk opplæring Utarbeidet

Detaljer

NORM FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Praktisk kjøreopplæring Iht. avtale med bedrift. Bedriftsopplæring med fadder

NORM FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Praktisk kjøreopplæring Iht. avtale med bedrift. Bedriftsopplæring med fadder NORM FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING Praktisk kjøreopplæring Iht. avtale med bedrift. Bedriftsopplæring med fadder Modul 4. Kran, Truck, Masseforflytningsmaskiner Gjennomført ved Bedriftsopplæring

Detaljer

Tilsyn - BALSFJORD BO- OG SERVICESENTER

Tilsyn - BALSFJORD BO- OG SERVICESENTER IAWYA VAR DATO 11 12 2015 DERES DATO DERES REFERANSE 1 av 7 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER OLAUG IREN FOSSBAKK 91889748 TLF BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES Tilsyn BALSFJORD

Detaljer

OPPLÆRINGSPLANER FOR INSTRUKTØRER

OPPLÆRINGSPLANER FOR INSTRUKTØRER Best. nr. 020I OPPLÆRINGSPLANER FOR INSTRUKTØRER November 2006-1 - Innledning Kranteknisk forening nedsatte høsten 2005 en arbeidsgruppe som hadde i oppdrag å revidere opplæringsplanene utarbeidet av Bransjeutvalget

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G8 - Lastebilkran Praktisk kjøreopplæring 24 timer ved Sertifisert Opplæringsvirksomhet

Detaljer

Tilsyn - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG

Tilsyn - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 13.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lisbeth Tveit, tlf. 48204656 BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG Postboks 7700 5020 BERGEN Tilsyn - BERGEN

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om

Forskrift om endring i forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om Forskrift om endring i forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om administrative ordninger) DATO: FOR-2012-12-19-1375 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3. med 2år med opplæring i bedrift. -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR

AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3. med 2år med opplæring i bedrift. -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR U T D A N N I N G E L E K T R O F A G AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3 med 2år med opplæring i bedrift = -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR U T D A N N I N G T A V L E M O N T Ø R VG1 Elektrofag er grunnfaget

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G2 - Tårnkran 24 timer teoretisk opplæring

Detaljer

Tilsynsrapport + Rapport

Tilsynsrapport + Rapport Tilsynsrapport + Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med logistikk på Petrojarl Knarr FPSO 411003009 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Læreplan i kran- og løfteoperasjonsfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i kran- og løfteoperasjonsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i kran- og løfteoperasjonsfaget Vg3 / opplæring i Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 1. juli 2014 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser Felles for kran, truck

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 3.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 3. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G8 - Lastebilkran 8 timer grunnleggende praktisk opplæring Utarbeidet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G8 - Lastebilkran 20 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

Kontrollørkurs G8 Lastebilkran G20 fastmontert hydraulisk kran

Kontrollørkurs G8 Lastebilkran G20 fastmontert hydraulisk kran Kontrollørkurs G8 Lastebilkran G20 fastmontert hydraulisk kran 6. 9 mars 2006 Kompetansegivende kurs med avsluttende prøve Fagplan nr. F-2042 Målgrupper: Personer som er, eller ønsker å bli kontrollør

Detaljer

Dette kan vi i Konecranes hjelpe deg med ved å gi riktig opplæring til operatørene som arbeider i dette maskineriet.

Dette kan vi i Konecranes hjelpe deg med ved å gi riktig opplæring til operatørene som arbeider i dette maskineriet. I din bedrift utføres det mange utfordrende oppgaver, for å sikre høy produktivitet kreves det dyktige medarbeidere. Blant disse oppgavene er løfteopperasjoner med dine kraner. Bedriftens produksjonsområde

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.6 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.6 Portalkran 16 timers teorikurs Øvelse

Detaljer

DRØFTINGSPLIKT MED TILLITSVALGTE OM BRUK AV DELTIDSSTILLINGER

DRØFTINGSPLIKT MED TILLITSVALGTE OM BRUK AV DELTIDSSTILLINGER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.02.2013 2012/34049 DERES DATO DERES REFERANSE 13.12.2011 12/4229 VÅR SAKSBEHANDLER Tonje Faanes tlf 970 67 266 Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo SVAR PÅ HØRING

Detaljer

FAGPLAN FOR 24 TIMERS PRAKSISKURS KONTROLLØR G7 VINSJER,TALJER, SPILL, VEGGSVINGKRANER SØYLEKRANER OG EN-SKINNEBANER

FAGPLAN FOR 24 TIMERS PRAKSISKURS KONTROLLØR G7 VINSJER,TALJER, SPILL, VEGGSVINGKRANER SØYLEKRANER OG EN-SKINNEBANER FAGPLAN FOR 24 TIMERS PRAKSISKURS KONTROLLØR G7 VINSJER,TALJER, SPILL, VEGGSVINGKRANER SØYLEKRANER OG EN-SKINNEBANER F-3019 KIRKE-, UTDANNINGS- OG U 761 FORSKNINGSDEPARTEMENTET Copyright (C) Kirke- og

Detaljer

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet Norsk utgave Arbeidsmiljøloven for alle Best.nr. 584-NO Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettingsforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

NS 477 Oppgaver, utdanning og sertifisering Ny revidert standard. Tilknytning til IIW-systemet for Internasjonal Sveiseinspektør

NS 477 Oppgaver, utdanning og sertifisering Ny revidert standard. Tilknytning til IIW-systemet for Internasjonal Sveiseinspektør NS 477 Oppgaver, utdanning og sertifisering Ny revidert standard. Tilknytning til IIW-systemet for Internasjonal Sveiseinspektør NDT-konferansen 2012 Hotel Scandic Bergen City 11.Juni 2012 v/siv.ing. Sverre

Detaljer

Forlagssjef Tom Ekeli, Byggenæringens Forlag AS MOBILKRANFØREREN. Møte i Kranteknisk Forening Bergen og Oslo

Forlagssjef Tom Ekeli, Byggenæringens Forlag AS MOBILKRANFØREREN. Møte i Kranteknisk Forening Bergen og Oslo Forlagssjef Tom Ekeli, Byggenæringens Forlag AS MOBILKRANFØREREN Møte i Kranteknisk Forening Bergen og Oslo Redaksjonsutvalget Kjartan Iversen, Forsvaret Bård Lohne, Vestkran Arnfinn Mathisen, Kynningsrud

Detaljer

ÅRSBERETNING. 16. mars 2012-11. april 2013. Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Vedtektsendringer Budsjett Valgkomiteens innstilling

ÅRSBERETNING. 16. mars 2012-11. april 2013. Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Vedtektsendringer Budsjett Valgkomiteens innstilling ÅRSBERETNING 16. mars 2012-11. april 2013 Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Vedtektsendringer Budsjett Valgkomiteens innstilling Til Medlemmene Lysaker, 21. mars 2013 i Kranteknisk Forening Det vises

Detaljer

SOSs sekreteriat vi Atle Bergquist Teknologisk Institutt AS Postboks 141 0kern 0509 OSLO

SOSs sekreteriat vi Atle Bergquist Teknologisk Institutt AS Postboks 141 0kern 0509 OSLO VAR DATO 03.11.2011 DERES DATO VAR REFERANSE 2011/3070 120766/2011 DERES REFERANSE Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Yngvild Svarva Nielsen tlf976 78189 SOSs sekreteriat vi Atle Bergquist Teknologisk Institutt

Detaljer

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Essendropsgt.3 Postboks 5485 Majorstua 0305 OSLO Telefon: 23 08 75 31 / 23 08 75 33 Telefaks: 23 08 75 30 E-post: samordningsradet@ebanett.no UTDYPENDE

Detaljer

Velkommen. til. Rogaland Kranskole

Velkommen. til. Rogaland Kranskole Velkommen til Rogaland Kranskole Lærling Kran og løfteoperasjonsfaget Uke 1 14 Modell for kranfagarbeider offshore og onshore gjennomført ved Rogaland Kranskole Uke 1 14 Kurs uke Uke 1. Uke 2. Uke 3. Uke

Detaljer

Samspillet mellom kontrollør og faglig leder

Samspillet mellom kontrollør og faglig leder Samspillet mellom kontrollør og faglig leder Krav til virksomheten Sakkyndig virksomhet skal ha tilstrekkelige teoretiske kunnskaper og praktisk erfaring på det området den skal virke. Sakkyndig virksomhet

Detaljer

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 588 Veiledning om Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Utgitt februar 2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

KTFs Årsberetning 2006 2007

KTFs Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 3 4 MEDLEMSMØTER... 3 5 STANDARDISERINGSARBEID... 4 6 KURSVIRKSOMHET... 9 7 FORENINGENS KOMITEER OG FAGUTVALG... 10 7.1 Redaksjonskomite... 10 7.2

Detaljer

FAGPLAN FOR 16 TIMERS TEORIKURS KONTROLLØR G7 VINSJER,TALJER, SPILL, VEGGSVINGKRANER SØYLEKRANER OG EN-SKINNEBANER

FAGPLAN FOR 16 TIMERS TEORIKURS KONTROLLØR G7 VINSJER,TALJER, SPILL, VEGGSVINGKRANER SØYLEKRANER OG EN-SKINNEBANER FAGPLAN FOR 16 TIMERS TEORIKURS KONTROLLØR G7 VINSJER,TALJER, SPILL, VEGGSVINGKRANER SØYLEKRANER OG EN-SKINNEBANER F-3018 KIRKE-, UTDANNINGS- OG U 760 FORSKNINGSDEPARTEMENTET 1 Copyright (C) Kirke- og

Detaljer

80 TIMERS INSTRUKTØRKURS

80 TIMERS INSTRUKTØRKURS FAGPLAN FOR 80 TIMERS INSTRUKTØRKURS I BRO-/TRAVERSKRANFØREROPPLÆRING F-2700 KIRKE-, UTDANNINGS- OG U 725 FORSKNINGSDEPARTEMENTET 1 Copyright (C) Kirke- og undervisningsdepartementet 1988. Denne fagplanen

Detaljer

Når operatøren ikke forstår Norsk

Når operatøren ikke forstår Norsk Når operatøren ikke forstår Norsk Hvordan gjennomføre nødvendig brukeropplæring? Aktualitet / Ulykker / Årsaker / Konsekvenser Krav til opplæring i lov og forskrifter? Hvordan gjennomføre sikkerhetsopplæringen?

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN TILLEGGSMODUL

OPPLÆRINGSPLAN TILLEGGSMODUL OPPLÆRINGSPLAN TILLEGGSMODUL for SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING iht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr. Best. nr. 555 Teleskoptruck Tillegg som legges inn i praksismodulene Modul 4.1 Masseforflytningsmaskiner

Detaljer

Sertifisering av Kran og løfteutstyr på skip og mobile rigger (MOU)

Sertifisering av Kran og løfteutstyr på skip og mobile rigger (MOU) 1 Sertifisering av Kran og løfteutstyr på skip og mobile rigger (MOU) Clarion Hotel Stavanger 10-11 Mars 2010 Ole-Henrik Andressen Agenda. Sertifisering av kran og løfteutstyr på skip og MOU er - Hvor

Detaljer